Ξένες γλώσσες, γλώσσες καταγωγής και αναπαραστάσεις ταυτότητας. Μελέτη περίπτωσης μεταναστών μαθητών γυμνασίου από την Αλβανία.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ξένες γλώσσες, γλώσσες καταγωγής και αναπαραστάσεις ταυτότητας. Μελέτη περίπτωσης μεταναστών μαθητών γυμνασίου από την Αλβανία."

Transcript

1 770 Ξένες γλώσσες, γλώσσες καταγωγής και αναπαραστάσεις ταυτότητας. Μελέτη περίπτωσης μεταναστών μαθητών γυμνασίου από την Αλβανία. Πανεπιστήμιο Paris V, Γαλλία Résumé Cette communication expose les résultats d une enquête sociolinguistique axée sur la relation entre les attitudes langagières et les représentations identitaires des collégiens issus de l immigration albanaise en Grèce. L enquête de terrain se situe dans un collège à Athènes. Les données, issues des entretiens semi-directifs avec les élèves, portent sur : (i) les pratiques linguistiques et les attitudes des élèves vis-à-vis de la langue albanaise, (ii) les attitudes des élèves à l égard des langues vivantes et les pratiques de leur apprentissage. Dans le discours des enquêtés, les langues sont catégorisées selon deux critères : leur utilité et leur valeur ethnonationale. Malgré la valeur identitaire de l albanais, dans leur majorité, les élèves ne visent pas à transmettre leur langue qu ils jugent inutile. Les langues vivantes apparaissent dépourvues de valeurs ethnoculturelles et sont assimilées à leur utilité au marché du travail. Cependant, leur apprentissage contient une valeur identitaire, puisqu il symbolise leur intégration dans la communauté scolaire. Mots-clés Scolarisation des immigrés, attitudes langagières, représentations identitaires, apprentissage des langues, entretiens semi-directifs.

2 Langues d origine, langues vivantes et représentations identitaires chez les collégiens issus de l immigration albanaise en Grèce Εισαγωγή Οι ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές πολιτικές για τους μετανάστες μαθητές δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη γλωσσική διδασκαλία υπογραμμίζοντας με άμεσο ή έμμεσο τρόπο τη σχέση ανάμεσα στη γλώσσα και την ταυτότητα. Τη δεκαετία του 70 και του 80, στα πλαίσια της ΕΕ και της επίσημης προσέγγισης που υιοθετήθηκε (διαπολιτισμική), τα κύρια εκπαιδευτικά μέτρα που προτάθηκαν για την εκπαίδευση μεταναστών, αφορούσαν στη διδασκαλία της γλώσσας υποδοχής, αλλά και της γλώσσας καταγωγής 1 στους μετανάστες μαθητές (Ogay 1992). Η διδασκαλία της πρώτης αποσκοπούσε στη γρήγορη και ισότιμη ένταξη των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα. Η διδασκαλία της δεύτερης συνδέθηκε αρχικά με την προοπτική επιστροφής των μεταναστών στις χώρες προέλευσης και την ανάγκη επανένταξης των μαθητών στο εκεί εκπαιδευτικό σύστημα. Από το 80 και μετά όμως, οι σκοποί της διευρύνθηκαν για να συμπεριλάβουν την αναγνώριση της πολιτισμικής ετερότητας των μαθητών και την διευκόλυνση της ένταξής τους στο σχολείο, καθώς και την αλληλεπίδραση των πολιτισμών και τον εμπλουτισμό της εγχώριας κουλτούρας. 2 Από το 80 και μετά, η διαπολιτισμικότητα συνδέθηκε και με τις ξένες γλώσσες (Carton & Delefosse 1994, Byram 2003), η διδασκαλία των οποίων συνδέθηκε με αξίες χρηστικές (διακίνηση προϊόντων και αγαθών σε συνθήκες ενοποιημένης ευρωπαϊκής αγοράς), αλλά και πολιτισμικές (πολυγλωσσία, πολιτισμικό άνοιγμα, ανοχή στην ετερότητα, δημοκρατική συνείδηση). Στον τομέα της κοινωνιογλωσσολογίας και της διδακτικής των γλωσσών, η σχέση γλωσσικών στάσεων, γλωσσικών πρακτικών και αναπαραστάσεων ταυτότητας έχει σημαίνουσα θέση. Στη γαλλική βιβλιογραφία, οι σχετικές μελέτες γνωρίζουν δύο κατευθύνσεις. Από τη μια, αφορούν στη σχέση ανάμεσα στις πρακτικές και τις στάσεις των μεταναστών απέναντι στη γλώσσας καταγωγής με τις αναπαραστάσεις που σχετίζονται με την πρόσληψη της προσωπικής τους ταυτότητας (Billiez 1985, Dabène & Billiez 1984, Melliani 2000). Από την άλλη, στον τρόπο που οι ξένες γλώσσες απεικονίζονται από τους μαθητές και στην επιρροή των αναπαραστάσεων αυτών στην εκμάθησή τους (Castelloti 2001, Matthey 1997, Moore 2001). Στην Ελλάδα, το μεταναστευτικό φαινόμενο ανάγεται στη δεκαετία του 90. Τα ζητήματα διγλωσσίας, γλωσσικής επαφής και εκπαίδευσης αλλόφωνων μαθητών έχουν έρθει στο προσκήνιο μέσα από μια σειρά ακαδημαϊκών ερευνών στον τομέα της γλωσσολογίας και της παιδαγωγικής (Δαμανάκης 1997, Σκούρτου 2000). Ωστόσο, προς το παρόν, ελάχιστες είναι οι εργασίες που εξετάζουν τις γλωσσικές πρακτικές και τις στάσεις απέναντι στη γλώσσα καταγωγής από την οπτική των ίδιων των μεταναστών μαθητών (Gogonas 2008, Χατζηδάκη 2005) και απουσιάζουν παντελώς, απ όσο γνωρίζουμε, έρευνες που να αφορούν στη στάση των μαθητών απέναντι στην πολυγλωσσία και τις ξένες γλώσσες. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται η έρευνα στην οποία βασίζεται η ακόλουθη εισήγηση. Στόχος της είναι να εξετάσει τη σχέση ανάμεσα στις γλωσσικές πρακτικές 1 Directive 77/486/CEE du Conseil, du 25 juillet 1977, visant à la scolarisation des enfants des travailleurs migrants. 2 Recommandation (84)9F, du mars 1984, sur les migrants de la deuxième génération, Recommandation (1989) 1093, relative à l éducation des enfants de migrants.

3 772 και τις στάσεις των μεταναστών μαθητών απέναντι στη γλώσσα καταγωγής και στις ξένες γλώσσες, με σκοπό να φωτίσει τη σχέση ανάμεσα στις στάσεις απέναντι στη γλώσσα και τις αναπαραστάσεις ταυτότητας. Το πεδίο της έρευνας είναι ένα γυμνάσιο της Αθήνας όπου κατά το έτος διεξήχθη εθνογραφική μελέτη εστιασμένη στους μαθητές αλβανικής καταγωγής. 2. Θεωρητικό πλαίσιο Το ερευνητικό μας αντικείμενο βρίσκεται στο σταυροδρόμι δύο επιστημονικών κλάδων, της κοινωνιογλωσσολογίας και της κοινωνικής ανθρωπολογίας. Οι κεντρικοί ερευνητικοί άξονες είναι δύο: (1) Οι γλωσσικές πρακτικές των μεταναστών και οι στάσεις τους απέναντι στις ξένες γλώσσες και στις γλώσσες καταγωγής, (2) Οι αναπαραστάσεις ταυτότητας στους μετανάστες μαθητές. Ο πρώτος άξονας εγγράφεται στη συνέχεια κοινωνιογλωσσικών ερευνών όπως αυτή των Danèbe & Billiez (1984) σχετικά με τη γλωσσική κατάσταση των νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο στη Γαλλία. Ο δεύτερος, επικεντρώνεται στην έννοια της ταυτότητας και εγγράφεται στο χώρο της κοινωνικής ανθρωπολογίας. Η οπτική της ταυτότητας που υιοθετήθηκε είναι αυτή των διαδραστικών κοινωνιολόγων (Becker 1985, Goffman 1975), σύμφωνα με την οποία, η προσωπική ταυτότητα οριοθετείται και νοηματοδοτείται στις επαφές μεταξύ των Δραστών και περικλείει πάντοτε δύο όψεις: την εικόνα που το Υποκείμενο έχει για τον εαυτό του και τη εικόνα που του αποδίδεται από τους άλλους. Ως εκ τούτου, παρότι η έρευνα εστιάστηκε στην οπτική των μεταναστών μαθητών, το βλέμμα τους διασταυρώθηκε με αυτό των υπολοίπων δραστών του σχολείου. Ως προς το περιεχόμενό της, η έννοια της ταυτότητας, στο πλαίσιο αυτής της μελέτης, δεν περιορίζεται στην εθνοτική διάσταση, αλλά παραπέμπει στην αίσθηση ανήκειν του Υποκειμένου σε διάφορες κοινωνικές ομάδες (σχολείο, οικογένεια, ομάδα συνομηλίκων, χώρα καταγωγής) μαζί με την αξία που το Υποκείμενο αποδίδει σε αυτές (Tajfel 1978). 3. Μεθοδολογία & Ερευνητικά δεδομένα Ο εθνογραφικός προσανατολισμός της έρευνας Η φυσιογνωμία της έρευνάς μας είναι εθνογραφική και διεξήχθη από το Σεπτέμβρη του 2007 ως τον Απρίλη του 2008 σε ένα γυμνάσιο της Αθήνας. Το γυμνάσιο αυτό επιλέχτηκε με βάση την τοποθεσία του (σε μια περιοχή του Δήμου Αθηναίων όπου διαμένουν «μεσαία» κοινωνικά στρώματα) και τις δυνατότητες πρόσβασης. Το κύριο μεθοδολογικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν οι ημι-δομημένες συνεντεύξεις με μετανάστες μαθητές (28), το οποίο όμως συμπληρώθηκε και με άλλες μεθόδους παρατήρησης (ημιδομημένες συνεντεύξεις και ανεπίσημες συζητήσεις με τους καθηγητές του σχολείου, παρατήρηση, μελέτη των σχολικών αρχείων). Χαρακτηριστικά του σχολείου και του μαθητικού πληθυσμού Οι ξένες γλώσσες που προσφέρονται στο συγκεκριμένο γυμνάσιο είναι τα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά. Το σχολείο δε διαθέτει τάξεις υποδοχής και, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, 3 το ποσοστό των «παλιννοστούντων και αλλοδαπών 3 Αναφερόμαστε στη λίστα «ομογενών και παλιννοστούντων μαθητών» που ετησίως τα σχολεία συμπληρώνουν.

4 Langues d origine, langues vivantes et représentations identitaires chez les collégiens issus de l immigration albanaise en Grèce 773 μαθητών» είναι της τάξης του 14% (38 παιδιά), σχετικά κοντά δηλαδή στο μέσο εθνικό όρο (11%). Οι χώρες προέλευσης των μαθητών είναι η Αλβανία (79%), ενώ πολύ λιγότεροι μαθητές προέρχονται από τη Μολδαβία (7%), τη Ρωσία (5%), τη Ρουμανία (5%) και τη Συρία (4%). Διεξαγωγή συνεντεύξεων Η επιλογή του ερευνητικού δείγματος Η επιλογή των παιδιών που ρωτήθηκαν δε βασίστηκε στα επίσημα κριτήρια διάκρισης (υπηκοότητα, εθνότητα), αλλά στη «γλώσσα της χώρας προηγούμενης εγκατάστασης των γονιών». Με τη βοήθεια της διευθύντριας, διανείμαμε στα παιδιά γράμματα που εξηγούσαν στους γονείς το περιεχόμενο της έρευνας και ζητούσαν την άδειά τους για να μιλήσουμε με τα παιδιά τους. Εν συνεχεία, διεξήχθησαν ατομικές συνεντεύξεις, των οποίων η διάρκεια κυμάνθηκε από 40 ως 60, με τα παιδιά που ανταποκρίθηκαν θετικά στο αίτημα. 4 Τελικά, 28 συνεντεύξεις διεξήχθησαν με παιδιά των οποίων οι χώρες προέλευσης είναι: η Αλβανία (53%), η Μολδαβία (7%), η Ρωσία (7%), η Τουρκία (7%), η Αγγλία (3%), η Αυστραλία (3%), ο Καναδάς (3%), οι ΗΠΑ (3%), η Φιλανδία (3%), η Ιταλία (3%) και η Πολωνία (3%). Από αυτά τα παιδιά, μόνο τα μισά (14) περιλαμβάνονται στη λίστα «παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών». 5 Στο πλαίσιο αυτής της εισήγησης θα αναφερθούμε μόνο στα παιδιά αλβανικής καταγωγής, τα οποία αποτελούν την πλειοψηφία των μεταναστών μαθητών τόσο στο σχολείο, όσο και στο κόρπους των συνεντεύξεών μας (15). Φυσιογνωμία συνεντεύξεων Σε συμφωνία με την ποιοτική φυσιογνωμία της έρευνάς μας, οι συνεντεύξεις που διεξήγαμε ήταν ημιδομημένες (Kaufmann 2007). Δηλαδή, σε αντίθεση με τις ελεύθερες/μη κατευθυνόμενες συνεντεύξεις, οι κεντρικές θεματικές συζήτησης με τους μαθητές είχαν οριστεί εκ των προτέρων και κινούνταν γύρω από τους ακόλουθους άξονες: 1) Τις γλωσσικές πρακτικές και τη στάση των μαθητών απέναντι στα αλβανικά. 2) Τις πρακτικές εκμάθησης ξένων γλωσσών και τη στάση τους απέναντι στις ξένες γλώσσες. 3) Τη σχέση των μαθητών με το σχολείο, τη χώρα καταγωγής, την οικογένεια και τις παρέες συνομηλίκων. 4 Στην πραγματικότητα, μέσα από αυτή τη διαδικασία δίναμε τη δυνατότητα και στα παιδιά να επιλέξουν αν θα συμμετέχουν ή όχι στην έρευνα. Όπως αποδείχτηκε, για πολλά παιδιά η συμμετοχή ήταν μια προσωπική απόφαση για την οποία δε συμβουλεύτηκαν τους γονείς τους. Αυτή η παράμετρος έχει ιδιαίτερη σημασία, αφού μπορούμε να υποθέσουμε ότι πολλά παιδιά που αντιμετωπίζουν την καταγωγή τους με όρους «στίγματος», απέφυγαν τη συμμετοχή στην έρευνα. 5 Οι υπόλοιποι μαθητές, είτε είναι παιδιά μικτών γάμων, είτε 2 ης γενιάς μετανάστες, είτε παιδιά που έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια και ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνονται στη λίστα.

5 774 Ωστόσο, το ερωτηματολόγιο δεν είχε τη μορφή κλειστών ερωτήσεων, αλλά οι ερωτήσεις προσαρμόζονταν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συνομιλητή. Οι ερωτηθέντες καλούνταν να συμμετέχουν ενεργά στη συζήτηση, η σειρά των θεματικών δεν ήταν προκαθορισμένη και, σε κάποιες περιπτώσεις, η συνέντευξη πήρε τη μορφή «αφήγησης ζωής» (Bertaux 2007). ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Γενικά χαρακτηριστικά υποκειμένων έρευνας Όνομα Κωδ Φ Τάξη Ηλικία Αδέρφια Χώρα Γέννησης Χρόνια Ελλάδα Χώρα Εκπαίδ. 1 η γλ. Έμεινε τάξη Σχολ./ Επαγγ. Σχέδια Π1 Α η 1 12χρ. Π2 Α 2 α 14χρ. Π3 Α 2 α 15χρ. Π4 Α 2 α 14χρ. Π5 Α 1 η 14χρ. Π6 Κ 1 η 12χρ. Π7 Α 1 η 14χρ. Π8 Α 3 η 14χρ. Π9 Κ 3 η 14χρ. Π1 0 Α 2 α 14χρ. 2 μικρού ς αδερφο ύς 2 μεγάλο υς αδερφο ΑΛ 9χρ. ΕΛΛ ΑΛ ΕΛΛ - ΕΛΛ ΑΛ ύς Π7 ΑΛ 8χρ. ΑΛ &ΕΛ Λ 1μικρό αδερφό ΑΛ AΛ 12χρ. ΕΛΛ ΑΛ &Ε ΛΛ Π15 AΛB 7χρ. AΛB &ΕΛ Λ 1μεγάλ η αδερφή AΛ AΛB 11χρ. ΕΛΛ AΛ Π3 AΛB 8χρ. AΛB &ΕΛ Λ 1μικρό αδερφό μοναχο κόρη 1μεγάλ ο αδερφό AΛ ΕΛΛ - ΕΛΛ ΕΛ Λ AΛB 9χρ. ΕΛΛ AΛ AΛB 3χρ. AΛB & ΕΛΛ AΛ ΝΑΙ 1φορ ά ΝΑΙ 2φορ ές ΝΑΙ 2φορ ές ΝΑΙ 2φορ ές Πανεπιστή μιο Γιατρός Λύκειο Ηθοποιός Σεφ Λύκειο ή Δουλειά Σεφ Πανεπιστή μιο Δασκάλα Σεφ Λύκειο Πανεπιστή μιο Γιατρός Λύκειο

6 Langues d origine, langues vivantes et représentations identitaires chez les collégiens issus de l immigration albanaise en Grèce 775 Π1 1 Π1 2 Π1 3 Π1 4 Π1 5 α Κ 2 13χρ. α Α 2 13χρ. Α 3 η 16χρ. Α Κ 3 η 18χρ. 3 η 17χρ. 1μεγάλ ο αδερφό 1μικρή αδερφή 1μικρή αδερφή 1μεγαλ. αδέρφι α AΛB 10χρ. AΛB &ΕΛ Λ AΛ AΛB 10χρ. ΕΛΛ AΛ AΛB 10χρ. AΛB AΛ &ΕΛ Λ ΝΑΙ 2φορ ές AΛB 17χρ. ΕΛΛ ΝΑΙ ΝΑΙ 3φορ ές Π5 AΛB 7χρ. AΛB & ΕΛΛ AΛ ΝΑΙ 2φορ ές Πανεπιστή μιο Δικηγόρος Λύκειο Δουλειά Δουλειά Λύκειο/ Δουλειά 4. Αποτελέσματα 4.1 Γλωσσικές πρακτικές, γλωσσική στάση των μαθητών απέναντι στα αλβανικά και αναπαραστάσεις ταυτότητας Γλωσσικές πρακτικές των μαθητών και αξιολόγηση της γλωσσικής τους ικανότητας στην αλβανική γλώσσα Εκτός από έναν (Π8), όλοι οι μαθητές δήλωσαν ότι καταλαβαίνουν αλβανικά, ενώ οι περισσότεροι μπορούν και να επικοινωνήσουν στα αλβανικά, άλλοι περισσότερο (Π1,Π2,Π3, Π4, Π9, Π10, Π13, Π14, Π15) και άλλοι λιγότερο καλά (Π5, Π6, Π7, Π11, Π12). Έξι από τα ερωτηθέντα παιδιά δήλωσαν ότι έχουν μάθει να γράφουν και να διαβάζουν στα αλβανικά, είτε επειδή έχουν παρακολουθήσει κάποιες σχολικές τάξεις στην Αλβανία (3, 10, 14), είτε γιατί έχουν μάθει από γονείς ή άλλα συγγενικά πρόσωπα (2, 9, 15). Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι γλώσσες που μιλιούνται στο σπίτι είναι και τα ελληνικά και τα αλβανικά, ενώ αποκλειστική χρήση ελληνικών στο σπίτι δήλωσαν μόνο τρία παιδιά (Π2, Π8, Π14). Λειτουργικός διαχωρισμός των ελληνικών (δημόσια γλώσσα) και των αλβανικών (γλώσσα σπιτιού), απαντήθηκε μόνο στην περίπτωση του Π10: «Μισή μέρα μιλάω ελληνικά, εδώ (στο σχολείο). Όταν πάω στο σπίτι αλβανικά. Στο φροντιστήριο ελληνικά. Σπίτι αλβανικά». Με την εξαίρεση των Π2 και Π15, τα ελληνικά υπερτερούν στην επικοινωνία ανάμεσα στα αδέρφια, ενώ τα αλβανικά χρησιμοποιούνται περισσότερο με τους γονείς ή με μεγαλύτερα συγγενικά πρόσωπα (Χατζηδάκη 2005: 98). Επίσης, τα δεδομένα μάς επιβεβαιώνουν την παρατήρηση του Gogonas (2008: 10), ότι δηλαδή τα παιδιά χρησιμοποιούν περισσότερο τα ελληνικά με τη μητέρα τους και τα αλβανικά με τον πατέρα τους. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα, η χρήση των αλβανικών με τον πατέρα γίνεται υπό τη μορφή πίεσης (Π2, Π3, Π9). Στην επικοινωνία ανάμεσα στα αδέρφια, η επιλογή των ελληνικών είναι κάποιες φορές αναγκαστική, αφού τα μικρότερα αδέρφια συχνά δεν γνωρίζουν την αλβανική. Κάτι τέτοιο σχετίζεται με το γεγονός ότι οι γλωσσικές συνήθειες των γονιών

7 776 αλλάζουν και, με το πέρασμα του χρόνου, οι γονείς μετακινούνται προς τα ελληνικά (Χατζηδάκη 2005: 98): «Όταν ήμουν μικρός, μου μίλαγαν συνέχεια αλβανικά, τώρα μόνο ελληνικά» (Π2). Όπως έχει επισημάνει η Deprez (1999: 29), τα ταξίδια είναι ένας από τους καθοριστικότερους παράγοντες για τη διατήρηση της γλώσσας καταγωγής, αλλά και για τον πολιτισμικό και συναισθηματικό εμπλουτισμό των παιδιών. Οι περισσότεροι (10), δήλωσαν ότι πηγαίνουν στην Αλβανία τουλάχιστον μία με δύο φορές τον χρόνο, ενώ οι υπόλοιποι έχουν επισκεφτεί την Αλβανία τουλάχιστον μία ή δύο φορές. Αυτές οι επισκέψεις φαίνεται να παίζουν καθοριστικό ρόλο τόσο στο επίπεδο της γλώσσας, όσο και σε αυτό του εθνοτικού αυτοκαθορισμού. Για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα ή έχουν μεταναστεύσει σε προσχολική ηλικία, τα ταξίδια μπορεί να είναι, περισσότερο και από τις γλωσσικές πρακτικές στο σπίτι, ο τρόπος εκμάθησης της γλώσσας καταγωγής: «Ελληνικά μιλάμε με τον αδερφό μου. Δεν τα μιλάει πολύ. Μόνο όταν πήγαμε το καλοκαίρι στην Αλβανία, τότε άρχισε να τα μιλάει λίγο και άρχισε να καταλαβαίνει» (Π4). Αλλά και για τα παιδιά με πρώτη γλώσσα την αλβανική, τα ταξίδια παίζουν ουσιαστικό ρόλο στη γλωσσική διατήρηση. Για παράδειγμα το Π3, παρότι μετανάστευσε σε ηλικία 8 ετών, «ξέχασε» τα αλβανικά, τα οποία «ξαναθυμήθηκε» μετά από τη δίμηνη διαμονή του στην Αλβανία. Ανάλογες είναι και οι περιπτώσεις των παιδιών 5 και 7. Στο επίπεδο του εθνοτικού αυτοκαθορισμού, τα ταξίδια μπορεί να λειτουργήσουν με δύο τρόπους. Από τη μια, μπορεί να ενισχύσουν το αίσθημα «ανήκειν» στη χώρα καταγωγής: «Αισθάνομαι μισό-μισό. Κάτι τέτοιο. Επειδή ζω 14 χρόνια εδώ. Τώρα είμαι 14. Και πήγαινα εκεί κάθε καλοκαίρι σχεδόν» (Π2). Η εμπειρία όμως αυτή, μπορεί, αντιθέτως, να βιωθεί ως κάτι που ενισχύει την απόσταση του παιδιού με τη χώρα καταγωγής: «Οι άνθρωποι μου φάνηκαν πολύ διαφορετικοί. Ούτε αμάξια, ούτε τίποτα. Πήγα και σε χωριό και τα χα παίξει και λέω πότε θα φύγω από εδώ» (Π6). Στην επικοινωνία τους με συνομηλίκους, εννιά παιδιά (Π1, Π2, Π3, Π5, Π7, Π10, Π13, Π14, Π15) δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν και τις δύο γλώσσες, είτε εναλλάσσοντας, είτε αναμειγνύοντάς τες. 6 Για κάποια από αυτά τα παιδιά, τα αλβανικά, ή ο μικτός κώδικας, δεν είναι μόνο η γλώσσα που χρησιμοποιούν με κάποιους από τους φίλους τους, αλλά η «γλώσσα της παρέας» (Π3, Π7, Π13, Π14). Στάσεις των μαθητών απέναντι στην αλβανική γλώσσα Για να ορίσουμε τη στάση των μαθητών απέναντι στην αλβανική γλώσσα βασιστήκαμε σε δύο κριτήρια: 1) Τον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται για τη γλώσσα καταγωγής (για παράδειγμα χρήση προσωπικών αντωνυμιών) και τις αξίες με τις οποίες την επενδύουν. 2) Την επιθυμία τους ή όχι να συνεχίσουν να μιλούν την αλβανική και να την μεταδώσουν στα παιδιά τους. Στη βάση αυτή, οι ερωτηθέντες διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 1) Σε αυτούς που εκφράζουν μια αρνητική στάση απέναντι στα αλβανικά (Π6, Π8, Π11, Π12). Οι μαθητές αυτοί αποστασιοποιούνται από την αλβανική 6 «Σε μια πρόταση μπορεί να χρησιμοποιήσω 1000 λέξεις και ελληνικά και αλβανικά ( ) Τα ¾ μιλάω ελληνικά με την αδερφή μου και το ¼ αλβανικά» Π6.

8 Langues d origine, langues vivantes et représentations identitaires chez les collégiens issus de l immigration albanaise en Grèce 777 γλώσσα, αποφεύγουν την αναφορά της και υποτιμούν τις γλωσσικές πρακτικές τους σε αυτή 7. 2) Σε αυτούς που τοποθετούνται θετικά απέναντι στα αλβανικά, θεωρώντας τα ως στοιχείο της προσωπικής τους ταυτότητας (γλώσσα «μου»). Τα 8 αλβανικά είναι για τους μαθητές αυτούς η «γλώσσα του ανήκειν», την οποία συνδέουν με το παρελθόν (γονείς, πρόγονοι, καταγωγή), το παρόν ή και το μέλλον: «Θέλω να ξέρω τη γλώσσα μου, να την ξέρω καλά, γιατί πού ξέρεις τι μπορεί να συμβεί;» Π4, «Από την ώρα που είναι ο πατέρας μου από εκεί, θέλω το παιδί μου να ξέρει και αλβανικά» Π7. Ωστόσο, οι μαθητές αυτοί διαφοροποιούνται ως προς την πρόθεσή τους να μεταδώσουν τα αλβανικά στα παιδιά τους. Για την ακρίβεια, μόνο οι Π5, Π7, Π13, Π14 σκοπεύουν να μιλούν αλβανικά στα παιδιά τους, ενώ οι υπόλοιποι δηλώνουν ότι θα μιλούν στα παιδιά τους ελληνικά ή «τη γλώσσα της χώρας» (δηλαδή ελληνικά δεδομένου ότι όλα τα παιδιά σχεδιάζουν το μέλλον τους στην Ελλάδα). Η απροθυμία των παιδιών αυτών 9 να μεταδώσουν τα αλβανικά φαίνεται να σχετίζεται με το γεγονός ότι θεωρούν τη «γλώσσα τους» «άχρηστη», λόγω του χαμηλού της κύρους 10 τόσο στο πλαίσιο της Ελλάδας, όσο και σε διεθνές επίπεδο: «Τι να τα κάνεις τα αλβανικά; Δε μπορείς να πας πουθενά, ούτε για να μιλήσεις. Μόνο αν έρθουν Αλβανοί» Π6. Τυπολογία των μαθητών με βάση την πρόσληψη της εθνοτικής τους ταυτότητας Με βάση τον τρόπο που οι μαθητές αυτό- προσδιορίζονται εθνοτικά, μπορούμε να τους διακρίνουμε στις ακόλουθες κατηγορίες. 1) Στους «ενσωματοποιημένους/ελληνοποιημένους», που τοποθετούνται στο «Εμείς οι Έλληνες» και προσλαμβάνουν την αλβανικότητα με όρους στίγματος (Π6, Π8, Π11, Π12). Τα παιδιά αυτά αποφεύγουν την αναφορά στην Αλβανία 11 και όταν το κάνουν η αναφορά τους είναι αποστασιοποιημένη και αρνητική. 2) Στους «ενδιάμεσους» που είτε αμφιταλαντεύονται ανάμεσα στο «Αλβανός» και στο «Έλληνας», είτε αυτοκαθορίζονται με διττό τρόπο (και Αλβανός και Έλληνας). Τα παιδιά αυτά διακρίνονται σε δύο υποκατηγορίες με βάση τον τρόπο που προσλαμβάνουν την σχέση τους με την αλβανικότητα: 7 «Ξέρεις και κάποια άλλη γλώσσα; Όχι. Δηλαδή αλβανικά; Λίγο βασικά, επειδή ήρθα σε μικρή ηλικία και δεν τα πολυθυμάμαι» Π11. 8 Για τον όρο «γλώσσα του ανήκειν» βλ. Dabène (1994 : 22-24). 9 Στην περίπτωση του Π3 ωστόσο, η «άρνηση» των αλβανικών φαίνεται να σχετίζεται και με μια αντίδραση απέναντι στην πατρική εξουσία και την πίεση που του ασκείται να μιλά αλβανικά: ««Με τον πατέρα μου μιλάω αλβανικά γιατί ο πατέρας μου υποτίθεται ότι θέλει να μάθω/να μην ξεχάσω την αλβανική γλώσσα και μου λέει μίλα αλβανικά, ξέρεις, ενώ με τη μητέρα μου ελληνικά. ( ) Προτιμώ να μιλώ ελληνικά, δεν μπορώ τα αλβανικά δεν ξέρω γιατί. Ενώ όταν είμαι με φίλους μπορώ» (Π3). 10 Στον καθοριστικό ρόλο του στάτους της γλώσσας για τη διατήρησή της ή όχι από τους μετανάστες μαθητές αναφέρεται ο Calvet (2002) και η Billiez (1992). 11 Για παράδειγμα, τα Π6 και Π9 αποφεύγουν συστηματικά τη χρήση του ουσιαστικού «Αλβανός»: «Όταν είμαι έξω με κάποιους, ας πούμε με τη θεία μου, και όλα αυτά, ελληνικά μιλάμε» (Π9) «Μπορώ να συνεννοηθώ (στα αλβανικά), αλλά όχι και πολύ καλά γιατί από μικρή έκανα παρέα με άλλα παιδιά, ελληνόπουλα» (Π6).

9 778 α) Σε αυτούς για τους οποίους το αίσθημα ανήκειν είναι κατά κύριο λόγο προσανατολισμένο προς το παρελθόν (καταγωγή). β) Σε αυτούς για τους οποίους το αίσθημα ανήκειν είναι προσανατολισμένο τόσο προς το παρελθόν, όσο και προς το παρόν και το μέλλον. Οι τελευταίοι (Π3, Π7, Π13,Π14), ορίζουν τον εαυτό τους ως μέλη μιας κατηγορίας που διακρίνεται τόσο από τους «Αλβανούς της Αλβανίας», όσο και από τους «Έλληνες της Ελλάδας». Κοινό χαρακτηριστικό τους είναι ότι κοινωνικοποιούνται κατά κύριο λόγο με όρους εθνοτικούς, αλλά και ότι εκφράζουν ένα αίσθημα απόστασης από το σχολείο, τις σχολικές νόρμες συμπεριφοράς, τους καθηγητές και τους καλούς μαθητές 12. Το «εμείς» τους είναι ένα εμείς οι κακοί μαθητές (σε αντιδιαστολή με τους «καλούς»), εμείς οι εργαζόμενοι νέοι (σε αντιδιαστολή με «τα παιδιά» και με «τους ενήλικες»), εμείς οι Αλβανοί. Το γεγονός ότι αυτό το «εμείς» δεν περιορίζεται στην εθνοτική του διάσταση, το φανερώνει η συμμετοχή και Ελλήνων στις παρέες αυτές: «Στην παρέα μου μπορεί να είναι και Αλβανοί και Έλληνες. Όταν μαζευόμαστε οι Αλβανοί, ακόμα και οι φίλοι μου οι Έλληνες μιλάνε αλβανικά. Αφού τους λέμε δεν έχετε πάρει λόουερ στα αγγλικά και θα πάρετε στα αλβανικά. Τα μιλάνε καλύτερα από εμάς. Επειδή μιλάμε μεταξύ μας, τα ακούνε και έχουν μάθει» Π14. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η «γλώσσα της παρέας» είναι τα αλβανικά (ή πιο σωστά ο μικτός κώδικας), μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η σημασία των αλβανικών δεν περιορίζεται στην εθνοτική της αξία, αλλά σε μια αξία ταυτότητας με την ευρεία σημασία του όρου. 4.2 Πρακτικές εκμάθησης και στάσεις των μεταναστών μαθητών έναντι των ξένων γλωσσών Η εκμάθηση των ξένων γλωσσών ως μαθητική πρακτική Η εκμάθηση ξένων γλωσσών συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με εξωσχολικές πρακτικές, αφού με την εξαίρεση δύο μαθητών (Π3, Π7), όλοι οι υπόλοιποι έχουν πάει ή πηγαίνουν σε ιδιωτικά φροντιστήρια ξένων γλωσσών για να μάθουν είτε τη μία, είτε και τις δύο (Π1,Π6,Π9,Π11) από τις διδασκόμενες στο σχολείο γλώσσες. Η εκμάθηση της ξένης γλώσσας και η πρακτική του φροντιστηρίου είναι σε τέτοιο βαθμό αλληλένδετες που κάποιοι μαθητές φτάνουν να θεωρούν ότι η μόνη γλώσσα που μαθαίνουν είναι αυτή που μαθαίνουν στο φροντιστήριο: «Ποιες γλώσσες μαθαίνεις; Πάω στο φροντιστήριο αγγλικά. Δεν έχετε 2 η γλώσσα στο σχολείο; Α ναι, γερμανικά» Π2. Η πρακτική των φροντιστηρίων με τη σειρά της, δεν είναι ανεξάρτητη από το σκοπό εκμάθησης ξένων γλωσσών, ο οποίος για την πλειοψηφία των παιδιών είναι η απόκτηση «διπλώματος» γλωσσομάθειας. Έτσι, η κύρια - και στις περισσότερες περιπτώσεις η αποκλειστική - αξία που συνδέεται με τις ξένες γλώσσες είναι η «χρηστική», αφού τα παιδιά τις θεωρούν «χρήσιμες» ή «απαραίτητες» για την εξεύρεση δουλειάς στο μέλλον. Εκ πρώτης όψεως λοιπόν, όχι μόνο οι ξένες γλώσσες φαντάζουν απογυμνωμένες από κάθε πολιτισμικό, εθνικό ή και επικοινωνιακό περιεχόμενο, αλλά και η εκμάθησή τους φαντάζει ως μια πρακτική «αντι-σχολική», αφού πραγματοποιείται 12 «Στην τάξη μου είναι όλοι πολύ καλοί μαθητές, από 19 και πάνω, είμαι έτσι και εγώ Τώρα τι να συζητήσεις με αυτά; Το μόνο που συζητάνε είναι τι θα πει η μαμά και ο μπαμπάς» Π14.

10 Langues d origine, langues vivantes et représentations identitaires chez les collégiens issus de l immigration albanaise en Grèce 779 εκτός σχολείου. Ωστόσο, μια προσεκτικότερη παρατήρηση του χρόνου έναρξης του φροντιστηρίου, των πρακτικών που οι μαθητές συνδέουν με αυτό και του κριτηρίου επιλογής της 2 ης ξένης γλώσσας φανερώνει το αντίθετο. Όλα τα παιδιά (πλην των Π13 και Π15) γράφτηκαν σε φροντιστήριο είτε λίγο πριν, είτε ταυτόχρονα με τη χρονιά που η διδασκαλία της εν λόγω γλώσσας ξεκινά στο δημόσιο σχολείο. Σε κάποιες περιπτώσεις, μας αναφέρθηκε ρητά ότι ένας από τους λόγους εγγραφής στο φροντιστήριο ήταν ακριβώς η προετοιμασία για το η αντίστοιχο σχολικό μάθημα: «(Γερμανικά) ξεκίνησα από πρόπερσι (στην 1 γυμνασίου) που είχα κάνει λίγο το καλοκαίρι, ένα μήνα πριν (την έναρξη της σχολικής χρονιάς), για να προετοιμαστώ (για το μάθημα στην 1 η γυμνασίου)» Π11. Για τα παιδιά που, εκτός από τα αγγλικά, μαθαίνουν και δεύτερη ξένη γλώσσα στο φροντιστήριο, το κριτήριο επιλογής είναι το κατά πόσο αυτή περιλαμβάνεται ή όχι στο πρόγραμμα σπουδών του γυμνασίου. Έτσι, ενώ στην πλειοψηφία τους τα παιδιά δήλωσαν ότι θα ήθελαν να μάθουν ιταλικά, κανένα δε μαθαίνει τη γλώσσα αυτή στο φροντιστήριο, κάτι το οποίο θα σήμαινε ότι ο μαθητής θα υποχρεούνταν να μαθαίνει τρείς ξένες γλώσσες αντί για δύο (ή και τέσσερις για τους μαθητές που βρίσκονται στη διαδικασία εκμάθησης της ελληνικής). Για άλλους μαθητές, η εγγραφή στο φροντιστήριο εντάσσεται σε μια λογική μίμησης της πρακτικής των πολλών, αφού, είτε οι μετανάστες γονείς εγγράφουν τα παιδιά τους σε φροντιστήρια ακολουθώντας τις νόρμες συμπεριφοράς των Ελλήνων γονέων, 13 είτε τα ίδια τα παιδιά το ζητούν στους γονείς τους, εναρμονίζοντας τις πρακτικές τους με αυτές των φίλων τους. Αυτή η έμμεση σημασία της εγγραφής στο φροντιστήριο, ως πρακτική συμβολικής εγγραφής στην κοινότητα των μαθητών, γίνεται εμφανής μέσα από την περίπτωση του Π13. Ο λόγος του Π13 χαρακτηρίζεται από την αποστασιοποίησή του από το σχολείο (σχολική γνώση, σχολικές προσδοκίες) και τη μαθητική κοινότητα (συμμαθητές). Στα 18 του χρόνια, το Π13 έχει μείνει τρεις φορές στην ίδια τάξη και αυτοπροσδιορίζεται ως «κακός μαθητής» και «εργαζόμενος νέος». Ωστόσο, σε κάποια στιγμή της σχολικής του σταδιοδρομίας, στο τέλος του δημοτικού, είχε επενδύσει στο σχολείο και είναι σε εκείνη τη χρονική συγκυρία που γράφτηκε για ένα χρόνο σε φροντιστήριο αγγλικών και γαλλικών: «Πιο παλιά, στην 6 η δημοτικού, πήγαινα και φροντιστήριο ( ) Ρώτησα τους γονείς μου και μου είπαν εντάξει ( ) Τότε μ άρεσαν (τα αγγλικά και τα γαλλικά), από τότε που πέθανε ο πατέρας μου όχι. Άλλωστε δεν προλαβαίνω, δουλεύω. [- Και φροντιστήριο θυμάσαι πώς ξεκίνησες;] Για να προχωρήσω, όπως τα άλλα παιδιά». Η διαφοροποιημένη στάση των μαθητών έναντι των αγγλικών και της δεύτερης ξένης γλώσσας Οι στάσεις των μαθητών έναντι των αγγλικών και της δεύτερης ξένης γλώσσας είναι έντονα διαφοροποιημένες. Ενώ όλα τα παιδιά εκφράζουν θετικά συναισθήματα για τα αγγλικά («χρήσιμη», «ωραία» γλώσσα), μόνο πέντε (Π1, Π6, Π7, Π9, Π11) εκφράζονται θετικά για τη δεύτερη ξένη γλώσσα, η εκμάθηση της οποίας κρίνεται από τους υπόλοιπους αρνητικά («δε μ αρέσει», «είναι περιττό μάθημα», κλπ.). 13 «Η μαμά μου έβλεπε ότι τα άλλα παιδιά πήγαιναν και, εντάξει, κατάλαβε ότι είναι σημαντικό να πάω. Ήξερα και εγώ μερικές λέξεις από την τηλεόραση» Π12

11 780 Παρατηρώντας τα μαθητικά τους χαρακτηριστικά, βλέπουμε ότι πρόκειται για μαθητές με έντονες σχολικές, ακαδημαϊκές και επαγγελματικές προσδοκίες. 14 Θα μπορούσαμε λοιπόν να υποθέσουμε ότι η επένδυση στην δεύτερη ξένη γλώσσα λειτουργεί και ως ένδειξη του καλού μαθητή. Αναφορικά με τα κριτήρια που υπεισέρχονται στην επιλογή της δεύτερης ξένης γλώσσας αυτά είναι: οι επιλογές των φίλων, η γνώση της μίας εκ των δύο γλωσσών από άτομο του συγγενικού περιβάλλοντος, στερεότυπα αναφορικά με τη δυσκολία ή την ευκολία εκμάθησης της γλώσσας, στερεότυπα εθνικού τύπου (π.χ. για τα Π2, Π3, Π4, Π8 τα γαλλικά είναι «γυναικεία γλώσσα») και ασφαλώς το κριτήριο της «αγοραστικότητας» της γλώσσας. Η εθνική και η υπερεθνική αξία των αγγλικών Σε αντίθεση με τη δεύτερη ξένη γλώσσα, της οποίας η αξία από πολλούς μαθητές είναι αμφισβητήσιμη, η αξία των αγγλικών είναι αδιαμφισβήτητη και ανεξάρτητη από τις σχολικές επιδόσεις τους. Παρότι, όπως είδαμε, η εκμάθηση των αγγλικών συνδέεται κατά κύριο λόγο με την απόκτηση διπλώματος και την αξιοποίησή του στην αγορά εργασίας, θα μπορούσαμε να διακρίνουμε δύο παραμέτρους που συνδέονται με την θετική τους πρόσληψη από τους μαθητές. Η πρώτη είναι το διεθνές στάτους της γλώσσας, το οποίο διευκολύνει τη γεωγραφική κινητικότητα ή και την αλλαγή χώρας. Η παράμετρος αυτή φαίνεται να αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για τα παιδιά των οποίων η παραμονή στην Ελλάδα είναι αβέβαιη. Για παράδειγμα, το Π4 αντιπαραθέτει τα αλβανικά, των οποίων η αξία περιορίζεται στα όρια του αλβανικού κράτους, με τα αγγλικά των οποίων η «αξία» είναι ανεξάρτητη από το εθνικό πλαίσιο: «(Τα αλβανικά) δεν είναι και τόσο χρήσιμα. Μόνο όταν πας Αλβανία, πού αλλού μιλάς αλβανικά; Ενώ τα αγγλικά είναι χρήσιμη γλώσσα». Η δεύτερη παράμετρος σχετίζεται με τη θέση των αγγλικών στην Ελλάδα, δηλαδή την αξία τους στην εγχώρια «εθνική αγορά», αλλά και την παρουσία τους στην ελληνική καθημερινότητα (ΜΜΕ, λεξιλογικά δάνεια στους τομείς της τεχνολογίας, της μόδας, κλπ.). Υπό αυτή την έννοια, η αξία των αγγλικών μπορεί να πάρει ένα περιεχόμενο «ελληνικό»: «Θεωρείς ότι το να μαθαίνεις πολλές γλώσσες είναι σημαντικό; Ναι. Μπορεί να σου χρησιμεύσουν πολύ. Δηλαδή, μια μέρα ήμουν στην Ομόνοια για ψώνια με την αδερφή μου και ήτανε κάποιοι τουρίστες, ξένοι, άγγλοι και, εντάξει, η αδερφή μου, έχει πάρει και το λόουερ, και συνεννοούνταν» Π6. 15 Μια τελευταία παρατήρηση αφορά στην πρόσληψη της έννοιας της πολυγλωσσίας από τους μετανάστες μαθητές. Όπως είδαμε, στο πλαίσιο της διαπολιτισμικότητας, η έννοια αυτή έχει συνδεθεί με αξίες όπως η επικοινωνία, το πολιτισμικό άνοιγμα και ο γλωσσικός πλουραλισμός. Ωστόσο, για την πλειοψηφία των ερωτηθέντων παιδιών, η πολυγλωσσία δεν έχει ούτε επικοινωνιακό, ούτε 14 Με την εξαίρεση του Π7 που τα γερμανικά είναι το αγαπημένο του μάθημα γιατί «μόνο εκεί τα καταφέρνει». 15 Στο παράδειγμα αυτό, θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι τα αγγλικά γίνονται αντιληπτά ως στοιχείο ελληνικότητας, αφού το ομιλούν υποκείμενο, σε αντιδιαστολή με τους «ξένους», εγγράφεται στους «αυτόχθονες» και, χρησιμοποιώντας τα αγγλικά υποδέχεται τους «τουρίστες» στην Ελλάδα.

12 Langues d origine, langues vivantes et représentations identitaires chez les collégiens issus de l immigration albanaise en Grèce 781 πολιτισμικό περιεχόμενο. Ειδικότερα, τα περισσότερα παιδιά συνδέουν την πολυγλωσσία αποκλειστικά με τις ξένες γλώσσες και τη συσχετίζουν με την αγορά εργασίας. Κάποια από αυτά τα παιδιά μάλιστα προχωρούν μέχρι την ταύτιση της πολυγλωσσίας με τα αγγλικά: «Θεωρείς ότι το να μαθαίνεις πολλές γλώσσες είναι σημαντικό; Ναι. Γιατί τα αγγλικά είναι ωραία και χρειάζονται για να βρεις δουλειά» Π2. Από τα ερωτηθέντα παιδιά, μόνο τρία συνέδεσαν άμεσα ή έμμεσα την πολυγλωσσία με την γλώσσα καταγωγής ή/και με την αξία της επικοινωνίας. Πρόκειται για το Π10 που, ως νέο- εισερχόμενος, τη συσχέτισε με το προσωπικό του βίωμα και για τα Π3, Π7, που αυτο-προσδιορίζονται και ετερο-προσδιορίζονται (από τους καθηγητές) ως «μη ενταγμένοι μαθητές». 5. Συζήτηση Το περιορισμένο εύρος της έρευνάς μας και η ποιοτική της φυσιογνωμία δεν μας επιτρέπουν την εξαγωγή γενικευμένων συμπερασμάτων. Στόχος μας ήταν να διερευνήσουμε τη σχέση γλωσσικών στάσεων- αναπαραστάσεων ταυτότητας στους μαθητές αλβανικής καταγωγής, αναδεικνύοντας κάποιες από τις παραμέτρους που υπεισέρχονται στην κατηγοριοποίηση των γλωσσών στο ελληνικό σχολείο. Σύμφωνα με τα δεδομένα μας, τα κριτήρια αξιολόγησης των γλωσσών είναι δύο: το εθνοπολιτισμικό και το χρηστικό. Αρχικά, τα κριτήρια αυτά φαντάζουν αποσυνδεδεμένα, αφού το πρώτο συνδέεται με τη γλώσσα καταγωγής (αλβανικά) και το δεύτερο με τις ξένες γλώσσες. Ωστόσο, η συνδυαστική μελέτη των γλωσσικών πρακτικών των μαθητών, των γλωσσικών τους στάσεων και του τρόπου που αναπαριστούν την προσωπική τους ταυτότητα δείχνει ότι διαπλέκονται. Ο εθνοτικός αυτοπροσδιορισμός των μαθητών φαίνεται καθοριστικός στη διαμόρφωση της στάσης τους απέναντι στα αλβανικά. Οι μαθητές που τοποθετούνται στο ελληνικό «εμείς» απορρίπτουν την αλβανική γλώσσα, ενώ όσοι θεωρούν την αλβανικότητα συστατικό κομμάτι της εθνοτικής τους ταυτότητας εκφράζουν θετική στάση απέναντι στη γλώσσα. Ωστόσο, από αυτούς τους μαθητές, δεν προσβλέπουν όλοι στη διατήρησή της. Στους μαθητές που σκοπεύουν να μεταδώσουν τα αλβανικά στα παιδιά τους, παρατηρήσαμε ότι η χρήση των αλβανικών στα πλαίσια της παρέας συνομηλίκων εμπεριέχει ένα συμβολισμό ανήκειν που δεν περιορίζεται στην εθνοτική του διάσταση. Οι μαθητές αυτοί δεν αυτοπροσδιορίζονται απλά ως «Αλβανοί», αλλά και ως «κακοί μαθητές», σε αντιδιαστολή με τους «καλούς», και ως «εργαζόμενοι νέοι», σε αντιδιαστολή με τους ενήλικες και τα παιδιά. Το παράδειγμα των μαθητών που, παρά τη θετική τους στάση απέναντι στην αλβανική γλώσσα, δεν προσβλέπουν στη διατήρησή της, φανερώνει ότι το κριτήριο της χρηστικότητας της γλώσσας μπορεί να είναι καθοριστικό για τη διατήρησή της. Οι ξένες γλώσσες, απογυμνωμένες από κάθε εθνοπολιτισμικό ή και επικοινωνιακό περιεχόμενο, φαίνεται να αξιολογούνται αποκλειστικά με βάση τη χρηστικότητά τους στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, η παράμετρος της ταυτότητας υπεισέρχεται στις πρακτικές εκμάθησής τους, αφού για τους μετανάστες μαθητές η εγγραφή σε φροντιστήριο ξένων γλωσσών φαίνεται να εμπεριέχει ένα συμβολισμό ένταξης στην κοινότητα των μαθητών, ενώ η επένδυση στη δεύτερη ξένη γλώσσα λειτουργεί και ως ένδειξη του καλού μαθητή.

13 782 Κλείνουμε υπογραμμίζοντας ότι η ιδιαίτερη θέση της αγγλικής γλώσσας, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο, αντικατοπτρίζεται στη στάση των μεταναστών απέναντί της. Για κάποιους μαθητές το κριτήριο αξιολόγησης των αγγλικών είναι διεθνικό και σχετίζεται με τη γεωγραφική κινητικότητα που η γνώση τους επιτρέπει. Για άλλους, είναι εθνικό και σχετίζεται με την αξία των αγγλικών στην ελληνική αγορά εργασίας, αλλά και την έντονη παρουσία της γλώσσας αυτής στην ελληνική καθημερινότητα. ιβλιογραφικές αναφορές Becker H.S. (1985). Outsiders, Paris : Métailé. Bertaux D. (2007). L enquête et ses méthodes- Le récit de vie, Paris : Armand Colin. Billiez J. (1985). La langue comme marqueur d identité, dans Revue Européenne des Migrations Internationales, V.1, N 2, p Billiez J. (1992). L enseignement précoce des langues vivantes dans un environnement scolaire multilingue : vers une solution alternative, dans R. Bouchard, J. Billiez, J-M Colletta, V de Nucheze, A. Milliet (eds), Acquisition et enseignement/apprentissage des langues, Grenoble : LIDILEM. Byram M. (2003). La compétence interculturelle, Strasbourg : Direction de l éducation scolaire, extrascolaire et de l enseignement supérieur, Conseil de l Europe. Calvet L-J. (2002). Le marché aux langues, Paris : Plon. Carton F. & O. Delefosse (1994). Les langues dans l Europe de demain, Paris : Presses de la Sorbonne nouvelle. Castelloti V. (2001). D une langue à d autres : pratiques et représentations, Rouen : Publications de l Université de Rouen Dabène L. & J. Billiez (1984). La situation sociolinguistique des jeunes issus de l immigration, Rapport ronéoté, Centre de Didactique des Langues. Dabène L. (1994). Repères sociolinguistiques pour l enseignement des langues, Paris : Hachette. Δαμανάκης Μ. (1997), Η εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στην Ελλάδα, Gutenberg. Deprez C. (1999). Les enfants bilingues : langues et familles, Paris : Didier. Gogonas N. (2008). Language shift in second generation Albanian immigrants in Greece, in Journal of Multilingual and Multicultural Development, Vol.00, Goffman E. (1975). Stigmate, Paris : Minuit. Kaufmann J-C. (2007). L entretien compréhensif, Paris : Armand Colin. Matthey M. (1997). Les langues et leurs images, Lausanne : Loisirs Et Pédagogie. Melliani F. (2000). La langue du quartier : Appropriation de l espace et identités urbaines chez des jeunes issus de l immigration maghrébine en banlieue rouennaise, Paris : Harmattan. Moore D. (2001). Les représentations des langues et de leur apprentissage, Paris : Didier.

14 Langues d origine, langues vivantes et représentations identitaires chez les collégiens issus de l immigration albanaise en Grèce 783 Ogay T. (1992). De l éducation des enfants de migrants à l éducation interculturelle, Berne : Office fédéral de l Education et de la Science. Σκούρτου E. (2000). Τετράδια Νάξου: Διγλωσσία, Ρόδος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Tajfel H. (1978). Differentiation Between Social Groups: Studies on the Social Psychology of Intergroup Relations. London: Academic Press. Χατζηδάκη Α. (2005). Μοντέλα διγλωσσικής συμπεριφοράς σε οικογένειες αλβανών μεταναστών: Δεδομένα από εμπειρική έρευνα, στο Επιστήμες Αγωγής, τ.3,

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή εισήγηση

Εργαστηριακή εισήγηση 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Εργαστηριακή εισήγηση «Διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας με τη χρήση ΤΠΕ και εκπαιδευτικού λογισμικού σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Εκπαιδευτήριο «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» σχολικό έτος 2014-2015 Αγαπητοί Γονείς, Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ Με την

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε γονείς μαθητών Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών

Διαβάστε περισσότερα

«ιεθνούς Σχολείου» Ρόδου

«ιεθνούς Σχολείου» Ρόδου Πληθυσµιακή και Γλωσσική Ποικιλότητα «ιεθνούς Σχολείου» Ρόδου στη Ρόδο: Το Παράδειγµα του Κατερίνα Καλογεροπούλου, Φώτης Κοτζαµάνης, Λιάνα Κουµνάκη, Αγάπη Μπίτσκη, Βασιλική Πίνδη, Πάνος Σιώρος, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μάθημα : «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές του 2 ου Γυμνασίου Μυτιλήνης με την καθοδήγηση της

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Επίδοση Δίγλωσσων Μαθητών Αποτίμηση της Κατάστασης και Προτάσεις Βελτίωσης. Ελένη Σκούρτου Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σχολική Επίδοση Δίγλωσσων Μαθητών Αποτίμηση της Κατάστασης και Προτάσεις Βελτίωσης. Ελένη Σκούρτου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολική Επίδοση Δίγλωσσων Μαθητών Αποτίμηση της Κατάστασης και Προτάσεις Βελτίωσης Ελένη Σκούρτου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εισαγωγή Το θέμα της σχολικής επίδοσης σχετίζεται άμεσα με την ικανότητα των μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Οικοδομούμε μια νέα ζωή στο Οντάριο Οδηγός για τους καινούργιους μετανάστες Μαθαίνουμε να: ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Μόλις έχετε μεταναστεύσει στο Οντάριο και είναι πολύ φυσικό να έχετε

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών. Τμήμα Έρευνας

Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών. Τμήμα Έρευνας Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών Τμήμα Έρευνας Κοινωνιοδημογραφικά Χαρακτηριστικά ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ 2 1,6 % 1 8,9 2 % 1 4,8 6 % 1 2,1 6 % 6,7 6 % 8,1 1 % 8,1 1 % 1,3 5 % 2,7 % 1,3 5 %

Διαβάστε περισσότερα

Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας

Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας Χρήστος Νίκας Εισαγωγή Η εισροή μεταναστών στην Ελλάδα και

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom Στις 28 Φεβρουαρίου, δύο από τους εθελοντές του Edurom από το Μεσογειακό Σχολείο της Ταρραγόνα βρέθηκαν στην Ημέρα Εκπαίδευσης του «Δικτύου για τη δημοκρατική εκπαίδευση των ενηλίκων: μπροστά με τη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ. Κοινωνιολόγος εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ. Κοινωνιολόγος εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Κοινωνιολόγος εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πάτρα Μάιος 2013 1 Προσωπικά στοιχεία Όνομα πατρός Αριστείδης Όνομα μητρός Άννα-Μαρία Έτος γέννησης 25/02/1975

Διαβάστε περισσότερα

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Άλιμος, 2015 Η Μέθοδος CLIL Ολιστική Εκμάθηση Περιεχομένου και Ξένης Γλώσσας EMILE: L Enseignement d une Matière par

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ.

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. (c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. 2 4teachers Γρήγορος οδηγός χρήσης (Βασικά βήματα) Για να αρχίσεις κι εσύ να χρησιμοποιείς

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα.

Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα. Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα. Το πρόγραμμα βασίστηκε στο αναπτυξιακό οικολογικό μοντέλο (εισήγηση, Έφη Γουργιώτου, λέκτορα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη θεματική:

Εισαγωγή στη θεματική: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έργο «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Υποδράση: Ενδοσχολική Επιμόρφωση, Επιστ.υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών

Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών Α-ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2006-2010 Ο Δήμος Συκεών επιδιώκοντας να συμβάλει στην ισότιμη κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ;

Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ; Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ; Απάντηση: Η μορφή της αγοράς καθορίζεται από μια σειρά παραγόντων. Οι σπουδαιότεροι από τους παράγοντες αυτούς είναι οι εξής: Πρώτον, ο αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα γλώσσας καταγωγής στην επαρχία Olpe

Μαθήματα γλώσσας καταγωγής στην επαρχία Olpe Μαθήματα γλώσσας καταγωγής στην επαρχία Olpe Αγαπητοί γονείς, εδώ και πολλά χρόνια στην επαρχία Olpe προσφέρονται μαθήματα γλώσσας καταγωγής, ωστόσο αυτό δεν είναι ευρέως γνωστό. Με το φυλλάδιο αυτό θέλουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η σχολική άρνηση/φοβία: Η πρόληψη και η αντιμετώπισή της

Η σχολική άρνηση/φοβία: Η πρόληψη και η αντιμετώπισή της Η σχολική άρνηση/φοβία: Η πρόληψη και η αντιμετώπισή της Το νέο σχολικό έτος ξεκινά, με τα «πρωτάκια» να αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη μετάβαση στην έως τώρα ζωή τους. Το παιδί αποχωρίζεται για πρώτη φορά

Διαβάστε περισσότερα

του παιδιού στο σπίτι και στο σχολείο Δρ Παναγιώηης Γαλάνης Σσνηονιζηής Εκπαίδεσζης Γραθείοσ Εκπαίδεσζης Σηοσηγάρδης

του παιδιού στο σπίτι και στο σχολείο Δρ Παναγιώηης Γαλάνης Σσνηονιζηής Εκπαίδεσζης Γραθείοσ Εκπαίδεσζης Σηοσηγάρδης του παιδιού στο σπίτι και στο σχολείο Δρ Παναγιώηης Γαλάνης Σσνηονιζηής Εκπαίδεσζης Γραθείοσ Εκπαίδεσζης Σηοσηγάρδης Κοινωνικοποίηση του παιδιού στο σπίτι και στο σχολείο Στους ρυθμούς με τους οποίους

Διαβάστε περισσότερα

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αυτό το ερωτηµατολόγιο έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει σηµαντικές πληροφορίες πάνω στις ειδικές ανάγκες υποστήριξης που έχει η νεολαία η

Διαβάστε περισσότερα

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ]

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ] 2014 14ο Λύκειο Θεσσαλονίκης Ερευνητική εργασία των μαθητών : Αλεξίου Δημήτρη, Γεωργιάδου Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ Μανώλη, Κατσούλη Απόστολου, Τρέμμα Λουκίας [ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ REMACO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧEIΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ REMACO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧEIΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -1- 1. ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2. ΣΚΟΠΟΣ & ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 4. ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 5. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr o oo Εισαγωγή Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια προσέγγιση της διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Μια φορά η δασκάλα του Τοτού του είπε να γράψει 3 προτάσεις. Όταν πήγε σπίτι του ρωτάει τη μαμά του που έκανε δουλειές: - Μαμά πες μου μια πρόταση. - Άσε με τώρα, δεν μπορώ. Ο Τοτός τη γράφει. Μετά πηγαίνει

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministère de l Éducation et des Cultes, de la Culture et du Sport Certification en Langue Française NIVEAUX

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 Ο Διεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πάντειο Πανεπιστήµιο, 8-10 Μαίου 2014 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1η Δεκεμβρίου 2010

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1η Δεκεμβρίου 2010 Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1η Δεκεμβρίου 2010 Σπουδέςανοικτέςσεόλους -2 200 000 φοιτητές στη Γαλλία -270.000 ξένοι φοιτητές (12% ) -4η χώρα υποδοχής ξένων φοιτητών Οι ξένοι

Διαβάστε περισσότερα

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)...

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)... Eισαγωγικό σημείωμα: «Οι κατ οίκον εργασίες στη διδασκαλία των μαθηματικών» Οι εργασίες «για το σπίτι» ή όπως λέγονται στις παιδαγωγικές επιστήμες οι κατ οίκον εργασίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της

Διαβάστε περισσότερα

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης Σωφρόνης Χατζησαββίδης Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης 1 ΣΚΟΠΟΣ Oι σύγχρονες κριτικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ Τεχνική Διαπραγματεύσεων Καθηγητής Δημήτριος Σουμπενιώτης Θα αναφερθώ σε μια εμπορική διαπραγμάτευση από την εργασιακή μου πείρα. Πρόκειται για μία τηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιά με αναπηρία: αόρατα στα σχολεία Έρευνα της ActionAid για την κατάσταση της εκπαίδευσης των παιδιών με αναπηρία στην Ελλάδα

Παιδιά με αναπηρία: αόρατα στα σχολεία Έρευνα της ActionAid για την κατάσταση της εκπαίδευσης των παιδιών με αναπηρία στην Ελλάδα Παιδιά με αναπηρία: αόρατα στα σχολεία Έρευνα της ActionAid για την κατάσταση της εκπαίδευσης των παιδιών με αναπηρία στην Ελλάδα Η εκπαίδευση αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες της ActionAid.

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορετικότητα Στα Ελληνικά Σχολεία: Θεωρία Και Πράξη Καθ. Άννα Τριανταφυλλίδου, European University Institute, Florence

Διαφορετικότητα Στα Ελληνικά Σχολεία: Θεωρία Και Πράξη Καθ. Άννα Τριανταφυλλίδου, European University Institute, Florence Διαφορετικότητα Στα Ελληνικά Σχολεία: Θεωρία Και Πράξη Καθ. Άννα Τριανταφυλλίδου, European University Institute, Florence Αντιμέτωπα με την εθνική και πολιτισμική διαφορετικότητα, τα σχολεία μπορούν είτε

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές τάξεις»

«Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές τάξεις» Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Ιούνιος Ιούλιος 2008 ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΗΣ. Σύμβουλος Μarketing MARKET PLAN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ιούνιος Ιούλιος 2008 ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΗΣ. Σύμβουλος Μarketing MARKET PLAN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ KΩ Ιούνιος Ιούλιος 2008 ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΗΣ Μέλος Επιστημονικής Ομάδας Τουρισμού Σύμβουλος Μarketing MARKET PLAN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Το έργο... Η ετήσια τουριστική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός διαφοροποιημένης διδασκαλίας

Σχεδιασμός διαφοροποιημένης διδασκαλίας Σχεδιασμός διαφοροποιημένης διδασκαλίας ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΖΩΩΝ Ένας λαγός, ένα πουλί, ένα ψάρι, ένας σκίουρος, μια πάπια και διάφορα άλλα ζώα αποφάσισαν να ανοίξουν ένα σχολείο. Συστήθηκε λοιπόν μια επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ Αγγελική Γουδέλη, 2011 Κοινωνικό Άγχος Αμηχανία Φόβος Το κοινωνικό άγχος, ή αλλιώς κοινωνική φοβία, θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία.

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Οικογενειακή Αγωγή Ι Σχολική Χρονιά: 2007 2008 Καθηγήτρια Οικιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

«Παιδιά Γονείς Παππούδες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μέλος του Γραφείου Γυναικείων Θεμάτων κ Οικογένειας της Ι. Μ. Μεσσηνίας

«Παιδιά Γονείς Παππούδες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μέλος του Γραφείου Γυναικείων Θεμάτων κ Οικογένειας της Ι. Μ. Μεσσηνίας «Παιδιά Γονείς Παππούδες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μέλος του Γραφείου Γυναικείων Θεμάτων κ Οικογένειας της Ι. Μ. Μεσσηνίας Οι παππούδες κ οι γιαγιάδες ανά τον κόσμο Κοινό εύρημα ότι όλοι επιθυμούν

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr

Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr 1 4/30/2014 Σχολικές κοινότητες μάθησης εστιάζουν στην προσωπικότητα του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Β Δεύτερη διδακτική πρόταση Ημερολόγια Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 1 διδακτική ώρα παιδιά ή ενήλικες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία;

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Δύσκολη ερώτηση Για την καλλιτεχνική μου δημιουργία δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που με πικραίνει είναι ότι έζησα την

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE «Μεσογειακή φώκια και Αλιεία: Αντιμετωπίζοντας τη σχέση ανταγωνισμού και αλληλεπίδρασης στις ελληνικές θάλασσες» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Μαθήματος Νο3 «SimSafety» Σενάριο Παιχνιδιού: «Κλοπή» (Theft)

Σχέδιο Μαθήματος Νο3 «SimSafety» Σενάριο Παιχνιδιού: «Κλοπή» (Theft) Σχέδιο Μαθήματος Νο3 «SimSafety» Σενάριο Παιχνιδιού: «Κλοπή» (Theft) 1. Μάθημα (κατά το οποίο μπορεί να διδαχτεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα): Αγγλικά, Πληροφορική, Ευέλικτη ζώνη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως και να ήταν.

Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως και να ήταν. Ένα όνειρο που ονειρεύεσαι μόνος είναι απλά ένα όνειρο. Ένα όνειρο που ονειρεύεσαι με άλλους μαζί είναι πραγματικότητα. John Lennon Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο 1 Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος αποτελεί ήδη πεδίο δραστηριότητας, αλλά και ανταγωνισμού των γλωσσών. Από την εποχή της ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1 / 16. 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο

Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1 / 16. 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο 1 / 16 Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο 2.Συγκροτήθηκε στο Δήµο σας ΣΕΜ; ΝΑΙ ΟΧΙ (αν όχι συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέντρο Ξένων Γλωσσών Αυτή η περίοδος για τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών είναι περίοδος σχολαστικής αναζήτησης και έρευνας. Είναι περίοδος άγχους ποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θα διαλέξουν προκειμένου τα

Διαβάστε περισσότερα

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Une mission d entreprises françaises en Grèce a été organisée par la ME Ubifrance, à l occasion du salon International ENERGY PHOTOVOLTAIC

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 45 Παράρτημα Ημερολόγιο εκπαιδευτικών και κινηματογραφιστών Σχολική μονάδα:... Ημερομηνία και ώρα συνάντησης:... Συνάντηση εντός ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 3 ΙΙ. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ. Σχολείο Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Συχνότητα Γυµνάσιο 773 37.93% Λύκειο 1006 49.36% ΤΕΕ 259 12.71%

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ (AD HOC ΕΝΟΤΗΤΑ Ε.Ε., ΕΤΟΥΣ 2008) Η ad hoc έρευνα εργατικού δυναµικού έχει στόχο

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ»

«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» Εισηγήτρια: Ανδριανή Ζαγκούτα Συνεργάτης Ειδικής Γραμματείας Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Η παιδεία είναι μια ευρύτερη έννοια, που ακρογωνιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Τέλλου Άγρα: «Αµάξι στη βροχή» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 270)

Τέλλου Άγρα: «Αµάξι στη βροχή» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 270) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ: Τέλλου Άγρα: «Αµάξι στη βροχή» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 270) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµµατολογικά στοιχεία: 1. Η αναπόληση

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος».

Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος». Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος». Το ερωτηματολόγιο έχει συνταχθεί στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας του τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισμός και περιβάλλον

Τουρισμός και περιβάλλον Τουρισμός και περιβάλλον Γουγούλη Ελένη, Κασσαμανώλη Μαρία, Κλαδάς Θανάσης, Τσιπούρας Άγγελος, Χριστοδούλου Ελένη 1 Γενικό Λύκειο Αριστοτελείου Κολλεγίου Θεσσαλονίκης lykeio@aristotelio.edu.gr Δρ. Κοκκίνου

Διαβάστε περισσότερα

Η Σοφία... του Γιάννη Της Αναστασίας Μιχαηλίδου Καμένου και του Γιώργου Χριστοδούλου

Η Σοφία... του Γιάννη Της Αναστασίας Μιχαηλίδου Καμένου και του Γιώργου Χριστοδούλου Η Σοφία... του Γιάννη Της Αναστασίας Μιχαηλίδου Καμένου και του Γιώργου Χριστοδούλου Είναι η πρώτη μέρα της νέας σχολικής χρονιάς. Ο Σάββας ο γιος της Αναστασίας, θα είναι στην τετάρτη τάξη των Αγγλικών.

Διαβάστε περισσότερα

Η παρακάτω επιστολή είναι για να σας ενημερώσει και να σας καθοδηγήσει τον τρόπο εγγραφής των μαθητών στο καινούριο σχολικό έτος.

Η παρακάτω επιστολή είναι για να σας ενημερώσει και να σας καθοδηγήσει τον τρόπο εγγραφής των μαθητών στο καινούριο σχολικό έτος. Η παρακάτω επιστολή είναι για να σας ενημερώσει και να σας καθοδηγήσει τον τρόπο εγγραφής των μαθητών στο καινούριο σχολικό έτος. ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Ξεκινούν από την 1 η Ιουνίου έως την 10 η του ίδιου μήνα. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη TETARTH 15 ΜΑΪΟΥ 2013 14.00-15.00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, ΝΕΑ ΧΗΛΗ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΙΘΟΥΣΑ 9 ΑΙΘΟΥΣΑ 10 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 15.00-17.00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Σκέφτομαι & Πράττω

Διαβάστε περισσότερα

Παιδεία στα νέα μέσα: ευκαιρίες και προκλήσεις

Παιδεία στα νέα μέσα: ευκαιρίες και προκλήσεις 1 Παιδεία στα νέα μέσα: ευκαιρίες και προκλήσεις Βάια Δουδάκη Εχουν διατυπωθεί πολλοί ορισμοί οι οποίοι επιχειρούν να περιγράψουν ή να προσδιορίσουν τι συνιστά την παιδεία στα μέσα. Ενας γενικός ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νικόλαος Τσιγγίλης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Δρ. Νικόλαος Τσιγγίλης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Δρ. Νικόλαος Τσιγγίλης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής γής Τρέξτε τώρα που μπορείτε για να μην. «τρέχετε» όταν δεν μπορείτε Ποια είναι η κατάσταση στη χώρα μας; Αριθμός σταδίων (μέση τιμή)

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 Σεπτεμβρίου 2014 Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Εσωτερική μετανάστευση Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Π Α Ρ Κ Ι Α Σ Τ Η Σ ΛΛΗΝΟΜΑΘΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ι Ρ Α Δ Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Σ 1 ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΤΩΝ Π Α Ρ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΩΦΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ ΔΙΓΛΩΣΣΟ

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΩΦΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ ΔΙΓΛΩΣΣΟ Greek ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΩΦΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ ΔΙΓΛΩΣΣΟ The Greek translation of The right of the deaf child to grow up bilingual by François Grosjean University of Neuchâtel, Switzerland Translated

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα θέματος: Σεμινάρια Σχολ. Συμβούλου Πληροφορικής Αιτωλοακαρνανίας (JQL807637)

Όνομα θέματος: Σεμινάρια Σχολ. Συμβούλου Πληροφορικής Αιτωλοακαρνανίας (JQL807637) Σεμινάρια Σχολ. Συμβούλου Πληροφορικής Αιτωλοακαρνανίας Όνομα εκδήλωσης: Όνομα θέματος: Ώρα έναρξης: Σεμινάρια Σχολ. Συμβούλου Πληροφορικής Αιτωλοακαρνανίας (JQL807637) 10/7/13 2:00 pm Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΖΟΥΜΕ ΣΤΟN NEO ΤΟΠΟ ΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΖΟΥΜΕ ΣΤΟN NEO ΤΟΠΟ ΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Οικοδοµούµε µια νέα ζωή στο Οντάριο Οδηγός για τους καινούργιους µετανάστες Μαθαίνουµε να ΖΟΥΜΕ ΣΤΟN NEO ΤΟΠΟ ΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Μόλις έχετε µεταναστεύσει στο Οντάριο και είναι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

γράμμα φινλανδού μαθητή ... κακή παιδεία και διαφθορά πάνε χέρι- χέρι.

γράμμα φινλανδού μαθητή ... κακή παιδεία και διαφθορά πάνε χέρι- χέρι. γράμμα φινλανδού μαθητή... κακή παιδεία και διαφθορά πάνε χέρι- χέρι. «Αγαπητέ Σωκράτη, μαθαίνω αρχαία ελληνικά και επειδή χθες διαβάζαμε μια επιστολή του Επίκουρου προς το φίλο του Μένοικο... μου άρεσε

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικό μέρος 2. Ειδικά λεξιλόγια και λεξικός δανεισμός 2.1.Διδακτικές προτάσεις 3. Παράδειγμα διδακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr «Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr th 9ο διεθνές συνέδριο «Ελληνική γλώσσα και Ορολογία»

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ενότητα: Χαιρετισμοί, συστάσεις, γνωριμία (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα:

Διαβάστε περισσότερα