ΝΚΑΙ Ν Ε ΟΥ Ο Α ΒΛΙ ΕΡΙ ΔΩΝΤ ΔΕΙ Ι Ι ΤΥΧΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΚΑΙ Ν Ε ΟΥ Ο Α ΒΛΙ ΕΡΙ ΔΩΝΤ ΔΕΙ Ι Ι ΤΥΧΑ"

Transcript

1 ΝΚΑΙ Ω Ν Ε ΟΥ ΕΧΟΜ ΥΒΙ ΒΛΙ ΕΡΙ Π Ο Α ΓΜ ΔΩΝΤ ΔΕΙ Ι Λ Ε Σ ΩΝ Ι ΤΥΧΑ

2 Περιεχόµενα... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ... 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο - ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο - ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο - ΔΙΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο - ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο - ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ο - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ο - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ο - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ο - ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ο - ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ο - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 ο - ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 ο - ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ο - ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 ο - ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

3 Πίνακας περιεχομένων ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Βιβλία που απαιτούνται για τη λειτουργία του Σχολείου Πρωτόκολλο Βιβλίο Πράξεων Διευθυντών Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Ημερολόγιο του Σχολείου Βιβλίο βιβλιοθήκης Βιβλίο Υλικού Μητρώο μαθητών Ευρετήριο Βιβλίο Φοιτήσεως Βιβλίο Αιτήσεων Δηλώσεων Βιβλίο Επιβολής Κυρώσεων Υπηρεσιακά έντυπα Ατομικά Δελτία μαθητών (Καρτέλες) Τρόπος συμπληρώσεως της Β` όψεως του ατομικού Δελτίου Έντυπα ημερήσιων δελτίων φοιτήσεως Ωρολόγια προγράμματα διδασκαλίας Τίτλοι Σπουδών Έντυπα επαληθεύσεων τίτλων Υπηρεσιακά σημειώματα μετεγγραφής μαθητών Έντυπο εισηγήσεως ή επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων Καταστάσεις βαθμολογίας προφορικής επιδόσεως των μαθητών Πιστοποιητικό για στρατολογική χρήση Καταχώρηση ατομικών στοιχείων (Απάντηση σε ερωτήματα) Α.Δ. μαθητών Γενικών Λυκείου Αναγραφή ονόματος μητέρας και του γένους της Τα υπό των Γυμνασίων και Λυκείων χρησιμοποιούμενα έντυπα είναι: α) Ατομικά Δελτία μαθητών β) Έντυπα ημερησίων δελτίων φοιτήσεως των μαθητών γ) Ωρολόγια Προγράμματα διδασκαλίας μαθημάτων Φάκελοι αρχειοθέτησης Περί αρχειοθετήσεως εγγράφων των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

4 Έκταση εφαρμογής Γενικοί Φάκελοι Χρόνος διατήρησης βιβλίων και εγγράφων Η διαδικασία εκκαθαρίσεως των αρχείων περιγράφεται αναλυτικά στο Πίνακας με τους χρόνους διατήρησης των εγγράφων Υπηρεσιακή αλληλογραφία Χρήση επίσημου λογαριασμού ηλετρονικού ταχυδρομείου από τις μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

5 Βιβλία που απαιτούνται για τη λειτουργία του Σχολείου Γ/4790/ Εγκύκλιος ΥΠ.Ε.Π.Θ. Σας γνωρίζουμε ότι με την απόφαση αριθ. 232.Ι/50/Γ/4789/3Ι-7-79 του κ. υπουργού Παιδείας ορίσθηκε ότι τα νέα υπηρεσιακά Βιβλία και έντυπα, πού προβλέπονται από το Π.Δ. 104/1979 για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια Γενικής Εκπ/σεως, θα ισχύσουν από το Σχολ. έτος Από το ίδιο σχολ. έτος καταργούνται τα μέχρι σήμερα τηρούμενα βιβλία, πού προβλέπει ή παράγραφος 2 του άρθρου 3 του ανωτέρω Π.Δ., και παραμένουν στο αρχείο του σχολείου. Με την ανωτέρω απόφαση επίσης ορίζεται ότι μεταβολές και στοιχεία επιδόσεως μαθητών, πού φέρονται εγγεγραμμένοι στα μέχρι σήμερα τηρούμενα Βιβλία και η μαθητική τους κατάσταση παρουσιάζει εκκρεμότητες επειδή οφείλουν μαθήματα, θα καταχωρίζονται κανονικά σ` αυτά, όπως και κατά τα προηγούμενα σχολ. έτη (π.χ. τα αποτελέσματα συμπληρωματικών απολυτηρίων εξετάσεων μαθητών περιόδου Σεπτεμβρίου 1979 θα καταχωρισθούν στις οικείες στήλες του Γενικού Έλεγχου). Η ίδια απόφαση προβλέπει μεταβατική περίοδο 2 μηνών (Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 1979) για τη σταδιακή κατάργηση των εντύπων που χρησιμοποιούνται μέχρι τώρα από τα σχολεία Μέσης Εκπ/σεως, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες προμήθειες από τα σχολεία και να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις και οι εξετάσεις μαθητών κατά την περίοδο Σ/βρίου 1979, ώστε να εξασφαλισθεί ή ομαλή λειτουργία των σχολείων και ή εφαρμογή των νέων εντύπων να μην προσθέσει, αλλά να επιλύσει προβλήματα των σχολείων. Εξ άλλου σκοπός της καθιερώσεως των νέων υπηρεσιακών βιβλίων και εντύπων στα σχολεία Μ.Ε. είναι η απλούστευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και η απαλλαγή του εκπαιδευτικού λειτουργού από το φόρτο της γραφειακής εργασίας και η προσήλωσή του στο καθαρά διδακτικό εκπαιδευτικό του έργο. Μετά τα ανωτέρω σας στέλνουμε σχέδια νέων υπηρεσιακών βιβλίων και εντύπων, για να προβείτε στην προμήθεια τους, και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για ενημέρωση σας, προκειμένου να τηρούνται και να χρησιμοποιούνται ομοιόμορφα από όλα τα σχολεία. 1. Πρωτόκολλο Στο Πρωτόκολλο καταχωρίζονται: α) Όλα, χωρίς εξαίρεση, τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα, κοινά και εμπιστευτικά. Για κάθε εμπιστευτικό έγγραφο σημειώνεται, ή ένδειξη Ε.Π. στη στήλη " ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ" και το έγγραφο η το αντίγραφο του τοποθετείται, σε ιδιαίτερο φάκελο εμπιστευτικών εγγράφων. Το εμπιστευτικό πρωτόκολλο καταργείται. β) Όλα τα είδη τίτλων, πού εισέρχονται η εξέρχονται. Τέτοιοι τίτλοι είναι τα Απολυτήρια του Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου, τα Ατομικά Δελτία, όταν διαβιβάζονται για λόγους μετεγγραφές, οι τίτλοι εξωσχολικής χρήσεως και τα ενδεικτικά - αποδεικτικά - πιστοποιητικά μαθητών από ξένα ή Ελληνικά σχολεία του Εξωτερικού. Πρέπει να τονιστεί ότι όλοι οι τίτλοι διαβιβάζονται "υπηρεσιακώς και επί αποδείξει", ενώ στη στήλη "ΠΑΡΑ-ΤΗΡΗΣΕΙΣ" του πρωτοκόλλου σημειώνεται ή ένδειξη "ΕΠΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ" ή "ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ" Στο Πρωτόκολλο καταχωρίζονται και οι κάθε είδους τίτλοι που για οποιοδήποτε λόγο προσκομίζονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους. Κάθε τίτλος λαμβάνει ιδιαίτερο αύξοντα αριθμό Πρωτοκόλλου. Οπωσδήποτε όμως των τίτλων αυτών ζητείται επαλήθευση. Οι ιδιώτες παραλήπτες απολυτηρίων τίτλων υπογράφουν στη στήλη "ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ" του Πρωτοκόλλου. Το Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών (Β.Π.Σ.) καταργείται. γ) Οι διάφορες αιτήσεις που υποβάλλονται στο σχολείο και πρόκειται να διαβιβαστούν παραπέρα. Δεν καταχωρίζονται οι αιτήσεις πού υποβάλλονται και παραμένουν στο σχολείο, για τις οποίες Βλ. Βιβλίο Αιτήσεων-Δηλώσεων πιο κάτω. 2. Βιβλίο Πράξεων Διευθυντών Καταχωρίζονται και υπογράφονται μόνο πράξεις της αποκλειστικής αρμοδιότητας του Δ/ντή. Τούτο σημαίνει πώς κάθε άλλη πράξη πού την υπογράφει και δεύτερο πρόσωπο καταχωρίζεται στο βιβλίο πράξεων του Συλλόγου των Καθηγητών. 11

6 3. Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται: α) Τα συμπεράσματα των παιδαγωγικών συνεδριάσεων, ενώ το βιβλίο ΠαιδαγωγικώνΣυνεδριάσεων καταργείται. β) Πράξεις εμφανίσεως και αναλήψεως υπηρεσίας προσωπικού. γ) Πράξεις απαλλαγές μαθητών από το μάθημα. δ) Πράξεις ορισμού Σημαιοφόρου - Παραστατών της Σημαίας και απονομής τιμητικής διακρίσεως στους μαθητές. ε) Πράξεις εξαγωγής αποτελεσμάτων καί χαρακτηρισμού φοιτήσεως και διαγωγής των μαθητών. 4. Ημερολόγιο του Σχολείου Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται: α) Παρατηρήσεις για την κανονική η όχι λειτουργία του σχολείου, αν έγινε διακοπή, αν άργησε και γενικά δε λειτούργησε για οποιοδήποτε λόγο κανονικά. β) Τα ονόματα των καθηγητών που απουσίασαν και για ποιο λόγο. γ) Αν πραγματοποιήθηκαν ομιλίες η άλλες εκδηλώσεις. δ) Διάφορες σημειώσεις πάνω σε γεγονότα πού είναι σημαντικά για το σχολείο, και ε) Οι επιθεωρήσεις του προσωπικού από τους αρμόδιους Γενικούς Επιθεωρητές, που επισκέπτονται κατά καιρούς το σχολείο. 5. Βιβλίο βιβλιοθήκης Καταχωρίζονται όλα τα βιβλία επιστημονικής καί παιδαγωγικής βιβλιοθήκης που υπάρχουν στο σχολείο, πλην των διδακτικών. 6. Βιβλίο Υλικού Σ αυτό καταχωρίζονται όλα τα είδη που αποτελούν περιουσία του σχολείου εκτός από τα αναλώσιμα (π. χ. γραφική και καύσιμη ύλη, υλικά και αντικείμενα καθαριότητας, χημικές ουσίες, ηλεκτρικές λάμπες κλπ.). Καταργείται το βιβλίο εποπτικών οργάνων. 7. Μητρώο μαθητών Το βιβλίο αυτό καθιερώνεται για πρώτη φορά και αποτελεί αποφασιστικό στοιχείο της αλλαγής, γιατί αντικαθιστά το Μαθητολόγιο, το Γενικό Έλεγχο και κατά ένα μέρος το Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών (Β. Π. Σ.), πού καταργούνται. Συντάσσεται αμέσως μετά την οριστική λήξη της προθεσμίας των έγγραφων με βάση τα ταξινομημένα κατά τάξεις και αλφαβητική σειρά Ατομικά Δελτία. Κατά την πρώτη εφαρμογή στο Μητρώο Μαθητών θα καταχωριστούν με τη σειρά, πρώτα κατ ` αλφαβητική σειρά τα ονόματα των μαθητών της Γ` τάξεως, έπειτα της Β` και τέλος της Α. Κατά τα επόμενα έτη θα καταχωρίζονται στη συνέχεια μόνο τα ονόματα των μαθητών της Α` τάξεως (πρώτη εγγραφή) και στο τέλος τα ονόματα των μαθητών που έρχονται από μετεγγραφές κατά τη σειρά προσελεύσεως τους. Τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο Μητρώο Μαθητών καθορίζονται, από το άρθρο 10 παρ. 2 του Π.Δ. 104/79. Ενδείξεις αποτελεσμάτων που θα καταχωρίζονται, τελικά στο Μητρώο Μαθητών είναι: ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ - ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ - ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ- ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΤΑΙ. Η ένδειξη "ΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΟΣ" θα παραμένει στο `Ατομικό Δελτίο, ώσπου να οριστικοποιηθεί και τότε θα μεταφέρεται, στο Μητρώο Μαθητών. Η Διαγωγή καταχωρίζεται, με τα στοιχεία Α, Β, Γ, αντίστοιχα με τους χαρακτηρισμούς κοσμιωτάτη, κοσμία, επίμεμπτη. Για τον τύπο του Μητρώου Μαθητών βλ. ΥΠΟΔ. Νο Ι, που δίνεται, σε μια μερίδα. Τέτοιες μερίδες μπορούν να τυπωθούν σε κάθε σελίδα του βιβλίου 4 (τέσσερες). 8. Ευρετήριο Καταχωρίζονται, τα στοιχεία: α) Ονοματεπώνυμο, β) Πατρώνυμο και γ) Α.Μ.Μ. (Αριθμός Μητρώου Μαθητών). Συντάσσεται, μετά την οριστική λήξη της προθεσμίας των μετεγγραφών. Κατά την πρώτη εφαρμογή συντάσσεται, με βάση τα Ατομικά Δελτία, που είναι, ταξινομημένα κατά τάξεις και κατ` αλφαβητική σειρά, με αρχή από την Α` τάξη, Β, Γ. Κατά τα επόμενα έτη συντάσσεται, με βάση το Μητρώο Μαθητών, οπού η Α` τάξη βρίσκεται, κατ αλφαβητική σειρά, στην οποία εντάσσονται, οι λίγοι της Α` που προέρχονται, από μετεγγραφές. Οι υπόλοιποι από μετεγγραφή (Β, Γ τάξεων) καταχωρίζονται, στη συνέχεια κατ` απόλυτη αλφαβητική σειρά κατά τάξεις. 12

7 9. Βιβλίο φοιτήσεως ( Απουσιολόγιο) Καθιερώνεται, για πρώτη φορά νέος τύπος Βιβλίου Φοιτήσεως ( Απουσιολογίου) με τα εξής χαρακτηριστικά. α) Στη μερίδα του κάθε μαθητή καταχωρίζεται, το σύνολο (άθροισμα) των απουσιών της ημέρας, σε ελάχιστο χρόνο. β) Σε κάθε σελίδα υπάρχουν 3 μερίδες μαθητών, έτσι, για τμήμα 40 μαθητών θα διατίθενται σελίδες, δηλ. το απουσιολόγιο θα έχει το πολύ 7 φύλλα. δ) Γίνεται, ευκολότατος ο έλεγχος των απουσιών κατά ημέρες, μήνες, τρίμηνα, έτος. 10. Βιβλίο Αιτήσεων Δηλώσεων Το Βιβλίο αυτό, όπου καταχωρίζονται, οι κάθε είδους αιτήσεις και δηλώ-σεις που μένουν στο σχολείο, είναι έντυπο, αριθμημένο και αποτελεί πρωτόκολλο και φάκελο αρχείου ταυτόχρονα. Έχει καθιερωθεί με την 9984Ι/ 49524/ εγκύκλιο ΥΠ. Ε. Π.Θ. 11. Βιβλίο Επιβολής Κυρώσεων (ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Ο αριθμός στο επίσημο κείμενο είναι ΙΙ και όχι 11 ως αναμένεται) Είναι, κοινή διαπίστωση, πώς οι, πειθαρχικές κυρώσεις, που επιβάλλονται στους μαθητές από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα του σχολείου, δεν αποφασίζονται, με νόμιμες πάντοτε διαδικασίες. Έτσι, όχι, σπάνια δε μπορούμε να ενημερώσουμε τους γονείς και κηδεμόνες για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση επιβολής κυρώσεως. Η βιασύνη στη λήψη αποφάσεων, το αναπολόγητο των μαθητών, το αναιτιολόγητο των αποφάσεων και το ανορθόδοξο των πειθαρχικών διαδικασιών είναι, φαινόμενα συνηθισμένα, με αποτέλεσμα τον κλονισμό της πίστεως των μαθητών στη δικαιοκρισία των καθηγητών, με τις γνωστές δυσάρεστες συνέπειες στις σχέσεις μαθητών - κηδεμόνων και σχολείου. Για τον τρόπο συντάξεως των τέτοιων πειθαρχικών αποφάσεων. Το μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενο Ποινολόγιο καταργείται. Υπηρεσιακά έντυπα 1. Ατομικά Δελτία μαθητών (Καρτέλες). Αντικαθιστούν τα βιβλία: α) Βοηθητικού Ειδικού Ελέγχου (Βαθμολόγιο), β) τα αποδεικτικά μετεγγραφής, γ) το βιβλίο συμπληρωματικών και κατατακτηρίων εξετάσεων, που καταργούνται και περιλαμβάνουν ακόμη τον Αριθμό Μητρώου Μαθητών (Α. Μ. Μ.), τη δήλωση κηδεμονίας, τις ηθικές αμοιβές και τις ποινές. Στην πρώτη όψη κάθε καρτέλας υπάρχουν 3 στήλες. Στην πρώτη στήλη αναγράφονται : α) το σχολείο όπου εγγράφεται για πρώτη φορά ως μαθητές του Γυμνασίου η Λυκείου, β) το στοιχείο εισόδου, δηλ. το είδος του τίτλου με τον οποίο εγγράφεται, γ) το σχολικό έτος της εγγραφής, δ) η ημερομηνία της εγγραφής, ε) η τάξη στην οποία εγγράφεται και στ) ο αριθμός Μητρώου Μαθητών (Α. Μ. Μ.) Στην ίδια στήλη προβλέπεται χώρος για την αναγραφή ηθικών αμοιβών, ποινών και άλλων σημειώσεων, όπως πότε έλαβε μέρος στις εισιτήριες η τις πανελλήνιες εξετάσεις Λυκείου. Στη δεύτερη στήλη αναγράφονται: α) στο επάνω μέρος ο αριθμός Μητρώου Μαθητών (Α. Μ. Μ.), με αρχή από τα αριστερά προς τα δεξιά. Στο πρώτο αριστερά τετραγωνίδιο θα αναγραφεί ο Α. Μ. Μ. του πρώτου σχολείου που θα εγγράψει το μαθητή (πρώτη εγγραφή), ενώ στα άλλα αναγράφεται ο Α. Μ. Μ. των σχολείων όπου μετεγγράφεται ο μαθητής, `διαγράφοντας κάθε φορά το κάθε σχολείο τον αριθμό του σχολείου προελεύσεως του μαθητή, β) τα στοιχεία ταυτότητας του μαθητή, γ) τα στοιχεία του κηδεμόνα του και δ) υπάρχει χώρος για υπογραφή του κηδεμόνα κατά έτη φοιτήσεως και τάξη του μαθητή. Στη Τρίτη στήλη Τα τρία μεγάλα πλαίσια προορίζονται για την αναγραφή των διαβιβαστικών στοιχείων του ατομικού Δελτίου, όταν τούτο στέλνεται, (πάντοτε υπηρεσιακώς και "επί αποδείξει") σε άλλο σχολείο για μετεγγραφή. Αν μάλιστα το Ατομικό Δελτίο, πού διαβιβάζεται, είναι, ιδιωτικού σχολείου, συνοδεύεται, και από αντίγραφο της μερίδας του Γενικού Μητρώου και θεωρείται, από τον αρμόδιο Γενικό Επιθεωρητή στην οικεία θέση. Πάνω από κάθε διαβιβαστικό μετεγγραφής αναγράφονται, τα στοιχεία πρώτης, δεύτερης και τρίτης μετεγγραφής. Στη δεύτερη όψη υπάρχουν 5 στήλες για 5 σχολικά έτη, αρκετές για τριετή φοίτηση, όπου 13

8 καταχωρίζονται, τα στοιχεία επιδόσεως (βαθμοί) του μαθητή. Αν εξαντληθεί, επισυνάπτεται, δεύτερο Ατομικό Δελτίο. Τρόπος συμπληρώσεως της Β` όψεως του ατομικού Δελτίου α) Στις στήλες 1-3 αναγράφονται, οι. βαθμοί για κάθε τρίμηνο της προφορικής επιδόσεως κατά μάθημα και κλάδους μαθήματος (Άρθρο 3 παρ. 2 Π.Δ. 420/78). β) Στη στήλη 4 αναγράφεται, το άθροισμα των τριμηνιαίων βαθμών και είναι, απαραίτητη για τον έλεγχο της ορθής εξαγωγής του ετήσιου αποτελέσματος (άρθρο 5 παρ. Ι του Π.Δ. 420/78). γ) Στη στήλη 5 αναγράφεται, ο βαθμός της γραπτής επιδόσεως. Στην ίδια στήλη αναγράφεται, και ο γραπτός βαθμός των μαθημάτων επιλογής των πανελληνίων εξετάσεων. δ) Στη στήλη 6 αναγράφεται, ο βαθμός γενικής επιδόσεως στο κάθε μάθημα (Μ.Ο.). Ο Μ.Ο. προκύπτει από τη διαίρεση δια 5 του αθροίσματος των βαθμών των 3 τριμήνων και του διπλάσιου του γραπτού βαθμού. (άρθρο 5 παρ. Ι του 420/78). ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Υπάρχουν νεώτερες διατάξεις για την εξαγωγή του βαθμού προαγωγής τόσο στο Γυμνάσιο όσο και στο Λύκειο Οι στήλες 7, 8 και 9 προορίζονται, για την ανεξέταση η κατατακτήρια εξέταση των στρατευσίμων και των κατ` οίκον διδαχθέντων και καταχωρίζεται, ακόμη στη στήλη 8 ή τυχόν βελτίωση βαθμολογίας πού προβλέπεται, από το άρθρο 25 του Π.Δ. 339/79 "περί πανελληνίων εξετάσεων". Για μάθημα πού έχει, κλάδους: α) Γράφονται, πρώτα οι βαθμοί των κλαδικών μαθημάτων (κάτω) με τη σειρά και στη συνέχεια ό Μ.Ο. μεταφέρεται, στο μάθημα (επάνω), β) Για κάθε τρίμηνο βγαίνει, κατακόρυφα ο Μ.Ο. των κλάδων (στήλες 1, 2 και 3, κατά το άρθρο 3, παρ. 5 του Π.Δ. 420/78, γ) Στη στήλη 4 καταχωρίζεται, το άθροισμα των Μ.Ο. των κλάδων των στηλών 1, 2 και 3. δ) Ή στήλη 5 συμπληρώνεται με το Μ.Ο. των κλάδων της γραπτής επιδόσεως (άρθρο 5 παρ. 2 του Π.Δ.420/78). Τα Ατομικά Δελτία των μαθητών, συμπληρωμένα και υπογραμμένα από τους κηδεμόνες, τοποθετούνται, κατά τάξεις, τμήματα και αλφαβητική σειρά και φυλάσσονται, σε ειδικά κατασκευασμένη καρτελοθήκη, πού πρέπει, να ασφαλίζεται,. Με βάση την κατάταξη αυτή θα συνταχθεί το Μητρώο Μαθητών, μετά την οριστική λήξη της προθεσμίας των έγγραφων. Για τον τύπο και τη χρήση του Ατομικού Δελτίου. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται, στην παραγγελία των Ατομικών Δελτίων Μαθητών, τα οποία πρέπει, απαραίτητα να έχουν τις εξής διαστάσεις: Διαστάσεις καρτέλας : 330 Χ 350 χιλιοστά Πλαίσιο : 295 Χ 320 χιλιοστά Το χρώμα των ατομικών Δελτίων Μαθητών θα είναι " φιστικί" για το Γυμνάσιο και "κρέμ" για το Λύκειο και ή ποιότητα του χαρτιού να είναι "Μανίλλα" ΕΧΤΡΑ Ελληνική 320 γραμμαρίων κατά μ2. Το υπόδειγμα της καρτέλας που προορίζεται για το Γυμνάσιο, στην α` όψη δίπλα από την "ΤΑΞΗ", δεν αναγράφει τη λέξη " ΤΥΠΟΣ " και στη* β `όψη δεν έχει μαθήματα επιλογής. Τα ανωτέρω στοιχεία κρίνονται αναγκαία για την ομοιόμορφη τήρηση από τα σχολεία του Α.Δ.Μ. και τη διευκόλυνση στην αρχειοθέτηση, εφόσον με τις μετεγγραφές μαθητών θα διαβιβάζονται και οι καρτέλες τους (Σημ. από παραδρομή το σχέδιο που προορίζεται για τα Γυμνάσια αναγράφει στα πλαίσια των μετεγγραφών τη λέξη "ΤΥΠΟΣ" και παρακαλούμε να διαγραφεί πριν γίνει παραγγελία). 14

9 2. Έντυπα ημερήσιων δελτίων φοιτήσεως Παραμένουν τα ίδια, όπως και στα παρελθόν. 3. Ωρολόγια προγράμματα διδασκαλίας Παραμένουν τα ίδια. 4. Τίτλοι Σπουδών Κατά τα σχέδια του Υπουργείου Παιδείας. Για τους τίτλους σπουδών του σχολ. έτους και εξής θα εκδοθεί απόφαση. 5. Έντυπα επαληθεύσεων τίτλων Θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους τίτλους που θα κατατεθούν από τοuς ενδιαφερομένους, ενώ για κάθε τίτλο που παραλαμβάνεται υπηρεσιακώς δεν απαιτείται επαλήθευση. Παραμένουν τα ίδια. 6. Υπηρεσιακά σημειώματα μετεγγραφής μαθητών Αυτά είναι δύο ειδών: α) Εκείνα που χορηγούνται στους μαθητές μετά την υποβολή της αιτήσεως μετεγγραφής για την άμεση αποχώρηση τους και β) εκείνα που χορηγούνται στους μαθητές όταν γίνονται δεκτοί για μετεγγραφή στο σχολείο. 7. Έντυπο εισηγήσεως ή επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων Το έντυπο αυτό συντάσσεται, και υποβάλλεται αρμόδια, όταν επιβάλλεται πειθαρχική ποινή σε μαθητή αυτεπάγγελτα από τον καθηγητή και αυτεπάγγελτα η μετά από εισήγηση από το Διευθυντή. 0ι αποφάσεις για την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων ατό το πειθαρχικό συμβούλιο του έδαφ. γ.,παρ. Ι του άρθρου 28 και το Σύλλογο καταχωρίζονται στο ειδικό Βιβλίο Επιβολής Κυρώσεων. 8. Καταστάσεις βαθμολογίας προφορικής επιδόσεως των μαθητών Παραμένουν οι ίδιες. 9. Πιστοποιητικό για στρατολογική χρήση Τα έντυπα αυτά είναι ειδικού τύπου, συμφωνά με τις υποδείξεις της αρμόδιας στρατολογικής υπηρεσίας. Για όσα έντυπα και βιβλία 6έ στέλνονται υποδείγματα, παραμένουν τα ίδια. Η δαπάνη για την προμήθεια των απαραίτητων για κάθε σχολείο βιβλίων και εντύπων θα βαρύνει τα οικεία σχολικά ταμεία. Καταχώρηση ατομικών στοιχείων (Απάντηση σε ερωτήματα) Γ2/5821/ ΥΠ.Ε.Π.Θ. Με αφορμή πολλά ερώτημα που δεχόμαστε σχετικά με το θέμα, σας επισημαίνουμε ως εξής : 1. Τα ατομικά στοιχεία των μαθητών που καταχωρούνται στα υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα (Μητρώα μαθητών - Τίτλους Σπουδών - Ατομικά Δελτία, κλπ) λαμβάνονται από τα Α.Δ. Ταυτότητας και ελλείψει αυτών από τα πιστοποιητικά γέννησης που προσκομίζουν οι μαθητές κατά την πρώτη εγγραφή τους. 2. Σε περίπτωση που στα Δελτία Ταυτότητας ή στα πιστοποιητικά γέννησης δεν περιλαμβάνονται ορισμένα στοιχεία, που όμως προβλέπονται στα υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα του σχολείου, στις αντίστοιχες θέσεις αυτών τίθεται παύλα (-). 3. Οι γονείς ή κηδεμόνες έχουν δικαίωμα, εάν το ζητήσουν με κοινή δήλωσή τους (Ν.1599/86), να δηλώνουν τα ελλείποντα ατομικά στοιχεία π.χ. αριθμός μητρώου αρρένων, θρήσκευμα, υπηκοότητα, γένος μητέρας κλπ., προκειμένου να καταχωριστούν στα οικεία βιβλία και έντυπα του σχολείου. Α.Δ. μαθητών Γενικών Λυκείου Γ2/2599/ ΥΠ.Ε.Π.Θ. Α Σας στέλνουμε με τον Ο.Ε.Δ.Β. το Ατομικό Δελτίο (Α.Δ.) των μαθητών Λυκείου Μέσης Γενικής Εκπ/σης, όπως το διαμορφώσαμε με βάση την 240/8/Γ2/2413/ εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ και το ισχύον Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων. Το προαναφερόμενο δελτίο πρέπει να χρησιμοποιηθεί από το σχολικό έτος μόνο για τους μαθητές της πρώτης (Α) τάξης, και στη συνέχεια η συμπλήρωσή του για τις άλλες τάξεις θα γίνεται σταδιακά κατά τα επόμενα σχολικά έτη. 15

10 Β 1. Σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης του Α.Δ. σας πληροφορούμε ότι στην πρώτη όψη θα συμπληρώνονται: α) και το επάγγελμα της μητέρας και β) το γένος της μητέρας, αν ο μαθητής φέρει το επώνυμο του πατέρα ή το επώνυμο του πατέρα, αν ο μαθητής φέρει το επώνυμο της μητέρας. 2. Κατά τα άλλα ο τρόπος συμπλήρωσης των δύο όψεων του Α.Δ. εξακολουθεί να ρυθμίζεται από τις διατάξεις της Γ/4796/ εγκυκλίου του ΥΠΕΠΘ. Γ Παρακαλούμε: 1) Να μεριμνήσετε για τον έγκαιρο εφοδιασμό κάθε Λυκείου της αρμοδιότητάς σας, Δημοσίου ή ιδιωτικού, με επαρκή αριθμό Α.Δ. ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών του και 2) Την εγκύκλιο αυτή να κοινοποιήσετε σε κάθε Λύκειο δημόσιο ή ιδιωτικό της αρμοδιότητάς σας. Αναγραφή ονόματος μητέρας και του γένους της Γ2/2413/ Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του Π.Δ. 104/79 και 2. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου 1329/83 Αποφασίζουμε Από το σχολικό έτος σε όλους τους τίτλους που εκδίδονται από τα Σχολεία Δημοτικής και Μέσης Γενικής και της Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης καθώς επίσης και σε όλα τα υπηρεσιακά βιβλία, έντυπα, βεβαιώσεις κ.λπ. που αναγράφουν τα ατομικά στοιχεία του μαθητή πρέπει να αναγράφεται και το ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ και το ΓΕΝΟΣ της στην περίπτωση που ο μαθητής έχει το επώνυμο του πατέρα Στις περιπτώσεις που σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ο μαθητής φέρει το επώνυμο της μητέρας, τότε στους προαναφερόμενους τίτλους, υπηρεσιακά βιβλία, έντυπα, βεβαιώσεις κ.λ.π. θα πρέπει να αναγράφεται και το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ. Τα υπό των Γυμνασίων και Λυκείων χρησιμοποιούμενα έντυπα είναι: Άρθρο 4 - Π.Δ. 104/1979 ΦΕΚ 23 τ. Α α) Ατομικά Δελτία μαθητών. Δι έκαστον μαθητήν τηρείται ίδιον Ατομικόν Δελτίον εις το οποίον καταχωρίζονται κατά την πρώτην εις το σχολείον εγγραφήν και την διάρκειαν της φοιτήσεως τα υπό της 1 του άρθρου 10 του παρόντος Π.Δ. προβλεπόμενα στοιχεία των κατά νόμον ανηκόντων εις το σχολείον μαθητών. Τα ατομικά Δελτία, διαβιβαζόμενα επισημοποιημένα εις έτερα σχολεία, επέχουν θέσιν επισήμου τίτλου μετεγγραφής. β) Έντυπα ημερησίων δελτίων φοιτήσεως των μαθητών κατά τάξιν ή τμήματα τάξεως, εις τα οποία καταχωρίζονται καθ` εκάστην διδακτικήν ώραν αι απουσίαι τούτων. γ) Ωρολόγια Προγράμματα διδασκαλίας μαθημάτων. δ) Τίτλοι σπουδών ε) Έντυπα επαληθεύσεως τίτλων. ζ) Υπηρεσιακά σημειώματα μετεγγραφής μαθητών 16

11 θ) Πιστοποιητικά δια στρατολογικήν χρήσιν. ι) Δελτία Κινήσεως Προσωπικού ια) Καταστάσεις μισθοδοσίας προσωπικού Σημείωση : Για την πλήρη ανάπτυξη των παραπάνω θεμάτων ανατρέξτε στην «Νομοθεσία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» Φάκελοι αρχειοθέτησης Περί αρχειοθετήσεως εγγράφων των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Π.Δ. 63/1981 ΦΕΚ 22 τ. Α` Άρθρο 1 Έκταση εφαρμογής 1. Οι διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος εφαρμόζονται σε όλες τις σχολικές μονάδες Γενικής, Επαγγελματικής και Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως, στις Εκπαιδευτικές Περιφέρειες και στις Ανώτερες Εκπαιδευτικές Περιφέρειες Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως, στις Σχολές Εκπαιδεύσεως και Επιμορφώσεως Διδακτικού Προσωπικού και στις Υπηρεσίες Λαϊκής Επιμορφώσεως: 2. Στους φακέλους του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχειοθετούνται όλα τα έγγραφα και λοιπά στοιχεία, πού σχετίζονται με τα επί μέρους θέματα του κάθε φακέλου, μετά την περαίωση της υποθέσεως στην όποία αναφέρονται και τον χαρακτηρισμό τους από τους αρμόδιους υπάλληλους για το χρόνο διατηρήσεώς τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις των Προεδρικών Διαταγμάτων περί εκκαθαρίσεως των Αρχείων. Άρθρο 2 Γενικοί Φάκελοι Φ.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Φ.1.1. Νόμοι, Διατάγματα και Αποφάσεις κανονιστικές, ερμηνευτικές και λοιπές βασικές εγκύκλιοι Διαταγές σε θέματα `Εκπαιδεύσεως. Φ.1.2 Αποφάσεις - γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, Νομικού Συμβουλίου τού Κράτους, ΑΣΔΥ, `Ελεγκτικού Συνεδρίου, `Ανωτάτου ειδικού Δικαστηρίου, Διοικητικών Δικαστηρίων. Φ.2 ΙΔΡΥΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Φ.2.1 Ίδρυση, έδρα, όρια, μεταβολές, εσωτερική οργάνωση - διάρθρωση, αρμοδιότητες, εκθέσεις λειτουργίας, ειδικές εκθέσεις προτάσεις. 17

12 Φ.2.2 Επιχορηγήσεις, λειτουργικές δαπάνες, πάσης φύσεως παραστατικά λειτουργικών δαπανών, μισθώσεις και δαπάνες αυτών. Φ.3 ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Φ.3.1 Επιλογή οικοπέδων - οικημάτων, αγορά ή απαλλοτρίωσή τους, επιτροπές κρίσεως καταλληλότητας, τίτλοι κυριότητας, μελέτες - σχέδια ανεγέρσεως, εκθέσεις επιτροπών καταλληλότητας, πρακτικά παραλαβής, σχετική αλληλογραφία, δαπάνες. Φ.3.2 Κανονισμός επισκευής και συντηρήσεως διδακτηρίου, θέματα σχετικά με εργασίες επισκευής - συντηρήσεως επεκτάσεως διδακτηρίων, επικοινωνία με Νομαρχιακό Ταμείο και Ο.Σ.Κ. παραστατικά δαπανών. Φ.4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Φ.4.1. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Γραφείου. Φ.4.2.Εποπτικά μέσα διδασκαλίας, εξοπλισμός εργαστηρίων. Φ.4.3 Αθλητικό υλικό. Φ.5 ΒΙΒΛΙΑ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Φ.5.1 ΟΕΔΒ, διδακτικά και σχολικά βιβλία, σχολικές και μαθητικές βιβλιοθήκες διανομή βιβλίων, ελευθέρα βοηθήματα, πίνακες εγκεκριμένων βιβλίων. Φ.5.2 Περιοδικά, δημοσιεύματα εφημερίδων. Φ.6 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ - ΣΧΟΛΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Σχετική νομοθεσία. Σύσταση διορισμός μελών - γραμματέα, διατάξεις λειτουργίας - διαχειρίσεως, προϋπολογισμός - απολογισμός - έλεγχος διαχειρίσεως, αντίγραφα πράξεων, πρωτόκολλα παραδόσεως - παραλαβής, εκθέσεις ελεγκτικού Συνεδρίου. Κυλικεία Σχολείων. Φ.7 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Απογραφικά δελτία και στατιστικοί πίνακες ΥΠ.Ε.Π.Θ., δελτία κινήσεως προσωπικού, δελτία και πίνακες ΕΣΥΕ, τριμηνιαία στοιχεία απασχολήσεως `Υπουργείου Συντονισμού, ειδικά στατιστικά στοιχεία ιδιωτικής εκπαιδεύσεως, πάσης φύσεως λοιπά στατιστικά και απογραφικά δελτία και πίνακες, συναφής αλληλογραφία. Φ.8 ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ Φ.8 1 Ειδική αντιγραφειοκρατική νομοθεσία, Διατάγματα και Εγκύκλιοι σε θέματα Οργανώσεως, προτάσεις και μελέτες για τη βελτίωση τού εκπαιδευτικού συστήματος και την απλούστευση των διαδικασιών. Φ.8.2 `Οργάνωση αρχείου, ΚΑΔΥ, σύνταξη των έγγράφων, τυποποίηση - αναπαραγωγή τους, εγκύκλιοι σχετικές με την καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας στη Δημόσια Διοίκηση. Θέματα μικροφωτογραφήσεως. Φ.8.3 Νομοθεσία σχετική με την εκκαθάριση τού αρχείου, επιτροπές, πρακτικά - καταστάσεις εκκαθαρίσεως αρχείου και σχετική αλληλογραφία. 18

13 Κεφάλαιο 2 ο Εγγραφές Μετεγγραφές Μαθητών Εγγραφές Αλλοδαπών και άλλα θέματα νομιμότητας τους Εγγραφές αλλοδαπών μαθητών Γ2/120323/ Ύστερα από ερωτήματα που υποβάλλονται στις Διευθύνσεις μας σχετικά με την εγγραφή αλλοδαπών μαθητών στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σας υπενθυμίζουμε τα εξής: 1. Για την εγγραφή αλλοδαπών μαθητών ισχύουν οι διατάξεις του άρ. 3 του Π.Δ. 182/1984 (60 Α ) όπου ορίζεται ότι εγγράφονται οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος. Επίσης, σύμφωνα με το άρ. 72 του Ν. 3386/2005 (212 Α ), ανήλικα τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών μπορούν να εγγραφούν έστω κι αν δεν έχει ρυθμιστεί η νόμιμη διαμονή τους στη χώρα. 2. Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή τους προβλέπονται στο άρ. 10 του Π.Δ. 104/1979 (τ. 23 Α ) και στη με αρ. πρ /Γ2/ εγκύκλιο του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. Τα εν λόγω δικαιολογητικά πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα, έτσι όπως αναφέρεται στη με αρ. πρ. Γ2/7268/ εγκύκλιο. Σε περίπτωση που οι μαθητές δεν προσκομίσουν έγκυρα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στις Γ2/7268/ και 48946/Γ2/ εγκυκλίους. Σας υπενθυμίζουμε ότι δύνανται να εγγραφούν με ελλιπή δικαιολογητικά στις περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στο άρ. 72 του Ν. 3386/2005 (212 Α ). Σημείωση σύνταξης: Στη συνέχεια παραθέτουμε με τη σειρά που αναφέρονται στην παραπάνω εγκύκλιο τις διατάξεις που αφορούν την εγγραφή των αλλοδαπών μαθητών. Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα των Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης Άρθρο 3 του Π.Δ. 182/1984 Το όρθρο 2 του Π. Δ/τος 155/78 (ΦΕΚ 33, τ. Α` ) αντικαθίσταται ως εξής: 1. Μαθητές, κάτοχοι ενδεικτικού ή αποδεικτικού σπουδών ή άλλου σχετικού αποδεικτικού στοιχείου της μαθητικής κατάστασης τους ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό και είναι αντίστοιχο των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης που λειτουργούν στηγ Ελλάδα, εγγράφονται χωρίς κατατακτήρια εξέταση οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους σε αντίστοιχη τάξη των δημόσιων ιδιωτικών σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης της Ελλάδας, η οποία καθορίζεται από τον οικείο προϊστάμενο Δ/νσης ή Γραφείου Μέσης Εκπαίδευσης. 38

14 Κεφάλαιο 2 ο Εγγραφές Μετεγγραφές Μαθητών 2. Οι μαθητές της προηγούμενης παραγράφου που φοίτησαν επί δυο τουλάχιστον συνεχή έτη σε σχολείο του εξωτερικού, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στο Ελληνικό σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης δε βαθμολογούνται στο μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, ενώ στα υπόλοιπα μαθήματα εξετάζονται προφορικά με βαθμολογική βάση το οκτώ (8). Οι μαθητές αυτοί κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους στο Ελληνικό σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης εξετάζονται προφορικά στο μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας με βαθμολογική βάση το οκτώ (8) και γραπτό στα υπόλοιπα μαθήματα με βαθμολογική βάση το δέκα (10). 3. Οι μαθητές της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, που φοίτησαν σε ξένο σχολείο του εξωτερικού που είναι αντίστοιχο των σχολείων Μ.Ε. που λειτουργούν στην Ελλάδα, μόνο κατά το προηγούμενο από την εγγραφή τους σε Ελληνικό σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης σχολικό έτος, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής της στο Ελληνικό σχολείο εξετάζονται προφορικά με βαθμολογική βάση το οκτώ (8) στα μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και γραπτό με βαθμολογική βάση το δέκα (10) στα υπόλοιπα μαθήματα. 4. Οι μαθητές της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού μετά το δεύτερο έτος φοίτησης του στο Ελληνικό σχολείο και οι μαθητές της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού μετά το πρώτο έτος φοίτησης τους στο Ελληνικό σχολείο εξετάζονται και βαθμολογούνται όπως προβλέπεται για τους υπόλοιπους κανονικούς μαθητές της ημεδαπής. 5. Οι μαθητές που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου αυτό και φοιτούν σε Ελληνικό Γυμνάσιο προάγονται ή απολύονται, όταν έχουν επιτύχει σε όλα τα μαθήματα τη βαθμολογική βάση, που προβλέπεται από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων για κάθε περίπτωση. Οι μαθητές αυτοί προάγονται ή απολύονται επίσης στις ακόλουθες περιπτώσεις: Ι. Οι μαθητές που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γυμνάσιο: α. Όταν υστερούν σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα της Β ομάδας και έχουν μέσο όρο όλων των μαθημάτων και των δυο ομάδων πλήρες οκτώ (8). β. Όταν υστερούν σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα της Α` ομάδας και έχουν μέσο όρο όλων των μαθημάτων της ομάδας αυτής πλήρες δέκα (10). γ. Όταν υστερούν σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα των ομάδων Α και Β και ισχύουν αντίστοιχα οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων της παραγράφου αυτής για τα μαθήματα κάθε ομάδας. ΙΙ. Οι ανωτέρω μαθητές κατά το δεύτερο έτος της φοίτησης τους σε Ελληνικό Γυμνάσιο καθώς και οι μαθητές που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού κατά το πρώτο έτος της φοίτησης τους σε Ελληνικό Γυμνάσιο: α. Όταν υστερούν σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα της Β ομάδας και έχουν μέσο όρο όλων των μαθημάτων και των δυο ομάδων πλήρες δέκα (10). β. Όταν υστερούν σε ένα (1) μέχρι τέσσερα (4) μαθήματα της Α` ομάδας και έχουν μέσο όρο όλων των μαθημάτων της ομάδος αυτής δώδεκα (12). γ. Όταν υστερούν σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα των ομάδων Α και Β και ισχύουν αντίστοιχα οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων της παραγράφου αυτής για τα μαθήματα κάθε ομάδας. 6. Οι μαθητές, που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού και φοιτούν σε Ελληνικό Λύκειο, προάγονται ή απολύονται όταν έχουν επιτύχει σε όλα τα μαθήματα τη βαθμολογική βάση που προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων αυτών για κάθε περίπτωση. Για την προαγωγή ή απόλυση των μαθητών που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού: 39

15 Κεφάλαιο 2 ο Εγγραφές Μετεγγραφές Μαθητών Ι. Κατά το πρώτο έτος της φοίτησης τους σε Ελληνικό Λύκειο εφαρμόζονται οι διατάξεις των εδαφίων β μέχρι και ζ του άρθρου 16 του Β.Δ. 490/68 (ΦΕΚ 161, τ. Α`/ ), καθώς και οι διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 27 του Π.Δ. 298/80 (ΦΕΚ 82, τ. Α` / ) με παράλληλη μείωση των προβλεπόμενων από τις διατάξεις αυτές για την προαγωγή ή απόλυση βαθμολογικών ορίων κατά δυο (2) μονάδες για κάθε περίπτωση. ΙΙ. Για την προαγωγή ή απόλυση των μαθητών κατά το δεύτερο έτος της φοίτησης τους σε Ελληνικό Λύκειο καθώς και των μαθητών που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού κατά το πρώτο έτος της φοίτησης τους σε Ελληνικό Λύκειο εφαρμόζονται οι διατάξεις των εδαφίων β μέχρι και ζ του άρθρου 16 του Β.Δ. 490/68 καθώς και οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Π.Δ. 298/80.με παράλληλη μείωση των προβλεπόμενων από τις διατάξεις αυτές βαθμολογικών ορίων κατά μια (1) μονάδα για κάθε περίπτωση. 7. Οι μαθητές που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού και φοιτούν σε Ελληνικό Σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης παραπέμπονται σε συμπληρωματική εξέταση κατά το μήνα Σεπτέμβριο σε όσα μαθήματα δεν πέτυχαν βαθμό προαγωγής, όταν υστερούν σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα και δεν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου αυτού. 8. Οι ανωτέρω μαθητές, όταν δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου αυτού, δεν κρίνονται άξιοι προαγωγής ή απολύσεως και οφείλουν να φοιτήσουν και πάλι στην ίδια τάξη, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Π.Δ. 465/81 για τους μαθητές του Γυμνασίου και των διατάξεων του Π.Δ. 352/75 (ΦΕΚ 103 τ. Α`/ ) για τους μαθητές του Λυκείου. 9. Οι μαθητές, που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού προάγονται, απολύονται, παραπέμπονται ή επαναλαμβάνουν τα μαθήματα της ίδιας τάξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν για τους υπόλοιπους κανονικούς μαθητές της ημεδαπής>>. Πρόσβαση των ανήλικων υπηκόων τρίτων χωρών στην εκπαίδευση Άρθρο 72 του Ν. 3386/2005 ΦΕΚ 212 τ. Α 1. Ανήλικοι υπήκοοι τρίτων χωρών, που διαμένουν στην Ελληνική Επικράτεια, υπάγονται στην υποχρεωτική σχολική φοίτηση, όπως και οι ημεδαποί. 2. Οι ανήλικοι υπήκοοι τρίτων χωρών, που φοιτούν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, έχουν, χωρίς περιορισμούς, πρόσβαση στις δραστηριότητες της σχολικής ή εκπαιδευτικής κοινότητας. 3. Για την εγγραφή ανήλικων υπηκόων τρίτων χωρών στα δημόσια σχολεία απαιτούνται τα αντίστοιχα με τα προβλεπόμενα για τους ημεδαπούς δικαιολογητικά. Κατ` εξαίρεση, με ελλιπή δικαιολογητικά μπορεί να εγγράφονται στα δημόσια σχολεία και τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών, εφόσον: α. Προστατεύονται από το ελληνικό κράτος με την ιδιότητα του πρόσφυγα και όσων τελούν υπό την προστασία της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών. β. Προέρχονται από περιοχές, στις οποίες επικρατεί έκρυθμη κατάσταση. γ. Έχουν υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση ασύλου. δ. Είναι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα, ακόμη και αν δεν έχει ρυθμισθεί η νόμιμη διαμονή τους σε αυτήν. 4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων σπουδών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αποκτήθηκαν στη Χώρα προέλευσης και οι προϋποθέσεις κατάταξης σε βαθμίδες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς και εγγραφής μαθητών, οι οποίοι είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, στα δημόσια σχολεία. Με όμοια απόφαση μπορεί να ρυθμίζονται θέματα προαιρετικής διδασκαλίας της 40

16 Κεφάλαιο 2 ο Εγγραφές Μετεγγραφές Μαθητών Μετεγγραφές Μαθητών Προθεσμία μετεγγραφών Άρθρο 35 - Π.Δ. 376/1993 Παρ. 1. Οι πάσης φύσεως μετεγγραφές Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων διενεργούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις μέχρι και την 31 Μαρτίου κάθε έτους. Για ιδιαίτερα σημαντικούς λόγους που εκτιμώνται από τον προϊστάμενο της οικείας Δ/νσης ή Γραφείου Δ.Ε., στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το σχολείο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η μετεγγραφή, μπορούν να εγκρίνονται μετεγγραφές μαθητών μέχρι και 15 ημέρες πριν από την έναρξη των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων περιόδου Μαΐου - Ιουνίου. Μετεγγραφαί μαθητών τη αιτήσει των κηδεμόνων Άρθρο 15 - Π.Δ. 104/1979 Παρ 1.Μετεγγραφή μαθητού δημοσίου Γυμνασίου ή Λυκείου εις δημόσιον Γυμνάσιον ή Λύκειον χωρεί υποχρεωτικώς δια την υπηρεσίαν κατόπιν αιτήσεως του κηδεμόνος του, εάν διαπιστωθεί ότι συντρέχει εις των κάτωθι λόγων: α) Ότι ο μαθητής μετώκησεν εις απόστασιν καθιστώσαν αδύνατον ή εξαιρετικώς δυσχερή την φοίτησιν των εις το εξ ου η μετεγγραφή Γυμνάσιον ή Λύκειον. β) Ότι η μετεγγραφή επιδιώκεται προς φοίτησιν εις σχολείον ετέρας κατευθύνσεως ή εις τμήμα ετέρας κατευθύνσεως μη υφισταμένης εις το εξ ου η μετεγγραφή σχολείον. γ) Ότι ο μαθητής ημερησίου Γυμνασίου ή Λυκείου ήρξατο εργαζόμενος προς βιοπορισμόν κατά την ημέραν και ως εκ τούτου, έχει ανάγκην μετεγγραφής εις εσπερινόν Γυμνάσιον ή Λύκειον δ) Ότι ο μαθητής Εσπερινού Γυμνασίου ή Λυκείου έπαυσεν εργαζόμενος βιοποριστικώς την ημέραν και αιτείται την μετεγγραφήν του εις ημερήσιον Γυμνάσιον ή Λύκειον. ε) Ότι ο μαθητής απέκτησεν,κατά τας κειμένας διατάξεις, δικαίωμα φοιτήσεως εις Πρότυπον ή Πειραματικόν Σχολείον. Αι μετεγγραφαί της παρούσης παραγράφου ενεργούνται κατά την διαδικασίαν του άρθρου 17 του παρόντος Π.Δ., μετ` έγκρισιν του Δ/ντού του εις ο η μετεγγραφή Σχολείου κατόπιν αιτήσεως του κηδεμόνος του μαθητού, συνοδευομένης υπό των αποδεικνυόντων τον λόγον της μετεγγραφής στοιχείων. Ο Δ/ντής ούτος δύναται να ζητήση παρά του αιτούντος οιονδήποτε αποδεικτικόν στοιχείον προς σχηματισμόν πεποιθήσεως ότι υφίσταται ο προβαλλόμενος κατά τας διατάξεις της παρούσης παραγράφου λόγος μετεγγραφής. Παρ. 2.Μετεγγραφή μαθητού Ιδιωτικού Γυμνασίου ή Λυκείου εις δημόσιον Γυμνάσιον ή Λύκειον χωρεί υποχρεωτικώς δια την υπηρεσίαν κατόπιν αιτήσεως του κηδεμόνος του, εφ` όσον διαπιστωθεί ότι συντρέχει εις των κάτωθι λόγων: α) Ότι ανέκυψεν αδυναμία καταβολής των δαπανών, τας οποίας συνεπάγεται η φοίτησις του μαθητού εις το ιδιωτικόν σχολείον. β) Ότι ο μαθητής μετώκησεν εις απόστασιν καθιστώσαν αδύνατον ή εξαιρετικώς δυσχερή την φοίτησιν των εις το εξ ου η μετεγγραφή σχολείον. 51

17 Κεφάλαιο 2 ο Εγγραφές Μετεγγραφές Μαθητών γ) Ότι ο μαθητής Εσπερινού Ιδιωτικού Γυμνασίου ή Λυκείου έπαυσεν εργαζόμενος βιοποριστικώς την ημέραν και αιτείται την μετεγγραφήν του εις δημόσιον ημερήσιον Γυμνάσιον ή Λύκειον. δ) Ότι ο μαθητής Ιδιωτικού ημερησίου Γυμνασίου ή Λυκείου ήρξατο εργαζόμενος προς βιοπορισμόν κατά την ημέραν και αιτείται μετεγγραφήν εις δημόσιον εσπερινόν Γυμνάσιον ή Λύκειον. ε) Ότι η μετεγγραφή επιδιώκεται προς φοίτησιν εις σχολείον ετέρας κατευθύνσεως ή τμήμα ετέρας κατευθύνσεως μη υφισταμένης εις το εξ ου η μετεγγραφή σχολείον. στ) Ότι ο μαθητής Ιδιωτικού Γυμνασίου ή Λυκείου απέκτησεν το δικαίωμα φοιτήσεως εις Πρότυπον ή Πειραματικόν Σχολείον κατά τας κειμένας διατάξεις. Αι μετεγγραφαί της παρούσης παραγράφου ενεργούνται κατά την διαδικασίαν του άρθρου 17 του παρόντος Π.Δ., μετ` έγκρισιν του Δ/ντού του εις ο η μετεγγραφή Δημοσίου Γυμνασίου ή Λυκείου, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Παρ. 3. Μετεγγραφή μαθητού ιδιωτικού Γυμνασίου ή Λυκείου εις ιδιωτικόν Γυμνάσιον ή Λύκειον χωρεί υποχρεωτικώς δια την υπηρεσίαν κατόπιν αιτήσεως του κηδεμόνος του μαθητού, υπό τον όρον ότι η μετεγγραφή αυτή δεν συνεπάγεται υπέρβασιν του επιτρεπομένου αριθμού μαθητών εφ` όσον διαπιστωθεί ότι συντρέχει εις των κάτωθι λόγων: α) Ότι ο μαθητής μετώκησεν εις απόστασιν καθιστώσαν αδύνατον ή εξαιρετικώς δυσχερή την φοίτησιν των εις το εξ ου η μετεγγραφή Ιδιωτικόν Γυμνάσιον ή Λύκειον. β) Ότι ο μαθητής Εσπερινού Ιδιωτικού Γυμνασίου ή Λυκείου έπαυσεν εργαζόμενος βιοποριστικώς την ημέραν και αιτείται την μετεγγραφήν του εις ημερήσιον ιδιωτικόν Γυμνάσιον ή Λύκειον. γ) Ότι ο μαθητής Ιδιωτικού ημερησίου Γυμνασίου ή Λυκείου ήρξατο εργαζόμενος βιοποριστικώς κατά την ημέραν και αιτείται μετεγγραφήν εις εσπερινόν ιδιωτικόν Γυμνάσιον ή Λύκειον. δ) Ότι η μετεγγραφή επιδιώκεται προς φοίτησιν εις σχολείον ή τμήμα σχολείου ετέρας κατευθύνσεως μη υφισταμένης εις το εξ ου η μετεγγραφή σχολείον. Παρ. 4. Μετεγγραφή μαθητού δημοσίου Γυμνασίου ή Λυκείου εις ιδιωτικόν Γυμνάσιον ή Λύκειον χωρεί ελευθέρως μέχρις 23 Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Πέραν της ημερομηνίας ταύτης και μέχρι της 1 Μαρτίου η κατά τα ανωτέρω μετεγγραφή επιτρέπεται μόνον εις περίπτωσιν καθ` ην λόγω αποδημίας των γονέων ή του κηδεμόνος ή άλλου αποχρώντος λόγου, εκτιμωμένου υπό του αρμοδίου Γενικού Επιθεωρητού Μ.Ε., η επιμέλεια αυτού ανατίθεται εις σχολικόν οικοτροφείον Παρ. 5.(Όπως αντικαταστάθηκε με την.2 του Αρ. 1 του Π.Δ. 294/80) Αι μετεγγραφαί των παρ. 3 και 4 του παρόντος άρθρου ενεργούνται τη εγκρίσει του Γενικού Επιθεωρητού Μ.Ε. εις την αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το εξ ου η μετεγγραφή σχολείον, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Λοιπαί Μετεγγραφαί Άρθρο 16 - Π.Δ. 104/1979 Παρ. 1.Μετεγγραφαί μαθητών δημοσίου Γυμνασίου ή Λυκείου εις δημόσιον Γυμνάσιον ή Λύκειον ενεργούνται εξ υπηρεσιακής ανάγκης ακόμη και άνευ αιτήσεως των κηδεμόνων των εις περίπτωσιν: α) καταργήσεως Γυμνασίου ή Λυκείου, β) ιδρύσεως Γυμνασίου ή Λυκείου, γ) επιβολής εις μαθητάς της ποινής της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος και δ) υπεραριθμίας των εις το σχολείον φοιτώντων μαθητών. 52

18 Κεφάλαιο 2 ο Εγγραφές Μετεγγραφές Μαθητών Παρ. 2. Μετεγγραφαί μαθητών Ιδιωτικού Γυμνασίου ή Λυκείου εις δημόσιον Γυμνάσιον ή Λύκειον ενεργούνται εξ υπηρεσιακής ανάγκης ακόμη και άνευ αιτήσεως των κηδεμόνων των εις περίπτωσιν: α) παύσεως της λειτουργίας ιδιωτικού Γυμνασίου ή Λυκείου ή τάξεως αυτών, β) υπερβάσεως του καθορισμένου υπερτάτου αριθμητικού ορίου μαθητών και γ) επιβολής εις μαθητήν της κυρώσεως της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος. Αι κατά την παρούσαν παράγραφον μετεγγραφαί μαθητών Ιδιωτικών Γυμνασίων ή Λυκείων δύναται να ενεργώνται και εις Ιδιωτικά Γυμνάσια ή Λύκεια της προτιμήσεως του οικείου κηδεμόνος, αλλά μόνον εν περιπτώσει καταθέσεως υπ` αυτού εγγράφου σχετικής δηλώσεως Παρ. 3. Αι λόγω καταργήσεως ή ιδρύσεως σχολείων μετεγγραφαί ως και αι προς άρσιν της υπεραριθμίας των μαθητών αποφασιζόμεναι ενεργούνται επί τη βάσει των χωροταξικών δεδομένων εν συνδυασμώ, κατά το δυνατόν, και προς τας τυχόν προτιμήσεις των κηδεμόνων των μαθητών. Παρ. 4. Περί των κατά το παρόν άρθρον μετεγγραφών την αποφασιστικήν αρμοδιότητα έχει ο προϊστάμενος της οικείας εκπ/κής περιφερείας Γενικός Επιθεωρητής, εξαιρέσει των ενεργουμένων προς υλοποίησιν των κυρώσεων αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος, δια τας οποίας πλην της επιλογής του εις ο η μετεγγραφή σχολείου η αρμοδιότης είναι μόνον εκτελεστική. Διαδικασία Μετεγγραφών Άρθρο 17 - Π.Δ. 104/1979 Παρ. 1. Ο Δ/ντής του εξ ου η μετεγγραφή σχολείου υποχρεούνται ευθύς μετά την καθ` οιονδήποτε τρόπον έγκρισιν της μετεγγραφής, όπως το ταχύτερον δυνατόν: α) Συμπληρώση και επισημοποιήση δια σφραγίσεως και υπογραφής το προς διαβίβασιν πρωτότυπον Ατομικόν Δελτίον του μετεγγραφομένου μαθητού. β) μεταφέρη εκ του πρωτοτύπου Ατομικού Δελτίου επί ομοιοτύπου τοιούτου τα στοιχεία, επώνυμον, όνομα - όνομα πατρός και μητρός, τον αριθμό μητρώου - μαθητών, τα τυχόν υπάρχοντα στοιχεία επιδόσεως (βαθμούς) τα αφορώντα εις το σχολικόν έτος καθ` ο η μετεγγραφή και τα διαβιβαστικά στοιχεία του ατομικού δελτίου (αριθμόν πρωτοκόλλου, μερομηνίαν, σχολείον προορισμού, Διαταγήν), γ) ενημερώση περί της μεταβολής το μητρώον μαθητών και δ) αποστείλη υπηρεσιακώς και επί αποδείξει εις το εις ο η μετεγγραφή σχολείον το κατά τα ανωτέρω συμπληρωμένον πρωτότυπον ατομικόν δελτίον. Παρ. 2. Προκειμένου περί ιδιωτικών Γυμνασίων και Λυκείων, το κατά τα ανωτέρω πρωτότυπων ατομικόν δελτίον, προ της αποστολής του, θεωρείται και υπό του οικείου Γ.Ε.Μ.Ε. Παρ. 3. Το κατά το εδάφιο β` της παρ. 1 του παρόντος άρθρου συντασσόμενον αντίγραφον ατομικού δελτίου, όπερ δύναται να είναι και πλήρες φωτοαντίγραφον του πρωτοτύπου, επισημοποιημένον και τούτο, καταλαμβάνει την θέσιν του αποσταλέντος πρωτοτύπου. Παρ. 4. Ο αυτός Διευθυντής υποχρεούται ωσαύτως όπως εφοδιάσει τον μετεγγραφόμενον μαθητήν δι` ειδικού υπηρεσιακού σημειώματος, δυνάμει του οποίου ο μαθητής ούτος δύναται να παρακολουθήση την διδασκαλίαν των μαθημάτων εις το εις ο μετεγγράφεται σχολείον μέχρι της λήψεως του ατομικού δελτίου αυτού. Παρ. 5. Ο Διευθυντής του εις ο η μετεγγραφή σχολείου άμα τη λήψει του Ατομικού δελτίου του μετεγγραφομένου μαθητού καταχωρίζει τα στοιχεία αυτού εις το μητρώον Μαθητών και εντάσσει το ατομικόν δελτίον τούτου εις την προσήκουσαν σειράν μεταξύ των ατομικών δελτίων των μαθητών της αυτής τάξεως. 53

19 Κεφάλαιο 2 ο Εγγραφές Μετεγγραφές Μαθητών Παρ. 6. Μετά την περαίωσιν της υπό της προηγουμένης παραγράφου καθοριζομένης διαδικασίας, η μεταγραφή θεωρείται συντελεσθείσα, ο δε μαθητής του λοιπού λογίζεται εγγεγραμμένος εις την δύναμιν του σχολείου. Παρ. 7. Εις ας περιπτώσεις η μετεγγραφή ενεργείται μετ` έγγρισιν του Διευθυντού του εις ο η μετεγγραφή σχολείου, ο Διευθυντής ούτος γνωστοποιεί τούτο δι` υπηρεσιακού σημειώματος εις τον Διευθυντήν του εξ ου η μετεγγραφή σχολείου, μεθ` ο ακολουθείται η υπό των παρ. 1-5 του παρόντος άρθρου προβλεπομένη διαδικασία, η δε μετεγγραφή θεωρείται συντελεσθείσα κατά την παρ.6 του άρθρου αυτού. Παρ. 8. Αι κατά το Αρ. 16 μετεγγραφαί, εγγρινόμεναι υπό των αρμοδίων κατά περίπτωσιν οργάνων, αφορούν εις μετεγγραφάς εντός των ορίων του αυτού νομού. Μετεγγραφαί μαθητών εκτός των ορίων του νομού υπόκεινται αποκλειστικώς εις την έγκρισιν του Διευθυντού του εξ ου η μετεγγραφή σχολείου. Παρ. 9. Αι περί μετεγγραφών αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται εις τα κατά περίπτωσιν έχοντα την αρμοδιότητα της εγκρίσεως όργανα. Σημείωση : Για την πλήρη ανάπτυξη των παραπάνω θεμάτων ανατρέξτε στην «Νομοθεσία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» Μετεγγραφή μεταξύ ΕΠΑΛ. και Γεν. Λυκείου Στην Α Τάξη του ΕΠΑ.Λ μετεγγράφονται : Μαθητές της Α Τάξης του ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ 3. Στη Β Τάξη του ΕΠΑ.Λ μετεγγράφονται : α) Προαχθέντες της Α Τάξης ΓΕ.Λ. β) Μαθητές της Β και Γ ΓΕ.Λ. Άρθρο 8 Δικαιολογητικά εγγραφής ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΕΠΑ.Λ. Εγγραφές -Μετεγγραφές Άρθρο 7 - Γ2/80033/ Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. Για την εγγραφή μαθητή απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. α) Απολυτήριο γυμνασίου ή ενδεικτικό Γ τάξης του παλαιού εξαταξίου γυμνασίου ή β) Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου για όλες τις περιπτώσεις όπου αυτό αποτελεί τυπικό προσόν κατά τις διατάξεις του προηγούμενο άρθρου. Στη περίπτωση αυτή, για να ολοκληρωθεί η εγγραφή, το ΕΠΑ.Λ στο οποίο γίνονται οι εγγραφές πρέπει με έγγραφό του να ζητήσει επαλήθευση τίτλου και ακριβές απόσπασμα του μητρώου του μαθητή από το σχολείο έκδοσης του πτυχίου ή γ) Πιστοποιητικό σπουδαστικής κατάστασης του μαθητή από το σχολείο στο οποίο φοιτούσε ή από το σχολείο στο οποίο φυλάσσονται τα αρχεία σχολείου που καταργήθηκε. Στη περίπτωση αυτή, για να ολοκληρωθεί η εγγραφή, το σχολείο που εκδίδει το πιστοποιητικό σπουδαστικής κατάστασης στέλνει 54

Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ 23 Α ) (όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε)

Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ 23 Α ) (όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε) Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ 23 Α ) (όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε) Οι τροποποιήσεις και συμπληρώσεις σημειώνονται ως εξής: α) Π.Δ. 294/1980 (ΦΕΚ 81 Α ) β) Π.Δ. 485/1983 (ΦΕΚ 184 Α ) γ) Π.Δ. 188/1985 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί µέχρι.. Βαθµός Ασφαλείας: Αθήνα 26-4-02 Αρ. Πρωτ. 44512/Γ2 Βαθµός Προτεραιότητας

Να διατηρηθεί µέχρι.. Βαθµός Ασφαλείας: Αθήνα 26-4-02 Αρ. Πρωτ. 44512/Γ2 Βαθµός Προτεραιότητας 1 Να διατηρηθεί µέχρι.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2511 31 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του απαιτούμενου ημερησίου συναλ λάγματος για την είσοδο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ Φύλλου 2470 16 Σεπτεμβρίου 2014 Όπως τροποποιήθηκε ή συμπληρώθηκε με τις 1. ΥΑ 60687/Δ4/17-4-2015 (ΦΕΚ 723/Β/28-4-2015) (1)(2) Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Φυσικής Αγωγής

Θέματα Φυσικής Αγωγής Θέματα Φυσικής Αγωγής: Αθλητική περιβολή, Απουσία, Βαθμός ετήσιας προόδου στο μάθημα Φ.Α., Απαλλαγή από το μάθημα της Φ.Α., Κλειστά Γυμναστήρια, Αίθουσες Γυμναστικής, Χώροι πολλαπλής χρήσεως Εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων. προεδρικό διάταγμα 201/1998 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 23-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 5954 Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝΑ. τουάρθρουµόνουτουπ..142/1991 (ΦΕΚΑ 59). 1 Ηπαρ.1 τουάρθρου 1 τουπ..191/1992 (ΦΕΚΑ 90) ορίζειότι: «Ωςηµεροµηνίαλήξεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝΑ. τουάρθρουµόνουτουπ..142/1991 (ΦΕΚΑ 59). 1 Ηπαρ.1 τουάρθρου 1 τουπ..191/1992 (ΦΕΚΑ 90) ορίζειότι: «Ωςηµεροµηνίαλήξεως Π.. 104/1979. Περίσχολικούκαιδιδακτικούέτους, υπηρεσιακώνβιβλίων, εγγραφών, µετεγγραφών, φοιτήσεως, διαγωγήςκαιτιµητικών διακρίσεων των µαθητών των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσεως. (ΦΕΚ Α 23). Έχονταςυπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑNONIΣMOI OI ΠΕPI ΛΕITOYPΓIΑΣ TΩN ΔHMOΣIΩN ΣXOΛΕIΩN MΕΣHΣ ΕΚΠΑIΔΕYΣΕΩΣ ΚΑNONIΣMOI TOY 1990 - Κ.Δ.Π. 310/90 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κ.Δ.Π.

ΚΑNONIΣMOI OI ΠΕPI ΛΕITOYPΓIΑΣ TΩN ΔHMOΣIΩN ΣXOΛΕIΩN MΕΣHΣ ΕΚΠΑIΔΕYΣΕΩΣ ΚΑNONIΣMOI TOY 1990 - Κ.Δ.Π. 310/90 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κ.Δ.Π. ΚΑNONIΣMOI OI ΠΕPI ΛΕITOYPΓIΑΣ TΩN ΔHMOΣIΩN ΣXOΛΕIΩN MΕΣHΣ ΕΚΠΑIΔΕYΣΕΩΣ ΚΑNONIΣMOI TOY 1990 - Κ.Δ.Π. 310/90 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κ.Δ.Π. 310/90 Oι Περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15387 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1106 21 Ιουλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 166194 Σχολικό και διδακτικό έτος, εγγραφές, διακοπές, αργί ες, τίτλοι σπουδών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ *01001611307980028* 2197 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 161 13 Ιουλίου 1998 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 200 Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων 201 Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Α.Ν. 2525/1940 Φ.Ε.Κ. 287 τ. Α Άρθρο 63 Έννοια Ορισμός

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Α.Ν. 2525/1940 Φ.Ε.Κ. 287 τ. Α Άρθρο 63 Έννοια Ορισμός ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ν. 2525/1940 Φ.Ε.Κ. 287 τ. Α Άρθρο 63 Έννοια Ορισμός 1 2. Τα φροντιστήρια διακρίνονται εις α) Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως, προπαρασκευάζοντα μαθητάς δια τας εισιτήριους εξετάσεις των σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2470 16 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ. 141641/Γ2 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγγραφές Μετεγγραφές Φοίτηση μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 223/97. O ΠΕPI ΣTOIXΕIΩΔOΥΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΕΩΣ ΝOΜOΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 5

Κ.Δ.Π. 223/97. O ΠΕPI ΣTOIXΕIΩΔOΥΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΕΩΣ ΝOΜOΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 5 Κ.Δ.Π. 223/97 Oι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Κανονισμοί του 1997, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 5 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ Φύλλου 65 30 Μαρτίου 2006 7. Την υπ αριθμ. 74/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, Όπως τροποποιήθηκε με τα παρακάτω : α) Διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Π.Δ. 86/2001 (Φ.Ε.Κ. 73 Α ) (όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα) * * Σημείωση Οι διορθώσεις και οι συμπληρώσεις του Π.Δ. 86/2001 (Φ.Ε.Κ. 73 Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ Φύλλου 81 8 Μαΐου 2008 Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με α) Το ΠΔ 43/2010 ΦΕΚ 86/Α/7-6-2010 β) Το ΠΔ 61/2012 ΦΕΚ 112/Α/3-5-2012 γ)

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρακόπουλος Γιώργος

Δημητρακόπουλος Γιώργος 1 Δημητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr http://users.sch.gr/dimitrako ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων

Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Ο οδηγός αυτός αναφέρεται με συνοπτικό τρόπο στην διαδικασία πρόσληψης Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον οδηγό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1807 2 Ιουλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5954 Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ Φύλλου 81 8 Μαΐου 2008 Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με α) Το ΠΔ 43/2010 ΦΕΚ 86/Α/7-6-2010 β) Το ΠΔ 61/2012 ΦΕΚ 112/Α/3-5-2012 (Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8 1.1. Αντικείμενο, διάρκεια και τίτλος σπουδών... 8 1.2. Πιστοποίηση... 8 1.3. Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : c:\users\παναγιωτησ\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\fq80a1nv\περιοδική κατάρτιση πει 1o (2).

Αριθ. Πρωτ. : c:\users\παναγιωτησ\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\fq80a1nv\περιοδική κατάρτιση πει 1o (2). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ------------ Παπάγου 2012 Αριθ. Πρωτ. : ΘΕΜΑ : Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Π.. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ. Α

Π.. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ. Α Έχοντας υπόψη : Π.. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ. Α Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 και 11 του Ν. 2525/97 (Α 188) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων

Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων Π.Δ. 200/13-7-98 (ΦΕΚ 161 Α') Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 'Εχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του Ν. 1566/85 ``Δομή και λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 67(Ι) του 1996 15(Ι) του 1997 67(Ι) του 1997 10(Ι) του 1999 193(Ι) του 2002 45(Ι) του 2003 25(Ι) του 2004 221 (Ι) του 2004 198(Ι) του 2007 89(Ι) του 2008 88(Ι) του 2009 1(Ι) του 2010

Διαβάστε περισσότερα

β) Η δεύτερη θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδος περιλαμβάνει κατευθυνόμενη πρακτική

β) Η δεύτερη θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδος περιλαμβάνει κατευθυνόμενη πρακτική ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Π-Μ) ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ(ΚΣ/ΑΕΝ) Συντάσσεται και εγκρίνεται κατ επιταγή του άρθρου 22 παρ. 3 του Νόμου 2638/98 (ΦΕΚ Α 204/2-9-1998) Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Σημειώσεις Eπιμορφωτικού Προγράμματος ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η αλματώδης ανάπτυξη των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και

Διαβάστε περισσότερα