ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΤΟΛΟΥΟΛΙΟ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Κίνδυνοι για την : ανθρώπινη υγεία Κίνδυνοι ασφαλείας : Περιβαλλοντικοί : κίνδυνοι Επικίνδυνο µε εισπνοή. Ναρκωτικό σε µεγάλες συγκεντρώσεις ατµών. Εισπνοή στους πνεύµονες µπορεί να προκαλέσει χηµική πνευµονίτιδα η οποία µπορεί να είναι θανατηφόρος. Πολύ εύφλεκτο. Εξαιρετικά µεγάλος κίνδυνος ανάφλεξης των ατµών σε κανονικές θερµοκρασίες χειρισµού. Κατά τον χειρισµό µπορεί να δηµιουργηθούν ηλεκτροστατικά φορτία. εν σηµειώνονται ειδικοί κίνδυνοι. 2. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Πιθανά συµπτώµατα : Ερεθισµός του δέρµατος, µατιών και του αναπνευστικού συστήµατος. Πονοκέφαλος. Ναυτία, Ζάλη, Νάρκωση. Πρώτες βοήθειες- : Μετακινείστε (το πάσχον άτοµο) στο καθαρό αέρα. Αν δεν Εισπνοή επέλθει γρήγορα ανάκαµψη ζητείστε ιατρική παρακολούθηση. Πρώτες βοήθειες- : Αφαιρέστε το µολυσµένο ρουχισµό. Πλύνετε το δέρµα µε νερό, έρµα χρησιµοποιώντας σαπούνι εάν υπάρχει. Αν εµφανιστεί επίµονος ερεθισµός ζητείστε ιατρική παρακολούθηση. Επαφή µε τα µάτια : Ξεπλύνετε τα µάτια µε άφθονο νερό. Αν εµφανιστεί επίµονος ερεθισµός ζητείστε ιατρική παρακολούθηση. Πρώτες βοήθειες- : Μην προκαλείτε εµετό. Μη δίνετε τίποτα από το στόµα. Αν δεν κατάποση επέλθει γρήγορα ανάκαµψη ζητείστε ιατρική παρακολούθηση. Συµβουλευτείτε : Μπορεί να προκληθεί δερµατίτιδα από παρατεταµένη ή ειδικούς επαναλαµβανόµενη έκθεση. Εισπνοή στους πνεύµονες µπορεί να προκαλέσει χηµική πνευµονίτιδα. Προκαλεί εξασθένηση του κεντρικού νευρικού συστήµατος. Έντονη έκθεση µπορεί να προκαλέσει θολή όραση, τρεµούλιασµα, κοφτή και γρήγορη αναπνοή, παραλήρηµα και λιποθυµία. 3. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ειδικοί κίνδυνοι : Αν συµβεί ατελής καύση µπορεί να αναπτυχθεί µονοξείδιο του άνθρακα. Επιπλέει και µπορεί να αναφλεγεί στην επιφάνεια του νερού. Οι ατµοί είναι βαρύτεροι του αέρα, εξαπλώνονται στην επιφάνεια του εδάφους και είναι δυνατή η ανάφλεξη από απόσταση. Μέσα πυρόσβεσης : Αφρός. Ξηρά χηµική σκόνη, διοξείδιο του άνθρακα, άµµος ή

2 Ακατάλληλα µέσα : πυρόσβεσης Προστατευτικός : εξοπλισµός Άλλες πληροφορίες : χώµα µπορεί να χρησιµοποιηθούν µόνο σε µικρές πυρκαγιές. Εκτόξευση νερού. Πλήρης προστατευτικός ρουχισµός και αυτόνοµη αναπνευστική συσκευή. ιατηρείτε τα γειτονικά (προς τη φωτιά) δοχεία δροσερά ψεκάζοντας τα µε νερό. 4. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΙΑΡΡΟΗΣ Ατοµικά µέτρα : προφύλαξης Ατοµική προστασία : Προστασία : περιβάλλοντος Μέθοδοι καθαρισµού-: µικρές διαρροές Μέθοδοι καθαρισµού-: µεγάλες διαρροές Άλλες πληροφορίες : Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα, µάτια, το ρουχισµό. Μην εισπνέετε ατµούς. Αερίστε καλά τη µολυσµένη περιοχή. Σβήστε τις γυµνές φωτιές. Αποµακρύνετε τις πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Αποφύγετε τους σπινθήρες. Αποµακρύνετε από την περιοχή το µη απαραίτητο προσωπικό. Κλείστε τις διαρροές αν αυτό µπορεί να γίνει χωρίς προσωπικό κίνδυνο. Πάρετε προληπτικά µέτρα κατά του στατικού ηλεκτρισµού. Φοράτε γάντια και ολόσωµη φόρµα. Το Viton παρέχει καλή αντίσταση, άλλα υλικά µπορεί να είναι λιγότερο κατάλληλα. Ελέγξτε µε τον προµηθευτή του εξοπλισµού αν το επίπεδο προστασίας είναι αρκετό. Φοράτε παπούτσια ή µπότες ασφαλείας- ανθεκτικά στα χηµικά. Ελέγξτε µε τον προµηθευτή του εξοπλισµού αν το επίπεδο προστασίας είναι αρκετό. Για οδηγίες σχετικά µε αναπνευστική προστασία δείτε την παράγραφο 6. Προλάβετε τη µόλυνση του εδάφους και των νερών. Προλάβετε τη διασπορά ή την είσοδο σε αγωγούς, χαντάκια ή ποτάµια, χρησιµοποιώντας χώµα, άµµο ή άλλα κατάλληλα εµπόδια. Απορροφήστε ή συγκρατήστε το υγρό µε άµµο, χώµα ή υλικό συγκράτησης διαρροών. Φτυαρίστε και τοποθετείστε σε δοχείο µε ετικέτα που κλείνει καλά για την ασφαλή, στη συνέχεια, απόρριψη. Βάλτε διαρρέοντα δοχεία σε βαρέλια µε σχετική ετικέτα. Βουρτσίστε τη µολυσµένη επιφάνεια µε απορρυπαντικό. Μεταχειριστείτε τα εκπλύµατα ως µολυσµένα απορρίµµατα. Μεταφέρατε σε δοχείο µε καπάκι και µε ετικέτα του περιεχοµένου του για επανάκτηση του ή ασφαλή απόρριψη. Μεταχειριστείτε τα υπολείµµατα όπως και στη µικρή διαρροή. Κίνδυνος έκρηξης. Ενηµερώστε τις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης αν το υγρό εισέλθει σε επιφανειακές αποχετεύσεις νερού. Οι ατµοί µε αέρα µπορεί να σχηµατίσουν µίγµα εκρηκτικό. είτε το τµήµα 9 για πληροφορίες ως προς την απόρριψη προϊόντος. 5. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Χειρισµός : Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα, µάτια και ρουχισµό. Μην

3 Θερµοκρασίες : χειρισµού Απαιτήσεις για : εξοπλισµούς στους αποθηκευτικούς χώρους Θερµοκρασίες : αποθήκευσης Μεταφορά προϊόντος : Προτεινόµενα υλικά : εισπνέετε ατµούς. Σβήστε κάθε γυµνή φωτιά. Αποµακρύνατε πηγές ανάφλεξης. Αποφύγετε τους σπινθήρες. Μην καπνίζετε. Πάρτε προληπτικά µέτρα κατά της δηµιουργίας στατικού ηλεκτρισµού. Γειώστε όλα τα µηχανήµατα. Χρήση τοπικού συστήµατος αποµάκρυνσης παραπροϊόντων. Μην αδειάζετε σε οχετούς. Συνήθη περιβάλλοντος. Φυλάσσετε µακριά από το άµεσο ηλιακό φως και άλλες πηγές θερµότητας ή ανάφλεξης. Μην καπνίζετε στους αποθηκευτικούς χώρους. Φυλάγετε το δοχείο ερµητικά κλειστό και σε καλά αεριζόµενο χώρο. Συνήθη περιβάλλοντος. Πάρτε προληπτικά µέτρα κατά του στατικού ηλεκτρισµού. Γειώστε όλα τα µηχανήµατα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις (πιτσιλίσµατα) κατά το γέµισµα. Μην χρησιµοποιείτε πεπιεσµένο αέρα για την πλήρωση (γέµισµα), εκκένωση ή χειρισµό του προϊόντος. Αν χρησιµοποιούνται αντλίες εκφόρτωσης αυτές πρέπει να είναι µονταρισµένες µε µη αναπόσπαστες βαλβίδες πίεσης ασφαλείας. Περιορίστε, κατά την άντληση, τη ταχύτητα ροής της σωληνογραµµής για να αποφύγετε την ανάπτυξη ηλεκτροστατικού ηλεκτρισµού. Αναφερθείτε στον εφοδιαστή σας αν απαιτούνται επιπλέον οδηγίες για την µεταφορά του προϊόντος. Για δοχεία ή για επένδυση δοχείων, χρησιµοποιείτε µαλακός χάλυβας (mild steel), ανοξείδωτος χάλυβας. Για δοχεία χρωµάτων χρησιµοποιείτε πυριτικός ψευδάργυρος (zinc silicate), εποξικές ρητίνες. Ακατάλληλα υλικά : PVC φυσικό καουτσούκ ή βουτυλικό ή νεοπρενίου. 6. ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Μέτρα υγιεινής : Πλένετε το µολυσµένο ρουχισµό πριν την επαναχρησιµοποίηση. Προστασία : αναπνευστικού συστήµατος Εάν οι µηχανικοί έλεγχοι δεν διατηρούν τις συγκεντρώσεις στον αέρα σε επίπεδα ικανοποιητικά για την υγεία των εργαζοµένων, επιλέξτε τον κατάλληλο προστατευτικό αναπνευστικό εξοπλισµό για ειδικές συνθήκες σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Ελέγξτε µε τους προµηθευτές τον αναπνευστικό εξοπλισµό προστασίας. Όπου δεν είναι κατάλληλη η χρήση αναπνευστήρα µε φίλτρο αερίων (π.χ. υψηλές συγκεντρώσεις αερίων, κίνδυνος έλλειψης οξυγόνου, περιορισµένος χώρος) χρησιµοποιείστε συσκευή αναπνοής θετικής πίεσης. Προστασία χεριών : Φοράτε αδιαπέραστα γάντια για πιθανή επαφή µε το υγρό. Το Viton παρέχει καλή αντίσταση, άλλα υλικά µπορεί να είναι λιγότερο κατάλληλα. Ελέγξτε µε τον προµηθευτή του εξοπλισµού αν το επίπεδο προστασίας είναι αρκετό.

4 Προστασία µατιών : Γυαλιά για χηµικά. Προστασία σώµατος : Συνήθης ρουχισµός εργασίας, παπούτσια ή µπότες ασφαλείαςανθεκτικά στα χηµικά. Αν υπάρχει πιθανότητα να συµβούν εκτινάξεις, τότε φοράτε αδιάβροχο µε µακριά µανίκια. Ελέγξτε µε τον προµηθευτή του εξοπλισµού αν το επίπεδο προστασίας είναι αρκετό. Γενική ατοµική : Το «σηµείωση για το δέρµα» σηµαίνει ότι σηµαντική επίσης προστασία έκθεση µπορεί να συµβεί µε την απορρόφηση υγρού δια του δέρµατος και ατµών δια των µατιών και των βλεννωδών µεµβρανών. 7. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ερεθισµός στο : δέρµα Ερεθισµός στα µάτια : Ευαισθητοποίηση : του δέρµατος Επαναλαµβανόµενη : δόση τοξικότητας Ερεθιστικό. Ερεθιστικό. εν είναι ευαισθητοποιητής του δέρµατος. Επαναλαµβανόµενη έκθεση επηρεάζει το νευρικό σύστηµα. Επαναλαµβανόµενη έκθεση επηρεάζει το αναπνευστικό σύστηµα. Παρατηρήθηκαν επιπτώσεις µόνο σε µεγάλες δόσεις. Μυκητογέννεση : εν είναι µεταλλαξιγόνο. Καρκινογένεση : εν είναι καρκινογόνο. Αναπτυσσόµενη : Προκαλεί εµβρυοτοξικότητα σε τοξικές δόσεις στη µητέρα. τοξικότητα Επιδράσεις στον : άνθρωπο ιαβάστε το κεφάλαιο 2 για πληροφορίες σχετικά µε τις επιδράσεις στον άνθρωπο. Παρατεταµένη/ επαναλαµβανόµενη έκθεση µπορεί να προκαλέσει αποστέρηση του λίπους του δέρµατος που µπορεί να οδηγήσει σε δερµατίτιδα. Μεγάλη έκθεση µπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. Εισπνοή στους πνεύµονες µπορεί να προκαλέσει χηµική πνευµονίτιδα, η οποία µπορεί να είναι θανατηφόρος. 8. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κινητικότητα : Επιπλέει στο νερό. Εξατµίζεται µέσα σε µια µέρα από τις επιφάνειες του νερού και του εδάφους. Προϊόν που παραµένει στην επιφάνεια του εδάφους, εξατµίζεται σε µια µέρα. Αν το προϊόν µπει στο έδαφος θα έχει γρήγορη κινητικότητα και µπορεί να µολύνει τα υπόγεια νερά. Εµµονή/ διάσπαση : Άµεσα διασπάσιµο. Οξειδώνεται γρήγορα µε φωτοχηµικές αντιδράσεις στον αέρα. Ολοκληρωµένος χρόνος ηµίσειας ζωής 1- < 10 ηµέρες. Περικλείει σηµαντικό κίνδυνο µείωσης του οξυγόνου στα υδάτινα συστήµατα. Βιοσυσσώρευση : εν βιοσυσσωρεύεται σηµαντικά. Οξεία τοξικότητα- : Τοξικό στους υδρόβιους οργανισµούς.

5 ψάρια Οξεία τοξικότητα- : Ελαφρά τοξικό στους υδρόβιους οργανισµούς. ασπόνδυλα Οξεία τοξικότητα- : Πρακτικά µη τοξικό. φύκια Οξεία τοξικότητα- : Πρακτικά µη τοξικό. βακτήρια Μεταχείριση : Πρακτικά µη τοξικό. αποβλήτων Άλλες πληροφορίες : Με την προοπτική µεγάλου ποσού απώλειας από το διάλυµα, είναι απίθανο το προϊόν να προκαλέσει σηµαντική βλάβη στην υδρόβια ζωή. 9. ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ Προφυλάξεις : Αναφερθείτε στο κεφάλαιο 5 πριν αρχίσετε να χειρίζεστε το προϊόν ή τα δοχεία του. Εναπόθεση : Αν είναι δυνατόν ανακτήσετε ή ανακυκλώστε (το προϊόν). απορριµµάτων Αλλιώς ελεγχόµενη καύση. Απόρριψη προϊόντος : Αν είναι δυνατόν ανακτήσετε ή ανακυκλώστε (το προϊόν). Αλλιώς ελεγχόµενη καύση. Απόρριψη : συσκευασιών Στεγνώστε απόλυτα τα δοχεία. Μετά το στέγνωµα αερίστε σε ασφαλές µέρος µακριά από σπινθήρες και φωτιά. Τα υπολείµµατα µπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο έκρηξης. Μην τρυπάτε ή κόβετε ή συγκολλάτε βαρέλια που δεν έχουν καθαριστεί. Στείλτε τα σε ανακατασκευαστές βαρελιών ή αναµορφωτές µετάλλων. Τοπική νοµοθεσία : Οι διδόµενες πληροφορίες θεωρούνται κατάλληλες για ασφαλή απόρριψη. Πάντως αν η τοπική νοµοθεσία είναι αυστηρότερη, αυτή πρέπει να εφαρµόζεται. 10. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ Ετικέτα κατά ΕΕ/Αριθ : Όνοµα ετικέτας κατά : ΤΟΛΟΥΟΛΙΟ ΕΕ Κατάταξη ΕΕ : F XN Φράσεις κινδύνου : R20 Επικίνδυνο µε εισπνοή. ΕΕ R11 Πολύ εύφλεκτο. Φράσεις ασφάλειας : ΕΕ S16 Φυλάγετε µακριά από πηγές ανάφλεξης-µη καπνίζετε. S25 Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια. S29 Μην αδειάζετε σε οχετούς. S33 Πάρτε προληπτικά µέτρα κατά της δηµιουργίας στατικού ηλεκτρισµού. 11. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

6 Χρήσεις και : περιορισµοί Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. Έχει αναφερθεί βλάβη του κεντρικού νευρικού συστήµατος και ενδεχοµένως ο θάνατος ως αποτέλεσµα κατάχρησης της αντοχής του ανθρώπου µετά από επανειληµµένες και παρατεταµένες εκθέσεις σε υψηλές συγκεντρώσεις ατµών. ιανοµή του..α. : Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε όλους όσους χειρίζονται την ουσία. Αναφορά : Το περιεχόµενο και η δοµή του ελτίου εδοµένων Ασφαλείας είναι σύµφωνο µε την Κοινοτική Οδηγία 93/112/EC της 10 εκεµβρίου 1993 που ανανεώνει την Οδηγία 91/155/EEC.

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Υλικού

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Υλικού 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Όνοµα υλικού : Χρήσεις : Βιοµηχανικός διαλύτης. Κωδικός Προϊόντος : Q3312, Q3327 Κατασκευαστής/Προµηθε υτής : Shell Chemicals Europe B.V.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: Α ΙΠΙΚΟ ΟΞΥ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Επιδράσεις και συµπτώµατα Μάτια : Ερεθιστικό στα µάτια. έρµα : Προκαλεί ερεθισµό

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Υλικού

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Υλικού 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Όνοµα υλικού : Χρήσεις : Χρήσιµοποιείται µόνο ως διαλύτης στη βιοµηχανία παραγωγής και επεξεργασίας. Κωδικός Προϊόντος : S2113 Κατασκευαστής/Προµηθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΕΞΑΝΙΟ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Κίνδυνοι για την : ανθρώπινη υγεία Η ουσία είναι εξαιρετικά εύφλεκτο υγρό όπως και οι ατµοί του. Οι ατµοί της ουσίας µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΞΥΛΟΛΙΟ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Επιδράσεις και συµπτώµατα Μάτια : Τα συµπτώµατα της έκθεσης περιλαµβάνουν αίσθηση καψίµατος, πρήξιµο, κοκκινίλες, θολή όραση,

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Υλικού

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Υλικού 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Όνοµα υλικού : Χρήσεις : Βιοµηχανικός διαλύτης. Κωδικός Προϊόντος : Q3522 Κατασκευαστής/Προµηθε υτής : Shell Chemicals Europe B.V. PO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΜΕΘΑΝΟΛΗ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Φυσικοί/χηµικοί : κίνδυνοι Κίνδυνοι για την : ανθρώπινη υγεία ηλητήριο. Είναι εύφλεκτο υγρό όπως και οι ατµοί του. Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Υλικού

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Υλικού 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Όνοµα υλικού : Χρήσεις : Χρηση σε παραγωγη πολυουρεθανικων προοιοντων. Κωδικός Προϊόντος : U3713 Κατασκευαστής/Προµηθε υτής : Shell Chemicals

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος: ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ (AVIPGUM) 1.2 Χρήση της ουσίας / παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος: AREXOL 1.2 Χρήση της ουσίας / παρασκευάσματος Χρήση: Ασφαλτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ACETONE Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: LAMP OIL Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Υλικού

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Υλικού 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Όνοµα υλικού : Χρήσεις : Χρηση σε παραγωγη πολυουρεθανικων προοιοντων. Κωδικός Προϊόντος : U311L Κατασκευαστής/Προµηθε υτής : Shell Chemicals

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Επιδράσεις και συµπτώµατα Μάτια : Το θειικό οξύ είναι διαβρωτική ουσία και µπορεί να προκαλέσει σοβαρό ερεθισµό (ερυθρότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Κίνδυνοι για την : ανθρώπινη υγεία Πολύ επικίνδυνη ουσία σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, µε τα µάτια, κατά την εισπνοή

Διαβάστε περισσότερα

R10 Xn;R20/21, R65 Xi;R38 R66

R10 Xn;R20/21, R65 Xi;R38 R66 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (*) 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Oργανικός διαλύτης για την αραίωση χρωμάτων διαλύτη. 1.3 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συµµορφώνεται στον Κανονισµό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτηµα II - Ελλάδα 1. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MONOCELL R

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MONOCELL R Σύµφωνα µε την οδηγία 1907/2006/EK REACH 1 ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Προσδιορισµός του προϊόντος Χηµική ονοµασία ιογκώσιµο πολυστυρένιο Προσδιορισµός ή εµπορική ονοµασία

Διαβάστε περισσότερα

1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία

1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 3/9/12 Έκδοση :02 σελίδα : 1/11 1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία A/C FOAM CLEANER 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Το παρόν έντυπο δεδοµένων ασφάλειας συντάσσεται σύµφωνα µε την οδηγία της Ε.Ε. 91/155/EC, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/58/EC Ευρώπη 1. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

M8120083 Αρ. MSDS 83. Τηλ. +30 210 559 6078 info@masteroil-lubricants.com +30 210 559 6078

M8120083 Αρ. MSDS 83. Τηλ. +30 210 559 6078 info@masteroil-lubricants.com +30 210 559 6078 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός Προϊόντος M8120083 Αρ. MSDS 83 Τύπος Προϊόντος Υγρό. 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Page 1 of 6 AV.IP Construction Insulating Ltd SAFETY DATA SHEET According to 1907/2006/EC - (REACH), 453/1010/EC ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος ASPHALT COAT 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Μονωτικό στεγανωτικό προϊόν 1.3 Στοιχεία της εταιρείας Προμηθευτής

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience AG Alfred-Nobel-Straße 50 40789 Monheim am Rhein Γερµανία

Bayer CropScience AG Alfred-Nobel-Straße 50 40789 Monheim am Rhein Γερµανία GLUFOSINATE-AMMONIUM SL 150B G U-WW 1/11 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορίες προϊόντος Σήµα κατατεθέν GLUFOSINATE-AMMONIUM SL 150B G U-WW Κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Εµπορικό όνοµα : ΝΕΟTOPSIN 50 SC 1.2 Χρήση σκευάσµατος : Mυκητοκτόνο για γεωργική χρήση 1.3 Παρασκευαστής : NIPPON SODA Co Ltd

1.1 Εµπορικό όνοµα : ΝΕΟTOPSIN 50 SC 1.2 Χρήση σκευάσµατος : Mυκητοκτόνο για γεωργική χρήση 1.3 Παρασκευαστής : NIPPON SODA Co Ltd ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ηµεροµηνία : ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 Χώρα : ΕΛΛΑ Α Προϊόν : ΝΕΟTOPSIN 50 SC Έκδοση : 1 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Εµπορικό όνοµα : ΝΕΟTOPSIN 50 SC 1.2 Χρήση σκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός 67/548/ΕΟΚ ή 1999/45/ΕΕ Χαρακτηριστικά κινδύνου Επιβλαβές, Επικίνδυνο για το περιβάλλον R10, R65, R66, R67, R51/53

Κανονισμός 67/548/ΕΟΚ ή 1999/45/ΕΕ Χαρακτηριστικά κινδύνου Επιβλαβές, Επικίνδυνο για το περιβάλλον R10, R65, R66, R67, R51/53 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: WHITE SPIRIT

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΝ ΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΝ ΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Προϊόν : POLIFOS 28,4 EC Έκδοση : 1 Εκδόθηκε : Mάρτιος 2004 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪOΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Εµπορικό όνοµα : POLIFOS 28,4 EC 1.2 Χρήση: Zιζανιοκτόνο - Φυτοπροστατευτικό προϊόν 1.3 Παρασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Προϊόν : FELMON 5,5 EW Έκδοση : 1 Εκδόθηκε : Mάρτιος 2004 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Εµπορικό όνοµα : FELMON 5,5% EW 1.2 Χρήση: Zιζανιοκτόνο- Φυτοπροστατευτικό προϊόν 1.3 Παρασκευαστής :

Διαβάστε περισσότερα