ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ: «Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ» Βουκελάτου Σταμάτα- Ελένη Διπλωματική Εργασία που υποβλήθηκε στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς ως μέρος των απαιτήσεων για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Ναυτιλία Πειραιάς Ιανουάριος 2013 i

2 ΔΗΛΩΣΗ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Copyright Βουκελάτου Φ. Σταμάτα Ελένη. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved. «Το άτομο το οποίο εκπονεί τη Διπλωματική Εργασία φέρει ολόκληρη την ευθύνη προσδιορισμού της δίκαιης χρήσης του υλικού, η οποία ορίζεται στην βάση των εξής παραγόντων: του σκοπού και χαρακτήρα της χρήσης (εμπορικός, μη κερδοσκοπικός, ή εκπαιδευτικός), της φύσης του υλικού, που χρησιμοποιεί (τμήμα του κειμένου, πίνακες, σχήματα, εικόνες ή χάρτες), του ποσοστού και της σημαντικότητας του τμήματος, που χρησιμοποιεί σε σχέση με όλο το κείμενο υπό copyright, και των πιθανών συνεπειών της χρήσης αυτής στην αγορά ή στην γενικότερη αξία του υπό copyright κειμένου» Υπογραφή Συγγραφέα ii

3 ΣΕΛΙΔΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ «Η παρούσα Διπλωματική Εργασία εγκρίθηκε ομόφωνα από την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή που ορίστηκε από τη ΓΣΕΣ του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ναυτιλία. Τα Μέλη της Επιτροπής ήταν: -Πελαγίδης Θεόδωρος (Επιβλέπων) -Γκιζιάκης Κωνσταντίνος -Θεοδωρόπουλος Σωτήριος Η έγκριση της Διπλωματικής Εργασίας από το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς δεν υποδηλώνει αποδοχή των γνωμών του συγγραφέα. iii

4 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον επιβλέποντα καθηγητή μου κ. Πελαγίδη Θεόδωρο που με τη σωστή καθοδήγηση του και το άρτιο κλίμα συνεργασίας, κατάφερα να φέρω εις πέρας την εκπόνηση της διπλωματικής μου εργασίας. Επίσης, τους καθηγητές κ. Γκιζιάκη Κωνσταντίνο και Θεοδωρόπουλο Σωτήριο που υπήρξαν μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και αξιολόγησαν την παρούσα μελέτη. Ακόμη, όλους τους καθηγητές του μεταπτυχιακού προγράμματος, που μέσα από τις διαλέξεις τους αποκόμισα ανεκτίμητες γνώσεις και εφόδια τα οποία θα με συνοδεύουν στην υπόλοιπη ζωή μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα Ιδρύματα Ευγενίδου και Λασκαρίδη για την πολύτιμη βοήθεια τους καθώς και τις εταιρείες του κλάδου που απήντησαν στα ερωτηματολόγια και βοήθησαν στην πραγματοποίηση συνεντεύξεων οδηγώντας στην εξαγωγή συμπερασμάτων στο κεφάλαιο της εμπειρικής μεθοδολογίας. Επιπλέον, τους φίλους μου, που με στερήθηκαν αρκετές φορές αλλά ήταν πάντοτε στο πλευρό μου με όλη την υπομονή και θέληση να με υποστηρίξουν σε αυτό που κάνω. Τέλος, ευχαριστώ το σημαντικότερο κομμάτι της ζωής μου που είναι η οικογένεια μου. Με τη στήριξή της καθ όλη τη διάρκεια των μαθητικών και ακαδημαϊκών μου σπουδών, μου δίνει δύναμη και θάρρος να συνεχίσω τα όνειρά μου και να πετύχω τους στόχους μου. iv

5 Αφιερώνεται στον αδερφό μου και στους γονείς μου για την αμέριστη βοήθεια και συμπαράστασή τους v

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ. ΔΗΛΩΣΗ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕΛ. ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΑΦΙΕΡΩΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ i ii iii iv v-vii viii ix ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΚΡΩΝΥΜΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ABSTRACT x xi-xii xiv xv ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1-2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 1.1 Ορισμός της Ασφάλειας Η Ασφάλεια στο χώρο της ναυτιλίας Η σύμβαση SOLAS και η δομή της 4-15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ- ISPS 2.1 Ανάλυση του Κώδικα ISPS Πεδίο εφαρμογής και σκοπός Υποχρεώσεις που απορρέουν από των κώδικα Συμβαλλόμενα κράτη Η Δήλωση Ασφαλείας- DOS Υποχρεώσεις της εταιρείας Πιστοποιητικά, Έγγραφα και Δικαιοδοσίες Σχέδιο Ασφάλειας Πλοίου Σύστημα Προειδοποίησης Ασφάλειας Πλοίου Δικαιοδοσία Πλοιάρχου ( κανονισμός 8 safety & security) 24 vi

7 Διεθνές Πιστοποιητικό Ασφάλειας του Πλοίου- ISSC Η Λιμενική Εγκατάσταση Υποχρεώσεις της Λιμενικής Εγκατάστασης Υπεύθυνος Ασφαλείας της Λιμενικής Εγκατάστασης- PFSO 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3.1 Εισαγωγή Το Διεθνές Θεσμικό Πλαίσιο για την απόρριψη πετρελαϊκών ρυπαντών Η Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης της Θάλασσας από Πετρέλαιο ή OILPOL Η Σύμβαση για τη Ρύπανση της Θάλασσας από τα Πλοία- MARPOL Τα Παραρτήματα της MARPOL / Επισημάνσεις Το Πρωτόκολλο του Τροποποιήσεις της MARPOL 73/ Επιθεωρήσεις Επιθεωρήσεις Πλοιοκτητών Υποχρεωτικές Επιθεωρήσεις Επιθεωρήσεις Κρατικού Ελέγχου Λιμένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 4.1 Ατυχήματα που προκάλεσαν τη ρύπανση του περιβάλλοντος Η Υπόθεση Exxon Valdez Περιβαλλοντικά μέτρα κατά την περίοδο Νομοθετικό πλαίσιο προστασίας και ασφάλειας μετά το ατύχημα του Exxon Valdez Oil Pollution Act Ο κανόνας της Εικοσιτετράωρης Ειδοποίησης The 24hr Rule Ειδοποίηση πριν τον κατάπλου των πλοίων United States Coast Guard America s Waterway Watch Κονδύλια προς τους Αμερικανικούς λιμένες Operation Port Shield Τρόποι Αποζημιώσεων σε περιπτώσεις Ρύπανσης 60 vii

8 Το σύστημα Αποκατάστασης της Ζημίας και Αποζημίωσης CERLA Η Συνθήκη HNS Το Ιδιωτικό Ταμείο OSLTF Παράθεση σχημάτων που αποδεικνύουν τη μείωση των ατυχημάτων στα Αμερικανικά Ύδατα 63 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 5.1 Μέθοδος Συλλογής Υλικού Ανάλυση Αποτελεσμάτων της Έρευνας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 96 viii

9 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Σελ. Πίνακας 1 Η Σύμβαση SOLAS 7-8 Πίνακας 2 Οι κύριες διατάξεις του Κώδικα Πίνακας 3 Τα 20 σοβαρότερα ατυχήματα από διαρροή πετρελαίου παγκοσμίως 32 Πίνακας 4 Παραρτήματα της σύμβασης MARPOL 34 Πίνακας 5 Πρωτόκολλα της σύμβασης MARPOL 35 Πίνακας 6 Τροποποιήσεις της MARPOL και η συμμετοχή των χωρών 42 Πίνακας 7 Περιφερειακές Συμφωνίες Κρατικού Ελέγχου Λιμένων Πίνακας 8 Ατυχήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Πίνακας 9 Σύγκριση περιόδων και Πίνακας 10 Πιστοποιητικό Πρόληψης της Ρύπανσης Από το Πετρέλαιο Πίνακας 11 Έγγραφο Σχεδίου Ασφαλείας του Πλοίου- SSP 81 Πίνακας 12 Ερωτηματολόγιο για το Σύστημα Προειδοποίησης Ασφαλείας Πλοίου 82 Πίνακας 13 Έγγραφο Δήλωσης Ασφαλείας- DOS Πίνακας 14 SSP σύμφωνα με το Νηογνώμονα ABS 85 Πίνακας 15 Κανονισμός 5 /ΧΙ-1 ISPS Code 86 Πίνακας 16 Επιθεωρήσεις του Αμερικανικού Νηογνώμονα ABS Πίνακας 17 Επιθεωρήσεις Κρατικού Ελέγχου Λιμένων 90 Πίνακας 18 Επιθεώρηση Δεξαμενών 91 Πίνακας 19 PSC Checklist 92 Πίνακας 20 U.S.C.G / PSC Inspection 93 ix

10 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Σελ. Σχήμα 1 Αιτίες θαλάσσιων ατυχημάτων 15 Σχήμα 2 Αιτίες που οφείλονται σε ανθρώπινα λάθη 30 Σχήμα 3 Μέσος όρος διαρροής πετρελαίου παγκοσμίως από το Σχήμα 4 Η πτωτική τάση των ατυχημάτων στα Αμερικανικά ύδατα κατά την περίοδο Σχήμα 5 Ολική άποψη της διαρροής πετρελαίου στις ΗΠΑ την περίοδο Σχήμα 6 Οι βασικότερες αιτίες θαλάσσιας ρύπανσης στον τομέα της ναυτιλίας 65 Σχήμα 7 Αιτίες Ατυχημάτων 65 Σχήμα 8 Οι αποτελεσματικότεροι Νόμοι/Κανονισμοί του Αμερικανικού Συστήματος 66 Σχήμα 9 Αυστηρότητα επιθεωρήσεων ανάλογα την κατηγορία πλοίου 67 Σχήμα 10 Ποιότητα στη ναυτιλία 68 Σχήμα 11 Αντιδράσεις Ε.Ε 70 x

11 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ Σελ. Εικόνα 1 Marine Safety Alert 10 Εικόνα 2 Ο τρόπος λειτουργίας του AIS 2 Εικόνα 3 LNG πλοίο που υπάγεται στον κώδικα ISPS 18 Εικόνα 4 Επίπεδα Ασφαλείας MARSEC 20 Εικόνα 5 Πυρκαγιά σε πλοίο λόγω ελλιπής συντήρησης και εξοπλισμού 30 Εικόνα 6 Segregated Ballast Tanks 36 Εικόνα 7 Το καθεστώς απόρριψης λυμάτων στις ΗΠΑ υπό τη Σύμβαση της MARPOL 38 Εικόνα 8 Η πετρελαιοκηλίδα από το δυστύχημα της Exxon Valdez 51 Εικόνα 9 Επιθεωρήσεις της USCG 58 Εικόνα 10 USCG Agreement 58 xi

12 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΚΡΩΝΥΜΙΩΝ Ελληνική Ορολογία ΑΟΖ ΗΠΑ ΟΗΕ ΥΕΝ Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας Αγγλική Ορολογία AIS AST BCH Code CAS CERLA CBT CLC COW CSO CSR DOC DOS DWT ECDIS EPIRB GMDSS GPS GRT HSC IACS Automatic Information System Adequate Sludge Tanks Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk International Condition Assessment Scheme Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act Clean Ballast Tanks Civil Liability for Oil Pollution Damage Crude Oil Washing Company Security Officer Continuous Synopsis Record Document Of Compliance Declaration Of Security Dead Weight Tonnage Electronic Chart Display and Information System Emergency Positioning Indicating Radio Beacon Global Maritime Distress and Safety System Ground Positioning System Gross tonnage High Speed Craft International Association of Classification Societies xii

13 IBC IGC IGS IMO IMDG Code IOPPC ISGOTT ISM ISPS ISSC ITOPF LOT LRIT LSA MARSEC MARPOL ODMCS OCIMF OILPOL OPA OSLTF P&I Clubs PFSA PFSP PFSO PPM PSC PSCO PSCOR PWSA International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk Inert Gas System International Maritime Organization International Maritime Dangerous Goods Code International Oil Pollution Prevention Certificate International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals International Safety Management International Ship and Port Facility International Ship Security Certificate International Tanker Owners Pollution Federation Load on Top Long-Range Identification and Tracking of Ships Life Saving Appliance Maritime Security Levels International Convention for the Prevention of Pollution from Ships Oil Discharge Monitoring and Control System Oil Companies International Marine Forum Oil Pollution Convention Oil Pollution Act Oil Spill Liability Trust Fund Protection & Indemnity Clubs Port Facility Security Port Facility Security Plan Port Facility Security Officer Parts Per Million Port State Control Port State Control Officer Port State Control on Operational Requirements Port Waterways Safety Act xiii

14 RO RO SECA SBT SMC SMS SOLAS SSAS SSO SSP STWC TSPP UNCLOS VHF VTMIS VTS Roll on/ Roll off SO X Emission Control Area Segregated Ballast Tanks Safety Management Certificate Safety Management System Safety of Life at Sea Ship Security Alert System Ship Security Officer Ship Security Plan International Convention on Standards of Training, Certification and Watch keeping for Seafarers Tanker Safety Pollution, Prevention United Nations Convention on the Law of the Sea Very High Frequency Vessel Traffic Monitoring and Information Systems Vessel Traffic Services xiv

15 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο τομέας της ναυτιλίας αναμφισβήτητα αποτέλεσε έναν από τους κυριότερους λόγους της οικονομικής ανάπτυξης και εδραίωσης του διεθνούς εμπορίου. Η εργασία αυτή, στοχεύει να αναλύσει- μέσα από τη διατύπωση των διεθνών κανονισμών που έχουν εκδοθεί από τον ΙΜΟ-, το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην προστασία και ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Στη συνέχεια, αναλύεται εκτενώς η περίπτωση των ΗΠΑ, το καθεστώς που ισχύει και τα μέτρα που εφαρμόστηκαν για την προστασία του περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα, τα μέτρα ρυθμίζουν τις περιπτώσεις που προκαλείται ρύπανση από τα θαλάσσια ατυχήματα, καθιστώντας τον έλεγχο των πλοίων αυστηρότερο σε όλες τις πτυχές του. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν, αποδεικνύουν ότι ο αριθμός των ατυχημάτων στα αμερικανικά ύδατα έχει μειωθεί σε μεγάλο ποσοστό. Το γεγονός αυτό οφείλεται στη συμμόρφωση των πλοίων προς τους κανονισμούς και στον αυστηρό έλεγχο των επιθεωρήσεων. Τέλος, οι αμερικανικές αρχές τείνουν να ευαισθητοποιούνται όλο και περισσότερο ως προς την ασφάλεια του περιβάλλοντος προτείνοντας συνεχώς μέτρα βελτίωσης της νομοθεσίας. Οι τεχνικές μέθοδοι που ακολουθούνται είναι ποσοτικές. Με τη βοήθεια των ερωτηματολογίων καταλήγουμε στα συμπεράσματα της έρευνας. Λέξεις κλειδιά: Ναυσιπλοΐα, ΗΠΑ, Θαλάσσια ατυχήματα, Περιβάλλον xv

16 ΑBSTRACT Shipping is one of the oldest businesses in the economy and it has been the engine of international commerce as over 90 per cent of the global trade involves activity by sea. The shipping sector was undoubtedly one of the main sectors for the development of maritime trade and it is evident that positive development is connected directly with ensuring safety and security of the marine environment. The main objective of this thesis was to analyze a comprehensive body of conventions, codes and recommendations on matters relating to maritime safety and pollution prevention on a worldwide basis, adopted by organizations such as International Maritime Organization (IMO). Furthermore, the case of USA is analyzed extensively, including the coverage of the main conventions as well as a comprehensive series of measures covering safety and pollution prevention. Particularly, these measures set out the conditions in case of pollution due to marine accidents, making the procedure of inspections highly strict in all aspects. The results indicate that, the number of marine accidents in the U.S. seaborne trading region has been reduced dramatically after the updated established legislation. As the pressure on the marine environment increased, it is obvious that, the authorities declare their awareness to the environmental protection continuously. Keywords: Maritime, USA, Marine accidents, Environment xvi

17 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στον τομέα της ναυτιλίας. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και στη νομοθεσία που τη χαρακτηρίζει. Τα κεντρικά ερωτήματα που τίθενται είναι τα εξής: 1) Πως κατοχυρώνεται και συνδέεται η έννοια της ασφάλειας και της προστασίας στην ναυσιπλοΐα και ειδικότερα στο περιβάλλον; 2) Πως λειτουργεί το αμερικανικό σύστημα; Είναι αποτελεσματικό; Τί άλλαξε στο νομοθετικό πλαίσιο πριν και μετά την εμφάνιση των θαλάσσιων ατυχημάτων που σημειώθηκαν μετά τη δεκαετία του 1970; 3) Με τη μέθοδο των ερωτηματολογίων σε ποια συμπεράσματα καταλήγουμε για να είναι ποιοτικός ο έλεγχος των πλοίων και πως βελτιώνεται η πρόληψη των ατυχημάτων; Οι ΗΠΑ είναι μια ήπειρος αξιοσημείωτου ενδιαφέροντος. Μετά τα γεγονότα της 11 ης Σεπτεμβρίου 2001, τα μέτρα που εφαρμόστηκαν ήταν αυστηρότερα και πολυσύνθετης φύσεως. Η επιλογή του θέματος αποσκοπεί να γνωστοποιήσει αυτά τα μέτρα μια και θεωρούνται σχετικά πρόσφατα, να αποδείξει την αποτελεσματικότητα τους και την υιοθέτησή τους από άλλα κράτη. Η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι από το γενικό στο ειδικό. Η εργασία αυτή συμπυκνώνει στοιχεία διεθνών επιστημονικών και νομικών κειμένων. Το θεωρητικό κομμάτι συμπληρώνουν συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν σε ναυτιλιακές εταιρείες καθώς επίσης και η διάθεση ερωτηματολογίων με στόχο την επέκταση του ερευνητικού τμήματος της παρούσας εργασίας. Η δομή της εργασίας απαρτίζεται από 5 κεφάλαια: Στο πρώτο κεφάλαιο δίδεται ο ορισμός της ασφάλειας, αναλύεται εκτενώς η διεθνής σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη θάλασσα -SOLAS και η δομή της η οποία αφορά στον εξοπλισμό των πλοίων, στην πρόληψη της 1

18 ρύπανσης από δεξαμενόπλοια ή άλλες κατηγορίες πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά χύμα, και τέλος σε διαδικασίες που αφορούν την πρόληψη ατυχημάτων. Όσον αφορά τα θαλάσσια ατυχήματα διατυπώνεται και ο Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης ISM και οι καινοτομίες που αυτός εισάγει. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται λόγος για το διεθνή Κώδικα Ασφάλειας των Πλοίων και των Λιμενικών Εγκαταστάσεων- ISPS. Αποτελεί την έκβαση των γεγονότων της 11 ης Σεπτεμβρίου και δημιουργήθηκε για να κατοχυρώσει το δεσμευτικό χαρακτήρα των λειτουργιών που οφείλουν να εκτελούν τα συμβαλλόμενα κράτη, οι εταιρείες και οι αρμόδιοι των λιμενικών εγκαταστάσεων. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στη ρύπανση του περιβάλλοντος εφόσον αποτελεί έννοια άρρηκτα συνδεδεμένη με την έννοια της ασφάλειας. Μέσω του περιβαλλοντικού κανονιστικού πλαισίου, ξεχωρίζει η σύμβαση της OILPOL 1954 η οποία αντικαταστάθηκε από τη σύμβαση της MARPOL 73/78 αποτελώντας το «μέσον» παρακολούθησης της ρύπανσης( απορρίμματα, λύματα, επικίνδυνες ουσίες, εκπομπές SO X πάνω από το επιτρεπτό όριο). Στο ίδιο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο ρόλος και οι κατηγορίες των επιθεωρήσεων που αφορούν κατά κύριο λόγο τον πλοιοκτήτη και τις λιμενικές εγκαταστάσεις. Όπως αποδεικνύεται στο αμερικανικό κράτος είναι πολύ αυστηρές και λεπτομερείς ακόμη κι αν πολλές φορές δε συντρέχει ιδιαίτερος λόγος. Το τέταρτο κεφάλαιο συγκεκριμενοποιείται ακόμη περισσότερο εστιάζοντας την προσοχή στο αμερικανικό σύστημα, στα ατυχήματα που σημειώθηκαν από τη δεκαετία του 1970 και έπειτα, στα μέτρα που ελήφθησαν για την πρόληψη αυτών και καταλήγει σε συμπεράσματα που καταλήγουν στην αποτελεσματικότητα του συστήματος. Το τελευταίο κεφάλαιο αποτελεί την εμπειρική μεθοδολογία. Με τη χρήση ερωτηματολογίων, επετεύχθη η συλλογή και επεξεργασία των πληροφοριών που οδήγησαν στη διεξαγωγή συμπερασμάτων για τον τρόπο που λειτουργεί το αμερικανικό σύστημα, στο τελευταίο μέρος του κεφαλαίου. 2

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 1.1 Ορισμός της Ασφάλειας Η έννοια της ασφάλειας αποτελεί υψίστης σημασίας ζήτημα και χρησιμοποιείται ως βασικός και αναγκαίος όρος στους -επί το πλείστον- σημαντικότερους τομείς της οικονομίας, αεροπορίας, βιομηχανίας και ναυτιλίας (Βλάχος, 2000). Με τον όρο αυτόν, υποδηλώνεται η προσπάθεια αποφυγής ατυχημάτων που οφείλονται είτε σε ανθρώπινη δραστηριότητα, είτε σε αστοχίες που προέρχονται από τον τεχνολογικό εξοπλισμό. Σύμφωνα με τον ορισμό του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (2006), ασφάλεια θεωρείται μια κατάσταση κατά την οποία, η πιθανότητα πρόκλησης ανθρώπινου ατυχήματος ή υλικής βλάβης, μειώνεται και διατηρείται σε ένα αποδεκτό επίπεδο, μέσω της συνεχούς διαδικασίας αναγνώρισης κινδύνου (hazard identification) και διαχείρισης του ρίσκου (risk management). Στο διεθνές προσκήνιο, η έννοια της ασφάλειας συναντάται ως safety και security. Η διαφορά που έγκειται μεταξύ των δύο αυτών εννοιών, βασίζεται στην «πρόθεση». Πιο συγκεκριμένα, η λέξη safety αναφέρεται σε περιστατικά που δεν προκαλούνται από πρόθεση λ.χ., μη ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, ενώ η λέξη security, αφορά περιστατικά που επιτυγχάνονται από πρόθεση λ.χ. τρομοκρατική ή άλλη παράνομη ενέργεια. (Ψαραύτης και λοιποί, 2007) Στόχος είναι η άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση ή την αποφυγή αντίστοιχα, περιστατικών που έχουν αρνητικό αποτέλεσμα. (Ρύπανση, απώλεια ζωής ή πλοίου κ.ο.κ) 1.2 Η Ασφάλεια στο χώρο της ναυτιλίας Μια από τις κυριότερες προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας ήταν η συνεχής βελτίωση της ασφάλειας στο χώρο της ναυτιλίας. Αφορμή απετέλεσε η υπόθεση του «Τιτανικού», όπου έκτοτε, δημιουργήθηκε ένα γραφείο υπεύθυνο για την ασφάλεια 3

20 και τον έλεγχο των πλοίων, το οποίο αργότερα μετονομάστηκε σε IMCO και εν συνεχεία Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ), ο οποίος τελεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, είναι ο μοναδικός οργανισμός που διευθετεί και οργανώνει θέματα σχετικά με τη ναυτική ασφάλεια, προστασία περιβάλλοντος, υιοθετεί υψηλά πρότυπα, λαμβάνει μέτρα έναντι έκνομων ενεργειών και προτρέπει τα κράτη- μέλη να επικυρώνουν τις συμβάσεις και τους κώδικες που υιοθετεί (Παπαγιαννούλης, 2002). Η κυριότερη Σύμβαση του ΙΜΟ που εξετάζει το ζήτημα της αξιοπλοΐας των πλοίων είναι η διεθνής Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (Safety of Life at Sea- SOLAS). H πρώτη έκδοση της σύμβασης αυτής, χρονολογείται από το 1914 όπου 13 χώρες συγκεντρώθηκαν στο Λονδίνο και την υπέγραψαν. Η δεύτερη έκδοση της σύμβασης πραγματοποιήθηκε το 1929 όπου τα θέματα τέθηκαν σε ισχύ το 1933 και η τρίτη έκδοση το 1948, υπό Βρετανική πρωτοβουλία, όπου έτυχαν καθυστερήσεως και τέθηκαν σε ισχύ το Ο ΙΜΟ επιχείρησε για πρώτη φορά το 1960 να καταρτίσει τη σύμβαση SOLAS η οποία τέθηκε σε ισχύ το 1965, ωστόσο καμία από τις τροποποιήσεις της δεν τέθηκαν σε ισχύ. Η πέμπτη έκδοση της σύμβασης και τελευταία, είναι αυτή που καθιερώθηκε το 1974 και φτάνει ως τις μέρες μας. Ωστόσο, η σύμβαση αυτή, έχει τροποποιηθεί πολλάκις, με απώτερο σκοπό τη μέγιστη δυνατή προστασία των ανθρωπίνων ζωών και γενικότερα του πληρώματος κάθε πλοίου. Επιπλέον, στη συνθήκη αναλύονται τα εξής: απόψεις που αφορούν στο σχεδιασμό και στον εξοπλισμό των πλοίων, στη βελτίωση των συστημάτων πυρασφάλειας, στο σχεδιασμό δορυφορικής επικοινωνίας, στη χρήση ελικοπτέρων, στην οργάνωση σχεδίων διάσωσης και στην εκπαίδευση του πληρώματος. Τέλος, το Νοέμβριο του 2001 κατά την 22 η Διάσκεψη, υιοθετήθηκε ομόφωνα από τα κράτη μέλη του ΙΜΟ η απόφαση υπό τον αριθμόν Α.924(22), με στόχο την λήψη νέων μέτρων κατά των τρομοκρατικών ενεργειών Η σύμβαση SOLAS και η δομή της Στη σύμβαση SOLAS (ΙΜΟ, 2004) εμπεριέχεται ένα ευρύ και πολυσύνθετο φάσμα κανονισμών και τροποποιήσεων βελτιώνοντας και συμπληρώνοντας πολλές φορές 4

21 άλλες συμβάσεις του ΙΜΟ όπως τη MARPOL ΚΑΙ STCW 1 (HELMEPA, 1997). Εξετάζοντας αναλυτικότερα τη δομή της σύμβασης: Το 1974 ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον εκσυγχρονισμό των σωστικών μέσων και στην ευστάθεια του πλοίου. Το 1978 στη Συνδιάσκεψη για την Ασφάλεια των Δεξαμενοπλοίων και την Πρόληψη της Ρυπάνσεως (Tanker Safety and Pollution Prevention TSPP) καθιερώθηκε το σύστημα αδρανούς αερίου( Inert Gas System- IGS), διαφόρου τύπου ραντάρ και συστήματα «διπλής δυνατότητας» πλοηγήσεως. Το 1983 καθιερώθηκε ο Διεθνής Κώδικας για την Κατασκευή και τον Εξοπλισμό των Πλοίων που μεταφέρουν Επικίνδυνα Χημικά Χύμα (International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk, 1971, IBC) και ο Διεθνής Κώδικας για την Κατασκευή και τον Εξοπλισμό των Πλοίων που μεταφέρουν Ρευστοποιημένα Αέρια Χύμα (International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk, 1975, IGC). Οι κώδικες αυτοί έχουν υποχρεωτική ισχύ για τα κράτη που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση SOLAS. Το Πρωτόκολλο του 1988 το οποίο τέθηκε σε ισχύ το 2000, και οι τροποποιήσεις του 1988,1989 και 1990, αναφέρονται στα πλοία Ro-Ro (Roll on-roll off), στις αλλαγές των κεφαλαίων ΙΙ-1, ΙΙ-2, ΙΙΙ, V και VI, σε ζητήματα ευστάθειας και στην εδραίωση του Παγκόσμιου Συστήματος Ναυτιλιακών Κινδύνων και Ασφάλειας. ( Global Maritime Distress and Safety System GMDSS) Στις τροποποιήσεις του 1991 και 1992, ο Διεθνής Κώδικας με υποχρεωτική ισχύ για την Ασφαλή Μεταφορά Σιτηρών Χύμα (International Code for the Safe Carriage of Grain in Bulk), αντικαθιστά το κεφάλαιο VI. To 1994 αποφασίστηκε η ενσωμάτωση ενός νέου κεφαλαίου (ΙΧ) στο Παράρτημα της SOLAS, όπου η εφαρμογή του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (International Safety Management -ISM Code), είναι εξίσου 1 Η Σύμβαση αυτή τέθηκε σε ισχύ το 1984 και αφορούσε στα πρότυπα πιστοποιητικών Εκπαιδεύσεως και τηρήσεως Φυλακών των Ναυτικών (International Convention on Standards of Training, Certification and Watch keeping for Seafarers) 5

22 υποχρεωτική μέχρι τον Ιούλιο του 1998 ή του 2002, ανάλογα με τον τύπο πλοίου. Οι τροποποιήσεις του 1995 και 1996 οι οποίες περιλαμβάνουν θέματα υποδιαιρέσεως του χώρου των οχημάτων, κοινής γλώσσας εργασίας στο πλοίο και εκσυγχρονισμού των σωστικών μέσων. Οι τροποποιήσεις του 1997 εξετάζουν τα συστήματα θαλάσσιας κυκλοφορίας (vessel traffic services), προσθέτοντας ένα νέο κεφάλαιο στη SOLAS. Οι τροποποιήσεις του 1998, αφορούν σε θέματα κατασκευής, ραδιοεπικοινωνιών και στοιβασίας φορτίου. Οι τροποποιήσεις του 2002 (ΙΜΟ, 2006) αφορούν στο κεφάλαιο V της SOLAS την εγκατάσταση του Συστήματος Αυτόματης Αναγνώρισης Σκαφών. (Automatic Information System- AIS). Επιπλέον, το κεφάλαιο XI μετετράπη σε ΧΙ-1 όπου τα πλοία έχουν μια μοναδική ταυτότητα και ένα αρχείο διαρκούς σύνοψης που ονομάζεται CSR (Continuous Synopsis Record). Τέλος προστέθηκε το κεφάλαιο ΧΙ-2 όπως διατυπώνεται εν συνεχεία. Οι τροποποιήσεις του 2004 σε γενικές γραμμές, επιτρέπουν τη διάθεση «μη μόνιμων μέσων πρόσβασης», περιλαμβάνουν ένα νέο κεφάλαιο σχετικά με την παροχή ασφάλειας στον κώδικα επικίνδυνων φορτίων (IMDG Code). Οι τροποποιήσεις του 2005 βασίζονται σε στατιστικά δεδομένα και αριθμό συγκρούσεων πλοίων βάσει ΙΜΟ καθώς επίσης και σε κανονισμούς που αφορούν σχέδια κατασκευής του πλοίου εξοπλισμό ρυμουλκήσεως και προσδέσεως κ.α. Οι τροποποιήσεις του 2006, στο κεφάλαιο V, εισάγουν ένα νέο κανονισμό για τον LRIT 2 ( long- range identification and tracking of ships), προστίθεται μια παράγραφος στον κανονισμό 22 που αφορά την ορατότητα από τη γέφυρα. Ακόμη, έμφαση δίδεται σε ζητήματα που αφορούν κέντρα ασφάλειας, χώρους του πλοίου και 2 Σύστημα αναγνώρισης και εντοπισμού πλοίων μακράς αποστάσεως το οποίο καθιερώθηκε από τον ΙΜΟ το 1986, υπό την απόφαση MSC.202 (81). 6

23 τρόποι εγκατάλειψής του σε περιπτώσεις που αυτό κρίνεται απαραίτητο, συστήματα κινδύνου και εντοπισμού πυρκαγιών. Επιπλέον στο κεφάλαιο IV, με τη νέα τροποποίηση απαιτείται τα πλοία να διαθέτουν ραντάρ τύπου EPIRB με ικανότητα εκπομπής σήματος κινδύνου μέσω αρκτικών δορυφόρων (COSPAS/SARSAT). Τέλος, άλλες τροποποιήσεις αφορούν 1) το Διεθνή Κώδικα για τα μέσα διασώσεως (Life- Saving Appliance- LSA Code), 2) το Διεθνή Κώδικα IBC σε θέματα προστασίας και κατάσβεσης πυρκαγιάς, 3) το Διεθνή Κώδικα IGC με την προσθήκη δύο ακόμη χημικών στη λίστα των φορτίων, και τέλος,4) Διεθνείς Κώδικες για την ασφάλεια των ταχυπλόων σκαφών ( Cods for High Speed- Craft 1994 HSC AND 2000 HSC) όπου η αναβάθμιση και η προσαρμογή τους σύμφωνα με τις επιταγές της SOLAS είναι απαραίτητη (Δεμερούτης, Μυλωνόπουλος, 2010). Αξίζει να αναφερθεί ότι, ο αριθμός των ναυτικών ατυχημάτων ήταν ο λόγος που δημιουργήθηκαν οι κανονισμοί και στην πορεία βελτιώθηκαν. Σαφώς οι ισχύοντες κανονισμοί δεν αποφέρουν το τέλειο αποτέλεσμα, αλλά διερευνούν εξονυχιστικά κάθε πτυχή του πλοίου που πολλές φορές προλαμβάνουν γεγονότα αλλάζοντας το αποτέλεσμα. Όπως φαίνεται στον κάτωθι πίνακα, στη σημερινή δομή της η SOLAS αποτελείται από τα κάτωθι 12 κεφάλαια την οποία συνθέτουν τα Μέρη και οι Κανονισμοί. Πίνακας 1: Σύμβαση SOLAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ I Γενικές Διατάξεις (General Provisions) ΚΕΦΑΛΑΙΟ II Κατασκευή-Υποδιαίρεση και ευστάθεια, μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (Construction-Subdivision and stability, machinery and electrical installations) ΚΕΦΑΛΑΙΟ II Προστασία και Πρόληψη από Πυρκαγιά Κατάσβεση Πυρκαγιάς (Fire protection, fire detection and fire extinction) 7

24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX ΚΕΦΑΛΑΙΟ X ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI -1 & ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ-2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ XII Σωστικά Μέσα και Διατάξεις (Life- saving appliances and arrangements Ραδιοεπικοινωνίες (Radiocommunications) Ασφάλεια της ναυσιπλοΐας (Safety of navigation) Μεταφορά των εμπορευμάτων (Carriage of goods) Μεταφορά Επικίνδυνων Φορτίων (Carriage of dangerous goods) Πυρηνοκίνητα Πλοία (Nuclear Ships) Διαχείριση για την ασφαλή λειτουργία των πλοίων (Management for the Safe Operation of Ships) Μέτρα α σφάλειας για ταχύπλοο σκάφος (Safety measures for high-speed craft) Ειδικά μέτρα για να ενισχυθεί η ναυτιλιακή ασφάλεια (Special measures to enhance maritime safety) 3 Πρόσθετα μέτρα ασφάλειας για τα πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου (Additional safety measures for bulk carriers) Πηγή: ΙΜΟ, 2006 Στην παρούσα εργασία θα αναλυθούν περαιτέρω τα κεφάλαια V, IX (το οποίο θα αναλυθεί σε επόμενο κεφάλαιο), XI-1, XI-2, εφόσον αφορούν κανονισμούς για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. 3 Στη Διάσκεψη γνωστή ως Diplomatic Conference on Maritime Security, εκτός από την τροποποίηση της SOLAS, θεσπίστηκε και ο κώδικας για την ασφάλεια των πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων( ISPS- International Ship and Port Facility Security) 8

25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ V Το συγκεκριμένο κεφάλαιο της SOLAS αναφέρεται στην κατηγορία των εμπορικών πλοίων εκτός των περιοχών των μεγάλων λιμνών της Βόρειας Αμερικής- και ρυθμίζει τα θέματα ασφαλείας στη ναυσιπλοΐα. Αρχικά, ο πλοίαρχος υποχρεούται να ενημερώνει τις Αρχές για επικίνδυνες καιρικές συνθήκες, ναυάγια, πάγους και εντάσεις ανέμων. Επιπλέον, «αν λάβει σήμα κινδύνου για κάποιο άλλο πλοίο αεροσκάφος ή σωστικό μέσο, θα πρέπει να πλεύσει ολοταχώς να βοηθήσει ή θα πρέπει να ειδοποιήσει. Αν κρίνει ότι δεν είναι αναγκαίο να προσφέρει βοήθεια, υποχρεούται να καταχωρίσει το συμβάν στο ημερολόγιο του πλοίου». Τρίτον, η γλώσσα και ο τρόπος μετάδοσης των σημάτων κινδύνου θα πρέπει να είναι κατανοητά. Ακόμη, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διατηρούν υπηρεσίες περιπολιών πάγων έτσι ώστε να προλαμβάνουν τυχόν ατυχήματα, να διασώζουν άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο να εδραιώνουν συστήματα ναυσιπλοΐας (π.χ. ραδιοφάρος) και να μεριμνούν για να υπάρχουν κατάλληλα φώτα ναυσιπλοΐας σύμφωνα με ότι πρεσβεύει ο Διεθνής Οργανισμός Αποφυγής Συγκρούσεων. Τέλος, στα εμπορικά πλοία θα πρέπει να εκτελούνται δοκιμαστικά έλεγχοι στους μηχανισμούς του πηδαλίου και να είναι εφοδιασμένα με ναυτιλιακούς χάρτες, πίνακες, φαροδείκτες καθώς και το διεθνή Κώδικα Σημάτων. Κεφάλαιο V, Κανονισμός 19 Απαιτήσεις μεταφοράς για τα ναυτιλιακά συστήματα και τον εξοπλισμό ναυσιπλοΐας (Automatic Ιdentification Systems- AIS) Με τον κανονισμό αυτό που έχει εισαγάγει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, όλα τα πλοία άνω των 299GRT που εκτελούν «διεθνείς θαλάσσιους πλόες» είναι υποχρεωμένα από τα τέλη του 2004 να εξοπλιστούν με σύστημα AIS, εκτός αν διεθνείς κανονισμοί επιβάλλουν τη διακοπή της λειτουργίας του με στόχο την προστασία ναυτιλιακών πληροφοριών. Αρχικός στόχος του συστήματος αυτού ήταν η αποφυγή συγκρούσεων πλοίων ή ο εντοπισμός τους σε περίπτωση ατυχήματος συμβάλλοντας κατ αυτόν τον τρόπο στη βελτίωση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας. Το AIS στηρίζεται σε διεθνή πρότυπα και λειτουργεί αυτόνομα χωρίς κεντρικό 9

26 σταθμό, ως σύστημα απευθείας επικοινωνίας από πλοίο σε πλοίο, από πλοίο σε ακτή ή το αντίστροφο. [Κανονισμός ( ΕΚ) 415/2007 της Επιτροπής της 13 ης Μαρτίου 2007] Εικόνα 1: Marine Safety Alert Πηγή: ww.uscg.mil Η συσκευή AIS 4 που είναι εγκατεστημένη στο πλοίο, περιλαμβάνει ένα δέκτη ο οποίος ανιχνεύει τη θέση του πλοίου (Global Positioning System -GPS) και υπολογίζει την ταχύτητα και την πορεία του καθώς επίσης και έναν πομπό VHF ο οποίος μεταδίδει σταδιακά τις πληροφορίες αυτές σε δυο κανάλια VHF. Ανάλογα με το ύψος σε συνάρτηση με το επίπεδο της θάλασσας - που θα τοποθετηθεί η εξωτερική κεραία ή ο σταθμός βάσης, αυξομειώνεται η εμβέλεια. Συνήθως με τη βοήθεια εξωτερικής κεραίας, οι πληροφορίες λαμβάνονται εντός μιας ακτίνας μιλίων, ενώ ο σταθμός βάσης εξασφαλίζει ένα εύρος από ν.μ (Δεμερούτης, Μυλωνόπουλος, 2010). 4 Nationwide Automatic Identification System, 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Χ. Ψαραύτης Δ. Λυρίδης Ν. Βεντίκος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Χ. Ψαραύτης Δ. Λυρίδης Ν. Βεντίκος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Χ. Ψαραύτης Δ. Λυρίδης Ν. Βεντίκος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ SAFETY SECURITY 170 ETH ΕΜΠ 04/12/2007 2 Ομοιότητες-διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ» Βενέτη Ερμίνα Διπλωματική εργασία που υποβλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ενημερωτικό Σημείωμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ενημερωτικό Σημείωμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Το ΚΔΒΜ (ΚΕΚ) Practica, πιστοποιημένο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης με πιστοποίηση ΕΚΕΠΙΣ & ΚΕΜΕΑ, απαντώντας στις σύγχρονες και πραγματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Διάταξη Έναρξη ισχύος Αφορά Ορίζει Όρια Ασφάλισης Απόφαση ΥΕΝ 3131.1/03/1999

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β (κείμενο στην Ελληνική γλώσσα)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β (κείμενο στην Ελληνική γλώσσα) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β (κείμενο στην Ελληνική γλώσσα) ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ( ISM CODE ) ΑΠΟΦΑΣΗ Α 741 (18) υιοθετήθηκε από τον IMO στις 4 Νοεμβρίου 1993 αριθμ. 1218.78/01/1995/01-08-95 Υ.Α. (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

της 22ης Συνόδου της Επιτροπής Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος

της 22ης Συνόδου της Επιτροπής Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος E.E. Παρ. I(III) 869 Ν. 11(ΙΙΙ)/2001 Αρ. 3489,12.4.2001 Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Προλήψεως της Ρύπανσης της Θάλασσας από Πλοία του 1973 και του Πρωτοκόλλου αυτής του 1978, όπως τροποποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( σελ 173) Ο ΙΜΟ (International Maritime Organization)

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Ποιότητας (ISO - ISM)

Πρότυπα Ποιότητας (ISO - ISM) Ο ιεθνής Κώδικας ιαχείρισης της Ασφάλειας για την Ασφαλή Λειτουργία των Πλοίων και για την Πρόληψη της Ρύπανσης (ISM Code) είναι ένα διεθνές πρότυπο για την ασφαλή διαχείριση και λειτουργία των πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσιες μεταφορές: κανόνες μεταφοράς και ασφάλειας

Θαλάσσιες μεταφορές: κανόνες μεταφοράς και ασφάλειας Θαλάσσιες μεταφορές: κανόνες μεταφοράς και ασφάλειας Τα τελευταία χρόνια, οι οδηγίες και οι κανονισμοί της ΕΕ έχουν βελτιώσει κατά πολύ τα πρότυπα ασφαλείας στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών. Οι βελτιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990)

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990) Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Και Υδροβιότοπων της Κύπρου Θαλάσσιο Περιβάλλον: Κίνδυνοι Ρύπανσης από Εµπορική Ναυτιλία και Μέτρα Προστασίας Περιβάλλοντος ρ. Αντώνης Τουµαζής Πολιτικός Μηχανικός Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές. Προοπτικές. Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές. Προοπτικές. Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές στη Ναυτιλία: Ισχύουσα Κατάσταση και Προοπτικές Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2000 Για σκοπούς εναρμόνισης με- (α) τα Αρθρα 1(12), (14), (26), (30) και (31),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ. Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ. Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» = SECURITY ΟΧΙ SAFETY (εντελώς διαφορετική έννοια, αν και στα Ελληνικά περιγράφεται από την ίδια λέξη) MARITIME SECURITY FORUM

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΥΦΑ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ» Κανονισμός Πιστοπ. Πλοίων Rev.02, 14/06/2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΡΙΣΜΟΙ... 3 ΓΕΝΙΚΑ... 4 1. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 25 Ιουνίου 2014 «Υδρογονάνθρακες και Προσδοκίες: Πως διασφαλίζονται;» Η περιβαλλοντική πτυχή των υπεράκτιων δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων

Ημερίδα 25 Ιουνίου 2014 «Υδρογονάνθρακες και Προσδοκίες: Πως διασφαλίζονται;» Η περιβαλλοντική πτυχή των υπεράκτιων δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων Ημερίδα 25 Ιουνίου 2014 «Υδρογονάνθρακες και Προσδοκίες: Πως διασφαλίζονται;» Η περιβαλλοντική πτυχή των υπεράκτιων δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων Δρ Θεόδουλος Μεσημέρης Ανώτερος Λειτουργός Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Νοταρά 92 Ταχ. Κώδικας : 185 35 Πειραιάς TELEFAX : 210 4111347 Πληροφορίες: Αντ/ρχος ΛΣ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.

Ταχ. /νση : Νοταρά 92 Ταχ. Κώδικας : 185 35 Πειραιάς TELEFAX : 210 4111347 Πληροφορίες: Αντ/ρχος ΛΣ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 25.07. 08 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ.πρωτ: 3636.18/02/08 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αναθεωρημένη Διεθνής Σύμβαση περί Προτύπων Εκπαίδευσης, έκδοσης Πιστοποιητικών και τήρησης Φυλακών των Ναυτικών (STCW 1 /1978)».

ΘΕΜΑ : «Αναθεωρημένη Διεθνής Σύμβαση περί Προτύπων Εκπαίδευσης, έκδοσης Πιστοποιητικών και τήρησης Φυλακών των Ναυτικών (STCW 1 /1978)». ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 28 Νοεμβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 3636/ 04 /12 ΔΕΚΝ Γ - ΔΝΕΡ 2 Ταχ.Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες : 185

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΚΑΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΚΑΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΚΑΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΙΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: SOLAS (Safety Of Life At Sea)(1974): Η σύμβαση αυτή ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Εκπομπές Αερίων Θερμοκηπίου - Μέτρα/Εργαλεία Αγοράς για τον Περιορισμό τους (ΜΒΜ/ΜΒΙ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΒΕΝΤΙΚΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Χατζηλίας Βιογραφικό Σημείωμα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Νικόλαος Χατζηλίας Βιογραφικό Σημείωμα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα : Οικογενειακή κατάσταση : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ Έγγαμος με ένα παιδί Διεύθυνση Κατοικίας : Μητροπολίτου Ιακώβου 32 Μυτιλήνη GR 81100 Τηλέφωνο Εργασίας : +30-210-36803 Fax Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Ανταλλαγή Ναυτιλιακής Πληροφορίας μεταξύ των Ναυτιλιακών Αρχών των Κρατών-Μελών

Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Ανταλλαγή Ναυτιλιακής Πληροφορίας μεταξύ των Ναυτιλιακών Αρχών των Κρατών-Μελών Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Ανταλλαγή Ναυτιλιακής Πληροφορίας μεταξύ των Ναυτιλιακών Αρχών των Κρατών-Μελών European Platform for Maritime Data Exchange between Member States' maritime authorities - SafeSeaNet

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:"Διαδικασία Πιστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (A.K.AA-I.S.M.)" Εγκύκλιος I.S.M./003/09/95".

ΘΕΜΑ:Διαδικασία Πιστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (A.K.AA-I.S.M.) Εγκύκλιος I.S.M./003/09/95. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : I. S. Μ. Ταχ. Δ/νση : Κ. Παλαιολόγου 1 Ταχ. Κώδικας: 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ TELEX:212581 FAX : 41.37.997 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ RO-RO ΚΑΙ ΤΑΧΥΠΛΟΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΣΚΑΦΗ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς - (α)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΩΝ ΕΠΙ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η SOLAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ- 2 ΚΑΙ Ο ISPS ΚΩΔΙΚΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΜΕΛΕΤΕΣ-ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ... 23

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΜΕΛΕΤΕΣ-ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ... 23 Λίγα Λόγια για τον Συγγραφέα...7 Βιβλία και Μονογραφίες του Συγραφέα...8 Περιεχόμενα ιαγραμμάτων...15 Περιεχόμενα Πινάκων...19 Περιεχόμενα Φωτογραφιών...20 Πρόλογος...21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΜΕΛΕΤΕΣ-ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 20-07 -1995

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 20-07 -1995 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 20-07 -1995 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 1428.ISM/16/95 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΤΜΗΜΑ I. S. Μ. Ταχ.Δ/νση: Κ.Παλαιολόγου 1 Ταχ.Κώδικας 185-35 Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

MarineTraffic Έρευνα & Εφαρμογές. Δημήτρης Λέκκας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

MarineTraffic Έρευνα & Εφαρμογές. Δημήτρης Λέκκας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου MarineTraffic Έρευνα & Εφαρμογές Δημήτρης Λέκκας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2 Συλλογή δεδομένων κυρίως με τη βοήθεια της Διαδικτυακής Κοινότητας 3 Automatic Identification System (AIS): Όλα τα πλοία ολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Εκπαίδευση - πιστοποίηση επί θεμάτων ασφάλειας (security) σύμφωνα με απαιτήσεις αναθεωρημένης Δ.Σ S.T.C.W. 1978

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Εκπαίδευση - πιστοποίηση επί θεμάτων ασφάλειας (security) σύμφωνα με απαιτήσεις αναθεωρημένης Δ.Σ S.T.C.W. 1978 ΑΔΑ:Β4ΣΟΟΠ 9ΡΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Κώδικας : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 Ε2. Τηλ. : 210 419 1133 Fax : 210 4224000 Πληροφορίες : Πλωτάρχης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4164, 30/5/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4164, 30/5/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ, ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 6 : ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΑ ΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Π.. 917/1979. (ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 6 : ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΑ ΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Π.. 917/1979. (ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2342 τ.β /29-8-2014

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2342 τ.β /29-8-2014 Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2342 τ.β /29-8-2014 Αριθμ. Φ.: 514.1/2014/Αριθμ. Σχ.: 3317 Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 55 «Συμπλήρωση διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 18». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Ονοματεπώνυμο: Τάσιος Ανδρέας Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος Δεκέμβριος 2014 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ Προϋπολογισμός : 2.500.000 απαλλάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ TOY VESSEL GENERAL PERMIT (VGP) ΣTA ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ Η.Π.Α»

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ TOY VESSEL GENERAL PERMIT (VGP) ΣTA ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ Η.Π.Α» «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ TOY VESSEL GENERAL PERMIT (VGP) ΣTA ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ Η.Π.Α» ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Διπλωματική Εργασία Πειραιάς, 2014 Την 19 η Δεκεμβρίου 2013, τέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ «ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ISM CODE) KAI TΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ SBE

H ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ SBE SHIPPING & BUSINESS EDUCATION. H ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ SBE Στόχος και ακρογωνιαίος λίθος της εισήγησης μας είναι η ανασυγκρότηση και αναβάθμιση της παρεχόμενης στην Ελλάδα ναυτιλιακής και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 93/75/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 13ης Σεπτεµβρίου 1993 για τις ελάχιστες προδιαγραφές που απαιτούνται για τα πλοία τα οποία κατευθύνονται σε ή αποπλέουν από κοινοτικούς λιµένες µεταφέροντας επικίνδυνα

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία.

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL SHIP & PORT FACILITY SECURITY CODE Εφαρµογή & Αντίκτυπος στην Ναυτιλία

INTERNATIONAL SHIP & PORT FACILITY SECURITY CODE Εφαρµογή & Αντίκτυπος στην Ναυτιλία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ INTERNATIONAL SHIP & PORT FACILITY SECURITY CODE Εφαρµογή & Αντίκτυπος στην Ναυτιλία Μεταπτυχιακή εργασία (Master

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται με άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ - ΥΠΟΔΡΑΣΗ 2.2

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ - ΥΠΟΔΡΑΣΗ 2.2 LIFE09 ENV/GR/000291 Πρωτόκολλο REACH για εκπομπές και σενάρια ατυχημάτων κατά την τροφοδοσία και διακίνηση καυσίμων και πετροχημικών προϊόντων ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ - ΥΠΟΔΡΑΣΗ 2.2 Νομοθετικές απαιτήσεις ομάδων-στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ OΝΟΜΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗ: ουκινήτσας ηµήτριος Επιβλέπων καθηγητής: Χρήστος Σχοινάς

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Στόχοι της παρουσίασης H παρουσίαση αυτή στοχεύει στην απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση στις νέες εκδόσεις

Μετάβαση στις νέες εκδόσεις Μετάβαση στις νέες εκδόσεις Η προσέγγιση της TÜV AUSTRIA HELLAS Μαρία Αγαπητού Αναπληρώτρια Διευθύντρια Διεύθυνσης Πιστοποίησης Συστημάτων και Προϊόντων Οκτώβριος 2014 Θα μπορούσαμε να συγχαρούμε τους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στον κλάδο της Ναυτιλίας. Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Μάριος Τσέρτος Σειρά: MSM 10 Eπιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στον κλάδο της Ναυτιλίας. Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Μάριος Τσέρτος Σειρά: MSM 10 Eπιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στον κλάδο της Ναυτιλίας Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Μάριος Τσέρτος Σειρά: MSM 10 Eπιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Ιανουάριος 2013 1 Στόχος Έρευνας Κατάδειξη άμεσης σχέσης ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τμήμα 4 ο --------------------------------- Τ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ. : 176 71, Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : ΡΑ ΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Υ.Α. 1218.38/1/98 (Ο παρών Τροποποιημένος Πίνακας εφαρμόζεται την ή μετά την 1-2-2009) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.4.2011 COM(2011) 232 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση εκτίµησης της εφαρµογής και των επιπτώσεων των ληφθέντων µέτρων σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΠΛΟΙΟ. Αντί Προλόγου...9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΠΛΟΙΟ. Αντί Προλόγου...9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντί Προλόγου...9 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ...23 1.1 Γενικά...23 1.2 Η Ιδιομορφία της Ναυτιλίας...26 1.3 Φορείς της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας...26 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ...29

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Α.Ε.Ν ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Α.Ε.Ν ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Α.Ε.Ν ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: cpt ΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ISPS CODE ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΤΣΕΡΙΞΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Χρυσάνθη Κοντογιώργη, Χηµικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, Γραφείο Ευκολιών Υποδοχής Αποβλήτων Πλοίων, ΟΛΠ ΑΕ Ιωάννης Θεοχάρης, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, ιευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4(1)(η) και 21(1)(α) Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4(1)(η) και 21(1)(α) Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, ασκώντας τις εξουσίες που Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 2910 Κ.Δ.Π.318/2005 Αρ. 4013, 15.7.2005 Αριθμός 318 ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4(1)(η) και 21(1)(α) Ο Υπουργός Συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92 Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 5 : ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΑ ΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΠΛΟΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜ. 23 ΟΠΩΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΥΣ Γ.Κ.Λ. ΑΡΙΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΙΙΡΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΙΙΡΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 Κ.Δ.Π. 307/2011 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΙΙΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4513 Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2011 2231 Αριθμός 307 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΦΕΛΟΣ ή ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Captain Vasilis Iliopoulos NAVIERA ULISES

ΟΦΕΛΟΣ ή ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Captain Vasilis Iliopoulos NAVIERA ULISES ΟΦΕΛΟΣ ή ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Captain Vasilis Iliopoulos NAVIERA ULISES Ορισμοί Safety, Security, Quality. Ασφάλεια = Έλλειψη κινδύνου. Safety = Προστασία από τυχαία γεγονότα/συμβάντα.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Πλωτάρχης, Τεχνικός Κλάδος Λιµενικού, Κλάδος Ελέγχου Εµπορικών Πλοίων - Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας

Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Πλωτάρχης, Τεχνικός Κλάδος Λιµενικού, Κλάδος Ελέγχου Εµπορικών Πλοίων - Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Πλωτάρχης, Τεχνικός Κλάδος Λιµενικού, Κλάδος Ελέγχου Εµπορικών Πλοίων - Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας Το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας δίνει µεγάλη έµφαση στο θέµα της ασφάλειας της µεταφοράς,

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Ασφαλιστική Αγορά Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 30 Ιουνίου 2010 / Αθήνα Μαρία Φαράντου Νομικός Σύμβουλος Ε.Α.Ε.Ε. Ε Ε Οδηγία 2004/35/ΕΚ & Π.Δ. 148/2009 ΕΝΩΣΗ «Σκοπός»: η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007 Ρυµούλκηση στο Αιγαίο Κανονισµός 3577/92 της ΕΕ ιαφορά σε σχέση µε το SAR Λοιπές συναφείς επισηµάνσεις * Βασιλείου Γ. Μακρή, Στρατιωτικού ικαστή, Νοµικού Συµβούλου Γ.Ε.ΕΘ.Α * Το κείµενο που ακολουθεί συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της.

Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Η εταιρεία μας στελεχώνεται από πραγματογνώμονες, μηχανολόγους, πολιτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 4064616-4191521 -4191178-4191878 Ρ3χ: 210 4191561/3 Θ-ΙΤΟΪΙ: άρη5@γβπ.αγ; ά^εοφγεη.απ ά6ρ@νθη.αγ: άίή5@ν6η.

Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 4064616-4191521 -4191178-4191878 Ρ3χ: 210 4191561/3 Θ-ΙΤΟΪΙ: άρη5@γβπ.αγ; ά^εοφγεη.απ ά6ρ@νθη.αγ: άίή5@ν6η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς, 19 Δεκεμβρίου 2012 ΔΝΠΑ 3 - ΔΟΣ 3 - ΚΕΕΠ/ΔΕΠ-ΔΚΕΟ Αρ. Πρωτ.:3139.Α.7 Αρ. Σχεδίου: 415 Ταχ. Δ/νση: Ακτή

Διαβάστε περισσότερα

4.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

4.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) 4.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 336/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικός Επαναπροσδιορισμός των Ελληνικών Λιμένων

Θεσμικός Επαναπροσδιορισμός των Ελληνικών Λιμένων Θεσμικός Επαναπροσδιορισμός των Ελληνικών Λιμένων Μεταρρυθμιστική Δυναμική στους: Οργανισμούς Λιμένων Α.Ε. Λιμενικά Ταμεία Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία Γενική Διεύθυνση Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 1. Νέο διεθνές πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 «Συστήματα διαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΒΛΑΒΟΥΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΧΩΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προοίμιο. 45 του 1964. 203 του 1988. Για σκοπούς εφαρμογής του περί της Αιγιαλίτιδας Ζώνης Νόμου και των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ» Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όλες οι φορτοεκφορτωτικές εργασίες, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς της χρήσης του τόπου φόρτωσης (όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ > Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συνέλευση Τμήματος 4/31-10-2013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΑΓΩΝΑ. ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ «Κ Ε Κ Ρ Ο Π Ι Α» Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΑΓΩΝΑ. ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ «Κ Ε Κ Ρ Ο Π Ι Α» Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφεία: Ι. Σταΐκου & Γρίβα 2, 301 00 Αγρίνιο Εγκαταστάσεις: Λίμνη Τριχωνίδα. Πύργος Καινούργιου Αγρινίου Τηλ.: 26410 44433 Fax: 26410 39938 e-mail: iodesailing@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ «ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ 2014» 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ «ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ 2014» 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Λιμάνι Λαυρίου, Λαύριο 19500 Τηλ/Fax : 22920 69500 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ «ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ 2014» 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Ημερίδα Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Κυριακή 7/4/2013 13.30 16.30 Metropolitan Expo Παρουσίαση για το ISO 39001:2012 (Road Traffic Safety)...Making our world safer

Διαβάστε περισσότερα

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens BV Issue: Dec.08 January Days/Ηµέρες 12-15 Advanced Vetting Inspections 4 Προηγµένο Σεµινάριο Ελέγχου εξαµενοπλοίων 20-21 Doing Business in Multicultural Environment

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/7/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/7/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 B / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές, 02/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 59257 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 π.μ., στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΠΛΟΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΠΛΟΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΠΛΟΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ Τα πλοία γενικού φορτίου (general cargo) μεταφέρουν ποικιλία φορτίων, όπως ξηρά / υγρά φορτία σε σάκους και δοχεία, μηχανήματα, οικοδομικά υλικά. ΠΛΟΙΑ ΨΥΓΕΙΑ Τα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

«Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία»

«Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία» «Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία» Γιώργος Δ. Κωνσταντινόπουλος Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος.

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης για Φωτοβολταϊκά συστήματα Όλα όσα χρειάζεστε για την ομαλή λειτουργία της μονάδας σας. Σας προσφέρουμε ασφαλείς λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Εφαρμογή της με αριθμό 4023/64557/16 05 2014 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

»Τι είναι η Spartan;

»Τι είναι η Spartan; by Spartan Security »Τι είναι η Spartan; 24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων Συναγερμού και Εικόνας (Κ.Λ.Σ.Σ.). Πάροχος ηλεκτρονικής ασφάλειας μέσω ψηφιακής παρακολούθησης συστημάτων ασφαλείας. Πρώτο Κ.Λ.Σ.Σ. στην

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΝΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΝΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΝΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Οδηγίες σχετικά µε τις νέες τροποποιήσεις της Σ SOLAS 74 (κανονισµοί σχετικά µε την ασφάλεια από έκνοµες ενέργειες) και τον νέο ιεθνή Κώδικα Ασφάλειας Πλοίων και

Διαβάστε περισσότερα