Πόλος Καινοτοµίας & Ενέργειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πόλος Καινοτοµίας & Ενέργειας"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Πόλος Καινοτοµίας & Ενέργειας Αν. Καθ. Ι.Λ.Μπακούρος INNO-ENERGY POLE

2 Τι είναι ο Πόλος Καινοτοµίας & Ενέργειας (Π.Κ.&Ε.) Περιγραφή Έργου Ο Π.Κ.&Ε. είναι ένας χώρος έρευνας, ανάπτυξης, εκπαίδευσης παρουσίασης και προώθησης ενεργειών και πρωτοβουλιών στην ευρύτερη επιστηµονική και γνωστική περιοχή της ενέργειας και της διαχείρισης του περιβάλλοντος.

3 Βασικοί Άξονες Έρευνα Επιχειρηµατικότητα Περιγραφή Έργου Επίδειξη & Βιοµηχανικός Τουρισµός Εκπαίδευση

4 Που Απευθύνεται Ποιοι Ωφελούνται επιχειρήσεις, ερευνητικούς φορείς, αναπτυξιακοί φορείς, περιφερειακές, νοµαρχιακές και δηµοτικές αρχές της υτικής Μακεδονίας, της χώρας και της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων. Περιγραφή Έργου Οι κύριοι περιφερειακοί «παίχτες» στον ενεργειακό τοµέα θα είναι και οι τελικοί ωφελούµενοι από τις δραστηριότητες του Κέντρου. Ωστόσο, εκτός από την συνεργασία µε τους ερευνητικούς φορείς της περιφέρειας η διασφάλιση της επιτυχίας και η ενίσχυση των δραστηριοτήτων του Πόλου προϋποθέτει την δικτύωση και µε άλλους οργανισµούς και φορείς παροχής τεχνογνωσίας που δραστηριοποιούνται στο πεδίο των ενεργειακών και περιβαντολλογικών τεχνολογιών και διαθέτουν την ανάλογη τεχνογνωσία σε ελλαδικό αλλά και διεθνές επίπεδο.

5 ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ INNO-ENERGY POLE Παρατηρητήριο Καινοτοµίας & Επιχειρήσεων Τεχνολογικές Πλατφόρµες Ενεργειακό Παρατηρητήριο Εθνική Βιβλιοθήκη Ενέργειας.Ε.Η. Περ. υτ. Μακ. Ο.Τ.Α. Α & Β Τεχνολογική Παρακολούθηση BIOΠΑ Έρευνα Επίδειξη & Βιοµηχανικός Τουρισµός Επιχειρηµατικότητα Α.Ε.Ι. Τ.Ε.Ι Ε.Ε.Κ.Ε..Μ. Εκπαίδευση Κέντρο Επίδειξης Νέων Τεχνολογιών Ενεργά Εργαστήρια Μουσείο Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς Φυτώριο Νέων Ιδεών Θερµοκοιτίδα ιαδραστική ια βίου µάθηση

6 Έρευνα Ανάδειξη διεθνώς αναγνωρισµένων ερευνητικών κέντρων αριστείας σε τεχνολογίες αιχµής που αφορούν: Παραγωγή και Χρήση Ενέργειας (Καθαρές τεχνολογίες καύσης, Νέες καθαρές ενεργειακές τεχνολογίες, Τεχνολογίες υδρογόνου και εναλλακτικών καυσίµων όπως τα βιοκαύσιµα), Ενέργεια και Περιβάλλον, Εξοικονόµηση Ενέργειας, Βελτιστοποίηση της διάθεσης και χρήσης των ενεργειακών πόρων.?

7 Επιχειρηµα τικότητα Θερµοκοιτίδα Χώρος εγκατάστασης εταιριών που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στο χώρο της ενέργειας και των συναφών. Προτεραιότητα στις επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας και ανάπτυξης καινοτόµων προϊόντων

8 Επιχειρηµατικότητα Φυτώριο Νεων Ιδεών Χώρος συνάντησης και δηµιουργικότητας νέων της ευρύτερης περιοχής κυρίως φοιτητές / φοιτήτριες του πανεπιστηµίου και του ΤΕΙ Φυτώριο αναζητήσεων και ιδεών για νέα προϊόντα και υπηρεσίες Χώρος ανάπτυξης καινοτόµων προϊόντων ή υπηρεσιών και εφαλτήριο για τη δηµιουργία µιας νέας επιχείρησης

9 Μουσείο Το µουσείο θα περιλαµβάνει εκθέµατα από µηχανές που χρησιµοποιούσε η ΕΗ και έχουν αντικατασταθεί Φωτογραφίες από το αρχείο της ΕΗ Επίδειξη & Βιοµηχ. Τουρισµός Βιοµηχανικός Τουρισµός Ξενάγηση σε χώρους που ακόµα χρησιµοποιούνται από την επιχείρηση, όπως ορυχεία, εργοστάσια καθώς και απεκατεστηµένους χώρους πρώην ορυχείων. Επίδειξη ηµιουργία χώρων επίδειξης νέων τεχνολογιών, όπως φωτοβολταϊκά, ανεµογεννήτριες. Εθνική Βιβλιοθήκη Ενέργειας Θα αποτελεί το ερευνητικό αναπτυξιακό βιώσιµο σηµείο συνάντησης των επιστηµόνων ερευνητών επιχειρηµατιών διαµορφωτών πολιτικών σε τοπικό περιφερειακό εθνικό και διεθνές επίπεδο.

10 Εκπαίδευση Εκπαίδευση και επιµόρφωση µιας νέας γενιάς ερευνητών και επαγγελµατιών επιστηµόνων στις σύγχρονες τεχνολογίες και την πιο αποτελεσµατική χρήση της ενέργειας. Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης σε ενεργειακά θέµατα. Μεταξύ των άλλων δράσεων που αφορούν την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης προτείνεται η δηµιουργία «διαδραστικού» χώρου για την «εκπαίδευση» του κοινού σε θέµατα κυρίως εξοικονόµησης ενέργειας.

11 Living Labs Ενεργά Εργαστήρια ιαδικασία χώρος ανάπτυξης διαδραστικού περιβάλλοντος για ανθρωποκεντρική έρευνα και καινοτοµία Χώρος σύλληψης, κυρίως όµως χρήσης καινοτόµων προϊόντων και διαδικασιών Στην Ευρώπη υπάρχουν ήδη 20 τέτοια εργαστήρια από 15 Ευρωπαϊκές χώρες (Ιρλανδία, Σουηδία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ουγγαρία, Σλοβενία κ.α.)

12 Ενεργειακό Παρατηρητήριο Παρατηρητήριο Καινοτοµίας & Επιχειρηµατικότητας Ενεργειακό Παρατηρητήριο Τεχνολογική Παρακολούθηση & ιερεύνηση Ενέργειας & Περιβάλλοντος Τεχνολογικές Πλατφόρµες

13 Θα είναι το µοναδικό παγκοσµίως που θα συνδυάζει και τους τέσσερεις άξονες ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ INNO ENERGY POLE Το Νέο Το Καινοτόµο Εγχείρηµα Θέσεις Υφιστάµενων Τεχνολογικών Πάρκων

14 SWOT Ανάλυση Πλεονεκτήµατα Ύπαρξη της ΕΗ στην περιοχή Ύπαρξη Ερευνητικού Κέντρου Υψηλών Επιδόσεων Ύπαρξη πανεπιστηµίου και τεχνολογικού ιδρύµατος Ύπαρξη πόλων τουριστικού ενδιαφέροντος, σηµαντικών φυσικών οικοσυστηµάτων, και πλούσιου πολιτιστικού αποθέµατος. Άρση της γεωγραφικής αποµόνωσης λόγω της δηµιουργίας της Εγνατίας Οδού. Ευκαιρίες Μετατροπή περιοχής σε πόλο έλξης τουριστών και επιστηµόνων Ανάδειξη περιοχής σε κέντρο αριστείας σε θέµατα ενέργειας ηµιουργία νέων θέσεων εργασίας στην περιοχή Αύξηση επιχειρηµατικότητας περιοχής Προσέλκυση επενδύσεων ξένου κεφαλαίου Ανάπτυξη Έρευνας & Ανάπτυξης περιοχής ιοργάνωση εκδηλώσεων εθνικής διεθνούς εµβέλειας µε αποτέλεσµα προβολή της περιοχής και σε διεθνές επίπεδο Μειονεκτήµατα Έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού Μικρό δυναµικό ερευνητών / επιστηµόνων εγκατεστηµένο στην περιοχή Άλλες κύριες δραστηριότητες κατοίκων περιοχής Απειλές Μικρή προσέλευση τουριστών Μη σωστή αξιοποίηση των εγκαταστάσεων Εκµετάλλευση επένδυσης µόνο για τουρισµό και παραγκωνισµό της Ε&Α

15 ιοίκηση Ο Πόλος Καινοτοµίας & Ενέργειας θα τελεί υπό την αιγίδα του Πανεπιστηµίου Μ και του ΕΕΚΕ Μ, της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας, της Βιοµηχανίας ( ΕΗ), της Νοµαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του ΤΕΙ θα έχει: πολυµετοχικό περιφερειακό χαρακτήρα Π.Κ.&Ε. Λειτουργία «Η νοµική µορφή του και οι αρχές διαχείρισης και κανόνες δεοντολογίας θα θεσπιστούν στο ιδρυτικό του Κέντρου µετά το πέρας της µελέτης σκοπιµότητας ίδρυσης και ανάπτυξης του Κέντρου». Σενάρια Εταιρικής Υπόστασης Κέντρου Σενάριο 1: Εταιρεία ιαχείρισης και Ανάπτυξης Πόλου Καινοτοµίας & Ενέργειας Βασισµένη στη νοµοθεσία που διέπει την ίδρυση και λειτουργία των Επιστηµονικών και Τεχνολογικών Πάρκων. Ν.2919/2001 / ( Φ.Ε.Κ. 128/Α/ ) Σενάριο 2: Ζώνη Ενέργειας υτικής Μακεδονίας Βασισµένη στη νοµοθεσία που διέπει την Ζώνη Καινοτοµίας της Ανατολικής Θεσσαλονίκης

16 Π.Κ.&Ε. Λειτουργία Πόροι Οι δραστηριότητές του Π.Κ.&Ε. υποστηρίζονται και χρηµατοδοτούνται µέσω: των Πόρων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων υτικής Μακεδονίας, του Τοπικού Πόρου των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Κοζάνης και Φλώρινας (προτείνεται να είναι άµεσα συνδεδεµένος µε το σκοπούς του Κέντρου), Εθνικών και Ευρωπαικών Πόρων Έρευνας και Ανάπτυξη, Ερευνητικών Προγραµµάτων και Ιδιωτικών και ηµοσίων έργων των εργαστηρίων και των ερευνητικών µονάδων που το αποτελούν.

17 Χώροι Εγκατάστασης: Οι εγκαταστάσεις θα αναπτυχθούν στην περιοχή της Πτολεµαΐδας, (στις εγκαταστάσεις του ΕΕΚΕ Μ, στις πρώην εγκαταστάσεις της ΑΕΒΑΛ και..) Π.Κ.&Ε. Λειτουργία Χώροι του κέντρου θα είναι και οι διαθέσιµοι χώροι των συνεργαζοµένων φορέων έρευνας και επιπλέον οι χώροι που θα παραχωρούνται για την εκπλήρωση της αποστολής του.

18 ιεθνής

19 CERES Renewable Energy Park Australia ιεθνής Εκπαιδευτικά Πάρκα Ενέργειας (http://www.ceres.org.au) Αποτελεί ένα Πάρκο επίδειξης τεχνολογιών ενέργειας, µε φωτοβολταϊκά, υδροηλεκτρικό εργοστάσιο, ανεµογεννήτριες κ.α. Έκταση: 4 εκτάρια Επισκέπτες: 300,000/έτος (60,000 µαθητές)

20 Wbreda Energy Education Park Ινδία ιεθνής Εκπαιδευτικά Πάρκα Ενέργειας (http://www.wbreda.org/energy-park.htm) Το πάρκο περιλαµβάνει εκθέµατα όπως ηλιακό αυτοκίνητο, σταθµό παραγωγής ενέργειας µε αέριο, µοντέλο σταθµού παραγωγής ενέργειας από παλίρροια. Επισκέπτες: 350,000 από το 2000 Ετήσια Έσοδα: Rs 10 lacs

21 Wbreda Energy Education Park Ινδία Άποψη πάρκου ιεθνής Εκπαιδευτικά Πάρκα Ενέργειας

22 Wbreda Energy Education Park Ινδία ιεθνής Εκπαιδευτικά Πάρκα Ενέργειας Σταθµός παραγωγής ενέργειας από αεριοποιηµένη βιοµάζα Ηλιακός σταθµός παραγωγής ενέργειας

23 Aberdeen Science and Energy Park Σκωτία ιεθνής Θερµοκοιτίδες (http://www.scottish-enterprise.com/ sedotcom_home/services-to-the-community/ property/aberdeenscienceandenergypark.htm) Προσφέρει: 1. Εγκαταστάσεις και υποστήριξη σε εταιρίες που αναπτύσσουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες για τον τοµέα της ενέργειας και άλλους τεχνολογικούς τοµείς. 2. Συµβουλές σε ανάπτυξη νέων προϊόντων και πρόσβαση σε επιχορηγήσεις. 3. Υποστήριξη για διεθνή προώθηση. 4. ηµιουργία συνδέσµων µε το ερευνητικό δυναµικό, συµπεριλαµβανοµένου και του πανεπιστηµίου. 5. Πληροφόρηση σε θέµατα πληροφορικής και διαδικτύου.

24 ιεθνής Θερµοκοιτίδες Aberdeen Science and Energy Park Σκωτία Καλύπτει έκταση 72 εκταρίων Στεγάζει 40 εταιρίες Πλεονεκτήµατα: ηµιουργία µιας οµάδας 800 επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή Ανάδειξη της περιοχής σε κέντρο τεχνολογικής αριστείας σε θέµατα γεωτρήσεων και υποθαλάσσιων τεχνολογιών Έχει αναπτυχθεί µια κοινωνία µε περισσότερες από 150 διεθνής εταιρίες στην περιοχή. Έχουν δηµιουργηθεί 34,700 νέες θέσεις εργασίας την πρώτη 15ετία (από το 1981 ως το 1995)

25 Aberdeen Science and Energy Park Σκωτία Γενική Άποψη Χώρου ιεθνής Θερµοκοιτίδες

26 Aberdeen Science and Energy Park Σκωτία Άποψη πάρκου ιεθνής Θερµοκοιτίδες

27 Aberdeen Science and Energy Park Σκωτία Κέντρο Καινοτοµίας ιεθνής Θερµοκοιτίδες

28 ιεθνής Θερµοκοιτίδες Energy Park Fife Σκωτία (http://www.scottish-enterprise.com/sedotcom_home/servicesto-the-community/stc-keyprojects/ edinburghandfife/energypark.htm) Τοποθεσία που αναπτύχθηκε για εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των ανανεώσιµων, του πετρελαίου και του αερίου. Το συγκρότηµα περιλαµβάνει γραφεία, αίθουσα συνεδριάσεων και συνεδρίων καθώς και εµπορικά καταστήµατα εξοπλισµού. Έκταση: 134 εκτάρια Στεγάζει 5 εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε θέµατα εξοπλισµού και συστηµάτων ελέγχου.

29 Fundy Green Park Καναδάς (http://www.fundygreenpark.com/aboutus.htm) ιεθνής Θερµοκοιτίδες Περιοχή για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διάθεση περιβαλλοντικά φιλικών ενεργειακών συστηµάτων Προσφέρει ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και τους ανεξάρτητους ερευνητικούς φορείς να συνεργαστούν για την εξεύρεση περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών Τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδεύσουν τους φοιτητές τους σε τεχνολογίες ενέργειας προϊόντων και αγορών Σκοπός είναι η προσέλκυση κατασκευαστών τεχνολογιών Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

30 Landschafts Park Duisburg-Nord (http://www.landschaftspark.de/) ιεθνής Χώροι Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς Έκταση 200 εκταρίων στην κεντροδυτική Γερµανία. Συνδυάζει τη βιοµηχανική κληρονοµιά, το φυσικό κάλλος και τα πολιτισµικά δρώµενα. Πρώην εγκαταστάσεις χυτηρίων της THYSSEN. Ένα κτίριο (ο φούρνος) λειτουργεί σαν µουσείο, τα υπόλοιπα χρησιµοποιούνται για εκδηλώσειςσυνέδρια ενώ υπάρχουν και υπαίθριες διαδροµές. Εισιτήρια από 3,5 έως 5,5 για µεµονωµένες δραστηριότητες. Επισκέπτες περίπου ανά έτος.

31 Landschafts Park Duisburg-Nord Γενική Άποψη Χώρου ιεθνής Χώροι Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς

32 Landschafts Park Duisburg-Nord Έκθεµα Χώρου ιεθνής Χώροι Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς

33 The Rhondda Heritage Park (www.rhonddaheritagepark.com) ιεθνής Χώροι Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς Υπαίθριο πάρκο στη Νότια Ουαλία. Πρώην ανθρακωρυχεία. Προϋπολογισµός 12,8 εκ. Υπάρχουν πλέον 5 ορύγµατα διαµέτρου από 4,5m µέχρι 48,8m και βάθους 400 µε 450m ενώ εκτίθενται κάποια από τα µηχανήµατα εξόρυξης του άνθρακα. Στα επιφανειακά κτίρια υπάρχουν αντικείµενα της εποχής, ενώ είναι δυνατή και η κάθοδος σε ένα όρυγµα επισκέπτες την πρώτη χρονιά λειτουργίας (50% εκτός Ουαλίας). Είσοδος από 4,5 έως 8.

34 The Rhondda Heritage Park Γενική Άποψη Χώρου ιεθνής Χώροι Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς

35 The Rhondda Heritage Park Γενική Άποψη Χώρου ιεθνής Χώροι Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς

36 Geevor tin mine ιεθνής Χώροι Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς (www.geevor.com) Πρώην ορυχείο κασσιτέρου στην Κορνουάλη της Μ. Βρετανίας το µεγαλύτερο επισκέψιµο ορυχείο της χώρας Επίσκεψη στο µουσείο, σε κτίρια όπου γινόταν η επεξεργασία του µετάλλου αλλά και διαδροµή σε υπόγεια τούνελ. Είσοδος από 6,5 έως 11

37 Geevor tin mine Άποψη Χώρου ιεθνής Χώροι Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς

38 Geevor tin mine Άποψη Χώρου ιεθνής Χώροι Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς

39 Ironbridge Gorge Museum (www.ironbridge.org.uk) ιεθνής Χώροι Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς Υπαίθριο πάρκο µε επίκεντρο την πρώτη στον κόσµο γέφυρα από σίδηρο στην κεντροδυτική Αγγλία. Υπάρχουν ακόµα 9 χώροι. Υπαίθριοι δρόµοι εποχής και βιοµηχανικά µουσεία (σιδήρου, πίσσας, σωληνουργίας και πλακιδίων). Ισορροπηµένος ισολογισµός στα 4,5εκ και 5,4 εκ (2004 και 2005 αντιστοίχως). Είσοδος από 2,5 έως 13,5 για κάθε µουσείο χωριστά. υνατότητα φιλοξενίας εκδηλώσεων αλλά και πραγµατοποίηση µεταπτυχιακών σπουδών.

40 Ironbridge Gorge Museum Άποψη Γέφυρας ιεθνής Χώροι Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς

41 Ironbridge Gorge Museum Άποψη Μουσείου ιεθνής Χώροι Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς

42 Ferropolis Stadt aus Eisen (www.ferropolis.de) ιεθνής Χώροι Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς Βιοµηχανικό και πολιτιστικό πάρκο στην κεντρική Γερµανία έκτασης 1915 εκταρίων Τεχνητό νησί µε εκσκαφείς σιδήρου και µουσείο µε το κέντρο ελέγχου ενός σταθµού 30Kv. Είσοδος 1,00 για κάθε ένα από τους πέντε εκσκαφείς. Υπαίθριος χώρος συναυλιών (25000 άτοµα) και εκθέσεων

43 Ferropolis Stadt aus Eisen Γενική Άποψη χώρου ιεθνής Χώροι Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς

44 Ferropolis Stadt aus Eisen Άποψη χώρου εκθεµάτων ιεθνής Χώροι Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς

45 ιεθνής Χώροι Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς Γερµανία Weltkulturerbe Rammelsberg (ορυχείο και µονάδα διαχωρισµού µεταλλευµάτων). (http://www.rammelsberg.de/) Bergwerk Merkers (αλατορυχείο όπου κρύφτηκε ο χρυσός των ναζί στο Β παγκόσµιο πόλεµο). (http://www.erlebnisbergwerk.de/) Overburden conveyor bridge F60 (µια από τις µεγαλύτερες παγκοσµίως κινούµενες µηχανές επιφανειακής εξόρυξης για την αποκάλυψη κοιτασµάτων άνθρακα). (http://www.f60.de/) The Zollern II/IV Colliery (πρώην ανθρακωρυχείο). (http://www.lwl.org/lwl/kultur/wim/s/zollern/) Peenemuende historisches-technisches informationszentrum (πρώην στρατιωτική βάση όπου εξελίχθηκαν οι πύραυλοι V1 και V2).

46 Μ. Βρετανία Sheffield Industrial museums trust (βιοµηχανικό µουσείο και εργαστήριο παραγωγής αγροτικών εργαλείων του 18 ου αιώνα). (http://www.simt.co.uk/) ιεθνής Χώροι Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς Royal Gunpowder mills (µουσείο και κτίρια παρασκευής πυροµαχικών και κατασκευής όπλων). (http://www.royalgunpowdermills.com/) Prays underground group (χαλκορυχείο σε χρήση από τους αρχαίους χρόνους) Βέλγιο Mining site Bois-du-Luc. (εγκαταστάσεις εξόρυξης άνθρακα) (http://www.ecomuseeboisduluc.be/) Flemish Coal Mining Museum (εγκαταστάσεις εξόρυξης άνθρακα) (http://www.ecomuseeboisduluc.be/)

47 ιεθνής Χώροι Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς Γαλλία (www.tourisme-alsace.com/en/tourismeindustriel-en) Oil Museum (Το πρώτο πεδίο εξόρυξης πετρελαίου στην Ευρώπη υπάρχουν παράλληλα και θερµές πηγές) Kronenburg (εργοστάσιο παραγωγής µπύρας) Heineken (εργοστάσιο παραγωγής µπύρας) Peugeot (εργοστάσιο παραγωγής αυτοκινήτων) La mine, Musee Du Carreau Wende (Εγκαταστάσεις εξόρυξης άνθρακα) (http://www.la-mine.fr/) Λουξεµβούργο Fond de Gras (εγκαταστάσεις εξόρυξης σιδηροµεταλλεύµατος) (http://www.fond-de-gras.lu/) Κίνα The three gorges dam (υδροηλεκτρικό φράγµα) (english.peopledaily.com.cn/200507/21/ eng _ html)

48 ιεθνής Χώροι Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς Ιαπωνία Mitsubishi Minatomirai industrial museum (βιοµηχανικό µουσείο της Mitsubishi Heavy industries) (http://www.mhi.co.jp/e_museum/index.html) Βιοµηχανικός τουρισµός στις επαρχίες Hyogo και Nagoya (241 επισκέψιµες εγκαταστάσεις στην πρώτη, 34 στη δεύτερη-συµπεριλαµβάνεται η Toyota) (www.greaternagoya.org/eng/) Η.Π.Α Coca Cola (το εργοστάσιο της γνωστής εταιρείας στην έδρα της) (www.woccatlanta.com)

49 Γενικές Απόψεις Μνηµείων Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς ιεθνής Χώροι Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς Brandenburg Industry museum Brentford Steam museum

50 Γενικές Απόψεις Μνηµείων Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς ιεθνής Χώροι Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς Chemnitz Industry museum Chemnitz Industry museum

51 Γενικές Απόψεις Μνηµείων Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς ιεθνής Χώροι Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς Mitsubishi museum

52 Γενικές Απόψεις Μνηµείων Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς ιεθνής Χώροι Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς Petit Rosselle la mine

53 Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης (www.thestep.gr) Ελληνική Τεχνολογικά Πάρκα Ξεκίνησε το 1988 µε πρωτοβουλία του Ερευνητικού Ινστιτούτου Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών (ΕΙΤΧΗ ) Στόχος: Η σύνδεση της έρευνας µε την παραγωγή Εγκαταστάσεις: 7500m 2 Συνολική απάνη: 4 δις. ρχ. (αρχική) Τι περιλαµβάνει: 1. Τα ερευνητικά εργαστήρια του ΕΚΕΤΑ 2. Τη Θερµοκοιτίδα Επιχειρήσεων 3. Το κτίριο ιοίκησης µε το Συνεδριακό Κέντρο και τη Βιβλιοθήκη & Επιστηµονική Πληροφόρηση

54 Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης Ελληνική Τεχνολογικά Πάρκα ραστηριότητες: 1.Περιφερειακή Ανάπτυξη 2.Μεταφορά Τεχνολογίας 3.Εντεταλµένη Έρευνα 4. ιεθνής Μεταφορά Τεχνολογίας 5.Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση Υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις: 1.Μηχανές Πληροφόρησης 2. ιαγνωστικά Επιχειρηµατικά εργαλεία 3.Οργάνωση Εκδηλώσεων 4.Επιστηµονική Βιβλιοθήκη

55 Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας (www.tepathe.gr) Ελληνική Τεχνολογικά Πάρκα Ιδρύθηκε το Νοέµβριο του 2001 Μετοχικό Κεφάλαιο 520,000 Στόχος: η δηµιουργία ενός περιβάλλοντος το οποίο να επιτρέπει την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, είτε µε την δηµιουργία νέων δυναµικών επιχειρήσεων, είτε µε την παροχή των κατάλληλων υπηρεσιών σε υπάρχουσες επιχειρήσεις, έτσι ώστε να αναπτύξουν νέα προϊόντα ή υπηρεσίες. Εγκαταστάσεις: κτίρια των θερµοκοιτίδων στην Α' Βιοµηχανική Περιοχή Βόλου σε οικοπεδική έκταση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.

56 Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας Περιλαµβάνει: Ελληνική Τεχνολογικά Πάρκα Κτίριο ιοίκησης. Σε αυτόν τον χώρο έχουν διαµορφωθεί 10 θερµοκοιτίδες των 30 τ.µ. µε µέγιστη χωρητικότητα τις 10 επιχειρήσεις. Βιοµηχανοστάσιο συνολικού εµβαδού τ.µ. Παρεχόµενες Υπηρεσίες: 1.Υπηρεσίες Υποστήριξης, οι οποίες επιτρέπουν την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης εξασφαλίζοντας τις κυριότερες λειτουργικές ανάγκες της. 2.Υπηρεσίες Ανάπτυξης, οι οποίες βοηθούν την επιχείρηση να αναπτυχθεί µε σηµαντικά υψηλούς ρυθµούς.

57 Επιστηµονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου (www.step-epirus.gr) Ελληνική Τεχνολογικά Πάρκα Εγκαταστάσεις: κτίριο 2590 τετρ. µέτρων που βρίσκεται Ιδρύθηκε: το 1999 από το πανεπιστήµιο Ιωαννίνων & την Περιφέρεια Ηπείρου στην Πανεπιστηµιούπολη Ιωαννίνων. Το κτίριο είναι κτισµένο σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 16 στρεµµάτων. Το κτίριο και το οικόπεδο έχουν παραχωρηθεί από το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων για 25 χρόνια στην εταιρία διαχείρισης του Επιστηµονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου. Αποτελείται από έναν ισόγειο χώρο 1600 τετρ. µέτρων, που περιλαµβάνει 6 θερµοκοιτίδες, 1 δοµή στήριξης επιχειρήσεων, 2 ινστιτούτα, τη διοίκηση της Ε.ΤΕ.Π.Η. Α.Ε., αµφιθέατρο 320 τετρ. µέτρων και 2 αίθουσες συσκέψεων 44 τ.µ. (15-20 ατόµων). Επιπλέον, υπάρχουν πολλοί κοινόχρηστοι χώροι και υπόγειος εργαστηριακός χώρος 1000 τετρ. µέτρων

58 Επιστηµονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου Ελληνική Τεχνολογικά Πάρκα Φιλοξενούµενες οµές: 1.Κέντρο επιχείρησης & καινοτοµίας Ηπείρου 2.Γραφείο ιαµεσολάβησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 3.Γραφείο οργανισµού Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας 4.Ινστιτούτο Ανάπτυξης και ιαχείρισης Ανθρώπινου υναµικού Σε ποιους παρέχει υπηρεσίες: 1.Εγκατεστηµένες Επιχειρήσεις 2.Επιχειρήσεις Μέλη 3.Επιχειρήσεις Μέτοχοι 4.Άλλες Επιχειρήσεις

59 Επιστηµονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου Υπηρεσίες: Ελληνική Τεχνολογικά Πάρκα

60 Επιστηµονικό πάρκο Πατρών (www.psp.org.gr) Ελληνική Τεχνολογικά Πάρκα Ίδρυση: 1989 Στόχος: να δηµιουργήσει µία σύγχρονη Καινοτοµική Επιχειρηµατική Περιοχή στη Περιφέρεια της υτικής Ελλάδας, που θα αποτελέσει εργαλείο ανάπτυξης και προσανατολισµού της προς το «αναδυόµενο καινοτοµικό οικονοµικό-παραγωγικό περιβάλλον» διευκολύνοντας - προσθετικά και εναλλακτικά - καινούργιες οικονοµικές, παραγωγικές και επιχειρηµατικές δραστηριότητες στη περιοχή. Εγκαταστάσεις: 1. Κύριοι Χώροι, συνολικού εµβαδού 530 m 2, 2. Χώροι εγκατάστασης επιχειρήσεων - Κυψέλες (1480 m 2 ) 3. Βοηθητικοί Χώροι, συνολικού εµβαδού 820 m 2 4. Ισόγειο χώρο, συνολικού εµβαδού 1200 m 2

61 Επιστηµονικό πάρκο Πατρών οµικές Μονάδες: 1.Θερµοκοιτίδα Ελληνική Τεχνολογικά Πάρκα 2.Κέντρο Καινοτοµίας 3.Κέντρο Μεταφοράς Τεχνολογίας 4. ράσεις Καινοτοµικών Τεχνικών ιοίκησης Επιχειρήσεων 5.Εκθετήριο Υπηρεσιών

62 Επιστηµονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (www.stepc.gr) Ελληνική Τεχνολογικά Πάρκα Ίδρυση: 1993 Μετοχικό Κεφάλαιο: Στόχοι: 1. Μεταφορά Τεχνολογίας µέσω του Κέντρου Μεταφοράς Τεχνολογίας (ΚΜΤ) 2. Προσέλκυση εταιρειών στη θερµοκοιτίδα του Πάρκου 3. Προώθηση των προϊόντων του Πάρκου 4. ηµιουργία Εκπαιδευτικού Κέντρου για εξειδίκευση στελεχών επιχειρήσεων 5. Συµβολή στην Περιφερειακή Ανάπτυξη Εγκαταστάσεις: δύο κτίρια, µε χώρους περίπου τ.µ. Υποστηρικτικές οµές: 1. Θερµοκοιτίδα 2. Κέντρο Μεταφοράς Τεχνολογίας

63 Επιστηµονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης Ελληνική Τεχνολογικά Πάρκα ραστηριότητες: 1. Συµµετοχή σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράµµατα/έργα 2. Μεταφορά τεχνολογίας 3. Συνεργασίες Υπηρεσίες: 1. Ένταξη, υποστήριξη και ανάπτυξη νέων εταιριών έντασης γνώσης στη Θερµοκοιτίδα 2. Μεταφορά Τεχνολογίας µέσω του Κέντρου Μεταφοράς Τεχνολογίας (ΚΜΤ) 3. ηµιουργία και ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Κέντρου για εξειδίκευση στελεχών επιχειρήσεων 4. Υποστήριξη διαχείρισης καινοτοµίας 5. Πληροφόρηση για προστασία και διαχείριση ιανοητικής Ιδιοκτησίας (IPR) 6. Συµµετοχή σε κοινοτικά, εθνικά και περιφερειακά έργα Έρευνας & Τεχνολογίας, Καινοτοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

64 Επιστηµονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης Άποψη του Ιδρύµατος Τεχνολογίας & Έρευνας Ελληνική Τεχνολογικά Πάρκα

65 Τεχνολογικό Πάρκο Αττικής Λεύκιππος (στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών ηµόκριτος) (www.demokritos.gr) Ελληνική Τεχνολογικά Πάρκα Ίδρυση: εκαετία 50 ως Πυρηνικό Ερευνητικό Κέντρο «ηµόκριτος» 1985 µετονοµάστηκε σε Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών Αποστολή: 1. Η διεξαγωγή υψηλού επιπέδου βασικής, εφαρµοσµένης και αναπτυξιακής έρευνας µε στόχο την παραγωγή νέας γνώσης και τεχνολογίας. 2. Η µεταφορά της νέας γνώσης και τεχνολογίας σε τρίτους και η δηµιουργία τεχνογνωσίας για την επίλυση συγκεκριµένων προβληµάτων οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης. 3. Η παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας στους ιδιωτικούς και δηµόσιους φορείς της χώρας. 4. Η εκπαίδευση και εξειδίκευση νέων επιστηµόνων σε νέες τεχνολογίες και η εξοικείωσή τους µε την παραγωγή νέας γνώσης. 5. Η ανάληψη συντονισµού ερευνητικών έργων εθνικής σηµασίας

66 Τεχνολογικό Πάρκο Αττικής Λεύκιππος (στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών ηµόκριτος) Εγκαταστάσεις: m 2 Ελληνική Τεχνολογικά Πάρκα Κτιριακές Εγκαταστάσεις: m 2 Από το 1992 ξεκίνησε να λειτουργεί και το Τεχνολογικό Πάρκο Αττικής Λεύκιππος σε χώρο 340m 2

67 THERMI A.E. Θεσσαλονίκη (http://www.thermokoitida.gr/) Ελληνική Θερµοκοιτίδες Εγκαταστάσεις: 6000 τ.µ. (µεγαλύτερη Θερµοκοιτίδα Νοτιοανατολικής Ευρώπης) Κεφάλαιο: 14,5 εκατ. Επενδυµένο Κεφάλαιο: 6,3 εκατ. Εγκατεστηµένες επιχειρήσεις: 31 µε ανθρώπινο δυναµικό 250 ατόµων Κλάδοι ενδιαφέροντος: 1. Πληροφορική 2. Βιοτεχνολογία 3. Τηλεπικοινωνίες 4. Ιατρικής φαρµάκων 5. Ενέργειας - περιβάλλοντος

68 i-cube Αθήνα (http://www.i-cube.gr/) Επενδυµένο Κεφάλαιο: 13 εκατ. Εγκατεστηµένες επιχειρήσεις: 14 Ελληνική Θερµοκοιτίδες Κλάδοι ενδιαφέροντος: 1. Πληροφορικής 2. Ιατρικών Εφαρµογών

69 i4g Θεσσαλονίκη (http://www.i4g.gr/incubator6.htm) Ελληνική Θερµοκοιτίδες Εγκαταστάσεις: 1800 τ.µ. Επενδυµένα κεφάλαια: 1,8 εκατ. Εγκατεστηµένες επιχειρήσεις: 12 µε 105 άτοµα ανθρώπινο δυναµικό (στοιχεία 2005) Στόχος: η υποκίνηση και διαχείριση της ανταλλαγής της τεχνογνωσίας ανάµεσα σε πανεπιστηµιακούς φορείς, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις και αγορές παρέχοντας ταυτόχρονα υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας σε συνδυασµό µε υψηλών προδιαγραφών υποδοµές, συµβάλλοντας ταυτόχρονα στην οικονοµική ανάπτυξη του κοινωνικού συνόλου του τόπου. Κλάδοι ενδιαφέροντος: 1. Πληροφορική 2. Επικοινωνίες 3. Βιοµηχανικών εφαρµογών 4. Περιβάλλοντος 5. Ιατρικού εξοπλισµού 6. Ασύρµατης επικοινωνίας

70 Άλλες Θερµοκοιτίδες: InQLab Αθήνα (http://www.inqlab.gr/about.htm) Ελληνική Θερµοκοιτίδες Κλάδοι Ενδιαφέροντος: 1. Τηλεπικοινωνίες 2. Παροχή Συµβουλών 3. Αρχιτεκτονικής διαµόρφωσης χώρου INICUBATOR Αθήνα (http://www.ini-cubator.gr/eng/_inicubator.html) Κλάδοι Ενδιαφέροντος: 1. Ιατρικής 2. Βιοµηχανικών Εφαρµογών 3. Ασύρµατης επικοινωνίας Velti Αθήνα (http:// /)

71 Κέντρο ιάδοσης Επιστηµών και Μουσείο Τεχνολογίας Θεσσαλονίκη (www.tmth.edu.gr/) Ελληνική Χώροι Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς Αποτελεί έναν πολιτιστικό και επιµορφωτικό φορέα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που λειτουργεί από το Προσφέρει στο κοινό το κατάλληλο περιβάλλον για τη γνωριµία και την κατανόηση θεµάτων επιστήµης και τεχνολογίας και παρεµβαίνει σε θέµατα τεχνικού πολιτισµού. Τοποθεσία: προνοµιακό οικόπεδο, µε πανοραµική θέα τον Θερµαϊκό Κόλπο και την πόλη της Θεσσαλονίκης, έκτασης τ.µ., που παραχωρήθηκε στο Τεχνικό Μουσείο από τον ήµο Θέρµης Εγκαταστάσεις: εµβαδού τ.µ., Προϋπολογισµός: (περίπου 10 δις δρχ.) και ολοκληρώθηκε το Νοέµβριο του 2004.

72 Κέντρο ιάδοσης Επιστηµών και Μουσείο Τεχνολογίας Θεσσαλονίκη Ελληνική Χώροι Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς Τι περιλαµβάνει: 1. Χώρο Υποδοχής 2. Μουσείο Τεχνολογίας 3. Κοσµοθέατρο 4. Συνεδριακό κέντρο 5. Ψηφιακό Πλανητάριο 6. Προσοµοιωτή Εικονικής Πραγµατικότητας 7. Tεχνοπάρκο 8. Χώρο Περιοδικών Εκθέσεων, ειδικού ή επίκαιρου ενδιαφέροντος 9. Βιβλιοθήκη

73 Ελληνική Χώροι Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς Κέντρο ιάδοσης Επιστηµών και Μουσείο Τεχνολογίας Θεσσαλονίκης 10. Πάρκο Μεγάλων Εκθεµάτων και κήποι (από το 2008). 11. Εστία ηµιουργικότητας και Καινοτοµίας, 12. Show Point Κινητό Αµφιθέατρο Επιδείξεων και Πειραµάτων 13. Γραφεία ιοίκησης, χώροι για το διοικητικό προσωπικό του φορέα. 14. Χώρους Εστίασης και Αναψυχής 15. Χώρους Πώλησης Επιστηµονικών ειδών, Βιβλίων και Ενθυµηµάτων 16. Τεχνικά Εργαστήρια 17. Αποθηκευτικούς Χώρους, για τη συλλογή και προσωρινή φύλαξη εκθεµάτων και περιοδικών εκθέσεων. 18. Χώρους Στάθµευσης, για 200 αυτοκίνητα και λεωφορεία.

74 Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου (http://www.lavrio-conferenceculturalpark.gr/) Ελληνική Χώροι Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς Ίδρυση: το 1992 στη θέση της παλαιάς Γαλλικής Εταιρείας Λαυρίου (Compagnie Francaise des Mines du Laurium) Στόχος: 1. η σύνδεση της επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας που πραγµατοποιείται στο ΕΜΠ µε τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του επιχειρηµατικού κόσµου 2. η πραγµατοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων σχετικών µε την προβολή της ιστορίας και του πολιτισµού της ευρύτερης περιοχής της Λαυρεωτικής 3. η ανάδειξη της ιστορίας των δραστηριοτήτων που στο παρελθόν είχαν αναπτυχθεί στις διατηρητέες εγκαταστάσεις του. Εγκαταστάσεις: διαθέτει ενιαίο χώρο 245 στρεµµάτων, ο οποίος περιλαµβάνει 41 κτιριακές µονάδες συνολικού εµβαδού m² που έχουν κηρυχθεί διατηρητέα µνηµεία από το Υπουργείο Πολιτισµού. Τα βιοµηχανικά κτίρια έχουν ανακατασκευαστεί συνδυάζοντας την καλαισθησία και τα ιστορικά στοιχεία µε τη λειτουργικότητα

75 Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου Άποψη χώρου Ελληνική Χώροι Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς

76 Βιοµηχανικό Μουσείο Ερµούπολης Σύρος (http://www.welcome2syros.gr/industrialgr.html) Ελληνική Χώροι Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς Εγκαταστάσεις: 1. Χρωµατουργείο Κατσιµαντή 2. Σκαγιοποιείο Αναιρούση 3. Βυρσοδεψείο Κορνηλάκη. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2000 Συλλογή: 1. Χάρτες και εικόνες από το τέλος του 17ου έως τα µέσα του 20ου αιώνα, 2. πρωτότυπα αρχιτεκτονικά και πολεοδοµικά σχέδια από τη δηµιουργία της νεοκλασικής Ερµούπολης, 3. ζωγραφικοί πίνακες συριανών ζωγράφων του 19ου αιώνα 4. οµοιώµατα πλοίων 5. περίπου είκοσι συντηρηµένες µηχανές της συλλογής του Μουσείου, που συνοδεύονται από δεκάδες αντικείµενα, εργαλεία, πρώτες ύλες και προϊόντα της βιοµηχανίας. Οθόνες όπου ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να θαυµάσει εικόνες του λιµανιού της εποχή του ατµού και των ιστίων, να παρακολουθήσει σκηνές βιοµηχανικών εργασιών και να δει µια εικονική συλλογή επιστηµονικών οργάνων του 19ου αιώνα

77 Βιοµηχανικό Μουσείο Ερµούπολης Σύρος Ελληνική Χώροι Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς Ψηφιακό αρχείο εικόνας και ήχου, µε καταγραφές προφορικών µαρτυριών παλαιών εργατών και τεχνιτών, Τρισδιάστατη ψηφιακή αναπαράσταση δηµόσιων και βιοµηχανικών κτηρίων. Στο τµήµα της Έκθεσης που αφορά την ιστορία του εµπορίου, εκτίθεται και ένα ολόκληρο κατάστηµα γυναικείων νεωτερισµών του αρχών του 20ου αιώνα Όλη αυτή η δραστηριότητα, αποτελεί ένα από τα πρώτα έργα του «Κέντρου Τεχνικού Πολιτισµού» (Κε.Τε.Πο) της Ερµούπολης. Στο σχεδιασµό του, το Κε.Τε.Πο. έχει περιλάβει µονάδα εργαστηρίων που θα συνδέει τις δράσεις του κέντρου µε τις σηµερινές παραγωγικές δραστηριότητες του νησιού, όπως επίσης και µονάδα υποδοχής ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

78 Μεταλλευτικό πάρκο Φωκίδας (http://www.vagonetto.gr/) Ελληνική Χώροι Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς Θεµατικό πάρκο, µοναδικό στον ελληνικό χώρο, που δίνει στον επισκέπτη τη δυνατότητα να γνωρίσει βήµα - βήµα τη διαδικασία εξόρυξης του βωξίτη. Στόχος:είναι, όχι µόνο να παρουσιάσει τους χώρους λειτουργίας ενός µεταλλείου, αλλά να ενηµερώσει, να ψυχαγωγήσει και να εκπαιδεύσει τις καινούργιες γενιές πάνω στην ιστορία εκµετάλλευσης του βωξίτη και των ανθρώπων που εργάστηκαν σε αυτό. Τι περιλαµβάνει: 1. Υπαίθρια έκθεση µηχανηµάτων 2. Στοά 850, όπου η περιήγηση γίνεται µε το VAGONETTO που χρησιµοποιούσαν οι εργάτες 30 χρόνια πριν 3. Εκθεσιακός χώρος µεταλλευτικής ιστορίας, στεγάζεται στα παλιά γραφεία των ορυχείων Ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας του πάρκου: Μέσα από ένα παιχνίδι ρόλων και φορώντας τα κράνη και τις στολές των µεταλλωρύχων οι µαθητές ανακαλύπτουν στοιχεία για τον τρόπο εργασίας σε µια στοά εξόρυξης βωξίτη. 1. Εργαλεία και Μηχανές. 2. Πως γίνεται µια εξόρυξη; 3. Αποκατάσταση του Φυσικού Περιβάλλοντος. 4. Ο Βωξίτης και τα παράγωγά του.

79 Βιοµηχανικό Μουσείο Πλινθοκεραµοποιείου Τσαλαπάτα Βόλος (http://www.diki.gr/museum/el/info/museums.asp) Ελληνική Χώροι Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς Η µόνιµη έκθεση θα αναπτύσσεται στις κτηριακές εγκαταστάσεις όπου γινόταν η παραγωγή ο µηχανολογικός εξοπλισµός αποτελεί βασικό µέρος των εκθεµάτων, που περιλαµβάνουν επίσης µακέτες και πλούσιο εποπτικό υλικό Ειδικά για τα παιδιά, εκπαιδευτικά προγράµµατα και ποικίλες εκδηλώσεις και δραστηριότητες θα εξασφαλίζουν άµεση, βιωµατική σχέση µε το µουσείο.

80 Θα είναι το µοναδικό παγκοσµίως που θα συνδυάζει και τους τέσσερεις άξονες Πόλος Καινοτοµίας- SynEnergia Το Νέο Το Καινοτόµο Εγχείρηµα Θέσεις Υφιστάµενων Τεχνολογικών Πάρκων

81 SWOT Ανάλυση Πλεονεκτήµατα Ύπαρξη της ΕΗ στην περιοχή Ύπαρξη Ερευνητικού Κέντρου Υψηλών Επιδόσεων Ύπαρξη πανεπιστηµίου και τεχνολογικού ιδρύµατος Ύπαρξη πόλων τουριστικού ενδιαφέροντος, σηµαντικών φυσικών οικοσυστηµάτων, και πλούσιου πολιτιστικού αποθέµατος. Άρση της γεωγραφικής αποµόνωσης λόγω της δηµιουργίας της Εγνατίας Οδού. Ευκαιρίες Μετατροπή περιοχής σε πόλο έλξης τουριστών και επιστηµόνων Ανάδειξη περιοχής σε κέντρο αριστείας σε θέµατα ενέργειας ηµιουργία νέων θέσεων εργασίας στην περιοχή Αύξηση επιχειρηµατικότητας περιοχής Προσέλκυση επενδύσεων ξένου κεφαλαίου Ανάπτυξη Έρευνας & Ανάπτυξης περιοχής ιοργάνωση εκδηλώσεων εθνικής διεθνούς εµβέλειας µε αποτέλεσµα προβολή της περιοχής και σε διεθνές επίπεδο Μειονεκτήµατα Έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού Μικρό δυναµικό ερευνητών / επιστηµόνων εγκατεστηµένο στην περιοχή Άλλες κύριες δραστηριότητες κατοίκων περιοχής Απειλές Μικρή προσέλευση τουριστών Μη σωστή αξιοποίηση των εγκαταστάσεων Εκµετάλλευση επένδυσης µόνο για τουρισµό και παραγκωνισµό της Ε&Α

82 ιοίκηση Το Κέντρο Ενεργειακών Εξελίξεων των Πανεπιστηµίου Μ και του ΕΕΚΕ Μ, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας και τη συµµετοχή της Βιοµηχανίας ( ΕΗ), της Νοµαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του ΤΕΙ θα έχει: πολυµετοχικό περιφερειακό χαρακτήρα Κ.Ε.Ε. Λειτουργία «Η νοµική µορφή του και οι αρχές διαχείρισης και κανόνες δεοντολογίας θα θεσπιστούν στο ιδρυτικό του Κέντρου µετά το πέρας της µελέτης σκοπιµότητας ίδρυσης και ανάπτυξης του Κέντρου». Σενάρια Εταιρικής Υπόστασης Κέντρου Σενάριο 1: Εταιρεία ιαχείρισης και Ανάπτυξης SynEnergia Α.Ε. Πόλου Καινοτοµίας.Μ. Βασισµένη στη νοµοθεσία που διέπει την ίδρυση και λειτουργία των Επιστηµονικών και Τεχνολογικών Πάρκων. Ν.2919/2001 / ( Φ.Ε.Κ. 128/Α/ ) Σενάριο 2: Ζώνη Ενέργειας & Καινοτοµίας υτικής Μακεδονίας Βασισµένη στη νοµοθεσία που διέπει την Ζώνη Καινοτοµίας της Ανατολικής Θεσσαλονίκης

83 Πόροι Κ.Ε.Ε. Λειτουργία Οι δραστηριότητές του Κέντρου υποστηρίζονται και χρηµατοδοτούνται µέσω: των Πόρων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων υτικής Μακεδονίας, του Τοπικού Πόρου των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Κοζάνης και Φλώρινας (προτείνεται να είναι άµεσα συνδεδεµένος µε το σκοπούς του Κέντρου), Εθνικών και Ευρωπαικών Πόρων Έρευνας και Ανάπτυξη, Ερευνητικών Προγραµµάτων και Ιδιωτικών και ηµοσίων έργων των εργαστηρίων και των ερευνητικών µονάδων που το αποτελούν.

84 Κ.Ε.Ε. Λειτουργία Χώροι Εγκατάστασης: Οι εγκαταστάσεις του Κέντρου Ενεργειακών Εξελίξεων θα αναπτυχθούν στην περιοχή της Πτολεµαΐδας, (στις εγκαταστάσεις του ΕΕΚΕ Μ, στις πρώην εγκαταστάσεις της ΑΕΒΑΛ και..) Χώροι του κέντρου θα είναι και οι διαθέσιµοι χώροι των συνεργαζοµένων φορέων έρευνας και επιπλέον οι χώροι που θα παραχωρούνται για την εκπλήρωση της αποστολής του.

Πρόγραµµα INTERREG IIIA/ Ελλάδα-Βουλγαρία. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Πρόγραµµα INTERREG IIIA/ Ελλάδα-Βουλγαρία. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Πρόγραµµα INTERREG IIIA/ Ελλάδα-Βουλγαρία Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ηµιουργία δικτύου για την Μεταφορά Τεχνολογίας και Καινοτοµίας µε στόχο της ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝ ΙΙ

ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝ ΙΙ ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝ ΙΙ Ι. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) Το Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας

Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών 2004-2007 το έργο της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας επικεντρώθηκε τόσο στην υλοποίηση των ράσεων του Γ! ΚΠΣ, που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, όσο και στην

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.3 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Α.1.1.α.3 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.1.1.α.3 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1. ΠΕΠ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1 Τα ΠΕΠ υτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων 2 είναι από τα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας 2012-2016»

9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας 2012-2016» 9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [ΕΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2012-2016_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.DOC] Σελ. 61/130 9.1 Συνοπτικά Τεχνικά ελτία Αξόνων και Μέτρων [ΕΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2012-2016_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.DOC] Σελ. 62/130

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Ενεργειακό Πάρκο Πτολεµαΐδας

Θέµα : Ενεργειακό Πάρκο Πτολεµαΐδας ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙ ΑΣ Εθνικής Αντίστασης 11 Πτολεµαΐδα, 50200 Τηλ. 24630 54420-21-22 Fax. 24630 54423 Ε-mail : dhptol@otenet.gr Ενεργειακό Πάρκο Πτολεµαΐδας ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :.Ε.ΤΗ.Π. Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει µια επισκόπηση των λόγων που κάνουν αναγκαία την δηµιουργία ΒΙΟ.ΠΑ. στην περιοχή της Πτολεµαΐδας. Η ανάλυση δεν µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής Και Ελεγκτικής ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Φωτιάδης Παναγιώτης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πρέβεζα,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δήμος Αθηναίων: Δράσεις για την προώθηση και ενίσχυση της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας νοεμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

European Investment Bank

European Investment Bank . European Investment Bank Advisory services to the JESSICA Holding Fund Greece: Supporting the process of preparation of JESSICA Projects and Integrated Urban Development Plans Project List (March 011)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Α. Σύντοµο ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΤΑΜ ΠΙ) -------------------------------------------------------------------------------- ΟΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

RIS3 Περιφερειακή Αξιολόγηση: Ιόνια Νησιά Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ιεύθυνση για την Περιφερειακή Πολιτική, Μονάδα I3 Ελλάδα & Κύπρος Νοέµβριος 2012 (version 1) Alasdair Reid, Nicos Komninos,

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020. Ιούλιος, 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Παράρτημα. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020. Ιούλιος, 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 Παράρτημα Ιούλιος, 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Η εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα Προοίμιο... 3 1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ. Αθήνα, Οκτώβριος 2008

Προγραµµατική Περίοδος. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ. Αθήνα, Οκτώβριος 2008 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ CCI: 2007GR051RV001 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ / ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΕΩΝ Ι ΒΕ /ΑΤΕΙ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ / ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΕΩΝ Ι ΒΕ /ΑΤΕΙ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ / ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΕΩΝ Ι ΒΕ /ΑΤΕΙ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, εκέµβριος 2006 Η σύνταξη του παρόντος πραγµατοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του Στεφάνου Κωνσταντίνου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 3 1.1 1.2 2 ΑΡΘΡΟ 259 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ & ΣΤΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ &

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ & ΣΤΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ & ΣΤΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 4 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 www.euroconsultants.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ... 1 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Πεπραγμένα 2005 / Προγραμματισμός Δράσεων 2006 Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ & ΕΞΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Πεπραγμένα 2005 / Προγραμματισμός Δράσεων 2006 Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ & ΕΞΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 Copyright ΚAΠΕ 2006 19ο χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος 19009, Πικέρμι, Αττική τηλ: 210 6603300, fax: 210 6603301-2 e-mail: cres@cres.gr, http://www.cres.gr

Διαβάστε περισσότερα