Πόλος Καινοτοµίας & Ενέργειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πόλος Καινοτοµίας & Ενέργειας"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Πόλος Καινοτοµίας & Ενέργειας Αν. Καθ. Ι.Λ.Μπακούρος INNO-ENERGY POLE

2 Τι είναι ο Πόλος Καινοτοµίας & Ενέργειας (Π.Κ.&Ε.) Περιγραφή Έργου Ο Π.Κ.&Ε. είναι ένας χώρος έρευνας, ανάπτυξης, εκπαίδευσης παρουσίασης και προώθησης ενεργειών και πρωτοβουλιών στην ευρύτερη επιστηµονική και γνωστική περιοχή της ενέργειας και της διαχείρισης του περιβάλλοντος.

3 Βασικοί Άξονες Έρευνα Επιχειρηµατικότητα Περιγραφή Έργου Επίδειξη & Βιοµηχανικός Τουρισµός Εκπαίδευση

4 Που Απευθύνεται Ποιοι Ωφελούνται επιχειρήσεις, ερευνητικούς φορείς, αναπτυξιακοί φορείς, περιφερειακές, νοµαρχιακές και δηµοτικές αρχές της υτικής Μακεδονίας, της χώρας και της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων. Περιγραφή Έργου Οι κύριοι περιφερειακοί «παίχτες» στον ενεργειακό τοµέα θα είναι και οι τελικοί ωφελούµενοι από τις δραστηριότητες του Κέντρου. Ωστόσο, εκτός από την συνεργασία µε τους ερευνητικούς φορείς της περιφέρειας η διασφάλιση της επιτυχίας και η ενίσχυση των δραστηριοτήτων του Πόλου προϋποθέτει την δικτύωση και µε άλλους οργανισµούς και φορείς παροχής τεχνογνωσίας που δραστηριοποιούνται στο πεδίο των ενεργειακών και περιβαντολλογικών τεχνολογιών και διαθέτουν την ανάλογη τεχνογνωσία σε ελλαδικό αλλά και διεθνές επίπεδο.

5 ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ INNO-ENERGY POLE Παρατηρητήριο Καινοτοµίας & Επιχειρήσεων Τεχνολογικές Πλατφόρµες Ενεργειακό Παρατηρητήριο Εθνική Βιβλιοθήκη Ενέργειας.Ε.Η. Περ. υτ. Μακ. Ο.Τ.Α. Α & Β Τεχνολογική Παρακολούθηση BIOΠΑ Έρευνα Επίδειξη & Βιοµηχανικός Τουρισµός Επιχειρηµατικότητα Α.Ε.Ι. Τ.Ε.Ι Ε.Ε.Κ.Ε..Μ. Εκπαίδευση Κέντρο Επίδειξης Νέων Τεχνολογιών Ενεργά Εργαστήρια Μουσείο Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς Φυτώριο Νέων Ιδεών Θερµοκοιτίδα ιαδραστική ια βίου µάθηση

6 Έρευνα Ανάδειξη διεθνώς αναγνωρισµένων ερευνητικών κέντρων αριστείας σε τεχνολογίες αιχµής που αφορούν: Παραγωγή και Χρήση Ενέργειας (Καθαρές τεχνολογίες καύσης, Νέες καθαρές ενεργειακές τεχνολογίες, Τεχνολογίες υδρογόνου και εναλλακτικών καυσίµων όπως τα βιοκαύσιµα), Ενέργεια και Περιβάλλον, Εξοικονόµηση Ενέργειας, Βελτιστοποίηση της διάθεσης και χρήσης των ενεργειακών πόρων.?

7 Επιχειρηµα τικότητα Θερµοκοιτίδα Χώρος εγκατάστασης εταιριών που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στο χώρο της ενέργειας και των συναφών. Προτεραιότητα στις επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας και ανάπτυξης καινοτόµων προϊόντων

8 Επιχειρηµατικότητα Φυτώριο Νεων Ιδεών Χώρος συνάντησης και δηµιουργικότητας νέων της ευρύτερης περιοχής κυρίως φοιτητές / φοιτήτριες του πανεπιστηµίου και του ΤΕΙ Φυτώριο αναζητήσεων και ιδεών για νέα προϊόντα και υπηρεσίες Χώρος ανάπτυξης καινοτόµων προϊόντων ή υπηρεσιών και εφαλτήριο για τη δηµιουργία µιας νέας επιχείρησης

9 Μουσείο Το µουσείο θα περιλαµβάνει εκθέµατα από µηχανές που χρησιµοποιούσε η ΕΗ και έχουν αντικατασταθεί Φωτογραφίες από το αρχείο της ΕΗ Επίδειξη & Βιοµηχ. Τουρισµός Βιοµηχανικός Τουρισµός Ξενάγηση σε χώρους που ακόµα χρησιµοποιούνται από την επιχείρηση, όπως ορυχεία, εργοστάσια καθώς και απεκατεστηµένους χώρους πρώην ορυχείων. Επίδειξη ηµιουργία χώρων επίδειξης νέων τεχνολογιών, όπως φωτοβολταϊκά, ανεµογεννήτριες. Εθνική Βιβλιοθήκη Ενέργειας Θα αποτελεί το ερευνητικό αναπτυξιακό βιώσιµο σηµείο συνάντησης των επιστηµόνων ερευνητών επιχειρηµατιών διαµορφωτών πολιτικών σε τοπικό περιφερειακό εθνικό και διεθνές επίπεδο.

10 Εκπαίδευση Εκπαίδευση και επιµόρφωση µιας νέας γενιάς ερευνητών και επαγγελµατιών επιστηµόνων στις σύγχρονες τεχνολογίες και την πιο αποτελεσµατική χρήση της ενέργειας. Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης σε ενεργειακά θέµατα. Μεταξύ των άλλων δράσεων που αφορούν την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης προτείνεται η δηµιουργία «διαδραστικού» χώρου για την «εκπαίδευση» του κοινού σε θέµατα κυρίως εξοικονόµησης ενέργειας.

11 Living Labs Ενεργά Εργαστήρια ιαδικασία χώρος ανάπτυξης διαδραστικού περιβάλλοντος για ανθρωποκεντρική έρευνα και καινοτοµία Χώρος σύλληψης, κυρίως όµως χρήσης καινοτόµων προϊόντων και διαδικασιών Στην Ευρώπη υπάρχουν ήδη 20 τέτοια εργαστήρια από 15 Ευρωπαϊκές χώρες (Ιρλανδία, Σουηδία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ουγγαρία, Σλοβενία κ.α.)

12 Ενεργειακό Παρατηρητήριο Παρατηρητήριο Καινοτοµίας & Επιχειρηµατικότητας Ενεργειακό Παρατηρητήριο Τεχνολογική Παρακολούθηση & ιερεύνηση Ενέργειας & Περιβάλλοντος Τεχνολογικές Πλατφόρµες

13 Θα είναι το µοναδικό παγκοσµίως που θα συνδυάζει και τους τέσσερεις άξονες ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ INNO ENERGY POLE Το Νέο Το Καινοτόµο Εγχείρηµα Θέσεις Υφιστάµενων Τεχνολογικών Πάρκων

14 SWOT Ανάλυση Πλεονεκτήµατα Ύπαρξη της ΕΗ στην περιοχή Ύπαρξη Ερευνητικού Κέντρου Υψηλών Επιδόσεων Ύπαρξη πανεπιστηµίου και τεχνολογικού ιδρύµατος Ύπαρξη πόλων τουριστικού ενδιαφέροντος, σηµαντικών φυσικών οικοσυστηµάτων, και πλούσιου πολιτιστικού αποθέµατος. Άρση της γεωγραφικής αποµόνωσης λόγω της δηµιουργίας της Εγνατίας Οδού. Ευκαιρίες Μετατροπή περιοχής σε πόλο έλξης τουριστών και επιστηµόνων Ανάδειξη περιοχής σε κέντρο αριστείας σε θέµατα ενέργειας ηµιουργία νέων θέσεων εργασίας στην περιοχή Αύξηση επιχειρηµατικότητας περιοχής Προσέλκυση επενδύσεων ξένου κεφαλαίου Ανάπτυξη Έρευνας & Ανάπτυξης περιοχής ιοργάνωση εκδηλώσεων εθνικής διεθνούς εµβέλειας µε αποτέλεσµα προβολή της περιοχής και σε διεθνές επίπεδο Μειονεκτήµατα Έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού Μικρό δυναµικό ερευνητών / επιστηµόνων εγκατεστηµένο στην περιοχή Άλλες κύριες δραστηριότητες κατοίκων περιοχής Απειλές Μικρή προσέλευση τουριστών Μη σωστή αξιοποίηση των εγκαταστάσεων Εκµετάλλευση επένδυσης µόνο για τουρισµό και παραγκωνισµό της Ε&Α

15 ιοίκηση Ο Πόλος Καινοτοµίας & Ενέργειας θα τελεί υπό την αιγίδα του Πανεπιστηµίου Μ και του ΕΕΚΕ Μ, της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας, της Βιοµηχανίας ( ΕΗ), της Νοµαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του ΤΕΙ θα έχει: πολυµετοχικό περιφερειακό χαρακτήρα Π.Κ.&Ε. Λειτουργία «Η νοµική µορφή του και οι αρχές διαχείρισης και κανόνες δεοντολογίας θα θεσπιστούν στο ιδρυτικό του Κέντρου µετά το πέρας της µελέτης σκοπιµότητας ίδρυσης και ανάπτυξης του Κέντρου». Σενάρια Εταιρικής Υπόστασης Κέντρου Σενάριο 1: Εταιρεία ιαχείρισης και Ανάπτυξης Πόλου Καινοτοµίας & Ενέργειας Βασισµένη στη νοµοθεσία που διέπει την ίδρυση και λειτουργία των Επιστηµονικών και Τεχνολογικών Πάρκων. Ν.2919/2001 / ( Φ.Ε.Κ. 128/Α/ ) Σενάριο 2: Ζώνη Ενέργειας υτικής Μακεδονίας Βασισµένη στη νοµοθεσία που διέπει την Ζώνη Καινοτοµίας της Ανατολικής Θεσσαλονίκης

16 Π.Κ.&Ε. Λειτουργία Πόροι Οι δραστηριότητές του Π.Κ.&Ε. υποστηρίζονται και χρηµατοδοτούνται µέσω: των Πόρων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων υτικής Μακεδονίας, του Τοπικού Πόρου των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Κοζάνης και Φλώρινας (προτείνεται να είναι άµεσα συνδεδεµένος µε το σκοπούς του Κέντρου), Εθνικών και Ευρωπαικών Πόρων Έρευνας και Ανάπτυξη, Ερευνητικών Προγραµµάτων και Ιδιωτικών και ηµοσίων έργων των εργαστηρίων και των ερευνητικών µονάδων που το αποτελούν.

17 Χώροι Εγκατάστασης: Οι εγκαταστάσεις θα αναπτυχθούν στην περιοχή της Πτολεµαΐδας, (στις εγκαταστάσεις του ΕΕΚΕ Μ, στις πρώην εγκαταστάσεις της ΑΕΒΑΛ και..) Π.Κ.&Ε. Λειτουργία Χώροι του κέντρου θα είναι και οι διαθέσιµοι χώροι των συνεργαζοµένων φορέων έρευνας και επιπλέον οι χώροι που θα παραχωρούνται για την εκπλήρωση της αποστολής του.

18 ιεθνής

19 CERES Renewable Energy Park Australia ιεθνής Εκπαιδευτικά Πάρκα Ενέργειας (http://www.ceres.org.au) Αποτελεί ένα Πάρκο επίδειξης τεχνολογιών ενέργειας, µε φωτοβολταϊκά, υδροηλεκτρικό εργοστάσιο, ανεµογεννήτριες κ.α. Έκταση: 4 εκτάρια Επισκέπτες: 300,000/έτος (60,000 µαθητές)

20 Wbreda Energy Education Park Ινδία ιεθνής Εκπαιδευτικά Πάρκα Ενέργειας (http://www.wbreda.org/energy-park.htm) Το πάρκο περιλαµβάνει εκθέµατα όπως ηλιακό αυτοκίνητο, σταθµό παραγωγής ενέργειας µε αέριο, µοντέλο σταθµού παραγωγής ενέργειας από παλίρροια. Επισκέπτες: 350,000 από το 2000 Ετήσια Έσοδα: Rs 10 lacs

21 Wbreda Energy Education Park Ινδία Άποψη πάρκου ιεθνής Εκπαιδευτικά Πάρκα Ενέργειας

22 Wbreda Energy Education Park Ινδία ιεθνής Εκπαιδευτικά Πάρκα Ενέργειας Σταθµός παραγωγής ενέργειας από αεριοποιηµένη βιοµάζα Ηλιακός σταθµός παραγωγής ενέργειας

23 Aberdeen Science and Energy Park Σκωτία ιεθνής Θερµοκοιτίδες (http://www.scottish-enterprise.com/ sedotcom_home/services-to-the-community/ property/aberdeenscienceandenergypark.htm) Προσφέρει: 1. Εγκαταστάσεις και υποστήριξη σε εταιρίες που αναπτύσσουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες για τον τοµέα της ενέργειας και άλλους τεχνολογικούς τοµείς. 2. Συµβουλές σε ανάπτυξη νέων προϊόντων και πρόσβαση σε επιχορηγήσεις. 3. Υποστήριξη για διεθνή προώθηση. 4. ηµιουργία συνδέσµων µε το ερευνητικό δυναµικό, συµπεριλαµβανοµένου και του πανεπιστηµίου. 5. Πληροφόρηση σε θέµατα πληροφορικής και διαδικτύου.

24 ιεθνής Θερµοκοιτίδες Aberdeen Science and Energy Park Σκωτία Καλύπτει έκταση 72 εκταρίων Στεγάζει 40 εταιρίες Πλεονεκτήµατα: ηµιουργία µιας οµάδας 800 επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή Ανάδειξη της περιοχής σε κέντρο τεχνολογικής αριστείας σε θέµατα γεωτρήσεων και υποθαλάσσιων τεχνολογιών Έχει αναπτυχθεί µια κοινωνία µε περισσότερες από 150 διεθνής εταιρίες στην περιοχή. Έχουν δηµιουργηθεί 34,700 νέες θέσεις εργασίας την πρώτη 15ετία (από το 1981 ως το 1995)

25 Aberdeen Science and Energy Park Σκωτία Γενική Άποψη Χώρου ιεθνής Θερµοκοιτίδες

26 Aberdeen Science and Energy Park Σκωτία Άποψη πάρκου ιεθνής Θερµοκοιτίδες

27 Aberdeen Science and Energy Park Σκωτία Κέντρο Καινοτοµίας ιεθνής Θερµοκοιτίδες

28 ιεθνής Θερµοκοιτίδες Energy Park Fife Σκωτία (http://www.scottish-enterprise.com/sedotcom_home/servicesto-the-community/stc-keyprojects/ edinburghandfife/energypark.htm) Τοποθεσία που αναπτύχθηκε για εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των ανανεώσιµων, του πετρελαίου και του αερίου. Το συγκρότηµα περιλαµβάνει γραφεία, αίθουσα συνεδριάσεων και συνεδρίων καθώς και εµπορικά καταστήµατα εξοπλισµού. Έκταση: 134 εκτάρια Στεγάζει 5 εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε θέµατα εξοπλισµού και συστηµάτων ελέγχου.

29 Fundy Green Park Καναδάς (http://www.fundygreenpark.com/aboutus.htm) ιεθνής Θερµοκοιτίδες Περιοχή για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διάθεση περιβαλλοντικά φιλικών ενεργειακών συστηµάτων Προσφέρει ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και τους ανεξάρτητους ερευνητικούς φορείς να συνεργαστούν για την εξεύρεση περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών Τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδεύσουν τους φοιτητές τους σε τεχνολογίες ενέργειας προϊόντων και αγορών Σκοπός είναι η προσέλκυση κατασκευαστών τεχνολογιών Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

30 Landschafts Park Duisburg-Nord (http://www.landschaftspark.de/) ιεθνής Χώροι Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς Έκταση 200 εκταρίων στην κεντροδυτική Γερµανία. Συνδυάζει τη βιοµηχανική κληρονοµιά, το φυσικό κάλλος και τα πολιτισµικά δρώµενα. Πρώην εγκαταστάσεις χυτηρίων της THYSSEN. Ένα κτίριο (ο φούρνος) λειτουργεί σαν µουσείο, τα υπόλοιπα χρησιµοποιούνται για εκδηλώσειςσυνέδρια ενώ υπάρχουν και υπαίθριες διαδροµές. Εισιτήρια από 3,5 έως 5,5 για µεµονωµένες δραστηριότητες. Επισκέπτες περίπου ανά έτος.

31 Landschafts Park Duisburg-Nord Γενική Άποψη Χώρου ιεθνής Χώροι Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς

32 Landschafts Park Duisburg-Nord Έκθεµα Χώρου ιεθνής Χώροι Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς

33 The Rhondda Heritage Park (www.rhonddaheritagepark.com) ιεθνής Χώροι Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς Υπαίθριο πάρκο στη Νότια Ουαλία. Πρώην ανθρακωρυχεία. Προϋπολογισµός 12,8 εκ. Υπάρχουν πλέον 5 ορύγµατα διαµέτρου από 4,5m µέχρι 48,8m και βάθους 400 µε 450m ενώ εκτίθενται κάποια από τα µηχανήµατα εξόρυξης του άνθρακα. Στα επιφανειακά κτίρια υπάρχουν αντικείµενα της εποχής, ενώ είναι δυνατή και η κάθοδος σε ένα όρυγµα επισκέπτες την πρώτη χρονιά λειτουργίας (50% εκτός Ουαλίας). Είσοδος από 4,5 έως 8.

34 The Rhondda Heritage Park Γενική Άποψη Χώρου ιεθνής Χώροι Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς

35 The Rhondda Heritage Park Γενική Άποψη Χώρου ιεθνής Χώροι Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς

36 Geevor tin mine ιεθνής Χώροι Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς (www.geevor.com) Πρώην ορυχείο κασσιτέρου στην Κορνουάλη της Μ. Βρετανίας το µεγαλύτερο επισκέψιµο ορυχείο της χώρας Επίσκεψη στο µουσείο, σε κτίρια όπου γινόταν η επεξεργασία του µετάλλου αλλά και διαδροµή σε υπόγεια τούνελ. Είσοδος από 6,5 έως 11

37 Geevor tin mine Άποψη Χώρου ιεθνής Χώροι Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς

38 Geevor tin mine Άποψη Χώρου ιεθνής Χώροι Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς

39 Ironbridge Gorge Museum (www.ironbridge.org.uk) ιεθνής Χώροι Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς Υπαίθριο πάρκο µε επίκεντρο την πρώτη στον κόσµο γέφυρα από σίδηρο στην κεντροδυτική Αγγλία. Υπάρχουν ακόµα 9 χώροι. Υπαίθριοι δρόµοι εποχής και βιοµηχανικά µουσεία (σιδήρου, πίσσας, σωληνουργίας και πλακιδίων). Ισορροπηµένος ισολογισµός στα 4,5εκ και 5,4 εκ (2004 και 2005 αντιστοίχως). Είσοδος από 2,5 έως 13,5 για κάθε µουσείο χωριστά. υνατότητα φιλοξενίας εκδηλώσεων αλλά και πραγµατοποίηση µεταπτυχιακών σπουδών.

40 Ironbridge Gorge Museum Άποψη Γέφυρας ιεθνής Χώροι Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς

41 Ironbridge Gorge Museum Άποψη Μουσείου ιεθνής Χώροι Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς

42 Ferropolis Stadt aus Eisen (www.ferropolis.de) ιεθνής Χώροι Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς Βιοµηχανικό και πολιτιστικό πάρκο στην κεντρική Γερµανία έκτασης 1915 εκταρίων Τεχνητό νησί µε εκσκαφείς σιδήρου και µουσείο µε το κέντρο ελέγχου ενός σταθµού 30Kv. Είσοδος 1,00 για κάθε ένα από τους πέντε εκσκαφείς. Υπαίθριος χώρος συναυλιών (25000 άτοµα) και εκθέσεων

43 Ferropolis Stadt aus Eisen Γενική Άποψη χώρου ιεθνής Χώροι Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς

44 Ferropolis Stadt aus Eisen Άποψη χώρου εκθεµάτων ιεθνής Χώροι Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς

45 ιεθνής Χώροι Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς Γερµανία Weltkulturerbe Rammelsberg (ορυχείο και µονάδα διαχωρισµού µεταλλευµάτων). (http://www.rammelsberg.de/) Bergwerk Merkers (αλατορυχείο όπου κρύφτηκε ο χρυσός των ναζί στο Β παγκόσµιο πόλεµο). (http://www.erlebnisbergwerk.de/) Overburden conveyor bridge F60 (µια από τις µεγαλύτερες παγκοσµίως κινούµενες µηχανές επιφανειακής εξόρυξης για την αποκάλυψη κοιτασµάτων άνθρακα). (http://www.f60.de/) The Zollern II/IV Colliery (πρώην ανθρακωρυχείο). (http://www.lwl.org/lwl/kultur/wim/s/zollern/) Peenemuende historisches-technisches informationszentrum (πρώην στρατιωτική βάση όπου εξελίχθηκαν οι πύραυλοι V1 και V2).

46 Μ. Βρετανία Sheffield Industrial museums trust (βιοµηχανικό µουσείο και εργαστήριο παραγωγής αγροτικών εργαλείων του 18 ου αιώνα). (http://www.simt.co.uk/) ιεθνής Χώροι Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς Royal Gunpowder mills (µουσείο και κτίρια παρασκευής πυροµαχικών και κατασκευής όπλων). (http://www.royalgunpowdermills.com/) Prays underground group (χαλκορυχείο σε χρήση από τους αρχαίους χρόνους) Βέλγιο Mining site Bois-du-Luc. (εγκαταστάσεις εξόρυξης άνθρακα) (http://www.ecomuseeboisduluc.be/) Flemish Coal Mining Museum (εγκαταστάσεις εξόρυξης άνθρακα) (http://www.ecomuseeboisduluc.be/)

47 ιεθνής Χώροι Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς Γαλλία (www.tourisme-alsace.com/en/tourismeindustriel-en) Oil Museum (Το πρώτο πεδίο εξόρυξης πετρελαίου στην Ευρώπη υπάρχουν παράλληλα και θερµές πηγές) Kronenburg (εργοστάσιο παραγωγής µπύρας) Heineken (εργοστάσιο παραγωγής µπύρας) Peugeot (εργοστάσιο παραγωγής αυτοκινήτων) La mine, Musee Du Carreau Wende (Εγκαταστάσεις εξόρυξης άνθρακα) (http://www.la-mine.fr/) Λουξεµβούργο Fond de Gras (εγκαταστάσεις εξόρυξης σιδηροµεταλλεύµατος) (http://www.fond-de-gras.lu/) Κίνα The three gorges dam (υδροηλεκτρικό φράγµα) (english.peopledaily.com.cn/200507/21/ eng _ html)

48 ιεθνής Χώροι Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς Ιαπωνία Mitsubishi Minatomirai industrial museum (βιοµηχανικό µουσείο της Mitsubishi Heavy industries) (http://www.mhi.co.jp/e_museum/index.html) Βιοµηχανικός τουρισµός στις επαρχίες Hyogo και Nagoya (241 επισκέψιµες εγκαταστάσεις στην πρώτη, 34 στη δεύτερη-συµπεριλαµβάνεται η Toyota) (www.greaternagoya.org/eng/) Η.Π.Α Coca Cola (το εργοστάσιο της γνωστής εταιρείας στην έδρα της) (www.woccatlanta.com)

49 Γενικές Απόψεις Μνηµείων Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς ιεθνής Χώροι Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς Brandenburg Industry museum Brentford Steam museum

50 Γενικές Απόψεις Μνηµείων Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς ιεθνής Χώροι Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς Chemnitz Industry museum Chemnitz Industry museum

51 Γενικές Απόψεις Μνηµείων Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς ιεθνής Χώροι Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς Mitsubishi museum

52 Γενικές Απόψεις Μνηµείων Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς ιεθνής Χώροι Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς Petit Rosselle la mine

53 Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης (www.thestep.gr) Ελληνική Τεχνολογικά Πάρκα Ξεκίνησε το 1988 µε πρωτοβουλία του Ερευνητικού Ινστιτούτου Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών (ΕΙΤΧΗ ) Στόχος: Η σύνδεση της έρευνας µε την παραγωγή Εγκαταστάσεις: 7500m 2 Συνολική απάνη: 4 δις. ρχ. (αρχική) Τι περιλαµβάνει: 1. Τα ερευνητικά εργαστήρια του ΕΚΕΤΑ 2. Τη Θερµοκοιτίδα Επιχειρήσεων 3. Το κτίριο ιοίκησης µε το Συνεδριακό Κέντρο και τη Βιβλιοθήκη & Επιστηµονική Πληροφόρηση

54 Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης Ελληνική Τεχνολογικά Πάρκα ραστηριότητες: 1.Περιφερειακή Ανάπτυξη 2.Μεταφορά Τεχνολογίας 3.Εντεταλµένη Έρευνα 4. ιεθνής Μεταφορά Τεχνολογίας 5.Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση Υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις: 1.Μηχανές Πληροφόρησης 2. ιαγνωστικά Επιχειρηµατικά εργαλεία 3.Οργάνωση Εκδηλώσεων 4.Επιστηµονική Βιβλιοθήκη

55 Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας (www.tepathe.gr) Ελληνική Τεχνολογικά Πάρκα Ιδρύθηκε το Νοέµβριο του 2001 Μετοχικό Κεφάλαιο 520,000 Στόχος: η δηµιουργία ενός περιβάλλοντος το οποίο να επιτρέπει την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, είτε µε την δηµιουργία νέων δυναµικών επιχειρήσεων, είτε µε την παροχή των κατάλληλων υπηρεσιών σε υπάρχουσες επιχειρήσεις, έτσι ώστε να αναπτύξουν νέα προϊόντα ή υπηρεσίες. Εγκαταστάσεις: κτίρια των θερµοκοιτίδων στην Α' Βιοµηχανική Περιοχή Βόλου σε οικοπεδική έκταση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.

56 Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας Περιλαµβάνει: Ελληνική Τεχνολογικά Πάρκα Κτίριο ιοίκησης. Σε αυτόν τον χώρο έχουν διαµορφωθεί 10 θερµοκοιτίδες των 30 τ.µ. µε µέγιστη χωρητικότητα τις 10 επιχειρήσεις. Βιοµηχανοστάσιο συνολικού εµβαδού τ.µ. Παρεχόµενες Υπηρεσίες: 1.Υπηρεσίες Υποστήριξης, οι οποίες επιτρέπουν την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης εξασφαλίζοντας τις κυριότερες λειτουργικές ανάγκες της. 2.Υπηρεσίες Ανάπτυξης, οι οποίες βοηθούν την επιχείρηση να αναπτυχθεί µε σηµαντικά υψηλούς ρυθµούς.

57 Επιστηµονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου (www.step-epirus.gr) Ελληνική Τεχνολογικά Πάρκα Εγκαταστάσεις: κτίριο 2590 τετρ. µέτρων που βρίσκεται Ιδρύθηκε: το 1999 από το πανεπιστήµιο Ιωαννίνων & την Περιφέρεια Ηπείρου στην Πανεπιστηµιούπολη Ιωαννίνων. Το κτίριο είναι κτισµένο σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 16 στρεµµάτων. Το κτίριο και το οικόπεδο έχουν παραχωρηθεί από το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων για 25 χρόνια στην εταιρία διαχείρισης του Επιστηµονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου. Αποτελείται από έναν ισόγειο χώρο 1600 τετρ. µέτρων, που περιλαµβάνει 6 θερµοκοιτίδες, 1 δοµή στήριξης επιχειρήσεων, 2 ινστιτούτα, τη διοίκηση της Ε.ΤΕ.Π.Η. Α.Ε., αµφιθέατρο 320 τετρ. µέτρων και 2 αίθουσες συσκέψεων 44 τ.µ. (15-20 ατόµων). Επιπλέον, υπάρχουν πολλοί κοινόχρηστοι χώροι και υπόγειος εργαστηριακός χώρος 1000 τετρ. µέτρων

58 Επιστηµονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου Ελληνική Τεχνολογικά Πάρκα Φιλοξενούµενες οµές: 1.Κέντρο επιχείρησης & καινοτοµίας Ηπείρου 2.Γραφείο ιαµεσολάβησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 3.Γραφείο οργανισµού Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας 4.Ινστιτούτο Ανάπτυξης και ιαχείρισης Ανθρώπινου υναµικού Σε ποιους παρέχει υπηρεσίες: 1.Εγκατεστηµένες Επιχειρήσεις 2.Επιχειρήσεις Μέλη 3.Επιχειρήσεις Μέτοχοι 4.Άλλες Επιχειρήσεις

59 Επιστηµονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου Υπηρεσίες: Ελληνική Τεχνολογικά Πάρκα

60 Επιστηµονικό πάρκο Πατρών (www.psp.org.gr) Ελληνική Τεχνολογικά Πάρκα Ίδρυση: 1989 Στόχος: να δηµιουργήσει µία σύγχρονη Καινοτοµική Επιχειρηµατική Περιοχή στη Περιφέρεια της υτικής Ελλάδας, που θα αποτελέσει εργαλείο ανάπτυξης και προσανατολισµού της προς το «αναδυόµενο καινοτοµικό οικονοµικό-παραγωγικό περιβάλλον» διευκολύνοντας - προσθετικά και εναλλακτικά - καινούργιες οικονοµικές, παραγωγικές και επιχειρηµατικές δραστηριότητες στη περιοχή. Εγκαταστάσεις: 1. Κύριοι Χώροι, συνολικού εµβαδού 530 m 2, 2. Χώροι εγκατάστασης επιχειρήσεων - Κυψέλες (1480 m 2 ) 3. Βοηθητικοί Χώροι, συνολικού εµβαδού 820 m 2 4. Ισόγειο χώρο, συνολικού εµβαδού 1200 m 2

61 Επιστηµονικό πάρκο Πατρών οµικές Μονάδες: 1.Θερµοκοιτίδα Ελληνική Τεχνολογικά Πάρκα 2.Κέντρο Καινοτοµίας 3.Κέντρο Μεταφοράς Τεχνολογίας 4. ράσεις Καινοτοµικών Τεχνικών ιοίκησης Επιχειρήσεων 5.Εκθετήριο Υπηρεσιών

62 Επιστηµονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (www.stepc.gr) Ελληνική Τεχνολογικά Πάρκα Ίδρυση: 1993 Μετοχικό Κεφάλαιο: Στόχοι: 1. Μεταφορά Τεχνολογίας µέσω του Κέντρου Μεταφοράς Τεχνολογίας (ΚΜΤ) 2. Προσέλκυση εταιρειών στη θερµοκοιτίδα του Πάρκου 3. Προώθηση των προϊόντων του Πάρκου 4. ηµιουργία Εκπαιδευτικού Κέντρου για εξειδίκευση στελεχών επιχειρήσεων 5. Συµβολή στην Περιφερειακή Ανάπτυξη Εγκαταστάσεις: δύο κτίρια, µε χώρους περίπου τ.µ. Υποστηρικτικές οµές: 1. Θερµοκοιτίδα 2. Κέντρο Μεταφοράς Τεχνολογίας

63 Επιστηµονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης Ελληνική Τεχνολογικά Πάρκα ραστηριότητες: 1. Συµµετοχή σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράµµατα/έργα 2. Μεταφορά τεχνολογίας 3. Συνεργασίες Υπηρεσίες: 1. Ένταξη, υποστήριξη και ανάπτυξη νέων εταιριών έντασης γνώσης στη Θερµοκοιτίδα 2. Μεταφορά Τεχνολογίας µέσω του Κέντρου Μεταφοράς Τεχνολογίας (ΚΜΤ) 3. ηµιουργία και ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Κέντρου για εξειδίκευση στελεχών επιχειρήσεων 4. Υποστήριξη διαχείρισης καινοτοµίας 5. Πληροφόρηση για προστασία και διαχείριση ιανοητικής Ιδιοκτησίας (IPR) 6. Συµµετοχή σε κοινοτικά, εθνικά και περιφερειακά έργα Έρευνας & Τεχνολογίας, Καινοτοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

64 Επιστηµονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης Άποψη του Ιδρύµατος Τεχνολογίας & Έρευνας Ελληνική Τεχνολογικά Πάρκα

65 Τεχνολογικό Πάρκο Αττικής Λεύκιππος (στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών ηµόκριτος) (www.demokritos.gr) Ελληνική Τεχνολογικά Πάρκα Ίδρυση: εκαετία 50 ως Πυρηνικό Ερευνητικό Κέντρο «ηµόκριτος» 1985 µετονοµάστηκε σε Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών Αποστολή: 1. Η διεξαγωγή υψηλού επιπέδου βασικής, εφαρµοσµένης και αναπτυξιακής έρευνας µε στόχο την παραγωγή νέας γνώσης και τεχνολογίας. 2. Η µεταφορά της νέας γνώσης και τεχνολογίας σε τρίτους και η δηµιουργία τεχνογνωσίας για την επίλυση συγκεκριµένων προβληµάτων οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης. 3. Η παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας στους ιδιωτικούς και δηµόσιους φορείς της χώρας. 4. Η εκπαίδευση και εξειδίκευση νέων επιστηµόνων σε νέες τεχνολογίες και η εξοικείωσή τους µε την παραγωγή νέας γνώσης. 5. Η ανάληψη συντονισµού ερευνητικών έργων εθνικής σηµασίας

66 Τεχνολογικό Πάρκο Αττικής Λεύκιππος (στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών ηµόκριτος) Εγκαταστάσεις: m 2 Ελληνική Τεχνολογικά Πάρκα Κτιριακές Εγκαταστάσεις: m 2 Από το 1992 ξεκίνησε να λειτουργεί και το Τεχνολογικό Πάρκο Αττικής Λεύκιππος σε χώρο 340m 2

67 THERMI A.E. Θεσσαλονίκη (http://www.thermokoitida.gr/) Ελληνική Θερµοκοιτίδες Εγκαταστάσεις: 6000 τ.µ. (µεγαλύτερη Θερµοκοιτίδα Νοτιοανατολικής Ευρώπης) Κεφάλαιο: 14,5 εκατ. Επενδυµένο Κεφάλαιο: 6,3 εκατ. Εγκατεστηµένες επιχειρήσεις: 31 µε ανθρώπινο δυναµικό 250 ατόµων Κλάδοι ενδιαφέροντος: 1. Πληροφορική 2. Βιοτεχνολογία 3. Τηλεπικοινωνίες 4. Ιατρικής φαρµάκων 5. Ενέργειας - περιβάλλοντος

68 i-cube Αθήνα (http://www.i-cube.gr/) Επενδυµένο Κεφάλαιο: 13 εκατ. Εγκατεστηµένες επιχειρήσεις: 14 Ελληνική Θερµοκοιτίδες Κλάδοι ενδιαφέροντος: 1. Πληροφορικής 2. Ιατρικών Εφαρµογών

69 i4g Θεσσαλονίκη (http://www.i4g.gr/incubator6.htm) Ελληνική Θερµοκοιτίδες Εγκαταστάσεις: 1800 τ.µ. Επενδυµένα κεφάλαια: 1,8 εκατ. Εγκατεστηµένες επιχειρήσεις: 12 µε 105 άτοµα ανθρώπινο δυναµικό (στοιχεία 2005) Στόχος: η υποκίνηση και διαχείριση της ανταλλαγής της τεχνογνωσίας ανάµεσα σε πανεπιστηµιακούς φορείς, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις και αγορές παρέχοντας ταυτόχρονα υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας σε συνδυασµό µε υψηλών προδιαγραφών υποδοµές, συµβάλλοντας ταυτόχρονα στην οικονοµική ανάπτυξη του κοινωνικού συνόλου του τόπου. Κλάδοι ενδιαφέροντος: 1. Πληροφορική 2. Επικοινωνίες 3. Βιοµηχανικών εφαρµογών 4. Περιβάλλοντος 5. Ιατρικού εξοπλισµού 6. Ασύρµατης επικοινωνίας

70 Άλλες Θερµοκοιτίδες: InQLab Αθήνα (http://www.inqlab.gr/about.htm) Ελληνική Θερµοκοιτίδες Κλάδοι Ενδιαφέροντος: 1. Τηλεπικοινωνίες 2. Παροχή Συµβουλών 3. Αρχιτεκτονικής διαµόρφωσης χώρου INICUBATOR Αθήνα (http://www.ini-cubator.gr/eng/_inicubator.html) Κλάδοι Ενδιαφέροντος: 1. Ιατρικής 2. Βιοµηχανικών Εφαρµογών 3. Ασύρµατης επικοινωνίας Velti Αθήνα (http:// /)

71 Κέντρο ιάδοσης Επιστηµών και Μουσείο Τεχνολογίας Θεσσαλονίκη (www.tmth.edu.gr/) Ελληνική Χώροι Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς Αποτελεί έναν πολιτιστικό και επιµορφωτικό φορέα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που λειτουργεί από το Προσφέρει στο κοινό το κατάλληλο περιβάλλον για τη γνωριµία και την κατανόηση θεµάτων επιστήµης και τεχνολογίας και παρεµβαίνει σε θέµατα τεχνικού πολιτισµού. Τοποθεσία: προνοµιακό οικόπεδο, µε πανοραµική θέα τον Θερµαϊκό Κόλπο και την πόλη της Θεσσαλονίκης, έκτασης τ.µ., που παραχωρήθηκε στο Τεχνικό Μουσείο από τον ήµο Θέρµης Εγκαταστάσεις: εµβαδού τ.µ., Προϋπολογισµός: (περίπου 10 δις δρχ.) και ολοκληρώθηκε το Νοέµβριο του 2004.

72 Κέντρο ιάδοσης Επιστηµών και Μουσείο Τεχνολογίας Θεσσαλονίκη Ελληνική Χώροι Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς Τι περιλαµβάνει: 1. Χώρο Υποδοχής 2. Μουσείο Τεχνολογίας 3. Κοσµοθέατρο 4. Συνεδριακό κέντρο 5. Ψηφιακό Πλανητάριο 6. Προσοµοιωτή Εικονικής Πραγµατικότητας 7. Tεχνοπάρκο 8. Χώρο Περιοδικών Εκθέσεων, ειδικού ή επίκαιρου ενδιαφέροντος 9. Βιβλιοθήκη

73 Ελληνική Χώροι Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς Κέντρο ιάδοσης Επιστηµών και Μουσείο Τεχνολογίας Θεσσαλονίκης 10. Πάρκο Μεγάλων Εκθεµάτων και κήποι (από το 2008). 11. Εστία ηµιουργικότητας και Καινοτοµίας, 12. Show Point Κινητό Αµφιθέατρο Επιδείξεων και Πειραµάτων 13. Γραφεία ιοίκησης, χώροι για το διοικητικό προσωπικό του φορέα. 14. Χώρους Εστίασης και Αναψυχής 15. Χώρους Πώλησης Επιστηµονικών ειδών, Βιβλίων και Ενθυµηµάτων 16. Τεχνικά Εργαστήρια 17. Αποθηκευτικούς Χώρους, για τη συλλογή και προσωρινή φύλαξη εκθεµάτων και περιοδικών εκθέσεων. 18. Χώρους Στάθµευσης, για 200 αυτοκίνητα και λεωφορεία.

74 Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου (http://www.lavrio-conferenceculturalpark.gr/) Ελληνική Χώροι Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς Ίδρυση: το 1992 στη θέση της παλαιάς Γαλλικής Εταιρείας Λαυρίου (Compagnie Francaise des Mines du Laurium) Στόχος: 1. η σύνδεση της επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας που πραγµατοποιείται στο ΕΜΠ µε τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του επιχειρηµατικού κόσµου 2. η πραγµατοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων σχετικών µε την προβολή της ιστορίας και του πολιτισµού της ευρύτερης περιοχής της Λαυρεωτικής 3. η ανάδειξη της ιστορίας των δραστηριοτήτων που στο παρελθόν είχαν αναπτυχθεί στις διατηρητέες εγκαταστάσεις του. Εγκαταστάσεις: διαθέτει ενιαίο χώρο 245 στρεµµάτων, ο οποίος περιλαµβάνει 41 κτιριακές µονάδες συνολικού εµβαδού m² που έχουν κηρυχθεί διατηρητέα µνηµεία από το Υπουργείο Πολιτισµού. Τα βιοµηχανικά κτίρια έχουν ανακατασκευαστεί συνδυάζοντας την καλαισθησία και τα ιστορικά στοιχεία µε τη λειτουργικότητα

75 Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου Άποψη χώρου Ελληνική Χώροι Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς

76 Βιοµηχανικό Μουσείο Ερµούπολης Σύρος (http://www.welcome2syros.gr/industrialgr.html) Ελληνική Χώροι Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς Εγκαταστάσεις: 1. Χρωµατουργείο Κατσιµαντή 2. Σκαγιοποιείο Αναιρούση 3. Βυρσοδεψείο Κορνηλάκη. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2000 Συλλογή: 1. Χάρτες και εικόνες από το τέλος του 17ου έως τα µέσα του 20ου αιώνα, 2. πρωτότυπα αρχιτεκτονικά και πολεοδοµικά σχέδια από τη δηµιουργία της νεοκλασικής Ερµούπολης, 3. ζωγραφικοί πίνακες συριανών ζωγράφων του 19ου αιώνα 4. οµοιώµατα πλοίων 5. περίπου είκοσι συντηρηµένες µηχανές της συλλογής του Μουσείου, που συνοδεύονται από δεκάδες αντικείµενα, εργαλεία, πρώτες ύλες και προϊόντα της βιοµηχανίας. Οθόνες όπου ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να θαυµάσει εικόνες του λιµανιού της εποχή του ατµού και των ιστίων, να παρακολουθήσει σκηνές βιοµηχανικών εργασιών και να δει µια εικονική συλλογή επιστηµονικών οργάνων του 19ου αιώνα

77 Βιοµηχανικό Μουσείο Ερµούπολης Σύρος Ελληνική Χώροι Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς Ψηφιακό αρχείο εικόνας και ήχου, µε καταγραφές προφορικών µαρτυριών παλαιών εργατών και τεχνιτών, Τρισδιάστατη ψηφιακή αναπαράσταση δηµόσιων και βιοµηχανικών κτηρίων. Στο τµήµα της Έκθεσης που αφορά την ιστορία του εµπορίου, εκτίθεται και ένα ολόκληρο κατάστηµα γυναικείων νεωτερισµών του αρχών του 20ου αιώνα Όλη αυτή η δραστηριότητα, αποτελεί ένα από τα πρώτα έργα του «Κέντρου Τεχνικού Πολιτισµού» (Κε.Τε.Πο) της Ερµούπολης. Στο σχεδιασµό του, το Κε.Τε.Πο. έχει περιλάβει µονάδα εργαστηρίων που θα συνδέει τις δράσεις του κέντρου µε τις σηµερινές παραγωγικές δραστηριότητες του νησιού, όπως επίσης και µονάδα υποδοχής ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

78 Μεταλλευτικό πάρκο Φωκίδας (http://www.vagonetto.gr/) Ελληνική Χώροι Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς Θεµατικό πάρκο, µοναδικό στον ελληνικό χώρο, που δίνει στον επισκέπτη τη δυνατότητα να γνωρίσει βήµα - βήµα τη διαδικασία εξόρυξης του βωξίτη. Στόχος:είναι, όχι µόνο να παρουσιάσει τους χώρους λειτουργίας ενός µεταλλείου, αλλά να ενηµερώσει, να ψυχαγωγήσει και να εκπαιδεύσει τις καινούργιες γενιές πάνω στην ιστορία εκµετάλλευσης του βωξίτη και των ανθρώπων που εργάστηκαν σε αυτό. Τι περιλαµβάνει: 1. Υπαίθρια έκθεση µηχανηµάτων 2. Στοά 850, όπου η περιήγηση γίνεται µε το VAGONETTO που χρησιµοποιούσαν οι εργάτες 30 χρόνια πριν 3. Εκθεσιακός χώρος µεταλλευτικής ιστορίας, στεγάζεται στα παλιά γραφεία των ορυχείων Ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας του πάρκου: Μέσα από ένα παιχνίδι ρόλων και φορώντας τα κράνη και τις στολές των µεταλλωρύχων οι µαθητές ανακαλύπτουν στοιχεία για τον τρόπο εργασίας σε µια στοά εξόρυξης βωξίτη. 1. Εργαλεία και Μηχανές. 2. Πως γίνεται µια εξόρυξη; 3. Αποκατάσταση του Φυσικού Περιβάλλοντος. 4. Ο Βωξίτης και τα παράγωγά του.

79 Βιοµηχανικό Μουσείο Πλινθοκεραµοποιείου Τσαλαπάτα Βόλος (http://www.diki.gr/museum/el/info/museums.asp) Ελληνική Χώροι Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς Η µόνιµη έκθεση θα αναπτύσσεται στις κτηριακές εγκαταστάσεις όπου γινόταν η παραγωγή ο µηχανολογικός εξοπλισµός αποτελεί βασικό µέρος των εκθεµάτων, που περιλαµβάνουν επίσης µακέτες και πλούσιο εποπτικό υλικό Ειδικά για τα παιδιά, εκπαιδευτικά προγράµµατα και ποικίλες εκδηλώσεις και δραστηριότητες θα εξασφαλίζουν άµεση, βιωµατική σχέση µε το µουσείο.

80 Θα είναι το µοναδικό παγκοσµίως που θα συνδυάζει και τους τέσσερεις άξονες Πόλος Καινοτοµίας- SynEnergia Το Νέο Το Καινοτόµο Εγχείρηµα Θέσεις Υφιστάµενων Τεχνολογικών Πάρκων

81 SWOT Ανάλυση Πλεονεκτήµατα Ύπαρξη της ΕΗ στην περιοχή Ύπαρξη Ερευνητικού Κέντρου Υψηλών Επιδόσεων Ύπαρξη πανεπιστηµίου και τεχνολογικού ιδρύµατος Ύπαρξη πόλων τουριστικού ενδιαφέροντος, σηµαντικών φυσικών οικοσυστηµάτων, και πλούσιου πολιτιστικού αποθέµατος. Άρση της γεωγραφικής αποµόνωσης λόγω της δηµιουργίας της Εγνατίας Οδού. Ευκαιρίες Μετατροπή περιοχής σε πόλο έλξης τουριστών και επιστηµόνων Ανάδειξη περιοχής σε κέντρο αριστείας σε θέµατα ενέργειας ηµιουργία νέων θέσεων εργασίας στην περιοχή Αύξηση επιχειρηµατικότητας περιοχής Προσέλκυση επενδύσεων ξένου κεφαλαίου Ανάπτυξη Έρευνας & Ανάπτυξης περιοχής ιοργάνωση εκδηλώσεων εθνικής διεθνούς εµβέλειας µε αποτέλεσµα προβολή της περιοχής και σε διεθνές επίπεδο Μειονεκτήµατα Έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού Μικρό δυναµικό ερευνητών / επιστηµόνων εγκατεστηµένο στην περιοχή Άλλες κύριες δραστηριότητες κατοίκων περιοχής Απειλές Μικρή προσέλευση τουριστών Μη σωστή αξιοποίηση των εγκαταστάσεων Εκµετάλλευση επένδυσης µόνο για τουρισµό και παραγκωνισµό της Ε&Α

82 ιοίκηση Το Κέντρο Ενεργειακών Εξελίξεων των Πανεπιστηµίου Μ και του ΕΕΚΕ Μ, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας και τη συµµετοχή της Βιοµηχανίας ( ΕΗ), της Νοµαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του ΤΕΙ θα έχει: πολυµετοχικό περιφερειακό χαρακτήρα Κ.Ε.Ε. Λειτουργία «Η νοµική µορφή του και οι αρχές διαχείρισης και κανόνες δεοντολογίας θα θεσπιστούν στο ιδρυτικό του Κέντρου µετά το πέρας της µελέτης σκοπιµότητας ίδρυσης και ανάπτυξης του Κέντρου». Σενάρια Εταιρικής Υπόστασης Κέντρου Σενάριο 1: Εταιρεία ιαχείρισης και Ανάπτυξης SynEnergia Α.Ε. Πόλου Καινοτοµίας.Μ. Βασισµένη στη νοµοθεσία που διέπει την ίδρυση και λειτουργία των Επιστηµονικών και Τεχνολογικών Πάρκων. Ν.2919/2001 / ( Φ.Ε.Κ. 128/Α/ ) Σενάριο 2: Ζώνη Ενέργειας & Καινοτοµίας υτικής Μακεδονίας Βασισµένη στη νοµοθεσία που διέπει την Ζώνη Καινοτοµίας της Ανατολικής Θεσσαλονίκης

83 Πόροι Κ.Ε.Ε. Λειτουργία Οι δραστηριότητές του Κέντρου υποστηρίζονται και χρηµατοδοτούνται µέσω: των Πόρων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων υτικής Μακεδονίας, του Τοπικού Πόρου των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Κοζάνης και Φλώρινας (προτείνεται να είναι άµεσα συνδεδεµένος µε το σκοπούς του Κέντρου), Εθνικών και Ευρωπαικών Πόρων Έρευνας και Ανάπτυξη, Ερευνητικών Προγραµµάτων και Ιδιωτικών και ηµοσίων έργων των εργαστηρίων και των ερευνητικών µονάδων που το αποτελούν.

84 Κ.Ε.Ε. Λειτουργία Χώροι Εγκατάστασης: Οι εγκαταστάσεις του Κέντρου Ενεργειακών Εξελίξεων θα αναπτυχθούν στην περιοχή της Πτολεµαΐδας, (στις εγκαταστάσεις του ΕΕΚΕ Μ, στις πρώην εγκαταστάσεις της ΑΕΒΑΛ και..) Χώροι του κέντρου θα είναι και οι διαθέσιµοι χώροι των συνεργαζοµένων φορέων έρευνας και επιπλέον οι χώροι που θα παραχωρούνται για την εκπλήρωση της αποστολής του.

Όλγα Σενή E.M.Π. Τ.Π.Π.Λ.

Όλγα Σενή E.M.Π. Τ.Π.Π.Λ. Όλγα Σενή E.M.Π. Τ.Π.Π.Λ. 1 1 1 1 1 1. ΔΙΑΣΠΑΡΤΟΙ ΤΟΠΟΙ ΕΞΟΡΥΞΗΣ Πηγάδια, στοές, γαύριες, μηχανοστάσια Βοηθητικά οικήματα, κατοικίες εργατών 4 2 2. ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ Μεταλλουργία. Παραγωγή, προώθηση, αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ENERGONCITY ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ENERGONCITY ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΕ ΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ENERGONCITY ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΕΛΛΑ ΑΥΣΤΕΡΕΙΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΗΕΕυστερείσεσχέσηµετιςΗΠΑκαι Ιαπωνία στην καινοτοµία. Η διαφορά διευρύνεται.

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας

Τι είναι το Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας Τι είναι το Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας Το Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας Vagonetto είναι ένα θεματικό πάρκο, μοναδικό στον ελληνικό χώρο, που δίνει στον επισκέπτη τη δυνατότητα να γνωρίσει βήμα βήμα τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ)

Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ) Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ) Μέτοχοι της Εταιρίας Ερευνητικός Φορέας Σύνδεσμοι Επιχειρήσεις Άλλοι φορείς Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός

Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός Προτεραιότητες Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Βούλγαρης Αριστείδης Αυτόνομο Γραφείο RIS 3 Τρίκαλα, 19 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ πιxειρ ν Γραφείο Επιχειρηµατικότητας ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τα Γραφεία ιασύνδεσης λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑνάπτυξη στη υτική Μακεδονία µέσα από το τρίπτυχο: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. Το µοντέλο του Πόλου Καινοτοµίας

ΗΑνάπτυξη στη υτική Μακεδονία µέσα από το τρίπτυχο: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. Το µοντέλο του Πόλου Καινοτοµίας Company LOGO ΗΑνάπτυξη στη υτική Μακεδονία µέσα από το τρίπτυχο: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Το µοντέλο του Πόλου Καινοτοµίας Ι.Λ.Μπακούρος Αν. Καθηγητής Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Περιεχόµενα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΜΕΤΡΟ 1.2 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 Στόχος προγράμματος 2 Δικαιούχοι προγράμματος Προϋποθέσεις 3 Υποστήριξη έργων

Διαβάστε περισσότερα

ENERGO Δήμος Εορδαίας

ENERGO Δήμος Εορδαίας Πρόταση Jessica Θεσσαλονίκη, 4/4/2011 ENERGO Δήμος Εορδαίας Κωνσταντίνος Νίκου Ειδικός Σύμβουλος Δημ. Εορδαίας Διευθυντής ΒΙΟ.ΠΑ. Πτολ/δας Α.Ε. Εισήγηση Δήμος Εορδαίας Εδώ και πάνω από 50 χρόνια αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Α:Γενικά Στοιχεία. ιαβούλευση για τη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020

Α:Γενικά Στοιχεία. ιαβούλευση για τη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020 ιαβούλευση για τη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ / ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ερευνα Γνώµης Επιχειρήσεων (Σεπτ-Οκτ. 2013) Α:Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN Κοινοτική Πρωτοβουλία URBAN Πολιτικές για τον αστικό χώρο ΜΑΝΩΛΑ-ΓΚΟΥΝΤΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Αρχιτέκτων Πολεοδόµος ΕΥ Επ. Προγραµµάτων Κ. Π. URBAN Η Κοινοτική Πρωτοβουλία URBAN αποβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ Ένα Πρωτοποριακό Εγχείρηµα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ι ΡΥΣΗ Πρωτοβουλία ΕΜΠ (1977-1991) για τη διάσωση των εγκαταστάσεων της ΓΕΜΛ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικές ενότητες εκθεμάτων

Θεματικές ενότητες εκθεμάτων Δημοτικό Συμβούλιο 17.3.2014 Τι είναι; 2 Είναι ένας χώρος εκπαίδευσης & ψυχαγωγίας προσανατολισμένος στις φυσικές επιστήμες και την νέα τεχνολογία. Στόχος του είναι η κατανόηση από τον επισκέπτη των επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Συνεργασίας

Πρωτόκολλα Συνεργασίας Πρωτόκολλα Συνεργασίας της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας Η ΔΑΣΤΑ και οι Δοµές του ΤΕΙ Αθήνας για την αποτελεσµατικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά εργασίας έχουν συνάψει συνεργασίες µε διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή των ΟΤΑ σε ενεργειακές επενδύσεις κοινωνικού χαρακτήρα

Συμμετοχή των ΟΤΑ σε ενεργειακές επενδύσεις κοινωνικού χαρακτήρα Συμμετοχή των ΟΤΑ σε ενεργειακές επενδύσεις κοινωνικού χαρακτήρα Γρηγόριος Θ. Τσιούμαρης Δήμαρχος Πτολεμαΐδας Κοζάνη, 04/09/2009 Το Γενικό Όραμα του Δήμου Πτολεμαΐδας Ο Δήμος Πτολεμαΐδας, δυναμικό ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΘΕΜΑ : Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης για τη µεταλιγνιτική περίοδο 2. ΣΚΟΠΟΣ Η χάραξη στρατηγικής για την προετοιµασία, τόσο κατά τη φάση µετάβασης όσο και κατά τη µεταλιγνιτική

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΑΣΙΝΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ελληνικές Ιδέες, Καινοτομίες, Προϊόντα και Τεχνογνωσία Στην Παγκόσμια Μάχη για το Περιβάλλον

«ΠΡΑΣΙΝΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ελληνικές Ιδέες, Καινοτομίες, Προϊόντα και Τεχνογνωσία Στην Παγκόσμια Μάχη για το Περιβάλλον «ΠΡΑΣΙΝΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ελληνικές Ιδέες, Καινοτομίες, Προϊόντα και Τεχνογνωσία Στην Παγκόσμια Μάχη για το Περιβάλλον Καθηγ. Πέτρος Π. Γρουμπός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Π.Π. Τρίτη, 8 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Χαδουμέλλης Ασημάκης Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Διευθυντής Τ.Π.Π.Λ. Η μετάβαση 1977 Διακοπή της Μεταλλευτικής δραστηριότητας της ΓΕΜΛ 1981 Διακοπή της Μεταλλουργικής δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ Γενική ιεύθυνση Στήριξης της Βιοµηχανίας ΑΝΥΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 κ. Τσαγκρής ιονύσης, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Α.Μ.Θ. : καθορισμός προτεραιοτήτων και πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.Θ. 2014 2020 Καβάλα, 23

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013.

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Διεύθυνση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 1) Πρόγραµµα Ανάπτυξης Δοµών & Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την

Διαβάστε περισσότερα

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%.

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του Φορέα υλοποίησης και διαχείρισης του προτεινόµενου έργου, τα οποία διαµορφώνονται πάντα µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Quality Services Ltd

Advanced Quality Services Ltd ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3299/04 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ Α ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΉΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστηρίξτε τη δράση µας»

«Υποστηρίξτε τη δράση µας» «Υποστηρίξτε τη δράση µας» 1 Λαιµός, 18 Φεβρουαρίου 2012 Αγαπητοί φίλοι, υποστηρικτές και συνεργάτες, Το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών είναι πάνω από 11 χρόνια σηµείο αναφοράς για νέους από την ευρύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρίας κατά το έτος 2013

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρίας κατά το έτος 2013 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου Εταιρίας Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης Α.Ε. προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013 Κυρίες και

Διαβάστε περισσότερα

σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση, ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου σε κλάδους αιχμής που

σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση, ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου σε κλάδους αιχμής που Παρουσίαση από την Πρόεδρο της ιοικούσας Επιτροπής Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού Παπαηλιού ΟΡΑΜΑ Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1 «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» Προδηµοσίευση του Προγράµµατος ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα Περιεχόμενα Υφιστάμενη Κατάσταση Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (Α.Ζ.Κ.) Α.Ε. Συσσωρευμένη Κρίσιμη Μάζα Φορέων Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας (Ζ.ΚΑΙ.Θ.) Χωροταξική Ανάπτυξη Βραχυπρόθεσμος και Μεσοπρόθεσμος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. 21η ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. 21η ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 21η ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 1 Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΑ 1989 : Ίδρυση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1991 : Πρόσληψη των πρώτων μελών του προσωπικού 1992 : Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. ΤΗΣ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Μέτρο Υπομέτρο Δράση Δικαιούχοι 4.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ L123

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ. Ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτοµίας στις Επιχειρήσεις ΕΣΜΗ 2009-2010

ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ. Ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτοµίας στις Επιχειρήσεις ΕΣΜΗ 2009-2010 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ Ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτοµίας στις Επιχειρήσεις ΕΣΜΗ 2009-2010 Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Χριστάκης Θεοχάρους Επιστηµονικός Λειτουργός ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιµότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Η συμβολή του ΕΚΤ στην επιτυχή εφαρμογή της Σύστασης «ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ: ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΞΙΑΣ» Σταματία Παπούλια Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

K N O W L E D G E C L U S T E R S ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & CLUSTERS

K N O W L E D G E C L U S T E R S ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & CLUSTERS K N O W L E D G E C L U S T E R S ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & CLUSTERS ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΕΤΠΑ 2000-2006 Σ Τ Ο Χ Ο Σ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Παρουσίαση του Δικτύου Καθηγητής Π. Λατινόπουλος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Τι είναι το Δίκτυο Το Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ είναι ένα μη

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» IΣΤΟΡΙΚΟ Tο Κοινωφελές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», αναγνωρίζοντας τις δραστηριότητές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Παρουσίαση του Δικτύου Καθηγητής Π. Λατινόπουλος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Τι είναι το Δίκτυο Το Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ είναι ένα μη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH S0 ΜΑΘΗΜΑ 13 Ο (25.1.2013) ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ «ΚΟΡΜΟΥ», ΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Υποδομές Υγείας ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ & α. Ανάπτυξη Υποδομών στην πρωτοβάθμια Περίθαλψη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας Συντονιστής φορέας και εταίροι της ΑΣ Συντονιστής Εταίρος: Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Αττικής, Όµορων Νοµών

Διαβάστε περισσότερα

«Τα ιστορικά-πολιτιστικά χαρακτηριστικά του Λαυρείου και προτάσεις για την ανάδειξή τους»

«Τα ιστορικά-πολιτιστικά χαρακτηριστικά του Λαυρείου και προτάσεις για την ανάδειξή τους» «Τα ιστορικά-πολιτιστικά χαρακτηριστικά του Λαυρείου και προτάσεις για την ανάδειξή τους» Γιώργος Ν. Δερμάτης, Δρ. Ιστορίας-Κώστας Γ. Μάνθος, MSc Αρχιτέκτων Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής Λαύρειο, 14 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός ΕΠΑΝ ΙΙ. ΕΘ 7-15 Σεπτεµβρίου 2013

Απολογισµός ΕΠΑΝ ΙΙ. ΕΘ 7-15 Σεπτεµβρίου 2013 Απολογισµός ΕΠΑΝ ΙΙ ΕΘ 7-15 Σεπτεµβρίου 2013 Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) Ενισχύει τοµείς της οικονοµίας όπως: Βιοµηχανία Τουρισµός Εµπόριο Ερευνα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τελευταία εικοσαετία Δράσεις Κεντρικού σχεδιασμού και προώθησης Ξεκομμένες αποσπασματικές δράσεις κυρίως ευρωπαϊκής χρηματοδότησης Υπερίσχυση κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Ενεργειακό Πάρκο Πτολεµαΐδας

Θέµα : Ενεργειακό Πάρκο Πτολεµαΐδας ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙ ΑΣ Εθνικής Αντίστασης 11 Πτολεµαΐδα, 50200 Τηλ. 24630 54420-21-22 Fax. 24630 54423 Ε-mail : dhptol@otenet.gr Ενεργειακό Πάρκο Πτολεµαΐδας ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :.Ε.ΤΗ.Π. Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κατά το συνέδριο «Πάτρα Tech 07» που πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 8 εκεµβρίου στο ξενοδοχείο «ΑΣΤΗΡ» της Πάτρας, µε θέµα «Έρευνα Τεχνολογία Καινοτοµία», συµµετείχε και

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη Τεχνολογίες και Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τµήµα υτ. Κρήτης 22-23 Μαΐου 2009, Χανιά Περιφερειακός Σχεδιασµός για την Ενέργεια στην Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περιφέρεια : υτικής Ελλάδος Νοµός : Ηλείας ΟΤΑ : ήµος Αρχαίας Ολυµπίας Τίτλος έργου : Μελέτη και κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Επιχειρηµατικότητα και Θέσεις Εργασίας

Πράσινη Επιχειρηµατικότητα και Θέσεις Εργασίας Πράσινη Επιχειρηµατικότητα και Θέσεις Εργασίας ιεθνής Συνάντηση για την Πράσινη Ανάπτυξη στην Πράξη Νίκος Χαραλαµπίδης Σητεία, 21 Σεπτεµβρίου 2010 Οικονοµική και περιβαλλοντική κρίση Συγκρουόµενες ή αλληλένδετες

Διαβάστε περισσότερα

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις ΕΠΑνΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας με προϋπολογισμό 4,56 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014 Γεωργία Τζένου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Title of the

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF CENTRAL MACEDONIA SCHOOL OF TECHNOLOGICAL APPLICATIONS DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Graduate Studies Program: Academic Year 2015-16 Renewable Energy Systems:

Διαβάστε περισσότερα

Δ ο ι ί ο κ ί ηση Ε π Ε ιχ ι ε χ ι ε ρ ι ή ρ σεω ε ν (Γρεβενά)

Δ ο ι ί ο κ ί ηση Ε π Ε ιχ ι ε χ ι ε ρ ι ή ρ σεω ε ν (Γρεβενά) Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ιστορικό - Τμήματα Το παράρτημα Γρεβενών του Δυτικής Μακεδονίας ιδρύθηκε το 2003 με την λειτουργία του τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στην Διοίκηση και στην Οικονομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στα πλαίσια του Άξονα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου [ΕΓΝΑΤΙΑ - κείμενο εντύπου.doc] ΑΝΚΟ σελ 1/5 ΕΓΝΑΤΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Εγνατία οδός είναι ένα έργο εξαιρετικά σημαντικό για την ανάπτυξη του τόπου. Ένας αυτοκινητόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Στόχος: H ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελµατιών για την άσκηση επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545.

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545. ΚΕΦΑΛΑΙO 5 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΠΑ. ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ Η εγκατάσταση επιχειρήσεων στο ΒΙΟ.ΠΑ., αφορά µικρές βιοµηχανίες και βιοτεχνίες χαµηλής όχλησης, επαγγελµατικά εργαστήρια, επιχειρήσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή και ειδικά θέµατα Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Εισαγωγή και ειδικά θέµατα Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Εισαγωγή και ειδικά θέµατα Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Λάρισα, 30 Νοεµβρίου 2015 Εισαγωγικά Η έξυπνη εξειδίκευση αποτελεί µία στρατηγική προσέγγιση, µε στόχο τον οικονοµικό µετασχηµατισµό

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο

Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο Ευρωπαϊκό έργο BIOSIRE του προγράµµατος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» «Προώθηση των Βιοκαυσίµων και των Ηλεκτρικών Οχηµάτων για Βιώσιµες Μεταφορές σε Τουριστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΑ - ΜΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ. Το παράδειγμα του προτεινόμενου Οικομουσείου στα Μαντεμοχώρια της Χαλκιδικής

ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΑ - ΜΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ. Το παράδειγμα του προτεινόμενου Οικομουσείου στα Μαντεμοχώρια της Χαλκιδικής ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΑ - ΜΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ Το παράδειγμα του προτεινόμενου Οικομουσείου στα Μαντεμοχώρια της Χαλκιδικής Υπαίθρια μουσεία, Οικομουσεία, Στόχος τους open air, site museums η διάσωση - διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Η Μ Ο Σ Π Τ Ο Λ Ε Μ Α Ϊ Α Σ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

10:00 10:10 10:10 12:10 12:10-12:15 12:15-14:00

10:00 10:10 10:10 12:10 12:10-12:15 12:15-14:00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑ -ΚΕΠΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ) Α ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μουσειοπαιδαγωγική αξιοποίηση Βιοµηχανικών Μουσείων. Η ανάγκη τεκµηρίωσης και διαφύλαξης της σύγχρονης λαογραφικής και εθνογραφικής

Μουσειοπαιδαγωγική αξιοποίηση Βιοµηχανικών Μουσείων. Η ανάγκη τεκµηρίωσης και διαφύλαξης της σύγχρονης λαογραφικής και εθνογραφικής Μουσειοπαιδαγωγική αξιοποίηση Βιοµηχανικών Μουσείων ρ. Αναστασία Π. Βαλαβανίδου αρχιτέκτων µηχ.-µουσειολόγος Εφορεία Νεωτέρων Μνηµείων Κεντρικής Μακεδονίας, ΥΠΠΟΤ Ελένη Χρ. Οικονοµοπούλου αρχιτέκτων µηχ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Το προσφερόµενο τουριστικό «µενού» της Ελλάδας εξακολουθεί να είναι κατά κύριο λόγο οι διακοπές «κλασσικού τύπου» Μόλις πρόσφατη η συστηµατική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος

1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER», ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΟΤΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ) 1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος Ονομασία Τοπικού

Διαβάστε περισσότερα

60.000. Συνολικός προϋπολογισμός προγράμματος: 120 εκ. 2015 (48 εκ. ) 2016 (72 εκ. )

60.000. Συνολικός προϋπολογισμός προγράμματος: 120 εκ. 2015 (48 εκ. ) 2016 (72 εκ. ) A/A Τίτλος 1 Νεοφυής Επιχειρηματικότητα υνητικοί δικαιούχοι είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕ κατά την υποβολή της αίτησης ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν είναι έχουν σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Φωτο-βολταϊκά Συστήματα & στις άλλες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για Ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πνεύματος

Φωτο-βολταϊκά Συστήματα & στις άλλες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για Ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πνεύματος Ιούλιος 1-10, 2013 Πάτρα, Ελλάδα Το Τ.Ε.Ι. Πάτρας με άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Κοινωνικούς Εταίρους Οργανώνει την Διεθνή Εβδομάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στις Α.Π.Ε. 10 Μέρες Εντατικής

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Ενότητα 8: Σωματεία και ιδρύματα Δρ. Ανδρονίκη Καταραχιά Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Λ Υ Μ Π Ι Ο Ν Α Ι Θ Ο Υ Σ Α Ο Λ Υ Μ Π Ι Ο Ν ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ

Ο Λ Υ Μ Π Ι Ο Ν Α Ι Θ Ο Υ Σ Α Ο Λ Υ Μ Π Ι Ο Ν ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο Λ Υ Μ Π Ι Ο Ν Α Ι Θ Ο Υ Σ Α Ο Λ Υ Μ Π Ι Ο Ν ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Α Ι Θ Ο Υ Σ Α Τ Α Κ Η Σ Κ Α Ν Ε Λ Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας με βάση την εμπειρία, ένα Τοπικό Πρόγραμμα στα μέτρα μας

Σχεδιάζοντας με βάση την εμπειρία, ένα Τοπικό Πρόγραμμα στα μέτρα μας Σχεδιάζοντας με βάση την εμπειρία, ένα Τοπικό Πρόγραμμα στα μέτρα μας H Ανατολική Πελοπόννησος ετοιμάζεται! LEADER ΙΙ (1994-2001) Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν τόσο η εξομάλυνση των δυσμενών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εξυπνες Πόλεις. Κλειδί για την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Παύλος Γ. Σπυράκης

Εξυπνες Πόλεις. Κλειδί για την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Παύλος Γ. Σπυράκης Εξυπνες Πόλεις Κλειδί για την Περιφερειακή Ανάπτυξη Παύλος Γ. Σπυράκης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών Πρόεδρος του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ιόφαντος Τετάρτη, 24 Απριλίου, 2013 1ο

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1 «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα