Ασφαλής προσέγγιση του πάσχοντος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ασφαλής προσέγγιση του πάσχοντος"

Transcript

1 Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: Ασφαλής προσέγγιση του πάσχοντος Η προσέγγιση του πάσχοντος, για να του παρασχεθούν οι Πρώτες Βοήθειες, πρέπει να γίνεται γρήγορα, ψύχραιµα και µε περίσκεψη. Πρωταρχική ενέργεια κατά την προσέγγιση είναι η διασφάλιση ότι δεν εξακολουθεί να υπάρχει η αιτία που προκάλεσε τη βλάβη, ώστε να µην υπάρξουν και άλλα θύµατα. Ο γενικός κανόνας που πρέπει πάντοτε να εφαρµόζεται σε κάθε περίπτωση παροχής των Πρώτων Βοηθειών είναι ότι «αποµακρύνεται ο κίνδυνος από τον πάσχοντα και µόνο εάν αυτό είναι αδύνατο, αποµακρύνεται ο πάσχων από τον κίνδυνο». Έτσι, σε κάθε περίπτωση τροχαίου ατυχήµατος εφαρµόζεται ο ακόλουθος αλγόριθµος: Εικόνα 3. Η αποµάκρυνση της κυκλοφορίας των οχηµάτων. α. Αποµακρύνεται αρχικά η κυκλοφορία των άλλων οχηµάτων µε την τοποθέτηση των προειδοποιητικών τριγώνων σε ικανή απόσταση από την περιοχή του ατυχήµατος, ιδιαίτερα κατά τη νύκτα και την οµίχλη (Εικόνα 3). β. Ακινητοποιείται το όχηµα στη θέση του µε την τοποθέτηση στηριγµάτων (τάκοι).

2 γ. Λαµβάνονται µέτρα για την αποφυγή πυρκαγιάς, όπως είναι η αποφυγή του καπνίσµατος, το σβήσιµο της µηχανής του οχήµατος και η αποσύνδεση του συσσωρευτή του. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την προσέγγιση σε όχηµα που µεταφέρει επικίνδυνα προϊόντα, τα οποία µπορεί να είναι εύφλεκτα, δητηριώδη, ραδιενεργά ή και υπό πίεση. Σε κάθε περίπτωση δηλητηρίασης από υγραέριο ή αναθυµιάσεις εφαρµόζεται ο ακόλουθος αλγόριθµος: α. ιακόπτεται αρχικά η παροχή του αερίου. β. ιευκολύνεται ο αερισµός του χώρου. γ. Αποφεύγεται η πυρκαγιά µε την αποφυγή της δηµιουργίας σπινθήρων και τη χρήση πυρός. Σε κάθε περίπτωση επαφής µε το ηλεκτρικό ρεύµα εφαρµόζεται ο ακόλουθος αλγόριθµος: Εικόνα 4. Η αποµάκρυνση του πάσχοντος από το ηλεκτρικό ρεύµα. Αρχικά διακόπτεται η παροχή του ηλεκτρικού ρεύµατος από το γενικό διακόπτη. Όταν αυτό δεν είναι δυνατό και πρόκειται για το συνηθισµένο ηλεκτρικό ρεύµα χαµηλής τάσης, αποµακρύνεται το µέλος του πάσχοντος από την πηγή του ρεύµατος µε τη βοήθεια κάποιου διαθέσιµου ξύλινου κονταριού 15

3 (σκούπα) ή καθίσµατος και αφού ο διασώστης πατήσει επάνω σε στεγνό µονωτικό υλικό, π.χ. ψάθα ή εφηµερίδα (Εικόνα 4). Όταν ο πάσχων βρίσκεται σε επαφή ή µέσα σε ακτίνα 18 µέτρων από ρεύµα υψηλής τάσης, όπως είναι τα καλώδια των πυλώνων µεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύµατος και των ηλεκτρικών τραίνων, δεν πρέπει να προσεγγίζεται, εάν οι αρχές δεν έχουν διακόψει το ηλεκτρικό ρεύµα. Και τούτο, επειδή συνήθως προκαλείται αµέσως ο θάνατος του πάσχοντος και ο ηλεκτρισµός µπορεί να σχηµατίσει «τόξο» και να φθάσει σε σηµαντικές αποστάσεις, ενώ τα συνήθη µονωτικά υλικά δεν προστατεύουν. Σε κάθε περίπτωση πυρκαγιάς και κατάρρευσης κτιρίων εφαρµόζεται ο ακόλουθος αλγόριθµος: α. Αµέσως ειδοποιούνται οι αρµόδιες αρχές και υπηρεσίες. β. ιασφαλίζεται ο ικανοποιητικός αερισµός του χώρου, όπως µε τη διάνοιξη των παραθύρων ή χρησιµοποιούνται οι αναπνευστικές συσκευές. γ. Αποµακρύνεται ο πάσχων από το χώρο συρόµενος στο δάπεδο. Τα ενδύµατα που εξακολουθούν να καίγονται σβήνουν, όταν ο πάσχων περιτυλιχθεί σφικτά µε ένα βαρύ ύφασµα, όπως είναι το επανωφόρι ή το κλινοσκέπασµα, και ξαπλώνεται στο δάπεδο ή και καταβρέχεται µε νερό. Σε κάθε περίπτωση πνιγµού ή άλλου ατυχήµατος µέσα στο νερό εφαρµόζεται ο ακόλουθος αλγόριθµος: α. Αρχικά εκτιµούνται οι συνθήκες του νερού, όπως είναι το βάθος, η χαµηλή θερµοκρασία και τα ρεύµατά του και η ικανότητα κολύµβησης του διασώστη. β. Ο πάσχων περισυλλέγεται επάνω σε στερεά επιφάνεια και ο διασώστης πρέπει πάντοτε να προσέχει τους επικίνδυνους εναγκαλισµούς του. Όταν ο πάσχων έχει τις αισθήσεις του, περισυλλέγεται ασφαλώς µε τη χρησιµοποίηση των διάφορων διαθέσιµων σωστικών µέσων, όπως είναι το σωσίβιο, το σχοινί ή το κοντάρι (Εικόνα 5). Σε κάθε περίπτωση ορισµένα από τα παρευρισκόµενα ψύχραιµα άτοµα είναι δυνατό να φανούν εξαιρετικά χρήσιµα κατά την εφαρµογή των Πρώτων Βοηθειών µε ενέργειες όπως π.χ. οι ακόλουθες: α. Ο έλεγχος µιας σοβαρής αιµορραγίας. β. Η αντιµετώπιση πολλαπλών τραυµάτων. γ. Η ακινητοποίηση ενός άκρου µε βαριά κάκωση. Άλλα άτοµα τα οποία ενοχλούν ή είναι πανικοβληµένα πρέπει να µην παρεµβαίνουν στο κύριο έργο του διασώστη και να απασχολούνται µε άλλες βοηθητικές εργασίες, όπως είναι π.χ. οι ακόλουθες: 16

4 α. Η αποµάκρυνση του περίεργου κόσµου. β. Ο έλεγχος της κυκλοφορίας των οχηµάτων. γ. Η κλήση για βοήθεια. Εικόνα 5. Η περισυλλογή του πάσχοντος µέσα από το νερό. 17

5 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στο θέµα: «Ασφαλής προσέγγιση του πάσχοντος» ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Το πρώτο βήµα του αλγόριθµου των Πρώτων Βοηθειών * (Α) την ασφαλή προσέγγιση του πάσχοντος (Β) τη διατήρηση της ζωής του πάσχοντος (Γ) την αποκατάσταση της υγείας του πάσχοντος * ( ) την αποµάκρυνση των αιτίων του ατυχήµατος ΕΡΩΤΗΣΗ 2 : Κατά την ασφαλή προσέγγιση του πάσχοντος, αρχικά, στα αντίστοιχα ατυχήµατα * (Α) διακόπτεται η παροχή του υγραερίου (Β) αποµακρύνεται ο πάσχων από την πηγή του ηλεκτρικού ρεύµατος χαµηλής τάσης * (Γ) αποµακρύνεται η κυκλοφορία των άλλων οχηµάτων ( ) σβήνονται τα ενδύµατα του πάσχοντος ΕΡΩΤΗΣΗ 3 : Η ασφαλής προσέγγιση του πάσχοντος σε τροχαίο ατύχηµα * (Α) την αποµάκρυνση της κυκλοφορίας των άλλων οχηµάτων (Β) αρχικά την ακινητοποίηση του οχήµατος (Γ) τη διατήρηση της λειτουργίας της µηχανής * ( ) την αποφυγή της πυρκαγιάς ΕΡΩΤΗΣΗ 4 : Η ασφαλής προσέγγιση του πάσχοντος σε ηλεκτροπληξία µε ρεύµα χαµηλής τάσης (Α) την άµεση εφαρµογή της τεχνητής αναπνοής * (Β) τη διακοπή της παροχής του ηλεκτρικού ρεύµατος (Γ) αρχικά την κλήση των αρχών * ( ) την αποµάκρυνση του πάσχοντος ΕΡΩΤΗΣΗ 5 : Κατά την ασφαλή προσέγγιση του πάσχοντος * (Α) αποµακρύνεται ο κίνδυνος από τον πάσχοντα (Β) αρχικά αποµακρύνεται ο πάσχων από τον κίνδυνο (Γ) εφαρµόζεται αµέσως η καρδιοπνευµονική αναζωογόνηση * ( ) διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξουν και άλλα θύµατα ΕΡΩΤΗΣΗ 6 : Η ασφαλής προσέγγιση του πάσχοντος σε ηλεκτροπληξία µε ρεύµα υψηλής τάσης 18

6 (Α) την άµεση εφαρµογή της τεχνητής αναπνοής (Β) την αποµάκρυνση του πάσχοντος * (Γ) αρχικά την κλήση των αρχών * ( ) τη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατος από τις αρχές ΕΡΩΤΗΣΗ 7 : Η ασφαλής προσέγγιση του πάσχοντος σε δηλητηρίαση από υγραέριο (Α) αρχικά την αποµάκρυνση του πάσχοντος * (Β) τη διακοπή της παροχής του αερίου * (Γ) τη διευκόλυνση του αερισµού ( ) την εφαρµογή της τεχνητής αναπνοής ΕΡΩΤΗΣΗ 8 : Η ασφαλής προσέγγιση του πάσχοντος σε πυρκαγιά * (Α) την ειδοποίηση των αρχών * (Β) τη διασφάλιση του αερισµού των χώρων (Γ) αρχικά το σβήσιµο των ενδυµάτων του πάσχοντος ( ) τη διατήρηση του πάσχοντος σε όρθια θέση ΕΡΩΤΗΣΗ 9 : Η ασφαλής προσέγγιση του πάσχοντος σε πνιγµό στο νερό * (Α) την εκτίµηση των συνθηκών του υγρού περιβάλλοντος (Β) την εκτίµηση της ικανότητας του πάσχοντος (Γ) αρχικά την περισυλλογή του πάσχοντος * ( ) την εκτίµηση της ικανότητας του διασώστη ΕΡΩΤΗΣΗ 10 : Κατά την εφαρµογή των Πρώτων Βοηθειών τα παρευρισκόµενα άτοµα (Α) αποµακρύνονται αµέσως * (Β) υποβοηθούν το κύριο έργο του διασώστη (Γ) αναλαµβάνουν µόνοι τους την τεχνητή αναπνοή * ( ) αναλαµβάνουν την κλήση για βοήθεια 19

Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 100-110. Εγκαύµατα

Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 100-110. Εγκαύµατα Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 100-110 Εγκαύµατα Το έγκαυµα είναι µια από τις περισσότερο σοβαρές κακώσεις του ανθρώπινου οργανισµού και οφείλεται στην καταστροφή του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ι.Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΥΧΑΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΦΟΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. Οι ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΥΓΙΕΙΝΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΦΟΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. Οι ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΦΟΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Οι ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Το ηλεκτρικό ρεύµα εκτός από την τεράστια συνεισφορά στην ανθρώπινη πρόοδο δεν παύει να εγκυµονεί πάντοτε µεγάλους

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορία του αίµατος

Κυκλοφορία του αίµατος Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 46-54 Κυκλοφορία του αίµατος Η µεταφορά του οξυγόνου από τους πνεύµονες σε όλα τα µέρη του ανθρώπινου οργανισµού εξασφαλίζεται µε τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ. Δρ. Γεωργία Λ. Βεσκούκη. Επίκουρος Καθηγήτρια Τ.Ε.Ι. Αθηνών

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ. Δρ. Γεωργία Λ. Βεσκούκη. Επίκουρος Καθηγήτρια Τ.Ε.Ι. Αθηνών ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Δρ. Γεωργία Λ. Βεσκούκη Επίκουρος Καθηγήτρια Τ.Ε.Ι. Αθηνών Εισαγωγή Οι στοιχειώδεις γνώσεις πρώτων βοηθειών, μπορούν να αποβούν σωτήριες, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Είναι προφανές

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική ασφάλεια. Το ηλεκτρικό ρεύµα

Ηλεκτρική ασφάλεια. Το ηλεκτρικό ρεύµα Ηλεκτρική ασφάλεια Λορέντζο Ραντίν, Βιοµηχανικός Υγιειονολόγος, Κέντρο Υγείας-Υγιεινής της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ Κώστας Πούλιος, ιπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Παράρτηµα Θεσσαλονίκης ΕΛΙΝΥΑΕ Το ηλεκτρικό ρεύµα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Εργασία: Καθαρισµός αντλιοστασίωναγωγών ακαθάρτων πρώην ήµος Μυτιλήνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.1 Αντικείµενο- Περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 63-90. Τραύµατα

Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 63-90. Τραύµατα Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 63-90 Τραύµατα Τραύµα είναι η λύση της συνεχείας του δέρµατος και των βλεννογόνων του σώµατος. Σε κάθε τραυµατισµό ανευρίσκονται µια ή

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 26-34. Αεροφόροι οδοί

Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 26-34. Αεροφόροι οδοί Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 26-34 Αεροφόροι οδοί Οι αεροφόροι οδοί επιτρέπουν την είσοδο του αέρα από το Περιβάλλον µέχρι τους πνεύµονες κατά τη φάση της εισπνοής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Συντάξας: Χρήστος Χατζηιωάννου ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Παράρτηµα Θεσσαλονίκης 1 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΤΥΠΑ... 3 2 ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ 3 2.1 Γενικά...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ Βασικός εχθρός στην αντιμετώπιση του τραυματία και του ασθενούς είναι ο χρόνος. Σ ένα τραυματία οι πιθανότητες επιβίωσης ελαττώνονται αν δεν αντιμετωπισθεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Βασικών Πρώτων Βοηθειών για Σπηλαιοεξερευνητές Εµµανουήλ Γ. Πρώιµος ιασώστης Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών Αρχηγός Σώµατος Εθελοντών Σαµαρειτών ιασωστών και Ναυαγοσωστών Θεσσαλονίκης Γεώργιος Ι. Σωτηριάδης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Για να αντιμετωπίσετε ατυχήματα στο Σπίτι, την Εργασία και τις Διακοπές

Οδηγός Για να αντιμετωπίσετε ατυχήματα στο Σπίτι, την Εργασία και τις Διακοπές Οδηγός Για να αντιμετωπίσετε ατυχήματα στο Σπίτι, την Εργασία και τις Διακοπές 1 Τι είναι οι Πρώτες Βοήθειες Οι πρώτες βοήθειες στην πράξη ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Πρώτες βοήθειες

Διαβάστε περισσότερα

εξάλλου, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και οι εργοδότες όταν ασκούν οι ίδιοι

εξάλλου, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και οι εργοδότες όταν ασκούν οι ίδιοι Οδηγία 92/57/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 24ης Ιουνίου 1992 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια (όγδοη ειδική οδηγία κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Εγχειρίδιο Α Βοηθειών Απαιτήσεις Αρχαρίου και Πρωτέα Προσκόπου, Χάλκινου, Αργυρού και Χρυσού Τρίφυλλου Λευκωσία, Φεβρουάριος 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος συγγραφέα. Γεώργιος Πατούλης

Πρόλογος συγγραφέα. Γεώργιος Πατούλης Πρόλογος συγγραφέα Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, με τους γρήγορους ρυθμούς που επιβάλλει, έχει αποξενώσει τον άνθρωπο από τους γύρω του. Εξακολουθεί εντούτοις να υπάρχει σε όλους μας το ένστικτο του ανθρωπισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ RADICAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ RADICAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ RADICAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. www.carad.gr Φαλήρου 5, 18543 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ. 2104212350, Fax 2104200036, Email info@carad.gr - service@carad.gr

Διαβάστε περισσότερα

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες:

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες: 1.Τί ονομάζουμε επαγγελματικό κίνδυνο; Με τον όρο επαγγελματικό κίνδυνο εννοούμε τον κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ο οποίος προέρχεται από την επαγγελματική έκθεση στους βλαπτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟTHΤΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟTHΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟTHΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ! Κάθε άτοµο σε συνεργείο καθαριότητας πρέπει να τηρεί τους κανόνες ασφάλειας και υγείας στο Έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΕΡΓΟ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας στους Βιομηχανικούς Χώρους

ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας στους Βιομηχανικούς Χώρους ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2003 ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας στους Βιομηχανικούς Χώρους Υπεύθυνη καθηγήτρια ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Συντάχθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Βανταράκης Απ., Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Συντονιστής Κλεπετσάνης Π., Επικ. Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 21/1/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Ενότητα: Κεφάλαιο 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ O κίνδυνος πυρκαγιάς

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες βοήθειες για όλη την οικογένεια ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρώτες βοήθειες για όλη την οικογένεια ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 3 σελ. 4 σελ. 5 σελ. 6 σελ. 7 σελ. 9 σελ. 11 σελ. 12 σελ. 13 σελ. 14 σελ. 16 σελ. 17 σελ. 18 σελ. 20 σελ. 22 σελ. 24 σελ. 25 σελ. 28 σελ. 29 Ανακοπή καρδιάς Αναφυλακτικό σοκ Απόφραξη τραχείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ Εισαγωγή Στη σύγχρονη εποχή μας, αυξάνεται ραγδαία ο αριθμός των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών που χρησιμοποιούνται στον οικιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΤΕΥΧΟΣ 8 ΣΑΥ - ΦΑΥ. (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10)

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΤΕΥΧΟΣ 8 ΣΑΥ - ΦΑΥ. (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10) ` ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1 ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Εύη Γεωργιάδου, Χηµικός Μηχανικός Κέντρο Ασφάλειας της Εργασίας του ΕΛΙΝΥΑΕ Εισαγωγή Σε κάθε εργασιακό χώρο υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης πυρκαγιάς ή/και έκρηξης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗ. Φωτεινή Γ. Πετκάκη. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗ. Φωτεινή Γ. Πετκάκη. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗ Φωτεινή Γ. Πετκάκη Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Θεσσαλονίκη 2001 Περιεχόµενα ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ: ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗ...3 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ...4 2 Ο ΚΙΝ ΥΝΟΣ...4 2.1 Το αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα