Σύμπραξη. Αναπτυξιακή. Ν. Κόσμος. 2 η. Αυτοκινήτου» Στο πλαίσιο. λόγω Πράξη: αντικείμενο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύμπραξη. Αναπτυξιακή. Ν. Κόσμος. 2 η. Αυτοκινήτου» Στο πλαίσιο. λόγω Πράξη: αντικείμενο"

Transcript

1 η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 2 η Η «Αναπτυξιακή Επισκευαστών Αυτοκινήτου» Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης για τον κλάδο των Επισκευαστών Αυτοκινήτου» το οποίο εντάσσεται στη Δράση 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας»» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 03: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ Α. Π. 26 (07/04/2014) τους/τις ενδιαφερόμενους/εςς (κατοίκους της Περιφέρειας Αττικής), που πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη: Είναι Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ οι οποίοι διαθέτουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Άνεργοι νέοι με χαμηλά τυπικά προσόντα αλλά με εμπειρία και εξειδίκευση στο αντικείμενο του επισκευαστή αυτοκινήτου Άνεργοι νέοι και νέες με εμπειρία και προϋπηρεσία στον ασφαλιστικό κλάδο. Άνεργοι Τεχνίτες Επισκευαστές Είναι Νέοι Επιστήμονες (δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών,, Πολυτεχνικών Σχολών), εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος Ι της παρούσης 1

2 Στόχοι / Αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της Πράξης Το σχέδιο δράσης της Α.Σ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» στοχεύει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ανάπτυξη νέας επιχειρηματικότητας (δημιουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, συνεταιρισμών, νέων επιχειρήσεων) στους τομείς: Της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων του κλάδου και ασφαλιστικών εταιρειών.. Της διαχείρισης των αποβλήτων που παράγονται από τις επιχειρήσεις του κλάδου. Των νέων σύγχρονων συνεργείωνν επισκευής αυτοκινήτων με χρήση νέωνν τεχνολογιών» Στόχος παραγόμενο αποτέλεσμα της προτεινόμενης παρέμβασης είναι η εργασιακή ένταξη των ανέργων με την προώθησή τους στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα. Συγκεκριμένα, οι δράσεις που έχουν σχεδιαστεί αποσκοπούν στην προώθηση της Απασχόλησης των ανέργων με την τοποθέτησή τους σε θέσεις εργασίας και με την Ίδρυση Νέων Επιχειρήσεων και Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα, αλλά και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής παρέμβασης, η Αναπτυξιακή έχει σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με τις ακόλουθες δράσεις οι οποίες περιλαμβάνουν: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: «ΜΕΛΕΤΕΣ» Δράση 0: Μελέτη Ανάλυσης Τοπικής Αγοράς Εργασίας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: «ΔΙΚΤΥΩΣΗ» Δράση 1: Φυσική Δικτύωση μεταξύ των Μελών της Αναπτυξιακής ς & Διακρατική Συνεργασία Δράση 2: Ηλεκτρονική Δικτύωση (internet, social media) Δράση 3: Δικτύωση της Αναπτυξιακής ς με τις Υπόλοιπες Συμπράξεις Δράση 4: Δικτύωση μεταξύ της Αναπτυξιακής ς και Τοπικών Φορέων ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ/ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ»» Δράση 5: Κατάρτιση Εκπαιδευτική Πρακτική Σεμινάρια 2

3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ» Δράση 6: Ενέργειες Ενημέρωσης Ευαισθητοποίησης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ»» Δράση 7: Επαγγελματική Συμβουλευτική και Υποστήριξη στην Απασχόληση Δράση 8: Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας για Ίδρυση Νέων Επιχειρήσεων Δράση 9: Υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Υποστήριξης προς τους Εργοδότες ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» Δράση 10: Συντονισμός και Διαχείριση Πράξης Στα πλαίσια της παρέμβασης και μέσω των δράσεων που θα υλοποιηθούν, το Σχέδιο απευθύνεται σε συνολικά 78 ωφελούμενους, ενώ τα επιμέρους αποτελέσματα του Σχεδίου αναλύονται ως εξής: Εκτιμώμενα αποτελέσματα: Σύνολο ωφελουμένων: 78 ωφελούμενοι Εκ των οποίων: Άνεργοι που θα δημιουργήσουν Νέες Επιχειρήσεις (νέα συνεργεία και φανοποιεία): 10 Άνεργοι που θα προωθηθούν στην απασχόλησηη (εξαρτημένη εργασία): 40 Άτομα που θα συστήσουν συνεταιρισμό (υπολογίζεται σχετικά με τη διαχείριση φακέλου ατυχήματος & πραγματογνωμοσυνών: 9 Άνεργοι που θα δημιουργήσουν Νέες Επιχειρήσεις σε συμπληρωματικούς κλάδους (π.χχ πραγματογνώμονες): 10 Άτομα που θα συστήσουν κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών υπολογίζεται σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων Επιπρόσθετα θα παρέχουν υπηρεσίες με στόχο τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας με τις επιχειρήσεις του κλάδου: 9 3

4 Περιοχή Παρέμβασης Η περιοχή παρέμβασης είναι η Περιφέρεια Αττικής (πρώην νομαρχία Πειραιώς και Αθηνών) Εταίροι Αναπτυξιακής ς Επισκευαστών Αυτοκινήτου Η «Αναπτυξιακή Επισκευαστών Αυτοκινήτου» αποτελείται από τους παρακάτω φορείς: : Συντονιστής: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΜΕΔΕ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ (STRATIS) ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΚΕ I LEARN Ολοκληρωμένες Λύσεις Υπηρεσιών και Συστημάτων Εκπαίδευσης & Κατάρτισης Ανώνυμη Εταιρείαα (ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ I LEARN) ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ε.Ε (ΕΥΜΕΤΡΙΑ) ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΒΕΑ) ΕΝΙΑΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ (Ε.Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ.) ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Αίτηση και Δικαιολογητικά Συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να συμπληρώσουν το Έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής, το οποίο μπορούν να προμηθεύονται από τα ακόλουθα σημεία: 1. Από τα γραφεία του Συντονιστή Εταίρου ΙΜΕΔΕ (Διεύθ: 3, Ν. Κόσμος Αττικής, ), στο ισόγειο, από Δευτέρα έως Παρασκευή, Ώρες: 09:00 15:00, Τηλ

5 2. Από τα γραφεία του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας (Διεύθ: Λεωφόρος Ελ. Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, 18756), 2 ος όροφος, από Δευτέρα έως Παρασκευή, Ώρες: 9:00 13:00 Τηλ: Από τα γραφεία του πρώην Δημαρχείου Δραπετσώνας (Διεύθ: Αγωνιστώνν Πολυτεχνείου 1, Δραπετσώνα), Ισόγειο, από Δευτέρα έως Παρασκευή, Ώρες: 9:00 13:00 Τηλ: και Από τα γραφεία του ΕΟΒΕΑΜΜ (Διεύθ: Καποδιστρίου 24, Αθήνα, 10682), 6ος όροφος, από Δευτέρα έως Παρασκευή Ώρες: 9:30 14:00, Τηλ: Από τα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Διεύθ: Ακαδημίας 18, Αθήνα), 2 ος όροφος, από Δευτέρα έως Παρασκευή Ώρες: 9:00 14:00, Τηλ: Από τα γραφεία της STRATIS (Διεύθ: Βασ. Γεωργίου 3, Μαρούσι, 15122), 2 ος όροφος,, από Δευτέρα έως Παρασκευή, Ώρες: 11:00 17:00 Τηλ: Μαζί με την Αίτηση Συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν και τα εξής έγγραφα: Πρόσφατη φωτογραφία Επικυρωμένα Φωτοαντίγραφα 1. Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας 2. Δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 3. Τίτλος σπουδών Απλά Φωτοαντίγραφα 4. Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ (εφόσον υπάρχει) 5. Αριθμός Μητρώου ΑΜΚΑ 6. Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας (Οικ. Έτους 2013) (Για την περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ, ότι νομίμως δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, ενώ σε περίπτωση απορίας, ο/η ενδιαφερόμενος/η υποχρεούται να προσκομίσει βιβλιάριο απορίας από την Πρόνοια) 7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 5

6 8. Βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίων κατάρτισης (εφόσονν υπάρχουν) 9. Αποδεικτικά ξένης γλώσσας ( εφόσον υπάρχουν) 10. Αποδεικτικό γνώσης Η/Υ (εφόσον υπάρχει) Αποδεικτικά Προϋπηρεσίας 11. Βιογραφικό σημείωμα (εφόσον υπάρχει) 12. Κατάσταση ενσήμων από το ΙΚΑ (εφόσονν υπάρχουν) 13. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (εφόσον υπάρχουν) και 14. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό του υποψηφίου που τεκμηριώνει την εργασιακή του εμπειρία. Υποβολή Αιτήσεων Υποβολή Ερωτημάτων και Διευκρινήσεων Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την Αίτηση Συμμετοχής και τα παραπάνω δικαιολογητικά από την Δευτέρα 07/04/2014 έως και την Δευτέρα 14/4/2014 και ώρες 9:00 17:00, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΜΕΔΕ) 3, Αττικής, Τηλ , fax: ,, Ισόγειο Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Πράξη μπορούν,, αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου εφόσον η εξουσιοδότηση έχει θεωρηθεί ως προς το γνήσιο της υπογραφής τους από δημόσια αρχή συμμετοχής. να προσέρχονται στην ανωτέρω διεύθυνση και να καταθέτουν τα δικαιολογητικά Διαδικασία και Κριτήρια Επιλογής Ωφελουμένων Η επιλογή των ωφελουμένωνν θα γίνει έχοντας σαν γνώμονα: την επιλογή αυτών οι οποίοι θα ωφεληθούν περισσότερο από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ώστε να αυξάνονται οι πιθανότητες προώθησής τους στην απασχόλησηη 6

7 τις συγκεκριμένες πληροφορίες που θα συλλεχθούν από τον κάθε ωφελούμενο, ώστε α) να σκιαγραφηθεί το προφίλ τους και να αναδειχθούν οι ιδιαιτερότητες του καθενός ξεχωριστά, αλλά και της ομάδας, και β) να προγραμματιστούν καλύτερα οι μέθοδοι προσέγγισης που θα χρησιμοποιηθούν στα πλαίσιαα εφαρμογής εξατομικευμένης προσέγγισης την τήρησηη των όρων της πρόσκλησης τον ενδεχόμενο επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό κάποιων ωφελούμενων με συνέπεια να διευκολυνθεί η εργασιακή τους ένταξη Η διαδικασία της επιλογής θα βασιστεί σε προσωπικές συνεντεύξεις με τους δυνητικούς ωφελούμενους. Πιστεύοντας ότι η συγκεκριμένη διαδικασία θα πρέπει να γίνει με σεβασμό και διακριτικότητα κάθε ενδιαφερόμενος που απευθύνεται στις δομές του προγράμματος θα παίρνει κάποιες πρώτες γενικές πληροφορίες για το πρόγραμμα και στη συνέχεια θα οργανώνεται ένα ραντεβού με ένα στέλεχος επιλογής. Κατά τη συνάντηση αναλύεται στο δυνητικό ωφελούμενο το σύνολο του δράσεων του σχεδίου και καταγράφονται σ ένα πρώτο επίπεδο οι ανάγκες του, οι προσδοκίες του, οι γνώσεις και οι δεξιότητές του και σε συνεργασία με το στέλεχος επιλογής συμπληρώνεται η σχετική αίτηση. Η αίτηση συμπληρώνεται ηλεκτρονικά και αποθηκεύεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Συμβουλευτικής. Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση καταχωρούνται και αυτά στο Πληροφοριακό Σύστημα Συμβουλευτικής. Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει μια λίστα με τους 78 υποψήφιους για ένταξη στο πρόγραμμα α και μια λίστα με 10 τουλάχιστον επιλαχόντες. Μετά την λήξη της διαδικασίας επιλογής, το Γραφείο Τύπου της Α.Σ θα προβεί στην κοινοποίηση των ονομάτων των επιλεγομένων και των επιλαχόντων τους. Η δημοσίευση συνδυάζεται και με την προσωπική τηλεφωνική ενημέρωση,, από την γραμματεία του Συντονιστή Εταίρου με όλους τους επιτυχόντες και επιλαχόντες. Αν κάποιος από τους 78 αρχικά επιλεγέντες ωφελούμενους επιθυμεί να αποχωρήσει τότε η αντικατάστασή του θα γίνει από τη συγκεκριμένη λίστα. Αυτοί που τελικώς δεν επιλέχθηκαν αλλά πληρούν τα τυπικά κριτήρια για τη συμμετοχή ως ωφελούμενοι στο πρόγραμμα θα παραπέμπονται σε άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις. Κριτήρια επιλογής Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής 7

8 1. Οι ωφελούμενοι να ανήκουν στις ομάδες στόχους του σχεδίου και να πληρούν τις προϋποθέσεις όπως ορίζονται στην πρόσκληση. 2. Οι ωφελούμενοι να ενστερνίζονται τους στόχους και το περιεχόμενο του σχεδίου το οποίο θα τους έχει παρουσιαστεί και αναλυθεί κατά τη διαδικασία επιλογής 3. Οι ωφελούμενοι μένουν και δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης του σχεδίου ή στην ευρύτερη περιοχή 4. Οι ωφελούμενοι έχουν γνώση της ελληνικής γλώσσας. Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 1. Οικονομική κατάσταση 2. Εκπαίδευση 3. Επαγγελματική εμπειρία 4. Δεξιότητες 5. Ωριμότητα αποδοχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και κατάρτισης 6. Κατεύθυνση του σχεδίου που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν 7. Οικογενειακή Κατάσταση 8. Συνάφεια γνώσεων δεξιοτήτων του ωφελούμενου με τους στόχους και το αντικείμενο του σχεδίου 9. Βαθμολογία και γνωμοδότηση στελέχους επιλογής. Το στέλεχος επιλογής παραδίδει στην Επιτροπή Επιλογής μαζί με την αίτηση του ωφελούμενου και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν την εισήγηση του στην οποία τεκμηριώνει τη βαθμολογία που έδωσε στη συγκεκριμένη αίτηση. Η βαθμολογία εξαρτάται από το από το κατά πόσο ο αιτών εκτιμάται ότι ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές των ωφελουμένων του σχεδίου. Ειδικότερα όσο αφορά τους υποψήφιους ιδρυτές επιχειρήσεων κριτήρια επιλογής θα αποτελέσουν: Φύλο (θα επιδιωχθεί να υπάρχει και αναλογικά σημαντική παρουσία γυναικών) Ηλικία (Βαρύτητα σε νέους και νέες) Εκπαιδευτικό επίπεδο(τουλάχιστον απόφοιτος γυμνασίου) Εμπειρία Επιμόρφωση (Βαρύτητα σε γνώση Η/Υ) Ωριμότητα εφικτότητα επιχειρηματικής ιδέας Τόπος κατοικίας (περιοχή παρέμβασης) Δεκτικότητα σε υπηρεσίες συμβουλευτικής 8

9 Προοπτικές (καινοτομία, προοπτικές κλάδου κλπ.) Ειδικότερα όσο αφορά τους υποψήφιους για προώθηση στην απασχόληση κριτήρια επιλογής θα αποτελέσουν: Φύλο (θα επιδιωχθεί να υπάρχει και αναλογικά σημαντική παρουσία γυναικών) Εκπαιδευτικό επίπεδο Εμπειρία Επιμόρφωση (Βαρύτητα σε γνώση Η/Υ) Δεκτικότητα σε υπηρεσίες συμβουλευτικής ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Τα κριτήρια και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει η Επιτροπή Επιλογής ωφελουμένων για να κάνει την κατάταξη και επιλογή των υποψηφίων ν, είναι τα εξής: Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Α Κ1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (25%): Φύλο, Χρόνος ανεργίας, Ηλικία, Οικογενειακή κατάσταση, Προστατευό όμενα μέλη, Οικονομική Κατάσταση (Εκκαθ. Σημείωμα) Ε ΑΙΤΗΣΗ Κ2. ΓΝΩΣΤΙ ΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘ ΘΡΟ (25%): Ρ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Επίπεδο εκπαίδευσης, Γνώση Ξένης γλώσσας, Γνώση Η/Υ, Παρακολούθ θηση άλλων Γ Α προγραμμάτων κατάρτισης Κ3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (20%): Λ Συνολικός χρόνος προϋπηρεσίας,, Χρόνος σχετ τικής προϋπηρεσίας Ε Κ4. ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (12%): Ι ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Σαφήνεια επαγγελματικών στόχων, Βαθμός προσωπικής κινητοποίησης Α ΔΕΛΤΙΟ Κ5. ΠΡΟΣΩ ΩΠΙΚΟΤΗΤΑ (9%): ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ Ευελιξία Προσαρμοστικότητα, Αυτογνωσία ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ Κ6. ΚΑΤΑΛΛ ΛΗΛΟΤΗΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑ (9%): Έφεση,, Θετική προσέγγιση του αντικειμένου του σχεδίου δράσης Η τελική βαθμολογία υπολογίζεται με τη συνάρτηση: ΤΒ= Κ1Χ25% + Κ2Χ25% + Κ3Χ20% + Κ4Χ12% + Κ5*9% % + Κ6*9% Δημοσίευση της Πρόσκλησης Ανάρτηση ολόκληρης της πρόσκλησης θα γίνει κατ ελάχιστον : 9

10 στα γραφεία του Συντονιστή Εταίρου της Αναπτυξιακής ς ΙΜΕΔΕΕ στην ιστοσελίδα του στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής ς ενώ μερική αναφορά της πρόσκλησης θα αναρτηθεί και στην επίσημη ιστοσελίδα της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής στο sa.gr επιλογή των ωφελουμένωνν πραγματοποιείται ως εξής: Κατάταξη υποψηφίων Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική 1. Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά σε ενιαίο πίνακα με αναγραφή του ΑΜΚΑ και με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουνν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια 2. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (Κοινωνικά Κριτήρια) και,, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (Γνωστικό Υπόβαθρο) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια προηγείται ο μεγαλύτερος σε ηλικία και στην περίπτωση που συμπίπτει η ημερομηνία γέννησης η σειρά μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση. Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων Η Αναπτυξιακή μέσα σε διάστημα ενός (1) μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων προβαίνει στην αξιολόγησή τους και στη σύνταξη πινάκωνν αποκλειομένων και κατάταξης ωφελουμένων. Στα γραφεία του Συντονιστή Εταίρου αναρτώνται σε έντυπη μορφή, συντασσομένου και σχετικού πρακτικού ανάρτησης οι κατωτέρω πίνακες: Αλφαβητικός πίνακας αποκλειομένων με αναγραφή του λόγου αποκλεισμού Πίνακας κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, με αναγραφή της μοριοδότησης που λαμβάνει ο κάθε υποψήφιος.. Οι σχετικοί πίνακες αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες του Συντονιστή Εταίρου (www.imede.gr) και αποστέλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής για έλεγχο νομιμότητας. 10

11 Κατά των πινάκωνν αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στα γραφεία του Συντονιστή Εταίρου ΙΜΕΔΕ. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΙΜΕΔΕ (Αμβροσίουυ Φραντζή 3, Αττικής Τ.Κ ). Ο Συντονιστής Εταίρος οφείλει μέσα στο χρονικό διάστημα του ενός μήνα να αποστείλει σχετική απάντησηη στους αιτούντες ένστασης και να προβεί σε ανακατάταξη υποψηφίων εφόσον δικαιωθεί. Για τις ενστάσεις ο Συντονιστής Εταίρος θα ενημερώσει την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχής της Περιφέρειας Αττικής Με εκτίμηση «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» Ο πρόεδρος Δημητριάδης Νικόλαος 11

12 Παράρτημα 1. Προϋποθέσεις Συμμετοχής για Νέους Επιστήμονες Νέοι Επιστήμονες Οι Νέοι επιστήμονες (δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτο Πανεπιστημιακών,, Πολυτεχνικών Σχολών), πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 1. Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδιαα Δ.Ο.Υ.) υποχρεωτικά από την και μετά. 2. Δύνανται να ενταχθούνν στο πρόγραμμα και όσοι έχουν προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος από την 01/01/2011 και μετά, δηλώνοντας ως έδρα την οικία τους, με την προϋπόθεση ότι από την 02/01/20122 και μετά, έχουν προβεί σε πρώτη μεταβολή έδρας σε ανεξάρτητο επαγγελματικό χώρο. Ως ημερομηνία έναρξης θα θεωρείται η πρώτη μεταβολή. 3. Να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας τους, μεγαλύτερο των έξι (6) ετών από το χρόνο κτήσης του πτυχίου τους. Όταν στο χρονικό διάστημα των έξι (6) ετών περιλαμβάνεται χρόνος παρακολούθησης κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, ο χρόνος αυτός παρατείνει αντίστοιχα το όριο των έξι (6) ετών. Για τους πτυχιούχους αλλοδαπής το διάστημα των έξι (6) ετών υπολογίζεται από την αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ. Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ το διάστημα των έξι (6) ετών, υπολογίζεται από την λήψη του πτυχίου. 4. Να έχουν ηλικία μέχρι 34 ετών, (έως την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους) ) πλην των γυναικών νέων επιστημόνων, μητέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου και ανεξαρτήτως ειδικότητας που μπορούν να έχουν ηλικία μέχρι 42 ετών. Για όσους έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των 34 ετών, το όριο αυτό παρατείνεται αντίστοιχα κατά το χρονικό διάστημα που αφορά στις μεταπτυχιακές σπουδές. Κατά τον υπολογισμό της ηλικίας του ωφελούμενου θα λαμβάνεται υπόψη η τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους γεννήσεως του. Οι 12

13 μεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού λαμβάνονται υπόψη εφόσον υπάρχει αναγνώριση τους από το ΔΟΑΤΑΠ. 5. Στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα από την οικεία ΔΟΥ για το οικονομικό έτος της έναρξης δραστηριότητάς τους, το ατομικό εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των ,00. Ειδικά για τις κατηγορίες νέων επιστημόνων για τις οποίες απαιτείται πρακτική άσκηση για την απόκτηση ειδικότητας ή άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπωςς δικηγόροι), η αμοιβή τους κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν υπολογίζεται ως εισόδημα προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα. 6. Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους Μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και είναι νόμιμοιι κάτοικοι αυτής. 7. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και 8. Να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (οιι άνδρες υποψήφιοι). Στους ωφελούμενους δεν εντάσσονται όσοι έχουν ιδρύσει τις κάτωθι μορφές εταιρειών: Ανώνυμες Εταιρείες (Α. Ε.). Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες. Όσοι είχαν άλλη επιχείρηση πριν από τη νέα έναρξη επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ., εκτός της έναρξης δραστηριότητας ιατρού άνευ ειδικότητας, η οποία δεν υπερβαίνει, σε καμίαα περίπτωση, τους δώδεκα (12) μήνες. 13

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρµοσµένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των ήµων Αµαρουσίου, Αγίας Παρασκευής και Βριλησσίων» εντάσσεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ " ΙΚΤΥΟ ΑΓΡΟ-ΚΑΛΑΘΙ" ιεύθυνση: Λεωφ. Χαϊνα 93, Χαλκίδα, ΤΚ 34100 Πληροφορίες: Λυσαίος Ευάγγελος Τηλ. : 2221026626,89706 Fax: 2221077747,36040 E-mail: info@anevia.gr Χαλκίδα, 21/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο

Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Αρχάνες, 29/09/2014 Αρ.Πρωτ: 887 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης Περιοχή ΚΟΖΑΝΗΣ Βερμίου 26, Τ.Κ. 50 100 - ΚΟΖΑΝΗ Ημερομηνία : 15-10-2014 Αριθμ. πρωτ.: 52346 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Προγραμμάτων και Διαγωνισμών Διεύθυνση: Α. Τσόχα 36, Τ.Κ.: 11521 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2013 Αριθ. Πρωτ. 4491 Πληροφορίες: Δημήτρης Μαγγιώρης Τηλ. 210-3310283, εσωτ. 511 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» Η οικονομική ύφεση του 2007-2008, έχει πλέον εξελιχθεί σε μια καθολική οικονομική κρίση.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ.2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ.2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμος, 18 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 386 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΤΡΑ, 22/5/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 76437 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Παντανάσσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.)/ΕΥΕ (Κύριος Δικαιούχος) Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) (Φορέας Υλοποίησης/Επιμέρους Δικαιούχος) Ταχ. Δ/νση: Χαριλάου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Το Νοσοκομείο ανακοινώνει την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2012 για τη

Διαβάστε περισσότερα

Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών

Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών Στις σελίδες που ακολουθούν παρέχονται οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά 3/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47561

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά 3/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47561 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά 3/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47561 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ «ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π» Πρέβεζα, 27.01.2014 Αριθμ. Πρωτ. : 70. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014

ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ «ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π» Πρέβεζα, 27.01.2014 Αριθμ. Πρωτ. : 70. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ «ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π» Πρέβεζα, 27.0.204 Αριθμ. Πρωτ. : 70 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ /204 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, για την υλοποίηση ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Τηλ. Επικοινωνία 210-2724573 Fax: 210-2716828 Tαχ. Διεύθυνση: Ιοφώντο 31

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

4.500 22-64 2009» . 1075/10/03-03-09 603/ /02-04-09)

4.500 22-64 2009» . 1075/10/03-03-09 603/ /02-04-09) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4.500 ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22-64 ΕΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 1075/10/03-03-09 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιεράπετρα, 6-07-2012 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8670 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Πλ. Κανουπάκη 72200 Ιεράπετρα Πληροφ. Μ. Μυλωνάκη Τηλ. 2842340319 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #220. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τους υποψηφίους σελ. 2-7

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #220. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τους υποψηφίους σελ. 2-7 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 21.01.2014 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #220 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΤA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 Πώς θα βρουν δουλειά 239.691+74.000 άνεργοι σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και ΟΤΑ ουλειά

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΑ ΧΙΟΥ Α.Ε. Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 Χίος,12/06/09 Αριθμ. Πρωτοκ.:3596 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειάρχης υτικής Μακεδονίας

Ο Περιφερειάρχης υτικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Προσωπικού - 1 - Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΝΑΙ x ΟΧΙ Κοζάνη 19-2-2014 Ταχ. /νση : ιοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3 / 2 015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3 / 2 015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 27 Απρίλιος 2015 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου Α 1-546 40 Αριθ. Πρωτ: 30817 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα