ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ. Δέσποινα Ι. Αδαµίδου HORIZON 2020 ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ. Δέσποινα Ι. Αδαµίδου HORIZON 2020 ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ"

Transcript

1 ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ HORIZON 2020 Κοινωνική Πρόκληση 2: Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maridme and inland water research and the bioeconomy Δέσποινα Ι. Αδαµίδου HORIZON 2020 ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ Βόλος 20/02/2014

2 Horizon 2020 Κοινωνικές Προκλήσεις Γιατί οι Κοινωνικές Προκλήσεις στο HORIZON 2020? Ø Οι ανησυχίες των πολιτών και οι Ευρωπαϊκοί / Kοινωνικοί στόχοι (κλίμα, περιβάλλον, ενέργεια, μεταφορές, κα.) δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς την καινοτομία Ø Οι ουσιαστικές λύσεις προέρχονται από διεπιστημονικές συνεργασίες, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών και των ανθρωπιστικών επιστημών Ø Τα φιλόδοξα αποτελέσματα θα περάσουν από φάση ελέγχου, επίδειξης και σταδιακής κλιμάκωσης - προσαρμογής. Aντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων για μια καλύτερη κοινωνία!

3 Horizon 2020 Κοινωνικές Προκλήσεις 1. Health, demographic change and wellbeing 2. Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maridme and inland water research, and the bioeconomy 3. Secure, clean and efficient energy 4. Smart, green and integrated transport 5. Climate acdon, resource efficiency and raw materials 6. Inclusive, innovadve and reflecdve sociedes 7. Secure sociedes

4 Horizon 2020 Κοινωνική Πρόκληση 2 (SC2)

5 Horizon SC2 Στόχοι Ποιοί είναι οι στόχοι για την Κοινωνική Πρόκληση 2? Ø Ο επαρκής εφοδιασμός ασφαλών και υψηλής ποιότητας τροφίμων και βιολογικών προϊόντων Ø Τα παραγωγικά και αποδοτικά (ως προς τους πόρους) συστήματα πρωτογενούς παραγωγής Ø Οι ανταγωνιστικές και χαμηλών εκπομπών άνθρακα αλυσίδες εφοδιασμού Χρήση των βιολογικών πόρων με τον καλύτερο τρόπο à επιτάχυνση της μετάβασης σε μια βιώσιμη ευρωπαϊκή βιοοικονομία

6 Horizon SC2 Δραστηριότητες Γεωργία & Δασοκομία Γεωργικά είδη διατροφής για ασφαλή & υγιεινή διατροφή Ζώντες Υδρόβιοι Πόροι Βιο- βιομηχανίες & Βιο- οικονομία Θαλάσσια & Ναυτιλιακή Έρευνα

7 Horizon SC2 Πρόγραµµα Εργασίας SPECIFIC PROGRAMME Sustainable Agriculture and Forestry Sustainable and CompeDDve agri- food sector for a safe and healthy diet Unlocking the potendal of aquadc living resources Strategic Programming WORK PROGRAMME Calls Sustainable Food Security Blue Growth Sustainable and compeddve bio- based industries and suppordng the development of a European bio- economy Innova ve, Sustainable and Inclusive Bioeconomy PPP Cross- cukng marine and maridme research Personalising Health and Care (SC1) Waste (SC5) Water Innova on (SC5)

8 Horizon SC2 Προϋπολογισµός Προϋπολογισμός για το SC2: 5% του συνολικού προϋπολογισμού του HORIZON 2020 à εκατ. ευρώ Προϋπολογισμός για το Πρόγραμμα Εργασίας à 480 εκατ. ευρώ Αναλυτικά: Ανοικτές Προσκλήσεις Sustainable Food Security 138 M 110,5 M Blue Growth 100 M 45 M InnovaDve, Sustainable and Inclusive Bioeconomy 44,5 M 42 M

9 Horizon SC2 Τύποι Ανόικτών Προσκλήσεων Οι ανοικτές προτάσεις για το 2014 και 2015 είναι : 29 Δράσεις Έρευνας και Καινοτομίας 2 Δράσεις Καινοτομίας 14 Δράσεις Συντονισμού και Υποστήριξης 1 ERANET Cofund (but 6 possible ERANETS) Δύο σταδίων 2 Δράσεις Εργαλείου SME à πολλαπλές προθεσμίες Ενός σταδίου

10 Horizon SC2 Τύποι Δράσεων Type of Ac ons: RIA : Research and Innova on Ac ons (100% funding) IA : Innova on Ac ons (70% funding 100% for non- profit par cipants) SME : SME Instrument (70% funding for Phase 2, lump sums for Phase 1) CSA : Coordina on and Support Ac ons (100% funding)

11 Horizon SC2 Οι πρώτες προσκλήσεις Οι 3 πρώτες προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων: Ø Call for Sustainable Food Security Ø Call for Blue Growth: Unlocking the poten al of Seas and Oceans Ø Call for an Innova ve, Sustainable and Inclusive Bioeconomy

12 Call for Sustainable Food Security ü Βιώσιμα συστήματα παραγωγής τροφίμων Ελαχιστοποίηση απωλειών συμπεριλαμβανομένων των υδατοκαλλιεργειών και της αλιείας Βελτίωση διαχείρισης εδάφους και πόρων που υποστηρίζουν τη γεωργική ποικιλομορφία και τοπικά προϊόντα ü ü Παραγωγή ασφαλών τροφίμων & υγιεινή διατροφή Παγκόσμιοι οδηγοί για την ασφάλεια τροφίμων κατανόηση σημερινών και μελλοντικών οδηγιών επισιτιστικής ασφάλειας

13 Call for Sustainable Food Security Sustainable food produc on systems SFS /2015: Sustainable terrestrial livestock producdon A. GeneDcs and nutridon and alternadve feed sources for terrestrial livestock producdon Β. Tackling losses from terrestrial animal diseases C. Assessing sustainability of terrestrial livestock producdon (RIA, 1 st Stage 24/02/ nd Stage 11/06/2015) SFS /2015: Sustainable crop producdon A. External nutrient inputs Β. Assessing soil- improving cropping systems (RIA, 1 st Stage 24/02/ nd Stage 11/06/2015) SFS : PracDcal soludons for nadve and alien pests affecdng plants A. NaDve and alien pests in agriculture and forestry B. EU- China cooperadon on IPM in agriculture SFS : Soil quality and funcdon

14 Call for Sustainable Food Security Sustainable food produc on systems SFS : Strategies for crop producdvity, stability and quality (RIA, 1 st Stage 24/02/ nd Stage 11/06/2015) SFS : Sustainable intensificadon pathways of agro- food systems in Africa (CSA, Single Stage 26/06/2014) SFS /2015: GeneDc resources and agricultural diversity for food security, producdvity and resilience A. TradiDonal resources for agricultural diversity & the food chain Β. Management and sustainable use of genedc resources (RIA, 1 st Stage 24/02/ nd Stage 11/06/2015) SFS /2015: Resource - efficient eco- innovadve producdon and processing (SME, Phase 1: 16/06/2014, Phase 2: 09/10/2014)

15 Call for Sustainable Food Security Sustainable food produc on systems SFS : Towards a gradual eliminadon of discards in European fisheries SFS /2015: Tackling disease related challenges and threats faced by European farmed aquadc animals A. ScienDfic basis and tools for prevendng and midgadng parasidc diseases of European farmed fish B. ScienDfic basis and tools for prevendng and midgadng farmed mollusc diseases (RIA, 1 st Stage 24/02/ nd Stage 11/06/2015) SFS /2015: ImplementaDon of an Ecosystem- based approach for European aquaculture A. OpDmizing space availability for European Aquaculture B. ConsolidaDng the environmental sustainability of European aquaculture (RIA, 1 st Stage 24/02/ nd Stage 11/06/2015)

16 Call for Sustainable Food Security Safe food and healthy diets and sustainable consump on SFS : Assessing the health risks of combined human exposure to muldple- food related toxic substances SFS : Biological contaminadon of crops and the food chain (RIA, 1 st Stage 24/02/ nd Stage 11/06/2015) SFS /2015: AuthenDcaDon of food products A. AuthenDcaDon of olive oil B. AuthenDcaDon of food products (CSA, Single Stage 11/06/2015) SFS : Proteins of the future SFS : Tackling malnutridon in the elderly (RIA, 1 st Stage 24/02/ nd Stage 11/06/2015) SFS : InnovaDve soludons for sustainable novel food processing (IA, 1 st Stage 12/03/ nd Stage 26/06/2014)

17 Call for Sustainable Food Security Global drivers of food security SFS : Small farms but global markets; the role of small and family farms in food and nutridon security (RIA, 1 st Stage 24/02/ nd Stage 11/06/2015) SFS : Sustainable food and nutridon security through evidence based EU agro- food policies A. Strengthening the analydcal capacity on food and nutridon security B. Understanding relevant issues impacdng the agro- food sector SFS : Sustainable food chains through public policies ; the cases of the EU quality policy and of public sector food procurement (RIA, 1 st Stage 24/02/ nd Stage 11/06/2015)

18 Call for Blue Growth: Unlocking the poten al of Seas and Oceans ü Η βιώσιμη εκμετάλλευση της ποικιλομορφίας της θαλάσσιας ζωής με έμφαση: το 2014 στην αποτίμηση και την εξόρυξη της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, το 2015 στη διατήρηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους έμβιους θαλάσσιους πόρους. ü Κατανόηση πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων μεταξύ διαφόρων θαλάσσιων δραστηριοτήτων, τεχνολογιών και θαλάσσιου περιβάλλοντος à ενίσχυση της θαλάσσιας και ναυτιλιακής οικονομίας.

19 Call for Blue Growth: Unlocking the poten al of Seas and Oceans Sustainably exploi ng the diversity of marine life BG : Improving the preservadon and sustainable exploitadon of AtlanDc marine ecosystems (RIA, 1 st Stage 24/02/ nd Stage 11/06/2015) BG : ForecasDng and andcipadng effects of climate change on fisheries and aquaculture (RIA, 1 st Stage 24/02/ nd Stage 11/06/2015) BG : Novel marine derived biomolecules and industrial biomaterials BG : Enhancing the industrial exploitadon potendal of marine- derived enzymes (IA, 1 st Stage 12/03/ nd Stage 26/06/2014)

20 Call for Blue Growth: Unlocking the poten als of Seas and Oceans New offshore challenges BG : Preparing for the future innovadve offshore economy (CSA, Single Stage 26/06/2014) BG : Delivering the sub- sea technologies for new services at sea BG : Response capacides to oil spills and marine polludons (RIA, 1 st Stage 24/02/ nd Stage 11/06/2015)

21 Call for Blue Growth: Unlocking the poten als of Seas and Oceans Ocean observa on technologies/systems BG : Developing in- situ AtlanDc Ocean ObservaDons for a be er management and sustainable exploitadon of the maridme resources BG : AcousDc and imaging technologies

22 Call for Blue Growth: Unlocking the poten als of Seas and Oceans Horizontal aspects, socio- economic sciences, innova on, engagement with society and ocean governance across the blue growth focus area BG : ConsolidaDng the economic sustainability and compeddveness of European fisheries and aquaculture sectors to reap the potendal of seafood markets BG : Monitoring, disseminadon and uptake of marine and maridme research (CSA, Single Stage 26/06/2014) BG /2015: SupporDng SMEs efforts for the development - deployment and market replicadon of innovadve soludons for blue growth (SME, Phase 1: 08/06/2014, Phase 2: 09/10/2014) BG Ocean literacy Engaging with society Social InnovaDon (CSA, Single Stage 26/06/2014)

23 Call for Blue Growth: Unlocking the poten als of Seas and Oceans Horizontal aspects, socio- economic sciences, innova on, engagement with society and ocean governance across the blue growth focus area BG : SupporDng internadonal cooperadon inidadves: AtlanDc Ocean CooperaDon Research Alliance (CSA, Single Stage 26/06/2014) BG : European polar research cooperadon (CSA, Single Stage 26/06/2014) BG : CoordinaDon acdon in support of the implementadon of the Joint Programming IniDaDve on 'Healthy and ProducDve Seas and Oceans' (CSA, Single Stage 11/06/2015)

24 Call for an Innova ve, Sustainable and Inclusive Bioeconomy ü ü ü ü Στήριξη νέων διαδικασιών διαχείρισης βιώσιμης γεωργίας και δασοκομίας για τη βελτιστοποίηση παροχής δημόσιων αγαθών και καινοτόμων προϊόντων Προώθηση της καινοτομίας (συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής καινοτομίας) στις αγροτικές περιοχές Ενίσχυση της καινοτομίας στη βιο- βιομηχανία (Bio Based Industries) με στόχο την έξυπνη ανάπτυξη Συμπληρωματικές δραστηριότητες με εκείνες που υποστηρίζονται στο πλαίσιο των «Blue Growth» και «InnovaDve, Sustainable and Inclusive Bioeconomy»

25 Call for an Innova ve, Sustainable and Inclusive Bioeconomy Sustainable Agriculture and Forestry ISIB : Provision of public goods by EU agriculture and forestry: Pukng the concept into pracdce ISIB /2015: Closing the research and innovadon divide: the crucial role of innovadon support services and knowledge exchange (CSA, Single Stage 26/06/2014, 11/06/2015) ISIB : Unlocking the growth potendal of rural areas through enhanced governance and social innovadon (RIA, 1 st Stage 24/02/ nd Stage 11/06/2015) ISIB /2015: Improved data and management models for sustainable forestry A. Improved forest data B. Improved forest management models (RIA, 1 st Stage 24/02/ nd Stage 11/06/2015)

26 Call for an Innova ve, Sustainable and Inclusive Bioeconomy Sustainable and compe ve bio- based industries ISIB : Renewable oil crops as a source of bio- based products ISIB : ConverDng CO2 into chemicals (RIA, 1 st Stage 24/02/ nd Stage 11/06/2015) ISIB : Public procurement networks on innovadve bio- based products (CSA, Single Stage 26/06/2014)

27 Call for an Innova ve, Sustainable and Inclusive Bioeconomy Cross cu ng ac ons covering all ac vi es ISIB : Towards an innovadve and responsible bioeconomy A. Engaging society, reaching end users and linking with policy makers for a pardcipadve governance of the bioeconomy B. Bridging research and innovadon efforts for a sustainable bioeconomy (CSA, Single Stage 26/06/2014) ISIB : SupporDng NaDonal Contact Points for Horizon 2020 Societal Challenge 2 on Food Security, Sustainable Agriculture, Marine and MariDme Research and the Bioeconomy and the Key Enabling Technology (KET) Biotechnology (CSA, Single Stage 26/06/2014) ISIB : Networking of Bioeconomy relevant ERA- NETs (CSA, Single Stage 26/06/2014) ISIB : CoordinaDon acdon in support of the implementadon by pardcipadng States of a Joint Programming IniDaDve on Agriculture, Food Security and Climate Change (CSA, Single Stage 26/06/2014)

28 Call for an Innova ve, Sustainable and Inclusive Bioeconomy Cross cu ng ac ons covering all ac vi es ISIB /2015: Public- Public Partnerships in the bioeconomy A. Sustainable and resilient agriculture for food and non- food systems (ERA- NET, Single Stage 26/06/2014) B. Rural development (ERA- NET, Single Stage 11/06/2015) C. Monitoring and midgadon of agricultural and forestry greenhouse gases (ERA- NET, Single Stage 11/06/2015) D. Sustainable crop producdon (ERA- NET, Single Stage 11/06/2015) E. Sustainable livestock producdon (ERA- NET, Single Stage 11/06/2015) F. Biomarkers for nutridon and health (ERA- NET, Single Stage 11/06/2015)

29 Ευχαριστώ για την προσοχή σας Δέσποινα Ι. Αδαµίδου

2012 2011 2010 (Inter-Service Consultation)

2012 2011 2010 (Inter-Service Consultation) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 7 ΟΥ ΠΠ Ροζµαρί Στρεβινιώτη, έσποινα Τσικουδή Λειτουργοί Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου - Βρυξέλλες 21 Μαΐου 2010 Τα προγράµµατα εργασίας στο 7 ο ΠΠ Τασηµαντικότεραέγγραφαγιατηνεφαρµογήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΠ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΛΙΑΤΣΙΚΟΥ ΑΛΚΗΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ Α : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΥΔ - ΠΑΑ Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015 ΕΕ ΛΛ ΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔ ΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠ ΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KKAAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ HH E L L E NN II ICC RR EPP E UUBBL LII ICC

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες χρηματοδότησης για τους φορείς του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020

Ευκαιρίες χρηματοδότησης για τους φορείς του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020 13 Ιουνίου 2014 Αθήνα (Ελλάδα) Ευκαιρίες χρηματοδότησης για τους φορείς του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020 Δρ Χριστίνα Πασκουάλ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης - ΕΚΤ Εθνικό Σημείο Επαφής για το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΑ

ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Τμήμα Α Προγραμματισμού Δρ. Μ. Κασώλη, συνεργάτης Planning Group Δρ. Σ. Κολυβά, ΕΙ Παστέρ Δρ. Μ. Χριστούλα,

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL CCI Title Version 1.0 First year 2014 Last year 2020 Eligible from 1 Ιαν 2014 Eligible until 31 Δεκ 2023 EC decision number EC decision

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα: Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαγωνισμός: «ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΙΤΩ 2011-2012»

Αφιέρωμα: Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαγωνισμός: «ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΙΤΩ 2011-2012» υψιπετης ISSN 1986-0218 Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012 Περιοδική έκδοση για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Τεύχος 39 Διαγωνισμός: «ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΙΤΩ 2011-2012» Αφιέρωμα: Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Cyprus Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Διαβάστε περισσότερα

BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION. E-learning Program for the Environment. Comments of Participants

BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION. E-learning Program for the Environment. Comments of Participants BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION International University for the Bio-Environment E-learning Program for the Environment Comments of Participants International and Greek Courses 2008-2013 BIOPOLITICS

Διαβάστε περισσότερα

& THE CASE OF EUROPEAN ISLANDS

& THE CASE OF EUROPEAN ISLANDS Σε συνεργασία με την Διάσκεψη των Μη Κεντρικών Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) In cooperation with the Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ / INTERNATIONAL CONFERENCE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2014 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ 2014 ΒΒΒ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2014 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ 2014 ΒΒΒ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2014 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ 2014 ΒΒΒ ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ 2014 ΒΒΒ Ταυτότητα Περιοδική

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση ΠΡΙΝ το 2014: (ΕΣΠΑ1, ΚΠΣ)

Κατάσταση ΠΡΙΝ το 2014: (ΕΣΠΑ1, ΚΠΣ) ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΙΟΝΙΟ Κατάσταση ΠΡΙΝ το 2014: (ΕΣΠΑ1, ΚΠΣ) Οκτώβριος 2014 Νάσος Σοφός http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/macro_region_str

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών για τις πράσινες τεχνολογίες. Νισσήμ Μπενμαγιώρ Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων

Πρότυπα της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών για τις πράσινες τεχνολογίες. Νισσήμ Μπενμαγιώρ Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων Πρότυπα της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών για τις πράσινες τεχνολογίες Νισσήμ Μπενμαγιώρ Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων Περίληψη Ρόλος των ΤΠΕ στην προστασία του περιβάλλοντος Ψήφισμα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών «Επισκόπηση Μελετών που σχετίζονται με τις ΑΠΕ, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο» Review of existing studies related with RES, Energy Efficiency and Climate Change in Cyprus Photo:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Δεκέμβριος 2014 1 Σ ε λ ί δ α Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Τμήματα / Σχολές και Επιστημονικά Πεδία Πρόσκληση Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα για

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu 22-23 MAY 2010 PROCEEDINGS EDITED BY VASILEIOS A. VLACHOS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu Thessaloniki, 22-23

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12 Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12 Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η A n n u a l R e p o r t Ο χρόνος αυτός ήταν ο πιο κρίσιμος σε εθνικό και διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

For More Information

For More Information CHILDREN AND FAMILIES EDUCATION AND THE ARTS ENERGY AND ENVIRONMENT HEALTH AND HEALTH CARE INFRASTRUCTURE AND TRANSPORTATION The RAND Corporation is a nonprofit institution that helps improve policy and

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Χρηματοδότησης για τη Νεανική Επιχειρηματικότητα

Πηγές Χρηματοδότησης για τη Νεανική Επιχειρηματικότητα Πηγές Χρηματοδότησης για τη Νεανική Επιχειρηματικότητα Κώστας Τρούλος, ΣΕΒ 2 ο Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Χίος, 5 Ιουλίου 2013 Agenda Πηγές Χρηματοδότησης για επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT. Date: December 2014. Supported by: Coordination: Partners:

5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT. Date: December 2014. Supported by: Coordination: Partners: 5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT Date: December 2014 Supported by: Coordination: Partners: Contents EXECUTIVE SUMMARY... 3 INTRODUCTION... 6 OBJECTIVES... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Η Κλιµατική αλλαγή. Καθ. Γ. Γιαννόπουλος

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Η Κλιµατική αλλαγή. Καθ. Γ. Γιαννόπουλος ΟΤΟΜΕΑΣΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Η Κλιµατική αλλαγή Καθ. Γ. Γιαννόπουλος Κατανοµή εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα Ανθρωπογενείς εκποµπές CO 2 Ενδεικτικό Μέγεθος (τάξη µεγέθους) : 30 γιγατόνοι / χρόνο Ι.Χ.

Διαβάστε περισσότερα

Neapolis University Pafos

Neapolis University Pafos Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Neapolis Univerity Pafos Σχολή Επιστημών Πληροφορίας School of InformaOon Sciences Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ) Προηγμένα ΠΣ Εφαρμοσμένα ΠΣ MSc in

Διαβάστε περισσότερα

η πολεοδομια σε κριση

η πολεοδομια σε κριση η πολεοδομια σε κριση ημεριδα συνδεσμου πολεοδομων κυπρου, σαββατο 14 δεκεμβριου 2013 λωρα νικολαου, urbanist, επισκεπτρια καθηγητρια πανεπηστημιο frederick παραδοχές - υποθέσεις υπάρχει επενδυτικό δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Γενικού Τμήματος Κατεύθυνση: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL 2014GR16M2OP003 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL 2014GR16M2OP003 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 CCI Title OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL Version 1.0 First year 2014 Last year 2020 Eligible from 1 Ιαν 2014 Eligible until 31 Δεκ 2023 EC decision number EC decision

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚO ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΡ. ΑΡΑΠΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚO ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΡ. ΑΡΑΠΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚO ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΡ. ΑΡΑΠΗ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΑΡΑΠΗΣ Όνομα : Γεράσιμος Διεύθυνση κατοικίας : Πραξιτέλους 36, 16777 Ελληνικό. Ημερομηνία και τόπος γέννησης: 14 Μαρτίου 1954, Πειραιάς. Υπηκοότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, Ph.D. Καθηγητής ιοίκησης Παραγωγής και ιαδικασιών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, Ph.D. Καθηγητής ιοίκησης Παραγωγής και ιαδικασιών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, Ph.D. Καθηγητής ιοίκησης Παραγωγής και ιαδικασιών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Πατησίων 76, Αθήνα 104-34. Τηλ.: (210) 8203652. Φαξ: (210)

Διαβάστε περισσότερα