Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012"

Transcript

1 Ενσωμάτωση ΤΠΕ στην Εκπαίδευση. Ο διαδραστικός πίνακας ως διδακτικό εργαλείο μάθησης. Το παράδειγμα σεναρίου μαθήματος (Χημικές αντιδράσεις) Χημείας Β Γυμνασίου Αντύπας Γεράσιμος, M.Ed, Εκπαιδευτικός ΠΕ 1208, Συνεργάτης Τ.Ε.Ι. Πατρών Κωστόπουλος Ιωάννης, Εκπαιδευτικός ΠΕ 0401, Υπ. Διδάκτωρ Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών Περίληψη: Ο διαδραστικός πίνακας δεν είναι το μόνο εργαλείο των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) που αξιοποιείται, αλλά ο ίδιος ο πίνακας ενσωματώνεται μαζί με άλλα εργαλεία και εκπαιδευτικά λογισμικά στη μαθησιακή και διδακτική διαδικασία, υποστηρίζοντας το έργο του εκπαιδευτικού και καλύπτοντας τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών μέσα από δραστηριότητες. Ο διαδραστικός πίνακας, μαζί με άλλα εργαλεία των ΤΠΕ, υποστηρίζουν ολόπλευρα τη μαθησιακή διαδικασία. Κύριος σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστεί ένα εκπαιδευτικό σενάριο στην ενότητα των Χημικών Αντιδράσεων αξιοποιώντας κατάλληλο λογισμικό και το διαδραστικό πίνακα. Η χρήση διαδραστικού πίνακα απαιτεί από τους εκπαιδευτικούς ανάπτυξη δεξιοτήτων σε σχέση με τη χρήση Η/Υ και των Νέων Τεχνολογιών γενικότερα (χειρισμό - προγραμματισμό κ.λ.π.). Η Ε.Ε. από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 αναγνώρισε την ανάγκη ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, αλλά και την ανάγκη απόκτησης προηγμένων γνώσεων και δεξιοτήτων χειρισμού Η/Υ και χρήσης των ΤΠΕ από το σύνολο των πολιτών. Λέξεις-κλειδιά: ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, διαδραστικός πίνακας, διδακτικό σενάριο Πολιτική ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Όλο και περισσότερες χώρες ασχολούνται με την εισαγωγή και ενσωμάτωση των ΤΠΕ στα εκπαιδευτικά τους συστήματα, γεγονός που δείχνει το σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Αυτή η προσπάθεια περιλαμβάνει από τη μια την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε σχέση με τη χρήση των ΗΥ και των νέων τεχνολογιών γενικότερα (χειρισμός, προγραμματισμός κ.λ.π.) από όλο τον πληθυσμό και από την άλλη συντελεί στον ανασχηματισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων, αφού η εισαγωγή των ΗΥ και γενικότερα των ΤΠΕ, επιφέρει μια σειρά από αλλαγές στον τρόπο διδασκαλίας, στον τρόπο που καλείται να παίξει ο εκπαιδευτικός σε αυτό το νέο πλαίσιο και στα αναλυτικά προγράμματα που θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στα νέα δεδομένα. Με ένα γενικό τρόπο η Ε.Ε. αναγνωρίζει πολύ γρήγορα (από τις αρχές της δεκαετίας του 1990) την αναγκαιότητα της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και ταυτόχρονα την ανάγκη της απόκτησης προηγμένων γνώσεων και δεξιοτήτων χειρισμού ΗΥ και χρήσης των ΤΠΕ από το σύνολο των πολιτών. Έτσι από πολύ νωρίς θέτει σε εφαρμογή projects και προγράμματα που υποστηρίζουν και προωθούν τα σχετικά θέματα, όπως τα γνωστά Socrates, Minerva, Grunding κά. (σχετική πληροφόρηση όλων υπάρχει στη διεύθυνση και ειδικότερα για το καθένα από τα θέματα σε άλλες ιστοσελίδες όπως για το Erasmus). Την προσπάθεια αυτή σε ευρωπαϊκό επίπεδο σηματοδότησε η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισαβόνας το 2000, που έθετε ως ορόσημο το 2010, χρονιά κατά την οποία η Ευρώπη θα έπρεπε να καταστεί η πλέον ανταγωνιστική δύναμη διεθνώς και αυτό μέσα από το μετασχηματισμό (μεταξύ των άλλων) των εκπαιδευτικών της δομών. Στο Λουξεμβούργο, αργότερα, τα κράτη μέλη απεφάσισαν για τον τρόπο με τον οποίο θα ISSN

2 επιτευχθεί ο στόχος αυτός, δηλαδή η σύγκλιση των εθνικών πολιτικών στην υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων. Ο Διαδραστικός Πίνακας ως διδακτικό εργαλείο Από τη βιβλιογραφία προκύπτουν μια σειρά από οφέλη από τη χρήση του Διαδραστικού Πίνακα (Δ.Π.) τα οποία αφορούν τον εκπαιδευτικό, το μαθητή η και γενικότερα την εκπαιδευτική διαδικασία. Τα οφέλη ή πλεονεκτήματα έχουν προκύψει είτε ως ευρήματα επιμέρους ερευνών είτε διατυπώνονται σε ευρύτερες εκθέσεις. Η επισκόπηση της βιβλιογραφίας αφορά πολλά πεδία και δεν περιορίζεται στις Φυσικές Επιστήμες. Στη συνέχεια παραθέτουμε κωδικοποιημένα αυτά τα οφέλη ή πλεονεκτήματα ώστε να είναι εύχρηστα για τους εκπαιδευτικούς και να τους βοηθήσουν να αποκτήσουν μία συνολική εικόνα (DfES, 2004). Α. Γενικά οφέλη 1. Αυξάνει τον διαθέσιμο για διδασκαλία χρόνο, καθώς επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να παρουσιάζουν δικτυακούς και άλλους πόρους πιο αποδοτικά. 2. Προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες για αλληλεπίδραση και συζήτηση στην τάξη, ιδιαίτερα σε σύγκριση με άλλες ΤΠΕ. 3. Ενισχύει τα κίνητρα για μάθηση με την ποικίλη και δυναμική χρήση των πόρων. Β. Οφέλη για τους εκπαιδευτικούς 1. Δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να ενσωματώσουν τις ΤΠΕ στα μαθήματά τους διδάσκοντας μπροστά σε όλη την τάξη. 2. Ενθαρρύνει τον αυθορμητισμό και την ευελιξία, καθώς επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να σχεδιάζουν ή και να αξιοποιούν ένα ευρύ φάσμα διαδικτυακών πόρων. 3. Επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να αποθηκεύουν και να εκτυπώνουν όλα όσα εμφανίζονται στον διαδραστικό πίνακα, μαζί με τυχόν σημειώσεις που έγιναν στο μάθημα, κι έτσι διευκολύνει τις αναθεωρήσεις και τον αναστοχασμό. 4. Επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να μοιράζονται και να επαναχρησιμοποιούν τα υλικά κι έτσι μειώνεται ο φόρτος εργασίας. 5. Είναι εύκολος στη χρήση, ιδιαίτερα σε σύγκριση με τη χρήση του υπολογιστή, σε διδασκαλία με όλη την τάξη. 6. Διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς να ενσωματώνουν στις πρακτικές τους τις ΤΠΕ ενθαρρύνοντας, έτσι, την επαγγελματική τους εξέλιξη. Γ. Οφέλη για τους μαθητές 1. Αυξάνει τις ευκαιρίες για συμμετοχή και συνεργασία, κι έτσι συμβάλλει στην ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών. 2. Μειώνει την ανάγκη για σημειώσεις, αφού επιτρέπει την αποθήκευση και εκτύπωση όλων όσων εμφανίζονται στον ΔΠ. 3. Βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν σύνθετες έννοιες, καθώς διευκολύνει πιο σαφείς και πιο δυναμικές παρουσιάσεις. 4. Υποστηρίζει διαφορετικά στυλ μάθησης, καθώς οι εκπαιδευτικοί έχουν πρόσβαση σε ποικιλία πόρων κατάλληλων για ποικιλία ιδιαίτερων αναγκών. 5. Επιτρέπει στους μαθητές να είναι πιο δημιουργικοί σε παρουσιάσεις προς τους συμμαθητές τους. ISSN

3 6. Οι μαθητές δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούν πληκτρολόγιο για να χειριστούν την τεχνολογία κι έτσι διευκολύνει την πρόσβαση στα μικρότερης ηλικίας παιδιά και στους μαθητές με ειδικές ανάγκες. Από τα πιο πάνω επιμέρους οφέλη προκύπτει ότι ο Δ.Π. είναι ένα ισχυρό και δυναμικό διδακτικό μαθησιακό εργαλείο το οποίο, όπως και οι άλλες ΤΠΕ, μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία εμπλουτισμένου μαθησιακού περιβάλλοντος και είναι σχετικά εύκολο στη χρήση του στο μάθημα. Στην περιοχή των Φυσικών Επιστημών (Φ.Ε.) μπορεί μεταξύ άλλων να συμβάλει ιδιαίτερα στην οργάνωση εμπλουτισμένων αλληλεπιδραστικών επιδείξεων με τη συμμετοχή των μαθητών είτε στο εργαστήριο πληροφορικής είτε σε κλασική τάξη. Εκπαιδευτικό λογισμικό Ο γενικότερος όρος λογισμικό (λογισμικό εφαρμογών) χρησιμοποιείται για τα προγράμματα που εκτελούνται από ένα υπολογιστικό σύστημα. Μια ειδική κατηγορία του είναι το εκπαιδευτικό λογισμικό (educational software), δηλαδή το πρόγραμμα που σχεδιάζεται και χρησιμοποιείται για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Τα λογισμικά, με κριτήριο το βαθμό αλληλεπίδρασης με το χρήστη, συνιστούν «ανοικτά» ή «κλειστά» εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Ο όρος «ανοικτά» μαθησιακά περιβάλλοντα χρησιμοποιήθηκε με μια διπλή σημασία στο παρελθόν: με την έννοια ότι είναι περιβάλλοντα που παραμετροποιούνται και προσαρμόζονται εύκολα από τους χρήστες (τα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου για παράδειγμα) και με την έννοια ότι δεν έχουν ad hoc εκπαιδευτικό περιεχόμενο, αλλά μπορούν να αξιοποιηθούν στη διδασκαλία. Στην περίπτωση της γλώσσας η κατηγορία αυτή μπορεί να ταυτιστεί σε κάποιο βαθμό με τα περιβάλλοντα πρακτικής γραμματισμού. Στη δεύτερη κατηγορία, για παράδειγμα, ανήκουν το διαδίκτυο, τα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου και, υπό προϋποθέσεις, τα σώματα κειμένων και τα ηλεκτρονικά λεξικά. Με κριτήριο τα τεχνολογικά μέσα κατασκευής τους ορισμένα λογισμικά συνιστούν πολυμεσικές εφαρμογές (ενσωμάτωση κειμένου, γραφικών, ήχου και εικόνας (κινητής και ακίνητης) και άλλα υπερκειμενικές (hypertext) ή υπερμεσικές εφαρμογές (δυναμική μορφή ηλεκτρονικού κειμένου). Προγράμματα προσομοίωσης (simulations) Τα προγράμματα προσομοίωσης είναι σημαντικά εκπαιδευτικά προγράμματα, γιατί αναπαριστούν την πραγματικότητα και έτσι μας επιτρέπουν να παρακολουθήσουμε κάποια φαινόμενα, τα οποία είναι δύσκολο, χρονοβόρο ή και ασύμφορο οικονομικά να παρακολουθήσουμε στην πραγματικότητα. Πολλά τέτοια προγράμματα υπάρχουν για την παρατήρηση φυσικών φαινομένων, για τα μαθηματικά, την ιατρική κλπ. Στα γλωσσικά μαθήματα που η φύση τους είναι διαφορετική, τα περιθώρια για προσομοίωση δεν είναι τόσο μεγάλα, όσο στις φυσικές, κυρίως, επιστήμες. Εντούτοις υπάρχουν προγράμματα που δίνουν στα παιδιά διάφορους ρόλους, του δημοσιογράφου, του αρχαιολόγου, του γεωλόγου (Ανθουλιάς, 1989 σ ) κ.λ.π. και μέσω της συμμετοχής τους εξοικειώνονται με την αντίστοιχη επιστημονική ορολογία. ISSN

4 Ο μαθητής που υποδύεται ας πούμε το ρόλο του δημοσιογράφου παίρνει εντολή από την εφημερίδα του να φέρει σε πέρας κάποια αποστολή, η οποία, συνήθως, είναι περιπετειώδης. Κατά τη διάρκειά της χρειάζεται να αναζητήσει και να διασταυρώσει επιπλέον στοιχεία, οδηγούμενος έτσι με φυσικό τρόπο στη χρήση πηγών (ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες, βάσεις δεδομένων). Με βάση τα στοιχεία αυτά και όσα κατά τη διάρκεια της αποστολής του ο ίδιος διαπίστωσε, θα γράψει στο τέλος το άρθρο του για την εφημερίδα. Έτσι ο γλωσσικός στόχος του πλουτισμού του λεξιλογίου και της σύνθεσης κειμένων επιτυγχάνεται μ' ένα τρόπο φυσικό και ευχάριστο. Ιδιαίτερα εντυπωσιακά μπορούν να γίνουν τα προγράμματα αυτά με τη χρήση των πολυμέσων (ήχος, εικόνα κινητή και ακίνητη και κείμενο). Στα θετικά αυτού του είδους του εκπαιδευτικού λογισμικού λογίζεται το ότι ενθαρρύνουν την ομαδική εργασία και έρευνα, αναπτύσσουν την κριτική ικανότητα και οδηγούν στην κατάκτηση της γνώσης κατά τρόπο φυσικό και ευχάριστο. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει υπόψη του πως το λογισμικό αυτής της κατηγορίας είναι δυνατό να οδηγήσει σε μια εσφαλμένη εντύπωση και εξιδανίκευση της πραγματικότητας και παράλληλα να μειώσει την επαφή με την πραγματικότητα. Εκπαιδευτικό σενάριο στην ενότητα των Χημικών Αντιδράσεων Στα Εκπαιδευτικά Σενάρια παρουσιάζονται παιδαγωγικοί τρόποι αξιοποίησης του διαδραστικού πίνακα στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική μέσα από δραστηριότητες. Κάποια από αυτά αφορούν την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, άλλα τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα, και κάποια την Ειδική Αγωγή. Στο σχεδιασμό τους ακολουθείται η Δομή Εκπαιδευτικού Σεναρίου του Προγράμματος «Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία». Στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών Χημείας Β τάξης Γυμνασίου προβλέπεται η διδασκαλία της γενικής ενότητας «Από το νερό στο άτομο - από το μακρόκοσμο στο μικρόκοσμο» με το κεφάλαιο «Χημική αντίδραση». Εφόσον οι μαθητές εργαστούν σε ομάδες 2-3 ατόμων, απαιτείται κατάλληλος αριθμός Η/Υ και το μάθημα μπορεί να γίνει σε αίθουσα πληροφορικής. Εναλλακτικά, το μάθημα μπορεί να γίνει στην αίθουσα διδασκαλίας με ένα υπολογιστή και ένα βιντεοπροβολέα ή διαδραστικό πίνακα. Το προτεινόμενο λογισμικό είναι: «Ο θαυμαστός κόσμος της Χημείας για το Γυμνάσιο», που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: Η εκτιμώμενη διάρκεια είναι δύο διδακτικές ώρες (τμήμα εξοικειωμένο σε αυτό τον τρόπο διδασκαλίας) - τρεις διδακτικές ώρες (τμήμα μη εξοικειωμένο σε αυτό τον τρόπο διδασκαλίας). Η προτεινόμενη διδασκαλία: 1. έχει ως πυρήνα δύο φύλλα εργασίας στα οποία στα οποία διαδοχικά διερευνώνται παράμετροι της ενότητας «Χημική αντίδραση» με βάση το σχήμα «πρόβλεψη - πειραματικός έλεγχος - εξήγηση». 2. αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ και ιδιαίτερα το Εικονικό Εργαστήριο του λογισμικού: «Ο θαυμαστός κόσμος της Χημείας για το Γυμνάσιο». ISSN

5 3. εστιάζει στην προετοιμασία - σχεδίαση της πειραματικής διαδικασίας από τους μαθητές. Βασικός παράγοντας αποτελεσματικής χρήσης των φύλλων εργασίας είναι η παραγωγική οργάνωση της συζήτησης των απόψεων μεταξύ των μαθητών. Ο καθηγητής έχει το ρόλο του συντονιστή και όχι του κριτή του «σωστού - λάθους». Η καλή οργάνωση των συζητήσεων και η εξοικείωση των μαθητών με αυτό τον τρόπο διδασκαλίας, θα επιτρέψει την ολοκλήρωση σε δύο διδακτικές ώρες. Ακολουθεί σε αυτό το σημείο η παράθεση των δύο (2) φύλλων εργασίας του Εκπαιδευτικού σεναρίου των Χημικών Αντιδράσεων: 1 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δραστηριότητα 1 η (φυσικά και χημικά φαινόμενα - χημικές αντιδράσεις - αντιδρώντα - προϊόντα) Χρήση προβολής διαφανειών και video. 1.1 Πρόβλεψη Συμπληρώστε τις παρακάτω επιλογές: Α. Βρέχει Τι παθαίνει το νερό όσον αφορά τη μεταβολή της φυσικής του κατάστασης; Αλλάζει Δεν αλλάζει Β. Καίγονται χαρτιά. Τι παθαίνουν τα χαρτιά όσον αφορά τη μεταβολή της φυσικής τους κατάστασης; Αλλάζουν Δεν αλλάζουν Γ. Σκουριάζει σιδερένιο πλοίο. Τι παθαίνει το κήτος του πλοίου όσον αφορά τη μεταβολή της φυσικής του κατάστασης; Αλλάζει Δεν αλλάζει Δ. Θερμαίνεται παραφίνη (κερί) και αφήνεται να κρυώσει - στερεοποιηθεί. Έχασε τις ιδιότητές της; Ναι Όχι Ε. Παρασκευάζεται μίγμα θείου και σιδήρου. Τα δύο χημικά στοιχεία χάνουν τις ιδιότητές τους; Ναι Όχι Μπορεί να μην έχεις κάνει τις ίδιες προβλέψεις με τους άλλους συμμαθητές σου στην ομάδα σου αλλά και στην τάξη σου. Για να ελέγξετε ποιες προβλέψεις είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα, θα παρακολουθήσετε με την ομάδα σου video πειραμάτων. Εξήγησε αν επιθυμείς με λίγα λόγια τις προβλέψεις σου: Πείραμα Ας παρακολουθήσουμε τώρα στο πείραμα το κάψιμο ενός χαρτιού (βλ. Εικόνα 1). Κατά την καύση σχηματίστηκαν νέες ουσίες; ISSN

6 Εικόνα 1. Ναι Όχι Παρακολούθησε το παρακάτω πείραμα τήξη και πήξη κεριού παραφίνης (βλ. Εικόνα 2) και πες. Η παραφίνη (κερί) μετά την θέρμανσή της και τη στερεοποίησή της έχασε τις ιδιότητές της; Εικόνα 2. Ναι Όχι Παρακολούθησε το παρακάτω πείραμα παρασκευή μίγματος θείου και σιδήρου (βλ. Εικόνα 3) και πες. Κατά την παρασκευή του μίγματος θείου και σιδήρου, τα δύο χημικά στοιχεία έχασαν τις ιδιότητές τους; Εικόνα 3. Ναι Όχι 1.3 Σύγκριση προβλέψεων και πειραμάτων Τσεκάρισε τις στήλες των προβλέψεων και των πειραμάτων και συμπλήρωσε με ναι ή όχι αντίστοιχα τη στήλη της διαφοροποίησης του παρακάτω πίνακα 1. Καύση χαρτιού Τήξη-πήξη παραφίνης Πίνακας 1. Θέμα Πρόβλεψη Πείραμα Παρασκευή μίγματος θείου-σιδήρου Αλλαγή Μη Αλλαγή Χάσιμο ιδιοτήτων Μη χάσιμο ιδιοτήτων Χάσιμο ιδιοτήτων Μη χάσιμο ιδιοτήτων Αλλαγή Μη Αλλαγή Χάσιμο ιδιοτήτων Μη χάσιμο ιδιοτήτων Χάσιμο ιδιοτήτων Μη χάσιμο ιδιοτήτων Διαφοροποίηση μεταξύ πρόβλεψης - πειράματος ISSN

7 Αν οι προβλέψεις σου δεν συμφωνούν με τα αποτελέσματα του πειράματος, πώς εξηγείς τις διαφορές που διαπίστωσες; 1.4 Νέο πείραμα Παρακολούθησε τώρα άλλο ένα πείραμα: Στο παρακάτω πείραμα θέρμανση μίγματος θείου και σιδήρου (βλ. Εικόνα 4) θερμαίνουμε το μίγμα θείου και σιδήρου και προκύπτει μια νέα καθαρή ουσία, η χημική ένωση «θειούχος σίδηρος». Εικόνα 4. Θεωρώντας ως: αντιδρώντα τα αρχικά χημικά στοιχεία και προϊόντα τα τελικά χημικά στοιχεία συμπληρώστε την παρακάτω μαθηματική πρόταση: +.=. [ αντιδρώντα ] [ προϊόντα ] Ποιο γεγονός άλλαξε το τελικό αποτέλεσμα σε σχέση με το πείραμα ίδιων στοιχείων (θείου και σιδήρου) που εκτελέστηκε νωρίτερα; Απάντηση:..... Προσπάθησε τώρα ακολουθώντας τις οπτικές οδηγίες (βλ. Εικόνες 5,6,7,8,9,10) που δίνονται για το λογισμικό «Ο θαυμαστός κόσμος της Χημείας για το Γυμνάσιο» να επιλύσεις το κουίζ τσεκάροντας κατάλληλα. Κάνε τέλος έλεγχο με κλικ στο κουμπί ελέγχου και σημείωσε το σκορ που έπιασες. ΈΛΕΓΧΟΣ: /16 επιλογές ISSN

8 Εικόνα 5 Εικόνα 6 Εικόνα 7 Εικόνα 8 Εικόνα 9 Εικόνα Συμπέρασμα Όποτε παράγονται νέες ουσίες, η μεταβολή λέγεται Ερωτήσεις αξιολόγησης Συμπληρώστε τσεκάροντας ανάλογα τις επιλογές του παρακάτω πίνακα: ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Λιώσιμο πάγου Εξάτμιση νερού Ξίνισμα γάλακτος Άναμα σπίρτου Σάπισμα μήλου Σκούριασμα σιδήρου Κάψιμο χαρτιού Φωτοσύνθεση Στέγνωμα ρούχων Λιώσιμο κεριού (παραφίνης) Τσαλάκωμα χαρτιού Μετατροπή κρασιού σε ξίδι ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΝΑΙ ΟΧΙ Συμπληρώστε τώρα τις παρακάτω προτάσεις με τις παρακάτω επιλογές: φυσικά φαινόμενα, προϊόντα, αντιδρώντα, χημική αντίδραση, χημικά φαινόμενα. Oι μεταβολές που δε συνοδεύονται από σχηματισμό νέων ουσιών ονομάζονται.. Oι μεταβολές που συνοδεύονται από σχηματισμό νέων ουσιών ονομάζονται.. Η..είναι μια χημική μεταβολή κατά την οποία σχηματίζεται μια τουλάχιστον νέα ουσία. Σε μια χημική αντίδραση οι αρχικές ουσίες ονομάζονται., ενώ οι ουσίες που σχηματίζονται... ISSN

9 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δραστηριότητα 2η (σχέση μαζών αντιδρώντων και προϊόντων - εξώθερμες και ενδόθερμες αντιδράσεις) Χρήση προβολής διαφανειών και video. 1.1 Πρόβλεψη Προσπαθείστε να προβλέψετε τη σχέση μάζας που έχουν τα αντιδρώντα και τα προϊόντα των χημικών αντιδράσεων: θείου και σιδήρου νιτρικού μολύβδου και ιωδιούχου καλίου [ αντιδρώντα ] [ προϊόντα ] Νιτρικός μόλυβδος + Ιωδιούχο κάλιο = Ιωδιούχος μόλυβδος + Νιτρικό κάλιο Θείο + Σίδηρος = Θειούχος σίδηρος Χημική αντίδραση Σχέση μάζας > < = Θείο + Σίδηρος m αντιδρώντων m προϊόντων Νιτρικός μόλυβδος + Ιωδιούχο κάλιο m αντιδρώντων m προϊόντων Προσπαθείστε να προβλέψετε αν ο παραγόμενος θειούχος σίδηρος παρουσιάζει μαγνητικές ιδιότητες: Ναι Όχι 1.2 Πείραμα Ας παρακολουθήσουμε/εκτελέσουμε τώρα τα πειράματα με τα παρακάτω βήματα: Ζύγιση σιδήρου Ζύγιση θείου Ανάμειξη ουσιών (λειοτρίβιση) Θέρμανση μίγματος - κρύωμα - έλεγχος μαγνήτισης Ζύγιση υδατικού διαλύματος νιτρικού μολύβδου Ζύγιση υδατικού διαλύματος ιωδιούχου καλίου Ανάμιξη διαλυμάτων Ζύγιση τελικού μίγματος 1.3 Σύγκριση προβλέψεων και πειραμάτων Τσεκάρισε τις στήλες των προβλέψεων και των πειραμάτων και συμπλήρωσε με ναι ή όχι αντίστοιχα τη στήλη της διαφοροποίησης. Θέμα Πρόβλεψη σχέσης μαζών Πείραμα σχέσης μαζών Διαφοροποίηση μεταξύ πρόβλεψης - πειράματος Θείο + Σίδηρος m αντιδρ. m προϊόντων m αντιδρ. m προϊόντων Νιτρικός μόλυβδος + Ιωδιούχο κάλιο m αντιδρ. m προϊόντων m αντιδρ. m προϊόντων ISSN

10 Θέμα Πρόβλεψη μαγνητισμού Πείραμα μαγνητισμού Διαφοροποίηση μεταξύ πρόβλεψης - πειράματος Θειούχος σίδηρος Ναι Όχι Ναι Όχι Αν οι προβλέψεις σου δεν συμφωνούν με τα αποτελέσματα του πειράματος, πώς εξηγείς τις διαφορές που διαπίστωσες; Συμπέρασμα Όταν γίνεται μια χημική αντίδραση ισχύει ο νόμος αφθαρσίας της ύλης δηλαδή ισχύει:.. Όταν γίνεται μια χημική αντίδραση τα προϊόντα έχουν ιδιότητες από τα αντιδρώντα 1.5 Νέο πείραμα Παρακολούθησε προσεκτικά τα video και συμπλήρωσε όπου απαιτείται με (Χ) τον παρακάτω πίνακα: ΠΕΙΡΑΜΑ 1. Ψευδάργυρος και υδροχλώριο 2. Υπερμαγγανικό και οξυζενέ 3. Ασβέστιο και νερό 4. Νάτριο και νερό 5. Υπεροξείδιο του υδρογόνου και πυρολουσίτης ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΥΣΑΛΙΔΩΝ (έκκληση αερίου) ΕΚΡΗΞΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (π.χ. άναμμα φλόγας) 1.6 Συμπέρασμα Όταν γίνεται μια χημική αντίδραση παρατηρούνται διάφορα φαινόμενα όπως: 1.7 Πρόβλεψη Οι χημικές αντιδράσεις όταν γίνονται εκτός από τα προϊόντα παράγουν και θερμότητα; Ναι Όχι 1.8 Νέο πείραμα Παρακολούθησε το παρακάτω πείραμα καύση μαγνησίου (βλ. Εικόνα 11) και πες μου. Παράγεται - εκλύεται θερμότητα που φαίνεται από τη συντήρηση της φλόγας με το ατμοσφαιρικό οξυγόνο; Εικόνα 11. Ναι Όχι ISSN

11 Παρακολούθησε το παρακάτω πείραμα θέρμανση οξειδίου του υδραργύρου (βλ. Εικόνα 12) και πες μου. Για να πραγματοποιηθεί η αντίδραση απαιτείται συνεχώς να θερμαίνουμε τα αντιδρώντα; Εικόνα 12. Ναι Όχι 1.9 Συμπέρασμα Κάποιες αντιδράσεις όταν γίνονται παράγουν - εκλύουν θερμότητα και ονομάζονται. αντιδράσεις, ενώ κάποιες άλλες για να πραγματοποιηθούν απαιτούν θερμότητα και ονομάζονται. αντιδράσεις. Ο χρόνος υλοποίησης μιας αντίδρασης μας δείχνει την ταχύτητά της Ανάφερε μια πολύ γρήγορη αντίδραση:.. Και επίσης, Ανάφερε μια πολύ αργή αντίδραση: Ερωτήσεις αξιολόγησης Συμπληρώστε τώρα τον παρακάτω χάρτη εννοιών : ISSN

12 Τα σπίρτα και οι εξώθερμες αντιδράσεις Ήξερες ότι Το 1828 ο 'Αγγλος Samuel Jones κατοχύρωσε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας την πρώτη μορφή σπίρτων. Την ίδια εποχή ο John Walker εμπορεύονταν τα πρώτα «σπίρτα τριβής» με το όνομα «Lucifers». Το τρίψιμο ενός Lucifer σε μια τραχιά επιφάνεια είχε σαν αποτέλεσμα πλήθος σπινθήρων και καπνών με δυσάρεστη μυρωδιά. Πως λειτουργούν όμως τα σπίρτα; Η κεφαλή κάθε σπίρτου περιέχει δύο τουλάχιστον χημικές ενώσεις, από τι οποίες μια συνήθως είναι ένωση του φωσφόρου, και συγκολητική ουσία που συγκρατεί το μίγμα στην κεφαλή του σπίρτου. Τρίβοντας την κεφαλή του σπίρτου σε μια επιφάνεια παράγεται η θερμότητα που απαιτείται για να αρχίσει η αντίδραση μεταξύ των συστατικών της. Η αντίδραση αυτή είναι ισχυρά εξώθερμη, με αποτέλεσμα την ανάφλεξη του υλικού και το άναμμα του σπίρτου. Τα σπίρτα σήμερα είναι δύο ειδών: τα σπίρτα που ανάβουν με τριβή πάνω σε οποιαδήποτε τραχιά επιφάνεια και ήταν τα αγαπημένα του φτωχού και μόνου καουμπόυ Λούκι Λουκ, και τα σπίρτα ασαλείας που απαιτούν ειδική επιφάνεια για να ανάψουν. Χρήση του ψυγείου Το χάλασμα των τροφών είναι χημικό φαινόμενο. Βάζουμε λοιπόν τα τρόφιμα στο ψυγείο για να επιβραδύνουμε τις χημικές αντιδράσεις! Συμπλήρωσε την ιστορία Το θείο που περιέχεται στα καύσιμα, όταν καίγεται παράγει διοξείδιο του θείου. Αυτό αντιδρά με το οξυγόνο και γίνεται τριοξείδιο του θείου. Όταν βρέχει το τριοξείδιο του θείου αντιδρά με το νερό και μετατρέπεται σε θειικό οξύ. Η βροχή που περιέχει θειικό οξύ ονομάζεται..και είναι υπεύθυνη για. Στο κείμενο αυτό στις αντιδράσεις που πραγματοποιούνται αναγνώρισε τα αντιδρώντα και τα προϊόντα καθεμιάς. Αντίδραση Αντιδρώντα Προϊόντα Καύση θείου Μετατροπή διοξείδιου του θείου (SO 2 ) σε τριοξείδιο του θείου (SO 3 ) Αντίδραση του τριοξείδιου του θείου (SO 3 ) με νερό βροχής Πρόταση εργασίας Αναζητήστε τις απόψεις τριών αρχαίων Ελλήνων φυσικών φιλοσόφων (Αναξαγόρα, Εμπεδοκλή, Δημόκριτου) γύρω από τους μετασχηματισμούς της ύλης δηλαδή τις χημικές αντιδράσεις. ISSN

13 Βιβλιογραφικές παραπομπές: British Educational Communications and Technology Agency [Becta] (2003). What the research says about interactive whiteboards. Ανακτήθηκε στις , από την ηλεκτρονική διεύθυνση: Department for Education and Skills UK [DfES] (2004). Use of interactive whiteboards in science. DfES Publications. Hennessy, S., Deaney, R., Ruthven, K., Winterbottom, M. (2007). Pedagogical strategies for using the interactive whiteboard to foster learner participation in school science. Learning, Media and Technology 32(3), Νιάρρου, Β., Γρουσουζάκου, Ε. (2007). Ο Διαδραστικός Πίνακας στην Εκπαίδευση. Εισήγηση στο 4ο Συνέδριο ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, 4-6 Μαΐου 2007, Σύρος. Παναγιωτακόπουλος, Χ., Πιερρή, Ε. & Καρατράντου, Α. (2006). Οι μαθητές αξιολογούν το εκπαιδευτικό λογισμικό για τη Διδασκαλία της Χημείας στο Γυμνάσιο. Στο Ψύλλος Δ., Δαγδιλέλης Β. (Επιμ.), Εισήγηση στο 5ο Συνέδριο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, 5-8 Οκτωβρίου 2006, Θεσσαλονίκη. Σιγάλας, Μ.Π., Γιαννακουδάκης, Α.Δ,. Τζουγκράκη, Χ., Αγγελόπουλος, Β., Τζαμτζής Α. και Χαριστός, Ν.Δ. (2004). Υποστηρικτικό Εκπαιδευτικό Λογισμικό για το Μάθημα της Χημείας Γυμνασίου, Πρακτικά 14 ου Σεμιναρίου «Διδακτική της Χημείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», CD-ROΜ, Θεσσαλονίκη. ISSN

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους στην προσχολική και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους στην προσχολική και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους στην προσχολική και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση Κόμης Β., Μισιρλή Α. & Σκουντζής Γ. Σεπτέμβριος 2010 «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA B και Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

XHMEIA B και Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ XHMEIA B και Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: ΧΗΜΕΙΑ Β ΚΑΙ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW Θετικεσ Εμπειριεσ Διδασκαλιασ Τησ Χημειασ Στην Ελλαδα 1 ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΙΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ)

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού Mathematica

Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού Mathematica Τ. Ε.Ι. Α.Μ.Θ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ...117

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ...117 Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04 ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 2.2.4 «CHEMCALC»... 111 2.2.5 «ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ»... 112 2.2.6 «Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.»...

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας των εννοιών Υλικό Λογισμικό στην Γ Δημοτικού Σχολείου ΕΑΕΠ

Σενάριο Διδασκαλίας των εννοιών Υλικό Λογισμικό στην Γ Δημοτικού Σχολείου ΕΑΕΠ Σενάριο Διδασκαλίας των εννοιών Υλικό Λογισμικό στην Γ Δημοτικού Σχολείου ΕΑΕΠ Κομματάς Νικόλαος 1 nikoskommatas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ19 10 ο ΕΑΕΠ Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων Περίληψη Το

Διαβάστε περισσότερα

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04 ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Εκπαιδευτικό Λογισμικό στα Μαθηματικά της Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΘΕΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή Εργασία Τίτλος: Εκμάθηση Νεοελληνικής Γλώσσας Β Δημοτικού μέσω Flash Γεωργακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. Τεύχος 2: Κλάδοι ΠΕ60/70

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. Τεύχος 2: Κλάδοι ΠΕ60/70 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας της Δομής Ακολουθίας στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch

Σενάριο Διδασκαλίας της Δομής Ακολουθίας στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch Σενάριο Διδασκαλίας της Δομής Ακολουθίας στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch Λεωνίδας Λεβέντης 1 Φανή Αποστολίνα 2 levenleo@otenet.gr faposto@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19-2 Καθηγήτρια Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ

ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ Βολάνης Μιχάλης Χρόνης, ΜΕ 10007 Επιβλέπων: Καθηγητής κ. Συμεών Ρετάλης Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Βασίλειος Βερύκιος. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ. Ο Συντονιστής του Γνωστικού Αντικειμένου. «Πληροφορική» Β.

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Βασίλειος Βερύκιος. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ. Ο Συντονιστής του Γνωστικού Αντικειμένου. «Πληροφορική» Β. Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρηµένη & Εµπλουτισµένη

Αναθεωρηµένη & Εµπλουτισµένη Ε.Π. Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 21-0040_TEXNOLOGIA_A_GYM.indd 1 1/22/13 11:30 AM ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Συγγραφέας: ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ: ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: υπευθυνοσ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher. i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 2/314 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μ.Π.Σ. «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μ.Π.Σ. «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μ.Π.Σ. «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ» «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Στην Α τάξη του Γυμνασίου η Χημεία προσφέρεται στους μαθητές και στις μαθήτριες μέσα στα πλαίσια διδασκαλίας της Φυσικής και της Βιολογίας (Φυσικές Επιστήμες).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστές και μάθηση

Υπολογιστές και μάθηση Ί3 } Α&λ Τ. Ε. Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή εργασία Υπολογιστές και μάθηση ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΚΛΕΙΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΑΜ 3947 Εισηγητής Σταύρος Κοντάκος Καβάλα 2013

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδασκαλία: Οι δράσεις του Π.Ι.

Αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδασκαλία: Οι δράσεις του Π.Ι. 03-04:Layout 1 29/07/2010 11:12 ΠΜ Page 5 Αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδασκαλία: Οι δράσεις του Π.Ι. Σωτήριος Γκλαβάς, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ακρίτας Βεντούρης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Χρύσανθος

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Κεραμίδα Αρετή Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας), Ν. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας akeramida@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Εκπαιδευτικό Λογισμικό για Εκμάθηση Βασικών Εννοιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Δημοτικό Οδηγός για τον εκπαιδευτικό

Το Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Δημοτικό Οδηγός για τον εκπαιδευτικό Το Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Δημοτικό Οδηγός για τον εκπαιδευτικό 1η Έκδοση, Σεπτέμβριος 2011 ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα