santorini guidebook Geography Γεωγραφία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "santorini guidebook Geography Γεωγραφία"

Transcript

1 Santorini Óáíôïñßíç Great poets have sung its praises, a year old history. And the eternal rock continues to stand, strong and majestic, rising proudly from the sea and guarding well the secrets of Atlantis... Το νησί που τραγούδησαν οι ποιητές. Μια ιστορία που κρατά περισσότερο από τέσσερις χιλιάδες χρόνια. Και ο βράχος που ακόμα ορθώνεται το ίδιο δυνατός μέσα στο πέλαγος, κρατάει καλά φυλαγμένα τα μυστικά της Ατλαντίδας...

2 Geography The world famous island of Santorini is the southern most island of the Cycladic group in the Aegean Sea, and is located 63 nautical miles north of Crete. Its surface area is 73 sq. km. and its population, distributed among thirteen villages, just exceeds thirteen thousand six hundred souls, according to the census of Latitude: 35.25N Longitude: 25.20E Γεωγραφία Το νησί της ς βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο του συμπλέγματος των Κυκλάδων, στο Αιγαίο Πέλαγος, 63 ναυτικά μίλια βόρεια της Κρήτης. Η επιφάνειά της είναι 73 τετραγωνικά χιλιόμετρα και ο πληθυσμός της, μοιρασμένος σε δεκατρία χωριά, μόλις που αγγίζει τα άτομα (σύμφωνα με την απογραφή του 2001). Γεωγραφικό Πλάτος: 35.25B Γεωγραφικό Μήκος: 25.20A 24 santorini guidebook

3 Geology Santorini - an open book of volcanology By Prof. Michael Fytikas The Santorini group of islands is almost unique on a worldwide level in being a volcano with a caldera (crater) in the sea. All of Santorini s islands were formed in large part due to volcanic activity, which created a compound volcanic structure. Γεωλογία, ένα «ανοικτό» ηφαιστειολογικό βιβλίο Από τον καθ. Μιχάλη Φυτίκα Το νησιωτικό σύμπλεγμα της ς αποτελεί μοναδική σχεδόν περίπτωση στον κόσμο ενός ηφαιστείου με καλδέρα (βύθισμα) στη θάλασσα. Όλα τα νησιά της ς σχηματίσθηκαν κύρια από την ηφαιστειακή δράση, που δημιούργησε ένα σύνθετο ηφαιστειακό οικοδόμημα. 3 million years before present: Pre-Volcanic Santorini 3 εκατομμύρια χρόνια πριν: Η προ-ηφαιστειακή years before present: Hristiana and Akrotiri Volcanoes χρόνια πριν: Ηφαίστεια Χριστιανών - Ακρωτηρίου Twelve enormous explosions, each every years, occurred over the final period. Each fierce explosion results in the creation of large craters, tearing down the largest and most central part of the volcano, which however manages to rebuild itself. The last large explosion occurred 3,600 years ago (during the Minoan Age) when 30 km 3 of red-hot matter of ashes and pumice covered 3 islands (Thira, Thirassia, Aspronisi) and amongst these the thriving prehistoric civilisation of Akrotiri. The huge amount of matter also created stretches of flat fertile land together with the well-known exterior beaches. The solids and gases that emerged from the insides of the volcano forced a huge gap and tore down the central part, creating an enormous crucible, the current caldera, with dimensions of 8x4 km and a depth of up to 400 m below the sea. After this, the now historic volcanic activity continued on a much milder level, laying the structure of two islets in the caldera - New and Old Kameni. The latter is the newest waste land in the Mediterranean as its coast was formed between 433 and 56 years ago. 26 Prof. Michael Fytikas santorini guidebook Δώδεκα τεράστιες εκρήξεις, μια κάθε χρόνια περίπου, έγιναν στην τελευταία περίοδο. Kάθε βίαιη έκρηξη καταλήγει στη δημιουργία μεγάλων βυθισμάτων, γκρεμίζοντας το μεγαλύτερο κεντρικό τμήμα του ηφαιστείου, που επιμένει όμως να οικοδομείται ξανά. Η τελευταία μεγάλη έκρηξη έγινε πριν χρόνια (στη «μινωική» εποχή) και τα 30 χλμ 3 πυρακτωμένων υλικών από τέφρα και ελαφρόπετρα, σκέπασαν τα 3 νησιά (Θήρα, Θηρασία, Ασπρονήσι) και μαζί ένα ακμαιότατο προϊστορικό πολιτισμό στο Ακρωτήρι. Η τεράστια ποσότητα των υλικών δημιούργησε και τις εύφορες νέες πεδινές εκτάσεις, μαζί με τις γνωστές εξωτερικές παραλίες. Τα στερεά και τα αέρια που βγήκαν από τα σωθικά του ηφαιστείου προξένησαν κάτω του ένα μεγάλο κενό και γκρέμισαν το κεντρικό τμήμα, δημιουργώντας μια τεράστια χοάνη, τη σημερινή καλδέρα, με διαστάσεις 8Χ4 χλμ. και βάθος μέχρι 400 μ. κάτω από τη θάλασσα. Μετά, η ιστορική πια ηφαιστειακή δραστηριότητα συνεχίστηκε πολύ πιο ήπια και οικοδόμησε στην καλδέρα τα νησάκια της Παλιάς και της Νέας Καμένης. Η τελευταία αποτελεί τη νεότερη χέρσα γη της Μεσογείου, αφού οι λάβες της σχηματίσθηκαν μόλις 433 έως 56 χρόνια από σήμερα. Οι κρατήρες, οι θερμές ατμίδες, τα νέα ορυκτά και διαλύματα, τα ζεστά πολύχρωμα νερά που αναβλύζουν, εντυπωσιάζουν τους επισκέπτες των νέων νησιών years before present: Peristeria Volcano χρόνια πριν: Ηφαίστειο Περιστέρι years before present: Skaros Volcano χρόνια πριν: Ηφαίστειο Σκάρος THE CREATION AND EVOLUTION OF SANTORINI VOLCANIC FIELDS (Created by: N. Androulakakis, G. Vougioukalakis) Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ (Απεικόνιση: Ν.Ανδρουλακάκης, Γ. Βουγιουκαλάκης) years before present: Lower Pumice caldera χρόνια πριν: Καλδέρα Κατώτερης Κίσσηρης years before present: Strongili island χρόνια πριν: Η Στρογγύλη

4 The craters, hot steam, new minerals and solutions and gushing warm multi-coloured water all impress visitors of the new islands. The collapse of the central volcano created the caldera s slopes and the local cliffs that make the sea tours within the active volcano possible. It is as if you are touching the heart of the volcano, observing its actual structure, and absorbing every detail in its total length of 25km and height of m above the sea, understanding its development and the way it worked. The variety of rocks, the alternation of their colours, the way in which they relate to each other and the details of the volcanic formation of the rocks are all extremely impressive. The natural light that falls on the slopes, which is different at each moment of a sunny day, offers unique views throughout almost the entire duration of the year. The view from the sea is completed thanks to various tours along the coast close to the mouth of the caldera. Particular natural sections and the old mines on the two larger islands offer the opportunity for observation and the delight of experiencing the wide range of geological structures and forms. Finally, the panoramic view of New and Old Kameni from both the brow of the caldera and various points of the three islands, offers a very clear picture of historical volcanic events. It is evident that the correct conditions were created in Santorini to allow for a perfect area for observation of the structural formation of a classic volcano, ideal for closer examination, providing an alluring invitation into the world of volcanology as the island offers itself to its visitors for free just like a coloured, three-dimensional open book. Professor Michael Fytikas, Aristotle University of Thessaloniki, Department of Geology 28 santorini guidebook Η κατακρήμνιση του κεντρικού ηφαιστείου δημιούργησε τις απότομες πλαγιές της καλδέρας, τα «γκρεμνά» των ντόπιων, που κάνουν δυνατή τη θαλάσσια περιήγηση στο «εσωτερικό» του ενεργού ηφαιστείου. Είναι σαν να αγγίζεις τα σπλάχνα του, να βλέπεις πραγματικές εικόνες της δομής του, να διαβάζεις τις λεπτομέρειές του σε συνολικό μήκος 25χλμ. και ύψος μ. πάνω απ το νερό, να κατανοείς την εξέλιξη και τον τρόπο που λειτούργησε. Η ποικιλία των πετρωμάτων, η εναλλαγή των χρωμάτων τους, η μεταξύ τους συσχέτιση, οι λεπτομέρειες των ηφαιστειακών σχημάτων και πετρωμάτων εντυπωσιάζουν. Ο φυσικός φωτισμός των πρανών, διαφορετικός σε κάθε στιγμή της ηλιόλουστης μέρας, δημιουργεί ξεχωριστές εικόνες σ όλη σχεδόν τη διάρκεια του χρόνου. Διάφορες διαδρομές στη στεριά, κοντά στα χείλη της καλδέρας, συμπληρώνουν την εικόνα από τη θάλασσα. Μερικές φυσικές τομές και τα παλιά ορυχεία στα δύο μεγαλύτερα νησιά προσφέρονται για παρατήρηση, εμπέδωση και απόλαυση της τεράστιας ποικιλίας των γεωλογικών δομών και σχηματισμών. Τέλος, η πανοραμική θέα των δύο Καμένων από το φρύδι της καλδέρας και από διαφορετικά σημεία των τριών νησιών απλοποιεί την εικόνα των ιστορικών ηφαιστειακών γεγονότων. Είναι προφανές ότι στη δημιουργήθηκαν οι συνθήκες ενός τεράστιου υπαίθριου γεωλογικού-ηφαιστειακού μουσείου, ιδανικού χώρου για παρατήρηση των διεργασιών οικοδόμησης ενός κλασικού ηφαιστείου, εύκολου για διερεύνηση και ελκυστικού για μύηση στην ηφαιστειολογία, αφού διατίθεται δωρεάν στους επισκέπτες σαν ένα έγχρωμο και τρισδιάστατο φυσικό «ανοικτό» βιβλίο. Καθηγητής Μιχ.Φυτίκας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας THIRASIA THIRASIA Potamos C. Riva C. Riva Potamos Amudi THIRASIA C. Riva Korfos Amudi Manolas Korfos Potamos Manolas GEOLOGICAL MAP OF C. Kolumbo SANTORINI GEOLOGICAL MAP OF SANTORINI Faros C. Mavro Faros Vuno Ia Finikia K. Vuno M. Vuno M. Pr. C. Ilias Kolumbo C. Perivola Ia Finikia K. Vuno C. Kolumbo KOLUMBO M. Vuno Ia LINE Finikia K. Vuno M. Pr. Ilias C. Perivola Vurvulos M. Vuno Imerovigli M. Pr. Ilias C. Perivola KOLUMBO LINE C. Tourlos KOLUMBO Imerovigli LINE NEA KAMENI Gialos Imerovigli C. Tourlos Korfos Manolas C. Tripiti C. Tourlos NEA KAMENI Gialos C.Alonaki NEA KAMENI KAMENI Gialos C. Tripiti LINE PALEA KAMENI Athinios C. Tripiti C.Alonaki ASPRONISI KAMENI Plaka LINE PALEA C.Alonaki KAMENI C. KAMENI Aspronisi C. Loumaravi C.Thermia Athinios LINE PALEA ASPRONISI KAMENI Balos Plaka Athinios Faros ASPRONISI C. Aspronisi C. Loumaravi C.Thermia Plaka Akrotiri Archaeological C. Mavro Vuno Balos excavations C. Aspronisi C. Loumaravi C.Thermia C. Mavro Vuno Nea Kameni lavas ( ) Palea Kameni lavas ( AD) Nea Pyroclastics Kameni of lavas the first ( ) and second cycle Palea Nea Kameni lavas Thirasia ( ( ) lava AD) shield Pyroclastics Palea Kameni of lavas the first ( and second AD) cycle Pyroclastics of the Thirasia first and lava second shield cycle Thirasia lava shield GEOLOGICAL MAP OF SANTORINI Amudi Balos Akrotiri Akrotiri Ia andesites (~30 ka) Skaros lava shield (~80-50 ka) North Thira cinder cones Ia andesites and Kolumbo tuff ring (~30 ka) (~80-50 ka) Skaros Ia andesites lava shield (~30 Simandiri (~80-50 ka) ka) lava shield (170 ka) North Skaros Thira lava cinder shield cones and (~80-50 Kolumbo ka) tuff ring (~80-50 ka) North Thira cinder cones Simandiri Kolumbo lava tuff shield ring (~80-50 (170 ka) ka) Simandiri lava shield (170 ka) Vurvulos Fira Vurvulos Fira Fira THIRAMonolithos Karterados THIRA Monolithos Karterados Vothonas Exo Gonia Monolithos Karterados Messaria Mesa Gonia Pirgos Messaria Vothonas Kamari Megalohori Exo Gonia Vothonas ExoMesa Gonia Gonia Pr. Ilias Pirgos Ancient Kamari Mesa Gonia Megalohori Thira Emporios Pirgos Perissa Kamari Megalohori Vlihada Pr. Ilias Emporios Pr. Ilias Perissa Early Vlihada submarine Akrotiri centres C. Exomitis ( ka) Ancient Thira Ancient Thira Archaeological Emporios excavations Perissa Archaeological C. Exomitis excavations Peristeria Vlihada lava shield and SW Thira cinder cones ( ka) Peristeria Pre-volcanic lava basement shield and (schists SW Thira and cinder limestones) cones C. Exomitis (Late ( Mesozoic) ka) Early Peristeria Roadssubmarine lava Hot shield Akrotiri spring and centres SW Thira cinder cones ( ( ka) ka) km Pre-volcanic Early submarine basement Akrotiri I.G.M.E. (schists centres G. Vougioukalakis and limestones) 1997 ( (Late Mesozoic) ka) Roads Pre-volcanic basement Hot spring(schists and limestones) (Late Mesozoic) km Roads Hot spring I.G.M.E. G. Vougioukalakis km Messaria THIRA I.G.M.E. G. Vougioukalakis 1997

5 The volcano today By Dr. Georges Vougioukalakis Η κατάσταση του ηφαιστείου σήμερα Από τον Δρα. Γιώργη Βουγιουκαλάκη Since the eruption of 1950, the volcanic centres of the Kamenis have been dormant. The only surface reminders of the magma underlying the islands are the numerous thermal springs dotting their shores and the emission of hot gaseous vapours from the fumaroles in Nea Kameni s central craters. These gases, whose temperatures ranges between 93 and 97 degrees Celsius, consist mainly of carbon dioxide and hot atmospheric air, with traces of other gases, including hydrogen sulphide and methane. Deposits of sulphur minerals, gypsum and other hydrothermal minerals occur at the points where these gases escape. A state-of-the-art integrated network monitoring dozens of physical and chemical parameters (temperature and chemical composition of the fumaroles and hot waters, seismic activity, sea-level and topographical changes, gravitational and magnetic fields of the earth, etc.) has been installed on the islands and in the general surrounding area, since 1995 by I.S.M.O.SA.V. This network ensures that the slightest precursory manifestation or phenomenon indicative of a possible reawakening of the volcano will be recorded, thus permitting measures to be taken in plenty of time to ensure that visitors to the islands will run no danger whatsoever if the volcano should awaken. The Institute for the Study and Monitoring of the Santorini Volcano (I.S.M.O.SA.V.) is a non-profit organization, founded in the summer of 1995, whose primary aim is to continue to maintain the operation of the Volcano Observatory and the monitoring networks, which were established under a research program funded by the E.U. Dr. Georges Vougioukalakis, Volcanologist Dr. Georges Vougioukalakis Τα ηφαιστειακά κέντρα των Καμένων, μετά την έκρηξη του 1950, βρίσκονται σε κατάσταση ηρεμίας. Οι μόνες επιφανειακές εκδηλώσεις που θυμίζουν την ύπαρξη του μάγματος κάτω από τα νησιά είναι οι πολυάριθμες θερμές πηγές που αναβλύζουν στις ακτές τους και η διαφυγή θερμών αερίων από τις ατμίδες των κεντρικών κρατήρων της Νέας Καμένης. Τα αέρια αυτά έχουν θερμοκρασία μεταξύ 93 και 97 βαθμών Κελσίου. Είναι κυρίως διοξείδιο του άνθρακα (CO2), υδρατμοί και θερμός ατμοσφαιρικός αέρας με μικρό ποσοστό άλλων αερίων όπως υδρόθειο, μεθάνιο κ.λ.π. Στα σημεία που διαφεύγουν αποθέτουν ορυκτά του θείου, γύψο και άλλα υδροθερμικά ορυκτά. Ένα μοντέρνο ολοκληρωμένο δίκτυο παρακολούθησης δεκάδων φυσικών και χημικών παραμέτρων (θερμοκρασία και χημική σύσταση των ατμίδων και θερμών νερών, σεισμική δραστηριότητα, στάθμη της θάλασσας και ανάγλυφο της περιοχής, βαρυτικό και μαγνητικό πεδίο της γης κ.α.) έχει εγκατασταθεί στα νησιά αυτά και την ευρύτερη περιοχή της ς, από το 1995, από το ΙΜΠΗΣ. Το δίκτυο αυτό εξασφαλίζει την καταγραφή οποιουδήποτε φαινομένου ή συμβάντος που θα μπορούσε να σημαίνει πιθανή επαναδραστηριοποίηση του ηφαιστείου και εγγυάται την έγκαιρη προειδοποίηση για τη λήψη μέτρων έτσι ώστε οι επισκέπτες των νησιών να μη διατρέχουν κανένα απολύτως κίνδυνο από ενδεχόμενο ξύπνημα του ηφαιστείου. To Ινστιτούτο Μελέτης και Παρακολούθησης του Ηφαιστείου της ς (ΙΜΠΗΣ) ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 1995, με σαφή μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, έχοντας ως κύριο σκοπό τη συνέχιση της λειτουργίας του Ηφαιστειολογικού Παρατηρητηρίου και των δικτύων παρακολούθησης που εγκαταστάθηκαν το στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δρ. Γιώργης Βουγιουκαλάκης, Ηφαιστειολόγος 30 santorini guidebook

6 History The human presence on the island seems to be existed since the middle of the 3rd millennium B.C. The excavation at Akrotiri has confirmed that man s activity on the island continues until the eruption of the volcano in around 1500 B.C, which entirely buried the island beneath very thick layers of pozzuolona. All traces of human activity vanished from the island until the end of the 13th century B.C. According to Herodotus, the island was initially called Strongyle (the Round One). Later, because of its beauty, it was called Kalliste (the Fairest One). To Kalliste, came the Phoenicians and there they settled. After the Phoenicians, the Lacedaemonians arrived and gave the island the name of their leader, Theras. In the 9th century B.C. Thera, became an important point on the communication route between the East and the West of that era and adopted the Phoenician alphabet for writing the Greek language. Nevertheless the conservative Therans, did not follow the other Cycladic islanders in their cultural development. In about 630 B.C. they reached the north coast of the African continent where they founded Cyrene, the only Theran colony. From as early as the 6th century B.C. Thera had its own coinage. During the Classical period in Greece (5th and 4th century B.C.) Thera did not play an important role in Hellenic events. During the Peloponesian War Thera sided with Sparta, as expected. In Hellenistic times the island s strategic position made Thera a precious base from which the warring campaigns of the Successors of Alexander the Great were launched in the Aegean. Within the Roman Empire, Thera was nothing more than an insignificant small island. However Christianity reached early the island and an organized church was already existed by the 4th century A.D. Ιστορία Η ανθρώπινη παρουσία στο νησί φαίνεται ότι υπήρχε από τα μέσα της τρίτης χιλιετίας π.χ. Η ανασκαφή στο Ακρωτήρι βεβαιώνει ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα συνεχίστηκε μέχρι τη μεγάλη έκρηξη του ηφαιστείου γύρω στα 1500 π.χ. που έθαψε ολόκληρο το νησί κάτω από παχύτατα στρώματα Θηραϊκής γης. Κάθε ίχνος ανθρώπινης δραστηριότητας εξαφανίστηκε από το νησί μέχρι το τέλος του 13ου αιώνα π.χ. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, το νησί αρχικά ονομαζόταν Στρογγύλη, από το σχήμα του και αργότερα, εξαιτίας της ομορφιάς του, ονομάστηκε Καλλίστη, όπου και εγκαταστάθηκαν Φοίνικες. Μετά από τους Φοίνικες έφτασαν οι Λακεδαιμόνιοι και έδωσαν στο νησί το όνομα του αρχηγού τους Θήρα. Τον 9ο αι. π.χ. η Θήρα γίνεται ένας σταθμός που ενώνει την Ανατολή με τη Δύση της εποχής εκείνης και υιοθετεί το φοινικικό αλφάβητο για τη γραφή της ελληνικής γλώσσας. Όμως οι Θηραίοι, λιτοδίαιτοι και συντηρητικοί από τη φύση τους δεν παρακολουθούν τους άλλους Κυκλαδίτες στην πολιτιστική τους εξέλιξη. Γύρω στα 630 π.χ. στα βόρεια παράλια της Αφρικής ιδρύεται η Κυρήνη η μοναδική αποικία των Θηραίων. Από τον 6ο κιόλας αιώνα π.χ. η Θήρα είχε δικό της νόμισμα. Τους αιώνες της Κλασικής Εποχής στην Ελλάδα (5ος και 4ος αι. π.χ.) η Θήρα δεν έπαιξε σημαντικό ρόλο στα ελληνικά πράγματα. Τον καιρό του Πελοποννησιακού πολέμου, καθώς ήταν φυσικό, η Θήρα πήγε με το μέρος της Σπάρτης. Στα Ελληνιστικά χρόνια η στρατηγική θέση του νησιού έκαναν τη Θήρα πολύτιμη βάση για τις πολεμικές επιχειρήσεις των Διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου στο Αιγαίο. Στην τεράστια Ρωμαϊκή αυτοκρατορία η Θήρα δεν είναι παρά ένα ασήμαντο νησί όπου όμως ο Χριστιανισμός έφτασε νωρίς και φαίνεται πως από τον τέταρτο κιόλας αιώνα υπήρχε οργανωμένη εκκλησία. Ούτε πολιτική ούτε στρατιωτική σημασία φαίνεται πως είχε το νησί στα Βυζαντινά χρόνια παρά το ότι ο Αλέξιος Α ο Κομνηνός ( ) ίδρυσε το ναό της Παναγίας Επισκοπής στη Γωνιά. 32 santorini guidebook

7 The island was of neither political nor military significance in Byzantine times although Alexius I Comnenus ( ) founded the church of Panagia Episkopi at Gonia. After the fall of Constantinople to the Crusaders of the Fourth Crusade (1204) the Duchy of Naxos was founded and Thera became the seat of one of the four Catholic Bishops of the Duchy. The name Santorini was given at that time by the Crusaders after the church of Agia Irini (Santa Irene) which some say was at Perissa and others say was at Riva on Thirassia. In the years of Frankish rule ( ) although Santorini experienced the development of cotton cultivation and viticulture, the island suffered as much from piratical raids as from the rivalries between the local Latin rulers or between the Duke and the Sultan. The Turkish dominion ( ) resulted in the abolition of piracy and the development of international trade. The Santorinians created close contacts with the great harbours of the Eastern Mediterranean (Alexandria, Constantinople, Odessa) where they founded important communities. In 1821, Santorini with its shipping strength, took part in the fight for independence from the Turks, and in 1830 became part of the independent Greek state. Up until the beginning of the 20th century shipping, textiles, tomato production and viticulture were all flourishing. The change from sail to steam-driven ships and also the transportation of the island s factories to mainland Greece had a great effect on the island s economy. After the 1956 earthquake there was a huge decrease in the population and an economic catastrophe. Towards the end of the 70s tourism began to develop, bringing economic relief to the island. Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους της Τέταρτης Σταυροφορίας (1204) ιδρύθηκε το Δουκάτο της Νάξου και η Θήρα έγινε η έδρα για τη μια από τις τέσσερις λατινικές επισκοπές του Δουκάτου. Το όνομα το πήρε τότε από τους Σταυροφόρους από την εκκλησία της Αγίας Ειρήνης (Santa Irini) που κατ άλλους βρισκόταν στην Περίσσα και κατ άλλους στη Ρίβα της Θηρασίας. Στα χρόνια της Φραγκοκρατίας ( ) παρά το ότι η γνώρισε την ανάπτυξη της βαμβακοκαλλιέργειας και της αμπελουργίας, το νησί υπέφερε τόσο από τις πειρατικές επιδρομές, όσο και από τους ανταγωνισμούς ανάμεσα στους τοπικούς Λατίνους δυνάστες ή ανάμεσα στο Δούκα και το Σουλτάνο. Η τουρκική κατάκτηση ( ) συντέλεσε στην καταστολή της πειρατείας και στην ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου. Οι Σαντορινιοί δημιούργησαν στενές σχέσεις με τα μεγάλα λιμάνια της ανατολικής Μεσογείου (Αλεξάνδρεια, Κωνσταντινούπολη, Οδησσό), όπου και ίδρυσαν σημαντικές παροικίες. Το 1821 η συμμετείχε με τα πλοία της στον απελευθερωτικό αγώνα εναντίον των Τούρκων και το 1830 εντάχθηκε στο ελεύθερο ελληνικό κράτος. Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα ανθούν η ναυτιλία, η κλωστοϋφαντουργία, η επεξεργασία τομάτας και η οινοποιία. Το πέρασμα όμως από τα ιστιοφόρα στα ατμοκίνητα πλοία και η μεταφορά των εργοστασίων του νησιού στην ηπειρωτική Ελλάδα, έπληξαν την οικονομία του νησιού. Μετά το σεισμό του 1956 ο πληθυσμός μειώθηκε πολύ και υπήρξε οικονομική καταστροφή. Ο τουρισμός που άρχισε στο τέλος της δεκαετίας του 70 έφερε και την οικονομική ανάκαμψη στο νησί. 34 santorini guidebook

8 Villages Fira - Kontochori - Karterados Fira is the capital of the island, built on the edge of the caldera between sea and sky. The western part of Fira towards the caldera still maintains its unique colour and beauty despite a great deal of tourist activity, the many clubs, bars and shops. This part of the town is paved and can only be toured by foot through the little cobbled roads. The best time to explore Fira is in the morning, when the hustle and bustle has died down and you can enjoy the picturesque area, from Kato Fira and the church of Saint Mina to the orthodox metropolis of Ipapantis, the museum of prehistoric Thera and the Belloneio cultural centre, and from northern Fira where the catholic neighbourhood is located with the metropolis of St John the Baptist to the Megaro Gizi and the P.M. Nomikos Conference Centre that houses a selection of copies of the wall paintings from Akrotiri. The main cobbled street in northern Fira unwinds along the edge of the caldera, passing through Firostefani and Imerovigli and ends up at the northern most point of the island, Oia. The teleferique departs from northern Fira and transports you to the bay of Fira Οικισμοί Φηρά-Κοντοχώρι-Καρτεράδος 36 Τα Φηρά είναι η πρωτεύουσα του νησιού, χτισμένα στην άκρη της καλντέρας και μεταξύ θάλασσας και ουρανού. Η δυτική πλευρά των Φηρών προς την καλντέρα εξακολουθεί να διατηρεί το ξεχωριστό χρώμα και την ομορφιά της παρά την έντονη τουριστική κίνηση, τα δεκάδες κλαμπ, μπαρ και εμπορικά καταστήματα. Αυτή η πλευρά είναι πλακόστρωτη και μπορεί κανείς να την περιτριγυρίσει μόνο με τα πόδια ανάμεσα στα καλντερίμια. Τα πρωινά στα Φηρά που η κίνηση και η ένταση έχει κοπάσει είναι η ιδανική ώρα για ήρεμο περίπατο και για απόλαυση κάθε γραφικής γωνιάς του οικισμού, από τα Κάτω Φηρά και το εκκλησάκι του Αγίου Μηνά μέχρι την ορθόδοξη μητρόπολη της Υπαπαντής, το μουσείο προϊστορικής Θήρας και το Μπελsantorini guidebook

9 (old harbour) from where you can take a kayak tour of the volcano and Thirassia. You have three means of transport to choose from for your return to the centre of Fira: the teleferique; a mule ride; or, for the more daring, an ascent by foot up the snake-like steps. Fira offers banks, a post office, police department, health centre, pharmacies, entertainment centres, super markets, shops, hotels, rooms to rent, pensions, taverns, snack bars and restaurants that suit all tastes and budgets. λώνειο πολιτιστικό κέντρο και από τα βόρεια Φηρά, όπου βρίσκεται η καθολική συνοικία και η μητρόπολη του Αγ. Ιωάννη του Βαπτιστή, μέχρι το Μέγαρο Γκύζη και το συνεδριακό κέντρο Π.Μ. Νομικού που φιλοξενεί αντίγραφα των τοιχογραφιών του Ακρωτηρίου. Το κεντρικό καλντερίμι των βορείων Φηρών ξετυλίγεται κατά μήκος του φρυδιού της καλντέρας και περνώντας μέσα από το Φηροστεφάνι και το Ημεροβίγλι καταλήγει στην βόρεια άκρη του νησιού, την Οία. Από τα βόρεια Φηρά ξεκινά και το τελεφερίκ που θα σας μεταφέρει στον όρμο των Φηρών (παλιό λιμάνι), απ όπου ξεκινούν τα καΐκια για εκδρομές στο ηφαίστειο και στη Θηρασιά. Για την επιστροφή σας στο κέντρο των Φηρών έχετε να επιλέξετε ανάμεσα στο τελεφερίκ, τα μουλάρια ή οι πιο τολμηροί να ανεβείτε με τα πόδια τους φιδίσιους ανηφορικούς δρόμους από σκαλοπάτια. Στα Φηρά θα βρείτε τράπεζες, ταχυδρομείο, αστυνομικό τμήμα, κέντρο υγείας, φαρμακεία, κέντρα διασκέδασης, σούπερ μάρκετ, καταστήματα, καθώς επίσης και ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, ταβέρνες, μεζεδοπωλεία και εστιατόρια για κάθε γούστο και κάθε πορτοφόλι. As you pass through Fira s lower road towards the north you will come to Konto- 38 santorini guidebook

10 chori where you can visit the Emmanouil Lignos Folklore Museum and experience the Santorini of yesterday come to life. In Kontochori there is also an open-air cinema. The same road, in the direction of the south, leads to Karterado after approximately 2 kilometres. There are taverns, hotels and shops on the main road, and on your left hand side you will find the old part of the village with its small cobbled streets. It s worth visiting the Church of the Assumption. Firostefani As you continue along the main road in the direction to the North, you will come to Firostefani. The view from here is particularly magical and the atmosphere is quieter than Fira. It s the best choice for those who wish to be close to the lively and buzzing capital of the island, but not in it. The walking distance between Firostefani and Fira is no more than 10 minutes. You can find places to eat and have a drink, most of which have a view of the caldera. Παίρνοντας τον κάτω δρόμο των Φηρών προς τα βόρεια θα οδηγηθείτε στο Κοντοχώρι. Εκεί θα επισκεφθείτε το Λαογραφικό Μουσείο Εμμανουήλ Λιγνού όπου θα δείτε να ζωντανεύουν εικόνες από τη του χθες. Στο Κοντοχώρι υπάρχει επίσης θερινός κινηματογράφος. Ο ίδιος δρόμος προς τα νότια οδηγεί μετά από 2 περίπου χλμ. στον Καρτεράδο. Πάνω στον κεντρικό δρόμο θα βρείτε ταβέρνες, ξενοδοχεία και καταστήματα, ενώ στο αριστερό σας χέρι είναι το παλιό τμήμα του χωριού με τα λιθόστρωτα δρομάκια. Αξίζει να δείτε και την εκκλησία της Αναλήψεως. Φηροστεφάνι Το Φηροστεφάνι είναι η συνέχεια των Φηρών πηγαίνοντας προς Βορρά από τον κεντρικό δρόμο. Η θέα από εκεί είναι εξίσου μαγευτική, αλλά το περιβάλλον σαφώς πιο ήσυχο από τα Φηρά. Αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να είναι κοντά στην έντονη και κοσμική ζωή της πρωτεύουσας του νησιού, αλλά όχι μέσα σε αυτή. Η απόσταση που χωρίζει το Φηροστεφάνι από τα Φηρά δεν είναι παραπάνω από 10 λεπτά περπάτημα. Ωστόσο, και εκεί θα συναντήσετε μέρη για φαγητό και για ποτό, τα πιο πολλά με θέα την καλντέρα. 40 santorini guidebook

11 Imerovigli Imerovigli, otherwise known as the balcony of Santorini, is the next stop along the coast of the caldera after Firostefani and before Oia. It is about 3 kilometres from Fira and during the beginning of the 90s developed more in terms of tourism. It doesn t offer nightlife, but there are few shops and places to eat. However, there are many hotels and rooms for rent to choose from on the cliff side and downwards. The combination of a breathtaking view with the peaceful atmosphere makes it the ideal romantic choice for couples of all ages. It is worth visiting the church of the Panagia Maltese with the old wooden icons and the monastery of St Nicholas. As the sun sets on Imerovigli the surrounding islands of Thirassia, Ios, Sikinos and Folegandros emerge on the horizon, putting the sunset on par with that of Oia. Vourvoulos The village of Vourvoulos is located approximately 4 kilometres from Fira on the road towards the island s northern beaches Koloumbos and Pori. There isn t a great deal of tourist facilities here and most of the inhabitants are involved in agriculture. It is built in an amphitheatre style and offers a view of the vineyards on the north-eastern side of the island as well as the gentle eastern coastline. The beautiful church of St Panteleimon is located in lower Vourvoulos. Ημεροβίγλι Το Ημεροβίγλι, ή αλλιώς «το μπαλκόνι της ς» είναι ο επόμενος σταθμός στο φρύδι της καλντέρας μετά το Φηροστεφάνι και πριν την Οία. Απέχει μόλις 3 χλμ. από τα Φηρά και άρχισε να έχει πιο έντονη τουριστική ανάπτυξη και εξάπλωση στις αρχές της δεκαετίας του 90. Δεν προσφέρει επιλογές για νυχτερινή διασκέδαση, ενώ λίγοι είναι και οι χώροι εστίασης και τα καταστήματα. Αντίθετα, εκεί μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε πολλά ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια χτισμένα στην άκρη του γκρεμού και όλα προς τα κάτω. Η εκπληκτική θέα σε συνδυασμό με την ηρεμία που έχει καταφέρει να διατηρήσει το Ημεροβίγλι, συνθέτουν μία απόλυτα ρομαντική ατμόσφαιρα ιδανική για ερωτευμένα ζευγάρια κάθε ηλικίας. Αξίζει να επισκεφθείτε την εκκλησία της Παναγίας της Μαλτέζας με το παλιό ξυλόγλυπτο τέμπλο και το μοναστήρι του Αγ. Νικολάου. Το ηλιοβασίλεμα από το Ημεροβίγλι συναγωνίζεται αυτό της Οίας, αφού την ώρα που πέφτει ο ήλιος, αναδύονται τα γύρω νησιά: Θηρασιά, Ίος, Σίκινος και Φολέγανδρος. Βουρβούλος Ο οικισμός του Βουρβούλου βρίσκεται περίπου 4 χλμ. μακριά από τα Φηρά στο δρόμο προς τις βόρειες παραλίες του νησιού Κολούμπος και Πορί. Δεν έχει ιδιαίτερη τουριστική υποδομή και έχει κατά βάση μόνιμους κατοίκους που ασχολούνται με τη γεωργία. Είναι χτισμένο αμφιθεατρικά και έχει θέα στους αμπελώνες της ΒΑ πλευράς του νησιού και στην ήπια ανατολική ακτογραμμή. Στον Κάτω Βουρβούλο υπάρχει η υπέροχη εκκλησία του Αγ. Παντελεήμονα. Tel , Fax: Website: Imerovigli, Santorini, Greece Heliowebs 42 santorini guidebook

12 Oia-Finikia Οία-Φοινικιά take your first break here! From up on the hill of Prophitis Ilias of Oia your gaze falls down upon the dark water of the caldera, touching upon the rocky lava of the volcano and then rises up towards the white line of houses that shine out in the clear light. As you head down towards Perivola you have the feeling that you are floating in between steep volcanic rocks and vineyards that are laid out in the north of Baxedes next to the sea and, perched on terraces, continue up Από το λόφο του Προφήτη Ηλία της Οίας, το βλέμμα βυθίζεται στα σκοτεινά νερά της καλντέρας, αγγίζει τη πετρωμένη λάβα του ηφαιστείου και έπειτα στρέφεται ψηλά, στη λευκή γραμμή των σπιτιών, που αστράφτουν στο άπλετο φως. Κατηφορίζοντας προς τον Περίβολα, θα έχετε την αίσθηση ότι αιωρείστε ανάμεσα στους απόκρημνους ηφαιστειακούς βράχους και στα αμπέλια που απλώνονται βόρεια στους Μπαξέδες δίπλα στη θάλασσα και σκαρφαλωμένα στις πεζούλες ανηφορίζουν ως τις coffee - pastries - crepes SKIZA Tel.: * Visiting Oia? chill out here! learn greek food here! restaurant FEREDINI towards the first canavas of Foinikia and then towards the west up to Tholos, the second agricultural settlement of Apano Meria. The main road laid with marble and decorated by impressive captain mansions, unique houses built into the volcanic rock belonging to the crew members of ships, the steps that lead down towards the harbour of Amoudi and Armeni, the many churches dedicated to seamen, the canavas and raki makers all portray the history of the well-preserved community from a time when wooden sailboats would cross the Mediterranean carrying 44 santorini guidebook πρώτες κάναβες της Φοινικιάς και προς τα δυτικά ως το Θόλο το δεύτερο αγροτικό οικισμό της «Απάνω Μεριάς». Ο κεντρικός μαρμαροστρωμένος δρόμος με τα επιβλητικά καπετανόσπιτα, τα υπόσκαφα σπίτια των πληρωμάτων των καραβιών λαξευμένα στην άσπα, οι σκάλες που κατηφορίζουν ως τα λιμανάκια του Αμμουδιού και της Αρμένης, οι δεκάδες εκκλησιές με τα αφιερώματα των ναυτικών, οι κάναβες και τα ρακιδιά, μαρτυρούν την ιστορία του καλοδιατηρημένου οικισμού, τότε που τα ξύλινα απανωμερίτικα ιστιοφόρα, διέσχιζαν την Μεσόγειο, κουβαλώντας, το μεθυστικό γλυκόπιοτο Vinsanto και επέστρεφαν φορτωμένα ξυλεία, πορσελάνες και ασημικά restaurant SKALA Tel.: Tel.: * Santorini

13 the intoxicating sweet drink Vinsanto and return with a shipload of timber, porcelain and silver for the captains mansions. One of the most magnificent captain mansions dates from the 19 th century and houses the Nautical Museum with memories of Oia s nautical glory. A little further down, the rhythmical tapping of the loom guides you to the traditional weaving-mill that offers fine hand woven textiles of a wide variety of colours. Traditional Santorini houses built into the volcanic rock are concentrated around the Castle of St Nicholas where visitors crowd to follow the enchanting horizon as it paints purple strokes and the sun falls upon Thirassia. Night falls as shop windows decorated with ornate jewellery, art galleries, lively coffee shops and restaurants satisfy all tastes. By overcoming the catastrophes caused by the economic decline, the earthquake and explosions of the volcano, Oia is now bursting with life and is a model community offering modern facilities. It has been relieved of overhead electricity and telephone cables that once imprisoned the village and now boasts underground cable, electricity and telephone networks, a complete irrigation and sewage network, a desalting plant for sea water, biological cleaning units, a high level of tourist facilities and a Conference Centre and outdoor amphitheatre that are in construction. Preserving a special charm of times past, the harmonious and peaceful community of Oia invites you to get to know it better. για τα αρχοντικά των καπεταναίων. Σε ένα θαυμάσιο καπετανόσπιτο του 19 ου αιώνα, στεγάζεται το Ναυτικό Μουσείο και οι μνήμες του ναυτικού μεγαλείου της Οίας. Λίγο παρακάτω τα ρυθμικά χτυπήματα του αργαλειού οδηγούν στο παραδοσιακό υφαντήριο, για φίνα ποικιλόχρωμα υφαντά. Τα υπόσκαφα σπίτια πυκνώνουν γύρω από το Κάστρο του Αγίου Νικολάου, όπου οι επισκέπτες συνωστίζονται παρακολουθώντας μαγεμένοι τον ορίζοντα να βάφεται με πορφυρές πινελιές καθώς ο ήλιος βυθίζεται δίπλα στη Θηρασιά. Η νύκτα πέφτει και οι προθήκες με τα περίτεχνα κοσμήματα, οι αίθουσες τέχνης, τα ατμοσφαιρικά καφενεία και εστιατόρια ικανοποιούν κάθε προτίμηση. Ξεπερνώντας τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τον οικονομικό μαρασμό, το σεισμό και τις εκρήξεις του ηφαιστείου η Οία σήμερα σφύζει από ζωή και αποτελεί έναν πρότυπο οικισμό με σύγχρονες υποδομές. Απαλλαγμένη από τα εναέρια καλώδια ηλεκτροδότησης και τηλεφωνίας που τη φυλάκιζαν, διαθέτει υπόγεια δίκτυα καλωδίωσης, ηλεκτροφωτισμού και τηλεφωνίας, πλήρες δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης, εργοστάσιο αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, μονάδες βιολογικού καθαρισμού, υψηλών προδιαγραφών τουριστικές υποδομές, ενώ Συνεδριακό Κέντρο και υπαίθριο αμφιθέατρο βρίσκονται στο στάδιο της ανέγερσης. Διατηρώντας την γοητεία μιας άλλης εποχής, αρμονική και γαλήνια η Οία σας προκαλεί να τη γνωρίσετε. Vazeos C A R - M O T O R E N T A L ΟΙΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΤΗΛ.: , ΚΙΝ.: Στο γραφείο μας θα βρείτε τα νεότερα μοντέλα αυτοκινήτων στις καλύτερες τιμές ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΛΙΜΑΝΙ & ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΔΕΚΤΕΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ Heliowebs 46 santorini guidebook

14 Thirassia Even though Thirassia is located very close to Santorini, it is very far away from the fast pace by which those opposite live. It is as if the volcano s explosion in 1530 B.C. was so definitive that it kept the two islands from ever uniting again. From the moment you set foot on Thirassia you will understand that you have come to a place that is impenetrable by tourism. As you walk through the two unique settlements of the island, Potamo and Manola, you will come across narrow pathways where genuine islanders walk. You will not only be won over by the human simplicity but also by the beauty of the settlements that, when you look at from afar with the naked eye, appear to have a printed colour. The church-towers and houses are coloured with bright shades of blue, yellow and green. During the winter time there aren t more than 200 inhabitants on the island. Together with Oia, Thirassia constitutes an autonomous community in terms of administration. The only visitors of the island are relatives of inhabitants and those who go by kayak on tourist excursions. If you visit Thirassia by kayak and disembark at Korfos, you can reach Manolas only by donkey or by foot. Alternatively you can go to Riva, the main harbour of Thirassia by ferry boat from Athinios or by small boat from Ammoudi which operate according to a regular schedule. There is a sandy beach here as well as the country church of St Irene. A little further up, as you follow the path from the main road to Potamo, you will reach Panagia of Lagadi. In order to get a complete picture of the island make sure you visit the monastery of the Assumption that can be reached by following the pathway from Manolas. Θηρασιά Βρίσκεται τόσο κοντά στη κι όμως απέχει τόσο πολύ από τους ξέφρενους ρυθμούς στους οποίους ζουν οι «απέναντι». Λες και η έκρηξη του ηφαιστείου στα 1530 π.χ. ήταν τόσο καθοριστική που τα δυο νησιά δεν έμελλε ποτέ να ξαναενωθούν. Μόλις πρωτοπατήσετε το πόδι σας στη Θηρασιά με μιας θα καταλάβετε πως έχετε εισχωρήσει σε χώρο απροσπέλαστο από τον τουρισμό. Κάνοντας βόλτα στους δύο μοναδικούς οικισμούς του νησιού, τον Ποταμό και το Μανωλά, βλέπετε μόνο στενά δρομάκια όπου περπατούν αυθεντικοί νησιώτες. Εκτός από την απλότητα των ανθρώπων όμως θα σας κερδίσει και η ομορφιά των οικισμών που κοιτάζοντάς τους από μακριά με γυμνό μάτι φαίνεται να έχουν χρώμα εμπριμέ. Τα καμπαναριά και τα σπίτια είναι χρωματιστά σε έντονες αποχρώσεις του μπλε, του κίτρινου και του πράσινου. Το χειμώνα στο νησί δε μένουν περισσότεροι από 200 κάτοικοι. Διοικητικά η Θηρασιά αποτελεί μαζί με την Οία αυτόνομη κοινότητα. Μοναδικοί επισκέπτες του νησιού είναι οι συγγενείς των κατοίκων και όσοι φτάνουν με τα τουριστικά καΐκια για να κάνουν απλά τη βόλτα τους. Αν πάτε με καϊκάκι και αποβιβαστείτε στον Κόρφο, ο Μανωλάς είναι προσβάσιμος μόνο με γαϊδουράκι ή με τα πόδια. Εναλλακτικά μπορείτε να φτάσετε στη Ρίβα, το κυρίως λιμάνι της Θηρασιάς με φέρι μποτ από τον Αθηνιό ή με τα τακτικά δρομολόγια που πραγματοποιεί ένα μικρό σκάφος από το Αμμούδι. Εκεί θα συναντήσετε παραλία με άμμο, καθώς και το ξωκλήσι της Αγ. Ειρήνης. Λίγο πιο πάνω, ακολουθώντας μονοπάτι από τον κεντρικό δρόμο προς Ποταμό θα οδηγηθείτε στην Παναγία του Λαγκαδίου. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε και το μοναστήρι της Κοιμήσεως, στο οποίο θα φτάσετε ακολουθώντας μονοπάτι από το Μανωλά, γιατί μια ολοκληρωμένη περιήγηση στο νησί σίγουρα αξίζει τον κόπο. 48 santorini guidebook

15 Messaria-Vothonas Messaria is located at a cross point of Santorini, a short distance from Fira, Athinios, the northern beaches and the north-eastern part of the island. The new part of the village is particularly lively with lots of shops, whilst the old part has dome-shaped houses built into the rock and mansions left over from the period when Messaria was the island s centre of industry and development. Vothonas comes after Messaria and is worth visiting in order to have a look at the strange way in which it is built. The houses are built into the volcanic rock of a large gorge. It was built in this way on the one hand to avoid becoming a pirate target, and on the other hand to achieve protection from the wind. Μεσαριά-Βόθωνας Η Μεσαριά βρίσκεται σε κομβικό σημείο της ς και σε κοντινή απόσταση από τα Φηρά, τον Αθηνιό και τις παραλίες του νότιου και νοτιοανατολικού τμήματος του νησιού. Το καινούριο τμήμα του χωριού έχει ιδιαίτερη ζωντάνια και εμπορική δραστηριότητα, ενώ ο παλιός οικισμός έχει υπόσκαφα θολωτά σπίτια και αρχοντικά, ό,τι έχει απομείνει από την εποχή που η Μεσαριά ήταν το κέντρο της βιομηχανικής ανάπτυξης του νησιού. Μετά τη Μεσαριά ακολουθεί ο Βόθωνας, που αξίζει να τον επισκεφθείτε για να δείτε τον περίεργο τρόπο με τον οποίο είναι χτισμένος. Τα σπίτια είναι υπόσκαφα μέσα στο ηφαιστειακό πέτρωμα μιας χαράδρας σημαντικού μήκους. Χτίστηκαν έτσι αφενός για να μη γίνεται το χωριό στόχος πειρατών, αφετέρου για να προστατεύεται από τους ανέμους. Monolithos The road in Monolithos leads to the island s airport. It is a preferred destination for families taking their holidays with small children. The beach is very long with fine black sand and shallow water. There are taverns, hotels and rooms for rent all along the beach. This is also the location of the unique tomato factory which is in operation and belongs to the Association Cooperative of Theraic Products. Μονόλιθος Στο Μονόλιθο καταλήγει ο δρόμος προς το αεροδρόμιο του νησιού. Θα τον προτιμήσετε αν κάνετε οικογενειακές διακοπές με μικρά παιδιά. Η παραλία είναι μεγάλη και με ψιλή μαύρη άμμο, ενώ τα νερά ρηχά. Κατά μήκος της υπάρχουν αρκετές ταβέρνες, ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Εκεί βρίσκεται και το μοναδικό εργοστάσιο ντομάτας που είναι σήμερα σε λειτουργία και που ανήκει στην Ένωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων. 50 santorini guidebook

16 Pyrgos The village of Pyrgos is located inland on the island and has a quieter but strong presence on the tourist map. A little before you reach Pyrgos you can make a stop at the winery of Santo Wines. A castle (kasteli), remains of the Venetian domination, stands at the peak of the village. In order to reach the top you have to leave your car in the village square and follow the narrow roads. The ascent may be tiring but the view from the top is well worth the effort as Fira, Oia, the bay of Messaria and Thirassia will all bow at your feet. There are many churches in the village, amongst these is Theotokaki of the 10 th century. It is also well worth visiting the traditional village Vanishing Santorini where you will be able to experience a tour that will take you through the Santorini of the past. The monastery of Prophet Elias from 1711 is located higher up in the village. As you follow the road up to Prophet Elias you will come to the Hatzidakis winery on your left hand side. Exo Gonia - Mesa Gonia Exo Gonia is a small peaceful traditional village without any tourist facilities. However, it is worth taking a strole through the cobbled streets and admiring the neoclassical mansions. The interesting arts collection belonging to Anthony Argyros is housed in an old canava on the road between Exo and Mesa Gonia (Art Space). It is worth visiting the Roussos and Argyros wineries in Mesa Gonia which was a key centre of wine production. The church of the Panagia of Episkopi, which was built at the end of the 11 th century and may be the most significant Byzantine monument of the island, is located outside the village. Πύργος Το χωριό Πύργος βρίσκεται στην ενδοχώρα του νησιού και έχει διακριτική αλλά δυναμική παρουσία στον τουριστικό χάρτη. Λίγο πριν φτάσετε στον Πύργο μπορείτε να κάνετε μια στάση στο οινοποιείο του Santo Wines. Στην κορυφή του οικισμού είναι το κάστρο, το καστέλι, απομεινάρι από την εποχή της Ενετοκρατίας. Για να ανεβείτε εκεί, θα αφήσετε το αυτοκίνητο στην πλατεία του χωριού και θα ακολουθήσετε τα στενά δρομάκια. Η ανάβαση μπορεί να είναι κουραστική αλλά η θέα από την κορυφή θα σας αποζημιώσει, με τα Φηρά, την Οία, τον κάμπο της Μεσαριάς και τη Θηρασιά να υποκλίνονται στα πόδια σας. Στο χωριό υπάρχουν πολλές εκκλησίες, μεταξύ των οποίων και το Θεοτοκάκι του 10 ου αιώνα. Αξίζει επίσης να επισκεφθείτε το παραδοσιακό χωρίο «Η που έφυγε» όπου μέσα από την ξενάγηση θα μεταφερθείτε στη μιας άλλης εποχής. Ψηλότερα του χωριού βρίσκεται το μοναστήρι του Προφήτη Ηλία από το Ακολουθώντας το δρόμο για τον Προφήτη Ηλία, στο αριστερό σας χέρι θα βρείτε και το οινοποιείο Χατζηδάκη. Έξω Γωνιά - Μέσα Γωνιά Η Έξω Γωνιά είναι ένα μικρό, ήσυχο και παραδοσιακό χωριό χωρίς τουριστική υποδομή. Αξίζει πάντως να περπατήσετε στα καλντερίμια του και να δείτε τα νεοκλασικά του αρχοντικά. Στο δρόμο ανάμεσα στην Έξω και Μέσα Γωνιά μια παλιά κάναβα στεγάζει τον ενδιαφέροντα χώρο τέχνης του Αντώνη Αργυρού, Art Space. Στη Μέσα Γωνιά που υπήρξε σημαντικό κέντρο παραγωγής κρασιού αξίζει να επισκεφτείτε τα οινοποιεία του Ρούσσου και του Αργυρού. Έξω από το χωριό βρίσκεται η εκκλησία της Παναγίας της Επισκοπής, χτισμένη στα τέλη του 11 ου αιώνα που αποτελεί ίσως το πιο σημαντικό βυζαντινό μνημείο του νησιού. 52 santorini guidebook

17 Kamari Kamari is a continuously developing seaside resort that caters for those who wish to spend their holidays by the sea, but not on the side of the caldera. Many kilometres of organised beach with fine black sand, beach bars entertaining from morning until night and a huge choice of places to stay and to eat all paint the picture of Kamari. There are also many shops in Kamari. Moonlit evenings are ideal for a walk along the beach and the narrow streets, while the open-air cinema is an attractive option for an evening s entertainment. As you go along the road towards Kamari it is worth stopping off at the Koutsogiannopoulou winery where you can also enjoy what the museum has to offer. Megalochori Megalochori is about 9 kilometres from Fira and it is located on the road towards the island s southern beaches: Perissa, Καμάρι Το Καμάρι είναι ένα διαρκώς αναπτυσσόμενο παραθαλάσσιο θέρετρο που συγκεντρώνει τις προτιμήσεις όσων θέλουν διακοπές δίπλα στη θάλασσα και όχι από την πλευρά της καλντέρας. Οργανωμένη παραλία πολλών χιλιομέτρων με ψιλή μαύρη άμμο, beach bars που εκτοξεύουν το κέφι στα ύψη από το πρωί μέχρι το βράδυ και πληθώρα επιλογών για φαγητό και διαμονή συνθέτουν την εικόνα του Καμαρίου. Εκεί θα βρείτε επίσης πολλά εμπορικά καταστήματα. Οι νύχτες με φεγγάρι είναι ιδανικές για βόλτα στην παραλία και τα στενά, ενώ το θερινό σινεμά σας προσφέρει μία επιπλέον πρόταση για διασκέδαση. Στο δρόμο για το Καμάρι αξίζει να κάνετε μία στάση στο οινοποιείο του Κουτσογιαννόπουλου όπου λειτουργεί και μουσείο. Μεγαλοχώρι Το Μεγαλοχώρι απέχει περίπου 9 χιλιόμετρα από τα Φηρά και θα το συναντήσετε στο δρόμο σας για τις νότιες παραλίες του νησιού, Περίσσα, Περίβολο, Βλυχάδα, Κόκκινη Παραλία. Είναι ένα όμορφο κυκλαδίτικο χωριό, του οποί- 125x205 traffico 1.indd 1 CREPERIE TOAST TRAFFICO Kamari Tel: Perissa Tel: Heliowebs 5/8/ :24:49 PM Perivolos, Vlychada and Red Beach. It is a pretty Cycladic village whose magic has not been disturbed by tourist activity. It is built on the water s bed and the vineyard plain unfolds in front of it. The Gavala winery is located in the centre of Megalochori and a little further outside the village you will find the Boutari winery. As you walk through the cobbled streets you will be particularly impressed by the ornate bells of the island s churches. ου η μαγεία δεν έχει τσαλακωθεί από την τουριστική δραστηριότητα. Είναι χτισμένο στην κοίτη χειμάρρου και μπροστά του ξεδιπλώνεται ο κάμπος με τα αμπέλια. Στο κέντρο του Μεγαλοχωρίου βρίσκεται το οινοποιείο του Γαβαλά, ενώ λίγο έξω από το χωριό, αυτό του Μπουτάρη. Κατά τη διάρκεια του περιπάτου σας στα καλντερίμια, ιδιαίτερη εντύπωση θα σας κάνουν τα περίτεχνα καμπαναριά των εκκλησιών του χωριού. 54 santorini guidebook

18 Emporio As you make your way to Perivolos and Perissa beach you will pass by Emporio. It is the largest village on Santorini with the largest number of permanent inhabitants. It is 12 kilometres away from Fira and for many years was the centre of commercial activity on the island, from which it got its name (emporio meaning commerce in Greek). A little before you reach the village you will see a small church of St Nicholas Marmaritis built on an ancient sanctuary dating from the 3 rd century B.C. made from carved grey marble. Emporio offers a super market, post office, coffee shops, pharmacy and a regional doctor s surgery. Up until today what is reminiscent of the Venetian domination Εμπορείο Από το Εμπορείο θα περάσετε πηγαίνοντας προς τις παραλίες του Περίβολου και της Περίσσας. Είναι το μεγαλύτερο χωριό της ς και με τους περισσότερους μόνιμους κατοίκους. Απέχει 12 χλμ. από τα Φηρά και για πολλά χρόνια ήταν το κέντρο της εμπορικής δραστηριότητας του νησιού, απ όπου πήρε και το όνομά του. Λίγο πριν φτάσετε στο χωριό θα δείτε το εκκλησάκι του Αγ. Νικολάου του Μαρμαρίτη χτισμένο πάνω σε αρχαίο ιερό του 3 ου αι. π.χ. με γκρίζα πελεκητά μάρμαρα. Στο Εμπορείο θα βρείτε σούπερ μάρκετ, ταχυδρομείο, καφενεία, φαρμακείο, περιφερειακό ιατρείο. Τα στοιχεία που μέχρι σήμερα θυμίζουν κάτι από την περίοδο της Ενετοκρατίας είναι ο Γουλάς, ένα τετράγωνο κάστρο στην είσοδο του χωριού και το Καστέλι που συγκεντρώνει τον is the Goulas, a square castle at the entrance of the village and the Kasteli which brings together the traditional settlement with the narrow paved alleyways and the pretty churches including the Old Panagia and its church-tower with its unique architectural style, the church of Christ with its traditional paved courtyard and St Spiridon with its beautiful blue dome. παραδοσιακό οικισμό με τα στενά πεζοδρομημένα σοκάκια και τις γραφικές εκκλησίες, μεταξύ των οποίων και η Παλιά Παναγιά με το καμπαναριό μοναδικής αρχιτεκτονικής, η εκκλησία του Χριστού με το παραδοσιακό λιθόστρωτο προαύλιο και ο Αγ. Σπυρίδωνας με τον όμορφο μπλε τρούλο του. 56 santorini guidebook

19 Perissa Perissa beach is located on the southeastern coast of the island, 13 kilometres from Fira. It is the island s most developed and famous seaside resort where a large number of Greek and foreign tourists gather to enjoy the comforts of an organised beach with water sports and the wide range of choice in terms of accommodation, restaurants and entertainment. The sea water is clean and deep and the sand is black. It is a very lively and buzzing place during the summer months. The beach bars create a party atmosphere all day long. One of the island s largest churches, Timios Stavros, is located in Περίσσα Η παραλία της Περίσσας βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο του νησιού, 13 χλμ. από τα Φηρά. Είναι το πιο αναπτυγμένο και δημοφιλές παραθαλάσσιο θέρετρο της ς και συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό Ελλήνων και ξένων τουριστών που απολαμβάνουν τις ανέσεις της οργανωμένης παραλίας με θαλάσσια σπορ και την ευρεία γκάμα επιλογών για διαμονή, εστίαση και διασκέδαση. Τα νερά της θάλασσας είναι βαθιά και καθαρά, ενώ στην παραλία έχει μαύρη άμμο. Είναι ένας οικισμός με πολλή ζωντάνια και ενεργητικότητα τους καλοκαιρινούς μήνες. Τα beach bars δημιουργούν ατμόσφαιρα πάρτυ όλη την ημέρα. Στην Περίσσα βρίσκεται και η εκκλησία του Τίμιου Σταυρού, μία από τις Heliowebs Perissa. The Museum of Minerals and Fossils, located in the main square, will be open from this year. Perivolos Perivolos beach is the natural continuation of Perissa. It is much more peaceful, but still a popular choice amongst tourists. There are snack bars, fish taverns, beach bars, mini markets and water sports all along the stretch of the beach. The buzzing entertainment at the Perivolos beach bars usually continues until sunset. You can then enjoy your dinner in a more relaxing atmosphere at one of the fish taverns or bar restaurants in the area. μεγαλύτερες του νησιού, ενώ από φέτος ανοίγει στην κεντρική πλατεία του οικισμού το Μουσείο Ορυκτών και Απολιθωμάτων. Περίβολος Η παραλία του Περίβολου είναι φυσική συνέχεια της Περίσσας. Σαφώς πιο ήρεμη αλλά δυναμικά ανερχόμενη στις προτιμήσεις των τουριστών. Κατά μήκος της παραλίας θα βρείτε μεζεδοπωλεία, ψαροταβέρνες, beach bars, μίνι μάρκετ και θαλάσσια σπορ. Η έντονη διασκέδαση στα beach bars του Περίβολου τελειώνει συνήθως με τη δύση του ηλίου. Μετά μπορείτε να απολαύσετε το δείπνο σας σε πιο χαλαρή ατμόσφαιρα στις ψαροταβέρνες ή στα bar-restaurants της περιοχής. 58 santorini guidebook

20 Akrotiri The area of Akrotiri is located in the south-western and most remote corner of the island, 15 kilometres from Fira and 2 kilometres from the site of archaeological excavations. It is the most recently developed area of all those that have a view of the caldera. There are taverns in the little harbour of Akrotiri and on the road towards Faro, from which you can enjoy a beautiful sunset. You can go by foot from Akrotiri to the Red beach for a swim or by boat to the White beach. Akrotiri is the location of the church of Ipapantis of Sotiros and Agia Triada. The general development of Akrotiri over the past few years has also seen the construction of a number of summer houses for sale. Ακρωτήρι Ο οικισμός του Ακρωτηρίου βρίσκεται στο νοτιοδυτικό και πιο απομακρυσμένο άκρο του νησιού σε απόσταση 15 χλμ. από τα Φηρά και 2 χλμ. από το χώρο των αρχαιολογικών ανασκαφών. Από τους οικισμούς που «βλέπουν» καλντέρα είναι ο πιο πρόσφατα αναπτυσσόμενος. Ταβέρνες θα βρείτε στο λιμανάκι του Ακρωτηρίου και στο δρόμο για το Φάρο, απ όπου μπορείτε να απολαύσετε το ηλιοβασίλεμα. Από το Ακρωτήρι μπορείτε να ξεκινήσετε με τα πόδια για μπάνιο στην Κόκκινη παραλία ή με βαρκάκι στην Άσπρη. Στην περιοχή βρίσκονται επίσης οι εκκλησίες της Υπαπαντής του Σωτήρος και της Αγίας Τριάδας. Στο πλαίσιο της γενικότερης ανάπτυξης του Ακρωτηρίου που είναι σε εξέλιξη τα τελευταία χρόνια, χτίζονται παραθεριστικές κατοικίες προς πώληση. ktx kalimera 2.indd 1 4/12/2006 4:19:12 PM 60 santorini guidebook

Η Λίνδος απέχει 50 χλμ. νότια από την πόλη της Ρόδου. Ο οικισμός διατηρεί το χρώμα και την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Κυρίαρχο στοιχείο ο

Η Λίνδος απέχει 50 χλμ. νότια από την πόλη της Ρόδου. Ο οικισμός διατηρεί το χρώμα και την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Κυρίαρχο στοιχείο ο Η Λίνδος απέχει 50 χλμ. νότια από την πόλη της Ρόδου. Ο οικισμός διατηρεί το χρώμα και την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Κυρίαρχο στοιχείο ο ρομαντισμός, που καταλαμβάνει τον επισκέπτη, μόλις φθάσει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Το Νησάκι βρίσκεται στη βορειοανατολική ακτή της Κέρκυρας και μόλις 25χλμ από την πόλη της Κέρκυρας.

Το Νησάκι βρίσκεται στη βορειοανατολική ακτή της Κέρκυρας και μόλις 25χλμ από την πόλη της Κέρκυρας. Το Νησάκι είναι άλλο ένα ήσυχο και γραφικό χωριό στη βορειοανατολική ακτή της Κέρκυρας. Στο παρελθόν, σύμφωνα με τους παλιούς χωρικούς, το Νησάκι ήταν ένα μικρό βραχώδες νησί, το οποίο ενώθηκε με την στεριά

Διαβάστε περισσότερα

Section 8.3 Trigonometric Equations

Section 8.3 Trigonometric Equations 99 Section 8. Trigonometric Equations Objective 1: Solve Equations Involving One Trigonometric Function. In this section and the next, we will exple how to solving equations involving trigonometric functions.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Σαντορίνη µε απευθείας πτήση. Άφιξη και µεταφορά στο ξενοδοχείο.

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Σαντορίνη µε απευθείας πτήση. Άφιξη και µεταφορά στο ξενοδοχείο. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ (ΤΡΙΤΗ) - 8 Μέρες Το νησί που τραγούδησαν οι ποιητές. Μια ιστορία που κρατά περισσότερο από τέσσερις χιλιάδες χρόνια. Και ο βράχος που ακόµα ορθώνεται το ίδιο δυνατός µέσα στο πέλαγος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για νέο αρχαιολογικό μουσείο Πειραιά

Πρόταση για νέο αρχαιολογικό μουσείο Πειραιά Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Επιβλέπων καθηγητής: Καναρέλης Θεοκλής Φοιτητής: Λαουτάρης Μάνος Διπλωματική εργασία Βόλος 2012 Πρόταση για νέο αρχαιολογικό μουσείο Πειραιά Η ιδέα

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ-ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Σαντορίνη µε απευθείας πτήση. Άφιξη και µεταφορά στο ξενοδοχείο.

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Σαντορίνη µε απευθείας πτήση. Άφιξη και µεταφορά στο ξενοδοχείο. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ (ΤΡΙΤΗ) - 8 Μέρες Ένα νησί µοναδικό που όµοιο του δεν υπάρχει σ' ολόκληρο τον κόσµο. ιαθέτει άγρια φυσική οµορφιά µε µοναδικές τοποθεσίες και γκρεµούς που µοιάζουν σχεδόν πρωτόγονοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 7. How much money do you plan to spend on Kos per person? (Excluding tickets)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 7. How much money do you plan to spend on Kos per person? (Excluding tickets) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Στο συγκεκριμένο project μελετήσαμε τον τουρισμό και κυρίως αυτόν στο νησί μας. Πιο συγκεκριμένα, κατά πόσο αυτός είναι σωστά ανεπτυγμένος και οργανωμένος. Για την ουσιαστικότερη προσέγγιση του

Διαβάστε περισσότερα

Αγγλική Τουριστική Ορολογία

Αγγλική Τουριστική Ορολογία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Αγγλική Τουριστική Ορολογία Ενότητα 3: Exercises Κουτσογιάννη Ευαγγελία Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

10, Plastira Square Rethymno, Crete, Greece Tel.: 28310 28667-9, Fax: 28310 28670 www.hotelideon.gr ideon@otenet.gr. Rethymnon - Crete - Greece

10, Plastira Square Rethymno, Crete, Greece Tel.: 28310 28667-9, Fax: 28310 28670 www.hotelideon.gr ideon@otenet.gr. Rethymnon - Crete - Greece 10, Plastira Square Rethymno, Crete, Greece Tel.: 28310 28667-9, Fax: 28310 28670 www.hotelideon.gr ideon@otenet.gr Rethymnon - Crete - Greece Perfectly located just minutes from the heart of Rethymnon.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΣΟΑ) ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Σνπξηζκφο θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε Δπηβιέπσλ : Νηνχβαο Λνπθάο πνπδάζηξηα : Σζαγθαξάθε

Διαβάστε περισσότερα

εξώφυλλο της έκδοσης

εξώφυλλο της έκδοσης εξώφυλλο της έκδοσης Welcome to Santorini! An island known for its impressive volcanic rocks, its colourful beaches and the amazing sunset views. An island with white-washed cave settlements, blue domes

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κάντε εγκαίρως κράτηση και εξασφαλίστε διαθεσιμότητα και προνομιακές τιμές Το φετινό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΩΓΛΟ ΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ, ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ)

ΤΡΩΓΛΟ ΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ, ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ A ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ: ΣΟΥΡΙΛΑ ΕΛΕΩΝΟΡΑ, Α.Μ. 31621 ΤΡΙΜΜΗ ΑΝΝΑ, Α.Μ. 30606 Πτυχιακή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

Τήνος : Το νησί της Πίστης και της Τέχνης

Τήνος : Το νησί της Πίστης και της Τέχνης Τήνος : Το νησί της Πίστης και της Τέχνης 4ήμερη πεζοπορική 2 5 Ιουνίου 2017 Τήνος. Το νησί της Παναγίας. Το νησί του Αιόλου. Το νησί της Πίστης. Το νησί της Τέχνης. Το νησί με τις παρθένες Παραλίες. Το

Διαβάστε περισσότερα

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live.

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Topic 1: Describe yourself Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Χρησιμοποίησε το and. WRITE your paragraph in 40-60 words... 1 Topic 2: Describe your room Χρησιμοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

KALAΜΙ ΤRΑVEL ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΕΚΔΡΟΜΕΣ- ΤΑΞΙΔΙΑ- ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ- ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΤΗΛ- ΦΑΞ: ΚΙΝΗΤΑ: FACEBOOK: KalamiCorfu

KALAΜΙ ΤRΑVEL ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΕΚΔΡΟΜΕΣ- ΤΑΞΙΔΙΑ- ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ- ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΤΗΛ- ΦΑΞ: ΚΙΝΗΤΑ: FACEBOOK: KalamiCorfu KALAΜΙ ΤRΑVEL ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΚΔΡΟΜΕΣ- ΤΑΞΙΔΙΑ- ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ- ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΤΗΛ- ΦΑΞ: 26610 81581 ΚΙΝΗΤΑ: 693 2930643 FACEBOOK: KalamiCorfu 5 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΑΠΟ 12 ΕΩΣ 16 IOYΛΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κάντε εγκαίρως κράτηση και εξασφαλίστε διαθεσιμότητα και προνομιακές τιμές Το φετινό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Αφήγηση και εθνική ταυτότητα: Η Κυπριακή Συλλογή στο Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

SANTORINI/ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ. Next stop... the enchanting Santorini. Επόμενη στάση... η μαγευτική Σαντορίνη

SANTORINI/ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ. Next stop... the enchanting Santorini. Επόμενη στάση... η μαγευτική Σαντορίνη 140 141 Next stop... the enchanting Santorini After you feel satisfied with the beautiful Syros and just before the time of returning to the city and the daily routine, prolong your dreamlike holidays

Διαβάστε περισσότερα

1.ΤΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ΚΑΛΜΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ: Α.ΠΕΡΙΣΣΑ Β.ΜΕΣΣΑΡΙΑ Γ.ΟΙΑ 2.ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ; Α.ΦΗΡΑ Β.ΟΙΑ Γ.ΚΑΜΑΡΙ

1.ΤΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ΚΑΛΜΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ: Α.ΠΕΡΙΣΣΑ Β.ΜΕΣΣΑΡΙΑ Γ.ΟΙΑ 2.ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ; Α.ΦΗΡΑ Β.ΟΙΑ Γ.ΚΑΜΑΡΙ 1.ΤΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ΚΑΛΜΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ: Α.ΠΕΡΙΣΣΑ Β.ΜΕΣΣΑΡΙΑ Γ.ΟΙΑ 2.ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ; Α.ΦΗΡΑ Β.ΟΙΑ 3.ΠΟΣΟ ΑΠΕΧΟΥΝ ΤΑ ΦΗΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΟΥΡΒΟΥΛΟ; Α.2,5 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ Β.4 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ Γ.3,5 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 4.ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield.

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. (1) EN: Go to address GR: Πηγαίνετε στη διεύθυνση: http://www.helleniccommunityofsheffield.com (2) EN: At the bottom of the page, click

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαμέρισμα. στο Κολωνάκι. Aρχιτεκτονική μελέτη: PEOPLE

Διαμέρισμα. στο Κολωνάκι. Aρχιτεκτονική μελέτη: PEOPLE Διαμέρισμα στο Κολωνάκι Aρχιτεκτονική μελέτη: PEOPLE 42 Το διαμέρισμα βρίσκεται στον τέταρτο όροφο χαρακτηριστικής πολυκατοικίας του μεσοπολέμου, σε κεντρικό σημείο του Κολωνακίου. Τόσο το μέγεθός του

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

CYCLADIC SEMINAR. Dr. Michael Boyd Senior Research Associate at the McDonald Institute for Archaeological Research, University of Cambridge

CYCLADIC SEMINAR. Dr. Michael Boyd Senior Research Associate at the McDonald Institute for Archaeological Research, University of Cambridge CYCLADIC SEMINAR ΤHE ARCHAEOLOGICAL SOCIETY AT ATHENS, 22 PANEPISTIMIOU STREET Tuesday, 7 February 2017, 7 P.M. Dr. Michael Boyd Senior Research Associate at the McDonald Institute for Archaeological Research,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Η Σύρος είναι νησί των Κυκλάδων. Πρωτεύουσά της είναι η Ερμούπολη, η οποία είναι πρωτεύουσα της Περιφέριας Νότιου Αιγαίου αλλά και του πρώην Νομού Κυκλάδων. Η Σύρος αναπτύχθηκε ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερες πόλεις ήταν η Κνωσός, η Φαιστός, η Ζάκρος και η Γόρτυνα

Κυριότερες πόλεις ήταν η Κνωσός, η Φαιστός, η Ζάκρος και η Γόρτυνα Ηφαίστειο της Θήρας Η Μινωική Κρήτη λόγω της εμπορικής αλλά και στρατηγικής θέσης της έγινε γρήγορα μεγάλη ναυτική και εμπορική δύναμη. Οι Μινωίτες πωλούσαν τα προϊόντα τους σε όλη τη Μεσόγειο με αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Door Hinge replacement (Rear Left Door)

Door Hinge replacement (Rear Left Door) Door Hinge replacement (Rear Left Door) We will continue the previous article by replacing the hinges of the rear left hand side door. I will use again the same procedure and means I employed during the

Διαβάστε περισσότερα

9.09. # 1. Area inside the oval limaçon r = cos θ. To graph, start with θ = 0 so r = 6. Compute dr

9.09. # 1. Area inside the oval limaçon r = cos θ. To graph, start with θ = 0 so r = 6. Compute dr 9.9 #. Area inside the oval limaçon r = + cos. To graph, start with = so r =. Compute d = sin. Interesting points are where d vanishes, or at =,,, etc. For these values of we compute r:,,, and the values

Διαβάστε περισσότερα

Kenshō Boutique Hotel & Suites

Kenshō Boutique Hotel & Suites Kenshō Boutique Hotel & Suites Μύκονος, Ορνός Mykonos, Ornos Photos: Dimitris Poupalos Kenshō Boutique Hotel & Suites Ένα μοναδικό στο είδος του «design boutique hotel», το Kenshō, έκανε αισθητή την παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό

5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό 5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό Η Αµοργός, το νησί του ''Απέραντου Γαλάζιου'', βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο των Κυκλάδων, σε απόσταση 136 ναυτικών µιλίων από τον Πειραιά. Είναι µακρόστενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΓΔΧΘΔΡΜΗΑ ΥΑΜΖΛΖ ΔΝΘΑΛΠΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΑ Ν. ΖΜΑΘΗΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟ Η. ΦΧΣΗΟ ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ: ΘΔΟΓΧΡΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Μαλδίβες. Villa Hotels. Fun island resort 3 Star. τιμοκατάλογος πακέτων 5 διανυκτερεύσεων Νοέμβριος 2014 Απρίλιος 2015 τιμές κατ ατομο σε δίκλινο

Μαλδίβες. Villa Hotels. Fun island resort 3 Star. τιμοκατάλογος πακέτων 5 διανυκτερεύσεων Νοέμβριος 2014 Απρίλιος 2015 τιμές κατ ατομο σε δίκλινο Villa Hotels Fun island resort 3 Star Fun Island offers a wonderful blend of Fun and Sun. The Massive lagoon of the island provides ideal conditions for a variety of water sports and the powder white beaches

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *4358398658* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2015 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT Date: 21 October 2016 Time: 14:00 hrs Subject: BULLETIN No 3 Document No: 1.3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3148288373* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2016 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

20/12-01/01. Χριστουγεννιάτικος Σοκολατένιος Πειρασμός 15 / άτομο (στην τιμή περιλαμβάνεται ένα ζεστό ρόφημα) Christmas Chocolate Temptation

20/12-01/01. Χριστουγεννιάτικος Σοκολατένιος Πειρασμός 15 / άτομο (στην τιμή περιλαμβάνεται ένα ζεστό ρόφημα) Christmas Chocolate Temptation CHRISTMAS 2015 20/12-01/01 Χριστουγεννιάτικος Σοκολατένιος Πειρασμός 15 / άτομο (στην τιμή περιλαμβάνεται ένα ζεστό ρόφημα) Φέτος τα Χριστούγεννα σας κακομαθαίνουμε με έναν μπουφέ όνειρο γεμάτο σοκολάτα.

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία: «Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη διατήρηση της γεωργικής χρήσης της γης σε περιαστικές περιοχές»

Μεταπτυχιακή Εργασία: «Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη διατήρηση της γεωργικής χρήσης της γης σε περιαστικές περιοχές» ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας &Ανάπτυξης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» Μεταπτυχιακή Εργασία: «Διερεύνηση των παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

Το νησάκι της Δοκού απέχει 7 ναυτικά μίλια από το

Το νησάκι της Δοκού απέχει 7 ναυτικά μίλια από το ΔΙΑΔΡΟΜΗ 5 ΝΗΣΟΣ ΔΟΚΟΣ Προβλήτα στο ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΑΣΤΡΟ Κορυφή ΔΟΚΟΥ Μήκος διαδρομής Χρόνος χωρίς στάσεις Ομορφιά διαδρομής 5,8 χλμ. 2 ώρ. 05 3 * Το νησάκι της Δοκού απέχει 7 ναυτικά μίλια από το λιμάνι της

Διαβάστε περισσότερα

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Jan Behrens 2012-12-31 In this paper we shall provide a method to approximate distances between two points on earth

Διαβάστε περισσότερα

> Hotel Aκτή > Hotel Akti

> Hotel Aκτή > Hotel Akti Hotel Akti > Hotel Aκτή > Hotel Akti ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ Σε μια πόλη με ιστορία 4.000 ετών, με ιστορικά ίχνη από την αρχαιότητα και τον μεσαίωνα, είναι χτισμένο το ξενοδοχείο ΑΚΤΗ, πάνω στην παραλία του Γριμπόβου,

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Όλοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι του 10000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ρηματική άποψη. (Aspect of the verb) Α. Θέματα και άποψη του ρήματος (Verb stems and aspect)

Ρηματική άποψη. (Aspect of the verb) Α. Θέματα και άποψη του ρήματος (Verb stems and aspect) 15 Ρηματική άποψη (Aspect of the verb) Α. Θέματα και άποψη του ρήματος (Verb stems and aspect) imperfective perfective Verb forms in Modern Greek are based either on the imperfective or the perfective

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Extension

Modern Greek Extension Centre Number 2017 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Student Number Modern Greek Extension Written Examination General Instructions Reading time 10 minutes Working time 1 hour and 50 minutes Write

Διαβάστε περισσότερα

Fun island resort 3 Star

Fun island resort 3 Star Fun island resort 3 Star Fun Island offers a wonderful blend of Fun and Sun. The Massive lagoon of the island provides ideal conditions for a variety of water sports and the powder white beaches offer

Διαβάστε περισσότερα

Démographie spatiale/spatial Demography

Démographie spatiale/spatial Demography ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Démographie spatiale/spatial Demography Session 1: Introduction to spatial demography Basic concepts Michail Agorastakis Department of Planning & Regional Development Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Πρόγραμμα : Statistical_Analysis_1.prg Ανάλυση : 28/06/2012 13:05 Κατάλογος : C:\Workspace\Planning\Mst\2010\Statistics\Analysis_5\ Vesrion : 2.8.0, 20-06-2011 Τα κοινά

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΤΟΠΙΟΥ Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Π.Μ.Σ: «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη γλώσσα και στα κείμενα» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Το φωνηεντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΕ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΦΑΡΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΤΟΦΑΡΙΔΟΥ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Κ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΕ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΦΑΡΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΤΟΦΑΡΙΔΟΥ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Κ. Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΕ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΦΑΡΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΤΟΦΑΡΙΔΟΥ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

WHERE TO GO/ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

WHERE TO GO/ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ Ancient Thera: Mesa Vouno The strategic position of the area attracted the Lacedaemonian colonisers of the island who founded their city utilizing the limestone rock of Mesa Vouno as a natural fortress.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιεχόµενο Μαθήµατος Ορισµός της αναερόβιας φυσικής κατάστασης Σχέσης µε µηχανισµούς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

SANTORINI/ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ. Next stop... the fascinating island of Santorini. Επόμενη στάση... η μαγευτική Σαντορίνη

SANTORINI/ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ. Next stop... the fascinating island of Santorini. Επόμενη στάση... η μαγευτική Σαντορίνη Next stop... the fascinating island of Santorini If you feel that you have had enough of the beautiful and cosmopolitan Mykonos, just before the time comes for you to return to the city and every day life

Διαβάστε περισσότερα

Αγγλική Τουριστική Ορολογία

Αγγλική Τουριστική Ορολογία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Αγγλική Τουριστική Ορολογία Ενότητα 8: Exercises Κουτσογιάννη Ευαγγελία Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

WHERE TO GO/ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

WHERE TO GO/ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ Ancient Thera: Mesa Vouno The strategic position of the area attracted the Lacedaemonian colonisers of the island who founded their city utilizing the limestone rock of Mesa Vouno as a natural fortress.

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος. Πτυχιακή εργασία ΑΡΩΜΑΤΙΚA ΕΛΑΙΟΛΑΔA. Θάλεια Πισσίδου

Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος. Πτυχιακή εργασία ΑΡΩΜΑΤΙΚA ΕΛΑΙΟΛΑΔA. Θάλεια Πισσίδου Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος Πτυχιακή εργασία ΑΡΩΜΑΤΙΚA ΕΛΑΙΟΛΑΔA Θάλεια Πισσίδου Λεμεσός, Μάιος 2017 2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

10 MERCHIA. 10. Starting from standing position (where the SIGN START ) without marshal (self start) 5 minutes after TC4 KALO LIVADI OUT

10 MERCHIA. 10. Starting from standing position (where the SIGN START ) without marshal (self start) 5 minutes after TC4 KALO LIVADI OUT Date: 22 October 2016 Time: 09:00 hrs Subject: BULLETIN No 5 Document No: 1.6 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 9 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ For sale 9 stremmata (9.000 m²) of beachfront land in Corfu

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 9 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ For sale 9 stremmata (9.000 m²) of beachfront land in Corfu Real Estate and Property Lettings ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 9 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ For sale 9 stremmata (9.000 m²) of beachfront land in Corfu ΜΕ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ 4 & 5 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ With

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΓΟΜΟΣΑΣΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΤΘΤΜΗΑ ΝΗΚ. ΚΟΤΚΗΟΤ 01104766 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ:ΑΝ.ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα