Παραδοσιακά, ο όρος. Η σύγχρονη διπλωματία της εκπαίδευσης. Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας Δρ. Αλίκη Μητσάκου [46]

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παραδοσιακά, ο όρος. Η σύγχρονη διπλωματία της εκπαίδευσης. Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας Δρ. Αλίκη Μητσάκου [46]"

Transcript

1

2 Η σύγχρονη διπλωματία της εκπαίδευσης Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας Δρ. Αλίκη Μητσάκου Παραδοσιακά, ο όρος «διπλωματία» χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις αλληλεπιδράσεις των εκπροσώπων κυβερνήσεων, των αξιωματούχων που χρησιμοποιούν ένα συγκεκριμένο σύνολο δεξιοτήτων και γνώσεων προκειμένου να διαμορφώσουν και να επηρεάσουν την εξωτερική πολιτική. Γνωστή ως «σκληρή διπλωματία», διεξάγεται επισήμως για την επίτευξη προσδιορισμένων στόχων που βελτιώνουν Η Δρ. ΑΛΙΚΗ ΜΗΤΣΑΚΟΥ είναι γιατρός. Εργάστηκε και δίδαξε μεταξύ άλλων στα Πανεπιστήμια Stanford, U.C.S.D. και U.C.S.F. Το 2012, ίδρυσε το Διεθνές Κέντρο Πρωτοποριακών Σπουδών που παρουσιάζει προγράμματα άτυπης εκπαίδευσης. τις διεθνείς σχέσεις σε μια αμφίδρομη σχέση. Σε αντιδιαστολή με τα μέσα της παραδοσιακής διπλωματίας, η δημόσια διπλωματία ως «ήπια δύναμη» (soft power) 1, θέτει ως προαπαιτούμενο την αρχή ότι η συζήτηση και η αμοιβαία κατανόηση είναι κομβικός παράγοντας για την επίτευξη των στόχων της εξωτερικής πολιτικής μιας χώρας. Η διαδικασία αναπτύσσεται σε δύο στάδια: διαμορφώνεται το μήνυμα που η χώρα θέλει να μεταδώσει στα κοινά του εξωτερικού και στη συνέχεια τίθενται σε εφαρμογή οι κατάλληλες τεχνικές πειθούς - ανάλογα με το κοινό στο οποίο απευθύνεται - και τα κατάλληλα εργαλεία ερμηνείας και ανάλυσης των αντιδράσεων του κοινού απέναντι στα μηνύματα που δέχεται. Η ήπια δύναμη μιας χώρας στηρίζεται στους πόρους του πολιτισμού, των αξιών και των πολιτικών. Μια έξυπνη στρατηγική ισχύος συνδυάζει σκληρούς και ήπιους πόρους ενέργειας. Η δημόσια διπλωματία είναι ένα σημαντικό εργαλείο στο οπλοστάσιο της «έξυπνης ισχύος», αλλά η έξυπνη δημόσια διπλωματία απαιτεί την κατανόηση του ρόλου της αξιοπιστίας, της αυτοκριτικής και της κοινωνίας των πολιτών στη δημιουργία της 1. Nye Joseph S., Soft Power, The Means to success in World Politics, Public Affairs, 2004 [46] ForeigN AFFAIRS

3 Η σύγχρονη διπλωματία της εκπαίδευσης ήπιας δύναμης. 2 Από το 1919 που ιδρύθηκε το Ινστιτούτο Διεθνούς Εκπαίδευσης (Institute of International Education) 3 στις Η.Π.Α., με το γνωστό πρόγραμμα Fulbright του Υπουργείου Εξωτερικών (State Department) και άλλα 250 σημαντικά εκπαιδευτικά προγράμματα με αποφοίτους 68 νομπελίστες, μέχρι το 1999 που η Υπηρεσία Πληροφόρησης των Η.Π.Α. (United States Information Agency -USIA) εντάχθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών μεσολάβησαν πολλές αλλαγές στις μορφές άσκησης αυτής της διπλωματίας. Η δημόσια διπλωματία αναγνωρίστηκε ήδη από τη δεκαετία του 60 με αφορμή τη δράση της USIA και αναφέρεται στη διεθνή επικοινωνία μιας χώρας, όχι με τις ηγεσίες των άλλων χωρών όπως συμβαίνει στην περίπτωση της παραδοσιακής διπλωματίας, αλλά απευθείας με τους πολίτες και τη διεθνή κοινή γνώμη. Ο όρος «public diplomacy» χρησιμοποιήθηκε επίσημα το 1965 από τον Edmund Gullion, πρύτανη του Fletcher School of Law and Diplomacy του Πανεπιστημίου Tufts, με αφορμή την ίδρυση του Edward R. Murrow Κέντρου Δημόσιας Διπλωματίας (Center for Public Diplomacy), ένα από τα πρώτα ιδρύματα που μελέτησαν αυτόν τον αναδυόμενο τομέα 4. Σύμφωνα με τον ορισμό που διατυπώθηκε τότε, η δημόσια διπλωματία «...αναφέρεται στην επιρροή που έχουν οι δημόσιες συμπεριφορές στην σύλληψη και εκτέλεση δράσεων εξωτερικής πολιτικής. Περιλαμβάνει όψεις των διεθνών σχέσεων πέρα από την παραδοσιακή διπλωματία, όπως τον επηρεασμό της κοινής γνώμης ξένων χωρών, την αλληλοδιάδραση ιδιωτικών ομάδων και συμφερόντων σε μια χώρα με εκείνα των άλλων χωρών, την καταγραφή της επίδρασης των διεθνών σχέσεων στην πολιτική, την επικοινωνία μεταξύ των επαγγελματιών των διεθνών σχέσεων, των διπλωματών και των ξένων ανταποκριτών σε μια διαδικασία διαπολιτιστικής επαφής. Κεντρική έννοια στη δημόσια διπλωματία αποτελεί η διασυνοριακή ροή πληροφορίας και ιδεών» 5. Στην έκθεση της διακομματικής Επιτροπής του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (Centre for Strategic and International Studies CSIS) του 2. Nye Joseph S. Jr., Public Diplomacy and Soft Power, Harvard University, The Annals of the American Academy of Political and Social Science March 2008 vol. 616 no Μάιος 2013 [47]

4 Δρ. Αλίκη Μητσάκου , αναφέρεται ότι πολλά από τα παραδοσιακά μέσα της ήπιας δύναμης, όπως η συμμετοχή του κοινού και η δημόσια διπλωματία, έχουν παραμεληθεί, και υπάρχει έλλειψη στρατηγικού οράματος για τον τρόπο ενσωμάτωσης της ήπιας και σκληρής εξουσίας σε μια «έξυπνη δύναμη» για την αντιμετώπιση των σημερινών και των μελλοντικών προκλήσεων. Η δημόσια διπλωματία είναι ένας από τους πέντε κρίσιμους πυλώνες για την επίτευξη των ανωτέρω περιγραφόμενων στόχων. Σήμερα, η δημόσια διπλωματία περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δράσεις (από τα πολιτιστικά και εκπαιδευτικά προγράμματα μέχρι την διακίνηση πληροφοριών και τις οπτικοακουστικές παραγωγές) που συμβάλλουν στην προώθηση του εθνικού συμφέροντος μιας χώρας μέσα από την αμοιβαία κατανόηση, την πληροφόρηση και τον επηρεασμό των ξένων κοινών, με την συνεργασία δημόσιων οργανισμών αλλά ιδιαίτερα με την συνεργασία του ευρύτερου τομέα των μη κυβερνητικών φορέων 7. Στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη εποχή, των ψηφιακών επικοινωνιών και των εύκολων μετακινήσεων, η εκπροσώπηση της χώρας δεν είναι πλέον αποκλειστικό προνόμιο των διπλωματών. Η αποτελεσματικότητα του «hard power» έχει αρχίσει να αμφισβητείται μπροστά στα βαθύτερα και μονιμότερα αποτελέσματα των τεχνικών της «ήπιας διπλωματίας» αλλά και της «έξυπνης δύναμης» 8. Πράγματι, η διπλωματία είναι ένα ειρηνικό μέσο για την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής, με win-win προσεγγίσεις, και, ασκώντας επιρροή στην κοινή γνώμη ως προς την διαμόρφωση και άσκηση εξωτερικής πολιτικής, επηρεάζει άμεσα τις διεθνείς σχέσεις μεταξύ κρατών. Τελικά, η ουσία της διπλωματίας είναι απλά η ικανότητα του ατόμου να εμπλακεί σε αλληλεπιδράσεις με επιδεξιότητα, διακριτικότητα και ευαισθησία, δηλαδή με όρους «ήπιας διπλωματίας» (soft diplomacy). Σήμερα, η διπλωματία ασκείται σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας διπλωματίας, της διπλωματίας των πολιτών, της πολιτιστικής διπλωματίας, της διπλωματία για την υγεία, ακόμη και της διπλωματίας της επιστήμης. Κάθε προσέγγιση χρησιμοποιεί τις δεξιότητες της διπλωματικής επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, προκειμένου να επηρε Riordan Shaun, The new Diplomacy, Polity Press, Wilson III Ernest J., Hard Power, Soft Power, Smart Power, University of Southern California, The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science March 2008 vol. 616 no [48] ForeigN AFFAIRS

5 Η σύγχρονη διπλωματία της εκπαίδευσης άσουν θετικά μια συγκεκριμένη ιδέα ή τομέα. Σε αυτή τη διαδικασία εξέλιξης της άσκησης διπλωματίας, οι καινούργιες τεχνολογίες ανοίγουν προκλήσεις για την αποτελεσματικότητά της στο ευρύ κοινό. Η σύγχρονη διπλωματία περνάει πλέον και από το Twitter 9, το Facebook και το Youtube, και αναλύεται η αποτελεσματικότητά της σε σχέση με τον αριθμό των μελών της κοινωνίας που επηρεάζει σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, διαμορφώνοντας αυτό που αποκαλείται «διεθνείς σχέσεις». Από όλες τις μορφές δημόσιας διπλωματίας η «εκπαιδευτική διπλωματία», ή η «διπλωματία της εκπαίδευσης», μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει την μακρότερη ιστορία. Η γνώση, κάθε μορφής, είναι ένα χαρακτηριστικό απαραίτητο για την επιβίωση. Οι άνθρωποι πάντα ενδιαφέρονταν για τους τρόπους που οι κοινωνίες αποκτούν και χρησιμοποιούν τις γνώσεις, τον τρόπο με τον οποίο η γνώση μεταφράζεται σε δεξιότητες, τη μέθοδο που η γνώση στηρίζει και μεταμορφώνει τις κοινωνίες και τους τρόπους με τους οποίους τα παιδιά μαθαίνουν και διδάσκονται. Από την εποχή του Αριστοτέλη αλλά και νωρίτερα, εκπαιδευτικοί, ανθρωπολόγοι, κοινωνιολόγοι και άλλοι, διάνυσαν μεγάλες αποστάσεις για να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο μάθησης, εκπαίδευσης και πολιτιστικής ανάπτυξης των νέων ανθρώπων όπως συμβαίνει στο πλαίσιο των κοινοτήτων και των εθνών. Αυτές οι διεθνείς σχέσεις των αρχικών «εξερευνητών» συχνά αφορούσαν στην ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις φιλοσοφίες και τις πρακτικές που σχετίζονται με επίσημες και ανεπίσημες μεθόδους εκπαίδευσης. Αυτοί οι πρώιμοι ταξιδιώτες θα μπορούσαν να θεωρηθούν οι πρώτοι «διπλωμάτες της εκπαίδευσης». Η εκπαιδευτική διπλωματία (Education Diplomacy) είναι επίσης μια αναδυόμενη έννοια και, ως εκ τούτου, δεν υπάρχει ακόμα σαφής ορισμός της. Στην πραγματικότητα, ο όρος μόλις τώρα αρχίζει να χρησιμοποιείται για να περιγράψει τρόπους διαμόρφωσης πολιτικών και συστημάτων που αφορούν στην εκπαίδευση, χωρίς ακόμα να έχει επεκταθεί σε τρόπους διαμόρφωσης «συνειδήσεων», ίσως γιατί στον τομέα αυτό απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις ψυχολογίας. Στην πιο βασική της μορφή, ως «διπλωματία της εκπαίδευσης» θεωρείται η διεπιστημονική, διακρατική ανταλλαγή των θεωριών, ιδεών και εννοιών που προωθούν την εκπαίδευση. Αυτό το είδος ανταλλαγής υπήρχε για πολλά 9. Μάιος 2013 [49]

6 Δρ. Αλίκη Μητσάκου χρόνια και περιλαμβάνει διεθνείς συζητήσεις σχετικά με τον σκοπό και την πρακτική της εκπαίδευσης. Στο παρελθόν, ο όρος εκπαιδευτική διπλωματία έχει χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο διεθνών προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών, ως εκπαιδευτική εμπειρία και γνωριμία με άλλους πολιτισμούς. Εντός των ορίων της εκπαιδευτικής διπλωματίας μπορούν ακόμα να ενταχθούν δραστηριότητες που αφορούν την χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, πολιτικές ή καινοτόμες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση, την υποστήριξη της ένταξης της εκπαίδευσης σε διεθνείς συνθήκες ή την χρήση δεξιοτήτων πειθούς για τη βελτίωση στην πρόσβαση και την ποιότητα της εκπαίδευσης σε τοπικές κοινωνίες. Η σημασία της παιδείας ως γέφυρα για την προώθηση της ειρήνης, της παγκόσμιας ασφάλειας και των βιώσιμων λύσεων σε σύνθετα προβλήματα του ανθρώπου αποτελεί βασική έννοια της διπλωματίας της εκπαίδευσης. Όπως αναφέρει ο Allan E. Goodman, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ινστιτούτου Διεθνούς Εκπαίδευσης (Institute of International Education) 10 «..η διεθνής εκπαίδευση αποτελεί το θεμέλιο για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων, και είναι απαραίτητο συστατικό της αναβίωσης της δημόσιας διπλωματίας για την ανοικοδόμηση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Μέσω της διεθνούς εκπαίδευσης έχουμε καθιερώσει στο Ίδρυμα μόνιμο διάλογο για την εταιρική σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο ώστε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για διαρκή παγκόσμια ειρήνη, ασφάλεια και ευημερία. Ο στόχος είναι να γίνει η διεθνής εκπαίδευση και οι εκπαιδευτικές ανταλλαγές μέρος της άσκησης της δημόσιας διπλωματίας...» Η Ένωση Διεθνών Εκπαιδευτών (NAFSA: Association of International Educators) 11 δηλώνει στο πλαίσιο της Επιτροπής για την «έξυπνη ισχύ» ότι «μια αποτελεσματική δημόσια διπλωματία θα πρέπει να περιλαμβάνει πολιτιστικές και εκπαιδευτικές ανταλλαγές, ανταλλαγές ιδεών, πληροφοριών και ανθρώπων» Σήμερα, που οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε διεθνές επίπεδο προκαλούν αλληλεπιδράσεις με επιπτώσεις σε ευρύτερη κλίμακα, σε συνδυασμό με τις δυνατότητες και τις ικανότητες οικοδόμησης σταθερών σχέσεων εμπιστοσύνης με βάση την ψυχολογία της εκπαίδευσης, υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους η διπλωματία της εκπαίδευσης θα πρέπει να πάρει σημα [50] ForeigN AFFAIRS

7 Η σύγχρονη διπλωματία της εκπαίδευσης Eric Gaillard/Reuters Η Ελλάδα διαθέτει ένα ασύγκριτο πλεονέκτημα στον τομέα της διπλωματίας της εκπαίδευσης, με την ιστορία της και τον πολιτισμό του παρελθόντος της, το οποίο δεν έχει επαρκώς αναπτύξει. Το στιγμιότυπο είναι από αίθουσα Λυκείου στη νότια Γαλλία. ντική θέση μεταξύ των άλλων τύπων διπλωματίας. Όπως συμβαίνει και με την κυβερνητική διπλωματία, η εκπαιδευτική διπλωματία μπορεί να εφαρμοστεί χρησιμοποιώντας ήπια ή σκληρή μορφή, και μπορεί να περιλαμβάνει παράγοντες, από κρατικούς αξιωματούχους μέχρι εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και φυσικά εκπαιδευτικούς. Όλες οι μορφές της εκπαιδευτικής διπλωματίας μπορούν να ασκηθούν σε μακρο -διεθνές ή μικρο-τοπικό επίπεδο. Η εξεύρεση λύσεων σε πολύπλοκα κοινωνικά προβλήματα στο πλαίσιο της νέας παγκόσμιας πραγματικότητας απαιτεί ένα διαφορετικό σύνολο δεξιοτήτων από εκείνες που μέχρι τώρα θεωρούνταν επαρκείς. Σε σχετικές δημοσκοπήσεις έχει διαπιστωθεί η υποστήριξη του κοινού σε αυτές τις πρωτοβουλίες αλλά και η διαπίστωση ότι οι νέες γενιές χρειάζονται διεθνείς δεξιότητες. Η Διεθνής Ένωση για την Παιδική Εκπαίδευση (Association for Childhood Education Μάιος 2013 [51]

8 Δρ. Αλίκη Μητσάκου International -ACEI 12 ) αναφέρει την «διπλωματία της εκπαίδευσης» για την εκπαίδευση, την ανάπτυξη και την ευημερία των παιδιών, ως μια αναδυόμενη έννοια που έχει σοβαρές επιπτώσεις στην κοινωνική και οικονομική πορεία όλων των εθνών. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η εφαρμογή των δεξιοτήτων της διπλωματίας για την βελτίωση της πρακτικής εκπαίδευσης, των πολιτικών και τις ευκαιρίες πρόσβασης, είναι καθοριστικές. Γιατί τώρα; Γατί ο κόσμος είναι πλέον παγκοσμιοποιημένος, αλληλεξαρτώμενος και ραγδαία μεταβαλλόμενος. Η παιδεία και η εκπαίδευση προσφέρουν μια πλατφόρμα για τη διασφάλιση ότι η επόμενη γενιά θα είναι έμπειρη σε θέματα ζωτικής σημασίας για το ανθρώπινο μέλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η επικοινωνία και η συνεργασία μέσω της δημόσιας διπλωματίας, αποτελούν έναν αποτελεσματικό τρόπο για να μοιράζονται πληροφορίες και ιδέες με κατάλληλη ευαισθησία σε διάφορους πολιτισμούς και έθνη. Συνδυάζοντας παιδεία και διπλωματία, προσφέρεται ένα δυναμικό και ισχυρό εργαλείο που διαμορφώνει θετικά τον κόσμο μας σε ένα περιβάλλον που αποτελείται από τους πολίτες, την κυβέρνηση, τους φορείς της αγοράς, την Κοινωνία των Πολιτών, αλλά και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Ταυτόχρονα, στη σύγχρονη εποχή που χαρακτηρίζεται από την ελεύθερη ροή ανθρώπων, ιδεών, κεφαλαίων και αγαθών, ανταλλάξιμων διαμέσου συνόρων, ο εταιρικός επιχειρηματικός κόσμος αναζητά στελέχη, άνδρες και γυναίκες, που δεν διαθέτουν μόνο ακαδημαϊκά προσόντα αλλά και διανοητικές δεξιότητες, που περιλαμβάνουν την κατανόηση των πολιτιστικών συνήθειων και των τοπικών ιδιαιτεροτήτων. Εντάσσοντας την διπλωματία της εκπαίδευσης στην εθνική πολιτική, με διεθνή προγράμματα ανταλλαγής διαμορφωμένα με βάση την ψυχολογία, δημιουργούνται σταθερές βάσεις συνεργασίας και εξέλιξης μεταξύ ανθρώπων και κρατών 13. Η έννοια της μάθησης 14 έχει άμεση σχέση με τη μόνιμη αλλαγή στη συμπεριφορά του ατόμου, ως αποτέλεσμα εμπειρίας και πράξης, και έχει προσωπικό χαρακτήρα, αφού κάθε άτομο μαθαίνει με το δικό του μοναδικό τρόπο. Οι αλλαγές του ατόμου μέσω της μάθησης συντελούνται στο πεδίο των γνώσεών του, των δεξιοτήτων και των στάσεών του Bigge (1990) [52] ForeigN AFFAIRS

9 Η σύγχρονη διπλωματία της εκπαίδευσης Και ασφαλώς δεν ολοκληρώνεται μόνο μέσα από ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά είναι μια συνεχής διεργασία που συντελείται δια βίου και χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους και μέσα. Μεγάλος αριθμός ερευνητών μελετά και ερευνά τις έννοιες και την αποτελεσματικότητα της τυπικής μάθησης (formal learning), της άτυπης μάθησης (Informal Learning) και της μη τυπικής μάθησης (non formal Learning). Οι Dweck 15 και Claxton 16 ανέπτυξαν τη θεωρία και την σχετική μεθοδολογία της άτυπης μάθησης που βασίζεται στην ενεργό -αν και μη συνειδητοποιημένη- συμμετοχή των ατόμων. Αυτή η διαδικασία διακρίνει την άτυπη μάθηση από την επίσημη και τις άλλες μορφές σιωπηρής μάθησης 17. Ο στόχος της συγκεκριμένης διαδικασίας μάθησης βασίζεται στο ότι «όταν κάποιος αλλάζει άποψη, συμβαίνουν πολλά σημαντικά πράγματα, και ο αναπροσδιορισμός των δεδομένων είναι δυνατόν να οδηγήσει τους μαθητές αλλά και τους επαγγελματίες σε καλύτερες επιδόσεις, εφ όσον διδάσκονται ότι οι ικανότητες και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας είναι δυνατόν να αναπτυχθούν και κατ' επέκταση να αλλάξουν». Από την μακρόχρονη προσωπική εμπειρία άσκησης δημόσιας διπλωματίας μέσω της Κοινωνίας των Πολιτών, η εικόνα της Ελλάδας διατηρούσε σταθερές βάσεις στην διεθνή κοινότητα. Η αποτελεσματική άσκηση πρακτικών διεθνούς εκπαίδευσης προσφέρει ακόμα πολλές δυνατότητες ενίσχυσης των ελληνικών διεθνών σχέσεων. Η ενασχόληση σχεδόν επί 20ετία σε διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα και από η παρακολούθηση των συμμετεχόντων σε αυτά μέσω του υπάρχοντος δικτύου αποφοίτων (alumni network) δείχνει ότι το μακροχρόνιο όφελος που προκύπτει στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την γενικότερη θεώρηση της ζωής αλλά και τους δεσμούς που δημιουργούνται με την χώρα που φιλοξενεί τους μελετητές αλλά και με τους πολίτες της, αποδεικνύει την επιτυχία του πειράματος, το οποίο μέσω της συνεχούς αξιολόγησης αναθεωρείται κάθε φορά. Είναι φυσιολογικό να υπάρχουν και απώλειες, που στατιστικά ανέρχονται στο 15% περίπου, αλλά περισσότερο από 25% δηλώνει σε δεύτερο χρόνο και με ωριμότερες συνθήκες, ότι το πρόγραμμα άλλαξε τις θεωρήσεις του, ενώ το ίδιο περίπου ποσοστό διατηρεί δε- 15. Carol S. Dweck: Self-theories: Their Role in Motivation, Personality, and Development (Essays in Social Psychology), Guy Claxton: Building Learning Power (2002). 17. Mέσω των καθημερινών δραστηριοτήτων Μάιος 2013 [53]

10 Δρ. Αλίκη Μητσάκου σμούς πέραν της δεκαετίας. Παρατηρήθηκαν διαφορές ως προς την διάθεση συμμετοχής και εμπλοκής των νέων με βάση την εθνικότητά τους. Αποδίδονται στην γενικότερη «παιδεία» της χώρας και την διαμόρφωση της αντιμετώπισης της ζωής. Ως παράδειγμα θα αναφέρουμε μια σχετική «αδιαφορία» κάποιων για συμμετοχή σε επιλεκτικές εκπαιδευτικές διαδικασίες, την γλωσσική ανεπάρκεια κάποιων άλλων (στα αγγλικά), την αξιοσημείωτη διεύρυνση των οριζόντων που αποκτούν ειδικά οι Αμερικανοί, αλλά και την έντονη «ανάγκη» για επιτυχία που επιδεικνύουν οι νέοι από λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Καθώς η τάση της παγκοσμιοποίησης ευνοεί με κάθε τρόπο τη διακίνηση ανθρώπων, κεφαλαίων και υπηρεσιών, η έννοια του τόπου και η σχέση του με τον καθένα παίρνει ξεχωριστή σημασία και γίνεται εξαιρετικά περίπλοκη. Οι άνθρωποι σήμερα είναι έτοιμοι να αναγνωρίσουν σαν το δικό τους τόπο, περιοχές γεωγραφικά πολύ ευρύτερες από όσο το έκαναν σ το παρελθόν. Η εικόνα και η φήμη μιας χώρας αποτελούν δημόσια αγαθά με πολλαπλά υλικά και άυλα οφέλη, διαφορετικά για κάθε κράτος και τους πολίτες του. Η δημόσια διπλωματία, χωρίς να αντικαθιστά την παραδοσιακή διπλωματία, αντλώντας πόρους από την «ήπια ισχύ» αποτελεί τον πυρήνα της εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής. Στον σύγχρονο πολυπολικό κόσμο, ο οποίος αποτελεί απτή πραγματικότητα, η Ελλάδα καλείται να αναπτύξει μια δομημένη, αποτελεσματική πολιτική δημόσιας διπλωματίας, δηλαδή μια πολυσύνθετη πολιτική παρέμβαση ενός σύγχρονου δημοκρατικού κράτους στη διεθνή σκακιέρα, προς όφελος τους ελληνικού έθνους, μέσω της αμοιβαίας κατανόησης των λαών και της οικοδόμησης σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ τους. Αυτή η σύγχρονη επικοινωνιακή πολιτική δεν πρέπει να βασίζεται πλέον μόνο στον κλασικό πυλώνα της πολιτικής διπλωματίας αλλά οφείλει να συμπεριλαμβάνει και τον πυλώνα της δημόσιας διπλωματίας. Η Ελλάδα διαθέτει ένα ασύγκριτο πλεονέκτημα στον τομέα της δημόσιας διπλωματίας (αλλά και ειδικότερα στην διπλωματία της εκπαίδευσης) το οποίο δεν το έχει επαρκώς αναπτύξει, με την ιστορία της και τον πολιτισμό του παρελθόντος της. Η συμβολή και η υποστήριξη στον τομέα αυτό είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν για τις γενιές που έρχονται. [54] ForeigN AFFAIRS

«Το επαγγελματικό προφίλ του εκπαιδευτή ενηλίκων στην Ελλάδα: ζητήματα ανάπτυξης δεξιοτήτων τους στο χώρο εργασίας»

«Το επαγγελματικό προφίλ του εκπαιδευτή ενηλίκων στην Ελλάδα: ζητήματα ανάπτυξης δεξιοτήτων τους στο χώρο εργασίας» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ... 35 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ... 36 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ...

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ... 35 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ... 36 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ... Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΑΠΗ ΔΡΟΣΟΥΛΑ ΜΟΛΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΜ:086/07 ΑΜ:249/07 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για τον τρόπο χρήσης των πληροφοριών που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακάλυψη Ικανοτήτων. Εργαλεία για το μέλλον σας. Αποτελέσματα εκτίμησης ικανοτήτων για νέους

Ανακάλυψη Ικανοτήτων. Εργαλεία για το μέλλον σας. Αποτελέσματα εκτίμησης ικανοτήτων για νέους Ανακάλυψη Ικανοτήτων Εργαλεία για το μέλλον σας Αποτελέσματα εκτίμησης ικανοτήτων για νέους 1 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εύρεση εργασίας είναι εξαιρετικά δύσκολη για τους νέους με λίγα ή καθόλου τυπικά προσόντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κα ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακάλυψη Ικανοτήτων. Εργαλεία για το µέλλον σας. Αποτελέσματα εκτίμησης ικανοτήτων για νέους

Ανακάλυψη Ικανοτήτων. Εργαλεία για το µέλλον σας. Αποτελέσματα εκτίμησης ικανοτήτων για νέους Ανακάλυψη Ικανοτήτων Εργαλεία για το µέλλον σας Αποτελέσματα εκτίμησης ικανοτήτων για νέους 1 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εύρεση εργασίας είναι εξαιρετικά δύσκολη για τους νέους με λίγα ή καθόλου τυπικά προσόντα.

Διαβάστε περισσότερα

«Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις ΜΜΕ»

«Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις ΜΜΕ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις ΜΜΕ» Διπλωματική Εργασία για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ναυτιλία, Μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Δεξιότητες των επαγγελματιών και Διαδρομές απόκτησης προσόντων στην Ευρώπη Επαγγελματοποιώντας τη

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου. Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία

Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου. Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμου Δημήτρης ΜΔΠ/0107 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δήμου Δημήτρης ΜΔΠ/0107 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ποιότητα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες Στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΤΡΑ 2008 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΚΟΥΣΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Α.Μ. 69 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Νοσηλευτές: Μια Δύναμη Αλλαγής Ένας Ζωτικός Πόρος για την Υγεία

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Νοσηλευτές: Μια Δύναμη Αλλαγής Ένας Ζωτικός Πόρος για την Υγεία Νοσηλευτές: Μια Δύναμη Αλλαγής Ένας Ζωτικός Πόρος για την Υγεία Διεθνής Ημέρα των Νοσηλευτών 2014 1 All rights, including translation into other languages, reserved. No part of this publication may be

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ»

«ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 «ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ» 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Από τότε που χρησιμοποιήθηκε ο όρος πολλοί ήταν εκείνοι που προσπάθησαν να δώσουν έναν ορισμό, που να καλύπτει την ταχύτητα της εξέλιξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ... 3 1.1. Παράγοντες Καινοτομίας... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα Τηλ. 210 8846852, Fax: 210 8846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Σύμφωνα με τον Κάτο, 1996 ο όρος «καινοτομία» σημαίνει την ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος, μιας νέας τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία «Εκπαίδευση Ενηλίκων: Η περίπτωση της τουρκικής γλώσσας στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης»

Μεταπτυχιακή Εργασία «Εκπαίδευση Ενηλίκων: Η περίπτωση της τουρκικής γλώσσας στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης» ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Μ.Σ.: Σπουδές στις Γλώσσες και τον Πολιτισμό των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης Μεταπτυχιακή Εργασία «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 21 (AGENDA 21)

ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 21 (AGENDA 21) Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 21 (AGENDA 21) Σειρά: Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Τεύχος 4 Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική. Mobilize Youth Employability Initiative ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Νεανική. Mobilize Youth Employability Initiative ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Νεανική Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα Mobilize Youth Employability Initiative ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 04-05 Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ MOBILIZE YOUTH EMPLOYABILITY IN GREECE 06-07 Πρόλογοι 08-09 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΓΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΓΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΓΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 59. Η έκφραση οικονοµία έντασης γνώσης δηµιουργήθηκε για να περιγράψει την τάση των προηγµένων οικονοµιών να εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τη

Διαβάστε περισσότερα

DACTIVE. disability and active citizenship. Project n : 510773- LLP- 1-2010- 1- IT- GRUNDTVIG- GMP

DACTIVE. disability and active citizenship. Project n : 510773- LLP- 1-2010- 1- IT- GRUNDTVIG- GMP DACTIVE disability and active citizenship Επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς για πρακτικές παρεμβάσεις που απευθύνονται σε άτομα με νοητικές αναπηρίες με σκοπό την ανάπτυξη των ικανοτήτων ενεργής

Διαβάστε περισσότερα