santorini guidebook Geography Γεωγραφία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "santorini guidebook Geography Γεωγραφία"

Transcript

1 Santorini Óáíôïñßíç Great poets have sung its praises, a year old history. And the eternal rock continues to stand, strong and majestic, rising proudly from the sea and guarding well the secrets of Atlantis... Το νησί που τραγούδησαν οι ποιητές. Μια ιστορία που κρατά περισσότερο από τέσσερις χιλιάδες χρόνια. Και ο βράχος που ακόμα ορθώνεται το ίδιο δυνατός μέσα στο πέλαγος, κρατάει καλά φυλαγμένα τα μυστικά της Ατλαντίδας...

2 Geography The world famous island of Santorini is the southern most island of the Cycladic group in the Aegean Sea, and is located 63 nautical miles north of Crete. Its surface area is 73 sq. km. and its population, distributed among thirteen villages, just exceeds thirteen thousand six hundred souls, according to the census of Latitude: 35.25N Longitude: 25.20E Γεωγραφία Το νησί της ς βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο του συμπλέγματος των Κυκλάδων, στο Αιγαίο Πέλαγος, 63 ναυτικά μίλια βόρεια της Κρήτης. Η επιφάνειά της είναι 73 τετραγωνικά χιλιόμετρα και ο πληθυσμός της, μοιρασμένος σε δεκατρία χωριά, μόλις που αγγίζει τα άτομα (σύμφωνα με την απογραφή του 2001). Γεωγραφικό Πλάτος: 35.25B Γεωγραφικό Μήκος: 25.20A 24 santorini guidebook

3 Geology Santorini - an open book of volcanology By Prof. Michael Fytikas The Santorini group of islands is almost unique on a worldwide level in being a volcano with a caldera (crater) in the sea. All of Santorini s islands were formed in large part due to volcanic activity, which created a compound volcanic structure. Γεωλογία, ένα «ανοικτό» ηφαιστειολογικό βιβλίο Από τον καθ. Μιχάλη Φυτίκα Το νησιωτικό σύμπλεγμα της ς αποτελεί μοναδική σχεδόν περίπτωση στον κόσμο ενός ηφαιστείου με καλδέρα (βύθισμα) στη θάλασσα. Όλα τα νησιά της ς σχηματίσθηκαν κύρια από την ηφαιστειακή δράση, που δημιούργησε ένα σύνθετο ηφαιστειακό οικοδόμημα. 3 million years before present: Pre-Volcanic Santorini 3 εκατομμύρια χρόνια πριν: Η προ-ηφαιστειακή years before present: Hristiana and Akrotiri Volcanoes χρόνια πριν: Ηφαίστεια Χριστιανών - Ακρωτηρίου Twelve enormous explosions, each every years, occurred over the final period. Each fierce explosion results in the creation of large craters, tearing down the largest and most central part of the volcano, which however manages to rebuild itself. The last large explosion occurred 3,600 years ago (during the Minoan Age) when 30 km 3 of red-hot matter of ashes and pumice covered 3 islands (Thira, Thirassia, Aspronisi) and amongst these the thriving prehistoric civilisation of Akrotiri. The huge amount of matter also created stretches of flat fertile land together with the well-known exterior beaches. The solids and gases that emerged from the insides of the volcano forced a huge gap and tore down the central part, creating an enormous crucible, the current caldera, with dimensions of 8x4 km and a depth of up to 400 m below the sea. After this, the now historic volcanic activity continued on a much milder level, laying the structure of two islets in the caldera - New and Old Kameni. The latter is the newest waste land in the Mediterranean as its coast was formed between 433 and 56 years ago. 26 Prof. Michael Fytikas santorini guidebook Δώδεκα τεράστιες εκρήξεις, μια κάθε χρόνια περίπου, έγιναν στην τελευταία περίοδο. Kάθε βίαιη έκρηξη καταλήγει στη δημιουργία μεγάλων βυθισμάτων, γκρεμίζοντας το μεγαλύτερο κεντρικό τμήμα του ηφαιστείου, που επιμένει όμως να οικοδομείται ξανά. Η τελευταία μεγάλη έκρηξη έγινε πριν χρόνια (στη «μινωική» εποχή) και τα 30 χλμ 3 πυρακτωμένων υλικών από τέφρα και ελαφρόπετρα, σκέπασαν τα 3 νησιά (Θήρα, Θηρασία, Ασπρονήσι) και μαζί ένα ακμαιότατο προϊστορικό πολιτισμό στο Ακρωτήρι. Η τεράστια ποσότητα των υλικών δημιούργησε και τις εύφορες νέες πεδινές εκτάσεις, μαζί με τις γνωστές εξωτερικές παραλίες. Τα στερεά και τα αέρια που βγήκαν από τα σωθικά του ηφαιστείου προξένησαν κάτω του ένα μεγάλο κενό και γκρέμισαν το κεντρικό τμήμα, δημιουργώντας μια τεράστια χοάνη, τη σημερινή καλδέρα, με διαστάσεις 8Χ4 χλμ. και βάθος μέχρι 400 μ. κάτω από τη θάλασσα. Μετά, η ιστορική πια ηφαιστειακή δραστηριότητα συνεχίστηκε πολύ πιο ήπια και οικοδόμησε στην καλδέρα τα νησάκια της Παλιάς και της Νέας Καμένης. Η τελευταία αποτελεί τη νεότερη χέρσα γη της Μεσογείου, αφού οι λάβες της σχηματίσθηκαν μόλις 433 έως 56 χρόνια από σήμερα. Οι κρατήρες, οι θερμές ατμίδες, τα νέα ορυκτά και διαλύματα, τα ζεστά πολύχρωμα νερά που αναβλύζουν, εντυπωσιάζουν τους επισκέπτες των νέων νησιών years before present: Peristeria Volcano χρόνια πριν: Ηφαίστειο Περιστέρι years before present: Skaros Volcano χρόνια πριν: Ηφαίστειο Σκάρος THE CREATION AND EVOLUTION OF SANTORINI VOLCANIC FIELDS (Created by: N. Androulakakis, G. Vougioukalakis) Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ (Απεικόνιση: Ν.Ανδρουλακάκης, Γ. Βουγιουκαλάκης) years before present: Lower Pumice caldera χρόνια πριν: Καλδέρα Κατώτερης Κίσσηρης years before present: Strongili island χρόνια πριν: Η Στρογγύλη

4 The craters, hot steam, new minerals and solutions and gushing warm multi-coloured water all impress visitors of the new islands. The collapse of the central volcano created the caldera s slopes and the local cliffs that make the sea tours within the active volcano possible. It is as if you are touching the heart of the volcano, observing its actual structure, and absorbing every detail in its total length of 25km and height of m above the sea, understanding its development and the way it worked. The variety of rocks, the alternation of their colours, the way in which they relate to each other and the details of the volcanic formation of the rocks are all extremely impressive. The natural light that falls on the slopes, which is different at each moment of a sunny day, offers unique views throughout almost the entire duration of the year. The view from the sea is completed thanks to various tours along the coast close to the mouth of the caldera. Particular natural sections and the old mines on the two larger islands offer the opportunity for observation and the delight of experiencing the wide range of geological structures and forms. Finally, the panoramic view of New and Old Kameni from both the brow of the caldera and various points of the three islands, offers a very clear picture of historical volcanic events. It is evident that the correct conditions were created in Santorini to allow for a perfect area for observation of the structural formation of a classic volcano, ideal for closer examination, providing an alluring invitation into the world of volcanology as the island offers itself to its visitors for free just like a coloured, three-dimensional open book. Professor Michael Fytikas, Aristotle University of Thessaloniki, Department of Geology 28 santorini guidebook Η κατακρήμνιση του κεντρικού ηφαιστείου δημιούργησε τις απότομες πλαγιές της καλδέρας, τα «γκρεμνά» των ντόπιων, που κάνουν δυνατή τη θαλάσσια περιήγηση στο «εσωτερικό» του ενεργού ηφαιστείου. Είναι σαν να αγγίζεις τα σπλάχνα του, να βλέπεις πραγματικές εικόνες της δομής του, να διαβάζεις τις λεπτομέρειές του σε συνολικό μήκος 25χλμ. και ύψος μ. πάνω απ το νερό, να κατανοείς την εξέλιξη και τον τρόπο που λειτούργησε. Η ποικιλία των πετρωμάτων, η εναλλαγή των χρωμάτων τους, η μεταξύ τους συσχέτιση, οι λεπτομέρειες των ηφαιστειακών σχημάτων και πετρωμάτων εντυπωσιάζουν. Ο φυσικός φωτισμός των πρανών, διαφορετικός σε κάθε στιγμή της ηλιόλουστης μέρας, δημιουργεί ξεχωριστές εικόνες σ όλη σχεδόν τη διάρκεια του χρόνου. Διάφορες διαδρομές στη στεριά, κοντά στα χείλη της καλδέρας, συμπληρώνουν την εικόνα από τη θάλασσα. Μερικές φυσικές τομές και τα παλιά ορυχεία στα δύο μεγαλύτερα νησιά προσφέρονται για παρατήρηση, εμπέδωση και απόλαυση της τεράστιας ποικιλίας των γεωλογικών δομών και σχηματισμών. Τέλος, η πανοραμική θέα των δύο Καμένων από το φρύδι της καλδέρας και από διαφορετικά σημεία των τριών νησιών απλοποιεί την εικόνα των ιστορικών ηφαιστειακών γεγονότων. Είναι προφανές ότι στη δημιουργήθηκαν οι συνθήκες ενός τεράστιου υπαίθριου γεωλογικού-ηφαιστειακού μουσείου, ιδανικού χώρου για παρατήρηση των διεργασιών οικοδόμησης ενός κλασικού ηφαιστείου, εύκολου για διερεύνηση και ελκυστικού για μύηση στην ηφαιστειολογία, αφού διατίθεται δωρεάν στους επισκέπτες σαν ένα έγχρωμο και τρισδιάστατο φυσικό «ανοικτό» βιβλίο. Καθηγητής Μιχ.Φυτίκας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας THIRASIA THIRASIA Potamos C. Riva C. Riva Potamos Amudi THIRASIA C. Riva Korfos Amudi Manolas Korfos Potamos Manolas GEOLOGICAL MAP OF C. Kolumbo SANTORINI GEOLOGICAL MAP OF SANTORINI Faros C. Mavro Faros Vuno Ia Finikia K. Vuno M. Vuno M. Pr. C. Ilias Kolumbo C. Perivola Ia Finikia K. Vuno C. Kolumbo KOLUMBO M. Vuno Ia LINE Finikia K. Vuno M. Pr. Ilias C. Perivola Vurvulos M. Vuno Imerovigli M. Pr. Ilias C. Perivola KOLUMBO LINE C. Tourlos KOLUMBO Imerovigli LINE NEA KAMENI Gialos Imerovigli C. Tourlos Korfos Manolas C. Tripiti C. Tourlos NEA KAMENI Gialos C.Alonaki NEA KAMENI KAMENI Gialos C. Tripiti LINE PALEA KAMENI Athinios C. Tripiti C.Alonaki ASPRONISI KAMENI Plaka LINE PALEA C.Alonaki KAMENI C. KAMENI Aspronisi C. Loumaravi C.Thermia Athinios LINE PALEA ASPRONISI KAMENI Balos Plaka Athinios Faros ASPRONISI C. Aspronisi C. Loumaravi C.Thermia Plaka Akrotiri Archaeological C. Mavro Vuno Balos excavations C. Aspronisi C. Loumaravi C.Thermia C. Mavro Vuno Nea Kameni lavas ( ) Palea Kameni lavas ( AD) Nea Pyroclastics Kameni of lavas the first ( ) and second cycle Palea Nea Kameni lavas Thirasia ( ( ) lava AD) shield Pyroclastics Palea Kameni of lavas the first ( and second AD) cycle Pyroclastics of the Thirasia first and lava second shield cycle Thirasia lava shield GEOLOGICAL MAP OF SANTORINI Amudi Balos Akrotiri Akrotiri Ia andesites (~30 ka) Skaros lava shield (~80-50 ka) North Thira cinder cones Ia andesites and Kolumbo tuff ring (~30 ka) (~80-50 ka) Skaros Ia andesites lava shield (~30 Simandiri (~80-50 ka) ka) lava shield (170 ka) North Skaros Thira lava cinder shield cones and (~80-50 Kolumbo ka) tuff ring (~80-50 ka) North Thira cinder cones Simandiri Kolumbo lava tuff shield ring (~80-50 (170 ka) ka) Simandiri lava shield (170 ka) Vurvulos Fira Vurvulos Fira Fira THIRAMonolithos Karterados THIRA Monolithos Karterados Vothonas Exo Gonia Monolithos Karterados Messaria Mesa Gonia Pirgos Messaria Vothonas Kamari Megalohori Exo Gonia Vothonas ExoMesa Gonia Gonia Pr. Ilias Pirgos Ancient Kamari Mesa Gonia Megalohori Thira Emporios Pirgos Perissa Kamari Megalohori Vlihada Pr. Ilias Emporios Pr. Ilias Perissa Early Vlihada submarine Akrotiri centres C. Exomitis ( ka) Ancient Thira Ancient Thira Archaeological Emporios excavations Perissa Archaeological C. Exomitis excavations Peristeria Vlihada lava shield and SW Thira cinder cones ( ka) Peristeria Pre-volcanic lava basement shield and (schists SW Thira and cinder limestones) cones C. Exomitis (Late ( Mesozoic) ka) Early Peristeria Roadssubmarine lava Hot shield Akrotiri spring and centres SW Thira cinder cones ( ( ka) ka) km Pre-volcanic Early submarine basement Akrotiri I.G.M.E. (schists centres G. Vougioukalakis and limestones) 1997 ( (Late Mesozoic) ka) Roads Pre-volcanic basement Hot spring(schists and limestones) (Late Mesozoic) km Roads Hot spring I.G.M.E. G. Vougioukalakis km Messaria THIRA I.G.M.E. G. Vougioukalakis 1997

5 The volcano today By Dr. Georges Vougioukalakis Η κατάσταση του ηφαιστείου σήμερα Από τον Δρα. Γιώργη Βουγιουκαλάκη Since the eruption of 1950, the volcanic centres of the Kamenis have been dormant. The only surface reminders of the magma underlying the islands are the numerous thermal springs dotting their shores and the emission of hot gaseous vapours from the fumaroles in Nea Kameni s central craters. These gases, whose temperatures ranges between 93 and 97 degrees Celsius, consist mainly of carbon dioxide and hot atmospheric air, with traces of other gases, including hydrogen sulphide and methane. Deposits of sulphur minerals, gypsum and other hydrothermal minerals occur at the points where these gases escape. A state-of-the-art integrated network monitoring dozens of physical and chemical parameters (temperature and chemical composition of the fumaroles and hot waters, seismic activity, sea-level and topographical changes, gravitational and magnetic fields of the earth, etc.) has been installed on the islands and in the general surrounding area, since 1995 by I.S.M.O.SA.V. This network ensures that the slightest precursory manifestation or phenomenon indicative of a possible reawakening of the volcano will be recorded, thus permitting measures to be taken in plenty of time to ensure that visitors to the islands will run no danger whatsoever if the volcano should awaken. The Institute for the Study and Monitoring of the Santorini Volcano (I.S.M.O.SA.V.) is a non-profit organization, founded in the summer of 1995, whose primary aim is to continue to maintain the operation of the Volcano Observatory and the monitoring networks, which were established under a research program funded by the E.U. Dr. Georges Vougioukalakis, Volcanologist Dr. Georges Vougioukalakis Τα ηφαιστειακά κέντρα των Καμένων, μετά την έκρηξη του 1950, βρίσκονται σε κατάσταση ηρεμίας. Οι μόνες επιφανειακές εκδηλώσεις που θυμίζουν την ύπαρξη του μάγματος κάτω από τα νησιά είναι οι πολυάριθμες θερμές πηγές που αναβλύζουν στις ακτές τους και η διαφυγή θερμών αερίων από τις ατμίδες των κεντρικών κρατήρων της Νέας Καμένης. Τα αέρια αυτά έχουν θερμοκρασία μεταξύ 93 και 97 βαθμών Κελσίου. Είναι κυρίως διοξείδιο του άνθρακα (CO2), υδρατμοί και θερμός ατμοσφαιρικός αέρας με μικρό ποσοστό άλλων αερίων όπως υδρόθειο, μεθάνιο κ.λ.π. Στα σημεία που διαφεύγουν αποθέτουν ορυκτά του θείου, γύψο και άλλα υδροθερμικά ορυκτά. Ένα μοντέρνο ολοκληρωμένο δίκτυο παρακολούθησης δεκάδων φυσικών και χημικών παραμέτρων (θερμοκρασία και χημική σύσταση των ατμίδων και θερμών νερών, σεισμική δραστηριότητα, στάθμη της θάλασσας και ανάγλυφο της περιοχής, βαρυτικό και μαγνητικό πεδίο της γης κ.α.) έχει εγκατασταθεί στα νησιά αυτά και την ευρύτερη περιοχή της ς, από το 1995, από το ΙΜΠΗΣ. Το δίκτυο αυτό εξασφαλίζει την καταγραφή οποιουδήποτε φαινομένου ή συμβάντος που θα μπορούσε να σημαίνει πιθανή επαναδραστηριοποίηση του ηφαιστείου και εγγυάται την έγκαιρη προειδοποίηση για τη λήψη μέτρων έτσι ώστε οι επισκέπτες των νησιών να μη διατρέχουν κανένα απολύτως κίνδυνο από ενδεχόμενο ξύπνημα του ηφαιστείου. To Ινστιτούτο Μελέτης και Παρακολούθησης του Ηφαιστείου της ς (ΙΜΠΗΣ) ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 1995, με σαφή μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, έχοντας ως κύριο σκοπό τη συνέχιση της λειτουργίας του Ηφαιστειολογικού Παρατηρητηρίου και των δικτύων παρακολούθησης που εγκαταστάθηκαν το στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δρ. Γιώργης Βουγιουκαλάκης, Ηφαιστειολόγος 30 santorini guidebook

6 History The human presence on the island seems to be existed since the middle of the 3rd millennium B.C. The excavation at Akrotiri has confirmed that man s activity on the island continues until the eruption of the volcano in around 1500 B.C, which entirely buried the island beneath very thick layers of pozzuolona. All traces of human activity vanished from the island until the end of the 13th century B.C. According to Herodotus, the island was initially called Strongyle (the Round One). Later, because of its beauty, it was called Kalliste (the Fairest One). To Kalliste, came the Phoenicians and there they settled. After the Phoenicians, the Lacedaemonians arrived and gave the island the name of their leader, Theras. In the 9th century B.C. Thera, became an important point on the communication route between the East and the West of that era and adopted the Phoenician alphabet for writing the Greek language. Nevertheless the conservative Therans, did not follow the other Cycladic islanders in their cultural development. In about 630 B.C. they reached the north coast of the African continent where they founded Cyrene, the only Theran colony. From as early as the 6th century B.C. Thera had its own coinage. During the Classical period in Greece (5th and 4th century B.C.) Thera did not play an important role in Hellenic events. During the Peloponesian War Thera sided with Sparta, as expected. In Hellenistic times the island s strategic position made Thera a precious base from which the warring campaigns of the Successors of Alexander the Great were launched in the Aegean. Within the Roman Empire, Thera was nothing more than an insignificant small island. However Christianity reached early the island and an organized church was already existed by the 4th century A.D. Ιστορία Η ανθρώπινη παρουσία στο νησί φαίνεται ότι υπήρχε από τα μέσα της τρίτης χιλιετίας π.χ. Η ανασκαφή στο Ακρωτήρι βεβαιώνει ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα συνεχίστηκε μέχρι τη μεγάλη έκρηξη του ηφαιστείου γύρω στα 1500 π.χ. που έθαψε ολόκληρο το νησί κάτω από παχύτατα στρώματα Θηραϊκής γης. Κάθε ίχνος ανθρώπινης δραστηριότητας εξαφανίστηκε από το νησί μέχρι το τέλος του 13ου αιώνα π.χ. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, το νησί αρχικά ονομαζόταν Στρογγύλη, από το σχήμα του και αργότερα, εξαιτίας της ομορφιάς του, ονομάστηκε Καλλίστη, όπου και εγκαταστάθηκαν Φοίνικες. Μετά από τους Φοίνικες έφτασαν οι Λακεδαιμόνιοι και έδωσαν στο νησί το όνομα του αρχηγού τους Θήρα. Τον 9ο αι. π.χ. η Θήρα γίνεται ένας σταθμός που ενώνει την Ανατολή με τη Δύση της εποχής εκείνης και υιοθετεί το φοινικικό αλφάβητο για τη γραφή της ελληνικής γλώσσας. Όμως οι Θηραίοι, λιτοδίαιτοι και συντηρητικοί από τη φύση τους δεν παρακολουθούν τους άλλους Κυκλαδίτες στην πολιτιστική τους εξέλιξη. Γύρω στα 630 π.χ. στα βόρεια παράλια της Αφρικής ιδρύεται η Κυρήνη η μοναδική αποικία των Θηραίων. Από τον 6ο κιόλας αιώνα π.χ. η Θήρα είχε δικό της νόμισμα. Τους αιώνες της Κλασικής Εποχής στην Ελλάδα (5ος και 4ος αι. π.χ.) η Θήρα δεν έπαιξε σημαντικό ρόλο στα ελληνικά πράγματα. Τον καιρό του Πελοποννησιακού πολέμου, καθώς ήταν φυσικό, η Θήρα πήγε με το μέρος της Σπάρτης. Στα Ελληνιστικά χρόνια η στρατηγική θέση του νησιού έκαναν τη Θήρα πολύτιμη βάση για τις πολεμικές επιχειρήσεις των Διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου στο Αιγαίο. Στην τεράστια Ρωμαϊκή αυτοκρατορία η Θήρα δεν είναι παρά ένα ασήμαντο νησί όπου όμως ο Χριστιανισμός έφτασε νωρίς και φαίνεται πως από τον τέταρτο κιόλας αιώνα υπήρχε οργανωμένη εκκλησία. Ούτε πολιτική ούτε στρατιωτική σημασία φαίνεται πως είχε το νησί στα Βυζαντινά χρόνια παρά το ότι ο Αλέξιος Α ο Κομνηνός ( ) ίδρυσε το ναό της Παναγίας Επισκοπής στη Γωνιά. 32 santorini guidebook

7 The island was of neither political nor military significance in Byzantine times although Alexius I Comnenus ( ) founded the church of Panagia Episkopi at Gonia. After the fall of Constantinople to the Crusaders of the Fourth Crusade (1204) the Duchy of Naxos was founded and Thera became the seat of one of the four Catholic Bishops of the Duchy. The name Santorini was given at that time by the Crusaders after the church of Agia Irini (Santa Irene) which some say was at Perissa and others say was at Riva on Thirassia. In the years of Frankish rule ( ) although Santorini experienced the development of cotton cultivation and viticulture, the island suffered as much from piratical raids as from the rivalries between the local Latin rulers or between the Duke and the Sultan. The Turkish dominion ( ) resulted in the abolition of piracy and the development of international trade. The Santorinians created close contacts with the great harbours of the Eastern Mediterranean (Alexandria, Constantinople, Odessa) where they founded important communities. In 1821, Santorini with its shipping strength, took part in the fight for independence from the Turks, and in 1830 became part of the independent Greek state. Up until the beginning of the 20th century shipping, textiles, tomato production and viticulture were all flourishing. The change from sail to steam-driven ships and also the transportation of the island s factories to mainland Greece had a great effect on the island s economy. After the 1956 earthquake there was a huge decrease in the population and an economic catastrophe. Towards the end of the 70s tourism began to develop, bringing economic relief to the island. Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους της Τέταρτης Σταυροφορίας (1204) ιδρύθηκε το Δουκάτο της Νάξου και η Θήρα έγινε η έδρα για τη μια από τις τέσσερις λατινικές επισκοπές του Δουκάτου. Το όνομα το πήρε τότε από τους Σταυροφόρους από την εκκλησία της Αγίας Ειρήνης (Santa Irini) που κατ άλλους βρισκόταν στην Περίσσα και κατ άλλους στη Ρίβα της Θηρασίας. Στα χρόνια της Φραγκοκρατίας ( ) παρά το ότι η γνώρισε την ανάπτυξη της βαμβακοκαλλιέργειας και της αμπελουργίας, το νησί υπέφερε τόσο από τις πειρατικές επιδρομές, όσο και από τους ανταγωνισμούς ανάμεσα στους τοπικούς Λατίνους δυνάστες ή ανάμεσα στο Δούκα και το Σουλτάνο. Η τουρκική κατάκτηση ( ) συντέλεσε στην καταστολή της πειρατείας και στην ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου. Οι Σαντορινιοί δημιούργησαν στενές σχέσεις με τα μεγάλα λιμάνια της ανατολικής Μεσογείου (Αλεξάνδρεια, Κωνσταντινούπολη, Οδησσό), όπου και ίδρυσαν σημαντικές παροικίες. Το 1821 η συμμετείχε με τα πλοία της στον απελευθερωτικό αγώνα εναντίον των Τούρκων και το 1830 εντάχθηκε στο ελεύθερο ελληνικό κράτος. Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα ανθούν η ναυτιλία, η κλωστοϋφαντουργία, η επεξεργασία τομάτας και η οινοποιία. Το πέρασμα όμως από τα ιστιοφόρα στα ατμοκίνητα πλοία και η μεταφορά των εργοστασίων του νησιού στην ηπειρωτική Ελλάδα, έπληξαν την οικονομία του νησιού. Μετά το σεισμό του 1956 ο πληθυσμός μειώθηκε πολύ και υπήρξε οικονομική καταστροφή. Ο τουρισμός που άρχισε στο τέλος της δεκαετίας του 70 έφερε και την οικονομική ανάκαμψη στο νησί. 34 santorini guidebook

8 Villages Fira - Kontochori - Karterados Fira is the capital of the island, built on the edge of the caldera between sea and sky. The western part of Fira towards the caldera still maintains its unique colour and beauty despite a great deal of tourist activity, the many clubs, bars and shops. This part of the town is paved and can only be toured by foot through the little cobbled roads. The best time to explore Fira is in the morning, when the hustle and bustle has died down and you can enjoy the picturesque area, from Kato Fira and the church of Saint Mina to the orthodox metropolis of Ipapantis, the museum of prehistoric Thera and the Belloneio cultural centre, and from northern Fira where the catholic neighbourhood is located with the metropolis of St John the Baptist to the Megaro Gizi and the P.M. Nomikos Conference Centre that houses a selection of copies of the wall paintings from Akrotiri. The main cobbled street in northern Fira unwinds along the edge of the caldera, passing through Firostefani and Imerovigli and ends up at the northern most point of the island, Oia. The teleferique departs from northern Fira and transports you to the bay of Fira Οικισμοί Φηρά-Κοντοχώρι-Καρτεράδος 36 Τα Φηρά είναι η πρωτεύουσα του νησιού, χτισμένα στην άκρη της καλντέρας και μεταξύ θάλασσας και ουρανού. Η δυτική πλευρά των Φηρών προς την καλντέρα εξακολουθεί να διατηρεί το ξεχωριστό χρώμα και την ομορφιά της παρά την έντονη τουριστική κίνηση, τα δεκάδες κλαμπ, μπαρ και εμπορικά καταστήματα. Αυτή η πλευρά είναι πλακόστρωτη και μπορεί κανείς να την περιτριγυρίσει μόνο με τα πόδια ανάμεσα στα καλντερίμια. Τα πρωινά στα Φηρά που η κίνηση και η ένταση έχει κοπάσει είναι η ιδανική ώρα για ήρεμο περίπατο και για απόλαυση κάθε γραφικής γωνιάς του οικισμού, από τα Κάτω Φηρά και το εκκλησάκι του Αγίου Μηνά μέχρι την ορθόδοξη μητρόπολη της Υπαπαντής, το μουσείο προϊστορικής Θήρας και το Μπελsantorini guidebook

9 (old harbour) from where you can take a kayak tour of the volcano and Thirassia. You have three means of transport to choose from for your return to the centre of Fira: the teleferique; a mule ride; or, for the more daring, an ascent by foot up the snake-like steps. Fira offers banks, a post office, police department, health centre, pharmacies, entertainment centres, super markets, shops, hotels, rooms to rent, pensions, taverns, snack bars and restaurants that suit all tastes and budgets. λώνειο πολιτιστικό κέντρο και από τα βόρεια Φηρά, όπου βρίσκεται η καθολική συνοικία και η μητρόπολη του Αγ. Ιωάννη του Βαπτιστή, μέχρι το Μέγαρο Γκύζη και το συνεδριακό κέντρο Π.Μ. Νομικού που φιλοξενεί αντίγραφα των τοιχογραφιών του Ακρωτηρίου. Το κεντρικό καλντερίμι των βορείων Φηρών ξετυλίγεται κατά μήκος του φρυδιού της καλντέρας και περνώντας μέσα από το Φηροστεφάνι και το Ημεροβίγλι καταλήγει στην βόρεια άκρη του νησιού, την Οία. Από τα βόρεια Φηρά ξεκινά και το τελεφερίκ που θα σας μεταφέρει στον όρμο των Φηρών (παλιό λιμάνι), απ όπου ξεκινούν τα καΐκια για εκδρομές στο ηφαίστειο και στη Θηρασιά. Για την επιστροφή σας στο κέντρο των Φηρών έχετε να επιλέξετε ανάμεσα στο τελεφερίκ, τα μουλάρια ή οι πιο τολμηροί να ανεβείτε με τα πόδια τους φιδίσιους ανηφορικούς δρόμους από σκαλοπάτια. Στα Φηρά θα βρείτε τράπεζες, ταχυδρομείο, αστυνομικό τμήμα, κέντρο υγείας, φαρμακεία, κέντρα διασκέδασης, σούπερ μάρκετ, καταστήματα, καθώς επίσης και ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, ταβέρνες, μεζεδοπωλεία και εστιατόρια για κάθε γούστο και κάθε πορτοφόλι. As you pass through Fira s lower road towards the north you will come to Konto- 38 santorini guidebook

10 chori where you can visit the Emmanouil Lignos Folklore Museum and experience the Santorini of yesterday come to life. In Kontochori there is also an open-air cinema. The same road, in the direction of the south, leads to Karterado after approximately 2 kilometres. There are taverns, hotels and shops on the main road, and on your left hand side you will find the old part of the village with its small cobbled streets. It s worth visiting the Church of the Assumption. Firostefani As you continue along the main road in the direction to the North, you will come to Firostefani. The view from here is particularly magical and the atmosphere is quieter than Fira. It s the best choice for those who wish to be close to the lively and buzzing capital of the island, but not in it. The walking distance between Firostefani and Fira is no more than 10 minutes. You can find places to eat and have a drink, most of which have a view of the caldera. Παίρνοντας τον κάτω δρόμο των Φηρών προς τα βόρεια θα οδηγηθείτε στο Κοντοχώρι. Εκεί θα επισκεφθείτε το Λαογραφικό Μουσείο Εμμανουήλ Λιγνού όπου θα δείτε να ζωντανεύουν εικόνες από τη του χθες. Στο Κοντοχώρι υπάρχει επίσης θερινός κινηματογράφος. Ο ίδιος δρόμος προς τα νότια οδηγεί μετά από 2 περίπου χλμ. στον Καρτεράδο. Πάνω στον κεντρικό δρόμο θα βρείτε ταβέρνες, ξενοδοχεία και καταστήματα, ενώ στο αριστερό σας χέρι είναι το παλιό τμήμα του χωριού με τα λιθόστρωτα δρομάκια. Αξίζει να δείτε και την εκκλησία της Αναλήψεως. Φηροστεφάνι Το Φηροστεφάνι είναι η συνέχεια των Φηρών πηγαίνοντας προς Βορρά από τον κεντρικό δρόμο. Η θέα από εκεί είναι εξίσου μαγευτική, αλλά το περιβάλλον σαφώς πιο ήσυχο από τα Φηρά. Αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να είναι κοντά στην έντονη και κοσμική ζωή της πρωτεύουσας του νησιού, αλλά όχι μέσα σε αυτή. Η απόσταση που χωρίζει το Φηροστεφάνι από τα Φηρά δεν είναι παραπάνω από 10 λεπτά περπάτημα. Ωστόσο, και εκεί θα συναντήσετε μέρη για φαγητό και για ποτό, τα πιο πολλά με θέα την καλντέρα. 40 santorini guidebook

11 Imerovigli Imerovigli, otherwise known as the balcony of Santorini, is the next stop along the coast of the caldera after Firostefani and before Oia. It is about 3 kilometres from Fira and during the beginning of the 90s developed more in terms of tourism. It doesn t offer nightlife, but there are few shops and places to eat. However, there are many hotels and rooms for rent to choose from on the cliff side and downwards. The combination of a breathtaking view with the peaceful atmosphere makes it the ideal romantic choice for couples of all ages. It is worth visiting the church of the Panagia Maltese with the old wooden icons and the monastery of St Nicholas. As the sun sets on Imerovigli the surrounding islands of Thirassia, Ios, Sikinos and Folegandros emerge on the horizon, putting the sunset on par with that of Oia. Vourvoulos The village of Vourvoulos is located approximately 4 kilometres from Fira on the road towards the island s northern beaches Koloumbos and Pori. There isn t a great deal of tourist facilities here and most of the inhabitants are involved in agriculture. It is built in an amphitheatre style and offers a view of the vineyards on the north-eastern side of the island as well as the gentle eastern coastline. The beautiful church of St Panteleimon is located in lower Vourvoulos. Ημεροβίγλι Το Ημεροβίγλι, ή αλλιώς «το μπαλκόνι της ς» είναι ο επόμενος σταθμός στο φρύδι της καλντέρας μετά το Φηροστεφάνι και πριν την Οία. Απέχει μόλις 3 χλμ. από τα Φηρά και άρχισε να έχει πιο έντονη τουριστική ανάπτυξη και εξάπλωση στις αρχές της δεκαετίας του 90. Δεν προσφέρει επιλογές για νυχτερινή διασκέδαση, ενώ λίγοι είναι και οι χώροι εστίασης και τα καταστήματα. Αντίθετα, εκεί μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε πολλά ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια χτισμένα στην άκρη του γκρεμού και όλα προς τα κάτω. Η εκπληκτική θέα σε συνδυασμό με την ηρεμία που έχει καταφέρει να διατηρήσει το Ημεροβίγλι, συνθέτουν μία απόλυτα ρομαντική ατμόσφαιρα ιδανική για ερωτευμένα ζευγάρια κάθε ηλικίας. Αξίζει να επισκεφθείτε την εκκλησία της Παναγίας της Μαλτέζας με το παλιό ξυλόγλυπτο τέμπλο και το μοναστήρι του Αγ. Νικολάου. Το ηλιοβασίλεμα από το Ημεροβίγλι συναγωνίζεται αυτό της Οίας, αφού την ώρα που πέφτει ο ήλιος, αναδύονται τα γύρω νησιά: Θηρασιά, Ίος, Σίκινος και Φολέγανδρος. Βουρβούλος Ο οικισμός του Βουρβούλου βρίσκεται περίπου 4 χλμ. μακριά από τα Φηρά στο δρόμο προς τις βόρειες παραλίες του νησιού Κολούμπος και Πορί. Δεν έχει ιδιαίτερη τουριστική υποδομή και έχει κατά βάση μόνιμους κατοίκους που ασχολούνται με τη γεωργία. Είναι χτισμένο αμφιθεατρικά και έχει θέα στους αμπελώνες της ΒΑ πλευράς του νησιού και στην ήπια ανατολική ακτογραμμή. Στον Κάτω Βουρβούλο υπάρχει η υπέροχη εκκλησία του Αγ. Παντελεήμονα. Tel , Fax: Website: Imerovigli, Santorini, Greece Heliowebs 42 santorini guidebook

12 Oia-Finikia Οία-Φοινικιά take your first break here! From up on the hill of Prophitis Ilias of Oia your gaze falls down upon the dark water of the caldera, touching upon the rocky lava of the volcano and then rises up towards the white line of houses that shine out in the clear light. As you head down towards Perivola you have the feeling that you are floating in between steep volcanic rocks and vineyards that are laid out in the north of Baxedes next to the sea and, perched on terraces, continue up Από το λόφο του Προφήτη Ηλία της Οίας, το βλέμμα βυθίζεται στα σκοτεινά νερά της καλντέρας, αγγίζει τη πετρωμένη λάβα του ηφαιστείου και έπειτα στρέφεται ψηλά, στη λευκή γραμμή των σπιτιών, που αστράφτουν στο άπλετο φως. Κατηφορίζοντας προς τον Περίβολα, θα έχετε την αίσθηση ότι αιωρείστε ανάμεσα στους απόκρημνους ηφαιστειακούς βράχους και στα αμπέλια που απλώνονται βόρεια στους Μπαξέδες δίπλα στη θάλασσα και σκαρφαλωμένα στις πεζούλες ανηφορίζουν ως τις coffee - pastries - crepes SKIZA Tel.: * Visiting Oia? chill out here! learn greek food here! restaurant FEREDINI towards the first canavas of Foinikia and then towards the west up to Tholos, the second agricultural settlement of Apano Meria. The main road laid with marble and decorated by impressive captain mansions, unique houses built into the volcanic rock belonging to the crew members of ships, the steps that lead down towards the harbour of Amoudi and Armeni, the many churches dedicated to seamen, the canavas and raki makers all portray the history of the well-preserved community from a time when wooden sailboats would cross the Mediterranean carrying 44 santorini guidebook πρώτες κάναβες της Φοινικιάς και προς τα δυτικά ως το Θόλο το δεύτερο αγροτικό οικισμό της «Απάνω Μεριάς». Ο κεντρικός μαρμαροστρωμένος δρόμος με τα επιβλητικά καπετανόσπιτα, τα υπόσκαφα σπίτια των πληρωμάτων των καραβιών λαξευμένα στην άσπα, οι σκάλες που κατηφορίζουν ως τα λιμανάκια του Αμμουδιού και της Αρμένης, οι δεκάδες εκκλησιές με τα αφιερώματα των ναυτικών, οι κάναβες και τα ρακιδιά, μαρτυρούν την ιστορία του καλοδιατηρημένου οικισμού, τότε που τα ξύλινα απανωμερίτικα ιστιοφόρα, διέσχιζαν την Μεσόγειο, κουβαλώντας, το μεθυστικό γλυκόπιοτο Vinsanto και επέστρεφαν φορτωμένα ξυλεία, πορσελάνες και ασημικά restaurant SKALA Tel.: Tel.: * Santorini

13 the intoxicating sweet drink Vinsanto and return with a shipload of timber, porcelain and silver for the captains mansions. One of the most magnificent captain mansions dates from the 19 th century and houses the Nautical Museum with memories of Oia s nautical glory. A little further down, the rhythmical tapping of the loom guides you to the traditional weaving-mill that offers fine hand woven textiles of a wide variety of colours. Traditional Santorini houses built into the volcanic rock are concentrated around the Castle of St Nicholas where visitors crowd to follow the enchanting horizon as it paints purple strokes and the sun falls upon Thirassia. Night falls as shop windows decorated with ornate jewellery, art galleries, lively coffee shops and restaurants satisfy all tastes. By overcoming the catastrophes caused by the economic decline, the earthquake and explosions of the volcano, Oia is now bursting with life and is a model community offering modern facilities. It has been relieved of overhead electricity and telephone cables that once imprisoned the village and now boasts underground cable, electricity and telephone networks, a complete irrigation and sewage network, a desalting plant for sea water, biological cleaning units, a high level of tourist facilities and a Conference Centre and outdoor amphitheatre that are in construction. Preserving a special charm of times past, the harmonious and peaceful community of Oia invites you to get to know it better. για τα αρχοντικά των καπεταναίων. Σε ένα θαυμάσιο καπετανόσπιτο του 19 ου αιώνα, στεγάζεται το Ναυτικό Μουσείο και οι μνήμες του ναυτικού μεγαλείου της Οίας. Λίγο παρακάτω τα ρυθμικά χτυπήματα του αργαλειού οδηγούν στο παραδοσιακό υφαντήριο, για φίνα ποικιλόχρωμα υφαντά. Τα υπόσκαφα σπίτια πυκνώνουν γύρω από το Κάστρο του Αγίου Νικολάου, όπου οι επισκέπτες συνωστίζονται παρακολουθώντας μαγεμένοι τον ορίζοντα να βάφεται με πορφυρές πινελιές καθώς ο ήλιος βυθίζεται δίπλα στη Θηρασιά. Η νύκτα πέφτει και οι προθήκες με τα περίτεχνα κοσμήματα, οι αίθουσες τέχνης, τα ατμοσφαιρικά καφενεία και εστιατόρια ικανοποιούν κάθε προτίμηση. Ξεπερνώντας τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τον οικονομικό μαρασμό, το σεισμό και τις εκρήξεις του ηφαιστείου η Οία σήμερα σφύζει από ζωή και αποτελεί έναν πρότυπο οικισμό με σύγχρονες υποδομές. Απαλλαγμένη από τα εναέρια καλώδια ηλεκτροδότησης και τηλεφωνίας που τη φυλάκιζαν, διαθέτει υπόγεια δίκτυα καλωδίωσης, ηλεκτροφωτισμού και τηλεφωνίας, πλήρες δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης, εργοστάσιο αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, μονάδες βιολογικού καθαρισμού, υψηλών προδιαγραφών τουριστικές υποδομές, ενώ Συνεδριακό Κέντρο και υπαίθριο αμφιθέατρο βρίσκονται στο στάδιο της ανέγερσης. Διατηρώντας την γοητεία μιας άλλης εποχής, αρμονική και γαλήνια η Οία σας προκαλεί να τη γνωρίσετε. Vazeos C A R - M O T O R E N T A L ΟΙΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΤΗΛ.: , ΚΙΝ.: Στο γραφείο μας θα βρείτε τα νεότερα μοντέλα αυτοκινήτων στις καλύτερες τιμές ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΛΙΜΑΝΙ & ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΔΕΚΤΕΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ Heliowebs 46 santorini guidebook

14 Thirassia Even though Thirassia is located very close to Santorini, it is very far away from the fast pace by which those opposite live. It is as if the volcano s explosion in 1530 B.C. was so definitive that it kept the two islands from ever uniting again. From the moment you set foot on Thirassia you will understand that you have come to a place that is impenetrable by tourism. As you walk through the two unique settlements of the island, Potamo and Manola, you will come across narrow pathways where genuine islanders walk. You will not only be won over by the human simplicity but also by the beauty of the settlements that, when you look at from afar with the naked eye, appear to have a printed colour. The church-towers and houses are coloured with bright shades of blue, yellow and green. During the winter time there aren t more than 200 inhabitants on the island. Together with Oia, Thirassia constitutes an autonomous community in terms of administration. The only visitors of the island are relatives of inhabitants and those who go by kayak on tourist excursions. If you visit Thirassia by kayak and disembark at Korfos, you can reach Manolas only by donkey or by foot. Alternatively you can go to Riva, the main harbour of Thirassia by ferry boat from Athinios or by small boat from Ammoudi which operate according to a regular schedule. There is a sandy beach here as well as the country church of St Irene. A little further up, as you follow the path from the main road to Potamo, you will reach Panagia of Lagadi. In order to get a complete picture of the island make sure you visit the monastery of the Assumption that can be reached by following the pathway from Manolas. Θηρασιά Βρίσκεται τόσο κοντά στη κι όμως απέχει τόσο πολύ από τους ξέφρενους ρυθμούς στους οποίους ζουν οι «απέναντι». Λες και η έκρηξη του ηφαιστείου στα 1530 π.χ. ήταν τόσο καθοριστική που τα δυο νησιά δεν έμελλε ποτέ να ξαναενωθούν. Μόλις πρωτοπατήσετε το πόδι σας στη Θηρασιά με μιας θα καταλάβετε πως έχετε εισχωρήσει σε χώρο απροσπέλαστο από τον τουρισμό. Κάνοντας βόλτα στους δύο μοναδικούς οικισμούς του νησιού, τον Ποταμό και το Μανωλά, βλέπετε μόνο στενά δρομάκια όπου περπατούν αυθεντικοί νησιώτες. Εκτός από την απλότητα των ανθρώπων όμως θα σας κερδίσει και η ομορφιά των οικισμών που κοιτάζοντάς τους από μακριά με γυμνό μάτι φαίνεται να έχουν χρώμα εμπριμέ. Τα καμπαναριά και τα σπίτια είναι χρωματιστά σε έντονες αποχρώσεις του μπλε, του κίτρινου και του πράσινου. Το χειμώνα στο νησί δε μένουν περισσότεροι από 200 κάτοικοι. Διοικητικά η Θηρασιά αποτελεί μαζί με την Οία αυτόνομη κοινότητα. Μοναδικοί επισκέπτες του νησιού είναι οι συγγενείς των κατοίκων και όσοι φτάνουν με τα τουριστικά καΐκια για να κάνουν απλά τη βόλτα τους. Αν πάτε με καϊκάκι και αποβιβαστείτε στον Κόρφο, ο Μανωλάς είναι προσβάσιμος μόνο με γαϊδουράκι ή με τα πόδια. Εναλλακτικά μπορείτε να φτάσετε στη Ρίβα, το κυρίως λιμάνι της Θηρασιάς με φέρι μποτ από τον Αθηνιό ή με τα τακτικά δρομολόγια που πραγματοποιεί ένα μικρό σκάφος από το Αμμούδι. Εκεί θα συναντήσετε παραλία με άμμο, καθώς και το ξωκλήσι της Αγ. Ειρήνης. Λίγο πιο πάνω, ακολουθώντας μονοπάτι από τον κεντρικό δρόμο προς Ποταμό θα οδηγηθείτε στην Παναγία του Λαγκαδίου. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε και το μοναστήρι της Κοιμήσεως, στο οποίο θα φτάσετε ακολουθώντας μονοπάτι από το Μανωλά, γιατί μια ολοκληρωμένη περιήγηση στο νησί σίγουρα αξίζει τον κόπο. 48 santorini guidebook

15 Messaria-Vothonas Messaria is located at a cross point of Santorini, a short distance from Fira, Athinios, the northern beaches and the north-eastern part of the island. The new part of the village is particularly lively with lots of shops, whilst the old part has dome-shaped houses built into the rock and mansions left over from the period when Messaria was the island s centre of industry and development. Vothonas comes after Messaria and is worth visiting in order to have a look at the strange way in which it is built. The houses are built into the volcanic rock of a large gorge. It was built in this way on the one hand to avoid becoming a pirate target, and on the other hand to achieve protection from the wind. Μεσαριά-Βόθωνας Η Μεσαριά βρίσκεται σε κομβικό σημείο της ς και σε κοντινή απόσταση από τα Φηρά, τον Αθηνιό και τις παραλίες του νότιου και νοτιοανατολικού τμήματος του νησιού. Το καινούριο τμήμα του χωριού έχει ιδιαίτερη ζωντάνια και εμπορική δραστηριότητα, ενώ ο παλιός οικισμός έχει υπόσκαφα θολωτά σπίτια και αρχοντικά, ό,τι έχει απομείνει από την εποχή που η Μεσαριά ήταν το κέντρο της βιομηχανικής ανάπτυξης του νησιού. Μετά τη Μεσαριά ακολουθεί ο Βόθωνας, που αξίζει να τον επισκεφθείτε για να δείτε τον περίεργο τρόπο με τον οποίο είναι χτισμένος. Τα σπίτια είναι υπόσκαφα μέσα στο ηφαιστειακό πέτρωμα μιας χαράδρας σημαντικού μήκους. Χτίστηκαν έτσι αφενός για να μη γίνεται το χωριό στόχος πειρατών, αφετέρου για να προστατεύεται από τους ανέμους. Monolithos The road in Monolithos leads to the island s airport. It is a preferred destination for families taking their holidays with small children. The beach is very long with fine black sand and shallow water. There are taverns, hotels and rooms for rent all along the beach. This is also the location of the unique tomato factory which is in operation and belongs to the Association Cooperative of Theraic Products. Μονόλιθος Στο Μονόλιθο καταλήγει ο δρόμος προς το αεροδρόμιο του νησιού. Θα τον προτιμήσετε αν κάνετε οικογενειακές διακοπές με μικρά παιδιά. Η παραλία είναι μεγάλη και με ψιλή μαύρη άμμο, ενώ τα νερά ρηχά. Κατά μήκος της υπάρχουν αρκετές ταβέρνες, ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Εκεί βρίσκεται και το μοναδικό εργοστάσιο ντομάτας που είναι σήμερα σε λειτουργία και που ανήκει στην Ένωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων. 50 santorini guidebook

16 Pyrgos The village of Pyrgos is located inland on the island and has a quieter but strong presence on the tourist map. A little before you reach Pyrgos you can make a stop at the winery of Santo Wines. A castle (kasteli), remains of the Venetian domination, stands at the peak of the village. In order to reach the top you have to leave your car in the village square and follow the narrow roads. The ascent may be tiring but the view from the top is well worth the effort as Fira, Oia, the bay of Messaria and Thirassia will all bow at your feet. There are many churches in the village, amongst these is Theotokaki of the 10 th century. It is also well worth visiting the traditional village Vanishing Santorini where you will be able to experience a tour that will take you through the Santorini of the past. The monastery of Prophet Elias from 1711 is located higher up in the village. As you follow the road up to Prophet Elias you will come to the Hatzidakis winery on your left hand side. Exo Gonia - Mesa Gonia Exo Gonia is a small peaceful traditional village without any tourist facilities. However, it is worth taking a strole through the cobbled streets and admiring the neoclassical mansions. The interesting arts collection belonging to Anthony Argyros is housed in an old canava on the road between Exo and Mesa Gonia (Art Space). It is worth visiting the Roussos and Argyros wineries in Mesa Gonia which was a key centre of wine production. The church of the Panagia of Episkopi, which was built at the end of the 11 th century and may be the most significant Byzantine monument of the island, is located outside the village. Πύργος Το χωριό Πύργος βρίσκεται στην ενδοχώρα του νησιού και έχει διακριτική αλλά δυναμική παρουσία στον τουριστικό χάρτη. Λίγο πριν φτάσετε στον Πύργο μπορείτε να κάνετε μια στάση στο οινοποιείο του Santo Wines. Στην κορυφή του οικισμού είναι το κάστρο, το καστέλι, απομεινάρι από την εποχή της Ενετοκρατίας. Για να ανεβείτε εκεί, θα αφήσετε το αυτοκίνητο στην πλατεία του χωριού και θα ακολουθήσετε τα στενά δρομάκια. Η ανάβαση μπορεί να είναι κουραστική αλλά η θέα από την κορυφή θα σας αποζημιώσει, με τα Φηρά, την Οία, τον κάμπο της Μεσαριάς και τη Θηρασιά να υποκλίνονται στα πόδια σας. Στο χωριό υπάρχουν πολλές εκκλησίες, μεταξύ των οποίων και το Θεοτοκάκι του 10 ου αιώνα. Αξίζει επίσης να επισκεφθείτε το παραδοσιακό χωρίο «Η που έφυγε» όπου μέσα από την ξενάγηση θα μεταφερθείτε στη μιας άλλης εποχής. Ψηλότερα του χωριού βρίσκεται το μοναστήρι του Προφήτη Ηλία από το Ακολουθώντας το δρόμο για τον Προφήτη Ηλία, στο αριστερό σας χέρι θα βρείτε και το οινοποιείο Χατζηδάκη. Έξω Γωνιά - Μέσα Γωνιά Η Έξω Γωνιά είναι ένα μικρό, ήσυχο και παραδοσιακό χωριό χωρίς τουριστική υποδομή. Αξίζει πάντως να περπατήσετε στα καλντερίμια του και να δείτε τα νεοκλασικά του αρχοντικά. Στο δρόμο ανάμεσα στην Έξω και Μέσα Γωνιά μια παλιά κάναβα στεγάζει τον ενδιαφέροντα χώρο τέχνης του Αντώνη Αργυρού, Art Space. Στη Μέσα Γωνιά που υπήρξε σημαντικό κέντρο παραγωγής κρασιού αξίζει να επισκεφτείτε τα οινοποιεία του Ρούσσου και του Αργυρού. Έξω από το χωριό βρίσκεται η εκκλησία της Παναγίας της Επισκοπής, χτισμένη στα τέλη του 11 ου αιώνα που αποτελεί ίσως το πιο σημαντικό βυζαντινό μνημείο του νησιού. 52 santorini guidebook

17 Kamari Kamari is a continuously developing seaside resort that caters for those who wish to spend their holidays by the sea, but not on the side of the caldera. Many kilometres of organised beach with fine black sand, beach bars entertaining from morning until night and a huge choice of places to stay and to eat all paint the picture of Kamari. There are also many shops in Kamari. Moonlit evenings are ideal for a walk along the beach and the narrow streets, while the open-air cinema is an attractive option for an evening s entertainment. As you go along the road towards Kamari it is worth stopping off at the Koutsogiannopoulou winery where you can also enjoy what the museum has to offer. Megalochori Megalochori is about 9 kilometres from Fira and it is located on the road towards the island s southern beaches: Perissa, Καμάρι Το Καμάρι είναι ένα διαρκώς αναπτυσσόμενο παραθαλάσσιο θέρετρο που συγκεντρώνει τις προτιμήσεις όσων θέλουν διακοπές δίπλα στη θάλασσα και όχι από την πλευρά της καλντέρας. Οργανωμένη παραλία πολλών χιλιομέτρων με ψιλή μαύρη άμμο, beach bars που εκτοξεύουν το κέφι στα ύψη από το πρωί μέχρι το βράδυ και πληθώρα επιλογών για φαγητό και διαμονή συνθέτουν την εικόνα του Καμαρίου. Εκεί θα βρείτε επίσης πολλά εμπορικά καταστήματα. Οι νύχτες με φεγγάρι είναι ιδανικές για βόλτα στην παραλία και τα στενά, ενώ το θερινό σινεμά σας προσφέρει μία επιπλέον πρόταση για διασκέδαση. Στο δρόμο για το Καμάρι αξίζει να κάνετε μία στάση στο οινοποιείο του Κουτσογιαννόπουλου όπου λειτουργεί και μουσείο. Μεγαλοχώρι Το Μεγαλοχώρι απέχει περίπου 9 χιλιόμετρα από τα Φηρά και θα το συναντήσετε στο δρόμο σας για τις νότιες παραλίες του νησιού, Περίσσα, Περίβολο, Βλυχάδα, Κόκκινη Παραλία. Είναι ένα όμορφο κυκλαδίτικο χωριό, του οποί- 125x205 traffico 1.indd 1 CREPERIE TOAST TRAFFICO Kamari Tel: Perissa Tel: Heliowebs 5/8/ :24:49 PM Perivolos, Vlychada and Red Beach. It is a pretty Cycladic village whose magic has not been disturbed by tourist activity. It is built on the water s bed and the vineyard plain unfolds in front of it. The Gavala winery is located in the centre of Megalochori and a little further outside the village you will find the Boutari winery. As you walk through the cobbled streets you will be particularly impressed by the ornate bells of the island s churches. ου η μαγεία δεν έχει τσαλακωθεί από την τουριστική δραστηριότητα. Είναι χτισμένο στην κοίτη χειμάρρου και μπροστά του ξεδιπλώνεται ο κάμπος με τα αμπέλια. Στο κέντρο του Μεγαλοχωρίου βρίσκεται το οινοποιείο του Γαβαλά, ενώ λίγο έξω από το χωριό, αυτό του Μπουτάρη. Κατά τη διάρκεια του περιπάτου σας στα καλντερίμια, ιδιαίτερη εντύπωση θα σας κάνουν τα περίτεχνα καμπαναριά των εκκλησιών του χωριού. 54 santorini guidebook

18 Emporio As you make your way to Perivolos and Perissa beach you will pass by Emporio. It is the largest village on Santorini with the largest number of permanent inhabitants. It is 12 kilometres away from Fira and for many years was the centre of commercial activity on the island, from which it got its name (emporio meaning commerce in Greek). A little before you reach the village you will see a small church of St Nicholas Marmaritis built on an ancient sanctuary dating from the 3 rd century B.C. made from carved grey marble. Emporio offers a super market, post office, coffee shops, pharmacy and a regional doctor s surgery. Up until today what is reminiscent of the Venetian domination Εμπορείο Από το Εμπορείο θα περάσετε πηγαίνοντας προς τις παραλίες του Περίβολου και της Περίσσας. Είναι το μεγαλύτερο χωριό της ς και με τους περισσότερους μόνιμους κατοίκους. Απέχει 12 χλμ. από τα Φηρά και για πολλά χρόνια ήταν το κέντρο της εμπορικής δραστηριότητας του νησιού, απ όπου πήρε και το όνομά του. Λίγο πριν φτάσετε στο χωριό θα δείτε το εκκλησάκι του Αγ. Νικολάου του Μαρμαρίτη χτισμένο πάνω σε αρχαίο ιερό του 3 ου αι. π.χ. με γκρίζα πελεκητά μάρμαρα. Στο Εμπορείο θα βρείτε σούπερ μάρκετ, ταχυδρομείο, καφενεία, φαρμακείο, περιφερειακό ιατρείο. Τα στοιχεία που μέχρι σήμερα θυμίζουν κάτι από την περίοδο της Ενετοκρατίας είναι ο Γουλάς, ένα τετράγωνο κάστρο στην είσοδο του χωριού και το Καστέλι που συγκεντρώνει τον is the Goulas, a square castle at the entrance of the village and the Kasteli which brings together the traditional settlement with the narrow paved alleyways and the pretty churches including the Old Panagia and its church-tower with its unique architectural style, the church of Christ with its traditional paved courtyard and St Spiridon with its beautiful blue dome. παραδοσιακό οικισμό με τα στενά πεζοδρομημένα σοκάκια και τις γραφικές εκκλησίες, μεταξύ των οποίων και η Παλιά Παναγιά με το καμπαναριό μοναδικής αρχιτεκτονικής, η εκκλησία του Χριστού με το παραδοσιακό λιθόστρωτο προαύλιο και ο Αγ. Σπυρίδωνας με τον όμορφο μπλε τρούλο του. 56 santorini guidebook

19 Perissa Perissa beach is located on the southeastern coast of the island, 13 kilometres from Fira. It is the island s most developed and famous seaside resort where a large number of Greek and foreign tourists gather to enjoy the comforts of an organised beach with water sports and the wide range of choice in terms of accommodation, restaurants and entertainment. The sea water is clean and deep and the sand is black. It is a very lively and buzzing place during the summer months. The beach bars create a party atmosphere all day long. One of the island s largest churches, Timios Stavros, is located in Περίσσα Η παραλία της Περίσσας βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο του νησιού, 13 χλμ. από τα Φηρά. Είναι το πιο αναπτυγμένο και δημοφιλές παραθαλάσσιο θέρετρο της ς και συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό Ελλήνων και ξένων τουριστών που απολαμβάνουν τις ανέσεις της οργανωμένης παραλίας με θαλάσσια σπορ και την ευρεία γκάμα επιλογών για διαμονή, εστίαση και διασκέδαση. Τα νερά της θάλασσας είναι βαθιά και καθαρά, ενώ στην παραλία έχει μαύρη άμμο. Είναι ένας οικισμός με πολλή ζωντάνια και ενεργητικότητα τους καλοκαιρινούς μήνες. Τα beach bars δημιουργούν ατμόσφαιρα πάρτυ όλη την ημέρα. Στην Περίσσα βρίσκεται και η εκκλησία του Τίμιου Σταυρού, μία από τις Heliowebs Perissa. The Museum of Minerals and Fossils, located in the main square, will be open from this year. Perivolos Perivolos beach is the natural continuation of Perissa. It is much more peaceful, but still a popular choice amongst tourists. There are snack bars, fish taverns, beach bars, mini markets and water sports all along the stretch of the beach. The buzzing entertainment at the Perivolos beach bars usually continues until sunset. You can then enjoy your dinner in a more relaxing atmosphere at one of the fish taverns or bar restaurants in the area. μεγαλύτερες του νησιού, ενώ από φέτος ανοίγει στην κεντρική πλατεία του οικισμού το Μουσείο Ορυκτών και Απολιθωμάτων. Περίβολος Η παραλία του Περίβολου είναι φυσική συνέχεια της Περίσσας. Σαφώς πιο ήρεμη αλλά δυναμικά ανερχόμενη στις προτιμήσεις των τουριστών. Κατά μήκος της παραλίας θα βρείτε μεζεδοπωλεία, ψαροταβέρνες, beach bars, μίνι μάρκετ και θαλάσσια σπορ. Η έντονη διασκέδαση στα beach bars του Περίβολου τελειώνει συνήθως με τη δύση του ηλίου. Μετά μπορείτε να απολαύσετε το δείπνο σας σε πιο χαλαρή ατμόσφαιρα στις ψαροταβέρνες ή στα bar-restaurants της περιοχής. 58 santorini guidebook

20 Akrotiri The area of Akrotiri is located in the south-western and most remote corner of the island, 15 kilometres from Fira and 2 kilometres from the site of archaeological excavations. It is the most recently developed area of all those that have a view of the caldera. There are taverns in the little harbour of Akrotiri and on the road towards Faro, from which you can enjoy a beautiful sunset. You can go by foot from Akrotiri to the Red beach for a swim or by boat to the White beach. Akrotiri is the location of the church of Ipapantis of Sotiros and Agia Triada. The general development of Akrotiri over the past few years has also seen the construction of a number of summer houses for sale. Ακρωτήρι Ο οικισμός του Ακρωτηρίου βρίσκεται στο νοτιοδυτικό και πιο απομακρυσμένο άκρο του νησιού σε απόσταση 15 χλμ. από τα Φηρά και 2 χλμ. από το χώρο των αρχαιολογικών ανασκαφών. Από τους οικισμούς που «βλέπουν» καλντέρα είναι ο πιο πρόσφατα αναπτυσσόμενος. Ταβέρνες θα βρείτε στο λιμανάκι του Ακρωτηρίου και στο δρόμο για το Φάρο, απ όπου μπορείτε να απολαύσετε το ηλιοβασίλεμα. Από το Ακρωτήρι μπορείτε να ξεκινήσετε με τα πόδια για μπάνιο στην Κόκκινη παραλία ή με βαρκάκι στην Άσπρη. Στην περιοχή βρίσκονται επίσης οι εκκλησίες της Υπαπαντής του Σωτήρος και της Αγίας Τριάδας. Στο πλαίσιο της γενικότερης ανάπτυξης του Ακρωτηρίου που είναι σε εξέλιξη τα τελευταία χρόνια, χτίζονται παραθεριστικές κατοικίες προς πώληση. ktx kalimera 2.indd 1 4/12/2006 4:19:12 PM 60 santorini guidebook

EDITORIAL Dear readers, We present you the Paros Guidebook 2007 that we hope to be a useful tool for you to schedule your visit in Paros or to guide you during your stay on the island. We would like to

Διαβάστε περισσότερα

ABOUT SYROS/ΣΥΡΟΣ. Geography. Γεωγραφία

ABOUT SYROS/ΣΥΡΟΣ. Geography. Γεωγραφία 14 15 Geography Syros is located almost central among the Cyclades and is surrounded by the islands of Andros, Mykonos, Paros, Sifnos, Serifos, Kythnos and Yaros. Its distance from Piraeus is 83 nautical

Διαβάστε περισσότερα

WHERE TO GO/ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

WHERE TO GO/ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ Delos, the Sacred island By Panayotis Hatzidakis* Even though it is one of the smallest islands in the Aegean, Delos (just 6,85 km 2 ) was the most famous and sacred of all islands in antiquity, since,

Διαβάστε περισσότερα

ABOUT PAROS/ΠΑΡΟΣ. Dear visitors, WELCOME LETTERS. Αγαπητοί επισκέπτες, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟI

ABOUT PAROS/ΠΑΡΟΣ. Dear visitors, WELCOME LETTERS. Αγαπητοί επισκέπτες, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟI Dear visitors, Paros and Antiparos, two of the most beautiful islands of the Cyclades, have become ideal destinations for demanding visitors from all over the world during the last years. This is due to

Διαβάστε περισσότερα

ENTERTAINMENT/ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

ENTERTAINMENT/ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ENTERTAINMENT/ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ If you are in the mood to live such a cosmopolitan and intense life as nowhere else in the world, the choices for entertainment in Santorini are plenty. After many decades of lively

Διαβάστε περισσότερα

NEARBY ISLANDS/ΚΟΝΤΙΝΑ ΝΗΣΙΑ

NEARBY ISLANDS/ΚΟΝΤΙΝΑ ΝΗΣΙΑ Amorgos: an island for all tastes Amorgos and The Big Blue! For those you haven t visited the island these words are synonymous. The same holds for thousands of French tourists who flock every year to

Διαβάστε περισσότερα

WHERE TO GO/ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

WHERE TO GO/ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ Byzantine monuments of Naxos By Irene Gratsia* In Naxos, churches that were built during the Byzantine period, between the 6th and the 15th century, were scattered in plains, plateaus and massifs. Very

Διαβάστε περισσότερα

σύλλογος επαγγελματιών & βιοτεχνών Κορθίου Ανδρου / association of Korthi professionals & artisans

σύλλογος επαγγελματιών & βιοτεχνών Κορθίου Ανδρου / association of Korthi professionals & artisans σύλλογος επαγγελματιών & βιοτεχνών Κορθίου Ανδρου / association of Korthi professionals & artisans Σε μία εποχή που όλα μοιάζουν δύσκολα, όλοι ψάχνουμε τρόπους για να ξεφύγουμε από τη καθημερινότητα, μακριά

Διαβάστε περισσότερα

www.pkm.gov.gr Blue, green and gold Pristine nature Roots of faith Many stories Prime conventions Divine mountains Live well CAN YOU MISS THESE?

www.pkm.gov.gr Blue, green and gold Pristine nature Roots of faith Many stories Prime conventions Divine mountains Live well CAN YOU MISS THESE? CAN YOU MISS THIS? Blue, green and gold Μπλέ, πράσινο και χρυσό 07-19 At the heart of Macedonia visitors can find all the best Greece and the Mediterranean have to offer in one location. From the Mount

Διαβάστε περισσότερα

Αν και τυπικά ανήκει στις Κυκλάδες, η Σαντορίνη

Αν και τυπικά ανήκει στις Κυκλάδες, η Σαντορίνη Σαντορίνη Santorini Ένα θαύμα της φύσης και ένα από τα ομορφότερα τοπία στον πλανήτη. Η Σαντορίνη στέκει αγέρωχη στη μέση του Νότιου Αιγαίου και φιλοξενεί όλο και περισσότερους κατάπληκτους επισκέπτες

Διαβάστε περισσότερα

aκρητη-ω Από την Αγαθή Παλαιογιώργου / By Agathi Paleogiorgou ellas, Photostock roup, Ιstock Photo, Visual H age G l Im ίες / Photos: Im τογραφ ω Φ

aκρητη-ω Από την Αγαθή Παλαιογιώργου / By Agathi Paleogiorgou ellas, Photostock roup, Ιstock Photo, Visual H age G l Im ίες / Photos: Im τογραφ ω Φ κρητη a-ω lexicon ειναι δυνατον να συμπεριλαβει κανεισ τη μαγεια, τη γοητεια, τη δυναμικη και την ενεργεια ενοσ τοσο ζωντανου νησιου οσο η κρητη σε μερικεσ μονο σελιδεσ; σιγουρα, οχι! εαν εχετε επισκεφτει

Διαβάστε περισσότερα

όλα σχετικά με τη Σαντορίνη Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα

όλα σχετικά με τη Σαντορίνη Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα όλα σχετικά με τη Σαντορίνη Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα Το χωριό στα Φηρά... 5 Το χωριό στο Φηροστεφάνι... 6 Το χωριό στο Ημεροβίγλι... 7 Το χωριό Καρτεράδος... 8 Η περιοχή στην Παραλία Καρτεράδου...

Διαβάστε περισσότερα

Περίπατοι κληρονομιάς στη Θεσσαλονίκη

Περίπατοι κληρονομιάς στη Θεσσαλονίκη Περίπατοι κληρονομιάς στη Θεσσαλονίκη ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Heritage walks in Thessaloniki CITY OF THESSALONIKI

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. ΠΕΝΤΕ ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. INNOVATION FOR SUSTAINABLE TOURISM & SERVICES IN SOUTH ΑEGEAN ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ENTERTAINMENT/ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

ENTERTAINMENT/ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ENTERTAINMENT/ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ Paros changes its face as the nightfall comes. Then, the people start to leave the beaches, the windsurfing boards are ashore and those who obstinately deny to leave the golden

Διαβάστε περισσότερα

travel market for Αποδράστε/Escape ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙκΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙκΗ ΑΓΟΡΑ BIANNUAL MAGAZINE FOR THE TOURISM MARKET ΤΕΥΧΟΣ /ISSUE

travel market for Αποδράστε/Escape ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙκΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙκΗ ΑΓΟΡΑ BIANNUAL MAGAZINE FOR THE TOURISM MARKET ΤΕΥΧΟΣ /ISSUE ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙκΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙκΗ ΑΓΟΡΑ BIANNUAL MAGAZINE FOR THE TOURISM MARKET my travel ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔωΡΕΑΝ YOUR FREE TRAVEL MAGAZINE Αποδράστε/Escape for market ΤΕΥΧΟΣ /ISSUE 03 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Travel. Ανάσταση στην Kαλντέρα ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΙΝΕΤΕ, ΤΙ ΘΑ ΦΑΤΕ, ΤΙ ΘΑ ΕΙΤΕ

Travel. Ανάσταση στην Kαλντέρα ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΙΝΕΤΕ, ΤΙ ΘΑ ΦΑΤΕ, ΤΙ ΘΑ ΕΙΤΕ Travel KYΡIAKH SPECIAL EDITION 6 AΠΡΙΛΙΟΥ 2014 12+1 hot προορισµοί για την άνοιξη ΣΥΡΟΣ, ΑΜΟΡΓΟΣ, ΦΟΛΕΓΑΝ ΡΟΣ, ΡΟ ΟΣ, ΠΑΤΜΟΣ, ΚΩΣ, ΚΡΗΤΗ, ΚΕΡΚΥΡΑ, ΠΗΛΙΟ, ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΡΩΜΗ-ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

3 ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 3 ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΘΕΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2013-14 0 3 ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Β

Διαβάστε περισσότερα

H γη του βασιλιά Αλέξανδρου Κεντρική Μακεδονία Region of Central Macedonia Τhe land of Alexander the Great

H γη του βασιλιά Αλέξανδρου Κεντρική Μακεδονία Region of Central Macedonia Τhe land of Alexander the Great ΜinistRy of Tourism Greek National Tourism Organisation H γη του βασιλιά Αλέξανδρου Κεντρική Μακεδονία Region of Central Macedonia Τhe land of Alexander the Great ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ REGION

Διαβάστε περισσότερα

κοντά στα νησιά North Greece comes closer to the islands Η Βόρειος Ελλάδα του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα of East Aegean and Dodecanese

κοντά στα νησιά North Greece comes closer to the islands Η Βόρειος Ελλάδα του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα of East Aegean and Dodecanese Kalymnos Samos A la carte restaurant F/B Diagoras Reception area F/B Diagoras Η Βόρειος Ελλάδα κοντά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου North Greece comes closer to the islands of East Aegean and Dodecanese

Διαβάστε περισσότερα

Chania. It is perhaps the most enchanting city of Crete, retaining its noble character until today and offering a unique journey to its visitors.

Chania. It is perhaps the most enchanting city of Crete, retaining its noble character until today and offering a unique journey to its visitors. Ισως η γοητευτικοτερη πολη ολοκληρης της MεγαλονΗσου, διατηρει την αριστοκρατικοτητα του χαρακτηρα της μεχρι σημερα, επιφυλασσοντας στους επισκεπτες της Ενα μοναδικο ταξιδι. Από τις Βασιλική Καρατζά, Αγαθή

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη Thessaloniki

Θεσσαλονίκη Thessaloniki Θεσσαλονίκη Thessaloniki Οδηγός πόλης City guide ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ιστορία της πόλης σελ. 8 Η Θεσσαλονίκη σήµερα σελ. 9-13 ΠΡΩΤΗ ΙΑ ΡΟΜΗ 3ης Σεπτεµβρίου- Εθνικής Αµύνης σελ. 14-23 ΕΥΤΕΡΗ ΙΑ ΡΟΜΗ Εθνικής Αµύνης-

Διαβάστε περισσότερα

DEVELOPMENT & PROMOTION OF GREEN TOURIST PACKAGES AND ENTERPRISES NETWORK IN THE CROSS-BORDER AREA-GREEN HOLIDAYS

DEVELOPMENT & PROMOTION OF GREEN TOURIST PACKAGES AND ENTERPRISES NETWORK IN THE CROSS-BORDER AREA-GREEN HOLIDAYS DEVELOPMENT & PROMOTION OF GREEN TOURIST PACKAGES AND ENTERPRISES NETWORK IN THE CROSS-BORDER AREA-GREEN HOLIDAYS [ FULL TOURIST PACKAGES ] [WP 4.2, Deliverable 4.2.1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 INTRODUCTION...

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο. Heraklion: Where the heart of Crete beats. Εκεί που χτυπά η καρδιά της Κρήτης. travelin

Ηράκλειο. Heraklion: Where the heart of Crete beats. Εκεί που χτυπά η καρδιά της Κρήτης. travelin Από την Ιλιάδα Κλάγκου By Iliada Klagkou Ηράκλειο Εκεί που χτυπά η καρδιά της Κρήτης Το Ηράκλειο διαθέτει έντονο παρελθόν, δυναμικό παρόν και αισιόδοξο μέλλον. Εμπορική δύναμη και στρατηγικό σημείο, το

Διαβάστε περισσότερα

summer 2013 issue 08 One year later Epidaurus Festival The natural beauty of Summer www.greekriviera.gr

summer 2013 issue 08 One year later Epidaurus Festival The natural beauty of Summer www.greekriviera.gr summer 2013 issue 08 Amanzoe One year later Epidaurus Festival The natural beauty of Ermionida www.greekriviera.gr Summer eeze Elegant seafront living Your opportunity to own one of a limited number of

Διαβάστε περισσότερα

ΘΗΣΕΑΣ. Παραθαλάσσιος Οικισμός. ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗ Ποιότητα ζωής Quality of life

ΘΗΣΕΑΣ. Παραθαλάσσιος Οικισμός. ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗ Ποιότητα ζωής Quality of life ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ: Τηλ: (0030) 2810 811930 Φαξ: (0030) 2810 371935 www.theseusbv.com e-mail: info@theseusbv.com INFORMATION / SALES: Tel: (0030) 2810 811930 Fax: (0030) 2810 371935 www.theseusbv.com

Διαβάστε περισσότερα

Τι, που & γιατί What, where & why

Τι, που & γιατί What, where & why Τι, που & γιατί What, where & why Ταξιδιωτικά γραφεία Travel Services Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Car Rentals Ξενοδοχεία / Hotels Καταλύματα / Guestrooms Εστιατόρια / Restaurants Beach Cafés, Cafés - Bars

Διαβάστε περισσότερα

Ονειρεύεστε το γάμο σας στη Μήλο; Wishing to have your dream wedding in Milos?

Ονειρεύεστε το γάμο σας στη Μήλο; Wishing to have your dream wedding in Milos? 62 Ονειρεύεστε το γάμο σας στη Μήλο; Wishing to have your dream wedding in Milos? Εμπνευστείτε από τον οδηγό μας. Εδώ θα βρείτε προτάσεις για ένα αξέχαστο και επιτυχημένο γάμο: * Get inspired by our guide.

Διαβάστε περισσότερα

The Hellenic Society Prometheas. Newsletter July 2012

The Hellenic Society Prometheas. Newsletter July 2012 The Hellenic Society Prometheas Τη γλώσσα μου έδωσαν Ελληνική Το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ομήρου. www.prometheas.org Οδυσσέας Ελύτης Newsletter

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός «Καλών Πρακτικών» Αγροτουρισµός στη υτική Μακεδονία. Best practices in Western Macedonia (Greece) Rural tourism

Οδηγός «Καλών Πρακτικών» Αγροτουρισµός στη υτική Μακεδονία. Best practices in Western Macedonia (Greece) Rural tourism Οδηγός «Καλών Πρακτικών» Αγροτουρισµός στη υτική Μακεδονία Best practices in Western Macedonia (Greece) Rural tourism Ιανουάριος - January 2013 Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α C o n t e n t s Πολιτιστικό Τρίγωνο

Διαβάστε περισσότερα