ΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Coastal Practice Network Newsletter

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Coastal Practice Network Newsletter"

Transcript

1 ΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Newsletter Τεύχος 6 εκέµβριος Την ελληνική έκδοση του newsletter επιµελείται το ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Τελική αναφορά COPRANET Το Πανευρωπαϊκό ίκτυο των Παράκτιων ιαχειριστών είναι πραγµατικότητα. Σχεδόν τρία χρόνια έχουν περάσει από την έναρξη της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIC, ενός δικτύου που δηµιουργήθηκε για να γεφυρώσει το χάσµα (επικοινωνίας) ανάµεσα σε ανθρώπους και φορείς που ασχολούνται ως χρήστες, διαχειριστές και ερευνητές µε τους παράκτιους και θαλάσσιους πόρους της Ευρώπης. Όλα ξεκίνησαν µετά τη δηµοσίευση των αποτελεσµάτων του πιλοτικού προγράµµατος για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση Παράκτιων Ζωνών (Ο ΠΖ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( ) και τη δηµοσιοποίηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Ο ΠΖ (COM/00/547) όπου προέτρεπε τη δηµιουργία ενός φόρουµ διαλόγου παράκτιων διαχειριστών για την ανταλλαγή εµπειριών και καλών πρακτικών σχετικά µε τη βιώσιµη ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών. Κάπως έτσι γεννήθηκε η ιδέα για τη δηµιουργία αυτού του δικτύου µε ταυτόχρονο στόχο τη δηµιουργία εθνικών δικτύων για τη διάχυση των εµπειριών. Κύριες δραστηριότητες και επιτεύγµατα Οι κύριες δράσεις του προγράµµατος αφορούσαν την προώθηση βιώσιµων πρακτικών στα πλαίσια της ολοκληρωµένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης, µε ειδική έµφαση στην ανάπτυξη ενός εθελοντικού σήµατος πιστοποίησης ποιοτικών παράκτιων τουριστικών προορισµών και ενός Ηλεκτρονικού Οδηγού µε καλά παραδείγµατα διαχείρισης ακτών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Με αυτό το τρόπο το ίκτυο Παράκτιων ιαχειριστών συνεισέφερε στην προώθηση του βιώσιµου τουρισµού στην Ευρώπη και πιο φιλικών προς τα οικοσυστήµατα πρακτικών διαχείρισης των ακτών. Εργαστήρια και Συνέδρια Η µεταφορά καινοτόµων ιδεών από µία περιφέρεια στην άλλη συνεισφέρει στην βιώσιµη ανάπτυξη και την βελτίωση κοινωνικο-οικονοµικών συσχετισµών ανάµεσα σε παράκτιες κοινωνίες. Με το η κινητήρια δύναµη για να εξασφαλίσουµε την ανταλλαγή εµπειριών και η γνώσης ήταν η πραγµατοποίηση διεθνών συναντήσεων- έντεκα εργαστηρίων και τουλάχιστον δύο Συνεδρίων, και σειρά επιτόπιων επισκέψεων. Το σύνολο των διεθνών συναντήσεων που οργάνωσαν οι εταίροι του προγράµµατος είναι τα παρακάτω: Το 2004 Πιλοτικές εφαρµογές Ο ΠΖ σε σχέση µε την διαχείριση της παράκτιας διάβρωσης, στο Down της Β. Ιρλανδίας ιεθνές Συνέδριο Littoral 2004: Συνδέοντας την επιστήµη και την πολιτική, στο Aberdeen της Σκωτίας Ο ρόλος των περιφερειακών πάρκων στη βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη σε σχέση µε την οικονοµική αναζωογόνηση, στο Sefton της Αγγλίας Το 2005 Βιώσιµος τουρισµός και Θαλάσσιες Προστατευόµενες Περιοχές, µε έµφαση στις οικοτουριστικές δραστηριότητες σε περιοχές NATURA 2000 ICCCM2005: ιεθνές Συνέδριο για την προστασία των παράκτιων

2 πόρων σε Ατλαντικό και Μεσόγειο, στην Tavira της Πορτογαλίας Βιώσιµη ιαχείριση Παραλιών µε έµφαση στην αξιοποίηση των ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο Zandvoort της Ολλανδίας ιεθνές Συµπόσιο για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση της Παράκτιας Ζώνης: «Εργαλεία και τεχνικές συµµετοχικού σχεδιασµού για τη βιώσιµη ανάπτυξη νησιωτικών και παράκτιων περιοχών», στη Σίφνο Σχεδιασµός, εφαρµογή και παρακολούθηση παράκτιων προστατευτικών κατασκευών, στο Sefton της Αγγλίας NATURA 2000 και παράκτιες ζώνες, στην Stepnica της Πολωνίας Sustainable Tourism & Coastal Management Week στο νησί Gran Canaria της Ισπανίας Το 2006 ιαµορφώνοντας την αντίληψη του κοινού για την αλλαγή της ακτογραµµής για τη βέλτιστη εφαρµογή της Ο ΠΖ, στο Cork της Ιρλανδίας Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τον ΜΚΟ στον σχεδιασµό της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης, στο νησί της Σαµοθράκης Τελικό Συνέδριο του προγράµµατος µε θέµα «ιακυβέρνηση και Ο ΠΖ» στο Baie de Somme της Γαλλίας Στα εργαστήρια ο µέσος όρος των συµµετεχόντων ήταν 50 άτοµα και στα Συνέδρια περίπου 300. Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος, οι εταίροι πραγµατοποίησαν και επί τόπου επισκέψεις σε παράκτιες περιοχές για να αποκοµίσουν πολύτιµες εµπειρίες και χρήσιµες πρακτικές. Το ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS συµµετείχε στα 2 εργαστήρια στα Κανάρια νησιά, σε αυτό της Πολωνίας καθώς και στο τελικό Συνέδριο της Γαλλίας. Επίσης διοργάνωσε τα δύο εργαστήρια στην Ελλάδα, σε Σίφνο και Σαµοθράκη µε τη συνεργασία των αντίστοιχων ήµων, αλλά και ένα ιεθνές Συνέδριο στην Αθήνα. Οι αναφορές από όλα τα θεµατικά εργαστήρια και τα Συνέδρια βρίσκονται στην ιστοσελίδα του προγράµµατος Το ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS έχει παράγει ένα DVD που περιλαµβάνει τις εισηγήσεις των δύο εργαστηρίων στην Σίφνο και τη Σαµοθράκη αντίστοιχα, τα πρακτικά του Συνεδρίου αλλά και ενδιαφέρουσες συνδέσεις. Εθελοντικές δράσεις σε φυσικές περιοχές Το ίκτυο ΜΣΟΓΕΙΟΣ SOS σε συνεργασία µε τους ήµους Σαµοθράκης και Σίφνου, διοργάνωσαν τα καλοκαίρια του 2004 και του 2005 εθελοντικά προγράµµατα και στα δύο νησιά αντίστοιχα. Τα προγράµµατα εθελοντικής εργασίας είχαν στόχο µεν την επιτόπου ευαισθητοποίηση νέων ανθρώπων µέσα από ένα δηµιουργικό πρόγραµµα προστασίας και ανάδειξης του τοπικού περιβάλλοντος αλλά και την ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας µέσα από την επικοινωνία και τη συνεργασία µε τους εθελοντές. Περισσότεροι από 80 νέοι άνθρωποι από έξι χώρες πέρασαν δηµιουργικά τις διακοπές τους είτε συµβάλλοντας στην επίλυση τοπικών περιβαλλοντικών προβληµάτων (π.χ. καθαρισµοί ακτών και ρεµάτων), είτε βοηθώντας στην ανάδειξη και ερµηνεία του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονοµιάς µέσα από σηµάνσεις και καθαρισµούς µονοπατιών, ενηµέρωση επισκεπτών και περιβαλλοντικά παιχνίδια για παιδιά, αποτύπωση παλιών νερόµυλων και πολλά άλλα. Η εµπειρία ήταν πολύ δυνατή για όλους καθώς και τα δύο νησιά, το καθένα µε τις οµορφιές του, µας µάγεψαν και ενέπνευσαν. 2

3 Πολύγλωσσο διαδικτυακό ευρετήριο Το πολύγλωσσο ιαδικτυακό Ευρετήριο (Clearing House) αποτελεί ένα από τα κύρια παραδοτέα του προγράµµατος. Η πιο σηµαντική διάσταση του COPRANET είναι να προσεγγίσει εκείνους που θέλουν να ανταλλάξουν πληροφορίες και καλές πρακτικές για την παράκτια ζώνη. Για αυτό το λόγο δηµιουργήθηκε η πολύγλωσση ιστοσελίδα για να διαδοθεί το µήνυµα και πέραν της ξενόγλωσσης κοινότητας. Ενώ ο αρχικός σχεδιασµός ήταν η µετάφραση σε µόνο πέντε γλώσσες, τελικά επιδιώχθηκε σε όλες της γλώσσες των συµµετεχόντων εταίρων: ανέζικα, Ολλανδικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, Ελληνικά, Πολωνέζικα, Πορτογαλικά, Ισπανικά και Σουηδικά. Αυτό ήταν το αποτέλεσµα της δέσµευσης όλων των εταίρων του προγράµµατος να κάνουν τις πληροφορίες που απορρέουν από αυτό το πρόγραµµα σε όσους περισσότερους ενδιαφερόµενους είναι δυνατόν µέσα από τα εθνικά τους δίκτυα. Το διαδικτυακό εργαλείο περιλαµβάνει µια βάση δεδοµένων καλών πρακτικών σχετικών µε τον βιώσιµο τουρισµό και την Ο ΠΖ, µε έµφαση στην ανάπτυξη του εθελοντικού σήµατος πιστοποίησης ποιοτικών παράκτιων τουριστικών προορισµών Quality Coast, τον Οδηγό ιαχείρισης ακτών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση µε έµφαση στη διάβρωση και τις κλιµατικές αλλαγές, ένα ευρετήριο όρων σχετικών µε την Ο ΠΖ, και τα ενηµερωτικά δελτία του προγράµµατος. Όλα αυτά βρίσκονται στην σελίδα του προγράµµατος Το εθελοντικό σήµα πιστοποίησης ποιοτικών παράκτιων τουριστικών προορισµών Quality Coast Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια έχουν γίνει ποικίλες προσπάθειες για την ανάπτυξη δεικτών που θα συνεισφέρουν στην βιώσιµη ανάπτυξη της παράκτιας ζώνης, όπως το πρόγραµµα Γαλάζιες Σηµαίες, το EcoTrans κ.α. Επίσης οι πρωτοβουλίες Local Agenda 21 έδωσαν το έναυσµα για την ανάπτυξη προγραµµάτων πιστοποίησης (benchmarking) βιώσιµων τουριστικών προορισµών και υπηρεσιών, όπως το Visit κ.α. Παρόλα αυτά όµως µέχρι σήµερα δεν είχαν αναπτυχθεί κοινά στάνταρ για την παρακολούθηση (monitoring) της απόδοσης της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης. Το εθελοντικό σήµα πιστοποίησης ποιοτικών παράκτιων τουριστικών προορισµών Quality Coast έρχεται να καλύψει τα κενά και να συµπληρώσει ουσιαστικά όλες τις προηγούµενες προσπάθειες µέσα από µια πιο ολοκληρωµένη µεθοδολογία δεικτών. Οι εταίροι του CoPraNet αξιοποίησαν τα επιτυχή αποτελέσµατα παλαιότερων και συνεχιζόµενων διεθνών πρωτοβουλιών, συνεργάστηκαν και αντάλλαξαν εµπειρίες για να διαµορφώσουν ένα ολοκληρωµένο εθελοντικό σήµα πιστοποίησης παράκτιων τουριστικών προορισµών. Το Quality Coast έρχετ ενα καλύψει κυρίως τα κενά που αφορούσαν την ελλιπή πληροφόρηση των επισκεπτών, την καλύτερη διαχείριση των επισκεπτών και την παρακολούθηση της φέρουσας ικανότητας, µέσα από καλύτερη επικοινωνία µε την τοπική κοινωνία και τους επισκέπτες. Το εθελοντικό σήµα QualityCoast για παράκτιους τουριστικούς προορισµούς πιστοποιεί την πρόθεση του ήµου/ Νοµού/ Περιφέρειας να προστατέψει και να αναδείξει µε βάση τις αρχές τις αειφορίας τη φέρουσα ικανότητα της φύσης και του 3

4 τοπίου, καθώς και να προωθήσει τις βιώσιµες µορφές ανάπτυξης του τουρισµού. Με το Quality Coast θέλουµε να εξασφαλίσουµε ότι οι επισκέπτες θα ενηµερωθούν πιο διεξοδικά για τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά των τοπικών κοινωνιών και θα στηρίξουν την τοπική κουλτούρα και οικονοµία. Οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης που θα εφαρµόσουν τις δεσµεύσεις του Quality Coast δεσµεύονται να παρέχουν στους επισκέπτες ουσιαστική πληροφόρηση πάνω σε συγκεκριµένα θέµατα βιωσιµότητας, που µπορούν να χρησιµοποιηθούν και ως αναπόσπαστα στοιχεία της επικοινωνιακής/ διαφηµιστικής πολιτικής τους. Κοιτάζοντας µπροστά... Από το καλοκαίρι του 2005 το ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS πήρε την πρωτοβουλία για την ίδρυση του Ελληνικού ικτύου Παράκτιας ιαχείρισης µε στόχο την ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και γενικότερα όσων ασχολούνται µε ζητήµατα παράκτιας διαχείρισης. Το Ελληνικό ίκτυο Συνεργασίας για την Αειφόρο Ανάπτυξη Παράκτιων και Νησιωτικών Περιοχών απευθύνεται σε ήµους παράκτιων και νησιωτικών περιοχών, αναπτυξιακές δηµοτικές επιχειρήσεις, Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και διευθύνσεις περιβάλλοντος, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς τοπικούς φορείς, περιβαλλοντικές ΜΚΟ, επαγγελµατικές ενώσεις, ακαδηµαϊκούς και ερευνητικούς κύκλους που ασχολούνται µε αναπτυξιακά και διαχειριστικά ζητήµατα στη παράκτια ζώνη. Ποιες οι λειτουργίες του; Στο πλαίσιο του Ελληνικού ικτύου Συνεργασίας θα δοθεί ιδιαίτερη έµφαση, εκτός από την ανταλλαγή εµπειριών και τεχνογνωσίας: - στην υποστήριξη δράσεων βιώσιµης ανάπτυξης σε συνεργασία µε τοπικούς φορείς κάθε περιοχής (βιώσιµες µορφές τουρισµού, διαχείριση προστατευόµενων περιοχών και οικο-ανάπτυξη, κατάρτιση για τα «πράσινα» επαγγέλµατα, αποκατάσταση υποβαθµισµένων περιοχών, επάνοδος φυσικών χαρακτηριστικών ακτής, προστασία από τη διάβρωση κα), - στην προώθηση ολοκληρωµένων προγραµµάτων συµµετοχικών διαδικασιών διαβούλευσης, εθελοντικής δράσης, ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης, - στην προώθηση καλών πρακτικών διατήρησης του φυσικού πλούτου των παράκτιων περιοχών, - στη συνεργασία µε ανάλογα ευρωπαϊκά δίκτυα και φορείς. Με µια µικρή ετήσια συνδροµή οι Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι επαγγελµατικές ενώσεις θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε συµβουλές σχετικά µε επιµέρους θέµατα βιώσιµης ανάπτυξης παράκτιων και νησιωτικών περιοχών αλλά και πληροφορίες σχετικά µε τις δραστηριότητες φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης από όλη την Ευρώπη σε σχετικά ζητήµατα σχετικά νοµοθετικά κείµενα σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, µια µεγάλη ηλεκτρονική βάση δεδοµένων µε καλά παραδείγµατα διαχείρισης και πληροφορίες σχετικά µε χρηµατοδοτήσεις και πιθανούς εταίρους- συνεργάτες για την υλοποίηση προγραµµάτων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. 4

5 Ποια τα οφέλη για τα µέλη του ικτύου; Οι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης συµµετέχοντας στο δίκτυο αυτό, εκτός από τη προβολή και την αναγνωρισιµότητα σε διεθνές επίπεδο, θα: Γίνουν κοινωνοί εµπειριών και πληροφοριών από φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης από όλη την Ευρώπη σχετικά µε τον τρόπο που λειτουργούν για τη προστασία και τη βιώσιµη ανάπτυξη παράκτιων περιοχών Αναπτύξουν θεµατικές συνεργασίες και πιθανά εταιρικά σχήµατα µέσα από τη δικτύωση µε τα µέλη του ελληνικού και ευρωπαϊκού ικτύου Έχουν άµεση ενηµέρωση και πρόσβαση σε πληροφορίες για τρέχοντα ζητήµατα πολιτικής και νοµοθεσίας σχετικά µε την Ολοκληρωµένη ιαχείριση της Παράκτιας Ζώνης στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο, µέσα από τα ενηµερωτικά δελτία και ένα ηλεκτρονικό φόρουµ επικοινωνίας. Έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες και συµβουλές σχετικά µε χρηµατοδοτήσεις, από εθνικές και ευρωπαϊκές πηγές, και πιθανούς εταίρους- συνεργάτες για την υλοποίηση προγραµµάτων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουν άµεση επικοινωνία µε εκατοντάδες φορείς από όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη µε παρόµοια οράµατα και στόχους για τη διαχείριση και προστασία των παράκτιων περιοχών. Έχουν άµεση διασύνδεση µε εκατοντάδες πιθανούς εταίρους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για υλοποίηση αντίστοιχων προγραµµάτων και δράσεων, καθώς και για την υποβολή προτάσεων χρηµατοδότησης Επωφεληθούν από µια Ευρωπαϊκή «δεξαµενή» τεχνογνωσίας σχετικά µε την βιώσιµη ανάπτυξη της παράκτιας ζώνης και θα ανταλλάσσουν εµπειρίες και καλές πρακτικές για τη διαχείριση των ακτών Μπορούν να συµµετέχουν σε ηµερίδες, εκπαιδευτικά εργαστήρια και Συνέδρια ηµοσιοποιούν τα αποτελέσµατα των τοπικών εµπειριών σε διεθνές επίπεδο µέσω του ενηµερωτικού δελτίου που θα εκδίδεται και της ιστοσελίδας. 5

6 Εταίροι Οι Εταίροι του CoPraNet ήταν 21 φορείς από 11 χώρες: εννέα φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ( ήµοι και Περιφέρειες), δύο κρατικά ερευνητικά κέντρα, έξι πανεπιστήµια και τέσσερις ΜΚΟ. Συντονιστής Έργου EUCC The Coastal Union (Ολλανδία) ήµοι και Περιφέρειες Storstrøm County ( ανία) Sefton Metropolitan Borough Council (Αγγλία) ήµος του Zandvoort (Ολλανδία) ήµος Σαµοθράκης (Ελλάδα) Down District Council (Β. Ιρλανδία) ήµος Stepnica (Πολωνία) ήµος της Càlvia (Μαγιόρκα, Ισπανία) Περιφερειακό Υπουργείο Εσωτερικών του Schleswig- Holstein (Γερµανία) CCDR-C Περιφέρεια Κεντρικής Πορτογαλίας (Πορτογαλία) Κρατικά ερευνητικά κέντρα Ινστιτούτο Θαλασσίων Επιστηµών Κανάριων Νήσων (Ισπανία) Εθνικό Ινστιτούτο Παράκτιας και Θαλάσσιας ιαχείρισης RIKZ (Ολλάνδια) αυτοδύναµου πανευρωπαικού δικτύου παράκτιας διαχείρισης. Μέχρι στιγµής περισσότεροι από 200 φορείς έχουν δηλώσει ενδιαφέρον συµµετοχής. Και το ταξίδι συνεχίζεται... ΣΥΜΠΟΡΕΥΘΕΊΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΒΡΕΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Για πληροφορίες σχετικά µε τη συµµετοχή σας στο δίκτυο παράκτιας διαχείρισης παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τον Μιχάλη Θεοδωρόπουλο στο ή το ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ S.O.S Μαµάη 3, ΑΘΗΝΑ 10440, Τηλ/φαξ: , Web: Πανεπιστήµια Coastal & Marine Resources Centre, University College Cork (Ιρλανδία) The University of Aberdeen (Σκωτία, Αγγλία) Coastal Management Research Centre COMREC (Σουηδία) Institute of Hydraulics and Water Resources IHRH/FEUP (Πορτογαλία) IHE Delft (Ολλανδία) University of Littoral (Γαλλία) ΜΚΟ ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS (Ελλάδα) WL Delft Hydraulics (Ολλανδία) Rivages de France (Γαλλία) EUCC The Coastal Union (Ολλανδία) Μία από τις βασικές προσδοκίες του CoPraNet ήταν η επέκταση του υπάρχοντος δικτύου µε συνεργαζόµενους φορείς, για να ευοδωθεί και ο στόχος της ευρωπαικής Επιτροπής για τη δηµιουργία ενός 6

ίκτυο Παράκτιας Πρακτικής Coastal Practice Network Newsletter

ίκτυο Παράκτιας Πρακτικής Coastal Practice Network Newsletter ίκτυο Παράκτιας Πρακτικής Newsletter Τεύχος 1 - Άνοιξη 2004 www.coastalpractice.net Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηµατοδοτεί την υλοποίηση προγράµµατος για τη προστασία και βιώσιµη διαχείριση των παράκτιων περιοχών

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Παράκτιας Πρακτικής Coastal Practice Network Newsletter

ίκτυο Παράκτιας Πρακτικής Coastal Practice Network Newsletter ίκτυο Παράκτιας Πρακτικής Newsletter Τεύχος 2 - Φθινόπωρο 2004 www.coastalpractice.net Την ελληνική έκδοση του newsletter επιµελείται το ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Υπεύθυνος Σύνταξης: Μ. Θεοδωρόπουλος Σε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Επιστροφή στην αρχική σελίδα Ικαριακά και Φουρνιώτικα Νέα Ηλεκτρονική έκδοση αναπτυξιακού χαρακτήρα της Επαρχίας Ικαρίας εκδότης: Ηλίας Γιαννίρης Νέα Περίοδος Τεύχος 12, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2008 προηγούµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΙΖΟΝΤΑΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. Έκθεση καλών Πρακτικών και Πολιτικής

ΚΟΜΙΖΟΝΤΑΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. Έκθεση καλών Πρακτικών και Πολιτικής ΚΟΜΙΖΟΝΤΑΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Έκθεση καλών Πρακτικών και Πολιτικής ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 1 TΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SUSTAIN Το SUSTAIN είναι ένα τριετές πρόγραμμα το οποίο εν μέρει χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

SUSTAIN E-NEWS. Θέμα 2-Καλοκαίρι 2012 ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ SUSTAIN!

SUSTAIN E-NEWS. Θέμα 2-Καλοκαίρι 2012 ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ SUSTAIN! ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ SUSTAIN! SUSTAIN E-NEWS Θέμα 2-Καλοκαίρι 2012 Καλωσορίσατε στην δεύτερη ενημερωτική έκδοση του SUSTAIN όπου σας παρουσιάζουμε τα τελευταία νέα από τις δράσεις για την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης 2014 Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης Περιφέρεια Κρήτης Φεβρουάριος 2015 2 Περιεχόμενα Μήνυµα Περιφερειάρχη... 4 Μέρος 1 ο : Πρόγραµµα ράσης Περιφέρειας Κρήτης... 6 Άξονας 1 Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. Οικοτουρισµός και προστασία της φύσης σε νησιωτικές περιοχές. Η διεθνής εµπειρία Αναγνώριση καλών πρακτικών ανάπτυξης του οικοτουρισµού στα νησιά των Κυκλάδων Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

www.systemgraph.gr Αρχική σελίδα Ο πλανήτης το 2009 Δουλεύουµε για τη φύση, στη φύση Το περιβάλλον στην πολιτική ατζέντα Δουλεύουµε µε τους πολίτες

www.systemgraph.gr Αρχική σελίδα Ο πλανήτης το 2009 Δουλεύουµε για τη φύση, στη φύση Το περιβάλλον στην πολιτική ατζέντα Δουλεύουµε µε τους πολίτες www.systemgraph.gr Αρχική σελίδα Ο πλανήτης το 2009 Δουλεύουµε για τη φύση, στη φύση Έβρος Βόρεια Πίνδος Πρέσπα Ζάκυνθος Νησιωτικοί υγρότοποι Πυρόπληκτες περιοχές Εξειδικευµένες δράσεις για είδη Το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ CivPro is a Regional Initiative Project financed by INTERREG IVC, the European programme for interregional cooperation ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης. 5.1. Κατάρτιση Ωφελουμένων. 6.1. Σύσταση και λειτουργία πόλου υποστήριξης & πληροφόρησης

4.1. Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης. 5.1. Κατάρτιση Ωφελουμένων. 6.1. Σύσταση και λειτουργία πόλου υποστήριξης & πληροφόρησης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 21 (AGENDA 21)

ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 21 (AGENDA 21) Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 21 (AGENDA 21) Σειρά: Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Τεύχος 4 Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου Energy for Mayors Tα κυριότερα σημεία του έργου ENERGY FOR MAYORS Ενδυνάμωση της ικανότητας των Συντονιστών και Υποστηρικτών του Συμφώνου των Δημάρχων για μεγιστοποίηση της υποστήριξής τους προς Ευρωπαϊκούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» από το Δικαιούχο/Α.Σ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ... 5 3. ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 11 4. ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ...

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ... 5 3. ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 11 4. ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1 Πλαίσιο ανάθεσης και εκπόνησης της μελέτης... 2 1.2 Περιεχόμενα της μελέτης... 2 1.3 Η έννοια του οικοτουρισμού... 4 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ... 5 2.1 Ο οικοτουρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013»

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ «Καθορισμός προδιαγραφών σήμανσης αξιοθέατων, μνημείων, υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος, διαδρομών και σήμανσης των επενδύσεων με το λογότυπο του Τοπικού Προγράμματος» ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ρ. Ειρήνη Μπαγιάτη Υπεύθυνη ΚΠΕ Αρχανών Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών, email: mail@kpe-archan.ira.sch.gr Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-1013

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-1013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-1013 CCI 2007 CB 163 PO 058 ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Περίληψη Προγράμματος 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 17.3.2006 COM(2006) 134 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ανανεωµένη πολιτική της ΕΕ για τον τουρισµό: για µια ισχυρότερη σύµπραξη υπέρ του ευρωπαϊκού τουρισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ένας επιτυχημένος πρώτος χρόνος για το Enterprise Europe Network

Ένας επιτυχημένος πρώτος χρόνος για το Enterprise Europe Network Ένας επιτυχημένος πρώτος χρόνος για το Enterprse Europe Network Όταν η Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ίδρυε, ένα περίπου χρόνο πριν, το Enterprse Europe Network,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Στεφ. Παρασκευόπουλος Καθηγητής ΠΤΕΑ-ΠΘ Εισαγωγή Ο ορισμός του οικοτουρισμού που ι σχύει κα ι γ ια τ ις προστατευόμενες περιοχές δίνεται από τη Σβωρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακή Στρατηγική Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΣΠΑ 2014 2020

Επικοινωνιακή Στρατηγική Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΣΠΑ 2014 2020 Επικοινωνιακή Στρατηγική Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΣΠΑ 2014 2020 Πίνακας περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Π Ε Ρ Ι ΕΧΟΜΕΝ Α Τ Ε Υ ΧΟ ΥΣ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 2 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Π Ε Ρ Ι ΕΧΟΜΕΝ Α Τ Ε Υ ΧΟ ΥΣ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 2 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ : 6 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 2 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

2 ΦΥΣΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2.1 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

2 ΦΥΣΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2.1 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ INTERREG IV ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΕΣΑµεΑ) ΑΞΟΝΑΣ: 2 ΦΥΣΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2.1 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ. INTERREG IV C Mini-Programme

ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ. INTERREG IV C Mini-Programme INTERREG IV C Mini-Programme Ευρωπαϊκά Δίκτυα, Εμπειρία, Συμβουλές για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα εφαρμοσμένη στις πόλεις και στη ζωή των πολιτών της ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Έκδοση: 31 Μαΐου 2010 EnercitEE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΙΑΛΟΓΟΥ 2008

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΙΑΛΟΓΟΥ 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΙΑΛΟΓΟΥ 2008 Η παρούσα Εθνική Στρατηγική αποτελείται από έξι µέρη: Μέρος 1 Υπόβαθρο / Εθνικό πλαίσιο - Αρχές και έννοιες - Ιδιαιτερότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ «Καθορισμός προδιαγραφών σήμανσης αξιοθέατων, μνημείων, υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος, διαδρομών και σήμανσης των επενδύσεων με το λογότυπο του Τοπικού Προγράμματος» ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EETAA ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σεπτέμβριος 2013 Ελληνικά Αρκτικόλεξα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ: 56850/3145/16.09.97

Αριθμός απόφασης Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ: 56850/3145/16.09.97 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Πρόγραμμα: «Συμμετοχή της Ελλάδας στη Μεσογειακή Επιτροπή Υγροτόπων της Διεθνούς Σύμβασης Ραμσάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Το Ευρω αϊκό Γραφείο Κύ ρου αναλαµβάνει τη διοργάνωση του FAME LAB Cyprus 2011! Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Το Ευρω αϊκό Γραφείο Κύ ρου αναλαµβάνει τη διοργάνωση του FAME LAB Cyprus 2011! Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 0 Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 1 0 INFO DAYS «FP7 ICT Internet of Things and Future Internet Enterprise Systems» 8 Οκτωβρίου 2010,

Διαβάστε περισσότερα