MX660/MX615/MS615 Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης. Καλωσορίσατε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MX660/MX615/MS615 Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης. Καλωσορίσατε"

Transcript

1 MX660/MX615/MS615 Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης Καλωσορίσατε

2 Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας...3 Εισαγωγή...7 Χαρακτηριστικά του βιντεοπροβολέα...7 Περιεχόμενα συσκευασίας...8 Εξωτερική όψη του βιντεοπροβολέα...9 Στοιχεία ελέγχου και λειτουργίες...10 Τοποθέτηση του βιντεοπροβολέα σας...13 Επιλογή μιας θέσης...13 Πώς να επιτύχετε ένα προτιμώμενο μέγεθος προβαλλόμενης εικόνας...14 Σύνδεση...15 Σύνδεση συσκευών-πηγών βίντεο...16 Λειτουργία...17 Έναρξη λειτουργίας του βιντεοπροβολέα...17 Ρύθμιση της προβαλλόμενης εικόνας...18 Χρήση των μενού...20 Προστασία του βιντεοπροβολέα...21 Αλλαγή σήματος εισόδου...24 Μεγέθυνση και αναζήτηση λεπτομερειών...25 Επιλογή της αναλογίας διαστάσεων...25 Βελτιστοποίηση της εικόνας...27 Ρύθμιση του χρονομέτρου παρουσίασης...30 Εξ αποστάσεως αλλαγές σελίδων...31 Πάγωμα της εικόνας...32 Απόκρυψη της εικόνας...32 Χρήση της λειτουργίας απαντήσεων σε συχνές ερωτήσεις (FAQ)...32 Κλείδωμα των πλήκτρων ελέγχου...33 Χειρισμός σε περιβάλλον μεγάλου υψομέτρου...33 Δημιουργία της δικής σας οθόνης εκκίνησης Ρύθμιση του ήχου Έλεγχος του βιντεοπροβολέα μέσω περιβάλλοντος LAN Παρουσίαση από συσκευή USB Τερματισμός λειτουργίας του βιντεοπροβολέα Απ' ευθείας απενεργοποίηση Χειρισμός με το μενού Συντήρηση...55 Φροντίδα του βιντεοπροβολέα Πληροφορίες για τη λυχνία προβολής Αντιμετώπιση προβλημάτων...62 Προδιαγραφές...63 Προδιαγραφές βιντεοπροβολέα Διαστάσεις Εγκατάσταση στην οροφή Πίνακας χρονισμού Πληροφορίες εγγύησης και Πνευματικών δικαιωμάτων...68 Κανονιστικές δηλώσεις Πίνακας περιεχομένων

3 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Ο βιντεοπροβολέας σας έχει σχεδιαστεί και δοκιμαστεί για να πληροί τα πιο σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας για εξοπλισμό τεχνολογίας πληροφοριών. Ωστόσο, για να διασφαλίσετε την ασφαλή χρήση αυτού του προϊόντος, είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις οδηγίες που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο και έχουν επισημανθεί πάνω στο προϊόν. Οδηγίες ασφαλείας 1. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών πριν θέσετε σε λειτουργία τον βιντεοπροβολέα σας. Φυλάξτε το για να ανατρέχετε σ' αυτό στο μέλλον. 2. Μην κοιτάζετε κατ' ευθείαν στο φακό του βιντεοπροβολέα κατά τη λειτουργία του. Η φωτεινή δέσμη υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα μάτια σας. 5. Σε ορισμένες χώρες, η τάση της γραμμής ΔΕΝ είναι σταθερή. Ο βιντεοπροβολέας αυτός έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί με ασφάλεια εντός περιοχής τάσεων από 100 έως 240 V AC, αλλά θα μπορούσε να υποστεί βλάβη αν υπάρξουν διακοπές ρεύματος ή απότομες διακυμάνσεις τάσης των ±10 V. Σε περιοχές όπου η τάση του ρεύματος δικτύου μπορεί να παρουσιάζει διακυμάνσεις ή διακοπές, συνιστάται να συνδέσετε τον βιντεοπροβολέα σας στο ρεύμα δικτύου μέσω σταθεροποιητή τάσης, προστατευτικού κατά των αιχμών τάσης ή μονάδας αδιάλειπτης τροφοδοσίας ρεύματος (UPS). 3. Αναθέτετε το σέρβις σε εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις. 4. Πάντα ανοίγετε το κλείστρο του φακού (αν υπάρχει) ή αφαιρείτε το κάλυμμα του φακού (αν υπάρχει) όταν είναι αναμμένη η λυχνία προβολής του βιντεοπροβολέα. 6. Μην καλύπτετε το φακό προβολής με οποιαδήποτε αντικείμενα όταν ο βιντεοπροβολέας είναι σε λειτουργία, γιατί αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει θέρμανση και παραμόρφωση των αντικειμένων ή ακόμα και πυρκαγιά. Για να απενεργοποιήσετε προσωρινά τη λυχνία προβολής, πιέστε BLANK (ΚΕΝΗ ΟΘΟΝΗ) στον βιντεοπροβολέα ή το τηλεχειριστήριο. Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 3

4 Οδηγίες ασφαλείας (συνέχεια) 7. Η λυχνία προβολής θερμαίνεται πολύ κατά τη λειτουργία της. Αφήνετε τον βιντεοπροβολέα να κρυώσει για περίπου 45 λεπτά πριν αφαιρέσετε το συγκρότημα της λυχνίας προβολής για αντικατάσταση. 10. Μην τοποθετείτε το προϊόν αυτό σε τραπεζάκι με ρόδες, βάση ή τραπέζι που δεν έχει ευστάθεια. Το προϊόν μπορεί να πέσει και να υποστεί σοβαρή ζημιά. 8. Μη χρησιμοποιείτε τις λυχνίες προβολής πέραν του ονομαστικού χρόνου ζωής τους. Σε σπάνιες περιπτώσεις, αν οι λυχνίες προβολής χρησιμοποιηθούν υπερβολικά περισσότερο από τον ονομαστικό χρόνο ζωής τους, θα μπορούσε να προκληθεί θραύση τους. 11. Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε αυτόν τον βιντεοπροβολέα. Στο εσωτερικό του υπάρχουν επικίνδυνες υψηλές τάσεις που μπορούν να προκαλέσουν θάνατο αν έρθετε σε επαφή με εξαρτήματα υπό τάση. Το μόνο εξάρτημα που μπορεί να αντικαταστήσει ο χρήστης είναι η λυχνία προβολής, η οποία έχει δικό της αφαιρούμενο κάλυμμα. Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν θα πρέπει να αποσυνδέσετε ή να αφαιρέσετε οποιαδήποτε άλλα καλύμματα. Αναθέτετε το σέρβις σε κατάλληλα εκπαιδευμένο επαγγελματικό προσωπικό σέρβις. 9. Ποτέ μην αντικαταστήσετε το συγκρότημα της λυχνίας προβολής ή οποιαδήποτε ηλεκτρονικά εξαρτήματα αν δεν έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα ο βιντεοπροβολέας. 12. Όταν ο βιντεοπροβολέας είναι σε λειτουργία, μπορεί να αισθανθείτε την έξοδο θερμού αέρα και μιας οσμής από το πλέγμα αερισμού της συσκευής. Αυτό είναι κανονικό φαινόμενο και όχι πρόβλημα του προϊόντος. 4 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

5 Οδηγίες ασφαλείας (συνέχεια) 13. Μην τοποθετήσετε τον βιντεοπροβολέα σε οποιοδήποτε από τα παρακάτω περιβάλλοντα: - Σε χώρο με κακό αερισμό ή περιορισμένο. Αφήνετε απόσταση τουλάχιστον 50 εκ. από τοίχους και εξασφαλίζετε ελεύθερη κυκλοφορία αέρα γύρω από το βιντεοπροβολέα. - Σε θέσεις όπου οι θερμοκρασίες μπορεί να αυξηθούν υπερβολικά, όπως μέσα σε αυτοκίνητο με όλα τα παράθυρα κλειστά. - Σε θέσεις όπου η υπερβολική υγρασία, η σκόνη ή ο καπνός των τσιγάρων μπορεί να ρυπάνει οπτικά εξαρτήματα, να μικρύνει το χρόνο ζωής του βιντεοπροβολέα και να συσκοτίσει την εικόνα. - Σε θέσεις κοντά σε συναγερμούς πυρκαγιάς - Σε θέσεις με θερμοκρασία περιβάλλοντος πάνω από 40 C (104 F) - Σε θέσεις με υψόμετρο μεγαλύτερο από m ( πόδια). 14. Μη φράσσετε τις οπές αερισμού. - Μην τοποθετείτε το βιντεοπροβολέα αυτόν πάνω σε κουβέρτα, κλινοσκεπάσματα ή οποιαδήποτε άλλη μαλακή επιφάνεια. - Μην καλύπτετε το βιντεοπροβολέα αυτόν με ύφασμα ή με οτιδήποτε άλλο. - Μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά κοντά στο βιντεοπροβολέα. Αν οι οπές αερισμού είναι φραγμένες σε μεγάλο βαθμό, η υπερθέρμανση στο εσωτερικό του βιντεοπροβολέα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. 15. Πάντα τοποθετείτε το βιντεοπροβολέα πάνω σε επίπεδη, οριζόντια επιφάνεια κατά τη λειτουργία του. - Μην τον χρησιμοποιήσετε με κλίση μεγαλύτερη των 10 μοιρών προς τα αριστερά ή τα δεξιά, ούτε με κλίση μεγαλύτερη των 15 μοιρών προς τα εμπρός ή πίσω. Η χρήση του βιντεοπροβολέα σε όχι τελείως οριζόντια θέση μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της λυχνίας προβολής και ζημιά σ' αυτή m ( πόδια) 0 m (0 πόδια) 16. Μη στηρίζετε το βιντεοπροβολέα κατακόρυφα στο πίσω του μέρος. Αν το κάνετε μπορεί να πέσει και να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά στο βιντεοπροβολέα. Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 5

6 Οδηγίες ασφαλείας (συνέχεια) 17. Μην πατάτε πάνω στο βιντεοπροβολέα και μην τοποθετείτε οποιαδήποτε αντικείμενα πάνω του. Επιπλέον της πιθανής ζημιάς στο βιντεοπροβολέα, αυτό μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα και πιθανό τραυματισμό. 18. Μην τοποθετείτε υγρά κοντά ή πάνω στο βιντεοπροβολέα. Αν χυθούν υγρά μέσα στο βιντεοπροβολέα μπορεί να προκληθεί σοβαρή βλάβη του. Αν παρ' ελπίδα ο βιντεοπροβολέας βραχεί, αποσυνδέστε τον από την πρίζα παροχής ρεύματος και καλέστε τη BenQ για να διενεργήσει σέρβις στο βιντεοπροβολέα. 19. Το προϊόν αυτό έχει τη δυνατότητα προβολής ανεστραμμένων εικόνων ώστε να είναι δυνατή η εγκατάσταση σε οροφή. Για τη στερέωση του βιντεοπροβολέα σε οροφή, χρησιμοποιήστε μόνο το Κιτ βάσης οροφής της BenQ και φροντίστε απαραίτητα να εγκατασταθεί με ασφάλεια. Στερέωση του βιντεοπροβολέα στην οροφή Θέλουμε η εμπειρία σας με τη χρήση του βιντεοπροβολέα BenQ να είναι ευχάριστη, και γι' αυτό πρέπει να σας επισημάνουμε αυτό το θέμα ασφαλείας ώστε να αποτραπεί ενδεχόμενη σωματική και υλική βλάβη. Αν σκοπεύετε να στερεώσετε το βιντεοπροβολέα σας στην οροφή, σας συνιστούμε θερμά να χρησιμοποιήσετε ένα κιτ της BenQ για στερέωση του βιντεοπροβολέα στην οροφή και να διασφαλίσετε ότι η εγκατάσταση έχει γίνει στέρεα και με ασφάλεια. Αν χρησιμοποιήσετε κιτ στερέωσης στην οροφή άλλης μάρκας πλην της BenQ, υπάρχει κίνδυνος ασφαλείας, γιατί ο βιντεοπροβολέας μπορεί να πέσει από το ταβάνι λόγω λανθασμένης στερέωσης από χρήση βιδών λανθασμένου πάχους ή μήκους. Μπορείτε να προμηθευτείτε ένα κιτ της BenQ για στερέωση του βιντεοπροβολέα στην οροφή από το ίδιο σημείο όπου προμηθευτήκατε το βιντεοπροβολέα σας BenQ. Η BenQ συνιστά να προμηθευτείτε επίσης ένα ξεχωριστό συρματόσχοινο ασφαλείας συμβατό με σύστημα κλειδώματος Kensington και να το εγκαταστήσετε ανάμεσα στην υποδοχή κλειδώματος τύπου Kensington στο βιντεοπροβολέα και στο στήριγμα βάσης στερέωσης στην οροφή. Αυτό θα αναλάβει το δευτερεύοντα ρόλο της συγκράτησης του βιντεοπροβολέα σε περίπτωση που χαλαρώσει η σύνδεσή του στο στήριγμα στερέωσης. 20. Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Hg - Η λυχνία περιέχει υδράργυρο. ιαχειριστείτε τη σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους περί απόρριψης αποβλήτων. Βλ. 6 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

7 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά του βιντεοπροβολέα Ο βιντεοπροβολέας ενσωματώνει ένα υψηλών επιδόσεων οπτικό σύστημα προβολής μαζί με σχεδιασμό φιλικό προς το χρήστη, ώστε να προσφέρει υψηλή αξιοπιστία και ευκολία στη χρήση. Ο βιντεοπροβολέας προσφέρει τις εξής δυνατότητες. Οι ρυθμίσεις δικτύου επιτρέπουν διαχείριση της κατάστασης του βιντεοπροβολέα από υπολογιστή με τη χρήση λογισμικού εξερεύνησης στο Διαδίκτυο (web browser) Υποδοχή USB ΜΙΝΙ-B για προβολή του σήματος υπολογιστή μέσω καλωδίου USB Υποδοχή USB τύπου A για προβολή εικόνων από μονάδα flash USB Λειτουργία 3D για να απολαμβάνετε πιο ρεαλιστικά τις 3D ταινίες, βίντεο και αθλητικά συμβάντα με προβολή του βάθους των εικόνων Σχεδιασμός χωρίς φίλτρα για μειωμένο κόστος συντήρησης και λειτουργίας Λαμπερά χρώματα / VIDI για να προσφέρει εικόνα με πιο πιστά, πιο ζωηρά χρώματα Υπότιτλοι για άτομα με προβλήματα ακοής (closed captions) για την εμφάνιση των διαλόγων, της διήγησης και των εφέ ήχου σε προγράμματα τηλεόρασης και σε βίντεο Μεταβλητή έξοδος ήχου Διόρθωση χρώματος τοίχου που επιτρέπει προβολή σε επιφάνειες διάφορων προκαθορισμένων χρωμάτων Γρήγορη αυτόματη αναζήτηση που επιταχύνει τη διαδικασία εντοπισμού του σήματος Επιλέξιμη λειτουργία προστασίας με κωδικό πρόσβασης Διαχείριση χρωμάτων 3D που επιτρέπει ρυθμίσεις χρωμάτων σύμφωνα με την προτίμησή σας Επιλέξιμη λειτουργία γρήγορης ψύξης ώστε ο βιντεοπροβολέας να μπορεί να κρυώσει πιο σύντομα Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (FAQ) με γρήγορο πάτημα ενός πλήκτρου, για αντιμετώπιση προβλημάτων λειτουργίας Χρονόμετρο παρουσίασης για καλύτερο έλεγχο του χρόνου στις παρουσιάσεις Αυτόματη ρύθμιση με ένα πλήκτρο για εμφάνιση της βέλτιστης ποιότητας εικόνας Ψηφιακή διόρθωση της τραπεζοειδούς παραμόρφωσης της εικόνας Ρυθμιζόμενο έλεγχος ισορροπίας χρωμάτων για προβολή δεδομένων/βίντεο Ικανότητα προβολής 16,7 εκατομμυρίων χρωμάτων Μενού επί της οθόνης (OSD) σε πολλές γλώσσες Δυνατότητα επιλογής κανονικής και οικονομικής λειτουργίας για μείωση της κατανάλωσης ρεύματος Ενσωματωμένα ηχεία που παράγουν συνδυασμένο μονοφωνικό ήχο όταν έχει συνδεθεί είσοδος ήχου Συμβατότητα με σήμα HDTV Component (συνιστωσών) (YPbPr) Η φαινόμενη φωτεινότητα της προβαλλόμενης εικόνας θα διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού του περιβάλλοντος χώρου, τις επιλεγμένες ρυθμίσεις αντίθεσης/ φωτεινότητας του σήματος εισόδου και είναι ευθέως ανάλογη προς την απόσταση προβολής. Η φωτεινότητα της λυχνίας προβολής θα μειώνεται με την πάροδο του χρόνου και μπορεί να διαφέρει εντός των προδιαγραφών του κατασκευαστή της. Αυτή είναι κανονική και αναμενόμενη συμπεριφορά. Εισαγωγή 7

8 Capture Περιεχόμενα συσκευασίας Αφαιρέστε προσεκτικά τα είδη από τη συσκευασία και επαληθεύστε ότι έχετε όλα τα είδη που παρουσιάζονται πιο κάτω. Αν λείπει οποιοδήποτε από αυτά τα είδη, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς. Αξεσουάρ στο βασικό εξοπλισμό Τα αξεσουάρ που παρέχονται θα είναι κατάλληλα για την περιοχή σας και μπορεί να διαφέρουν από τα εικονιζόμενα. *Η κάρτα εγγύησης παρέχεται μόνο σε ορισμένες περιοχές. Για λεπτομερείς πληροφορίες απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς. Βιντεοπροβολέας Καλώδιο ρεύματος Καλώδιο VGA Σύντομος οδηγός έναρξης χρήσης CD με το εγχειρίδιο χρήσης Κάρτα εγγύησης* Τηλεχειριστήριο με μπαταρίες Μαλακή θήκη μεταφοράς Τραβήξτε τη λωρίδα απομόνωσης πριν χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο. Προαιρετικά αξεσουάρ 1. Κιτ εφεδρικής λυχνίας προβολής 2. Κιτ στερέωσης στην οροφή 3. Καλώδιο RS232 8 Εισαγωγή

9 Εξωτερική όψη του βιντεοπροβολέα Μπροστινή/πάνω πλευρά Πίσω/κάτω πλευρά Κάλυμμα λυχνίας 2. Εξωτερικός πίνακας ελέγχου (Για λεπτομέρειες βλ. "Στοιχεία ελέγχου και λειτουργίες" στη σελίδα 10.) 3. Άνοιγμα αερισμού (εξαγωγή θερμού αέρα) 4. Κουμπί γρήγορης απελευθέρωσης 5. Πάνω αισθητήρας IR για τηλεχειρισμό 6. Δακτύλιος εστίασης και ζουμ 7. Άνοιγμα αερισμού (εισαγωγή κρύου αέρα) 8. Σχάρα ηχείου 9. Μπροστινός αισθητήρας IR για τηλεχειρισμό 10. Φακός προβολής 11. Υποδοχή ρεύματος AC 12. Πίσω πόδι ρύθμισης 13. Οπές στερέωσης στην οροφή 14. Μπροστινό πόδι ρύθμισης 15. Θύρα ελέγχου RS Θύρες USB 17. Θύρα εισόδου HDMI 18. Υποδοχή εξόδου σήματος RGB 19. Υποδοχή εισόδου σήματος RGB (PC)/ Βίντεο συνιστωσών (Component) (YPbPr/ YCbCr) 20. Υποδοχή εισόδου S-Video Υποδοχή εισόδου Βίντεο 21. Υποδοχές εισόδου ήχου (αριστερό/δεξιό κανάλι - L/R) 22. Υποδοχή εισόδου ήχου Υποδοχή εξόδου ήχου 23. Υποδοχή αντικλεπτικού κλειδώματος τύπου Kensington Εισαγωγή 9

10 Στοιχεία ελέγχου και λειτουργίες Βιντεοπροβολέας 8. Προειδοποιητική λυχνία TEMP (Θερμοκρασίας) Ανάβει σε κόκκινο χρώμα αν αυξηθεί υπερβολικά η θερμοκρασία του βιντεοπροβολέα Ενδεικτική λυχνία LAMP (Λυχνίας 3 προβολής) Υποδηλώνει την κατάσταση της λυχνίας προβολής. Ανάβει ή αναβοσβήνει όταν η λυχνία προβολής έχει παρουσιάσει πρόβλημα AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ) 1. Δακτύλιος εστίασης Ρυθμίζει την εστίαση της προβαλλόμενης εικόνας. 2. Δακτύλιος Ζουμ Ρυθμίζει το μέγεθος της εικόνας. 3. Ενδεικτική λυχνία POWER (ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ) Ανάβει ή αναβοσβήνει όταν είναι σε λειτουργία ο βιντεοπροβολέας. 4. MENU/EXIT (ΜΕΝΟΥ/ΕΞΟΔΟΣ) Ενεργοποιεί το μενού ενδείξεων επί της οθόνης (OSD). Προκαλεί επιστροφή στο προηγούμενο μενού OSD, έξοδο και αποθήκευση των ρυθμίσεων μενού. 5. POWER (ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ) Θέτει το βιντεοπροβολέα εναλλάξ σε κατάσταση αναμονής ή ενεργοποίησης. 6. Αριστερά/ Ξεκινά τη λειτουργία απαντήσεων σε συχνές ερωτήσεις (FAQ). 7. BLANK (ΚΕΝΗ ΟΘΟΝΗ) Χρησιμοποιείται για απόκρυψη της εικόνας από την οθόνη. Προσδιορίζει αυτόματα τις καλύτερες τιμές χρονισμού για την προβαλλόμενη εικόνα. 11. Πλήκτρα διόρθωσης τραπεζοειδούς παραμόρφωσης/βέλους ( / Πάνω, / Κάτω) Διορθώνει χειροκίνητα την παραμόρφωση της εικόνας που οφείλεται σε προβολή υπό γωνία. 12. Δεξιά/ Ενεργοποιεί το κλείδωμα των πλήκτρων του πίνακα ελέγχου. Όταν είναι ενεργοποιημένο το μενού ενδείξεων επί της οθόνης (OSD), τα πλήκτρα #6, #11 και #12 χρησιμοποιούνται ως πλήκτρα κατεύθυνσης για την επιλογή των επιθυμητών στοιχείων μενού και για τις ρυθμίσεις. 13. MODE/ENTER (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ ΕΙΣΑΓΩΓΗ) Επιλέγει ένα διαθέσιμο τύπο ρυθμίσεων εικόνας. Ενεργοποιεί το επιλεγμένο στοιχείο του μενού ενδείξεων επί της οθόνης (OSD). 14. SOURCE (ΠΗΓΗ) Εμφανίζει τη γραμμή επιλογής πηγής. 10 Εισαγωγή

11 Τηλεχειριστήριο Capture 1. POWER (ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ) Θέτει το βιντεοπροβολέα εναλλάξ σε κατάσταση αναμονής ή ενεργοποίησης. 2. FREEZE (ΠΑΓΩΜΑ ΕΙΚΟΝΑΣ) Παγώνει την προβαλλόμενη εικόνα. 3. CAPTURE (ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ) Απομνημονεύει την προβαλλόμενη εικόνα και την αποθηκεύει ως την οθόνη εκκίνησης. 4. Αριστερά/ Ξεκινά τη λειτουργία απαντήσεων σε συχνές ερωτήσεις (FAQ). 5. BLANK (ΚΕΝΗ ΟΘΟΝΗ) Χρησιμοποιείται για απόκρυψη της εικόνας από την οθόνη. 6. Digital Zoom (Ψηφιακό ζουμ) (+, -) Μεγεθύνει ή μικραίνει το μέγεθος της προβαλλόμενης εικόνας. 7. Volume (Ένταση ήχου) +/- Ρυθμίζει το επίπεδο έντασης του ήχου. 8. MENU/EXIT (ΜΕΝΟΥ/ΕΞΟΔΟΣ) Ενεργοποιεί το μενού ενδείξεων επί της οθόνης (OSD). Προκαλεί επιστροφή στο προηγούμενο μενού OSD, έξοδο και αποθήκευση των ρυθμίσεων μενού Πλήκτρα διόρθωσης τραπεζοειδούς παραμόρφωσης/βέλους ( / Πάνω, / Κάτω) Διορθώνει χειροκίνητα την παραμόρφωση της εικόνας που οφείλεται σε προβολή υπό γωνία. 10. AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ) Προσδιορίζει αυτόματα τις καλύτερες τιμές χρονισμού για την προβαλλόμενη εικόνα. 11. Δεξιά/ Ενεργοποιεί το κλείδωμα των πλήκτρων του πίνακα ελέγχου. Όταν είναι ενεργοποιημένο το μενού ενδείξεων επί της οθόνης (OSD), τα πλήκτρα #4, #9 και #11 χρησιμοποιούνται ως πλήκτρα κατεύθυνσης για την επιλογή των επιθυμητών στοιχείων μενού και για τις ρυθμίσεις. 12. SOURCE (ΠΗΓΗ) Εμφανίζει τη γραμμή επιλογής πηγής. 13. MODE/ENTER (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ ΕΙΣΑΓΩΓΗ) Επιλέγει ένα διαθέσιμο τύπο ρυθμίσεων εικόνας. Ενεργοποιεί το επιλεγμένο στοιχείο του μενού ενδείξεων επί της οθόνης (OSD). 14. Timer On (Ενεργοποίηση χρονοδιακόπτη) Ενεργοποιεί ή εμφανίζει ένα χρονοδιακόπτη επί της οθόνης βάσει των δικών σας ρυθμίσεων χρονοδιακόπτη. 15. Timer Set up (Ρύθμιση χρονοδιακόπτη) Προκαλεί απ' ευθείας είσοδο στις ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη. 16. PAGE UP/PAGE DOWN (ΠΡΟΗΓ. ΣΕΛΙΔΑ/ΕΠΟΜ. ΣΕΛΙΔΑ) Χρησιμοποιείται για χειρισμό του προγράμματός σας για παρουσιάσεις (σε συνδεδεμένο υπολογιστή) το οποίο ανταποκρίνεται σε εντολές προηγούμενης/ επόμενης σελίδας (όπως το πρόγραμμα Power Point της Microsoft). Εισαγωγή 11

12 Capture Περ. ±15 Capture Περ. ±15 Δραστική εμβέλεια του τηλεχειριστηρίου Οι αισθητήρες υπεριωδών ακτίνων (IR) για τον τηλεχειρισμό βρίσκονται στο μπροστινό και στο πάνω μέρος του βιντεοπροβολέα. Για σωστή λειτουργία του τηλεχειρισμού πρέπει να κρατάτε το τηλεχειριστήριο εντός γωνίας 30 μοιρών από την κάθετο προς τους αισθητήρες IR του βιντεοπροβολέα. Η απόσταση ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τους αισθητήρες δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 8 μέτρα (~ 26 πόδια). Να φροντίζετε ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και στους αισθητήρες IR να μην υπάρχουν εμπόδια που θα μπορούσαν να διακόπτουν τη δέσμη υπέρυθρων ακτίνων. Χειρισμός του βιντεοπροβολέα από το μπροστινό μέρος Χειρισμός του βιντεοπροβολέα από το πάνω μέρος Αντικατάσταση της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου 1. Τραβήξτε έξω την υποδοχή της μπαταρίας.. Ακολουθήστε τις εικονογραφημένες οδηγίες. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το βραχίονα ασφάλισης ενώ τραβάτε έξω την υποδοχή της μπαταρίας. 2. Τοποθετήστε την καινούργια μπαταρία μέσα στην υποδοχή. Προσέξτε ο θετικός πόλος να δείχνει προς τα έξω. 3. Πιέστε την υποδοχή να μπει μέσα στο τηλεχειριστήριο. Αποφεύγετε την υπερβολική θερμότητα και υγρασία. Αν η μπααρία τοποθετηθεί λάθος, μπορεί να υποστεί ζημιά. Αντικαθιστάτε την μπαταρία μόνο με ίδια ή με ισοδύναμου τύπου που συνιστά ο κατασκευαστής της μπαταρίας. Απορρίπτετε την χρησιμοποιημένη μπαταρία σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της μπαταρίας. Ποτέ μην πετάξετε μπαταρία στη φωτιά. Ίσως δημιουργηθεί κίνδυνος έκρηξης. Αν η μπαταρία είναι εξαντλημένη ή αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλη χρονική περίοδο, αφαιρέστε την μπαταρία για να αποφύγετε ζημιά στο τηλεχειριστήριο από ενδεχόμενη διαρροή της μπαταρίας. 12 Εισαγωγή

13 Τοποθέτηση του βιντεοπροβολέα σας Επιλογή μιας θέσης Ο βιντεοπροβολέας σας έχει σχεδιαστεί για εγκατάσταση σε μία από τέσσερις πιθανές θέσεις εγκατάστασης: 1. Τραπέζι, μπροστά Επιλέξτε αυτή τη θέση με το βιντεοπροβολέα τοποθετημένο στο τραπέζι μπροστά από την οθόνη. Αυτός είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος τοποθέτησης του βιντεοπροβολέα για εύκολη εγκατάσταση και δυνατότητα μεταφοράς. 3. Οροφή, πίσω Επιλέξτε αυτή τη θέση με το βιντεοπροβολέα αναρτημένο ανάποδα από την οροφή πίσω από την οθόνη. Έχετε υπόψη σας ότι γι' αυτή τη θέση απαιτείται ειδική οθόνη οπίσθιας προβολής και το Κιτ στερέωσης βιντεοπροβολέα στην οροφή της BenQ. Ρυθμίστε Οροφή, πίσω στο μενού ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: Βασική > Θέση προβολέα αφού ενεργοποιήσετε το βιντεοπροβολέα. 2. Οροφή, μπροστά Επιλέξτε αυτή τη θέση με το βιντεοπροβολέα αναρτημένο ανάποδα από την οροφή μπροστά από την οθόνη. Για να στερεώσετε το βιντεοπροβολέα σας στην οροφή προμηθευτείτε το Κιτ στερέωσης βιντεοπροβολέα στην οροφή της BenQ. Ρυθμίστε Οροφή, μπροστά στο μενού ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: Βασική > Θέση προβολέα αφού ενεργοποιήσετε το βιντεοπροβολέα. 4. Τραπέζι, πίσω Επιλέξτε αυτή τη θέση με το βιντεοπροβολέα τοποθετημένο στο τραπέζι πίσω από την οθόνη. Σημειώστε ότι απαιτείται ειδική οθόνη οπίσθιας προβολής. Ρυθμίστε Τραπέζι, πίσω στο μενού ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: Βασική > Θέση προβολέα αφού ενεργοποιήσετε το βιντεοπροβολέα. Η θέση εγκατάστασης που θα επιλέξετε θα εξαρτηθεί από τη διαρρύθμιση του χώρου σας ή και την προσωπική σας προτίμηση. Λάβετε υπόψη σας το μέγεθος και τη θέση της οθόνης σας, τη θέση της κατάλληλης πρίζας, καθώς και τη θέση και την απόσταση ανάμεσα στο βιντεοπροβολέα και τον υπόλοιπο εξοπλισμό σας. Τοποθέτηση του βιντεοπροβολέα σας 13

14 Πώς να επιτύχετε ένα προτιμώμενο μέγεθος προβαλλόμενης εικόνας Η απόσταση από το φακό του βιντεοπροβολέα ως την οθόνη, η ρύθμιση του ζουμ και το σχήμα εικόνας του βίντεο, είναι όλοι παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθος της προβαλλόμενης εικόνας. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιείτε οθόνη 120 ιντσών (περ. 3 μ.), η συνιστώμενη απόσταση προβολής είναι 4246 mm και η κάθετη απόκλιση είναι 137 mm. Αν η μετρηθείσα απόσταση προβολής είναι 5,0 m (5000 mm), η πιο κοντινή τιμή στη στήλη "Απόσταση από την οθόνη (mm)" είναι 5308 mm. Κοιτάζοντας στην αρχή της γραμμής βλέπουμε ότι απαιτείται οθόνη 150 ιντσών (περ. 3,8 m). Διαστάσεις προβολής Πριν υπολογίσετε την κατάλληλη θέση, ανατρέξτε στο "Διαστάσεις" στη σελίδα 64 για τις διαστάσεις κέντρου φακού αυτού του βιντεοπροβολέα. Μέγιστο ζουμ Ελάχιστο ζουμ Οθόνη Κέντρο του φακού Κάθετη απόκλιση Απόσταση προβολής ιαγώνιος Ίντσες Μέγεθος οθόνης mm Π (mm) Υ (mm) Απόσταση από την οθόνη (mm) Ελάχ. μήκος (μέγ. ζουμ) Μέσος όρος Μέγ. μήκος (ελάχ. ζουμ) Κάθετη απόκλιση (mm) Υπάρχει 3% ανοχή στους αριθμούς αυτών λόγω διακύμανσης των ιδιοτήτων των οπτικών εξαρτημάτων. Η BenQ συνιστά, αν σκοπεύετε να τοποθετήσετε το βιντεοπροβολέα μόνιμα, να δοκιμάσετε στην πράξη το μέγεθος προβολής και την απόσταση, χρησιμοποιώντας τον ίδιο το βιντεοπροβολέα επιτόπια, πριν τον εγκαταστήσετε μόνιμα. Έτσι θα λάβετε υπόψη σας τα οπτικά χαρακτηριστικά του βιντεοπροβολέα. Έτσι θα προσδιορίσετε την ακριβή θέση που ταιριάζει καλύτερα με τις δικές σας συνθήκες εγκατάστασης. 14 Τοποθέτηση του βιντεοπροβολέα σας

15 Σύνδεση Όταν συνδέετε μια πηγή σήματος στο βιντεοπροβολέα, φροντίστε απαραίτητα: 1. Να απενεργοποιήσετε όλες τις συσκευές πριν κάνετε οποιεσδήποτε συνδέσεις. 2. Να χρησιμοποιήσετε τα σωστά καλώδια σήματος για κάθε πηγή. 3. Να βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια έχουν συνδεθεί σταθερά. Στις συνδέσεις που παρουσιάζονται πιο κάτω, ορισμένα καλώδια ίσως να μη συμπεριλαμβάνονται με το βιντεοπροβολέα (βλ. "Περιεχόμενα συσκευασίας" στη σελίδα 8). Είναι διαθέσιμα στο εμπόριο σε καταστήματα ηλεκτρονικών. Οι πιο κάτω εικόνες γα τις συνδέσεις είναι μόνο ενδεικτικές. Οι πίσω υποδοχές σύνδεσης που διαθέτει ο βιντεοπροβολέας διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο βιντεοπροβολέα. Υπολογιστής φορητός ή γραφείου Συσκευή A/V Οθόνη (VGA) (DVI) Ηχεία 8 9 ή ή 1. Καλώδιο VGA 2. Καλώδιο VGA προς DVI-A 3. Καλώδιο USB 4. Καλώδιο προσαρμογέα βίντεο συνιστωσών (Component) προς VGA (D-Sub) 5. Καλώδιο S-Video 6. Καλώδιο βίντεο 7. Καλώδιο ήχου (αριστερό/δεξιό κανάλι - L/R) 8. Καλώδιο ήχου 9. Μονάδα flash USB/Ασύρματο dongle USB 10. Καλώδιο HDMI Σύνδεση 15

16 Πολλοί φορητοί υπολογιστές δεν ενεργοποιούν τις εξωτερικές τους θύρες βίντεο όταν συνδέονται σε βιντεοπροβολέα. Συνήθως η εξωτερική προβολή ενεργοποιείται/ απενεργοποιείται με ένα συνδυασμό πλήκτρων όπως FN + F3 ή πλήκτρο CRT/LCD. Βρείτε στο φορητό υπολογιστή το πλήκτρο λειτουργών με σήμανση CRT/LCD ή ένα πλήκτρο λειτουργιών με σύμβολο οθόνης. Πιέστε ταυτόχρονα το πλήκτρο FN κα το επισημασμένο πλήκτρο λειτουργιών. Για να βρείτε το συνδυασμό πλήκτρων στο δικό σας φορητό υπολογιστή, ανατρέξτε στην τεκμηρίωσή του. Η έξοδος D-Sub λειτουργεί μόνον όταν στην υποδοχή ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 1 εφαρμόζεται κατάλληλη είσοδος D-Sub. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο σύνδεσης όταν ο βιντεοπροβολέας είναι σε λειτουργία αναμονής, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Έξοδος οθόνης στο μενού ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: Για προχωρημένους. Για λεπτομέρειες βλ. "Ρυθμίσεις αναμονής" στη σελίδα 53. Σύνδεση συσκευών-πηγών βίντεο Χρειάζεται μόνο να συνδέσετε το βιντεοπροβολέα σε συσκευή-πηγή βίντεο με χρήση μιας από τις μεθόδους σύνδεσης. Ωστόσο κάθε μέθοδος παρέχει διαφορετικό επίπεδο ποιότητας βίντεο. Η μέθοδος που επιλέγετε πολύ πιθανόν να εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα αντίστοιχων συνδέσμων τόσο στο βιντεοπροβολέα όσο και στη συσκευή-πηγή βίντεο όπως περιγράφεται πιο κάτω: Όνομα συνδέσμου Εμφάνιση συνδέσμου Ποιότητα εικόνας HDMI Βέλτιστη Βντεο συνιστωσών (Component) Καλύτερη S-Video Καλή Βίντεο Κανονική Σύνδεση ήχου Ο βιντεοπροβολέας έχει δύο ενσωματωμένα μονοφωνικά ηχεία που ειναι σχεδιασμένα για να παρέχουν βασική λειτουργικότητα ήχου για συνοδεία παρουσιάσεων δεδομένων μόνο για επαγγελματικές εφαρμογές. Δεν είναι σχεδιασμένα, ούτε προορίζονται για στερεοφωνική αναπαραγωγή ήχου, του τύπου που θα αναμενόταν σε εφαρμογές "home theater" ή "home cinema". Τυχόν στερεοφωνική είσοδος ήχου (αν υπάρχει) συνδυάζεται σε μια κοινή μονοφωνική έξοδο ήχου που αναπαράγεται από τα ηχεία του βιντεοπροβολέα. Το ενσωματωμένο ηχείο απενεργοποιείται όταν συνδέεται η υποδοχή AUDIO OUT (ΕΞΟΔΟΣ ΗΧΟΥ). Στην απίθανη περίπτωση που συνδέετε το βιντεοπροβολέα σε συσκευή αναπαραγωγής DVD μέσω της εισόδου HDMI του βιντεοπροβολέα και η προβαλλόμενη εικόνα εμφανίζει λάθος χρώματα, αλλάξτε τη ρύθμιση χρώματος σε YUV. Για λεπτομέρειες βλ. "Αλλαγή χώρου χρώματος" στη σελίδα 24. Ο βιντεοπροβολέας έχει τη δυνατότητα αναπαραγωγής μόνο συνδυασμένου μονοφωνικού ήχου, ακόμα και αν έχει συνδεθεί στερεοφωνική είσοδος ήχου. Για λεπτομέρειες βλ. "Σύνδεση ήχου" στη σελίδα Σύνδεση

17 Αν η επιλεγμένη εικόνα βίντεο δεν εμφανίζεται μετά την ενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα και έχει επιλεγεί η σωστή πηγή βίντεο, ελέγξτε ότι η συσκευή-πηγή του βίντεο είναι ενεργοποιημένη και λειτουργεί σωστά. Επίσης ελέγξτε ότι τα καλώδια σήματος έχουν συνδεθεί σωστά. Λειτουργία Έναρξη λειτουργίας του βιντεοπροβολέα 1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στο βιντεοπροβολέα και σε πρίζα ρεύματος δικτύου. Ενεργοποιήστε το διακόπτη της πρίζας (αν έχει εγκατασταθεί). Ελέγξτε ότι η Ενδεικτική λυχνία POWER (ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ) του βιντεοπροβολέα ανάβει σε πορτοκαλί χρώμα μετά τη σύνδεση στο ρεύμα. Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε με τη συσκευή μόνο τα αυθεντικά αξεσουάρ (π.χ. καλώδιο ρεύματος) για να αποφύγετε ενδεχόμενους κινδύνους όπως ηλεκτροπληξία και πυρκαγιά. 2. Για να θέσετε σε λειτουργία το βιντεοπροβολέα πιέστε POWER (ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ) στη συσκευή ή POWER (ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ) στο τηλεχειριστήριο. Μόλις ανάψει η λυχνία προβολής, θα ακουστεί ένας "Ήχος ενεργοποίησης". Η Ενδεικτική λυχνία POWER (ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ) αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα και παραμένει αναμμένη σε πράσινο χρώμα όταν είναι ενεργοποιημένος ο βιντεοπροβολέας. Η διαδικασία έναρξης λειτουργίας διαρκεί περίπου 30 δευτερόλεπτα. Αργότερα κατά την έναρξη λειτουργίας, προβάλλεται ένα λογότυπο έναρξης. (Αν χρειάζεται) Περιστρέψτε το δακτύλιο εστίασης για να προσαρμόσετε την ευκρίνεια της εικόνας. Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο κουδουνίσματος, βλ. για λεπτομέρειες την ενότητα "Πώς απενεργοποιείται το Κουδούνισμα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης" στη σελίδα 35. Αν ο βιντεοπροβολέας εξακολουθεί να είναι ζεστός από προηγούμενη χρήση, ο ανεμιστήρας ψύξης θα λειτουργήσει για περίπου 90 δευτερόλεπτα πριν ενεργοποιηθεί η λυχνία προβολής. 3. Αν ο βιντεοπροβολέας ενεργοποιείται για πρώτη φορά, επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα OSD ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη. 4. Αν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης, πιέστε τα πλήκτρα βέλους για να εισάγετε έναν εξαψήφιο κωδικό. Για λεπτομέρειες βλ. "Χρήση της λειτουργίας κωδικού πρόσβασης" στη σελίδα Ενεργοποιήστε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές. 6. Ο βιντεοπροβολέας θα αρχίσει την αναζήτηση σημάτων εισόδου. Το τρέχον σήμα εισόδου που σαρώνεται παρουσιάζεται στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Αν ο βιντεοπροβολέας εξακολουθεί να μην ανιχνεύει έγκυρο σήμα, θα συνεχίσει να εμφανίζεται το μήνυμα "Χωρίς σήμα" έως ότου εντοπιστεί σήμα εισόδου. Μπορείτε επίσης να πιέσετε SOURCE (ΠΗΓΗ) στο βιντεοπροβολέα ή το τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε το σήμα εισόδου που επιθυμείτε. Για λεπτομέρειες βλ. "Αλλαγή σήματος εισόδου" στη σελίδα 24. Αν η συχνότητα/ανάλυση του σήματος εισόδου υπερβαίνει την περιοχή λειτουργίας του βιντεοπροβολέα, θα δείτε να εμφανίζεται το μήνυμα "Εκτός εύρους" σε κενή οθόνη. Αλλάξτε σήμα εισόδου σε κάποιο συμβατό με την ανάλυση του βιντεοπροβολέα ή ρυθμίστε το σήμα εισόδου σε χαμηλότερη ρύθμιση. Για λεπτομέρειες βλ. "Πίνακας χρονισμού" στη σελίδα 65. Λειτουργία 17

18 Ρύθμιση της προβαλλόμενης εικόνας Ρύθμιση της γωνίας προβολής Ο βιντεοπροβολέας διαθέτει 1 πόδι ρύθμισης γρήγορης απελευθέρωσης και 1 πίσω πόδι ρύθμισης. Αυτά τα στοιχεία ρύθμισης αλλάζουν το ύψος της εικόνας και τη γωνία προβολής. Για να ρυθμίσετε το βιντεοπροβολέα: 1. Πιέστε το κουμπί γρήγορης απελευθέρωσης και ανυψώστε το μπροστινό μέρος του βιντεοπροβολέα. Αφού ρυθμιστεί η θέση της εικόνας εκεί όπου θέλετε, απελευθερώστε το κουμπί γρήγορης απελευθέρωσης για να ασφαλίσει το πόδι στη θέση του. 2. Βιδώστε το πίσω πόδι ρύθμισης για μικρορύθμιση της οριζόντιας γωνίας. Για να ανασύρετε το πόδι, κρατήστε ανασηκωμένο το βιντεοπροβολέα ενώ πατάτε το κουμπί γρήγορης απελευθέρωσης και κατόπιν χαμηλώστε αργά το βιντεοπροβολέα. Βιδώστε το πίσω πόδι ρύθμισης σε αντίστροφη κατεύθυνση. Αν ο βιντεοπροβολέας δεν έχει τοποθετηθεί σε επίπεδη επιφάνεια ή η οθόνη και ο βιντεοπροβολέας δεν είναι κάθετα μεταξύ τους, η προβαλλόμενη εικόνα γίνεται τραπεζοειδής. Για να το διορθώσετε αυτό, βλ. την ενότητα "Διόρθωση της τραπεζοειδούς παραμόρφωσης" στη σελίδα 19 για λεπτομέρειες. Αυτόματη ρύθμιση της εικόνας Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως χρειάζεται να βελτιστοποιήσετε την ποιότητα της εικόνας. Για να το κάνετε αυτό, πιέστε AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ) στο βιντεοπροβολέα ή το τηλεχειριστήριο. Μέσα σε 3 δευτερόλεπτα, η ενσωματωμένη λειτουργία Ευφυής Αυτόματη ρύθμιση θα επαναρρυθμίσει τις τιμές Συχνότητα και Ρολόι (εικονοστοιχείων) για να παρέχει τη βέλτιστη ποιότητα εικόνας. Οι πληροφορίες για την τρέχουσα πηγή θα εμφανιστούν στη γωνία της οθόνης για 3 δευτερόλεπτα. Η οθόνη θα είναι κενή όταν λειτουργεί η δυνατότητα AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ). Αυτή η λειτουργία διατίθεται μόνον αν έχει επιλεγεί σήμα PC (αναλογικό RGB). Μικρορύθμιση του μεγέθους και της καθαρότητας της εικόνας 1. Ρυθμίστε την προβαλλόμενη εικόνα στο επιθυμητό μέγεθος με χρήση του δακτυλίου ζουμ. 1 Μην κοιτάζετε κατ' ευθείαν στο φακό όταν είναι αναμμένη η λυχνία προβολής. Το ισχυρό φως από τη λυχνία προβολής μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα μάτια σας. Προσέχετε όταν πιέζετε το κουμπί γρήγορης απελευθέρωσης επειδή είναι κοντά στο άνοιγμα εξόδου του θερμού αέρα. 2. Βελτιώστε την ευκρίνεια της εικόνας περιστρέφοντας το δακτύλιο εστίασης Λειτουργία

19 Διόρθωση της τραπεζοειδούς παραμόρφωσης Ο όρος τραπεζοειδής παραμόρφωση αναφέρεται στην κατάσταση όπου η προβαλλόμενη εικόνα είναι αισθητά πλατύτερη είτε στο πάνω είτε στο κάτω μέρος. Αυτή η κατάσταση προκύπτει όταν ο βιντεοπροβολέας δεν είναι κάθετος ως προς την οθόνη. Για να το διορθώσετε αυτό, η δόρθωση θα πρέπει να γίνει χειροκίνητα ακολουθώντας ΕΝΑ από τα παρακάτω βήματα. Χρήση του τηλεχειριστηρίου Πιέστε / στο βιντεοπροβολέα ή το τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε τη σελίδα διόρθωσης τραπεζοειδούς παραμόρφωσης. Για να διορθώσετε την τραπεζοειδή παραμόρφωση στο Πιέστε /. Πιέστε /. πάνω μέρος της εικόνας πιέστε. Για να διορθώσετε την τραπεζοειδή παραμόρφωση στο κάτω μέρος της εικόνας πιέστε. Χρήση του μενού OSD 1. Πιέστε MENU/EXIT (ΜΕΝΟΥ/ΕΞΟΔΟΣ) και κατόπιν πιέστε / έως ότου επισημανθεί το μενού ΟΘΟΝΗ. 2. Πιέστε για να επισημάνετε Τραπεζοειδής παραμόρφωση και πιέστε MODE/ ENTER (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ). Εμφανίζεται η σελίδα όπου διορθώνεται η Τραπεζοειδής παραμόρφωση. 3. Για να διορθώσετε την τραπεζοειδή παραμόρφωση στο πάνω μέρος της εικόνας, πιέστε. Για να διορθώσετε την τραπεζοειδή παραμόρφωση στο κάτω μέρος της εικόνας, πιέστε. Λειτουργία 19

20 Χρήση των μενού Ο βιντεοπροβολέας διαθέτει μενού ενδείξεων επί της οθόνης (OSD) για τη διενέργεια διάφορων προσαρμογών και ρυθμίσεων παραμέτρων. Πιο κάτω θα βρείτε την επισκόπηση του μενού OSD. Εικονίδιο του βασικού μενού Βασικό μενού Υπομενού Επισήμανση Τρέχον σήμα εισόδου ΟΘΟΝΗ Χρώμα τοίχου Αναλογία διαστάσεων Τραπεζοειδής παραμόρφωση Θέση Φάση Ορ. μέγεθος Ψηφιακό ζουμ Συγχρονισμός 3D Αναστροφή συγχρονισμού 3D Πρότυπο διδασκαλίας Analog RGB Το πιο κάτω παράδειγμα περιγράφει τον τρόπο ρύθμισης της γλώσσας OSD. 1. Για να ενεργοποιήσετε το μενού OSD, πιέστε MENU/EXIT (ΜΕΝΟΥ/ ΕΞΟΔΟΣ) στο βιντεοπροβολέα ή το τηλεχειριστήριο. 0 0 Ανενεργό Αυτόματο ENTER Ενεργό Απενεργ. ΜΕΝΟΥ Έξοδος Κατάσταση Πιέστε MENU/ EXIT (ΜΕΝΟΥ/ ΕΞΟ ΟΣ) για μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα ή για έξοδο. menu. 3. Για να επιλέξετε τη γλώσσα της προτίμησής σας πιέστε για να επισημάνετε στο στοιχείο Γλώσσα και πέστε /. ΟΘΟΝΗ Χρώμα τοίχου Αναλογία διαστάσεων Τραπεζοειδής παραμόρφωση Θέση Φάση Ορ. μέγεθος 0 Ψηφιακό ζουμ 0 Συγχρονισμός 3D Αναστροφή συγχρονισμού 3D Πρότυπο διδασκαλίας Ανενεργό Αυτόματο Ενεργό Απενεργ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: Βασική Χρονόμετρο παρουσίασης Γλώσσα Θέση προβολέα Ρυθμίσεις μενού Ρυθμίσεις λειτουργίας Απομακρυσμένος δέκτης Κλείδ. πλήκτ. πίν. Χρώμα φόντου Αρχική οθόνη My Screen Ελληνικά Τραπέζι, μπροστά Εμπρός+Πάνω Ανενεργό BenQ BenQ Analog RGB ΜΕΝΟΥ Έξοδος Analog RGB ΜΕΝΟΥ Έξοδος 2. Χρησιμοποιήστε / γα να επισημάνετε το μενού ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: Βασική. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: Βασική Χρονόμετρο παρουσίασης Γλώσσα Θέση προβολέα Ρυθμίσεις μενού Ρυθμίσεις λειτουργίας Απομακρυσμένος δέκτης Κλείδ. πλήκτ. πίν. Χρώμα φόντου Αρχική οθόνη My Screen Ελληνικά Τραπέζι, μπροστά Εμπρός+Πάνω Ανενεργό BenQ BenQ 4. Πιέστε MENU/EXIT (ΜΕΝΟΥ/ ΕΞΟΔΟΣ) δύο φορές* στο βιντεοπροβολέα ή το τηλεχειριστήριο για έξοδο και αποθήκευση των ρυθμίσεων. *Με το πρώτο πάτημα επιστρέφετε στο βασικό μενού και με το δεύτερο κλείνει το μενού OSD. Analog RGB ΜΕΝΟΥ Έξοδος 20 Λειτουργία

21 Προστασία του βιντεοπροβολέα Χρήση κλειδαριάς συρματόσχοινου ασφαλείας Ο βιντεοπροβολέας πρέπει να εγκατασταθεί σε ασφαλές μέρος για την αποτροπή κλοπής. Αλλιώς, προμηθευτείτε μια κλειδαριά, όπως τύπου Kensington, για την προστασία του βιντεοπροβολέα. Μπορείτε να βρείτε υποδοχή κλειδαριάς τύπου Kensington στην πίσω πλευρά του βιντεοπροβολέα. Για λεπτομέρειες βλ. το στοιχείο 23 στη σελίδα 9. Μια κλειδαριά συρματόσχοινου ασφαλείας τύπου Kensington αποτελείται συνήθως από ένα συνδυασμό κλειδιού(-ών) και κλειδαριάς. Για να βρείτε τον τρόπο χρήσης της ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της κλειδαριάς. Χρήση της λειτουργίας κωδικού πρόσβασης Για λόγους ασφαλείας και για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, οβιντεοπροβολέας περιλαμβάνει προαιρετική δυνατότητα ρύθμισης συστήματος ασφαλείας με κωδικό πρόσβασης. Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να ρυθμιστεί από το μενού ενδείξεων επί της οθόνης (OSD). ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Θα έχετε πρόβλημα αν ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα χρήσης του κωδικού πρόσβασης και κατόπιν ξεχάσετε τον κωδικό. Εκτυπώστε αυτό το εγχειρίδιο (αν χρειάζεται), γράψτε στο εγχειρίδιο τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιήσατε και φυλάξτε το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος για μεταγενέστερη χρήση. Ορισμός ενός κωδικού πρόσβασης Αφού έχει οριστεί κωδικός πρόσβασης και έχει ενεργοποιηθεί το κλείδωμα ενεργοποίησης τροφοδοσίας, ο βιντεοπροβολέας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν δεν εισαχθεί ο σωστός κωδικός πρόσβασης κάθε φορά που τίθεται σε λειτουργία ο βιντεοπροβολέας. 1. Ανοίξτε το μενού OSD και μεταβείτε στο μενού ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: Για προχωρημένους > Ρυθμίσεις ασφαλείας. Πιέστε MODE/ ENTER (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ). Εμφανίζεται η σελίδα Ρυθμίσεις ασφαλείας. 2. Επισημάνετε το Αλλαγή των ρυθμίσεων ασφαλείας και πιέστε MODE/ENTER (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ). 3. Όπως απεικονίζεται στα δεξιά, τα τέσσερα πλήκτρα βέλους (,,, ) αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα τέσσερα ψηφία (1, 2, 3, 4). Σύμφωνα με τον κωδικό πρόσβασης που επιθυμείτε να ορίσετε, πιέστε τα πλήκτρα βέλους για να εισάγετε έξι ψηφία για τον κωδικό πρόσβασης. 4. Επιβεβαιώστε το νέο κωδικό πρόσβασης εισάγοντας πάλι τον καινούργιο κωδικό πρόσβασης. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΟΥ ΚΩ. ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Το Κλείδωμα ενεργοποίησης τροφοδοσίας και το Κλείδωμα αρχικής οθόνης, χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδ. πρόσβασης. Αφού οριστεί ο κωδικός πρόσβασης, το μενού OSD επιστρέφει στη σελίδα Ρυθμίσεις ασφαλείας. 5. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Κλείδωμα ενεργοποίησης τροφοδοσίας, πιέστε / για να επισημάνετε το Κλείδωμα ενεργοποίησης τροφοδοσίας τροφοδοσίας και πιέστε / για να επιλέξετε Ενεργό. 6. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Κλείδωμα αρχικής οθόνης, πιέστε / για να επισημάνετε το Κλείδωμα αρχικής οθόνης και πιέστε / για να επιλέξετε Ενεργό. Όταν είναι ενεργοποιημένο το Κλείδωμα αρχικής οθόνης, η λειτουργία MyScreen στο μενού ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: Βασική θα προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης. ΜΕΝΟΥ Πίσω Λειτουργία 21

22 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Τα ψηφία που εισάγονται θα εμφανίζονται στην οθόνη ως αστερίσκοι. Γράψτε τον επιλεγμένο σας κωδικό πρόσβασης εδώ στο εγχειρίδιο αυτό εκ των προτέρων ή αμέσως αφού τον καταχωρίσετε, ώστε να υπάρχει σε περίπτωση που κάποτε τον ξεχάσετε. Κωδικός πρόσβασης: Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος. 7. Για να βγείτε από το μενού OSD, πιέστε MENU/EXIT (ΜΕΝΟΥ/ΕΞΟΔΟΣ). Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης Αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία κωδικού πρόσβασης, θα σας ζητάται να εισάγετε τον εξαψήφιο κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που ενεργοποιείτε το βιντεοπροβολέα. Αν εισάγετε λάθος κωδικό πρόσβασης, τότε εμφανίζεται για 3 δευτερόλεπτα το μήνυμα σφάλματος κωδικού πρόσβασης όπως φαίνεται στα δεξιά και ακολουθεί το μήνυμα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σφάλμα κωδ. πρόσβασης οκιμάστε ξανά. ΚΩΔ. ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ. Μπορείτε να προσπαθήσετε πάλι εισάγοντας ένα νέο εξαψήφιο κωδικό πρόσβασης ή αν δεν καταγράψατε τον κωδικό πρόσβασης σ' αυτό το εγχειρίδιο και δεν μπορείτε να το θυμηθείτε με κανένα τρόπο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία ανάκλησης κωδικού πρόσβασης. Για λεπτομέρειες βλ. "Είσοδος στη διαδικασία ανάκλησης κωδικού πρόσβασης" στη σελίδα 22. Αν εισάγετε λανθασμένο κωδικό πρόσβασης 5 συνεχόμενες φορές, ο βιντεοπροβολέας θα απενεργοποιηθεί σύντομα αυτόματα. Είσοδος στη διαδικασία ανάκλησης κωδικού πρόσβασης 1. Για να το κάνετε αυτό, πιέστε και κρατήστε πατημένο το AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ) στο ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΩ. ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ βιντεοπροβολέα ή το τηλεχειριστήριο. Ο βιντεοπροβολέας θα εμφανίσει στην οθόνη ένα κωδικοποιημένο αριθμό. 2. Σημειώστε τον αριθμό και απενεργοποιήστε το βιντεοπροβολέα. Κωδ. Ανάκλησης: Ζητήστε βοήθεια από το τοπικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της BenQ για την αποκωδικοποίηση του αριθμού. Θα χρειαστεί να παρέχετε απόδειξη αγοράς για να επιβεβαιωθεί ότι είστε εξουσιοδοτημένος χρήστης του βιντεοπροβολέα. Σημειώστε τον κωδ. ανάκλησης, και απευθυνθείτε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της BenQ. Αλλαγή του κωδ. πρόσβασης 1. Ανοίξτε το μενού OSD και μεταβείτε στο μενού ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: Για προχωρημένους> Ρυθμίσεις ασφαλείας > Αλλαγή κωδ. πρόσβασης. 2. Πιέστε MODE/ENTER (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ). Εμφανίζεται το μήνυμα "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΚΩΔ. ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ". 3. Εισάγετε τον παλιό κωδ. πρόσβασης i. Αν ο κωδ. πρόσβασης είναι σωστός, εμφανίζεται και άλλο μήνυμα "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΟΥ ΚΩΔ. ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ". ii. Αν ο κωδικός πρόσβασης είναι λανθασμένος, εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος κωδικού πρόσβασης για τρία δευτερόλεπτα και κατόπιν το μήνυμα "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΚΩΔ. ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ" για να δοκιμάσετε πάλι. Μπορείτε να πιέσετε MENU/EXIT (ΜΕΝΟΥ/ΕΞΟΔΟΣ) για να ακυρώσετε την αλλαγή ή να δοκιμάσετε άλλο κωδικό πρόσβασης. 4. Εισάγετε νέο κωδικό πρόσβασης ΜΕΝΟΥ Έξοδος 22 Λειτουργία

23 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Τα ψηφία που εισάγονται θα εμφανίζονται στην οθόνη ως αστερίσκοι. Γράψτε τον επιλεγμένο σας κωδικό πρόσβασης εδώ στο εγχειρίδιο αυτό εκ των προτέρων ή αμέσως αφού τον καταχωρίσετε, ώστε να υπάρχει σε περίπτωση που κάποτε τον ξεχάσετε. Κωδικός πρόσβασης: Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος. 5. Επιβεβαιώστε το νέο κωδικό πρόσβασης εισάγοντας πάλι τον καινούργιο κωδικό πρόσβασης. 6. Έχετε ορίσει επιτυχημένα ένα νέο κωδικό πρόσβασης για το βιντεοπροβολέα. Θυμηθείτε να καταχωρίσετε τον καινούργιο κωδικό πρόσβασης την επόμενη φορά που θα θέσετε σε λειτουργία το βιντεοπροβολέα. 7. Για να βγείτε από το μενού OSD, πιέστε MENU/EXIT (ΜΕΝΟΥ/ΕΞΟΔΟΣ). Απενεργοποίηση της λειτουργίας κωδικού πρόσβασης Για να απενεργοποιήσετε την προστασία με κωδικό πρόσβασης, επιστρέψτε στο μενού ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: Για προχωρημένους > Ρυθμίσεις ασφαλείας > Αλλαγή των ρυθμίσεων ασφαλείας μετά το άνοιγμα του μενού OSD. Πιέστε MODE/ ENTER (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ). Εμφανίζεται το μήνυμα "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΩΔ. ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ". Εισάγετε τον τρέχοντα κωδ. πρόσβασης. i. Αν ο κωδικός πρόσβασης είναι σωστός το μενού OSD επιστρέφει στη σελίδα Ρυθμίσεις ασφαλείας. Πιέστε για να επισημάνετε Κλείδωμα ενεργοποίησης τροφοδοσίας και πιέστε / για να επιλέξετε τη ρύθμιση Ανενεργό. Δεν θα χρειαστεί να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε το βιντεοπροβολέα. Πιέστε για να επισημάνετε Κλείδωμα αρχικής οθόνης και πιέστε / για να επιλέξετε τη ρύθμιση Ανενεργό. Ηλειτουργία Αρχική οθόνη στο μενού ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: Βασική θα είναι διαθέσιμη για να κάνετε αλλαγές. ii. Αν ο κωδικός πρόσβασης είναι λανθασμένος, εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος κωδικού πρόσβασης για τρία δευτερόλεπτα και κατόπιν το μήνυμα "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΩΔ. ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ" για να δοκιμάσετε πάλι. Μπορείτε να πιέσετε MENU/ EXIT (ΜΕΝΟΥ/ΕΞΟΔΟΣ) για να ακυρώσετε την αλλαγή ή να δοκιμάσετε άλλο κωδικό πρόσβασης. Ακόμα και αν η λειτουργία κωδικού πρόσβασης είναι απενεργοποιημένη, χρειάζεται να φυλάξετε τον παλιό κωδικό πρόσβασης για να τον έχετε πρόχειρο όταν χρειαστεί να επανενεργοποιήσετε τη λειτουργία κωδικού πρόσβασης εισάγοντας τον παλιό κωδικό πρόσβασης. Λειτουργία 23

24 Αλλαγή σήματος εισόδου Ο βιντεοπροβολέας μπορεί να συνδεθεί ταυτόχρονα σε πολλές συσκευές. Ωστόσο, μπορεί να εμφανίζει μόνο μία πλήρη οθόνη τη φορά. Κατά την έναρξη λειτουργίας, ο βιντεοπροβολέας αναζητά αυτόματα τα διαθέσιμα σήματα. Αν θέλετε ο βιντεοπροβολέας να αναζητά αυτόματα τα σήματα, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Γρήγορη αυτ. αναζήτηση στο μενού ΠΗΓΗ έχει τεθεί στο Ενεργό. Γα να επιλέξετε την πηγή: Χρήση του τηλεχειριστηρίου ή του βιντεοπροβολέα Υπολογιστής1/YPbPr1 Πιέστε επανειλημμένα ένα από τα πλήκτρα Πηγής του τηλεχειριστηρίου ή SOURCE (ΠΗΓΗ) στο Υπολογιστής2/YPbPr2 βιντεοπροβολέα έως ότου επιλεγεί το σήμα που επιθυμείτε. HDMI Χρήση του μενού OSD 1. Πιέστε SOURCE (ΠΗΓΗ) στο βιντεοπροβολέα ή το τηλεχειριστήριο. Εμφανίζεται μια γραμμή Βίντεο επιλογής πηγής. 2. Πιέστε / έως ότου επιλεγεί το σήμα που S-Video επιθυμείτε και κατόπιν πιέστε MODE/ENTER (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ). Οθόνη δικτύου Αφού ανιχνευτεί η πηγή, οι πληροφορίες για την τρέχουσα πηγή θα εμφανιστούν στη γωνία της Οθόνη USB οθόνης για λίγα δευτερόλεπτα. Αν υπάρχουν πολλές συσκευές συνδεδεμένες στο Αναγνώστης USB βιντεοπροβολέα, επαναλάβετε τα βήματα 1-2 για να αναζητήσετε ένα άλλο σήμα. Το επίπεδο φωτεινότητας της προβαλλόμενης εικόνας θα αλλάζει αντίστοιχα όταν αλλάζετε μεταξύ διάφορων σημάτων εισόδου. Οι παρουσιάσεις δεδομένων (γραφικών) από πηγή "PC" που χρησιμοποιούν κυρίως στατικές εικόνες, είναι γενικά πιο φωτεινές από πηγές "Βίντεο" που χρησιμοποιούν κυρίως κινούμενες εικόνες (ταινίες). Η εγγενής ανάλυση εικόνας αυτού του βιντεοπροβολέα είναι σε αναλογία διαστάσεων 4:3. Για τα καλύτερα αποτελέσματα προβολής εικόνων, θα πρέπει να επιλέγετε και να χρησιμοποιείτε ένα σήμα εισόδου που αντιστοιχεί σε αυτήν την ανάλυση. Όλες οι άλλες τιμές αναλύσεων θα προσαρμόζονται από το βιντεοπροβολέα ανάλογα με τη ρύθμιση "αναλογία διαστάσεων", πράγμα που μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση της εικόνας ή απώλεια ευκρίνειας της εικόνας. Για λεπτομέρειες βλ. "Επιλογή της αναλογίας διαστάσεων" στη σελίδα 25. Το τείχος προστασίας (Firewall) στον υπολογιστή πρέπει να είναι απενεργοποιημένο για να επιτραπεί η λειτουργία του Q Presenter και της Οθόνης USB. Αλλαγή χώρου χρώματος Στην απίθανη περίπτωση που συνδέετε το βιντεοπροβολέα σε συσκευή αναπαραγωγής DVD μέσω της εισόδου HDMI και η προβαλλόμενη εικόνα εμφανίζει λάθος χρώματα, αλλάξτε τη ρύθμιση χώρου χρώματος σε YUV. Για να το κάνετε αυτό: 1. Πιέστε MENU/EXIT (ΜΕΝΟΥ/ΕΞΟΔΟΣ) και κατόπιν πιέστε / έως ότου επισημανθεί το μενού ΠΗΓΗ. 2. Πιέστε για να επισημάνετε Μετατροπή χώρου χρώματος και πιέστε / για να επιλέξετε έναν κατάλληλο χώρο χρώματος. Αυτή η λειτουργία διατίθεται μόνον όταν χρησιμοποιείται η θύρα εισόδου HDMI. 24 Λειτουργία

25 Μεγέθυνση και αναζήτηση λεπτομερειών Αν χρειάζεται να βρείτε λεπτομέρειες στην προβαλλόμενη εικόνα, μεγεθύνετε την εικόνα. Για πλοήγηση στην εικόνα χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους. Χρήση του τηλεχειριστηρίου 1. Πιέστε Ψηφιακό ζουμ +/- για να εμφανίσετε τη γραμμή Ζουμ. Πιέστε Ψηφιακό ζουμ + για να μεγεθύνετε το κέντρο της εικόνας. Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο έως ότου το μέγεθος εικόνας είναι αυτό που χρειάζεστε. 2. Για να πλοηγηθείτε στην εικόνα χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους (,,, ) στο βιντεοπροβολέα ή το τηλεχειριστήριο. 3. Για να επαναφέρετε την εικόνα στο αρχικό της μέγεθος, πιέστε AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ). Μπορείτε επίσης να πιέσετε ZOOM- (ΣΜΙΚΡΥΝΣΗ). Όταν πατηθεί πάλι το πλήκτρο, η εικόνα μικραίνει επιπλέον έως ότου επανέλθει στο αρχικό μέγεθος. Χρήση του μενού OSD 1. Πιέστε MENU/EXIT (ΜΕΝΟΥ/ΕΞΟΔΟΣ) και κατόπιν πιέστε / έως ότου επισημανθεί το μενού ΟΘΟΝΗ. 2. Πιέστε για να επισημάνετε Ψηφιακό ζουμ - και πιέστε MODE/ENTER (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ). Εμφανίζεται η γραμμή Ζουμ. 3. Πιέστε επανειλημμένα για να μεγεθύνετε την εικόνα σε επιθυμητό μέγεθος. 4. Για να πλοηγηθείτε στην εικόνα, πιέστε MODE/ENTER (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ ΕΙΣΑΓΩΓΗ) για να μεταβείτε σε λειτουργία παράλληλης μετατόπισης και πιέστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης (,,, ) στο βιντεοπροβολέα ή το τηλεχειριστήριο για πλοήγηση στην εικόνα. 5. Για να μειώσετε το μέγεθος της εικόνας, πιέστε MODE/ENTER (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ ΕΙΣΑΓΩΓΗ) για επιστροφή στη λειτουργία μεγέθυνσης/σμίκρυνσης και πιέστε AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ) για επαναφορά της εικόνας στο αρχικό μέγεθος. Μπορείτε επίσης να πιέσετε επανειλημμένα έως ότου η εικόνα επανέλθει στο αρχικό μέγεθος. Πλοήγηση στην εικόνα είναι εφικτή μόνο μετά τη μεγέθυνσή της. Μπορείτε να μεγεθύνετε περαιτέρω την εικόνα ενώ αναζητάτε λεπτομέρειες. Επιλογή της αναλογίας διαστάσεων Η "αναλογία διαστάσεων" είναι η αναλογία του πλάτους προς το ύψος της εικόνας. Οι περισσότερες αναλογικές τηλεοράσεις και ορισμένοι υπολογιστές έχουν αναλογία 4:3, ενώ οι ψηφιακές τηλεοράσεις και οι συσκευές DVD έχουν συνήθως αναλογία 16:9. Με την έλευση της ψηφιακής επεξεργασίας σήματος, οι ψηφιακές συσκευές προβολής όπως αυτός ο βιντεοπροβολέας, μπορούν να εκτείνουν και να προσαρμόσουν την εικόνα σε διαφορετική αναλογία διαστάσεων από αυτή του σήματος εισόδου της εικόνας. Για να αλλάξετε την προβαλλόμενη αναλογία διαστάσεων (ανεξαρτήτως της αναλογίας της πηγής): 1. Πιέστε MENU/EXIT (ΜΕΝΟΥ/ΕΞΟΔΟΣ) και κατόπιν πιέστε / έως ότου επισημανθεί το μενού ΟΘΟΝΗ. 2. Πιέστε για να επισημάνετε Αναλογία διαστάσεων. 3. Πιέστε / για να επιλέξετε μια αναλογία διαστάσεων που θα ταιριάζει στο σχήμα εικόνας του σήματος βίντεο και στις απαιτήσεις της οθόνης σας. Λειτουργία 25

26 Σχετικά με την αναλογία διαστάσεων Στις πιο κάτω εικόνες, τα μαύρα τμήματα είναι μη ενεργές περιοχές και τα λευκά τμήματα είναι ενεργές περιοχές. Τα μενού OSD μπορούν να εμφανίζονται σε αυτές τις μη χρησιμοποιούμενες μαύρες περιοχές. 1. Αυτόματο: Προσαρμόζει τις διαστάσεις μιας εικόνας αναλογικά ώστε να ταιριάζει στην εγγενή ανάλυση του βιντεοπροβολέα στην οριζόντια ή την κάθετη διάστασή του. Αυτή η επιλογή είναι κατάλληλη για εικόνα εισόδου που δεν είναι ούτε σε αναλογία 4:3 ούτε σε αναλογία 16:9 και θέλετε να αξιοποιήσετε πλήρως την οθόνη χωρίς να αλλάξει η αναλογία διαστάσεων της εικόνας :9: Προσαρμόζει τις διαστάσεις μιας εικόνας ώστε να εμφανίζεται στο κέντρο της οθόνης με αναλογία διαστάσεων 16:9. Αυτή η επιλογή είναι πιο κατάλληλη για εικόνες που είναι ήδη σε αναλογία διαστάσεων 16:9, όπως τηλεόρασης υψηλής ευκρίνειας, γιατί τις προβάλλει χωρίς αλλαγή της αναλογίας διαστάσεων. Εικόνα 15:9 Εικόνα 16:9 2. Πραγματικό: Η εικόνα προβάλλεται στην αρχική της ανάλυση και το μέγεθός της προσαρμόζεται ώστε να γεμίζει την περιοχή προβολής. Για σήματα εισόδου με χαμηλότερες αναλύσεις, η προβαλλόμενη εικόνα θα εμφανίζεται μικρότερη από αν προσαρμοστεί το μέγεθός της σε πλήρη οθόνη. Θα μπορούσατε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση ζουμ ή να μετατοπίσετε το βιντεοπροβολέα ως προς την οθόνη για να αυξήσετε το μέγεθος της εικόνας αν χρειάζεται. Επίσης ίσως χρειαστεί να επαναρυθμίσετε την εστίαση του βιντεοπροβολέα μετά από αυτές τις προσαρμογές :10: Προσαρμόζει τις διαστάσεις μιας εικόνας ώστε να εμφανίζεται στο κέντρο της οθόνης με αναλογία διαστάσεων 16:10. Αυτή η επιλογή είναι πιο κατάλληλη για εικόνες που είναι ήδη σε αναλογία διαστάσεων 16:10, γιατί τις προβάλλει χωρίς αλλαγή της αναλογίας διαστάσεων. Εικόνα 16:10 Εικόνα 4:3 Εικόνα 16:9 3. 4:3: Προσαρμόζει τις διαστάσεις μιας εικόνας ώστε να εμφανίζεται στο κέντρο της οθόνης με αναλογία διαστάσεων 4:3. Αυτή η επιλογή είναι πιο κατάλληλη για εικόνες 4:3, όπως από ορισμένες οθόνες υπολογιστή, τηλεόραση κανονικής ευκρίνειας και ταινίες DVD αναλογίας 4:3, γιατί τις προβάλλει χωρίς αλλαγή της αναλογίας διαστάσεων. Εικόνα 4:3 26 Λειτουργία

27 Βελτιστοποίηση της εικόνας Χρήση Χρώματος τοίχου Στην περίπτωση που η προβολή γίνεται σε έγχρωμη επιφάνεια όπως σε βαμμένο τοίχο που μπορεί να μην είναι λευκός, η δυνατότητα Χρώμα τοίχου μπορεί να βοηθήσει να διορθωθούν τα χρώματα της προβαλλόμενης εικόνας για την αποτροπή ενδεχόμενης χρωματικής διαφοράς ανάμεσα στην εικόνα προέλευσης και την προβαλλόμενη εικόνα. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, μεταβείτε στο μενού ΟΘΟΝΗ > Χρώμα τοίχου και πιέστε / για να επιλέξετε ένα χρώμα που πλησιάζει όσο το δυνατόν το χρώμα της επιφάνειας προβολής. Υπάρχουν πολλά προκαθορισμένα χρώματα για να επιλέξετε: Ανοιχτό κίτρινο, Ροζ, Ανοιχτό πράσινο, Μπλε και Μαυροπίνακας. Επιλογή λειτουργίας εικόνας Ο βιντεοπροβολέας έχει προεγκατεστημένους αρκετούς προκαθορισμένους τύπους εικόνας ώστε να μπορείτε να επιλέξετε αυτόν που ταιριάζει στο περιβάλλον όπου χρησιμοποιείται και στον τύπο εικόνας του σήματος εισόδου. Γα να επιλέξτε ένα τύπο λειτουργίας που ταιριάζει με τις ανάγκες σας, μπορείτε να ακολουθήσετε ένα από τα εξής βήματα. Πιέστε επανειλημμένα MODE/ENTER (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ) στο βιντεοπροβολέα ή το τηλεχειριστήριο έως ότου επιλεγεί η λειτουργία που επιθυμείτε. Για να επιλέξετε μια λειτουργία που επιθυμείτε μεταβείτε στο μενού ΕΙΚΟΝΑ > Λειτ. φωτογραφίας και πιέστε /. 1. Λειτουργία Δυναμικό: Μεγιστοποιεί τη φωτεινότητα της προβαλλόμενης εικόνας. Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη για περιβάλλον όπου απαιτείται πρόσθετη φωτεινότητα, όπως όταν ο βιντεοπροβολέας χρησιμοποιείται σε καλά φωτισμένους χώρους. 2. Λειτουργία Παρουσίαση: Είναι σχεδιασμένη για παρουσιάσεις. Στη λειτουργία αυτή δίνεται έμφαση στη φωτεινότητα ώστε η προβολή να ταιριάζει με τα χρώματα PC και φορητού υπολογιστή. 3. Λειτουργία srgb: Μεγιστοποιεί την καθαρότητα των χρωμάτων RGB ώστε να παρέχει ζωντανές εικόνες ανεξάρτητα της ρύθμισης φωτεινότητας. Είναι πιο κατάλληλη για προβολή φωτογραφιών που έχουν ληφθεί από συμβατή με srgb και κατάλληλα βαθμονομημένη κάμερα και για την προβολή γραφικών από PC και εφαρμογές σχεδιασμού όπως AutoCAD. 4. Λειτουργία Κινηματογράφος: Είναι κατάλληλη για την αναπαραγωγή ταινιών με πλούσια χρώματα, βιντεοκλίπ από ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές ή ψηφιακών βίντεο (DV) μέσω της εσόδου PC για βέλτιστη προβολή σε σκοτεινό περιβάλλον (με χαμηλό φωτισμό). 5. Λειτουργία Χρήστης 1/Χρήστης 2: Ανακαλεί τις ρυθμίσεις που έχουν προσαρμοστεί σύμφωνα με τις επιθυμίες σας βάσει των διαθέσιμων λειτουργιών εικόνας. Για λεπτομέρειες βλ. "Ρύθμιση της λειτουργίας Χρήστης 1/Χρήστης 2" στη σελίδα 27. Ρύθμιση της λειτουργίας Χρήστης 1/Χρήστης 2 Υπάρχουν δύο λειτουργίες που ορίζει ο χρήστης, αν οι τρέχουσες διαθέσιμες λειτουργίες εικόνας δεν είναι κατάλληλες για τις ανάγκες σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις λειτουργίες εικόνας (εκτός από Χρήστης 1/2) ως σημείο εκκίνησης και να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις. 1. Πιέστε MENU/EXIT (ΜΕΝΟΥ/ΕΞΟΔΟΣ) για να ανοίξετε το μενού ενδείξεων επί της οθόνης (OSD). 2. Μεταβείτε στο μενού ΕΙΚΟΝΑ > Λειτ. φωτογραφίας. 3. Πιέστε / για να επιλέξετε Χρήστης 1 ή Χρήστης Πιέστε για να επισημάνετε Λειτουργία αναφοράς. Λειτουργία 27

MX880UST (Όνομα μοντέλου: MX712 UST) Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης

MX880UST (Όνομα μοντέλου: MX712 UST) Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης MX880UST (Όνομα μοντέλου: MX712 UST) Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης Καλωσορίσατε Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας...3 Εισαγωγή...7 Χαρακτηριστικά του βιντεοπροβολέα...7 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

MX815ST/MX815ST+/MX816ST Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης

MX815ST/MX815ST+/MX816ST Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης MX815ST/MX815ST+/MX816ST Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας... 3 Εισαγωγή... 7 Χαρακτηριστικά του βιντεοπροβολέα... 7 Περιεχόμενα συσκευασίας...

Διαβάστε περισσότερα

MS504/MX505 Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης

MS504/MX505 Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης MS504/MX505 Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας... 3 Εισαγωγή... 7 Χαρακτηριστικά του βιντεοπροβολέα... 7 Περιεχόμενα συσκευασίας... 8 Εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

MX602/MW603 Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης

MX602/MW603 Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης MX602/MW603 Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας... 3 Εισαγωγή... 7 Χαρακτηριστικά του βιντεοπροβολέα... 7 Περιεχόμενα συσκευασίας... 8 Εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

MX716/MX717 Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης. Καλωσορίσατε

MX716/MX717 Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης. Καλωσορίσατε MX716/MX717 Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης Καλωσορίσατε Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας... 3 Εισαγωγή... 7 Χαρακτηριστικά του βιντεοπροβολέα... 7 Περιεχόμενα συσκευασίας...

Διαβάστε περισσότερα

MW512 Ψηφιακός Προβολέας Εγχειρίδιο Χρήστη. Καλωσορίσατε

MW512 Ψηφιακός Προβολέας Εγχειρίδιο Χρήστη. Καλωσορίσατε MW512 Ψηφιακός Προβολέας Εγχειρίδιο Χρήστη Καλωσορίσατε Πίνακας Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια... 3 Εισαγωγή... 7 Χαρακτηριστικά του προβολέα... 7 Περιεχόμενα της συσκευασίας... 8 Εξωτερική όψη προβολέα...

Διαβάστε περισσότερα

GP10 Υπερελαφρύς βιντεοπροβολέας LED Εγχειρίδιο χρήσης

GP10 Υπερελαφρύς βιντεοπροβολέας LED Εγχειρίδιο χρήσης GP10 Υπερελαφρύς βιντεοπροβολέας LED Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας... 3 Εισαγωγή... 6 Χαρακτηριστικά του βιντεοπροβολέα... 6 Περιεχόμενα συσκευασίας... 7 Εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Προβολέας MS521/MX522/MW523/MS511H/TW523. Εγχειρίδιο Χρήστη

Ψηφιακός Προβολέας MS521/MX522/MW523/MS511H/TW523. Εγχειρίδιο Χρήστη Ψηφιακός Προβολέας MS521/MX522/MW523/MS511H/TW523 Εγχειρίδιο Χρήστη Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια... 3 Εισαγωγή... 7 Χαρακτηριστικά του προβολέα... 7 Περιεχόμενα της συσκευασίας...

Διαβάστε περισσότερα

GP30 Υπερελαφρύς βιντεοπροβολέας LED Εγχειρίδιο χρήσης

GP30 Υπερελαφρύς βιντεοπροβολέας LED Εγχειρίδιο χρήσης GP30 Υπερελαφρύς βιντεοπροβολέας LED Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας... 3 Εισαγωγή... 6 Χαρακτηριστικά του βιντεοπροβολέα... 6 Περιεχόμενα συσκευασίας... 7 Εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

GP20 Υπερελαφρύς βιντεοπροβολέας LED Εγχειρίδιο χρήσης

GP20 Υπερελαφρύς βιντεοπροβολέας LED Εγχειρίδιο χρήσης GP20 Υπερελαφρύς βιντεοπροβολέας LED Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας... 3 Εισαγωγή... 6 Χαρακτηριστικά του βιντεοπροβολέα... 6 Περιεχόμενα συσκευασίας... 7 Εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

SX912 Ψηφιακός Προβολέας Εγχειρίδιο Χρήστη

SX912 Ψηφιακός Προβολέας Εγχειρίδιο Χρήστη SX912 Ψηφιακός Προβολέας Εγχειρίδιο Χρήστη Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια... 3 Εισαγωγή... 7 Χαρακτηριστικά του προβολέα... 7 Περιεχόμενα της συσκευασίας... 8 Εξωτερική όψη προβολέα...

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

MX661 Ψηφιακός Προβολέας Εγχειρίδιο Χρήστη

MX661 Ψηφιακός Προβολέας Εγχειρίδιο Χρήστη MX661 Ψηφιακός Προβολέας Εγχειρίδιο Χρήστη Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια... 3 Εισαγωγή... 7 Χαρακτηριστικά του προβολέα... 7 Περιεχόμενα της συσκευασίας... 8 Εξωτερική όψη προβολέα...

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Προβολέας MX766/MW767/MX822ST. Εγχειρίδιο Χρήστη

Ψηφιακός Προβολέας MX766/MW767/MX822ST. Εγχειρίδιο Χρήστη Ψηφιακός Προβολέας MX766/MW767/MX822ST Εγχειρίδιο Χρήστη Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια... 3 Εισαγωγή... 7 Χαρακτηριστικά του προβολέα... 7 Περιεχόμενα της συσκευασίας... 8 Εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

W750/W770ST Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη

W750/W770ST Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη W750/W770ST Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη Πινακασ ΠεριεΧοµενων Σηµαντικές πληροφορίες ασφαλείας... 4 Επισκόπηση... 8 Περιεχόµενα συσκευασίας...8 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

MP780 ST+/MW860USTi Ψηφιακός Προβολέας Εγχειρίδιο Χρήστη

MP780 ST+/MW860USTi Ψηφιακός Προβολέας Εγχειρίδιο Χρήστη MP780 ST+/MW860USTi Ψηφιακός Προβολέας Εγχειρίδιο Χρήστη Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια... 3 Εισαγωγή... 7 Χαρακτηριστικά του προβολέα... 7 Περιεχόμενα της συσκευασίας... 8 Εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

W1070/W1080ST Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη

W1070/W1080ST Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη W1070/W1080ST Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόµενα Σηµαντικές πληροφορίες ασφαλείας... 4 Επισκόπηση... 8 Περιεχόµενα συσκευασίας...8 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

W1400 Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη

W1400 Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη W1400 Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη Πινακασ ΠεριεΧοµενων Σηµαντικές πληροφορίες ασφαλείας... 4 Επισκόπηση... 8 Περιεχόµενα συσκευασίας...8 Τυπικά αξεσουάρ...8

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Ελληνικά........................ 113 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Περιεχόμενα συσκευασίας 1 2 3 4 5 1. Κύρια μονάδα με κάμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ EPSON

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ EPSON ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ EPSON ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟ ΖΩΝΤΑΝΕΨΤΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΑ ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ Τα αγαπημένα σας παιχνίδια είναι πιο εντυπωσιακά όταν προβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης

IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης 1. Περιεχόμενα 1.Περιεχόμενα 2.Δομή των οδηγιών χρήσης 3.Αρχική εγκατάσταση του προϊόντος 3.1.Περιγραφή του συστήματος 3.2.Εγκατάσταση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Συνδέσεις. Ελληνική έκδ ση έκδoση. SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Συνδέσεις. Ελληνική έκδ ση έκδoση. SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB Ελληνική έκδ ση έκδoση SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB Εισαγωγή Μην εκθέσετε σε ακραίες θερμοκρασίες την εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB της Sweex. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως

Διαβάστε περισσότερα

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Αρχικό τηλεχειριστήριο αυτοκινήτου Οδηγός ρύθμισης - Greek Αγαπητέ πελάτη, Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ενεργοποιήσετε/

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του κάθε εγχειριδίου

Χρήση του κάθε εγχειριδίου Εγχειρίδιο χρήσης Οργάνωση του εγχειριδίου και σύμβολα που περιλαμβάνονται σε αυτό Χρήση του κάθε εγχειριδίου Τα εγχειρίδια για αυτόν το βιντεοπροβολέα είναι οργανωμένα με τον τρόπο που ακολουθεί. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

W1500 Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηματογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη

W1500 Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηματογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη W1500 Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηματογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη Πινακασ ΠεριεΧομενων Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας... 4 Επισκόπηση... 8 Περιεχόμενα συσκευασίας...8 Τυπικά αξεσουάρ...8

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Εγχειρίδιο Χρήσης Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Προειδοποιήσεις ασφάλειας 3 Γενική όψη 3.1 Πλήκτρα 3.2 Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση της συσκευής 3.3 Φόρτιση της

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT8 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Ελληνικά 1.1 Εισαγωγή Το TVGo DVB-T02PRO μπορεί να μετατρέψει τον φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή σας σε μία προσωπική ψηφιακή τηλεόραση και σας επιτρέπει να παρακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1 Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1. Πατήστε το Πλήκτρο Κεντρικής Σελίδας > > Επαφές. 2. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού > Εισαγωγή / Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SIM. Η συσκευή σας ZTE-RACER θα διαβάσει αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] FIRST FA-1925-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Φορητό σύστημα ηχείων με ραδιόφωνο, Υποδοχή USB Θύρα & TF κάρτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της εταιρείας μας. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγχαρητήρια! Από σήμερα συγκαταλέγεστε στους πολυάριθμους χρήστες των προϊόντων LEXIBOOK. Το dventure Watch W40 της Lexibook είναι ένα ψηφιακό προϊόν που παρέχει υψομετρητή, βαρόμετρο, δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1 Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Οδηγός έναρξης HT-XT1 Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 3 2 Εγκατάσταση 4 3 Σύνδεση 6 4 Ενεργοποίηση του συστήματος 8 5 Ακρόαση ήχου 9 Βασικοί χειρισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ HD700S DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Προφυλάξεις Ασφάλειας Προς αποφυγή πρόκλησης ηλεκτροπληξίας ή βλάβης στο δέκτη, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν

Διαβάστε περισσότερα

W7000/W7000+ Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη

W7000/W7000+ Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη W7000/W7000+ Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχοµένων Σηµαντικές πληροφορίες ασφαλείας... 3 Επισκόπηση... 6 Περιεχόµενα συσκευασίας...6 Μπαταρίες

Διαβάστε περισσότερα

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα πακέτου Ξεκινώντας Περιγραφή συσκευής Εισαγωγή κάρτας SIM & MicroSD Συνδέσεις 3G και Wi-Fi Το περιβάλλον Android Εργασία με το Android Επίλυση προβλημάτων για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2 Οδηγός χρήστη Xperia SmartTags NT1/NT2 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Οδηγός έναρξης...4 Ενεργοποίηση της λειτουργίας NFC...4 Περιοχή εντοπισμού NFC...4 Χρήση του Smart Connect για τη διαχείριση των ετικετών

Διαβάστε περισσότερα

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης U R Safe GSM Emergency Alarm System URS-007EG Εγχειρίδιο χρήσης Για την καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο, πριν χρησιμοποιήσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5".

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5. Εγχειρίδιο χρήστη Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5". 2 Περιεχόμενα 1. ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ... 4 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ... 6 2.1 Απάντηση κλήσεων 6 2.2 Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης 7 2.3 Απόρρητο συνομιλίας

Διαβάστε περισσότερα

ILLUSION F1S FREE TO AIR

ILLUSION F1S FREE TO AIR ILLUSION F1S FREE TO AIR ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας

Συναγερμός μοτοσυκλέτας Συναγερμός μοτοσυκλέτας Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων και προδιαγραφών.

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο Έλληνες 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Εγχειρίδιο Safescan 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Σας ευχαριστούμε για την αγορά των

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Copyright 2009

Περιεχόμενα. Copyright 2009 Περιεχόμενα Υποδείξεις ασφαλείας... 4 Περιοχή χρήσης... 4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα... 5 Σύνδεση... 5 Επισκευή... 5 Καθαρισμός... 5 Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων... 5 Εξοπλισμός παράδοσης... 6 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα Γρήγορος Οδηγός, Δομή 1 2 3 4 5 6 7 7 8 6 10 11 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB 9 Είσοδος Κάρτας SD 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 10 Πίσω κάμερα 5

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT7 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

ομή οθόνη 3 Αισθητήρας εγγύτητας 2 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 9 Φλας 4 Μπροστινή κάμερα 10 Κάμερα 5 Πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος 11 Ηχείο 6 Menu

ομή οθόνη 3 Αισθητήρας εγγύτητας 2 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 9 Φλας 4 Μπροστινή κάμερα 10 Κάμερα 5 Πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος 11 Ηχείο 6 Menu Γρήγορος Οδηγός, ομή 1 2 3 4 5 9 10 6 7 8 11 12 13 1 Πλήκτρο αυξομείωσης έντασης ήχου 8 Επιστροφή στην προηγούμενη 2 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm οθόνη 3 Αισθητήρας εγγύτητας 9 Φλας 4 Μπροστινή κάμερα 10 Κάμερα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 1 Γενικές προφυλάξεις: Παρακαλείσθε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του μετρητή. Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή σε πολύ ζεστούς ή υγρούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφήνετε τον πλοηγό σας συνδεδεμένο στον φορτιστή ενώ είναι φορτισμένος. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφήνετε τον πλοηγό σας συνδεδεμένο στον φορτιστή ενώ είναι φορτισμένος. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφήνετε τον πλοηγό σας συνδεδεμένο στον φορτιστή ενώ είναι φορτισμένος. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας 3 Περιεχόμενα ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 06 ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασφάλεια Οι έγκυες και τα άτομα με καρδιολογικά προβλήματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τα γυαλιά 3D. Η παρακολούθηση τηλεόρασης με τρισδιάστατη εικόνα δεν συνιστάται για παιδιά. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή Ελληνικά SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A Δείκτης τηλεχειριστηρίου GS02 1

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οι προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα