Εγχειρίδιο Εσωτερικών Διαδικασιών WWF Ελλάς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγχειρίδιο Εσωτερικών Διαδικασιών WWF Ελλάς"

Transcript

1 Εγχειρίδιο Εσωτερικών Διαδικασιών WWF Ελλάς Νοέμβριος 2009

2 κεφάλαιο δομή και λειτουργία του WWF Ελλάς...2 εισαγωγή...2 καθεστώς λειτουργίας της οργάνωσης...2 σχέσεις με διεθνές δίκτυο WWF...3 αποστολή και μέσα της οργάνωσης...6 δομή της οργάνωσης - οργανόγραμμα...7 οι διαδικασίες της οργάνωσης...10 Κεφάλαιο 1, Σελίδα 1 από 11

3 κεφάλαιο 1 δομή και λειτουργία του WWF Ελλάς εισαγωγή Το κεφάλαιο που ακολουθεί αποτελεί μία γενική εισαγωγή στο τεύχος των διαδικασιών της οργάνωσης, και έχει σαν σκοπό να περιγράψει αδρομερώς τα βασικά στοιχεία της δομής και της λειτουργίας της οργάνωσης. Τα στοιχεία αυτά περιγράφονται απόλυτα περιληπτικά και με μόνο στόχο την σύντομη ενημέρωση του κάθε ενδιαφερόμενου. Ως εκ τούτου, επ ουδενί δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι αντικαθιστούν, ή ότι είναι αντίστοιχα, τα επίσημα σχετικά κείμενα (καταστατικό οργάνωσης, κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας, WWF charter, κλπ). Το κεφάλαιο χωρίζεται στις εξής ενότητες: 1. Καθεστώς λειτουργίας της οργάνωσης 2. Σχέσεις με διεθνές δίκτυο WWF 3. Αποστολή και μέσα της οργάνωσης 4. Δομή της οργάνωσης 5. Διαδικασίες καθεστώς λειτουργίας της οργάνωσης Το WWF Ελλάς ιδρύθηκε το 1994 με το καθεστώς του Κοινωφελούς Ιδρύματος. Το συγκεκριμένο καθεστώς διαφοροποιεί την οργάνωση από την συντριπτική πλειοψηφία των άλλων ΜΚΟ της χώρας, οι οποίες συνήθως λειτουργούν υπό το καθεστώς των Σωματείων ή των Αστικών Μη-Κερδοσκοπικών Εταιρειών. Η ιδιαιτερότητα αυτή επιβάλει πιο αυστηρές, και ενίοτε πιο «βαριές» διαδικασίες λειτουργίας, αν και μπορεί να εξασφαλίζει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τη διαφάνεια και την αξιοπιστία της οργάνωσης. Η ιδιαιτερότητα αυτή σημαίνει επίσης, ότι η οργάνωση δεν έχει μέλη που ψηφίζουν καθώς τα μέλη της είναι τυπικά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το καθεστώς λειτουργίας του ιδρύματος σημαίνει επίσης ότι το πλαίσιο λειτουργίας του (το καταστατικό του Ιδρύματος συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα 1) ορίζεται με Προεδρικό Διάταγμα, καθώς επίσης και ότι η οικονομική λειτουργία του εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Τα στοιχεία αυτά επ ουδενί δεν εμπεριέχουν Κεφάλαιο 1, Σελίδα 2 από 11

4 καμία έννοια εξάρτησης ή ελέγχου λειτουργίας. Σημαίνουν όμως ότι το ΥπΕθΟικ πιστοποιεί σε ετήσια βάση ότι οι πόροι του ιδρύματος πράγματι κατευθύνονται προς τους διακηρυγμένους στόχους του. Η πλήρης επωνυμία της οργάνωσης είναι Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση WWF Ελλάς. Παρόλα αυτά σε όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες πλην των επίσημων εγγράφων- χρησιμοποιείται αποκλειστικά η ονομασία «WWF Ελλάς», καθώς βοηθάει στην καλύτερη επικοινωνία της οργάνωσης και την αποφυγή των όποιων παρεξηγήσεων προκύπτουν από την χρήση της λέξης «ταμείο». Με τον ίδιο αυτό σκοπό προωθείται και η επίσημη αλλαγή της ονομασίας σε «Παγκόσμιο Ίδρυμα για τη Φύση». Όπως θα αναλυθεί και παρακάτω, η οργάνωση διοικείται από ένα Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι 15 μελών, το οποίο ορίζει τον γενικό διευθυντή στον οποίο και παραχωρεί διοικητικές αρμοδιότητες. Αντιστοίχως το ΔΣ συστήνει επιτροπές, στις οποίες και εκχωρεί αποφασιστικά ή συμβουλευτικά καθήκοντα. Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι το ΔΣ αποτελεί το κεντρικό διοικητικό όργανο του Ιδρύματος και φέρει ακέραια την αρμοδιότητα και ευθύνη για όλες τις λειτουργίες και δραστηριότητες. Οι όποιες λειτουργίες εκπληρώνονται από άλλα άτομα και θέσεις, το κάνουν αυτό στη βάση της εξουσιοδότησης που τους δίνεται από το ΔΣ, και μόνο. σχέσεις με διεθνές δίκτυο WWF Το WWF Ελλάς αποτελεί μία ανεξάρτητη εθνική οργάνωση, η οποία όμως είναι μέλος του παγκόσμιου δικτύου του WWF (World Wide Fund for Nature). Η σχέση αυτή σημαίνει ότι αν και η οργάνωση διατηρεί στο ακέραιο την αυτοδιοίκησή της οφείλει αφενός να λειτουργεί στα πλαίσια των αρχών που διαμορφώνονται από το δίκτυο και αφετέρου να λειτουργεί προς επίτευξη των κοινών στόχων που υιοθετούνται σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι αρχές λειτουργίας που υιοθετούνται από το διεθνές δίκτυο περιλαμβάνονται αναλυτικά στο Παράρτημα 1.2 «WWF Charter». Συνοπτικά οι βασικές αρχές δηλώνουν ότι το WWF: Είναι παγκόσμιο, ανεξάρτητο, πολυπολιτισμικό και όχι κομματικό Αξιοποιεί την καλύτερη διαθέσιμη επιστημονική γνώση και αξιολογεί κριτικά όλες του της δραστηριότητες Αποζητά τον διάλογο και αποφεύγει τις περιττές συγκρούσεις Κεφάλαιο 1, Σελίδα 3 από 11

5 Προάγει ουσιαστικές λύσεις μέσα από συνδυασμό εργασίας πεδίου, πολιτικής δράσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης Εμπλέκει και συνεργάζεται με τις τοπικές κοινωνίες και τους ιθαγενείς στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων του, σεβόμενο τις πολιτισμικές και οικονομικές τους ανάγκες Επιδιώκει την συνεργασία με τις άλλες οργανώσεις, τις κυβερνήσεις, και τις επιχειρήσεις, με στόχο να είναι πιο αποτελεσματικό Αξιοποιεί τους πόρους του με τον πλέον αποδοτικό τρόπο και διαχειρίζεται τα χρήματα των δωρητών με διαφάνεια και υπό καθεστώς απόλυτης λογοδοσίας Η κοινή παγκόσμια αποστολή του WWF είναι: Να σταματήσει την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος του πλανήτη και να προάγει ένα μέλλον στο οποίο οι άνθρωποι θα ζουν σε αρμονία με την φύση, μέσω: 1. Της προστασίας της βιοποικιλότητας 2. Της προώθησης της βιώσιμης διαχείρισης των ανανεώσιμων φυσικών πόρων 3. Της μείωσης της ρύπανσης και της άσκοπης κατανάλωσης Η αποστολή αυτή εξειδικεύεται σε σειρά θεματικών δράσεων και στόχων. Το WWF Ελλάς, όπως και η κάθε εθνική οργάνωση, οφείλει να διοχετεύει το 80% των οικονομικών του πόρων προς επίτευξη αυτών των στόχων, είτε υλοποιώντας σχετικές δράσεις στην Ελλάδα, είτε χρηματοδοτώντας σχετικές δράσεις σε άλλες χώρες. Κατά κανόνα, το WWF Ελλάς χρησιμοποιεί τους πόρους αυτούς αποκλειστικά σε δράσεις μέσα στην χώρα. Το υπόλοιπο 20% των πόρων της οργάνωσης, όπως και κάθε ε- θνικής οργάνωσης, μπορεί να διοχετεύεται σε δράσεις εκτός βασικών στόχων του δικτύου, κατά την κρίση της οργάνωσης. Πέρα από την υποχρέωση διοχέτευσης πόρων προς την επίτευξη των κοινών στόχων του δικτύου, το WWF Ελλάς, όπως και κάθε εθνικό γραφείο, οφείλει επίσης να συνεισφέρει απευθείας κάποιο ποσοστό του προϋπολογισμού του στο δίκτυο. Οι πόροι αυτοί χρησιμοποιούνται για να καλύπτουν το κόστος κάποιων υπηρεσιών που παρέχει το δίκτυο προς τις εθνικές οργανώσεις, αλλά και για να χρηματοδοτούν κάποιες πρωτοβουλίες σε συγκεκριμένα μέρη του κόσμου όπου δεν υπάρχουν εθνικά γραφεία. Κεφάλαιο 1, Σελίδα 4 από 11

6 Η δομή λήψης αποφάσεων και διοίκησης του δικτύου του WWF, φαίνεται στο παρακάτω σχέδιο: Board level National Board Board WWF International Executive committee CEO International Secretariat Network level Assembly NO CEOs ( Charter group ) NET PO Reps ( Association ) Conservation Global partnerships Marketing Operations & Network development Δομή λήψης αποφάσεων του δικτύου WWF Στην κορυφή του οργανογράμματος που φαίνεται στο σχέδιο, βρίσκεται το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς WWF, το οποίο επικυρείται από μία εκτελεστική επιτροπή. Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει τον Γενικό Διευθυντή της οργάνωσης, ο οποίος και είναι υπεύθυνος της γραμματείας (secretariat) του δικτύου. Η γραμματεία αποτελεί ουσιαστικά το εκτελεστικό όργανο του δικτύου, το οποίο σχεδιάζει, συντονίζει και παρακολουθεί τις δράσεις της οργάνωσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο κέντρο της δομής βρίσκεται η Εκτελεστική Ομάδα του δικτύου (Network Executive Team NET) η οποία και είναι το βασικό όργανο λήψης εκτελεστικών αποφάσεων του δικτύου αυτή την στιγμή. Στην ομάδα αυτή προεδρεύει ο Γενικός Διευθυντής του δικτύου, και εκπροσωπούνται επιλεγμένοι διευθυντές από τις εθνικές οργανώσεις και τα προγράμματα του δικτύου. Το έργο της ομάδας αυτής παρακολουθείται και καθοδηγείται από την Γενική Συνέλευση του δικτύου (Assembly). Η τελευταία αποτελείται από τους Γενικούς Διευθυντές των εθνικών οργανώσεων (Charter Group) και από τους αντιπροσώπους των γραφείων προγραμμάτων (Association). Τέλος, το έργο όλων των παραπάνω δομών στηρίζεται από την λειτουργία τεσσάρων συμβουλευτικών επιτροπών, οι οποίες εισηγούνται στρατηγικές και αποφάσεις στους τομείς της προστασίας της φύσης (conservation), των διεθνών συνεργασιών (global partnerships), της εύρεσης πόρων και εν γένει της ανάπτυξης και χρήσης του σήματος Κεφάλαιο 1, Σελίδα 5 από 11

7 της οργάνωσης (marketing) και της λειτουργίας και ανάπτυξης του δικτύου (operations and network development). αποστολή και μέσα της οργάνωσης Η αποστολή της οργάνωσης εκπορεύεται από την αποστολή του διεθνούς δικτύου και προσδιορίζεται ως εξής: Να διατηρήσει την πλούσια βιοποικιλότητα της Ελλάδας ως αναπόσπαστο στοιχείο της Μεσογείου και να παρεμποδίσει και μακροπρόθεσμα να αντιστρέψει την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, με στόχο την αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης. Η διατύπωση αυτή είναι σε κάποιο βαθμό πιο εκτεταμένη από αυτή που είχε επιλεχθεί κατά την ίδρυση της οργάνωσης, και η οποία στο καταστατικό είναι: «η διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς». Αντίστοιχα, στο καταστατικό της οργάνωσης, προβλέπονται ως βασικά μέσα επίτευξης των στόχων της οργάνωσης η συγκέντρωση και διάθεση πόρων για την προστασία της φύσης, η ενημέρωση, η οργάνωση προγραμμάτων, κ.ο.κ. Σήμερα, προσαρμοσμένη στις σύγχρονες απαιτήσεις, η οργάνωση χρησιμοποιεί τα εξής βασικά μέσα για να προάγει τους στόχους της: Υλοποίηση ερευνητικών δράσεων και προώθηση/ενίσχυση απαραίτητων τέτοιων δράσεων που υλοποιούνται από τρίτους Υλοποίηση προγραμμάτων διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος in situ Συνεργασίες με ΜΚΟ, φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, της τοπικής αυτοδιοίκησης και του ακαδημαϊκού χώρου Συνεργασίες με επιχειρήσεις Κατάρτιση/δημοσιοποίηση θέσεων σχετικών με την περιβαλλοντική πολιτική Συμμετοχή σε συλλογικά όργανα διαβούλευσης και επιτροπές/ομάδες εργασίας εμπειρογνωμόνων Άσκηση κριτικής στις πρακτικές των φορέων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα Υλοποίηση εκστρατειών πολιτικής πίεσης και κινητοποίησης κοινού Δράσεις ευαισθητοποίησης Δράσεις κατάρτισης και διάχυσης της επιστημονικής γνώσης Δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Κεφάλαιο 1, Σελίδα 6 από 11

8 Δραστηριότητες συμμετοχής κοινού, εθελοντισμού και ενδυνάμωσης της Κοινωνίας των Πολιτών δομή της οργάνωσης - οργανόγραμμα Η διοικητική δομή της οργάνωσης (οργανόγραμμα) αποτελεί το αποτέλεσμα μίας συνεχούς προσπάθειας να συγκεραστούν οι ανάγκες αφενός της ύπαρξης ενός αποτελεσματικού συστήματος επίβλεψης και διαχείρισης των πόρων της, και αφετέρου της διατήρησης της ευελιξίας που απαιτείται ώστε να μπορεί να επιτελεί αποτελεσματικά το έργο της. Για αυτό τον λόγο, το οργανόγραμμα θα πρέπει να θεωρείται σε μεγάλο βαθμό δυναμικό, ενώ είναι δυνατό να αλλάξει σε ανταπόκριση νέων αναγκών, διαφορετικής στελέχωσης, διαφοροποίησης του μείγματος των δραστηριοτήτων της οργάνωσης, κοκ. Σε μεγάλο βαθμό η οργάνωση διατηρεί τον χαρακτήρα μίας οργάνωσης «που μαθαίνει» (learning organization), και να δύναται να αλλάζει συνεχώς βάσει τον νέων δεδομένων και των εμπειριών που αποκτώνται. Ένα παρ όλα αυτά σημαντικό χαρακτηριστικό που πρέπει πάντα να διατηρείται, α- φορά την αποστασιοποίηση της δομής και λειτουργίας της οργάνωσης από συγκεκριμένα πρόσωπα. Αν και αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο δεδομένου του αντικειμένου εργασίας της οργάνωσης και του τρόπου λειτουργίας των ΜΚΟ, η ύπαρξη ενός τυπικού οργανογράμματος και των διαδικασιών που το συνοδεύουν μπορεί να βοηθήσει. Έχοντας αναφέρει τα παραπάνω, η βασική δομή της οργάνωσης παρουσιάζεται στο οργανόγραμμα που ακολουθεί: Κεφάλαιο 1, Σελίδα 7 από 11

9 Κεφάλαιο 1, Σελίδα 8 από 11

10 Η δομή της οργάνωσης μπορεί να χωρισθεί σε τρία βασικά επίπεδα. Σε πρώτο επίπεδο, βρίσκεται το Διοικητικό συμβούλιο της οργάνωσης, μαζί με τις συμβουλευτικές επιτροπές που μπορεί να συστήσει. Το διοικητικό συμβούλιο έχει από 8 έως 15 μέλη και φέρει κατ ουσία την τελική ευθύνη για όλες τις αποφάσεις και δράσεις της οργάνωσης. Τα μέλη του έχουν τριετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα τρία χρόνια, ενώ τα νέα μέλη προτείνονται και εκλέγονται από τα υπάρχοντα μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο (πλέον συνήθως τρεις), οπότε και εγκρίνει τη στρατηγική της οργάνωσης, το ετήσιο σχέδιο δραστηριοτήτων και τον αντίστοιχο προϋπολογισμό της οργάνωσης, και ελέγχει τον ρυθμό υ- λοποίησής τους. Το ΔΣ επίσης αξιολογεί συνολικά την απόδοση της οργάνωσης, την απόδοση του Γενικού Διευθυντή και ελέγχει την επίδοση των βασικών στελεχών της. Η λειτουργία και οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου προσδιορίζονται από το καταστατικό της οργάνωσης και εξειδικεύονται από τον «Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου». Πρέπει να είναι σαφές ότι τα δύο αυτά κείμενα αποτελούν τα μοναδικά επίσημα κανονιστικά κείμενα της οργάνωσης. Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, οι παρούσες εσωτερικές διαδικασίες δεν υποκαθιστούν αυτά τα κείμενα, αλλά προσφέρουν μία λεπτομερέστερη και πιο «εμπειρική» ανάλυση του τρόπου λειτουργίας της οργάνωσης και εγκρίνονται από το ΔΣ. Στο επόμενο επίπεδο συγκεντρώνεται ο βασικός διοικητικός και λειτουργικός φόρτος της οργάνωσης, ο οποίος επικεντρώνεται στον Γενικό Διευθυντή (ΓΔ), ο οποίος και είναι συνολικά υπεύθυνος για την διοίκηση και λειτουργία της οργάνωσης. Επικουρικά προς τον ΓΔ λειτουργούν ο Επιστημονικός Σύμβουλος της οργάνωσης, ο Οικονομικός Διευθυντής και η Ομάδα Διαχείρισης. Ο Επιστημονικός Σύμβουλος διατηρεί έναν συμβουλευτικό ρόλο ως προς το περιεχόμενο και την πρόοδο του προγράμματος της οργάνωσης, ενώ αναφερόμενος αποκλειστικά προς τον ΓΔ μπορεί κατά περίπτωση να αναλάβει δράσεις σχεδιασμού, αξιολόγησης ή και υλοποίησης συγκεκριμένων δράσεων. Ο Oικονομικός Διευθυντής, πέραν τον αρμοδιοτήτων της οικονομικής διαχείρισης της οργάνωσης, επιτελεί και ρόλο κομβικό στην λειτουργία της, συντονίζοντας τη διοικητική υποστήριξη και διαχειριζόμενος της υλικοτεχνική υποδομή της. Τέλος, η Ομάδα Διαχείρισης αποτελείται από τους υπεύθυνους των τμημάτων της οργάνωσης και έχει την ευθύνη του συνολικού συντονισμού του έργου της και της διευθέτησης τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν. Στην Ομάδα Διαχείρισης προεδρεύει ο ΓΔ. Οι Αναλυτικές αρμοδιότητες των παραπάνω συμπεριλαμβάνονται στο παράρτημα του παρόντος κεφαλαίου. Κεφάλαιο 1, Σελίδα 9 από 11

11 Στο τρίτο επίπεδο, συναντάμε την οργάνωση των τμημάτων και των δράσεων της οργάνωσης. Τα βασικά τμήματα της οργάνωσης είναι τρία: Το τμήμα Προστασίας της Φύσης (conservation), το τμήμα Εξεύρεσης Πόρων και το τμήμα Επικοινωνίας. Το τμήμα προστασίας της φύσης περιλαμβάνει την ουσιαστική υλοποίηση του προγράμματος της οργάνωσης και χωρίζεται εν συνεχεία στους τομείς περιβαλλοντικής πολιτικής, προγραμμάτων πεδίου, κατάρτισης και εκπαίδευσης και συμμετοχής κοινού, επιστημονικής τεκμηρίωσης και κατάρτισης, και κινητοποίησης επιχειρήσεων. Σημαντικό ρόλο ως προς τη υλοποίηση του προγράμματος έχει η Μονάδα Διαχείρισης και Ανάπτυξης Προγραμμάτων. Η μονάδα εν πολλοίς είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της πορείας των προγραμμάτων της οργάνωσης, για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των νέων έργων και για τον συντονισμό της αξιολόγησής τους. Επίσης λειτουργεί επικουρικά προς αυτά, αναλαμβάνοντας τη διεκπεραίωση σειράς διαδικαστικών εργασιών (υποβολή αναφορών και προτάσεων, ε- πεξεργασία συμβάσεων, κοκ) και φροντίζοντας για τον συντονισμό των διατμηματικών αναγκών τους. Στο παράρτημα, συμπεριλαμβάνονται οι αρμοδιότητες της ΜΔΑΠ. Το τμήμα εξεύρεσης πόρων, είναι αρμόδιο για την εξασφάλιση των οικονομικών πόρων της οργάνωσης, μέσα από την ανάπτυξη της βάσης των παντοειδούς οικονομικών υποστηρικτών (υποστηρικτές, διακεκριμένοι φίλοι, μεγάλοι χορηγοί), την υποβολή προτάσεων προς χορηγούς (εταιρικούς ή ιδρύματα), την προώθηση της ιδέας των κληροδοτημάτων και των χορηγιών σε είδος και τις συμφωνίες δικαιόχρησης του σήματος της οργάνωσης. Αν και το τμήμα δεν είναι τύποις χωρισμένο σε τομείς, εκ των πραγμάτων υπάρχει ένας διαχωρισμός αντίστοιχος των παραπάνω κατηγοριών ενισχύσεων. Τέλος, το τμήμα επικοινωνίας, είναι υπεύθυνο για τη προώθηση της εικόνας της οργάνωσης, τη συγκρότηση και την προώθηση μιας ενιαίας και αναγνωρίσιμης ταυτότητας της οργάνωσης (branding), την υλοποίηση επικοινωνιακών δράσεων (φυλλάδια, διαδικτυακή επικοινωνία, εκδηλώσεις), την συνεργασία με τα ΜΜΕ και, φυσικά, την περιοδική έκδοση του ενημερωτικού περιοδικού της οργάνωσης. οι διαδικασίες της οργάνωσης Οι διαδικασίες της οργάνωσης αποτελούν ένα εσωτερικό κείμενο-οδηγό για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να υλοποιούνται συγκεκριμένες κατηγορίες δράσεων μέσα σε αυτήν. Οι διαδικασίες δεν υποκαθιστούν την ύπαρξη του εσωτερικού κανονισμού της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της οργάνωσης. Αποτελούν ένα δεσμευτικό κείμενο η εφαρμογή του οποίου βασίζεται στη διάθεση των στελεχών της οργάνωσης να τηρήσουν έναν κοινά αποδεκτό γνώμονα πρακτικών, και στη διάθεση της Κεφάλαιο 1, Σελίδα 10 από 11

12 διοίκησης της οργάνωσης να επιτηρεί την τήρησή του. Σύμφωνα με την ροή των κεφαλαίων του παρόντος κειμένου διαδικασιών, οι διαδικασίες αρθρώνονται στα ακόλουθα μέρη: Κεφάλαιο 1: Δομή και Λειτουργία της Οργάνωσης Κεφάλαιο 2: Οικονομικές Διαδικασίες Κεφάλαιο 3: Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Κεφάλαιο 4: Λογοδοσία και Διαφάνεια Κεφάλαιο 5: Μείωση Οικολογικού Αποτυπώματος Κεφάλαιο 6: Επιμερισμοί και Ανάκτηση Κόστους Κεφάλαιο 7: Ανάθεση Έργων Κεφάλαιο 8: Διαχείριση και Εξέλιξη Προσωπικού Κεφάλαιο 9: Εσωτερικός Έλεγχος Κεφάλαιο 10: Υγιεινή και ασφάλεια Κεφάλαιο 11: Χρήση αυτοκινήτων και εξοπλισμού Κεφάλαιο 1, Σελίδα 11 από 11

13 Παράρτημα 1.1 Καταστατικό Ιδρύματος και τροποποίηση

14

15

16

17

18

19

20

21

22 F ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ Áñ. Öýëëïõ Éïõíßïõ 2001 ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÐÑÏÅÄÑÉÊÁ ÄÉÁÔÁÃÌÁÔÁ Tñïðïðïßçóç ôïõ Ïñãáíéóìïý ôïõ Éäñýìáôïò ìå ôçí åðùíõìßá «Ðáãêüóìéï Ôáìåßï ãéá ôç öýóç (W.W.F) - ÅËËÁÓ» ðïõ êõñþèçêå ìå ôï áðü Ð.Ä. (ÖÅÊ 22/Â) ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ ãêñéóç õðåñùñéáêþò áðáó üëçóçò õðáëëþëùí ôïõ Å.Ö.Å.Ô Êáèïñéóìüò áìïéâþò ôùí ìåëþí ôçò ïìüäáò åñãáóßáò ãéá ôï åéäéêü Ýñãï ôïõ åëýã ïõ êáé ôçò åðåîåñãáóßáò ôùí áðáéôïõìýíùí óôïé åßùí áéôþóåùí ãéá åããñáöþ êáé áíáâüèìéóç ôå íéêþí óôï Ìçôñþï Åìðåéñßáò Êáôáóêåõáóôþí (Ì.Å.Ê.) êáé ôï Ìçôñþï Åñãïëçðôéêþí Åðé åéñþóåùí (ÌÅÅÐ), åíüøåé ôçò ðñïþèçóçò ðñïò øþöéóç ôïõ íýïõ Íüìïõ ãéá ôçí åðáíüêñéóç ôùí åñãïëçðôéêþí åðé åéñþóåùí ÕðåñùñéáêÞ áðáó üëçóç ðñïóùðéêïý éäéùôéêïý äéêáßïõ áïñßóôïõ ñüíïõ ôïõ É.Ê.Õ ÕðåñùñéáêÞ åñãáóßá ìïíßìïõ ðñïóùðéêïý Ëéìåíéêïý Ôáìåßïõ Í. áíßùí Â~ åîáìþíïõ Äéïñéóìüò Êùí/íïõ Êõðáñéóóßäç ùò ìýëïõò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ Åèíéêïý ÊÝíôñïõ ñåõíáò êáé Ôå íïëïãéêþò ÁíÜðôõîçò (ÅÊÅÔÁ) Ôñïðïðïßçóç ôçò áñéè. Ô/4085/ áðüöáóçò Õðïõñãïý ÁíÜðôõîçò... 7 Óõãêñüôçóç Ýêôáêôçò åéäéêþò åðéôñïðþò ãéá ôéò áíüãêåò ôïõ äéáãùíéóìïý ìå áíôéêåßìåíï ôçí ðáñï Þ óôï ÉÊÁ ôçëåðéêïéíùíéáêþí õðçñåóéþí ìýóù Éäéùôéêïý Éäåáôïý Äéêôýïõ (ÉÊÁÍÅÔ) ÓõìðëÞñùóç ÅðéôñïðÞò ÅðéêïéíùíéáêÞò ÄñÜóçò óôï Õðïõñãåßï Ìåôáöïñþí êáé Åðéêïéíùíéþí Óõãêñüôçóç åðéôñïðþò ãéá ôç äéåñåýíçóç ôçò äõíáôüôçôáò ïäþãçóçò ìïôïóéêëýôáò áðü Üôïìá çëéêßáò äýêá Ýîé (16) åôþí ÐÑÏÅÄÑÉÊÁ ÄÉÁÔÁÃÌÁÔÁ (1) Tñïðïðïßçóç ôïõ Ïñãáíéóìïý ôïõ Éäñýìáôïò ìå ôçí åðùíõìßá «Ðáãêüóìéï Ôáìåßï ãéá ôç öýóç (W.W.F) - ÅË- ËÁÓ» ðïõ êõñþèçêå ìå ôï áðü Ð.Ä. (ÖÅÊ 22/Â). O ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ ïíôáò õðüøç: 1. Ôéò äéáôüîåéò ôïõ Üñèñïõ 110 ôïõ Áóôéêïý Êþäéêá ùò êáé ôùí Üñèñùí 95 ðáñüãñ. 1 êáé 98 ðáñüãñ. 2 ôïõ Á.Í. 2039/ Ôéò áñéè. 1966/ êáé 2053/ ðñüîåéò ôïõ óõìâïëáéïãñüöïõ Áèçíþí Ãåùñãßïõ ÉùÜííïõ Âïõäïýñç, ìå ôéò ïðïßåò ôï åäñåýïí óôï GLAND ôçò Åëâåôßáò êïéíùöåëýò ºäñõìá ìå ôçí åðùíõìßá «Ðáãêüóìéï Ôáìåßï ãéá ôç öýóç» êáé ï Åõèýìéïò ÐáðáãéÜííçò ôïõ Êùí/íïõ óõíýóôçóáí áõôïôåëýò êïéíùöåëýò ºäñõìá ìå ôçí åðùíõìßá «Ðáãêüóìéï Ôáìåßï ãéá ôç öýóç (W.W.F.) - ÅËËÁÓ» ìå Ýäñá ôçí ÁèÞíá. 3. Ôï áðü Ð.Ä. (ÖÅÊ 22/Â) ìå ôï ïðïßï åãêñßèçêå ç óýóôáóç ôïõ Éäñýìáôïò áõôïý êáé êõñþèçêå ï ïñãáíéóìüò ôïõ. 4. Ôéò äéáôüîåéò ôïõ Üñèñïõ 18 ôïõ Í. 2443/1996 ìå ôéò ïðïßåò ïñßóèçêå üôé ôï ºäñõìá Ý åé äéïéêçôéêþ êáé äéá åéñéóôéêþ áõôïôýëåéá êáé äåí åöáñìüæïíôáé åð áõôïý ïé äéáôüîåéò ôïõ Á.Í. 2039/1939, üðùò åêüóôïôå éó ýåé, ðëçí åêåßíùí ðïõ áöïñïýí ôçí õðïâïëþ êáé Ýãêñéóç ðñïûðïëïãéóìþí êáé áðïëïãéóìþí, üóïí áöïñü ôçí ôþñçóç ôùí äéáôüîåùí ôïõ ïñãáíéóìïý ôïõ. 5. Ôçí áñéè /441/Á0006/ (ÖÅÊ 571/Â) êïéíþ áðüöáóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí, ìå ôçí ïðïßá áíáôýèçêáí áñìïäéüôçôåò Õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí óôïõò Õöõðïõñãïýò Ïéêïíïìéêþí. 6. Ôçí áðü áðüöáóç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ Éäñýìáôïò ìå ôçí åðùíõìßá «Ðáãêüóìéï Ôáìåßï ãéá ôç öýóç (W.W.F.) - ÅËËÁÓ». 7. Ôçí áñéè.11/ ãíùìïäüôçóç ôïõ Óõìâïõëßïõ Åèíéêþí ÊëçñïäïôçìÜôùí. Ìå ðñüôáóç ôùí Õðïõñãþí Ãåùñãßáò, ÐåñéâÜëëïíôïò, ùñïôáîßáò êáé Äçìïóßùí ñãùí êáé ôïõ Õöõðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí áðïöáóßæïõìå:

23 11570 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) ñèñï ìüíï Åãêñßíåôáé ç ôñïðïðïßçóç ôùí äéáôüîåùí ôïõ ïñãáíéóìïý ôïõ Éäñýìáôïò ìå ôçí åðùíõìßá «ÐÁÃÊÏÓÌÉÏ ÔÁ- ÌÅÉÏ ÃÉÁ ÔÇ ÖÕÓÇ (W.W.F.) - ÅËËÁÓ» ðïõ êõñþèçêå ìå ôï áðü Ð.Ä. (ÖÅÊ 22/Â) ùò áêïëïýèùò: 1.- Óôï Üñèñï 1 ôïõ ïñãáíéóìïý áíôéêáèßóôáôáé ç ðáñüãñáöïò 2 ùò áêïëïýèùò: «2. äñá ôïõ Éäñýìáôïò åßíáé ç ÁèÞíá. Ãéá ôçí åðßôåõîç ôïõ óêïðïý ôïõ êáé åö üóïí áõôü áðïöáóéóôåß óýìöùíá ìå ôéò äéáôüîåéò ôïõ ðáñüíôïò ïñãáíéóìïý ôï ºäñõìá ìðïñåß íá äçìéïõñãåß êáé Üëëá êáôáóôþìáôá êáé õðïêáôáóôþìáôá åíôüò ôçò ÅëëçíéêÞò ÅðéêñÜôåéáò». 2.- Óôï Üñèñï 5 ôïõ ïñãáíéóìïý åðéöýñïíôáé ïé ðéï êüôù ôñïðïðïéþóåéò: 2.á.- Ïé ðáñüãñáöïé 2 êáé 3 áíôéêáèßóôáíôáé ùò áêïëïýèùò: «2. Ôá ìýëç áõôü óõíåñ üìåíá óå ïëïìýëåéá èá åêëýîïõí: á. Ðñüåäñï, Áíôéðñüåäñï, ÃñáììáôÝá êáé Ôáìßá. â. Ôá õðüëïéðá ìýëç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ. Ôüóï ãéá ôçí åêëïãþ ôïõ ÐñïÝäñïõ, ÁíôéðñïÝäñïõ, ÃñáììáôÝá, Ôáìßá üóï êáé ãéá ôçí åêëïãþ ôùí õðïëïßðùí ìåëþí ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ áðáéôåßôáé áðüëõôç ðëåéïøçößá. Óôçí ðåñßðôùóç ôçò åêëïãþò ôùí õðïëïßðùí ìåëþí ôïõ Ä.Ó. óå ðåñßðôùóç éóïøçößáò õðåñéó ýåé ç ãíþìç ìå ôçí ïðïßá ôüóóåôáé ï Ðñüåäñïò. ã. Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï áðáñôßæåôáé áðü ïêôþ (8) Ýùò äåêáðýíôå (15) ìýëç.» «3. Ç èçôåßá ôùí ìåëþí ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ åßíáé ôñéåôþò. ÊÜèå ñüíï ôï 1/3 ôùí ìåëþí ôïõ áíôéêáèßóôáôáé Þ åðáíåêëýãåôáé áðü ôá õðüëïéðá (ìç áðï ùñïýíôá) ìýëç. ÊÜèå ìýëïò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ åßíáé åðáíåêëýîéìï, êáô áñ Þí, ãéá ìßá ìýãéóôç èçôåßá, äýï äéáäï éêþí ôñéåôéþí. ÏðïéïäÞðïôå ìýëïò Ý åé åîáíôëþóåé ôç ìýãéóôç èçôåßá ôïõ, ìðïñåß íá åðáíåêëåãåß, ìåôü ôçí ðáñýëåõóç Ýôïõò áðü ôçí ëþîç ôçò ìýãéóôçò èçôåßáò ôïõ.» 2.â.- ÌåôÜ ôçí ðáñüãñáöï 8 ðñïóôßèåôáé ðáñüãñáöïò 8. á Ý ïõóá ùò åîþò: «8.á. ÊÜèå ìýëïò ôïõ ïðïßïõ ôá óõìöýñïíôá óõãêñïýïíôáé Üìåóá Þ Ýììåóá ðñïò ôá óõìöýñïíôá ôïõ Éäñýìáôïò, ìðïñåß íá êçñõ èåß ìå áéôéïëïãçìýíç áðüöáóç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ Ýêðôùôï áðü ôçí éäéüôçôá ôïõ ùò ìýëïõò, åßôå åö üóïí êáôü ôï ñüíï ôçò áðü ìýñïõò ôïõ áðïäï Þò ôçò åêëïãþò ôïõ óôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï åß- å áðïêñýøåé áðü áõôü ôçí õöéóôüìåíç óýãêñïõóç óõìöåñüíôùí, åßôå, åö üóïí õðüñîåé óýãêñïõóç óõìöåñüíôùí êáôü ôçí äéüñêåéá ôçò èçôåßáò ôïõ. Ç êåíþ èýóç áõôïý óõìðëçñþíåôáé êáôü ôá ïñéæüìåíá óôçí ðáñ. 3 ôïõ ðáñüíôïò Üñèñïõ.» 3.- Óôï Üñèñï 6 ôïõ ïñãáíéóìïý ç ðáñüãñáöïò 3 áíôéêáèßóôáôáé ùò áêïëïýèùò: «3. Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ìðïñåß íá áíáèýôåé óå åêôåëåóôéêýò ÅðéôñïðÝò áðïôåëïýìåíåò áðü ìýëç ôïõ Þ êáé ôñßôá ðñüóùðá ôçí åêôýëåóç ïñéóìýíùí ðñüîåùí Þ åíåñãåéþí, ãéá ôéò ïðïßåò üìùò åîáêïëïõèåß íá åßíáé õðåýèõíï ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï. ÔïõëÜ éóôïí Ýíá áðü ôá ìýëç ôùí Åðéôñïðþí, ðñýðåé íá åßíáé ôáõôü ñïíá êáé ìýëïò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ.» 4.- Óôï Üñèñï 7 ôïõ Ïñãáíéóìïý åðéöýñïíôáé ïé ðéï êüôù ôñïðïðïéþóåéò: 4. á.- Ç ðåñßðôùóç á~ ôçò ðáñáãñüöïõ 1 áíôéêáèßóôáôáé ùò áêïëïýèùò: «á) Åêðñïóùðåß ôï ºäñõìá åíþðéïí êüèå äéêáóôéêþò, äéïéêçôéêþò Þ äçìïôéêþò áñ Þò, Ôñáðåæþí êáé Ïñãáíéóìþí êáé óôéò ó Ýóåéò ôïõ ìå ôñßôïõò, íïìéêü Þ öõóéêü ðñüóùðá.». 4.â.- Ç ðáñüãñáöïò 2 áíôéêáèßóôáôáé ùò áêïëïýèùò: «2. Ôïí Ðñüåäñï üôáí áðïõóéüæåé Þ êùëýåôáé áíáðëçñþíåé ï Áíôéðñüåäñïò.». 4.ã.- Ðñïóôßèåôáé ðáñüãñáöïò 3 Ý ïõóá ùò áêïëïýèùò: «3. Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï äéáôçñåß ôï äéêáßùìá íá áíáèýôåé ôç äéêáóôéêþ Þ åîþäéêç åêðñïóþðçóç ôïõ Éäñýìáôïò åßôå ãåíéêü åßôå ãéá ïñéóìýíç ðåñßðôùóç Þ óõãêåêñéìýíï ôïìýá, ùò êáé ïðïéáäþðïôå Üëëç áñìïäéüôçôá ôïõ ÐñïÝäñïõ, óôïí Áíôéðñüåäñï Þ êáé óå Üëëï Óýìâïõëï Þ êáé óå ôñßôï, ìç ìýëïò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ.». 5.- Ôï Üñèñï 9 ôïõ ïñãáíéóìïý êáôáñãåßôáé êáé ôá Üñèñá 10, 11 êáé 12 áíáñéèìïýíôáé áíôßóôïé á ùò Üñèñá 9,10 êáé Ôï õðü ôç íýá áñßèìçóç Üñèñï 9 ôïõ ïñãáíéóìïý (ðñþçí Üñèñï 10) áíôéêáèßóôáôáé ùò áêïëïýèùò: «ñèñï 9 ÄéåõèõíôÞò Ï ÄéåõèõíôÞò ôïõ Éäñýìáôïò ðñïóëáìâüíåôáé áðü ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ìå äïêéìáóôéêþ èçôåßá åíüò ñüíïõ, ç ïðïßá ìåôü áðü èåôéêþ áîéïëüãçóç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ êáé áðüöáóç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ, ìåôáôñýðåôáé óå áïñßóôïõ ñüíïõ. Ìå áðüöáóç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ìðïñåß íá êáôáããåëèåß êáôü ðüíôá ñüíï ç ôõ üí ìåôáôñáðåßóá óå áïñßóôïõ ñüíïõ óýìâáóç åñãáóßáò ôïõ Äéåõèõíôïý, ôçñïõìýíùí ôùí äéáôüîåùí ôçò åñãáôéêþò íïìïèåóßáò. Ãéá ôçí êáôáããåëßá ôçò óõìâüóåùò åñãáóßáò ôïõ Äéåõèõíôïý áðáéôåßôáé ç ðëåéïøçößá ôùí 2/3 ôùí ìåëþí ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ Éäñýìáôïò». 7.- ÌåôÜ ôï õðü ôç íýá áñßèìçóç Üñèñï 11 ôïõ Ïñãáíéóìïý (ðñþçí Üñèñï 12) ðñïóôßèåôáé Üñèñï 12 Ý ïí ùò áêïëïýèùò: «ñèñï 12 Ìå åóùôåñéêü êáíïíéóìü ôïõ Éäñýìáôïò, ï ïðïßïò èá êáôáñôéóèåß áðü ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï, èá ñõèìéóôïýí åéäéêüôåñá ôá ôçò ëåéôïõñãßáò ôïõ Éäñýìáôïò, ôçò äéüñèñùóçò êáé áñìïäéüôçôáò ôùí õðçñåóéþí ôïõ, ïé áñìïäéüôçôåò ôïõ Äéåõèõíôïý, ôá ôçò ðñïóëþøåùò, áðïëýóåùò êáé ôùí êáèçêüíôùí ôïõ áðáéôïýìåíïõ ãéá ôç ëåéôïõñãßá ôïõ Éäñýìáôïò ðñïóùðéêïý, êáèþò êáé êüèå Üëëï èýìá ôï ïðïßï áöïñü óôç ëåéôïõñãßá ôïõ Éäñýìáôïò êáé äåí ñõèìßæåôáé áðü ôïí ðáñüíôá ïñãáíéóìü». Óôïõò Õðïõñãïýò ÐåñéâÜëëïíôïò, ùñïôáîßáò êáé Äçìïóßùí ñãùí êáé Ãåùñãßáò êáé óôïí Õöõðïõñãü Ïéêïíïìéêþí áíáèýôïõìå ôç äçìïóßåõóç êáé åêôýëåóç ôïõ ðáñüíôïò äéáôüãìáôïò. ÁèÞíá, 5 Éïõíßïõ 2001 Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÓÔÅÖÁÍÏÐÏÕËÏÓ ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ, ÙÑÏÔÁÎÉÁÓ ÕÖÕÐ. ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÊÁÉ ÄÇÌÏÓÉÙÍ ÅÑÃÙÍ ÁÐÏÓÔÏËÏÓ ÖÙÔÉÁÄÇÓ ÊÙÓÔÁÓ ËÁËÉÙÔÇÓ ÃÅÙÑÃÉÁÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÁÍÙÌÅÑÉÔÇÓ

24 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ Áñéè. 2/29438/0022 (2) ãêñéóç õðåñùñéáêþò áðáó üëçóçò õðáëëþëùí ôïõ Å.Ö.Å.Ô. ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ - ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ ïíôáò õðüøç: 1. Ôéò äéáôüîåéò ôïõ Í. 1558/85 «ÊõâÝñíçóç êáé ÊõâåñíçôéêÜ üñãáíá». 2. Ôï Í. 2741/99 (ÖÅÊ 199/4/99) «Åíéáßïò ÖïñÝáò ôñïößìùí, Üëëåò ñõèìßóåéò èåìüôùí áñìïäéüôçôáò ôïõ Õðïõñãåßïõ ÁíÜðôõîçò êáé ëïéðýò äéáôüîåéò». 3. Ôï Ð.Ä. 27/ «Óõã þíåõóç ôùí Õðïõñãåßùí Ôïõñéóìïý, Âéïìç áíßáò, ÅíÝñãåéáò êáé Ôå íïëïãßáò êáé Åìðïñßïõ óôï Õðïõñãåßï ÁíÜðôõîçò». 4. Ôéò äéáôüîåéò ôïõ Üñèñïõ 18 ôïõ Í. 2470/97 «Áíáìüñöùóç ôïõ íýïõ ìéóèïëïãßïõ ôïõ ðñïóùðéêïý ôçò Äçì. Äéïßêçóçò êáé Üëëåò óõíáöåßò äéáôüîåéò ôïõ Äçìïóßïõ (ÖÅÊ 40/Á/ ) üðùò áíôéêáôáóôüèçêå ìå ôéò äéáôüîåéò ôïõ Üñèñïõ 15 ôïõ Í. 2592/98 (ÖÅÊ 57/Á/ ). 5. Ôçí åãêýêëéï /2297/0022/7/4/98 ôïõ Ã.Ë.Ê. 6. Ôï ãåãïíüò üôé áðü ôçí áðüöáóç áõôþ ðñïêáëåßôáé äáðüíç óå âüñïò ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý ôïõ ÍÐÄÄ (ÊÁÅ 0261) ýøïõò äñ. óôïí ïðïßï Ý åé åããñáöåß ðßóôùóç. 7. Ôéò õðçñåóéáêýò áíüãêåò ôïõ Å.Ö.Å.Ô. 8. Ôçí áñéèì. 2/80345/0022/ ÊÕÁ «Ìåôáâßâáóç åîïõóßáò õðïãñáöþò óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 7 ðáñ.6 ôïõ Í.1943/91», áðïöáóßæïõìå: Åãêñßíïõìå ôçí ìå áìïéâþ õðåñùñéáêþò áðáó üëçóçò áðü Ýùò , äýêá (10) õðáëëþëùí ôïõ ÅÖÅÔ êáé ìý ñé 540 þñåò Ýêáóôïò. Ç õðåñùñéáêþ áðáó üëçóç ôùí ðáñáðüíù õðáëëþëùí èá ðñáãìáôïðïéçèåß ðýñáí ôïõ õðï ñåùôéêïý ùñáñßïõ êáé èá áöïñü õðçñåóßåò ãñáììáôåéáêþò õðïóôþñéîçò, áñ åéïèýôçóçò, ëïãéóôéêþí åñãáóéþí, åñãáóéþí ïñãüíùóçò êáé ìç áíïñãüíùóçò, ðñïåôïéìáóßá åëýã ùí ôñïößìùí, åëýã ïõò ðñïäéáãñáöþí êëð óýìöùíá ìå ôéò áíüãêåò ôïõ ÅÖÅÔ ùò íåïóýóôáôïõ Í.Ð.Ä.Ä. (Í. 2741/ 99). Ïé ðáñáðüíù áðïæçìéþóåéò äåí èá õðåñâáßíïõí ôéò ðéóôþóåéò ðïõ Ý ïõí ðñïâëåöèåß óôïí ðñïûðïëïãéóìü ôïõ ÅÖÅÔ áðïêëåéüìåíçò êáé ôçò ôñïðïðïßçóçò ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý ôïõò ìå ìåôáöïñü êïíäõëßùí áðü ðéóôþóåéò Üëëùí êáôçãïñéþí äáðáíþí. Áðü ôéò äéáôüîåéò ôçò áðüöáóçò áõôþò ðñïêáëåßôáé äáðüíç óå âüñïò ôïõ ÅÖÅÔ êáé åéäéêüôåñá ýøïõò Ýíáíôé åããåãñáììýíçò ðéóôþóåùò (ÊÁÅ 0261). H áðüöáóç áõôþ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò. ÁèÞíá, 5 Éïõíßïõ 2001 Ïé Ãåíéêïß Ãñáììáôåßò ÄçìïóéïíïìéêÞò ÐïëéôéêÞò Åìðïñßïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí Õðïõñãåßïõ ÁíÜðôõîçò É. ÊÏÕÓÏÕËÁÊÏÓ Ä. ÌÁÑÄÁÓ Añéè. 2/29857/0022 (3) Êáèïñéóìüò áìïéâþò ôùí ìåëþí ôçò ïìüäáò åñãáóßáò ãéá ôï åéäéêü Ýñãï ôïõ åëýã ïõ êáé ôçò åðåîåñãáóßáò ôùí áðáéôïõìýíùí óôïé åßùí áéôþóåùí ãéá åããñáöþ êáé áíáâüèìéóç ôå íéêþí óôï Ìçôñþï Åìðåéñßáò Êáôáóêåõáóôþí (Ì.Å.Ê.) êáé ôï Ìçôñþï Åñãïëçðôéêþí Åðé åéñþóåùí (ÌÅÅÐ), åíüøåé ôçò ðñïþèçóçò ðñïò øþöéóç ôïõ íýïõ Íüìïõ ãéá ôçí åðáíüêñéóç ôùí åñãïëçðôéêþí åðé åéñþóåùí. ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ - ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ, ÙÑÏÔÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÄÇÌÏÓÉÙÍ ÅÑÃÙÍ Å ïíôáò õðüøç : 1. Ôéò äéáôüîåéò ôïõ Í. 1418/84 «Äçìüóéá Åñãá êáé ñõèìßóåéò óõíáöþí èåìüôùí» üðùò ôñïðïðïéþèçêå êáé óõìðëçñþèçêå ìå ôïí Í. 2229/1994 «ôñïðïðïßçóç êáé óõìðëþñùóç ôïõ Í. 1418/84 êáé Üëëåò äéáôüîåéò» (ÖÅÊ 138/Á/ ) êáé ôùí Ð.Ä. ðïõ åêäüèçêáí óå åêôýëåóç ôùí áíùôýñù. 2. Ôï Ð.Ä. 69/1988 «Ïñãáíéóìüò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò Äçìïóßùí ñãùí» üðùò Ý åé ôñïðïðïéçèåß êáé éó ýåé ìý- ñé óþìåñá. 3. Ôéò äéáôüîåéò ôçò ðáñ. 2 ôïõ Üñèñïõ 5 ôïõ Í. 2229/94 «ðåñß ôñïðïðïßçóçò êáé óõìðëþñùóçò ôïõ Í. 1418/84 êáé Üëëåò äéáôüîåéò», óå üôé áöïñü ôç äõíáôüôçôá óýóôáóçò áìåéâüìåíùí åðéôñïðþí áðü ôïí Õðïõñãü ÐÅ. Ù.Ä.Å. ãéá åðåîåñãáóßá åéäéêþí èåìüôùí. 4. Ôéò äéáôüîåéò ôçò ðáñ. 2 ôïõ Üñèñïõ 12 ôïõ Í. 2338/95 óå üôé áöïñü ôéò ðéóôþóåéò ðïõ èá âáñýíåé ç ðáñïýóá ÅðéôñïðÞ. 5. Ôéò äéáôüîåéò ôïõ Üñèñïõ 19 ôïõ Í. 2470/97 «ðåñß áíáìüñöùóçò ìéóèïëïãßïõ ðñïóùðéêïý ôçò Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé Üëëåò óõíáöåßò äéáôüîåéò». 6. Ôï ìå áñéè /2747/0022/ Ýããñáöï ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí Ã.Ë.Ê., ìå ôï ïðïßï äßäïíôáé äéåõêñéíþóåéò êáé ïäçãßåò ãéá ôçí åöáñìïãþ ôùí áíùôýñù äéáôüîåùí ôïõ Í. 2470/ Ôï ãåãïíüò üôé áðü ôéò äéáôüîåéò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò ðñïêáëåßôáé äáðüíç ôçò ôüîçò ôùí äñ. ãéá áìïéâýò ìåëþí ôçò ïìüäáò ðïõ èá êáëõöèåß áðü ôéò ðéóôþóåéò ôùí åíüñéèìùí Ýñãùí ðáñ. 01 ôçò ÓÁÅ 071 êáé ôçò ÓÁÅ 071/2. 8. Ôçí ìå áñéè. ðñùô. Ä15/ïéê/777/ áðüöáóç ôïõ Õöõðïõñãïý ÐÅ. Ù.Ä.Å. ãéá ôç óõãêñüôçóç, óýóôáóç êáé ïñéóìü ìåëþí ôçò ïìüäáò åñãáóßáò ãéá ôï åéäéêü Ýñãï ôïõ åëýã ïõ êáé ôçò åðåîåñãáóßáò áéôþóåùí óôï (Ì.Å.Ê.) êáé óôï (ÌÅÅÐ). 9. Ôçí áñéè. 2/74260/0004/ êïéíþ áðüöáóç ìåôáâßâáóçò åîïõóßáò õðïãñáöþò, óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 7 ðáñ. 1 ôïõ Í. 1943/91 óôï Ãåíéêü ÃñáììáôÝá ÄçìïóéïíïìéêÞò ÐïëéôéêÞò ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí êáé óôïõò Ãåíéêïýò Ãñáììáôåßò ôùí Õðïõñãåßùí ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò, ÐåñéâÜëëïíôïò, ùñïôáîßáò êáé Äçìïóßùí Ýñãù, ÅèíéêÞò Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí, ÅìðïñéêÞò Íáõôéëßáò êáé Äçìüóéáò ÔÜîçò (ÖÅÊ 1925/ô. / ). ÅðåéäÞ: Óýìöùíá ìå ôéò äéáôüîåéò ôçò ðáñ. 2 ôïõ Üñèñïõ äùäýêáôïõ ôïõ Í. 2338/95, óôéò ðåñéðôþóåéò óõãêñüôçóçò åðéôñïðþí ãéá åðåîåñãáóßá åéäéêþí èåìüôùí ôçò Ã.Ã.Ä.Å. ïé äáðüíåò ôùí ó åôéêþí áìïéâþí âáñýíïõí ôéò ðéóôþóåéò ôïõ Ýñãïõ ðïõ ðñïóäéïñßæåôáé ìå ôéò ðéóôþóåéò óõãêñüôçóçò ôùí åðéôñïðþí áõôþí.

25 11572 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) Ç ïìüäá åñãáóßáò åðåîåñãüóôçêå ôá áðáéôïýìåíá óôïé åßá 2000 áéôþóåùí ãéá ôçí åããñáöþ Þ ôçí áíáâüèìéóç ôùí ôå íéêþí óôï ÌÅÊ êáé ÌÅÅÐ, åíüøåé ôçò õëïðïßçóçò ôïõ íýïõ íüìïõ åðáíüêñéóçò üëùí ôùí åñãïëçðôéêþí åðé- åéñþóåùí êáé ðñïêåéìýíïõ ïé åñãïëüâïé Ä.Å. íá ìðïñïýí áðñüóêïðôá íá óõììåôý ïõí óôéò äéåíåñãïýìåíåò äçìïðñáóßåò áðü üëïõò ôïõò öïñåßò ôïõ äçìïóßïõ ôïìýá. Ç ïìüäá åñãáóßáò áðïôåëåßôáé ôüóï áðü äçìüóéïõò ëåéôïõñãïýò üóï êáé áðü åëåýèåñïõò åðáããåëìáôßåò (ìç áìéãþò) êáé åñãüóôçêå åêôüò ùñáñßïõ õðçñåóßáò, ìåôü áðü ó åôéêþ âåâáßùóç ôçò ÐñïúóôáìÝíçò ôçò Ä/íóçò Ìçôñþùí êáé Ôå íéêþí ÅðáããåëìÜôùí, ãéá ôçí ïëïêëþñùóç ôïõ Ýñãïõ, åíôüò ôçò ïñéæïìýíçò ìå ôçí áíùôýñù áñéè. Ä15/ïéê/777/ áðüöáóç, ðñïèåóìßáò ôñéþí (3) ìçíþí. 10. Ôï Üñèñï 40 ôïõ Í. 849/78 üðùò óõìðëçñþèçêå ìå ôï Üñèñï 8 ôïõ Í. 2129/93, áðïöáóßæïõìå: 1. Êáèïñßæïõìå áìïéâþ ãéá ôá ìýëç ôçò ïìüäáò åñãáóßáò êáé ôïí ÃñáììáôÝá ãéá ôñßìçíç áðáó üëçóþ ôïõò ùò åîþò: á) Ãéá ôá ìýëçôçò åðéôñïðþò, äéáêüóéåò äýêá ðýíôå éëéüäåò ( ) äñá ìýò ìçíéáßùò. â) Ãéá ôïí ÃñáììáôÝá, åêáôüí åíåíþíôá ðýíôå éëéüäåò ( ) äñá ìýò, ìçíéáßùò. 2. Åãêñßíïõìå óõíïëéêþ ðßóôùóç ãéá ôçí êüëõøç ôùí áíùôýñù äáðáíþí, ðïóü äýêá åêáôïììõñßùí äéáêïóßùí åîþíôá éëéüäùí äñá ìþí ( ). 3. ÊáôáíÝìïõìå ôçí áíùôýñù äáðüíç óôá åíüñéèìá Ýñãá ùò åîþò: á) Ç äáðüíç ôùí äñ. ãéá ôçí áìïéâþ ôùí äçìïóßùí õðáëëþëùí, ìåëþí ôçò ïìüäáò, áðü åîáêüóéåò óáñüíôá ðýíôå éëéüäåò ( ) äñ. Ýêáóôïò êáé ôïõ ÃñáììáôÝá áõôþò áðü ðåíôáêüóéåò ïãäüíôá ðýíôå éëéüäåò ( ) äñ., óå âüñïò ôùí ðéóôþóåùí ôïõ åíüñéèìïõ Ýñãïõ 67102, ðáñ. 01, ôçò ÓÁÅ 071. â) Ç äáðüíç ôùí äñ. ãéá ôçí áìïéâþ ôïõ éäéþôç ìýëïõò ôçò ïìüäáò óå âüñïò ôùí ðéóôþóåùí ôïõ åíüñéèìïõ Ýñãïõ ôçò ÓÁÅ 071/2. 4. Åãêñßíïõìå ç êáôáâïëþ ôçò áíùôýñù áìïéâþò íá ãßíåé ìå åõèýíç ôçò Ä/íóçò ÐñïãñÜììáôïò, Ðñïôýðùí êáé Äéåèíþí Ó Ýóåùí (Ä11) ôçò Ã.Ã.Ä.Å. êáé áðü õðüëïãï ðïõ èá ïñßóåé ç Ä/íóç áõôþ. Ç áðüöáóç áõôþ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò. ÁèÞíá, 5 Éïõíßïõ 2001 Ïé Ãåíéêïß Ãñáììáôåßò ÄçìïóéïíïìéêÞò ÐïëéôéêÞò Ã.Ã.Ä.Å./ Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí Õ.ÐÅ. Ù.Ä.Å. É. ÊÏÕÓÏÕËÁÊÏÓ É. ÑÕÓÉÊÏÐÏÕËÏÓ F Añéè. 2/31623/0022 (4) ÕðåñùñéáêÞ áðáó üëçóç ðñïóùðéêïý éäéùôéêïý äéêáßïõ áïñßóôïõ ñüíïõ ôïõ É.Ê.Õ. ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ - ÅÈÍÉÊÇÓ ÐÁÉÄÅÉÁÓ ÊÁÉ ÈÑÇÓÊÅÕÌÁÔÙÍ ïíôáò õðüøç: 1. Ôéò äéáôüîåéò ôïõ Üñèñïõ 18 ôïõ Í. 2470/1997 «Áíáìüñöùóç ìéóèïëïãßïõ ðñïóùðéêïý ôçò Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé Üëëåò óõíáöåßò äéáôüîåéò» (Á~ 40), üðùò áíôéêáôáóôüèçêáí áðü ôï Üñèñï 15 ôïõ Í. 2592/1998 «ÁíáðñïóáñìïãÞ óõíôüîåùí ðïëéôéêþí óõíôáîéïý ùí ôïõ Äçìïóßïõ, ñýèìéóç óõíôáîéïäïôéêþí èåìüôùí êáé Üëëåò äéáôüîåéò» (Á~ 57). 2. Ôéò äéáôüîåéò ôïõ Üñèñïõ 40 ôïõ Í. 849/ Ôçí êïéíþ õðïõñãéêþ áðüöáóç /3480/0022/ «ÅðÝêôáóç ôùí äéáôüîåùí ôïõ Í. 2470/97 óôï ðñïóùðéêü ìå ó Ýóç åñãáóßáò éäéùôéêïý äéêáßïõ ðïõ áðáó ïëåßôáé óôï Äçìüóéï ÍÐÄÄ êáé ÏÔÁ» (ÖÅÊ 462 ô.â~) 4. Ôçí áñéèì /441/á.0006/ (ÖÅÊ 571 Â~/ ) êïéíþ áðüöáóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí «ÁíÜèåóç áñìïäéïôþôùí óôïõò Õöõðïõñãïýò Ïéêïíïìéêþí». 5. Ôçí áñ. 2/74260/0004/ (ÖÅÊ 1925/ ô.â~) êïéíþ ÕðïõñãéêÞ Áðüöáóç. 6. Ôçí áñ.óô5/5/ (ÖÅÊ 132/ ô.â~) ÕðïõñãéêÞ Áðüöáóç. 7. Ôçí áñ. 1985/ (áýî.áñéèì.929) Üäåéá õðåñùñéáêþò åñãáóßáò ôïõ Óùì. Åðéèåþñçóçò Åñãáóßáò. 8. Ôï áñéèì. 5720/ êáé 2027/ Ýããñáöá ôïõ Éäñýìáôïò Êñáôéêþí Õðïôñïöéþí (É.Ê.Õ.) áðü ôá ïðïßá ðñïêýðôåé üôé: á) Ïé õðåñùñßåò èá ðñáãìáôïðïéïýíôáé êáôü ôéò åñãüóéìåò ìýñåò (ÄåõôÝñá Ýùò ÐáñáóêåõÞ) áðü ìý ñé â) Õðåýèõíïò ãéá ôçí ðáñáêïëïýèçóç êáé ôïí Ýëåã ï ðñáãìáôéêþò ðáñï Þò ôçò õðåñùñéáêþò áðáó üëçóçò ïñßæåôáé ç ÐñïúóôáìÝíç ôïõ ÔìÞìáôïò Äéïßêçóçò ôïõ É.Ê.Õ. Ìáñßá ÓôáìðïëÞ, áðïöáóßæïõìå: Åãêñßíïõìå ìýóá ôá ðëáßóéá ôùí åãêåêñéìýíùí ðéóôþóåùí ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý Ýôïõò 2001 ôçí õðåñùñéáêþ áðáó üëçóç, ðýñáí ôïõ õðï ñåùôéêïý ùñáñßïõ êáé ìý ñé 22çò þñáò, óå åßêïóé äýï (22) õðáëëþëïõò ìå ó Ýóç åñãáóßáò éäéùôéêïý äéêáßïõ ãéá äýï (2) þñåò ôçí çìýñá åêôüò ÓáââÜôïõ êáé ÊõñéáêÞò êáé ìý ñé íá óõìðëçñùèïýí åêáôüí åßêïóé (120) þñåò óõíïëéêü ãéá ôïí êáèýíá êáé ãéá ôï ñïíéêü äéüóôçìá ðïõ áñ ßæåé Ýíá ìþíá ðñéí ôç äçìïóßåõóç ôçò áðüöáóçò óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò ìý- ñé Ç óõíïëéêþ äáðüíç ðïõ ðñïêáëåßôáé áðü ôçí áðüöáóç áõôþ, ç ïðïßá èá âáñýíåé ôïí ðñïûðïëïãéóìü åîüäùí ôïõ Éäñýìáôïò Êñáôéêþí Õðïôñïöéþí, äåí ìðïñåß óå êáìéü ðåñßðôùóç íá õðåñâåß óå åôþóéá âüóç ôï ýøïò ôùí åôþóéùí ðéóôþóåùí ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý ðïõ Ý ïõí ãñáöåß ãéá ôçí áéôßá áõôþ, ìç åðéôñåðïìýíçò ôçò ìåôáâïëþò ôïõò åßôå ìå ôñïðïðïßçóç ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý åßôå ìå ïñþãçóç óõìðëçñùìáôéêþí êïíäõëßùí. Ç áðüöáóç áõôþ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò. ÁèÞíá, 28 ÌáÀïõ 2001 Ïé Ãåíéêïß Ãñáììáôåßò ÄçìïóéïíïìéêÞò ÐïëéôéêÞò Õðïõñãåßïõ ÅèíéêÞò Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí Ðáéäåßáò êáé Èñçó/ôùí É. ÊÏÕÓÏÕËÁÊÏÓ ÁÈÁÍ. ÔÓÏÕÑÏÐËÇÓ F Añéè. 2/31326/0022 (5) ÕðåñùñéáêÞ åñãáóßá ìïíßìïõ ðñïóùðéêïý Ëéìåíéêïý Ôáìåßïõ Í. áíßùí Â~ åîáìþíïõ ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ - ÅÌÐÏÑÉÊÇÓ ÍÁÕÔÉËÉÁÓ ïíôáò õðüøç: 1. Ôéò äéáôüîåéò ôïõ Üñèñïõ 18 ôïõ Í. 2470/1997, üðùò áíôéêáôáóôüèçêáí ìå áõôýò ôïõ Üñèñïõ 15 ôïõ Í.

26 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) /1998 «ÁíáðñïóáñìïãÞ óõíôüîåùí ðïëéôéêþí óõíôáîéïý ùí ôïõ Äçìïóßïõ, ñýèìéóç óõíôáîéïäïôéêþí èåìüôùí êáé Üëëåò äéáôüîåéò» (Ö.Å.Ê. 57 Á~/ ). 2. Ôéò äéáôüîåéò ôïõ Üñèñïõ 67 ðáñ.5 ôïõ Í. 2065/1992 «Áíáìüñöùóç ôçò Üìåóçò öïñïëïãßáò êáé Üëëåò äéáôüîåéò (ÖÅÊ 113 Á/1992). 3. Ôçí áñéè. 23/ áðüöáóç ôçò ËéìåíéêÞò ÅðéôñïðÞò ÁÍÉÙÍ ìå ôçí ïðïßá óõìðëçñþèçêå ç áñéè. 279/1994 ðñïçãïýìåíç áðüöáóç ôçò «ðåñß êáèïñéóìïý êáôçãïñéþí êáé åéäéêïôþôùí ðñïóùðéêïý Ë.Ô.Í. ÁÍÉÙÍ ðïõ õðüãåôáé óôéò äéáôüîåéò ôïõ Üñèñïõ 67 ðáñüãñáöïò 1-4 ôïõ Í. 2065/1992 êáé ôçí åãêñéôéêþ áõôþò áñéè /01/ áðüöáóç Õðïõñãïý ÅìðïñéêÞò Íáõôéëßáò (ÖÅÊ 466/ ). 4. Ôçí áñéèì. 110/ ÐñÜîç Ë.Ô.Í. ÁÍÉÙÍ. 5. Ôéò áñéè /2297/0022/ , / 5390/0022/ êáé 2/8803/0022/ åãêõêëßïõò ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí/ Ã.Ë.Ê. 6. Ôçí áñéè. 2/38554/0004/ ÊïéíÞ ÕðïõñãéêÞ áðüöáóç «Ìåôáâßâáóç åîïõóßáò õðïãñáöþò... óôï Ãåíéêü ÃñáììáôÝá ÄçìïóéïíïìéêÞò ÐïëéôéêÞò ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí...», áðïöáóßæïõìå: Á.1. Ôçí Ýãêñéóç ðñáãìáôïðïßçóçò õðåñùñéáêþò åñãáóßáò ìå áìïéâþ, ôùí ìïíßìùí õðáëëþëùí ôïõ Ëéìåíéêïý Ôáìåßïõ Í. ÁÍÉÙÍ ãéá ôï Â~ åîüìçíï 2001 ùò åîþò: Äýï éëéüäùí (2000) ùñþí áðïãåõìáôéíþò õðåñùñéáêþò åñãáóßáò, óõíïëéêü, ãéá äåêáôñåßò (13) õðáëëþëïõò ôïõ Ë.Ô. Í. ÁÍÉÙÍ üðïõ õðçñåôïýí åßêïóé ôñåéò (23) õðüëëçëïé. 2.Ãéá ôç äáðüíç ýøïõò åßêïóé åííýá åêáôïììõñßùí äéáêïóßùí ôñéüíôá åííýá éëéüäùí ðåíôáêïóßùí ( ) äñ. ðïõ èá ðñïêýøåé áðü ôçí áíùôýñù áéôßá õðüñ åé åããåãñáììýíç ðßóôùóç óôïí Ðñïûðïëïãéóìü Ýôïõò 2001 ôïõ áíùôýñù öïñýá êáé äåí åðéâáñýíåôáé ï Êñáôéêüò Ðñïûðïëïãéóìüò. Ç óõíïëéêþ äáðüíç äå ìðïñåß óå êáìßá ðåñßðôùóç, íá õðåñâåß óå åôþóéá âüóç ôï ýøïò ôùí åôçóßùí ðéóôþóåùí ôïõ Ðñïûðïëïãéóìïý ôïõ áíùôýñù öïñýá ðïõ Ý ïõí åããñáöåß ãéá ôçí áéôßá áõôþ, ìç åðéôñåðïìýíçò ôçò áýîçóçò ôùí ó åôéêþí ðéóôþóåùí ìå ìåôáöïñü êïíäõëßùí áðü ðéóôþóåéò Üëëùí êáôçãïñéþí äáðáíþí, åßôå ìå ïñþãçóç óõìðëçñùìáôéêþí êïíäõëßùí. 3. Ï áñéèìüò ôïõ ðñïóùðéêïý ðïõ èá áðáó ïëçèåß õðåñùñéáêü êüèå öïñü êáé ï áñéèìüò ôùí ùñþí, èá åîáñôçèåß áðü ôéò ðñáãìáôéêýò õðçñåóéáêýò áíüãêåò êáé èá êáèïñéóôåß ìå áðüöáóç ôçò ËéìåíéêÞò ÅðéôñïðÞò ôïõ Ë.Ô. Í. ÁÍÉÙÍ. Õðåýèõíïò ãéá ôçí ðñáãìáôïðïßçóç êáé ôïí Ýëåã ï ðñáãìáôéêþò ðáñï Þò ôçò õðåñùñéáêþò áðáó üëçóçò åßíáé ï ÄéåõèõíôÞò ôïõ Ë.Ô. Í. ÁÍÉÙÍ ÃÉÁÊÏÕ- ÌÁÊÇÓ. 4. Ç áðüöáóç áõôþ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâÝñíçóçò êáé éó ýåé áðü Ýùò ÁèÞíá, 7 Éïõíßïõ 2001 Ïé Ãåíéêïß Ãñáììáôåßò ÄçìïóéïíïìéêÞò ÐïëéôéêÞò Õðïõñãåßïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí ÅìðïñéêÞò Íáõôéëßáò É. ÊÏÕÓÏÕËÁÊÏÓ Ã. Í. ÁËÂÁÔÆÏÃËÏÕ Añéè (ÖÏÑ) 629 (6) Äéïñéóìüò Êùí/íïõ Êõðáñéóóßäç ùò ìýëïõò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ Åèíéêïý ÊÝíôñïõ ñåõíáò êáé Ôå íïëïãéêþò ÁíÜðôõîçò (ÅÊÅÔÁ). Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ ïíôáò õðüøç: 1. Ôéò äéáôüîåéò ôïõ Üñèñïõ 9 ôïõ Í. 1514/85 «ÁíÜðôõîç ôçò åðéóôçìïíéêþò êáé Ôå voëoãéêþò Ýñåõíáò» (ÖÅÊ 13/Á/85). 2. Téò äéáôüîåéò ôïõ Ð.Ä. 77/2000 «Óýóôáóç Í.Ð.É.Ä. ìå ôçí åðùíõìßá «Åèíéêü ÊÝíôñï ñåõíáò êáé Ôå íïëïãéêþò ÁíÜðôõîçò ÅÊÅÔÁ» (ÖÅÊ65/Á/2000). 3. Ôçí ìå á.ð (ÖÏÑ) 545/ áðüöáóþ ìáò ìå ôçí ïðïßá äéïñßóôçêå ï Êùí/íïò Êõðáñéóóßäçò óôç èýóç ôïõ äéåõèõíôþ ôïõ Éíóôéôïýôïõ Ôå íéêþò çìéêþí Äéåñãáóéþí ôïõ Åèíéêïý ÊÝíôñïõ ñåõíáò êáé Ôå íïëïãéêþò ÁíÜðôõîçò (Å.K.Å.Ô.A.) (ÖÅÊ 718/Â/ ), áðïöáóßæïõìå: Äéïñßæïõìå ôïí Êùíóôáíôßíï Êõðáñéóóßäç, ÄéåõèõíôÞ ôïõ Éíóôéôïýôïõ Ôå íéêþò çìéêþí Äéåñãáóéþí ôïõ Åèíéêïý ÊÝíôñïõ ñåõíáò êáé Ôå íïëïãéêþò ÁíÜðôõîçò, ùò ìýëïò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ áõôïý. Ç áðüöáóç áõôþ íá äçìïóéåõôåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâÝñíçóçò. ÁèÞíá, 14 Éïõíßïõ 2001 Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ Í. ÑÉÓÔÏÄÏÕËÁÊÇÓ Ö Áñéè. Ô/3746 (7) Ôñïðïðïßçóç ôçò áñéè. Ô/4085/ áðüöáóçò Õðïõñãïý ÁíÜðôõîçò. Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ Å ïíôáò õðüøç: 1. Ôéò äéáôüîåéò ôçò ðáñ. ÉÁ ôïõ Üñèñïõ 2 ôïõ Í. 2160/93 «Ñõèìßóåéò ãéá ôïí Ôïõñéóìü êáé Üëëåò äéáôüîåéò» (ÖÅÊ 118/Á/1993). 2. Ôéò äéáôüîåéò ôïõ Üñèñïõ 7 ôïõ Á.Í. 431/37 «Ðåñß äéáôüîåùí áöïñùóþí åéò ôïí Ýëåã ïí ôùí îåíïäï åßùí». 3. Ôéò äéáôüîåéò ôïõ Ð.Ä.27/1996 «Óõã þíåõóç ôùí Õðïõñãåßùí Ôïõñéóìïý, Âéïìç áíßáò, ÅíÝñãåéáò êáé Ôå- íïëïãßáò êáé Åìðïñßïõ óôï Õðïõñãåßï ÁíÜðôõîçò» (ÖÅÊ 19/Á/1996), óå óõíäõáóìü ìå ôéò äéáôüîåéò ôïõ Ð.Ä. 365/ 97 «ÄéáôÞñçóç Åðïðôåßáò ÍÐÄÄ áðü ôï Õðïõñãåßï ÁíÜðôõîçò» (ÖÅÊ 241/Á/1997). 4. Ôçí ìå áñéèìü 2647/ÕÐÅÈÏ/538886/ÅÉÄ.135 ÅÏÔ/ Áðüöáóç Õðïõñãïý ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò «ÌÝôñá ãéá ôçí åëåã üìåíç ôïõñéóôéêþ áíüðôõîç êáé ôçí áíáâüèìéóç ôçò ôïõñéóôéêþò ðñïóöïñüò ôçò þñáò - êáèïñéóìüò åëýã ïõ ôïõñéóôéêþò áíüðôõîçò» (ÖÅÊ 797/Â/ 1986). 5. Ôçí ìå áñéèìü Ô/4085/ Áðüöáóç Õðïõñãïý ÁíÜðôõîçò (ÖÅÊ1511/Â/2000). 6. Ôçí áíüãêç óõìðëþñùóçò ôïõ õöéóôüìåíïõ îåíïäï- åéáêïý äõíáìéêïý ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò óõìðåñéëáìâáíïìýíùí êáé ôùí íþóùí ðïõ õðüãïíôáé ó áõôþí, ìå ðñüóèåôåò îåíïäï åéáêýò ìïíüäåò åíüøåé êáé ôçò äéåíýñãåéáò ôùí Ïëõìðéáêþí Áãþíùí ôïõ 2004.

27 11574 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 7. Ôï ãåãïíüò üôé áðü ôéò äéáôüîåéò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò äåí ðñïêáëåßôáé äáðüíç óå âüñïò ôïõ êñáôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý, áðïöáóßæïõìå: 1. Ôñïðïðïéïýìå ôçí ìå áñéè. Ô/4085/ ÁðüöáóÞìáò ùò åîþò: á. Ôá «êïñåóìýíá ôìþìáôá» ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò, åîáéñïõìýíùíôùí íþóùí ðïõ õðüãïíôáé ó áõôþí, üðùò áõôü ïñßæïíôáé óôçí Áðüöáóç ìå áñéèìü 4 ôïõ óêåðôéêïý ôçò ðáñïýóáò, åîáéñïýíôáé áðü ôçí ñýèìéóç ôçò ðáñ. 3 ôçò ìå áñéèìü 2647/ÕÐÅÈÏ/538886/ÅÉÄ.135/ÅÏÔ/ ÕðïõñãéêÞò Áðüöáóçò ðñïêåéìýíïõ ôï îåíïäï- åéáêü äõíáìéêü ôùí ðåñéï þí áõôþí íá óõìðëçñùèåß ìå îåíïäï åéáêýò ìïíüäåò Þ åðåêôüóåéò õöéóôüìåíùí îåíïäï åéáêþí ìïíüäùí ôüîåùí ÁÁ Ýùò êáé Ã. â. Áðü ôçí Ýíáñîç éó ýïò ôçò ðáñïýóáò åðéôñýðåôáé ç äçìéïõñãßá Þ åðýêôáóç êýñéùí îåíïäï åéáêþí êáôáëõìüôùí ôïõ Üñèñ. 2 ðáñáãñ. 1Á ôïõ Í. 2160/93 ôüîçò ÁÁ~ Ýùò êáé Ã, åíôüò ôùí ïñßùí ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò ðïõ Ý ïõí áñáêôçñéóôåß «êïñåóìýíá ôìþìáôá», áíåîáñôþôïõ äõíáìéêüôçôáò. ã. Ãéá ôçí êáôü ôá áíùôýñù ßäñõóç Þ åðýêôáóç îåíïäï- åéáêþí ìïíüäùí, ïé áéôþóåéò ãéá ôçí Ýãêñéóç êáôáëëçëüôçôáò ïéêïðýäïõ êáôáôßèåíôáé óôïí ÅÏÔ. ä. Ãéá ôéò îåíïäï åéáêýò ìïíüäåò ðïõ ëáìâüíïõí Ýãêñéóç êáôáëëçëüôçôáò ïéêïðýäïõ áðü ôïí ÅÏÔ, óýìöùíá ìå ôéò äéáôüîåéò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò, ðñýðåé, åíôüò Ýôïõò áðü ôçí çìåñïìçíßá Ýêäïóçò ôçò Ýãêñéóçò áõôþò, íá åêäïèåß ïéêïäïìéêþ Üäåéá áðü ôï áñìüäéï Ðïëåïäïìéêü Ãñáöåßï êáé íá õðïâëçèåß óôïí ÅÏÔ, åðéêõñùìýíï áíôßãñáöï ôçò ïéêïäïìéêþò Üäåéáò ãéá ôçí áíýãåñóç Þ åðýêôáóç ôùí áíôßóôïé ùí êôéñßùí, Üëëùò ç Ýãêñéóç êáôáëëçëüôçôáò êáé ç åí ôù ìåôáîý åêäïèåßóá Ýãêñéóç áñ- éôåêôïíéêþí ó åäßùí ÅÏÔ ðáýïõí áõôïäéêáßùò íá éó ýïõí. Ç ðáñïýóá áðüöáóç íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò. ÁèÞíá, 15 Éïõíßïõ 2001 Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ ÍÉÊÏÓ ÑÉÓÔÏÄÏÕËÁÊÇÓ Ö Áñéè. Ã5/866 (8) Óõãêñüôçóç Ýêôáêôçò åéäéêþò åðéôñïðþò ãéá ôéò áíüãêåò ôïõ äéáãùíéóìïý ìå áíôéêåßìåíï ôçí ðáñï Þ óôï ÉÊÁ ôçëåðéêïéíùíéáêþí õðçñåóéþí ìýóù Éäéùôéêïý Éäåáôïý Äéêôýïõ (ÉÊÁÍÅÔ). Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ ÊÁÉ ÊÏÉÍÙÍÉÊÙÍ ÁÓÖÁËÉÓÅÙÍ ïíôáò õðüøç: 1. Ôéò äéáôüîåéò ôùí Üñèñùí 3 êáé 6 ðáñ. 3 ôïõ Í. 2286/95 (ÖÅÊ 19Á/95) «ÐñïìÞèåéåò ôïõ äçìïóßïõ ôïìýá êáé ñõèìßóåéò óõíáöþí èåìüôùí». 2. Ôï Üñèñï 38 ôïõ Ð.Ä. 394/96 (ÖÅÊ 266Á/96) «Êáíïíéóìüò Ðñïìçèåéþí ôïõ Äçìïóßïõ». 3. Ôéò äéáôüîåéò ôïõ Ð.Ä. 372/ (ÖÅÊ 201/Á) «ÌåôáöïñÜ Ã.Ã.Ê.Á. áðü ôï Õðïõñãåßï Õãåßáò Ðñüíïéáò êáé Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí óôï Õðïõñãåßï Åñãáóßáò». 4. Ôéò äéáôüîåéò ôïõ Ð.Ä. 377/ (ÖÅÊ 244/Á) «Äéïñéóìüò Õðïõñãþí, ÁíáðëçñùôÞ Õðïõñãïý êáé Õöõðïõñãþí». 5. Ôçí 80027/ (610/Â~) êïéíþ áðüöáóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ Õðïõñãïý Åñãáóßáò êáé Êïéí.Áóöáëßóåùí «ÁíÜèåóç áñìïäéïôþôùí óôïõò Õöõðïõñãïýò Åñãáóßáò êáé Êïéí.Áóöáëßóåùí». 6. Ôçí Ë30/Ã20/ ðñïêþñõîç ôïõ ÉÊÁ. 7. Ôï Üñèñï 19 ôïõ Í. 2470/97 (ÖÅÊ 40/Á) «Áíáìüñöùóç ìéóèïëïãßïõ ðñïóùðéêïý ôçò Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé Üëëåò äéáôüîåéò». 8. Ôï ãåãïíüò üôé áðü ôçí ðáñïýóá áðüöáóç äåí ðñïêáëåßôáé äáðüíç óå âüñïò ôïõ êñáôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý. 9. Ôï 2760/ Ýããñáöï ôïõ ÉÊÁ. 10. Ôçí Üìåóç êáé åðéôáêôéêþ áíüãêç óõãêñüôçóçò åðéôñïðþò ãéá ôéò áíüãêåò ôïõ äéáãùíéóìïý ìå áíôéêåßìåíï ôçí ðáñï Þ óôï ÉÊÁ ôçëåðéêïéíùíéáêþí õðçñåóéþí ìýóù Éäéùôéêïý Éäåáôïý Äéêôýïõ (ÉÊÁÍÅÔ), áðïöáóßæïõìå: Óõãêñïôïýìå Ýêôáêôç åéäéêþ ÅðéôñïðÞ ãéá ôéò áíüãêåò ôïõ äéáãùíéóìïý ìå áíôéêåßìåíï ôçí ðáñï Þ óôï ÉÊÁ, ôçëåðéêïéíùíéáêþí õðçñåóéþí ìýóù Éäéùôéêïý Éäåáôïý (ÉÊÁÍÅÔ) áðïôåëïýìåíç áðü ôïõò: ÅõóôÜèéï ÓõêÜ, êáèçãçôþ ôïõ ÔìÞìáôïò Çëåêôñïëüãùí Ìç áíéêþí êáé Ìç áíéêþí Õðïëïãéóôþí ôïõ Å.Ì.Ð. ùò Ðñüåäñï, ìå áíáðëçñùôþ ôïí ÁèáíÜóéï ÊïõñåìÝíï, áíáðëçñùôþ êáèçãçôþ óôï ÐáíåðéóôÞìéï ÐåéñáéÜ. Óôáýñï ÊïõìðéÜ, áíáðëçñùôþ êáèçãçôþ óôï ÔìÞìá Çëåêôñïëüãùí Ìç áíéêþí êáé Ôå íïëïãßáò Õðïëïãéóôþí ôçò Ðïëõôå íéêþò Ó ïëþò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Ðáôñþí ùò ìýëïò, ìå áíáðëçñùôþ ôïí ÉùÜííç Áâáñéôóéþôç, êáèçãçôþ óôï Å.Ì.Ð. Öáßäùíá ÊáêëáìÜíç, óôýëå ïò ôçò Õðçñåóßáò ÁíÜðôõîçò ÐëçñïöïñéêÞò ôïõ ÕÐ.ÅÓ.Ä.Ä.Á. ùò ìýëïò, ìå áíáðëçñùôþ ôïí ñþóôï Ìïó ïíü ðïõ õðçñåôåß óôçí ßäéá Õðçñåóßá. Áíèïýëá Âëáâéáíïý, ìå âáèìü ÐÅ/Á, Ä/íôñéá ÐëçñïöïñéêÞò ôïõ ÉÊÁ ùò ìýëïò, ìå áíáðëçñþôñéá ôçí Êùíóôáíôßíá Áñâáíßôç, ìå âáèìü ÐÅ/Á, õðüëëçëï ôçò ßäéáò Ä/íóçò. Íéêüëáï Ôóüðåëá, ìå âáèìü ÐÅ/Á, õðüëëçëï ôçò Ã.Ã.Ð.Ó. ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí ùò ìýëïò, ìå áíáðëçñþôñéá ôçí Êùíóôáíôßíá Ìáúóôñïõ, ìå âáèìü ÐÅ/Á, õðüëëçëï ôçò Ä/íóçò ÐëçñïöïñéêÞò ôïõ ÉÊÁ. Ãåþñãéï Áããïýñç, ìå âáèìü ÐÅ/Â, õðüëëçëï ôçò Ä/íóçò ÐëçñïöïñéêÞò ôïõ ÉÊÁ ùò ìýëïò, ìå áíáðëçñùôþ ôïí Óðýñï Êïíßäá, ìå âáèìü ÐÅ/Â, õðüëëçëï ôçò ßäéáò Ä/íóçò. Ãåþñãéï ÃéùããÜñá, ìýëïò Ä.Ó. ôïõ Å.Â.Å. Ðåéñáéþò ùò ìýëïò, ìå áíáðëçñùôþ ôïí Áñìüäéï Ãéáííßäç, ìýëïò Ä.Ó. ôïõ ßäéïõ Åðéìåëçôçñßïõ. ÃñáììáôÝáò ôçò åéäéêþò ÅðéôñïðÞò èá åßíáé ç ÖùôåéíÞ Óåñåößäïõ, õðüëëçëïò ôçò Ã.Ã.Ð.Ó. ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí, ðïõ õðçñåôåß ìå áðüóðáóç óôï Õðïõñãåßï Åñãáóßáò êáé Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí, ìå áíáðëçñþôñéá ôçí ÈùìáÞ ÂñáêáôóÝëç, õðüëëçëï ôïõ ÉÊÁ, ðïõ õðçñåôåß óôç Ä/íóç Ðñïìçèåéþí êáé çìéêþí Õðçñåóéþí ÉÊÁ. ñãï ôçò ÅðéôñïðÞò åßíáé ç äéåíýñãåéá ôïõ äéáãùíéóìïý ðïõ ðñïêçñý èçêå ìå ôçí Ë30/Ã20/ áðüöáóç ôïõ ÄéïéêçôÞ ÉÊÁ, ç áðïóöñüãéóç ôùí ðñïóöïñþí ðïõ èá êáôáôåèïýí êáé ç ôå íéêþ êáé ïéêïíïìéêþ ôïõò áîéïëüãçóç.

28 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) Ï äéáãùíéóìüò èá äéåíåñãçèåß ôçí 20ç Éïõíßïõ Ç ÅðéôñïðÞ èá ïëïêëçñþóåé ôï Ýñãï ôçò ìýóá óôï ñüíï éó ýïò ôùí ðñïóöïñþí ðïõ èá êáôáôåèïýí, Þôïé ìýóá óå Ýîé (6) ìþíåò áðü ôçí çìåñïìçíßá äéåíýñãåéáò ôïõ äéáãùíéóìïý. Óå ðåñßðôùóç ðáñüôáóçò ôçò éó ýïò ôùí ðñïóöïñþí, óýìöùíá ìå ôá ïñéæüìåíá óôç ó åôéêþ äéáêþñõîç, ï ñüíïò ëåéôïõñãßáò ôçò ÅðéôñïðÞò åðéìçêýíåôáé áíáëüãùò. Ç ÅðéôñïðÞ èá óõíåäñéüæåé åíôüò êáé åêôüò ôùí ùñþí åñãáóßáò ôùí äçìïóßùí õðçñåóéþí, êáé ç áðïæçìßùóç ôïõ ÐñïÝäñïõ êáé ôùí ìåëþí êáé ôçò ãñáììáôýùò ôçò, èá ïñéóèåß ìå áðüöáóç ôùí Õðïõñãþí Ïéêïíïìéêþí êáé Åñãáóßáò êáé Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí. Ãéá ôïí ôñüðï ëåéôïõñãßáò ôçò ÅðéôñïðÞò éó ýïõí, êáôü ôá ëïéðü, ïé êåßìåíåò äéáôüîåéò ðåñß ðñïìçèåéþí êáé ðåñß ëåéôïõñãßáò ôùí óõëëïãéêþí ïñãüíùí. Ç áðüöáóç áõôþ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò. ÁèÞíá, 18 Éïõíßïõ 2001 Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ ÍÉÊ. ÖÁÑÌÁÊÇÓ Ö Áñéè. Ä9/38153/2533 (9) ÓõìðëÞñùóç ÅðéôñïðÞò ÅðéêïéíùíéáêÞò ÄñÜóçò óôï Õðïõñãåßï Ìåôáöïñþí êáé Åðéêïéíùíéþí. Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ ÌÅÔÁÖÏÑÙÍ ÊÁÉ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÙÍ ïíôáò õðüøç: 1. Ôéò äéáôüîåéò ôïõ Í.Ä. 638/1970 «Ðåñß éáôñéêþò åîåôüóåùò ôùí ïäçãþí áõôïêéíþôùí êëð», Üñèñï 2, üðùò ôñïðïðïéþèçêå ìå ôïõò Íüìïõò 771/1978, 823/1978, 1959/1991, 2366/1995, 2465/1997, 2671/1998 êáé 2801/ Ôéò äéáôüîåéò ôïõ Üñèñïõ 19 ôïõ Í. 2470/1997 «Áíáìüñöùóç ìéóèïëïãßïõ ôïõ ðñïóùðéêïý ôçò Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé óõíáöåßò äéáôüîåéò». 3. Ôéò äéáôüîåéò ôïõ Üñèñïõ 13 «åêðüíçóç ìåëåôþí áðü ôï Õðïõñãåßï Ìåôáöïñþí êáé Åðéêïéíùíéþí» ôïõ Í. 2578/1998, üðùò ôñïðïðïéþèçêå ìå ôï Í. 2801/ Ôéò äéáôüîåéò ôïõ Ð.Ä. 293/1999 «Ïñãáíéóìüò ôïõ Õðïõñãåßïõ Ìåôáöïñþí êáé Åðéêïéíùíéþí». 5. Ôçí áíüãêç óõóôçìáôéêþò êáôáãñáöþò ôùí ðïëõó éäþí äñáóôçñéïôþôùí ôïõ Õðïõñãåßïõ Ìåôáöïñþí êáé Åðéêïéíùíéþí êáé áíüðôõîçò ìéáò äñáóôþñéáò åðéêïéíùíéáêþò ðïëéôéêþò, ìå óôü ï ôçí åíçìýñùóç ôùí ðïëõðëçèþí åíôýðùí êáé çëåêôñïíéêþí ìýóùí åíçìýñùóçò ðïõ åíäéáöýñïíôáé Þ êéíïýíôáé óôï þñï ôùí ðïëéôéêþí ôïõ Õðïõñãåßïõ Ìåôáöïñþí êáé Åðéêïéíùíéþí. 6. Ôçí áñéèì. Ä9/81122/2391/ Áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ìåôáöïñþí êáé Åðéêïéíùíéþí «Óõãêñüôçóç ÅðéôñïðÞò ÅðéêïéíùíéáêÞò ÄñÜóçò óôï Õðïõñãåßï Ìåôáöïñþí êáé Åðéêïéíùíéþí», üðùò áõôþ ôñïðïðïéþèçêå óôéò , áðïöáóßæïõìå: 1. Óõìðëçñþíïõìå ôç óýíèåóç ôçò ÅðéôñïðÞò ÅðéêïéíùíéáêÞò ÄñÜóçò óôï Õðïõñãåßï Ìåôáöïñþí êáé Åðéêïéíùíéþí, ìå ôç ÓôÝëëá Ìíçìáôßäïõ, õðüëëçëï ôïõ ÔìÞìáôïò Äéåèíþí Ó Ýóåùí ÔïìÝá Ìåôáöïñþí ôïõ Õðïõñãåßïõ Ìåôáöïñþí êáé Åðéêïéíùíéþí. 2. ÊáôÜ ôá ëïéðü éó ýåé ùò Ý åé ç áñéèì. Ä9/81122/ 2391/ Áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ìåôáöïñþí & Åðéêïéíùíéþí «Óõãêñüôçóç ÅðéôñïðÞò ÅðéêïéíùíéáêÞò ÄñÜóçò óôï Õðïõñãåßï Ìåôáöïñþí êáé Åðéêïéíùíéþí», üðùò áõôþ ôñïðïðïéþèçêå óôéò , ç ïðïßá èá Ý åé ñïíéêþ äéüñêåéá ìý ñé ôéò Ç áðüöáóç áõôþ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò. ÁèÞíá, 14 Éïõíßïõ 2001 Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ ÑÉÓÔÏÓ ÂÅÑÅËÇÓ Ö Áñéè /8413 (10) Óõãêñüôçóç åðéôñïðþò ãéá ôç äéåñåýíçóç ôçò äõíáôüôçôáò ïäþãçóçò ìïôïóéêëýôáò áðü Üôïìá çëéêßáò äýêá Ýîé (16) åôþí. Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ ÌÅÔÁÖÏÑÙÍ ÊÁÉ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÙÍ ïíôáò õðüøç: 1. Ôéò äéáôüîåéò: á) Ôïõ Í.Ä. 638/70 «Ðåñß éáôñéêþò åîåôüóåùò ôùí ïäçãþí áõôïêéíþôùí êëð», Üñèñï 2 «üðùò ôñïðïðïéþèçêå êáé óõìðëçñþèçêå ìå ôïõò Íüìïõò 771/78,823/78, 1959/91, 2366/95, 2465/97,2671/98 êáé 2801/2000 êáé éó ýåé óþìåñá». â) Ôïõ Üñèñïõ 29Á ôïõ Í. 1558/85 «ÊõâÝñíçóç êáé ÊõâåñíçôéêÜ ¼ñãáíá», üðùò áõôü ðñïóôýèçêå ìå ôï Üñèñï 27 ôïõ Í. 2801/92 êáé áíôéêáôáóôüèçêå ìå ôçí ðáñüãñáöï 2á ôïõ Üñèñïõ 1 ôïõ Í. 2469/97. ã) Ôïõ Üñèñïõ 19 ôïõ Í. 2470/97 «Áíáìüñöùóç ìéóèïëïãßïõ ôïõ ðñïóùðéêïý ôçò Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé Üëëåò óõíáöåßò äéáôüîåéò». ä) Ôïõ Üñèñïõ 13 «Åêðüíçóç ìåëåôþí áðü ôï Õðïõñãåßï Ìåôáöïñþí êáé Åðéêïéíùíéþí» ôïõí. 2578/98, üðùò ôñïðïðïéþèçêå ìå ôçí ðáñüãñáöï 1 ôïõ Üñèñïõ 10 ôïõ Í. 2801/2000 êáé éó ýåé óþìåñá êáé å ) Ôïõ Ð.Ä. 293/99 «ÏñãáíéóìüòôïõÕðïõñãåßïõ Ìåôáöïñþí êáé Åðéêïéíùíéþí». 2. Ôçí áíüãêç óõãêñüôçóçò åðéôñïðþò, ìå Ýñãï ôç äéåñåýíçóç ôçò äõíáôüôçôáò ïäþãçóçò ìïôïóéêëýôáò áðü Üôïìá çëéêßáò äýêá Ýîé (16)åôþí. 3. Ôï Ýããñáöï áñéèì. 6397/ ôïõ Äéêçãïñéêïý Óõëëüãïõ Áèçíþí. 4. Ôï Ýããñáöï áñéèì. 2425/ ôïõ Óõëëüãïõ ÅëëÞíùí Óõãêïéíùíéïëüãùí, áðïöáóßæïõìå: 1. Óõãêñïôïýìå ïêôáìåëþ åðéôñïðþ, áðïôåëïýìåíç áðü ôïõò: á) Ëåùíßäá Ðáðßäá, ôýùò ðñüåäñï ôïõ Íïìéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ ÊñÜôïõò, ùò Ðñüåäñï ôçò åðéôñïðþò. â) ÄÞìçôñá ÐëáãéáííÜêïõ, Øõ ïëüãï. ã) ÉùÜííç áíäüíï, åêðñüóùðï ôïõ Óõëëüãïõ ÅëëÞíùí Óõãêïéíùíéïëüãùí. ä) Êùíóôáíôßíï Ðáðáäüðïõëï, ÄéåõèõíôÞ ôçò Äéåýèõíóçò ÏäéêÞò ÁóöÜëåéáò êáé ÐåñéâÜëëïíôïò ôïõ Õðïõñãåßïõ Ìåôáöïñþí êáé Åðéêïéíùíéþí. å) Ãåþñãéï Ðáôóéáâü, ÐñïúóôÜìåíï ôïõ ÔìÞìáôïò Äéåèíþí Ó Ýóåùí ÔïìÝá Ìåôáöïñþí ôïõ Õðïõñãåßïõ Ìåôáöïñþí êáé Åðéêïéíùíéþí.

Αθήνα 1/11/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/713

Αθήνα 1/11/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/713 ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΔΗΜΟΚΡΡΑΤΤΙΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ ΙΙ Ο ΙΙ Κ Η ΣΣ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΤΜΗΜΑΤΤΑ : ΕΕΛΕΕΓΓΧΟΥ ΚΟΙΙΝΩΝ ΕΠΙΙΧ/

Διαβάστε περισσότερα

Τόμος 7: Προστατευόμενες περιοχές Natura 2000

Τόμος 7: Προστατευόμενες περιοχές Natura 2000 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Εργαστήριο Διαχείρισης της Πολιτισμικής Κληρονομιάς Εθνική νομοθεσία για το Περιβάλλον Τόμος 7: Προστατευόμενες περιοχές Natura 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ. 2000-2006. 4 η Συνεδρίαση ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ. 2000-2006. 4 η Συνεδρίαση ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ. 2000-2006 4 η Συνεδρίαση ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κλειστό Γυµναστήριο Ολυµπιακού Συγκροτήµατος Παραλιακής Ζώνης Φαλήρου Αθήνα, 7 Ιουνίου 2004 ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

11 ÌÁÑÔÉÏÕ 2014 0,59 ÅÕÑÙ

11 ÌÁÑÔÉÏÕ 2014 0,59 ÅÕÑÙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 1.338,68-0,19% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 118,09 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ÁÕÓÔÇÑÏÔÅÑÇ ÄÇÌÏÓÉÏÍÏÌÉÊÇ ÅÐÏÐÔÅÉÁ ÓÔÏÕÓ OTÁ ÁÐÏ ÔÏ 2013 ÄÇÌÏÉ ÕÐÏ ÅÐÉÔÑÏÐÅÉÁ

ÁÕÓÔÇÑÏÔÅÑÇ ÄÇÌÏÓÉÏÍÏÌÉÊÇ ÅÐÏÐÔÅÉÁ ÓÔÏÕÓ OTÁ ÁÐÏ ÔÏ 2013 ÄÇÌÏÉ ÕÐÏ ÅÐÉÔÑÏÐÅÉÁ ÊÙÄÉÊÏÓ ÃÉÁ ÅËÔÁ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 912,70 + 1,76% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 45,97 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΤΥΠΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ E.R.C. 3 E.R.C. 4 F ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ 20701 ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ Áñ. Öýëëïõ 1579 18

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Η έναρξη υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2011 σηματοδοτεί και την έναρξη της πλήρους εφαρμογής της νέας φορολογικής πολιτικής που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ

14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 499,56 + 2,09% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 33,10 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, που θα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, που θα υποβάλλετε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών EFORIA_2012_teliko:TELIKO_EFORIA_10_2007.qxd 15/3/2012 2:29 μμ Page 1 Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, που θα υποβάλλετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Πρόταση αξιοποίησης δομικού κέλυφους πρώην αποθήκης ξυλείας στην περιοχή Κόκκινος

Διαβάστε περισσότερα

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ www.exanatolis.gr Κώστας Λεβαντής: Το κράτος παρανοµεί Óåë.18-19 Η καρδιά της Ανατολικής Αττικής δύο και πλέον µήνες κτυπάει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Γενικό Γραµµατέα ηµοσίων Εσόδων

Πρόλογος από τον Γενικό Γραµµατέα ηµοσίων Εσόδων Πρόλογος από τον Γενικό Γραµµατέα ηµοσίων Εσόδων Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, µέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για τη σωστή συµπλήρωση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, που θα

Διαβάστε περισσότερα

28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ. ÁíáìÝíåôáé «ìü ç» ÌÝñêåë ìå ôïí Ìüíôé

28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ. ÁíáìÝíåôáé «ìü ç» ÌÝñêåë ìå ôïí Ìüíôé ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 579,69 + 0,67% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 31,80 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, με την από 22/5/2013 και με αριθμό 4 Πράξη του, καλεί, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Μην απελπίζεστε... Κ ΙΝ Η Σ Η ΛΕΜΟΝΑΣ. www.exanatolis.gr. Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων

Μην απελπίζεστε... Κ ΙΝ Η Σ Η ΛΕΜΟΝΑΣ. www.exanatolis.gr. Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 43 www.exanatolis.gr Μην απελπίζεστε... Ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ (Γενική Οµοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος) κ. Γιώργος Λεχουρίτης σας καθοδηγεί µε ποιούς

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÁÃÌÁÔÏÐÏÉÇÈÇÊÅ Ç ÃÅÍÉÊÇ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÔÏÕ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ

ÐÑÁÃÌÁÔÏÐÏÉÇÈÇÊÅ Ç ÃÅÍÉÊÇ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÔÏÕ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ Ãñáöåßá: Êïëùíïý & Ëåùíßäïõ 20 104 36 ÁÈÇÍÁ Ôçë.: 210 52 42 995 ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÄÕÔÉÊÏÖÑÁÃÊÉÓÔÉÁÍÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÐÅÑÉÊËÇÓ ÃÏÕËÁÓ ÑÏÍÏÓ 24ïò ÁÑÉÈÌÏÓ ÖÕËËÏÕ 89 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ - ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ -

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινες Πόλεις. Πράσινη επιχειρηµατικότητα. Φυσικά συλλογικά µπορείς για το περιβάλλον. Πράσινες Προµήθειες

Πράσινες Πόλεις. Πράσινη επιχειρηµατικότητα. Φυσικά συλλογικά µπορείς για το περιβάλλον. Πράσινες Προµήθειες Απρίλιος 2008 Έτος 2 ο Αρ. φύλλου 05 ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Πράσινες Πόλεις Πράσινη επιχειρηµατικότητα ÐñÜóéíåò ðüëåéò, ðñüóéíç åðé åéñçìáôéêüôçôá, ðñüóéíåò

Διαβάστε περισσότερα

ôåý ïò 08 ùñßò áíôßôéìï

ôåý ïò 08 ùñßò áíôßôéìï . áíôéåîïõóéáóôéêþ åðéèå þñçóç, Èåóóáëïíßê ç, ìüñôéïò 2007 ôåý ïò 08 ùñßò áíôßôéìï Ôï Black Out ìðáßíåé áéóßùò óôïí 3ï ñüíï æùþò ôïõ. Ôï ðñþôï ôåý- ïò (ìå áñéèìü #00) ôçò áíôéåîïõóéáóôéêþò åðéèåþñçóçò

Διαβάστε περισσότερα

ÁÅÑÏÐÏÑÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ Ôåý ïò 63

ÁÅÑÏÐÏÑÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ Ôåý ïò 63 ΜΗΝΥΜΑ κ. Α/ΓΕΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Άνδρες και Γυναίκες της Πολεμικής Α- εροπορίας. Το τέλος του 20ου αιώνα βρίσκει την Πολεμική Αεροπορία στο στάδιο ένταξης νέων υπερσύγχρονων οπλικών συστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Στο χρονικό διάστημα από 29 Σεπτεμβρίου. ÐÅÑÁÓÁÍ áñêåôýò ìýñåò áðü ôï íáõüãéï Å ÐÁÃÊÏÓÌÉÏ ÓÕÍÅÄÑÉÏ ÈÑÁÊÙÍ

Ç ÂÇÑÁ. Στο χρονικό διάστημα από 29 Σεπτεμβρίου. ÐÅÑÁÓÁÍ áñêåôýò ìýñåò áðü ôï íáõüãéï Å ÐÁÃÊÏÓÌÉÏ ÓÕÍÅÄÑÉÏ ÈÑÁÊÙÍ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 5 ï ÖÕËËÏ 27 o ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ-ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Β. στον επίκουρο καθηγητή κ. Φορτομάρη Πασχάλη που μας στηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο

Ν.Β. στον επίκουρο καθηγητή κ. Φορτομάρη Πασχάλη που μας στηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο αδέσποτος / 1 αδέσποτος / 2 Στο τέλος μιας πραγματικά γεμάτης χρονιάς για την I.V.S.A. Θεσσαλονίκης, τι καλύτερο από ένα νέο τεύχος Αδέσποτου; Μια δημιουργική χρονιά που κορυφώθηκε με την «1η Ημερίδα Φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÔÏÐÉÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ ÊÁÉ ÓÄÉÔ

Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÔÏÐÉÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ ÊÁÉ ÓÄÉÔ s60-64.qxd 16/4/2007 11:43 Page 60 Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÉäéùôéêÞ ñçìáôïïéêïíïìéêþ ðñùôïâïõëßá Þ äçìüóéá ñçìáôïäüôçóç éäéùôéêïý êýñäïõò; Οι ΣΔΙΤ σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να αντικαταστήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Å.Å.Ì.Å. Tá ÍÝá ôçò. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç. ôïò 16ï, Ôåý ïò 48-49, ÌÜéïò-ÓåðôÝìâñéïò 2013

Å.Å.Ì.Å. Tá ÍÝá ôçò. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç. ôïò 16ï, Ôåý ïò 48-49, ÌÜéïò-ÓåðôÝìâñéïò 2013 ÓõíäåäåìÝíï ìýëïò êáé Åêðñüóùðïò ôçò Äéåèíïýò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç (ISME) óôçí ÅëëÜäá Tá ÍÝá ôçò Å.Å.Ì.Å. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç ôïò 16ï,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 4ï - AÑ. Ö. 15ï - ÁÐÑÉËÉÏÓ - ÌÁÚÏÓ - ÉÏÕÍÉÏÓ 2013 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÉÔÕ ÇÓ Ç ÃÅÍ. ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÊÁÉ Ç ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÉÔÁÓ ÐÏÕ ÅÃÉÍÁÍ ÓÔÉÓ 11 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ 2007

ÅÐÉÔÕ ÇÓ Ç ÃÅÍ. ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÊÁÉ Ç ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÉÔÁÓ ÐÏÕ ÅÃÉÍÁÍ ÓÔÉÓ 11 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ 2007 Ãñáöåßá: Êïëùíïý & Ëåùíßäïõ 20 104 36 ÁÈÇÍÁ Ôçë.: 210 52 42 995 ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÄÕÔÉÊÏÖÑÁÃÊÉÓÔÉÁÍÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÌÁÑÉÁ ÃÏÕËÁ ÑÏÍÏÓ 21ïò ÁÑÉÈÌÏÓ ÖÕËËÏÕ 77 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ - ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ - ÌÁÑÔÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΕΝΟΧΛΕΙ Ο Γ. ΓΚΙΩΝΗΣ

ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΕΝΟΧΛΕΙ Ο Γ. ΓΚΙΩΝΗΣ 11 ÑÏÍÉÁ ÂÇÌÁ ÔÏ ÁÃÃËÉÊÁ ñéóôéíá Êïñìðåô Ôéíá Íôáíôåñ 28çò 29 ËïõôñÜêé ôçë. 27440 28626 ËÏÕÔÑÁÊÉÏÕ - ÐÅÑÁ ÙÑÁÓ 17 Éïõíßïõ 2007 15ÍÈÇÌÅÑÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÃÉÁ ËÏÕÔÑÁÊÉ, ÐÅÑÁ ÙÑÁ, ÉÓÈÌÉÁ, ÐÉÓÉÁ, ÊÏÑÉÍÈÏ ÅÔÏÓ 11ï

Διαβάστε περισσότερα