Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία του Κρητικού κρέατος. Προβλήματα, προοπτικές.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία του Κρητικού κρέατος. Προβλήματα, προοπτικές."

Transcript

1 Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία του Κρητικού κρέατος. Ε. Σουρανάκης 1, Α. Στεφανάκης 2. Προβλήματα, προοπτικές. 1 Κτηνίατρος, Ιδιώτης, Πρόεδρος ΔΣ ΒΙΟΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. 2 Δρ, Κτηνίατρος, Ιδιώτης, Εξωτερ. Συνεργάτης ΕΘΙΑΓΕ, Μέλος Διοικούσης Επιτροπής ΓΕΩΤΕΕ Παρ/μα Κρήτης. 1. Γενικά. Η πολιτική για ασφαλή τρόφιμα στην ΕΕ χαρακτηρίζεται από την καθιέρωση υψηλών πρότυπων για την ασφάλεια των τροφίμων. Αφορά όλα τα τρόφιμα που παράγονται ή κυκλοφορούν στην ΕΕ και έχει ως στόχο την εξασφάλιση της υγείας των καταναλωτών. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές της Λευκής Βίβλου, η πολιτική για την ασφάλεια στηρίζεται σε πλήρη και ολοκληρωμένη προσέγγιση. Αφορά ολόκληρη την τροφική αλυσίδα, από το χωράφι στο τραπέζι. Υπάρχει σαφής καθορισμός του ρόλου των εμπλεκόμενων φορέων, των παραγωγών των προμηθευτών, των εμπόρων των ελεγκτικών αρχών και του καταναλωτή. Η προσέγγιση από το στάβλο στο τραπέζι είναι μια ολιστική προσέγγιση σύμφωνα με την οποία γίνεται αποδεκτό ότι οι βιολογικοί και οι χημικοί κίνδυνοι συνοδεύουν το ζώο από το στάβλο στο τραπέζι του καταναλωτή. Επομένως, κάθε προσπάθεια προστασίας των καταναλωτών από τους κινδύνους, για να επιτύχει πρέπει να λάβει υπόψη όλη την αλυσίδα παραγωγής. Απαιτεί την πλήρη ιχνηλασιμότητα των προϊόντων από το ζώο στον καταναλωτή και καθορίζεται μία αμφίδρομη επικοινωνία σε όλες τις φάσεις παραγωγής. Κύρια ευθύνη για την ασφάλεια των τροφίμων έχουν: Η πρωτογενής παραγωγή. Η βιομηχανία ζωοτροφών. Οι κτηνοτρόφοι. Η βιομηχανία επεξεργασίας και μεταποίησης. Οι διακινητές τροφίμων. Οι λιανοπωλητές. 2. Οι σύγχρονες απαιτήσεις στην παραγωγή, την επεξεργασία και την εμπορία του κρέατος και η κατάσταση στην Κρήτη. 1

2 Σε επίπεδο πρωτογενούς παραγωγής απαιτείται σήμανση των ζώων με την εφαρμογή ενός ενιαίου συστήματος στη ΕΕ, ασφαλούς, διαφανούς, ορατού και εύκολου στην εφαρμογή του. Στη διατροφή των ζώων πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης ιχνηλασιμότητα. Καθορίζεται πρόγραμμα επιτήρησης των ζώων σε κάθε κτηνοτροφική μονάδα με την εφαρμογή επιδημιολογικών προγραμμάτων, προγραμμάτων ελέγχου των ανθρωποζωονόσων και μείωσης της χρήσης φαρμάκων. Η μεταχείριση των ζώων με την εξασφάλιση των συνθηκών καλής διαβίωσης σε όλα τα στάδια είναι πλέον βασική απαίτηση. Αυτά εφαρμόζονται μόνο από τις συστηματικές εκμεταλλεύσεις. Στα εκτατικά συστήματα βοηθούν τα μέγιστα οι εδαφοκλιματολογικές συνθήκες της Κρήτης. Έχει δημιουργηθεί κεντρική βάση δεδομένων και τήρηση στοιχείων από όλους τους εμπλεκόμενους: κτηνοτρόφους, κτηνιάτρους, γεωπόνους, τεχνολόγους κά. η οποία βρίσκεται σε καλό επίπεδο. Στους βοσκότοπους απαιτείται ορθολογική διαχείριση με την εφαρμογή περιτροπικής βόσκησης. Η σωστή αξιοποίηση η προστασία και η αναβάθμιση τους είναι βασική προϋπόθεση γιατί είναι η φτηνή ζωοτροφή και αυτή που δίνει τη διαφορετική ποιότητα στα προϊόντα. Στην Κρήτη σε ορισμένες περιοχές υπάρχει άγνοια και πολλές φορές αδιαφορία σε βαθμό που η υπερβόσκηση αποτελεί σημαντικό πρόβλημα. Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτό το πρόβλημα, αλλά θέλει πολύ προσπάθεια για να καθιερωθούν συστήματα ορθολογικής διαχείρισης των βοσκοτόπων. Στην παραγωγή των ζωοτροφών υπάρχουν πλέον οι ίδιες απαιτήσεις με αυτές των εργοστασίων τροφίμων. Απαιτείται η χορήγηση κωδικού μετά από εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου (ISO 22000/05). Η διατροφή των ζώων πρέπει να γίνεται με ζωοτροφές που προέρχονται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Στην Κρήτη και γενικά στην Ελλάδα έχει αρχίσει να εφαρμόζεται η νέα νομοθεσία αλλά απαιτείται πολύ προσπάθεια και ενημέρωση μέχρι την πλήρη προσαρμογή των εγκαταστάσεων. Δυστυχώς σήμερα υπάρχει πολύς αυτοσχεδιασμός. Σε ότι αφορά τη διακίνηση των ζώων απαιτείται η μεταφορά με εγκεκριμένα αυτοκίνητα που τα οδηγούν πιστοποιημένοι οδηγοί. Είναι υποχρεωτική η τήρηση της ιχνηλασιμότητα με μεταφορά σημασμένων ζώων και φυσικά πρέπει να τηρούνται οι συνθήκες καλής διαβίωσης των ζώων κατά τη μεταφορά. Στην Ελλάδα έχει αρχίσει η εφαρμογή των παραπάνω απαιτήσεων αλλά χρειάζεται πολύ προσπάθεια μέχρι την πλήρη προσαρμογή. 2

3 Η σφαγή των ζώων πρέπει να γίνεται σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι οριακής δυναμικότητας για την Κρήτη, αλλά ευτυχώς προχωρεί η ίδρυση νέων. Οι σφαγειοτενχικές εγκαταστάσεις πρέπει να εφαρμόζουν σύστημα αυτοελέγχου (ISO2200/05) το οποίο σήμερα το εφαρμόζουν μόνο οι ιδιωτικές εγκαταστάσεις. Επίσης απαιτείται η τήρηση της ιχνηλασιμότητας, η ηρέμηση των ζώων, ο προ σφαγής έλεγχος, η τήρηση κανόνων υγιεινής κατά τη σφαγή, η ψύξη του κρέατος πριν φύγει από το σφαγείο και η διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων. Για την εφαρμογή των παραπάνω καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια από το ολιγάριθμο προσωπικό των αρμόδιων υπηρεσιών το οποίο έχει να ανταπεξέλθει στην κουλτούρα που υπήρχε και υπάρχει και στην ελλειμματικότητα των υποδομών. Η επεξεργασία και η τυποποίηση του κρέατος πρέπει να γίνεται σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις, που εφαρμόζουν σύστημα αυτοελέγχου (ISO2200/05), τηρείται η ιχνηλασιμότητα, τηρούνται οι κανόνες υγιεινής κατά την επεξεργασία, τηρείται η αλυσίδας ψύξης του κρέατος και γίνεται η διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων Ευτυχώς στην Κρήτη έχουν πια δημιουργηθεί αρκετές εγκαταστάσεις στις οποίες έχει γίνει εφαρμογή ISO2200/05, απαιτείται όμως περισσότερη συνειδητοποίηση. Η πώληση του κρέατος και των προϊόντων του πρέπει να γίνεται σε εγκαταστάσεις με άδεια, που εφαρμόζουν σύστημα αυτοελέγχου (ISO2200/05) ή κανόνες υγιεινής, τηρείται η ιχνηλασιμότητα και η επισήμανση των προϊόντων, τηρούνται οι κανόνες υγιεινής κατά την επεξεργασία, τηρείται η αλυσίδας ψύξης του κρέατος, και γίνεται διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων. Ο τομέας αυτός στην Κρήτη έχει αρχίσει να εκσυγχρονίζεται σταδιακά, αλλά θέλει πολύ δουλειά και προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους συμπεριλαμβανομένων και των καταναλωτών. Ο καταναλωτής έχει τη δική του ευθύνη σε ότι αφορά την εξασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων που καταναλώνει και γι αυτό θα πρέπει να εκπαιδεύεται και να γνωρίζει τα θέματα προμήθειας, συντήρησης, μεταχείρισης και προπαρασκευής των τροφίμων μέχρι την κατανάλωση τους. Ο καταναλωτής έχει την υποχρέωση ο ίδιος να ενδιαφέρεται για την προστασία της υγείας του ζητώντας πλήρη ενημέρωση από τον πωλητή και να ελέγχει τη σήμανση των προϊόντων. Δυστυχώς, στη χώρα μας, πολλοί καταναλωτές θεωρούν ότι τα ξέρουν όλα, πολλοί δεν έχουν χρόνο να ασχοληθούν, άλλοι έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στον γνωστό τους έμπορο και ορισμένοι θεωρούν ότι το τρόφιμο δεν έχει καμία σχέση με την υγεία. Προοπτικές. 3

4 Σήμερα υπάρχουν νέα δεδομένα και σημαντικές αλλαγές στο τομέα των τροφίμων και επομένως και του κρέατος. Η απαίτηση των καταναλωτών γίνεται πιεστική για ασφαλή τρόφιμα, παρατηρείται αύξηση της ζήτησης των προϊόντων ποιότητας και ταυτόχρονα υπάρχουν πιέσεις για ανάληψη υποχρεώσεων, από πλευράς παραγωγών, για προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα η πολιτική στην ΕΕ για τα τρόφιμα χαρακτηρίζεται από στροφή στην ποιοτική παραγωγή με την εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης και την ολιστική προσέγγιση «από το στάβλο στο τραπέζι» της ασφάλειας των τροφίμων. Η ολοκληρωμένη Διαχείριση στοχεύει στην ολοκληρωμένη παραγωγή με την παραγωγή προϊόντων με μεθόδους και τρόπους που σέβονται το έδαφος, τα φυτά, τα ζώα, το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Είναι η εφαρμογή των Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. Ο τρόπος ελέγχου στην διαδικασία παραγωγής των τροφίμων έχει αλλάξει. Οι παραγωγοί τροφίμων είναι υπεύθυνοι και νομικά υπόλογοι για την παραγωγή και διάθεση ασφαλών τροφίμων, (Αυτοέλεγχος), ενώ οι κυβερνητικοί φορείς έχουν εποπτικό ρόλο. Προτάσεις. Στην Κρήτη τα ντόπια κρέατα και τα προϊόντα τους, έχουν τη δυνατότητα και είναι υψηλής ποιότητας. Αυτό όμως, δεν αποδεικνύεται σήμερα. Το σύστημα πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί από την αρχή σε νέες βάσεις: Οι παραγωγοί πρέπει, για να προστατέψουν τους εαυτούς τους, να προσαρμοστούν στα σύγχρονα δεδομένα. Οι μεταποιητές και οι έμποροι πρέπει να προσαρμοσθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις και παράλληλα να γίνουν σύμμαχοι και συνεργάτες με τους παραγωγούς. Οι επιστήμονες πρέπει να αναπτύξουν και να εγκαταστήσουν συστήματα ποιότητας και υγιεινής από το στάβλο μέχρι το τραπέζι. Οι καταναλωτές πρέπει να αρχίσουν να ενδιαφέρονται για την ποιότητα του κρέατος που αγοράζουν και να ετοιμαστούν να πληρώσουν το κόστος της διασφάλισης της υγείας τους. Σήμερα η τεχνολογική και η επιστημονική πρόοδος αλλάζουν τις διαδικασίες και τις συνθήκες παραγωγής. Παράλληλα η παγκοσμιοποίηση του εμπορίου μεταβάλλει κάθε στιγμή τα δεδομένα της παραγωγής, της μεταποίησης και της εμπορίας των προϊόντων. 4

5 Επομένως θα πρέπει να γίνει αξιοποίηση των παραπάνω προοπτικών και δυνατοτήτων. Η ταυτότητα των προϊόντων αρχίζει να ξαναβρίσκει το χαμένο έδαφος και επομένως η κατάλληλη ταυτοποίηση και σήμανση αρχίζει να αποκτά τον αντίλογο στην παγκοσμιοποίηση. Η προσπάθεια του CRETA CERT μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο στην κατεύθυνση αυτή προς όφελος όλων. 5

ΟΙ ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΙ ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙ ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δρ Αλέξανδρος Στεφανάκης, κτηνίατρος, Πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ, Παραρτ. Κρήτης. Εισαγωγή. Ο πρωτογενής τομέας είναι ο τομέας που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η διατροφική κρίση Με την αποµάκρυνση από την παραδοσιακή γεωργία, η ασφάλεια και η ποιότητα των τροφίµων απόκτησαν µεγάλη σηµασία για τον σύγχρονο άνθρωπο Με την εντατικοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

«Το Εθνικό Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου των Τροφίμων» ΕΙΣΑΓΩΓΗ

«Το Εθνικό Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου των Τροφίμων» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τη διεθνή ορολογία με τον όρο «τρόφιμα» νοούνται όλα τα στερεά ή υγρά προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τροφή από τον άνθρωπο. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα κάθε είδους ποτά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ρ Αλέξανδρος Ε. Στεφανάκης Κτηνίατρος Μέλος.Ε. ΓΕΩΤΕΕ- ΠΚ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ρ Αλέξανδρος Ε. Στεφανάκης Κτηνίατρος Μέλος.Ε. ΓΕΩΤΕΕ- ΠΚ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ρ Αλέξανδρος Ε. Στεφανάκης Κτηνίατρος Μέλος.Ε. ΓΕΩΤΕΕ- ΠΚ Το µεταπολεµικό πρότυπο ανάπτυξης Βασίστηκε στη φθηνή εργασία, την αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων, την απαξίωση

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ασφάλεια Τροφίμων και Δημόσια Υγεία Από την Ευρωπαϊκή επιταγή στην Εθνική εφαρμογή

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ασφάλεια Τροφίμων και Δημόσια Υγεία Από την Ευρωπαϊκή επιταγή στην Εθνική εφαρμογή ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ασφάλεια Τροφίμων και Δημόσια Υγεία Από την Ευρωπαϊκή επιταγή στην Εθνική εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Μαυριλιδάκης Νεκτάριος Επιβλέπων καθηγητής: Μουστάκης Βασίλης Χανιά 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΛΑΜΠΕΣ 9/10/11. Δρ Αλέξανδρος Ε. Στεφανάκης Κτηνίατρος Πρόεδρος ΓΕΩΤΕ.Ε. Π.Κ.

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΛΑΜΠΕΣ 9/10/11. Δρ Αλέξανδρος Ε. Στεφανάκης Κτηνίατρος Πρόεδρος ΓΕΩΤΕ.Ε. Π.Κ. ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΛΑΜΠΕΣ 9/10/11 Δρ Αλέξανδρος Ε. Στεφανάκης Κτηνίατρος Πρόεδρος ΓΕΩΤΕ.Ε. Π.Κ. Ποιός είναι ο Αγίος Βασιλείος; Πολύ καλούς και μοναδικούς φυσικούς πόρους!

Διαβάστε περισσότερα

1.2.5 ΒΙΟΕΛΛΑΣ (ΣΟΓΕ)

1.2.5 ΒΙΟΕΛΛΑΣ (ΣΟΓΕ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Βιολογικά προϊόντα 2 1.1.1 Έννοια βιολογικών προϊόντων; 2 1.1.2 Πώς τα ξεχωρίζω; 3 1.1.3 Τι πρέπει να προσέξω; 3 1.1.4 Γιατί να τα προτιμήσω; 3 1.1.5 Γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP (ISO 22000) και ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2000) ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. ΤΡΟΦΟΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΟΦΙΜΟ ΟΡΙΣΜΟΣ Σύμφωνα με τον ορισμό τη NACMCF και την κοινή παραδοχή, είναι οποιοσδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα τυριών από το Αγρόκτημα. Διαχείριση εκτροφών

Ταυτότητα τυριών από το Αγρόκτημα. Διαχείριση εκτροφών Ταυτότητα τυριών από το Αγρόκτημα. Διαχείριση εκτροφών Δρ Σοφία Μπελιμπασάκη, Τακτική Ερευνήτρια Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκής Οι οποιεσδήποτε προτάσεις για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τον Επαγγελματικό Συλλογικό Φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο ΛΕΥΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο ΛΕΥΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 12.1. COM (1999) 719 Σχέδιο ΛΕΥΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδος ΜΒΑ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ & ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ & ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ & ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Θεανώ Βρέντζου Σκορδαλάκη Aντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας & Κοινωνικής Πολιτικής Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις Παραρτήµατος. για την ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013

Θέσεις Παραρτήµατος. για την ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ηµοκρατίας 35, Ά Όροφος Τ.Κ. 713 06 Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο & Fax: 2810343906 2810223303 Email: geoteepk@otenet.gr http://www.geoteepk.gr Θέσεις Παραρτήµατος για την ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Διαφήμιση βιολογικών προϊόντων

Μάρκετινγκ Διαφήμιση βιολογικών προϊόντων ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Μάρκετινγκ Διαφήμιση βιολογικών προϊόντων Αθήνα 2006 1 Περιεχόμενα Μάρκετινγκ Διαφήμιση βιολογικών προϊόντων... 1 Α. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

FOOD-MAC. Οµάδα Μελέτης : Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίµων (Θ.Ε.1) Food-MAC project http://www.food-mac.com

FOOD-MAC. Οµάδα Μελέτης : Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίµων (Θ.Ε.1) Food-MAC project http://www.food-mac.com FOOD-MAC Οµάδα Μελέτης : Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίµων (Θ.Ε.1) Food-MAC project http://www.food-mac.com 1 FOOD-MAC Οµάδα Μελέτης : Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίµων (Θ.Ε.1) 1. Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή...5

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ι Kεφάλαιο ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Σκοπός του κεφαλαίου είναι να παρουσιασθούν συνοπτικά βασικές πτυχές του γεωργικού μάρκετινγκ, ώστε να διευκολυνθεί η ολιστική θεώρηση και η αποτελεσματικότερη

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνική χοιροτροφία:

Eλληνική χοιροτροφία: ΕΙ ΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Eλληνική χοιροτροφία: Υφισταμένη κατάσταση και προοπτικές Δρ Φώτιος Βακάκης Γεωπόνος - Γεωργοοικονομολόγος Δ/νων Σύμβουλος της «Βακάκης & Συνεργάτες» ΑΕ - Σύμβουλοι για Αγροτική Ανάπτυξη 1.

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη σύνταξης πρωτοκόλλου εσωτερικού αυτοελέγχου. παραγωγών, µεταποιητών και τυποποιητών προϊόντων

«Μελέτη σύνταξης πρωτοκόλλου εσωτερικού αυτοελέγχου. παραγωγών, µεταποιητών και τυποποιητών προϊόντων «Μελέτη σύνταξης πρωτοκόλλου εσωτερικού αυτοελέγχου παραγωγών, µεταποιητών και τυποποιητών προϊόντων βιολογικής γεωργίας, ολοκληρωµένης διαχείρισης και ΠΟΠ/ΠΓΕ» ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2002R0178 EL 28.04.2006 002.001 1

2002R0178 EL 28.04.2006 002.001 1 2002R0178 EL 28.04.2006 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνική Boοτροφία: Υφισταμένη κατάσταση και προοπτικές. Δρ Φώτιος Βακάκης

Eλληνική Boοτροφία: Υφισταμένη κατάσταση και προοπτικές. Δρ Φώτιος Βακάκης Eλληνική Boοτροφία: Υφισταμένη κατάσταση και προοπτικές Δρ Φώτιος Βακάκης Γεωπόνος - Γεωργοοικονομολόγος Δ/νων Σύμβουλος της «Βακάκης & Συνεργάτες» ΑΕ - Σύμβουλοι για Αγροτική Ανάπτυξη 1. Η βοοτροφική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Κ.Α.Π)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Κ.Α.Π) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Κ.Α.Π) Αύγουστος

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο

Επιχειρηματικό Σχέδιο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Επιχειρηματικό Σχέδιο ίδρυσης οινοποιείου Καθηγητής : Μπογάς Χρήστος Σπουδαστές :Ιωαννίδης Σπύρος - Βαβατζιάνη Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡ0ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΡ0ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε - MBA) ΠΡ0ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Έλεγχος Υγιεινής & Ασφάλειας τροφίµων-εφαρµογή συστήµατος ποιότητας, σε χώρους υγειονοµικού περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ Έλεγχος Υγιεινής & Ασφάλειας τροφίµων-εφαρµογή συστήµατος ποιότητας, σε χώρους υγειονοµικού περιβάλλοντος ΘΕΜΑ Έλεγχος Υγιεινής & Ασφάλειας τροφίµων-εφαρµογή συστήµατος ποιότητας, σε χώρους υγειονοµικού περιβάλλοντος ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Χηµικός Μηχανικός, Υγεινολόγος Μηχανικός, Γενικός Επιθεωρητής του Σώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΆΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΌΣΤΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΆΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΊΗΣΗΣ ΚΡΈΑΤΟΣ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΆΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΌΣΤΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΆΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΊΗΣΗΣ ΚΡΈΑΤΟΣ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα