ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΔ/Π, ΒΑΡΕΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΜΑΖΟΥΤ) ΜΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΕΙΟ ΕΩΣ 1%

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΔ/Π, ΒΑΡΕΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΜΑΖΟΥΤ) ΜΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΕΙΟ ΕΩΣ 1%"

Transcript

1 ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΔ/Π, ΒΑΡΕΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΜΑΖΟΥΤ) ΜΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΕΙΟ ΕΩΣ 1%

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΧΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Κατά την Περίοδο Εγγύησης Εκτός Περιόδου Εγγύησης ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΥΠΟΥ ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ (ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ) ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ (NAME, PLATES AND MARKING) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

3 ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΓΔ/Π, ΒΑΡΕΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΑΖΟΥΤ ΜΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΕΙΟ ΕΩΣ 1% ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΞΩΔΟΥΣ ΚΑΤΑ SAE ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού για την προμήθεια ελαιολιπαντικών που προορίζονται για τη λίπανση των κυλίνδρων των δίχρονων αργόστροφων κινητήρων εσωτερικής καύσης με σταυρό. ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΞΩΔΟΥΣ ΚΑΤΑ SAE J300e ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΗ SAE ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ Λιπαντέλαιο, Λίπανση, Κυλινδρέλαιο, Ελαιολιπαντικό, Δίχρονοι Αργόστροφοι Κινητήρες Εσωτερικής Καύσης, Μαζούτ με περιεκτικότητα σε θείο έως 1%. 3. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τα ελαιολιπαντικά αυτής της προδιαγραφής προορίζονται για την λίπανση των κυλίνδρων των δίχρονων αργόστροφων κινητήρων εσωτερικής καύσης τύπου CROSSHEAD (με σταυρό) που λειτουργούν με βαρύ καύσιμο (RESIDUAL FUEL) μαζούτ, με περιεκτικότητα σε θείο από 0,5 έως 1%. Θα πρέπει να εξασφαλίζουν : ικανοποιητική λίπανση μεταξύ των ελατηρίων των εμβόλων και των χιτωνίων, θερμική σταθερότητα στις υψηλές θερμοκρασίες, υψηλή προστασία από φθορά των χιτωνίων των κυλίνδρων, των ελατηρίων και των αυλακώσεων των εμβόλων, των χιτωνίων και των βαλβίδων, απορρυπαντική και διασκορπιστική ικανότητα για διατήρηση καθαρών συνθηκών στους κυλίνδρους, ελαχιστοποίηση επικαθήσεων και απομάκρυνση των καταλοίπων καύσης, αποτελεσματική εξουδετέρωση των όξινων παραγώγων της καύσης, στεγανοποίηση μεταξύ των ελατηρίων των εμβόλων και των χιτωνίων. Σε περίπτωση χρήσης μαζούτ με περιεκτικότητα σε θείο μικρότερη του 0,5% για την επιλογή του κατάλληλου ελαιολιπαντικού θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση της ΔΕΗ με τον εκάστοτε κατασκευαστή των κινητήρων ή και τον Ανάδοχο του Έργου. 4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - 3 -

4 Για τη σύνταξη της παρούσας προδιαγραφής έχουν ληφθεί υπόψη τα εξής: Οι απαιτήσεις, οι οδηγίες και οι προδιαγραφές των σχεδιαστών και κατασκευαστών Οίκων WARTSILA, MAN B&W, MITSUI, CEGΙELSKI, BWSC και άλλων. Η προδιαγραφή SAE J300e SAE Viscosity Classification for Automotive Engines Lubricants. Το ASTM D3244/90a Practice for Utilization of Test Data to Determine Conformance with Specifications CIMAC Guidelines for the lubrication of two-stroke crosshead diesel engines, 1997 CIMAC Guidelines for diesel engines lubrication- Impact of fuel on lubrication 2000 CIMAC 2-stroke crosshead engine cylinder lubrication, 2001 CIMAC Marine cylinder oils Market trends creating formulating challenges, 2004 CIMAC Guidelines for diesel engines lubrication- Lubricating oil degradation 2004 KJELD AABO The interaction between low-sulphur fuel and lubricants, Motorship Conference, 2001 MARPOL 73/78 Appendix 1 Experiences for operating engines and boilers on low sulphur fuels MARPOL ANNEX VI- Coping without sulphur 2005 Η μέχρι τώρα εμπειρία της ΔΕΗ στη χρήση των ελαιολιπαντικών αυτών. 5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 5.1 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ Τα βασικά ελαιολιπαντικά της παρούσας προδιαγραφής πρέπει να προέρχονται από κλάσματα πετρελαίου, από συνθετικά παραγόμενες ενώσεις ή από συνδυασμό των δύο αυτών προϊόντων, τα οποία μπορεί να είναι πρωτογενή, επαναδιϋλισμένα (rerefined) ή συνδυασμός αυτών. Τα παραπάνω βασικά ορυκτέλαια πρέπει να αναμιγνύονται με τα πρόσθετα (είδος και ποσότητα) που αναγράφονται στα προσκομισθέντα, κατά την κατάθεση της προσφοράς, πιστοποιητικά, ώστε το τελικό προϊόν να ικανοποιεί απόλυτα τις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής και να έχει την πλήρη αποδοχή του εκάστοτε κατασκευαστή ή και του Αναδόχου του Έργου. 5.2 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των ελαιολιπαντικών θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Πίνακα της παρούσας προδιαγραφής

5 5.3 ΑΠΟΔΟΧΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Κατά την Περίοδο Εγγύησης Σε περίπτωση που οι αργόστροφοι κινητήρες εσωτερικής καύσης είναι σε περίοδο εγγύησης, για να γίνουν αποδεκτά σε διαγωνισμούς προμήθειας της ΔΕΗ τα προσφερόμενα ελαιολιπαντικά, θα πρέπει να έχουν την πλήρη αποδοχή του εκάστοτε κατασκευαστή Οίκου των κινητήρων ή και του Αναδόχου του έργου. Η πλήρης αποδοχή των ελαιολιπαντικών θα αποδεικνύεται είτε με την αναγραφή του προϊόντος σε πρόσφατη λίστα καταλληλότητας του κατασκευαστή των κινητήρων (QUALIFIED LIST) είτε από επίσημο έγγραφο πλήρους αποδοχής του προϊόντος από τον εκάστοτε κατασκευαστή ή και τον Ανάδοχο του Έργου και με την προσκόμιση όλων των αποτελεσμάτων των δοκιμών μηχανικών και μη που εκτελέστηκαν στα πλαίσια της διαδικασίας αποδοχής από τους κατασκευαστές των κινητήρων Εκτός Περιόδου Εγγύησης Σε περίπτωση που οι αργόστροφοι κινητήρες εσωτερικής καύσης δεν είναι σε περίοδο εγγύησης (δηλαδή έχει γίνει η οριστική παραλαβή τους από τη ΔΕΗ), θα γίνονται αποδεκτά σε διαγωνισμούς προμήθειας της ΔΕΗ, εκτός εκείνων που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 5.3.1, και τα ελαιολιπαντικά τα οποία περιλαμβάνονται σε πρόσφατη λίστα καταλληλότητας (QUALIFIED LIST) του σχεδιαστή του κινητήρα, Οίκου και εκείνα για τα οποία οι προμηθευτές διαθέτουν πρόσφατο LETTER OF NO OBJECTION από τον κατασκευαστή ή και τον Ανάδοχο του Έργου ή / και τον σχεδιαστή Οίκο. Σε αυτή την περίπτωση οι εταιρείες ελαιολιπαντικών θα πρέπει να προσκομίσουν και όλα τα αποτελέσματα των δοκιμών μηχανικών και μη, που εκτελέστηκαν στα πλαίσια της διαδικασίας, αποδοχής από τους σχεδιαστές των κινητήρων ή βάσει των οποίων χορηγήθηκε το LETTER OF NO OBJECTION. 5.4 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Οι εταιρείες ελαιολιπαντικών θα πρέπει να προσκομίζουν πιστοποιητικά στα οποία θα αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία : Η προέλευση και οι προμηθευτές των βασικών ορυκτελαίων. Οι Προμηθευτές και οι εμπορικές ονομασίες των προσθέτων. Όλα τα πληροφοριακά φυλλάδια των εταιρειών παραγωγής των προσθέτων, στα οποία θα αναγράφονται η γενική περιγραφή τους και τα αποτελέσματα των μηχανικών δοκιμών τους. Το φάσμα IR του τελικού προϊόντος σε δισκέττα 1,44 MB ή CD-ROM. Τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (Material Safety Data Sheets) των προσφερομένων ελαιολιπαντικών. Στα εν λόγω Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας θα περιέχονται όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες από τις οποίες θα προκύπτει η μη επικινδυνότητα των ελαιολιπαντικών (για το προσωπικό και για το περιβάλλον) κατά τη διαχείρισή τους (μεταφορά, αποθήκευση, χρήση). Τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Οδηγία 1999/45/EC (EE L 200 της ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της Οδηγίας 2001/60/EC (EE L 226 της ) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας καθώς και τα αναφερόμενα στην ΥΑ 265/2002 (ΦΕΚ 1214/19.Σεπτεμβρίου 2002), την ΥΑ & Έγκριση υπ αριθμ. 508/91 (ΦΕΚ 886/ ) σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 2001/58 (EE 212 της ) και τα αναφερόμενα στις τροποποιήσεις αυτής (Απόφαση υπ αριθμ. 195/2002, ΦΕΚ 907/ Απόφαση 509/2003, ΦΕΚ 910/ Απόφαση 389/2003, ΦΕΚ ) καθώς επίσης και με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία

6 6. ΔΟΚΙΜΕΣ 6.1 ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΥΠΟΥ Σαν δοκιμές τύπου ορίζονται όλες οι μηχανικές και εργαστηριακές δοκιμές που έχει υποβληθεί το ελαιολιπαντικό από τον κατασκευαστή ή/και τον σχεδιαστή του κινητήρα για να τύχει της αποδοχής του ή / και για να του χορηγηθεί το LETTER OF NO OBJECTION. Τα πιστοποιητικά εκτέλεσης των παραπάνω δοκιμών που θα προσκομίζουν οι προμηθευτές θα προέρχονται από τα διαπιστευμένα εργαστήρια είτε των παραγωγών προσθέτων, είτε από αντίστοιχα διαπιστευμένα εργαστήρια των ιδίων των εταιρειών παραγωγής των ελαιολιπαντικών. 6.2 ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ (ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ) Τα ελαιολιπαντικά που θα παραδίδει κάθε προμηθευτής στη ΔΕΗ, για να είναι τεχνικώς αποδεκτά θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Πίνακα και της παραγράφου 5. Η ΔΕΗ έχει το δικαίωμα, με αντιπρόσωπό της, να λαμβάνει δείγματα από τα τελικά προϊόντα είτε αυτά είναι συσκευασμένα σε βαρέλια είτε σε βυτιοφόρο και να ελέγχει τις τιμές των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του Πίνακα 9.1.1, στα εργαστήρια των προμηθευτών ή στο ΚΔΕΠ (εργαστήριο της ΔΕΗ). Η δειγματοληψία θα γίνεται σύμφωνα με το ASTM D4057 για προϊόντα συσκευασμένα σε βαρέλια και με λήψη ενός δείγματος ανά βυτίο για προϊόντα χύμα σε βυτιοφόρο. Η προμηθεύτρια εταιρεία πριν από την αναγγελία ετοιμότητας του υλικού προς επιθεώρηση θα πρέπει να έχει εκτελέσει όλες τις προβλεπόμενες, από την παρούσα προδιαγραφή, δοκιμές αποδοχής παρτίδας στο τελικό προϊόν, δηλαδή στο συσκευασμένο σε βαρέλια ελαιολιπαντικό ή στο χύμα σε περίπτωση παράδοσης σε βυτία. Δελτίο που θα περιέχει τα αποτελέσματα των παραπάνω δοκιμών θα παραδίδεται στον αντιπρόσωπο της ΔΕΗ πριν από την επιθεώρηση. Το υλικό θα είναι τεχνικά αποδεκτό εάν για κάθε μια από τις τιμές των μετρούμενων παραμέτρων είναι μεγαλύτερες ή ίσες με τις προδιαγραφόμενες (εάν πρόκειται για min), ή μικρότερες ή ίσες με τις προδιαγραφόμενες (εάν πρόκειται για max). Σε αντίθετη περίπτωση το υλικό θα κρίνεται μη αποδεκτό όποια και αν είναι η επαναληψιμότητα (repeatability) της μεθόδου μέτρησης. 7. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ (NAME, PLATES AND MARKING) Πάνω στην επιφάνεια των βαρελιών που φέρει τα πώματα, θα αναγράφονται ευκρινώς οι παρακάτω ενδείξεις. ΔΕΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕΗ ΚΥΛΙΝΔΡΕΛΑΙΟ (SAE 50, ΤΒΝ 40) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ σε Kg (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ - 6 -

7 8. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Τα ελαιολιπαντικά θα παραδίδονται συσκευασμένα σε σιδερένια βαρέλια αρίστης κατάστασης ωφέλιμου βάρους περίπου Kg ή σε βυτιοφόρο όχημα, κατάλληλο για τη μεταφορά ελαιολιπαντικών. Συνημμένα: Οι αναφερόμενοι Κανονισμοί / Προδιαγραφές της Παραγράφου 4 εκτός των απαιτήσεων, οδηγιών και προδιαγραφών των σχεδιαστών και κατασκευαστών Οίκων WARTSILA, MAN B&W, MITSUI, CEGΙELSKI, BWSc και άλλων

8 9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 9.1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΡΙΑ ASTM IP ΕN / ISO ΚΙΝHMATIKO ΙΞΩΔΕΣ 100 ο C, (minmax) cst D ,3-21,9 ΚΙΝHMATIKO ΙΞΩΔΕΣ 40 ο C, (min-max) cst D (βλέπε υποσημείωση 1 ) ΔΕΙΚΤΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ, min D I ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ kg/l D (βλέπε υποσημείωση 1) ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ, min 0 C D ΣΗΜΕΙΟ ΡΟΗΣ, max 0 C D ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑ (ΤΒΝ), (min-max) mg KOH/kg D ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΝΕΡΟ % κ.β. D NIL ΘΕΙΪΚΗ ΤΕΦΡΑ, max % κ.β. D ,5 ΦΩΣΦΟΡΟΣ, (min-max) ppm AAS ICP AAS (βλέπε υποσημείωση 1) ΑΣΒΕΣΤΙΟ, (min-max) ppm AAS ICP AAS (βλέπε υποσημείωση 1) ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ, (min-max) ppm AAS ICP AAS (βλέπε υποσημείωση 1) ΜΑΓΝΗΣΙΟ, (min-max) ppm AAS ICP AAS (βλέπε υποσημείωση 1) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Οι προδιαγραφόμενες τιμές (Specifications) φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του ανωτέρου πίνακα αποτελούν και όρια αποδοχής παρτίδας (Acceptance Limit A.L.) σύμφωνα με την παράγραφο 7 του ASTM D a (Specification = A.L.). 1 Να αναφέρονται από τους προμηθευτές - 8 -

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 140 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 140 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 140 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΠΑΝΤΕΛΑΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΠΑΝΤΕΛΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΠΑΝΤΕΛΑΙΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός Σκοπός των τεχνικών αυτών προδιαγραφών είναι να καθοριστούν οι απαιτήσεις του Λιμενικού Σώματος για την προμήθεια λιπαντελαίων, τα οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΑΠΟ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Πειραιάς 12-04-2005 ΑΠΟ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ.Σ. ΠΡΟΣ:ΥΕΝ/ΓΔΔΥ/ΔΠΚΕ Γ ΚΟΙΝ: 1. ΥΕΝ/Δ.Ο.Υ. Δ /Γρ. καυσίμων 2. ΥΕΝ/ΔΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3776 Η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ ΑΕ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια καυσίμων και Λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και του Νομικού του Προσώπου (Ο.Τ.Α.Δ.) για το έτος 2014» ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Συντάξας. όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν.

Ο Συντάξας. όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι:10/9/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός μελέτης:17/2013 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Προμήθεια καυσίμων & ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ελαιολιπαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Κ Α Υ Σ Ι Μ Ω Ν & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Κ Α Υ Σ Ι Μ Ω Ν & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νίκαια: 17/09/2014 ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Aρ.Πρωτ: 60456 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας υγρών Καυσίμων για τον Δήμο Ζίτσας. Προϋπολογισμού 567.937,53 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

Μελέτη προμήθειας υγρών Καυσίμων για τον Δήμο Ζίτσας. Προϋπολογισμού 567.937,53 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Μελέτη προμήθειας υγρών Καυσίμων για τον Δήμο Ζίτσας ΜΑΙΟΣ, 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΖΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Τμήμα : Τεχνικών Έργων Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ. Νίκαια 23/12/2014 Αριθ. Πρωτ. 26231

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ. Νίκαια 23/12/2014 Αριθ. Πρωτ. 26231 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ Ταχ. Δ/νση: Ηρώων Πολυτεχνείου & Αγ. Χαραλάμπους Ταχ. Κώδικας: 41500 Πληροφορίες: Τσιγάρας Αθ. & Βησσαρόπουλος Βασ. Τηλ: 2413507216-2413-507237 Fax: 2410921868-2413-507245

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 5. Παράρτημα (Έντυπα Προσφοράς)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 5. Παράρτημα (Έντυπα Προσφοράς) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡ. ΜΕΛ. : 110 / 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 328.693,55 ΓΕΡΑΝΙ 2015 ΜΕΛΕΤΗ. Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%

Προϋπολογισμός: 328.693,55 ΓΕΡΑΝΙ 2015 ΜΕΛΕΤΗ. Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ XANΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ «Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών ελαίων και χημικών πρόσθετων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, αυτοκινήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ μ.χ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ μ.χ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ μ.χ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ 1. ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ Από φυσικό λατέξ ή συνθετικό λατέξ ή από διαλύματα φυσικού ή συνθετικού ελαστικού 2. ΓΑΝΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΝΤΟΥΔΙ ΜΑΝΤΟΥΔΙ, 14 /10/2014 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 28/2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου & του ΝΠΔΔ. Προϋπολογισμού: 54.440,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου & του ΝΠΔΔ. Προϋπολογισμού: 54.440,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου & του ΝΠΔΔ μέχρι την ολοκλήρωση των

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αθήνα: Θειικό άλας αργιλίου 2015/S 160-293489. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Αθήνα: Θειικό άλας αργιλίου 2015/S 160-293489. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/11 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293489-2015:text:el:html Ελλάδα-Αθήνα: Θειικό άλας αργιλίου 2015/S 160-293489 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 615.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 615.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση: Σταλλού 6 ΑΜΦΙΣΣΑ Τ.Κ. 33 100 ΤΗΛ/FAX: 22650-79239/22157 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Πληροφ.: Δ. Παρασκάκης Θεσ/κης & Δωδεκανήσου, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73135 Τηλ.: 28213-41778, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Φαρμακίδου 15 34100 Χαλκίδα Πληροφ.: Γ. Κοραής ΤΗΛ.: 2221022281 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΙΟΥ ΠΓΕΣ-Μ-431 ΑΡ. ΚΩΔΙΚΟΥ:8945-02-013-141009 ΕΚΔΟΣΗ: 5η ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΩΚΑ-Ξ0Γ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 15/2015 ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 540.718,38 Φ.Π.Α. 23 %: 124.365,22

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003014645 2015-09-03

15PROC003014645 2015-09-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αργυροκάστρου Παιδόπολη Καβάλας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 Γενικά Από τη διαδικασία ελέγχου και θεώρησης των τεχνικών προδιαγραφών των αιτημάτων του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών καθώς και από δειγματοληπτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : Νέα Μουδανιά : 28/09/2015 Αριθμός Πρωτοκόλλου : 31102/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 18-06-2015 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ αριθμ. 219/25-02-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘ. 9238

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘ. 9238 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘ. 9238 Η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ ΑΕ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Θηβαίων 2015» Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΗ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ ΑΠΛΟΥ & ΔΙΠΛΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ GR - 72Γ / 30.11.2001 Εκδίδεται από τον TΟΜΕΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Εγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτης 15 / 2014 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιστιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Διονύσου & Μυρσίνης 2, Κηφισιά Τηλ.: 213.2007.108 Αρ. Μελέτης: 03/2015 Τίτλος Μελέτης - Προμήθειας: CPV: Κηφισιά, 05-02-2015 Αρ. Πρωτ.: 5120

Διαβάστε περισσότερα