«ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ»"

Transcript

1 ΕΧΝΛΓΙΚ ΕΚΠΙ ΕΥΙΚ Ι ΡΥΜ ΚΡΗΗΣ ΜΗΜ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΛΛΝΣ ΜΕΣ ΠΕΡΙΒΛΛΝΙΚΗΣ ΕΧΝΛΓΙΣ ΕΡΓΣΗΡΙ ΕΛΕΓΧΥ ΠΙΗΣ Υ ΙΚΩΝ & Ε ΦΙΚΩΝ ΠΡΩΝ «ΜΕΛΕΗ Υ ΙΚΥΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ Υ ΗΜΥ ΜΥΣΥΡΩΝ» ΠΥΧΙΚΗ ΕΡΓΣΙ ΣΕΡΒΥ ΓΕΩΡΓΙ ΧΝΙ 9

2 ΕΧΝΛΓΙΚ ΕΚΠΙ ΕΥΙΚ Ι ΡΥΜ ΚΡΗΗΣ ΜΗΜ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΛΛΝΣ ΜΕΣ ΠΕΡΙΒΛΛΝΙΚΗΣ ΕΧΝΛΓΙΣ ΕΡΓΣΗΡΙ ΕΛΕΓΧΥ ΠΙΗΣ Υ ΙΚΩΝ & Ε ΦΙΚΩΝ ΠΡΩΝ «ΜΕΛΕΗ Υ ΙΚΥΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ Υ ΗΜΥ ΜΥΣΥΡΩΝ» ΠΥΧΙΚΗ ΕΡΓΣΙ ΣΕΡΒΥ ΓΕΩΡΓΙ Επιβλέπων : Επιτροπή ξιολόγησης : ρ Γ Σταυρουλάκης Καθηγητής Παπαφιλιππάκη νδρονίκη (MSc) Εργαστηριακός Συνεργάτης Μαυροκεφαλίδου Ελένη (MSc) Εργαστηριακός Συνεργάτης Ημερομηνία παρουσίασης: 79 ύξων ριθμός Πτυχιακής Εργασίας : 9

3 ΕΥΧΡΙΣΙΕΣ Η πραγματοποίηση της εργασίας αυτής, δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την βοήθεια και την υποστήριξη του επιβλέποντος καθηγητή μου κ. Γεώργιου Σταυρουλάκη. Σημαντική ακόμα ήταν και η συνεισφορά των συμφοιτητών μου Μαριλένας Καστρουνή και Έυης σότσου στο πειραματικό μέρος της εργασίας. Καθώς επίσης και την πολύτιμη βοήθεια του κ. Στάθη Λουκά στην καθοδήγηση μου στα σημεία των δειγματοληψιών και της εξωτερικής εργαστηριακής βοηθού κα Λαμπάκη Π. έλος, ανεκτίμητης αξίας είναι η ηθική και συναισθηματική στήριξη της οικογένειας μου στις επιλογές μου. 3

4 ΠΕΡΙΕΧΜΕΝ ΚΕΦΛΙ Σελ..ΕΙΣΓΩΓΗ Σελ.. ΓΕΝΙΚ Σελ..3 ΣΥΣΣΗ Σελ.3.4 ΜΗ Υ ΜΡΙΥ Σελ.3. ΦΥΣΙΚΕΣ Ι ΙΗΕΣ Σελ.3. ΧΗΜΙΚΕΣ Ι ΙΗΕΣ Σελ.4.7 ΒΡΗ ΚΙ ΥΠΕΡΒΡΗ Υ ΩΡ Σελ..8 ΦΥΣΙΚ ΝΕΡ Σελ..9 Λ Σ ΝΕΡ ΚΙ ΠΣΚΛΗΡΥΝΣΗ Σελ.. ΒΙΛΓΙΚΣ ΡΛΣ Σελ.. ΙΜΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ Σελ.. ΠΣΙΜ ΝΕΡ Σελ..3 ΓΛΥΚ ΝΕΡ Σελ.7.4 ΠΡΒΛΗΜ ΗΣ ΛΕΙΨΥΝ ΡΕΙΣ Σελ.7 ΚΕΦΛΙ Σελ.8. ΝΜΘΕΣΙ Σελ.8.. ΠΡΣΕΓΓΙΣΗ ΗΣ ΠΙΗΣ Υ ΝΕΡΥ Π Η ΝΜΘΕΣΙ Σελ.8. ΠΡΜΕΡΙ ΚΙ ΠΡΜΕΡΙΚΕΣ ΙΜΕΣ Σελ.8.3 ΚΝΝΙΣΜΙ ΓΙ ΗΝ ΠΙΗ Υ ΠΣΙΜΥ ΝΕΡΥ Σελ. ΚΕΦΛΙ 3 Σελ.7 3. ΠΣΙΜ ΝΕΡ Σελ ΓΕΝΙΚ Σελ.7 3. Σ Ι ΕΠΕΞΕΡΓΣΙΣ Υ Σ Σελ ΜΕΘ Ι ΕΠΕΞΕΡΓΣΙΣ ΠΣΙΜΥ ΝΕΡΥ ΚΙ ΥΝΗΕΣ ΩΝ ΜΕΘ ΩΝ ΥΩΝ Σελ ΕΚΦΥΣΗΣΗ ΕΡ ΚΙ ΕΡΙΣΜΣ Σελ ΙΕΡΓΣΙΕΣ ΣΥΣΣΩΜΩΣΗΣ ΙΩΡΥΜΕΝΩΝ ΣΕΡΕΩΝ Σελ ΚΘΙΖΗΣΗ ΚΙ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ Σελ ΙΗΘΗΣΗ Σελ ΙΝΝΛΛΓΗ-ΠΡΣΡΦΗΣΗ ΝΡΓΝΩΝ Σελ ΧΗΜΙΚΗ ΚΘΙΖΗΣΗ Σελ ΙΕΡΓΣΙΕΣ ΙΧΩΡΙΣΜΥ ΜΕΒΡΝΗΣ Σελ.3 4

5 ΚΕΦΛΙ 4 Σελ ΕΠΙΒΡΥΝΣΗ ΗΣ ΜΙΚΡΒΙΛΓΙΚΗΣ ΠΙΗΣ Υ ΠΣΙΜΥ ΝΕΡΥ ΣΕ ΙΚΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ Σελ ΠΡΚΛΗΣΗ ΩΝ Υ ΓΕΝΏΝ ΕΠΙ ΗΜΙΩΝ Σελ ΝΕΕΣ ΚΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Υ ΝΕΡΥ Σελ ΒΙΕΠΙΚΘΙΣΕΙΣ Σ ΙΚΥ Σελ ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΡΜΕΡΙ Σελ ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΡΜΕΡΙ Σελ ΒΙΛΓΙΚΕΣ ΠΡΜΕΡΙ Σελ ΠΡΣΣΙ Υ ΙΚΥΥ Π Η ΗΜΙΥΡΓΙ ΒΙΛΓΙΚΥ ΥΜΕΝΙΥ Σελ.4 ΚΕΦΛΙ Σελ.4. ΜΕΘ Ι ΠΛΥΜΝΣΗΣ Υ ΝΕΡΥ Σελ.4. ΧΛΩΡΙΩΣΗ Σελ.4.. ΠΡΠΡΙΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗ ΚΙ ΕΠΙΠΩΣΕΙΣ ΣΗΝ ΗΜΣΙ ΥΓΕΙ Σελ.4.3 ΧΛΩΡΜΙΝΩΣΗ Σελ.43.4 ΙΞΕΙ Ι Υ ΧΛΩΡΙΥ Σελ.43. ΖΝ Σελ.44. ΥΠΕΡΜΓΓΝΙΚ ΚΛΙ Σελ.44.7 ΥΠΕΡΙΩ ΗΣ ΚΙΝΒΛΙ Σελ.44.8 ΙΚΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΒΕΛΙΩΣΗΣ ΗΣ ΠΙΗΣ Υ Σελ.4 ΚΕΦΛΙ Σελ.47. ΠΕΙΡΜΙΚ Σελ.47.. ΓΕΝΙΚ Σελ.47. ΒΣΙΚΙ ΚΝΝΕΣ ΕΙΓΜΛΗΨΙΣ Σελ.47.3 ΣΥΧΝΗ ΕΙΓΜΛΗΨΙΩΝ Σελ.48.4 ΣΙΓΜΙΙ ΕΙΓΜ Σελ.49. ΘΛΕΡΗ Σελ.49.. ΝΕΦΕΛΜΕΡΙΚΗ ΜΕΘ Σ Σελ.49.. ΠΡΕΜΠ ΙΣΙΚΕΣ ΥΣΙΕΣ Σελ...3 ΕΡΓΣΗΡΙΚΣ ΕΞΠΛΙΣΜΣ Σελ...4 ΘΛΕΡΜΕΡ Ή ΝΕΦΕΛΜΕΡ Σελ... ΠΕΡΙΓΡΦΗ Ι ΙΚΣΙΣ Σελ... ΜΕΡΗΣΗ ΘΛΕΡΗΣ, ΜΙΚΡΕΡΗΣ Π 4 NTU Σελ...7 ΜΕΡΗΣΗ ΘΛΕΡΗΣ ΜΕΓΛΥΕΡΗΣ Π 4 NTU Σελ.. ΦΥΣΙΚ ΧΡΚΗΡΙΣΙΚ Σελ... Ph Σελ.

6 .. ΜΕΘ Σ ΜΕΡΗΣΗΣ Σελ...3 ΗΛΕΚΜΕΡΙΚΣ ΠΡΣ ΙΡΙΣΜΣ Σελ...4 ΡΧΗ ΜΕΘ Υ Σελ... ΕΙΓΜΛΗΨΙ ΚΙ ΣΥΝΗΡΗΣΗ ΕΙΓΜΣ Σελ... ΠΡΕΜΠ ΙΣΙΚΕΣ ΥΣΙΕΣ ΚΙ ΠΕΡΙΡΙΣΜΙ ΜΕΘ Υ Σελ...7 ΕΡΓΣΗΡΙΚΣ ΕΞΠΛΙΣΜΣ Σελ...8 ΝΙ ΡΣΗΡΙ Σελ...9 Ι ΙΚΣΙ ΜΕΡΗΣΗΣ Σελ... ΥΠΛΓΙΣΜΣ Σελ.3.7 ΗΛΕΚΡΙΚΗ ΓΩΓΙΜΗ Σελ.4.7. ΓΕΝΙΚ Σελ.4.7. ΗΛΕΚΡΙΚΗ ΓΩΓΙΜΗ ΡΙΣΜΕΝΩΝ ΙΝΩΝ Σελ ΡΧΗ ΜΕΘ Υ ΜΕΡΗΣΗΣ Σελ ΝΙ ΡΣΗΡΙ Σελ.4.7. ΠΙΝΙΣΜΕΝ ΝΕΡ Σελ.4.7. ΠΡΥΠ ΙΛΥΜ ΧΛΩΡΙΥΧΥ ΚΛΙΥ Σελ ΕΡΓΣΗΡΙΚΣ ΕΞΠΛΙΣΜΣ Σελ ΓΩΓΙΜΜΕΡ Σελ ΣΙΧΕΙ ΜΕΡΗΣΗΣ Σελ.4.8 ΣΚΛΗΡΗ Σελ..8. ΓΕΝΙΚ Σελ..8. ΜΕΘ Ι ΠΡΣ ΙΡΙΣΜΥ Σελ..8.3 ΠΡΣ ΙΡΙΣΜΣ ΜΕ Η ΜΕΘ EDTA Σελ..8.4 ΡΧΗ ΜΕΘ Υ Σελ..8. ΠΡΕΜΠ ΙΣΙΚΕΣ ΥΣΙΕΣ ΣΗ ΜΕΡΗΣΗ Σελ..8. ΝΙ ΡΣΗΡΙ Σελ..8.7 ΡΥΘΜΙΣΙΚ ΙΛΥΜ Σελ..9 ΝΡΓΝ ΣΥΣΙΚ Σελ.7.9. ΜΜΩΝΙ Σελ.7.9. ΓΕΝΙΚ Σελ ΠΕΙΡΜΙΚΗ Ι ΙΚΣΙ Σελ.8. ΝΙΡΙΚ ΙΝ Σελ.8.. ΓΕΝΙΚ Σελ.8.. ΠΕΙΡΜΙΚΗ Ι ΙΚΣΙ Σελ.9. ΦΩΣΦΡΣ Σελ.9.. ΓΕΝΙΚ Σελ.9.. ΠΕΙΡΜΙΚΗ Ι ΙΚΛΣΙ Σελ.

7 . ΧΛΩΡΙ Σελ... ΓΕΝΙΚ Σελ... ΜΕΘ Σ ΝΙΡΙΚΥ ΡΓΥΡΥ Σελ...3 ΡΧΗ ΜΕΘ Υ Σελ...4 ΠΡΕΜΠ ΙΣΙΚΕΣ ΥΣΙΕΣ Σελ... ΕΡΓΣΗΡΙΚΣ ΕΞΠΛΙΣΜΣ Σελ... ΝΙ ΡΣΗΡΙ Σελ...7 ΕΙ ΙΚ ΝΙ ΡΣΗΡΙ ΓΙ ΗΝ ΠΜΚΡΥΝΣΗ ΠΡΕΜΠ ΙΣΙΚΩΝ ΥΣΙΩΝ Σελ...8 ΠΡΕΙΜΣΙ ΕΙΓΜΣ Σελ...9 ΓΚΜΕΡΗΣΗ Σελ..3 ΥΠΛΕΙΜΜΙΚ ΧΛΩΡΙ Σελ..3. ΓΕΝΙΚ Σελ..3. ΕΙΓΜΛΗΨΙ ΚΙ ΠΕΡΙΡΙΣΜΙ ΗΣ ΜΕΡΗΣΗΣ Σελ ΜΕΘ Ι ΠΡΣ ΙΡΙΣΜΥ Σελ ΧΡΩΜΜΕΡΙΚΗ ΜΕΘ Σ DPD Σελ.3.3. ΓΕΝΙΚ Σελ.3.3. ΠΡΕΜΠ ΙΣΙΚΕΣ ΥΣΙΕΣ Σελ ΡΙ ΜΕΘ Υ Σελ ΝΙ ΡΣΗΡΙ Σελ ΡΥΘΜΙΣΙΚ ΙΛΥΜ ΦΩΣΦΡΙΚΩΝ Σελ.4.3. ΙΛΥΜ ΕΙΚΗ DPD Σελ.4.3. ΙΛΥΜ ΙΩ ΙΥΧΥ ΚΛΙΥ Σελ..3. Ι ΙΚΣΙ ΜΕΡΗΣΗΣ Σελ..3.3 ΕΛΕΓΧΣ ΕΛΕΥΘΕΡΥ ΧΛΩΡΙΥ Σελ..3.4 ΕΛΕΓΧΣ ΛΙΚΥ ΧΛΩΡΙΥ Σελ..3. ΥΠΛΓΙΣΜΣ Σελ..4 ΘΕΙΙΚ ΙΝ Σελ..4. ΓΕΝΙΚ Σελ..4. ΠΕΙΡΜΙΚΗ Ι ΙΚΣΙ Σελ.. ΡΓΝΙΚ ΣΥΣΙΚ Σελ... ΒΙΧΗΜΙΚ ΠΙΥΜΕΝ ΞΥΓΝ(BOD) Σελ... ΡΧΗ ΜΕΘ Υ Σελ...3 ΠΡΕΙΜΣΙ ΕΙΓΜΣ Σελ.7. ΧΗΜΙΚ ΠΙΥΜΕΝ ΞΥΓΝ (COD) Σελ.8.7 ΜΙΚΡΒΙΛΓΙΚΗ ΕΞΕΣΗ ΩΝ Υ ΩΝ Σελ.9.7. ΠΡΣ ΙΡΙΣΜΣ ΜΙΚΡΒΙΛΓΙΚΥ ΦΡΙΥ Σελ.9.7. ΠΕΡΙΓΡΦΗ Ι ΙΚΣΙΣ ΝΛΥΣΗΣ ΜΕΡΗΣΗΣ Σελ.9 7

8 .7.3 ΠΡΕΙΜΣΙ ΘΡΕΠΙΚΥ ΥΛΙΚΥ Σελ ΙΗΘΗΣΗ Σελ.9.7. ΕΠΩΣΗ Σελ.9.7. ΚΜΕΡΗΣΗ ΠΙΚΙΩΝ Σελ ΥΠΛΓΙΣΜΣ Σελ.7.8 ΕΙΚΕΣ ΡΥΠΝΣΗΣ Υ ΠΣΙΜΥ ΝΕΡΥ Σελ.7 ΚΕΦΛΙ 7 Σελ.7 7. ΠΕΛΕΣΜ ΕΙΓΜΛΗΨΙΩΝ ΗΜΣ ΜΥΣΥΡΩΝ Σελ.74 ΣΧΗΜ 7. ΛΙΚΙΝΣ Σελ.74 ΣΧΗΜ 7. ΛΙΚΙΝΣ Σελ.7 ΣΧΗΜ 7.3 ΛΙΚΙΝΣ Σελ.7 ΣΧΗΜ 7.4 ΛΙΚΙΝΣ Σελ.77 ΣΧΗΜ 7. ΒΛΚΚΣ Σελ.78 ΣΧΗΜ 7. ΒΛΚΚΣ Σελ.79 ΣΧΗΜ 7.7 ΒΛΚΚΣ Σελ.8 ΣΧΗΜ 7.8 ΒΛΚΚΣ Σελ.8 ΣΧΗΜ 7.9 ΚΥΦΣ Σελ.8 ΣΧΗΜ 7. ΚΥΦΣ Σελ.83 ΣΧΗΜ 7. ΚΥΦΣ Σελ.84 ΣΧΗΜ 7. ΚΥΦΣ Σελ.8 ΣΧΗΜ 7.3 ΦΥΡΝΕ Σελ.8 ΣΧΗΜ 7.4 ΦΥΡΝΕ Σελ.87 ΣΧΗΜ 7. ΦΥΡΝΕ Σελ.88 ΣΧΗΜ 7. ΦΥΡΝΕ Σελ.89 ΣΧΗΜ 7.7 ΡΙΠΛΕ (ΛΙΚΙΝΣ, ΒΛΚΚΣ, ΚΥΦΣ, ΦΥΡΝΕ) Σελ.9 ΚΕΦΛΙ 8 Σελ.9 8. ΣΥΜΠΕΡΣΜ-ΣΥΖΗΗΣΕΙΣ Σελ.9 8. ΠΡΣΕΙΣ Σελ.93 ΒΙΒΛΙΓΡΦΙ Σελ.9 8

9 THE STUDY OF WATERING NETWORK OF MANICIPALITY MOUSOURON The aim of diplomatic project is the study of the waterin network, which is based on the water quality parameters of the sources, tans and waterin network of the Manicipality Mousouron, in the Chania prefecture. The samphin sites where: Alikianos, Vatolakkos, Fournes and Koufos. The chronical start of the sample collection for the study of the network bein in September and it was completed in March, so as to examine the natural and chemical characteristics of water in all seasons periods, in order to have a clear perception of chanes and also how much the microbioloical consistence is effected as well as its wider characteristics by the seasons chanes. 9

10 ΚΕΦΛΙ. ΕΙΣΓΩΓΗ Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη του δικτύου ύδρευσης, που βασίζεται στη μελέτη των παραμέτρων ποιότητας του νερού των πηγών, δεξαμενών και του δικτύου ύδρευσης του ήμου Μουσούρων στο νομό Χανίων. Η περιοχές οι οποίες πραγματοποιήθηκαν η δειγματοληψίες και κατ επέκταση οι εργαστηριακές αναλύσεις για να ληφθούν τελικώς τα ακόλουθα αποτελέσματα είναι οι εξής: λικιανός, Βατόλακκος, Φουρνές και Κουφός. ι χρονική έναρξη των δειγματοληψιών για τη μελέτη του δικτύου ξεκίνησε το Σεπτέμβριο και ολοκληρώθηκε το Μάρτιο του έτσι ώστε να αναλυθούν τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του νερού όλες τις εποχιακές περιόδους για να έχουμε μια πλήρη εικόνα των αλλαγών και πόσο επηρεάζεται η μικροβιολογική του σύσταση καθώς και τα ευρύτερα χαρακτηριστικά του από τις εποχικές αλλαγές.. ΓΕΝΙΚ Νερό (ή στην καθαρεύουσα ύδωρ), λέξη από την οποία και πολλοί παράγωγοι όροι (υδατικό, ένυδρο κ.λ.π.) είναι η περισσότερο διαδεδομένη χημική ένωση και είναι άπαραίτητη σε όλες γνωστές μορφές ζωής στον πλανήτη. ι άνθρωποι και τα ζώα έχουν στο σώμα τους -7% νερό(κατά βάρος), ενώ φτάνει μέχρι και το 9% εκείνου των κυττάρων. ο νερό αποτελείται από υδρογόνο και οξυγόνο. παντάται και στις 3 μορφές: στερεή (πάγος, χιόνι), υγρή (νερό πηγών, ποταμών, θαλασσών) και αέρια (υδρατμόι στην ατμόσφαιρα). Επίσης, το νερό υπάρχει σε όλους τους ζωντανούς (ζωικούς και φυτικούς) οργανισμούς. Στις τροφές υπάρχει σε μεγάλο ποσοστό. ο γάλα π.χ περιέχει 87%, οι πατάτες 78%, τα αυγά 74%, τα λαχανικά και τα φρούτα μέχρι 93% νερό. Στο ανθρώπινο σώμα το νερό περιέχεται σε ποσότητα 7% και στο αίμα 9%. Μερικές φορές προσκολλάται σε διάφορες χημικές ουσίες και σχηματίζει με αυτές ένυδρες ενώσεις, συνήθως κρυσταλλικές, όπως είναι ο ένυδρος θειικός χαλκός, ο γύψος, το θειικό ασβέστιο κ.α. το νερό αυτό ονομάζεται κρυσταλικό νερό. Άλλοτε πάλι το νερό ενώνεται σταθερά με τα μόρια των χημικών ενώσεων και σχηματίζεται νέα χημική ένωση. Έτσι π.χ το τριοξύδιο του θείου και το πεντοξείδιο του φωσφόρου ενώνονται με το νερό και δίνουν νέες χημικές ενώσεις, το θειικό οξύ και το φωσφορικό οξύ. ο νερό αυτό ονομάζεται χημικό και δεν είναι δυνατό να απομακρυνθεί με θέρμανση όπως το κρυσταλλικό νερό.

11 Ι ΙΗΕΣ ΝΕΡΥ Ιδιότητες Γενικές νομασία Νερό Μοριακή γεωμετρία (non- SI) Χημικός τύπος H O εμφάνιση ιαυγές, σχεδόν άχρωμο υγρό με έναν ελαφρά μπλε τόνο []. Φυσικές τομικό βάρος Σημείο τήξεως Σημείο ζέσεως Κρίσιμη θερμοκρασία 8.8 amu 73. K ( C) 373. K ( C) 47 K Κρίσιμη πίεση Πυκνότητα (μεγ.) είκτης διάθλασης. MPa km 3 στους 4 C.333 (υγρό νερό, C) Θερμοχημεία f H αέριο f H υγρό f H στερεό S αέριο, bar S υγρό, bar S στερεό kjmol kjmol kjmol Jol K) 9.9 Jol K) 4 Jol K) σφάλεια Κατάποση Εισπνοη Επιδερμίδα Μάτια παραίτητο για τη συντήρηση της ζωής. Υπερβολική κατανάλωση μπορεί να προκαλέσει κράμπες, και μπορεί να οδηγήσει τελικά σε ανισορροπία ηλεκτρολυτών εξαιτίας της όσμωσης, προκαλώντας πονοκέφαλο, σύγχυση και πιθανόν κώμα ή θάνατο (μετά από ώρες). Μπορεί να οδηγήσει σε ασφυκτικά συμπτώματα παρ' όλιγον πνιγμό ή ημιπνιγμό και πνιγμό. Παρατεταμένη εμβάπτιση (παραμονή στο νερό) μπορεί να προκαλέσει ξεφλούδισμα (απολέπιση). εν ενέχει κίνδυνο. Μονάδες SI χρησιμοποιήθηκαν όπου ήταν δυνατό. Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, τα μεγέθη αναφέρονται σε κανονικές συνθήκες.

12 .3 Σύσταση ο νερό μέχρι το 8ο αιώνα θεωρούνταν ως στοιχείο. Πρώτος ο πατέρας της νεότερης χημείας Λαβουαζιέ απέδειξε ότι είναι ένωση του υδρογόνου και του οξυγόνου. Κάθε μόριο νερού περιέχει δύο άτομα υδρογόνου και ένα άτομο οξυγόνου. Έτσι ο χημικός του τύπος του νερού είναι H O και η σχετική αναλογία βαρών του υδρογόνου και του οξυγόνου είναι,:,..4 ομή του μορίου ο μόριο του νερού δεν είναι γραμμικό, δηλαδή οι δεσμοί -Η δε βρίσκονται πάνω στην ίδια ευθεία, αλλά σχηματίζουν γωνία 4, μοιρών. ο μήκος του δεσμού -Η είναι,9 Å (Άγκστρεμ, Å = -8 cm). Λόγω της γωνιακής διάταξης του δεσμού -Η, το μόριο του νερού είναι ασύμμετρο και έχει υψηλή διπολική ροπή. ο κέντρο του θετικού φορτίου βρίσκεται προς την πλευρά του υδρογόνου και του αρνητικού προς την πλευρά του οξυγόνου. υψηλός πολικός χαρακτήρας του μορίου εξηγεί τη μεγάλη του διηλεκτρική σταθερά (78 στους C) και άλλες ιδιότητες αυτού, όπως είναι η διάλυση ετεροπολικών ενώσεων στο νερό, ιδιότητα που το καθιστά ένα από τα καλύτερα διαλυτικά μέσα. ο νερό παρουσιάζει έντονα το φαινόμενο της σύζευξης, με τη δημιουργία δεσμών διά γέφυρας υδρογόνου. α μόρια δηλαδή του νερού σχηματίζουν δεσμούς μεταξύ του ηλεκτροθετικού υδρογόνου του ενός μορίου και του ηλεκτροαρνητικού οξυγόνου του άλλου μορίου. εσμοί υδρογόνου μεταξύ των μορίων του νερού εξακολουθούν να υπάρχουν και σε υψηλή σχετικά θερμοκρασία. Έτσι, στους C ο αριθμός των δεσμών υδρογόνου μεταξύ των μορίων του νερού έχει τέτοια τιμή, ώστε ο στοιχειομετρικός τύπος του, στους C, δεν είναι ο γνωστός H O, αλλά H 8 O 9.. Φυσικές ιδιότητες ο νερό είναι υγρό, διαυγές, άχρωμο σε λεπτά στρώματα, κυανίζον σε μεγάλους όγκους. Η καθαρή ουσία είναι άγευστη, ενώ το καλό πόσιμο νερό έχει ευχάριστη γεύση, που οφείλεται στα διαλυμένα άλατα και αέρια. Η πυκνότητα του νερού είναι διαφορετική σε διάφορες θερμοκρασίες, με μέγιστη στους 4 C. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι τιμές της πυκνότητας του νερού σε διάφορες θερμοκρασίες. ΠΥΚΝΗΕΣ ΝΕΡΥ ΚΙ ΠΓΥ Θερμοκρασία σε C Πυκνότητα (rcm 3 ) (νερό).9998 (πάγος).97 πό τον πίνακα φαίνεται πως το νερό σε στερεή κατάσταση έχει μικρότερη πυκνότητα απ' ό,τι στην υγρή. υτό έχει μεγάλη σημασία για την οικονομία της φύσης: ι πάγοι επιπλέουν στο νερό και δρουν ως μονωτικά, εμποδίζοντας το νερό που βρίσκεται από

13 κάτω να παγώσει, μ' όλες τις ευεργετικές συνέπειες στη ζωή του υδρόβιου κόσμου. Χωρίς την "ανωμαλία" αυτή της πυκνότητας του νερού, η ζωή στον πλανήτη μας δε θα υπήρχε, τουλάχιστον με τη σημερινή της μορφή, εξαιτίας της βαθμιαίας ψύξης του νερού της επιφάνειας της Γης. Η ιδιορρυθμία της πυκνότητας του νερού είναι η αιτία της αποσάθρωσης των βράχων. ο νερό που εισέρχεται στις ρωγμές των βράχων στερεοποιείται κατά τη διάρκεια του χειμώνα και προκαλεί την αποσάθρωσή τους. κόμα, το σπάσιμο των σωλήνων διανομής του νερού κατά το χειμώνα οφείλεται στην αύξηση του όγκου του νερού κατά τη μετάβαση από την υγρή στη στερεή κατάσταση. ο νερό έχει ειδική θερμότητα(θερμοχωρητικότητα) πολύ μεγάλη ( ψυκτικό μέσο και ως φορέας θερμότητας στα καλοριφέρ. ). Χρησιμοποιείται ευρύτατα ως. Χημικές ιδιότητες ο νερό έχει ποικίλη χημική δράση. Σχηματίζει "ενώσεις διά προσθήκης" με πολλά άλατα, καθώς και με πολλά μόρια άλλων ουσιών. ι ενώσεις αυτές ονομάζονται υδρίτες ή ένυδρες ενώσεις. ι δυνάμεις που ενώνουν τα μόρια των ουσιών και του νερού είναι:. Ελκτικές δυνάμεις μεταξύ του θετικού ιόντος του μετάλλου και του αρνητικού οξυγόνου του πεπολωμένου μορίου του νερού. Σχηματισμός ημιπολικού δεσμού μεταξύ του ατόμου του οξυγόνου και του ιόντος του μετάλλου με ένα ζεύγος ηλεκτρονίων. 3. Σχηματισμός γέφυρας υδρογόνου μεταξύ του μορίου του νερού και της ουσίας. Άλλος σημαντικός τύπος αντίδρασης του νερού είναι η υδρόλυση. ο νερό επιτελεί αντιδράσεις οξειδοαναγωγής, όπου δρα άλλοτε ως οξειδωτικό και άλλοτε ως αναγωγικό μέσο..7 Βαρύ και υπερβαρύ ύδωρ Εκτός από το συνηθισμένο νερό (Η ), που είναι το οξείδιο του πρωτίου (H), έχουμε και το βαρύ ύδωρ, που είναι το οξείδιο του δευτερίου (D ), καθώς και το υπερβαρύ ύδωρ, που είναι το οξείδιο του τριτίου ( ). Βρέθηκε ότι στο φυσικό νερό περιέχεται το D (βαρύ ύδωρ) σε ποσότητα :. περίπου. Καθαρό D παρασκευάζεται με εξαντλητική ηλεκτρόλυση υδατικών διαλυμάτων αλκαλίων, γιατί ηλεκτρολύεται κατά προτίμηση το κοινό νερό και συνεπώς, τα υπολείμματα της ηλεκτρόλυσης του νερού εμπλουτίζονται σε βαρύ νερό..8 Φυσικό νερό ο φυσικό νερό (πηγών, ποταμών κ.λ.π.) δεν είναι καθαρή χημική ένωση. Περιέχει σχεδόν πάντοτε διαλυμένα ανόργανα άλατα, αέρια και άλλες ουσίες, πολλές φορές και οργανικές. Σχηματίζεται από τη συμπύκνωση των υδρατμών που παράγονται από την εξάτμιση του νερού των ποταμών, των λιμνών και των θαλασσών που πέφτει ως βροχή, χιόνι ή χαλάζι. Η ανακύκλωση του νερού του πλανήτη μέσω συνεχών μετατροπών στη φυσική του κατάσταση είναι γνωστή και ως υδρολογικός κύκλος ή κύκλος του νερού. ο νερό της βροχής διαλύει διάφορα συστατικά της ατμόσφαιρας, π.χ. διοξείδιο του άνθρακα (C ), λίγο οξυγόνο και άζωτο, συμπαρασύρει σκόνη, αιθάλη και άλλες αιωρούμενες ουσίες. Φτάνει στη γη ως αραιότατο οξύ, λόγω του διαλυμένου διοξειδίου του άνθρακα. Για το λόγο αυτόν, το φυσικό νερό διαλύει τα δυσδιάλυτα ανθρακικά άλατα του ασβεστίου και του μαγνησίου και τα μετατρέπει σε ευδιάλυτα όξινα ανθρακικά άλατα των στοιχείων. 3

14 .9 Άλατα στο νερό και αποσκλήρυνση Όλα σχεδόν τα πόσιμα νερά περιέχουν, εκτός από τα όξινα ανθρακικά άλατα, και άλλα που διαλύονται στο νερό, όταν αυτό τα συναντά στο έδαφος, όπως χλωριούχο νάτριο (ΝaC, θειϊκο ασβέστιο (CaS 4 ), θειϊκό μαγνήσιο (ΜS 4 ) κ.λ.π. Όταν το νερό περιέχει μεγάλη ποσότητα διαλυμένων αλάτων, λέγεται σκληρό νερό. ο σκληρό νερό είναι ακατάλληλο για την πλύση με σαπούνι, γιατί σχηματίζονται σ' αυτό αδιάλυτοι σάπωνες ασβεστίου και μαγνησίου, δηλ. ελαϊκά, παλμιτικά και στεατικά άλατα ασβεστίου και μαγνησίου που δεν έχουν καμία απορρυπαντική ικανότητα και επιπλέον δε σχηματίζεται καθόλου αφρός σαπουνιού. ο σκληρό νερό προκαλεί διάφορες σοβαρές βιομηχανικές ενοχλήσεις στους ατμολέβητες και αφήνει μετά την εξάτμιση σημαντικές ποσότητες στερεών αποθεμάτων (πουρί). Παλαιότερα, η αποσκλήρυνση του νερού, η αφαίρεση δηλαδή των όξινων ανθρακικών αλάτων του ασβεστίου και του μαγνησίου, γινόταν χημικώς, αναμειγνύοντας και αναταράζοντας το νερό με γάλα ασβέστου. Μετά την ανατάραξη κατακαθόταν το ευδιάλυτο όξινο ανθρακικό ασβέστιο ως αδιάλυτο ανθρακικό ασβέστιο. φηνόταν να καταπέσει το στερεό ανθρακικό ασβέστιο (CaC 3 ) και λαμβανόταν το διαυγές νερό, που ήταν σχεδόν χωρίς σκληρότητα. Με βρασμό το νερό χάνει τη σκληρότητά του. Άλλωστε στην αντίδραση αυτή οφείλεται ο σχηματισμός των σταλακτιτών (από την οροφή του σπηλαίου) και των σταλαγμιτών (από το δάπεδο). ι μεγάλες όμως βιομηχανίες δεν μπορούσαν να καλυφτούν με τις μεθόδους αυτές αποσκλήρυνσης του νερού. Εδώ και πολλά χρόνια χρησιμοποιείται η μέθοδος αποσκλήρυνσης με περμουτίτες. ι περμουτίτες είναι τεχνητοί ζεόλιθοι (ένυδρα πολυπυριτικο - αργιλικά άλατα αλκαλίων, όπως π.χ. ο νατρόλιθος). ο σκληρό νερό αφήνεται να κατέλθει από ένα στενό πύργο γεμάτο με κόκκους περμουτίτη, οπότε τα κατιόντα του ασβεστίου και του μαγνησίου που περιέχονται στο σκληρό νερό ανταλλάσσονται με ισοδύναμη ποσότητα κατιόντων νατρίου από το ζεόλιθο, ενώ τα ανιόντα παραμένουν στο νερό. Η ανταλλαγή αυτή είναι αμφίδρομη, και όταν εξαντληθεί ο ζεόλιθος, δηλ. όταν όλο το νάτριο αντικατασταθεί από ασβέστιο και μαγνήσιο, τότε διαβιβάζεται από τον πύργο διάλυμα χλωριούχου νατρίου, το οποίο εκτοπίζει το ασβέστιο ή το μαγνήσιο που είναι ενωμένο με το ζεόλιθο και έτσι "αναγεννιέται" ο ζεόλιθος. Πιο σύγχρονη μέθοδος αποσκλήρυνσης του νερού είναι η μέθοδος με ανταλλαγή ιόντων. Κατά τη μέθοδο αυτή είναι δυνατό να αφαιρούνται και τα θετικά και τα αρνητικά ιόντα με χρησιμοποίηση κατάλληλων συνθετικών ρητινών από γιγαντιαία οργανικά μόρια. ο νερό αυτό χρησιμοποιείται ως απεσταγμένο.. Βιολογικός ρόλος Η σημαντικότητα του βιολογικού ρόλου του νερού καθίσταται εμφανής αν υπολογίσει κανείς ότι στο εσωτερικό περιβάλλον των κυττάρων το νερό καταλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της κατά βάρος σύστασής των, που μπορεί να μην είναι το ίδιο σε όλα τα κύτταρα, και που κυμαίνεται μεταξύ 7 και 9%. Και ακόμη ότι το μεσοκυττάριο υγρό αποτελεί το υδατικό περιβάλλον που αναπτύσσονται τα κύτταρα των πολυκυττάρων οργανισμών. ι περισσότερες χημικές ουσίες που παρατηρούνται στο εσωτερικό των κυττάρων είναι "ευδιάλυτες" στο νερό. ο γεγονός αυτό επιτρέπει στις διαλυμένες ουσίες την εύκολη μετακίνησή τους από το ένα σημείο του κυττάρου σε άλλο και κατά συνέπεια την επαφή τους και την εξ αυτής πραγματοποίηση των χημικών αντιδράσεων μέσα στο κύτταρο. Χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η υδρόλυση των μακρομορίων κατά την οποία μάλιστα το νερό συμμετέχει ως αντιδρόν σώμα. Σημαντικότεροι λόγοι που καθιστούν το νερό τόσο απαραίτητο στοιχείο της ζωής είναι ακριβώς οι φυσικοχημικές του ιδιότητες που αποτελούν απόρροια της πολικότητας και της ικανότητας των μορίων του να συνδέονται μεταξύ τους με δεσμούς υδρογόνου. ναλυτικότερα οι φυσικοχημικές του αυτές ιδιότητες είναι:. Η μεγάλη διαλυτική ικανότητα. 4

15 . Η μεγάλη αντίσταση σε θερμικές μεταβολές, (μεγαλύτερη από κάθε υγρό). 3. Η ανάπτυξη ισχυρών δυνάμεων συνοχής και συνάφειας. 4. Η μεγάλη πυκνότητα σε υγρή μορφή απ ότι σε στερεή.. Η αντιστρεπτή διάσταση του νερού σε κατιόντα υδρογόνου και ανιόντα υδροξυλίου.. Ιαματικές πηγές ο νερό της βροχής μερικές φορές διεισδύει μέσα στο έδαφος και γίνεται θερμότερο, γι' αυτόν το λόγο διαλύει περισσότερες στερεές ουσίες με τις οποίες έρχεται σε επαφή. ο νερό αυτό βγαίνει στην επιφάνεια και σχηματίζει πηγές που λέγονται "θερμές πηγές" ή "μεταλλικές" ή "ιαματικές". νάλογα με τις ουσίες που είναι διαλυμένες στο νερό, οι θερμές πηγές διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες, όπως σε "οξυανθρακικές" (Νιγρίτα, Σουρωτή), που περιέχουν διοξείδιο του άνθρακα, "θειούχες" ( Λαγκαδάς, Σέδες, Σιδηρόκαστρο), που περιέχουν υδρόθειο και άλλα θειούχα άλατα, "αλκαλικές" (Λουτράκι, ιδηψός), που περιέχουν όξινο ανθρακικό νάτριο ή λίθιο, "πικρές", που περιέχουν θειϊκό μαγνήσιο, θειϊκό νάτριο, "σιδηρούχες" και τέλος "ραδιενεργές", λόγω των ραδιενεργών αερίων που περιέχουν. ι Ιαματικές πηγές εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην πόλη Σπα του Βελγίου.. Πόσιμο νερό ο πόσιμο νερό πρέπει να είναι διαυγές, άχρωμο, άοσμο, δροσερό (θερμοκρασίας 7 - βαθμών Κελσίου). Πρέπει να περιέχει μικρή ποσότητα ανόργανων αλάτων (, γραμ. στο λίτρο), γιατί το καθαρό νερό χωρίς διαλυμένα άλατα είναι βλαβερό για τον οργανισμό, εξαιτίας της μεγάλης διαπιδυτότητας των κυττάρων. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο τα θαλασσινά ψάρια πεθαίνουν όταν μεταφερθούν σε γλυκό νερό και ψάρια του γλυκού νερού πεθαίνουν αμέσως μόλις τοποθετηθούν μέσα σε απεσταγμένο νερό, γιατί καταστρέφονται τα ερυθρά αιμοσφαίρια (αιμόλυση). ο πόσιμο νερό περιέχει διαλυμένο οξυγόνο, άζωτο, διοξείδιο του άνθρακα, ελάχιστα ίχνη οργανικών ουσιών, καθώς και ίχνη φυτικών μικροοργανισμών. Έλεγχος του πόσιμου νερού: ο πόσιμο νερό πρέπει να εξετάζεται φυσικώς (θερμοκρασία, διαύγεια, γεύση, οσμή), χημικώς (ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος ουσιών, σκληρομετρία), μικροσκοπικώς (έρευνα μικροοργανισμών), βακτηριολογικώς (καλλιέργεια των μικροβίων του νερού) και τοπογραφικώς (θέση πηγής, διαδρομής του νερού)..3 Γλυκό νερό Με τον όρο γλυκό ύδωρ χαρακτηρίζεται σε αντίθεση προς τη θάλασσα κάθε υδάτινη έκταση με γλυκό νερό π.χ. λίμνες, ποταμοί. Για την περίπτωση αυτή έχει ορισθεί ειδική γραμμή φόρτωσης πλοίου (μέγιστου δυνατού φορτίου) που ονομάζεται γραμμή φόρτωσης γλυκέων υδάτων (fresh water line). Επίσης στα πλοία, χαρακτηρίζεται γλυκό νερό το νερό που τοποθετείται στις δεξαμενές γκυκέου ύδατος (fresh water tanks) για διάφορες χρήσεις..4 ο πρόβλημα της λειψυδρίας Εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης του πληθυσμού της γης, της μαζικής κατανάλωσης, της κατάχρησης των φυσικών πόρων και της μόλυνσης του νερού η διαθεσιμότητα του πόσιμου νερού δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής και διαρκώς μειώνεται. Για αυτό το λόγο, το νερό αποτελεί στρατηγικής σημασίας αγαθό σε όλη την υφήλιο και αιτία για πολλές πολιτικές διενέξεις. Πολλοί έχουν προβλέψει ότι το καθαρό νερό θα γίνει το πετρέλαιο του μέλλοντος καθιστώντας τον Καναδά με τα πλεονάζοντα αποθέματα νερού την πιο πλούσια χώρα του πλανήτη. Σύμφωνα με την έρευνα της UNESCO που πραγματοποιήθηκε το 3 για τα παγκόσμια αποθέματα νερού, στα επόμενα χρόνια η ποσότητα του νερού που αναλογεί στον καθένα προβλέπεται να μειωθεί κατά 3%. 4% από τους ανθρώπους που ζουν στη γη δεν έχουν επαρκές νερό ακόμα και για υποτυπώδη υγιεινή. Περισσότεροι από, εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν

16 το από ασθένειες που σχετίζονται με την κατανάλωση μολυσμένου νερού ή με ξηρασία. ο 4, σε μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τη φιλανθρωπική οργάνωση WaterAid αναφέρεται ότι στη Βρετανία ένα παιδί πεθαίνει κάθε δευτερόλεπτα από ασθένειες που σχετίζονται με το νερό. ο πόσιμο νερό - τώρα πολυτιμότερο από κάθε άλλη φορά στην ιστορία λόγω της εντατικής χρησιμοποίησης του στη γεωργία, στη σύγχρονή βιομηχανία και στην παραγωγή ενέργειας - χρειάζεται καλύτερη διαχείριση και λογική χρήση εάν δεν επιθυμούμε να ζήσουμε τραγικές καταστάσεις στο μέλλον. []

17 ΚΕΦΛΙ. Νομοθεσία Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμόρφωση προς την οδηγία 9883ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαικής Ένωσης της 3 ης Νοεμβρίου 998.(Κοινή Υπουργική πόφαση Υ). ι Υπουργοί Εσωτερικών, ημοσίας ιοίκησης και ποκέντρωσης-εθνικής ικονομίας- νάπτυξης-περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ημοσίων Έργων-Υγείας και Πρόνοιας. Σκοπός της παρούσας πόφασης είναι η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 9883ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαικής Ένωσης για τη ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαικών Κοινοτήτων της 3 ης Νοεμβρίου 998, με στόχο την προστασία της ανθρώπινης υγείας από τις δυσμενείς επιπτώσεις που οφείλονται στη ρύπανση ή και μόλυνση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, διασφαλίζοντας ότι είναι υγιεινό και καθαρό.(ee L3398). [8].. Προσέγγιση της ποιότητας του νερού από τη νομοθεσία Η Ελληνική νομοθεσία καθορίζει νομοθετικά την ποιότητα του νερού με αντίστοιχες Υγειονομικές διατάξεις ή με Προεδρικά ιατάγματα τα οποία είναι η προσαρμογή της Νομοθεσίας της Ευρωπαικής Ένωσης στο Ελληνικό κράτος. Η ισχύουσα Νομοθεσία χωρίζει το νερό σε 4 κατηγορίες:. Πόσιμο νερό δικτύου ύδρευσης.. Εμφιαλωμένο νερό, το οποίο νομοθετικά διαχωρίζεται σε φυσικό μεταλλικό νερό και σε επιτραπέζιο νερό. 3. Νερό κολυμβητηρίων 4. Επιφανειακό νερό αναψυχής.. ΠΡΜΕΡΙ ΚΙ ΠΡΜΕΡΙΚΕΣ ΙΜΕΣ ( πίνακας.) Μικροβιολογικές παράμετροι πόσιμου νερού Παράμετρος Παραμετρική τιμή (αριθμός m Escherichia coli (E.coli) Εντερόκοκκοι Για το νερό που πωλείται σε φιάλες ή δοχεία, ισχύουν τα ακόλουθα: Παράμετρος Παραμετρική τιμή Escherichia coli (E.coli) Εντερόκοκκοι Pseudomonas aeruinosa ριθμός αποικιών σε C ριθμός αποικιών σε 37 c ml ml ml ml ml 7

18 (πίνακας.) Χημικές παράμετροι πόσιμου νερού Παράμετρος Παραμετρική τιμή Μονάδα κρυλαμίδιο, μl ντιμόνιο, μl ρσενικό μl Βενζόλιο, μl Βενζο-α-πυρένιο,, μl Βόριο, ml Βρώμικα μl Κάδμιο, μl Χρώμιο μl Χαλκός, ml Κυανιούχα μl, γ 3, μl Επιχλωρυδρίνη, μl Φθοριούχα, ml Μόλυβδος μl Υδράργυρος, μl Νικέλιο μl Νιτρικά ml Νιτρώδη, ml Παρασιτοκτόνα, μl Σύνολο παρασιτοκτόνων, μl Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες, μl Σελήνιο μl ετραχλωροαιθένιο και ριχλωραιθένιο μl λικά τριαλογονομεθάνια μl Βινυλοχλωρίδιο, μl (πίνακας.3) Ενδεικτικές παράμετροι πόσιμου νερού Παράμετρος Παραμετρική τιμή Μονάδα ργίλιο μl μμώνιο, ml Χλωριούχα ml Clostridium perfrinens ριθμός ml (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων) Χρώμα ποδεκτό για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής γωγιμότητα cm - στους C Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου, και 9, Μονάδες ρη Σίδηρος μl Μαγγάνιο μl 8

19 σμή ποδεκτή στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής ξειδωσιμότητα mio Θειικά ml Νάτριο ml Γεύση ποδεκτή στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής ριθμός αποικιών σε Άνευ ασυνήθους μεταβολής C και 37 C Κολοβακτηριοειδή ριθμός ml λικός οργανικός άνθρακας (TOC)Άνευ ασυνήθους μεταβολής Υπολειμματικό χλώριο Θολότητα ποδεκτή στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής ml.3 ΚΝΝΙΣΜΙ ΓΙ ΗΝ ΠΙΗ Υ ΠΣΙΜΥ ΝΕΡΥ Στη χώρα μας ο χαρακτηρισμός της ποιότητας των πόσιμων υδάτων καθορίζεται με τη ιυπουργική πόφαση, με αριθμό (ΦΕΚ 3Β--98) για τη ποιότητα του πόσιμου νερού, σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με αριθμό 8778 της.7.8. Με την απόφαση αυτή, καθορίζονται οι επιτρεπόμενες τιμές των ποιοτικών χαρακτηριστικών, που χαρακτηρίζουν το νερό ως κατάλληλο για πόση. ι τιμές των ποιοτικών χαρακτηριστικών του πόσιμου νερού πρέπει να είναι κατώτερες ή ίσες με τις τιμές, που προσδιορίζονται από τον τίτλο ως νώτατη Παραδεκτή Συγκέντρωση και να προσεγγίζουν τις τιμές που προσδιορίζονται με τον τίτλο Ενδεικτικό επίπεδο. Παρεκκλίσεις από τις τιμές αυτές επιτρέπονται, προκειμένου να αντιμετωπισθούν: α) συνθήκες που έχουν σχέση με την φύση και τη σύσταση του εδάφους στην περιοχή, η οποία τροφοδοτεί την υπό εξέταση πηγή, β) συνθήκες που έχουν σχέση με εξαιρετικά μετεωρολογικά φαινόμενα ή πρόσκαιρες τεχνικές δυσχέρειες. ι παρεκκλίσεις δεν αφορούν σε καμία περίπτωση, τους τοξικούς ή μικροβιολογικούς παράγοντες, και σε κάθε περίπτωση, πρέπει να αποκλείουν τους κινδύνους για τη ημόσια υγεία. α ποιοτικά χαρακτηριστικά του πόσιμου νερού, σύμφωνα με την απόφαση, που προαναφέρθηκε, ταξινομούνται σε κατηγορίες:. ργανοληπτικές παράμετροι Β. Φυσικοχημικές παράμετροι Γ. Παράμετροι που αφορούν τις ανεπιθύμητες ουσίες. Παράμετροι που αφορούν τοξικές ουσίες Ε. Μικροβιολογικές παράμετροι Σ. Ελάχιστη απαιτούμενη συγκέντρωση για το πόσιμο νερό που έχει υποστεί κατεργασία αποσκλήρυνσης Για την παρουσία ραδιενεργών ουσιών, στο νερό, ισχύουν τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στην Υ.Γ3α7 της ι επιτρεπόμενες τιμές για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του πόσιμου νερού είναι, ανά κατηγορία, οι εξής: 9

20 Όρια ποιότητας νερού. ΡΓΝΛΗΠΙΚΕΣ ΠΡΜΕΡΙ (πίνακας.4) Παράμετρος Έκφραση των αποτελεσμάτων Ενδεικτικό επίπεδο νώτατη παραδεκτή συγκέντρωση. Χρώμα ml κλίμακα ptco m δίσκου secchi. Θολερότητα ml SiO 3. σμή Ποσοστό διαλύσεως μονάδες jackson,4 4 μέχρι C 3 μέχρι C 4. Γεύση Ποσοστό διαλύσεως μέχρι C 3 μέχρι C Β. ΦΥΣΙΚ-ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΡΜΕΡΙ (πίνακας.) Παράμετροι Έκφραση των αποτελεσμάτων Ενδεικτικό επίπεδο. Θερμοκρασία C νώτατη παραδεκτή συγκέντρωση. Συγκέντρωση σε ιόντα υδρογόνου μονάδα ph,<ph<8, 9, 7. γωγιμότητα μscm, C 4 8. Χλώριο ml cl 9. Θειικά ml SO 4 -. Πυρίτιο ml SiO. σβέστιο ml Ca +. Μαγνήσιο ml M Νάτριο ml Na Κάλιο ml K +. ργίλιο ml Al 3+,,. λική σκληρότητα 7. Ξηρό υπόλειμμα ml, 8 C 8. ιαλυμένο οξυγόνο 9. Ελεύθερο διοξείδιο του άνθρακα % O ml CO

21 Γ. ΠΡΜΕΡΙ ΠΥ ΦΡΥΝ ΝΕΠΙΘΥΜΗΕΣ ΥΣΙΕΣ (πίνακας.) Παράμετρος Έκφραση των αποτελεσμάτων Ενδεικτικό επίπεδο νώτατη παραδεκτή συγκέντρωση. Νιτρικά ml. Νιτρώδη ml,. μμώνιο ml,, 3. Άζωτο μl 4. ξειδωσιμότης ml. λικός οργαν. Άνθρακας ml. Υδρόθειο μl 7. Ύλες που εκχυλίζονται με χλωροφόρμιο ml, 8.Υδρογονάνθρακες διαλυμένοι μlc H OH 9. Φαινόλαι μl, 3. Βόριο μl Β 3. Σίδηρος μl Fe 3. Μαγγάνιο μl Mn 33. Χαλκός μl Cu 34. Ψευδάργυρος μl Zn 3. Φώσφορος μl P O 4 3. Φθόριο μl F 8- C -3 C 7 37.κοβάλτιο μl Co 38. Υπολειμματικό χλώριο μl Cl. ΠΡΜΕΡΙ ΠΥ ΦΡΥΝ ΞΙΚΕΣ ΥΣΙΕΣ (πίνακας.7) Παράμετρος Έκφραση των αποτελεσμάτων Ενδεικτικό επίπεδο νώτατη παραδεκτή συγκέντρωση 39. ρσενικό μlas 4. Βηρύλλιο μl Be 4. Κάδμιο μl Cd 4. Κυανούχα άλατα μl CN 43. Χρώμιο μl Cr 44. Υδράργυρος μl H 4. Νικέλιο μl Ni 4. Μόλυβδος μl Pb 47. ντιμόνιο μl Sb 48. Σελήνιο μlse 49. Βανάδιο μl V

22 Ε. ΜΙΚΡΒΙΛΓΙΚΕΣ ΠΡΜΕΡΙ (πίνακας.8) Παράμετρος. λικά κολοβακτηριοειδή. Κολοβακτηριοειδή κοπράνων ποτελέσματα όγκος του δείγματος (σε m Ενδεικτικό επίπεδο νώτατη παραδεκτή συγκέντρωση ( Μέθοδος διηθητικών μεμβρανών) - NPP< - NPP< νώτατη παραδεκτή συγκέντρωση (Μέθοδος πολλαπλών σωλήνων)npp. Στρεπτόκοκκοι κοπράνων - NPP< 3. Κλωστρίδια αναγωγικά θειωδων αλάτων Παράμετρος - - NPP< Θερμοκρασία επώασης ποτελέσματα όγκος του δείγματος (σε m Ενδεικτικό επίπεδο νώτατη παραδεκτή συγκέντρωση 4. Καταμέτρηση συνολικών βακτηρίων για το πόσιμο νερό 37 C C - -. Καταμέτρηση των συνολικών βακτηρίων για τα συσκευασμένα νερά 37 C C Σ. ΕΛΧΙΣΗ ΠΙΥΜΕΝΗ ΣΥΓΚΕΝΡΩΣΗ ΓΙ ΠΣΙΜ ΝΕΡ ΠΥ ΕΧΕΙ ΥΠΣΕΙ ΚΕΡΓΣΙ ΠΣΚΛΗΡΥΝΣΕΩΣ (πίνακας.9) Παράμετρος Έκφραση των αποτελεσμάτων Ελάχιστη απαιτούμενη συγκέντρωση (νερά που έχουν υποστεί αποσκλήρυνση). λική σκληρότητα ml Ca 3 ή ml CaCO 3. Συγκέντρωση σε ιόντα ph υδρογόνου 3. λκαλικότητα ml HCO 3 3 Στην ίδια πόφαση, καθορίζεται και το είδος των αναλύσεων που πρέπει να εκτελούνται στους τακτικούς και περιοδικούς ελέγχους καθώς και ο ελάχιστος αριθμός δειγμάτων που πρέπει να αναλύονται, το έτος, σε σχέση με την κατανάλωση νερού και τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό. ι απόλυτα απαραίτητοι προσδιορισμοί αφορούν τις εξής παραμέτρους: - σμή - Γεύση - Ηλεκτρική γωγιμότητα(ή μια άλλη φυσικοχημική παράμετρος ) - Υπολειμματικό χλώριο - λικά κολοβακτηριοειδή (ή συνολικές μετρήσεις αποικιών σε C και 37 C) - Κολοβακτηριοειδή κοπράνων

23 ι τακτικοί έλεγχοι αφορούν: - σμή - Γεύση - Θολερότητα - Θερμοκρασία - Ηλεκτρική γωγιμότητα - ph - Υπολειμματικό χλώριο - Νιτρικά - Νιτρώδη - μμωνία - λικά κολοβακτηριοειδή - Κολοβακτηριοειδή - λικός αριθμός βακτηρίων, στους C και 37 C ι περιοδικοί έλεγχοι περιλαμβάνουν, εκτός από τους προσδιορισμούς που γίνονται στους τακτικούς ελέγχους και άλλες παραμέτρους που καθορίζονται κατά περίπτωση. Σε ειδικές περιπτώσεις ή σε ατυχήματα, γίνονται έκτακτοι έλεγχοι. Η αρμόδια αρχή καθορίζει τις παραμέτρους που πρέπει, εκτάκτως, να ελεγχθούν, ανάλογα με τις συνθήκες. ι έλεγχοι του νερού διενεργούνται από τα ημόσια Κεντρικά και Περιφερειακά Εργαστήρια, τα οποία καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και Κοινωνικών σφαλίσεων. Έλεγχοι γίνονται ακόμα και από οργανωμένα εργαστήρια ημοτικών Επιχειρήσεων ή..., εφόσον έχουν την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή. Με κοινή πόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και ημόσιας άξης και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών σφαλίσεων, συντάσσονται πρόσθετες προδιαγραφές, εφόσον απαιτούνται, που αφορούν επιφανειακά και υπόγεια νερά (ζώνες προστασίας, φυσικοχημικές παράμετροι, κτλ.) για διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού. ρμόδια ρχή για την εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων είναι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών σφαλίσεων. Υπεύθυνοι για την εφαρμογή των όρων των Υγειονομικών ιατάξεων για το πόσιμο νερό, δηλαδή: α) για τη μελέτη,κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και αναγνώριση των συστημάτων ύδρευσης. β) για τον τεχνητό καθορισμό και την παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού, μέσω Εργαστηρίων του ημοσίου ή Εργαστηρίων ημοτικών Επιχειρήσεων ή... εφόσον διατίθενται και έχουν την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή. γ) γενικά για τη λήψη κάθε μέτρου που θα διασφαλίζεται κανονική παροχή υγιεινού νερού, σε μόνιμη βάση, είναι: - για τις υδρεύσεις ήμων και Κοινοτήτων, η ημοτική ή Κοινοτική ρχή ή ο αντίστοιχος για την ύδρευση ργανισμός ή Επιχείρηση ή Σύνδεσμος ήμων και Κοινοτήτων. - για τις βιομηχανίες, ιδρύματα κτλ. α οποία διαθέτουν δική τους ύδρευση, οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους. - για τις βιομηχανίες που βρίσκονται μέσα σε βιομηχανικές περιοχές οι οποίες διαθέτουν κεντρικό δίκτυο ύδρευσης, η ΕΒ. - για τις ιδιωτικές υδρεύσεις, οι ιδιοκτήτες ή νομείς των εγκαταστάσεων ύδρευσης. Σύμφωνα με τη ιυπουργική πόφαση περί πόσιμων νερών, ο ολικός αριθμός κολοβακτηριοειδών, πρέπει να είναι μηδέν στα ml δείγματος, όταν ο προσδιορισμός γίνεται με τη μέθοδο των μεμβρανών και μικρότερος από στα ml δείγματος, όταν γίνεται με τη μέθοδο των πολλαπλών σωλήνων. Μηδενικός πρέπει να είναι και ο αριθμός των κοπρικών κολοβακτηρίων και κοπρικών στρεπτόκοκκων όταν οι προσδιορισμοί γίνονται με τη μέθοδο των μεμβρανών και μικρότερος από ένα με τη μέθοδο των πολλαπλών σωλήνων. κόμα, τα νερά που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση δεν πρέπει να περιέχουν παθογόνους οργανισμούς. Προκειμένου να είναι πλήρης μια μικροβιολογική εξέταση πόσιμου νερού-προτείνεται από τη ιυπουργική πόφαση-να εξετάζονται, ανάλογα με τις ανάγκες, και τα εξής παθογόνα βακτήρια: -Σαλμονέλες 3

24 -Παθογόνοι Σταφυλόκοκκοι -Βακτηριοφάγοι κοπράνων -Εντερικοί ιοί Εξάλλου, τα πόσιμα νερά δεν πρέπει να περιέχουν: -Παρασιτικούς οργανισμούς -Φύκη Άλλα μορφοποιημένα στοιχεία(ζωάρια) ολικός αριθμός βακτηρίων, στο πόσιμο νερό, πρέπει να είναι μικρότερος από βακτήρια ανά ml, στους 37 C (ενδεικτικό επίπεδο) και μικρότερος από βακτήρια ανά ml στους C (ενδεικτικό επίπεδο). Νερά που έχουν υποστεί απολύμανση, πρέπει να έχουν σαφώς μικρότερες τιμές στην έξοδο του συστήματος απολύμανσης. Κάθε υπέρβαση των τιμών αυτών, εφόσον επαναλαμβάνεται, κατά την διάρκεια διαδοχικών δειγματοληψιών, πρέπει να οδηγεί σε πληρέστερο έλεγχο.[3] 4

25 ΚΕΦΛΙ 3 3. ΠΣΙΜ ΝΕΡ 3.. ΓΕΝΙΚ ο νερό, που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση δεν πρέπει να περιέχει χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς σε ποσότητες που μπορεί να έχουν επιπτώσεις στην υγεία. Πρέπει να είναι ασφαλές και ακίνδυνο για την υγεία, να μην είναι θολό και να μην έχει χρώμα και δυσάρεστη οσμή και γεύση. Η τοποθεσία, η κατασκευή, η λειτουργία και η επίβλεψη μιας πηγής υδροληψίας (πηγές, δεξαμενές, επεξεργασία και διανομή νερού) πρέπει να είναι τέτοιες που να αποκλείουν οποιαδήποτε ρύπανση και του νερού. ι περισσότερες χώρες στον κόσμο έχουν καθιερώσει πρότυπα ποιότητας του πόσιμου νερού που εφαρμόζουν στην επικράτειά τους και χρησιμοποιούν μεθόδους ανάλυσης και έκφρασης των αποτελεσμάτων παρόμοιες για να είναι εύκολη η σύγκριση μεταξύ τους. Επίσης, επιδημίες από ασθένειες υδρικής προέλευσης μπορεί να αποφευχθούν εάν γίνονται αυστηροί έλεγχοι από τους υπευθύνους των συστημάτων υδροληψίας και τις αρμόδιες αρχές υγείας, όσον αφορά την ποιότητα του πόσιμου νερού. Σύμφωνα με την Υγειονομική ιάταξη, πόσιμο νερό νοείται το νερό που χρησιμοποιείται για ανθρώπινη κατανάλωση, είτε με προηγούμενη επεξεργασία, είτε όχι, οποιαδήποτε και αν είναι η προέλευσή του. 3. Στάδια επεξεργασίας ύδατος ο στάδιο: Προσθήκη χλωρίου (απολύμανση) Με την προχλωρίωση θανατώνονται τα μικρόβια που υπάρχουν στο νερό και διευκολύνεται η μετέπειτα επεξεργασία του. ο στάδιο: Προσθήκη θειϊκού αργιλίου (κροκίδωση) ο διάλυμα του θειικού αργιλίου βοηθάει τα στερεά σωματίδια που υπάρχουν μέσα στο νερό να συσσωματωθούν μεταξύ τους και, αφού αποκτήσουν μεγαλύτερο βάρος, να κατακαθίσουν. Η όλη διαδικασία ονομάζεται κροκίδωση. Η κροκίδωση συντελείται σε δύο στάδια που διαφέρουν μεταξύ τους στη σφοδρότητα της ανάμειξης του νερού που προκαλείται είτε με μηχανικά μέσα (αναδευτήρες) είτε με υδραυλικά μέσα (με το στροβιλισμό του νερού από την πρόσκρουσή του στα τοιχώματα των ειδικών δεξαμενών) 3 ο στάδιο: Καθίζηση Μετά την κροκίδωση τα συσσωματωμένα στερεά (κροκίδες) καθιζάνουν στον πυθμένα της δεξαμενής καθίζησης. Με αυτόν τον τρόπο το νερό καθαρίζεται σε ποσοστό 8%. 4 ο στάδιο: Φίλτρανση α πολύ ελαφρά σωματίδια που δεν καθιζάνουν (%), κατακρατούνται σε ειδικά αμμόφιλτρα από τα οποία το νερό βγαίνει πια καθαρό για να δοθεί στην κατανάλωση. ο στάδιο: Μεταχλωρίωση Εφόσον η προχλωρίωση δεν είναι ικανοποιητική, προσθέτουμε συμπληρωματικά χλώριο κατά την είσοδο του νερού στις κλειστές δεξαμενές αποθήκευσης. 3.3 Μέθοδοι Επεξεργασίας Πόσιμου Νερού και υνατότητες των Μεθόδων υτών Θα περιγράφουν σε συντομία οι φυσικές και χημικές διεργασίες που εφαρμόζονται για την επεξεργασία του πόσιμου νερού. Μερικές από αυτές τις διεργασίες εφαρμόζονται και στην επεξεργασία των υγρών αποβλήτων, όπως π.χ η καθίζηση. Η κατά περίπτωση σύνθεση των φυσικών και χημικών διεργασιών, όπως απαιτείται από την ποιότητα του νερού προς επεξεργασία, συνιστά τη μέθοδο που υιοθετείται στην κάθε εφαρμογή.

26 Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά οι χημικές και φυσικές διεργασίες που εφαρμόζονται για τον καθορισμό του νερού Εκφύσηση αέρα και αερισμός Η εκφύσηση με αέρα και ο αερισμός χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία του νερού για την απομάκρυνση διαλυμένων αερίων, όπως διοξείδιο του άνθρακα, υδρόθειο, και άλλων ενώσεων που προκαλούν δυσάρεστη οσμή, γεύση, όπως πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC). αερισμός χρησιμοποιείται επίσης και για την οξείδωση του σιδήρου και του μαγγανίου, που είναι δυνατό να υπάρχουν στο νερό και επίσης για την αποφυγή αναγωγικών συνθηκών, που είναι υπεύθυνες για τη δημιουργία προβλημάτων οσμής και γεύσης. Πολλές μέθοδοι έχουν εφαρμοστεί για την εκφύσηση των διαλυμένων αερίων και για την οξυγόνωση του νερού. Η μέθοδος εξαρτάται από το τι θέλουμε να απαλλαγεί το νερό και από τα οικονομικά των εναλλακτικών λύσεων. Η πιο κοινή τεχνική λύση είναι η χρήση ακροφυσίων, όπου το νερό από τον αγωγό, όπου βρίσκεται υπό πίεση, έρχεται σε επαφή με τον αέρα σχηματίζονται πίδακες. Όταν το επιτρέπει το υψόμετρο, χρησιμοποιούνται πολλαπλές μικρές υδατοπτώσεις. Χρησιμοποιούνται και άλλες μέθοδοι, όπως η διοχέτευση αέρα με διαχυτές, η χρήση πύργων με πληρωτικό υλικό, όπου το νερό έρχεται σε επαφή με τον αέρα που διοχετεύεται στο κάτω μέρος του πύργου. Σε μερικές περιπτώσεις χρήσης πύργων εκφύσησης απαιτείται η συλλογή και ο καθορισμός των αερίων εκφύσησης, επειδή είναι δυνατόν να περιέχουν οργανικές ενώσεις ιεργασίες συσσωμάτωσης αιωρούμενων στερεών ι διεργασίες συσσωμάτωσης των αιωρούμενων στερεών, χρησιμοποιούνται κατά την επεξεργασία του νερού για το σχηματισμό μεγαλύτερων σε μέγεθος στερεών (συσσωμάτωση), η απομάκρυνση των οποίων είναι ευκολότερη με την καθίζηση και τη διήθηση. ούτο επειδή και οι δυο αυτές διεργασίες αποδίδουν καλύτερα όσο το μέγεθος των αιωρούμενων στερεών αυξάνει. ι διεργασίες της συσσωμάτωσης περιλαμβάνουν την ηλεκτροχημική αποσταθεροποίηση των σταθερών αιωρημάτων και την πρόκληση της επαφής των στερεών, έτσι ώστε να είναι δυνατή η συσσωμάτωση τους προς μεγαλύτερα στερεά. α στερεά, που συνήθως υπάρχουν στο νερό, είναι άργιλλος, φυσική οργανική ύλη και άλλα υλικά συνδεδεμένα με τα στερεά, όπως μικροοργανισμοί, τοξικά μέταλλα, συνθετικά οργανικά χημικά, σίδηρος και μαγγάνιο. υτοί οι ρυπαντές συχνά προσροφώνται σε Σ ή συνδέονται μ αυτά και επομένως η απομάκρυνση των Σ απαλλάσσει το νερό και απ αυτούς τους ρυπαντές. ι διεργασίες της συσσωμάτωσης περιλαμβάνουν τρία χωριστά στάδια: ην προσθήκη και διασκορπισμό του κροκιδωτικού ανάμιξη ην αποσταθεροποίηση του αιωρήματος ο σχηματισμό των συσσωματωμάτων α άλατα αργιλλίου και σιδήρου είναι τα περισσότερο χρησιμοποιούμενα κροκιδωτικά στην επεξεργασία του νερού, με το αργίλιο να έχει σαφώς τη μεγαλύτερη εφαρμογή. σχηματισμός του περισσότερο δραστικού κροκιδωτικού συμπλόκου εξαρτάται από τη συγκέντρωση και την ποιότητα του αιωρήματος, τη συγκέντρωση του κροκιδωτικού, το ph, τη θερμοκρασία, την ιοντική ισχύ και το χρόνο αντίδρασης. Εργαστηριακές δοκιμές με τη μέθοδο jar test καθορίζουν την άριστη δόση κροκιδωτικού για ένα συγκεκριμένο αιώρημα. Η χρήση πολυηλεκτρολύτων για την κροκίδωση και σύγχρονη συσσωμάτωση είναι εναλλακτική πρόταση της χρήσης των μεταλλοιόντων. Με τη χρήση πολυηλεκτρολυτών παράγονται μικρότερες ποσότητες ιλύος. ο πρόβλημα με τους πολυηλεκτρολύτες είναι ότι έχουν εξειδικευμένη χρήση για ορισμένη ποιότητα νερού και επομένως παρουσιάζουν αδυναμία να κροκιδωθούν σε μεταβαλλόμενη ποιότητα νερού.

27 ι οργανικοί πολυηλεκτρολύτες χρησιμοποιούνται περισσότερο επιτυχώς ως βοηθητικά κροκίδωσης προωθώντας τη συσσωμάτωση μέσω της γεφύρωσης των στερεών και τη δημιουργία μεγαλύτερων συσσωματωμάτων, που έτσι απομακρύνονται ευκολότερα με την καθίζηση. α τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί μεγάλο ενδιαφέρον για την ύπαρξη χημικών στο επεξεργασμένο νερό. α χημικά αυτά προέρχονται από την ύπαρξη υλικών που γίνεται κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του. Η άμεση (ταχεία) ανάμιξη του κροκιδωτικού είναι αποφασιστικής σημασίας για το σωστό διασκορπισμό του και την αποφυγή δημιουργίας υπερ- ή υπό δόσης σε ορισμένα τμήματα του νερού. χρόνος επίσης μέσα στον οποίο γίνεται διασκορπισμός του κροκιδωτικού καθορίζει το χημικό είδος του κροκιδωτικού, που τελικά σχηματίζεται. Η πιο κοινή μέθοδος ανάμιξης είναι η χρήση αναδευτήρα ανάμιξης στο δοχείο ταχείας ανάμιξης. Άλλες μέθοδοι περιλαμβάνουν σημεία απορρόφησης ενέργειας των εγκαταστάσεων, όπως γωνίες, ταύ, βάννες, στατικούς αναμικτήρες κ.λ.π. ΣΧΗΜ:3. Η συσσωμάτωση γίνεται στα δοχεία συσσωμάτωσης, όπου η αργή ανάδευση ευνοεί τη σύγκρουση και τη συγκόλληση των στερεών σε μεγαλύτερα συσσωματώματα, χωρίς να δημιουργεί πεδία υψηλών διατμητικών τάσεων που θα προκαλούσαν θραύση των μεγαλύτερων συσσωμάτων. 3.3 Καθίζηση και Επίπλευση Η καθίζηση και η επίπλευση είναι διεργασίες διαχωρισμού των Σ με τη βοήθεια της βαρύτητας και της άνωσης. Κατά την καθίζηση τα στερεά και τα συσσωματώματα καθιζάνουν στην ομώνυμη δεξαμενή λόγω βαρύτητας. σχεδιασμός της δεξαμενής είναι τέτοιος, που επιτρέπει την απομάκρυνση των στερεών μέχρι κάποιο μέγεθος. Στην επίπλευση διαχωρίζονται Σ με ειδικό βάρος μικρότερο του νερού, όπως είναι π.χ τα μικροφύκη. Η επίπλευση υποβοηθάται με τη διοχέτευση ή τη δημιουργία μικρών φυσαλλίδων αέρα στη μάζα του αιωρήματος. ι φυσαλίδες αυτές προσκολλούνται στα Σ και τα υποβοηθούν να ανέλθουν με μεγαλύτερη ταχύτητα. όσο κατά την καθίζηση, που είναι και η κύρια διεργασία απομάκρυνσης στερεών, όσο και κατά την επίπλευση, παράγονται ποσότητες ιλύος που πρέπει να διατεθούν. Η καθίζηση χρησιμοποιείται γενικώς σε συνδυασμό με την κροκίδωση και τη συσσωμάτωση, για την απομάκρυνση των μεγαλύτερων συσσωματωμάτων και την καλύτερη απόδοση της διήθησης που ακολουθεί. Η καθίζηση χρησιμοποιείται μερικές φορές και ως προκαταρκτική επεξεργασία, όταν στο νερό τροφοδοσίας υπάρχουν μεγάλες συγκεντρώσεις Σ όπως είναι δυνατό να συμβεί, όταν το νερό προέρχεται από ποταμό με υψηλή θολότητα. 7

28 Σχήμα: 3.ρθογώνια και κυκλική δεξαμενή ακτινωτής ροής. ι κυκλικές δεξαμενές ακτινωτής ροής πολλές φορές συνδυάζουν την ανάμιξη των χημικών και τη συσσωμάτωση με την απομάκρυνση των στερεών ( Circular Tanks). ι δεξαμενές με κεκλιμένα επίπεδα έχουν μεγαλύτερη απόδοση στην απομάκρυνση Σ μικρότερου μεγέθους. α Σ παρασύρονται στην υπερχείλιση των άλλων δεξαμενών ίσου μεγέθους (Plate settlers). ι δεξαμενές επίπλευσης είναι παρόμοιες με τις δεξαμενές καθίζησης, μόνο που η ιλύς συγκεντρώνεται στην επιφάνεια και υπάρχει σε ορισμένες περιπτώσεις διάταξη διοχέτευσης αέρα στο νερό για την υποβοήθηση της επίπλευσης. 8

29 Σχήμα:3.3: εξαμενή με κεκλιμένα επίπεδα και ανοδικής ροής Σχήμα: 3.4 εξαμενή επίπλευσης 3.4 ιήθηση α Σ που απομακρύνονται από το νερό είναι άργιλος, κολλοειδή και ιζηματοποιημένα φυσικά οργανικά άλατα μετάλλων και μο. Επομένως, η διήθηση βελτιώνει την αισθητική εικόνα του νερού, αλλά συγχρόνως το απαλλάσσει και από τους μο. Στις ΗΠ η διήθηση 9

30 είναι υποχρεωτική για τα επιφανειακά νερά και θεωρείται ως μέρος της διαδικασίας απολύμανσης του νερού. ι διατάξεις διήθησης (φίλτρα) περιέχουν κοκκώδη πληρωτικά υλικά όπως η άμμος, ο ανθρακίτης και σε μερικές περιπτώσεις ο ενεργός άνθρακας. α φίλτρα μπορεί να είναι ανοικτά, οπότε λειτουργούν με βαρύτητα, ή κλειστά, οπότε λειτουργούν υπό πίεση. Σχήμα: 3.7 Φίλτρο βαρύτητας ο είδος του πληρωτικού υλικού και το μέγεθος των κόκκων, η ταχύτητα διήθησης, καθώς και η μέθοδος πλύσης του στρώματος του κοκκώδους υλικού εξαρτώνται από την ποιότητα του νερού που διηθείται. Μεγάλη επίσης σημασία για το σχεδιασμό του φίλτρου έχει το εάν προηγείται ή όχι καθίζηση.σε πολλές περιπτώσεις η καλή λειτουργία των φίλτρων εξαρτάται από την καλή λειτουργία των δεξαμενών καθίζησης. Η χρήση του ενεργού άνθρακα ως ένα ξεχωριστό στρώμα πάνω από την άμμο, εξαρτάται από την ύπαρξη οργανικών ενώσεων που πρέπει να απομακρυνθούν. Στα συμβατικά φίλτρα που χρησιμοποιούνται σήμερα, η διήθηση γίνεται με το βάθος ( deep bed filters). Όταν το στρώμα κορεστεί, γεγονός που γίνεται αντιληπτό είτε με την αύξηση της πτώσης πίεσης είτε με τη διέλευση στο διήθημα περισσοτέρων απ όσων θέλουμε στερεών, γίνεται πλύση κατ αντιρροή. Πιο παλιά χρησιμοποιούνταν σε μερικές χώρες, όπως η γγλία, συνεχίζουν να λειτουργούν τα φίλτρα χαμηλής ροής. Στα φίλτρα αυτά η διήθηση δε γίνεται σε βάθος αλλά στην επιφάνεια της άμμου. Εκεί δημιουργείται ένα βιολογικό στρώμα που εκτελεί τη διήθηση και το στρώμα της άμμου απλώς στηρίζει το βιολογικό στρώμα. πό καιρό σε καιρό το βιολογικό αυτό στρώμα απομακρύνεται μηχανικά. α φίλτρα χαμηλής ταχύτητας απαιτούν μεγάλες εγκαταστάσεις και γι αυτό εγκαταλείφτηκαν. Σε μερικές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται φίλτρα «προεπενδεδυμένα» (Procoated filters). Στα ΠΕ φίλτρα χρησιμοποιείται ένα αιώρημα πολύ λεπτού υλικού γη διατόμων που επιτίθεται πάνω σε κοκκώδες υλικό του φίλτρου. ο προεπενδεδυμένο φίλτρο διηθεί καλύτερα τα αιωρούμενα στερεά. 3. Ιοντοανταλλαγή Προσρόφηση ανοργάνων Ιοντοανταλλαγή με συνθετικές ρητίνες ή χρήση προσροφητικών, όπως ενεργός αλουμίνα, χρησιμοποιείται σε πολύ ειδικές περιπτώσεις για την απομάκρυνση διαλυμένων μετάλλων, που συμβατικές μέθοδοι δε μπορούν να απομακρύνουν. ι διεργασίες αυτές είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν για την απομάκρυνση κατιόντων με τοξικές ραδιενεργές ιδιότητες, όπως βάριο, αρσενικό, χρώμιο, φθοριόντα, νιτρικά, ράδιο και ουράνιο. 3. Χημική καθίζηση 3

31 Η διεργασία της χημικής καθίζησης χρησιμοποιείται για την αποσκλήρυνση του νερού και για την απομάκρυνση του σιδήρου και του μαγγανίου. Η χημική καθίζηση είναι επίσης αποτελεσματική για την απομάκρυνση των βαρέων μετάλλων και ραδιενεργών ουσιών. Η χημική καθίζηση μπορεί επίσης να απαλλάξει το νερό μερικώς και από τα διαλυμένα οργανικά καθώς και τους μικροοργανισμούς. Η πιο κοινή μέθοδος είναι η χρήση υδρασβεστίου. Χρησιμοποιούνται επίσης ανθρακικό και καυστικό νάτριο. Η επιλογή του χημικού εξαρτάται από τη μορφή της σκληρότητας, εάν είναι ανθρακική, οπότε η υδράσβεστος επαρκεί, ή εάν είναι σε κάποιο ποσοστό μη ανθρακική, οπότε απαιτείται ανθρακικό νάτριο. Μετά την αποσκλήρυνση απαιτείται διόρθωση του ph και αυτό γίνεται με την επανθράκωση του νερού (re-carbonation) με διοξείδιο του άνθρακα. Σχήμα 3.8: ιονταλλακτική στήλη 3.7 ιεργασίες διαχωρισμού με μεμβράνες Η χρήση μεμβρανών περιλαμβάνει πολλές εναλλακτικές περιπτώσεις όπως: ντίστροφη όσμωση ( RO) Υπερδιήθηση (Υ UF) Μικροδιήθηση ( Μ NF) Ηλεκτροδιάλυση (Η - ED) ι διεργασίες της και της Η χρησιμοποιούνται για την αφαλάτωση, ενώ οι διεργασίες της Υ και Μ είναι δυνητικές για την απομάκρυνση μικρορυπαντών, όπως προδρόμους των τρι-αλογονομεθανίων (THM), χρώμα και Σ κολλοειδών διαστάσεων. Σχήμα: 3.9: ντίστροφη όσμωση Στην εφαρμογή τεχνολογίας των μεμβρανών μεγάλη σημασία έχει η προεπεξεργασία του νερού για την απομάκρυνση των Σ και την προστασία, μ αυτόν τον τρόπο των μεμβρανών 3

32 από το μπλοκάρισμα. Η χρήση ή όχι των μεμβρανών εξαρτάται από την ύπαρξη ή όχι εναλλακτικών πηγών νερού και από τα οικονομικά μεγέθη κατασκευής των εγκαταστάσεων και λειτουργίας των. [] 3

33 ΚΕΦΛΙ 4 4.ΕΠΙΒΡΥΝΣΗ ΗΣ ΜΙΚΡΒΙΛΓΙΚΗΣ ΠΙΗΣ Υ ΠΣΙΜΥ ΝΕΡΥ ΣΕ ΙΚΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ 4.. Πρόκληση των υδατογενών επιδημιών πρωταρχικός στόχος της υγιεινής του πόσιμου νερού είναι το νερό που φτάνει στον καταναλωτή να είναι ασφαλές και να μην δημιουργεί οποιαδήποτε προβλήματα υγείας. Πολλοί παθογόνοι μικροοργανισμοί έχουν ανιχνευθεί στα πόσιμα νερά. Προέρχονται από νοσούντα άτομα, ζώα κτηνοτροφικών μονάδων ή άγρια ζώα και πουλιά. ι μικροοργανισμοί αυτοί προσβάλλουν κυρίως το γαστρεντερικό σύστημα του ανθρώπου και των ζώων. ι μολύνσεις προκαλούνται από κατανάλωση νερού, το οποίο έχει υποστεί ρύπανση από αστικά λύματα, μολυσμένων ψαριών και θαλασσινών καθώς και ωμών λαχανικών που έχουν ποτιστεί με λύματα. Μόλυνση μπορεί να προκαλέσει και η εισπνοή μικροσταγονιδίων μολυσμένων με Leionella pneumophila ή σπόρια παθογόνων μυκήτων. χρόνος επιβίωσης των παθογόνων μικροοργανισμών στο νερό μπορεί να είναι από λίγα λεπτά της ώρας μέχρι και ένα χρόνο και η μολυσματική τους δόση ποικίλλει από λίγα κύτταρα μέχρι αρκετές χιλίαδες. Πολλοί μικροοργανισμοί (βακτήρια, ιοί, πρωτόζωα, σκώληκες ) ευθύνονται για τις υδατογενείς επιδημίες, και ο κατάλογος συνεχώς μεγαλώνει όσο εξελίσσονται οι τεχνικές απομόνωσής τους. Ένα πρόσφατο παράδειγμα είναι το Helicobacter pylori, το οποίο συσχετίζεται με το έλκος του στομάχου. Προσοχή χρειάζεται στους δυνητικά παθογόνους μικροοργανισμούς. ι περισσότεροι προσβάλλουν το δέρμα, τα αυτιά, τα μάτια και τον ρινοφάρυγγα. Στις χώρες που υπάρχουν επιδημιολογικά στοιχεία φαίνεται ότι, από τα παθογόνα βακτήρια, τις περισσότερες επιδημίες έχει προκαλέσει το campylobacter jejuni. κολουθεί η E.coli, η Salmonella (7 ορότυποι), η Shiella (4 ορότυποι), το Vibrio cholera και η Yersinia enterocolitica. πό τους ιούς συχνότερα προκαλούν υδατογενείς επιδημίες οι Adenovirus(3 τύποι), οι Enteroviruses(7 τύποι) και ο ιός Hepatitis.A.. από τα πρωτόζωα το Balantidium coli, η Entamoeba histolytica, η Giardia lamblia και το Cryptosporidium και από τους έλμινθες τα Ancylostoma duodenale, Ascaris lumbricoides, Dracunculus medinensis, Echinococcus ranulosis, Taenia spp. πό τους ορότυπους των Σαλμονέλλων στο νερό και τα λαχανικά συχνότερα απομονώνεται ο S.paratyphi B και S. Typhimurium. Η συσχέτιση της παρουσίας στο νερό παθογόνων βακτηριδίων του γαστρεντερικού συστήματος με τους δείκτες κοπρανώδους ρύπανσης του νερού είναι πολύ καλή. Για παράδειγμα Salmonella spp ανιχνεύεται πάντοτε όταν ο αριθμός των κοπρανωδών κολοβακτηριοειδών ξεπεράσει τους ml. εν υπάρχει όμως συσχέτιση της παρουσίας δυνητικών παθογόνων βακτηριδίων, πρωτοζώων και ιών με τους κοπρανώδεις δείκτες. 4. Νέες κατευθύνσεις της υγιεινής του νερού ο νερό όμως δεν πρέπει να είναι μόνο ασφαλές αλλά πρέπει να είναι και ευχάριστο στον καταναλωτή. Ένα δυσάρεστο νερό μπορεί να προκαλεί την εντύπωση ότι δεν είναι ασφαλές. ότε είναι πιθανόν ο καταναλωτής να καταφύγει σε άλλες ανεξέλεκτες πηγές ύδρευσης. Άρα το νερό πρέπει να είναι αποδεκτό και ως προς τις οργανοληπτικές και αισθητικές του ιδιότητες. ι οργανοληπτικές ιδιότητες του νερού είναι συχνά ένας ασφαλής και εύκολα διακρινόμενος δείκτης της ποιότητας του νερού. Η παρουσία ορισμένων τοξικών ουσιών, για παράδειγμα, μπορεί να βρεθεί μετρώντας παράγοντες όπως η γεύση, οσμή, χρώμα και θολερότητα. α τελευταία χρόνια η υγιεινή του πόσιμου νερού έχει πάρει διεθνώς νέες κατευθύνσεις. εν δίνεται πλέον μόνο έμφαση στον αριθμό των μικροοργανισμών-δεικτών που ανιχνεύονται σε δείγματα νερού. Μεγαλύτερη σημασία δίνεται στην καθημερινή και συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του νερού, στην πηγή υδροληψίας, στην αποτελεσματικότητα της απολύμανσης και στην ακεραιότητα του δικτύου ύδρευσης. 33

Κεφάλαιο 1 ο. Εντεροκοκκοι Pseudomonas aeruginosa Αριθμός αποικιών σε 37 C. Πίνακας 1:Μικροβιολογικές παράμετροι. Ακρυλαμίδιο Αντιμώνιο

Κεφάλαιο 1 ο. Εντεροκοκκοι Pseudomonas aeruginosa Αριθμός αποικιών σε 37 C. Πίνακας 1:Μικροβιολογικές παράμετροι. Ακρυλαμίδιο Αντιμώνιο Κεφάλαιο 1 ο 1.Τεχνολογία-2.Πόσιμο νερό Πόσιμο νερό ορίζεται το νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.αυτό μπορεί να είναι στην φυσική του κατάσταση είτε να προέρχεται από επεξεργασία ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΟΥΔΟΥΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΕΛΛΗ-ΕΙΡΗΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΟΣΜΑΝΤΖΙΚΙΔΟΥ. ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Το. νερό πηγή ζωής» ΤΑΞΗ: Ά

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΟΥΔΟΥΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΕΛΛΗ-ΕΙΡΗΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΟΣΜΑΝΤΖΙΚΙΔΟΥ. ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Το. νερό πηγή ζωής» ΤΑΞΗ: Ά ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Το νερό πηγή ζωής» ΤΑΞΗ: Ά ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ, ΕΛΕΝΗ ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ Το νερό αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς φυσικούς πόρους. Η διαχείριση της ποιότητας και της ποσότητας του νερού από τον άνθρωπο δεν ήταν πάντα η καλύτερη δυνατή.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος EPFL ΜSc Υγ. & Ασφάλειας Εργασίας RWTH-Aachen Πρ/μένη Δ/νσης Υγειον. Μηχ. & Υγ. Περιβάλλοντος Υπ.Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3.250,00 ΕΥΡΩ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 85111820-4

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3.250,00 ΕΥΡΩ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 85111820-4 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αγγελάκη 13, 546 21 Πληροφορίες: Ε. Μάμμος Τηλέφωνο:2313318447 Fax: 2310233532 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. για το έργο. «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (Φυσικοχημικός και μικροβιολογικός εργαστηριακός έλεγχος)»

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. για το έργο. «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (Φυσικοχημικός και μικροβιολογικός εργαστηριακός έλεγχος)» ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ για το έργο «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (Φυσικοχημικός και μικροβιολογικός εργαστηριακός έλεγχος)» για το έτος 2010 ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Λουτρών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Μελέτης: 2 / 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του ανενεργού ΧΥΤΑ και του αποκαταστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών έτους

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων µπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες: Φυσικά Χηµικά Βιολογικά. Πολλές από τις παραµέτρους που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές αλληλεξαρτώνται π.χ. η θερµοκρασία που

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία αποτελεσμάτων για μικροβιολογικές παραμέτρους και διορθωτικές ενέργειες

Ερμηνεία αποτελεσμάτων για μικροβιολογικές παραμέτρους και διορθωτικές ενέργειες Ερμηνεία αποτελεσμάτων για μικροβιολογικές παραμέτρους και διορθωτικές ενέργειες Κατσιαφλάκα Άννα Τεχνική Υπεύθυνος Μικροβιολογικού τομέα Ιατρός Βιοπαθολόγος,Msc στη Δημόσια Υγεία Ερμηνεία αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

περαιτέρω χρήση, αφ ετέρου ρυπαντή των λιµνών, ποταµών, θαλασσών και υπογείων υδάτων στα οποία καταλήγει.

περαιτέρω χρήση, αφ ετέρου ρυπαντή των λιµνών, ποταµών, θαλασσών και υπογείων υδάτων στα οποία καταλήγει. ΡΥΠΑΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Η γη είναι ο µόνος από τους πλανήτες του Ηλιακού συστήµατος που εµφανίζει το φαινόµενο της ζωής. Το µοναδικό αυτό «προνόµιο» δηλαδή η ανάπτυξη και συντήρηση της ζωής στον πλανήτη µας οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΟΔΗΓΙΑ98/83/ΕΚ ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος EPFL, ΜSc Ασφάλειας Εργασίας RWTH-Aachen Πρ/μένη Δ/νσης

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ?

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? Ο βιολογικος καθαρισμος αφορα την επεξεργασια λυματων, δηλαδη τη διαδικασια μεσω της οποιας διαχωριζονται οι μολυσματικες ουσιες από

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458

Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458 Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2.ΣΤΟΙΧΕΙΑΡΥΠΑΝΣΗΣ 2.1 ΠΑΘΟΦΟΝΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 2.1.1 ΒΑΚΤΗΡΙΑ 2.1.2 ΙΟΙ 2.1.3 ΠΡΩΤΟΖΩΑ 2.2 ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων (DO - BOD - COD - TOC) Χ. Βασιλάτος Οργανική ύλη Αποξυγόνωση επιφανειακών και υπογείων υδάτων Οι οργανικές ύλες αποτελούν πολύ σοβαρό ρύπο,

Διαβάστε περισσότερα

Στην συγκεκριμένη εργαστηριακή δραστηριότητα θα μετρήσουμε 4 παραμέτρους για την ποιότητα του νερού που προέρχεται από το δίκτυο του σχολείου μας,

Στην συγκεκριμένη εργαστηριακή δραστηριότητα θα μετρήσουμε 4 παραμέτρους για την ποιότητα του νερού που προέρχεται από το δίκτυο του σχολείου μας, Σχολείο: Ημερομηνία Δειγματοληψίας.. Φύλλο Εργασίας Έλεγχος της Ποιότητας του Πόσιμου Νερού του Σχολείου μας Γενικές πληροφορίες Τα φυσικά νερά περιέχουν διάφορες ουσίες οι οποίες είναι διαλυμένες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Η Μ Ο Σ Τ Α Ν Α Γ Ρ Α Σ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Σ Χ Η Μ Α Τ Α Ρ Ι, Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια των υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ιεργασίεςπου εφαρµόζονται συνήθως στην επεξεργασία του πόσιµου νερού Κροκίδωση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Κ.Α.Ε.: 02.25.6162.01 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Κ.Α.Ε.: 02.25.6162.01 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ: ΠΥ.3/2014 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Κ.Α.Ε.: 02.25.6162.01 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ «ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψίες ύδατος για την αναζήτηση μικροοργανισμών

Δειγματοληψίες ύδατος για την αναζήτηση μικροοργανισμών Δειγματοληψίες ύδατος για την αναζήτηση μικροοργανισμών Κουρέας Μιχάλης Μηχανικός Περιβάλλοντος Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Σπουδαιότητα Η δειγματοληψία είναι εξίσου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜ ΝΕΡ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜ 1208 ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ 0 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡ (M3 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜ ΝΕΡ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΝΤΟΚΩΜΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 1116 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡ (M3 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ Π

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Επαναληπτικές Ασκήσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Χημεία 1.1 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και τα σημεία ζέσης διαφόρων υλικών. Υλικό Σημείο Tήξης ( ο C) Σημείο Zέσης ( ο C) Α 0 100 Β 62 760

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 1. Φίλτρα κατακράτησης σωματιδίων Πρόκειται για φίλτρα που κατακρατούν τα στερεά αιωρούμενα σωματίδια του νερού (π.χ. χώμα, υλικά από δεξαμενές, σκουριά, κ.α.). Διατίθενται στο

Διαβάστε περισσότερα

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να επισημαίνουμε τη θέση των μετάλλων στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων. Να αναφέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Columbia Water Purification System (διπλό σύστηµα) Στους παρακάτω πίνακες δίνονται τα αποτελέσµατα των δοκιµών αποµάκρυνσης ρύπων: Columbia Water

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜ ΝΕΡ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜ 185 ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡ (M3 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Σοφοκλής Λογιάδης Τι ειναι ρυπανση του νερου -ορισμος Το νερό είναι η πηγή ζωής στον πλανήτη μας. Περίπου το 70% της επιφάνειας του σκεπάζεται με νερό. Από το συνολικό διαθέσιμο νερό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Εδαφικά κολλοειδή Ανόργανα ορυκτά (άργιλος) ή οργανική ουσία (χούμος) με διάμετρο μικρότερη από 0,001 mm ή 1μ ανήκουν στα κολλοειδή. Ηάργιλος(

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΥΛΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΥΛΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΏΝ & Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαπίστευση εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού κατά ISO 17025

Διαπίστευση εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού κατά ISO 17025 Διαπίστευση εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού κατά ISO 17025 Φανή Μισκάκη Δρ. Χημικός Υπεύθυνη Ελέγχου Ποιότητας Νερού, ΕΥΔΑΠ Επικεφαλής αξιολογήτρια Ε.ΣΥ.Δ. 1 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΔIAΠIΣTEYΣH είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Οργανική ουσία Αποτελείται από πολύπλοκες ενώσεις οι οποίες παράγονται από τα υπολείμματα των φυτικών και ζωικών οργανισμών, με την επίδραση βιολογικών, χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Σκληρότητα νερού. Μόνιμη και παροδική σκληρότητα

Σκληρότητα νερού. Μόνιμη και παροδική σκληρότητα Σκληρότητα νερού Μόνιμη και παροδική σκληρότητα Τι περιέχει το νερό της βροχής; Ποιο είναι συνήθως το ph του βρόχινου νερού; Γιατί; Τι περιέχει το νερό του εδάφους; Na +, K +, Ca 2+, Mg 2+, Cl, SO 4 2,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Χημεία της ζωής 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Χημεία της ζωής 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Χημεία της ζωής 1 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η Βιολογία μπορεί να μελετηθεί μέσα από πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Οι βιοχημικοί, για παράδειγμα, ενδιαφέρονται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ελεούσα 15-05-2014 A.Π. 9558...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ελεούσα 15-05-2014 A.Π. 9558... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ:Λεωφ.Ελευθερίας και Ευκλείδη-Ελεούσα Τ.Κ.:454 45 ΤΗΛ.2653360007 FAX:26510-62794 Πληροφ.: Eυανθία Πανταζή e-mail:zitsa@zitsa.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΘ. ΚΑΡΑΟΥΛΗ Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος Μηχ. EPFL, Lausanne ΜSc Υγιεινής & Ασφάλειας Εργασίας RWTH- Aachen Πρ/μένη Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Υπ. Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

«Προσδιορισμός του επιπέδου επιβάρυνσης των υδατικών πόρων

«Προσδιορισμός του επιπέδου επιβάρυνσης των υδατικών πόρων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΏΝ & Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «Προσδιορισμός του επιπέδου επιβάρυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Ι. Δρακόπουλος & Ε. Κυριαζίδου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤEIΧΑΝ: Μ. Τσιοπούλου & Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ασβεστοποίηση ως προηγμένη επεξεργασία για τηνεξυγίανση ξγ ητης λυματολάσπης και την μείωση των οσμών

Η ασβεστοποίηση ως προηγμένη επεξεργασία για τηνεξυγίανση ξγ ητης λυματολάσπης και την μείωση των οσμών Η ασβεστοποίηση ως προηγμένη επεξεργασία για τηνεξυγίανση ξγ ητης λυματολάσπης και την μείωση των οσμών ημητριάδης Γεώργιος 2310688380 caohellas@the.forthnet.gr Λυματολάσπη Στόχοι της επεξεργασίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιππιάδα, 23/4/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. Πρωτ: 4354 ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Δ/νση Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο Προμηθειών Δ/νση: Πλατεία Γ. Γεννηματά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Π Α Ν ΕΕ Π ΙΙ ΣΣ ΤΤ Η Μ ΙΙ Ο Θ ΕΕ ΣΣ ΣΣ Α Λ ΙΙ Α ΣΣ ΣΣ ΧΧ ΟΟ ΛΛ ΗΗ ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΗΗ ΜΜ ΩΩ ΝΝ ΥΥ ΓΓ ΕΕ ΙΙ ΑΑ ΣΣ ΤΤ Μ Η Μ Α ΙΙ Α ΤΤ Ρ ΙΙ Κ Η ΣΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν 7. Επαναχρησιμοποίηση νερού στο δήμο μας! Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν επεξεργασία πριν την επανάχρησή τους. Ο βαθμός επεξεργασίας εξαρτάται από την χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο και προκαλούν αυξηµένα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

Υ ο-µονάδες Βιολογικού Καθαρισµού

Υ ο-µονάδες Βιολογικού Καθαρισµού Υ ο-µονάδες Βιολογικού Καθαρισµού ΙΙ Μονάδες Βιολογικού Καθαρισµού (συν.) Χαλικοδιϋλιστήριο, ραστική λάσπη (ενεργή ιλύς) εξαµενές σταθεροποίησης Άρδευση Τεχνητοί υγρότοποι Οριζόντιας ελεύθερης ροής Κατακόρυφης

Διαβάστε περισσότερα

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.»

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΙΚΏΝ & ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman.

Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο τέλος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. Παράρτημα F1/Α14 του Πιστοποιητικού Αρ. 139-6

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. Παράρτημα F1/Α14 του Πιστοποιητικού Αρ. 139-6 Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. Παράρτημα F1/Α14 του Πιστοποιητικού Αρ. 139-6 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Αναλυτικού Εργαστηρίου της BIOLAB Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε στην Άρτα Υλικά /Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του.

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του. Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. α) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να πάρει κάθε μία από τις στιβάδες: K, L, M, N. β) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος EPFL ΜSc Υγ. & Ασφάλειας Εργασίας RWTH-Aachen Πρ/μένη Δ/νσης Υγειον. Μηχ. & Υγ. Περιβάλλοντος Υπ.Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Σε τι αποσκοπεί ο Βιολογικός Καθαρισµός των Αποβλήτων ΕίναιΕίναι από τους πιο αποτελεσµατικούς τρόπους αντιµετώπισης της ρύπανσης των υδάτινων αποδεκτών Επιτυγχάνει τον καθαρισµό

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα 1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα Θεωρία 3.1. Ποια είναι τα δομικά σωματίδια της ύλης; Τα άτομα, τα μόρια και τα ιόντα. 3.2. SOS Τι ονομάζεται άτομο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ροή του νερού μεταξύ των άλλων καθορίζει τη ζωή και τις λειτουργίες των έμβιων οργανισμών στο ποτάμι. Διαμορφώνει το σχήμα του σώματός τους, τους

Διαβάστε περισσότερα

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2 Εργαστηριακή άσκηση 3: Επεξήγηση πειραμάτων: αντίδραση/παρατήρηση: Μέταλλο + νερό Υδροξείδιο του μετάλλου + υδρογόνο Νa + H 2 0 NaOH + ½ H 2 To Na (Νάτριο) είναι αργυρόχρωμο μέταλλο, μαλακό, κόβεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Επιφάνεια: 2600 km 2 Μέγιστο βάθος: 450 m

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος EPFL ΜSc Υγ.. & Ασφάλειας Εργασίας RWTH-Aachen Πρ/μένη Δ/νσης Υγειον. Μηχ.. & Υγ. Περιβάλλοντος Υπ.Υγείας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: Υποχλωριώδους νατρίου14,5% σε ενεργό χλώριο α) για τη χλωρίωση του πόσιµου νερού, β) για τη χλωρίωση του επεξεργασµένου

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου

Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Οξέα - Βάσεις Άλατα Σελίδα 15 1. Τι ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Κίνδυνοι από την µόλυνση του πόσιµου νερού-μέτρα προστασίας- Ενηµέρωση καταναλωτών. Αθηνά Μαυρίδου Καθ. Μικροβιολογίας ΤΕΙ Αθήνας

Κίνδυνοι από την µόλυνση του πόσιµου νερού-μέτρα προστασίας- Ενηµέρωση καταναλωτών. Αθηνά Μαυρίδου Καθ. Μικροβιολογίας ΤΕΙ Αθήνας Κίνδυνοι από την µόλυνση του πόσιµου νερού-μέτρα προστασίας- Ενηµέρωση καταναλωτών Αθηνά Μαυρίδου Καθ. Μικροβιολογίας ΤΕΙ Αθήνας Παγκόσµιες ανάγκες σε νερό. Η παροχή στους πολίτες ασφαλούς νερού αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 15/04/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Αποφλοίωση και καθαρισμός Πολλά φυτικά προϊόντα π.χ, μήλα, πατάτες χρειάζονται αποφλοίωση ή καθαρισμό μερικών τμημάτων τους πριν από την κατεργασία.

Διαβάστε περισσότερα

συστήματα προαπονιτροποίησης είναι η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη νηματοειδών μικροοργανισμών.

συστήματα προαπονιτροποίησης είναι η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη νηματοειδών μικροοργανισμών. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το σύστημα ενεργού ιλύος είναι το πιο διαδεδομένο και αποτελεσματικό σύστημα βιολογικής επεξεργασίας αστικών λυμάτων, όσον αφορά τόσο στην ποιότητα εκροής όσο και στην οικονομία του. Αναπτύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ Αστικά λύµατα περιέχονται στους υπονόµους του αποχετευτικού συστήµατος που µεταφέρει τα ακάθαρτα νερά µιας ανθρώπινης κοινότητας. Τα αστικά λύµατα προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Στοιχείο Σύμβολο Σθένος Νάτριο Να 1 Κάλιο Κ 1 Μαγνήσιο Mg 2 Ασβέστιο Ca 2 Σίδηρος Fe 2 ή 3 Χαλκός Cu 2 Ψευδάργυρος Zn 2 Λίθιο Li 1 Άργυρος

Διαβάστε περισσότερα

Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας:

Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας: 12 Κεφάλαιο 1ο 1.2 ΟΞΕΑ ΚΑΤΑ ARRHENIUS Που οφείλεται ο όξινος χαρακτήρας; Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας: Τα γράμματα είναι τα σύμβολα των χημικών

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Οξυγόνο. 2-3. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

3.2 Οξυγόνο. 2-3. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 93 Ερωτήσεις θεωρίας με απαντήσεις 3.2 Οξυγόνο 2-1. Ποιο είναι το οξυγόνο και πόσο διαδεδομένο είναι στη φύση. Το οξυγόνο είναι αέριο στοιχείο με μοριακό τύπο Ο 2. Είναι το πλέον διαδεδομένο στοιχείο στη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.. ΠΑΤΡΩΝΑΣ AQUACHEM ΕΠΕ, Αµαζόνων 1, Καλαµαριά 55133, E-mail: info@aquachem.gr ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Το νερό

Διαβάστε περισσότερα

Στον Πίνακα 1.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται συγκεντρωτικά το Κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο και αναλύεται στη συνέχεια.

Στον Πίνακα 1.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται συγκεντρωτικά το Κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο και αναλύεται στη συνέχεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Κοινοτική Νομοθεσία σχετικά με τη διαχείριση των αστικών λυμάτων 1.1 Γενικά Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα καθορίζει τις υποχρεώσεις των φορέων που σχετίζονται με τη λειτουργία, τον έλεγχο και την παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως ~o περί

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως ~o περί Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4000, 3.6.2005 2338 Κ.Δ.Π. 269/2005 Αριθμός 269 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Αρ. 106(1)/2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο 5(1)((ε) Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Η αποσάθρωση ορίζεται σαν η διάσπαση και η εξαλλοίωση των υλικών κοντά στην επιφάνεια της Γης, µε τοσχηµατισµό προιόντων που είναι σχεδόν σε ισορροπία µε τηνατµόσφαιρα, την υδρόσφαιρα και τη

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Ταξινόμηση της ύλης

1.5 Ταξινόμηση της ύλης 1.5 Ταξινόμηση της ύλης Θεωρία 5.1. Πως ταξινομείται η ύλη; Η ύλη ταξινομείται σε καθαρές ή καθορισμένες ουσίες και μίγματα. Τα μίγματα ταξινομούνται σε ομογενή και ετερογενή. Οι καθορισμένες ουσίες ταξινομούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Φόρουμ Επίκαιρων Θεμάτων Δημόσιας Υγείας «Χρώμιο και Περιβάλλον- Απειλή & Αντιμετώπιση» Αθήνα Μάρτιος 2013 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ Web: http://www.ismc.gr/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών

Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών Ενότητα 3η: Φυσικοχημικές και μηχανικές ιδιότητες εδαφών Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

T E S T R E P O R T ΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ. Εθν. Αντίστασης 42, Αλεξάνδρεια. Νερά. Waters. Από πελάτη κατά δήλωσή του. As stated by client 24/11/11

T E S T R E P O R T ΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ. Εθν. Αντίστασης 42, Αλεξάνδρεια. Νερά. Waters. Από πελάτη κατά δήλωσή του. As stated by client 24/11/11 Εργαστήριο Περιβάλλοντος, Σίνδος Σελ.(page) 1/10 ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΩΝ T E S T R E P O R T Πελάτης Client ιεύθυνση πελάτη Client s address Περιγραφή δειγµάτων Samples description ειγµατοληψία Sampling Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΞΗ Υ.Σ. 144 ΤΗΣ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1987 Προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος από τη ρύπανση που προκαλείται από ορισµένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται σ αυτό και ειδικότερα καθορισµός οριακών τιµών ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.Π.Μ.Σ.«ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ µε θέµα «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας και συγκέντρωσης, καθώς επίσης και παρασκευή διαλυμάτων συγκεκριμένης συγκέντρωσης από διαλύματα μεγαλύτερης συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

4. ΑΝΘΡΑΚΑΣ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

4. ΑΝΘΡΑΚΑΣ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 4. ΑΝΘΡΑΚΑΣ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να εντοπίζουμε τη θέση του άνθρακα στον περιοδικό πίνακα. Να ταξινομούμε τα διάφορα είδη άνθρακα σε φυσικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΤΡΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ STANDARD EQ2

ΦΙΛΤΡΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ STANDARD EQ2 ΦΙΛΤΡΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ STANDARD EQ2 2 Στάδια φιλτραρίσματος: 1. Φίλτρο Ιζημάτων 5 micro για παρακράτηση χώματος λάσπης, σκουριάς, άμμου και μικροσωματιδίων μεγέθους μεγαλύτερων από 5 μm (0,005 χιλιοστά του

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Καταστάσεις της ύλης - Ιδιότητες της ύλης -Φυσικά και Χημικά φαινόμενα

1.4 Καταστάσεις της ύλης - Ιδιότητες της ύλης -Φυσικά και Χημικά φαινόμενα 1.4 Καταστάσεις της ύλης - Ιδιότητες της ύλης -Φυσικά και Χημικά φαινόμενα Μάθημα 4 Θεωρία Καταστάσεις της ύλης 4.1. Πόσες και ποιες είναι οι φυσικές καταστάσεις που μπορεί να έχει ένα υλικό σώμα; Τέσσερις.

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία νερού. Ν. Καλογερόπουλος 2007

Νομοθεσία νερού. Ν. Καλογερόπουλος 2007 Νομοθεσία νερού Ν. Καλογερόπουλος 2007 Πόσιμο νερό Υδροληψία σε γειτονιές της Αθήνας, 1933 (Αρχείο ΕΥΔΑΠ) Ως πόσιμο χαρακτηρίζεται το νερό που είναι καθαρό από φυσική, χημική, βιολογική και μικροβιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4η. Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων

ΑΣΚΗΣΗ 4η. Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων ΑΣΚΗΣΗ 4η Οξύτητα (Acidity) Θεωρητικό υπόβαθρο Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων Εκφράζει την ποσοτική ικανότητα του νερού στην εξουδετέρωση ισχυρής βάσεως µέχρι επιθυµητής τιµής ph Οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ. Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στην 10 η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2012 Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2012.

ΧΗΜΕΙΑ. Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στην 10 η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2012 Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2012. Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στην 10 η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2012 Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2012 ΧΗΜΕΙΑ Σχολείο: 1) Ονομ/επώνυμα μαθητών: 2)... 3) Το Παγκόσµιο Πείραµα για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ Με τον όρο επιμετάλλωση εννοούμε τη δημιουργία ενός στρώματος μετάλλου πάνω στο μέταλλο βάσης για την προσθήκη ορισμένων επιθυμητών ιδιοτήτων. Οι ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να διαπιστώνουμε τον όξινο χαρακτήρα σε προϊόντα καθημερινής χρήσης Να ορίζουμε τα οξέα κατά τον Arrhenius

Διαβάστε περισσότερα

DIN 38406/16 Zn, Cd, Pb & Cu Bulletin 74/3-2 Sb, Bi Bulletin 226/2 Determination of As by Gold RDE

DIN 38406/16 Zn, Cd, Pb & Cu Bulletin 74/3-2 Sb, Bi Bulletin 226/2 Determination of As by Gold RDE Παρουσίαση των αποτελεσµάτων της έρευνας 1 απόυδραυλικές εγκαταστάσεις εσωτερικών δικτύων οικιών. 2 από ψυκτικές συσκευές Φροντίσαµενα να πάρουµε από τον κάθε κρουνό δειγµατοληψίας τα πρώτα 500 ml, µετά

Διαβάστε περισσότερα

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων BIO OXIMAT Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων Περιγραφή συστήματος BIO OXIMAT Το σύστημα BIO OXIMAT KP του οίκου ENEKA ACTIVA είναι μια ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2 31-7-14 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2 Στο σχήμα 1 του άρθρου που δημοσιεύσαμε την προηγούμενη φορά φαίνεται η καθοριστικός ρόλος των μικροοργανισμών για την ύπαρξη της ζωής, αφού χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένες Μέθοδοι Επεξεργασίας Λυμάτων. Μαρία Λοϊζίδου Καθηγήτρια ΕΜΠ Πρόεδρος Inter-Synergy

Προχωρημένες Μέθοδοι Επεξεργασίας Λυμάτων. Μαρία Λοϊζίδου Καθηγήτρια ΕΜΠ Πρόεδρος Inter-Synergy Προχωρημένες Μέθοδοι Επεξεργασίας Λυμάτων Μαρία Λοϊζίδου Καθηγήτρια ΕΜΠ Πρόεδρος Inter-Synergy Ορεστιάδα, Ιανουάριος 2009 Νομοθετικό Πλαίσιο Οδηγία Πλαίσιο (1/2) Η έννοια της ολοκληρωμένης και αειφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Γεώσφαιρα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Από τη Συντακτική Ομάδα... 1. Τα φυσικά εμφιαλωμένα νερά 2

Ελληνική Γεώσφαιρα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Από τη Συντακτική Ομάδα... 1. Τα φυσικά εμφιαλωμένα νερά 2 Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) Ελληνική Γεώσφαιρα Τόμος 3, Τεύχος 8 Δεκέμβριος 2009 Περιοδική ενημερωτική έκδοση του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) Ν.Π.Ι.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ

ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ εσµός Υδρογόνου 1) Τι ονοµάζεται δεσµός υδρογόνου; εσµός ή γέφυρα υδρογόνου : είναι µια ειδική περίπτωση διαµοριακού δεσµού διπόλου-διπόλου,

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Πόσιμου Ύδατος στις καταστροφές: Θεσμικό πλαίσιο Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων Διασφάλιση ποιότητας παροχής πόσιμου ύδατος

Παροχή Πόσιμου Ύδατος στις καταστροφές: Θεσμικό πλαίσιο Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων Διασφάλιση ποιότητας παροχής πόσιμου ύδατος ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Παροχή Πόσιμου Ύδατος στις καταστροφές: Θεσμικό πλαίσιο Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων Διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Τα οφέλη χρήσης του Νιτρικού Καλίου έναντι του Χλωριούχου Καλίου και του Θειικού Καλίου

Τα οφέλη χρήσης του Νιτρικού Καλίου έναντι του Χλωριούχου Καλίου και του Θειικού Καλίου Τα οφέλη χρήσης του Νιτρικού Καλίου έναντι του Χλωριούχου Καλίου και του Θειικού Καλίου Τα οφέλη του καλίου, γενικά Προάγει την φωτοσύνθεση Επιταχύνει την μεταφορά των προϊόντων μεταβολισμού Ενισχύει την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ Αλίκη Κόκκα και Ευάγγελος Διαμαντόπουλος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης PhoReSe: Ανάκτηση Φωσφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η παρατήρηση και η κατανόηση των μηχανισμών των οξειδοαναγωγικών δράσεων. Θεωρητικό Μέρος Οξείδωση ονομάζεται κάθε αντίδραση κατά την οποία συμβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να εντοπίζουμε τη θέση του πυριτίου στον περιοδικό πίνακα Να αναφέρουμε τη χρήση του πυριτίου σε υλικά όπως

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα ελαιοτριβείων

Απόβλητα ελαιοτριβείων Απόβλητα ελαιοτριβείων Ελαιοτριβεία 3500 3000 2500 Pressure 3-phase 2-phase 2000 1500 1000 500 0 GREECE ITALY SPAIN Portugal Απόβλητα ελαιοτριβείων στην Ε.Ε. Υγρά απόβλητα (OMW) 3.4 εκατομμύρια τον. (Παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει ολοκληρωμένες,

Διαβάστε περισσότερα