ΣΧΟΛΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΠΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΟΛΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΠΑ 2014-2023"

Transcript

1 1. Διασυνδέσεις νησιών και ΥΚΩ ΕΚΠΟΙΖΩ ROKAS RENEWABLES ΕΛΕΤΑΕΝ Διασύνδεση νησιών Οι χρεώσεις ΥΚΩ που επιβαρύνουν τους καταναλωτές, επιβάλλονται κατά κύριο λόγο με σκοπό την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους κατοίκους των μη διασυνδεδεμένων νησιών σε ίδιες τιμές με αυτές των κατοίκων της ηπειρωτικής χώρας. Παρά το μεγάλο ύψος των χρεώσεων ΥΚΩ, οι οποίες σύμφωνα με τη ΡΑΕ ανήλθαν το προηγούμενο έτος σε 681,7 εκατ. Ευρώ, στο υπό διαβούλευση ΔΠΑ δεν προβλέπονται ενέργειες από τον ΑΔΜΗΕ για την όσο το δυνατόν γρηγορότερη διασύνδεση των νησιών, ώστε να απαλλαγούν οι καταναλωτές από αυτήν την τεράστια επιβάρυνση. Προτεραιότητα διασύνδεσης νησιών με παράλληλη ανάπτυξη έργων ΑΠΕ Το βέλτιστο τεχνικοοικονομικό κριτήριο που πρέπει να τεθεί από τον ΑΔΜΗΕ στο σχεδιασμό των διασυνδέσεων είναι η αξιολόγηση κάθε πρότασης με γνώμονα την προκύπτουσα υπεραξία για την Ελληνική Πολιτεία, συμψηφίζοντας την εξοικονόμηση Εθνικών πόρων που καταβάλλονται για την αντιστάθμιση του υψηλού κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα νησιά (ΥΚΩ) και την ανάπτυξη ΑΠΕ σε περιοχές όπου είναι διαθέσιμος ο απαραίτητος πόρος. Διασύνδεση νησιών Τα έργα διασύνδεσης των νησιών, πέραν των άλλων, δημιουργούν σημαντική υπεραξία για την Ελληνική οικονομία και κοινωνία, συμψηφίζοντας την εξοικονόμηση εθνικών πόρων που καταβάλλονται για την αντιστάθμιση του υψηλού κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα νησιά (ΥΚΩ) και την ανάπτυξη ΑΠΕ σε περιοχές όπου υπάρχει διαθέσιμος ο απαραίτητος πόρος. Επιβάλλεται τέτοια έργα που είναι ήδη ώριμα και αφορούν κυρίως την περιοχή του Αιγαίου, να ενταχθούν στο ΔΠΑ εντός της τρέχουσας δεκαετίας και όχι μετά, όπως αναφέρεται στη σελ.116. Γενικότερα είναι αναγκαίο τα έργα αυτά να ιδωθούν υπό ένα συνολικότερο εθνικό πρίσμα δημιουργίας τέτοιων ηλεκτρικών υποδομών που θα επιτρέψουν σταδιακά την εξαγωγή της παραγόμενης αιολικής ενέργειας. Αυτό θα γίνει με την περαιτέρω ανάπτυξη των διεθνών διασυνδέσεων και τη δημιουργία κατάλληλων διασυνδετικών διαύλων μεταξύ αυτών και των έργων διασύνδεσης των νησιών. Το ΔΠΑ ορθώς εντοπίζει αυτό το θέμα στην παρ. 3.9 (Μακροπρόθεσμη Στρατηγική). Όμως απαιτείται μεγαλύτερη συγκεκριμενοποίηση των σχετικών προτάσεων που περιλαμβάνονται στο ΔΠΑ, δεδομένου ότι πλέον ο χρονικός ορίζοντάς του είναι δεκαετής. Προς την κατεύθυνση αυτή η ΕΛΕΤΑΕΝ έχει στο πρόσφατο παρελθόν καταθέσει τις προτάσεις της με αφορμή το νέο υπό κατάρτιση Κανονισμό της Ε.Ε. για τα έργα κοινού ενδιαφέροντος και ο ΑΔΜΗΕ καλείται να σταθεί αρωγός στηρίζοντας τις σχετικές προσπάθειες. Προτεραιότητα υλοποίησης έργων του Συστήματος Παράλληλα με την ασφάλεια τροφοδοσίας, είναι αναγκαία η ύπαρξη προτεραιότητας: σε έργα Συστήματος τα οποία σχετίζονται με την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ και σε έργα διασύνδεσης νησιών με παράλληλη ανάπτυξη έργων ΑΠΕ, τόσο λόγω του πολλαπλασιαστικού αναπτυξιακού τους χαρακτήρα, αλλά και επειδή σε πολλές περιπτώσεις αυτά χρηματοδοτούνται και από ιδιωτικά κεφάλαια. Η διασύνδεση των νησιών με το ηπειρωτικό Σύστημα οδηγεί πράγματι σε σημαντική εξοικονόμηση ΥΚΩ λόγω της διαφοράς κόστους μεταξύ της παραγόμενης ενέργειας από πετρελαϊκές μονάδες και αυτής στο Διασυνδεμένο Σύστημα. Σε καμία περίπτωση όμως δεν επιτυγχάνεται μηδενισμός των ΥΚΩ και τούτο για τους πιο κάτω λόγους: (α) Μετά τη διασύνδεση ενός νησιωτικού συμπλέγματος δεν είναι δυνατόν να αποξηλωθεί η συμβατική ισχύς. Ένα σημαντικό μέρος αυτής πρέπει να παραμείνει για λόγους ασφάλειας τροφοδότησης. Τα υποβρύχια καλώδια είναι μεν εξαιρετικά ασφαλή και αξιόπιστα, κατά τη διάρκεια όμως της πολυετούς λειτουργίας τους είναι δυνατόν να παρουσιάσουν σοβαρές βλάβες που απαιτούν μεγάλο χρόνο αποκατάστασης 1. To ποσοστό της παραμένουσας ισχύος από συμβατική παραγωγή εξαρτάται από τον τρόπο της διασύνδεσης, τα μήκη που εμπλέκονται, τις τεχνολογίες και το μέγεθος του εξυπηρετούμενου φορτίου σε κάθε νησιωτικό σύμπλεγμα ή νήσο. (β) Για λόγους δυναμικής ασφάλειας (κίνδυνος σβέσεως σε περίπτωση διαταραχής) σε νησιά με μεγάλα φορτία, όπως π.χ. στην Κρήτη, δεν είναι δυνατόν να μηδενίζεται η εν λειτουργία τοπική παραγωγή. Τα έργα διασύνδεσης των νησιών είναι ιδιαίτερα μεγάλου επενδυτικού κόστους. Κατά συνέπεια, για την υλοποίησή τους απαιτούνται σημαντικά κεφάλαια, τα οποία πρέπει να αποσβεστούν. Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, καθώς και την τρέχουσα οικονομική συγκυρία, ο ΑΔΜΗΕ προχωρά στην υλοποίηση του έργου των Κυκλάδων και στη συνέχεια προγραμματίζεται η σύνδεση της Κρήτης με τα βήματα που περιγράφονται στο ΔΠΑ. Είναι επίσης γνωστό, ότι έργα ΑΠΕ μεγάλης εγκαταστημένης ισχύος έχουν αδειοδοτηθεί με πρόβλεψη στη σχετική άδεια ότι ο ενδιαφερόμενος επενδυτής θα υλοποιήσει τα έργα διασύνδεσης. Μετά τη λήψη ΕΠΟ για τα υπόψη έργα και την έκδοση οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης θα συμπεριληφθούν σε αντίστοιχο ΔΠΑ. 1 CIGRE Technical Brochure No 379, Update of Service Experience of HV Underground and Submarine Cable Systems, WG B1.10,

2 2. Διασύνδεση Κρήτης ΕΚΠΟΙΖΩ ΔΕΗ ΕΣΑΗ Η διασύνδεση της Κρήτης που αναφέρεται στο ΔΠΑ φαίνεται ότι παραπέμπεται στο μέλλον, χωρίς σαφείς και άμεσες ενέργειες για την προώθησή της. Σχετικά με τη χωροθέτηση του υποσταθμού υποδοχής των καλωδίων διασύνδεσης της Κρήτης: Σύμφωνα με την προγραμματική Συμφωνία Γαζίου που έχει προσυπογραφεί μεταξύ της ΔΕΗ ΑΕ και των ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΠΑΝ, ΔΕΗ, ΡΑΕ, ΔΕΠΑ, Περιφέρειας Κρήτης, Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου και Δήμου Γαζίου (νυν Δ. Μαλεβιζίου) προβλέπεται α) η κατασκευή του Νέου ΑΗΣ Κρήτης στην περιοχή Κορακιάς και η σταδιακή μετεγκατάσταση του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων (η ΔΕΗ το 2011 προχώρησε στην Ανακοίνωση Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης έκτασης περίπου 2700 στρ. στην θέση Κορακιά για την κατασκευή του Σταθμού) και β) δεν αναφέρεται η εγκατάσταση υποσταθμού υποδοχής καλωδίου στον χώρο του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι θα υπάρξει αποχαρακτηρισμός από το ΥΠΕΧΩΔΕ της περιοχής των Λινοπεραμάτων από βιοτεχνική και χαρακτηρισμός της σε περιοχή κατοικίας και αναψυχής κατόπιν μετεγκατάστασης των οχλουσών δραστηριοτήτων της περιοχής. Λόγω της εξαιρετικής σημαντικότητας του έργου, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του θα πρέπει να συντμηθεί σημαντικά, αξιοποιώντας τις ήδη υπάρχουσες σχετικές μελέτες και συντονίζοντας αποτελεσματικά όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ιδιαίτερα κατά τη διαδικασία αδειοδότησης. Ο ΑΔΜΗΕ έχει περιλάβει στο ΔΠΑ σχετικό χρονοδιάγραμμα. Η χωροθέτηση του έργου και η αδειοδότησή του, τόσο στην Κρήτη, όσο και στην Αττική, αποτελεί μαζί με την εξασφάλιση οικονομικών πόρων κομβικό σημείο για την ομαλή εξέλιξη του χρονοδιαγράμματος. Οι σχετικές μελέτες και διερευνήσεις είναι σε εξέλιξη. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι το έργο της διασύνδεσης της Κρήτης δεν παραπέμπεται αορίστως στο μέλλον, αλλά έχει δρομολογηθεί και προγραμματίζεται με εντατικούς ρυθμούς, λαμβανομένων πάντοτε υπόψη των περιορισμών που τίθενται από αστάθμητους παράγοντες και τη τρέχουσα συγκυρία. Δεδομένου επίσης, ότι τόσο η αδειοδοτική διαδικασία, όσο και η υποδοχή που θα επιφυλάξουν στο έργο οι τοπικοί φορείς και οι κάτοικοι των εμπλεκόμενων περιοχών, αποτελούν παράγοντες που δεν εξαρτώνται από τις τεχνικές δυνατότητες του ΑΔΜΗΕ, η επίσπευση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης είναι ανέφικτη. Τα παραπάνω αναφερθέντα θα πρέπει να συνεκτιμηθούν προκειμένου να ληφθεί η οριστική απόφαση για τη χωροθέτηση του υποσταθμού υποδοχής των καλωδίων διασύνδεσης της Κρήτης. 2

3 3. Επιμέρους έργα διασύνδεσης νησιών ROKAS RENEWABLES Διασύνδεση νησιών ΒΑ Αιγαίου («Αιγαία Ζεύξη») Σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, στον Οδικό Χάρτη Ενεργειακού Σχεδιασμού για το 2050, η διασύνδεση των νησιών του ΒΑ Αιγαίου (Λέσβος, Λήμνος, Χίος) παρουσιάζεται ως έργο με ορίζοντα υλοποίησης το Επίσης, το εν λόγω έργο έχει περιληφθεί στο δεκαετές Περιφερειακό Πλάνο Ανάπτυξης του ηλεκτρικού συστήματος της ΝΑ Ευρώπης. Η «Αιγαία Ζεύξη» είναι ώριμο μελετητικά, τεχνικά και αδειοδοτικά έργο και συνεπώς θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο ΔΠΑ Διασύνδεση Κυκλάδων ΕΛΙΚΑ Σχετικά με τη σχεδιαζόμενη από τον Όμιλο ΕΛΙΚΑ διασύνδεση των Κυκλάδων με το ΕΣΜΗΕ, οι διασυνδέσεις Νάξου-Πάρου, Πάρου- Σύρου και Σύρου-Άνδρου προτείνεται να εξεταστεί η δυνατότητα να ενταχθούν στο σχεδιασμό του ΑΔΜΗΕ, ώστε να μην χρειαστεί να γίνουν δύο παράλληλες διαδικασίες (μία από τον ΑΔΜΗΕ και μία από τον Όμιλο ΕΛΙΚΑ), έχοντας προφανώς αυξημένο κόστος. Διασύνδεση νησιών Κυκλάδων (Πάρου, Νάξου, Τήνου, Άνδρου) με το ΚΥΤ Παλλήνης Δεν απεικονίζεται στον Χάρτη του ΔΠΑ ούτε και αναφέρεται στο κείμενο, το σχεδιαζόμενο από τον Όμιλο ΕΛΙΚΑ, έργο εγκατάστασης Αιολικών Σταθμών στις νήσους Πάρο, Νάξο, Τήνο, Άνδρο και η υλοποίηση ανεξάρτητης διασύνδεσής τους, με το ΕΣΜΗΕ μέσω διπλής υποβρύχιας γραμμής μεταφοράς 150kV, στο ΚΥΤ Παλλήνης, για το οποίο έχει εκδοθεί η υπ αριθμόν πρωτοκόλλου ΑΡ./ΗΜ./ΔΕΣΜΗΕ/180/ Προσφορά Σύνδεσης. Διασύνδεση Κρήτης με το ΚΥΤ Αχαρνών Δεν απεικονίζεται στο Χάρτη του ΔΠΑ, η διασύνδεση Κρήτης- ΕΣΜΗΕ, με σημείο απορρόφησης το ΚΥΤ Αχαρνών, για την οποία ο Όμιλός μας έχει καταθέσει σχετικά έγγραφα στον ΑΔΜΗΕ και έχει λάβει την υπ αριθμόν πρωτοκόλλου ΑΡ./ΗΜ./ΔΕΣΜΗΕ/9919/ Προσφορά Σύνδεσης. Άρθρο 273, παρ. 1 του ΚΔΣ: «Τα έργα επέκτασης για σύνδεση νέων Χρηστών για τα οποία έχουν συναφθεί συμβάσεις σύνδεσης εντάσσονται στη ΜΑΣΜ. Επίσης στη ΜΑΣΜ περιγράφονται συνοπτικά και τα έργα για τα οποία έχουν χορηγηθεί όροι σύνδεσης και δεν έχουν υπογραφεί οι σχετικές συμβάσεις.» Στο ΔΠΑ περιγράφονται αναλυτικά εκείνα τα έργα επέκτασης για σύνδεση Χρηστών, για τα οποία έχει συναφθεί σύμβαση σύνδεσης, καθώς και αυτά για τα οποία έχουν χορηγηθεί Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης. Τέλος, ο ΑΔΜΗΕ δημοσιεύει και ενημερώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα στην ιστοσελίδα του αναλυτικούς πίνακες, αναφορικά με την τρέχουσα κατάσταση όλων των αιτημάτων για χορήγηση Προσφορών Σύνδεσης που του έχουν υποβληθεί. 4. Καθυστερήσεις στην αδειοδότηση έργων ΕΣΑΗ ΕΛΕΤΑΕΝ Προβλήματα στη χωροθέτηση και την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων Σε αυτές τις φάσεις των έργων εμφανίζονται καθυστερήσεις ή αντιδράσεις τοπικών φορέων, λόγω (κατά κανόνα) έλλειψης ή στρεβλής πληροφόρησης. Με δεδομένο ότι τα έργα ανάπτυξης του συστήματος μεταφοράς είναι έργα εθνικής σημασίας, ο ΑΔΜΗΕ θα πρέπει να προβεί στην κινητοποίηση των εμπλεκόμενων στις διαδικασίες αυτές φορέων, όχι μόνο σε επίπεδο αποκεντρωμένης αυτοδιοίκησης, περιφέρειας και ΟΤΑ, αλλά και στο ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο. Προς την κατεύθυνση αυτή ο ΕΣΑΗ προθυμοποιείται να συνδράμει με όλες του τις δυνάμεις. Καθυστερήσεις κρίσιμων έργων Εκφράζεται προβληματισμός για τις διαρκείς καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην εξέλιξη κρίσιμων έργων ενίσχυσης του Συστήματος, τα οποία θα επιτρέψουν την απορρόφηση αιολικής παραγωγής σε περιοχές που ήδη θεωρούνται κορεσμένες ή τείνουν να κορεσθούν. Προφανώς αυτές οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται -σε μεγάλο βαθμό- στον ΑΔΜΗΕ αλλά σε αίτια τα οποία το ίδιο το ΔΠΑ καταγράφει λεπτομερώς, όπως καθυστερήσεις στην αδειοδοτική διαδικασία, αντιδράσεις τοπικών κοινωνιών, δικαστικές διαμάχες που χρονίζουν κλπ.. Παραταύτα, είναι αναγκαίο πλέον να υπάρχει τουλάχιστον για τα έργα στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη των Α.Π.Ε.- ένας μηχανισμός εσωτερικού ελέγχου του λεπτομερούς χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και σύγκρισης της εξέλιξης του με τα προηγούμενα ΔΠΑ, ώστε να εκτελούνται εγκαίρως διορθωτικές κινήσεις με την παρέμβαση της Πολιτείας και γιατί όχι- των άμεσα ενδιαφερόμενων παραγωγών. Περαιτέρω, θα πρέπει να περιγράφεται και να τεκμηριώνεται κατά το δυνατό ο τρόπος εξασφάλισης των αναγκαίων επενδυτικών πόρων. Όσο πιο συγκεκριμένα και ελεγχόμενα από πλευράς ΑΔΜΗΕ είναι τα ανωτέρω στοιχεία για τα έργα του ΔΠΑ, τόσο πιο συγκεκριμένα και ρεαλιστικά θα γίνονται και τα έργα Α.Π.Ε. τα οποία πρόκειται να τα αξιοποιήσουν. Ο ΑΔΜΗΕ προβαίνει σταθερά και επίμονα σε όλες τις δυνατές ενέργειες σε κάθε επίπεδο. Δυστυχώς, η επιτυχής έκβαση των προσπαθειών αυτών δεν είναι πάντοτε δυνατή. Για παράδειγμα, στο έργο ζεύξης Ν. Μάκρης Πολυποτάμου, όπου ο ΑΔΜΗΕ έχει δαπανήσει μεγάλους οικονομικούς πόρους και έχει καταβάλει τεράστιες προσπάθειες, είναι ακόμη σε εκκρεμότητα η άδεια εκσκαφής που αφορά μεν ένα πολύ μικρό μέρος του συνόλου του έργου, αλλά που είναι απαραίτητο για την επιτυχή ολοκλήρωσή του. 3

4 5. Κορεσμός Δικτύων ROKAS RENEWABLES ΕΛΕΤΑΕΝ Το Σύστημα Μεταφοράς παρουσιάζεται σε πολλά σημεία του κορεσμένο λόγω της έκδοσης δεσμευτικών προσφορών σύνδεσης έργων ΑΠΕ. Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται μερικώς και προσωρινώς με την έκδοση από τον ΑΔΜΗΕ προσφορών σύνδεσης πέραν της ονομαστικής ικανότητας μεταφοράς των δικτύων (overbooking), μεθοδολογία που προτείνεται να συνεχιστεί. Η πιστή εφαρμογή του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου επαρκεί για την οριστική άρση του φαινομενικού αυτού κορεσμού, με την ανάκληση των ανενεργών αδειών παραγωγής, αλλά και των προσφορών σύνδεσης που έχουν λήξει. Το Σύστημα Μεταφοράς παρουσιάζεται σε πολλά σημεία του κορεσμένο λόγω της έκδοσης δεσμευτικών πρόσφορών σύνδεσης έργων ΑΠΕ. Το πρόβλημα αυτό, όπως αναφέρεται και στο υπό διαβούλευση ΔΠΑ, αντιμετωπίζεται μερικώς με την έκδοση από τον ΑΔΜΗΕ προσφορών σύνδεσης πέραν της ονομαστικής ικανότητας μεταφοράς των δικτύων (overbooking). Η μεθοδολογία αυτή προτείνουμε να συνεχιστεί, λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας συγκυρίας, αλλά με πιο συγκεκριμένο θεσμικά τρόπο για τον οποίο έχουμε κατά καιρούς καταθέσει τις προτάσεις μας. Ενδεικτικά αναφέρουμε την πλέον πρόσφατη συγκεκριμένη πρόταση για νομοθετική ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο «Αναπτυξιακό Πακέτο για τις ΑΠΕ με έμφαση στην Αιολική Ενέργεια» και συγκριμένα στις σελ (Παράρτημα Π.12). Περαιτέρω, η πιστή και αυστηρή εφαρμογή του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου (Ν. 3468/06 όπως ισχύει, Ν. 3734/09 και Κανονισμός Άδειων Παραγωγής από ΑΠΕ) επαρκεί για την οριστική και αποτελεσματική άρση του φαινομενικού αυτού κορεσμού. Όπως έχουν πολλές φορές δηλώσει πολλοί συλλογικοί φορείς των ΑΠΕ και επιχειρήσεις μέλη τους, υπάρχει η διάθεση υποστήριξης αυτής της διαδικασίας σε όλα τα επίπεδα. Σε κάθε περίπτωση, μπορεί να γίνει επεξεργασία ενός κοινά αποδεκτού πλαισίου, που όμως θα υποβοηθήσει πραγματικά και δεν θα στραγγαλίσει τα υπό ανάπτυξη έργα. Το πνεύμα και το περιεχόμενο των συζητήσεων και των συναντήσεων με επιχειρήσεις μέλη της ΕΛΕΤΑΕΝ, πείθει για το εφικτό τέτοιων λύσεων που δεν θα περιλαμβάνουν τις αντιαναπτυξιακές λύσεις της εγγυοδοσίας ή άλλα ανάλογα μέτρα. 1. Ο κορεσμός, τουλάχιστον όσον αφορά το Σύστημα Μεταφοράς, δεν είναι «φαινομενικός», αλλά υπαρκτός, δεδομένου ότι οι Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης συνεπάγονται πολύ σοβαρές υποχρεώσεις για τον ΑΔΜΗΕ. 2. Το θέμα της ανάκλησης αδειών παραγωγής δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του ΑΔΜΗΕ και δεν σχετίζεται με το ΔΠΑ. 6. Χωροταξικός σχεδιασμός ανάπτυξης έργων ΑΠΕ ROKAS RENEWABLES Πέραν του υφιστάμενου Εθνικού Χωροταξικού Πλαισίου (ΕΧΠ) για τις ΑΠΕ, με το οποίο έχει καθορισθεί σαφώς το περίγραμμα των περιοχών αιολικής προτεραιότητας και καταλληλότητας, καθώς και τα αυστηρά κριτήρια της φέρουσας ικανότητας κάθε περιοχής της Επικράτειας για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων, προτείνεται στο υπό διαβούλευση ΔΠΑ η σύνταξη ενός εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού ανάπτυξης των ΑΠΕ. Η πρόταση αυτή ανατρέπει την έως σήμερα πρακτική ανάπτυξης των ΑΠΕ, η οποία έχει εναρμονιστεί με τις διατάξεις του ΕΧΠ για τις ΑΠΕ και επιπρόσθετα έρχεται σε αντίθεση με τη διαδικασία που περιγράφεται από τον ίδιο το ΔΕΣΜΗΕ στην Εισαγωγή ( 1.1) της Φάσης Α της Μελέτης Διασύνδεσης των Νησιών του Αιγαίου στο Ηπειρωτικό Σύστημα. Η ανάπτυξη πολύπλοκων έργων, όπως η διασύνδεση των νησιών, θα επιτευχθεί μέσω της εφαρμογής ενός σταθερού χωροταξικού πλαισίου και του ευρύτερου ενεργειακού σχεδιασμού που περιλαμβάνει τα υπό αδειοδότηση έργα διασύνδεσης των νησιών και όχι μέσω τροποποιήσεων ή αλλαγών στους υφιστάμενους κανόνες. Ο όρος «χωροταξικός σχεδιασμός» (σελ. 93 του προκαταρκτικού σχεδίου ΔΠΑ) αφορά στο «να εξειδικευθούν οι στόχοι (προσδοκώμενη εγκατεστημένη ισχύς ανά τεχνολογία και περιοχή), λαμβανομένων υπόψη και των νήσων του Αιγαίου. Διαφορετικά, δεν είναι δυνατό να προγραμματισθεί η ανάπτυξη του Συστήματος και ειδικότερα ο σχεδιασμός διασυνδέσεων των νήσων με έργα που απαιτούν υψηλότατες επενδυτικές δαπάνες, χωρίς ένα γενικότερο «χωροταξικό» σχεδιασμό των ΑΠΕ σε αυτά.» Είναι πράγματι αδύνατον για το Διαχειριστή να προβεί σε ορθολογικό σχεδιασμό ανάπτυξης του Συστήματος, όταν από τα αδειοδοτημένα ΑΠΕ δεν είναι γνωστό πόσα, ποια και πού θα υλοποιηθούν. Επισημαίνεται ότι η χωροταξική συμβατότητα των ΑΠΕ κρίνεται πολλαπλώς πριν και κατά τη διάρκεια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο. 4

5 7. Αναφορές σχετικά με μη υλοποίηση επενδύσεων σταθμών ΑΠΕ ΕΛΕΤΑΕΝ Τα εμπόδια που συναντά ο ΑΔΜΗΕ για την υλοποίηση των έργων του, τα συναντούν, ίσως σε μεγαλύτερο βαθμό, τα Α/Π που αναπτύσσονται στη χώρα. Είναι άδικες για την αιολική ενέργεια, οι διαρκείς αναφορές του κειμένου του ΔΠΑ σε δέσμευση ηλεκτρικού χώρου από Α/Π που δεν υλοποιούνται, σε αδυναμία ορθολογικού προγραμματισμού της ανάπτυξης του Συστήματος λόγω αβεβαιότητας των έργων ΑΠΕ που θα υλοποιηθούν και σε έλλειψη επαρκούς χωροταξικού σχεδιασμού των έργων ΑΠΕ. Ύστερα από τόσα χρόνια (προσπάθειας) ανάπτυξης της αιολικής ενέργειας, έχουν πλέον καταγραφεί με απόλυτη σαφήνεια οι βασικές ανάγκες ανάπτυξης του Συστήματος και έχουν χαρτογραφηθεί με επαρκή λεπτομέρεια οι αναγκαίες βασικές υποδομές που πρέπει να κατασκευαστούν για την υποδοχή πληθώρας έργων ΑΠΕ, ώριμων προς υλοποίηση. Τα έργα αυτά του Συστήματος έχουν στη μεγάλη πλειοψηφία τους ορθώς καταγραφεί στο ΔΠΑ και το ζητούμενο πλέον είναι η αξιόπιστη υλοποίησή τους που θα πυροδοτήσει την υλοποίηση των σχεδιαζόμενων Α/Π. Προς επίρρωση των ανωτέρω, αναφέρεται κατ αναλογία το παράδειγμα των Φ/Β, όπου τα τελευταία έτη και παρά την οικονομική κρίση, υπήρξε τεράστια επιτάχυνση του ρυθμού υλοποίησής τους, ακριβώς επειδή οι αδειοδοτικές και λοιπές παθογένειες εμφανίσθηκαν σε μικρότερο βαθμό, ενώ δεν υπήρξε η ανάγκη αναμονής για την κατασκευή σημαντικών έργων ανάπτυξης του Συστήματος. Η γενεσιουργός αιτία του προβλήματος λοιπόν δεν πρέπει να επικεντρώνεται στην επικαλούμενη από πολλούς «απροθυμία» ή «αδυναμία» των ενδιαφερομένων να υλοποιήσουν τα Α/Π που αναπτύσσουν. Η σημερινή συγκυρία θα πρέπει να εξετάζεται και να αξιολογείται υπό το πρίσμα της παρούσας οικονομικής κρίσης και της κρίσης «επενδυτικής αξιοπιστίας» που εμφανίζει η χώρα. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι οι ΑΠΕ και ειδικά τα Α/Π, διέπονται από ένα εξαιρετικά αναλυτικό, αυστηρό και περιοριστικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού, που χαρακτηρίζεται από επάρκεια και ικανοποιητική σαφήνεια και το οποίο διαμορφώθηκε μετά από μακροχρόνιες μελέτες (συμπεριλαμβανομένης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) και διαβουλεύσεις στις οποίες συμμετείχαν πλήθος φορέων, επιστημόνων, το σύνολο των Περιφερειακών Συμβουλίων, το Ανώτατο Συμβούλιο Χωροταξίας κλπ. Το Πλαίσιο αυτό εφαρμόζεται τα τελευταία έτη και έχει συμβάλει, παρά την αυστηρότητά του, στην εμπέδωση κλίματος ασφάλειας δικαίου. Συνεπώς, οι σχετικές αναφορές που περιέχονται στο ΔΠΑ θα πρέπει να απαλειφθούν, προκειμένου να μην δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις. Η διαπίστωση του ΑΔΜΗΕ είναι ότι ακόμη και έργα ΑΠΕ που έχουν λάβει ΕΠΟ και Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης υλοποιούνται με πολύ αργούς ρυθμούς. Αποτέλεσμα είναι η δέσμευση ηλεκτρικού χώρου από έργα που είναι μεν αδειοδοτικά ώριμα, αλλά δεν προχωρούν. 8. Διεθνείς διασυνδέσεις ΕΣΑΗ Ενίσχυση διεθνών διασυνδέσεων Στο πλαίσιο της πολιτικής της Ε.Ε. για τη δημιουργία της ενιαίας εσωτερικής αγοράς ηλεκτρισμού, η ανάπτυξη των διεθνών διασυνδέσεων της χώρας αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την επίτευξη αυτού του στόχου. Κατά συνέπεια, αν και οι διασυνδέσεις της Ελλάδας με τις γειτονικές χώρες έχουν σημαντικά ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια, είναι αναγκαία η περαιτέρω ανάπτυξή τους και αυτό θα πρέπει να αποτυπώνεται με ευκρίνεια και στο ΔΠΑ. Προτεραιότητα υλοποίησης έργων του Συστήματος Η προτεραιότητα πρόσβασης των ΑΠΕ στο Σύστημα είναι επιταγή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η προτεραιότητα αυτή πρέπει να λαμβάνεται ισχυρά και δεσμευτικά υπόψη και κατά το σχεδιασμό και την αξιοποίηση των διεθνών διασυνδέσεων της χώρας. Ο ΑΔΜΗΕ και οι φορείς τους οποίους αυτός διαδέχθηκε (η Γενική Διεύθυνση Μεταφοράς της ΔΕΗ και ο ΔΕΣΜΗΕ) έχουν υλοποιήσει την τελευταία πενταετία σημαντικότατα έργα νέων διασυνδέσεων, όπως η δεύτερη Γ.Μ. 400 kv με την ΠΓΔΜ και η Γ.Μ. 400 kv με την Τουρκία. Επίσης, ο ΑΔΜΗΕ θα υλοποιήσει έγκαιρα και δεύτερη διασύνδεση με τη Βουλγαρία (όπως αναφέρεται στο ΔΠΑ), εφόσον υπάρξει δεσμευτική συμφωνία με τον αντίστοιχο εκεί Διαχειριστή. Επιπρόσθετα, το ο ΔΕΣΜΗΕ είχε έρθει σε επαφή με την αντίστοιχη Ιταλική πλευρά για ενίσχυση (διπλασιασμό ισχύος) της Διασύνδεσης Συνεχούς Ρεύματος, χωρίς όμως ανταπόκριση. Η υφιστάμενη μεταφορική ισχύς από τη χώρα μας προς Βορρά είναι ήδη πολύ υψηλή. Περιορισμοί τίθενται από γειτονικά δίκτυα και όχι από τις διασυνδέσεις της χώρας μας. 5

6 9. Έργα 400 kv στην Πελοπόννησο ΔΕΗ Σύμφωνα με την Προσφορά Σύνδεσης με το Σύστημα της Μονάδας V της Μεγαλόπολης, τα έργα που αναφέρονται πιο κάτω είναι «έργα ενίσχυσης του Συστήματος 400 kv στη περιοχή», ήτοι εντάσσονται στην περιουσιακή βάση του ΑΔΜΗΕ και το κόστος υλοποίησης αυτών θα βαρύνει τον ΑΔΜΗΕ. Επομένως απαιτείται να γίνουν οι ακόλουθες τροποποιήσεις : Στη σελ. 32, παρ.2, να αντικατασταθεί η έκφραση «Την επέκταση του Συστήματος 400 kv προς την Πελοπόννησο» ως εξής: «Την ενίσχυση του Συστήματος 400 kv προς την Πελοπόννησο». Στη σελ. 39, παρ , να αντικατασταθεί ο τίτλος: «Επέκταση Συστήματος 400 kv προς την Πελοπόννησο» ως εξής: «Ενίσχυση Συστήματος 400 kv προς την Πελοπόννησο» Στη σελ. 40, παρ , στη δεύτερη παράγραφο, να αντικατασταθεί η έκφραση: «Τα έργα επέκτασης των 400 kv στην Πελοπόννησο.» ως εξής: «Τα έργα ενίσχυσης των 400 kv στην Πελοπόννησο.» Η έκφραση «ενίσχυση του Συστήματος προς την Πελοπόννησο» δεν είναι δόκιμη. Ούτως ή άλλως, δεν δικαιολογείται οποιαδήποτε ανησυχία παρανόησης στο χαρακτηρισμό των έργων. Ο τίτλος «έργα επέκτασης του Συστήματος 400 kv προς την Πελοπόννησο» αποτελεί απλώς σύντομη περιγραφή των έργων που απαιτούνται για την επέκταση του υφιστάμενου Συστήματος 400 kv προς την Πελοπόννησο και δε σχετίζεται σε καμία περίπτωση με τον τρόπο ανάκτησης των δαπανών υλοποίησης. Ο τίτλος αυτός είναι παντελώς άσχετος με το χαρακτηρισμό κάποιων έργων ως «έργα επέκτασης για σύνδεση Χρήστη», με την έννοια των Άρθρων 238, 270 και 273 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ, που υποδηλώνει σαφώς τον τρόπο ανάκτησης των δαπανών υλοποίησης (επιβάρυνση του Χρήστη εν προκειμένω). Σε κάθε περίπτωση, ο χαρακτηρισμός των έργων ως «έργα ενίσχυσης» ή «έργα επέκτασης για σύνδεση», καθορίζεται μονοσήμαντα από τον κωδικό του έργου που παρατίθεται στην πρώτη στήλη των πινάκων έργων (υπόμνημα κωδικών στην παράγραφο Ι.2 του Παραρτήματος Ι) 10. Παλαιότητα εξοπλισμού Συστήματος Μεταφοράς ΕΛΙΚΑ Ως γνωστόν, οι υπάρχουσες Γ.Μ. 150kV ελαφρού τύπου και βαρέος τύπου έχουν σχεδιαστεί στις αρχές της δεκαετίας του 1950 από την EBASCO, οι Γ.Μ. 400kV διδύμων αγωγών ανά φάση έχουν σχεδιασθεί στο τέλος της δεκαετίας του 60 αρχές του 70 από τη ΔΕΗ, Δ/νση Μελετών Συστήματος, η δε Γ.Μ. 400kV τριπλών αγωγών ανά φάση έχει σχεδιασθεί στα μέσα της δεκαετίας του 80 από τη ΔΕΗ, Δ/νση Μελετών Συστημάτων Παραγωγής Μεταφοράς. Οι Γ.Μ. σχεδιάζονται για να καλύψουν μία τριακονταετία. Βάσει του ΔΠΑ οι τύποι της Γ.Μ. 150kV θα καλύψουν περίοδο ζωής τουλάχιστον ογδόντα τριών ετών, οι Γ.Μ. 400kV διδύμων αγωγών ανά φάση θα καλύψουν περίοδο ζωής τουλάχιστον πενήντα τριών ετών, οι δε Γ.Μ. 400kV τριπλών αγωγών ανά φάση θα καλύψουν περίοδο ζωής τουλάχιστον σαράντα ετών. Οι οικονομικές και περιβαλλοντικές συνέπειες της καθυστέρησης επανασχεδίασης του Συστήματος Μεταφοράς (Γ.Μ. και Υ/Σ) είναι πρόδηλες (πολλά δις ευρώ θα επιβαρύνουν την Εθνική μας Οικονομία). Είναι διεθνώς παραδεκτό, ότι η τακτική συντήρηση του υφιστάμενου εξοπλισμού του Συστήματος Μεταφοράς και η λειτουργία του εντός των προβλεπομένων από τις προδιαγραφές ορίων, καθιστούν δυνατή την αποδοτική χρησιμοποίησή του και πέραν της τυποποιημένης διάρκειας ζωής του. Το γεγονός αυτό επιτρέπει στον ΑΔΜΗΕ να πραγματοποιεί την αντικατάσταση του παλαιού εξοπλισμού σταδιακά και κυρίως παράλληλα με έργα ανάπτυξης του Συστήματος που υλοποιούνται στα ίδια σημεία, όπως π.χ. αναβαθμίσεις Γ.Μ. απλού κυκλώματος σε Γ.Μ. διπλού κυκλώματος, υπογειοποίηση εναέριων Γ.Μ., αναβάθμιση απλοποιημένων πυλών σε πλήρεις πύλες. Πέραν τούτων, δεν είναι αμελητέα και η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών για τα νέα έργα ανάπτυξης του Συστήματος (Υ/Σ και ΚΥΤ GIS, Γ.Μ. με αγωγούς ελαφρού τύπου με αυξημένο θερμικό όριο, πύλες συνεπτυγμένου τύπου κλπ.), που έχει ήδη ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια και θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Πλείστες τέτοιες αναβαθμίσεις υλοποιούνται και περιλαμβάνονται στο ΔΠΑ. Με τον τρόπο αυτόν, αποφεύγεται η κατάρτιση ενός δαπανηρού προγράμματος μαζικής και εκτεταμένης αντικατάστασης υφιστάμενου εξοπλισμού που λειτουργεί ικανοποιητικά. Δηλαδή, αποφεύγεται η κατασπατάληση οικονομικών πόρων. 11. Εισαγωγή επιπέδου τάσεως 30 kv ΕΛΙΚΑ Προτείνεται η σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών και η εισαγωγή επιπέδου τάσεως 30kV στην Μ.Τ. (Υ/Σ 150/30kV), το οποίο παρουσιάζει ποικίλα πλεονεκτήματα από τεχνική και οικονομική σκοπιά π.χ. μικρότερες απώλειες ενέργειας και μικρότερο κόστος αρχικής επένδυσης για την ίδια ονομαστική ικανότητα μεταφοράς με αντίστοιχο δίκτυο Μ.Τ. 20kV. Το θέμα δεν αφορά το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς. Το επίπεδο τάσεως 30kV αφορά το Δίκτυο Διανομής. 6

7 12. Εξομοίωση ΔΕΔΔΗΕ με λοιπούς Χρήστες ΔΕΗ Στον πίνακα Ο3 (σελ ) γίνεται αναφορά στα έργα «επέκτασης για σύνδεση Χρηστών ή Δικτύου» τα οποία και θα χρηματοδοτηθούν από τους χρήστες του Συστήματος. Στους χρήστες Συστήματος συμπεριλαμβάνεται και η ΔΕΗ (Ορυχεία, Παραγωγή και ΕΔΔΗΕ), έργα της οποίας αναφέρονται στον συγκεκριμένο πίνακα (Αναδιάταξη Γ.Μ λόγω επέκτασης των Ορυχείων Πτολεμαΐδας, σύνδεση ΥΗΣ Ιλαρίωνα με το Σύστημα, νέοι υποσταθμοί). Στον πίνακα συμπεριλαμβάνονται επίσης τα σημαντικά έργα διασύνδεσης Κυκλάδων και κατασκευής Υ/Σ επί των νήσων, συνολικού κόστους 15 εκατ., για τα οποία απαιτούνται διευκρινίσεις αν αφορούν μόνο τον ΔΕΔΔΗΕ ή/και άλλους χρήστες. Το κόστος σύνδεσης των έργων αυτών, εφόσον χαρακτηρίζονται ως «έργα επέκτασης», δεν θα μπορεί να ανακτηθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ αφού τα έργα θα περιέλθουν χωρίς αντάλλαγμα στην ιδιοκτησία του ΑΔΜΗΕ, χωρίς να μπορούν να ενσωματωθούν στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση του ΔΕΔΔΗΕ. Κατά συνέπεια η ΔΕΗ Α.Ε., ως μητρική εταιρεία, θα κληθεί να επιβαρυνθεί κατά τρόπο μη ανταγωνιστικό σε σχέση με λοιπούς παραγωγούς και προμηθευτές, για επενδύσεις που αφορούν το Δίκτυο (δηλ. το σύνολο της κατανάλωσης Η/Ε) αφού η θυγατρική εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ θα ανατρέχει στη μητρική για χρηματοδότηση, ελλείψει περιουσιακών στοιχείων. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι η ΔΕΗ δεν είναι δυνατόν να καταβάλλει κόστη για περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν θα περιλαμβάνονται στα πάγιά της. Κατά συνέπεια προτείνεται: Να συνεχίσει ο ΑΔΜΗΕ να χρηματοδοτεί τα έργα σύνδεσης των Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ ΔΕΔΔΗΕ, αυτά να περιέρχονται στην κυριότητά του ώστε να συνεχίσει να απολαμβάνει τα επενδυτικά πλεονεκτήματα που προαναφέρθηκαν, χωρίς παράλληλα να δημιουργούνται ανισοβαρείς επιπτώσεις για τον ΔΕΔΔΗΕ ή τη ΔΕΗ. Τα εν λόγω πάγια να εντάσσονται με ειδικό τρόπο στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση του ΑΔΜΗΕ (π.χ. σε ειδικό παράρτημα της ΡΠΒ ή με ειδικό χαρακτηρισμό στο Μητρώο Παγίων του ΑΔΜΗΕ), ώστε το κόστος που σχετίζεται με αυτά (αποσβέσεις, κόστος κεφαλαίου ) να προσδιορίζεται διακριτά και η χρέωση που προκύπτει για την ανάκτηση του παραπάνω κόστους να ενσωματώνεται στις χρεώσεις χρήσης του ΕΔΔΗΕ, όπως άλλωστε χρειάζεται να συμβαίνει και για το σχετικό κόστος εκμετάλλευσης των συνδέσεων ΥΤ & των Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ ΔΕΔΔΗΕ. Να προωθηθούν οι αναγκαίες τροποποιήσεις στα άρθρα του σχετικού Κώδικα, ώστε να αντικατοπτρίζουν την προφανή ιδιαιτερότητα του Δικτύου ως ειδικού Χρήστη. Ο χαρακτηρισμός των έργων που περιλαμβάνονται στο ΔΠΑ είτε ως «έργα ενίσχυσης», είτε ως «έργα επέκτασης για σύνδεση Χρηστών» έγινε με βάση το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο (Άρθρο 2 παρ. 3(λ) του Ν. 4001/2011). 1. Στις προηγούμενες εγκεκριμένες ΜΑΣΜ, τα έργα των Υ/Σ που ζητούσε ο Διαχειριστής Δικτύου και των Γ.Μ. για τη σύνδεσή τους με το Σύστημα, είχαν περιληφθεί στην κατηγορία των έργων επέκτασης για σύνδεση Χρηστών. 2. Η ΡΑΕ δεν περιλαμβάνει τις δαπάνες των υπόψη έργων στον υπολογισμό της ετήσιας Χρέωσης Χρήσης του Συστήματος. 3. Ο μηχανισμός ανάκτησης του κόστους των έργων επέκτασης για σύνδεση Υ/Σ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ είναι πιο σωστό να εμπλέκει μόνον το φορέα που αιτείται τη σύνδεση και όχι τον ΑΔΜΗΕ. Κατά συνέπεια, αντί της προτεινόμενης από τη ΔΕΗ Α.Ε. τροποποίησης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, θα ήταν πιο λογική μία πολύ απλούστερη τροποποίηση που δεν εμπλέκει τον ΑΔΜΗΕ και που συνίσταται στην ακόλουθη προσθήκη: «Το κόστος υλοποίησης των έργων σύνδεσης για τους νέους υποσταθμούς 150 kv/μ.τ. αρμοδιότητας του Διαχειριστή Δικτύου βαρύνει τον Κύριο του Δικτύου, ο οποίος ακολούθως ανακτά το κόστος αυτό μέσω της χρέωσης χρήσης του Δικτύου.» 4. Τυχόν συμπερίληψη των έργων κατασκευής Υ/Σ ΔΕΔΔΗΕ και σύνδεσής τους με το Σύστημα στα έργα ενίσχυσης, θα μεταφέρει την ευθύνη για την εξασφάλιση χρηματοδότησής τους στον ΑΔΜΗΕ. Αυτό θα έχει σαν επακόλουθο να μην υφίσταται ουσιαστικό κίνητρο για διερεύνηση άλλων εναλλακτικών λύσεων (όπως για παράδειγμα ενίσχυση των Δικτύων Διανομής), καθώς η κατασκευή νέων Υ/Σ θα συνιστά εξ ολοκλήρου δαπάνη μόνο για τον ΑΔΜΗΕ. 13. Διορθώσεις ΕΛΙΚΑ ΔΕΗ Σχετικά με το έργο του Ομίλου ΕΛΙΚΑ που αφορά στην εγκατάσταση αιολικών σταθμών επί της Εύβοιας και στη διασύνδεσή τους μέσω γραμμής υψηλής τάσης στο ΚΥΤ Παλλήνης (Έργο Καφηρέα), η γραμμή υψηλής τάσης επί της Αττικής (Ραφήνα έως ΚΥΤ Παλλήνης) προβλέπεται να υλοποιηθεί με υπόγεια καλώδια 150kV και όχι με εναέρια Γ.Μ., τύπου 2Β/150kV, όπως απεικονίζεται στο χάρτη του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ). Χρήζουν τροποποίησης οι ακόλουθες εκφράσεις : Στη σελ. 132 παρ ΚΥΤ.Σ.4, να αντικατασταθεί η έκφραση «2ΑΜΣ + πηνία 30kV» ως εξής: «4ΑΜΣ + πηνία 30kV» Στη σελ. 161 να αντικατασταθεί η έκφραση «Αρχικός εξοπλισμός» ΚΥΤ.Σ.4 αντί για «2ΑΜΣ + πηνία 30kV» ως εξής: «4ΑΜΣ + πηνία 30kV». Επίσης στη στήλη «Παρατηρήσεις» να αντικατασταθεί η έκφραση «ΚΥΤ κλειστού τύπου GIS» ως εξής: «ΚΥΤ ανοιχτού τύπου» Στη σελ. 202 και στη στήλη «Αρχικός εξοπλισμός» ΚΥΤ.Σ.4 να αντικατασταθεί η έκφραση «2ΑΜΣ + πηνία 30kV» ως εξής : «4ΑΜΣ + πηνία 30kV». Επίσης στη στήλη «Παρατηρήσεις», να αντικατασταθεί η έκφραση «ΚΥΤ κλειστού τύπου GIS» ως εξής: «ΚΥΤ ανοιχτού τύπου» Πρέπει να ληφθεί υπόψη στον προγραμματισμό και να συμπεριληφθεί στον Πίνακα IV - Αδειοδοτημένες Συμβατικές Μονάδες Παραγωγής στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, στην κατηγορία «Θερμοηλεκτρικοί Σταθμοί (Λιγνίτης)» της ΔΕΗ Α.Ε. η αδειοδοτημένη Μονάδα της ΔΕΗ «ΑΗΣ Μελίτης -Μονάδα ΙΙ» στη Φλώρινα, δεδομένου ότι τον Ιούλιο του 2009 εκδόθηκε από το ΥΠΑΝ (νυν ΥΠΕΚΑ) η υπ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/2910/28976/ Απόφαση για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων της Άδειας Παραγωγής για την εγκατάσταση ατμοηλεκτρικής Μονάδας της ΔΕΗ Α.Ε. στον ΑΗΣ Μελίτης (Μονάδα ΙΙ) στη Φλώρινα μικτής ονομαστικής ισχύος 450 MW με καύσιμο λιγνίτη και Άδεια Διανομής Θερμικής Ενέργειας ισχύος 70 MWth για τηλεθέρμανση. Επίσης, στον υπόψη Πίνακα IV, στην κατηγορία «Θερμοηλεκτρικοί Σταθμοί (Φυσικό Αέριο)» της ΔΕΗ Α.Ε., να διαγραφεί η Μονάδα Πτολεμαΐδα, στη γεωγραφική θέση ΚΥΤ Πτολεμαΐδας, ισχύος 660 MW. Έχουν γίνει οι απαραίτητες διορθώσεις στα αντίστοιχα μέρη του τεύχους ΔΠΑ (Κείμενο, Πίνακες, Χάρτης) 7

8 14. Μελέτες σκοπιμότητας κόστος προγράμματος ΕΚΠΟΙΖΩ Σύμφωνα με το Άρθρο 108 του Ν. 4001/2011, το ΔΠΑ πρέπει να παρέχει τεχνοοικονομική ανάλυση σκοπιμότητας για τα σημαντικά έργα μεταφοράς, η έναρξη υλοποίησης των οποίων προβλέπεται μέσα στην επόμενη τριετία. Στο υπό διαβούλευση ΔΠΑ δεν περιλαμβάνονται σχετικές αναλύσεις για κανένα από τα προτεινόμενα έργα. Λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας κρίνεται απαραίτητο να ενημερωθούν οι καταναλωτές, οι οποίοι και επιβαρύνονται με το κόστος των έργων, για το κατά πόσο τα έργα του ΔΠΑ θα βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών που τους παρέχεται ή θα μειώσουν μεσοπρόθεσμα το συνολικό κόστος του ηλεκτρικού συστήματος. Πέραν τούτου, η τεχνοοικονομική ανάλυση σκοπιμότητας θα έπρεπε να αφορά όχι μόνον τα σημαντικά έργα, αλλά όλα τα έργα του ΔΠΑ. Η τεχνοοικονομική ανάλυση θα πρέπει να επιτρέπει την ιεράρχηση των έργων, ώστε ο ΑΔΜΗΕ να προωθεί μόνον τα έργα με το μεγαλύτερο όφελος και να αναβάλλει τα έργα μικρότερου οφέλους, με τελικό σκοπό των περιορισμό των επενδύσεων και των σχετικών δαπανών και συνεπακόλουθα την ελάφρυνση του καταναλωτή. Η ένταξη των έργων μεταφοράς δεν αποτιμάται πάντοτε με στενά οικονομικά κριτήρια. Υπάρχουν έργα, τα οποία είναι εξόχως σημαντικά για πολλούς λόγους (βελτίωση αξιοπιστίας, δυνατότητα ανάπτυξης παραγωγής από ΑΠΕ, μείωση απωλειών κλπ.), αλλά για την υλοποίησή τους απαιτούνται ιδιαίτερα χρονοβόρες διαδικασίες περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων και απαλλοτριώσεων. Συνεπώς, η υλοποίηση τέτοιων έργων τίθεται χρονικά μετά την υλοποίηση άλλων έργων που είναι σε προχωρημένο στάδιο κατασκευής, χωρίς αυτό κατ ανάγκη να αντικατοπτρίζει την ιεράρχηση των έργων από πλευράς σπουδαιότητας. Η σκοπιμότητα των έργων αξιολογείται σε σχέση με την ικανοποίηση των κριτηρίων ασφαλείας λειτουργίας του Συστήματος, όπως καθορίζονται στο Κεφάλαιο 51 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ. Η βασική υποχρέωση του ΑΔΜΗΕ είναι να αναπτύσσει το Σύστημα ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες κάλυψης της ζήτησης, καθώς και οι ευρύτερες ανάγκες ανάπτυξης νέου παραγωγικού δυναμικού. Στο πλαίσιο εναρμόνισης με τους εθνικούς στόχους που έχουν τεθεί για την ένταξη ΑΠΕ μεγάλης συνολικής ισχύος, καθώς και την ανάπτυξη των διεθνών διασυνδέσεων στο πλαίσιο της ενοποίημένης Ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, επιχειρήθηκε η αξιολόγηση της σκοπιμότητας των έργων στη βάση των γενικών κατευθυντήριων γραμμών που περιλαμβάνονται στο σχέδιο της μεθοδολογίας του ENTSO-E για εκπόνηση μελετών κόστους-οφέλους (Guidelines for Cost Benefit Analysis for Grid Development Projects) και οι οποίες συνοψίζονται στα ακόλουθα: Βελτίωση της ασφάλειας τροφοδότησης Μείωση των Απωλειών του ΕΣΜΗΕ Αύξηση της μεταφορικής ικανότητος Αύξηση της ικανότητας απορρόφησης παραγωγής ΑΠΕ Μείωση του κόστους παραγόμενης ενέργειας Επιδίωξη της μεθοδολογίας του ENTSO-E είναι η εφαρμογή των πιο πάνω κριτηρίων σε διασυνδέσεις μεταξύ χωρών ή σε μεγάλα έργα που αποσκοπούν στην επίτευξη πολύ μεγάλης διείσδυσης ΑΠΕ. Η ποσοτική αποτίμηση των πιο πάνω σε έργα μικρότερης κλίμακας δεν είναι πάντοτε εφικτή. Για κάθε ομάδα έργων που έχουν ενταχθεί στο ΔΠΑ επεξηγούνται (στα κεφ. 3.3 και 3.4 και τους πίνακες Ο1 και Ο2) οι στόχοι που ικανοποιούνται από αυτά. Λόγω της μείωσης της ζήτησης, ως αποτέλεσμα της οικονομικής ύφεσης και του χαμηλού ρυθμού μελλοντικής εξέλιξης, η υλοποίηση πολλών έργων Μεταφοράς που περιλαμβάνονταν σε προγενέστερες ΜΑΣΜ, όπως και οι αντίστοιχες επενδυτικές δαπάνες, έχουν ήδη μετατεθεί χρονικά. Στο τεύχος ΔΠΑ που υποβάλλεται στη ΡΑΕ, έχει περιληφθεί αναλυτική έκθεση σκοπιμότητας για τρία σημαντικά έργα της πρώτης τριετίας, δηλαδή τη Γ.Μ. 400 kv ΚΥΤ Φιλίππων ΚΥΤ Λαγκαδά, τον πρώτο άξονα 400 kv προς την Πελοπόννησο και το έργο διασύνδεσης των Κυκλάδων. Η έκθεση περιλαμβάνει και την αποτίμηση των οικονομικών ωφελειών από την υλοποίηση των έργων αυτών. Τα έργα αυτά καλύπτουν περίπου το 85% των δαπανών των έργων ενίσχυσης του Συστήματος της πρώτης τριετίας Ειδικά για το έργο Διασύνδεσης των Κυκλάδων έχει πραγματοποιηθεί μία εκτενής ανάλυση σκοπιμότητος, η οποία περιλαμβάνεται σε ξεχωριστό παράρτημα του ΔΠΑ που υποβάλλεται στη ΡΑΕ. 8

ΕΛΕΤΑΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Μέλος της European Wind Energy Association

ΕΛΕΤΑΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Μέλος της European Wind Energy Association ΕΛΕΤΑΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μέλος της European Wind Energy Association Αθήνα 17 Μαρτίου 2014 Προς: ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Δυρραχίου 89 & Κηφισού, 104 43 ΑΘΗΝΑ Κοινοποίηση: 1. Υφυπουργό ΠΕΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί του Σχεδίου Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ)

Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί του Σχεδίου Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί του Σχεδίου Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) για την περίοδο 2014-2023 Στους παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακός Σχεδιασμός Κρήτης Αναπτυξιακές Προοπτικές»

«Ενεργειακός Σχεδιασμός Κρήτης Αναπτυξιακές Προοπτικές» «Ενεργειακός Σχεδιασμός Κρήτης Αναπτυξιακές Προοπτικές» ΧΑΝΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙ Ηράκλειο 22&23 Απρίλη 2016 Καθ. Νίκος Χατζηαργυρίου Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ηλεκτρικό Σύστημα Κρήτης Τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014 Η ΡΑΕ στο πλαίσιο της σχετικής γνωµοδοτικής διαδικασίας θέτει σε δηµόσια διαβούλευση το τελικό σχέδιο της ΜΑΣΜ για τα έτη 2010-2014 το οποίο υπέβαλε ο ΕΣΜΗΕ. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 308 / Για την Μελέτη Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 308 / Για την Μελέτη Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 308 / 2008 Για την Μελέτη Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ)

Διαβάστε περισσότερα

- Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ. Παπαγεωργίου - Γρ. Γενικού Γραμματέα κ. Κ. Μαθιουδάκη

- Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ. Παπαγεωργίου - Γρ. Γενικού Γραμματέα κ. Κ. Μαθιουδάκη Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: inf@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 07/12/2012 Προς: Κοινοπ/ση: Θέμα: ΥΠΕΚΑ - Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη υποδομών Μεταφοράς και Διανομής στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα

Ανάπτυξη υποδομών Μεταφοράς και Διανομής στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα Φώτιος Ε. Καραγιάννης Διευθυντής Γραφείου Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ O μακροχρόνιος προγραμματισμός των απαιτουμένων έργων

Διαβάστε περισσότερα

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α. Κορωνίδης Διεύθυνση Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστήματος ΑΔΜΗΕ a.koronidis@admie.gr ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Χαρακτηρισμός της Πελοποννήσου ως περιοχής με κορεσμένο δίκτυο για απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ INVESTING IN ENERGY 2015 Tρίτη 13 Οκτωβρίου 2015 Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ Γ. Καμπούρης Διευθυντής Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστήματος ΑΔΜΗΕ kabouris@admie.gr ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΔΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Η Διείσδυση των ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Δίκτυο και οι Εθνικοί Στόχοι για το 2020 Γιάννης Χατζηβασιλειάδης, ΓΓ ΙΕΝΕ

Η Διείσδυση των ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Δίκτυο και οι Εθνικοί Στόχοι για το 2020 Γιάννης Χατζηβασιλειάδης, ΓΓ ΙΕΝΕ Η Διείσδυση των ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Δίκτυο και οι Εθνικοί Στόχοι για το 2020 Γιάννης Χατζηβασιλειάδης, ΓΓ ΙΕΝΕ Η ανάπτυξη των ΑΠΕ: Κυρίαρχο θέμα στις επόμενες δεκαετίες. Είμεθα στην αρχή και πρέπει να θέσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Η παρουσίαση με μια ματιά Ευρωπαϊκός και εθνικός στόχος για ΑΠΕ Παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα και ιδίως στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε ΑΠΕ: Σύντομη επισκόπηση με ειδική αναφορά στην αδειοδότηση αιολικών στην Εύβοια. Γεωργία Λ. Γληνού Συντονίστρια Ομάδας Α.Π.Ε.

Επενδύσεις σε ΑΠΕ: Σύντομη επισκόπηση με ειδική αναφορά στην αδειοδότηση αιολικών στην Εύβοια. Γεωργία Λ. Γληνού Συντονίστρια Ομάδας Α.Π.Ε. Επενδύσεις σε ΑΠΕ: Σύντομη επισκόπηση με ειδική αναφορά στην αδειοδότηση αιολικών στην Εύβοια Γεωργία Λ. Γληνού Συντονίστρια Ομάδας Α.Π.Ε. 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΕ ΤΟ 2008 ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ (Ι) Πηγή: REN21,

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Παπαδόπουλος Ομ. Καθ. ΕΜΠ

Μιχάλης Παπαδόπουλος Ομ. Καθ. ΕΜΠ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μιχάλης Παπαδόπουλος Ομ. Καθ. ΕΜΠ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Μέχρι το 1950, η ηλεκτροδότηση όλης της χώρας γινόταν με περίπου 350 Αυτόνομους Σταθμούς Παραγωγής, συνήθως ένα,, εγκατεστημένο

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά

Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά Α. Ζαμπέλη, Οικονομολόγος Σ. Πανταβού, Μηχ/νος Μηχ/κος Η παρουσίαση με μια ματιά Εθνικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ Άρθρο 229 Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ (ΔΠΑ)Μελέτη Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) 1. Ο Διαχειριστής του Συστήματος εκπονεί και δημοσιεύει σε ετήσια βάση Δεκαετές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

tkoronides@desmie.gr

tkoronides@desmie.gr tkoronides@desmie.gr 1 Περιεχόμενα Παρουσίασης Διασυνδεμένο Σύστημα της Χώρας Παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξη του Συστήματος Συμβάντα παρελθόντος Μέτρα Ανάπτυξη Συστήματος στο Νότο Συμπεράσματα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 280/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 280/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 280/2016 Έγκριση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1396/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1396/2010 Πειραιώς 132 115 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@raegr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1396/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ Καταρχήν επισημαίνεται ότι δεν έχει δημιουργηθεί ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ:

ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ: ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διασυνδέσεις Νησιών και Ενσωμάτωση ΑΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Δ/ντής Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. - κ. Ι. Θεοδωρακόπουλο, Δ/ντα Σύμβουλο. 2. ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. - κ. Ε. Λεκατσά, Πρόεδρο Δ.Σ. 3. ΔΕΗ Α.Ε.

ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. - κ. Ι. Θεοδωρακόπουλο, Δ/ντα Σύμβουλο. 2. ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. - κ. Ε. Λεκατσά, Πρόεδρο Δ.Σ. 3. ΔΕΗ Α.Ε. Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 26/10/2007 Προς: ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. - κ. Ι. Θεοδωρακόπουλο, Δ/ντα Σύμβουλο Κοινοποίηση: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δρ. Νίκος Βασιλάκος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Παραγωγών Ενέργειας από ΑΠΕ (EREF) ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Η διαβούλευση δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της ΡΑΕ στις Γενικές Παρατηρήσεις

Εισαγωγή. Η διαβούλευση δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της ΡΑΕ στις Γενικές Παρατηρήσεις Σχόλια ΑΔΜΗΕ στο κείμενο της δεύτερης δημόσιας διαβούλευσης επί της πρότασης της ΡΑΕ για τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ Εισαγωγή Στο παρόν κείμενο γίνεται κατ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη του δικτύου είναι πρώτη προτεραιότητα για την καλή και ασφαλή του λειτουργία, όµως πρέπει να προκύψουν έργα:

Η ανάπτυξη του δικτύου είναι πρώτη προτεραιότητα για την καλή και ασφαλή του λειτουργία, όµως πρέπει να προκύψουν έργα: Κύριοι, Στα πλαίσια της ηµόσιας ιαβούλευσης για το εκαετές Πρόγραµµα Ανάπτυξης ( ΠΑ) του ΕΣΜΗΕ για τα έτη 2010-2014, θα θέλαµε να διατυπώσουµε τις απόψεις µας σχετικά µε τα δίκτυα υψηλής τάσης. Στους µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα:

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα: 25/4/2014 Πόρισμα Α φάσης της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/3490/οικ.23982/30.12.2013 για τη διερεύνηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ CHAIRMAN AND CEO, PUBLIC POWER CORPORATION, GREECE TO THE GREEK EU PRESIDENCY SUMMIT «THE SEA OF EUROPE: ROUTING THE MAP FOR ECONOMIC GROWTH» ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ 2244/94 : Ρύθµιση θεµάτων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, από Συµβατικά Καύσιµα και άλλες διατάξεις Oί ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) - αιολική, ηλιακή, γεωθερµία,

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 343/2014 Θέση σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών των πετρελαϊκών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) με υψηλή διείσδυση ΑΠΕ

Διαχείριση Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) με υψηλή διείσδυση ΑΠΕ Διαχείριση Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) με υψηλή διείσδυση ΑΠΕ Καθ. Νίκος Χατζηαργυρίου Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Αθήνα 24-25 Νοεμβρίου 2016 Συνέδριο για Βιώσιμες Ενεργειακές Εφαρμογές στα Νησιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Νησί που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης. Μόνιμος πληθυσμός (απογρ. 2011) 680.000 κάτοικοι. Ελκυστικός τουριστικός προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μιχάλης Θωμαδάκης Αντιπρόεδρος Β της ΡΑΕ. Βασικά σημεία ομιλίας κατά την Ημερίδα «Ενέργεια: ο νέος επενδυτικός χάρτης»

Δρ. Μιχάλης Θωμαδάκης Αντιπρόεδρος Β της ΡΑΕ. Βασικά σημεία ομιλίας κατά την Ημερίδα «Ενέργεια: ο νέος επενδυτικός χάρτης» Δρ. Μιχάλης Θωμαδάκης Αντιπρόεδρος Β της ΡΑΕ Βασικά σημεία ομιλίας κατά την Ημερίδα «Ενέργεια: ο νέος επενδυτικός χάρτης» Της Εφημερίδας «Απογευματινή» Τρίτη, 30 Ιουνίου 2009 ΕΒΕΑ 1. Γενική αναφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 332 / Για τη Μελέτη Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 332 / Για τη Μελέτη Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 332 / 2010 Για τη Μελέτη Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου 2010-2014

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση: «Η Ηλεκτρική Ενέργεια στα. Νησιά. Αυτονομία ή Διασύνδεση;»

Εισήγηση: «Η Ηλεκτρική Ενέργεια στα. Νησιά. Αυτονομία ή Διασύνδεση;» 6ο Συνέδριο Περιφερειακών Τμημάτων ΤΕΕ Χαλκίδα 5-6-7 Ιούνη 2008 Εισήγηση: «Η Ηλεκτρική Ενέργεια στα Νησιά. Αυτονομία ή Διασύνδεση;» Εισηνη^: Ε. Σπίθας ΑΤΜ Ηλεκτρικό Σύστημα Ελλάδος * Εθνικό Σύστημα Διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κωστής Χριστοδούλου Μέλος ΡΑΕ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κωστής Χριστοδούλου Μέλος ΡΑΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κωστής Χριστοδούλου Μέλος ΡΑΕ kostis@rae.gr EnergyReS 2008 Αθήνα, 11.04.2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σημερινή κατάσταση- εθνικός στόχος για τα έτη 2010-2020 Μέτρα πολιτικής για την

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Ομιλία της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη, στο 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

με Θέμα : ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ξενοδοχείο ATHENAEUM INTERCONTINENTAL Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011

με Θέμα : ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ξενοδοχείο ATHENAEUM INTERCONTINENTAL Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ ΣTO ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ : Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» με Θέμα : ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 678/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 678/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 678/2014 «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικό Πρόγραμμα της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής Φώτιος Ε. Καραγιάννης Διευθυντής ΔΜΚΘ

Επενδυτικό Πρόγραμμα της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής Φώτιος Ε. Καραγιάννης Διευθυντής ΔΜΚΘ Επενδυτικό Πρόγραμμα της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής Φώτιος Ε. Καραγιάννης Διευθυντής ΔΜΚΘ Αθήνα, 24 1 2013 Αποστολή της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής (ΓΔ/Π) Η λειτουργία και συντήρηση των Θερμοηλεκτρικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστικά θέματα για το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς και τις Διασυνδέσεις

Ρυθμιστικά θέματα για το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς και τις Διασυνδέσεις Ρυθμιστικά θέματα για το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς και τις Διασυνδέσεις ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κ. Περράκης Περιεχόμενα 1. Επίκαιρα θέματα για το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς και τις Διασυνδέσεις 2. Το

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκλησή σας για να απευθύνω

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές και εμπορικές στέγες

Φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές και εμπορικές στέγες Φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές και εμπορικές στέγες Νέες προοπτικές με την Phoenix Solar Μεγάλες στέγες, μεγάλες δυνατότητες Η τεχνογνωσία μας είναι το μυστικό της επιτυχίας σας Βλέπουμε τις στέγες με άλλη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την εγκατάσταση μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία,

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία, Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κέντρο Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής και την Capital Link για αυτήν την πρωτοβουλία ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε μία χρονική στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια συμμετεχόντων Σχόλια-Αξιολόγηση ΡΑΕ Αποδοχή

Σχόλια συμμετεχόντων Σχόλια-Αξιολόγηση ΡΑΕ Αποδοχή Σχόλια συμμετεχόντων Σχόλια-Αξιολόγηση ΡΑΕ Αποδοχή [Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΑΗ)]: Ζητήθηκε διευκρίνιση ως προς το σημείο 2β της μεθοδολογίας, ήτοι το μοναδιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2010 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός Αντικείμενο της Μελέτης Η παρούσα μελέτη (ΦΑΣΗ Α ) αποτελεί τη βάση του Στρατηγικού Σχεδιασμού Διασυνδέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ Του 1. Δήμου Ικαρίας, όπως εκπροσωπείται από το Δήμαρχο Ικαρίας Χριστόδουλο Σταυρινάδη ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση παρ. 4, αρ. 8, ν.3468/2006 και προσθήκη νέας παρ. 4Α

Τροποποίηση παρ. 4, αρ. 8, ν.3468/2006 και προσθήκη νέας παρ. 4Α ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΑΚΕΤΟ» ΤΗΣ ΕΛΕΤΑΕΝ Άµεση έκδοση νέων δεσµευτικών προσφορών σύνδεσης σε όλη την Ελλάδα µε εύλογη υπερδέσµευση της διαθέσιµης χωρητικότητας και ειδικό όρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Π. ΛΑΔΑΚΑΚΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Π. ΛΑΔΑΚΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Π. ΛΑΔΑΚΑΚΟΣ Τι σημαίνει «Ηλεκτρική Διασύνδεση»; Σκοπός ενός τυπικού αιολικού σταθμού είναι να τροφοδοτήσει με ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες 2003/87/ΕΚ & 2004/101/ΕΚ: Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας (ΕΣΕ) εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου & ευέλικτοι μηχανισμοί του πρωτοκόλλου του ΚΙΟΤΟ

Οδηγίες 2003/87/ΕΚ & 2004/101/ΕΚ: Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας (ΕΣΕ) εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου & ευέλικτοι μηχανισμοί του πρωτοκόλλου του ΚΙΟΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. - ΚΥΚΛΑΔΕΣ Βασιλική Τσάδαρη Χημικός Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc. Διευθύντρια Περιβάλλοντος Παραγωγής ΔΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1251/2010 Αξιοποίηση των περιθωρίων ισχύος για φωτοβολταϊκούς σταθμούς στα Μη Διασυνδεδεμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Draft for discussion purposes only

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Draft for discussion purposes only ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Draft for discussion purposes only 1 2 3 4 Οι κύριες αρµοδιότητες της ενδυναµωµένης Ρυθµιστικής Αρχής συνοψίζονται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011 Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 καιτο Υποστηρικτικό του Θεσµικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ, ΥΠΕΚΑ Μάρτιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Ηχώραµαςπαρουσίασετοκαλοκαίριτου

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών

Προς: Πίνακας Αποδεκτών Κοζάνη, 31-7-2015 Αρ. Πρωτ. : 605 Πληροφορίες : Πέτρος Αλμπάνης Προς: Πίνακας Αποδεκτών Θέμα : Παρέμβαση ΤΕΕ/ΤΔΜ για την τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας Πριν από πενήντα χρόνια, το έτος 1965, ξεκίνησε την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση επί της πρότασης της ΡΑΕ για τη Μεθοδολογία Υπολογισμού του Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ

Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση επί της πρότασης της ΡΑΕ για τη Μεθοδολογία Υπολογισμού του Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ΠΡΟΣ την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Υπόψη : Προέδρου, Δρ. Ν. Βασιλάκου elecodes-system@rae.gr Μαρούσι, 16 Μαΐου 2014 Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση επί της πρότασης της ΡΑΕ για τη Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32261 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3067 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 328/2016 Έγκριση Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»

«ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» «ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» Διαμαντής Βαχτσιαβάνος Διευθύνων Σύμβουλος EUPHORES WORKSHOP, 5 Δεκ 2013, Βουλή των Ελλήνων Προκλήσεις στις Πολιτικές των ΑΠΕ Οι

Διαβάστε περισσότερα

Η Λιγνιτική Ηλεκτροπαραγωγή στο νέο Ενεργειακό Περιβάλλον

Η Λιγνιτική Ηλεκτροπαραγωγή στο νέο Ενεργειακό Περιβάλλον Η Λιγνιτική Ηλεκτροπαραγωγή στο νέο Ενεργειακό Περιβάλλον Δ. Μετικάνης Διευθυντής Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Απόδοσης Παραγωγής 25.06.2010 Κύρια Σημεία 1. Το νέο Ενεργειακό Περιβάλλον 2. Το Επενδυτικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΡυθμιστικήΑρχήΕνέργειας

ΡυθμιστικήΑρχήΕνέργειας ΡυθμιστικήΑρχήΕνέργειας Πρέβεζα, 05 Οκτωβρίου 2012 Ανάπτυξη της Βιομάζας - Βιοαερίου στην Ελλάδα. Υφιστάμενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαμπίδης ΕιδικόςΕπιστήμοναςτηςΡΑΕ 1 Περιεχόμενα Σημερινή Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης απόφασης της ΡΑΕ για τον καθορισµό διαδικασίας παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε µονάδες παραγωγής ΑΠΕ µικρής ισχύος Υποβολή απόψεων: Χρονοδιάγραµµα:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»

«ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» «ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» Διαμαντής Βαχτσιαβάνος Διευθύνων Σύμβουλος 08 Μαΐου 2014 Προκλήσεις στις Πολιτικές των ΑΠΕ Οι ΑΠΕ ως βιώσιμη προοπτική ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

1. κ. Ι. Γιαρέντη, Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 2. κ. Γ. Κόλλια, Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

1. κ. Ι. Γιαρέντη, Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 2. κ. Γ. Κόλλια, Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 07/07/2014 Προς: Κοινοποίηση: Θέμα: Σχετικά: 1. κ. Ι. Γιαρέντη, Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο ΑΔΜΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αιολικά: 5,5 μήνες μετά την έκδοση του ν.3851/2010. Αθήνα, 26 Νοεμβρίου ΙΕΝΕ workshop

Αιολικά: 5,5 μήνες μετά την έκδοση του ν.3851/2010. Αθήνα, 26 Νοεμβρίου ΙΕΝΕ workshop Αιολικά: 5,5 μήνες μετά την έκδοση του ν.3851/2010 Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2010 ΙΕΝΕ workshop Γεωργία Λ. Γληνού Συντονίστρια Ομάδας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 1 Αιολικά πριν τον Ν.3851 Πριν την έκδοση του

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας BiogasIN ΚΑΠΕ Αθήνα, 07 Οκτωβρίου 2011 Ανάπτυξη της Βιοµάζας στην Ελλάδα. Υφιστάµενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ Αθήνα 07.10.2011 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔΕΗΑνανεώσιμεςστοδρόμοτηςΠράσινης Ανάπτυξης

ΗΔΕΗΑνανεώσιμεςστοδρόμοτηςΠράσινης Ανάπτυξης Η Αιολική Ενέργεια στην Ελλάδα- Αγορά και Εξελίξεις ΗΔΕΗΑνανεώσιμεςστοδρόμοτηςΠράσινης Ανάπτυξης Δρ. Δημήτριος Β. Κανελλόπουλος Διευθυντής Αιολικής Ενέργειας 20 Απριλίου 2010 ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. 1 Θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΕΣΑΗ. Η λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 18 Μαρτίου 2011

Παρουσίαση ΕΣΑΗ. Η λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 18 Μαρτίου 2011 Παρουσίαση ΕΣΑΗ Η λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 18 Μαρτίου 2011 Μανώλης Κακαράς, Γενικός Διευθυντής ΕΣΑΗ, Καθηγητής ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

2015-2024 ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

2015-2024 ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2024 Φεβρουάρ ιος 2014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

κ. Αρθ. Ζερβό, Πρόεδρο Δ.Σ. και Δ/ντα Σύμβουλο ΔΕΗ ΑΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

κ. Αρθ. Ζερβό, Πρόεδρο Δ.Σ. και Δ/ντα Σύμβουλο ΔΕΗ ΑΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 27.01.2011 Προς: Θέμα: Κοινοποίηση: Σχετικά: κ. Αρθ. Ζερβό, Πρόεδρο Δ.Σ. και Δ/ντα Σύμβουλο ΔΕΗ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δημήτρης Κουσκουρίδης Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. & Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ. Ενεργειακός Σύμβουλος Θεματικές Ενότητες Α. Ενεργειακό ισοζύγιο στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τελευταία ενημέρωση 29 Οκτωβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή

Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές στην ηλεκτροπαραγωγή Νίκος Μπουλαξής, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ιονύσης Παπαχρήστου, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1 Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 377/2010. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2011

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 377/2010. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την προσθήκη της Παραγράφου Δ. Αθήνα, 3/12/21 Ο Πρόεδρος Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 24% ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 25% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 6% ΛΙΓΝΙΤΗΣ 45%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 24% ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 25% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 6% ΛΙΓΝΙΤΗΣ 45% Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα Εισαγωγική γ εισήγηση η της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Ορυκτά καύσιμα που μετέχουν σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Αξιολόγηση επιτρεπόμενου εσόδου για τις ρυθμιζόμενες δραστηριότητες της μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

1.1 Αξιολόγηση επιτρεπόμενου εσόδου για τις ρυθμιζόμενες δραστηριότητες της μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Τεχνική υποστήριξη της ΡΑΕ σε θέματα κοστολόγησης, τιμολόγησης και πρόσβασης χρηστών στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 1. Αντικείμενο και Χρονοδιάγραμμα 1.1 Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

11 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων

11 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. 11 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων Αθήνα 29 Ιουνίου 2013 Αρθούρος Ζερβός Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 11 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων 1 Ανασκόπηση δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξαμήνου Αθήνα, 28 Αυγούστου 2014

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξαμήνου Αθήνα, 28 Αυγούστου 2014 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2014 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2014 Οικονομικά Αποτελέσματα Γεώργιος Αγγελόπουλος, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Ανασκόπηση &

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό Καθεστώς. & Νομοθεσία

Θεσμικό Καθεστώς. & Νομοθεσία Θεσμικό Καθεστώς & Νομοθεσία Δρ Εμμανουήλ Καραπιδάκης Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης Επιμελητής Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας ΤΕΕ-ΤΑΚ Οδηγία 2001/77/ΕΕ «Για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται

Διαβάστε περισσότερα

Ηανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα: Σημερινή κατάσταση, προβλήματα και προοπτικές

Ηανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα: Σημερινή κατάσταση, προβλήματα και προοπτικές Ηανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα: Σημερινή κατάσταση, προβλήματα και προοπτικές Ανοιχτό Forum AΠΕ/ΣΗΘ Ζάππειο, 31 Οκτωβρίου 2008 Θεόδωρος Κ. Πανάγος Αντιπρόεδρος Ρ.Α.Ε. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ηπειρωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» 1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ Α.Π.Ε: Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ

ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ Α.Π.Ε: Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ Α.Π.Ε: Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 1. 20% Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο του 2020 2. 20% εξοικονόμηση ενέργειας 3. 20% μείωση των ΑΦΘ σε σχέση με το 1990

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 1 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ΕΗ Α.Ε., προωθεί την ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 703/2008 Τροποποίηση της απόφασης 96/2007 της ΡΑΕ ως προς προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2006. Έγκριση της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου 2006-2010. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2006. Έγκριση της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου 2006-2010. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2006 Έγκριση της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου 2006-2010 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 2 α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Νησιών (ΔΔΝ)

Αποστολή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Νησιών (ΔΔΝ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΗΠΙΩΝΜΟΡΦΩΝΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 10/11/2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του προγράμματος REGEOCITIES Σύνδεση με τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις ΑΠΕ το 2020

Παρουσίαση του προγράμματος REGEOCITIES Σύνδεση με τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις ΑΠΕ το 2020 ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ REGEOCITIES Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Τεχνολογία Αιχμής για το παρόν & το μέλλον Παρουσίαση του προγράμματος REGEOCITIES Σύνδεση με τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου Δράσης

Διαβάστε περισσότερα