Αθήνα, 13/03/ Κ. Υφαντής. Prof.D.K.Yfantis

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα, 13/03/2003. .Κ. Υφαντής. Prof.D.K.Yfantis"

Transcript

1 Prof.D.K.Yfantis NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS DEPARTMENT OF CHEMICAL ENGINEERING SECTION III: MATERIAL SCIENCE AND ENGINEERING Iroon Polytechniou 9 str., Zografou Campus, Athens, Greece tel : fax Αθήνα, 13/03/2003 Οι ασκήσεις που ακολουθούν δίνονται στα πλαίσια του µαθήµατος «Φθορά και προστασία υλικών» του 2 ου τετραµήνου 2003, για το ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υλικών». Κάθε οµάδα φοιτητών καλείται να απαντήσει και στις τέσσερις ασκήσεις (η αρίθµηση των οµάδων συµπίπτει µε αυτήν των εργαστηρίων). Οι απαντήσεις να δοθούν µε στην διεύθυνση Οι ασκήσεις είναι υποχρεωτικές Οι απαντήσεις να δοθούν το αργότερο µια εβδοµάδα µετά την λήξη των µαθηµάτων.κ. Υφαντής

2 ΟΜΑ Α 1 1. Με στόχο να ελαχιστοποιηθεί η ταχύτητα διάβρωσης καλείστε να επιλέξετε µεταξύ των παρακάτω υλικών: µέταλλο το οποίο έχει υποστεί εξέλαση εν ψυχρώ. µέταλλο το οποίο έχει υποστεί ανόπτηση. µονοφασικό κράµα. πολυφασικό κράµα. Παρατήρηση: όλοι οι άλλοι παράγοντες θεωρούνται ως ισότιµοι. 2. Γιατί είναι επισφαλής η πρόβλεψη της αντοχής στη διάβρωση των µεταλλικών υλικών της πράξης, µέσω του πίνακα της ηλεκτροχηµικής σειράς των στοιχείων; 3. Ανοδιωµένο φύλλο αλουµινίου συνδέεται µε χαλύβδινα καρφιά (πριτσίνια, ήλοι). Αναµένεται να δράσει ως άνοδος ο χάλυβας ή το ανοδιωµένο αλουµίνιο; Εξηγήστε. 4. Αγωγός από φαιό χυτοσίδηρο* χρησιµοποιήθηκε σε δίκτυο διανοµής ύδατος µιας πόλης. Η κατασκευή ήταν άστοχη και εµφανίσθηκε διαρροή, αν και είχε τοποθετηθεί σε θέση του εδάφους χωρίς πρόβληµα παγετού και χωρίς να έχει εµφανισθεί αξιόλογη διάβρωση ορατή τουλάχιστον µακροσκοπικά. Εξηγήστε την άποψή σας για τους λόγους της αστοχίας του αγωγού. *φαιός χυτοσίδηρος (gray cast iron): κατηγορία χυτοσιδήρων µε περιεκτικότητα σε άνθρακα από % και πυρίτιο από %. Ο γραφίτης βρίσκεται υπό µορφή νιφάδων (flakes) και περιβάλλεται από α-φερρίτη ή περλίτη (εξαιτίας των νιφάδων γραφίτη η επιφάνεια θραύσµατος του υλικού έχει φαιόχρωµη όψη).

3 ΟΜΑ Α 2 1. Οι οικιακοί ηλεκτρικοί θερµοσίφωνες κατασκευάζονται συνήθως από επισµαλτωµένο χαλυβδόφυλλο.* Στο εσωτερικό τους τοποθετείται ράβδος µαγνησίου σε αγώγιµη επαφή µε τον χάλυβα. Γιατί τοποθετείται το µαγνήσιο; Ποια πλεονεκτήµατα εµφανίζει κατά την γνώµη σας το σύνθετο υλικό επισµαλτωµένος χάλυβας στη συγκεκριµένη χρήση; (*εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί χάλυβας µε οργανική επικάλυψη) 2. Χαλύβδινος σωλήνας µεταφοράς αργού πετρελαίου (crude oil) κατά µήκος της διαδροµής του βρίσκεται θαµµένος σε διάφορους τύπους εδάφους Στον σωλήνα παρατηρούνται. διαφορετικοί ρυθµοί διάβρωσης που εξαρτώνται από τη φύση του εδάφους. Εξηγήστε γιατί το έδαφος µπορεί να επηρεάσει τον ρυθµό διάβρωσης του σωλήνα. 3. Στις τρεις παρακάτω περιπτώσεις από την πράξη παρατηρήθηκαν τα εξής: Αντιδραστήρας χηµικού εργοστασίου, κατασκευασµένος από ελάσµατα ανοξείδωτου χάλυβα (Cr 18%, Ni 8%, και C 0.1%), υπέστη σοβαρή διάβρωση µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα λειτουργίας. Η διάβρωση εντοπίστηκε στα όρια των κόκκων των συγκολλήσεων. Σε σύστηµα κεντρικής θέρµανσης (καλοριφέρ), τα θερµαντικά σώµατα από κοινό χάλυβα, επιθεωρήθηκαν ως προς τη διάβρωση µετά από αρκετά χρόνια λειτουργίας. Παρατηρήθηκε ασήµαντη διάβρωση. Σε κατασκευή από κοινό χάλυβα, η οποία βυθίστηκε σε θαλασσινό νερό, προσαρµόστηκαν αγώγιµα, ελάσµατα τιτανίου, προκειµένου να προστατευθεί καθοδικά η κατασκευή. Μετά πάροδο µικρού χρονικού διαστήµατος διαπιστώθηκε κατά την επιθεώρηση, διάβρωση της κατασκευής σε µεγάλο βαθµό. Ερµηνεύσατε τα φαινόµενα της διάβρωσης και προτείνατε εναλλακτικές µεθόδους προστασίας των κατασκευών. 4. Εξάρτηµα από ορείχαλκο* (κράµα χαλκού µε 30% ψευδάργυρο ) χρησιµοποιείται σε υδραυλική εγκατάσταση θερµού νερού σε κτίριο. Μετά από κάποιο χρονικό διάστηµα λειτουργίας εµφανίσθηκαν ρωγµές µε διαρροή, αν και η διάβρωση του µετάλλου δεν ήταν εµφανής µε µακροσκοπική παρατήρηση του εξαρτήµατος Εξηγήστε τους λόγους της αστοχίας του εξαρτήµατος. (*ορείχαλκος (brass): κατηγορία κραµάτων χαλκού ευρείας εφαρµογής µε κύριο στοιχείο κραµατοποίησης τον ψευδάργυρο)

4 ΟΜΑ Α 3 1. Για την προστασία χαλύβδινων κατασκευών από τη διάβρωση µπορεί να χρησιµοποιηθεί επιψευδαργύρωση µε εµβάπτιση εν θερµώ (hot dip) ή επιψευδαργύρωση µε ψεκασµό (sprayed zinc). Με ποιο µηχανισµό προστατεύεται ο χάλυβας; Με κριτήριο µόνο την αντιδιαβρωτική ικανότητα, ποια µέθοδο εφαρµογής θα προτιµήσετε και γιατί; Ως διαβρωτικό περιβάλλον να ληφθεί υπόψη η ατµόσφαιρα. 2. H µεταβολή της πρότυπης ελεύθερης ενέργειας G o κατά Gibbs κατά τον σχηµατισµό του FeO και του Al 2 O 3 είναι -245,1 ΚJ/mol και ΚJ/mol αντίστοιχα. Τα πρότυπα δυναµικά των ηλεκτροδίων (ηλεκτροχηµική σειρά) Fe/Fe 2+ και Al/Al 3+ είναι αντίστοιχα V και -1,69 V. Ποια πρόβλεψη ως προς την συµπεριφορά του Fe και του Al προκύπτει από τα παραπάνω δεδοµένα; Είναι συµβατή η πρόβλεψη µε τη συµπεριφορά των υλικών αυτών στην πράξη; ικαιολογήστε την άποψή σας σε κάθε περίπτωση. 3. Ο ψευδάργυρος (Zn) και οι ενώσεις του χρησιµοποιούνται ευρέως στην αντιδιαβρωτική προστασία του χάλυβα. Σας δίνονται τα εξής παραδείγµατα εφαρµογών: τεµάχια ψευδαργύρου σε αγώγιµη επαφή µε τον χάλυβα (πχ. στα ύφαλα πλοίων) σκόνη ψευδαργύρου ως πιγµέντο σε εποξειδικό φορέα σε αντιδιαβρωτικά υποστρώµατα (αστάρια-primer) ένυδρος κρυσταλλικός φωσφορικός ψευδάργυρος που αναπτύσσεται στην επιφάνεια του χάλυβα µε κατάλληλη χηµικοτεχνική κατεργασία (φωσφάτωση) επιψευδαργυρωµένο χαλυβδόφυλλο (γαλβανιζέ λαµαρίνα-galvanized steel) Φωσφορικός ψευδάργυρος ως πιγµέντο σε αντιδιαβρωτικά υποστρώµατα (αστάρια) Να ερµηνευτεί και σχολιαστεί η δράση του ψευδαργύρου (Ζn) σε κάθε περίπτωση. 4. Γιατί οι πίνακες των πρότυπων δυναµικών των στοιχείων (ηλεκτροχηµική σειρά) δεν επαρκούν για την πρόβλεψη της συµπεριφοράς στη διάβρωση των µεταλλικών υλικών στην πράξη;(δώστε ερµηνεία και παραδείγµατα).

5 ΟΜΑ Α 4 1.Μελετάται η συµπεριφορά στη διάβρωση συναρτήσει του χρόνου δοκιµίων (ελασµάτων) κοινού χάλυβα και κοινού κράµατος αλουµινίου, που εκτίθενται στην ατµόσφαιρα σε συνήθη θερµοκρασία. Να προβλεφθεί θερµοδυναµικά ο ρυθµός διάβρωσης των δύο υλικών Να συσχετιστεί και να ερµηνευθεί ο πραγµατικός ρυθµός διάβρωσης Να περιγραφούν σύντοµα ο µηχανισµός, η µορφολογία και τα προϊόντα διάβρωσης των δύο υλικών Να προταθούν µέθοδοι παθητικής αντιδιαβρωτικής προστασίας των δύο υλικών (προσανατολισµένες στην πράξη) 2.Κονσέρβα τοµατοπολτού διπλά συµπυκνωµένου έχει καθαρό περιεχόµενο 410 g, είναι κυλινδρική µε διάµετρο 7,5 cm και ύψος 10.5 cm. Κονσερβοποιήθηκε περίπου πριν από 18 µήνες.ο κορµός της κονσέρβας (κυλινδρική επιφάνεια) έχει κατασκευαστεί από επικασσιτερωµένο χαλυβδόφυλλο (λευκοσίδηρος). Σε δείγµα τοµατοπολτού προσδιορίστηκε (µε φασµατοφωτοµετρία ατοµικής απορρόφησης- AAS) συγκέντρωση κασσιτέρου 45 ppm. Να υπολογιστεί ο ρυθµός διάβρωσης της επικασσιτέρωσης ανηγµένος στην επιφάνεια εχόµενοι ότι ο κατασκευαστής χρησιµοποιεί λευκοσίδηρο µε επικασσιτέρωση 8.4 g/m 2 και ότι ο ρυθµός διάβρωσης είναι γραµµικός να υπολογιστεί ο χρόνος της αποκασσιτέρωσης 3.Είναι γνωστό ότι τα επάργυρα σκεύη στο σπίτι µαυρίζουν και χάνουν την στιλπνότητά τους. Η αποµάκρυνση της αµαύρωσης µε µηχανικά µέσα είναι δυσχερής. Στο εργαστήριο έγινε το εξής πείραµα: Στο πυθµένα ποτηριού ζέσεως τοποθετήθηκε φύλλο κοινού αλουµινίου και προστέθηκε διάλυµα ανθρακικού νατρίου (σόδα). Επάργυρο κουτάλι µε έντονη αµαύρωση εµβαπτίστηκε στο διάλυµα έτσι ώστε να εφάπτεται µε το φύλλο αλουµινίου. Μετά πάροδο λίγου χρόνου, το αντικείµενο αποµακρύνθηκε από το λουτρό. Παρατηρήθηκε επανάκτηση της στιλπνότητάς του. Ζητείται: Η ηλεκτροχηµική ερµηνεία του φαινοµένου, σχεδίαση του συστήµατος ως ηλεκτροχηµικού. Εξέταση του συστήµατος από ενεργειακή σκοπιά (σηµ. να θεωρηθεί ότι η αµαύρωση αποτελείται από θειούχο άργυρο Ag 2 S). 4.Που αναµένεται εντονότερη διάβρωση του σιδήρου, σε νερό λίµνης ή σε θαλασσινό νερό; ώστε ερµηνεία βασιζόµενοι στη θεωρία της διάβρωσης (µηχανισµοί διάβρωσης, πόλωση, συνθήκες ροής).

6 ΟΜΑ Α 5 1.Τα κουτιά των κονσερβών (πχ. τοµατοπολτού) κατασκευάζονται από επικασσιτερωµένο χαλυβδόφυλλο (λευκοσίδηρος-tinplate) και από τις δύο πλευρές. Παρατηρείται στην πράξη ότι η εξωτερική πλευρά διαβρώνεται (σκουριάζει) ενώ η εσωτερική όχι. ώστε την ερµηνεία του φαινοµένου. Να ληφθεί υπόψη ότι από σκοπιά της διάβρωσης ο σίδηρος είναι ανοδικότερος του κασσιτέρου. 2.Θειώδες νάτριο (Na 2 SO 3 ) και υδραζίνη (N 2 H 4 ) προστίθενται ως αναστολείς της διάβρωσης σε υδατικά συστήµατα. Εξηγήστε τον µηχανισµό δράσης των αναστολέων αυτών, γράψτε τις σχετικές χηµικές δράσεις. Σε ποια περιοχή του ph είναι ικανοποιητική η δράση τους και γιατί; 3.Συγκρίνατε τη διαβρωτικότητα των ακόλουθων ζευγών περιβάλλοντος και δώστε στοιχειώδη ερµηνεία του µηχανισµού της διάβρωσης σε κάθε περίπτωση: ξηρός αέρας - υγρός αέρας θερµός αέρας - ψυχρός αέρας ρυπασµένος αέρας (βιοµηχανική ατµόσφαιρα) - καθαρός αέρας ψυχρό νερό - θερµό νερό πόσιµο νερό - σκληρό νερό σωλήνωση κλειστού κυκλώµατος (δεν υπάρχει άµεση επαφή µε την ατµόσφαιρα) - σωλήνωση ανοικτού κυκλώµατος (συνδέεται µε την ατµόσφαιρα) ούρα σάλιο 4.Το ένα άκρο σύρµατος ψευδαργύρου εµβαπτίζεται σε διάλυµα ιόντων ψευδαργύρου συγκέντρωσης 0.07 Μ, και το άλλο σε διάλυµα ιόντων ψευδαργύρου Μ. Τα δύο διαλύµατα διαχωρίζονται µεταξύ τους µέσω πορώδους διαφράγµατος. Ποιό εκ των δύο άκρων θα διαβρωθεί και γιατί; Συσχετίστε το παράδειγµα αυτό µε τη διάβρωση του σιδήρου µε µηχανισµό διαφορετικού αερισµού (differential aeration).

7 ΟΜΑ Α 6 1. ιάβρωση σιδήρου µε µηχανισµό οξυγόνου (υδατικό περιβάλλον, υγρή ατµόσφαιρα): Να καταγραφούν οι καθοδικές δράσεις συναρτήσει του ph και να σχολιαστούν. Είναι δυνατή η διάκριση των ανοδικών και καθοδικών περιοχών σε έλασµα χάλυβα παρουσία υγρασίας στην ατµόσφαιρα; Αναφέρατε επίσης πειραµατικό τρόπο διάκρισης των ως άνω περιοχών χωρίς ιδιαίτερες λεπτοµέρειες. 2.Σε ποια περίπτωση αναµένονται µικρότερης έκτασης προβλήµατα διάβρωσης; συνδέοντας δύο χαλύβδινα φύλλα µε καρφιά (ήλοι) αλουµινίου, ή συνδέοντας δύο φύλλα αλουµινίου µε χαλύβδινα καρφιά (ήλοι). Εξηγήστε την άποψή σας. 3.Να υπολογισθεί η θεωρητική απόδοση (capacity ) σε Ah/Kg των µεταλλικών στοιχείων Al,Zn και Mg. 4.Σε υδραυλικές εγκαταστάσεις συχνά συνδέονται χαλκοσωλήνες µε επιψευδαργυρωµένους σωλήνες (γαλβανιζέ). Ποιο είναι ορθότερο και γιατί (από τη σκοπιά της διάβρωσης): να τοποθετούνται οι χαλκοσωλήνες πριν από τους γαλβανιζέ ή αντιστρόφως

8 ΟΜΑ Α 7 1.Γιατί τα καθαρά µέταλλα είναι γενικά περισσότερο ανθεκτικά στη διάβρωση σε σχέση µε τα µη καθαρά µέταλλα;. ώστε ερµηνεία. 2.Προσδιορίστε τον λόγο Pilling-Bedworth για τα ακόλουθα µέταλλα και προβλέψτε τη συµπεριφορά του οξειδίου που σχηµατίζεται στην επιφάνεια. Μέταλλο Πυκνότητα µετάλλου (Mg/m 3 ) Οξείδιο Πυκνότητα οξειδίου (Mg/cm 3 ) Ag Ag 2 O Ba 3.5 BaO 5.72 Ca 1.55 CaO 3.30 Ce Ce 2 O Co CoO 6.45 Mo MoO Na Na 2 O 2.27 Nb 8.57 Nb 2 O Sn SnO Zr ZrO W WO Hf HfO Cu 8.92 CuO 6.43 Mn 7.20 MnO Επιψευδαργυρωµένο φύλλο χάλυβα (γαλβανιζέ λαµαρίνα ) διαβρώνεται οµοιόµορφα µε µέση τιµή πυκνότητας ρεύµατος ίση µε 1.32 x 10-7 Α/cm 2. Πόσα χρόνια χρειάζονται ώστε να διαβρωθεί οµοιόµορφα επικάλυψη ψευδαργύρου πάχους mm; 4.Ένα καινούργιο δοχείο αλουµινίου εµφανίζει οπές (pits) στα τοιχώµατά του από διάβρωση σε 350 ηµέρες. Αν ο µέσος όρος της διαµέτρου των οπών είναι mm και το τοίχωµα του αλουµινίου έχει πάχος 1.00 mm, ποια είναι η µέση τιµή ρεύµατος που σχετίζεται µε την ανάπτυξη της οπής; Ποια είναι η πυκνότητα ρεύµατος για αυτού του είδους τη διάβρωση χρησιµοποιώντας την επιφάνεια της οπής για τον ως άνω υπολογισµό; Υποθέστε ότι οι οπές έχουν κυλινδρικό σχήµα.

9 ΟΜΑ Α 8 1.Να συσχετιστεί η έννοια του στοιχείου διάβρωσης µε αυτή του στοιχείου της θεωρητικής ηλεκτροχηµείας (από άποψη µορφολογίας, θερµοδυναµικής, ηλεκτρικών χαρακτηριστικών και γεωµετρίας). Να δοθεί χαρακτηριστικό παράδειγµα. 2.Ο ψευδάργυρος (Zn) και οι ενώσεις του χρησιµοποιούνται ευρέως στην αντιδιαβρωτική προστασία του χάλυβα. Σας δίνονται τα εξής παραδείγµατα εφαρµογών: τεµάχια ψευδαργύρου σε αγώγιµη επαφή µε τον χάλυβα (πχ. στα ύφαλα πλοίων) σκόνη ψευδαργύρου ως πιγµέντο σε εποξειδικό φορέα σε αντιδιαβρωτικά υποστρώµατα (αστάρια-primer) ένυδρος κρυσταλλικός φωσφορικός ψευδάργυρος που αναπτύσσεται στην επιφάνεια του χάλυβα µε κατάλληλη χηµικοτεχνική κατεργασία (φωσφάτωση) επιψευδαργυρωµένο χαλυβδόφυλλο (γαλβανιζέ λαµαρίνα-galvanized steel) Φωσφορικός ψευδάργυρος ως πιγµέντο σε αντιδιαβρωτικά υποστρώµατα (αστάρια) Να ερµηνευτεί και σχολιαστεί η δράση του ψευδαργύρου (Ζn) σε κάθε περίπτωση. 3.Το χρώµιο και οι ενώσεις του παίζουν σηµαντικό ρόλο στην αντιδιαβρωτική προστασία των κατασκευαστικών υλικών (όπως ο χάλυβας και το αλουµίνιο ) Εξηγήστε θεωρητικά τους λόγους και δώστε χαρακτηριστικά παραδείγµατα εφαρµογών του χρωµίου, π.χ. στην παραγωγή χαλύβων κ.ο.κ. 4.Εξηγήστε τη συµπεριφορά ως προς τη διάβρωση στις ακόλουθες δύο περιπτώσεις: (α) µία µεγάλη κάθοδος συνδυασµένη µε µικρή άνοδο και (β) µία µεγάλη άνοδος συνδυασµένη µε µικρή κάθοδο. Ποια από τις δύο συνθήκες είναι πιο ευνοϊκή από τη σκοπιά προστασίας και γιατί. ώστε παράδειγµα από τη πράξη.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΡΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟ ΝΑΝΤΙΜΑ Εξάµηνο: 5ο 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΘΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Γενικά όλα τα υλικά ( material,werkstoff ) ασχέτως χηµικής σύστασης υφίστανται φθορά µε την πάροδο του χρόνου µε αποτέλεσµα την υποβάθµιση 1 των ιδιοτήτων τους (deterioration,

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογικά επιρεασµένη διάβρωση έσποινα Μπρασινίκα και Μυρτώ-Σωτηρία Παπαµεντζελοπούλου, 5ο Εξ. Χ.Μ. ΓΕΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η MIC

Μικροβιολογικά επιρεασµένη διάβρωση έσποινα Μπρασινίκα και Μυρτώ-Σωτηρία Παπαµεντζελοπούλου, 5ο Εξ. Χ.Μ. ΓΕΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η MIC Μικροβιολογικά επιρεασµένη διάβρωση έσποινα Μπρασινίκα και Μυρτώ-Σωτηρία Παπαµεντζελοπούλου, 5 ο Εξ. Χ.Μ. ΓΕΝΙΚΑ Η µικροβιολογικά επηρεασµένη διάβρωση προκαλείται από βιολογικούς οργανισµούς (µικρόβια).

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΕΦ/ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΝΟΤΗΤΑ A: ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Δρ. Πανδώρα Ψυλλάκη Μάρτιος 2013 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΗΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΓΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΗΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΓΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΗΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΓΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1.1 ΦΥΣΙΚΈΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τα μεταλλικά υλικά τα οποία χυτεύουμε ή τα λαμβάνουμε ως χυτά αντικείμενα είναι μέταλλα ή κράματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕΡΡΕΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝA ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π. ΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΙΑΒΡΩΣΗ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΟΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΛ ΟΥΠΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π. ΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΙΑΒΡΩΣΗ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΟΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΛ ΟΥΠΗΣ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π. ΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΙΑΒΡΩΣΗ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΟΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΛ ΟΥΠΗΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διάβρωση στα αεροπλάνα εµφανίζεται µε αρκετές διαφορετικές µορφές. Το

Διαβάστε περισσότερα

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνικός Συγκολλήσεων

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνικός Συγκολλήσεων Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α Τεχνικός Συγκολλήσεων Τεχνικός Συγκολλήσεων Τεχνικός Συγκολλήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση της συγκόλλησης του αλουμινίου και των κραμάτων του με την μέθοδο TIG (WIG - GTAW)

Ανάλυση της συγκόλλησης του αλουμινίου και των κραμάτων του με την μέθοδο TIG (WIG - GTAW) Πτυχιακή Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Μηχανολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Α.Τ.Ε.Ι Κρήτης Στεργίου Καψάλη Σταύρου Αριθμός Μητρώου: 3577 με ΘΕΜΑ Ανάλυση της συγκόλλησης του αλουμινίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2008 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ.

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2008 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2008 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3760 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών Εργαστήριο Χηµείας και Τεχνολογίας Τροφίµων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών Εργαστήριο Χηµείας και Τεχνολογίας Τροφίµων 1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών Εργαστήριο Χηµείας και Τεχνολογίας Τροφίµων 1 Βασικές λειτουργίες συσκευασίας στο τρόφιµο: Προστασία σε προκαθορισµένο βαθµό για

Διαβάστε περισσότερα

1.ΆΜΟΡΦΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ...1

1.ΆΜΟΡΦΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ...1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΆΜΟΡΦΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ...1 1.1) ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ...1 1.2) Η ΑΜΟΡΦΗ ΟΜΗ...3 1.3) ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΑΛΩ ΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ...8 1.4) ΆΜΟΡΦΑ ΜΕΤΑΛΛΑ-ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ...13 1.5) ΤΑ ΣΥΜΠΑΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ

ΧΑΛΥΒΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Χάλυβες ονομάζονται τα σιδηρούχα κράματα με περιεκτικότητα έως 2% άνθρακα και αποτελούν πάνω από το 80% των βιομηχανικών κραμάτων. Αυτό οφείλεται τόσο στο χαμηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΒΡΑΣΜΟΥ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΒΡΑΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθ. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 72 E ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι συγκολλήσεις ανήκουν στην κατηγορία των μόνιμων συνδέσεων ανάμεσα σε τεμάχια. Η σύνδεση αυτή επιτυγχάνεται μέσω της θερμότητας, είναι σύνδεση κρυσταλλική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΙΘΙΟΥ» ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΑΦΝΟΜΗΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Μ.: 3987 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της επίδρασης του περιέκτη στο περιεχόμενο τρόφιμο στις κονσέρβες ροδάκινου.

Μελέτη της επίδρασης του περιέκτη στο περιεχόμενο τρόφιμο στις κονσέρβες ροδάκινου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη της επίδρασης του περιέκτη στο περιεχόμενο τρόφιμο στις κονσέρβες

Διαβάστε περισσότερα

Π α ρ ά ρ τ η μ α. Τεχνίτης Ελασματουργός. Σελίδα 1

Π α ρ ά ρ τ η μ α. Τεχνίτης Ελασματουργός. Σελίδα 1 Π α ρ ά ρ τ η μ α Τεχνίτης Ελασματουργός Σελίδα 1 Τεχνίτης Ελασματουργός Τεχνίτης Ελασματουργός ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

4 ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

4 ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 4 ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 4.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΡΑΜΑΤΩΝ AΛΟΥΜΙΝΙΟΥ- 4.1.1 ΚΡΑΜΑΤΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (WROUGHT ALLOYS) Το σύστηµα σχεδιασµού και ονοµατολογίας των κραµάτων διαµόρφωσης αλουµινίου περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ 3.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-39) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ποια από τις παρακάτω είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από περίπου 4.000 χρόνια οι αρχαίοι Αιγύπτιοι χρησιµοποίησαν λινά ράµµατα (προερχόµενα από αντίστοιχο φυτό) µε φυσικά µέσα προσφύσεως

Πριν από περίπου 4.000 χρόνια οι αρχαίοι Αιγύπτιοι χρησιµοποίησαν λινά ράµµατα (προερχόµενα από αντίστοιχο φυτό) µε φυσικά µέσα προσφύσεως ιάβρωση Ιατρικών ενθεµάτων Σοφία Παπαδάκη Ιωάννα Παπαδηµητρίου ΧΜ 5 ο Εξ. 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πριν από περίπου 4.000 χρόνια οι αρχαίοι Αιγύπτιοι χρησιµοποίησαν λινά ράµµατα (προερχόµενα από αντίστοιχο φυτό)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (AGEING) ΤΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΑΣΕΩΣ ΓΚΑΤΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΑΕΜ: 3310

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (AGEING) ΤΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΑΣΕΩΣ ΓΚΑΤΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΑΕΜ: 3310 Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΕΦ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (AGEING) ΤΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΑΣΕΩΣ ΓΚΑΤΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΑΕΜ: 3310 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΡ ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΒΑΛΑ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ για το Σήµα Ποιότητας QUALANOD για Ανοδίωση Αλουµινίου µε βάση το Θειϊκό Οξύ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ για το Σήµα Ποιότητας QUALANOD για Ανοδίωση Αλουµινίου µε βάση το Θειϊκό Οξύ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ για το Σήµα Ποιότητας QUALANOD για Ανοδίωση Αλουµινίου µε βάση το Θειϊκό Οξύ ΕΚ ΟΣΗ 01.07.2010 σε ισχύ από 1 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά την προηγούµενη (15/9/2004) και περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ KAI ΠΡΑΣΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ KAI ΠΡΑΣΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ KAI ΠΡΑΣΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ Οµάδα εργασίας : Πουλιόπουλος Πούλιος Χατζηµπαλάση Θεοδώρα I ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία που ακολουθεί εκπονήθηκε στο µάθηµα «Χηµεία και Καθηµερινή Ζωή», στα

Διαβάστε περισσότερα

το αλάτι, τα άλατα και η στερεά κατάσταση

το αλάτι, τα άλατα και η στερεά κατάσταση Ε Ν Ο Τ Η Τ Α το αλάτι, τα άλατα και η στερεά κατάσταση B B 1 το αλάτι και η κρυσταλλική κατάσταση B 2 ο αριθμός οξείδωσης και ο περιοδικός πίνακας B 3 τα άλατα, τα οξείδια των μετάλλων και τα υδροξείδια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ HO 3 S Εφαρµογή της Ιοντοεναλλαγής SO 3 H SO 3 H στην Επεξεργασία Νερού & Υδατικών ιαλυµάτων HO 3 S SO 3 H Πτυχιακή SO 3 HΕργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ 5 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα διάφορα µηχανολογικά εξαρτήµατα παίρνουν την αρχική τους µορφή κατά κανόνα µε µεθόδους µορφοποίησης (ιδιαίτερα χύτευση) χωρίς αφαίρεση υλικού, αφήνοντας µικρή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΙΑΣΗ ΜΗΤΡΑΣ ΧΥΤΕΥΣΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΙΑΣΗ ΜΗΤΡΑΣ ΧΥΤΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΙΑΣΗ ΜΗΤΡΑΣ ΧΥΤΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΔΑΥΙΔ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ζαχµάνογλου Θεόδωρος Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ζαχµάνογλου Άρτεµις Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αν και από το 1839

Διαβάστε περισσότερα