Χριστίνα Στεφανή Μουσικό Γυµνάσιο-Λύκειο Ιλίου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χριστίνα Στεφανή Μουσικό Γυµνάσιο-Λύκειο Ιλίου. stefanih@otenet.gr"

Transcript

1 Ι ΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Β ιδακτική και ιδασκαλία της Χηµείας Εφαρµογή των κριτηρίων ενός µοντέλου ανάλυσης στο βιβλίο της Χηµείας Γ Λυκείου θετικής κατεύθυνσης: Επιτυγχάνεται η εννοιολογική αλλαγή από την παλιά στη νέα κβαντική θεωρία; Χριστίνα Στεφανή Μουσικό Γυµνάσιο-Λύκειο Ιλίου Περίληψη. Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι να διερευνηθεί, σε ποιο βαθµό, το σχολικό βιβλίο Χηµείας της Γ τάξης του Ενιαίου Λυκείου, στο κεφάλαιο που διαπραγµατεύεται τις βασικές έννοιες της κβαντικής Χηµείας, περιέχει στοιχεία που οδηγούν στην αντικατάσταση της θεωρίας του Bohr για το άτοµο, από τη νέα κβαντική θεωρία, µέσω διαδικασίας εννοιολογικής αλλαγής. Η διερεύνηση έγινε µε την εφαρµογή των κριτηρίων ενός µοντέλου (Shiland 1997), (Postner κ.α.1982), που εξετάζει την ύπαρξη ή όχι των βασικών προϋποθέσεων για την εννοιολογική αλλαγή από την παλιά στη νέα κβαντική θεωρία. Τα τέσσερα κριτήρια που θέτει το συγκεκριµένο µοντέλο δε φαίνεται να ικανοποιούνται επαρκώς. Η θεωρία του Bohr φαίνεται να καταλαµβάνει σηµαντικό τµήµα της σχετικής παραγράφου του βιβλίου, µε αποτέλεσµα να ενισχύεται περαιτέρω, αντιθέτως προς τα επιδιωκόµενα από το αναλυτικό πρόγραµµα. Εισαγωγή Too heavy, too long, and too advanced chemistry textbooks turn students away from chemistry 1 L. Pauling Η σηµασία των διδακτικών βιβλίων στην εκπαίδευση καθιστά αναγκαία την αξιολόγησή τους, η οποία, όταν γίνεται, ανάλογα µε τα κριτήρια που τίθενται και ανάλογα µε τα πρόσωπα και τους φορείς που τη διεξάγουν (Ξωχέλλης 2005, Μπονίδης 2004, Έξαρχος 2002), οδηγεί σε ποικίλα αποτελέσµατα. Οι ερευνητικές τεχνικές και µέθοδοι που έχουν αναπτυχθεί είναι είτε ποσοτικές, είτε ποιοτικές και εστιάζουν πρωτίστως στην ανάλυση των εκφάνσεων της λεκτικής επικοινωνίας και δευτερευόντως στη µη λεκτική επικοινωνία που αναδεικνύεται από το «περι-κείµενο» (Μπονίδης 2004). Στις συχνότερα εφαρµοζόµενες µεθόδους ανήκουν η ερµηνευτική µέθοδος, η ανάλυση περιεχοµένου και η ανάλυση λόγου. Η σύγχρονη ανάλυση των κειµένων ως «πολυτροπικών», κατά την οποία δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην εικόνα (Μανιάτη κ.α. 2004), είναι µια από τις µεθόδους που περιλαµβάνουν ανάλυση κειµένου και περικειµένου. Η κριτική που διατυπώνεται συνήθως στα βιβλία και αυτό συµβαίνει και διεθνώς, εστιάζεται κυρίως στην έλλειψη της εννοιολογικής συνοχής µεταξύ των διαφορετικών τµηµάτων της γνώσης που αυτά διαπραγµατεύονται. Επιπροσθέτως, το βοηθητικό υλικό (auxiliary material) στο οποίο ανήκουν και οι ερωτήσεις και τα προβλήµατα, κρίνεται συνήθως ως µη ικανοποιητικό, ιδιαίτερα όταν ζητείται από τους µαθητές να δώσουν εύκολες και γρήγορες απαντήσεις σε ερωτήσεις διατυπωµένες µε συγκεκριµένο τρόπο ή σε προβλήµατα που διατυπώνονται µε τις ίδιες πάντα εκφράσεις. Οι µαθητές, υπό αυτές τις

2 Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 709 συνθήκες, σπανίως έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν ένα βήµα παρακάτω και να οικοδοµήσουν πιο πλούσια γνώση, ιδιαίτερα όταν τους ζητείται από τις συγκεκριµένες ερωτήσεις και προβλήµατα να ανακαλέσουν και να αναπαράγουν το περιεχόµενο. Η ορθότητα της αναπαραγωγής καθορίζει και την αξιολόγηση, έτσι ώστε τελικά να µοιάζει σαν τα βιβλία να βασίζονται σε µια θεωρία, όπου το περιεχόµενο αποτελεί τον πιο σηµαντικό παράγοντα της µάθησης (Anderson 1993). Σκοπός της µελέτης Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι, µε την εφαρµογή των κριτηρίων ενός µοντέλου εννοιολογικής αλλαγής (ΕΑ), να διερευνηθεί σε ποιο βαθµό το σχολικό βιβλίο Χηµείας της Γ τάξης του Ενιαίου Λυκείου (Λιοδάκης κ.α. 2005), στο κεφάλαιο που διαπραγµατεύεται τις βασικές έννοιες της κβαντικής Χηµείας, περιέχει στοιχεία που οδηγούν στην αντικατάσταση του µοντέλου του Bohr για το άτοµο, από το κβαντοµηχανικό µοντέλο, µέσω διαδικασίας ΕΑ. Το µοντέλο αυτό ανέπτυξε ο T.W. Shiland (1997) βασιζόµενος στη θεωρία του Postner (1982), η οποία διατυπώθηκε καταρχήν για να περιγράψει µια αποτελεσµατική διαδικασία µέσω της οποίας µπορεί να κατακτηθεί η γνώση από τους µαθητές. Ο ίδιος, εφάρµοσε το µοντέλο του σε έξι βιβλία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στις Ηνωµένες Πολιτείες, στο κεφάλαιο της εισαγωγής στην κβαντική χηµεία και βρήκε ότι σε κανένα από αυτά δεν ικανοποιούνται πλήρως τα κριτήρια της ΕΑ. Άλλη έρευνα επίσης αναδεικνύει προβλήµατα από την ανάµιξη στοιχείων από τη θεωρία του Bohr και τη νέα κβαντική θεωρία στα βιβλία (Fishler & Lichtfeldt 1992). Η παρούσα µελέτη δεν αποσκοπεί σε αξιολόγηση και χαρακτηρισµό ως καλού ή κακού του προαναφερθέντος βιβλίου, το οποίο άλλωστε αποτελεί ένα αρκετά επιτυχές παράδειγµα στην ελληνική χηµική δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Αντίθετα, η µελέτη αυτή εντάσσεται σε µια συζήτηση για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών παραµέτρων, στις οποίες ανήκουν και τα διδακτικά βιβλία. Τα κριτήρια Το µοντέλο Το αναλυτικό πρόγραµµα Προϋποθέσεις (Postner κ.α 1982) για την επίτευξη της αναδιοργάνωσης (Βοσνιάδου 2002) και την «εγκατάσταση» (accommodation) ενός νέου συστήµατος εννοιών κατά την ΕΑ (conceptual change), είτε αυτή αφορά το γνωστικό σύστηµα ενός ατόµου, είτε µια επιστηµονική θεωρία, είναι η δυσαρέσκεια που προκύπτει από την «ανεπάρκεια» (dissatisfaction) του προϋπάρχοντος συστήµατος εννοιών, η «σαφήνεια» και «ευκρίνεια» (intelligibility) του νέου, η «ευλογοφάνεια» (plausibility) που καταρχήν εµφανίζει και η δυνατότητα να λύσει προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν από τις προηγούµενες έννοιες και τέλος η «παραγωγικότητα» και «γονιµότητα» (fruitfulness) του νέου, δηλαδή η δυναµική να µπορεί να επεκταθεί και να ανοίξει νέους ορίζοντες. Ο Shiland προσάρµοσε τις παραπάνω προϋποθέσεις ώστε να τις εφαρµόσει στα βιβλία που µελέτησε, ως εξής: Το πρώτο στοιχείο, της ανεπάρκειας, προσδιορίστηκε εξετάζοντας τα στοιχεία µέσω των οποίων παρουσιάσθηκε το µοντέλο του Bohr ως µη επαρκές και ικανοποιητικό. Το δεύτερο κριτήριο της σαφήνειας µετρήθηκε προσδιορίζοντας τον αριθµό των σελίδων που απαιτήθηκαν για να παρουσιασθεί η κβαντική θεωρία. Σύµφωνα µε τη θεωρία της ΕΑ (Postner κ.ά. 1982) η σαφήνεια (ιntelligibility) των ιδεών ενός µαθητή προσδιορίζεται µέσω της ικανότητάς του να τις αναπαραστήσει. Για την ανάλυση ενός βιβλίου, ο Shiland θεωρεί ότι αυτό θα µπορούσε να αναχθεί στην προσπάθεια του συγγραφέα

3 710 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΗ να περιγράψει µια θεωρία στον µαθητή. Όσο αυξάνει ο αριθµός των σελίδων που χρειάζονται για την περιγραφή της θεωρίας, τόσο πιο δύσκολη γίνεται η οικοδόµηση µιας αναπαράστασης της θεωρίας. Η ευλογοφάνεια (plausibility) προσδιορίσθηκε εξετάζοντας το αν το κείµενο αναφέρεται στους τρόπους µε τους οποίους η κβαντική θεωρία αντιµετώπισε τις ανεπάρκειες του µοντέλου του Bohr. Η παραγωγικότητα (fruitfulness) αναλύθηκε στη βάση της καταγραφής προβληµάτων και ερωτήσεων, που απαιτούσαν είτε εξηγήσεις και λύσεις, είτε προβλέψεις παρατηρήσιµων φαινοµένων, µέσω της κβαντικής θεωρίας. Ερωτήσεις που απαιτούσαν απλή αναπαραγωγή χαρακτηριστικών τµηµάτων της κβαντικής θεωρίας δεν προσµετρήθηκαν. Στην παρούσα µελέτη εξετάσθηκε µε βάση τα παραπάνω κριτήρια η παράγραφος 1.1 του βιβλίου Χηµείας της Γ Λυκείου θετικής κατεύθυνσης, όπου εξετάζονται οι βασικές έννοιες της κβαντικής Χηµείας. Στο Πρόγραµµα Σπουδών (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2000), µε βάση το οποίο έγινε η συγγραφή του βιβλίου, στην υποενότητα Τροχιακά - Κβαντικοί αριθµοί διατυπώνονται οι ακόλουθοι στόχοι: O µαθητής: - Να αναφέρει την αναγκαιότητα εισαγωγής της έννοιας του τροχιακού ηλεκτρονιακού νέφους. - Να αναφέρει τι δείχνει και τι τιµές παίρνει κάθε κβαντικός αριθµός. Ο δεύτερος στόχος, απαιτεί από τους µαθητές απλή αναπαραγωγή συµβόλων και αριθµών που αντιστοιχούν στους κβαντικούς αριθµούς, δεν παρουσιάζει δυσκολία στην αποτύπωσή του και γι αυτό το λόγο δεν εξετάσθηκε στην παρούσα µελέτη. Αντίθετα, ο πρώτος στόχος, µε τον όρο «αναγκαιότητα εισαγωγής» των νέων εννοιών, παραπέµπει στην πορεία της επιστήµης προς το νέο παράδειγµα (Νersessian 2002). Η ευρύτητα του στόχου που διαφαίνεται αρχικά, περιορίζεται στη συνέχεια από τις έννοιες «τροχιακό» και «ηλεκτρονιακό νέφος». Ανάλυση - Αποτελέσµατα Η µελέτη της παραγράφου έγινε καταρχήν µακροσκοπικά και στη συνέχεια µε την εφαρµογή του προαναφερθέντος µοντέλου. Α) Από την µακροσκοπική εξέταση της ενότητας προκύπτουν τα εξής: 1. Κατανοµή περιεχοµένου Η ενότητα µε τίτλο Τροχιακό κβαντικοί αριθµοί υποδιαιρείται στις υποενότητες: τροχιακό, κβαντικοί αριθµοί, γραφική απεικόνιση ατοµικών τροχιακών. Μετά την εισαγωγή, υπό τον τίτλο Τροχιακό και στις σελίδες 3-5, περιλαµβάνονται όλες οι θεωρίες του 20 ου αιώνα, συµπεριλαµβανοµένης και της θεωρίας του Bohr της οποίας γίνεται µια εκτενής περιγραφή. Η νέα κβαντική θεωρία αναπτύσσεται στις σελίδες 7 και 8. Σηµειώνουµε εδώ την ανακολουθία τίτλου και περιεχοµένου και την υπερβολική έµφαση στη θεµελιώδη αυτή έννοια, που όµως αποτελεί µέρος ενός ευρύτερου πλέγµατος βασικών θεωρητικών εννοιών. 2. Η εικονογράφηση Η εικονογράφηση είναι γενικά πλούσια και ελκυστική, αλλά υπερβολική σε ορισµένες περιπτώσεις ως προς το µέγεθος και την ένταση (Kandinsky, 1981) ορισµένων εικόνων, όπως των σελίδων 2 κα 11 και πιθανόν 12 β.

4 Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Τα παραθέµατα Η παράθεση βιογραφικών αποσπασµάτων των µεγάλων επιστηµόνων θεωρείται γενικά χρήσιµη (Μανιάτη κ.α. 2004) και όσα περιλαµβάνονται στο παρόν βιβλίο είναι ενδιαφέροντα. Το περισσότερα κείµενα στα παραθέµατα των σελίδων 8 και 11 «έχουν πει για το ατοµικό τροχιακό», δεν προσθέτουν σηµαντικά στα ήδη λεχθέντα από το κείµενο, ενώ συγχρόνως «επιβαρύνουν» τη σελίδα. Το δισέλιδο (σελ ) παράθεµα, όπου περιγράφεται το µικροσκόπιο σάρωσης είναι χρήσιµο, αλλά συγχρόνως εκτενές και περίπλοκο. Η εφαρµογή των κριτηρίων οδήγησε στον εντοπισµό των στοιχείων παρατίθενται παράλληλα µε τα αποτελέσµατα της εργασίας του Shiland όπως τα αναφέρει στο σχετικό άρθρο του, στο περιοδικό Journal of Research in Science Teaching. 1. Το κριτήριο της ανεπάρκειας. Ο Shiland σηµείωσε, ότι τα τέσσερα από τα έξι βιβλία που ερεύνησε ανέφεραν ότι το µοντέλο του Bohr δε µπορεί να εξηγήσει το φάσµα των στοιχείων, εκτός από αυτό του υδρογόνου και ένα στα έξι ότι το µοντέλο του Bohr αντικαταστάθηκε από ένα καλύτερο. ε βρήκε όµως καµία αναφορά των κειµένων αυτών σε δεδοµένα από την παρατήρηση. Στο παρόν βιβλίο, στη σελίδα 5, µετά το τέλος της περιγραφής του µοντέλου του Bohr, αναφέρεται ότι (1) «η θεωρία.έπρεπε να εγκαταλειφθεί διότι δεν κατάφερε να ερµηνεύσει, ούτε τα φάσµατα,ούτε το χηµικό δεσµό». Η σελίδα 6, µετά από τη θεωρία των υλοκυµάτων και την αρχή της απροσδιοριστίας τελειώνει µε την πρόταση: (2) «Η αποδοχή της αρχής της αβεβαιότητας οδηγεί αυτοµάτως στην κατάρριψη όλων των πλανητικών προτύπων συµπεριλαµβανοµένου και του ατοµικού προτύπου Bohr. Πράγµατι η παραδοχή της κίνησης του ηλεκτρονίου σε κυκλική τροχιά προϋποθέτει, µε βάση τους νόµους της κυκλικής κίνησης, επακριβή θέση της θέσης και της ταχύτητας». Στις προτάσεις αυτές αναφέρονται τα στοιχεία της ανεπάρκειας της θεωρίας του Bohr. 2. Το κριτήριο της σαφήνεια της νέας θεωρίας. Ο Shiland υπολόγισε τον αριθµό των σελίδων που αφιερώνονται στην κβαντική θεωρία. Αποφαίνεται ότι ένας αριθµός 10 σελίδων από τις 543 συνολικά 2, κρίνεται µεγάλος, ώστε να µην ικανοποιείται το κριτήριο της σαφήνειας. Στην παρούσα εργασία, οι σελίδες που καταλαµβάνει το αντίστοιχο κείµενο είναι οι 1,2,3,4,5,6,7,8,11 και 12, είναι δηλαδή οι 8 από τις 270 σελίδες 3 κειµένου του βιβλίου. 3. Το κριτήριο της ευλογοφάνειας της νέας θεωρίας. Ο Shiland δε βρήκε σε κανένα από τα βιβλία που εξέτασε, ούτε ακόµη και στις περιπτώσεις των βιβλίων που περιγράφουν τις αδυναµίες του µοντέλου του Bohr, αναφορές στους τρόπους αντιµετώπισής τους από το νέο µοντέλο. Κανένα δεν περιελάµβανε φάσµα που να εξηγείται από τη νέα θεωρία, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις που περιλαµβάνονταν κάποια στοιχεία σκόρπια µέσα στο κείµενο, αυτά δεν κρίθηκαν αρκετά για να αναδειχθεί το µοντέλο του Bohr, ως µη αξιόπιστο. Το παρόν βιβλίο, αν και κάτι τέτοιο δεν αναφέρεται στους στόχους του Αναλυτικού Προγράµµατος, κάνει εκτενή αναφορά µιας και µισής σελίδας στις δύο συνθήκες του µοντέλου του Bohr, µε µαθηµατικό τρόπο, ενώ υπάρχουν και αρκετές σχετικές ασκήσεις, µε την 73 της σελίδας 50 πιο ενδιαφέρουσα. Στη συνέχεια η εκτενής περιγραφή του φάσµατος του Η - υπάρχουν

5 712 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΗ µάλιστα πολύ δυνατές εικόνες που καλύπτουν ολόκληρη τη σελίδα 5- που επιβεβαιώνει τη θεωρία του Bohr, ενισχύει περισσότερο το ήδη ισχυρό στο µυαλό των µαθητών, από προηγούµενες τάξεις, αυτό µοντέλο. Η ευλογοφάνεια της νέας θεωρίας αποτυπώνεται στη σελίδα 7 κάτω, όπου αναφέρεται ότι (3) «η εξίσωση Schrödinger διατυπώθηκε για να περιγράψει µαθηµατικά τη συµπεριφορά του ηλεκτρονίου του ατόµου του υδρογόνου. Μπορεί βέβαια µε κατάλληλες προσεγγίσεις να εφαρµοσθεί και σε πολυηλεκτρονικά άτοµα..» Είναι φανερό ότι µε τα αποσπάσµατα (1), (2), (3) γίνεται προσπάθεια να καθιερωθεί η εξηγητική ικανότητα της νέας θεωρίας στο µυαλό του µαθητή δηλωτικά και µε την αναφορά σε µια εξίσωση που ο (Gillespie 1997) χαρακτηρίζει ως εξίσωση φάντασµα διότι αναφέρεται και ποτέ δεν παρατίθεται. 4. Το κριτήριο της παραγωγικότητας της νέας θεωρίας. Ο Shiland παρατήρησε µερικές ερωτήσεις που θεώρησε γόνιµες, αλλά αυτές όπου υπήρχαν ήταν σκόρπιες µέσα σε όλο το κείµενο. Στο παρόν βιβλίο το κριτήριο της παραγωγικότητας ή γονιµότητας της νέας θεωρίας αναζητήθηκε σε δύο πεδία: Α. Στο κείµενο του βιβλίου, όπου αναζητήθηκαν πειραµατικά ή άλλα παρατηρήσιµα δεδοµένα µε τα οποία να φαίνεται η ερµηνευτική και προβλεπτική ισχύς της νέας θεωρίας. εν βρέθηκαν τέτοια στοιχεία στο κυρίως κείµενο. Το παράθεµα που αναφέρεται στο µικροσκόπιο σάρωσης εντάσσεται στο πλαίσιο αυτό και µπορεί να θεωρηθεί ότι ικανοποιεί σε κάποιο βαθµό και το κριτήριο της ευλογοφάνειας και το κριτήριο της παραγωγικότητας της νέας θεωρίας. Το συµπέρασµα όµως στο οποίο καταλήγει το κείµενο, ότι δηλαδή µε το µικροσκόπιο σάρωσης επιβεβαιώνεται ο κυµατοσωµατικός δυϊσµός της ύλης, περιορίζει τη «δύναµη» του παραθέµατος αυτού υπονοώντας ότι αποδείχθηκε η ορθότητα της θεωρίας, επειδή µπορέσαµε να δούµε κάποια «εικόνα» από το µικρόκοσµο και όχι για άλλους λόγους, όπως για παράδειγµα από το πλήθος των εφαρµογών της στην τεχνολογία. Β. Στο πεδίο των ασκήσεων, όπου αναζητήθηκαν ασκήσεις που δεν απαιτούν απλή αναπαραγωγή της θεωρίας, αλλά οδηγούν τους µαθητές ένα βήµα πιο πέρα και απαιτούν κριτική σκέψη. Ασκήσεις που να περιλαµβάνουν τα παραπάνω στοιχεία σε ικανοποιητικό βαθµό δε βρέθηκαν. Συµπεράσµατα Από το κείµενο καθίσταται εµφανές ότι η επίτευξη του στόχου «Να µπορεί ο µαθητής να αναφέρει την αναγκαιότητα εισαγωγής της έννοιας του τροχιακού ηλεκτρονιακού νέφους» επιδιώκεται δηλωτικά και στη βάση της αρχής της αβεβαιότητας, εξ αιτίας της οποίας άλλαξε η άποψή µας για το άτοµο [Αποσπάσµατα (1), (2) και (3)]. Εδώ όµως τίθεται το ερώτηµα σχετικά µε το πόσο εύκολο είναι να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, όταν επιχειρείται να εισαχθούν οι αντιδιασθητικές (counterintuitive) ιδέες της κβαντικής θεωρίας µε τη βοήθεια µιας επίσης αντιδιαισθητικής ιδέα, όπως η αρχή της αβεβαιότητας. Η εφαρµογή του µοντέλου της ΕΑ έδειξε ότι τα κριτήρια που τέθηκαν δεν πληρούνται 4, σε βαθµό που να θεωρείται ότι είναι ικανοποιητικός. Τα τρία σηµεία (1), (2) και (3), που σηµειώνουµε παραπάνω, κλείνουν εννοιολογικά κάποιες θεµατικές ενότητες και αναδεικνύουν την ανάγκη αντικατάστασης της παλιάς θεωρίας από τη νέα. Επειδή κινούνται

6 Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 713 όµως σε θεωρητικό επίπεδο, το αποτέλεσµά τους είναι λιγότερο ισχυρό από αυτό που θα έδιναν πιθανόν πειραµατικά δεδοµένα, αν αναφέρονταν αυτά. Έρευνα των Παπαφώτη και Τσαπαρλή (2002) σε πρωτοετείς φοιτητές, οι οποίοι δεν είχαν διδαχθεί κβαντική χηµεία στο Πανεπιστήµιο, έδειξε ότι η ενασχόλησή τους µε τις απλές κβαντικές έννοιες στη Γ Λυκείου, όπως είναι οι έννοιες τροχιακό και ηλεκτρονιακό νέφος, δεν τους οδήγησε σε ΕΑ. Το σχολικό βιβλίο είναι ίσως ένας παράγοντας, αλλά όχι ο µόνος και ίσως όχι ο πιο σηµαντικός. Η εγγενής δυσκολία της θεωρίας και οι εναλλακτικές ιδέες που διαµορφώνουν οι µαθητές, όπως επίσης ο τρόπος εξέτασης της ενότητας αυτής κατά τις Πανελλήνιες εξετάσεις µπορεί να θεωρηθούν επίσης ως παράγοντες. Οι απλές ερωτήσεις αναπαραγωγής και εφαρµογής µνηµονικών κανόνων εγκλωβίζουν δασκάλους και µαθητές σε µια επιφανειακή προσέγγιση της κβαντικής θεωρίας. Μετά τις παραπάνω παρατηρήσεις, οι εκπαιδευτικοί, αν και είναι αναγκασµένοι από το ισχύον σύστηµα να δίνουν έµφαση σε θέµατα τα οποία θα εξετασθούν οι µαθητές, θα µπορούσαν προκειµένου να αναδείξουν την αναγκαιότητα µετάβασης από την παλιά στη νέα κβαντική θεωρία: να τονίζουν ιδιαίτερα τα σηµεία (1), (2) και (3) του βιβλίου και να διδάσκουν την αντικατάσταση του µοντέλου του Bohr από τη νέα θεωρία ως µια διαδικασία ΕΑ (Nersessian 2002). να ανατρέχουν και σε άλλα βιβλία και πηγές εκτός του σχολικού βιβλίου, για να αναζητούν στοιχεία που θα τους βοηθούν στη διδασκαλία µε σκοπό να επιτύχουν την προαναφερθείσα ΕΑ. Επίλογος Για την επιτυχή συγγραφή ενός διδακτικού βιβλίου είναι απαραίτητο ένα µοντέλο µάθησης (Herron 1982, Shiland 1997), που να περιγράφει τις απαραίτητες συνθήκες για να πάµε από ένα σύστηµα ιδεών και απόψεων σε ένα άλλο. Το µοντέλο µάθησης πρέπει να αντιπροσωπεύει τις σύγχρονες τάσεις της γνωστικής επιστήµης και να είναι ικανό να εφαρµοσθεί στα βιβλία. Η συγγραφή των βιβλίων, ως πολυτροπικών κειµένων, σηµατοδοτεί την απόδοση προσοχής στους πολλαπλούς τρόπους επικοινωνίας που πρέπει να αναδεικνύονται και υπόσχεται καλά αποτελέσµατα. Η εικόνα ως εργαλείο υποβοηθά την ενίσχυση της δεξιότητας του µαθητή «να διαβάζει/βλέπει πολύπλοκα τοπία, να ανοίγει τα µάτια του και το µυαλό του και να µελετά, να αισθάνεται, να αντιλαµβάνεται και να ενεργεί µε τρόπους που αλλάζουν τον κόσµο» (Sanders-Bustle 2003). Όσον αφορά τα βιβλία της Χηµείας και την ενότητα της κβαντοµηχανικής οι απεικονίσεις των µοντέλων αποτελούν ισχυρό εργαλείο στα χέρια του δασκάλου, αλλά και πηγή πολλαπλών παρανοήσεων. Η χρήση τους εποµένως πρέπει να γίνεται µε προσοχή. Ο Pauling (1983) κάνοντας κριτική στα βιβλία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και του πρώτου έτους των φοιτητών του κολεγίου στις ΗΠΑ, ανέφερε ότι περιλαµβάνουν πολύ προχωρηµένο (advanced) υλικό. Κατά τον Pauling, ένα υλικό «γίνεται» πολύ προχωρηµένο, όταν δεν επιτρέπει στον συγγραφέα λεπτοµερειακή και ξεκάθαρη συζήτηση που να το καθιστά σαφές και κατανοητό. Εισηγήθηκε να µειωθούν τα κείµενα στο µισό από το υπάρχον µέγεθός τους και το θεωρητικό υλικό να αντικατασταθεί από περιγραφικό. Πρότεινε επίσης οι περίπλοκες θεωρίες, όπως τα µοριακά τροχιακά να αντικατασταθούν από απλούστερες, όπως η θεωρία σθένους δεσµού. Με τη ρήση πολύ βαριά, πολύ εκτενή θέτει επίσης το θέµα του όγκου των βιβλίων. Σηµειώνουµε εδώ ότι το µεγάλο σχήµα, οι µεγαλύτερες από το απαραίτητο εικόνες, οι πολλές αρχικές και τελικές σελίδες, τα περιττά παραθέµατα και γενικά η έλλειψη «οικονοµίας» ή εργονοµικής διευθέτησης της σελίδας προσθέτουν(;)

7 714 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΗ ελκυστικότητα στο βιβλίο, επιβαρύνοντας τη σπονδυλική στήλη των µαθητών µε επιπλέον κιλά. Ο ρόλος των σχολικών βιβλίων στην ελληνική εκπαίδευση είναι πολλαπλός και γενικά υπερτονισµένος. Συχνά το βιβλίο αποτελεί υποκατάστατο των εποπτικών µέσων διδασκαλίας (Ξωχέλλης 2005). Οι εκπαιδευτικοί στηρίζονται πολύ σε αυτό για πολλούς λόγους και κυρίως επειδή το θεωρούν έγκυρο (Μπονίδης 2004).Η ανάπτυξη του παιδαγωγικού περιεχοµένου της γνώσης (Paedagogical Content Knowledge) όµως είναι πολύπλοκη διαδικασία που καθορίζεται από ποικιλία αλληλοεξαρτώµενων παραγόντων. Οπωσδήποτε δεν είναι δυνατόν οι εκπαιδευτικοί να µάθουν το επιστηµονικό και κατά µείζονα λόγο το παιδαγωγικό περιεχόµενο της ύλης που θα διδάξουν (dejong 2004) από το διδακτικό εγχειρίδιο. Πόσο µάλλον όταν το διδακτικό εγχειρίδιο, όπως συµβαίνει στην Ελλάδα είναι ή τουλάχιστον «αποσκοπεί» να είναι- εργαλείο για το µαθητή. «Όπως συµβαίνει και σ ένα αριστούργηµα της λογοτεχνίας, η κβαντική θεωρία είναι ανοιχτή σε πολλές διαφορετικές ερµηνείες. Οι περισσότεροι φυσικοί αγνοούν αυτό το στοιχείο και θεωρούν ότι τα βιβλία της κβαντικής θεωρίας είναι ανάλογα µε τα βιβλία του κατηχητικού». Miller Α.Ι. (2004) Σηµειώσεις 1 «Πολύ βαριά, πολύ εκτενή και πολύ προχωρηµένα βιβλία αποµακρύνουν τους µαθητές από τη Χηµεία». Από το άρθρο του L.Pauling: «Εκσφενδονίζοντας το βιβλίο κατά της Χηµείας» (Pauling 1983). 2 Το βιβλίο που αναφέρεται εδώ είναι το: «Chemistry Experimental Foundation» Parry R.W., Dietz P.M., Tellefsen R.L., Steyner L.E., Prentice Hall, 11976, Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 3 Στο σχολικό βιβλίο το κυρίως κείµενο καταλαµβάνει 185 σελίδες, τα παραθέµατα 8, οι ασκήσεις 63, οι αρχικές και τελικές σελίδες 26 και το σύνολο των σελίδων είναι 296. Σηµειώνεται εδώ ότι το 20% περίπου του περιεχοµένου του βιβλίου είναι εκτός ύλης και δεν διδάσκεται. 4 Τα προαναφερθέντα αποτελέσµατα από την εφαρµογή του µοντέλου της ΕΑ χρειάζεται να διαφωτισθούν περαιτέρω, µε εφαρµογή ανάλυσης κειµένου, η οποία θα δώσει πιο αξιόπιστα αποτελέσµατα. Αναφέρεται εδώ το κριτήριο της σαφήνειας για παράδειγµα, το οποίο εδώ προσδιορίσθηκε µόνο ποσοτικά. 5 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2000) Πρόγραµµα Σπουδών Γ τάξη Λυκείου, θετική κατεύθυνση, σελ Παραποµπές Βοσνιάδου Σ. (2002). Η εννοιολογική αλλαγή στην παιδική ηλικία: Παραδείγµατα από το χώρο της Αστρονοµίας. Στο «Αναπαραστάσεις του φυσικού κόσµου» Επιµέλεια: Β. Κουλαϊδής, Εκδόσεις Gutenberg, σελ Έξαρχος Ι. (2002). Καταλληλότητα σχολικών εγχειριδίων: Το δίληµµα της επιλογής του καταλληλότερου σχολικού εγχειριδίου των φυσικών επιστηµών της ε τάξης του δηµοτικού σχολείου. Πρακτικά 1 ου πανελλήνιου συνεδρίου «Η διδασκαλία των φυσικών επιστηµών στην κοινωνία της πληροφορίας», σσ Kandinsky W. (1981). Για το πνευµατικό στην τέχνη. Μετάφραση: Παράσχης, Μ., Πρόλογος: εληγιάννης,. Εκδόσεις Νεφέλη. Λιοδάκης Σ., Γάκης., Θεοδωρόπουλος., Θεοδωρόπουλος Π. (2005). Χηµεία Γ Ενιαίου Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης, ΟΕ Β, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

8 Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 715 Μανιάτη Ε., ρακοπούλου Μ., Σκορδούλης Κ., Χαλκιά Κ. (2004). Η παρουσία της ιστορίας της επιστήµης στα σχολικά εγχειρίδια φυσικής του πρώτου µισού του 20 ου αιώνα. Πρακτικά του 4 ου πανελληνίου συνεδρίου Φυσικές Επιστήµες «ιδασκαλία, Μάθηση και Εκπαίδευση», Αθήνα Νοεµβρίου, σσ Μiller A.I. (2004). Ερωτισµός, αισθητική και η κυµατική εξίσωση του Schrödinger. Στο «Οι µεγάλες εξισώσεις του 20 ου αιώνα». Επιµέλεια Farmelo G., Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, σ 164. Μπονίδης Κ.Θ. (2004). Το περιεχόµενο του σχολικού βιβλίου ως αντικείµενο έρευνας: ιαχρονική εξέταση της σχετικής έρευνας και µεθοδολογικές προσεγγίσεις, Εκδόσεις Μεταίχµιο. Nersessian N. (2002). Εννοιολογική δόµηση και διδασκαλία: Ένας ρόλος για την ιστορία στη διδακτική των φυσικών επιστηµών. Στο «Αναπαραστάσεις του φυσικού κόσµου» Επιµέλεια: Β.Κουλαϊδής, Εκδόσεις Gutenberg σ 117. Ξωχέλλης Π.. (2005). Τα κριτήρια εγκυρότητας, αξιοπιστίας και παιδαγωγικής καταλληλότητας των σχολικών βιβλίων. Στα πρακτικά του συνεδρίου «ιδακτικό βιβλίο και εκπαιδευτικό υλικό στο σχολείο. Προβληµατισµοί δυνατότητες προοπτικές». Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Φεβρουαρίου. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και ΑΠΘ, σσ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2000). Προγράµµατα Σπουδών Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης: Φυσικές Επιστήµες. Εκδ. Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Αθήνα, σ 261. Παπαφώτης Γ. και Τσαπαρλής Γ. (2004). Μοντέλα ατοµικής δοµής στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Πρακτικά 4 ου Συνεδρίου για τη διδακτική των Φυσικών επιστηµών σσ Anderson, L.M. (1993). Auxiliary Materials that Accompany Textbooks: Can they Promote Higher Order Learning? in Learning from Textbooks. Theory and Practice, Lawrence Erlbaum, New Jersey, σελ.140. Fishler, H. & Lichtfeldt, M. (1992). Modern physics and students conceptions. International Journal of Science Education, 1992, 14, Herron J.D. (1983). What research says and how it can be used. Journal of Chemical Education, 65, Gillespie, R. (1997). The great ideas of chemistry. Journal of Chemical Education, 74, Pauling L. (1983). Throwing the book at elementary chemistry. The Science Teacher, Postner G.J., Strike K.A., Hewson P.W. & Gertzog W.A. (1982). Accommodation of a scientific conception: Toward a theory of conceptual change. Science Education, 66, Sanders Buste L. (2003). Re-envisioning literacy. Photography as a means for understanding literate worlds in Image, inquiry, and transformative practice, engaging learners in creative and critical inquiry through visual representation, Peter Lang Publishing, New York σελ.45. Shiland, T. W. (1997). Quantum mechanics and conceptual change in high school chemistry textbooks. Journal of Research in Science Teaching, 34,

ηµήτριος Κολιούλης, Γεώργιος Τσαπαρλής* Τµήµα Χηµείας, Τοµέας Φυσικοχηµείας, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων * gtseper@cc.uoi.gr

ηµήτριος Κολιούλης, Γεώργιος Τσαπαρλής* Τµήµα Χηµείας, Τοµέας Φυσικοχηµείας, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων * gtseper@cc.uoi.gr Ι ΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ B ιδακτική και ιδασκαλία της Χηµείας Χηµεία β γυµνασίου, µε έµφαση στη µακροσκοπική- εποικοδοµητική

Διαβάστε περισσότερα

Προεκτείνοντας το Φάσµα - Ανασκόπηση και Κριτική Ανάλυση της Ταξινοµίας των Μεθόδων ιδασκαλίας του Mosston: Μερος Ι

Προεκτείνοντας το Φάσµα - Ανασκόπηση και Κριτική Ανάλυση της Ταξινοµίας των Μεθόδων ιδασκαλίας του Mosston: Μερος Ι Επισκόπησης Ειδικό τεύχος: Η Φυσική Αγωγή Σήµερα Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 4 (2), 131 147 ηµοσιεύτηκε: 30 Αυγούστου 2006 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 4 (2), 131-147

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικά Βιβλία Χημείας Λυκείου: Παράγοντες που συμβάλλουν στην κατανόησή τους

Σχολικά Βιβλία Χημείας Λυκείου: Παράγοντες που συμβάλλουν στην κατανόησή τους Σχολικά Βιβλία Χημείας Λυκείου: Παράγοντες που συμβάλλουν στην κατανόησή τους Ευθυμία Παραλίκα, Γυμνάσιο Θιναλίου Κέρκυρας Αλεξάνδρα Χ. Κουλουμπαρίτση, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Περίληψη Το σχολικό βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3 Αποτελέσµατα ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας σε οικονοµολόγους καθηγητές λυκείου για τα χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού λογισµικού Πριβαρτιτσάνης Πέτρος 1 prive@sch.gr 1 Καθηγητής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW Θετικεσ Εμπειριεσ Διδασκαλιασ Τησ Χημειασ Στην Ελλαδα 1 ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΙΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ)

Διαβάστε περισσότερα

Ασημίνα Μ. Κοντογεωργίου - Παπανικολάου. Το Κβαντικό Ατομικό Μοντέλο. Γιατί δεν το κατανοούν οι μαθητές του Λυκείου και όχι μόνο;

Ασημίνα Μ. Κοντογεωργίου - Παπανικολάου. Το Κβαντικό Ατομικό Μοντέλο. Γιατί δεν το κατανοούν οι μαθητές του Λυκείου και όχι μόνο; Ασημίνα Μ. Κοντογεωργίου - Παπανικολάου Το Κβαντικό Ατομικό Μοντέλο Γιατί δεν το κατανοούν οι μαθητές του Λυκείου και όχι μόνο; ΒΟΛΟΣ 2011 Το Κβαντικό Ατομικό Μοντέλο Ασημίνα Μ. Κοντογεωργίου Το Κβαντικό

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Imagery in science education: An attempt to classify and evaluate the presence of pictures in science textbooks

Imagery in science education: An attempt to classify and evaluate the presence of pictures in science textbooks Imagery in science education: An attempt to classify and evaluate the presence of pictures in science textbooks Krystallia Halkia and Menis Theodoridis Abstract This paper explores the multiple aspects

Διαβάστε περισσότερα

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο Εισαγωγή Η εργασία αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει µια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία της Γεωµετρίας στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, αντλώντας περιεχόµενα από τη λαϊκή παράδοση και λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία. κατά το σχολικό έτος 2007-2008

Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία. κατά το σχολικό έτος 2007-2008 Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ κατά το σχολικό έτος 007-008 Με απόφαση της ελληνικής κυβερνήσεως τα διδακτικά βιβλία του ηµοτικού, του Γυµνασίου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Μελέτη των ιδεών των παιδιών για τις υνάµεις- Εποικοδοµητική

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ «Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.» ΓΚΙΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2003 ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Η διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Ένα σεµινάριο για την «Πληροφορική στο Σχολείο»

Ένα σεµινάριο για την «Πληροφορική στο Σχολείο» Ένα σεµινάριο για την «Πληροφορική στο Σχολείο» Α. Μαργετουσάκη 1 Π. Γ. Μιχαηλίδης Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήµιο Κρήτης amarge@edc.uoc.gr michail@edc.uoc.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στο κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ιαπανεπιστηµιακό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ιαπανεπιστηµιακό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ KAI ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΡΟΙ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΝΟΕΡΟΙ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Νοεροί - Κατ εκτίμηση Υπολογισμοί 44. Σοφοκλέους, Π., Λεμονίδης, Χ., (2007). Νοεροί κατ εκτίμηση υπολογισμοί: Μαθηματικές διαδικασίες μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια των πρώτων τάξεων του Δημοτικού της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, -Οριζόντια Πράξη», ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Θεοδόσιος Ζαχαριάδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Κατεύθυνση: Κοινωνική Θεωρία, Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Σκούρτου, Ε. (2002) ίγλωσσοι Μαθητές στο ελληνικό Σχολείο, στο: Επιστήµες Αγωγής, Θεµατικό Τεύχος 2002, (11-20) ίγλωσσοι µαθητές στο ελληνικό σχολείο

Σκούρτου, Ε. (2002) ίγλωσσοι Μαθητές στο ελληνικό Σχολείο, στο: Επιστήµες Αγωγής, Θεµατικό Τεύχος 2002, (11-20) ίγλωσσοι µαθητές στο ελληνικό σχολείο Σκούρτου, Ε. (2002) ίγλωσσοι Μαθητές στο ελληνικό Σχολείο, στο: Επιστήµες Αγωγής, Θεµατικό Τεύχος 2002, (11-20) ίγλωσσοι µαθητές στο ελληνικό σχολείο Ελένη Σκούρτου Πανεπιστήµιο Αιγαίου Εισαγωγική σηµείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Αποτίµηση του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών και των θεσµοθετηµένων οργάνων της Εκπαίδευσης» (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ ΚΠΣ)

ΕΡΓΟ: «Αποτίµηση του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών και των θεσµοθετηµένων οργάνων της Εκπαίδευσης» (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ ΚΠΣ) ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Φανή Σιδερίδου Γεωργία Φαντάκη ΕΡΓΟ: «Αποτίµηση του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών και των θεσµοθετηµένων οργάνων της Εκπαίδευσης» (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ ΚΠΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: «Ανάλυση των λαθών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Εκπαιδευτικό Λογισμικό στα Μαθηματικά της Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάλυση των διδακτικών βιβλίων μαθητή της Χημείας

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0.

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής. Έρευνα στους φιλολόγους που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο του έργου

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ Ι ΑΣΚΟΥΝ ΧΗΜΕΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Εκπαιδευση Εκπαιδευτικών που διδασκουν Χηµεια: Η Περιπτωση της Ελλαδασ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δόμηση παράλληλης διδασκαλίας πληροφορικής και μαθηματικών

Δόμηση παράλληλης διδασκαλίας πληροφορικής και μαθηματικών Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δόμηση παράλληλης διδασκαλίας πληροφορικής και μαθηματικών Κωνσταντίνος Κουμπάκης (Α.Ε.Μ.: 1761) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΛΟΓΟΥ: Η ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Μεταπτυχιακή Εργασία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΛΟΓΟΥ: Η ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Μεταπτυχιακή Εργασία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ» ΓΚΑΡΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Πόταρη έσποινα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ» ΓΚΑΡΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Πόταρη έσποινα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ KAI ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H Φύση των Επιστηµών Διδακτικές Προσεγγίσεις

H Φύση των Επιστηµών Διδακτικές Προσεγγίσεις ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ H Φύση των Επιστηµών Διδακτικές Προσεγγίσεις Επιµέλεια: Βασίλης Κουλαϊδής Αλέξανδρος Αποστόλου Κώστας Καµπουράκης Εκδόσεις CHILD SERVICES Εκδόσεις CHILD SERVICES ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Κριτήρια αξιολόγησης θέµατος ελεύθερης ανάπτυξης & Οδηγίες Βαθµολόγησης Κλάδος ΠΕ60-70 Εισαγωγή Στη διεθνή ερευνητική πρακτική χρησιµοποιούνται, συνήθως, δύο µέθοδοι αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ (O.EΠ.ΕΚ.) ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ 10 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ι ΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Επιστημονικώς Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα