1 / ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ Α, Β, Γ Γυμνασίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 / ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ Α, Β, Γ Γυμνασίου"

Transcript

1 / ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ Α, Β, Γ Γυμνασίου

2 Εισαγωγικά Το Πρόγραμμα Σπουδών των Γαλλικών προβλέπει τη διδασκαλία του μαθήματος μέσα από 8 θεματικές ενότητες και υποενότητες για τη Α και Β τάξη Γυμνασίου και 7 θεματικές ενότητες και υποενότητες για την Γ τάξη Γυμνασίου και την Α Λυκείου. Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει επίσης τους γενικούς σκοπούς, τους ειδικούς στόχους και τους στόχους επιτυχίας, τη μεθοδολογία όπως και τους τρόπους αξιολόγησης. Για να είναι σε θέση ο κάθε καθηγητής των Γαλλικών να υλοποιήσει και να επιτύχει τους στόχους του Αναλυτικού προγράμματος και του Προγράμματος Σπουδών ειδικότερα θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του το υλικό. Ο παρών οδηγός τίθεται επομένως στη διάθεση του εκπαιδευτικού με σκοπό να του προσφέρει καθοδήγηση στον εντοπισμό του υλικού που έχει ανάγκη στη διδασκαλία του μαθήματος, μέσα από τα υφιστάμενα εγχειρίδια, από ενδεικτικές διδακτικές προτάσεις, από λογισμικά, από το Διαδίκτυο και από άλλες πηγές. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν: Τα υφιστάμενα σχολικά εγχειρίδια για την Α και Β τάξη του Γυμνασίου (Οh là là και Οh là là, ), το περιεχόμενο των οποίων διερευνήθηκε και χαρτογραφήθηκε σε αντιστοιχία με τις προτεινόμενες θεματικές ενότητες του Προγράμματος Σπουδών. Το επιμορφωτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την επιμόρφωση των μαχίμων εκπαιδευτικών κατά τη σχολική χρονιά 000 (βρίσκεται αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΠΙ Επικουρικό υλικό για τις τρεις τάξεις του γυμνασιακού κύκλου, σε ηλεκτρονική μορφή, αναρτημένο στις ιστοσελίδες του ΥΠΠ και του ΠΙ και το οποίο περιλαμβάνει:. Ολοκληρωμένες διδακτικές προτάσεις για αριθμό θεματικών ενοτήτων, μέσα από το Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό στα Γαλλικά για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία, Λογισμικό (ΓΑΛ_ΚΟ7Μ) και Διαδίκτυο (ΓΑΛ_ΚΟ7Μ), Έκδοση Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, Φθινόπωρο Ολοκληρωμένες διδακτικές προτάσεις για αριθμό θεματικών ενοτήτων ή υποενοτήτων για τις τρεις τάξεις του γυμνασιακού κύκλου οι οποίες σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από εκπαιδευτικούς των Γαλλικών στο πλαίσιο της περιορισμένης εφαρμογής των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων στα σχολεία την Άνοιξη του 0. / ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ Α, Β, Γ Γυμνασίου 3. Φύλλα εργασίας ή άλλες διδακτικές προτάσεις ή εφαρμογές ανά γλωσσική δεξιότητα και/ή θεματική ενότητα ή υποενότητα (περιλαμβανομένου και οπτικοακουστικού υλικού), προϊόν εργασίας των καθηγητών των Γαλλικών. 4. Αριθμό ιστοσελίδων ή ιστοτόπων ανά θεματική ενότητα. Το επικουρικό εκπαιδευτικό υλικό το οποίο προτείνεται είναι πολύ περισσότερο απ αυτό που απαιτείται για τη διδασκαλία της μίας ή της άλλης θεματικής ενότητας ή γλωσσικής δεξιότητας. Κρίναμε ωστόσο χρήσιμο να το θέσουμε στη διάθεση των καθηγητών των Γαλλικών για να μπορούν ν αντλήσουν από την προτεινόμενη «τράπεζα υλικού» εκείνο που χρειάζονται με βάση τη διδακτική και την παιδαγωγική τους στόχευση, τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών/τριών τους και την αξιολόγηση του μαθήματος μέσω εξεταστικού δοκιμίου, projet disciplinaire/interdisciplinaire, αυτοαξιολόγησης κ.α. Κατά τη σχολική χρονιά 00, το πρόγραμμα σπουδών για την Α τάξη του Γυμνασίου θα εφαρμοστεί σε εκτεταμένη κλίμακα, ενώ για τη Β και Γ τάξη θα τεθεί σε μερική εφαρμογή. Οι θεματικές ενότητες της Β τάξης που θα εφαρμοστούν είναι Les voyages en Europe και Chansons et musiques, ενώ για τη Γ τάξη η θεματική ενότητα Biographies. Ο προτεινόμενος Οδηγός Εκπαιδευτικού δεν θα πρέπει να θεωρηθεί απόλυτα δεσμευτικός ούτε απαγορευτικός στη χρήση άλλου υλικού ή άλλων πηγών. Στόχος του είναι η διευκόλυνση του καθηγητή στην ανεύρεση και χρήση εκπαιδευτικού υλικού, με βάση το ΚΕΠΑ, τις νέες μεθοδολογικές προσεγγίσεις και ιδιαίτερα της διδασκαλίας μέσω δράσης (perspective actionnelle) και τους νέους τρόπους αξιολόγησης. Ο κάθε καθηγητής των Γαλλικών μπορεί άνετα να διαφοροποιήσει οποιοδήποτε υλικό ή την όποια διδακτική πρόταση του προτείνεται με στόχο να εξασφαλίσει την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος Σπουδών όπως αυτοί προσδιορίζονται για κάθε τάξη του γυμνασιακού κύκλου.

3 ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Θεματική Ενότητα: DONNÉES PERSONNELLES La nouvelle p.4, 5, 6 Présenter une personne. Image, phrases à trous Rédiger / Tu as quel âge? p.7, 8 (p.76, 77) Présenter une personne. Fiches / / Questions Remplir des fiches / / Répondre 3 Drôle de découverte p.4, 43 (p.9) Comprendre une carte d identité, donner son numéro de téléphone et son adresse. Dialogue / Exercice d écoute Objets (images) Cartes d identité / / Rédiger 3 / ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ Α, Β, Γ Γυμνασίου

4 4 Dans Paris CLÉ International p.45 (p.9) Donner son adresse. 5 Bilan p.54 Comprendre une carte d identité, donner son numéro de téléphone et son adresse. Exercice d écoute Θεματική Ενότητα: LES SALUTATIONS Tu parles français? p.7, 8 (p.7) Saluer, se présenter et demander comment s appelle une personne. Petits dialogues Petits dialogues Petits dialogues Reconnaître / Répéter Reconnaître 4 / ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ Α, Β, Γ Γυμνασίου

5 Les mots de la classe CLÉ International p. Se présenter. Répéter Θεματική Ενότητα: LA FAMILLE En classe p.3, 3 (p.85) Parler de l origine et de la nationalité des membres de sa famille. Dialogue Texte Dessiner Tu as quel âge? p.40 Parler de la nationalité des membres de sa famille. Exercice d écoute 5 / ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ Α, Β, Γ Γυμνασίου

6 Θεματική Ενότητα: DESCRIPTION ET PRÉSENTATION D UNE PERSONNE La nouvelle p.4, 5, 6 (p.74, 75) Présenter et décrire une personne (physique, caractère) Image Phrases / Mots, phrases à trous Décrire / Tu as quel âge? p.7, 8, 9 (p.76, 77) Présenter et décrire une personne (âge, classe, physique, caractère) Fiche de l elève / Phrases Fiches / / Questions / Simuler Remplir des fiches / /Répondre 3 Encore un nouveau p.5, 6 Décrire une personne (physique, caractère). Bande Dessinée Décrire 4 On est quel jour CLÉ International p.30 Décrire une personne (physique, caractère). Jeu Deviner la personne 6 / ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ Α, Β, Γ Γυμνασίου

7 Θεματική Ενότητα: LES VÊTEMENTS ET LES COULEURS C est à la mode p.0,, (p. 78, 79, 80, 8) Parler de ses vêtements, décrire ses vêtements, parler de mode, exprimer ses goûts concernant les vêtements. Dialogue / Texte Objets (images) / Jeu Texte / /Repérer / Répéter/ Jouer Jouer / Rédiger / Transformer Le carnaval p.3, 4 (P.80) Parler de déguisements. Dialogue/Exercice d écoute/chanson Objets (images) / Jeux Textes / / Deviner / Rédiger Un cadeau ou deux Acheter des vêtements / offrir un cadeau. Bande Dessinée Décrire 3 p.39 7 / ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ Α, Β, Γ Γυμνασίου

8 Θεματική Ενότητα: MON ÉCOLE / LA VIE SCOLAIRE La nouvelle! p.4 Parler de ses camarades de classe. Décrire Tu as quel âge? p.7, 8 (p.76, 77) Dire en quelle classe on est. Fiche de l elève / Phrases Fiches / / Questions Remplir des fiches / /Répondre Encore un nouveau! Parler de ses camarades de classe. Bande Dessinée Décrire 3 p.5 4 On est quel jour? p.8, 30 Parler de matières scolaires, de professeurs et de ses préférences. Fiche / Décrire / Décrire 8 / ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ Α, Β, Γ Γυμνασίου

9 5 En classe p.3, 33, 40 (p.84) Parler de ses affaires de classe. Dialogue Imagemots / / Décrire Classer Décrire / / Transformer 6 Le collège en France p.37 (p.88, 89) Parler de matières scolaires, de son emploi du temps et de l année scolaire. Tableaux Texte / Agenda / Repérer / Discuter Répondre / Rédiger 7 Le collège en France p.54 Décrire une salle de classe. Image Décrire / Comparer 9 / ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ Α, Β, Γ Γυμνασίου

10 Θεματική Ενότητα: LE TEMPS / L HEURE / LES JOURS / LES MOIS / LES SAISONS On est quel jour? p.8, 9 (p.83) Dire la date. (jour, mois, année) Phrases / Mots croisés Repérer Tu as quel âge? p.34, 35, 40 (p.87) Dire l heure. Emplois du temps Emplois du temps / Phrases /Questions /Tableaux Comparer / Répondre / Remplir 3 Le calendrier de la classe p.38 Parler des mois et des saisons. Calendrier Phrases Calendrier Décrire Créer 0 / ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ Α, Β, Γ Γυμνασίου

11 Θεματική Ενότητα: MA MAISON / MA VILLE / MON PAYS On est quel jour? p.45, 46, 47 (p.9) Parler de son adresse. Phrases On est quel jour? 46 Paris. Texte Image / 3 Rue du labyrinthe 48, 49 Décrire un immeuble. Phrases / Mots Repérer 4 Paris et ses zoos 5 Les zoos. Annonces / Annonces / Discussion / ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ Α, Β, Γ Γυμνασίου

12 Θεματική Ενότητα: LES PAYS / LES NATIONALITÉS En classe p.3, 3 (p.84) Parler de l origine et de la nationalité d une personne. Dialogue Texte Dessiner Θεματική Ενότητα: LES ACTIVITÉS DES EUROPÉENS Le carnaval p.3 Le carnaval. Textes / ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ Α, Β, Γ Γυμνασίου

13 Θεματική Ενότητα: LES ANIMAUX / LA NATURE Paris et ses zoos 5 Les zoos. Annonces / Annonces / Discuter La mascotte de la classe 5 Parler des animaux que l on préfère. Chanson Questions / / Jeu Questions Décrire / Choisir / Exprimer ses préférences Répondre 3 Rue du labyrinthe 48, 49 Décrire un immeuble. Phrases / Mots Repérer 4 Paris et ses zoos 5 Les zoos. Annonces / Annonces / Discuter 3 / ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ Α, Β, Γ Γυμνασίου

14 ΤΑΞΗ B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Θεματική Ενότητα: MA MAISON (LA VIE) On s entraîne p.7, 8 (p.76) Ranger sa chambre. / Rédiger Θεματική Ενότητα: LES MOYENS DE TRANSPORT (LA VIE) Ah, les fêtes! p.3 (p.85) Se déplacer. Dialogue / Texte / Mots croisés Repérer 4 / ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ Α, Β, Γ Γυμνασίου

15 Θεματική Ενότητα: LA FAMILLE (LA VIE) La cousine de Genève p.8, 9, 30, 40, 44 Parler des membres de sa famille. / Rédiger Ah, les fêtes p.3, 3 (p.84, 85) La famille et les fêtes. Image Plan / 5 / ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ Α, Β, Γ Γυμνασίου

16 Θεματική Ενότητα: MA VILLE / MON PAYS (LA VIE) Où estce qu on va? p.4, 5, 4, 8, 40, 8 (p.75) Se situer et se déplacer dans une ville, indiquer le chemin. Plan / Image Phrases / Plan / / Plan Simuler / / Rédiger / Créer Où estce qu on va? p. 6, (p.74) Les lieux de divertissement dans une ville. Image Phrases 3 Ah, les fêtes! p.33 (p.85) Dire dans quel pays, région ou ville on habite. Phrases / / / Plan Relier / Rédiger / Rédiger 4 Bilan p.40 Situer une ville, un pays. Questions 6 / ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ Α, Β, Γ Γυμνασίου

17 Θεματική Ενότητα: LE CORPS / L ÉTAT PHYSIQUE / LA SANTÉ (LA VIE) On s entraîne p.7, 8 (p.76, 77) S entraîner. / / Plan / Rédiger / Créer Un corps extraterrestre p. 0, (p.79) Faire de la gymnastique. Dialogue Texte Simuler / Rédiger 3 Un corps extraterrestre p. (p.78) Parler des parties de son corps. Image Phrases / Mots Image Rédiger / Repérer 4 Un corps extraterrestre p. (p.78) Exprimer la douleur. Image Phrases Rédiger 7 / ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ Α, Β, Γ Γυμνασίου

18 Θεματική Ενότητα: LA ROUTINE JOURNALIÈRE (LA VIE) Un corps extraterrestre p.8,, 6 (p.78, 79, 8) Parler des actions que l on fait tous les jours. Chanson / Dialogue Phrases / Dialogue / / Questions Chanter / Comparer Répéter / Comparer / Rédiger / Répondre La cantine p. 5 (p.86) Parler de ses habitudes alimentaires. / Texte Texte / Discuter Répondre 8 / ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ Α, Β, Γ Γυμνασίου

19 Θεματική Ενότητα: LES LOISIRS / LES SPORTS (LA VIE) Où estce qu on va? p.4. 6 (p.74) Aller au cinéma. Un corps extraterrestre p. 0, (p.79) Faire de la gymnastique. Dialogue Texte Simuler / Rédiger 3 Les loisirs p. 3 Les loisirs des jeunes en France. Textes Repérer / Discuter 4 Le marathon p. 5 Participer à une compétition sportive. Bande Dessinée Décrire 9 / ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ Α, Β, Γ Γυμνασίου

20 5 Une fête p. 39 Inviter quelqu un à une fête. Bande Dessinée Décrire 6 Recetttes d artistes p. 39 Préparer une fête. Annonces Annonces Répondre Répondre Θεματική Ενότητα: LES AMIS EUROPÉENS La cousine de Genève p.8 (p.8) Avoir des amis d autres pays européens. La cousine de Genève p. 9, 33 Correspondre avec des amis d autres pays européens. Phrases / Lettre Répondre Relier / Rédiger 0 / ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ Α, Β, Γ Γυμνασίου

21 Θεματική Ενότητα: LES ACTIVITÉS DES EUROPÉENS (LA VIE) Les loisirs p. 3 Les loisirs des jeunes en France. Textes Repérer / Discuter L ateliernet p. 34 Les centres associatifs. Annonce Répondre 3 L ateliernet p. 34 Communiquer par courrier électronique. Messages électroniques Messages électroniques / ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ Α, Β, Γ Γυμνασίου

22 Θεματική Ενότητα: L ALIMENTATION (LA VIE) L ateliernet p. 34, 35, 37 (p.89) Les repas des fêtes. mots / Questions / Mots / Textes / Menus / Texte Repérer / Classer / / / Répondre / Deviner / Répondre / Rédiger L ateliernet p. 36, 54 (p.86, 87, 88, 94, 97) Les repas de la journée. Phrases 3 L ateliernet p. 36, 5 (p.88, 96, 97) Parler de recettes. Questions Recettes Répondre / Rédiger 4 Marco fait les courses p. 4, 43, 54 (p.86, 87, 90, 9, 9) Acheter de la nourriture, faire les courses. Texte Classer, classer / ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ Α, Β, Γ Γυμνασίου

23 5 La cantine p. 5 Manger à la cantine de l école. / Questions Texte / Discuter Répondre Θεματική Ενότητα: LA VIE De l argent pour le clown p. 45, 47 L argent de poche. Dialogue / Phrases / Jeu Texte / Phrases / Simuler Répondre Recettes d artistes p. 48, 53 (p. 94, 95) Organiser une fête. Textes / Bande dessinée Textes / Mots Répondre Répondre / Associer / Transformer Ce champ thématique étant très vaste, on considère qu il est inclus dans d autres champs thématiques qui traitent différents aspects de la vie. 3 / ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ Α, Β, Γ Γυμνασίου

24 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΑΛΛΙΚΩΝ A/A Champ thématique Support Source Production Les professions (Α Γυμνασίου) Fiches de travail Enseignants de français Salutations (Α Γυμνασίου) Fiches de travail Λογισμικό ΓΑΛ_ΚΟ7Μ_Π_4 (en partie) ΤΠΕ / Π.Ι. 008 Enseignants de français La famille (Α, Β Γυμνασίου) Fiches de travail Enseignants de français Données personnelles (Α Γυμνασίου) Λογισμικό ΓΑΛ_ΚΟ7Μ_Π_4 (en partie) Διαδίκτυο ΓΑΛ_ΚΟ7Μ_Π_ (en partie) ΤΠΕ / Π.Ι. 008 ΤΠΕ / Π.Ι. 008 Description et présentation d une personne (Α Γυμνασίου) Les vêtements et les couleurs (Α Γυμνασίου) La vie scolaire (Α Γυμνασίου) Διαδίκτυο ΓΑΛ_ΚΟ7Μ_Π_ (en partie) ΤΠΕ / Π.Ι. 008 Διαδίκτυο ΓΑΛ_ΚΟ7Μ_Π_ (en partie) ΤΠΕ / Π.Ι. 008 Διαδίκτυο ΓΑΛ_ΚΟ7Μ_Π_4 (en partie) ΤΠΕ / Π.Ι. 008 Le temps/ L heure Les jours/les mois Les saisons (Α Γυμνασίου) Λογισμικό ΓΑΛ_ΚΟ7Μ_Π_9 Λογισμικό ΓΑΛ_ΚΟ7Μ_Π_4 (en partie) ΤΠΕ / Π.Ι. 008 ΤΠΕ / Π.Ι / ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ Α, Β, Γ Γυμνασίου

25 Les pays Les nationalités (Α Γυμνασίου) Le corps L état physique La santé (Β Γυμνασίου) Διαδίκτυο ΓΑΛ_ΚΟ7Μ_Π_ (en partie) ΤΠΕ / Π.Ι. 008 Διαδίκτυο ΓΑΛ_ΚΟ7Μ_Π_6 (en partie) ΤΠΕ / Π.Ι. 008 Les loisirs Le sport (Les activités des Européens) (A, Β Γυμνασίου) Fiches de travail Λογισμικό ΓΑΛ_ΚΟ7Μ_Π_8 ΤΠΕ / Π.Ι. 008 Enseignants de français Les voyages en Europe (Β Γυμνασίου) Fiches de travail Διαδίκτυο ΓΑΛ_ΚΟ7Μ_Π_7 (en partie) ΤΠΕ / Π.Ι. 008 Enseignants de français Les amis européens (Β Γυμνασίου) Fiches de travail Διαδίκτυο ΓΑΛ_ΚΟ7Μ_Π_ ΤΠΕ / Π.Ι. 008 Enseignants de français Les activités des Européens (Β Γυμνασίου) Fiches de travail Λογισμικό ΓΑΛ_ΚΟ7Μ_Π_8 ΤΠΕ / Π.Ι. 008 Enseignants de français Les chansons (Α, Β, Γ Γυμνασίου) Fiches de travail Enseignants de français La gastronomie La nourriture (Β Γυμνασίου) Διαδίκτυο ΓΑΛ_ΚΟ7Μ_Π_5 ΤΠΕ / Π.Ι. 008 La culture et la civilisation des pays européens (Β Γυμνασίου) Fiches de travail Διαδίκτυο ΓΑΛ_ΚΟ7Μ_Π_3 (en partie) ΤΠΕ / Π.Ι. 008 Enseignants de français 5 / ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ Α, Β, Γ Γυμνασίου

26 Nourriture et recettes des pays européens. (Γ Γυμνασίου) Λογισμικό ΓΑΛ_ΚΟ7Μ_Π_5 (en partie) Διαδίκτυο ΓΑΛ_ΚΟ7Μ_Π_5 (en partie) ΤΠΕ / Π.Ι. 008 ΤΠΕ / Π.Ι. 008 Les vacances en Europe (Γ Γυμνασίου) Fiches de travail Διαδίκτυο ΓΑΛ_ΚΟ7Μ_Π_4 (en partie) ΤΠΕ / Π.Ι. 008 Enseignants de français Comparaison entre la langue grecque et la langue française (Γ Γυμνασίου) Biographies de personnes célèbres (Γ Γυμνασίου) Inventions et créations (Γ Γυμνασίου) Διαδίκτυο ΓΑΛ_ΚΟ7Μ_Π_3 (en partie) ΤΠΕ / Π.Ι. 008 Fiches de travail Enseignants de français Διαδίκτυο ΓΑΛ_ΚΟ7Μ_Π_ (en partie) ΤΠΕ / Π.Ι. 008 Événements et actualités (Γ Γυμνασίου) Λογισμικό ΓΑΛ_ΚΟ7Μ_Π_3 (en partie) Διαδίκτυο ΓΑΛ_ΚΟ7Μ_Π_8 (en partie) ΤΠΕ / Π.Ι. 008 ΤΠΕ / Π.Ι / ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ Α, Β, Γ Γυμνασίου

Action.fr-gr ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. Γαλλικά Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Action.fr-gr ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. Γαλλικά Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Action.fr-gr 1 ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ Γαλλικά Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ prologos.indd 1 8/11/2008 11:54:03 πμ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΚΡΙΤΕΣ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ: ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

EXAMENS AÀ L ÉCOLE LIVRE DE L ÉLÈVE LE NIVEAU A (A1&A2) EXAMENS DE FRANÇAIS

EXAMENS AÀ L ÉCOLE LIVRE DE L ÉLÈVE LE NIVEAU A (A1&A2) EXAMENS DE FRANÇAIS EXAMENS AÀ L ÉCOLE P R É P A R E R LE NIVEAU A (A1&A2) EXAMENS DE FRANÇAIS LIVRE DE L ÉLÈVE Το έντυπο αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης: «Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας»

Διαβάστε περισσότερα

Γαλλικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Γαλλικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα αλλικά Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Pratiques Pédagogiques

Pratiques Pédagogiques Pratiques Pédagogiques Εισαγωγή Δεύτερης Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση «Πάμε στο Παρίσι»: Παιδαγωγικό Σενάριο για τα πρώτα στάδια εκμάθησης της Γαλλικής Γλώσσας με ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΉΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΏΝ

ΣΥΝΕΧΉΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΏΝ ÉCOLE ENSEIGN ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΏΣ ΤΩΝΚΑΘΗΓΗΤΏ ΣΥΝΕΧΉΣ ΕΠΙΜΟΡ ENSEIGNER PLAISIR D'APPRENDRE MOTIVER ÉCOLE COMPÉTENCES S'AMUSER ENSEIGNER PLAISIR D'APPRENDRE MOTIVER ÉCOLE COMPÉTENCES ΥΝΕΧΉΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣ ΤΩΝΚΑΘΗΓΗΤΏΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΉΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΏΝ

ΣΥΝΕΧΉΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΏΝ ÉCOLE ENSEIGN ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΏΣ ΤΩΝΚΑΘΗΓΗΤ ΣΥΝΕΧΉΣ ΕΠΙΜΟΡ MOTIVER PLAISIR D'APPRENDRE ÉCOLE COMPÉTENCES S'AMUSER ENSEIGNER PLAISIR D'APPRENDRE MOTIVER ÉCOLE COMPÉTENCES ΥΝΕΧΉΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣ ΤΩΝΚΑΘΗΓΗΤΏΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 1ΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ...II II. ΈΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 2ΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ... IV III.

ΈΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 1ΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ...II II. ΈΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 2ΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ... IV III. Παράρτημα I. ΈΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ...II II. ΈΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 2 ΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ... IV III. ΈΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 3 ΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ... VI IV. ΈΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

À TON TOUR 2! DICTIONNAIRE. français-grec moderne

À TON TOUR 2! DICTIONNAIRE. français-grec moderne À TON TOUR 2! DICTIONNAIRE français-grec moderne Εκπαιδευτήριο «Το Παγκρήτιον» Β γυμνασίου, σχολικό έτος 2012-2013 TABLEAU DES SIGNES ET DES ABRÉVIATIONS ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ : δηλώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

Action.fr-gr ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Γαλλικά Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Action.fr-gr ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Γαλλικά Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Action.fr-gr 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Γαλλικά Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΚΡΙΤΕΣ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Γιόγια Φιλόλογος (Γαλλικής Φιλολογίας), Εκπαιδευτικός Β/θμιας

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Μιχαήλ. Γαλλικά. Γ' Γυμνασίου

Σοφία Μιχαήλ. Γαλλικά. Γ' Γυμνασίου Σοφία Μιχαήλ Περιεχόμενα Vous parlez français? Μιλάτε ;............................... 5 Η Γραμματική της Ενότητας.......................................... 13 Bande dessinée Κινούμενα Σχέδια..................................

Διαβάστε περισσότερα

UNITÉ λεξικό Ακουστικά Κιάλια MP3 χάρτης πυξίδα

UNITÉ λεξικό Ακουστικά Κιάλια MP3 χάρτης πυξίδα UNITÉ 0 C est parti! 0 Για να τα καταφέρεις καλύτερα στην καινούρια γλώσσα, σου προτείνουµε µερικές δραστηριότητες που θα σου φανούν πολύ χρήσιµες. Κάθε φορά που θα επιτυγχάνεις σε κάποια δραστηριότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΣΠΟΥΔΕΣ COURS & FORMATIONS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΣΠΟΥΔΕΣ COURS & FORMATIONS ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 FÉVRIER - JUILLET 2015 ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΩΡΆΡΙΑ ΤΙΜΈΣ PROGRAMME HORAIRES TARIFS ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΣΠΟΥΔΕΣ COURS & FORMATIONS ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη μαθημάτων και κατάρτιση ενηλίκων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 1. Ειδικοί Σκοποί Με τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στο Γυµνάσιο επιδιώκεται οι µαθητές να αναπτύξουν την επικοινωνιακή ικανότητα, και ειδικότερα: Να κατανοούν

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 1

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministère Grec de l Éducation Nationale et des Cultes Certification en Langue Française NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

η έναρξη των μαθημάτων σκοτεινός(-ή) / φωτεινός(-ή) καλά εξοπλισμένος / χωρίς εξοπλισμό της δασκάλας

η έναρξη των μαθημάτων σκοτεινός(-ή) / φωτεινός(-ή) καλά εξοπλισμένος / χωρίς εξοπλισμό της δασκάλας Cerf-volant Vocabulaire de l unité 1 La rentrée Coin vocabulaire Noms = ουσιαστικά Adjectifs = επίθετα Verbes =ρήματα Adverbes = επιρρήματα Expressions = εκφράσεις p. 8 La rentrée = Une école primaire

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο αυτό αφιερώνεται στους δάσκαλους και τους μαθητές της ελληνικής γλώσσας, ως ξένης.

Το βιβλίο αυτό αφιερώνεται στους δάσκαλους και τους μαθητές της ελληνικής γλώσσας, ως ξένης. intro_fr_names 6/5/12 9:32 PM Page 3 Το βιβλίο αυτό αφιερώνεται στους δάσκαλους και τους μαθητές της ελληνικής γλώσσας, ως ξένης. Ce manuel est dédié aux enseignants et aux apprenants du grec moderne -

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΕΣ COURS FORMATIONS ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 SEPTEMBRE 2015 - JANVIER 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΩΡΑΡΙΑ ΤΙΜΕΣ PROGRAMME HORAIRES TARIFS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΕΣ COURS FORMATIONS ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 SEPTEMBRE 2015 - JANVIER 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΩΡΑΡΙΑ ΤΙΜΕΣ PROGRAMME HORAIRES TARIFS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΕΣ COURS FORMATIONS ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 SEPTEMBRE 2015 - JANVIER 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΩΡΑΡΙΑ ΤΙΜΕΣ PROGRAMME HORAIRES TARIFS ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

1. Je me présente : παρουσιάζομαι

1. Je me présente : παρουσιάζομαι PREPADELF A1 VOCABULAIRE Lucie Mela 1. Je me présente : παρουσιάζομαι p.10 La fiche d inscription Nom Prénom Date de naissance Lieu de naissance Nationalité Classe Adresse Rue Code postal Ville Téléphone

Διαβάστε περισσότερα

CONTACT 1 AVRIL 1982 CONTACT 2 MAI 1982

CONTACT 1 AVRIL 1982 CONTACT 2 MAI 1982 Η ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ CONTACT ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΡΙΑ ΦΛΕΤΟΡΙΔΟΥ ΕΠΙ 20 ΕΤΗ ΤΑΜΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ A.P.F. fu ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2010-2011 ΠΑΛΑΙΑ ΣΕΙΡΑ 1 50 CONTACT 1 AVRIL 1982 1. Χαιρετισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ειδικής ιδακτικής ΠΕ 05 1 Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ειδικής ιδακτικής ΠΕ 05 1 Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ειδικής ιδακτικής ΠΕ 05 1 Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο: Vous avez à planifier votre enseignement à partir du document qui suit. Après avoir défini le public visé (en termes d âge et de

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Ελένη Πάνου-Παπαθεοδώρου. Εκπαιδευτικός ΠΕ05, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου panou2@aegean.

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Ελένη Πάνου-Παπαθεοδώρου. Εκπαιδευτικός ΠΕ05, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου panou2@aegean. Διδακτική των ξένων γλωσσών και συνεργατική μάθηση μέσω υπολογιστή: Mια πρόταση υλοποίησης δραστηριότητας με την αξιοποίηση εργαλείων του διαδικτύου για την ενίσχυση της ικανότητας παραγωγής γραπτού λόγου

Διαβάστε περισσότερα

Planification d un modèle lexicographique comprenant des mots à charge culturelle partagée pour les apprenants du FLE

Planification d un modèle lexicographique comprenant des mots à charge culturelle partagée pour les apprenants du FLE Planification d un modèle lexicographique comprenant des mots à charge culturelle partagée pour les apprenants du FLE Athéna G. Delaki RÉSUMÉ L expérience pédagogique dans l apprentissage du français langue

Διαβάστε περισσότερα

L ECHO D EUGENE. Το άρθρο μας βασίστηκε σε μία σειρά. Κύκλοι συναντήσεων

L ECHO D EUGENE. Το άρθρο μας βασίστηκε σε μία σειρά. Κύκλοι συναντήσεων L ECHO D EUGENE Κατερίνα Κουκουράκη Β4 No 12 * Janvier 2014 Des chants et des danses pour Nelson Mandela Le 5 décembre 2013, Nelson Mandela, la figure historique de la lutte contre le racisme et l apartheid,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 23 Ιουνίου 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

L ECHO D EUGENE. Des élèves fatigués. No 10 * Avril 2013

L ECHO D EUGENE. Des élèves fatigués. No 10 * Avril 2013 L ECHO D EUGENE No 10 * Avril 2013 Ιλάειρα Μισιρλιάδη, ΣΤ2 Des élèves fatigués L es élèves du LFH sont-ils fatigués? Nous avons rencontré certains d entre eux pour recueillir leur témoignage. Nous avons

Διαβάστε περισσότερα

CONTACT 1 MARS 1998 CONTACT 2 JUIN 1998

CONTACT 1 MARS 1998 CONTACT 2 JUIN 1998 Η ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ CONTACT ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΡΙΑ ΦΛΕΤΟΡΙΔΟΥ ΤΑΜΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ A.P.F. fu ΕΠΙ 20 ΕΤΗ TEΩΣ ΣΧOΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ 1 59 CONTACT 1 MARS 1998 1. 3ème Congrès National:

Διαβάστε περισσότερα

Η επιρροή της µαντικής τέχνης από τον 8ο αι. π.χ. ως τις µέρες µας

Η επιρροή της µαντικής τέχνης από τον 8ο αι. π.χ. ως τις µέρες µας ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΟΡΙΖΩΝΤΕΣ Ta Nea N 2 et 3 JUILLET 2007 Horizons grecs TA NEA DANS CE NUMÉRO : Le grec à Toulouse Lautrec 1 Φυσα αγερι, φυσα αγερι 2 Η επιροη της µαντιας 3 Nikos le voyageur 5 Manos Loizos 6 Les

Διαβάστε περισσότερα

Διάμεση Κυριακή. 1. Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Διάμεση Κυριακή. 1. Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Εφαρμογές των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων στα ΠΠΣ: Το νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε μια εφαρμογή στη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

CATHERINE TSOUCTIDI GRAMMAIRE METHODIQUE DU FRANÇAIS 2 LEXIQUE

CATHERINE TSOUCTIDI GRAMMAIRE METHODIQUE DU FRANÇAIS 2 LEXIQUE CATHERINE TSOUCTIDI GRAMMAIRE METHODIQUE DU FRANÇAIS 2 LEXIQUE DOSSIER 1 LES PRONOMS PERSONNELS Page 5 Offrir à (p.p. offert ) = προσφέρω Donner à = δίνω σε Le Réveillon = το ρεβεγιόν Gronder = μαλλώνω

Διαβάστε περισσότερα

L ECHO D EUGENE. Φώς στις σκιές Lumière à l ombre. societe / ματιές στη κοινωνία. Coupe du Monde de Football 2014 UN MONDE, DES ÉCRANS, UN NUAGE

L ECHO D EUGENE. Φώς στις σκιές Lumière à l ombre. societe / ματιές στη κοινωνία. Coupe du Monde de Football 2014 UN MONDE, DES ÉCRANS, UN NUAGE L ECHO D EUGENE No 14 * Juin 2014 societe / ματιές στη κοινωνία Coupe du Monde de Football 2014 Le drame des Brésiliens, la fête des Européens Tous les 4 ans, la Coupe du Monde de football a lieu dans

Διαβάστε περισσότερα