Β1 ΣΤΑΔΙΟ (ΠΡΟΤΑΣΗ) ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β1 ΣΤΑΔΙΟ (ΠΡΟΤΑΣΗ) ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ"

Transcript

1 Β1 ΣΤΑΔΙΟ (ΠΡΟΤΑΣΗ) ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχοι και περιεχόμενο του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Σύμβαση Ανάθεσης Επιβλέποντες Εφαρμοζόμενη Νομοθεσία Θεσμικό Πλαίσιο για το Χωρικό Σχεδιασμό Θεσμικό Πλαίσιο για την προστασία του Περιβάλλοντος Θεσμικό Πλαίσιο για τη Γεωλογική καταλληλότητα Προδιαγραφές Σύνταξης της Μελέτης Ιστορικό της μελέτης Γ.Π.Σ. της Δ.Ε. Κυριακίου... 6 Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.1.1 Βασικές Αρχές της τελικής πρότασης Π Κατευθύνσεις του Γενικού Πλαισίου Χ.Σ.Α.Α Π Κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου Χ.Σ.Α.Α. για τον Τουρισμό Π Κατευθύνσεις Ειδικού Πλαισίου Χ.Σ.Α.Α. για τις Α.Π.Ε Π Κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου Χ.Σ.Α.Α. για τη Βιομηχανία Π Κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου Χ.Σ.Α.Α. για τις Ιχθυοκαλλιέργειες Π Κατευθύνσεις του Περιφερειακού Πλαισίου Χ.Σ.Α.Α. Στερεάς Ελλάδας Π Αναφορές του Α1 Σταδίου της Μελέτης Αναθεώρησης του Περιφερειακού Πλαισίου επί της Δ.Ε. Κυριακίου Π Κατευθύνσεις του Σχεδίου Νόμου 2009 (μη θεσμοθετημένο) του Ειδικού Πλαισίου για τον Παράκτιο Χώρο Π Ανάλυση S.W.O.T Π Γενικές προοπτικές της Δ.Ε. Κυριακίου Π.1.2 Προγραμματικά μεγέθη Π Παραδοχές Εκτιμήσεις Πληθυσμιακού Δυναμικού Π Χωρητικότητα Υφιστάμενων Οικιστικών Υποδοχέων Π Φέρουσα ικανότητα επάρκειας νερού Π.1.3 Σχέσεις με ευρύτερους άξονες ανάπτυξης Π.1.4 Μοντέλο χωρικής οργάνωσης της Δ.Ε. Κυριακίου Π.1.5 Κύριες Ζώνες Προστασίας Π.1.6 Ρόλοι οικισμών στο οικιστικό δίκτυο Π.1.7 Ανάδραση προς το χωροταξικό - αναπτυξιακό σχεδιασμό Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.2.1 Γενικές Αρχές Π.2.2 Περιοχές Οικιστικής Οργάνωσης Π.2.3 Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) Π ΠΕΠ (ΑΠ) 1 - Αναδασωτέες Εκτάσεις Π ΠΕΠ 2 Δασικές Εκτάσεις

2 Π ΠΕΠ 3 (ΑΠ) Ζώνες Προστασίας Ρεμάτων Παρόχθιων Οικοσυστημάτων Οικολογικοί Διάδρομοι Π ΠΕΠ 4 Ζώνη Προστασίας Ακτών Π ΠΕΠ 5 (ΑΠ) Γεωπεριβαλλοντικά και Περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές Π ΠΕΠ 6 (ΑΠ) Ζώνη Προστασίας Οδικού Δικτύου Π ΠΕΠ 7 (ΑΠ) Ζώνη Α Απολύτου Προστασίας της Μονής Οσίου Λουκά Π ΠΕΠ 8 (ΑΠ) Ιστορικά μνημεία με απαγόρευση δόμησης Π ΠΕΠ 9 Ζώνη Β Προστασίας της Μονής Οσίου Λουκά Π ΠΕΠ 10 - Αρχαιολογικοί χώροι με έλεγχο δόμησης Π.2.4 Ζώνες Περιορισμού και Ελέγχου της Δόμησης (ΠΕΠΔ) Π ΠΕΠΔ 1: Περιοχή ανάπτυξης γεωργικών χρήσεων Π ΠΕΠΔ 2: Παράκτιου Χώρο Π ΠΕΠΔ 3: Τουρισμού, Β Κατοικίας και Αθλητισμού Π ΠΕΠΔ 4: Προστασίας περιαστικού χώρου και ήπιας οικιστικής ανάπτυξης Π.2.5 Περιοχές Ειδικών Χρήσεων (ΠΕΧ) Π.2.6 Βασικά Δίκτυα Υποδομής Π Οδικό δίκτυο Λιμενικές εγκαταστάσεις Π Ύδρευση Π Αποχέτευση Απορρίμματα Π Ενέργεια Π Τηλεπικοινωνίες Π.2.7 Γενικές Διατάξεις Π.2.8 Μεταβατικές Διατάξεις Π.3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ Π.3.1 Γενικές χρήσεις γης ανά οικιστικό υποδοχέα Π Γενικές Αρχές Καθορισμού Χρήσεων Γης Π Περιεχόμενο Κατηγοριών Χρήσεων Γης Π.3.2 Όροι δόμησης και Χωρητικότητα ανά Πολεοδομική Ενότητα Π.3.3 Προγραμματικά μεγέθη ανάγκες σε γη πολεοδομικών λειτουργιών Π.3.4 Ζώνες κινήτρων και εν γένει πολεοδομικών μηχανισμών Π.3.5 Δίκτυα αστικής υποδομής Π Μεταφορική υποδομή οικισμών Π Λοιπή τεχνική υποδομή οικισμών Π.3.6 Ασφάλεια/προστασία οικισμών (σεισμοί πλημμύρες) Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Σ Π.4.1 Φορέας εφαρμογής του Γ.Π.Σ Π.4.2 Απαιτούμενες μελέτες και έργα Π Μελέτες Π Έργα Π.4.3 Εμπλεκόμενοι φορείς

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Στόχοι και περιεχόμενο του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Η μελέτη του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της Δημοτικής Ενότητας Κυριακίου, πρώην Κοινότητας Κυριακίου έχει ως σκοπό να καθορίσει και να προτείνει για θεσμοθέτηση ένα χωροταξικό σχέδιο τοπικής σημασίας στα διοικητικά όρια της Δ.Ε. Κυριακίου, το οποίο θα εντάσσεται τόσο στο χωροταξικό πλαίσιο του Δήμου Λεβαδέων και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όσο και σε αυτό της Χώρας. Έχει δηλαδή ως αντικείμενο την ισόρροπη ρύθμιση του εξωαστικού και του αστικού χώρου, με τη θεσμοθέτηση περιοχών προστασίας των φυσικών πόρων (των δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων, των αρχαιολογικών χώρων, των παραρεμάτιων περιοχών, της ζώνης της ακτογραμμής κλπ.), των περιοχών ελέγχου και περιορισμού της δόμησης (ΠΕΠΔ) με κυρίαρχες χρήσεις την τουριστική ανάπτυξη, τη γεωργία και την κτηνοτροφία, των βασικών δικτύων υποδομής (οδικό δίκτυο, είδος και θέση λιμανιών, ύδρευση, αποχέτευση κλπ.) και του απαραίτητου κοινωφελούς και κοινόχρηστου εξοπλισμού, τόσο για τον σημερινό πληθυσμό της Δ.Ε. Κυριακίου, όσο και για τον μελλοντικό πληθυσμό του έτους 2033, που είναι ο ορίζοντας του σχεδιασμού. Η μελέτη του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της πρώην Κοινότητας και τώρα Δημοτικής Ενότητας Κυριακίου, του Δήμου Λεβαδέων, συντάσσεται σύμφωνα με τον νόμο 2508/97 "για τη βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας", όπως συμπληρώθηκε με τον χωροταξικό νόμο 2742/99 και επιδιώκει: Την εισαγωγή των στοιχείων της αναπτυξιακής διαδικασίας του συνόλου της Δημοτικής Ενότητας. Τη διατύπωση ενός τοπικού χωροταξικού πλαισίου στο επίπεδο της Δημοτικής Ενότητας, που θα εντάσσεται στο θεσμοθετημένο χωροταξικό πλαίσιο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Τη διαδικασία καθορισμού χρήσεων γης και όρων ανάπτυξης δραστηριοτήτων σε όλη την έκταση των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας, δηλαδή εντός και εκτός των θεσμοθετημένων οικιστικών περιοχών. Tον προσδιορισμό των όρων που εξασφαλίζουν την βιώσιμη (αειφορική) ανάπτυξη στην συγκεκριμένη χωρική ενότητα. Την ισορροπία μεταξύ των πιέσεων στις οποίες υποβάλλεται η περιοχή σχετικά τόσο με τις αντοχές της όσο και με τις αναπτυξιακές προοπτικές αλλά και τις δεσμεύσεις του χώρου. 3

4 Η μελέτη Γ.Π.Σ. παρέχει την δυνατότητα σχεδιασμού σωστής τεχνικής υποδομής και κοινωνικού εξοπλισμού, δηλαδή την ανάπτυξη συστήματος μεταφορών και επικοινωνιών ανάμεσα στους οικισμούς και τη δημιουργία ενιαίων κοινωνικών κέντρων, στον πυρήνα ή σε άλλες κατάλληλες θέσεις της Οικιστικής Ενότητας, έτσι ώστε να παρέχονται σε όλους τους οικισμούς υπηρεσίες σχεδόν ίσης αξίας με τα αστικά κέντρα. Διευκρινίζεται επίσης ότι η θεσμοθέτηση του Γ.Π.Σ. δεν προβαίνει σε ρυθμίσεις πολεοδομικής φύσεως, αλλά μετά τη θεσμοθέτησή του καθορίζει δεσμευτικά τους γενικούς όρους, τα μεγέθη και τις θέσεις που θα γίνουν οι ρυθμίσεις αυτές. Με το να καλύπτουν λοιπόν οι ρυθμίσεις του Γ.Π.Σ. το σύνολο της εδαφικής έκτασης της Δ.Ε., επιτυγχάνεται η ταυτόχρονη ρύθμιση του χώρου εντός και εκτός των ορίων των οικισμών, με τρόπον ώστε η ικανοποίηση αναγκών ένταξης περιοχών σε σχέδιο ή προς πολεοδόμηση ζώνες να «εξισορροπείται» με τις απαιτούμενες ρυθμίσεις προστασίας, κυρίως στον εξωαστικό χώρο. Επίσης, οι μικροί οικισμοί των οποίων η ρύθμιση μέχρι σήμερα γινόταν μεμονωμένα, χωρίς να είναι απόρροια γενικότερου σχεδιασμού, τώρα εντάσσονται σε ευρύτερα οικιστικά σύνολα, τις «ανοικτές πόλεις» και με αυτόν τον τρόπο η οικιστική τους οργάνωση εναρμονίζεται με τους γενικότερους στόχους του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού που δεν είναι άλλοι από τις «αρχές της Βιώσιμης ανάπτυξης», ενός δηλαδή μοντέλου που εξασφαλίζει μακροχρόνια, "χωρίς τέλος" ανάπτυξη. 2. Σύμβαση Ανάθεσης Επιβλέποντες Την 14η Δεκεμβρίου 2012 υπογράφηκε σύμβαση ανάθεσης (αρ. πρωτ / ) μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων, με εκπρόσωπο το Δήμαρχο Λεβαδέων κ. Παπαγγελή Νικόλαο και των συμπραττόντων γραφείων μελετών Ράπτη Κωνσταντίνας, Κανδήλα Θωμαής, Παλαιοχωρίτη Κωνσταντίνου και Ράπτη Αριστέας - Χριστίνας, που εκπροσωπούνται νόμιμα από την Ράπτη Κωνσταντίνα του Χαραλάμπους, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Πολεοδόμο Χωροτάκτη για την εκπόνηση της μελέτης «Γ.Π.Σ. Κοινότητας Κυριακίου». Η ομάδα μελέτης αποτελείται από τους εξής: 1. Ράπτη Κωνσταντίνα (Α.Μ.: 18860), Αρχιτέκτονα Μηχανικό Ε.Μ.Π. Πολεοδόμο Χωροτάκτη, με Πτυχίο Β τάξης στις κατηγορίες 01 και Κανδήλα Θωμαή (Α.Μ.: 23069), Μηχανικό Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, με Πτυχίο Α τάξης στις κατηγορίες 01 και Παλαιοχωρίτη Κωνσταντίνο (Α.Μ.: 17578), Γεωλόγο, με Πτυχίο Β τάξης στις κατηγορίες 20 και Ράπτη Αριστέα Χριστίνα (Α.Μ.: 23183) Μηχανολόγο Μηχανικό, με Πτυχίο Α τάξης στην κατηγορία 27. 4

5 Με το υπ. αριθμ / έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λεβαδέων ανατέθηκε η επίβλεψη της μελέτης στην κα. Παπαγεωργίου Παρασκευή, Αρχιτέκτονα Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λεβαδέων. 3. Εφαρμοζόμενη Νομοθεσία Το Θεσμικό Πλαίσιο της μελέτης Γ.Π.Σ. και της προστασίας του Περιβάλλοντος μέσω της μελέτης αυτής έχει ως εξής: 3.1 Θεσμικό Πλαίσιο για το Χωρικό Σχεδιασμό Ν. Δ/γμα της 17/7/1923 Οικιστικός Νόμος 947/79 Οικιστικός Νόμος 1337/83 Υ.Α. υπ αριθμ /13377/ για τον καθορισμό των προδιαγραφών εκπόνησης των μελετών των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, όπως τροποποιήθηκε από τις υπ αριθμ /2642/ , 50232/3897/ και 39710/4184/ Αποφάσεις Υπουργού ΧΟΠ Οικιστικός Νόμος 2508/97 (ΦΕΚ 124 Α / ) περί «Βιώσιμης Οικιστικής Ανάπτυξης των πόλεων και οικισμών της χώρας» Νόμος 2742/97 (ΦΕΚ 207 Α / ) περί «Χωροταξικού σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης» Υπ' αριθμ. 9572/1845/2000 (ΦΕΚ 209 Δ /7-4-00) Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ περί «Τεχνικών προδιαγραφών μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) και αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση μελετών» Υπ αριθμ /2004 (ΦΕΚ 285 Δ /5-3-04) Υπουργική Απόφαση περί «πολεοδομικών σταθεροτύπων και ανωτάτων ορίων πυκνοτήτων που εφαρμόζονται κατά την εκπόνηση των γενικών πολεοδομικών σχεδίων, των σχεδίων χωρικής και οικιστικής οργάνωσης "ανοικτής πόλης" και των πολεοδομικών μελετών» 3.2 Θεσμικό Πλαίσιο για την προστασία του Περιβάλλοντος Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160Α) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27 ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε «την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραµµάτων» 5

6 ΚΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ /06 (ΦΕΚ 1225Β/ ) σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της προαναφερθείσας οδηγίας 2001/42//ΕΚ Ν. 3937/2011 για τη διατήρησης της βιοποικιλότητας (ΦΕΚ 60 Α / ) 3.3 Θεσμικό Πλαίσιο για τη Γεωλογική καταλληλότητα 37691/ Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ. 4. Προδιαγραφές Σύνταξης της Μελέτης Οι προδιαγραφές και η διαδικασία σύνταξης της μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δ.Ε. Κυριακίου ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 9572/1845/ (ΦΕΚ 209 Δ) και θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) και αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση μελετών». Η μελέτη Γ.Π.Σ. εκπονείται σε δύο στάδια. Κατά τη διάρκεια του Α Σταδίου έγινε λεπτομερής ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης και διάγνωση των προβλημάτων της περιοχής. Η μελετητική ομάδα διερεύνησε τις προοπτικές και τάσεις της Δ.Ε. και διατύπωσε εναλλακτικές προτάσεις και σενάρια ρύθμισης της περιοχής. Το παρόν Β1 Στάδιο περιλαμβάνει λεπτομερή επεξεργασία του Γ.Π.Σ. 5. Ιστορικό της μελέτης Γ.Π.Σ. της Δ.Ε. Κυριακίου Με την υπ. Αριθμ. 2678/ Απόφασή της (ΦΕΚ 215 Τ.Α.Α.Π.Θ.), η Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, αποφάσισε την κίνηση της διαδικασίας σύνταξης της μελέτης «Γ.Π.Σ. Κοινότητας Κυριακίου», που πρόκειται να εκπονηθεί στα διοικητικά όρια της Δημοτικής Ενότητας Κυριακίου, του Δήμου Λεβαδέων Π.Ε. Βοιωτίας. Μετά την υπογραφή της σύμβασης και τη διαμόρφωση των υποβάθρων, η σύμπραξη, δια της κοινής εκπροσώπου της, υπέβαλε γραπτά ερωτήματα για την παροχή στοιχείων στις παρακάτω Υπηρεσίες: 1. Δ/νση Δασών Ν. Βοιωτίας, Δασαρχείο Λειβαδιάς 2. Θ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών, Μουσείο Θηβών η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 4. Υπηρεσία Νεώτερων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Στερεάς Ελλάδας, 5. Εφορία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας Νότιας Ελλάδας, 6. Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων 6

7 7. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας 8. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας, Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής 9. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας, Τμήμα Αλιείας 10. Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Βιοτεχνίας Βιομηχανίας & Ορυκτού Πλούτου Π.Ε. Βοιωτίας, 11. Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού, Π.Ε. Βοιωτίας 12. Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Βοιωτίας 13. Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 14. Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 15. ΔΕΔΔΗΕ, Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας, 16. ΑΔΜΗΕ, Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς 17. Γραφείο ΕΟΤ ΠΥΤ Στερεάς Ελλάδας, Υπουργείο Τουρισμού 18. Επιμελητήριο Νομού Βοιωτίας και έλαβε τις εξής απαντήσεις: 1. Το Δασαρχείο Λειβαδιάς με το υπ.αριθμ 228/ έγγραφό του, έκανε γνωστό ότι δεν είναι δυνατή η χορήγηση στοιχείων, εφόσον δεν έχει γίνει κατάρτιση δασικών χαρτών. 2. Η Θ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, με το υπ. αριθμ. 209/ έγγραφο, μας γνώρισε τους κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους στην ευρύτερη περιοχή Κυριακίου και τους εντοπισμένους αρχαιολογικούς χώρους, για τους οποίους η Υπηρεσία τους θα προβεί στην κήρυξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν.3028/ Η 23 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Γενική Γραμματεία Πολιτισμού απάντησε με το υπ αριθμ. 288/ ότι υπάρχουν πέντε μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι της αρμοδιότητας της, τα τέσσερα εκ των οποίων δεν είναι κηρυγμένα. 4. Η Υπηρεσία Νεώτερων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Στερεάς Ελλάδας, Γενική Γραμματεία Πολιτισμού με το υπ.αριθμ. 77/ απάντησε ότι δεν εντοπίστηκαν χαρακτηρισμένα μνημεία ή ιστορικοί τόποι της αρμοδιότητάς της, αλλά η ομάδα μελέτης εντόπισε την οικία Βουτσελά και την αναφέρει στο κεφάλαιο Α Η Εφορία Παλαιοανθρωπολογίας, Σπηλαιολογίας Νότιας Ελλάδας, Γενική Γραμματεία Πολιτισμού με το υπ.αριθμ έγγραφο μας ενημέρωσε ότι από το αρχείο τους προκύπτουν έξι θέσεις αρμοδιότητάς τους, οι οποίες όμως δεν είναι τοπογραφημένες. 6. Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού με το αρ. πρωτ. Φ18/3/ έγγραφό της απάντησε ότι δεν υπάρχουν οριοθετημένοι αρχαιολογικοί χώροι αρμοδιότητάς της αλλά σε περίπτωση εκπόνησης μελετών κατασκευής λιμενικών ή άλλων θαλάσσιων έργων πρέπει οι μελέτες να κατατεθούν στην Υπηρεσία και αυτή να γνωμοδοτήσει σχετικά με τις κείμενες διατάξεις. 7

8 7. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας με το υπ.αριθμ. 168/οικ έγγραφό της, ενημέρωσε ότι, μετά από έλεγχο των αρχείων της Υπηρεσίας δεν ευρέθησαν στοιχεία τα οποία ενδιαφέρουν τη μελέτη. 8. Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας, Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής με το υπ.αριθμ. 810/ έγγραφό της ενημέρωσε την ομάδα μελέτης ότι στο Αμπελουργικό Μητρώο έχουν καταγραφεί 177 αμπελοκαλλιεργητές με 327,20 στρ. έκτασης αμπελώνων, στο Ελαιοκομικό Μητρώο έχουν καταγραφεί 1150 ελαιοκαλλιεργητές με ,30 στρ. έκταση και δηλωμένα δέντρα. Επίσης αριθμός μονάδων βοοειδών 7 με αριθμό ζώων 297 και αριθμός μονάδων αιγοπροβάτων 55 με αριθμό ζώων Τέλος το έγγραφο αναφερόταν και στις εποικιστικές εκτάσεις στην περιοχή των διανομών της Μονής Οσίου Λουκά και πληροφορούσε ότι δεν υπάρχουν εκτάσεις αναδασμού στην περιοχή. 9. Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας, Τμήμα Αλιείας, με το υπ. αριθμ. 809/ έγγραφό της έκανε γνωστό ότι στα διοικητικά όρια της Δημοτικής Ενότητας Κυριακίου λειτουργεί από το 1990 πλωτή μονάδα εκτροφής θαλασσινών ψαριών (τσιπούρα λαβράκι) με την επωνυμία: «Ιχθυοκαλλιέργειες Λιμανάκι Βοιωτίας Ε.Π.Ε.» σε έκταση μισθωμένη 10 στρ. νότια του ακρωτηρίου Μούντα στη θέση Λιμανάκι. Επίσης η ίδια εταιρία έχει μισθώσει χερσαία έκταση 15 στρ. για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της μονάδας. 10. Το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροιοικονομίας Π.Ε. Βοιωτίας με το υπ.αριθμ. 156/ έγγραφο ενημέρωσε ότι σχετικά με πληροφορίες που αφορούν πλήθος, θέση και παροχή υδρευτικών πηγών, γεωτρήσεων και αρδευτικών γεωτρήσεων μπορεί η ομάδα μελέτης να απευθυνθεί στο Δήμο Λειβαδιάς. Σχετικά με τις ζώνες προστασίας περιβάλλοντος οι πληροφορίες παρέχονται στο site Natura viewer 2000 ή Φιλότης. 11. Το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού, Π.Ε. Βοιωτίας με το υπ. αριθμ. 289/ έγγραφό του, απάντησε ότι δεν διαθέτει τα στοιχεία που ζητήθηκαν και παρέπεμψε στο γραφείο ΕΟΤ Λαμίας. 12. Το γραφείο ΕΟΤ ΠΥΤ Στερεάς Ελλάδας, Υπουργείο Τουρισμού με το υπ. αριθμ. 218/ έγγραφο, διαβίβασε πίνακα με τρείς Τουριστικές Μονάδες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Δ.Ε. Κυριακίου. 13. Η Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας, ΔΕΔΔΗΕ με το υπ.αριθμ / απάντησε ότι για τα δίκτυα υψηλής τάσης (20KV) η αποτύπωση των υφισταμένων δικτύων γίνεται σε πινακίδες, οι οποίες αποτελούν εσωτερικό στοιχείο της επιχείρησης και δεν δίνονται για άλλη χρήση. Για τη χορήγηση στοιχείων σχετικά με την υψηλή και την υπερυψηλή τάση (150 KV και 400 KV αντίστοιχα) αρμόδια υπηρεσία είναι η ΑΔΜΗΕ. 14. Η ΑΔΜΗΕ Δ/νση Συστήματος Μεταφοράς απάντησε με το από ότι από την περιοχή διέρχεται τμήμα 1 χλμ της Γραμμής Μεταφοράς 400kV, αλλά η ομάδα μελέτης, 8

9 μετά από επιτόπια αυτοψία, εντόπισε τη γραμμή αυτή στα διοικητικά όρια του Δήμου Διστόμου και όχι της Δ.Ε. Κυριακίου. 15. Η Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν απάντησε εγγράφως, αλλά χορήγησε προφορικά στοιχεία στο Δήμο Λεβαδέων. 16. Το Τμήμα Βιοτεχνίας Βιομηχανίας & Ορυκτού Πλούτου Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βοιωτίας καθώς και η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δεν απάντησαν. 17. Το Επιμελητήριο Βοιωτίας έστειλε με πίνακα με όλες τις εγγεγραμμένες επιχειρήσεις εμπορίου, μεταποίησης υπηρεσιών και τουρισμού που έχουν έδρα στη Δ.Ε. Κυριακίου. Στη συνέχεια της παραπάνω αλληλογραφίας, ο Δήμος Λεβαδέων προέβη στα εξής ερωτήματα: 1. Με το υπ.αριθμ. 2455/ έγγραφο προς την Κτηματολόγιο Α.Ε. περί χορήγησης εφαρμογών θέασης για την εκπόνηση της Μελέτης Γ.Π.Σ. Δ.Ε. Κυριακίου, η οποία και με το υπ.αριθμ. 4335/ έγγραφό της έδωσε άδεια και οδηγίες για την εφαρμογή θέασης ορθοφωτοχαρτών της περιοχής μελέτης. 2. Με το υπ.αριθμ. 6060/ έγγραφό προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ζήτησε στοιχεία για τις διανομές και τις δημόσιες εποικιστικές εκτάσεις της Δ.Ε. Κυριακίου και έλαβε απάντηση με το υπ.αριθμ / περί χορήγησης ψηφιακών Γεωχωρικών δεδομένων των Διανομών και Αναδασμών Εποικιστικού Αρχείου της Δ.Ε. Κυριακίου. Η παρουσίαση του Α Σταδίου της μελέτης Γ.Π.Σ. και της Προκαταρκτικής Γεωλογικής Μελέτης ενώπιον μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, κατοίκων και φορέων έλαβε χώρα στις Στις έγινε η έγκριση και προσωρινή παραλαβή του Α Σταδίου της μελέτης από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λεβαδέων και στις δόθηκε εντολή έναρξης εκπόνησης του Β1 Σταδίου της Χωροταξικής Πολεοδομικής μελέτης και του Β Σταδίου της Γεωλογικής Μελέτης και της ΣΜΠΕ, ενώ συγχρόνως κοινοποιήθηκε στον Ανάδοχο και η Απόφαση του Δ.Σ. σχετικά με προτάσεις, προκειμένου να ληφθούν υπόψη στην εκπόνηση του Β1 Σταδίου. 9

10 Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Το δομικό σχέδιο της χωρικής οργάνωσης της Δ.Ε. Κυριακίου (πρώην Κοινότητα Κυριακίου) αποτυπώνεται σχηματικά στο Χάρτη Π.1 (κλ.1:25.000) και περιγράφει το πρότυπο ανάπτυξης της Δ.Ε. και οργάνωσης του οικιστικού δικτύου, τις περιοχές ειδικής προστασίας και τις ζώνες των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Π.1.1 Βασικές Αρχές της τελικής πρότασης Όπως προαναφέρθηκε στην Εισαγωγή, αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η ισόρροπη ρύθμιση του εξωαστικού και του αστικού χώρου, με τη θεσμοθέτηση των οικιστικών περιοχών, των χρήσεων γης εντός των οικιστικών περιοχών, του απαραίτητου κοινωφελούς και κοινόχρηστου εξοπλισμού, τόσο για το σημερινό πληθυσμό της Δ.Ε. Κυριακίου, όσο και για το μελλοντικό πληθυσμό του έτους 2033, που είναι ο ορίζοντας του σχεδιασμού, των περιοχών προστασίας των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων (ΠΕΠ), των περιοχών ελέγχου και περιορισμού της δόμησης (ΠΕΠΔ), καθώς και των βασικών δικτύων υποδομής (οδικό δίκτυο, είδος και θέση λιμανιών, ύδρευση, αποχέτευση κλπ.). Παρακάτω παρατίθεται η διερεύνηση των κατευθύνσεων από τις υπερκείμενες βαθμίδες σχεδιασμού. Σύμφωνα με το Ν. 2742/99 (άρθρο 9) οι μελέτες υποκείμενων βαθμίδων χωρικού σχεδιασμού (Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Α.Α.Π. κ.ά.) οφείλουν να εναρμονίζονται προς τις κατευθύνσεις ή επιλογές των εγκεκριμένων Περιφερειακών Πλαισίων Χ.Σ.Α.Α. και αν αυτά λείπουν προς τις κατευθύνσεις του εγκεκριμένου Γενικού και Ειδικών Πλαισίων Χ.Σ.Α.Α. Στην παρούσα μελέτη, λόγω ύπαρξης προγενέστερου θεσμοθετημένου ΠΠΧΣΑΑ 1, που δεν ακολουθεί τις επιταγές των ύστερων, χρονικά, υπερκείμενων πλαισίων (από το 2008 και μετά), σκόπιμη κρίνεται η καταγραφή όλων των υπερκείμενων πλαισίων. Η καταγραφή πλαισιώνεται με τον αλληλοσχετισμό τους με τη Δ.Ε. Κυριακίου (χωρική αναφορά ή/και προσδιορισμός ευρύτερης περιοχής και τυπολογίας χώρου για την άσκηση των ανάλογων πολιτικών). Έτσι, για τις προτάσεις της χωρικής οργάνωσης, λαμβάνονται υπόψη οι κατευθύνσεις των κάτωθι υπερκείμενων πλαισίων χωρικού σχεδιασμού: 1. Το Γενικό Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α.), στα σημεία που αφορούν την Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 128 Α/ ). 2. Το Αναθεωρημένο Ειδικό Πλαίσιο Χ.Σ.Α.Α. για τον Τουρισμό (ΦΕΚ 3155 Β / ) 3. Το Ειδικό Πλαίσιο Χ.Σ.Α.Α. για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΦΕΚ 2464 Β/ ). 1 Ισχύει το θεσμοθετημένο Περιφερειακό Πλαίσιο (ΦΕΚ 1469 Β /2003), ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η αναθεώρησή του. 10

11 4. Το Ειδικό Πλαίσιο Χ.Σ.Α.Α. για τη Βιομηχανία (ΦΕΚ151Α/ ). 5. Το Ειδικό Πλαίσιο Χ.Σ.Α.Α. για τις Ιχθυοκαλλιέργειες (ΦΕΚ 2505 Β / ). 6. Το Περιφερειακό Πλαίσιο Χ.Σ.Α.Α. Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 1469 Β /2003) με την υπό εξέλιξη Αναθεώρηση του (Α1 Στάδιο «Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση ΠΠΧΣΑΑ Π. Στερεάς Ελλάδας»). Επιπλέον του ισχύοντος νομικού πλαισίου έχει ληφθεί υπόψη το Σχέδιο Νόμου του Ειδικού Πλαισίου Χ.Σ.Α.Α. για τις Παράκτιες Ζώνες, το οποίο εκδόθηκε και δόθηκε για δημόσια διαβούλευση το 2009, αλλά δε θεσμοθετήθηκε. Επίσης, έχουν ληφθούν υπόψη οι αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής, όπως αυτές συνοψίζονται στον Πίνακα S.W.O.T Analysis. Τέλος, σχετικά με το σχεδιασμό των όμορων Δημοτικών Ενοτήτων, αναφέρεται ότι εγκρίθηκαν από τη Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια Δ.Ε. Λεβαδέων και Διστόμου, ενώ αναμένεται η θεσμοθέτησή τους και η δημοσίευσή τους σε ΦΕΚ. Η παρούσα μελέτη συνεκτιμά τις προτάσεις των όμορων Δ.Ε. με σκοπό τον ενιαίο σχεδιασμό και οργάνωση της ευρύτερης περιοχής. Π Κατευθύνσεις του Γενικού Πλαισίου Χ.Σ.Α.Α. Στο Πλαίσιο αυτό δεν πραγματοποιείται συγκεκριμένη αναφορά στη Δ.Ε. Κυριακίου. Στο άρθρο 9 όμως, για τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη του αγροτικού χώρου, διατυπώνονται ως γενικές κατευθύνσεις η «Ενίσχυση της ανάπτυξής τους με βιώσιμο τρόπο και της σύνδεσής τους με βασικά αστικά κέντρα της χώρας, ώστε να εξασφαλισθεί η συνοχή και η περιφερειακή ισορροπία και διαφύλαξη της πλούσιας βιοποικιλότητας και των τοπίων που αποτελούν βασικά στοιχεία έλξης και της αρμονίας του ανθρωπογενούς με το φυσικό περιβάλλον, που αποτελεί προϋπόθεση ποιότητας ζωής». Ειδικότερα, για ορεινές και ημιορεινές περιοχές με αγροτικό χαρακτήρα, δίνεται προτεραιότητα στην ενθάρρυνση των πολλαπλών πρωτογενών δραστηριοτήτων, με καλλιέργειες φιλικές προς το περιβάλλον, με ενίσχυση της κτηνοτροφίας και έμφαση στα προϊόντα ποιότητας και συνδυασμό με τον εναλλακτικό τουρισμό και παραθερισμό. Στη συνέχεια, προσδιορίζονται οι στόχοι για τις ορεινές περιοχές, όπου δίνεται βαρύτητα στην «ανασυγκρότηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων, η συγκράτηση του πληθυσμού και η ισόρροπη σχέση μεταξύ πόλης και υπαίθρου με τη στήριξη, μεταξύ άλλων, των δυναμικότερων μικρών οικισμών». Ειδικότερες κατευθύνσεις είναι «αντιμετώπιση της δημογραφικής αποψίλωσης με την ενίσχυση των υποδομών/ υπηρεσιών και των δυνατοτήτων απασχόλησης, η στήριξη των δραστηριοτήτων της τοπικής ενδοχώρας και προώθηση νέων που αντικαθιστούν τις φθίνουσες και ενισχύουν την κοινωνική και οικονομική ανασυγκρότηση, η διαφύλαξη των τοπίων, των δασών, των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών, καθώς και προστασία και ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων ως 11

12 αναπτυξιακών πόρων, με εξειδίκευση των πολιτικών και των μέτρων ανάλογα με τα κύρια χαρακτηριστικά των επιμέρους περιοχών, διευκόλυνση της πρόσβασης σε υποδομές, επικοινωνία και γνώση, η ενίσχυση των δυναμικών ορεινών οικισμών που λειτουργούν ως κόμβοι διοίκησης, υπηρεσιών και μεταφορών, με τη διατήρηση και βελτίωση των κοινωνικών και τεχνικών υποδομών τους και την ανάδειξή τους σε κέντρα στήριξης των οικισμών της ευρύτερης περιοχής τους». Ομοίως για την εξορυκτική βιομηχανία, προωθείται μεταξύ άλλων: η διατήρηση της εξορυκτικής δραστηριότητας στις υφιστάμενες περιοχές εκμετάλλευσης και διασφάλιση της δυνατότητας επέκτασης σε περιοχές, όπου εντοπίζονται νέα κοιτάσματα ή νέα ορυκτά, με τήρηση των όρων προστασίας του περιβάλλοντος και των προϋποθέσεων λειτουργίας των γειτονικών δραστηριοτήτων (στην περίπτωση της περιοχής μελέτης, ο βωξίτης). η πρόνοια χωρικού σχεδιασμού για τα λατομεία αδρανών υλικών επίσης, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και με μικρότερο κόστος κάλυψη των αναγκών των λοιπών παραγωγικών δραστηριοτήτων και έργων υποδομής, παράλληλα με την ελάχιστη δυνατή επίπτωση στο περιβάλλον. η εξασφάλιση των θεμελιωδών προϋποθέσεων για τη λειτουργία των εξορυκτικών δραστηριοτήτων και κυρίως της δυνατότητας χωροθέτησης μονάδων πρωτογενούς επεξεργασίας ορυκτών πρώτων υλών και μονάδων μεταποίησης για καθετοποίηση της παραγωγής στους χώρους εξόρυξης, λαμβάνοντας παράλληλα και τα αναγκαία μέτρα προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος. Διασφάλιση των χώρων της εξορυκτικής δραστηριότητας από ανταγωνιστικές χρήσεις με κριτήρια τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη σπανιότητα των προς εκμετάλλευση πόρων, ειδικά στις παράκτιες περιοχές. η εξασφάλιση των προϋποθέσεων σταδιακής και οριστικής αποκατάστασης των μεταλλείων και των λατομείων. Για τον παράκτιο χώρο θεωρείται αναγκαία η χρήση ολοκληρωμένου συνολικού σχεδιασμού και διαχείρισης που θα περιλαμβάνει πολιτικές για: τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, τόσο του θαλάσσιου όσο και του χερσαίου τμήματος της παράκτιας ζώνης, με ιδιαίτερη προσοχή στους υδάτινους πόρους που συνήθως σπανίζουν, με σεβασμό στη χωρητικότητα και αντοχή των οικοσυστημάτων και στις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, ενίσχυση της συνοχής, προσβασιμότητας και επικοινωνίας των απομακρυσμένων παράκτιων περιοχών, την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, την αναβάθμιση των υφιστάμενων τουριστικών εγκαταστάσεων και υπηρεσιών και καθιέρωση υψηλότερων προδιαγραφών για τις νεότερες, 12

13 τη διαχείριση των προστατευόμενων φυσικών περιοχών και αποκατάσταση των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων, την ανάδειξη και προστασία του ιστορικού και πολιτιστικού πλούτου, τη βιώσιμη πολεοδομική οργάνωση των παραθεριστικών οικισμών, τη διαφύλαξη των τοπικών χαρακτηριστικών και του «τοπικού χρώματος» με προτεραιότητα στην ανάπλαση των παλαιών οικισμών που βρίσκονται πλησίον των ακτών, την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων, την αποφυγή χωροθέτησης, κοντά στην παραλία, εγκαταστάσεων που δεν απαιτούν γειτνίαση με τη θάλασσα, καθώς και αποφυγή εγκαταστάσεων πολύ μεγάλης κλίμακας. Όσον αφορά στη διαχείριση του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου, για την αποτελεσματική και ολοκληρωμένη διαχείριση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς προτείνεται η ολοκλήρωση και εφαρμογή της οριοθέτησης και των διαχειριστικών σχεδίων για τις φυσικές περιοχές, με Φορέα Διαχείρισης και εξασφάλιση της καλής λειτουργίας των Κέντρων Ενημέρωσης για το Περιβάλλον, που υπάρχουν ήδη σε αυτές. Σε περίπτωση γειτνίασης των εν λόγω περιοχών με περιοχές πολιτιστικής κληρονομιάς, ευνοείται η δημιουργία από τους συναρμόδιους φορείς συνδυασμένων λειτουργικών τοπικών ενοτήτων αξιοποίησης των φυσικών και πολιτιστικών στοιχείων, με κατάλληλη οργάνωση των φυσικών και πολιτιστικών χώρων, συμπληρωματικές διαδρομές κι επισκέψεις, και συντονισμένες ενέργειες ανάδειξης και πληροφόρησης. Τέλος, μια διαπίστωση του Χωροταξικού Πλαισίου που σχετίζεται με τον τουρισμό, είναι πως οι βασικές του μορφές φαίνεται να είναι πολύ περιορισμένες σε σχέση με την ποικιλία και την αξία των διατιθέμενων φυσικών πόρων. Το μοντέλο «ήλιος θάλασσα» είναι κυρίαρχο σε αντίθεση με τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, που δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη ανάπτυξη. Με την προώθηση της δημιουργίας ενιαίων δικτύων φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την οργάνωση χώρων και διαδρομών και εν γένει με την ανάδειξη και αξιοποίησή τους σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, αναμένεται ανατροπή της κατάστασης. Π Κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου Χ.Σ.Α.Α. για τον Τουρισμό Κατά το Α Στάδιο, έγινε παράθεση των κατευθύνσεων του Ειδικού Πλαισίου Χ.Σ.Α.Α. για τον Τουρισμό (ΦΕΚ 1138Β / ). Μέχρι την εντολή έναρξης εκπόνησης του Β1 Σταδίου της παρούσας μελέτης, εγκρίθηκε η τροποποίηση του Ειδικού Πλαισίου για τον Τουρισμό (ΦΕΚ 3155Β / ). Αναγκαία κρίνεται η εκ νέου παράθεση των κατευθύνσεων, μέτρων, δράσεων και περιορισμών που διατυπώνονται στο νέο Ειδικό Χωροταξικό. Η Δ.Ε. Κυριακίου ή τμήματα της εδαφικής της περιφέρειας, κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες περιοχών: (Α2) Αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές (με τις επιφυλάξεις του άρθρου 4 του Ειδικού Χωροταξικού), (Δ2) Παράκτιος χώρος, (Ε) Ορεινές περιοχές, (ΣΤ) Πεδινές και 13

14 ημιορεινές περιοχές, (Ζ) Περιοχές του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών, (Η) Προστατευόμενοι και εγκαταλελειμμένοι οικισμοί, (Θ) Αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και ιστορικοί τόποι. Αναφέρεται ότι οι περιοχές που περιγράφονται παραπάνω, δεν συνιστούν περιοχές χωροθέτησης αλλά ευρύτερες ζώνες άσκησης πολιτικής, οι οποίες αποτελούν ένα από τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη κατά τη χωροθέτηση. Για την έκταση της περιοχής μελέτης που εμπίπτει σε περισσότερες της μίας κατηγορίες περιοχών, εφαρμόζονται συνδυαστικές κατευθύνσεις ανάλογα με το τμήμα της έκτασης που εμπίπτει στην συγκεκριμένη κατηγορία χώρου. Πιο συγκεκριμένα, οι κατευθύνσεις για τις κατηγορίες χώρου, που εντάσσεται η Δ.Ε. Κυριακίου καταγράφονται: (Α2) Αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές Οι παράκτιες περιοχές της Δ.Ε., κατατάσσονται σε αυτή την κατηγορία του χώρου, σύμφωνα με το συνημμένο «Χάρτη Βασικών Κατευθύνσεων Χωρικής Οργάνωσης του Τουρισμού» του Ειδικού Πλαισίου. Κύριο χαρακτηριστικό της κατηγορίας, που εντάσσεται η περιοχή μελέτης, αποτελεί η «συγκέντρωση ιδιαίτερων φυσικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών με παράλληλα περιορισμένη αξιοποίηση δυνητικά αξιόλογων τουριστικών πόρων». Οι κυριότερες στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης είναι: Η προώθηση ολοκληρωμένων τουριστικών παρεμβάσεων με αναπτυξιακό χαρακτήρα για την περιοχή (οργανωμένοι υποδοχείς, ειδικά προγράμματα, ανάπτυξη υποδομών κτλ.) Η ανάδειξη στοιχείων ταυτότητας και αναγνωρισιμότητας της περιοχής και η προβολή τους. Η ανάπτυξη ειδικών τουριστικών υποδομών και εγκαταστάσεων που εμπλουτίζουν και διευρύνουν το τουριστικό προϊόν. Η προώθηση των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας των εγκαταστάσεων. Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και των ιδιαίτερων πόρων της περιοχής. Δράσεις αναβάθμισης του δομημένου χώρου με διάφορες πολεοδομικές παρεμβάσεις (αύξηση και αναπλάσεις του κοινόχρηστου χώρου κ.ά.) Συμπλήρωση και αναβάθμιση των αναγκαίων κοινωνικών, περιβαλλοντικών και τεχνικών υποδομών. Παροχή κινήτρων για τον εκσυγχρονισμό υφισταμένων τουριστικών μονάδων ή επεκτάσεις και συμπληρώσεις αυτών, με ειδικές υποδομές. Μέριμνα για την πρόληψη φαινομένων υποβάθμισης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος με τη λήψη κατάλληλων μέτρων. Βελτίωση της προσβασιμότητας των δυσπρόσιτων τουριστικών πόρων. 14

15 (Δ2) Παράκτιος χώρος Πρόκειται για τις περιοχές της Δ.Ε. που εμπίπτουν εντός χερσαίας ζώνης πλάτους 350 μ. από τη γραμμή αιγιαλού. Για τις περιοχές αυτές ισχύουν οι κατευθύνσεις της κατηγορίας (Α2) των περιοχών της Δ.Ε. Επιπρόσθετες κατευθύνσεις αποτελούν: Περιορισμός της δημιουργίας νέων εγκαταστάσεων μη συμβατών με την τουριστική δραστηριότητα (βιοτεχνία/βιομηχανία, χονδρεμπόριο, εμπορικές εκθέσεις, χώροι αποθήκευσης, γραφεία, κτίρια περίθαλψης), ιδιαίτερα σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως αναπτυσσόμενες τουριστικά. Περιπτώσεις εξαίρεσης των ανωτέρω ενδέχεται να αποτελέσει η χωροθέτηση και λειτουργία βιομηχανικών μονάδων (ανάλογα με τον χαρακτήρα και τον ρόλο τους σε συνέργεια με τις κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου για τη Βιομηχανία). Η κατά προτεραιότητα προώθηση δράσεων αποκατάστασης της αισθητικής του τοπίου και αναβάθμισης της λειτουργίας του χώρου. (Ε) Ορεινές περιοχές Πρόκειται για τις ανατολικές περιοχές της Δ.Ε. (στον ορεινό όγκο του Ελικώνα) που εκτείνονται σε υψόμετρο άνω των 800 μ. Οι κατευθύνσεις που προωθούνται κατά προτεραιότητα είναι: Μέριμνα για την προστασία, αναβάθμιση και ανάδειξη επιλεγμένων πόρων του ορεινού χώρου και αξιοποίηση αυτών, με στόχο την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Χωρική οργάνωση της τουριστικής ανάπτυξης μέσω οργανωμένων υποδοχέων ή σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων ήπιας ανάπτυξης. Ειδικότερες κατευθύνσεις, αναφορικά με τη διαχείριση του κτιριακού δυναμικού: Ειδικά μέτρα για τους κανόνες σχεδιασμού και δόμησης, χρήσης υλικών αλλά και λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης των παραγωγικών υποδομών, εναρμονισμένα στο τοπικό περιβάλλον και αρχιτεκτονική. Προώθηση της πολιτικής «επανάχρησης» /αξιοποίησης/ αποκατάστασης των ανενεργών αλλά και παλαιών κελυφών. Στον τομέα των υποδομών (μεταφορικών-τεχνικών): Βελτίωση της προσβασιμότητας και δημιουργία ειδικών κατασκευαστικών προτύπων για την εκτέλεση έργων υποδομής στον ορεινό χώρο (οδοποιία, εγγειοβελτιωτικά, διαμορφώσεις κτλ.) Δημιουργία τοπικών αλληλοσυμπληρούμενων πολυθεματικών δικτύων και δικτύων πεζοπορικών διαδρομών και μονοπατιών (ευρωπαϊκής, εθνικής και τοπικής σημασίας). Υιοθέτηση πρακτικών που θα εξασφαλίζουν μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον. Στον τομέα διαχείρισης του περιβάλλοντος Διατήρηση της ποιότητας φυσικών και ανθρωπογενών πόρων. 15

16 (ΣΤ) Πεδινές και ημιορεινές περιοχές Πρόκειται για τις περιοχές της Δ.Ε., που δεν εντάσσονται στις προαναφερθείσες κατηγορίες (Δ2) και (Ε). Οι περιοχές αυτές ακολουθούν, κατά προτεραιότητα, τις κατευθύνσεις της κατηγορίας (Α2) (στην περίπτωση που οι περιοχές ταυτίζονται). Στις υπόλοιπες περιοχές δεν απαιτείται λήψη ειδικών μέτρων, με μοναδική κατεύθυνση την αξιοποίηση των εκάστοτε τοπικών πόρων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την ανάπτυξη ειδικών εναλλακτικών μορφών τουρισμού (αγροτουρισμού, περιηγητικού, πεζοπορικού κτλ.). Το Ειδικό Πλαίσιο τονίζει, ότι δεν αποκλείεται η χωροθέτηση τουριστικών δραστηριοτήτων (μεμονωμένη παρουσία, οργανωμένοι υποδοχείς, σύνθετα τουριστικά καταλύματα) εφόσον δεν έρχεται σε σαφείς αντιθέσεις με άλλες ρυθμίσεις σχεδιασμού του χώρου. (Ζ) Περιοχές του Εθνικού Συστήματος Προστατευομένων Περιοχών Περιλαμβάνονται οι εκτάσεις Προστατευομένων Περιοχών του Ν.3937/2011, όπως έχουν οριοθετηθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στην περίπτωση της περιοχής μελέτης, περιοχή προστασίας σύμφωνα με τα ανωτέρω δεδομένα, αποτελεί το Καταφύγιο Άγριας Ζωής Λατσούδι, στο βόρειο τμήμα των διοικητικών ορίων. Στρατηγικές κατευθύνσεις αποτελούν: Αξιοποίηση των εκάστοτε πόρων με στόχο την ανάπτυξη ειδικών - εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Ανάδειξη και προστασία περιβάλλοντος και τοπίου, Δημιουργία δικτύων μονοπατιών και θεματικών διαδρομών («δρόμοι» αμπέλου, καπνού κτλ.), Προώθηση στήριξης αγροτικών δραστηριοτήτων φιλικών προς το περιβάλλον, υποδομές στήριξης κ.ά. (Η) Προστατευόμενοι και εγκαταλελειμμένοι οικισμοί Περιλαμβάνονται οι οικισμοί της Δ.Ε. (Παναγία Καλαμιώτισσα, Ταρσός, Καρυώτι, Αγ. Αθανάσιος) με πληθυσμό μικρότερο των 200 κατοίκων (σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2011). Στρατηγικές κατευθύνσεις για την ειδική κατηγορία χώρου αποτελούν: Η δημιουργία μηχανισμού ελέγχου των χρήσεων γης και της έντασης της τουριστικής δραστηριότητας με στόχο την διαφύλαξη της αξίας και του χαρακτήρα του πόρου. Η διαμόρφωση αυστηρότερων κανόνων για τη μορφολογία των νέων κτισμάτων, η ενίσχυση δράσεων αποκατάστασης των κελυφών. Για τους εγκαταλελειμμένους και φθίνοντες οικισμούς, προωθούνται πρωτοβουλίες με στόχο την αναζωογόνησή τους. 16

17 Έλεγχος της δυνατότητας επέκτασης ή μη των οικισμών, κατά τρόπο ώστε να διαφυλάσσεται η αξία και ο χαρακτήρας του πόρου. Ανάπτυξη δράσεων τοπικών συμφώνων ποιότητας (πέραν των εκάστοτε ισχυόντων κτιριολογικών κανονισμών), που αφορούν στη διατήρηση και ανάδειξη της ιδιαίτερης τοπικής αρχιτεκτονικής. Τονίζεται ότι είναι δυνατή η ανάπτυξη σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων σε εγκαταλελειμμένους οικισμούς με προϋπόθεση την αξιοποίηση και ανάδειξη του υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. (Θ) Αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και ιστορικοί τόποι Περιλαμβάνονται οι χαρακτηρισμένοι αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία του Καταλόγου Παγκόσμιας Κληρονομιάς (Ι.Μ. Όσιου Λουκά) καθώς και ιστορικοί τόποι που είναι εγγεγραμμένοι στον Κατάλογο Μνημείων Μείζονος Σημασίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Κύριες κατευθύνσεις αποτελούν: Η εξασφάλιση της προσβασιμότητας, της επισκεψιμότητας και της οργάνωσης τους, εξωραϊσμός του περιβάλλοντος χώρου, ο έλεγχος χρήσεων και εγκατάστασης δικτύων υποδομής, ώστε να διασφαλίζεται η ανάδειξή τους. Η ανάδειξη, διατήρηση και συνολική διαχείριση των αρχαιολογικών χώρων, των μνημείων και των ιστορικών τόπων με στόχο την συγκρότηση τους σε πολυθεματικά εθνικά δίκτυα, αλλά και την ανάδειξη του τοπίου σε άρρηκτη σύνδεση με το ευρύτερο περιβάλλον. Το Ειδικό Πλαίσιο καταγράφει και τις ειδικές εναλλακτικές μορφές τουρισμού (Άρθρο 6), όπως αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια. Η Δ.Ε. Κυριακίου λόγω του ιδιαίτερου φυσικού τοπίου, των ποικίλων πολιτισμικών στοιχείων (μονές, αρχαιολογικοί χώροι κ.λπ.) αλλά και της πολυμορφίας που διαθέτει (εκτάσεις ορεινές και παράκτιες, δασικές και γεωργικές κτλ.), διαθέτει το απαραίτητο ενδογενές φυσικό δυναμικό για την ανάπτυξη και άλλων ειδικών μορφών τουρισμού, όπως: ο αλιευτικός τουρισμός (ως κατηγορία της ευρύτερης έννοιας του θαλάσσιου τουρισμού), ο πολιτισμικός και ο θρησκευτικός τουρισμός (ως τμήμα της ευρύτερης περιοχής που εντάσσεται π.χ. Όσιος Λουκάς, Δελφοί κτλ.) και ο τουρισμός υπαίθρου (που συμπεριλαμβάνει σαν υποκατηγορία τον αγροτουρισμό). Ιδιαίτερη μνεία του Ειδικού Πλαισίου, γίνεται για την αξιοποίηση ανενεργών λατομείων (πέραν της αποκατάστασης του τοπίου) για τουριστικές δραστηριότητες, όπως θεματικά πάρκα ή άλλες μορφές τουρισμού (π.χ. γεωτουρισμός). Σχετικά με τη διαχείριση, τις συγκρούσεις και τις πιέσεις που καταγράφονται σε ειδικές κατηγορίες χώρου σε σχέση με τον τουρισμό, το Πλαίσιο καταγράφει τους εξής χειρισμούς: 17

18 Επιθυμητή κρίνεται η συγκέντρωση των βιομηχανικών εγκαταστάσεων μέσης ή υψηλής όχλησης σε οργανωμένους υποδοχείς αλλά και η συνύπαρξη της παραδοσιακής βιοτεχνίας και μονάδων τυποποίησης τοπικών προϊόντων ονομασίας προέλευσης με τον τουρισμό. Δεν αποκλείεται η εξορυκτική δραστηριότητα (μαζί με τις συνοδευτικές και συμπληρωματικές για αυτή δραστηριότητες). Επέκταση της δραστηριότητας σε νέα κοιτάσματα, θα πρέπει να λαμβάνει χώρα μετά από συνεκτίμηση διαφόρων παραμέτρων (περιβαλλοντικών, οικονομικών, κοινωνικών κτλ.). Σχετικά με τη χωροθέτηση και λειτουργία αιολικών εγκαταστάσεων, εντός των περιοχών με προτεραιότητα τουρισμού απαιτείται η ελεγχόμενη συγκέντρωση ανεμογεννητριών χωρίς να αποκλείεται ο συνδυασμός τους με την ανάπτυξη τουριστικής δραστηριότητας (σε συνέργεια με το Ειδικό Πλαίσιο για τις Α.Π.Ε.). Σε αναπτυσσόμενες (ή ανεπτυγμένες) τουριστικά περιοχές δεν ενθαρρύνεται η χωροθέτηση νέων μονάδων υδατοκαλλιεργειών. Κατ εξαίρεση, μπορούν να επιτρέπονται εφόσον διασφαλίζεται ότι λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν αρνητικών συνεπειών για τον τουρισμό. Π Κατευθύνσεις Ειδικού Πλαισίου Χ.Σ.Α.Α. για τις Α.Π.Ε. Η Δ.Ε. Κυριακίου ανήκει στις Περιοχές Αιολικής ς (Π.Α.Π. 2), ενώ το υδατικό διαμέρισμα (Ανατολική Στερεά Ελλάδα) στο οποίο ανήκει η περιοχή μελέτης δεν εντάσσεται στο εκμεταλλεύσιμο υδατικό δυναμικό μεγάλης πυκνότητας. Οι κανόνες χωροθέτησης των εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης των διαφόρων μορφών Α.Π.Ε. (περιοχές αποκλεισμού, ζώνες ασυμβατότητας κτλ.) έχουν καταγραφεί στο Α Στάδιο της μελέτης (βλ. Κεφ της Εισαγωγής). Σύμφωνα με το Άρθρο 9 (Παρ. 2α) του Πλαισίου: «Τα Γ.Π.Σ. και τα Σ.Χ.Ο.Α.Α.Π. δεν μπορούν να εισάγουν περιοριστικές ρυθμίσεις για την ανάπτυξη έργων Α.Π.Ε. πέραν όσων ήδη προβλέπονται με τις διατάξεις του παρόντος Ειδικού Πλαισίου». Παράλληλα, με τον συμπληρωματικό Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85 Α /2010) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Α.Π.Ε. για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υ.ΠΕ.Κ.Α.» και σύμφωνα με το Άρθρο 9 (παρ.2): «Για την εγκατάσταση σταθμών Α.Π.Ε. λαμβάνονται υπόψη μόνο εγκεκριμένα χωροταξικά, πολεοδομικά, ρυθμιστικά ή άλλα σχέδια χρήσεων γης και εγκεκριμένες μελέτες που εναρμονίζονται προς το Ειδικό Πλαίσιο για τις Α.Π.Ε. και τεκμηριώνουν επαρκώς ότι έχουν λάβει μέριμνα και έχουν διασφαλίσει τη μέγιστη αξιοποίηση του ενεργειακού δυναμικού Α.Π.Ε. Αν δεν υπάρχουν τέτοια σχέδια, η έγκριση εγκατάστασης σταθμών Α.Π.Ε. γίνεται με εφαρμογή των κατευθύνσεων του Ειδικού Πλαισίου». Επίσης, σύμφωνα με το Άρθρο 9 (Παρ. 7): «Σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης του οικείου νομού ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, 18

19 απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας, εκτός από τη γεωργική εκμετάλλευση και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε [...] Ειδικά, απαγορεύεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ [...] σε περιοχές της Επικράτειας που έχουν ήδη καθορισθεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας από εγκεκριμένα ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ (του Ν. 2508/97) καθώς και ΖΟΕ (του Ν. 1337/83), εκτός αν διαφορετικά προβλέπεται στα εγκεκριμένα αυτά σχέδια». Ως εκ τούτου, «στις υπόλοιπες περιοχές,που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, επιτρέπεται η παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς» με τους περιορισμούς που ισχύουν από το παρόν άρθρο (έκταση φωτοβολταϊκών εκμεταλλεύσεων <1% του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων του συγκεκριμένου Νομού). Π Κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου Χ.Σ.Α.Α. για τη Βιομηχανία Τα βασικά χαρακτηριστικά της βιομηχανικής ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Στερεάς Ελλάδας επικεντρώνονται στον έντονο δυϊσμό μεταξύ της Μητροπολιτικής Περιοχής της Αθήνας και της υπόλοιπης έκτασης, ενώ η βιομηχανική παραγωγή συνδέεται κυρίως με την εξόρυξη και την επεξεργασία αγροτικών προϊόντων, τομέας που αποτελεί κλαδική προτεραιότητα για το λιγότερο αναπτυγμένο τμήμα. Επιβάλλεται η δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων, ο έλεγχος (αποτροπή) της παρόδιας έρπουσας ανάπτυξης μονάδων μεταποίησης στους μη κλειστούς αυτοκινητόδρομους και το λοιπό βασικό οδικό δίκτυο των περιοχών στις οποίες υπάρχει ή αναμένεται σημαντική επενδυτική δραστηριότητα στον τομέα της μεταποίησης, η στήριξη της επιβίωσης/μετασχηματισμού των λοιπών υπαρχουσών μονάδων και η εξάντληση των περιθωρίων ενίσχυσης της βιοτεχνίας στις ορεινές περιοχές. Στο Κεφ. 3.2 του Παραρτήματος I του Ειδικού Πλαισίου παρέχονται κατευθύνσεις ειδικά για το Νομό Βοιωτίας, που έχει γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη μεταποίηση πολύ υψηλή (3,0) λόγω της πολύ υψηλής παρουσίας των κλάδων κυρίως της εξόρυξης (μεταλλούχα μεταλλεύματα) και δευτερευόντως των λοιπών εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων. Οι προαναφερθείσες δραστηριότητες έχουν προσελκύσει την υψηλότερη σχετική, στον ελλαδικό χώρο, συγκέντρωση μονάδων κλαδικής ειδίκευσης βασικής μεταλλουργίας και μη μεταλλικών ορυκτών. Μεγάλο μεμονωμένο βιομηχανικό πόλο, που επηρεάζει την ευρύτερη περιοχή του Κυριακίου αποτελεί το «Αλουμίνιον της Ελλάδος Α.Ε.» στα όρια της περιοχής μελέτης. Κύριες κατευθύνσεις για το Ν. Βοιωτίας, σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο, καταγράφονται: προώθηση πολεοδομούμενων υποδοχέων νέων ή μετεγκατεστημένων μονάδων, κατάλληλος σχεδιασμός για την εξασφάλιση συνύπαρξης βιομηχανικής με την εν δυνάμει τουριστική δραστηριότητα (αφού καταγράφονται σοβαρές προοπτικές ανάπτυξης της), και υιοθέτηση πολιτικής τύπου 1. Η Δ.Ε. Κυριακίου αναγνωρίζεται ως περιοχή με σημαντικούς πόρους εξόρυξης. 19

20 Σύμφωνα με το Διάγραμμα I, η Δ.Ε. Κυριακίου εντάσσεται στις περιοχές επέκτασης και στήριξης. Οι πρώτες, σύμφωνα με το Πλαίσιο, αποτελούν περιοχές στις οποίες διαμορφώνονται ή δύναται να διαμορφωθούν δυνατότητες εκκίνησης ανάπτυξης της βιομηχανίας. Γενική κατεύθυνση για αυτές τις περιοχές αποτελεί η στήριξη αυτής της προοπτικής με την παράλληλη λήψη μέτρων για την πρόληψη ενδεχόμενων συγκρούσεων/ «παρενεργειών» χωρικού ή περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Ειδικότερα, προωθούνται κατευθύνσεις για: χωρική οργάνωση της βιομηχανίας σε υποδοχείς, περιορισμό των δυνατοτήτων διάσπαρτης χωροθέτησης νέων μονάδων μέσω κατάλληλου σχεδιασμού χρήσεων γης, λήψη ισχυρών προληπτικών και διορθωτικών μέτρων με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Οι δεύτερες, αποτελούν περιοχές με ανεπτυγμένη βιομηχανική βάση που υφίστανται πιέσεις. Γενική κατεύθυνση αποτελεί η στήριξη της ήπιας και σταδιακής προσαρμογής τους, με την αποφυγή ενεργειών που μπορεί να προκαλέσουν φαινόμενα γρήγορης αποβιομηχάνισης και αποσταθεροποίησης της αγοράς εργασίας. Ειδικότερα, προωθούνται δράσεις οριζόντιου ή/ και ειδικού χαρακτήρα για την απασχόληση. Ειδικές κατηγορίες χώρου Για τον ορεινό χώρο το Πλαίσιο ορίζει ότι πρέπει να επιδιωχθεί η διατήρηση ενός ιστού βιομηχανικών μονάδων, ιδιαίτερα αυτών που αξιοποιούν τοπικούς πόρους, στο πλαίσιο μιας πολιτικής πολυαπασχόλησης. Η προσπάθεια αυτή επιβάλλει ένα πιο ευέλικτο σύστημα ρυθμίσεων για τις μονάδες, αλλά παράλληλα απαιτεί οριζόντια μέτρα για την αποφυγή αλλοίωσης του τοπίου, συγκρούσεων με άλλες χρήσεις όπως ο τουρισμός, αρνητικών επιπτώσεων στους παραδοσιακούς οικισμούς και επιβάρυνσης του περιβάλλοντος. Πρέπει, επίσης, να προωθηθεί η χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και να ενισχυθεί η αξιοποίηση παραδοσιακών κτισμάτων για τη λειτουργία βιομηχανικών μονάδων. Στην κρίσιμη παραθαλάσσια ζώνη του παράκτιου χώρου, πρέπει να αποθαρρύνεται η χωροθέτηση βιομηχανικών μονάδων, με εξαίρεση αυτές που έχουν ανάγκη χωροθέτησης σε άμεση επαφή με θαλάσσιο μέτωπο. Η κατεύθυνση αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη σε ζώνες που χαρακτηρίζονται από τον χωροταξικό σχεδιασμό ως προτεραιότητας για τον τουρισμό ή τον παραθερισμό. Π Κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου Χ.Σ.Α.Α. για τις Ιχθυοκαλλιέργειες Η Δ.Ε. Κυριακίου (και ειδικότερα το παράκτιο τμήμα της) δεν εντάσσεται σε κάποια κατηγορία Περιοχής Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Α.Υ.), όπως αυτές καθορίζονται από το Ειδικό Πλαίσιο και αποτυπώνονται στον Χάρτη «Εθνικό Πρότυπο Χωροταξικής Οργάνωσης της Υδατοκαλλιεργητικής Δραστηριότητας». Όμορες παράκτιες περιοχές που εντάσσονται στην 20

21 κατηγορία Β («Περιοχές με περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης») είναι η περιοχή Β5 (Αντίκυρα) και Β6 (Βούρλια) στα όρια των Δ.Ε. Γαλαξιδίου και Λεβαδέων, Κορώνειας και Θίσβης αντίστοιχα. Σύμφωνα με το Άρθρο 5, Παρ. 1β. του Ειδικού Πλαισίου, αναφέρεται ότι «η μεμονωμένη χωροθετήση νέων υδατοκαλλιεργητικών μονάδων εκτός Π.Α.Υ. είναι δυνατή εφόσον η ανώτατη μισθωμένη έκταση δεν υπερβαίνει τα 40 στρ. για μονάδες θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας (20 στρ. για οστρακοκαλλιέργεια). Επίσης, οι νέες μονάδες πρέπει να απέχουν περισσότερο από 5 χλμ. από άλλη μονάδα (και 2,5 χλμ. για οστρακοκαλλιέργειες), μετρούμενα σε ευθεία γραμμή». Οι κατευθύνσεις για το καθεστώς και τους όρους χωροθέτησης μονάδων και υποδοχέων υδατοκαλλιέργειας καταγράφονται στο Άρθρο 6 του παρόντος, ενώ σύμφωνα με το Άρθρο 7 παρατίθενται οι συμβατότητες και τα κριτήρια χωροθέτησης των παραπάνω. Πιο συγκεκριμένα, βάσει του Άρθρου 7, κριτήρια που αφορούν στη χωροθέτηση νέων εγκαταστάσεων υδατοκαλλιεργειών (ή άλλων συνοδευτικών δραστηριοτήτων) είναι: Να απέχουν 1000 μ. τουλάχιστον από λειτουργούσα τουριστική μονάδα ή εγκατάσταση και από υφιστάμενες οικιστικές αναπτύξεις και/ή προγραμματιζόμενες με βάση εγκεκριμένα ή υπό εκπόνηση ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ και 500 μ. εφόσον δεν υπάρχει οπτική επαφή. Να απέχουν 1500 μ. από νομίμως υφιστάμενους οικισμούς ή οικιστικές περιοχές (προβλεπόμενους από εγκεκριμένα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ), σε περίπτωση χωροθέτησης σε κλειστούς κόλπους ή στενούς θαλάσσιους δίαυλους. Να απέχουν 1000μ. τουλάχιστον από μη συμβατές χρήσεις (βιομηχανία, εξορυκτικές εγκαταστάσεις κτλ.). Να απέχουν 1000 μ. τουλάχιστον από λιμενικές εγκαταστάσεις διακίνησης πετρελαιοειδών ή βιομηχανικών μονάδων που εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους θαλάσσιας ρύπανσης. Να απέχουν 500 μ. τουλάχιστον από καταδυτικά πάρκα (Ν. 3409/2005), με εξαίρεση συνδυασμένη χωροθέτηση, και παραλίες κολύμβησης που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με τουριστικές εγκαταστάσεις ή οικιστικές περιοχές. Στην περίπτωση οστρακοκαλλιεργειών όλες οι ανωτέρω αποστάσεις περιορίζονται στο ήμισυ (50%). Όλοι οι παραπάνω περιορισμοί, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και κατά την εγκατάσταση των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων σε εγγύτητα με μονάδες υδατοκαλλιέργειας (αμφίδρομη σχέση χωροθέτησης μεταξύ υδατοκαλλιεργειών και άλλων δραστηριοτήτων ή χρήσεων). Επίσης, αναφέρεται ότι πρέπει να αποφεύγεται η χωροθέτηση νέων μονάδων θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ανεπτυγμένες τουριστικά ή παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη θαλάσσιου τουρισμού. Στις υπόλοιπες περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος η χωροθέτηση μονάδων επιτρέπεται σε διακριτά τμήματά τους που δεν παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον είτε μεμονωμένα είτε σε οργανωμένους υποδοχείς. 21

22 Αναφορικά με την ειδικότερη κατηγοριοποίηση ανάλογα με το είδος εκτροφής (Άρθρο 7), η ελάχιστη απόσταση μεταξύ γειτονικών μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας είναι 500 μ., ενώ μπορεί να μειωθεί στα 300 μ. εφόσον αμφότερες οι μονάδες είναι μονάδες βιολογικής ιχθυοκαλλιέργειας. Π Κατευθύνσεις του Περιφερειακού Πλαισίου Χ.Σ.Α.Α. Στερεάς Ελλάδας Οι κατευθύνσεις χωροταξικής και οικιστικής οργάνωσης που περιλαμβάνονται στο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1469 Β / ) και επηρεάζουν τη Δημοτική Ενότητα Κυριακίου και την ευρύτερη περιοχή καταγράφονται ως εξής: Σχετικά με τη δομή της χωρικής ανάπτυξης, η περιοχή μελέτης επηρεάζεται άμεσα από τον διαπεριφερειακής εμβέλειας χώρο πολιτιστικής κληρονομιάς της Ιεράς Μονής του Οσίου Λουκά και από τον δευτερεύοντα διαπεριφερειακό πόλο ανάπτυξης της αστικής περιοχής της Λιβαδειάς. Σχετικά με το αναπτυξιακό πλαίσιο της Περιφέρειας επιδιώκεται η τομεακή διάρθρωση με ένταση στον τριτογενή τομέα αλλά και τη παρουσία δυναμικού πρωτογενούς και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σχετικά με την ιδιαίτερη αναπτυξιακή φυσιογνωμία της Δ.Ε., αναφέρεται: «Ο δυναμισμός του πρωτογενή τομέα να βασιστεί, σχετικά με τη φυτική παραγωγή, στην αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και ενίσχυση της βιολογικής καλλιέργειας προς την κατεύθυνση εμφάνισης προϊόντων ονομασίας προέλευσης, εντατικοποιώντας τις προσπάθειες διασφάλισης της ανταγωνιστικότητας της γεωργικής παραγωγής με την ενίσχυση της εμπορευσιμότητας. Ως προς την κτηνοτροφία, προτείνεται αναβάθμιση της ενσταβλισμένης κτηνοτροφίας και στροφή προς την ποιότητα και τυποποίηση των προϊόντων για ενίσχυση των εξαγωγών». Σχετικά με τον δευτερογενή τομέα, του οποίου στοχεύεται η δυναμική παρουσία, επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός της εξορυκτικής δραστηριότητας με δομές και υποστηρικτικές υπηρεσίες υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου με παράλληλη ενσωματωμένη περιβαλλοντική μέριμνα στην παραγωγή, στοχεύοντας στη συνέργεια/σύζευξη δευτερογενούς τριτογενούς τομέα. Σχετικά με την υποστήριξη και ενδυνάμωση του τριτογενούς τομέα, προωθείται: «η ενίσχυση ιδιωτικών πρωτοβουλιών επενδύσεων προς τον "επιλεκτικό τουρισμό" [...], ο σχεδιασμός χωροταξικά ολοκληρωμένων δράσεων αγροτουρισμού και οικολογικού τουρισμού [...] και η ανάδειξη του πολιτιστικού τουρισμού, ως κεντρικού άξονα περιφερειακής πολιτικής». Τέλος, στοχεύεται η ελκυστικότητα και «αναζωογόνηση» των ορεινών περιοχών με συνδυασμένες δράσεις ολοκληρωμένης αγροτικής τοπικής ανάπτυξης (συνέργεια πρωτογενούς με τριτογενή τομέα). Αναφορικά με την προτεινόμενη οργάνωση και διάρθρωση του οικιστικού δικτύου από το Π.Π.Χ.Σ.Α.Α., ο οικισμός Κυριακίου αποτελεί 4 ου επιπέδου κέντρο (ως έδρα Καποδιστριακού ΟΤΑ), αναπτύσσοντας σχέσεις εξάρτησης από το δίπολο Δίστομο Αντίκυρα (3 ου επιπέδου), την αστική περιοχή οικιστικού δικτύου: Άμφισσα Ιτέα Δελφοί (2 ου επιπέδου) με 22

«ΜΕΛΕΤΗ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ» Α ΣΤΑΔΙΟ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ) Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

«ΜΕΛΕΤΗ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ» Α ΣΤΑΔΙΟ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ) Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ) Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1. Γενικά... 4 1.1 Στόχοι και περιεχόμενο του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.... 4 1.2 Ιστορικό της μελέτης... 4 1.3 Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας Μηλεών Π.Ε. Μαγνησίας (πρώην Δήμος Μηλεών )

ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας Μηλεών Π.Ε. Μαγνησίας (πρώην Δήμος Μηλεών ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΟΑΠ... 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 7 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ... 9 Π.1. ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ... 11 Π.1.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΥ ΤΙΘΟΡΕΑΣ ΣΤΑ ΙΟ Β 1 ΠΡΟΤΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΥ ΤΙΘΟΡΕΑΣ ΣΤΑ ΙΟ Β 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΥ ΤΙΘΟΡΕΑΣ ΣΤΑ ΙΟ Β 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ, Αρχιτέκτων Μηχ., ρ. Χωροτάκτης Πολεοδόμος ΝΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογική Παρουσίαση του εγκεκριμένου Ειδικoύ Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού Και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό

Μεθοδολογική Παρουσίαση του εγκεκριμένου Ειδικoύ Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού Και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό Μεθοδολογική Παρουσίαση του εγκεκριμένου Ειδικύ Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού Και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό Παναγιώτης Πανταζής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμ. ΜΧΠΠΑ Ο χωροταξικός σχεδιασμός, ανήκει

Διαβάστε περισσότερα

µε το χαρακτήρα τους, οι κατευθύνσεις που περιλαµβάνονται αναφέρονται σε έναν ή περισσότερους χρονικούς ορίζοντες.

µε το χαρακτήρα τους, οι κατευθύνσεις που περιλαµβάνονται αναφέρονται σε έναν ή περισσότερους χρονικούς ορίζοντες. 4. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΦΕΚ 151/Τ.Α.Α.Π./2009) ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Οι στόχοι 1 του ΕΠΧΣΑΑ για τη βιοµηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 0 Εισαγωγή... 1 0.1 Αντικείμενο και στόχοι της Μελέτης... 1 0.2 Η αμέσως προηγούμενη εμπειρία... 3 0.3 Διαδικασίες... 3 Στάδιο Α.2... 5 Α.2.1: Αξιολόγηση της εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤH ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ 2013

ΜΕΛΕΤH ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ A. Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Κεφάλαιο Α.0 Εισαγωγικά... 0-1 Α.0.1 Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δημοτικής Ενότητας Χαιρώνειας... 0-2 Α.0.2 Νομικό πλαίσιο εκπόνησης... 0-3 Κεφάλαιο Α.1 Χωροταξική Θεώρηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 0 Εισαγωγή... 1 0.1 Αντικείμενο και στόχοι της Μελέτης... 1 0.2 Η αμέσως προηγούμενη εμπειρία... 3 0.3 Διαδικασίες... 3 Στάδιο Α.1... 4 Α.1.1: Αξιολόγηση της εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

B ΦΑΣΗ B1 Στάδιο. Πρόταση Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας

B ΦΑΣΗ B1 Στάδιο. Πρόταση Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ ΡΑΤ Ι Α Π ΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Θ ΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ ΗΜΟΣ Κ ΑΡΔΙΤΣΑΣ Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας Ανάδοχος Η Σύμπραξη των Γραφείων: "ΒΑΛΣΑΜΩ-ΜΙΤΣΗ ΒΑΛΑΣΣΑ"

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών)

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 9 Α1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ... 11 Α.1.1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ... 11 α. Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2.1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2.1.1. Στρατηγικές Επενδύσεις Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) 2.1.1.1. Ο νόμος 3894/2010 Ο νόμος 3894/2010 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 2000-2006 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Μέτρο 7.1 «ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΓΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α... 5 Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α... 5 Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α... 5 Π.1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...5 Π.1.2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200>

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200> ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: ημόσια Έκταση της περιοχής Ερμιόνης, Ν. Αργολίδος, που αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

1 3 20219 03-2015 03-2015 03-2015

1 3 20219 03-2015 03-2015 03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 24208/2009 ΦΕΚ: Β 1138 20090611

ΑΠΟΦΑΣΗ 24208/2009 ΦΕΚ: Β 1138 20090611 ΑΠΟΦΑΣΗ 24208/2009 ΦΕΚ: Β 1138 20090611 Τέθηκε σε ισχύ: 11.06.2009 Αρμόδιος Φορέας: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚHΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜEΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟY ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΕΙΦ Ημ.Υπογραφής: 04.06.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης Αθήνα, Σεπτέμβριος 2008 ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ Κ.Υ.Α. ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Αθήνα α.π. ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Αθήνα α.π. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα α.π. ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση τροποποίησης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Π.1 ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α...5 Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Π.1 ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α...5 Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Π.1 ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α....5 Π.1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...5 Π.1.2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ...9

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΓΕΡΟΚΟΥ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ Χημικός Μηχανικός ΜΠΑΚΑ ΜΑΡΙΑ Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας

Διαβάστε περισσότερα

.2.1. / (Ha) 81-01 (%) (1) (2) (3) (4) (5) 74,3 72,4 52,1 91,8 58,6 71,3 106,5 42,5 11,2

.2.1. / (Ha) 81-01 (%) (1) (2) (3) (4) (5) 74,3 72,4 52,1 91,8 58,6 71,3 106,5 42,5 11,2 Κεφάλαιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ Σχέδιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ κλ. 1:25.000 Π.2.1 Γενικές Αρχές Βασικοί Στόχοι Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΥΛΩΝΟΣ B1 ΣΤΑΔΙΟ: ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 1 20219 03-2015 03-2015 03-2015

1 1 20219 03-2015 03-2015 03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦOΡΟΥ ΑΝAΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. Σχέδιο ΚΥΑ

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. Σχέδιο ΚΥΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Σχέδιο ΚΥΑ Μάιος 2007 Περιεχόµενα Κεφάλαιο Α Γενικές ιατάξεις...9 Αρθρο 1 Σκοπός και περιεχόµενο... 9 Αρθρο 2

Διαβάστε περισσότερα

Γούρνες Μάρτιος 2012

Γούρνες Μάρτιος 2012 Γούρνες Μάρτιος 2012 Σελίδα 2 από 97 ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ειδικοί Σύμβουλοι Δημάρχου 1. Περδικογιάννη Ειρήνη του Μηνά, ΠΕ Αρχιτεκτόνων 2. Βαϊλάκης

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού.

Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού. Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα