Μοντέλλο SE230KΜ SE230KG SE233KM SE233KG Ρεύμα 230 Vac / 12 Vdc 230 Vac / 12 Vdc 230 Vac / 12 Vdc 230 Vac / 12 Vdc Κατάσταση επαφής ρελέ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μοντέλλο SE230KΜ SE230KG SE233KM SE233KG Ρεύμα 230 Vac / 12 Vdc 230 Vac / 12 Vdc 230 Vac / 12 Vdc 230 Vac / 12 Vdc Κατάσταση επαφής ρελέ"

Transcript

1 ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ SE230K SE233K Μοντέλλο SE230KΜ SE230KG SE233KM SE233KG Ρεύμα 230 Vac / 12 Vdc 230 Vac / 12 Vdc 230 Vac / 12 Vdc 230 Vac / 12 Vdc Κατάσταση επαφής ρελέ Ν.Ο. Ν.Ο. Ν.C. N.C. Τύπος αερίου Φυσικό αέριο Υγραέριο (LPG) Φυσικό αέριο Υγραέριο (LPG) (μεθάνιο) (μεθάνιο) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Οι συσκευές SE230K και SE233K είναι ανιχνευτές αερίου για φυσικό αέριο και υγραέριο (LPG) οι οποίοι γνωστοποιούν την παρουσία αερίου στο περιβάλλον με ένα οπτικό και ακουστικό σήμα. Οι ανιχνευτές SE230K και SE233K είναι ρυθμισμένοι να ανιχνεύσουν ύπαρξη αερίου στο περιβάλλον μικρότερη από το 10% της συγκέντρωσης έκρηξης L.E.L. (Low Explosion Limit = κατώτερο όριο έκρηξης). Το ποσοστό αυτό μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες, αλλά κατά τα 4 πρώτα χρόνια της χρήσης δεν μπορεί να ξεπεράσει το 15% της συγκέντρωσης έκρηξης L.E.L. Μετά από αυτή την περίοδο το όργανο πρέπει να τεθεί εκτός λειτουργίας ή να σταλεί πάλι στην Τecnocontrol Srl για πλήρη αντικατάσταση της διάταξης. Γι αυτό το σκοπό, η συσκευασία είναι εφοδιασμένη με μια πινακίδα στην οποία υποδεικνύεται η περίοδος σωστής λειτουργίας. Η πινακίδα αυτή πρέπει να τοποθετηθεί από τον εγκαταστάτη επάνω στην μπροστινή πλευρά του ανιχνευτή κατά την εγκατάσταση ΦΩΤΕΙΝΑ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Οι ανιχνευτές αυτοί είναι εφοδιασμένοι, στην μπροστινή πλευρά με τρεις φωτεινές ενδείξεις. ΠΡΑΣΙΝΟ LED (ON - ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ): δείχνει ότι η συσκευή τροφοδοτείται με ρεύμα ΚΙΤΡΙΝΟ LED (FAULT - ΣΦΑΛΜΑ): δείχνει ότι ο ανιχνευτής αερίου έχει καταστραφεί ΚΟΚΚΙΝΟ LED (ALARM - ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ): δείχνει ότι η συγκέντρωση του αερίου η οποία μετριέται στον αέρα υπερβαίνει το όριο συναγερμού

2 Σε περίπτωση καταστροφής του αισθητήρα, ο ανιχνευτής αερίου είναι ικανός να δείξει την εσφαλμένη λειτουργία, ανάβοντας το κίτρινο LED και ενεργοποιώντας ένα ηχητικό συναγερμό με διάλειμμα δύο δευτερολέπτων. Σε περίπτωση συναγερμού ο ανιχνευτής ανάβει το κόκκινο LED και μετά 20 δευτερόλεπτα η σειρήνα εκπέμπει ένα ηχητικό συναγερμό και ενεργοποιεί το ρελέ. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ Ο καταλυτικός αισθητήρας στις συσκευές SE230K και SE233K χρειάζεται «προθέρμανση» για περίπου ένα λεπτό για να λειτουργήσει σωστά και για το λόγο αυτό, όταν ο ανιχνευτής ενεργοποιηθεί, το πράσινο LED ανάβει για να δείξει ότι ο αισθητήρας είναι σε φάση «προθέρμανσης». Κατά τη διάρκεια της φάσης «προθέρμανσης» αναστέλλονται όλες οι λειτουργίες ανίχνευσης. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Προσοχή: Η εγκατάσταση και η θέση εκτός λειτουργίας του οργάνου πρέπει να γίνεται μόνον από πιστοποιημένο προσωπικό. Το σύστημα ανίχνευσης αερίου πρέπει να εγκαθίσταται σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς. ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ Το όργανο πρέπει να εγκαθίσταται: - οι ανιχνευτές SE230KΜ και SE233KΜ για φυσικό αέριο σε μέγιστη απόσταση 30 cm από την οροφή οι ανιχνευτές SE230KG και SE233KG για υγραέριο σε μέγιστη απόσταση 30 cm από το πάτωμα. - θα πρέπει να στερεώνονται σε μια απόσταση από 1 m έως 4 m από τη συσκευή κατανάλωσης αερίου (κουζίνα, λέβητας κλπ) - πιθανώς σε κάθε χώρο στον οποίο υπάρχει μια συσκευή αερίου και στις κατοικίες με περισσότερους του ενός ορόφους, τουλάχιστον ένας ανιχνευτής σε κάθε όροφο. ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Το όργανο δεν πρέπει να εγκαθίσταται:

3 - αμέσως επάνω από το νιπτήρα ή τη συσκευή αερίου - σε μικρούς χώρους στους οποίους μπορεί να γίνεται χρήση οινοπνεύματος (αλκοόλης), αμμωνίας, φιαλών σπρέϊ ή άλλων ουσιών με βάση πτητικούς διαλύτες - σε χώρους με κακό αερισμό - κοντά σε τοίχους ή εμπόδια που μπορούν να παρεμποδίσουν τη ροή του αερίου προς τον ανιχνευτή, ή κοντά σε ανεμιστήρες κατάθλιψης ή αναρρόφησης που μπορούν να αλλάξουν τη διεύθυνση της ροής του αερίου - σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία μπορεί να φθάσει επάνω από τους 40ºC ή κάτω από τους -10ºC - σε περιβάλλον με πολύ υγρασία ή ατμούς. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι ξεβιδώστε το όργανο στη δεξιά πλευρά και ανοίξτε το. (Εικ. 1) Βάλτε σε σωστή θέση τη βάση και στερεώστε την στο κουτί συναρμολογώντας 3 μοντούλ επάνω στον τοίχο χρησιμοποιώντας βίδες που υπάρχουν μέσα στη συσκευασία. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΜΕ ΡΕΥΜΑ Προσοχή: Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να γίνονται μόνον από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Οι ανιχνευτές αερίου τροφοδοτούνται με ρεύμα 230 Vac συνδέοντας τους ακροδέκτες 1 και 2 ή με ρεύμα 12 Vdc συνδέοντας τους ακροδέκτες 3 (+) και 4 (-). Πρέπει να εφοδιάζεται με μια διάταξη αποσύνδεσης του ανιχνευτή από το δίκτυο τροφοδοσίας σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ SE230K Θέση των JUMPER για βαλβίδα με χειροκίνητη επαναφορά κανονικά ανοικτή: ( N.O.) SE233K Θέση των JUMPER για βαλβί με χειροκίνητη επαναφορά κανονικά κλειστή: ( N.C.)

4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Ο ανιχνευτής είναι εφοδιασμένος με ένα ρελαί στην έξοδο με ελεύθερες επαφές χωρίς τάση πεδίο επαφής 3(1)Α 250 Vac / 2Α 24 Vdc. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ Ο ανιχνευτής επί πλέον έχει δύο ακροδέκτες (5-6), για τη σύνδεση ενός ή περισσοτέρων ανιχνευτών ίδιου τύπου. Αν οι ακροδέκτες (5-6) δεν χρησιμοποιηθούν πρέπει να αφεθούν χωρίς σύνδεση. Σημαντικό: Υπενθυμίζουμε ότι η βαλβίδα θα πρέπει να εγκατασταθεί στη σωλήνωση αερίου έξω από τον χώρο ανίχνευσης και όχι μέσα σ αυτόν. Αυτό γιατί η προστασία θα είναι άχρηστη εάν η διαρροή αερίου εμφανιστεί στη σωλήνωση πριν από την ηλεκτρομαγνητική. Σχηματικό διάγραμμα σύνδεσης ανιχνευτών: 1 ο σχήμα: Σύνδεση του SE230K στα 230Vac με ηλεκτρομαγνητική χειροκίνητης επαναφοράς Ν.Ο. στην ίδια τάση, σε σύνδεση με έναν ή περισσότερους ανιχνευτές ίδιου τύπου (SE230K). 2 ο σχήμα: Σύνδεση του SE233K στα 230Vac με ηλεκτρομαγνητική χειροκίνητης επαναφοράς Ν.C. στην ίδια τάση, σε σύνδεση με έναν ή περισσότερους ανιχνευτές ίδιου τύπου (SE233K). 3 ο σχήμα: Σύνδεση του SE230K στα 12Vdc με ηλεκτρομαγνητική χειροκίνητης επαναφοράς Ν.Ο. στην ίδια τάση, σε σύνδεση με έναν ή περισσότερους ανιχνευτές ίδιου τύπου (SE230K).

5 4 ο σχήμα: Σύνδεση του SE233K στα 12Vdc με ηλεκτρομαγνητική χειροκίνητης επαναφοράς Ν.C. στην ίδια τάση, σε σύνδεση με έναν ή περισσότερους ανιχνευτές ίδιου τύπου (SE233K). Σημείωση: Ο κάθε επόμενος ανιχνευτής συνδέεται στις επαφές 8-7 ή 8-9 του αμέσως προηγούμενου ανάλογα τον τύπο του Ν.Ο. ή N.C. αντίστοιχα. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Συνιστάται να γίνεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο ένας γενικός έλεγχος από τον εγκαταστάτη. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για τον έλεγχο μην χρησιμοποιείτε καθαρό αέριο άπευθείας στον αισθητήρα, όπως για παράδειγμα αέριο αναπτήρα, επειδή ο αισθητήρας μπορεί να καταστραφεί. ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μετά την εγκατάσταση είναι δυνατό να ελεγχθεί η σωστή λειτουργία του οργάνου πιέζοντας για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα το κουμπί TEST το οποίο βρίσκεται επάνω στην ηλεκτρονική πλακέτα εσωτερικά της συσκευής. Με αυτή τη μέθοδο θα ανάψουν όλα τα λαμπάκια led και θα ενεργοποιηθεί ο ακουστικός συναγερμός και το ρελέ εξόδου για μια περίοδο 5 δευτερολέπτων. Αν υπάρχει συνδεδεμένη ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα, πρέπει να ξαναοπλισθεί χειροκίνητα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τον καθαρισμό του οργάνου χρησιμοποιήστε ένα ύφασμα για να απομακρύνετε τη σκόνη από το κάλυμμα. Μην προσπαθήσετε να ανοίξετε ή να αποσυναρμολογήσετε τον ανιχνευτή, θα προκαλέσει ηλεκτρικό πλήγμα και θα καταστρέψει το προϊόν. Σημειώστε ότι ο χρησιμοποιούμενος αισθητήρας έχει καλή αντοχή σε σχέση με προϊόντα όπως σπρέι, καθαριστικά, οινόπνευμα, κόλλες και βαφές. Όμως, αυτά τα προϊόντα μπορεί να περιέχουν ουσίες οι οποίες αν είναι σε μεγάλη ποσότητα θα μπορούσαν να ενεργοποιήσουν τον αισθητήρα και να προκαλέσουν λανθασμένο συναγερμό. Συνιστούμε να αερίζεται ο χώρος στον οποίο μπορεί να χρησιμοποιούνται τέτοια προϊόντα. Σημειώστε ότι ο ανιχνευτής δεν μπορεί να ανιχνεύσει διαρροή αερίου έξω από το χώρο στον οποίο έχει εγκατασταθεί, ούτε μέσα σε τοίχους ή κάτω από το πάτωμα. Για να αναγνωρίζεται το αέριο (φυσικό αέριο ή υγραέριο) με την όσφρηση, έχει προστεθεί στο αέριο μια ουσία με ιδιαίτερα ενοχλητική οσμή.

6 Μικρές ποσότητες αερίου που διαφεύγουν από κουζίνες αερίου που ξεχάστηκαν ανοιχτές για μερικά λεπτά δεν προκαλούν συναγερμό του ανιχνευτή, ακόμη και αν είναι ανιχνεύσιμες με την όσφρηση. Η ποσότητα του αερίου στο περιβάλλον μπορεί να είναι κάτω από το όριο συναγερμού. Να θυμάστε ότι ο ανιχνευτής δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς παροχή ρεύματος. ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση συναγερμού: 1) σβήστε όλες τις γυμνές φλόγες 2) διακόψτε την παροχή αερίου στο μετρητή φ. αερίου ή στη φιάλη υγραερίου. 3) Μην ανάψετε ή σβήσετε ηλεκτρικά φώτα. Μην ανάψετε ηλεκτρικές συσκευές. 4) Ανοίξτε τις πόρτες και τα παράθυρα για να αυξήσετε τον αερισμό του χώρου. Αν σταματήσει ο συναγερμός, πρέπει να βρείτε το λόγο του συναγερμού και να ενεργήσετε ανάλογα. Αν ο συναγερμός συνεχίζει και η αιτία της διαρροής δεν είναι αναγνωρίσιμη ή δεν μπορεί να διορθωθεί, εκκενώστε το κτίριο και ειδοποιήστε, τηλεφωνώντας έξω από το κτίριο, την Εταιρία του φυσικού αερίου ή τον προμηθευτή υγραερίου και την Πυροσβεστική. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - Παροχή ρεύματος: 230 Vac, 50 Hz / 12 Vdc, 2,5 W - Κατανάλωση ισχύος: 20 ma max (μέγιστο) - Θερμοκρασία λειτουργίας: -10ºC +40ºC - Σχετική υγρασία: 30% έως 90% - Όριο ενεργοποίησης: η συγκέντρωση 10% του L.E.L. (Low Explosion Limit = κατώτερο όριο έκρηξης) - Σκόπιμη καθυστέρηση έναρξης λειτουργίας ανιχνευτή μετά την εγκατάστασή του : περίπου 1 λεπτό - Σκόπιμη καθυστέρηση μεταξύ έναρξης συναγερμού και ανταπόκρισης του ρελέ: περίπου 20 δευτερόλεπτα - Ακουστικό σήμα: 85 db (A) σε 1 m (μέτρο) - Ηλεκτρονική αυτοδιάγνωση με σήμα σε περίπτωση ανωμαλιών - Βαθμός προστασίας: ΙΡ42

7 ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ Ημερομηνία εγκατάστασης Ημερομηνία αντικατάστασης. Χώρος εγκατάστασης. Αριθμός σειράς οργάνου (να διαβάζονται στο εσωτερικό μέρος της πλαστικής συσκευασίας) σφραγίδα Εταιρία.. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΝΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ - Το προϊόν είναι εγγυημένο για 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς. - Δεν καλύπτονται από την εγγύηση ενδεχόμενες καταστροφές οφειλόμενες σε μη σωστή χρήση ή εγκατάσταση - Η εγγύηση έχει ισχύ μόνον αν έχει καταγραφεί πλήρως. -Σε περίπτωση βλαβών που καλύπτονται από την εγγύηση, ο κατασκευαστής θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το προϊόν δωρεάν ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Όταν παρέλθει το διάστημα εγγύησης, οι ενδεχόμενες επισκευές θα χρεωθούν ανάλογα με τα αντικαθιστώμενα στοιχεία και το εργατικό κόστος

8 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ SE230KΜ SE230KG SE233KΜ SE233KG Αριθμός σειράς οργάνου ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Σφραγίδα: Ημερομηνία αγοράς / /.. ΧΡΗΣΤΗΣ Ονοματεπώνυμο. Διεύθυνση.. Πόλη Τηλέφωνο Ευχαριστούμε θερμά για την συνεργασία του στην μετάφραση αυτού του κειμένου τον Κο Κωνσταντίνο Πασπαλά, Διπλ. Ηλεκτρολόγο Μηχανολόγο, επιστημονικό συνεργάτη του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ. TECNOCONTROL Srl Via Miglioli n o Segrate (MI) Tel Fax H TECNOCONTROL Srl διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιαδήποτε αισθητική η λειτουργική τροποποίηση χωρίς προειδοποίηση

ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης

ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Επιτοίχιος Λέβητας Συµπύκνωσης Αερίου για Θέρµανση & Ζεστό Νερό Χρήσης. Navien NCN-21D(A) Navien NCN-25D(A) Navien NCN-32D(A) Navien NCN-37D(A) 37D(A) Φυλάξτε το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

esterna Τηλεχειριστήριο CLIMA MANAGER Τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον εγκαταστάτη

esterna Τηλεχειριστήριο CLIMA MANAGER Τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον εγκαταστάτη esterna Τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον εγκαταστάτη Επίτοιχοι Λέβητες στεγανού θαλάµου τύπου C Βεβιασµένης ροής microex 24 MFFI microex 28 MFFI Τηλεχειριστήριο CLIMA MANAGER ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (LPG/LNG) / CGD 541 & CGD 542 ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΜΟΝΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO) CGD 341 & CGD 342 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές ποιότητας ISO 9001-2008

Προδιαγραφές ποιότητας ISO 9001-2008 Οι συσκευές παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Rinnai Infinity είναι προϊόντα πιστοποιημένα με το σήμα CE, από τον ευρωπαϊκό οργανισμό πιστοποίησης Technigas. Infinity 11e - REU-VRM1120WD-E Infinity 14e - REU-VRM1420WD-E

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ RF Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης σελ.2. WIRELESS - manual issue 01/2013 rev. 02

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ RF Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης σελ.2. WIRELESS - manual issue 01/2013 rev. 02 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ RF Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης σελ.2 GR WIRELESS - manual issue 01/2013 rev. 02 ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης με ηλεκτρονική ανάφλεξη και ρύθμιση της φλόγας ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. στιγμιαίας παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. και ανοξείδωτο μικρό μπόιλερ

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. στιγμιαίας παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. και ανοξείδωτο μικρό μπόιλερ Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης με ηλεκτρονική ανάφλεξη και στιγμιαίας παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και ανοξείδωτο μικρό μπόιλερ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές ποιότητας

Προδιαγραφές ποιότητας Οι επαγγελματικές συσκευές παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Rinnai Infinity Condensing είναι προϊόντα πιστοποιημένα με το σήμα CE, από τον ευρωπαίκό οργανισμό πιστοποίησης Technigas. Rinnai Infinity 32 Εσωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

MAIN 24 Fi MAIN 24 i

MAIN 24 Fi MAIN 24 i MAIN 24 Fi MAIN 24 i Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

QUASAR 24 F. Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης. Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη

QUASAR 24 F. Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης. Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη QUASAR 24 F Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης- συντήρησης (Ελληνικά) B-ECO 35 45 55

Οδηγίες χρήσης- συντήρησης (Ελληνικά) B-ECO 35 45 55 Οδηγίες χρήσης- συντήρησης (Ελληνικά) B-ECO 35 45 55 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τον ιταλικό καυστήρα πέλλετ ADGREEN, που εισάγει κατ' αποκλειστικότητα στην Ελλάδα η εταιρία ΑDTHERM - Αναστασιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Ìéá Ýêäïóç ðñïóöïñü ôçò. Í. ËáêáóÜò - Ð. Áñâáíéôßäçò

Ìéá Ýêäïóç ðñïóöïñü ôçò. Í. ËáêáóÜò - Ð. Áñâáíéôßäçò Ìéá Ýêäïóç ðñïóöïñü ôçò Í. ËáêáóÜò - Ð. Áñâáíéôßäçò Ðáíôá Ýíá âþìá ìðñïóôü Το εγχειρίδιο αυτό που κρατάτε στα χέρια σας είναι η 2η έκδοση της OLYMPIA ELECTRONICS A.E. σχετικά με την Πυρανίχνευση. Η 1η

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίτοιχος λέβητας αερίου στεγανού θαλάµου τύπου C εξαναγκασµένης ροής City 24 MFFI Μόνο οι εξελιγµένες τεχνολογίες απλοποιούν τόσο πολύ την ζωή! Ο λέβητας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ LREQ5B7Y1 LREQ6B7Y1 LREQ8B7Y1 LREQ10B7Y1 LREQ12B7Y1 LREQ15B7Y1 LREQ20B7Y1 LREQ5B7Y1 LREQ6B7Y1 LREQ8B7Y1 LREQ10B7Y1 LREQ12B7Y1 LREQ15B7Y1 LREQ20B7Y1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT

IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κύριοι, ευχαριστώντας σας για την προτίμηση σας να επιλέξετε τους λέβητές μας, Σας παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή αυτές τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπου οροφής και δαπέδου

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπου οροφής και δαπέδου ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Τύπου οροφής και δαπέδου Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001: 2000 CERTIFIED COMPANY METROPOLIS DGT. Fonderie SIME S.p.A Cod. 6304397-06/10

ISO 9001: 2000 CERTIFIED COMPANY METROPOLIS DGT. Fonderie SIME S.p.A Cod. 6304397-06/10 ISO 9001: 2000 CERTIFIED COMPANY METROPOLIS DGT GR Fonderie SIME S.p.A Cod. 6304397-06/10 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... σελ. 64 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... σελ. 69 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

EKY / S ΣΕΙΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ Λέβητας με αυτόματη φόρτωση ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

EKY / S ΣΕΙΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ Λέβητας με αυτόματη φόρτωση ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ EKY / S ΣΕΙΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ Λέβητας με αυτόματη φόρτωση ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προειδοποιήσεις ασφαλείας.3 EKY / S 25-100 Τεχνικές Προδιαγραφές Πίνακας...5 EKY / S 125P-250P

Διαβάστε περισσότερα

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE

Διαβάστε περισσότερα

Διαχωρισμένο κλιματιστικό που συναρμολογείται στον τοίχο (επιτοίχιο) Εγχειρίδιο Χρήσης και Οδηγίες Εγκατάστασης

Διαχωρισμένο κλιματιστικό που συναρμολογείται στον τοίχο (επιτοίχιο) Εγχειρίδιο Χρήσης και Οδηγίες Εγκατάστασης Διαχωρισμένο κλιματιστικό που συναρμολογείται στον τοίχο (επιτοίχιο) Εγχειρίδιο Χρήσης και Οδηγίες Εγκατάστασης Μοντέλα που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο: GAIRZ09IAENW(Εσωτερικό)/GAIRZ09EANNW GAIRZ12IAENW(Εσωτερικό)/GAIRZ12EANNW

Διαβάστε περισσότερα

ECP200 BASE4 ECP200 BASE2 ECP200 BASE2A ECP200 BASE4A

ECP200 BASE4 ECP200 BASE2 ECP200 BASE2A ECP200 BASE4A Ο ΗΓΙΕΣ ECP 200 BASE ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (κεφάλαιο 1.0) Σελίδα 3 1.1 Γενικά Σελίδα 3 1.2 Εκδόσεις του πίνακα- controller Σελίδα 4 1.3 ιαστάσεις Σελίδα 4 1.4 Πληροφορίες στην ετικέτα ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH AE 23/31. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας 6 720 680 420 (2009/09) GR

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH AE 23/31. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας 6 720 680 420 (2009/09) GR GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH AE 23/31 el Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας GR 2 Πίνακας Περιεχομένων GR Πίνακας Περιεχομένων 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και σύμβολα.... 3 1.1 Ερμηνεία συμβόλων..................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ LREQ15B7Y1R LREQ20B7Y1R LREQ15B7Y1R LREQ20B7Y1R ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 1 2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... 3 Για τα μοντέλα LREQ15, LREQ20...3 3. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

RinNOVA. Σημειώσεις για τη χρήση και Τεχνικές σημειώσεις για την εγκατάσταση

RinNOVA. Σημειώσεις για τη χρήση και Τεχνικές σημειώσεις για την εγκατάσταση RinNOVA Σημειώσεις για τη χρήση και Τεχνικές σημειώσεις για την εγκατάσταση Συγχαρητήρια για την επιλογή σας. WARNING Ο λέβητάς σας είναι αρθρωτός με ηλεκτρονική ρύθμιση και άναμμα. υψηλής απόδοσης με

Διαβάστε περισσότερα

BINOVA (M297.24CM/...)

BINOVA (M297.24CM/...) BINOV (M297.24CM/...) 1 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ Συσκευή κατηγορίας: II2H3B/P Χώρα προορισμού: Η συσκευή αυτή είναι συμβατή με τις ακόλουθες Ευρωπαϊκές Οδηγίες: Οδηγία Αερίου 2009/142/ΕΚ Οδηγία Αποδόσεων 92/42/ΕΟΚ Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Όρθιος ψυγειοκαταψύκτης

Οδηγίες Χρήσης. Όρθιος ψυγειοκαταψύκτης Οδηγίες Χρήσης Όρθιος ψυγειοκαταψύκτης Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε αγοράζοντας αυτή την συσκευή και συγχαρητήρια για την εξαιρετική επιλογή σας. Ελπίζουμε να σας εξυπηρετήσει

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... 6 720 611 057 GR (02.12) OSW

Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... 6 720 611 057 GR (02.12) OSW Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε καπνοδόχο EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... OSW Πίνακας περιεχοµένων Πίνακας περιεχοµένων Οδηγίες για την ασφάλειά σας 3 Εµηνεία Συµβόλων 3 1 Περιγραφή της συσκευής 4 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ÏÏ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ 1.1 Οδηγίες εγκατάστασης Μόνο ένας αρμόδιος επαγγελματίας τεχνικός θερμοϋδραυλικών συστημάτων θα πρέπει να εγκαθιστά συσκευές αερίων της Immergas. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AS-09UR4SVNNK3 AS-1UR4SVGNK3 AS-18UR4SFVNK3 AS-09UR4SVGNK AS-1UR4SVGNK4 AS-18UR4SFVNK4 AS-4UR4SLJNK3 Περιεχόμενα Προετοιμασία πριν τη χρήση ------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα