ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 12/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 12/17-07-2012"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα Αριθμ. Πρωτ: 1292 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 12/ ΘΕΜΑ 34 ο : «Εισήγηση επί της Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την επέκταση υφιστάμενης μονάδας παραγωγής βιοντήζελ με την επωνυμία «ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.», με προσθήκη μονάδας όξινης εστεροποίησης και μονάδας απόσταξης βιοντήζελ, που βρίσκεται στη Β ΒΙΠΕ Βόλου, στην Π.Ε. Μαγνησίας». Την Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου) συνήλθε το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά την έγγραφη πρόσκληση με αριθμό πρωτ. 1241/ του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, παρόντος του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστού Κωνσταντίνου. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι παρακάτω Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 1 Αγγέλης Αθανάσιος Παρών 28 Μητσιούλης Δημήτριος Παρών 2 Αδαμάκη-Τζαβέλλα Απούσα 29 Μπάρδας Κων/νος Παρών Ευδοκία 3 Αλεξάκος Φώτης Παρών 30 Μπατζιάκας Πέτρος Παρών 4 Αναστασόπουλος Παρών 31 Μποτός Αργύριος Παρών Αντώνιος 5 Αργυροπούλου- Παρούσα 32 Μπούτας Ευάγγελος Παρών Καλλιάρα Ελένη 6 Βαγενά Αγγελική Παρούσα 33 Νάνης Ηλίας Παρών 7 Γακόπουλος Χρήστος Παρών 34 Νούσιος Κων/νος Παρών 8 Γενηκομσίου Θεοφάνης Παρών 35 Παιδής Αθανάσιος Παρών 9 Γκατζής Νικόλαος Απών 36 Παπατόλιας Απόστολος Παρών 10 Γρηγορίου Ζήσης Παρών 37 Παπαχαραλάμπους Γρηγόριος Παρών 11 Δεσπόπουλος Κων/νος Παρών 38 Πουλάκης Κων/νος-Νικόλαος Παρών 12 Καλιακούδας Νίκος Παρών 39 Ρεντζιάς Ευθύμιος Παρών 13 Καλομπάτσιος Χρήστος Παρών 40 Ρίνης Λεωνίδας Παρών 14 Καλτσογιάννης Παρών 41 Σιδηρόπουλος Χρήστος Απών Γεώργιος 15 Καπέλος Γεώργιος Παρών 42 Σκούπρας Φώτιος Απών 16 Κασσοπούλου Λώρεν Απούσα 43 Σούρλας Πέτρος Παρών 17 Κίτσιος Γεώργιος Παρών 44 Σταφύλη Ουρανία Παρούσα 18 Κόκκαλη-Κουβέλη Παρούσα 45 Τσαλίκη Νερατζούλα Απούσα Γεωργία 19 Κολυνδρίνη Δωροθέα Παρούσα 46 Τσιάρας Αθανάσιος Παρών 1

2 20 Κουρέτας Δημήτριος Απών 47 Τσίγκας Γεώργιος Παρών 21 Κοπάνας Αργύρης Παρών 48 Χαλέβας Κων/νος Παρών 22 Κρανιάς Βασίλειος Απών 49 Χήρας Φίλιππος Παρών 23 Λέμας Ευάγγελος Παρών 50 Χρουμπ Γιουσέφ Παρών 24 Λιακούλη Ευαγγελία Παρούσα 51 Ψαχούλας Ορέστης Παρών 25 Λιάπης Χρήστος Παρών 26 Μαμάρα Μαρία Απούσα 27 Μεργιαλής Δημήτριος Παρών Ενώ βρισκόταν σε νόμιμη απαρτία παρουσιάστηκε το θέμα της ημερησίας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας: «Εισήγηση επί της Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την επέκταση υφιστάμενης μονάδας παραγωγής βιοντήζελ με την επωνυμία «ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.», με προσθήκη μονάδας όξινης εστεροποίησης και μονάδας απόσταξης βιοντήζελ, που βρίσκεται στη Β ΒΙΠΕ Βόλου, στην Π.Ε. Μαγνησίας». Τον λόγο πήρε ο Αντιπεριφερειάρχης Βορείων Σποράδων, Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης και Προστασίας του Καταναλωτή, κ. Κοπάνας Αργύρης και εισηγήθηκε τα εξής: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/ ) σχετικό με την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/ ), σχετικό με την εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε. Ε. και 96/61 Ε.Ε. και ιδιαίτερα το άρθρο 26 αυτού. 3. Τις διατάξεις του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 4. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος αρ.129/2010 (Φ.Ε.Κ.222/Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας». 5. Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. με αρ.1958/2012 (Φ.Ε.Κ.21/Β), σχετική με την κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες. 6. Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. με αριθμό Η.Π /703/Φ 104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/ ), σχετική με τη διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. 7. Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α /5387/1990 (ΦΕΚ 678/Β/ ), σχετική με το περιεχόμενο των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 2

3 8. Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. με αριθμό Η.Π /2021/2003 (ΦΕΚ 1391/Β/2003), σχετική με τον καθορισμό τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των έργων και δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/ Την αριθμ.πρωτ.4192/ (Φ.Ε.Κ.2520/Β) απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας «ρητή απαγόρευση καύσης απορριμμάτων, πλαστικών ή ελαστικών υλικών στο Νομό Μαγνησίας». 10. Την αρ.πρωτ.5029/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας με την οποία χορηγήθηκε έγκριση περιβαλλοντικών όρων στην αναφερόμενη στο θέμα μονάδα. 11. Το με αριθμό πρωτ. 3902/ έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του αναφερόμενου στο θέμα έργου, προκειμένου να διατυπώσουμε τις απόψεις μας. 12. Το αρ.πρωτ.478/ έγγραφο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικό με τη δημοσιοποίηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της αναφερόμενης στο θέμα μονάδας. 13. Το αρ.πρωτ.οικ.1225/ έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου «ενημέρωση σχετικά με τις εισηγήσεις Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) προς το Περιφερειακό συμβούλιο». Έχοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέματος υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος και διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας προκειμένου να διατυπώσει τις απόψεις της επί του θέματος και κυρίως να προτείνει συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους για την αντιμετώπιση τυχόν περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την προγραμματιζόμενη επέκταση. Αντικείμενο της εξεταζόμενης μελέτης αποτελεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση προγραμματιζόμενης μηχανολογικής επέκτασης της παραγωγικής διαδικασίας του εργοστασίου παραγωγής βιοντήζελ με την επωνυμία «ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.» με την προσθήκη των παρακάτω δύο νέων μονάδων και συγκεκριμένα: -Μονάδα όξινης εστεροποίησης τηγανελαίων και Ζωικών λιπών και -Μονάδα απόσταξης μεθυλεστέρων λιπαρών οξέων (βιοντήζελ) οι οποίες αποσκοπούν στην βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, 3

4 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ: Πρόκειται για βιομηχανική μονάδα που παράγει μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων (βιοντήζελ), χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη χρησιμοποιημένα έλαια φυτικής και ζωικής προέλευσης καθώς και διάφορα είδη σπορελαίων. Η μονάδα έχει εγκατασταθεί σε γήπεδο έκτασης m2 στη Β Βιπε Βόλου, με συνολική ισχύ μηχανολογικού εξοπλισμού 1.037kw και δυναμικότητα παραγωγής tn/έτος βιοντήζελ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ: Χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια (τηγανέλαιο) έως tn Σπορέλαια (ηλιέλαιο, βαμβακέλαιο κ.λ.π.) έως tn ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ: ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΥΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (tn) Μεθανόλη Καυστικό κάλιο ή εναλλακτικά διάλυμα μεθοξειδίου του καλίου σε μεθανόλη 32% Θειικό οξύ ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Η παραγωγική διαδικασία που εφαρμόζεται είναι συνεχής και αποτελείται από τα παρακάτω επιμέρους στάδια: 1. Εξευγενισμός χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων (τηγανελαίων). Αποσκοπεί στη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της παραγωγικής διαδικασίας. Αυτή περιλαμβάνει τήξη των τηγανελαίων, διαχωρισμό με βαρύτητα και φυγοκεντρικό διαχωριστή για την απομάκρυνση των ξένων υλών και της υγρασίας. 2. Εστεροποίηση πρώτης ύλης. Αποτελεί την κύρια διεργασία της παραγωγικής διαδικασίας. Το τελικό προϊόν (μεθυλεστέρας λιπαρών οξέων βιοντήζελ) παρασκευάζεται μέσω αντίδρασης εστεροποίησης της πρώτης ύλης με μεθανόλη, παρουσία καταλύτη (καυστικού καλίου). Δευτερεύον προϊόν της διεργασίας αυτής είναι η γλυκερίνη. 3. Πλύσεις μεθυλεστέρων. Πραγματοποιούνται τρία στάδια πλύσεων των μεθυλεστέρων για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων γλυκερίνης, σαπώνων και υγρασίας. 4. Ξήρανση μεθυλεστέρων. Η επεξεργασία αυτή συνίσταται στην υπό κενό εξάτμιση της υγρασίας και της μεθανόλης σε δύο διαδοχικά στάδια, για την 4

5 απομάκρυνση των μικρών ποσοτήτων μεθανόλης και υγρασίας των μεθυλεστέρων που αποτελούν την ανώτερη στιβάδα που προκύπτει από το τρίτο στάδιο πλύσης. 5. Εξευγενισμός γλυκερίνης. Αποτελεί το κύριο παραπροϊόν της διεργασίας παραγωγής των μεθυλεστέρων. Προκειμένου να αυξηθεί η εμπορική της αξία απαιτείται ο εξευγενισμός της, για τη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της. 6. Ανάκτηση μεθανόλης. Προκειμένου η μεθανόλη που περιέχεται, α)στην υγρή φάση που προκύπτει από το σύστημα διαχωρισμού αερίων/υγρών στο στάδιο της ξήρανσης των μεθυλεστέρων, β) στην υγρή φάση που προκύπτει από το δεύτερο σύστημα διαχωρισμού αερίων/υγρών στο στάδιο εξευγενισμού της γλυκερίνης και γ) στα νερά που προκύπτουν από τις πλύσεις των μεθυλεστέρων να ανακτηθεί ώστε να επαναχρησιμοποιηθεί στην παραγωγική διαδικασία, υφίσταται κλασματική απόσταξη. 7. Ανάκτηση νερών διεργασίας Θέρμανση τους σε συστοιχία εναλλακτών, απόσταξή τους και επαναχρησιμοποίησή τους στις πλύσεις. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - Λεβητοστάσιο/ μονάδα ατμοπαραγωγής. Στούς δύο ατμολέβητες θα αξιοποιείται το νερό που προκύπτει από τον φυγοκεντρικό διαχωριστή τριών φάσεων του σταδίου εξευγενισμού των τηγανελαίων. Το νερό αυτό περιέχει μικρές ποσότητες υπολειμμάτων λαδιού. Η αξιοποίηση του νερού θα γίνεται μέσω της ανάμειξής του με μαζούτ, ώστε να δημιουργηθεί μικρογαλάκτωμα. Τα μικρογαλακτώματα είναι σταθερά δεν διαχωρίζονται και με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζονται ομαλότερες συνθήκες καύσης. Συγκεκριμένα το μαζούτ και το νερό θα τροφοδοτούνται σε σύστημα παραγωγής μικρογαλακτωμάτων όπου θα ομογενοποιούνται μέσω ειδικής διάταξης και στη συνέχεια θα οδηγείται στο θάλαμο καύσης του ατμολέβητα. Εναλλακτικά είναι δυνατή η αξιοποίηση των λιπαρών οξέων που προκύπτουν από το στάδιο εξευγενισμού της γλυκερίνης με αντίστοιχη υποκατάσταση μαζούτ. - Μονάδα αποσκλήρυνσης νερού. Στη μονάδα αυτή θα πραγματοποιείται απομάκρυνση των αλάτων από το νερό που θα τροφοδοτεί αφενός τον ατμολέβητα και αφετέρου τα κλειστά κυκλώματα των εναλλακτών ψύξης. - Πύργος ψύξης για τη ψύξη του νερού που κυκλοφορεί στο κλειστό κύκλωμα, το οποίο τροφοδοτεί τους εναλλάκτες θερμότητας που χρησιμοποιούνται για την ψύξη διάφορων ρευστών. 5

6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ: Με την προσθήκη των δύο νέων μονάδων -Μονάδα όξινης εστεροποίησης τηγανελαίων και Ζωικών λιπών και -Μονάδα απόσταξης μεθυλεστέρων λιπαρών οξέων (βιοντήζελ) θα καταστεί δυνατή η χρήση αυτούσιων τηγανελαίων και ζωικών λιπών ως τροφοδοσία της υπάρχουσας μονάδας και συγκεκριμένα: 1. Με το στάδιο της όξινηξς εστεροποίησης η οξύτητα των συγκεκριμένων πρώτων υλών θα μετατραπεί σε μεθυλεστέρες μέσω της αντίδρασης των ελεύθερων λιπαρών οξέων με μεθανόλη παρουσία θειικού οξέος ως καταλύτη σε κατάλληλη θερμοκρασία. 2. Με το στάδιο της απόσταξης οι διάφορες προσμίξεις θα αφαιρεθούν από το παραγόμενο βιοντήζελ και το τελικό αποσταγμένο βιοντήζελ θα πληροί τις προδιαγραφές ΕΝ Επιπλέον, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υποβληθείσα ΜΠΕ, η εταιρεία θα παράγει ένα ειδικό πρόσθετο αντιοξειδωτικό σε ένα νέο μικρής πιλοτικής κλίμακας αντιδραστήρα, το οποίο θα προστίθεται στο τελικό προϊόν (Βιοντήζελ) για βελτίωση της οξειδωτικής του σταθερότητας. Οι ανάγκες του εργοστασίου σε νερό θα καλύπτονται από το δίκτυο της ΔΕΥΑΜΒ. Χρησιμοποιούμενο Καύσιμο: Μαζούτ και εναλλακτικά λιπαρά οξέα. Με την προγραμματιζόμενη επέκταση η συνολική κινητήρια ισχύς θα ανέλθει σε 1.442,24Kw Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Προτεινόμενης Επέκτασης και αντιμετώπισή τους Δεδομένου ότι οι νέες μονάδες είναι ενσωματωμένες στην υπάρχουσα εγκατάσταση παραγωγής βιοντήζελ, δεν υπάρχουν νέα σημεία αερίων εκπομπών εκτός των υφισταμένων. Όλα τα αέρια υποπροϊόντα που θα προκύπτουν, είτε θα ανακυκλώνονται χρησιμοποιώντας τις υφιστάμενες μονάδες της εγκατάστασης (π.χ. σύστημα ανάκτησης μεθανόλης), είτε θα επεξεργάζονται χρησιμοποιώντας τις υφιστάμενες μονάδες επεξεργασίας της εγκατάστασης (π.χ. καθαρισμός καπναερίων), όπως αναλυτικότερα η επέκταση περιγράφεται στο φάκελο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και στα περιεχόμενα σε αυτόν σχεδιαγράμματα. Λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα αναφέρονται παραπάνω, 6

7 Εισηγούμαστε Θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την επέκταση της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής βιοντήζελ με την επωνυμία «ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.», με προσθήκη μονάδας όξινης εστεροποίησης και μονάδας απόσταξης βιοντήζελ, που βρίσκεται στη Β ΒΙΠΕ Βόλου, στο Νομό Μαγνησίας, με την προϋπόθεση ότι στη νέα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων θα συμπεριληφθούν και οι παρακάτω όροι και περιορισμοί: 1. Στη μονάδα να εφαρμόζονται ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ που αφορούν: Στη μείωση στην πηγή του υδραυλικού καιν ρυπαντικού φορτίου των παραγομένων αποβλήτων των αέριων εκπομπών Στην εξοικονόμηση πρώτων υλών Στην ενεργειακή εξοικονόμηση Στη μείωση της κατανάλωσης νερού. 2. Τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία να διατίθενται στο δίκτυο ακαθάρτων της ΔΕΥΑΜΒ, μετά από σχετική άδεια της υπηρεσίας αυτής. 3. Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά). 4. Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινόμενων, όπως λιμνάζοντα νερά κλπ. 5. Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις εγκεκριμένες μελέτες. 6. Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους. 7. Ο φορέας υποχρεούται κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην αρμόδια για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων υπηρεσία, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα. Το προς συμπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ ο φορέας μπορεί να το προμηθευτεί είτε από την υπηρεσία μας είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση με βάση τις ΚΥΑ 7

8 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), ΚΥΑ 24944/1159/2006 (791/Β) και την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β). 8. Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός του γηπέδου της εγκατάστασης. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συμπληρώνεται κατάλληλα το Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κ.Υ.Α /725/06 (ΦΕΚ 383Β) και Η.Π /1159/06 (ΦΕΚ 791Β). 9. Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασής της. Ειδικότερα: Οι χώροι διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων να εξυγιανθούν αποκατασταθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ΚΥΑ 13588/725/ (ΦΕΚ 383/Β) και 24944/1159/ (ΦΕΚ 791/Β). Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν όλω ή εν μέρει, ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Κατά τα λοιπά να ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί με την αρ. πρωτ. 5029/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας με την οποία χορηγήθηκε έγκριση περιβαλλοντικών όρων στην υφιστάμενη μονάδα. Το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση Λαμβάνει υπόψη την πρόταση και Αποφασίζει Θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την επέκταση της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής βιοντήζελ με την επωνυμία «ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.», με προσθήκη μονάδας όξινης εστεροποίησης και μονάδας απόσταξης βιοντήζελ, που βρίσκεται στη Β ΒΙΠΕ Βόλου, στο Νομό Μαγνησίας, με την προϋπόθεση ότι στη νέα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων θα συμπεριληφθούν και οι παραπάνω όροι και περιορισμοί. 8

9 Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την απόφαση. Ψήφισαν υπέρ τριάντα εννέα (39) μέλη. Καταψήφισαν οι κ.κ: Γενηκομσίου Θεοφάνης, Μπούτας Ευάγγελος και Πουλάκης Κων/νος- Νικόλαος. Η παρούσα απόφαση έλαβε α.α Ο Πρόεδρος Του Περιφερειακού Συμβουλίου Χρήστος Β. Λιάπης 9

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 10-09-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1549 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012 ΘΕΜΑ 33 : Μελέτη Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΓ7ΛΡ-1Ι4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/19-12-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 20-12-2013

ΑΔΑ: ΒΛΓΓ7ΛΡ-1Ι4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/19-12-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 20-12-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 20-12-2013 Αριθµ. Πρωτ: 1975 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/19-12-2013 ΘΕΜΑ 18 ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3/25-01-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3/25-01-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 26-01-2012 Αριθμ. Πρωτ: 149 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3/25-01-2012 ΘΕΜΑ 14 ο : Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/22-10-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/22-10-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 23-10-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1893 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/22-10-2012 ΘΕΜΑ 10 o : Εισήγηση σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 22/13-12-2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 22/13-12-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 14-12-2011 Αριθμ. Πρωτ: 1788 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 22/13-12-2011 ΘΕΜΑ 3 o : «Εισήγηση σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 22-06-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1108 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012 ΘΕΜΑ 16 o : Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/25-6-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/25-6-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 27-6-2014 Αριθμ. Πρωτ: 710 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/25-6-2014 ΘΕΜΑ 36 ο : Εισήγηση επί της «Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/27-05-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/27-05-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 30-05-2013 Αριθμ. Πρωτ: 834 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/27-05-2013 ΘΕΜΑ 22 ο : Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/22-10-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/22-10-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 23-10-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1892 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/22-10-2012 ΘΕΜΑ 9 o : Εισήγηση σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013 ΘΕΜΑ 22 ο : Εισήγηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη λειτουργία υφιστάμενου ξενοδοχείου δύο αστέρων (2*), με την ονομασία GOLDEN BEACH, φερόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/30-08-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/30-08-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 02-09-2013 Αριθμ. Πρωτ:1430 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/30-08-2013 ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 10-09-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1550 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012 ΘΕΜΑ 34 : Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013 ΘΕΜΑ 15 ο : Εισήγηση σχετικά με την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την ίδρυση μονάδας παραγωγής βιοαερίου και σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 0.498 MW, φερόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7/14-03-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7/14-03-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7/14-03-2013 ΘΕΜΑ 4 ο : Εισήγηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την ίδρυση Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής, με Α ύλη απόβλητα ελαιοτριβείων και άλλα γεωργικά υπολείμματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013 ΘΕΜΑ 21 ο : Εισήγηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη λειτουργία υφιστάμενου ξενοδοχείου τεσσάρων αστέρων (4*), με την ονομασία ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ, φερόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 11-4-2014 Αριθµ. Πρωτ: 412 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014 ΘΕΜΑ 16 ο : Εισήγηση σχετικά µε τη Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 10-09-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1543 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012 ΘΕΜΑ 27 : Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 22-06-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1094 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012 ΘΕΜΑ 2 Ο : «Τροποποίησης του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ37ΛΡ-ΙΦ1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16/22-10-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 24-10-2013

ΑΔΑ: ΒΛΛ37ΛΡ-ΙΦ1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16/22-10-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 24-10-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 24-10-2013 Αριθµ. Πρωτ: 1642 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16/22-10-2013 ΘΕΜΑ 22 ο : Εισήγηση σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/29-02-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/29-02-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 01-03-2012 Αριθμ. Πρωτ: 427 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/29-02-2012 ΘΕΜΑ 21 Ο : Εισήγηση σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 29-8-2014 Αριθµ. Πρωτ: 1003 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014 ΘΕΜΑ 16 ο : Εισήγηση σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/29-02-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/29-02-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 01-03-2012 Αριθμ. Πρωτ: 408 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/29-02-2012 ΘΕΜΑ 2 Ο : «Καθορισμός θέσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 29-8-2014 Αριθµ. Πρωτ: 1001 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014 ΘΕΜΑ 14 ο : Εισήγηση σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/04-04-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/04-04-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 05-04-2012 Αριθμ. Πρωτ: 648 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/04-04-2012 ΘΕΜΑ 8 ο : «Άσκηση δικαιώματος προτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/04-04-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/04-04-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 05-04-2012 Αριθμ. Πρωτ: 662 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/04-04-2012 ΘΕΜΑ 22 ο : «Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/04-04-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/04-04-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 05-04-2012 Αριθμ. Πρωτ: 661 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/04-04-2012 ΘΕΜΑ 21 ο : «Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 20/26-11-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 20/26-11-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 27-11-2012 Αριθμ. Πρωτ: 2096 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 20/26-11-2012 ΘΕΜΑ 7 o : «Έγκριση των μελετών:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17/28-09-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17/28-09-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 01-10-2012 Αριθμ. Πρωτ:1732 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17/28-09-2012 ΘΕΜΑ 20 o : «Μεταφορά προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΘΕΜΑ 22 ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ζ7ΛΡ-ΞΛΓ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 13/25-07-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 29-07-2013

ΑΔΑ: ΒΛ4Ζ7ΛΡ-ΞΛΓ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 13/25-07-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 29-07-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 29-07-203 Αριθµ. Πρωτ: 253 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3/25-07-203 ΘΕΜΑ 7 ο : Κοινή εισήγηση των Τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα