ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΤΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΤΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 Ο...Υ. /ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΠΩΛ.ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΟΥ 60 ΤΗΛ: ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΤΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3503/ Στις 27/3/2006 ηµέρα ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 9.00 π.µ.θα γίνει στην αποθήκη του Ο Υ στη Μαγουλέζα και ταυτόχρονα την ίδια µέρα και ώρα µε τηλεφωνική σύνδεση στα γραφεία του Ο Υ Θεσ/νίκης Βασ. Ηρακλείου 13 (τηλ ) του Ο Υ Πάτρας Φιλοποίµενος 4 (τηλ ), του Ο Υ Λάρισας Πρωτοπαπαδάκη 10 (τηλ ), πλειοδοτική προφορική δηµοπρασία για την πώληση των παρακάτω υλικών. Επίσης οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση ότι κατά την αποκοµιδή και περαιτέρω διαχείριση των υλικών θα λαµβάνουν όλα εκείνα τα µέτρα προς ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του εδάφους και των επιφανειακών και υπογείων υδάτων όπως και του αέρα από διαφυγή τυχόν επικινδύνων αερίων Σύµφωνα µε το υπ αριθµ. Ν 224/69 µετά το τέλος της δηµοπρασίας αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Η επίσκεψη των δηµοπρατούµενων υλικών επιτρέπεται 1) από όλους τους ενδιαφερόµενους από την δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την προηγούµενη της δηµοπρασίας 2) από τον αγοραστή µετά τον διακανονισµό τους ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 1)Τα υλικά δηµοπρατούνται όπως είναι και ευρίσκονται και µε τυχόν ύπαρξη ξένων υλών 2) επιβαρύνονται µε ΦΠΑ 19%. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Το Σ του Ο Υ στην 1684/ συνεδρίασή του αποφάσισε τα εξής : Όλοι οι υπερθεµατιστές πλειοδότες στις δηµοπρασίες υλικών που διενεργούν όλες οι υπηρεσίες του Ο Υ επιβαρύνονται στο σύνολο της αξίας των αγοραζοµένων υλικών και όχι κατά κατηγορίες ή κατά παράγραφο που πωλούνται για την ενίσχυση του Ταµείου Αλληλοβοηθείας του προσωπικού του Ο Υ όπως η κατωτέρω κλίµακα: 1) Από δρχ. έως ή 29,34Ε ουδεµία επιβάρυνση. 2) Από δρχ. ή 29,35Ε έως ή 293,46Ε επιβάρυνση δρχ. ή 2,93Ε 3) Από ή 293,47Ε και άνω επιβάρυνση δρχ. ή 5,87Ε Η είσπραξη των πιo πάνω επιβαρύνσεων θα γίνεται κατά τη διάρκεια των δηµοπρασιών µε ευθύνη του Ταµείου Αλληλοβοηθείας προσωπικού του Ο Υ και την έκδοση ισοπόσων αποδείξεων εισπράξεως.

2 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΑΠΟΘΗΚΗ : Παλαιό Νος. Αρτας έγγρ / αρµόδια Ρ. Μπαβέτσια τηλ ΑΦ 9063 ΑΚΕ 4730 υπέρ Γ.Ν. Αρτα (ΝΠ ).Απόφ. Σ 60/ ,112/8.5.02,142/02, 192/ , 208/2004, 230/2004, 292/ , 308/ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1:Κ.Α ιάφορα υλικά µε φθορές και ελλείψεις. Τα µε αύξ. Αριθµό (5-&13 Α ) της συνηµµένης κατάστασης, όπως 2 κάδοι µεταφοράς ρούχων, 2 πλυντήρια, κ.ά. όπως µε λεπτοµέρεια περιγράφονται στην έκθεση κοστολόγησης. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ.100,00 EΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ.20,00 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2:Κ.Α ιάφορα υλικά µε φθορές και ελλείψεις. Τα µε αύξ. Αριθµό (4, &29 Α ) όπως θερµοθάλαµοι, 2 φούρνοι ψησίµατος, σύστηµα εξαέρωσης, πλυντήριο πιάτων, κ.ά. όπως µε λεπτοµέρεια περιγράφονται στην έκθεση κοστολόγησης. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ. 200,00 EΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ.40,00 ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΑΠΟΘΗΚΗ: ΟΠΑΠ /νση Ζώνη Μαδεδονίας Καβάλας- Ι. Κωλέτη 25 Α έγγρ. 772/ αρµοδία Αγγελοπούλου Θ. τηλ ΑΦ 9194 ΑΚΕ 4782,ΑΠΟΦ. Σ.81/ υπέρ ΟΠΑΠ (0707). Απόφ..Σ.112/8.5.02, 167/03, 208/2004, 270/ , 308/ Κ.Α ιάφορα εξαρτήµατα ηλεκτρονικών Υπολογιστών παλαιάς τεχνολογίας µε φθορές και ελλείψεις όπως (20) µονάδες PC, (21) ασπρόµαυρες οθόνες (monitors) & (12) πληκτρολόγια, όπως αυτά αναφέρονται στην κατάσταση της υπηρεσίας που τα έχει µε α/α 1-53 και µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο σαν ανταλλακτικά. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ. 20,00 EΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ. 4,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΑΠΟΘΗΚΗ: ιάφορες.ο.υ. Επαρχιών, έγγρ. 22/ , του Υπουργείου Οικονοµικών (ΓΥΣ-ΟΠΣ) αρµόδια κα Χωριανοπούλου τηλ ΑΦ 9335 ΑΚΕ 4856 υπέρ δηµοσίου (0005).ΑΠΟΦ. Σ.81/ ,142/02, 167/03, 192/ , 230/04, 270/ , 308/ Κ.Α Παλαιός εξοπλισµός πληροφορικής µε πολλές φθορές και ελλείψεις, όπως αναφέρονται στις συν/νες καταστάσεις των.ο.υ. Επαρχιών, όπως PC, οθόνες PRINTER κ.ά. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ. 160,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ. 32,00 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πάρουν πληροφορίες για τα υλικά και τις αποθήκες των.ο.υ. που βρίσκονται αυτά από τις καταστάσεις που υπάρχουν στα Κεντρικά Γραφεία του Ο Υ.

3 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 ΑΠΟΘΗΚΗ: Νοµ/κή Αυτ/ση Θες/νίκης, /νση Κοιν. Πρόνοιας, υλικά του Σωµατείου «Παναγία Σουµελά», έγγρ.26/τκα/4638/ ΑΚΕ 4595 ΑΦ 8822, τηλ υπέρ ΝΠ ( Νοµ/κή Αυτ/ση Θες/νίκης), Απόφ..Σ.39/ ,68/ , 107/ , 167/03, 208/2004, 270/ , 292/ Κ.Α Ενενήντα ένα (91) βιβλία µε τίτλο Ποντιακά Ανέκδοτα. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ. 40,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ. 8,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 ΑΠΟΘΗΚΗ: ΕΒ ράµας έγγρ.1835/95 ΑΦ 6815 ΑΚΕ 3467 υπέρ ΝΠ (ΚΤΓΚ & ασών) τηλ κος Κακαριώτης Απόφ. Σ , 2156/ , 2194/ , 2227/ , 57/ ,117/02, 208/2004, 270/ Κ.Α ιάφορα µηχανήµατα και υλικά µε φθορές και ελλείψεις όπως αναφέρονται πάρα κάτω: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΩ.ΑΡΙΘΜ. 1)Πηλοαντλία εµβολοφόρα DRILL-MA συναρµολογηµένη µε πλαίσιο και κινητήρα.εγινε από αεροσυµπιεστή αριθµ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ 850,00 ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ 170,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 ΑΠΟΘΗΚΗ: Υ..Ε. Ρεθύµνης έγγρ.5644/ (Λεωφ. Κουντουριώτη 158 Τ.Κ Ρέθυµνο) τηλ. αρµοδίου ΑΦ υπέρ (0005). Απόφ. Σ 192/ , 292/ Κ.Α Ένα (1) Φωτοτ/κό µάρκας U-BIX 112 Konika (15 ετών) FAX CANNON 850 SΑRK 2 88 HENF( 15 ετών) µε φθορές και ελλείψεις. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ.50,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ.10,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7 ΑΠΟΘΗΚΗ: Ε.Α.Β. Α.Ε. (Τανάγρα Βοιωτίας, Ταχ. Θυρίδα Σχηµατάρι Βοιωτίας), έγγρ /159/ της ΕΑΒ Α.Ε., τηλ , , ΑΦ υπέρ (0911). Απόφ. Σ 230/2004, 270/ , 292/ , 308/ Κ.Α Συσκευές. 1. Αποχάλκωση µάρκας CHEMCUT (αρ. ΕΑΒ ). 2. Μπάνια (αρ. ΕΑΒ ). 3. ΒENCH TOP CAATTER (αρ. ΕΑΒ ).

4 4. Κασσιτέρωση P.C.B. (αρ. ΕΑΒ ). 5. ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΕΜΦΑΝΙΣΗ DIASSO FILMS (αρ. ΕΑΒ ). 6. Μπάνιο (αρ. ΕΑΒ ). ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ. 700,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ. 140,00 4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8 ΑΠΟΘΗΚΗ: Κ.Υ. Θέρµου Αγρινίου, έγγρ. 1264/ , αρµ. κος Σοκαρετσάνος τηλ ΑΦ υπέρ 0243.Απόφ. Σ 208/2004, 249/ , 292/ Κ.Α ιάφορα υλικά µε φθορές και ελλείψεις όπως περιγράφονται στην κατάσταση της διακατέχουσας µε α/α 1-18 µερικά από τα οποία είναι: υγρά, κλίβανος, κοµοδίνα, ντουλάπες κ.ά. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 50,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 10,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9 ΑΠΟΘΗΚΗ: ΕΑΒ (Σχηµατάρι Βοιωτίας), έγγραφο 95201/2074/ τηλ , ΑΦ υπέρ Απόφ. Σ 249/ , 292/ , 308/ Κ.Α ) VIDEOCAMERA (SONY) τεµ. 1. 2) VDEORECORDER (SONY) (1) & ADAPTOR καθώς & BATTERY CHARGE τεµ. 2. 3) Τηλεόραση SONY 22 τεµ. 1 4) PROJECTORS OPAQUE τεµ. 2 5) PROJECTORS PORTABLE τεµ. 2 6) PROJECTORS LECH τεµ. 5 7) PROJECTORS PORTABLE (BUHL) τεµ. 2 άχρηστα λόγω παλαιότητας. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 200,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 40,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 10 ΑΠΟΘΗΚΗ: 3 ο Γυµνάσιο Σπάρτης, 1 ο Γυµνάσιο Σπάρτης, 2 ο Γυµνάσιο Γυθείου & Γυµνάσιο Αρεόπολης έγγραφο 281/ του Υπ. Εθν. Παιδείας & Θρησκευµάτων, /νση /θµιας Εκπ/σης Λακωνίας (Βρασίδου 108 ΤΚ Σπάρτη) τηλ , ΑΦ υπέρ Απόφ. Σ 292/ , 308/ Κ.Α ιάφορα υλικά τα οποία βρίσκονται στις πιο πάνω αποθήκες, µε φθορές και ελλείψεις, µερικά από τα οποία είναι: καθίσµατα, 4 βατήρες, ένας ίππος ενόργανης Γυµναστικής, ένα στρώµα από εφαλτήριο, θρανία, δύο φωτοτυπικά, ραδιοκασετόφωνο κ.ά. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 40,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 8,00

5 5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 11 ΚΟΠΙ ΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ: ΕΒ Καρδίτσας αρµ. κ. Γκούβης τηλ , έγγρ , ΑΦ 5524, ΑΚΕ 2766 υπέρ ΝΠ (ΚΤΓΚ & ασών).απόφ. Σ 46/ ,117/02, 292/ , 308/ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Κ.Α Κοπίδια γραναζωτά 3 κώνων 346 χιλ. τεµ.5. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 350,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO.70,00 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 Κ.Α Ενα κοπίδι γραναζωτό 3 κώνων 349 χιλ. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO.50,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO.10,00 ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 12 ΑΤΜΟΣΙ ΕΡΑ-ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ: Σωµατείο «ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ», Μητροπόλεως 13, Θες/νίκη, έγγρ. 2311/ , αρµόδιος κα Αναγνωστοπούλου τηλ ΑΦ 60179, υπέρ Απόφ. Σ 292/ ΠΑΡ. 1: Κ.Α Εξι (6) ατµοσίδερα RΟVENTA σε καλή κατάσταση. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO.80,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO.16,00 ΠΑΡ. 2: Κ.Α ιακόσια ογδόντα έξι (286) βιβλία, σε καλή κατάσταση. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO.100,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO.20,00 ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 13 ΑΠΟΘΗΚΗ: Χηµική Υπηρεσία Καλαµάτας (Πλατεία Τελωνείου Τ.Κ ), έγγρ /7608/ του Γεν. Χηµείου του Κράτους (Τσόχα 16, Τ.Κ ) αρµόδια κα Αδαµαντιάδου τηλ ΑΦ 16372, υπέρ Απόφ. Σ 292/ Κ.Α ιάφορα όργανα και συσκευές, όπως αυτά αναφέρονται σε κατάσταση της διακατέχουσας υπηρεσίας µερικά από τα οποία είναι: καρέκλες, κλιµατιστικά, ζυγός, αγωγιµόµετρο, σκαµπώ κ.ά. Τα περισσότερα κατεστραµµένα. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO.70,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO.14,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 14 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ MINOLTA EP 4233 ΑΠΟΘΗΚΗ: Β.Ο.Υ. Θες/νίκης, έγγρ. 1844/ αρµόδια κα ελιβασάκη τηλ ΑΦ , υπέρ Απόφ. Σ 292/ , 308/

6 6 Κ.Α Ένα (1) φωτοτυπικό µηχάνηµα, παλαιότητας πέραν της 10ετίας, εργοστασίου MINOLTA τύπου EP 4233 µε αριθµό κατασκευής Το µηχάνηµα παρουσιάζει συχνές βλάβες. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 80,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 16,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 15 - ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΗ: ΟΑΕ Νέας Ιωνίας Θεσσαλονίκης, έγγρ. 8907/ αρµόδια κα Καραµελίδου τηλ , ΑΦ υπέρ Απόφ. Σ 292/ , 308/ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1: Κ.Α ιάφορα παλιά και άχρηστα είδη εξοπλισµού γραφείου (έπιπλα, γραφεία, ντουλάπες, αριθµοµηχανές, κλιµατιστικά κ.ά. ). Τεµάχια 94. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2: Κ.Α Υαλοπετάσµατα «γκισσέ υπαλλήλων» 14 τρέχοντα µέτρα. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO.100,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 20,00 ΠΩΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 16 ΑΠΟΘΗΚΗ: ικαστικό Μέγαρο Θες/νίκης (3 ος όροφος), έγγρ / του Υπ. ικαιοσύνης, Εισαγγελία Εφετών Θες/νίκης, αρµόδιος κος Γούσιος τηλ , ΑΦ υπέρ Απόφ. Σ 292/ , 308/ Κ.Α ιάφορα είδη σε κακή κατάσταση ήτοι: (8) γραφεία, (5) καρέκλες, (7) ντουλάπες, (2) ηλεκτρικές γραφοµηχανές, (3) φωτοτυπικά µηχανήµατα (RICOH FT 5433, TOSHIBA 1150, SELEX GR 1200), (1) εκτυπωτής EPSON, (1) FAX CANON 750, µία αριθµοµηχανή WALTER, (4) πολυθρόνες και (6) γραφοµηχανές. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 70,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 14,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 17 Η/Υ ΑΠΟΘΗΚΗ:.Ο.Υ. Κοµοτηνής, ηµοκρατίας 1, Τ.Κ , αρµ. κα Ανδρονίκου τηλ , έγγρ. 4618/ , ΑΦ υπέρ Απόφ. Σ 308/ Κ.Α ιάφοροι Η/Υ, εκτυπωτές, οθόνες κλπ. (τεµ. 36). ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 70,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 14,00

7 7 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 18 ΑΠΟΘΗΚΗ: Περιφ. Κρήτης /νση Τ.Α. & /νσης Ν. Χανίων, Α.Παπανδρέου 100 Τ.Κ , αρµ. Κος Πρωϊµάκης τηλ , έγγρ. 2763/ , ΑΦ υπέρ Απόφ. Σ 308/ Κ.Α ιάφορα έπιπλα γραφείου (τεµ. 38), όπως αναφέρονται σε κατάσταση της διακ/σας υπηρεσίας. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 30,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 6,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 19 ΑΠΟΘΗΚΗ: ΟΑΕ /ΚΕΤΕΚ-ΤΕΕ Κερκύρας, 3 ο Χλµ. Εθν. Λευκίµµης, αρµ. κος Καραπάνος τηλ , έγγρ. 74/ , ΑΦ υπέρ Απόφ. Σ 308/ Κ.Α ιάφορα υλικά, όπως αναφέρονται στην κατάσταση της διακ/σας υπηρεσίας µε α/α ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 30,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 6,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 20 ΑΠΟΘΗΚΗ: Λιµεναρχείο Πύλου Τ.Κ Πύλος, αρµ. κος Χωραϊτης τηλ , έγγρ. 1346/02/05/ , ΑΦ υπέρ Απόφ. Σ 292/ Κ.Α Μία (1) έγχρωµη τηλεόραση, ένα (1) φωτ/κό µηχάνηµα και δύο (2) γραφοµηχανές σε κακή κατάσταση. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. ΑΝΕΥ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 20% ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 21 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗ: Γεν. Νος/µείο Λευκάδας, αρµ. κος Κολοκανάκης τηλ , έγγρ. 170/ , ΑΦ υπέρ Απόφ. Σ 308/ Κ.Α Ενας (1) µετασχηµατιστής 400 KVA ξηρού τύπου, µη τοξικός, κατεστραµµένος. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO ,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 200,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 22 ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗ: Νοµ. Αυτ/ση Κυκλάδων-Επαρχείο Νάξου, Τ.Κ Νάξος, αρµ. κος Μαχαιριώτης τηλ , έγγρ. Οικ. 1068/ , ΑΦ υπέρ 4008.

8 Κ.Α Κοµµένες πινακίδες αλουµινίου, βάρους 600 κιλά περίπου. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 0,5/kgr. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 60,00 ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΖΥΓΙ & Μ.Β. 8 KATΗΓΟΡΙΑ 23 ΑΠΟΘΗΚΗ: Εισαγγελία Πρωτοδικών Κατερίνης, Τ.Κ αρµ. κος Πινακίδης τηλ , έγγρ. 584/ ΑΦ υπέρ Απόφ. Σ 308/ Κ.Α Ένα αλυσοπρίονο µάρκας STILL µοντέλου 08 s electronic, µεταχειρισµένο. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO.100,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO.20,00 KATΗΓΟΡΙΑ 24 ΣΚΡΑΠ ΑΠΟΘΗΚΗ: Υ..Ε. Ν. Έβρου, αρµόδιος κος Ιγνατιάδης τηλ έγγρ. 155/ ΑΦ (0232). Απόφ. Σ 308/ Κ.Α Σκράπ προερχόµενο από σωληνώσεις θέρµανσης, σώµατα καλοριφέρ κλπ., βάρους 5 tn. περίπου. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO.0,03/kgr. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO.30,00 ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΖΥΓΙ ΚΑΙ ΜΕΙΚΤΟΒΑΡΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 25 ΕΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗ: ΥΕΝ/Λιµεναρχείο Κορίνθου, αρµόδιος κος Ξένος τηλ , έγγρ. 1346/02/2005/ ΑΦ υπέρ (0005). Απόφ. Σ 308/ Κ.Α ιάφορα είδη γραφείου, γραφοµηχανές, έγχρωµη Τ.V. κ.ά., όπως αναφέρονται στην α/α 1 έως 5 κατάσταση της διακατέχουσας. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ 30,00 EΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ. 6,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 26 ΣΙ ΕΡΑ & ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗ: Ι Εφορεία Προϊστ. & Κλασ. Αρχαιοτήτων ελφών, αρµόδιος κος Αλτιπαρµάκης τηλ , έγγρ. Φ10/2/1310 ΑΦ υπέρ (0005). Απόφ. Σ 308/ Κ.Α ιάφορα σίδερα και λαµαρίνες, που προέρχονται από παλιές σιδερένιες πόρτες, κοµµένα κιγκλιδώµατα, παλαιά σώµατα καλοριφέρ κ.ά., βάρους κιλών περίπου.

9 ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ 0,03/kgr. EΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ. 18,00 ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΖΥΓΙ ΚΑΙ ΜΕΙΚΤΟΒΑΡΩΣ 9 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 27 ΣΚΡΑΠ ΑΠΟΘΗΚΗ: Κοινότητα Αγκιστρίου, έγγρ.1800/ τηλ Απ. /ντος Συµβ.9552/2539/9855/ ΑΦ υπέρ Απόφ. Σ 308/ Κ.Α ΣΚΡΑΠ, προερχόµενο από εγκατ/να αυτ/τα Ν.894/79 της Κοινότητας Αγκιστρίου, (τεµ.27). ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ 30/ΤΕΜ. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ. 162,00 ΠΩΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 28 ΣΚΡΑΠ ΑΠΟΘΗΚΗ: Κρατικό Θεραπευτήριο- Κ.Υ. Λέρου, έγγρ.517/ , αρµ. Κος Καλογερόπουλος τηλ ΑΦ υπέρ Κ.Α ΣΚΡΑΠ, προερχόµενο από διάφορα υλικά του Κ.Υ. Λέρου, βάρους kgr. περίπου. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ.0,025/KGR. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ.60,00 ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΖΥΓΙ ΚΑΙ ΜΕΙΚΤΟΒΑΡΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 29 ΑΠΟΘΗΚΗ: Πρεβαντόριο Κρατουµένων Αµφισσας, αρµ. Κος Βελαώρας τηλ , έγγρ. 4991/ , ΑΦ υπέρ Κ.Α ιάφορα υλικά µε φθορές και ελλείψεις, όπως αυτά περιγράφονται στο έγγραφο της διακατέχουσας µερικά από τα οποία είναι: κρεβάτια, ψυγείο, πλυντήριο κ.ά. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO.50,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO.10,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 30 MHXANHMATA ΑΠΟΘΗΚΗ: Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, αρµ. Κ. Γασπαρίδης τηλ , έγγρ. 2350/ , ΑΦ υπέρ Κ.Α ιάφορα µηχανήµατα µε φθορές και ελλείψεις όπως αυτά περιγράφονται στο έγγραφο της διακατέχουσας µε α/α 1-19: διαµορφωτήρας, αεροσυµπιεστής, βαρούλκα γερανογέφυρας κ.ά. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO ,00,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 715,00

10 10 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 31 ΑΠΟΘΗΚΗ: 1o ΣΕΚ Πατρών-Κουκούλι, έγγρ. 281/ τηλ , αρµ. Σπηλιόπουλος, ΑΦ υπέρ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1: Κ.Α ιάφορα ιατρικά µηχανήµατα όπως: κλίβανοι, µικροσκόπια, φυγόκεντροι κ.ά. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 500,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 100,00 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2: Κ.Α ιάφορα ηλεκτρολογικά µηχανήµατα & όργανα, όπως: κινητήρες, βολτόµετρα, αµπερόµετρα κ.ά. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO ,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 400,00 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3: Κ.Α ιάφορα µηχανολογικά εργαλεία εντελώς κατεστραµµένα και άχρηστα βάρους 150 kgr. περίπου. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 100,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 20,00 ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 32 ΣΚΡΑΠ ΑΠΟΘΗΚΗ: ΕΑΒ-Σχηµατάρι Βοιωτίας, έγγρ / , τηλ , ΑΦ υπέρ Κ.Α Σκράπ προερχόµενο από κατεστραµµένους Η/Υ καθώς και εξαρτήµατά τους, ευρισκόµενοι σε σωρό, βάρους kgr. περίπου. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 0,05/kgr. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 25,00 ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΖΥΓΙ ΚΑΙ ΜΕΙΚΤΟΒΑΡΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 33 ΑΠΟΘΗΚΗ: ΟΑΕ -ΚΕΤΕΚ Ηρακλείου Τ.Ε.Ε. Μαθητείας, Χρ. Ξυλούρη 64, αρµ. κ. Κορωνάκης τηλ , έγγρ. 1956/469/ , ΑΦ υπέρ Κ.Α ιάφορα υλικά, τρυπάνια, κοπτήρες, καρέκλες, Η/Υ κ.ά., όπως αναλυτικά αναφέρονται στην σχετική κατάσταση της διακ/σας υπηρεσίας (τεµ. 699). ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 100,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 20,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 34 ΜΗΧ/ΤΑ - ΣΚΡΑΠ ΑΠΟΘΗΚΗ: ΟΑΕ /ΤΕΕ Χανίων, Ταυρωνίτης Κισσάµου, Τ.Κ ΧΑΝΙΑ, έγγρ. 343/ , αρµόδιος κος Σταµατάκης τηλ , ΑΦ υπέρ 0701.

11 11 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1:Κ.Α ιάφορα µηχανήµατα παλαιάς τεχνολογίας µε φθορές και ελλείψεις, όπως αναφέρονται αναλυτικά στις συν/νες καταστάσεις µε α/α: 232, , 376 έως & 382, 599, 611, 612, 844, 845, 846, 944, 945, 1040 έως & 1044, 1052 έως & Συνολικά τεµάχια 38. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO ,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO ,00 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2:Κ.Α ιάφορα άχρηστα σίδηρα (ΣΚΡΑΠ) όπως ηλεκτρικά σκεύη, µηχανήµατα, εργαλεία κ.ά., όπως αναφέρονται στο µε α/α 1 έως και 1171 εκτός των υλικών της παρ. 1. Συνολικού βάρους κιλών περίπου. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO ,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 200,00 ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 35 ΒΑΡΕΛΙΑ- ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗ: /νση Γεωργίας & Κτηνοτροφίας Μεσσηνίας, έγγρ. ΑΚ 2417/ , ιοικητήριο, αρµ. κος Κελαράκος τηλ , ΑΦ υπέρ ΠΑΡ. 1 Κ.Α Εκατόν πενήντα (150) βαρέλια σιδηρά. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 1,00/τεµ. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 30,00 ΠΑΡ. 2 Κ.Α Κενά δοχεία αλουµινίου που έχουν υπολείµµατα γεωργικών φαρµάκων συνολικού βάρους κιλών περίπου. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 0,8/kgr. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 272,00 ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΖΥΓΙ ΚΑΙ ΜΕΙΚΤΟΒΑΡΩΣ ΠΩΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΩΝ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 36 ΠΟΜΠΟΣ-ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗ: ΕΡΑ/Ρ/Σ/ΧΑΝΙΩΝ, έγγρ. 948/ , Ελλης 40-Κάτω Σούδα Τ.Κ ΧΑΝΙΑ, αρµ. κα ασκαλογιάννη τηλ , ΑΦ υπέρ Κ.Α Ενας (1) ποµπός 5 KW (MARELI) & ένας (1) τριφασικός µετασχηµατιστής µε φθορές και ελλείψεις. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 500,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 100,00

12 12 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 37 ΣΚΡΑΠ ΑΠΟΘΗΚΗ: ήµος Κατερίνης, έγγρ / ήµου Κατερίνης Υπηρ. Τεχνική, Πλ. ηµαρχείου, Τ.Κ ΚΑΤΕΡΙΝΗ, αρµ. κος Μιχ. Χατζεϊπίδης τηλ , ΑΦ υπέρ Κ.Α Είκοσι (20) εγκαταλελειµµένα οχήµατα (ΣΚΡΑΠ). ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 40,00/ΤΕΜ. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 160,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 38 ΑΠΟΘΗΚΗ: Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Καρδίτσας- Εισαγγελία Πρωτοδικών Τ.Κ , έγγρ. 49/ & 74423/ Υπουργείου ικαιοσύνης, αρµ. κα Παπαδοπούλου τηλ , ΑΦ υπέρ Κ.Α ιάφορα υλικά όπως: σόµπες, ηλεκτρ. Συσκευές, κρεβάτια κ.ά., όπως αναλυτικά αναφέρονται στο πρακτικό καταγραφής της διακ/σας υπηρεσίας. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 100,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 20,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 39 ΦΩΤ/ΚΑ ΜΗΧ/ΤΑ ΑΠΟΘΗΚΗ: Ι.Κ.Α Περιφ/κό Υπ/µα Βόλου, Θρακών 20 Τ.Κ , έγγρ / , αρµ. Κα Γεωργιτσάκη τηλ , ΑΦ υπέρ Κ.Α Πέντε (5) φωτοαντιγραφικά µηχανήµατα, 4 XEROX & 1 RICOH, τα οποία δεν λειτουργούν. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 150,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 30,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40 ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΑΣ ΜΠΕΤΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗ: /νση ασών ασαρχείου Φουρνών έγγρ. 1451/ ΑΚΕ 2578 ΑΦ 5268 υπέρ δηµοσίου.απόφ. 2076/5-6-96, 2113/97, 2160/98, 2113/99, 182/ Κ.Α Ένας αναµικτήρας µπετού εργοστασίου ESHS τύπου 1100 µε αριθµ, κυκλοφορίας ΜΕ 1893 είδος καυσίµου βενζίνη και ένας αναµικτήρας σκυροδέµατος Αυστριακού τύπου µε αριθµ. κυκλ.με 2097 είδος καυσίµου βενζίνης. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ 20% ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ

13 13 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41 ΑΠΟΘΗΚΗ: Νοµαρχ. Ταµείο Μεσολογγίου, έγγρ. Φ04/145/ του 1 ου ΣΕΚ Μεσολογγίου, αρµοδ. Κος Καραδάµας τηλ ΑΦ 9742 υπέρ ΝΠ (4037) Απόφ. Σ 208/2004, 292/ (Σχολική επιτροπή 1 ου -2 ου ΤΕΕ και ΣΕΚ Μεσολογγίου αρ. λογ ).απόφ..σ.112/8.5.02,112/8.5.02, 182/ Κ.Α Ένας καρφωτής φρένων σιαγώνων αυτοκινήτων άνευ λοιπών στοιχείων. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ. ΑΝΕΥ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ.20% ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΘΗΝΑ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ & ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΙΣΤΗΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Το Σ του Ο Υ στην 1684/14.2.90 συνεδρίασή του αποφάσισε τα εξής :

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Το Σ του Ο Υ στην 1684/14.2.90 συνεδρίασή του αποφάσισε τα εξής : Ο...Υ. /ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & MARKETING ΤΜΗΜΑ:ΠΩΛ.ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΟΥ 60 ΤΗΛ: 210-32 44 231 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 6899 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3564/ Στις 30/5/2007 ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 9.00 π.µ. θα γίνει στην αποθήκη του Ο Υ στη Μαγουλέζα

Διαβάστε περισσότερα

e mail http://www.oddy.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΤΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ,

e mail http://www.oddy.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΤΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ, Ο...Υ. /ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΙΟΥ 60 ΤΗΛ:32 44 231 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 5363 e mail http://www.oddy.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΤΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

e mail http://www.oddy.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΤΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ,

e mail http://www.oddy.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΤΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ, 1 Ο Υ /ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΙΟΥ 60 ΤΗΛ: 210 32 44 231 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 5363 e mail http://www.oddy.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΤΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΤΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΤΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ο...Υ. /ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΠΩΛ.ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΟΥ 60 ΤΗΛ: 210-32 44 231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 3402 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΤΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΤΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΤΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1 Ο...Υ. /ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΙΟΥ 60 ΤΗΛ: 32 44 231 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 5363 e mail http://www.oddy. gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΤΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3564 B

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3564 B Ο...Υ. /ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & MARKETING ΣΤΑ ΙΟΥ 60 ΤΗΛ : 32 44 231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 6899 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3564 B Στις 30/5/2007 ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 9.00 π.µ. θα γίνει στην αποθήκη του Ο Υ στην Μαγουλέζα και ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

e mail http://www.oddy. gr

e mail http://www.oddy. gr Ο...Υ /ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΙΟΥ 60 ΤΗΛ: 210.32 44 231 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 3402 e mail http://www.oddy. gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΤΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

e mail http://www.oddy. gr

e mail http://www.oddy. gr Ο...Υ. e mail http://www.oddy. gr /ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΙΟΥ 60 ΤΗΛ:3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1208 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 3497 ΕΠΑΡΧΙΩΝ. 3497 Α ΠΛΩΤΑ ΜΑΓΟΥΛΕΖΑΣ & ΑΤΤΙΚΗΣ 3497 Β ΠΛΩΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΙΜΗ: EURO.1,50 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο...Υ. /ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & MARKETING ΣΤΑ ΙΟΥ 60 ΤΗΛ: 32 44 231 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 6899

Ο...Υ. /ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & MARKETING ΣΤΑ ΙΟΥ 60 ΤΗΛ: 32 44 231 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 6899 Ο...Υ. /ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & MARKETING ΣΤΑ ΙΟΥ 60 ΤΗΛ: 32 44 231 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 6899 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3564 Ε Στις 30/5/20076 ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 9.00 π.µ.θα γίνει στην αποθήκη του Ο Υ στη Μαγουλέζα και ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΤΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΤΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ο...Υ. /ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΙΟΥ 60 ΤΗΛ:210.32 44 231 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 6982 e mail http://www.oddy. gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΤΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3845

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3845 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛ. 210-3244231

Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛ. 210-3244231 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 8002 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 8002 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛ. 210-3244231

Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛ. 210-3244231 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ 20% ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛ.

ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ 20% ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛ. 210-3244231

Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛ. 210-3244231 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ 20% ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛ.

ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ 20% ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 30272 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 30272 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 38 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 38 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ. Β. Την υπ αριθµ.1867/27956/3.09.2014 απόφαση ηµάρχου για «Ορισµό Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στο ήµο ιονύσου

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ. Β. Την υπ αριθµ.1867/27956/3.09.2014 απόφαση ηµάρχου για «Ορισµό Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στο ήµο ιονύσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος,.../.../205 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου Τ.Κ. 4565, Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Πληροφορίες : Αμαλία Γραββάνη Ταχ. Δ/νση : Ακτή Ιωσήφ Κουνδούρου 22 Ταχ. Κώδικας : 721.00 Τηλέφωνο : 28410-22291 FAX : 28410-25610

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003090300 2015-09-25

15PROC003090300 2015-09-25 15PROC003090300 2015-09-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. πρωτ. : 25840/ 25-9-2015 ΕΡΓΟ : Υποεργο 2: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγκύκλιος Εισαγωγής Μαθητών στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕ, για το Σχολικό Έτος 2015-2016»

ΘΕΜΑ: «Εγκύκλιος Εισαγωγής Μαθητών στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕ, για το Σχολικό Έτος 2015-2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠ/ΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

- ... 4.... 4... 4... 5... 5....5 ......5.....5......6 10. ... 7 11. ... 8 12. ... 8 13. ... 9 14. .....9... 10 ...12... 17 ... 19... 25...

- ... 4.... 4... 4... 5... 5....5 ......5.....5......6 10. ... 7 11. ... 8 12. ... 8 13. ... 9 14. .....9... 10 ...12... 17 ... 19... 25... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 3 Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Το έργο είναι ενταγµένο στο Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε.Τ.Α.Α. ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 ΑΘΗΝΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα