Ðïéïß åßìáóôå. About us

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ðïéïß åßìáóôå. About us"

Transcript

1

2 Ðïéïß åßìáóôå Η ΜΑRAC ιδρύθηκε το 1976 στον Πειραιά με αρχικό αντικείμενο τα ηλεκτρονικά συστήματα ναυσιπλοΐας και επικοινωνιών για πλοία. Η θετική και καταξιωμένη πορεία της στην αγορά, της έδωσε παράλληλα την ευκαιρία να αναπτύξει και νέες δραστηριότητες, καλύπτοντας σήμερα ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς των Τηλεπικοινωνιών, της Πληροφορικής, του Περιβάλλοντος, της Ναυτιλίας, της Ενέργειας, της Ασφάλειας - Πολιτικής Προστασίας και της Τηλεμετρίας. Η εταιρία μας επιλέγει στρατηγικούς συνεργάτες από την παγκόσμια αγορά, ενώ ταυτόχρονα σχεδιάζει, κατασκευάζει και διαθέτει προϊόντα που η ίδια έχει αναπτύξει στα εργαστήριά της στον Πειραιά ή στο εργοστάσιό της στην Αλεξανδρούπολη. Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2003 και έχει πιστοποιηθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης ΕΛΟΤ με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008. Τα τελευταία χρόνια αποτελούμε μία από τις πιο σημαντικές εταιρίες τόσο στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων αναλαμβάνοντας πολύπλοκα έργα με το κλειδί στο χέρι, όσο και στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προς τους πελάτες. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη η οποία περιλαμβάνει την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών, την εγκατάσταση και τη συντήρηση συστημάτων αλλά και την εκπαίδευση των χειριστών, ενώ αποτελούμε μια από τις ελάχιστες καθετοποιημένες εταιρίες στην Ελλάδα και τη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη. Παράλληλα, διεξάγουμε σημαντικό ερευνητικό έργο, συμμετέχοντας σε διάφορα Εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, συνεργαζόμενοι με κορυφαία πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα. Σημαντική ακόμη είναι και η ενασχόλησή μας με την παροχή βοήθειας προς τους πελάτες στην υποβολή επενδυτικών προτάσεων για επιδοτούμενα προγράμματα από Εθνικά και Ευρωπαϊκά κονδύλια. Η επιτυχία της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας και η καταξίωση της MARAC στην αγορά αναδεικνύονται από τη συμμετοχή στα μητρώα κατασκευαστών και προμηθευτών όλων των μεγάλων φορέων του Δημοσίου περιλαμβανομένου του Μητρώου Προμηθευτών Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καθώς και από την ενεργό συμμετοχή σε οργανισμούς, όπως ΣΕΠΕ, ΣΕΒ, ΣΕΚΠΥ κ.ά. About us MARAC was founded in 1976 in Piraeus having, as an early stage activity, navigational and communications electronic systems for vessels. However, its positive and distinguished route in the market, offered the opportunity to develop new activities, promoting nowadays a wide spectrum of products and services in the areas of Telecommunications, Information Technology, Environment, Marine, Energy, Security - Civil Protection and Telemetry. Our company chooses strategic partners from the global market, while in parallel designs, manufactures and provides products developed in our laboratories in Piraeus or in our factory in Alexandroupolis. MARAC is listed in the Athens Greek Stock Exchange since 2003 and certified by the Greek Standardization Organization (ELOT) with ELOT EN ISO 9001:2008 standard. In the last years, we are one of the most important companies in the provision of integrated solutions, undertaking complex turn-key projects and also providing specialized services. We provide full technical assistance to our customers which includes feasibility or specialized studies, installation, commissioning, maintenance and training while we are one of the vertically organized companies in Greece and South Eastern Europe. Finally, we are active in various National and European research programs, cooperating with top universities and research institutes. Great effort is also given to the customer support for the submission of investment proposals from National and European funds. Our business activity success and recognition can be highlighted by the listing of MARAC in the Hellenic Defense Industries catalogue as well as by our active participation in Organizations such as SEPE (Federation of Hellenic Information Technology & Communications Enterprises), SEV (Hellenic Federation of Enterprises), etc.

3 Ïé äñáóôçñéüôçôýò ìáò Οι δραστηριότητες της εταιρίας μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες: ÅìðïñéêÞ Η συγκεκριμένη δραστηριότητα υλοποιείται μέσα από τις εμπορικές διευθύνσεις της εταιρίας οι οποίες προωθούν τα συστήματα/ εφαρμογές που επιλέγονται και αξιοποιούνται μεθοδικά σε συνεργασία με αναγνωρισμένους οίκους της διεθνούς αγοράς καθώς και αυτά που έχει αναπτύξει η ίδια. Τα εξειδικευμένα μας στελέχη και οι πιστοποιημένοι συνεργάτες αναλαμβάνουν με σύγχρονες μεθοδολογίες και οργάνωση την έγκαιρη και τεχνικά άρτια ολοκλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων για την εκτέλεση, υλοποίηση και διαχείριση σύνθετων έργων. Επιπλέον η Διεύθυνση Marketing & Επιχειρηματικής Ανάπτυξης συμβάλλει στη μελέτη και διεκπεραίωση όλου του σχεδιασμού για μελλοντικές δραστηριότητες και την αξιολόγηση πιθανών συνεργατών. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η παρουσία της MARAC έχει εντατικοποιηθεί με ενεργές συμμετοχές σε εταιρίες του εξωτερικού καθώς και με την ίδρυση θυγατρικών επιχειρήσεων. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται το δίκτυο πωλήσεων της εταιρίας και καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις των πελατών της. ÊáôáóêåõáóôéêÞ Η MARAC από το 1992, διαθέτει ιδιόκτητη σύγχρονη μονάδα παραγωγής, η οποία καταλαμβάνει χώρο τ.μ. στην Αλεξανδρούπολη, με δυνατότητα επέκτασης στα 2500 τ.μ. Στο χώρο αυτό λειτουργούν η βιομηχανική παραγωγή και συναρμολόγηση προϊόντων, ο ποιοτικός έλεγχος και οι αποθήκες. Όλες οι εγκαταστάσεις καθώς και το προσωπικό του εργοστασίου είναι πιστοποιημένα ως NATO SECRET. Ο σύγχρονος εξοπλισμός επιτρέπει την οργάνωση ευέλικτων γραμμών παραγωγής για συναρμολόγηση/ ποιοτικό έλεγχο, με δυνατότητα παραγωγής υψηλής ποιότητας ηλεκτρονικού υλικού. Παράλληλα είναι εφικτή και μεγάλης κλίμακας παραγωγή σε ειδικά προϊόντα. Our Activities The activities of MARAC can be divided in the following three categories: Commercial This activity is implemented by the relevant commercial divisions which supply the market with systems/ applications selected in cooperation with well established international businesses, as well as those produced by MARAC. Our specialized staff and certified partners use up-todate methodologies to achieve timely and technically full implementation of the contractual obligations for the realization and management of complex projects. In addition our Marketing & Business Development Division contributes in the design and development of the entire planning for future activities and the evaluation of new partnerships. It should also be noted that the presence of MARAC has become intense in foreign countries with the establishment of new businesses or through active participation in others. This way the sales network of our company is expanded in order to cover all customer needs. Manufacturing Commercial & Manufacturing Since 1992, MARAC owns a modern manufacturing plant which covers a sq.m. area in Alexandroupolis (Northern Greece), capable of being expanded to sq.m. Industrial Manufacturing and Assembly of products, Incoming Inspection, Quality Control and Warehouse departments operate in this unit. All infrastructure as well as personnel of our factory have been certified as NATO SECRET. The modern equipment allows the organization of flexible production lines for assembly/ quality control, capable of producing high quality electronic materials. At the same time high volumes of special products can be manufactured.

4 Research & Development Since 1986 MARAC participates in Greek and European Research & Development programs while being one of the pioneers in Southeastern Europe that has been prize awarded (2006) by the European Commission for this activity. In this framework MARAC develops products in fields such as Marine, Telecommunications, Security and Environment. Such products are NAVTEX systems, simulators (satellite communications, GMDSS systems, etc.), digital radiolinks, land and marine communications base stations, Wireless Network Sensors (W.N.S.), sea current and oil spill recording instruments, wave loggers, etc. ÅñåõíçôéêÞ (R & D) Η MARAC από το 1986 συμμετέχει σε Ελληνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης, αποτελώντας μια από τις πρωτοπόρες εταιρίες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη έχοντας μάλιστα βραβευτεί το 2006 από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δραστηριότητα αυτή. Our company can undertake projects such as PCB design and development, multi-layer electric circuits, design and development of software using up-to-date tools. Finally, it is active in the development/ management of projects which mainly concern the design of new products. Στο παραπάνω πλαίσιο αναπτύσσει προϊόντα για καίριους τομείς, όπως η Ναυτιλία, οι Τηλεπικοινωνίες, η Ασφάλεια και το Περιβάλλον. Τέτοια προϊόντα είναι συστήματα NAVTEX, εξομοιωτές (δορυφορικών επικοινωνιών, συστήματος GMDSS κα), ψηφιακές ραδιοζεύξεις, σταθμοί βάσης ναυτιλιακών επίγειων επικοινωνιών, ασύρματοι δικτυακοί αισθητήρες (W.S.N.), όργανα καταγραφής θαλασσίων ρευμάτων και πετρελαιοκηλίδων, κυματογράφοι, κ.ά. Η εταιρία μας μπορεί να καλύψει αντικείμενα, όπως η σχεδίαση και ανάπτυξη PCBs, ηλεκτρικά κυκλώματα πολλών layers, σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικού με χρήση σύγχρονων εργαλείων. Τέλος, ασχολείται με την ανάπτυξη/ διαχείριση έργων που κατά κύριο λόγο αφορούν τη δημιουργία νέων προϊόντων. Research & Development

5 Technical support and value-added services MARAC provides full technical support to any customer, regardless of the kind and complexity of systems. More specifically our company undertakes: Ôå íéêþ õðïóôþñéîç êáé õðçñåóßåò ðñïóôéèýìåíçò áîßáò Η εταιρία μας παρέχει ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη σε κάθε πελάτη, ανεξάρτητα από το είδος και την πολυπλοκότητα των συστημάτων. Πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνει: Μελέτες σκοπιμότητας & εγκατάστασης (site surveys, RF planning, coverage analysis) Σχεδίαση δικτύων και λύσεων (planning, optimization, capacity) Ανάπτυξη - υλοποίηση Εγκατάσταση συστημάτων και θέση αυτών σε λειτουργία Δοκιμές αποδοχής Συντήρηση εξοπλισμού (κατά κλήση ή βάσει συμβολαίου συντήρησης) Service Level Agreements (SLA) Παράλληλα προσφέρει ένα εύρος υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, στις προσφερόμενες λύσεις όπως: Υποστήριξη σε 24ωρη βάση (5x8 ή 7x24) Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης Τηλεπικοινωνιακών και ISP Παρόχων (outsourcing & managed services) Εκπαίδευση πελατών και χρηστών Η MARAC διαθέτει οργανωμένη αποθήκη με τα απαραίτητα ανταλλακτικά, πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια με πιστοποιημένα όργανα και εργαλεία, καθώς και ένα μεγάλο στόλο οχημάτων για την άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη. Συμπερασματικά το υψηλό μας επίπεδο βασίζεται: Στην ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών Στην πολύχρονη εμπειρία του τεχνικού προσωπικού Στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο συνεργατών που καλύπτει όλη την Ελλάδα και αρκετές χώρες του εξωτερικού Στο πνεύμα συνεργασίας, το προσωπικό ενδιαφέρον, τον επαγγελματισμό και τη συνέπεια των στελεχών Feasibility and installation studies (site surveys, RF planning, coverage analysis) Network and solution design (planning, optimization, capacity) Deployment Systems installation and commissioning Acceptance tests Equipment maintenance (on call or under contract) Service Level Agreements (SLA) In addition a wide spectrum of value-added services are offered to our customers for the best performance of the solutions provided. Those include: 24 hours Help Desk (online 24x7 or 8x5) Technical support to Internet Service Providers, Telecom Operators and Carriers (outsourcing & managed services) User s training MARAC also operates a well organized warehouse with all necessary accessories and fully equipped laboratories with certified instruments and tools. A big fleet of vehicles is also available for immediate on-site support. As a final point, our excellent performance is based on the following: Quality of our products and services Long term experience of our technical personnel Authorized partners network covering Greece and several countries abroad Cooperation spirit, personal interest, professionalism and consistency of our staff Technical support & value-added services

6 Telecommunications The markets we are active in Wireless communications We are among the most important system integrators in the Greek and Balkan markets, offering specialized services and know-how in wireless transmission and access networks. More specifically in the field of wireless communications we provide: Ïé áãïñýò ðïõ êáëýðôïõìå Áóýñìáôåò åðéêïéíùíßåò Προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες και τεχνογνωσία σε ασύρματα δίκτυα μετάδοσης και πρόσβασης αποτελούμε έναν από τους σημαντικότερους system integrators της Ελληνικής και Βαλκανικής αγοράς. Πιο συγκεκριμένα τα αντικείμενα δραστηριότητας στις ασύρματες επικοινωνίες είναι: Η παροχή ασύρματων ολοκληρωμένων λύσεων με τη χρήση μικροκυματικών ή οπτικών ζεύξεων καθώς επίσης και η μελέτη/ υλοποίηση ευρυζωνικών δικτύων σταθερής πρόσβασης και μετάδοσης βασισμένα στην τεχνολογία WiMAX Η παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών όπως μελέτη, σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση ασύρματων δικτύων Η παροχή αξιόπιστου εξοπλισμού δικτύων ασύρματης πρόσβασης και μετάδοσης, καθώς και προϊόντα PMR και τηλεμετρίας Integrated wireless solutions using microwave or optical links as well as study and implementation of broadband access and transmission networks based on WiMAX technology Professional services such as study, design, installation and maintenance of wireless networks Reliable equipment for wireless transmission and access networks, as well as PMR and telemetry products Wireline communications We incorporate the traditional activities of our company in the area of business solutions as well as the ones referring to modern telecommunications and networks technologies by offering various specialized applications for Telephony and Data transmission. More specifically we implement: Network solutions (network access systems, backbone networks, terminal equipment, etc.) Business solutions (TDM & IP telephony, private wireless cellular telephony DECT, active - passive network equipment, etc.) Technical support services for Operators Åíóýñìáôåò åðéêïéíùíßåò Με ποικίλες εξειδικευμένες εφαρμογές τηλεφωνίας και μεταφοράς δεδομένων, ενσωματώνουμε τόσο τις παραδοσιακές δραστηριότητες της εταιρίας στον τομέα των επιχειρησιακών λύσεων, όσο και εκείνες που αναφέρονται σε σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών και δικτύων. Συγκεκριμένα υλοποιούμε: Δικτυακές λύσεις (συστήματα δικτύων πρόσβασης, δικτυα κορμού, τερματικός εξοπλισμός κ.ά.) Επιχειρησιακές λύσεις (τηλεφωνία TDM & IP, ασύρματη ιδιωτική κυψελωτή τηλεφωνία DECT, ενεργός - παθητικός εξοπλισμός δικτύων κ.ά.) Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης Παρόχων

7 ÐëçñïöïñéêÞ Με σκοπό να ικανοποιούμε ακόμα και τους πιο απαιτητικούς πελάτες, παρακολουθούμε τις συνεχείς εξελίξεις των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και διαθέτουμε ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες σε αντικείμενα που έχουν σχέση με: Την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων Την αποθήκευση δεδομένων Τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας Τις υποδομές πληροφορικής Την ελεγχόμενη πρόσβαση χρηστών στο internet με δυνατότητα χρέωσης Τις λύσεις Ψηφιακής Σήμανσης και την κεντρικοποιημένη διαχείρηση περιεχομένου, με δυνατότητα προβολής ταυτόχρονα σε πολλαπλά σημείαυ Συστήματα ανάλυσης και μέτρησης ακροατηρίου Information Technology Information technology Being well informed on the evolution of information technologies, we try to satisfy the needs of even the most demanding customers, with integrated solutions and services related to: Security of information systems Data storage Backup Information technology infrastructure Users control access platform with charge capability Digital Signage Solutions and centralised content management platform Audience measurement systems Special applications We combine technologies and products and compose special applications in order to meet some special needs of the market. These comprise: ÅéäéêÝò åöáñìïãýò Για να καλύψουμε τις ανάγκες σε ιδιαίτερες αγορές, συνδυάζουμε τεχνολογίες και προϊόντα και συνθέτουμε ανάλογες εξειδικευμένες λύσεις. Αυτές αφορούν: Περιβαλλοντικά συστήματα (μετεωρολογικά - υδρολογικά - υδρογραφικά, γεωφυσικά και ωκεανογραφικά συστήματα, συστήματα παρακολούθησης της ποιότητας του περιβάλλοντος και των υδάτων) Ειδικά συστήματα για Εθνική Άμυνα, Ασφάλεια και Πολιτική Προστασία Εφαρμογές τηλεμετρίας και ασφάλειας Συστήματα ελέγχου & μετρήσεων (βιομηχανικός - επιστημονικός - εργαστηριακός εξοπλισμός) Έλεγχο και διαχείριση τηλεπικοινωνιών και δικτύων - δεδομένων Δορυφορικές επικοινωνίες Συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης (για πλημμύρες, πυρκαγιές) Environmental systems (meteorological, hydrological, hydrographic, geophysical and oceanographic systems, monitoring and quality of environment systems) Special systems for National Defense, Security and Civil Protection Telemetry applications and security Measurement and testing systems (industrial, scientific, laboratory equipment) Monitoring and management systems for telecommunications and data networks Satellite communications Early warning systems (for floods - fires) Special Applications

8 Marine Electronics ÍáõôéëéáêÜ çëåêôñïíéêü Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις τηλεπικοινωνιών και ναυσιπλοΐας με πλήρη τεχνική υποστήριξη, εγκατάσταση, εκπαίδευση, επισκευή και συντήρηση στον ευρύτερο χώρο της ναυτιλίας. Συγκεκριμένα, τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες αφορούν: Τομείς επικοινωνιών (συστήματα GMDSS, δορυφορικά συστήματα Inmarsat και Iridium, συσκευές AIS, Navtex κ.ά.) Τομείς συστημάτων ναυσιπλοΐας (δρομόμετρα, μαγνητικές - γυροσκοπικές πυξίδες, αυτόματοι πιλότοι, VDR/ SVDR κ.ά.) και παροχής υπηρεσιών (εκκαθάριση λογαριασμών πλοίων, παροχή airtime, συμβόλαια συντήρησης κ.ά.) Ειδικά έργα & ολοκληρωμένες λύσεις (ναυτικοί προσομοιωτές γέφυρας, μηχανοστασίου, GMDSS, σύστημα παρακολούθησης θαλάσσιας κυκλοφορίας -VTMIS-, ολοκληρωμένο δίκτυο AIS) ÅíÝñãåéá Διαθέτουμε εφαρμογές και λύσεις που αφορούν το Φυσικό Αέριο και την Παραγωγή Ενέργειας από συμβατικές ή ανανεώσιμες πηγές. Πιο συγκεκριμένα στον τομέα αυτό υλοποιούμε: Συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρικής & θερμικής ενέργειας (CHP) Συστήματα μετατροπής ενέργειας Συστήματα για δίκτυα φυσικού αερίου Γεωθερμικό κλιματισμό Ειδικές εφαρμογές (φωτοβολταϊκά, ΣΗΘ σε θερμοκήπια, βιομάζα κ.ά) Marine electronics We provide integrated solutions for telecommunications and navigation with full technical support, installation, training, repair and maintenance in the wider marine area. More specifically, the products and services offered cover: Telecommunication areas (GMDSS systems, Inmarsat and Iridium satellite systems, AIS devices, NAVTEX, etc.) Navigation systems areas (logs, magnetic - gyro compasses, auto pilots, VDR/ SVDR, etc.) and provision of services (traffic airtime services, maintenance contracts, etc.) Special projects and integrated solutions (marine bridge or engine room simulators, GMDSS, Vessel Traffic Monitoring Information System -VTMIS-, AIS integrated networks) Energy Energy We offer applications and solutions concerning natural gas and energy production from conventional and renewable sources. More specifically we implement: Electrical and thermal energy cogeneration systems (CHP) Energy conversion systems Natural gas network systems Geothermal conditioning Special applications (photovoltaics, green plants CHP, biomass etc)

9 ÐåëÜôåò Το πελατολόγιό μας περιλαμβάνει πλήθος ιδιωτικών επιχειρήσεων, δημοσίων φορέων και συνεταιρισμών. Clients ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Υπουργεία Νομαρχίες Δήμοι ΔΕΚΟ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ - ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Γενικό Επιτελείο Στρατού Γενικό Επιτελείο Ναυτικού Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας Λιμενικό Σώμα Ελληνική Αστυνομία ΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑ Νοσοκομεία Θεραπευτήρια ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Τεχνικές Εταιρίες Βιομηχανίες/ Βιοτεχνίες Εμπορικές Επιχειρήσεις Αλυσίδες Καταστημάτων Ξενοδοχεία - Τουριστικές Επιχειρήσεις Clients Our customers list includes many companies, authorities and associations in both public and private sector. PUBLIC SECTOR Ministries Prefectures Municipalities Public Utilities ARMED FORCES Hellenic Army General Staff Hellenic Navy Hellenic Air Force Coast Guard Police TELECOM OPERATORS & CARRIERS BANKS UNIVERSITIES - INSTITUTIONS - RESEARCH CENTERS HEALTH Hospitals Clinics EMBASSIES - CHAMBERS OF COMMERCE PRIVATE SECTOR Technical Companies - Contractors Industries Commercial Businesses Chain Stores Hotels - Touristic Businesses

10

& THE CASE OF EUROPEAN ISLANDS

& THE CASE OF EUROPEAN ISLANDS Σε συνεργασία με την Διάσκεψη των Μη Κεντρικών Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) In cooperation with the Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ / INTERNATIONAL CONFERENCE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ NATIONAL EXHIBITORS AKTO Αrt & Design Ευελπίδων 11 Α, (Πεδίον Άρεως), 113 62 Αθήνα Evelpidon 11 Α, (Pedion Areos), 113 62 Athens, Greece

Διαβάστε περισσότερα

Cluster Διαστημικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών

Cluster Διαστημικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών On Orbit Cluster Διαστημικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών Το si-cluster To si-cluster είναι ένα δυναμικό και σταθερά αναπτυσσόμενο βιομηχανικό cluster καινοτομίας στην Ελλάδα στον τομέα των διαστημικών τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

agencies catalogue 2015

agencies catalogue 2015 agencies catalogue 2015 THE ART OF KNOWHOW Πάρα πολλά άλλαξαν στην Επικοινωνία τα τελευταία χρόνια. Η τεχνολογία έφερε κυριολεκτικά τα πάνω-κάτω: οι απίστευτες δυνατότητες Η κάθε μια απ αυτές τις εταιρείες-μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Congress & Event Management Meetings & Incentives Destination Management Business Travel Services. We meet all your needs!

Congress & Event Management Meetings & Incentives Destination Management Business Travel Services. We meet all your needs! Congress & Event Management Meetings & Incentives Destination Management Business Travel Services We meet all your needs! www.afea.gr About us AFEA Travel and Congress Services has been operating in the

Διαβάστε περισσότερα

εθνικός οργανισµός φαρµάκων national organisation for medicines

εθνικός οργανισµός φαρµάκων national organisation for medicines εθνικός οργανισµός φαρµάκων national organisation for medicines Αποστολή του ΕΟΦ Ο Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων ιδρύθηκε το 1983 µε το Ν. 1316 και είναι Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου του Υπουργείου Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Δημήτρη Μετικάνη. Διευθυντή Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Απόδοσης Παραγωγής, ΔΕΗ Α.Ε.

Ομιλία κ. Δημήτρη Μετικάνη. Διευθυντή Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Απόδοσης Παραγωγής, ΔΕΗ Α.Ε. Ομιλία κ. Δημήτρη Μετικάνη Διευθυντή Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Απόδοσης Παραγωγής, ΔΕΗ Α.Ε. 3 ο Ελληνοκινεζικό Επιχειρηματικό Συνέδριο 2014 Η Στρατηγική του Ομίλου ΔΕΗ: Εκσυγχρονισμός του Παραγωγικού Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Contents. Ταυτότητα 04 Identity. Όραμα 05 Vision. Ιστορική διαδρομή 06-07 History. Τομείς δραστηριότητας 08-11 Αctivity Sectors

Περιεχόμενα. Contents. Ταυτότητα 04 Identity. Όραμα 05 Vision. Ιστορική διαδρομή 06-07 History. Τομείς δραστηριότητας 08-11 Αctivity Sectors ENERGY POWER GROWTH Περιεχόμενα Contents Ταυτότητα 04 Identity Όραμα 05 Vision Ιστορική διαδρομή 06-07 History Τομείς δραστηριότητας 08-11 Αctivity Sectors Οι άνθρωποί μας 12-13 Our People Εταιρική Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΚΕΨΟΥ ΠΡΙΝ. Νέο πρωτοποριακό ICE toner. Ανοικτά συστήματα CtP flexo κορυφαίας ποιότητας για κλισέ φλεξογραφίας και letterpress

ΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΚΕΨΟΥ ΠΡΙΝ. Νέο πρωτοποριακό ICE toner. Ανοικτά συστήματα CtP flexo κορυφαίας ποιότητας για κλισέ φλεξογραφίας και letterpress Νέο πρωτοποριακό ICE toner Ένα μεγάλο επίτευγμα στην τεχνολογία dry toner που παρουσιάστηκε στη Labelexpo Europe 2013, αναπτύχθηκε για να ταιριάζει με υποστρώματα ευαίσθητα στη θερμότητα, όπως το PE (πολυαιθυλένιο)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Μηχανογραφηµένο Σύστηµα ιαχείρισης. Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher

Περιεχόµενα ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Μηχανογραφηµένο Σύστηµα ιαχείρισης. Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαχείρισης Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #18 / Τρίτη 18 Ιουνίου 2013 ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως

Διαβάστε περισσότερα

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 1 2 annual report 3 contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 6 Οι κυριότεροι τίτλοι προστασίας και η χορήγησή τους Main protection titles and how to obtain

Διαβάστε περισσότερα

εταιρικό profile company προφίλ ΥΕΤΟΣ

εταιρικό profile company προφίλ ΥΕΤΟΣ εταιρικό profile company προφίλ ΥΕΤΟΣ υετός, ο: βροχή [Ησ. Έρ. και Ημ. 545 - Αριστοτ. περί Κόσμου 394a 30-32/Δ8: «Ηπία μεν γαρ ούσα (η του νέφους θλίψις) μαλακάς ψεκάδας διασπείρει, σφόδρα δε αδροτέρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΣΕΡ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Τ ΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Ε.Α.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ Ε Ε.Α.Σ. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ε.Α ΑΣ Ε.Α.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΜΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ Α ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε.Α.Σ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ε.Α.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015 ΕΕ ΛΛ ΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔ ΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠ ΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KKAAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ HH E L L E NN II ICC RR EPP E UUBBL LII ICC

Διαβάστε περισσότερα

HYETOS. Consulting Engineers

HYETOS. Consulting Engineers HYETOS Consulting Engineers υετός, ο: βροχή [Ησ. Έρ. και Ημ. 545 - Αριστοτ. περί Κόσμου 394a 30-32/Δ8: «Ηπία μεν γαρ ούσα (η του νέφους θλίψις) μαλακάς ψεκάδας διασπείρει, σφόδρα δε αδροτέρας, και τούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚΘΕΤΕΣ SPONSORS - EXHIBITORS

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚΘΕΤΕΣ SPONSORS - EXHIBITORS ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚΘΕΤΕΣ SPONSORS - EXHIBITORS 1. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο -NTUA 2. Τοµέας Μηχανικής, ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ 3. ACUTECH Ε.Π.Ε. 4. Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδος 5. ENVIROCOUSTICS ABEE Non Destructive Testing

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα: Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαγωνισμός: «ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΙΤΩ 2011-2012»

Αφιέρωμα: Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαγωνισμός: «ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΙΤΩ 2011-2012» υψιπετης ISSN 1986-0218 Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012 Περιοδική έκδοση για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Τεύχος 39 Διαγωνισμός: «ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΙΤΩ 2011-2012» Αφιέρωμα: Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»

Διαβάστε περισσότερα

GLiC Ltd A Greek Cypriot CompAny

GLiC Ltd A Greek Cypriot CompAny GLiC Ltd A Greek Cypriot CompAny An international property development And investment CompAny GLiC Ltd Contents Περιεχόμενα 4 8 12 14 28 34 68 82 88 92 94 96 97 Foreword Εισαγωγή About us ή ΕταιρΕια μασ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοί είμαστε Εισαγωγή

Ποιοί είμαστε Εισαγωγή Εταιρική Παρουσίαση Ποιοί είμαστε Η Professional Service Partners (PSP) με ανθρωποκεντρικό μήνυμα επικοινωνίας το People Supporting People, ανήκει σε μια νέα γενιά εταιριών παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. σελ. 4 Προγραµµατιστές, Στελέχη ΙΤ. σελ. 6 Στελέχη Επιχειρήσεων, Οικονοµικά Στελέχη - Λογιστές. σελ. 9. Εκπαίδευση

Περιεχόµενα. σελ. 4 Προγραµµατιστές, Στελέχη ΙΤ. σελ. 6 Στελέχη Επιχειρήσεων, Οικονοµικά Στελέχη - Λογιστές. σελ. 9. Εκπαίδευση _ΤΕΥΧΟΣ #4 / Τρίτη 5 Μαρτίου 2013 Περιεχόµενα σελ. 4 Προγραµµατιστές, Στελέχη ΙΤ σελ. 6 Στελέχη Επιχειρήσεων, Οικονοµικά Στελέχη - Λογιστές σελ. 8 Υπάλληλοι Γραφείου - Γραµµατείς σελ. 9 Εκπαίδευση σελ.

Διαβάστε περισσότερα

96 θέσεις εργασίας. στον κλάδο του Τουρισμού σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 10. σελ. 12. σελ. 14-15. 25.000 Αντίτυπα

96 θέσεις εργασίας. στον κλάδο του Τουρισμού σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 10. σελ. 12. σελ. 14-15. 25.000 Αντίτυπα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #45 / Τρίτη 11 Μαρτίου 2014 Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων, Λογιστές σελ. 6 Οικονομικά Στελέχη, Μηχανοργάνωση, Μηχανογράφηση, Προγραμματιστές

Διαβάστε περισσότερα

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Cyprus Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Διαβάστε περισσότερα

& Dedication Page 07 Collaborations Certainty Page 08 Why Choosing Εvripidou Woodwork Our Page 09 Premises Page

& Dedication Page 07 Collaborations Certainty Page 08 Why Choosing Εvripidou Woodwork Our Page 09 Premises Page Contract. Woodwork. Solutions. Woodwork History Service Page 06 & Dedication Page 07 Collaborations Certainty Page 08 Why Choosing Εvripidou Woodwork Our Page 09 Premises Page Page 08 Team Page 10 Craftsmanship

Διαβάστε περισσότερα

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis During 2012, Greek tourism remained a strong supporter of the country's GDP, achieving its original targets for 16 million international

Διαβάστε περισσότερα

θέσεις εργασίας Περιεχόμενα σελ. 4 σελ. 6 σελ. 8-9 σελ. 10 σελ. 12 σελ. 14-15 25.000 Αντίτυπα Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων

θέσεις εργασίας Περιεχόμενα σελ. 4 σελ. 6 σελ. 8-9 σελ. 10 σελ. 12 σελ. 14-15 25.000 Αντίτυπα Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #48 / Τρίτη 1 Απριλίου 2014 16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες 463 καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη

Διαβάστε περισσότερα

2.261. 151 θέσεις εργασίας για Οικονομικά. Στελέχη & Λογιστές σελ. 16-17, 20, 22. σελ. 18. 25.000 Αντίτυπα. σελ. 3. σελ. 14. σελ. 6. σελ.

2.261. 151 θέσεις εργασίας για Οικονομικά. Στελέχη & Λογιστές σελ. 16-17, 20, 22. σελ. 18. 25.000 Αντίτυπα. σελ. 3. σελ. 14. σελ. 6. σελ. ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #60 / Τρίτη 8 Ιουλίου 2014 32 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες 2.261 καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό σελ. 3 Ενδιαφέροντα & Χρήσιμα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. σελ. 8 Οικονοµικά Στελέχη, Στελέχη Επιχειρήσεων, Στελέχη Πωλήσεων. σελ. 10 Ιατροί, Ιατρικοί Επισκέπτες, Πωλητές Υγείας, Τεχνικοί

Περιεχόµενα. σελ. 8 Οικονοµικά Στελέχη, Στελέχη Επιχειρήσεων, Στελέχη Πωλήσεων. σελ. 10 Ιατροί, Ιατρικοί Επισκέπτες, Πωλητές Υγείας, Τεχνικοί ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #13 / Τρίτη 14 Μαΐου 2013 www.enter.net.gr ΜΠΕΣ ΣΤΟ ΚΟΛΠΟ 16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό / 25.000 αντίτυπα Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

αντί προλόγου... in short... Η εταιρία Free Spirit δημιουργήθηκε για να φέρει μια νέα πνοή στο χώρο της επικοινωνίας και της οργάνωσης εκδηλώσεων. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της κοινωνίας της

Διαβάστε περισσότερα

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν 1 Μάθετε περισσότερα Find out more Επισκεφτείτε

Διαβάστε περισσότερα

Undergraduate Studies 44 Y E A R S

Undergraduate Studies 44 Y E A R S Undergraduate Studies 44 Y E A R S since 1971 06-09 10 11 12-13 Ιστορία Πιστοποιήσεις ΒCA Career Office Ακαδημαϊκό Συμβούλιο Περιεχομενα 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 GR BA Business Administration BA Marketing

Διαβάστε περισσότερα