Η Ευρωπαϊκή Ένωση εστιάζει το ενδιαφέρον της στην προστασία της φύσης. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Ευρωπαϊκή Ένωση εστιάζει το ενδιαφέρον της στην προστασία της φύσης. Ευρωπαϊκή Επιτροπή"

Transcript

1 Η Ευρωπαϊκή Ένωση εστιάζει το ενδιαφέρον της στην προστασία της φύσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2

3 Η Ευρωπαϊκή Ένωση εστιάζει το ενδιαφέρον της στην προστασία της φύσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση Περιβάλλοντος

4 Αντίτυπα αυτής της έκδοσης διατίθενται δωρεάν µέχρις εξαντλήσεώς της στην παρακάτω διεύθυνση: Centre d'information(bu-9 0/11)(Κέντρο Πληροφόρησης) Direction générale de l'environnement (Γενική ιεύθυνση Περιβάλλοντος) Commission européenne (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) B-1049 Bruxelles Φαξ (32-2) Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχονται από το Internet µέσω του εξυπηρετητή Europa (http://europa.eu.int). Βιβλιογραφικό δελτίο υπάρχει στο τέλος του τεύχους. Λουξεµβούργο: Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2002 ISBN Ευρωπαϊκές Κοινότητες, 2002 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή µε αναφορά της πηγής. Printed in Belgium ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΣΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜEΝΟ ΧΑΡΤI

5 3 Πρόλογος Η βαρύτητα των ενεργειών που αποσκοπούν στην προστασία της φυσικής κληρονοµιάς µας αυξήθηκε στο πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τα τελευταία 30 χρόνια. Το 1973 τέθηκε σε ισχύ το πρώτο πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον. Τον Απρίλιο του 1979 η οδηγία για τα πτηνά ήταν το πρώτο νοµοθέτηµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποσκοπούσε στη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος τόσο για εµάς όσο και για τις επερχόµενες γενεές. Το 1951 τα έξι ιδρυτικά έθνη που υπέγραψαν τη συνθήκη των Παρισίων και δηµιούργησαν την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα επικέντρωναν το ενδιαφέρον τους µάλλον στην ανάπτυξη των αντίστοιχων βιοµηχανικών κλάδων παρά στην αξιολόγηση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. Από το 1970 όµως, η προσοχή σε διεθνές επίπεδο άρχισε να εστιάζεται στις ολοένα µεγαλύτερες ζηµίες που προκαλούσε ο τρόπος ζωής µας στη φύση και τους πόρους της. Έκτοτε, η πρόνοια για τα ζώα, τα πτηνά, τα φυτά και τα τοπία που απαντούν στα εδάφη µας κατέστη συστατικό στοιχείο της χαρασσόµενης πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αποφάσεις που αφορούν καθοριστικά ζητήµατα όπως οι µεταφορές, η ενέργεια και η γεωργία δεν λαµβάνονται πλέον δίχως να συνυπολογίζονται οι επιπτώσεις τους στην άγρια ζωή και το περιβάλλον. Πολλοί από τους κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ευαισθητοποιήθηκαν σε ό,τι αφορά τις απειλές που αντιµετωπίζει το περιβάλλον και ύψωσαν τη φωνή τους ζητώντας την ανάληψη δράσεων σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα 15 κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύπτουν µια περιοχή που εκτείνεται από τον Αρκτικό Κύκλο στον Βορρά έως τα θερµά ύδατα της Μεσογείου στον Νότο. Από τις ανεµοδαρµένες ακτές του Ατλαντικού και ώς τις κορυφές των Άλπεων, η Ένωση καλύπτει ευρύ φάσµα φυσικών ενδιαιτηµάτων που χαρακτηρίζονται από εντυπωσιακή ποικιλία πανίδας και χλωρίδας. Παντού όµως η ως άνω «βιοποικιλότητα» αντιµετωπίζει κινδύνους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση καθιέρωσε νέα και

6 4 ισχυρότερα εργαλεία τόσο νοµικά όσο και χρηµατοοικονοµικά για τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος. Ορισµένοι θεωρούν ότι η προστασία της φύσης συνεπάγεται υποβάθµιση των συνθηκών διαβίωσης, αναστολή της οικονοµικής ανάπτυξης και περιορισµό των ατοµικών ελευθεριών όσον αφορά την απόλαυση της φύσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιθέτως θεωρεί, βασιζόµενη στο γεγονός ότι οι άνθρωποι αποτελούν µέρος της φύσης, ότι τα δύο αυτά στοιχεία αποδίδουν καλύτερα συνεργαζόµενα. Θεωρούµε ότι η πρόνοια για το περιβάλλον είναι δυνατόν να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων, καθώς και να τονώσει οικονοµικούς τοµείς όπως ο δασικός τοµέας και ο τουρισµός. Η προστασία της άγριας ζωής είναι δυνατόν να συνυπάρξει µε τα κοινωνικά και οικονοµικά συµφέροντα, αλλά προκειµένου να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να υλοποιήσουµε τη λεγόµενη «αειφόρο ανάπτυξη»,δηλαδή να αναζητήσουµε µεθόδους βελτίωσης της ποιότητας διαβίωσης δίχως να επιβαρύνουµε το περιβάλλον, τις µελλοντικές γενεές και τους λαούς τόσο των ευκατάστατων όσο και των αναπτυσσόµενων χωρών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει ότι η υποστήριξη και η συµµετοχή των ανθρώπων σε τοπικό επίπεδο, στη «βάση», είναι καθοριστικής σηµασίας προκειµένου να διασωθούν τα φυσικά ενδιαιτήµατα και η άγρια ζωή. Αλλά η Ένωση δύναται επίσης να διαδραµατίσει εν προκειµένω καθοριστικό ρόλο. Κατά πρώτον, η πανευρωπαϊκή νοµοθεσία παρέχει ένα συνεκτικό πλαίσιο εντός του οποίου εγγράφονται οι δραστηριότητες των εθνικών και των τοπικών αρχών, των µη κυβερνητικών οργανώσεων και των ατόµων που ασχολούνται µε τη διατήρηση της φύσης. Κατά δεύτερον, τα προγράµµατα χρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσφέρουν ζωτική υποστήριξη προς τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας. Στο παρόν φυλλάδιο συνοψίζεται η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την προστασία της φύσης.

7 5 Η προστασία της φύσης Τα ζητήµατα Είδη και ενδιαιτήµατα Τα 15 κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύπτουν το µεγαλύτερο µέρος της υτικής Ευρώπης, µε επιφάνεια που υπερβαίνει τα 3 εκατ. km 2 και πληθυσµό 370 εκατ. Η πλούσια φυσική κληρονοµιά µας περιλαµβάνει τεράστια ποικιλία µορφών ζωής καθώς και τοπία αξιοθαύµαστου και ξεχωριστού φυσικού κάλλους. Περιλαµβάνει επίσης πολλές χιλιάδες τύπους ενδιαιτηµάτων, όπου φιλοξενούνται 150 είδη θηλαστικών, 520 είδη πτηνών, 180 είδη ερπετών και αµφίβιων, 150 είδη ιχθύων, φυτικά είδη και τουλάχιστον είδη ασπόνδυλων ( 1 ). Εντούτοις, και παρά τις προσπάθειες που καταβάλλουν µε τις πολιτικές τους σχετικά µε τη διαφύλαξη της φύσης τα κράτη µέλη, πολλά από τα είδη συρρικνώνονται ταχέως. Σήµερα τα µισά των ειδών των θηλαστικών και το ένα τρίτο των ειδών των ερπετών, πτηνών και ιχθύων βρίσκονται σε κίνδυνο. Η ρύπανση και η αλιεία απειλούν σοβαρά θαλάσσια είδη όπως η φώκια-µοναχός και οι θαλάσσιες χελώνες. Πουλιά όπως η λεπτοµύτα έχουν καταστεί τόσο σπάνια που κινδυνεύουν να εκλείψουν, ενώ έχουν µειωθεί θεαµατικά και οι αριθµοί κοινών ειδών όπως ο κορυδαλλός και η ποταµίδα. Υπάρχουν φυτικά είδη που κινδυνεύουν 27 εκ των οποίων κινδυνεύουν µάλιστα να εκλείψουν. ( 1 ) Τα αριθµητικά στοιχεία από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), Κοπεγχάγη, 1995.

8 6 Η οδηγία για τους οικοτόπους του 1992 προσδιόρισε τα είδη που αντιµετωπίζουν κίνδυνο και τα ενδιαιτήµατα που χρήζουν προστασίας στο έδαφος των κρατών µελών: Εµβαδόν ως Βιογεωγραφικές ποσοστό ζώνες επί % της ΕΕ Ενδιαιτήµατα Είδη Μεσογειακή ζώνη 27,2 % Ατλαντική ζώνη 24 % Ηπειρωτική ζώνη 20,3 % Αρκτική ζώνη 20,2 % Αλπική ζώνη 8 % Μακαρονησία 0,3 % Πηγή: Ευρωπαϊκό Θεµατικό Κέντρο ιατήρηση της φύσης, όπως ενηµερώθηκε τον εκέµβριο του 1999.

9 7 Πολλά από τα ως άνω είδη αντιµετωπίζουν κινδύνους λόγω της απώλειας των φυσικών ενδιαιτηµάτων τους. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, οι ανθρώπινες δραστηριότητες όπως η γεωργία, η βιοµηχανία και ο τουρισµός απορρόφησαν τεράστιες εκτάσεις γης, αποµακρύνοντας τις αυτόχθονες µορφές άγριας ζωής ή περιορίζοντάς τες σε ελάχιστα ή ακατάλληλα εδάφη. Τα ποτάµια οικοσυστήµατα και οι ποταµόκολποι όπου ευδοκιµούν πολλές ποικιλίες της χλωρίδας και της πανίδας υπέστησαν σοβαρότατες ζηµίες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Παράλληλα εξαφανίζονται σταδιακά και άλλα σηµαντικά ενδιαιτήµατα. Οι ρεικόφυτες στέπες και έλη µειώθηκαν κατά 60 έως 90 %, ενώ κατά τον τελευταίο αιώνα το 75 % των αµµοθινών στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία εξαφανίστηκαν. Επί αιώνες οι παραδοσιακές αγροτικές πρακτικές εξασφάλιζαν ένα ισορροπηµένο περιβάλλον για την άγρια ζωή. Πουλιά όπως η κοκκινοκαλιακούδα, για παράδειγµα, εξαρτώνται από λειµώνες και η κοπή και η ξήρανση του σανού συνέβαλαν στην εξάπλωση πληθυσµών τοπικών ποωδών φυτών. Οι µέθοδοι αυτές όµως δυστυχώς αντικαταστάθηκαν από εντατικές µεθόδους που αποµακρύνουν ή καταστρέφουν πτηνά, ζώα και άγρια φυτά. Η ρύπανση Η ρύπανση και τα ατυχήµατα συµβάλλουν επίσης στην υποβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος. Τον εκέµβριο του 1999, το πετρελαιοφόρο Erika βυθίστηκε σε απόσταση 60 km από τις γαλλικές ακτές. Το πετρέλαιο που χύθηκε από το ναυαγισµένο πλοίο ρύπανε περίπου 400 km της ακτής στη Βρετάνη και έβλαψε ή κατέστρεψε περίπου µισό εκατοµµύριο θαλάσσια πτηνά. Στις χώρες της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης που επί του παρόντος αναµένουν την προσχώρησή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η κληρονοµιά απρόσεκτης βιοµηχανικής ανάπτυξης εγκυµονεί σήµερα µεγαλύτερους κινδύνους για τη φύση. Στη Ρουµανία, η διαρροή υδροκυανίου

10 8 από αυστραλιανής ιδιοκτησίας ορυχεία τον Ιανουάριο του 2000 είχε ως αποτέλεσµα να δηλητηριαστούν εκατοντάδες χιλιόµετρα ποταµού, καταστρέφοντας οικοσυστήµατα και σκοτώνοντας τόνους ψαριών. Κάθε χρόνο, οι Ευρωπαίοι πετούν εκατοντάδες εκατοµµύρια τόνους απόβλητα, ορισµένα µάλιστα εκ των οποίων είναι επικίνδυνα. Τα απόβλητα καταλαµβάνουν χώρο και ελευθερώνουν ρύπους που είναι επιβλαβείς για το έδαφος, το νερό και την ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα. Παράλληλα υπάρχει κίνδυνος η ζήτηση φυσικών πόρων όπως το νερό και η ξυλεία να υπερβεί την προσφορά. Η ανεξέλεγκτη υλοτοµία καταστρέφει δάση και η αύξηση της ζήτησης για νερό σε συνδυασµό µε τη διάβρωση των εδαφών οδηγεί στην απερήµωση ορισµένων εκτάσεων στον Νότο. Οι υπέρµετρες αλιευτικές δραστηριότητες έχουν ως αποτέλεσµα να αποδεκατίζονται τα ιχθυακά αποθέµατα κατά µήκος των ακτών. Όλες οι δραστηριότητες αυτές απειλούν τα άγρια είδη και τα ενδιαιτήµατά τους. Η αλλαγή του κλίµατος Μια άλλη απειλή για την αυτόχθονα πανίδα και χλωρίδα στην Ευρώπη προέρχεται από την αλλαγή του κλίµατος. Από τα διαθέσιµα στοιχεία καθίσταται ολοένα σαφέστερο ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες οδηγούν στην παραγωγή αερίων που συµβάλλουν στο φαινόµενο του ατµοσφαιρικού θερµοκηπίου µε αποτέλεσµα να αυξάνουν οι θερµοκρασίες στην επιφάνεια της γης. Έως το 2100, οι µέσες θερµοκρασίες στην Ευρώπη αναµένεται να αυξηθούν κατά 1 έως 6 o C. Εάν δεν τεθεί υπό έλεγχο η κατάσταση, ο ρυθµός της κλιµατικής αλλαγής θα είναι τόσο γρήγορος που τα φυτικά και ζωικά είδη στις επιµέρους κλιµατικές ζώνες δεν θα έχουν τον απαραίτητο χρόνο για να προσαρµοστούν ή να µεταναστεύσουν. Οι συνέπειες για την άγρια ζωή ενδέχεται να είναι καταστροφικές. Οργανισµοί γενετικώς τροποποιηµένοι Η ελευθέρωση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον ενδέχεται να έχει άγνωστες ακόµα επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα.

11 9 Το επιµερισµένο ενδιαφέρον εδοµένου ότι η φυσική κληρονοµιά µας αντιµετωπίζει απειλές από τόσο πολλές πλευρές, είναι προς το συµφέρον µας να σταµατήσουµε τις καταστροφές. Επιθυµούµε οι επερχόµενες γενεές να είναι σε θέση να απολαύσουν τη φυσική οµορφιά που µας περιβάλλει. Επιπλέον, η ζωή πολλών ανθρώπων εµπλουτίζεται χάρη στις ψυχαγωγικές δραστηριότητες που εξαρτώνται από το φυσικό περιβάλλον είτε πρόκειται για παρατήρηση πτηνών, είτε πρόκειται για ψάρεµα, είτε πρόκειται για ορειβασία, καταδύσεις ή απλά έναν περίπατο µε το σκύλο. Το καθαρό νερό και ο αέρας είναι καθοριστικής σηµασίας για την υψηλή ποιότητα ζωής, και η ρύπανση αυτών των βασικών αγαθών θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία. ιακυβεύονται επίσης σοβαροί οικονοµικοί παράγοντες όσον αφορά τη διατήρηση καθοριστικής σηµασίας φυσικών πόρων. Η ορθή δασική διαχείριση εξασφαλίζει τη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας, παράλληλα όµως αποτελεί µακροπρόθεσµα οικονοµικό προσόν. Η καλή ποιότητα του εδάφους δεν είναι µόνο το απαραίτητο υπόβαθρο για τη φυσική ανάπτυξη φυτών, αλλά και για τις επιτυχείς αγροτικές δραστηριότητες. Οι παράκτιες ζώνες φιλοξενούν περίπου το ένα τρίτο του πληθυσµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και παράλληλα µερικά από τα πλέον πλούσια και εύθραυστα οικολογικά ενδιαιτήµατα. Η απώλεια των ενδιαιτηµάτων αυτών µέσω της υπέρµετρης ανάπτυξης επηρεάζει επίσης την ευηµερία των τοπικών κοινοτήτων. Και το κυριότερο, η προστασία της φύσης όχι µόνο δεν περιορίζει την ελευθερία των ανθρώπων αλλά µπορεί να προσφέρει και νέες ευκαιρίες για τουρισµό. Ο τουρισµός είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόµενους κλάδους παγκοσµίως. Αποδίδει περίπου το 6 % του ΑΕγχΠ στην Ευρώπη και απασχολεί σηµαντικό ποσοστό των εργαζοµένων. Κατά το παρελθόν «ο µαζικός τουρισµός» προκάλεσε περιβαλλοντικές καταστροφές ιδιαίτερα στις παράκτιες και ορεινές περιοχές. Αλλά όσο περισσότεροι άνθρωποι απολαµβάνουν υψηλότερο επίπεδο διαβίωσης, σε συνδυασµό µε τον περιορισµό των ωρών εργασίας και τον

12 10 Ο χάρτης του αειφόρου τουρισµού ( 2 ) α) σέβεται τα όρια της φέρουσας ικανότητας του περιβάλλοντος β) συµβάλλει στη διατήρηση και τη βελτίωση της κληρονοµιάς γ) διατηρεί τους φυσικούς πόρους δ) υποστηρίζει την τοπική οικονοµία ε) προάγει τη συµµετοχή των κατοίκων στ) προωθεί τον υψηλής ποιότητας τουρισµό ζ) καθιστά τις προστατευόµενες περιοχές προσβάσιµες σε όλους η) αναπτύσσει νέες µορφές απασχόλησης θ) ενθαρρύνει τη συµπεριφορά που σέβεται το περιβάλλον ι) χρησιµεύει ως µοντέλο για άλλους οικονοµικούς τοµείς και επηρεάζει τις πρακτικές τους. µεγαλύτερο χρόνο ζωής µετά τη συνταξιοδότηση, αυξάνει και η διάθεση για νέες εµπειρίες όπως ο «οικολογικός τουρισµός». Χάρη σε νέες πρωτοβουλίες επιτυγχάνεται η συµφιλίωση του τουρισµού µε το φυσικό περιβάλλον και η συµµετοχή των τοπικών κοινοτήτων και των οµάδων των ενδιαφεροµένων. Ο ευρωπαϊκός χάρτης για τον αειφόρο τουρισµό, που εκπονήθηκε από την Οµοσπονδία Europarc, δοκιµάζεται επί του παρόντος πειραµατικά σε δέκα ευρωπαϊκές περιοχές. Η διεύρυνση Η διατήρηση της φύσης θα αποτελέσει καθοριστικής σηµασίας θέµα για τα υποψήφια κράτη. Όταν οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (XKAE), η Μάλτα και η Κύπρος προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα αυξηθεί κατά 58 % το κοινοτικό έδαφος (κατά 34 % χωρίς την Τουρκία, προσθέτοντας πολλά τοπία, δάση και πάρκα που δεν έχουν θιγεί. Η διεύρυνση αναµένεται να εµπλουτίσει τη βιοποικιλότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: για παράδειγµα ο πληθυσµός του λύκου θα αυξηθεί από σε ( 2 ) Λεπτοµέρειες από τη γαλλική οµοσπονδία για τα περιφερειακά φυσικά πάρκα:

13 11 Εντούτοις, οι χώρες αυτές καλούνται να θεσπίσουν νέα πρότυπα για την προστασία της φυσικής κληρονοµιάς τους. Σε διεθνές επίπεδο Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη της έχουν αναλάβει διεθνείς δεσµεύσεις για την προστασία της φύσης υπογράφοντας σειρά συµβάσεων όπως: η σύµβαση Ramsar για τη διατήρηση των υγροτόπων (1971), η σύµβαση του Ελσίνκι για τη Βαλτική Θάλασσα (1974), η σύµβαση της Βαρκελόνης για τη Μεσόγειο (1976), η σύµβαση της Βόννης για τα αποδηµητικά είδη (1979), η σύµβαση της Βέρνης για την άγρια ζωή και τους φυσικούς οικοτόπους στην Ευρώπη (1979), η σύµβαση για την προστασία των Άλπεων (1991), και, το σηµαντικότερο, η σύµβαση του Ρίο το 1992 µε την οποία θεσπίστηκε η αρχή της αειφόρου ανάπτυξης. Micheal O'Briain

14 12 Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση; Η διατήρηση της φύσης, όπως και όλες οι άλλες πτυχές της περιβαλλοντικής προστασίας, αποτελεί θέµα το οποίο δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί χωριστά από τις επιµέρους χώρες. Αφορά όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αποδηµητικά πτηνά δεν λαµβάνουν υπόψη τους τα σύνορα. Πολλά καθοριστικής σηµασίας ενδιαιτήµατα, όπως οι αλπικές περιοχές ή οι παράκτιες ζώνες, υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα, και όταν η ρύπανση επιβαρύνει τα ποτάµια ύδατα επηρεάζει διάφορα κράτη. Για το λόγο αυτό είναι καθοριστικής σηµασίας για την επιτυχία των προσπαθειών διατήρησης της φύσης η υιοθέτηση µιας πανευρωπαϊκής προσέγγισης. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνειδητοποιεί ότι επιβάλλεται να αναληφθεί πρακτική δράση επιτόπια και µε την υποστήριξη των τοπικών πληθυσµών και των κοινοτήτων τους. Ως εκ τούτου η περιβαλλοντική νοµοθεσία σέβεται την αρχή της «επικουρικότητας», εκχωρώντας στο µέτρο του δυνατού στις εθνικές και τοπικές αρχές το δικαίωµα λήψης αποφάσεων σχετικά µε τις προτεραιότητές τους και τη διαχείριση των προγραµµάτων τους. Ο ρόλος της Ένωσης είναι να υποστηρίζει και να συντονίζει τις επιµέρους πρωτοβουλίες ελέγχοντας παράλληλα κατά πόσον οι κυβερνήσεις ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Η συνθήκη του Μάαστριχτ του 1992 επιβεβαίωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλεται να ενσωµατώσει την περιβαλλοντική προστασία σε κάθε δραστηριότητά της. Micheal O'Briain

15 13 Micheal O'Briain Το άρθρο 6 της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας «Οι απαιτήσεις της περιβαλλοντικής προστασίας πρέπει να ενταχθούν στον καθορισµό και την εφαρµογή των κοινοτικών πολιτικών και δράσεων ( ) ιδίως προκειµένου να προωθηθεί η αειφόρος ανάπτυξη.» Αυτή η επικρατούσα προσέγγιση σηµαίνει ότι όλες οι µείζονες στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η κοινή γεωργική πολιτική ή τα διασυνοριακά οδικά σιδηροδροµικά δίκτυα, θα πρέπει να συνυπολογίζουν τη διατήρηση των τοπίων και της άγριας ζωής. Η µεταρρύθµιση της κοινής γεωργικής πολιτικής του 1992, για παράδειγµα, συνέβαλε στο να µειωθεί η χρήση των αζωτούχων και φωσφορούχων λιπασµάτων κατά 25 και 30 % αντιστοίχως. Βάσει της Agenda 2000 η προστασία του περιβάλλοντος θεωρήθηκε µείζων στόχος της µεταρρύθµισης της κοινής γεωργικής πολιτικής και αποδόθηκε σηµασία στις ολοκληρωµένες αγροτικές δραστηριότητες που επιτυγχάνουν τόσο την οικονοµική βιωσιµότητα όσο και την προστασία της φύσης. ιαµορφώθηκαν αγροπεριβαλλοντικά µέτρα προκειµένου να εξασφαλιστούν οικονοµικά κίνητρα στους αγρότες που παρέχουν περιβαλλοντικές υπηρεσίες ή υιοθετούν φιλικότερες για τη φύση αγροτικές πρακτικές. Νοµοθεσία Τα σηµαντικότερα νοµοθετήµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη διατήρηση της φύσης είναι η οδηγία για τα πτηνά (1979) και η οδηγία για τους οικοτόπους (1992). Η οδηγία για τα πτηνά εστιάζεται στη µακροπρόθεσµη διατήρηση όλων των αγρίων ειδών πτηνών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσδιορίζει 181 είδη και υποείδη που κινδυνεύουν, για τα οποία απαιτείται ειδική φροντίδα. Τα κράτη µέλη είναι υπεύθυνα για τον ορισµό των ζωνών ειδικής προστασίας

16 14 Τα κύρια κείµενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν την προστασία της φύσης Σύσταση της Επιτροπής της 20ής εκεµβρίου 1974 για την προστασία των πτηνών και των οικοτόπων τους (75/66/ΕΟΚ) Οδηγία του Συµβουλίου της 18ης Ιουλίου 1978 περί της ποιότητας των γλυκών υδάτων που έχουν ανάγκη προστασίας ή βελτιώσεως για τη διατήρηση της ζωής των ιχθύων (78/659/ΕΟΚ) Οδηγία για τα πτηνά: οδηγία του Συµβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (79/409/ΕΟΚ) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 348/81 του Συµβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 1981 για την εισαγωγή φαλαινών κλπ. Σύµβαση για τη διατήρηση των υδρόβιων πόρων της Ανταρκτικής (1981) Σύµβαση για τη διατήρηση των αποδηµητικών ειδών αγρίων ζώων (1982) Οδηγία του Συµβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 σχετικά µε την εισαγωγή στα κράτη µέλη δερµάτων ορισµένων νεογνών φώκιας και προϊόντων που προέρχονται από αυτά (83/129/ΕΟΚ) Οδηγία των οικοτόπων: οδηγία του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (92/43/ΕΟΚ) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2158/92 του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992 για την πυροπροστασία των κοινοτικών δασών Απόφαση της Επιτροπής της 18ης εκεµβρίου 1996 όσον αφορά το έντυπο πληροφοριών για τους προτεινόµενους τόπους Natura 2000 (97/266/ΕΚ) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συµβουλίου της 9ης εκεµβρίου 1996 για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας µε τον έλεγχο του εµπορίου τους Οδηγία του Συµβουλίου της 29ης Μαρτίου 1999 για τη διατήρηση ζώων στους ζωολογικούς κήπους (1999/22/ΕΚ) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2494/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Νοεµβρίου 2000 σχετικά µε τα µέτρα για την προώθηση της διατήρησης και της αειφόρου διαχείρισης τροπικών και άλλων δασών στις αναπτυσσόµενες χώρες Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 191/2001 της Επιτροπής της 30ής Ιανουαρίου 2001 για την αναστολή της εισαγωγής στην Κοινότητα δειγµάτων από ορισµένα είδη της άγριας πανίδας και χλωρίδας

17 15 Micheal O'Briain (ΖΕΠ) και ιδίως για τη διατήρηση των αποδηµητικών πτηνών, που αποτελούν σηµαντικό στοιχείο της φυσικής κληρονοµιάς όλων των Ευρωπαίων. Μέχρι σήµερα έχουν ταξινοµηθεί περισσότερες από ΖΕΠ, που καλύπτουν περίπου το 7 % του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ήτοι έκταση µεγαλύτερη των km 2 ). Συνεπεία τούτου, έχει αρχίσει η πληθυσµιακή ανάκαµψη πολλών απειλουµένων ειδών. Οι δράσεις εντούτοις ποικίλλουν από χώρα σε χώρα, και ορισµένες σηµαντικές τοποθεσίες εξακολουθούν να µην τελούν υπό προστασία. Μένουν πολλά ακόµα να γίνουν πριν αποκτήσουµε ένα δίκτυο ΖΕΠ που να είναι ικανό να διαφυλάξει πλήρως τα σπανιότερα και πλέον ευπαθή πτηνά στην Ευρώπη. Η οδηγία για τους οικοτόπους αποσκοπεί στην προστασία των ειδών της άγριας ζωής και των φυσικών ενδιαιτηµάτων τους. Τα κράτη µέλη καλούνται να ορίσουν ειδικές ζώνες διατήρησης (ΕΖ ) και να διαµορφώσουν προγράµµατα διαχείρισης που να συνδυάζουν τη µακροπρόθεσµη διαφύλαξη των ως άνω περιοχών µε τις κοινωνικοοικονοµικές δραστηριότητες των ανθρώπων ώστε να εκπονηθεί µια στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη. Η οδηγία χαρακτηρίζει 200 τύπους φυσικών ενδιαιτηµάτων, 200 ζωικά και περισσότερα από 500 φυτικά είδη ως κοινοτικού ενδιαφέροντος και χρήζοντα προστασίας. Προσδιορίζει επίσης φυσικά ενδιαιτήµατα και είδη (όπως ο αδηφάγος και η φώκια µοναχός) που αντιµετωπίζουν άµεσο κίνδυνο εξαφάνισης και χρειάζονται επειγόντως βοήθεια. Από κοινού οι ζώνες ειδικής προστασίας και οι ειδικές ζώνες διατήρησης αποτελούν το δίκτυο Natura 2000 που είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία της φύσης. Micheal O'Briain

18 16 Natura 2000 Η δηµιουργία του δικτύου Natura 2000 συνιστά τον ακρογωνιαίο λίθο της κοινοτικής πολιτικής διατήρησης της φύσης. Η θέσπιση αποτελεσµατικών µέτρων διατήρησης και διαχείρισης για κάθε τόπο αποτελεί τεράστιο εγχείρηµα, το οποίο απαιτεί τη συµµετοχή όλων των εθνικών και τοπικών φορέων καθώς και αυστηρά κριτήρια επιλογής των τόπων σε κοινοτικό επίπεδο. Σήµερα, περισσότερες από περιοχές έχουν ήδη προταθεί, καλύπτοντας έκταση µεγαλύτερη των km 2 (15 % του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Τα κράτη µέλη είναι υπεύθυνα για την αξιολόγηση από επιστηµονική σκοπιά των αναγκών στον τοµέα της διατήρησης σε εθνικό επίπεδο καθώς και σε ό,τι αφορά την εκπόνηση καταλόγου περιοχών που χρήζουν προστασίας, βάσει των κοινών κριτηρίων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εν συνεχεία επιλέγει τους τόπους κοινοτικής σηµασίας (ΤΚΣ) κατόπιν διαβουλεύσεων µε τις εθνικές αρχές που επιβάλλεται να τους χαρακτηρίσουν ως ΕΖ το αργότερο έως το Τα κράτη µέλη έχουν την υποχρέωση να εκπονήσουν σχέδια ή µέτρα διαχείρισης για τον κάθε επιµέρους τόπο, µολονότι οι αντίστοιχες µέθοδοι αποφασίζονται από τα ίδια. Micheal O'Briain Το άρθρο 6 της οδηγίας για τους οικοτόπους καθορίζει τις σηµαντικότερες αρχές διαχείρισης των περιοχών καθώς και την ισορροπία µεταξύ αναγκών που σχετίζονται µε τη διατήρηση της φύσης, την οικονοµία, την κοινωνία και τον πολιτισµό. Συνολικά ο στόχος της οδηγίας είναι να προαχθεί η αειφόρος ανάπτυξη εξασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία της βιοποικιλότητας ως εκ τούτου οι περιοχές του Natura 2000 δεν προορίζονται αποκλειστικά και µόνο για φυσικά πάρκα στα οποία απαγορεύεται οιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι το δίκτυο δύναται να συνυπάρξει µε την οικονοµική πρόοδο, και ότι οι δραστηριότητες που είναι επωφελείς για το κοινωνικό σύνολο όπως οι αγροτικές δραστηριότητες, η θήρα, ο τουρισµός και πολλές άλλες µπορούν να πραγµατοποιούνται στο µέτρο που δεν θίγουν τις ανάγκες διατήρησης της φύσης. Όντως, όλοι οι τοπικοί παράγοντες πρέπει να συµµετάσχουν στο σχεδιασµό και τη διαχείριση των περιοχών το νωρίτερο δυνατόν, ώστε η προστασία της φύσης να µην επιβληθεί σε ένα απρόθυµο κοινό και να

19 17 µην θεωρηθεί ως περιορισµός ή απειλή για τη διαβίωση των ανθρώπων. Το πρόγραµµα δεν έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο που να θέτει σε κίνδυνο θέσεις εργασίας ή το επίπεδο ζωής, αντιθέτως µάλιστα αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Το Natura 2000 θα πρέπει να αναπτυχθεί µε τη συνεργασία των ανθρώπων. Οι εθνικές αρχές έχουν διαβιβάσει στοιχεία µε τα οποία περιγράφεται κάθε περιοχή διατήρησης, µε αποτέλεσµα σήµερα να διαθέτουµε περισσότερους από χάρτες και 220 δέσµες ψηφιακών δεδοµένων. Με τη βοήθεια του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΚΚΕρ) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει τη δηµιουργία ενός συστήµατος γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) βάση δεδοµένων, που θα παρέχει τελικά διαλογική ενηµέρωση σχετικά µε την κάθε περιοχή του Natura 2000 στην Ευρώπη. Η Ένωση συγχρηµατοδοτεί µέτρα που υποστηρίζουν τη διατήρηση της φύσης και έχει ήδη καταβάλει ποσό που υπερβαίνει τα 415 εκατ. ευρώ ως εφαλτήριο προκειµένου να αρχίσει η εφαρµογή εκατοντάδων έργων σε όλα τα κράτη. Οι περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες αντλούν ενισχύσεις από διάφορες πηγές, συµπεριλαµβανοµένων των διαρθρωτικών ταµείων, του Ταµείου Συνοχής και των αγρο-περιβαλλοντικών πόρων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχρηµατοδοτεί επίσης την ανάπτυξη του δικτύου Natura 2000 µέσω του προγράµµατος LIFE-Φύση. Van Parys Media sa LIFE-Φύση Το πρόγραµµα LIFE συγκροτήθηκε το 1992 και έχει πλέον εισέλθει στο τρίτο στάδιο, που εκπνέει το Αφορά αποκλειστικά και µόνο την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει τρία σκέλη. Ένα εξ αυτών είναι το LIFE-Φύση. Περίπου το ήµισυ του προϋπολογισµού του LIFE III που ανερχόταν σε 640 εκατ. ευρώ αφιερώνεται στην προστασία της φύσης. Το πρόγραµµα πλέον έχει επεκταθεί και στις υποψήφιες χώρες και περιλαµβάνει ειδικά κονδύλια για δηµοσιοποίηση. Το LIFE-Φύση έχει ήδη χρηµατοδοτήσει εκατοντάδες έργων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

20 18 Παραδείγµατα έργων του LIFE-Φύση Οι λύκοι στην Ελλάδα Το 1997, η µη κυβερνητική οργάνωση Αρκτούρος ανέλαβε τις πρώτες πρωτοβουλίες για τη διατήρηση των λύκων στην Ελλάδα µε την υποστήριξη του LIFE- Φύση. Την εποχή εκείνη υπήρχαν ελάχιστες πληροφορίες και από υπολογισµούς προέκυπτε ότι ο πληθυσµός του λύκου δεν υπερέβαινε τα 300 ζώα. Με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέστη δυνατό στο πλαίσιο του έργου αυτού να αναπτυχθούν πολλές εργασίες πεδίου και να ληφθούν υπόψη οι απόψεις των γεωργών και των κτηνοτρόφων. Αυτό επέτρεψε στην εν λόγω µη κυβερνητική οργάνωση να διαµορφώσει σαφή εικόνα σχετικά µε το σηµερινό µέγεθος του πληθυσµού των λύκων σε περίπου 500 µε 700 ζώα. Το σηµαντικότερο είναι ότι οι αριθµοί αυτοί όχι µόνο έχουν σταθεροποιηθεί αλλά παράλληλα αυξάνονται. Η αποκατάσταση της βιοποικιλότητας στη Σουηδία «Alvar» αποκαλείται το είδος του φυσικού ενδιαιτήµατος που αποτελείται από σκληρό ασβεστολιθικό βράχο που καλύπτεται από λεπτό στρώµα χώµατος. Ανάλογα εδάφη απαντούν στις νήσους Åland και Gotland, και εν µέρει στη Σουηδία και την Εσθονία, χαρακτηρίζονται δε από ιδιαίτερα εξειδικευµένη χλωρίδα και πανίδα. Το «Stora Alvaret» (Μεγάλο Alvar) στην Åland καλύπτει εκτάρια και είναι το µεγαλύτερο στην Ευρώπη. Από την παλαιολιθική εποχή το Alvar εξαρτιόταν από τη βόσκηση, αλλά κατά τις τελευταίες δεκαετίες το ενδιαίτηµα αυτό υπέστη εισβολή από δένδρα και θάµνους. Το 1996 ξεκίνησε έργο το οποίο υποστηριζόταν από το LIFE και αποσκοπούσε στην προστασία και την αποκατάσταση του Alvar. Το έργο αυτό περιλάµβανε τον καθαρισµό και την τοποθέτηση φρακτών γύρω από µεγάλες περιοχές καθώς και την ενηµέρωση των τοπικών αγροτών σχετικά µε τη φυσική και την πολιτισµική αξία της βόσκησης. Το έργο δηµιουργεί σαφώς οροθετηµένες περιοχές βόσκησης που υποστηρίζουν οικολογικά ενδιαιτήµατα και είδη τα οποία προσιδιάζουν στην εν λόγω περιοχή και έχει µε επιτυχία ευαισθητοποιήσει τους τοπικούς γαιοκτήµονες όσον αφορά τη σηµασία της διατήρησης της φύσης. Μια νέα ζωή για τη βρετανική δρυ Τα ατλαντικά δρυοδάση απαντούν στις δυτικές ακτές της Σκοτίας, της Αγγλίας, της Ουαλίας και φθάνουν µέχρι κάτω στη Γαλλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Στις βρετανικές νήσους, οι εν λόγω δρυµοί φιλοξενούν ιδιαίτερα πλούσια βλάστηση φυτών και φτέρης και αποτελούν έδρα πολλών αποδηµητικών πτηνών. Παραδοσιακά, οι τοπικές κοινότητες χρησιµοποιούσαν τα δένδρα αυτά ως ανανεώσιµο πόρο δοµικής και καύσιµης ξυλείας, χρησιµοποιώντας παράλληλα τη φλούδα για το χρωµατισµό του δέρµατος και για τη διαµόρφωση ποιµνιοστασίων. υστυχώς πρόσφατα άρχισε η φύτευση κωνοφόρων και η εισβολή εκ µέρους αλλοχθόνων ειδών ροδόδενδρου που είχε ως αποτέλεσµα να υποστεί ζηµίες η τοπική βιοποικιλότητα. Το έργο «Ατλαντικά δρυοδάση» έχει ως στόχο τη διατήρηση και την αναγέννηση του συγκεκριµένου φυσικού ενδιαιτήµατος ώστε εν συνεχεία να δηµιουργηθούν αντίστοιχες ειδικές ζώνες διατήρησης. Για την επιτυχία του σχεδίου αυτού ήταν απαραίτητο να πειστούν οι απόντες ιδιώτες γαιοκτήµονες καθώς και οι τοπικές κοινότητες για τα πλεονεκτήµατα της προστασίας των δένδρων και της ανάπτυξης µακροπρόθεσµων τοπικών συνεργασιών.

21 19 Οι µελλοντικές δράσεις Η προστασία της φύσης και της άγριας ζωής είναι µία από τις τέσσερις προτεραιότητες του έκτου προγράµµατος δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον ( ) που προτάθηκε πρόσφατα ( 3 ). Οι στόχοι του περιλαµβάνουν: την προστασία και την αποκατάσταση των φυσικών συστηµάτων, την παύση της απώλειας βιοποικιλότητας τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και σε παγκόσµια κλίµακα, την προστασία των εδαφών από τη διάβρωση και τη ρύπανση. Η επίτευξη των στόχων αυτών απαιτεί να ληφθεί σειρά µέτρων κατά την επόµενη δεκαετία. Για παράδειγµα, τα κράτη µέλη καλούνται να εφαρµόσουν ενιαία πολιτική όσον αφορά την αντιµετώπιση των καταστροφών και των ατυχηµάτων που απειλούν το φυσικό περιβάλλον, όπως οι χηµικές εκρήξεις ή τα ναυάγια πετρελαιοφόρων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αναπτυχθεί στρατηγική µακροπρόθεσµης πρόληψης και να διαµορφωθούν µέσα έγκαιρης προειδοποίησης, καθώς και τρόποι αντιµετώπισης κατεπειγόντων περιστατικών για παράδειγµα µέσω της δορυφορικής επιτήρησης. Η Ένωση αποσκοπεί επίσης στην ανάπτυξη νέων στρατηγικών για την προστασία των εδαφών και του θαλασσίου περιβάλλοντος και προτίθεται να καθιερώσει πολιτική ολοκληρωµένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών (Ο ΠΖ) προκειµένου να συµφιλιωθούν οι κοινωνικές, οικονοµικές και περιβαλλοντικές ανάγκες στις περιοχές αυτές ( 4 ). Προτίθεται επίσης η Ένωση να υποστηρίξει πρόγραµµα για την αειφόρο δασική διαχείριση και να διευρύνει το πρόγραµµα Natura ( 3 ) Περιβάλλον 2010: Το µέλλον µας, οι επιλογές µας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2001, ISBN ( 4 ) Παράκτιες ζώνες: Μια προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2001, ISBN

22 20 Micheal O'Briain Μακροπρόθεσµα σχέδια 1. Υφίστανται νοµοθεσίες που καλύπτουν στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη φυσική κληρονοµιά µας και καλούνται να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο, συχνά όµως δεν τίθενται κατά τον κατάλληλο τρόπο σε εφαρµογή εκ µέρους των εθνικών κυβερνήσεων. Τα κράτη µέλη έχουν την υποχρέωση να ανταποκρίνονται στις δεσµεύσεις που έχουν αναλάβει και µια από τις προτεραιότητες της Κοινότητας είναι να εξασφαλίσει ότι αυτό συµβαίνει. Ορισµένες χώρες καθυστερούν στην εκπόνηση των καταλόγων των περιοχών για το Natura 2000 για παράδειγµα. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να καθυστερεί όλη η διαδικασία δηµιουργίας ενός δικτύου και η διαµόρφωση µιας γενικής στρατηγικής για την προστασία της φύσης. 2. Προκειµένου να εξασφαλιστεί η ευρύτατη και ενεργός υποστήριξη εκ µέρους των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι στόχοι και οι αρχές του Natura 2000 θα πρέπει να καταστούν πιο γνωστοί και κατανοητοί. Μέχρι σήµερα η ευαισθητοποίηση περιορίστηκε στον κύκλο των ανθρώπων που ασχολούνται µε τη διατήρηση της φύσης. Προκειµένου, όπου αυτό είναι δυνατό, οι περιοχές Natura 2000 να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των τουριστών και να συµβάλουν στην προώθηση των τοπικών οικονοµιών, για παράδειγµα, θα πρέπει να διαφηµιστούν ευρύτατα. 3. Η συµµετοχή όσων εµπλέκονται σε τοπικό επίπεδο είναι καθοριστικής σηµασίας για κάθε πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην προστασία της φύσης και ως εκ τούτου η επικοινωνία επιβάλλεται να καταστεί προτεραιότητα. Στην Αυστρία, για παράδειγµα, ένα έργο LIFE που αποσκοπεί στην προστασία της καφέ αρκούδας είχε σαν αποτέλεσµα να συγκροτηθεί συµβουλευτική οµάδα που απαρτίζεται από 74 µέλη και στην οποία συµµετέχουν οι τοπικές αρχές και οι εµπλεκόµενοι από οµάδες που ποικίλλουν από µελισσοκόµους έως σχολεία. Στο Ηνωµένο Βασίλειο, ένα έργο για τους θαλάσσιους υδρόβιους οργανισµούς διένειµε φυλλάδια σε περισσότερους των πλοιοχρήστες. Και ένα έργο σχετικά µε τη βιοποικιλότητα στην Yyteri της Φινλανδίας εξασφάλισε κάλυψη των δραστηριοτήτων µέσω των τοπικών εφηµερίδων, των ραδιοφωνικών σταθµών και της τηλεόρασης.

23 21 4. Το σηµαντικότερο όλων είναι ότι η προστασία της φύσης θα πρέπει να γίνει αντιληπτή ως συνεργασία και ότι οι εµπλεκόµενοι καλούνται να συνειδητοποιήσουν ότι οι επιθυµίες και τα συµφέροντά τους λαµβάνονται υπόψη. Με κανέναν άλλον τρόπο οι προσπάθειές µας δεν θα στεφθούν από επιτυχία. Αυτός είναι ο λόγος για το οποίο η ενεργητική υποστήριξη εκ µέρους κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλων των τοπικών έργων και πρωτοβουλιών είναι τόσο καθοριστικής σηµασίας. Όπου υφίστανται προβλήµατα, συχνά µόνο οι αυτόχθονες πληθυσµοί είναι σε θέση να αναζητήσουν λύσεις και αυτού του είδους η «εκ των κάτω προς τα άνω» προσέγγιση είναι πάντοτε η πλέον αποτελεσµατική. Προς τούτο απαιτείται εντιµότητα και διαφάνεια ώστε να διασφαλίζεται η δέουσα ενηµέρωση των διαφόρων κοινοτήτων και να δηµιουργηθεί η απαραίτητη ατµόσφαιρα εµπιστοσύνης που είναι καθοριστικής σηµασίας για την επιτυχία. Οι δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, οι µη κυβερνητικοί οργανισµοί, οι κυβερνήσεις και τα επιµέρους άτοµα καλούνται να διαδραµατίσουν ρόλο όσον αφορά τη σωτηρία της φυσικής κληρονοµιάς µας. Ο σηµαντικότερος πόρος είναι οι προσπάθειες, ο ενθουσιασµός και η στράτευση των ανθρώπων.

24 22 Περαιτέρω πληροφορίες Η Γενική ιεύθυνση Περιβάλλοντος είναι η υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι αρµόδια για θέµατα περιβάλλοντος, πολιτικής προστασίας και ακτινοπροστασίας. Η Γ Περιβάλλον εκδίδει σε τακτά χρονικά διαστήµατα εκθέσεις και δηµοσιεύσεις που καλύπτουν το πλήρες φάσµα των περιβαλλοντικών θεµάτων, συµπεριλαµβανοµένης της φύσης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις ευρωπαϊκές πολιτικές για το περιβάλλον παρατίθενται στην ιστοθέση της Γ Περιβάλλον στον εξυπηρετητή Europa: Στην ως άνω ιστοθέση παρατίθεται επίσης διαλογικός εκδόσεων, πολλές εκ των οποίων διατίθενται δωρεάν, καθώς και η ιστοσελίδα για τη διατήρηση της φύσης: me.htm, που συµπεριλαµβάνει έναν κατάλογο των υπηρεσιών για την προστασία της φύσης στα κράτη µέλη. Ερωτήσεις σχετικά µε τις ευρωπαϊκές πολιτικές για το περιβάλλον και τη φύση µπορούν να υποβληθούν στη διεύθυνση: European Commission DG Environment Information Centre BU9 0/11 B-1049 Brussels Άλλες χρήσιµες πηγές πληροφοριών είναι: European Environment Agency (Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος) Kongens Nytorv 6 DK-1050 Kopenhagen K Φαξ (45) Ιστοθέση: WWF International Avenue du Mont-Blanc CH-1196 Gland Tηλ. (41-22) Ιστοθέση: Σύµβαση της Βέρνης IUCN The World Conservation Union Rue Mauverney 28 CH-1196 Gland Tηλ. (41-22) Ιστοθέση: Σύµβαση της Βόννης UNEP/CMS Secretariat United Nations Premises in Bonn Martin-Luther-King-Straße 8 D Bonn Tηλ. (49-228) /02 Ιστοθέση: Σύµβαση της Βέρνης Ιστοθέση: cadreprincipal.htm

25 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Ευρωπαϊκή Ένωση εστιάζει το ενδιαφέρον της στην προστασία της φύσης Λουξεµβούργο: Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σ. 21 x 21 cm ISBN

26

27

28 14 KH GR-C ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚ ΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ L-2985 Luxembourg ISBN ,!7IJ2I9-ebeafa!

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000 Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Το Δίκτυο Natura 2000 Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Οικολογικών Περιοχών το οποίο δημιουργήθηκε το 1992 με την

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα

Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα Ελένη Τρύφων Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Πόσο επίκαιρο είναι το ερώτημα; Η Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid= d-d be6f- 7e7a2c858b73&surveylanguage=EL&serverEnv=

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid= d-d be6f- 7e7a2c858b73&surveylanguage=EL&serverEnv= Δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο του ελέγχου καταλληλότητας της νομοθεσίας της ΕΕ για τη φύση (οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους) https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid=3396364d-d304-4358-be6f-

Διαβάστε περισσότερα

04 Νοεμβρίου ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΝΑΣ "

04 Νοεμβρίου ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΝΑΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Κωνσταντινίδης (Ερευνητής: Ινστιτούτο ασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΕΘΙΑΓΕ):

Παύλος Κωνσταντινίδης (Ερευνητής: Ινστιτούτο ασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΕΘΙΑΓΕ): Η Πολιτική της Ε.Ε. για τη ασοπροστασία Παύλος Κωνσταντινίδης (Ερευνητής: Ινστιτούτο ασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΕΘΙΑΓΕ): Πρώτα από όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της ηµερίδας και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ LIFE OROKLINI LIFE10 NAT/CY/000716 Αποκατάσταση και Διαχείριση της λίμνης Ορόκλινης Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ Απρίλης, 2014 Ελενα Στυλιανοπούλου Τομέας Προστασίας της Φύσης και Βιοποικιλότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000»

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000» Ανοικτή Εκδήλωση Ενημέρωσης με θέμα: «Προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη» Αξός Μυλοποτάμου, 29 Μαΐου 2016 «Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000» Δρ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ Φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) - ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 22 Ιουλίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 893/2003 του Antonio Cecoro ιταλικής ιθαγένειας σχετικά µε περιβαλλοντικό ζήτηµα που αφορά την ακτή της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΝΑΤURA Ελενα Στυλιανοπούλου. Τμήμα Περιβάλλοντος Μάϊος 2014

ΔΙΚΤΥΟ ΝΑΤURA Ελενα Στυλιανοπούλου. Τμήμα Περιβάλλοντος Μάϊος 2014 ΔΙΚΤΥΟ ΝΑΤURA 2000 Ελενα Στυλιανοπούλου Τμήμα Περιβάλλοντος Μάϊος 2014 Το Δίκτυο Natura 2000 Είναι Δίκτυο Οικολογικών Περιοχών το οποίο δημιουργήθηκε το 1992 με την υιοθέτηση της Οδηγίας των Οικοτόπων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.11.2014 L 332/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1232/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ

Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ για έναν ζωντανό πλανήτη Ιόλη Χριστοπούλου, WWF Ελλάς Αθήνα, 14 εκεµβρίου 2006 Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ Εισαγωγή οµή & περιεχόµενο Παράδειγµα

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Χλωρίδα και Πανίδα

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Χλωρίδα και Πανίδα ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χλωρίδα και Πανίδα ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Πρόσθετοι πόροι για την Ελλάδα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η αρχή της αειφορίας Η έννοια της βιώσιµης ή αειφόρου ανάπτυξης [ 1 ] διατυπώθηκε επίσηµα για πρώτη φορά το 1987,στην έκθεση «το µέλλον όλων µας», της Παγκόσµιας Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Βιοποικιλότητα, φύση και έδαφος

Βιοποικιλότητα, φύση και έδαφος Βιοποικιλότητα, φύση και έδαφος Η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον και την ανάπτυξη το 1992 αποτέλεσε ένα σπουδαίο βήμα προόδου για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την προστασία της φύσης

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύμιση. Παγκόσμιες ημέρες αφιερωμένες στο περιβάλλον

Υπενθύμιση. Παγκόσμιες ημέρες αφιερωμένες στο περιβάλλον Υπενθύμιση Παγκόσμιες ημέρες αφιερωμένες στο περιβάλλον Φεβρουάριος 2: Ημέρα Υγροτόπων Στις 2 Φεβρουαρίου 1977 υπογράφτηκε η Σύμβαση για τους Υγροτόπους στην πόλη Ramsar του Ιράν. Στη Συνθήκη αυτή περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων»

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» «Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» (ΟΔΗΓΙΑ 2000/60/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.2.2014 COM(2014) 83 final 2014/0042 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ Τι είναι βιοποικιλότητα και γιατί είναι σημαντική Η βιοποικιλότητα αναφέρεται στην ποικιλία των μορφών της ζωής, δηλαδή στα διάφορα φυτά, τα

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Νησιών Αθήνα 9 Σεπτεμβρίου 2006. Εισαγωγική ομιλία κ. Στ. Δήμα Επιτρόπου Περιβάλλοντος

Συνέδριο για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Νησιών Αθήνα 9 Σεπτεμβρίου 2006. Εισαγωγική ομιλία κ. Στ. Δήμα Επιτρόπου Περιβάλλοντος Συνέδριο για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Νησιών Αθήνα 9 Σεπτεμβρίου 2006 Εισαγωγική ομιλία κ. Στ. Δήμα Επιτρόπου Περιβάλλοντος Κυρίες και κύριοι, Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας να προλογίσω

Διαβάστε περισσότερα

Tο Μέλλον της Αλιείας EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Tο Μέλλον της Αλιείας EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 Tο Μέλλον της Αλιείας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΌΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Eιδική Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΕΠΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΠΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 30 Απριλίου 2014 Ως γνωστόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την αρμοδιότητα για τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα που αφορούν τον τόπο μας, ενώ η Ευρωβουλή

Διαβάστε περισσότερα

Η γεωργία αποτελεί ζωτικής σημασίας τομέας για την οικονομία της ΕΕ, κατατάσσοντας την σε ένα από τους μεγαλύτερους παραγωγούς τροφίμων στον

Η γεωργία αποτελεί ζωτικής σημασίας τομέας για την οικονομία της ΕΕ, κατατάσσοντας την σε ένα από τους μεγαλύτερους παραγωγούς τροφίμων στον Περιφερειακό Συνέδριο ΕΕ Κύπρος Αειφόρος Αγροτική Ανάπτυξη Ακάμα 24 Ιανουαρίου 2015 Αίθουσα Συνεδρίων - Ξενοδοχείο Droushia Heights (Δρούσεια) Δημήτρης Παπαδάκης - Ευρωβουλευτής (ΕΔΕΚ, S&D) "Η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη»

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη» Ανοικτή εκδήλωση με θέμα: «Περιβάλλον Πολιτισμός: Πυλώνες για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο Δήμο Αγίου Βασιλείου» Σπήλι, Κυριακή 28 Αυγούστου 2016 «Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

20 ΙΑΝ. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΑΓΙΑ ΘΕΚΛΑ - ΛΙΟΠΕΤΡΙ

20 ΙΑΝ. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΑΓΙΑ ΘΕΚΛΑ - ΛΙΟΠΕΤΡΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) - ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΑΙΝOΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΦΑΙΝOΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΤΟ ΦΑΙΝOΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Η ηλιακή ακτινοβολία που πέφτει στην επιφάνεια της Γης απορροφάται κατά ένα μέρος από αυτήν, ενώ κατά ένα άλλο μέρος εκπέμπεται πίσω στην ατμόσφαιρα με την μορφή υπέρυθρης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος του Δρ. Κωνσταντίνου Αραβώσης Λέκτορα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ως Βιώσιµη Ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Στρατηγικό όραµα της CITES:

Πίνακας Στρατηγικό όραµα της CITES: Συνδ. 16.3 Στρατηγικό όραµα της CITES: 2008-2020 Η ΣΥΝ ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΝΕΙ το Στρατηγικό Όραµα της CITES: 2008-2020, που περιλαµβάνεται στον Πίνακα του παρόντος Ψηφίσµατος. Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.2015 COM(2015) 642 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

LIFE + : Η εξέλιξη στο χρηµατοδοτικό εργαλείο για το περιβάλλον

LIFE + : Η εξέλιξη στο χρηµατοδοτικό εργαλείο για το περιβάλλον LIFE + : Η εξέλιξη στο χρηµατοδοτικό εργαλείο για το περιβάλλον Αρτεµις Γρύλλια ΥΠΕΧΩ Ε / /νση ΕΑΡΘ Τµηµατάρχης Εκπρόσωπος της Ελλάδας για το LIFE LIFE : Χρηµατοδοτικό εργαλείο της Καινοτόµες δράσεις Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

10 ΦΕΒ. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΚΟΙΛΑΔΑ ΕΖΟΥΣΑΣ"

10 ΦΕΒ. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΚΟΙΛΑΔΑ ΕΖΟΥΣΑΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ: η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη

Δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ: η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη Δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ: η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη Η τελευταία μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) διατήρησε την διάρθρωση σε δύο πυλώνες της εν λόγω πολιτικής ενώ η αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

«Το Έργο SURF Nature: Εισαγωγή και παρουσίαση των δράσεων του έργου»

«Το Έργο SURF Nature: Εισαγωγή και παρουσίαση των δράσεων του έργου» Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Το Έργο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικοί Βιότοποι. Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία

Ελληνικοί Βιότοποι. Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι να γνωρίσουμε και να καταγράψουμε τους ελληνικούς βιότοπους και να εντοπίσουμε τα ζώα

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση μας με τη γη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΗΛΙΑ

Η σχέση μας με τη γη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΗΛΙΑ Η σχέση μας με τη γη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΗΛΙΑ *Φέρουσα χωρητικότητα Ο μέγιστος αριθμός ατόμων ενός είδους που μπορεί να υποστηρίζεται από ένα δεδομένο οικοσύστημα. Ο προσδιορισμός της για τον άνθρωπο

Διαβάστε περισσότερα

Στις 18 Ιουνίου 2013, το Συμβούλιο (Περιβάλλον) ενέκρινε τα συμπεράσματα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του παρόντος σημειώματος.

Στις 18 Ιουνίου 2013, το Συμβούλιο (Περιβάλλον) ενέκρινε τα συμπεράσματα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του παρόντος σημειώματος. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2013 (19.07) (OR. en) 11151/13 ENV 578 SAN 226 AGRI 395 FORETS 32 ENER 298 TRANS 336 ECOFIN 574 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας προς: τις αντιπροσωπείες

Διαβάστε περισσότερα

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη»

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη» Ημερίδα με θέμα: «Περιοχές NATURA 2000: Ευκαιρία ή εμπόδιο για την ανάπτυξη;» Ρέθυμνο, Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2016 «Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη»

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μια ματιά Δράση ενάντια στην υπεραλίευση, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Έκθεσης της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Έκθεσης της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.10.2015 COM(2015) 481 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της Έκθεσης της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Αποκλειστικό Πώς, πόσο και γιατί Χαµένοι από την ΚΑΠ του 2013;

Ε.Ε. Αποκλειστικό Πώς, πόσο και γιατί Χαµένοι από την ΚΑΠ του 2013; Ε.Ε. Αποκλειστικό Πώς, πόσο και γιατί Χαµένοι από την του 2013; Πρόλογος του ΕΛΙΑ & ΕΛΑΙΟΛΑ Ο Η µεταρρύθµιση της του 2003 ανήκει στο µακρινό παρελθόν. Ο «έλεγχος υγείας» (health check) ολοκληρώθηκε. Ήδη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΠΟΤΑΜΟΣ ΠΑΡΑΜΑΛΙΟΥ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΠΟΤΑΜΟΣ ΠΑΡΑΜΑΛΙΟΥ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) - ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 9. ΑΠΟΦΑΣΗ 92/421/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13 ης Ιουλίου 1992 σχετικά με σχέδιο κοινοτικών δράσεων υπέρ του τουρισμού (EE L. 231/26) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Πολιτικής. Ενηµέρωση σε επικεφαλίδες. ! Μόνιµη Απαγόρευση Εισαγωγής Ά- γριων Ειδών Πουλιών στην ΕΕ

Δράσεις Πολιτικής. Ενηµέρωση σε επικεφαλίδες. ! Μόνιµη Απαγόρευση Εισαγωγής Ά- γριων Ειδών Πουλιών στην ΕΕ Δράσεις Πολιτικής ΕΟΕ- Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία www.ornithologiki.gr Επιµέλεια: Α. Ευαγγελίδης Τεύχος 6 Χειµώνας 2006-2007 Ενηµέρωση σε επικεφαλίδες! Μόνιµη Απαγόρευση Εισαγωγής Ά- γριων Ειδών Πουλιών

Διαβάστε περισσότερα

Θεσµικά Όργανα για την Περιβαλλοντική Πολιτική σε ιεθνές Επίπεδο

Θεσµικά Όργανα για την Περιβαλλοντική Πολιτική σε ιεθνές Επίπεδο Θεσµικά Όργανα για την Περιβαλλοντική Πολιτική σε ιεθνές Επίπεδο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) (Organization for Economic Co-operation and Development OECD) Ίδρυση 1960 Στόχος η

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων

Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων Ενότητα 1:Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Πολιτική Παγκόσμια Περιβαλλοντικά Προβλήματα Βασίλης Κανακούδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή του ΒΙΟ4LIFE στις πολιτικές της Ε.Ε. και της Κύπρου. Ελενα Στυλιανοπούλου Τμήμα Περιβάλλοντος

Η συμβολή του ΒΙΟ4LIFE στις πολιτικές της Ε.Ε. και της Κύπρου. Ελενα Στυλιανοπούλου Τμήμα Περιβάλλοντος Η συμβολή του ΒΙΟ4LIFE στις πολιτικές της Ε.Ε. και της Κύπρου Ελενα Στυλιανοπούλου Τμήμα Περιβάλλοντος ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την αξία της βιοποικιλότητας

Διαβάστε περισσότερα

Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα:

Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα: Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα: 1. Έγκριση της Η.. 2. Έγκριση του καταλόγου των Σηµείων «Α» 3. Αγροτική Ανάπτυξη Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα

AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα Περιγραφή Η εκβολή του όρμου Λεύκα βρίσκεται περίπου 5 χιλιόμετρα βόρεια του οικισμού Αρνάς (ή Άρνη) στην Άνδρο. Πρόκειται για εκβολή ρύακα σχεδόν μόνιμης ροής, που τροφοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ. (Monachus monachus)

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ. (Monachus monachus) ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙ Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ (Monachus monachus) Η Μεσογειακή Φώκια είναι το µόνο είδος φώκιας που συναντάται στη Μεσόγειο και αποτελεί ένα από τα πλέον απειλούµενα είδη θαλάσσιων θηλαστικών στον

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο. Ανθή Χαραλάμπους

Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο. Ανθή Χαραλάμπους Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο Ανθή Χαραλάμπους 1. Εισαγωγή Για την επίτευξη των εθνικών στόχων για μερίδιο ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας 13% μέχρι το 2020, αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς Τεύχος 1 Σεπτέμβριος 2014 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς LIFE12NAT/CY/000758 Περιεχόµενα Περισσότερες πληροφορίες www.life-rizoelia.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 10 Ιουλίου 2001 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού προς

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Χρηµατοδοτήσεις: Ευνοϊκές οι προτάσεις της Κοµισιόν για τη διευκόλυνση της απορρόφησης των κονδυλίων της περιόδου 2007-2013, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο.

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων Από την Οδηγία 2000/60 στη διαχείριση σε επίπεδο υδατικής λεκάνης Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Αντιδήμαρχος Θέρμης Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

NATURA 2000 - ΦΥΣΗ 2000. Χρηµατοδότηση του ικτύου ΦΥΣΗ 2000. κατά την περίοδο 2007-2013

NATURA 2000 - ΦΥΣΗ 2000. Χρηµατοδότηση του ικτύου ΦΥΣΗ 2000. κατά την περίοδο 2007-2013 NATURA 2000 - ΦΥΣΗ 2000 Χρηµατοδότηση του ικτύου ΦΥΣΗ 2000 κατά την περίοδο 2007-2013 Αλεξάνδρα Βάκρου, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ Περιβάλλοντος 14 εκεµβρίου 2006, Αθήνα Η παρουσίαση θα καλύψει n n Το ίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 151/25 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 9.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 473/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον: η Επιτροπή θα κινήσει δικαστική διαδικασία εναντίον της Ελλάδας για παραβιάσεις της νοµοθεσίας

Περιβάλλον: η Επιτροπή θα κινήσει δικαστική διαδικασία εναντίον της Ελλάδας για παραβιάσεις της νοµοθεσίας IP/05/1644 Βρυξέλλες, 20 εκεµβρίου 2005 Περιβάλλον: η Επιτροπή θα κινήσει δικαστική διαδικασία εναντίον της Ελλάδας για παραβιάσεις της νοµοθεσίας Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει δικαστική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Αντλήστε από αυτή! Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αντλήστε από αυτή! Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Οδηγία Πλαίσιο περί Υδάτων Αντλήστε από αυτή! Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Οδηγία - Πλαίσιο περί Υδάτων Το νερό είναι ουσιώδες για τη ζωή Το νερό είναι ουσιώδες για τη ζωή στον πλανήτη. Η ίδια η ύπαρξή µας καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/10 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1613 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 για έκτακτη ενίσχυση προσαρμογής στους παραγωγούς γάλακτος και σε κτηνοτρόφους σε άλλους τομείς της κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Νίκος ιαµαντίδης, Βιολόγος Περιβαλλοντολόγος

ρ. Νίκος ιαµαντίδης, Βιολόγος Περιβαλλοντολόγος ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ & ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ρ. Νίκος ιαµαντίδης, Βιολόγος Περιβαλλοντολόγος Βακάκης και Συνεργάτες Σύµβουλοι για Αγροτική Ανάπτυξη ΑΕ 1. Η έννοια τη διαχείρισης προστατευόµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΙ ΑΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΙ ΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΙ ΑΣ Α. Λεγάκις Ζωολογικό Μουσείο Πανεπιστηµίου Αθηνών Η παρακολούθηση των ειδών της πανίδας µιας προστατευόµενης περιοχής είναι µια ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία γιατί ο αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Κ ι λ µα µ τι τ κές έ Α λλ λ α λ γές Επι π πτ π ώ τ σει ε ς στη τ β ιοπο π ικιλό λ τη τ τα τ κ αι τ η τ ν ν ά γρια ζ ωή

Κ ι λ µα µ τι τ κές έ Α λλ λ α λ γές Επι π πτ π ώ τ σει ε ς στη τ β ιοπο π ικιλό λ τη τ τα τ κ αι τ η τ ν ν ά γρια ζ ωή Επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και την άγρια ζωή Η παγκόσµια κλιµατική αλλαγή θεωρείται ως η σηµαντικότερη τρέχουσα απειλή για τη βιοποικιλότητα του πλανήτη. Παραδείγµατα από την Κυπριακή Φύση Μερικές από

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) PUBLIC 8545/16 LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER 52 FDI 5 OCDE 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟ LIFE04/ENV/GR/000099 WATER AGENDA Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA)

Διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA) Διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA) Διευκολύνοντας τη διενέργεια εκτίμησης κινδύνου για τις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη European Agency for Safety and Health

Διαβάστε περισσότερα

ΓΣΕΕ-GREENPEACE-ATTAC Ελλάς

ΓΣΕΕ-GREENPEACE-ATTAC Ελλάς ΓΣΕΕ-GREENPEACE-ATTAC Ελλάς Το Πρωτόκολλο του Κιότο Μια πρόκληση για την ανάπτυξη και την απασχόληση «Από το Ρίο στο Γιοχάνεσµπουργκ και πέρα από το Κιότο. Ποιο µέλλον για τον Πλανήτη;» ρ Μιχαήλ Μοδινός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 31.8.2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά αριθ. 0039/2016, του T. W., ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με τις εκτάσεις γης που προορίζονται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Εσείς Γιατί επιλέξατε το μάθημα Τι περιμένετε από τις ώρες που θα περάσετε διδασκόμενοι μαζί μας; Προτάσεις ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ι. Οι εργασίες θα ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

16 ΦΕΒ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ "ΤΖΙΟΝΙΑ"

16 ΦΕΒ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΖΙΟΝΙΑ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΝ ΡΑ (ΣΕΛ. 3) 2. ΠΟΣΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥΝ ΡΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ 3. ΖΩΑ ΚΑΙ ΦΥΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 4. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ (ΣΕΛ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΝ ΡΑ (ΣΕΛ. 3) 2. ΠΟΣΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥΝ ΡΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ 3. ΖΩΑ ΚΑΙ ΦΥΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 4. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ (ΣΕΛ. ΟΝΟΜΑ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΥΠΡΗ ΤΑΞΗ: Β 1 ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Θέµα: Τούνδρα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΝ ΡΑ (ΣΕΛ. 3) 2. ΠΟΣΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥΝ ΡΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ; (ΣΕΛ. 4-7) 3. ΖΩΑ ΚΑΙ ΦΥΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (2014-2020)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (2014-2020) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) Το 2015 θεωρείται μια πολύ σημαντική χρονιά για τα δάση σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς τουλάχιστον τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 27.3.2013 2012/2295(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27 Tamás Deutsch (PE506.093v01-00) σχετικά με την καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: μια

Διαβάστε περισσότερα

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 200/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουλίου 2010 σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.3.2013 SWD(2013) 64 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 7

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 7 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 7 Το πρόβλημα ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ «Εν τω μεταξύ, η φύση γίνεται περισσότερο ευάλωτη, αφού της αφαιρείται το μεγαλύτερο της όπλο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

22 ΙΑΝ. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΑΤΣΑΣ ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

22 ΙΑΝ. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΑΤΣΑΣ ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) - ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ξέφρενη ανάπτυξη της τεχνολογίας την τελευταία πεντηκονταετία είχε και έχει σαν επακόλουθο εκτεταµένες οικολογικές καταστροφές που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2000»

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2000» ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2000» Συμμετοχή στη στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Πολιτιστικά τοπία σε περιοχές Natura 2000 Προκλήσεις και προοπτικές» 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις. Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΚΒΥ 1999-2001

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΚΒΥ 1999-2001 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΚΒΥ 1999-2001 EΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΕΡΝΗΣ (Για τη διατήρηση της άγριας ζωής και των φυσικών οικοτόπων της Ευρώπης) Υπεύθυνη Σύνταξης: Δρ Εύα Παπαστεργιάδου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα LIFE PINDOS/ GREVENA Δράσεις διαχείρισης του Οικότοπου προτεραιότητας 9530* (Δάση μαύρης πεύκης - Pinus nigra) περιοχής Γρεβενών (Β.

Πρόγραμμα LIFE PINDOS/ GREVENA Δράσεις διαχείρισης του Οικότοπου προτεραιότητας 9530* (Δάση μαύρης πεύκης - Pinus nigra) περιοχής Γρεβενών (Β. Πρόγραμμα LIFE PINDOS/ GREVENA Δράσεις διαχείρισης του Οικότοπου προτεραιότητας 9530* (Δάση μαύρης πεύκης - Pinus nigra) περιοχής Γρεβενών (Β. Πίνδος) Τα δάση μαύρης πεύκης: ένα πολύτιμο φυσικό απόθεμα

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΑΣΙΝΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ελληνικές Ιδέες, Καινοτομίες, Προϊόντα και Τεχνογνωσία Στην Παγκόσμια Μάχη για το Περιβάλλον

«ΠΡΑΣΙΝΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ελληνικές Ιδέες, Καινοτομίες, Προϊόντα και Τεχνογνωσία Στην Παγκόσμια Μάχη για το Περιβάλλον «ΠΡΑΣΙΝΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ελληνικές Ιδέες, Καινοτομίες, Προϊόντα και Τεχνογνωσία Στην Παγκόσμια Μάχη για το Περιβάλλον Καθηγ. Πέτρος Π. Γρουμπός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Π.Π. Τρίτη, 8 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα