ΣΧΟΛΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΠΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΟΛΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΠΑ 2014-2023"

Transcript

1 1. Διασυνδέσεις νησιών και ΥΚΩ ΕΚΠΟΙΖΩ ROKAS RENEWABLES ΕΛΕΤΑΕΝ Διασύνδεση νησιών Οι χρεώσεις ΥΚΩ που επιβαρύνουν τους καταναλωτές, επιβάλλονται κατά κύριο λόγο με σκοπό την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους κατοίκους των μη διασυνδεδεμένων νησιών σε ίδιες τιμές με αυτές των κατοίκων της ηπειρωτικής χώρας. Παρά το μεγάλο ύψος των χρεώσεων ΥΚΩ, οι οποίες σύμφωνα με τη ΡΑΕ ανήλθαν το προηγούμενο έτος σε 681,7 εκατ. Ευρώ, στο υπό διαβούλευση ΔΠΑ δεν προβλέπονται ενέργειες από τον ΑΔΜΗΕ για την όσο το δυνατόν γρηγορότερη διασύνδεση των νησιών, ώστε να απαλλαγούν οι καταναλωτές από αυτήν την τεράστια επιβάρυνση. Προτεραιότητα διασύνδεσης νησιών με παράλληλη ανάπτυξη έργων ΑΠΕ Το βέλτιστο τεχνικοοικονομικό κριτήριο που πρέπει να τεθεί από τον ΑΔΜΗΕ στο σχεδιασμό των διασυνδέσεων είναι η αξιολόγηση κάθε πρότασης με γνώμονα την προκύπτουσα υπεραξία για την Ελληνική Πολιτεία, συμψηφίζοντας την εξοικονόμηση Εθνικών πόρων που καταβάλλονται για την αντιστάθμιση του υψηλού κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα νησιά (ΥΚΩ) και την ανάπτυξη ΑΠΕ σε περιοχές όπου είναι διαθέσιμος ο απαραίτητος πόρος. Διασύνδεση νησιών Τα έργα διασύνδεσης των νησιών, πέραν των άλλων, δημιουργούν σημαντική υπεραξία για την Ελληνική οικονομία και κοινωνία, συμψηφίζοντας την εξοικονόμηση εθνικών πόρων που καταβάλλονται για την αντιστάθμιση του υψηλού κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα νησιά (ΥΚΩ) και την ανάπτυξη ΑΠΕ σε περιοχές όπου υπάρχει διαθέσιμος ο απαραίτητος πόρος. Επιβάλλεται τέτοια έργα που είναι ήδη ώριμα και αφορούν κυρίως την περιοχή του Αιγαίου, να ενταχθούν στο ΔΠΑ εντός της τρέχουσας δεκαετίας και όχι μετά, όπως αναφέρεται στη σελ.116. Γενικότερα είναι αναγκαίο τα έργα αυτά να ιδωθούν υπό ένα συνολικότερο εθνικό πρίσμα δημιουργίας τέτοιων ηλεκτρικών υποδομών που θα επιτρέψουν σταδιακά την εξαγωγή της παραγόμενης αιολικής ενέργειας. Αυτό θα γίνει με την περαιτέρω ανάπτυξη των διεθνών διασυνδέσεων και τη δημιουργία κατάλληλων διασυνδετικών διαύλων μεταξύ αυτών και των έργων διασύνδεσης των νησιών. Το ΔΠΑ ορθώς εντοπίζει αυτό το θέμα στην παρ. 3.9 (Μακροπρόθεσμη Στρατηγική). Όμως απαιτείται μεγαλύτερη συγκεκριμενοποίηση των σχετικών προτάσεων που περιλαμβάνονται στο ΔΠΑ, δεδομένου ότι πλέον ο χρονικός ορίζοντάς του είναι δεκαετής. Προς την κατεύθυνση αυτή η ΕΛΕΤΑΕΝ έχει στο πρόσφατο παρελθόν καταθέσει τις προτάσεις της με αφορμή το νέο υπό κατάρτιση Κανονισμό της Ε.Ε. για τα έργα κοινού ενδιαφέροντος και ο ΑΔΜΗΕ καλείται να σταθεί αρωγός στηρίζοντας τις σχετικές προσπάθειες. Προτεραιότητα υλοποίησης έργων του Συστήματος Παράλληλα με την ασφάλεια τροφοδοσίας, είναι αναγκαία η ύπαρξη προτεραιότητας: σε έργα Συστήματος τα οποία σχετίζονται με την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ και σε έργα διασύνδεσης νησιών με παράλληλη ανάπτυξη έργων ΑΠΕ, τόσο λόγω του πολλαπλασιαστικού αναπτυξιακού τους χαρακτήρα, αλλά και επειδή σε πολλές περιπτώσεις αυτά χρηματοδοτούνται και από ιδιωτικά κεφάλαια. Η διασύνδεση των νησιών με το ηπειρωτικό Σύστημα οδηγεί πράγματι σε σημαντική εξοικονόμηση ΥΚΩ λόγω της διαφοράς κόστους μεταξύ της παραγόμενης ενέργειας από πετρελαϊκές μονάδες και αυτής στο Διασυνδεμένο Σύστημα. Σε καμία περίπτωση όμως δεν επιτυγχάνεται μηδενισμός των ΥΚΩ και τούτο για τους πιο κάτω λόγους: (α) Μετά τη διασύνδεση ενός νησιωτικού συμπλέγματος δεν είναι δυνατόν να αποξηλωθεί η συμβατική ισχύς. Ένα σημαντικό μέρος αυτής πρέπει να παραμείνει για λόγους ασφάλειας τροφοδότησης. Τα υποβρύχια καλώδια είναι μεν εξαιρετικά ασφαλή και αξιόπιστα, κατά τη διάρκεια όμως της πολυετούς λειτουργίας τους είναι δυνατόν να παρουσιάσουν σοβαρές βλάβες που απαιτούν μεγάλο χρόνο αποκατάστασης 1. To ποσοστό της παραμένουσας ισχύος από συμβατική παραγωγή εξαρτάται από τον τρόπο της διασύνδεσης, τα μήκη που εμπλέκονται, τις τεχνολογίες και το μέγεθος του εξυπηρετούμενου φορτίου σε κάθε νησιωτικό σύμπλεγμα ή νήσο. (β) Για λόγους δυναμικής ασφάλειας (κίνδυνος σβέσεως σε περίπτωση διαταραχής) σε νησιά με μεγάλα φορτία, όπως π.χ. στην Κρήτη, δεν είναι δυνατόν να μηδενίζεται η εν λειτουργία τοπική παραγωγή. Τα έργα διασύνδεσης των νησιών είναι ιδιαίτερα μεγάλου επενδυτικού κόστους. Κατά συνέπεια, για την υλοποίησή τους απαιτούνται σημαντικά κεφάλαια, τα οποία πρέπει να αποσβεστούν. Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, καθώς και την τρέχουσα οικονομική συγκυρία, ο ΑΔΜΗΕ προχωρά στην υλοποίηση του έργου των Κυκλάδων και στη συνέχεια προγραμματίζεται η σύνδεση της Κρήτης με τα βήματα που περιγράφονται στο ΔΠΑ. Είναι επίσης γνωστό, ότι έργα ΑΠΕ μεγάλης εγκαταστημένης ισχύος έχουν αδειοδοτηθεί με πρόβλεψη στη σχετική άδεια ότι ο ενδιαφερόμενος επενδυτής θα υλοποιήσει τα έργα διασύνδεσης. Μετά τη λήψη ΕΠΟ για τα υπόψη έργα και την έκδοση οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης θα συμπεριληφθούν σε αντίστοιχο ΔΠΑ. 1 CIGRE Technical Brochure No 379, Update of Service Experience of HV Underground and Submarine Cable Systems, WG B1.10,

2 2. Διασύνδεση Κρήτης ΕΚΠΟΙΖΩ ΔΕΗ ΕΣΑΗ Η διασύνδεση της Κρήτης που αναφέρεται στο ΔΠΑ φαίνεται ότι παραπέμπεται στο μέλλον, χωρίς σαφείς και άμεσες ενέργειες για την προώθησή της. Σχετικά με τη χωροθέτηση του υποσταθμού υποδοχής των καλωδίων διασύνδεσης της Κρήτης: Σύμφωνα με την προγραμματική Συμφωνία Γαζίου που έχει προσυπογραφεί μεταξύ της ΔΕΗ ΑΕ και των ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΠΑΝ, ΔΕΗ, ΡΑΕ, ΔΕΠΑ, Περιφέρειας Κρήτης, Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου και Δήμου Γαζίου (νυν Δ. Μαλεβιζίου) προβλέπεται α) η κατασκευή του Νέου ΑΗΣ Κρήτης στην περιοχή Κορακιάς και η σταδιακή μετεγκατάσταση του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων (η ΔΕΗ το 2011 προχώρησε στην Ανακοίνωση Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης έκτασης περίπου 2700 στρ. στην θέση Κορακιά για την κατασκευή του Σταθμού) και β) δεν αναφέρεται η εγκατάσταση υποσταθμού υποδοχής καλωδίου στον χώρο του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι θα υπάρξει αποχαρακτηρισμός από το ΥΠΕΧΩΔΕ της περιοχής των Λινοπεραμάτων από βιοτεχνική και χαρακτηρισμός της σε περιοχή κατοικίας και αναψυχής κατόπιν μετεγκατάστασης των οχλουσών δραστηριοτήτων της περιοχής. Λόγω της εξαιρετικής σημαντικότητας του έργου, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του θα πρέπει να συντμηθεί σημαντικά, αξιοποιώντας τις ήδη υπάρχουσες σχετικές μελέτες και συντονίζοντας αποτελεσματικά όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ιδιαίτερα κατά τη διαδικασία αδειοδότησης. Ο ΑΔΜΗΕ έχει περιλάβει στο ΔΠΑ σχετικό χρονοδιάγραμμα. Η χωροθέτηση του έργου και η αδειοδότησή του, τόσο στην Κρήτη, όσο και στην Αττική, αποτελεί μαζί με την εξασφάλιση οικονομικών πόρων κομβικό σημείο για την ομαλή εξέλιξη του χρονοδιαγράμματος. Οι σχετικές μελέτες και διερευνήσεις είναι σε εξέλιξη. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι το έργο της διασύνδεσης της Κρήτης δεν παραπέμπεται αορίστως στο μέλλον, αλλά έχει δρομολογηθεί και προγραμματίζεται με εντατικούς ρυθμούς, λαμβανομένων πάντοτε υπόψη των περιορισμών που τίθενται από αστάθμητους παράγοντες και τη τρέχουσα συγκυρία. Δεδομένου επίσης, ότι τόσο η αδειοδοτική διαδικασία, όσο και η υποδοχή που θα επιφυλάξουν στο έργο οι τοπικοί φορείς και οι κάτοικοι των εμπλεκόμενων περιοχών, αποτελούν παράγοντες που δεν εξαρτώνται από τις τεχνικές δυνατότητες του ΑΔΜΗΕ, η επίσπευση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης είναι ανέφικτη. Τα παραπάνω αναφερθέντα θα πρέπει να συνεκτιμηθούν προκειμένου να ληφθεί η οριστική απόφαση για τη χωροθέτηση του υποσταθμού υποδοχής των καλωδίων διασύνδεσης της Κρήτης. 2

3 3. Επιμέρους έργα διασύνδεσης νησιών ROKAS RENEWABLES Διασύνδεση νησιών ΒΑ Αιγαίου («Αιγαία Ζεύξη») Σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, στον Οδικό Χάρτη Ενεργειακού Σχεδιασμού για το 2050, η διασύνδεση των νησιών του ΒΑ Αιγαίου (Λέσβος, Λήμνος, Χίος) παρουσιάζεται ως έργο με ορίζοντα υλοποίησης το Επίσης, το εν λόγω έργο έχει περιληφθεί στο δεκαετές Περιφερειακό Πλάνο Ανάπτυξης του ηλεκτρικού συστήματος της ΝΑ Ευρώπης. Η «Αιγαία Ζεύξη» είναι ώριμο μελετητικά, τεχνικά και αδειοδοτικά έργο και συνεπώς θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο ΔΠΑ Διασύνδεση Κυκλάδων ΕΛΙΚΑ Σχετικά με τη σχεδιαζόμενη από τον Όμιλο ΕΛΙΚΑ διασύνδεση των Κυκλάδων με το ΕΣΜΗΕ, οι διασυνδέσεις Νάξου-Πάρου, Πάρου- Σύρου και Σύρου-Άνδρου προτείνεται να εξεταστεί η δυνατότητα να ενταχθούν στο σχεδιασμό του ΑΔΜΗΕ, ώστε να μην χρειαστεί να γίνουν δύο παράλληλες διαδικασίες (μία από τον ΑΔΜΗΕ και μία από τον Όμιλο ΕΛΙΚΑ), έχοντας προφανώς αυξημένο κόστος. Διασύνδεση νησιών Κυκλάδων (Πάρου, Νάξου, Τήνου, Άνδρου) με το ΚΥΤ Παλλήνης Δεν απεικονίζεται στον Χάρτη του ΔΠΑ ούτε και αναφέρεται στο κείμενο, το σχεδιαζόμενο από τον Όμιλο ΕΛΙΚΑ, έργο εγκατάστασης Αιολικών Σταθμών στις νήσους Πάρο, Νάξο, Τήνο, Άνδρο και η υλοποίηση ανεξάρτητης διασύνδεσής τους, με το ΕΣΜΗΕ μέσω διπλής υποβρύχιας γραμμής μεταφοράς 150kV, στο ΚΥΤ Παλλήνης, για το οποίο έχει εκδοθεί η υπ αριθμόν πρωτοκόλλου ΑΡ./ΗΜ./ΔΕΣΜΗΕ/180/ Προσφορά Σύνδεσης. Διασύνδεση Κρήτης με το ΚΥΤ Αχαρνών Δεν απεικονίζεται στο Χάρτη του ΔΠΑ, η διασύνδεση Κρήτης- ΕΣΜΗΕ, με σημείο απορρόφησης το ΚΥΤ Αχαρνών, για την οποία ο Όμιλός μας έχει καταθέσει σχετικά έγγραφα στον ΑΔΜΗΕ και έχει λάβει την υπ αριθμόν πρωτοκόλλου ΑΡ./ΗΜ./ΔΕΣΜΗΕ/9919/ Προσφορά Σύνδεσης. Άρθρο 273, παρ. 1 του ΚΔΣ: «Τα έργα επέκτασης για σύνδεση νέων Χρηστών για τα οποία έχουν συναφθεί συμβάσεις σύνδεσης εντάσσονται στη ΜΑΣΜ. Επίσης στη ΜΑΣΜ περιγράφονται συνοπτικά και τα έργα για τα οποία έχουν χορηγηθεί όροι σύνδεσης και δεν έχουν υπογραφεί οι σχετικές συμβάσεις.» Στο ΔΠΑ περιγράφονται αναλυτικά εκείνα τα έργα επέκτασης για σύνδεση Χρηστών, για τα οποία έχει συναφθεί σύμβαση σύνδεσης, καθώς και αυτά για τα οποία έχουν χορηγηθεί Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης. Τέλος, ο ΑΔΜΗΕ δημοσιεύει και ενημερώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα στην ιστοσελίδα του αναλυτικούς πίνακες, αναφορικά με την τρέχουσα κατάσταση όλων των αιτημάτων για χορήγηση Προσφορών Σύνδεσης που του έχουν υποβληθεί. 4. Καθυστερήσεις στην αδειοδότηση έργων ΕΣΑΗ ΕΛΕΤΑΕΝ Προβλήματα στη χωροθέτηση και την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων Σε αυτές τις φάσεις των έργων εμφανίζονται καθυστερήσεις ή αντιδράσεις τοπικών φορέων, λόγω (κατά κανόνα) έλλειψης ή στρεβλής πληροφόρησης. Με δεδομένο ότι τα έργα ανάπτυξης του συστήματος μεταφοράς είναι έργα εθνικής σημασίας, ο ΑΔΜΗΕ θα πρέπει να προβεί στην κινητοποίηση των εμπλεκόμενων στις διαδικασίες αυτές φορέων, όχι μόνο σε επίπεδο αποκεντρωμένης αυτοδιοίκησης, περιφέρειας και ΟΤΑ, αλλά και στο ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο. Προς την κατεύθυνση αυτή ο ΕΣΑΗ προθυμοποιείται να συνδράμει με όλες του τις δυνάμεις. Καθυστερήσεις κρίσιμων έργων Εκφράζεται προβληματισμός για τις διαρκείς καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην εξέλιξη κρίσιμων έργων ενίσχυσης του Συστήματος, τα οποία θα επιτρέψουν την απορρόφηση αιολικής παραγωγής σε περιοχές που ήδη θεωρούνται κορεσμένες ή τείνουν να κορεσθούν. Προφανώς αυτές οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται -σε μεγάλο βαθμό- στον ΑΔΜΗΕ αλλά σε αίτια τα οποία το ίδιο το ΔΠΑ καταγράφει λεπτομερώς, όπως καθυστερήσεις στην αδειοδοτική διαδικασία, αντιδράσεις τοπικών κοινωνιών, δικαστικές διαμάχες που χρονίζουν κλπ.. Παραταύτα, είναι αναγκαίο πλέον να υπάρχει τουλάχιστον για τα έργα στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη των Α.Π.Ε.- ένας μηχανισμός εσωτερικού ελέγχου του λεπτομερούς χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και σύγκρισης της εξέλιξης του με τα προηγούμενα ΔΠΑ, ώστε να εκτελούνται εγκαίρως διορθωτικές κινήσεις με την παρέμβαση της Πολιτείας και γιατί όχι- των άμεσα ενδιαφερόμενων παραγωγών. Περαιτέρω, θα πρέπει να περιγράφεται και να τεκμηριώνεται κατά το δυνατό ο τρόπος εξασφάλισης των αναγκαίων επενδυτικών πόρων. Όσο πιο συγκεκριμένα και ελεγχόμενα από πλευράς ΑΔΜΗΕ είναι τα ανωτέρω στοιχεία για τα έργα του ΔΠΑ, τόσο πιο συγκεκριμένα και ρεαλιστικά θα γίνονται και τα έργα Α.Π.Ε. τα οποία πρόκειται να τα αξιοποιήσουν. Ο ΑΔΜΗΕ προβαίνει σταθερά και επίμονα σε όλες τις δυνατές ενέργειες σε κάθε επίπεδο. Δυστυχώς, η επιτυχής έκβαση των προσπαθειών αυτών δεν είναι πάντοτε δυνατή. Για παράδειγμα, στο έργο ζεύξης Ν. Μάκρης Πολυποτάμου, όπου ο ΑΔΜΗΕ έχει δαπανήσει μεγάλους οικονομικούς πόρους και έχει καταβάλει τεράστιες προσπάθειες, είναι ακόμη σε εκκρεμότητα η άδεια εκσκαφής που αφορά μεν ένα πολύ μικρό μέρος του συνόλου του έργου, αλλά που είναι απαραίτητο για την επιτυχή ολοκλήρωσή του. 3

4 5. Κορεσμός Δικτύων ROKAS RENEWABLES ΕΛΕΤΑΕΝ Το Σύστημα Μεταφοράς παρουσιάζεται σε πολλά σημεία του κορεσμένο λόγω της έκδοσης δεσμευτικών προσφορών σύνδεσης έργων ΑΠΕ. Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται μερικώς και προσωρινώς με την έκδοση από τον ΑΔΜΗΕ προσφορών σύνδεσης πέραν της ονομαστικής ικανότητας μεταφοράς των δικτύων (overbooking), μεθοδολογία που προτείνεται να συνεχιστεί. Η πιστή εφαρμογή του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου επαρκεί για την οριστική άρση του φαινομενικού αυτού κορεσμού, με την ανάκληση των ανενεργών αδειών παραγωγής, αλλά και των προσφορών σύνδεσης που έχουν λήξει. Το Σύστημα Μεταφοράς παρουσιάζεται σε πολλά σημεία του κορεσμένο λόγω της έκδοσης δεσμευτικών πρόσφορών σύνδεσης έργων ΑΠΕ. Το πρόβλημα αυτό, όπως αναφέρεται και στο υπό διαβούλευση ΔΠΑ, αντιμετωπίζεται μερικώς με την έκδοση από τον ΑΔΜΗΕ προσφορών σύνδεσης πέραν της ονομαστικής ικανότητας μεταφοράς των δικτύων (overbooking). Η μεθοδολογία αυτή προτείνουμε να συνεχιστεί, λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας συγκυρίας, αλλά με πιο συγκεκριμένο θεσμικά τρόπο για τον οποίο έχουμε κατά καιρούς καταθέσει τις προτάσεις μας. Ενδεικτικά αναφέρουμε την πλέον πρόσφατη συγκεκριμένη πρόταση για νομοθετική ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο «Αναπτυξιακό Πακέτο για τις ΑΠΕ με έμφαση στην Αιολική Ενέργεια» και συγκριμένα στις σελ (Παράρτημα Π.12). Περαιτέρω, η πιστή και αυστηρή εφαρμογή του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου (Ν. 3468/06 όπως ισχύει, Ν. 3734/09 και Κανονισμός Άδειων Παραγωγής από ΑΠΕ) επαρκεί για την οριστική και αποτελεσματική άρση του φαινομενικού αυτού κορεσμού. Όπως έχουν πολλές φορές δηλώσει πολλοί συλλογικοί φορείς των ΑΠΕ και επιχειρήσεις μέλη τους, υπάρχει η διάθεση υποστήριξης αυτής της διαδικασίας σε όλα τα επίπεδα. Σε κάθε περίπτωση, μπορεί να γίνει επεξεργασία ενός κοινά αποδεκτού πλαισίου, που όμως θα υποβοηθήσει πραγματικά και δεν θα στραγγαλίσει τα υπό ανάπτυξη έργα. Το πνεύμα και το περιεχόμενο των συζητήσεων και των συναντήσεων με επιχειρήσεις μέλη της ΕΛΕΤΑΕΝ, πείθει για το εφικτό τέτοιων λύσεων που δεν θα περιλαμβάνουν τις αντιαναπτυξιακές λύσεις της εγγυοδοσίας ή άλλα ανάλογα μέτρα. 1. Ο κορεσμός, τουλάχιστον όσον αφορά το Σύστημα Μεταφοράς, δεν είναι «φαινομενικός», αλλά υπαρκτός, δεδομένου ότι οι Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης συνεπάγονται πολύ σοβαρές υποχρεώσεις για τον ΑΔΜΗΕ. 2. Το θέμα της ανάκλησης αδειών παραγωγής δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του ΑΔΜΗΕ και δεν σχετίζεται με το ΔΠΑ. 6. Χωροταξικός σχεδιασμός ανάπτυξης έργων ΑΠΕ ROKAS RENEWABLES Πέραν του υφιστάμενου Εθνικού Χωροταξικού Πλαισίου (ΕΧΠ) για τις ΑΠΕ, με το οποίο έχει καθορισθεί σαφώς το περίγραμμα των περιοχών αιολικής προτεραιότητας και καταλληλότητας, καθώς και τα αυστηρά κριτήρια της φέρουσας ικανότητας κάθε περιοχής της Επικράτειας για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων, προτείνεται στο υπό διαβούλευση ΔΠΑ η σύνταξη ενός εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού ανάπτυξης των ΑΠΕ. Η πρόταση αυτή ανατρέπει την έως σήμερα πρακτική ανάπτυξης των ΑΠΕ, η οποία έχει εναρμονιστεί με τις διατάξεις του ΕΧΠ για τις ΑΠΕ και επιπρόσθετα έρχεται σε αντίθεση με τη διαδικασία που περιγράφεται από τον ίδιο το ΔΕΣΜΗΕ στην Εισαγωγή ( 1.1) της Φάσης Α της Μελέτης Διασύνδεσης των Νησιών του Αιγαίου στο Ηπειρωτικό Σύστημα. Η ανάπτυξη πολύπλοκων έργων, όπως η διασύνδεση των νησιών, θα επιτευχθεί μέσω της εφαρμογής ενός σταθερού χωροταξικού πλαισίου και του ευρύτερου ενεργειακού σχεδιασμού που περιλαμβάνει τα υπό αδειοδότηση έργα διασύνδεσης των νησιών και όχι μέσω τροποποιήσεων ή αλλαγών στους υφιστάμενους κανόνες. Ο όρος «χωροταξικός σχεδιασμός» (σελ. 93 του προκαταρκτικού σχεδίου ΔΠΑ) αφορά στο «να εξειδικευθούν οι στόχοι (προσδοκώμενη εγκατεστημένη ισχύς ανά τεχνολογία και περιοχή), λαμβανομένων υπόψη και των νήσων του Αιγαίου. Διαφορετικά, δεν είναι δυνατό να προγραμματισθεί η ανάπτυξη του Συστήματος και ειδικότερα ο σχεδιασμός διασυνδέσεων των νήσων με έργα που απαιτούν υψηλότατες επενδυτικές δαπάνες, χωρίς ένα γενικότερο «χωροταξικό» σχεδιασμό των ΑΠΕ σε αυτά.» Είναι πράγματι αδύνατον για το Διαχειριστή να προβεί σε ορθολογικό σχεδιασμό ανάπτυξης του Συστήματος, όταν από τα αδειοδοτημένα ΑΠΕ δεν είναι γνωστό πόσα, ποια και πού θα υλοποιηθούν. Επισημαίνεται ότι η χωροταξική συμβατότητα των ΑΠΕ κρίνεται πολλαπλώς πριν και κατά τη διάρκεια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο. 4

5 7. Αναφορές σχετικά με μη υλοποίηση επενδύσεων σταθμών ΑΠΕ ΕΛΕΤΑΕΝ Τα εμπόδια που συναντά ο ΑΔΜΗΕ για την υλοποίηση των έργων του, τα συναντούν, ίσως σε μεγαλύτερο βαθμό, τα Α/Π που αναπτύσσονται στη χώρα. Είναι άδικες για την αιολική ενέργεια, οι διαρκείς αναφορές του κειμένου του ΔΠΑ σε δέσμευση ηλεκτρικού χώρου από Α/Π που δεν υλοποιούνται, σε αδυναμία ορθολογικού προγραμματισμού της ανάπτυξης του Συστήματος λόγω αβεβαιότητας των έργων ΑΠΕ που θα υλοποιηθούν και σε έλλειψη επαρκούς χωροταξικού σχεδιασμού των έργων ΑΠΕ. Ύστερα από τόσα χρόνια (προσπάθειας) ανάπτυξης της αιολικής ενέργειας, έχουν πλέον καταγραφεί με απόλυτη σαφήνεια οι βασικές ανάγκες ανάπτυξης του Συστήματος και έχουν χαρτογραφηθεί με επαρκή λεπτομέρεια οι αναγκαίες βασικές υποδομές που πρέπει να κατασκευαστούν για την υποδοχή πληθώρας έργων ΑΠΕ, ώριμων προς υλοποίηση. Τα έργα αυτά του Συστήματος έχουν στη μεγάλη πλειοψηφία τους ορθώς καταγραφεί στο ΔΠΑ και το ζητούμενο πλέον είναι η αξιόπιστη υλοποίησή τους που θα πυροδοτήσει την υλοποίηση των σχεδιαζόμενων Α/Π. Προς επίρρωση των ανωτέρω, αναφέρεται κατ αναλογία το παράδειγμα των Φ/Β, όπου τα τελευταία έτη και παρά την οικονομική κρίση, υπήρξε τεράστια επιτάχυνση του ρυθμού υλοποίησής τους, ακριβώς επειδή οι αδειοδοτικές και λοιπές παθογένειες εμφανίσθηκαν σε μικρότερο βαθμό, ενώ δεν υπήρξε η ανάγκη αναμονής για την κατασκευή σημαντικών έργων ανάπτυξης του Συστήματος. Η γενεσιουργός αιτία του προβλήματος λοιπόν δεν πρέπει να επικεντρώνεται στην επικαλούμενη από πολλούς «απροθυμία» ή «αδυναμία» των ενδιαφερομένων να υλοποιήσουν τα Α/Π που αναπτύσσουν. Η σημερινή συγκυρία θα πρέπει να εξετάζεται και να αξιολογείται υπό το πρίσμα της παρούσας οικονομικής κρίσης και της κρίσης «επενδυτικής αξιοπιστίας» που εμφανίζει η χώρα. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι οι ΑΠΕ και ειδικά τα Α/Π, διέπονται από ένα εξαιρετικά αναλυτικό, αυστηρό και περιοριστικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού, που χαρακτηρίζεται από επάρκεια και ικανοποιητική σαφήνεια και το οποίο διαμορφώθηκε μετά από μακροχρόνιες μελέτες (συμπεριλαμβανομένης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) και διαβουλεύσεις στις οποίες συμμετείχαν πλήθος φορέων, επιστημόνων, το σύνολο των Περιφερειακών Συμβουλίων, το Ανώτατο Συμβούλιο Χωροταξίας κλπ. Το Πλαίσιο αυτό εφαρμόζεται τα τελευταία έτη και έχει συμβάλει, παρά την αυστηρότητά του, στην εμπέδωση κλίματος ασφάλειας δικαίου. Συνεπώς, οι σχετικές αναφορές που περιέχονται στο ΔΠΑ θα πρέπει να απαλειφθούν, προκειμένου να μην δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις. Η διαπίστωση του ΑΔΜΗΕ είναι ότι ακόμη και έργα ΑΠΕ που έχουν λάβει ΕΠΟ και Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης υλοποιούνται με πολύ αργούς ρυθμούς. Αποτέλεσμα είναι η δέσμευση ηλεκτρικού χώρου από έργα που είναι μεν αδειοδοτικά ώριμα, αλλά δεν προχωρούν. 8. Διεθνείς διασυνδέσεις ΕΣΑΗ Ενίσχυση διεθνών διασυνδέσεων Στο πλαίσιο της πολιτικής της Ε.Ε. για τη δημιουργία της ενιαίας εσωτερικής αγοράς ηλεκτρισμού, η ανάπτυξη των διεθνών διασυνδέσεων της χώρας αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την επίτευξη αυτού του στόχου. Κατά συνέπεια, αν και οι διασυνδέσεις της Ελλάδας με τις γειτονικές χώρες έχουν σημαντικά ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια, είναι αναγκαία η περαιτέρω ανάπτυξή τους και αυτό θα πρέπει να αποτυπώνεται με ευκρίνεια και στο ΔΠΑ. Προτεραιότητα υλοποίησης έργων του Συστήματος Η προτεραιότητα πρόσβασης των ΑΠΕ στο Σύστημα είναι επιταγή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η προτεραιότητα αυτή πρέπει να λαμβάνεται ισχυρά και δεσμευτικά υπόψη και κατά το σχεδιασμό και την αξιοποίηση των διεθνών διασυνδέσεων της χώρας. Ο ΑΔΜΗΕ και οι φορείς τους οποίους αυτός διαδέχθηκε (η Γενική Διεύθυνση Μεταφοράς της ΔΕΗ και ο ΔΕΣΜΗΕ) έχουν υλοποιήσει την τελευταία πενταετία σημαντικότατα έργα νέων διασυνδέσεων, όπως η δεύτερη Γ.Μ. 400 kv με την ΠΓΔΜ και η Γ.Μ. 400 kv με την Τουρκία. Επίσης, ο ΑΔΜΗΕ θα υλοποιήσει έγκαιρα και δεύτερη διασύνδεση με τη Βουλγαρία (όπως αναφέρεται στο ΔΠΑ), εφόσον υπάρξει δεσμευτική συμφωνία με τον αντίστοιχο εκεί Διαχειριστή. Επιπρόσθετα, το ο ΔΕΣΜΗΕ είχε έρθει σε επαφή με την αντίστοιχη Ιταλική πλευρά για ενίσχυση (διπλασιασμό ισχύος) της Διασύνδεσης Συνεχούς Ρεύματος, χωρίς όμως ανταπόκριση. Η υφιστάμενη μεταφορική ισχύς από τη χώρα μας προς Βορρά είναι ήδη πολύ υψηλή. Περιορισμοί τίθενται από γειτονικά δίκτυα και όχι από τις διασυνδέσεις της χώρας μας. 5

6 9. Έργα 400 kv στην Πελοπόννησο ΔΕΗ Σύμφωνα με την Προσφορά Σύνδεσης με το Σύστημα της Μονάδας V της Μεγαλόπολης, τα έργα που αναφέρονται πιο κάτω είναι «έργα ενίσχυσης του Συστήματος 400 kv στη περιοχή», ήτοι εντάσσονται στην περιουσιακή βάση του ΑΔΜΗΕ και το κόστος υλοποίησης αυτών θα βαρύνει τον ΑΔΜΗΕ. Επομένως απαιτείται να γίνουν οι ακόλουθες τροποποιήσεις : Στη σελ. 32, παρ.2, να αντικατασταθεί η έκφραση «Την επέκταση του Συστήματος 400 kv προς την Πελοπόννησο» ως εξής: «Την ενίσχυση του Συστήματος 400 kv προς την Πελοπόννησο». Στη σελ. 39, παρ , να αντικατασταθεί ο τίτλος: «Επέκταση Συστήματος 400 kv προς την Πελοπόννησο» ως εξής: «Ενίσχυση Συστήματος 400 kv προς την Πελοπόννησο» Στη σελ. 40, παρ , στη δεύτερη παράγραφο, να αντικατασταθεί η έκφραση: «Τα έργα επέκτασης των 400 kv στην Πελοπόννησο.» ως εξής: «Τα έργα ενίσχυσης των 400 kv στην Πελοπόννησο.» Η έκφραση «ενίσχυση του Συστήματος προς την Πελοπόννησο» δεν είναι δόκιμη. Ούτως ή άλλως, δεν δικαιολογείται οποιαδήποτε ανησυχία παρανόησης στο χαρακτηρισμό των έργων. Ο τίτλος «έργα επέκτασης του Συστήματος 400 kv προς την Πελοπόννησο» αποτελεί απλώς σύντομη περιγραφή των έργων που απαιτούνται για την επέκταση του υφιστάμενου Συστήματος 400 kv προς την Πελοπόννησο και δε σχετίζεται σε καμία περίπτωση με τον τρόπο ανάκτησης των δαπανών υλοποίησης. Ο τίτλος αυτός είναι παντελώς άσχετος με το χαρακτηρισμό κάποιων έργων ως «έργα επέκτασης για σύνδεση Χρήστη», με την έννοια των Άρθρων 238, 270 και 273 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ, που υποδηλώνει σαφώς τον τρόπο ανάκτησης των δαπανών υλοποίησης (επιβάρυνση του Χρήστη εν προκειμένω). Σε κάθε περίπτωση, ο χαρακτηρισμός των έργων ως «έργα ενίσχυσης» ή «έργα επέκτασης για σύνδεση», καθορίζεται μονοσήμαντα από τον κωδικό του έργου που παρατίθεται στην πρώτη στήλη των πινάκων έργων (υπόμνημα κωδικών στην παράγραφο Ι.2 του Παραρτήματος Ι) 10. Παλαιότητα εξοπλισμού Συστήματος Μεταφοράς ΕΛΙΚΑ Ως γνωστόν, οι υπάρχουσες Γ.Μ. 150kV ελαφρού τύπου και βαρέος τύπου έχουν σχεδιαστεί στις αρχές της δεκαετίας του 1950 από την EBASCO, οι Γ.Μ. 400kV διδύμων αγωγών ανά φάση έχουν σχεδιασθεί στο τέλος της δεκαετίας του 60 αρχές του 70 από τη ΔΕΗ, Δ/νση Μελετών Συστήματος, η δε Γ.Μ. 400kV τριπλών αγωγών ανά φάση έχει σχεδιασθεί στα μέσα της δεκαετίας του 80 από τη ΔΕΗ, Δ/νση Μελετών Συστημάτων Παραγωγής Μεταφοράς. Οι Γ.Μ. σχεδιάζονται για να καλύψουν μία τριακονταετία. Βάσει του ΔΠΑ οι τύποι της Γ.Μ. 150kV θα καλύψουν περίοδο ζωής τουλάχιστον ογδόντα τριών ετών, οι Γ.Μ. 400kV διδύμων αγωγών ανά φάση θα καλύψουν περίοδο ζωής τουλάχιστον πενήντα τριών ετών, οι δε Γ.Μ. 400kV τριπλών αγωγών ανά φάση θα καλύψουν περίοδο ζωής τουλάχιστον σαράντα ετών. Οι οικονομικές και περιβαλλοντικές συνέπειες της καθυστέρησης επανασχεδίασης του Συστήματος Μεταφοράς (Γ.Μ. και Υ/Σ) είναι πρόδηλες (πολλά δις ευρώ θα επιβαρύνουν την Εθνική μας Οικονομία). Είναι διεθνώς παραδεκτό, ότι η τακτική συντήρηση του υφιστάμενου εξοπλισμού του Συστήματος Μεταφοράς και η λειτουργία του εντός των προβλεπομένων από τις προδιαγραφές ορίων, καθιστούν δυνατή την αποδοτική χρησιμοποίησή του και πέραν της τυποποιημένης διάρκειας ζωής του. Το γεγονός αυτό επιτρέπει στον ΑΔΜΗΕ να πραγματοποιεί την αντικατάσταση του παλαιού εξοπλισμού σταδιακά και κυρίως παράλληλα με έργα ανάπτυξης του Συστήματος που υλοποιούνται στα ίδια σημεία, όπως π.χ. αναβαθμίσεις Γ.Μ. απλού κυκλώματος σε Γ.Μ. διπλού κυκλώματος, υπογειοποίηση εναέριων Γ.Μ., αναβάθμιση απλοποιημένων πυλών σε πλήρεις πύλες. Πέραν τούτων, δεν είναι αμελητέα και η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών για τα νέα έργα ανάπτυξης του Συστήματος (Υ/Σ και ΚΥΤ GIS, Γ.Μ. με αγωγούς ελαφρού τύπου με αυξημένο θερμικό όριο, πύλες συνεπτυγμένου τύπου κλπ.), που έχει ήδη ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια και θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Πλείστες τέτοιες αναβαθμίσεις υλοποιούνται και περιλαμβάνονται στο ΔΠΑ. Με τον τρόπο αυτόν, αποφεύγεται η κατάρτιση ενός δαπανηρού προγράμματος μαζικής και εκτεταμένης αντικατάστασης υφιστάμενου εξοπλισμού που λειτουργεί ικανοποιητικά. Δηλαδή, αποφεύγεται η κατασπατάληση οικονομικών πόρων. 11. Εισαγωγή επιπέδου τάσεως 30 kv ΕΛΙΚΑ Προτείνεται η σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών και η εισαγωγή επιπέδου τάσεως 30kV στην Μ.Τ. (Υ/Σ 150/30kV), το οποίο παρουσιάζει ποικίλα πλεονεκτήματα από τεχνική και οικονομική σκοπιά π.χ. μικρότερες απώλειες ενέργειας και μικρότερο κόστος αρχικής επένδυσης για την ίδια ονομαστική ικανότητα μεταφοράς με αντίστοιχο δίκτυο Μ.Τ. 20kV. Το θέμα δεν αφορά το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς. Το επίπεδο τάσεως 30kV αφορά το Δίκτυο Διανομής. 6

7 12. Εξομοίωση ΔΕΔΔΗΕ με λοιπούς Χρήστες ΔΕΗ Στον πίνακα Ο3 (σελ ) γίνεται αναφορά στα έργα «επέκτασης για σύνδεση Χρηστών ή Δικτύου» τα οποία και θα χρηματοδοτηθούν από τους χρήστες του Συστήματος. Στους χρήστες Συστήματος συμπεριλαμβάνεται και η ΔΕΗ (Ορυχεία, Παραγωγή και ΕΔΔΗΕ), έργα της οποίας αναφέρονται στον συγκεκριμένο πίνακα (Αναδιάταξη Γ.Μ λόγω επέκτασης των Ορυχείων Πτολεμαΐδας, σύνδεση ΥΗΣ Ιλαρίωνα με το Σύστημα, νέοι υποσταθμοί). Στον πίνακα συμπεριλαμβάνονται επίσης τα σημαντικά έργα διασύνδεσης Κυκλάδων και κατασκευής Υ/Σ επί των νήσων, συνολικού κόστους 15 εκατ., για τα οποία απαιτούνται διευκρινίσεις αν αφορούν μόνο τον ΔΕΔΔΗΕ ή/και άλλους χρήστες. Το κόστος σύνδεσης των έργων αυτών, εφόσον χαρακτηρίζονται ως «έργα επέκτασης», δεν θα μπορεί να ανακτηθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ αφού τα έργα θα περιέλθουν χωρίς αντάλλαγμα στην ιδιοκτησία του ΑΔΜΗΕ, χωρίς να μπορούν να ενσωματωθούν στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση του ΔΕΔΔΗΕ. Κατά συνέπεια η ΔΕΗ Α.Ε., ως μητρική εταιρεία, θα κληθεί να επιβαρυνθεί κατά τρόπο μη ανταγωνιστικό σε σχέση με λοιπούς παραγωγούς και προμηθευτές, για επενδύσεις που αφορούν το Δίκτυο (δηλ. το σύνολο της κατανάλωσης Η/Ε) αφού η θυγατρική εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ θα ανατρέχει στη μητρική για χρηματοδότηση, ελλείψει περιουσιακών στοιχείων. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι η ΔΕΗ δεν είναι δυνατόν να καταβάλλει κόστη για περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν θα περιλαμβάνονται στα πάγιά της. Κατά συνέπεια προτείνεται: Να συνεχίσει ο ΑΔΜΗΕ να χρηματοδοτεί τα έργα σύνδεσης των Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ ΔΕΔΔΗΕ, αυτά να περιέρχονται στην κυριότητά του ώστε να συνεχίσει να απολαμβάνει τα επενδυτικά πλεονεκτήματα που προαναφέρθηκαν, χωρίς παράλληλα να δημιουργούνται ανισοβαρείς επιπτώσεις για τον ΔΕΔΔΗΕ ή τη ΔΕΗ. Τα εν λόγω πάγια να εντάσσονται με ειδικό τρόπο στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση του ΑΔΜΗΕ (π.χ. σε ειδικό παράρτημα της ΡΠΒ ή με ειδικό χαρακτηρισμό στο Μητρώο Παγίων του ΑΔΜΗΕ), ώστε το κόστος που σχετίζεται με αυτά (αποσβέσεις, κόστος κεφαλαίου ) να προσδιορίζεται διακριτά και η χρέωση που προκύπτει για την ανάκτηση του παραπάνω κόστους να ενσωματώνεται στις χρεώσεις χρήσης του ΕΔΔΗΕ, όπως άλλωστε χρειάζεται να συμβαίνει και για το σχετικό κόστος εκμετάλλευσης των συνδέσεων ΥΤ & των Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ ΔΕΔΔΗΕ. Να προωθηθούν οι αναγκαίες τροποποιήσεις στα άρθρα του σχετικού Κώδικα, ώστε να αντικατοπτρίζουν την προφανή ιδιαιτερότητα του Δικτύου ως ειδικού Χρήστη. Ο χαρακτηρισμός των έργων που περιλαμβάνονται στο ΔΠΑ είτε ως «έργα ενίσχυσης», είτε ως «έργα επέκτασης για σύνδεση Χρηστών» έγινε με βάση το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο (Άρθρο 2 παρ. 3(λ) του Ν. 4001/2011). 1. Στις προηγούμενες εγκεκριμένες ΜΑΣΜ, τα έργα των Υ/Σ που ζητούσε ο Διαχειριστής Δικτύου και των Γ.Μ. για τη σύνδεσή τους με το Σύστημα, είχαν περιληφθεί στην κατηγορία των έργων επέκτασης για σύνδεση Χρηστών. 2. Η ΡΑΕ δεν περιλαμβάνει τις δαπάνες των υπόψη έργων στον υπολογισμό της ετήσιας Χρέωσης Χρήσης του Συστήματος. 3. Ο μηχανισμός ανάκτησης του κόστους των έργων επέκτασης για σύνδεση Υ/Σ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ είναι πιο σωστό να εμπλέκει μόνον το φορέα που αιτείται τη σύνδεση και όχι τον ΑΔΜΗΕ. Κατά συνέπεια, αντί της προτεινόμενης από τη ΔΕΗ Α.Ε. τροποποίησης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, θα ήταν πιο λογική μία πολύ απλούστερη τροποποίηση που δεν εμπλέκει τον ΑΔΜΗΕ και που συνίσταται στην ακόλουθη προσθήκη: «Το κόστος υλοποίησης των έργων σύνδεσης για τους νέους υποσταθμούς 150 kv/μ.τ. αρμοδιότητας του Διαχειριστή Δικτύου βαρύνει τον Κύριο του Δικτύου, ο οποίος ακολούθως ανακτά το κόστος αυτό μέσω της χρέωσης χρήσης του Δικτύου.» 4. Τυχόν συμπερίληψη των έργων κατασκευής Υ/Σ ΔΕΔΔΗΕ και σύνδεσής τους με το Σύστημα στα έργα ενίσχυσης, θα μεταφέρει την ευθύνη για την εξασφάλιση χρηματοδότησής τους στον ΑΔΜΗΕ. Αυτό θα έχει σαν επακόλουθο να μην υφίσταται ουσιαστικό κίνητρο για διερεύνηση άλλων εναλλακτικών λύσεων (όπως για παράδειγμα ενίσχυση των Δικτύων Διανομής), καθώς η κατασκευή νέων Υ/Σ θα συνιστά εξ ολοκλήρου δαπάνη μόνο για τον ΑΔΜΗΕ. 13. Διορθώσεις ΕΛΙΚΑ ΔΕΗ Σχετικά με το έργο του Ομίλου ΕΛΙΚΑ που αφορά στην εγκατάσταση αιολικών σταθμών επί της Εύβοιας και στη διασύνδεσή τους μέσω γραμμής υψηλής τάσης στο ΚΥΤ Παλλήνης (Έργο Καφηρέα), η γραμμή υψηλής τάσης επί της Αττικής (Ραφήνα έως ΚΥΤ Παλλήνης) προβλέπεται να υλοποιηθεί με υπόγεια καλώδια 150kV και όχι με εναέρια Γ.Μ., τύπου 2Β/150kV, όπως απεικονίζεται στο χάρτη του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ). Χρήζουν τροποποίησης οι ακόλουθες εκφράσεις : Στη σελ. 132 παρ ΚΥΤ.Σ.4, να αντικατασταθεί η έκφραση «2ΑΜΣ + πηνία 30kV» ως εξής: «4ΑΜΣ + πηνία 30kV» Στη σελ. 161 να αντικατασταθεί η έκφραση «Αρχικός εξοπλισμός» ΚΥΤ.Σ.4 αντί για «2ΑΜΣ + πηνία 30kV» ως εξής: «4ΑΜΣ + πηνία 30kV». Επίσης στη στήλη «Παρατηρήσεις» να αντικατασταθεί η έκφραση «ΚΥΤ κλειστού τύπου GIS» ως εξής: «ΚΥΤ ανοιχτού τύπου» Στη σελ. 202 και στη στήλη «Αρχικός εξοπλισμός» ΚΥΤ.Σ.4 να αντικατασταθεί η έκφραση «2ΑΜΣ + πηνία 30kV» ως εξής : «4ΑΜΣ + πηνία 30kV». Επίσης στη στήλη «Παρατηρήσεις», να αντικατασταθεί η έκφραση «ΚΥΤ κλειστού τύπου GIS» ως εξής: «ΚΥΤ ανοιχτού τύπου» Πρέπει να ληφθεί υπόψη στον προγραμματισμό και να συμπεριληφθεί στον Πίνακα IV - Αδειοδοτημένες Συμβατικές Μονάδες Παραγωγής στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, στην κατηγορία «Θερμοηλεκτρικοί Σταθμοί (Λιγνίτης)» της ΔΕΗ Α.Ε. η αδειοδοτημένη Μονάδα της ΔΕΗ «ΑΗΣ Μελίτης -Μονάδα ΙΙ» στη Φλώρινα, δεδομένου ότι τον Ιούλιο του 2009 εκδόθηκε από το ΥΠΑΝ (νυν ΥΠΕΚΑ) η υπ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/2910/28976/ Απόφαση για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων της Άδειας Παραγωγής για την εγκατάσταση ατμοηλεκτρικής Μονάδας της ΔΕΗ Α.Ε. στον ΑΗΣ Μελίτης (Μονάδα ΙΙ) στη Φλώρινα μικτής ονομαστικής ισχύος 450 MW με καύσιμο λιγνίτη και Άδεια Διανομής Θερμικής Ενέργειας ισχύος 70 MWth για τηλεθέρμανση. Επίσης, στον υπόψη Πίνακα IV, στην κατηγορία «Θερμοηλεκτρικοί Σταθμοί (Φυσικό Αέριο)» της ΔΕΗ Α.Ε., να διαγραφεί η Μονάδα Πτολεμαΐδα, στη γεωγραφική θέση ΚΥΤ Πτολεμαΐδας, ισχύος 660 MW. Έχουν γίνει οι απαραίτητες διορθώσεις στα αντίστοιχα μέρη του τεύχους ΔΠΑ (Κείμενο, Πίνακες, Χάρτης) 7

8 14. Μελέτες σκοπιμότητας κόστος προγράμματος ΕΚΠΟΙΖΩ Σύμφωνα με το Άρθρο 108 του Ν. 4001/2011, το ΔΠΑ πρέπει να παρέχει τεχνοοικονομική ανάλυση σκοπιμότητας για τα σημαντικά έργα μεταφοράς, η έναρξη υλοποίησης των οποίων προβλέπεται μέσα στην επόμενη τριετία. Στο υπό διαβούλευση ΔΠΑ δεν περιλαμβάνονται σχετικές αναλύσεις για κανένα από τα προτεινόμενα έργα. Λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας κρίνεται απαραίτητο να ενημερωθούν οι καταναλωτές, οι οποίοι και επιβαρύνονται με το κόστος των έργων, για το κατά πόσο τα έργα του ΔΠΑ θα βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών που τους παρέχεται ή θα μειώσουν μεσοπρόθεσμα το συνολικό κόστος του ηλεκτρικού συστήματος. Πέραν τούτου, η τεχνοοικονομική ανάλυση σκοπιμότητας θα έπρεπε να αφορά όχι μόνον τα σημαντικά έργα, αλλά όλα τα έργα του ΔΠΑ. Η τεχνοοικονομική ανάλυση θα πρέπει να επιτρέπει την ιεράρχηση των έργων, ώστε ο ΑΔΜΗΕ να προωθεί μόνον τα έργα με το μεγαλύτερο όφελος και να αναβάλλει τα έργα μικρότερου οφέλους, με τελικό σκοπό των περιορισμό των επενδύσεων και των σχετικών δαπανών και συνεπακόλουθα την ελάφρυνση του καταναλωτή. Η ένταξη των έργων μεταφοράς δεν αποτιμάται πάντοτε με στενά οικονομικά κριτήρια. Υπάρχουν έργα, τα οποία είναι εξόχως σημαντικά για πολλούς λόγους (βελτίωση αξιοπιστίας, δυνατότητα ανάπτυξης παραγωγής από ΑΠΕ, μείωση απωλειών κλπ.), αλλά για την υλοποίησή τους απαιτούνται ιδιαίτερα χρονοβόρες διαδικασίες περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων και απαλλοτριώσεων. Συνεπώς, η υλοποίηση τέτοιων έργων τίθεται χρονικά μετά την υλοποίηση άλλων έργων που είναι σε προχωρημένο στάδιο κατασκευής, χωρίς αυτό κατ ανάγκη να αντικατοπτρίζει την ιεράρχηση των έργων από πλευράς σπουδαιότητας. Η σκοπιμότητα των έργων αξιολογείται σε σχέση με την ικανοποίηση των κριτηρίων ασφαλείας λειτουργίας του Συστήματος, όπως καθορίζονται στο Κεφάλαιο 51 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ. Η βασική υποχρέωση του ΑΔΜΗΕ είναι να αναπτύσσει το Σύστημα ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες κάλυψης της ζήτησης, καθώς και οι ευρύτερες ανάγκες ανάπτυξης νέου παραγωγικού δυναμικού. Στο πλαίσιο εναρμόνισης με τους εθνικούς στόχους που έχουν τεθεί για την ένταξη ΑΠΕ μεγάλης συνολικής ισχύος, καθώς και την ανάπτυξη των διεθνών διασυνδέσεων στο πλαίσιο της ενοποίημένης Ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, επιχειρήθηκε η αξιολόγηση της σκοπιμότητας των έργων στη βάση των γενικών κατευθυντήριων γραμμών που περιλαμβάνονται στο σχέδιο της μεθοδολογίας του ENTSO-E για εκπόνηση μελετών κόστους-οφέλους (Guidelines for Cost Benefit Analysis for Grid Development Projects) και οι οποίες συνοψίζονται στα ακόλουθα: Βελτίωση της ασφάλειας τροφοδότησης Μείωση των Απωλειών του ΕΣΜΗΕ Αύξηση της μεταφορικής ικανότητος Αύξηση της ικανότητας απορρόφησης παραγωγής ΑΠΕ Μείωση του κόστους παραγόμενης ενέργειας Επιδίωξη της μεθοδολογίας του ENTSO-E είναι η εφαρμογή των πιο πάνω κριτηρίων σε διασυνδέσεις μεταξύ χωρών ή σε μεγάλα έργα που αποσκοπούν στην επίτευξη πολύ μεγάλης διείσδυσης ΑΠΕ. Η ποσοτική αποτίμηση των πιο πάνω σε έργα μικρότερης κλίμακας δεν είναι πάντοτε εφικτή. Για κάθε ομάδα έργων που έχουν ενταχθεί στο ΔΠΑ επεξηγούνται (στα κεφ. 3.3 και 3.4 και τους πίνακες Ο1 και Ο2) οι στόχοι που ικανοποιούνται από αυτά. Λόγω της μείωσης της ζήτησης, ως αποτέλεσμα της οικονομικής ύφεσης και του χαμηλού ρυθμού μελλοντικής εξέλιξης, η υλοποίηση πολλών έργων Μεταφοράς που περιλαμβάνονταν σε προγενέστερες ΜΑΣΜ, όπως και οι αντίστοιχες επενδυτικές δαπάνες, έχουν ήδη μετατεθεί χρονικά. Στο τεύχος ΔΠΑ που υποβάλλεται στη ΡΑΕ, έχει περιληφθεί αναλυτική έκθεση σκοπιμότητας για τρία σημαντικά έργα της πρώτης τριετίας, δηλαδή τη Γ.Μ. 400 kv ΚΥΤ Φιλίππων ΚΥΤ Λαγκαδά, τον πρώτο άξονα 400 kv προς την Πελοπόννησο και το έργο διασύνδεσης των Κυκλάδων. Η έκθεση περιλαμβάνει και την αποτίμηση των οικονομικών ωφελειών από την υλοποίηση των έργων αυτών. Τα έργα αυτά καλύπτουν περίπου το 85% των δαπανών των έργων ενίσχυσης του Συστήματος της πρώτης τριετίας Ειδικά για το έργο Διασύνδεσης των Κυκλάδων έχει πραγματοποιηθεί μία εκτενής ανάλυση σκοπιμότητος, η οποία περιλαμβάνεται σε ξεχωριστό παράρτημα του ΔΠΑ που υποβάλλεται στη ΡΑΕ. 8

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Χαρακτηρισμός της Πελοποννήσου ως περιοχής με κορεσμένο δίκτυο για απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

- Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ. Παπαγεωργίου - Γρ. Γενικού Γραμματέα κ. Κ. Μαθιουδάκη

- Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ. Παπαγεωργίου - Γρ. Γενικού Γραμματέα κ. Κ. Μαθιουδάκη Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: inf@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 07/12/2012 Προς: Κοινοπ/ση: Θέμα: ΥΠΕΚΑ - Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη υποδομών Μεταφοράς και Διανομής στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα

Ανάπτυξη υποδομών Μεταφοράς και Διανομής στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα Φώτιος Ε. Καραγιάννης Διευθυντής Γραφείου Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ O μακροχρόνιος προγραμματισμός των απαιτουμένων έργων

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Η παρουσίαση με μια ματιά Ευρωπαϊκός και εθνικός στόχος για ΑΠΕ Παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα και ιδίως στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά

Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά Α. Ζαμπέλη, Οικονομολόγος Σ. Πανταβού, Μηχ/νος Μηχ/κος Η παρουσίαση με μια ματιά Εθνικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 343/2014 Θέση σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών των πετρελαϊκών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2010 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός Αντικείμενο της Μελέτης Η παρούσα μελέτη (ΦΑΣΗ Α ) αποτελεί τη βάση του Στρατηγικού Σχεδιασμού Διασυνδέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ Του 1. Δήμου Ικαρίας, όπως εκπροσωπείται από το Δήμαρχο Ικαρίας Χριστόδουλο Σταυρινάδη ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα:

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα: 25/4/2014 Πόρισμα Α φάσης της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/3490/οικ.23982/30.12.2013 για τη διερεύνηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την εγκατάσταση μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή

Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές στην ηλεκτροπαραγωγή Νίκος Μπουλαξής, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ιονύσης Παπαχρήστου, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1 Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 377/2010. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2011

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 377/2010. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την προσθήκη της Παραγράφου Δ. Αθήνα, 3/12/21 Ο Πρόεδρος Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2006. Έγκριση της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου 2006-2010. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2006. Έγκριση της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου 2006-2010. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2006 Έγκριση της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου 2006-2010 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 2 α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011 Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 καιτο Υποστηρικτικό του Θεσµικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ, ΥΠΕΚΑ Μάρτιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Ηχώραµαςπαρουσίασετοκαλοκαίριτου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔΕΗΑνανεώσιμεςστοδρόμοτηςΠράσινης Ανάπτυξης

ΗΔΕΗΑνανεώσιμεςστοδρόμοτηςΠράσινης Ανάπτυξης Η Αιολική Ενέργεια στην Ελλάδα- Αγορά και Εξελίξεις ΗΔΕΗΑνανεώσιμεςστοδρόμοτηςΠράσινης Ανάπτυξης Δρ. Δημήτριος Β. Κανελλόπουλος Διευθυντής Αιολικής Ενέργειας 20 Απριλίου 2010 ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. 1 Θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΕΣΑΗ. Η λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 18 Μαρτίου 2011

Παρουσίαση ΕΣΑΗ. Η λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 18 Μαρτίου 2011 Παρουσίαση ΕΣΑΗ Η λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 18 Μαρτίου 2011 Μανώλης Κακαράς, Γενικός Διευθυντής ΕΣΑΗ, Καθηγητής ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»

«ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» «ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» Διαμαντής Βαχτσιαβάνος Διευθύνων Σύμβουλος EUPHORES WORKSHOP, 5 Δεκ 2013, Βουλή των Ελλήνων Προκλήσεις στις Πολιτικές των ΑΠΕ Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2014-2023 (Σχέδιο προς ΡΑΕ)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2014-2023 (Σχέδιο προς ΡΑΕ) ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 2014-2023 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΡΑΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ/ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Μιχάλη Π. Παπαδόπουλου Ομ. καθ. ΕΜΠ 1. Οι πρώτες προσπάθειες Η πρώτη συστηματική διερεύνηση για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Π. ΛΑΔΑΚΑΚΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Π. ΛΑΔΑΚΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Π. ΛΑΔΑΚΑΚΟΣ Τι σημαίνει «Ηλεκτρική Διασύνδεση»; Σκοπός ενός τυπικού αιολικού σταθμού είναι να τροφοδοτήσει με ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» 1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ 23 Ιουνίου 21 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Χωρίς όραμα για το μέλλον Χωρίς όραμα και σοβαρή αναπτυξιακή προοπτική για τα φωτοβολταϊκά, αλλά και για άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ, είναι δυστυχώς το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ. Παρουσίαση Έργου. Λήµνος, 17 Ιουλίου 2012

ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ. Παρουσίαση Έργου. Λήµνος, 17 Ιουλίου 2012 ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ Παρουσίαση Έργου Λήµνος, 17 Ιουλίου 2012 Λέσβος, 12 Ιουλίου 2012 Περιεχόµενα 1. Φορέας και όραµα 2. Περιγραφή του έργου 3. Αρχές σχεδιασµού 4. Οφέλη 5. Συµπεράσµατα 2 Ρόκας -πρωτοπορία στις

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ. : 210 9466 969, 732 Φαξ : 210 9466 766 www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ& ΛΑΓΗΕ ΑΕ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον Σύνοψη Μελέτης του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών για την περίοδο 2015-2030 Ιούλιος 2014 Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός Στην κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή στην ευθύνη για την επίτευξη του Εθνικού Στόχου για τις ΑΠΕ: Μπορούμε, αλλά θέλουμε; Νίκος Μπουλαξής Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Συμμετοχή στην ευθύνη για την επίτευξη του Εθνικού Στόχου για τις ΑΠΕ: Μπορούμε, αλλά θέλουμε; Νίκος Μπουλαξής Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Συμμετοχή στην ευθύνη για την επίτευξη του Εθνικού Στόχου για τις ΑΠΕ: Μπορούμε, αλλά θέλουμε; Νίκος Μπουλαξής Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Τουλάχιστον 9-10 GW αιολικών μέχρι το 2020... Δεσμευτικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα

Η αγορά φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα Η αγορά φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα Πρακτικά προβλήματα επένδυσης και τρόποι αντιμετώπισης Γιώργος Ανεμοδουράς Πρόεδρος Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΕΒΕΑ Αθήνα 18.4.2007 Από τη στασιμότητα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. EEN HELLAS S.A. (EDF( group) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 100MW 90,1MW Αιολικά Πάρκα 100 MW Aνάστροφο Αντλησιοταμιευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας BiogasIN ΚΑΠΕ Αθήνα, 07 Οκτωβρίου 2011 Ανάπτυξη της Βιοµάζας στην Ελλάδα. Υφιστάµενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ Αθήνα 07.10.2011 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 703/2008 Τροποποίηση της απόφασης 96/2007 της ΡΑΕ ως προς προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις

Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις European Sustainable Energy Week, 15-19 June 2015 Δρ. Χρίστος Ε. Χριστοδουλίδης Διευθυντής Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 19 ΜΕΡΟΣ 1 - Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ... 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗ- ΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση : Θεοδωράτου

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τελευταία ενημέρωση 29 Οκτωβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Αξιοποίηση περιθωρίων ανάπτυξης µικρών ανεµογεννητριών στα Μη ιασυνδεδεµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Γερµανία Ο νόµος για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (EEG)

Γερµανία Ο νόµος για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (EEG) Αδειοδότηση έργων βιοαερίου Κωνσταντίνος Σιούλας Περιβαλλοντολόγος, MSc Yπεύθυνος έργου BiogasIN για το ΚΑΠΕ Τµήµα Περιβάλλοντος & Μεταφορών /νση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Αριθµός Συµβολαίου IEE/09/848

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. «Κόστος λιγνιτικής και συνολικής παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ για την περίοδο 2009 2012»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. «Κόστος λιγνιτικής και συνολικής παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ για την περίοδο 2009 2012» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Κόστος λιγνιτικής και συνολικής παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ για την περίοδο 2009 2012» ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή ασφάλεια στο απομονωμένο σύστημα της

Ενεργειακή ασφάλεια στο απομονωμένο σύστημα της Ενεργειακή ασφάλεια στο απομονωμένο σύστημα της Κύπρου Δρ Χρ. Χριστοδουλίδης Διευθυντής Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου Μάιος 2012, Ηράκλειο, Κρήτη Ενότητες Στοιχεία Ηλεκτρικού Συστήματος της Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 1 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ΕΗ Α.Ε., προωθεί την ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αδειοδοτική ιαδικασία ΦΒ Άδεια Παραγωγής ή Εξαίρεση ή Απαλλαγή Απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ηλεκτροδότηση των νησιών και την. Συντονιστής μονάδας Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ΡΑΕ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ηλεκτροδότηση των νησιών και την. Συντονιστής μονάδας Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ΡΑΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στρατηγικές επιλογές για την ηλεκτροδότηση των νησιών και την αξιοποίηση των ΑΠΕ που διαθέτουν Νίκος Μπουλαξής, Δρ. Ηλ. Μηχανικός Συντονιστής μονάδας Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής

H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής Κάραλης Γιώργος, Δρ Περιβολάρης Γιάννης, Δρ Ράδος Κώστας, Αν. Καθ. Εισηγητής: Κάραλης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά 1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 1.1 Γενικά Ο τοµέας της ενέργειας συνιστά σηµαντικό παράγοντα ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας. Η σηµερινή περίοδος αποτελεί τµήµα µίας µακράς µεταβατικής φάσης προς την «οικονοµία χαµηλού

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ)

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ) Κ Υ Ρ Ι Α Σ Η Μ Ε Ι Α Τ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Π Ε Κ Α Γ Ι Α Τ Η Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Τ Ο Υ Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Υ Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Υ Σ Χ Ε Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας αναπτυξη δικτυου Ο Ε ΗΕ σχεδιάζει, προγραµµατίζει και διασφαλίζει την υλοποίηση της ανάπτυξης του ικτύου, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως την εξέλιξη της ζήτησης, τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

segm@segm.gr, www.segm.gr

segm@segm.gr, www.segm.gr ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Μακεδόνων 2, 115 21 Αθήνα, τηλ. 210 6452 232, fax 210 6444 685 segm@segm.gr, www.segm.gr ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΓΜ για τη Δημόσια διαβούλευση που διοργανώνει η ΕΕΚΕ Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 96/2007 Καθορισµός περιοχών µε κορεσµένα δίκτυα, προσδιορισµός περιθωρίων

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες.

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες. Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 202-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή 2 3 4 5 6 Έλεγχος της τάσης και της άεργης ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ- NET METERING ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ- NET METERING ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ- NET METERING ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Πως γίνεται.; Το σύστημα συνδέεται εσωτερικά με την κατοικία ή την επιχείρηση σας με ένα ξεχωριστό μετρητή που καταγράφει την παραγόμενη ενέργεια.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. Λ. Βασιλίσσης Σοφίας 120 Αθήνα, Τ.Κ. 115 26 Τηλ. 210 64 62 079 Fax 210 64 31 420 Προς: 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Υπόψη: κ. Καλογερή Νικόλαου

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΑΠΕ»

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΑΠΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΑΠΕ» Λουκάς

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ)

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) Α Π Ο Φ Α Σ Η 539/2011 ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΪΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (Α Η Κ ) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Αδειοδοτική Διαδικασία για επενδυτικά σχέδια σε Φ/Β Πάρκα Σημαντική Σημείωση: Η ακόλουθη διαδικασία αναφέρεται σε Φ/Β Πάρκα πάνω από 150 kw 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Kύκλος

Διαβάστε περισσότερα

Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1

Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1 Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1 Ποιοί είµαστε 100% θυγατρική του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, που συγκεντρώνει τη διαχείριση όλων των ενεργειακών παγίων και ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ ΑΕ/ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης

ΔΕΗ ΑΕ/ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης ΔΕΗ ΑΕ/ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης ΕΝΤΑΞΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΑΔΙΚΤΥΑΤΗΣΔΕΗΑΕ Γιακουμάκη Ευαγγελία ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟ ΔΕΗ & ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διατύπωση θέσεων του ΤΕΕ - Τμ. Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με το κόστος θέρμανσης. στη Δυτική Μακεδονία και προτάσεων για την ελάφρυνσή του

Διατύπωση θέσεων του ΤΕΕ - Τμ. Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με το κόστος θέρμανσης. στη Δυτική Μακεδονία και προτάσεων για την ελάφρυνσή του Διατύπωση θέσεων του ΤΕΕ - Τμ. Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με το κόστος θέρμανσης στη Δυτική Μακεδονία και προτάσεων για την ελάφρυνσή του 14/2/2012 Διατύπωση θέσεων του ΤΕΕ-ΤΔΜ σχετικά με το κόστος θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανόλογος Μηχανικός, Τεχνικός Υπεύθυνος Περιφερειακού Ενεργειακού Κέντρου Κ. Μακεδονίας. Επιμέλεια σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένος Θεσσαλονίκης ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 395.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά

Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά Ποιος υποσκάπτει την ανάπτυξη; Δρ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου Πρόεδρος Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών 19 Δεκεμβρίου 2012 ΣΕΦ: το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΙΕΝΕ/ EBEA ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΑΠΕ 4.4.2013 2 ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΜΕΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΣΗΘΥΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. Η ιστορία της ηλεκτροδότησης των Κυκλάδων θα μπορούσε να χωρισθεί σε τρεις περιόδους. Η πρώτη περίοδος αρχίζει στις αρχές του εικοστού

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar

Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar ΣΤΟΧΟΣ μας είναι ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ κάθε ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΕΡΓΟ. phoenix solar ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για ένα ελπιδοφόρο μέλλον των ΑΠΕ στη χώρα

Για ένα ελπιδοφόρο μέλλον των ΑΠΕ στη χώρα Για ένα ελπιδοφόρο μέλλον των ΑΠΕ στη χώρα Γιάννης Χατζηβασιλειάδης Διπλ. Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Γενικός Γραμματέας ΙΕΝΕ 1 Εξέλιξη των εφαρμογών ΑΠΕ σε χώρες της ΕΕ σε σύγκριση με την Ελλάδα (I/II) Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΕΗ στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον

H ΔΕΗ στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον 1 H ΔΕΗ στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον Νέα δεδομένα τόσο στις ανταγωνιστικές όσο και στις ρυθμιζόμενες δραστηριότητες Άμεση ανάγκη μετασχηματισμού της ΔΕΗ σε πελατοκεντρική επιχείρηση Υπάρχουν ακόμη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ Α.Π.Ε. ΘΕΜΑ: «Εγγυοδοσία για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών EcoBuilding Conference, EXPO ATHENS Ανθούσα 10 Δεκεμβρίου 2010 Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών () Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών Μαρκογιαννάκης Γιώργος Μηχανολόγος Μηχανικός MSc. Τμήμα Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. Προτάσεις για τη βέλτιστη εφαρμογή του net-metering Δημήτρης Κυριακίδης

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. Προτάσεις για τη βέλτιστη εφαρμογή του net-metering Δημήτρης Κυριακίδης ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Προτάσεις για τη βέλτιστη εφαρμογή του net-metering Δημήτρης Κυριακίδης Νοέμβριος 2013 ΣΕΦ Το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (www.helapco.gr) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ' ΟΔΗΓΟΣ' ΤΩΝ' ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ' ΝΟΜΩΝ' ΓΙΑ' ΤΙΣ' ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ' ΠΗΓΕΣ'ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ'

ΣΥΝΤΟΜΟΣ' ΟΔΗΓΟΣ' ΤΩΝ' ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ' ΝΟΜΩΝ' ΓΙΑ' ΤΙΣ' ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ' ΠΗΓΕΣ'ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ' ΣΥΝΤΟΜΟΣ' ΟΔΗΓΟΣ' ΤΩΝ' ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ' ΝΟΜΩΝ' ΓΙΑ' ΤΙΣ' ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ' ΠΗΓΕΣ'ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ' ' Ο' νόμος' που' καθόρισε' τους' αρχικούς' κανονισμούς' σχετικά' για' την' παραγωγή' ηλεκτρικής'ενέργειας'από'ανανεώσιμες'πηγές'ενέργειας'στην'ελλάδα,'εκδόθηκε'

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οικονομικοί Μηχανισμοί Υποστήριξης των ΑΠΕ στην Ελλάδα: Οδηγίες για τους επενδυτές ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. /2007 Έγκριση Μεθοδολογίας για τον Προσδιορισµό του Περιθωρίων Ανάπτυξης Σταθµών ΑΠΕ σε Κορεσµένα ίκτυα, Σύµφωνα µε τις

Διαβάστε περισσότερα

6 η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ σε εφαρμογή του Ν. 3851/2010

6 η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ σε εφαρμογή του Ν. 3851/2010 6 η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ σε εφαρμογή του Ν. 3851/2010 1 Φεβρουαρίου 2011 Η ΔΕΗ θέτει υπόψη των ενδιαφερομένων τα ακόλουθα όσον αφορά την εγγυοδοσία για την υπογραφή Συμβάσεων Σύνδεσης και την υποδοχή αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφίστηκε στις 15-1-2009 ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά

Ψηφίστηκε στις 15-1-2009 ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά 19 Ιανουαρίου 2009 Ψηφίστηκε στις 15-1-2009 ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ 1. Ορίζεται χρονοδιάγραμμα για την αδειοδότηση από τη ΡΑΕ. Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας.

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας. Δελτίο Τύπου Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009 Εισαγωγική Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη κατά την παρουσίαση του προγράμματος Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Συνέντευξη του Πανίκου Δημητριάδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, που δόθηκε στις 14 Μαρτίου 2014 στον Μιχάλη Περσιάνη Ερ.: Σήμερα η οικονομία προσβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλλιδρομίτου 1, Κ. Κορυζή 1, Κ. Αραβώσης 2 1 Εψιλον ΑΕ, Μονεμβασίας 27, 15125, Μαρούσι 2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση: Υλοποίηση μονάδων αφαλάτωσης σε νησιά των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων

Δημόσια Διαβούλευση: Υλοποίηση μονάδων αφαλάτωσης σε νησιά των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων Δημόσια Διαβούλευση: Υλοποίηση μονάδων αφαλάτωσης σε νησιά των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων Περιεχόμενα Αντικείμενο του έργου 3 Υλοποίηση μέσω ΣΔΙΤ 5 Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση 6 1. Προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 3299/2004 σχετικά με την έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.

Εγκύκλιος Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 3299/2004 σχετικά με την έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα 22-10 - 2008 Αριθμ. Πρωτ. 48175 Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 0-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Διακόπτες δικτύων ισχύος 3 4 5 Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία φιλική στις Επιχειρήσεις 1. Η Πρωτοβουλία για την Άρση των Εμποδίων στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα