Εγκεκριμένο έγγραφο διατύπωσης θέσεως

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγκεκριμένο έγγραφο διατύπωσης θέσεως"

Transcript

1 Εγκεκριμένο έγγραφο διατύπωσης θέσεως ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ (TTIP) ΠΟΛΛΕΣ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ, ΟΧΙ ΝΑ ΕΥΝΟΕΙ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ διαπραγµατεύονται επί του παρόντος µια εµπορική συµφωνία, η οποία λέγεται ότι, εφόσον ολοκληρωθεί, «δεν θα έχει όµοιό της στην ιστορία». Αυτή είναι η TTIP, δηλαδή η Transatlantic Trade and Investment Partnership (Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εµπορίου και Επενδύσεων). Η εν λόγω συνθήκη προχωράει τα πράγµατα πολύ περισσότερο από µια απλή εµπορική συµφωνία. Η TTIP στη σηµερινή της µορφή, θα είχε ένα ευρύ πεδίο εφαρµογής καθώς και µη αναστρέψιµες επιπτώσεις σε πολλές πτυχές της καθηµερινής µας ζωής, και ειδικότερα στους τοµείς της υγείας, των τροφίµων, της εργασίας, της ασφάλειας των προϊόντων, του περιβάλλοντος, των κοινωνικών προτύπων καθώς και των προτύπων που αφορούν τα προσωπικά δεδοµένα. Θα µπορούσε ακόµη να αλλάξει θεµελιωδώς τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιούµε τα δηµοκρατικά θεσµικά όργανα για να θεσπίσουµε κανόνες σε όλους τους ανωτέρω τοµείς, υπονοµεύοντας µε τον τρόπο αυτό τις επιλογές και τα αιτήµατα των πολιτών. Όµως, οι διαπραγµατευτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν δίνουν καµία πληροφορία στους πολίτες σχετικά µε την διάσταση αυτών των διαπραγµατεύσεων καθώς και για τους πιθανούς και πολύ πραγµατικούς κινδύνους για τα συµφέροντα και τις ελευθερίες των πολιτών. Μέχρι τώρα έχουν αγνοηθεί όλα τα αιτήµατα για πλήρη διαφάνεια. Μόνο οµάδες συµφερόντων από τη βιοµηχανία έχουν προνοµιούχα πρόσβαση. Για το λόγο αυτό, εµείς οι Ευρωπαίοι Πράσινοι, θέτουµε υπό αµφισβήτηση τη νοµιµότητα και το περιεχόµενο των εν λόγω διαπραγµατεύσεων, παρά το γεγονός ότι είµαστε σαφώς υπέρ µιας διευρυµένης υπερατλαντικής συνεργασίας σε αµοιβαία επωφελείς τοµείς, κυρίως για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και της προστασίας του περιβάλλοντος, και της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Η Επιτροπή της ΕΕ προέβλεπε καταρχάς, να περατώσει τις διαδικασίες για την συµφωνία πριν το τέλος του Από την πλευρά των ΗΠΑ η κυβέρνηση θα χρειαζόταν µια ειδική εξουσιοδότηση (trade promotion authority), που θα καθιστούσε δυνατή µια απλή έγκριση ή απόρριψη στο Κογκρέσο, το οποίο µέχρι τώρα απορρίπτεται από το νοµοθέτη. Για αυτόν κυρίως το λόγο το, µε πρωτοφανή ταχύτητα για εµπορικές διαπραγµατεύσεις χρονοδιάγραµµα, τόσο της κυβέρνησης των ΗΠΑ όσο και της Επιτροπής της ΕΕ για την περάτωση της εν λόγω συµφωνίας, δεν είναι καθόλου ρεαλιστικό. Ταυτόχρονα, οι ΗΠΑ διεξάγουν ξεχωριστές εµπορικές διαπραγµατεύσεις, αλλά αντίστοιχου χαρακτήρα, µε µια οµάδα χωρών του Ειρηνικού Ωκεανού, στο πλαίσιο της Εταιρικής Σχέσης του Ειρηνικού (Σύµφωνο Συνεργασίας χωρών των δύο πλευρών του Ειρηνικού - TPP). Πράσινη Εκλογική Επιτροπή / 22 του Φλεβάρη, 2014 / σελίδα 1

2 ΜΗ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ Ένα κοινό επιχείρηµα για τις συµφωνίες «ελεύθερου εµπορίου» είναι ότι µειώνουν τους δασµούς, αυξάνοντας µε τον τρόπο αυτό το εµπόριο, επιτρέποντας την πρόσβαση σε φτηνότερες εισαγωγές και δηµιουργώντας µε τον τρόπο αυτό ευρύτερα οφέλη για την οικονοµία, τα οποία σαφώς αντισταθµίζουν τις αρνητικές πτυχές. Αλλά οι δασµοί µεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ είναι ήδη σηµαντικά χαµηλοί 3% κατά µέσο όρο. Οι υπάλληλοι, οι οποίοι υπερασπίζονται και προωθούν την TTIP, επικεντρώνουν ως εκ τούτου τις θετικές οικονοµικές προβλέψεις τους στην «εξάλειψη, µείωση ή πρόληψη περιττών ρυθµίσεων «πέραν των συνόρων»», δηλαδή των αποκαλούµενων αδικαιολόγητων µη δασµολογικών φραγµών. Αισιόδοξες µελέτες εκφράζουν την άποψη ότι η TTIP µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα µια αύξηση 0,5-1% στο ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν). Πέρα από το γεγονός ότι αυτός ο τρόπος σκέψης είναι ένας από τους λόγους που οδήγησαν την Ευρώπη στη σηµερινή κρίση, οι εν λόγω προβλέψεις είναι ιδιαίτερα υψηλές, και δεν αναφέρουν ότι όλη αυτή η σειρά των πλεονεκτηµάτων προβλέπεται να επιτευχθεί έως το Αυτό σηµαίνει ότι τα βραχυπρόθεσµα οφέλη είναι µάλλον απίθανο να υπερβούν τις αρνητικές επιπτώσεις της συµφωνίας που αυτή θα επιφέρει στους τοµείς της υγείας, της κοινωνικής προστασίας, του περιβάλλοντος και της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων. Σύµφωνα µε µια µελέτη η οποία έγινε από το Public Citizen s Global Trade Watch, (οµάδα προστασίας των καταναλωτών, ειδικό τµήµα της Ένωσης Καταναλωτών Public Citizen), τα πλεονεκτήµατα της συνθήκης θα ήταν λιγότερο από 40 ευρώ ανά οικογένεια και ανά έτος. Και αυτό δεν λαµβάνει υπόψη τις πρόσθετες δαπάνες που συνδέονται µε µειωµένες εγγυήσεις στον τοµέα της υγείας, του δηµοσιονοµικού τοµέα, του περιβάλλοντος και άλλων ρυθµίσεων δηµόσιου ενδιαφέροντος. Ο Tom Jenkins από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Συνδικάτων Εµπορίου εξέφρασε τις αµφιβολίες του σε σχέση µε την αύξηση του αριθµού θέσεων απασχόλησης που υπόσχεται η TTIP: «δεν είναι σαφές κατά πόσον οι εν λόγω θέσεις απασχόλησης θα προέλθουν από την ΕΕ καθώς και ποιες χώρες της θα επωφεληθούν στο τέλος». Ένα µέρος από το υποσχόµενο δυναµικό ανάπτυξης τεκµαίρεται ότι προέρχεται από την αυξηµένη ικανότητα των διατλαντικών εταίρων να επιβάλλουν κοινά συµφωνηθέντα πρότυπα σε τρίτους εταίρους σε όλο τον κόσµο. Όµως, µια στρατηγική του τύπου, «η Δύση υπαγορεύει την θέλησή της στον υπόλοιπο κόσµο», δεν θα ήταν µόνο µια πολιτικά ιδιαίτερα επικίνδυνη παρέκκλιση από την πολυµερή εµπορική ατζέντα υπέρ της οποίας τάσσονται οι Πράσινοι, αλλά επίσης θα είχε απρόβλεπτες οικονοµικές συνέπειες. Οι Πράσινοι απαιτούν µια ρεαλιστική οικονοµική ανάλυση που θα περιλαµβάνει µια αξιολόγηση των επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώµατα, στο περιβάλλον, αλλά επίσης και αξιολόγηση των επιπτώσεων σε παγκόσµιο επίπεδο. ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η έλλειψη διαφάνειας, η οποία χαρακτηρίζει τις διαπραγµατεύσεις TTIP, δεν αποτελεί µόνο ένα ανησυχητικό µήνυµα, αλλά αντιπροσωπεύει επίσης µια προσβολή των δικαιωµάτων των πολιτών όσον αφορά τη δυνατότητα να είναι ενηµερωµένοι για τις διαπραγµατεύσεις που πραγµατοποιούνται εξ ονόµατός των. Η εντολή διαπραγµάτευσης που χορηγήθηκε από το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή εξακολουθεί να έχει τον χαρακτήρα του απόρρητου εγγράφου. Ακόµη και οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίοι διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στις εµπορικές σχέσεις της Ευρώπης, αφού το ΕΚ µπορεί να προβάλλει θέµα αρνησικυρίας (veto) σε εµπορικές συµφωνίες, όπως το έπραξε για τη Πράσινη Εκλογική Επιτροπή / 22 του Φλεβάρη, 2014 / σελίδα 2

3 συµφωνία ACTA (Εµπορική Συµφωνία Καταπολέµησης της Παραποίησης), έχουν µόνο περιορισµένη πρόσβαση στα κείµενα διαπραγµατεύσεων. Η Επιτροπή της ΕΕ ισχυρίζεται ότι επιδεικνύει µεγαλύτερη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τον φάκελο της TTIP απ' ότι έχει πράξει σε προηγούµενες εµπορικές διαπραγµατεύσεις, όµως τα µέλη ενός συµβουλευτικού σώµατος, το οποίο περιλαµβάνει εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, δεν έχουν πρόσβαση στα κείµενα των διαπραγµατεύσεων. Οι πολίτες, αντί για διαφάνεια, υπόκεινται σε προπαγάνδα για ένα υποτιθέµενο όφελος 500 ευρώ ανά οικογένεια. Υποπτευόµαστε ότι η οργάνωση µιας δηµόσιας διαβούλευσης σχετικά µε την διάταξη της προστασίας των επενδυτών για τις επιχειρήσεις αποτελεί µάλλον ένα προπέτασµα καπνού που αποσκοπεί να κρατήσει το εν λόγω ζήτηµα εκτός ηµερήσιας διάταξης µέχρι τις ευρωπαϊκές εκλογές στα τέλη Μαΐου Αυτό το µυστικό αποτελεί προσβολή στις αξίες της δηµοκρατίας. Δεν είναι λογικό ούτε οι πολίτες αλλά ούτε και οι εκπρόσωποί τους να µη µπορούν να έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητες διαπραγµατεύσεις που αφορούν κανονιστικά θέµατα µε τόσο µεγάλη επίδραση στην καθηµερινή ζωή τους. Η εν λόγω κατάσταση αντιπροσωπεύει µια συµπαιγνία της γραφειοκρατικής εξουσίας µε οµάδες ειδικών συµφερόντων, οι οποίες έχουν προνοµιούχα πρόσβαση, µέσω περίπου 600 εκπροσώπων οµάδων συµφερόντων (λοµπίστες). Οι Πράσινοι επιµένουν στην πλήρη διαφάνεια και τίποτα λιγότερο. Η εντολή διαπραγµατεύσεων και τα κείµενα διαπραγµατεύσεων κάθε γύρου θα πρέπει να δηµοσιοποιούνται, ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή µιας δηµόσιας και διαφανούς συζήτησης η οποία θα µπορεί να οργανώνεται ανά τακτικά διαστήµατα. Εν κατακλείδι, διακυβεύονται πρότυπα και κανόνες που έχουν εγκριθεί δηµοκρατικά. Οι Πράσινοι επίσης αντιτίθενται σθεναρά στο να συµπεριληφθεί ο µηχανισµός διαιτησίας Επίλυσης Διαφορών µεταξύ Επενδυτών και Κρατών (ISDS) στην συµφωνία TTIP. Η εν λόγω ρύθµιση θα επιτρέπει σε ξένους επενδυτές να αποφεύγουν τα εθνικά δικαστήρια και να απευθύνουν τις καταγγελίες τους στα διεθνή δικαστήρια διαιτησίας, των οποίων η σύνθεση συχνά αποτελείται από νοµικούς επιχειρήσεων. Γιατί να χορηγηθούν παρόµοια νοµικά προνόµια σε διεθνείς επενδυτές τη στιγµή που διαθέτουµε ιδιαίτερα εξελιγµένα δικαστικά συστήµατα; Το όλο θέµα αφορά την δύναµη των επιχειρήσεων. Εάν ένα διαιτητικό δικαστήριο κατέληγε στο συµπέρασµα ότι οι δηµοκρατικές πολιτικές θα µπορούσαν να περιορίσουν τα κέρδη που προβλέπονται από έναν επενδυτή, τότε το εν λόγω δικαστήριο θα µπορούσε να υποχρεώσει µια κυβέρνηση να καταβάλει δισεκατοµµύρια ευρώ σε αποζηµιώσεις. Αυτό θα περιόριζε µε καταστροφικό τρόπο την δηµοκρατική ελευθερία όσον αφορά τη δυνατότητα νοµοθεσίας σε ζητήµατα που αφορούν το περιβάλλον, την υγεία, τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα και άλλους τοµείς. Παρόµοιες «οµάδες εµπειρογνωµόνων» υφίστανται ήδη. Η Εµπορική Συµφωνία ΕΕ-Καναδά και η Συµφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών µεταξύ της Ένωσης και της Σιγκαπούρης περιλαµβάνουν και οι δύο έναν µηχανισµό διευθέτησης των διαφορών µεταξύ των επενδυτών και του κράτους. Εννέα κράτη µέλη της Ένωσης έχουν ενσωµατώσει τον εν λόγω µηχανισµό στις εµπορικές τους συµφωνίες µε τις Ηνωµένες Πολιτείες. Αλλά, εάν ενσωµατωθεί και στην Διατλαντική Εταιρική Σχέση, ο εν λόγω µηχανισµός θα µπορούσε να έχει πολύ µεγαλύτερες επιπτώσεις. Και όλα αυτά δεν αποτελούν εξεζητηµένες θεωρίες. Η πολιτική της ενεργειακής στροφής της Γερµανίας αποτέλεσε αντικείµενο προσφυγής και ζητήθηκαν 3,6 δισεκατοµµύρια ευρώ ως αντιστάθµισµα, ποσόν το οποίο ζητείται να καταβληθεί από τους φορολογουµένους. Η εταιρία Big Tobacco µήνυσε την Αυστραλία και άλλες χώρες σχετικά µε τη νοµοθεσία στον τοµέα της υγείας. Μια εταιρία πετρελαίου των ΗΠΑ µήνυσε τον Καναδά για ποσό που υπερβαίνει τα 250 εκατοµµύρια δολάρια λόγω της επιβολής ενός µορατόριουµ στον τοµέα της υδραυλικής ρωγµάτωσης. Χώρες έχουν µηνυθεί για την Πράσινη Εκλογική Επιτροπή / 22 του Φλεβάρη, 2014 / σελίδα 3

4 εισαγωγή ενός κατώτατου επιπέδου µισθού. Η αρνητική επίπτωση στη νοµοθεσία είναι προφανής. Σκεφτείτε: 3300 εταιρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν τον εν λόγω µηχανισµό χάρη στην ύπαρξη αµερικανικών θυγατρικών εταιριών ώστε να απειλήσουν ή να προσφύγουν κατά της αµερικανικής νοµοθεσίας, ενώ ευρωπαϊκές θυγατρικές από αµερικανικές εταιρίες θα µπορούσαν να πράξουν το ίδιο κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών µελών της ή ακόµη και κατά των εθνικών νοµοθεσιών! Οι Πράσινοι αποστέλλουν ένα πολύ σαφές µήνυµα: Όχι στο ISDS! Η δηµοκρατική νοµοθετική εξουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που της επιτρέπει να νοµοθετεί σε ένα ευρύ φάσµα τοµέων, θα µπορούσε να υπονοµευθεί περαιτέρω από µια από τις ιδέες που προωθούνται από τον Επίτροπο για θέµατα εµπορίου κ. De Gucht, δηλαδή τη θέσπιση ενός Ρυθµιστικού Συµβουλίου Συνεργασίας (Regulatory Cooperation Council -RCC) µεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η βασική έννοια είναι απλή. Πριν την εκπόνηση µιας νέας νοµοθεσίας στον τοµέα του περιβάλλοντος, των καταναλωτών, των εργασιακών δικαιωµάτων, της γεωργίας, κλπ., ένας διµερής µηχανισµός που θα αποτελείται από διοικητικούς υπαλλήλους και εκπροσώπους των επιχειρήσεων από τις ΗΠΑ και την ΕΕ θα έχει µια πρώτη δυνατότητα να «αναλύσει» πιθανές επιπτώσεις παρόµοιας νοµοθεσίας σε θεσµοθετηµένα συµφέροντα των επιχειρήσεων. Τα συµφέροντα των οµάδων άσκησης πίεσης από τις επιχειρήσεις θα µπορέσουν ως εκ τούτου να συντονίσουν τις προσπάθειές τους για να εξασθενίσουν ή να εµποδίσουν νοµοθετικές προσπάθειες πριν ακόµα αυτές ξεκινήσουν. Οι νοµοθέτες θα πρέπει να δικαιολογήσουν τις προθέσεις τους σε ένα ανώτερο δικαστήριο του διατλαντικού κόσµου των επιχειρήσεων. Στην πράξη, η δηµοκρατική λήψη αποφάσεων θα υπόκειται σε ένα περίπλοκο σύστηµα, το οποίο θα αποτελείται από γραφειοκράτες και βιοµηχάνους. Μια παρόµοια επίθεση κατά της δηµοκρατίας είναι απλά τελείως απαράδεκτη για την Οµάδα των Πρασίνων. Οι Πράσινοι απορρίπτουν τις προτάσεις που αποσκοπούν στην αύξηση των εξουσιών των οµάδων άσκησης πίεσης που εκπροσωπούν τις επιχειρήσεις (lobby groups). Η ΕΞΑΣΘΕΝΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Ο Stuart Eizenstat, από την οµάδα συµφερόντων TABC (Διατλαντικό Επιχειρηµατικό Συµβούλιο), αποκάλυψε δηµόσια τους στόχους των διαπραγµατεύσεων σχετικά µε την Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εµπορίου και Επενδύσεων. Τέτοιου είδους στόχοι θα πρέπει να παρακινήσουν όλες τις ευρωπαϊκές και αµερικανικές ενώσεις υπεράσπισης των καταναλωτών να κινητοποιηθούν για να θέσουν ένα τέλος στην εν λόγω συµµαχία των οµάδων συµφερόντων. Δήλωσε: «Οι προδιαγραφές στην Ευρώπη έχουν διαφορετικό επίπεδο και θεωρώ ότι τα πρότυπα της ΕΕ έχουν αδικαιολόγητα υψηλό επίπεδο χωρίς να βασίζονται σε επιστηµονική βάση.... Τρόφιµα τα οποία είναι καλά για µια Αµερικανική οικογένεια θα πρέπει επίσης να είναι και για τους Ευρωπαίους». Πολλές οµάδες επιχειρήσεων δήλωσαν µε σαφή τρόπο την πρόθεσή τους να χρησιµοποιήσουν την Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εµπορίου και Επενδύσεων για να αποφύγουν την αρχή της πρόληψης που καθοδηγεί την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία στον τοµέα του περιβάλλοντος. Σχεδόν κάθε οµάδα συµφερόντων του τοµέα της βιοµηχανίας έχει πρακτικά τις δικές της απαιτήσεις προκειµένου να καταστήσουν τα νέα διατλαντικά πρότυπα, που διαπραγµατεύονται επί του παρόντος, πιο ευνοϊκά προς τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις του τοµέα των χηµικών προϊόντων επιθυµούν να υπονοµεύσουν τον κανονισµό REACH, αυτή την καινοτόµα νοµοθετική πράξη σχετικά µε την αξιολόγηση και τον περιορισµό των χηµικών προϊόντων. Οι βιοµηχανικές οµάδες επιθυµούν η TTIP να προκαταλάβει τη νοµοθεσία στον τοµέα των ζιζανιοκτόνων ή την εθνική νοµοθεσία περί Πράσινη Εκλογική Επιτροπή / 22 του Φλεβάρη, 2014 / σελίδα 4

5 υδραυλικής ρωγµάτωσης. Άλλες οµάδες συµφερόντων επιθυµούν να επανεισαγάγουν την ACTA µε πλάγιο τρόπο. Η βιοµηχανία των προϊόντων προσωπικής φροντίδας επιθυµεί να άρει τους ελέγχους στα προϊόντα καλλυντικών και προσωπικής φροντίδας. Η αγροβιοµηχανία των ΗΠΑ είναι ιδιαίτερα επιθετική όσον αφορά τις προσπάθειές της να πετύχει το στόχο τον οποίο αποζητεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα: να παρακάµψει τις προδιαγραφές προστασίας των καταναλωτών της ΕΕ σε ό,τι αφορά τόσο τους γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς όσο και τα βοοειδή, τους χοίρους και τα κοτόπουλα των ΗΠΑ. Αφετέρου, υπάρχουν επίσης παραδείγµατα από επιχειρηµατικά συµφέροντα της ΕΕ τα οποία επιθυµούν να απαλλαγούν από τα υψηλότερα πρότυπα των ΗΠΑ µέσω της TTIP, παραδείγµατος χάριν, σε ό,τι αφορά τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, όπου τα ευρωπαϊκά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα επιθυµούν να υπάρξει µείωση των προτύπων που καθορίζονται από τον αµερικανικό νόµο που αποκαλείται Dodd-Franks. Η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποστήριξε επανειληµµένα ότι δεν θα διαπραγµατευθεί τη αποδυνάµωση των προτύπων της ΕΕ. Αλλά, η «αµοιβαία αναγνώριση» προδιαγραφών διαφορετικής ποιότητας και άλλων στρατηγικών µπορεί να έχουν το ίδιο αποτέλεσµα, ακόµη και χωρίς την τυπική αλλαγή της νοµοθεσίας της ΕΕ. Στη βάση της «αµοιβαίας αναγνώρισης», οι υπερεθνικές εταιρίες θα µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν τις θυγατρικές τους στην άλλη ήπειρο για να επωφεληθούν από ρυθµιστικές διαφοροποιήσεις. Με τον τρόπο αυτό το δικαίωµα ρύθµισης θα είχε χάσει το περιεχόµενό του. Υπάρχουν βέβαια προδιαγραφές οι οποίες θα µπορούσαν να εναρµονιστούν. Η έγκριση κοινών προτύπων που θα εφαρµόζονται σε τεχνολογίες που επιτρέπουν την ηλεκτρονική κινητικότητα (e-mobility), παραδείγµατος χάριν θα ήταν προς όφελος της προώθησης και της ενίσχυσης του τοµέα αυτού. Τουλάχιστον, ορισµένες από αυτές τις τεχνικές προδιαγραφές θα µπορούσαν επίσης να συµφωνηθούν σε άλλα διεθνή πλαίσια. Όµως, η υπεράσπιση του δικαίου και η ευθύνη καθορισµού προτύπων σύµφωνα µε τις επιλογές των πολιτών, τα οποία έχουν και δηµοκρατική νοµιµότητα, προϋποθέτει ότι κάθε «ισοτιµία» θα εφαρµόζεται µόνο σε πρότυπα τα οποία έχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας. Σε ό,τι αφορά τα πρότυπα, θα πρέπει να σηµειωθεί τι παραλείπεται από την TTIP: η ενίσχυση τεχνολογιών οι οποίες βοηθούν την µετατροπή και µετάβαση προς βιώσιµες, χαµηλού άνθρακα, οικονοµίες δεν αποτελούν ένα ρητό στόχο, ούτε η περικοπή ή η σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιµα. Η TTIP δεν εξετάζει καν, παραδείγµατος χάριν, την δυνατότητα συµφωνίας σε διαφορετικούς εµπορικούς κανόνες για προϊόντα τα οποία παράγονται µε άλλα επίπεδα έντασης άνθρακα ή διαφορετικά επίπεδα προστασίας των εργαζοµένων. Η TTIP θα µπορούσε να βλάψει την οικολογική µετάβαση αφού η άρση των µη δασµολογικών εµποδίων θα µπορούσε, για παράδειγµα, να εµποδίσει την εφαρµογή όλων των προτύπων οικολογικού σχεδιασµού. Οι Πράσινοι κρούουν τον κώδωνα κινδύνου και προειδοποιούν ότι οι αγρότες της ΕΕ και οι καταναλωτές θα βγουν χαµένοι από τις κακές συµβιβαστικές λύσεις. Η αρχή της πρόληψης αποτελεί γεγονός µη διαπραγµατεύσιµο. Ζητούµε η Επιτροπή της ΕΕ να υπερασπιστεί τους αυστηρότερους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραδείγµατος χάριν, για αντιβιοτικά που χρησιµοποιούνται στην κτηνοτροφία, την έγκριση και καλλιέργεια οργανισµών γενετικά τροποποιηµένων, τη σήµανση του κρέατος που προέρχεται από κλωνοποιηµένα ζώα ή την αναγραφή της προέλευσης των τροφίµων στις ετικέτες. Απαιτούµε η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απαγορεύσει τα έργα που αφορούν την υδραυλική ρωγµάτωση και το σχιστολιθικό φυσικό αέριο προκειµένου να προστατευθούν τα περιβαλλοντικά πρότυπα στην Ευρώπη. Αντιµαχόµαστε το «πατεντάρισµα της ζωής», ζητάµε την ελεύθερη ανταλλαγή Πράσινη Εκλογική Επιτροπή / 22 του Φλεβάρη, 2014 / σελίδα 5

6 σπόρων και ζώων και ταυτόχρονα προσπαθούµε να εξασφαλίσουµε τα δικαιώµατα της πνευµατικής ιδιοκτησίας του αγροτικού κόσµου. Οι Ηνωµένες Πολιτείες δεν έχουν κυρώσει έξι από τα οκτώ θεµελιώδη πρότυπα εργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), συµπεριλαµβανοµένης της σύµβασης για την συνδικαλιστική ελευθερία και τη σύµβαση για την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και του δικαιώµατος συλλογικής διαπραγµάτευσης. Η αντζέντα της TTIP δεν δείχνει καµία ιδιαίτερη φιλοδοξία σχετικά. Οι Πράσινοι επιθυµούν να συνεργαστούν µε τα συνδικάτα, όχι µόνο για την υπεράσπιση των προτύπων εργασίας, αλλά επίσης και για τη βελτίωσή τους. Οι Πράσινοι προτίθενται επίσης να αντιταχθούν σε κάθε εξασθένιση των Ευρωπαϊκών προτύπων που έχουν θεσπιστεί για τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας. Για παράδειγµα, η έµµεση ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών στον τοµέα της ύδρευσης, ή ο περιορισµός των δυνατοτήτων πρόκρισης στην ανάθεση δηµόσιων συµβάσεων όταν περιέχονται οικολογικά ή κοινωνικά κριτήρια, είναι απαράδεκτή για µας. Ούτε, βεβαίως, θα πρέπει η TTIP να θέσει σε κίνδυνο κανόνες φιλικούς προς τις ΜΜΕ στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Οι Πράσινοι απορρίπτουν την χειροτέρευση των προδιαγραφών που αφορούν το περιβάλλον, τους καταναλωτές, τη γεωργία, τα τρόφιµα, την υγεία, την εργασία, τον πολιτισµό ή την προστασία των προσωπικών δεδοµένων στο πλαίσιο της TTIP. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ H προστασία της πολιτιστικής εξαίρεσης κατέστησε την οπτικοακουστική βιοµηχανία πυλώνα της Ευρωπαϊκής ταυτότητας, και αυτό θα πρέπει να παραµείνει ως έχει. Το τέλος της πολιτιστικής εξαίρεσης θα µπορούσε ενδεχοµένως να βλάψει την βιοµηχανία του κινηµατογράφου, όπως µείωσε σε µεγάλο βαθµό την ποικιλία και την παραγωγή κινηµατογραφικών έργων στη βιοµηχανία κινηµατογράφου της Νότιας Κορέας κατά τα τελευταία έτη, από τη στιγµή που η αγορά της άνοιξε πλήρως στους επενδυτές του Χόλυγουντ. ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα πρέπει να διαπραγµατευθούν κοινά πρότυπα προστασίας των προσωπικών δεδοµένων, αλλά να το πράξουν εκτός των προτεινόµενων διαπραγµατεύσεων της TTIP, όπως το είχε προτείνει αρχικά ο Διατλαντικός Διάλογος Καταναλωτών (TACD). Επιθυµούµε µια συµφωνία πλαίσιο για την προστασία των δεδοµένων που θα έχει περατωθεί πριν γίνει αποδεκτή µια εµπορική συµφωνία. Υπάρχει ανάγκη να συζητηθούν δηµόσια και µε εµπεριστατωµένο τρόπο τόσο διεθνή όσο και εθνικά πρότυπα προστασίας των δεδοµένων, όπως το απέδειξαν µε σαφή τρόπο οι αποκαλύψεις του Edward Snowden για τις δραστηριότητες της NSA. Η προστασία των δεδοµένων αποτελεί θεµελιώδες δικαίωµα. Επιπλέον, όπως αναγνωρίζεται στη συµφωνία GATS των Υπηρεσιών του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ), η προστασία των προσωπικών δεδοµένων δεν θα πρέπει να θεωρείται ως ένα µη δασµολογικό εµπόδιο για το εµπόριο. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ; Η TTIP θα πρέπει να εξετασθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, αφού θα έχει επιπτώσεις και σε χώρες της Ευρώπης που δεν είναι εντεταγµένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που συνδέονται Πράσινη Εκλογική Επιτροπή / 22 του Φλεβάρη, 2014 / σελίδα 6

7 µε αυτήν µε παλιότερες διµερείς συνθήκες. Οι Πράσινοι τάσσονται ανέκαθεν υπέρ των πολυµερών εµπορικών διαπραγµατεύσεων στο πλαίσιο ενός πιο δηµοκρατικού, υπεύθυνου ΠΟΕ, προκειµένου να επιτευχθούν δίκαιες διεθνείς εµπορικές σχέσεις. Εκτός των άλλων, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η επίδραση σε παγκόσµιο επίπεδο, συνυπολογίζοντας την Εταιρική Σχέση του Ειρηνικού (TPP). Η εν λόγω εταιρική σχέση TPP περιλαµβάνει χώρες που εκπροσωπούν πάνω από το 40% του παγκόσµιου ΑΕΠ. Από κοινού η TPP και η TTIP θα αντιπροσωπεύουν πάνω από το 60% του παγκόσµιου ΑΕΠ. Και οι δύο συµφωνίες εξαιρούν την Κίνα και άλλες σηµαντικές οικονοµίες, πράγµα το οποίο θα µπορούσε να έχει αρνητική επίπτωση στη σχέση αυτών µε τις Ευρωπαϊκές χώρες. Με τις διαπραγµατεύσεις για την Εµπορική Συµφωνία Καναδά-ΕΕ (CETA) που µόλις περατώθηκαν, η TTIP θα ενισχύσει την παγκόσµιο τάση για πολύ ισχυρές διµερείς συµφωνίες στον τοµέα του εµπορίου, για τις οποίες µάλιστα η ΕΕ αποτέλεσε την κινητήρια δύναµη από το 2005, υπονοµεύοντας τον πολυµερή χαρακτήρα του εµπορίου. Αντίστοιχα, οι ΗΠΑ αποφεύγουν τον πολυµερή χαρακτήρα όπου αυτός τους δηµιουργεί προβλήµατα και επιθυµούν τώρα να διαµορφώσουν έναν προνοµιακό χώρο µε την ΕΕ. Πιστεύουµε ότι µεσοπρόθεσµα, αυτό θα µπορούσε ακόµα και να εξασθενήσει τη θέση της ΕΕ στον κόσµο. Δηµιουργώντας τη µεγαλύτερη περιοχή ελεύθερων συναλλαγών στον κόσµο και φέρνοντας την οικονοµική ολοκλήρωση σε ένα τελείως νέο επίπεδο µέσω ρυθµιστικών συγκλίσεων, η TTIP θα µπορούσε να µετατρέψει δραστικά τους σχετικούς παγκόσµιους κανόνες. Θα εξακολουθούσε να συνεχίζει να παρακάµπτει τρόπον τινά τον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου (ΠΟΕ) συνεχίζοντας µια στρατηγική της Δύσης κατά του υπόλοιπου κόσµου, αναγκάζοντας τις φτωχότερες και ασθενέστερες χώρες να εµπορεύονται µε κανόνες που δεν έχουν τρόπο να επηρεάσουν. Επιπλέον, θα µπορούσε να οδηγήσει στη δηµιουργία αντίπαλων οικονοµικών «µπλοκ» απειλώντας την παγκόσµια συνεργασία και εξασθενίζοντας πρωτοβουλίες για να µεταρρυθµιστεί το παγκόσµιο εµπορικό σύστηµα, έτσι ώστε να αντιµετωπίζει καλύτερα τις κοινές παγκόσµιες προκλήσεις, ιδιαίτερα την αλλαγή του κλίµατος και την προστασία του περιβάλλοντος. ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Η συµµαχία η οποία υποστηρίζει την TTIP είναι ιδιαίτερα δυνατή. Αλλά αυτό δεν σηµαίνει σε καµία περίπτωση ότι είναι ανίκητη. Η ACTA νικήθηκε. Εναντίον της Εταιρικής Σχέσης του Ειρηνικού υπάρχει ήδη µια ιδιαίτερα δυνατή αντίδραση. Εµείς οι Πράσινοι θα βοηθήσουµε να δηµιουργηθούν ευρείες συµµαχίες κατά της ατζέντας της TTIP µε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών απ' όλους τους τοµείς, µε συνδικαλιστικές οργανώσεις και, ειδικότερα, µε οµάδες καταναλωτών και υπερασπιστές της δηµοκρατίας. Τα βασικά αιτήµατα είναι η διαφάνεια, η υπεράσπιση της δηµοκρατίας και η διασφάλιση των προτύπων - τα οποία δεν είναι εµπορικά εµπόδια, αλλά το αποτέλεσµα συγκεκριµένων νοµοθετικών επιλογών για την προστασία των συµφερόντων του λαού και του κοινού συµφέροντος. Θα θέσουµε τα θέµατα αυτά κατά τη διάρκεια της εκστρατείας για τις ευρωπαϊκές εκλογές µε έναν σαφή στόχο: την ήττα της TTIP. Οι συµµαχίες µας θα πρέπει να δηµιουργήσουν γέφυρες και πάνω από τον Ατλαντικό. Τον παρελθόντα Ιούνιο, εµείς οι Πράσινοι, ήδη προσεγγίσαµε ΜΚΟ από τις ΗΠΑ καθώς και εµπειρογνώµονες των συνδικάτων για θέµατα εµπορίου προσκαλώντας τους στο Βερολίνο, στις Βρυξέλλες και το Παρίσι, για να µάθουµε ο ένας από τον άλλο. Ο Διατλαντικός Διάλογος των Καταναλωτών είναι ένα χρήσιµο φόρουµ για παρόµοια συνεργασία, όπως είναι επίσης και άλλα δίκτυα της κοινωνίας των πολιτών. Μπορούµε να συνεργαστούµε µε Πράσινη Εκλογική Επιτροπή / 22 του Φλεβάρη, 2014 / σελίδα 7

8 υπερασπιστές των καταναλωτών στις ΗΠΑ, οι οποίοι µέχρι σήµερα κατάφεραν να διατηρήσουν τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες κυρίως εκτός της ατζέντα TTIP, επειδή δεν ήθελαν να υπονοµευθούν οι ρυθµίσεις τους για τις χρηµατοπιστωτικές αγορές. Πρόσφατα, περίπου 200 οµάδες από τις ΗΠΑ και την ΕΕ διαµαρτυρήθηκαν κατά του µηχανισµού διαιτησίας Επίλυσης Διαφορών µεταξύ Επενδυτών και Κρατών (ISDS). Θα πρέπει επίσης να συνάψουµε σχέσεις µε την Συνέλευση των Νοµοθετικών Οργάνων των Πολιτειών των ΗΠΑ, η οποία έχει επίσης εκφραστεί κατά του ISDS. Θα πρέπει να συνεργαστούµε µε µέλη του Κογκρέσου, τα οποία έχουν διαµαρτυρηθεί δηµόσια κατά της άσκησης πίεσης εκ µέρους του εκπροσώπου εµπορίου των ΗΠΑ για την εξασθένιση της οδηγίας της ΕΕ περί της ποιότητας των καυσίµων, προειδοποιώντας τον µε επιστολή τους ότι οι προσπάθειές του να προωθήσουν τις πισσούχες άµµους «θα ερχόταν σε αντίθεση µε τις αρχές της κυβέρνησης του Οµπάµα σχετικά µε το πρόγραµµα δράσης για το κλίµα και θα εκπροσωπούσε µια κοντόφθαλµη έκφραση των οικονοµικών συµφερόντων των Ηνωµένων Πολιτειών». Υπάρχει ισχυρή αντίθεση στο Κογκρέσο και από τις δύο εκπροσωπούµενες πλευρές εναντίον της χορήγησης στην κυβέρνηση του Οµπάµα της απαραίτητης εξουσίας για την σύναψη αυτής της συµφωνίας. Η TTIP δεν αποτελεί ως εκ τούτου µια ήδη επιτευχθείσα συµφωνία. Έµπειροι διαπραγµατευτές στον τοµέα του εµπορίου αµφισβητούν την επιτευξιµότητα της ατζέντας της TTIP, η οποία καλύπτει ένα ιδιαίτερα ευρύ πεδίο. Το βεβιασµένο χρονοδιάγραµµα το οποίο έχει καθοριστεί επίσηµα από τους πολιτικούς αγνοώντας την πείρα των διαπραγµατευτών στον τοµέα του εµπορίου έχει ήδη αρχίσει να αποκαλύπτει την πραγµατική του πλευρά δηλαδή ότι είναι µη ρεαλιστικό. Πως µπορεί κάτι το οποίο έχει τόσες πολλές επιπτώσεις να αποτελέσει αντικείµενο τόσο σύντοµων διαπραγµατεύσεων; Η ατζέντα της TTIP, όπως προωθείται από την Επιτροπή της ΕΕ, δεν εκπροσωπεί το είδος διατλαντικής συµφωνίας την οποία υποστηρίζουµε εµείς οι Πράσινοι. Δεν επιθυµούµε µια Διατλαντική συµφωνία, η οποία αναπόφευκτα θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στα πρότυπα που θέτουµε εµείς οι Πράσινοι στην ΕΕ. Επιθυµούµε να προωθήσουµε µια Διατλαντική Συνεργασία ως πλήρες τµήµα µιας παγκόσµιας πολυµερούς συνεργασίας, η οποία να υποστηρίζει ένα παγκόσµιο πράσινο νέο σχέδιο (Green New Deal), προσανατολίζοντας τις προσπάθειες προς µια βιώσιµη, χαµηλού άνθρακα οικονοµία, προς την κοινωνική δικαιοσύνη, την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και την υπερκατανάλωση των πόρων. Η εναρµόνιση των διατλαντικών προτύπων µε τα παραπάνω θα ήταν σίγουρα ιδιαίτερα ωφέλιµη. Η υποστήριξη της «Απαίτησης για το Εναλλακτικό Εµπόριο» θα µπορούσε να αποτελέσει µια πολλά υποσχόµενη κοινή στρατηγική. Η συνεργασία για την µείωση των επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιµα θα ήταν εξαιρετική κίνηση. Αλλά η ατζέντα της TTIP δεν προχωράει προς αυτήν την κατεύθυνση και αντιπροσωπεύει πάρα πολλούς κινδύνους και απειλές για να την αποδεχθούµε. Οι Πράσινοι έχουν, ως εκ τούτου, αντίθετη θέση όσον αφορά την TTIP. Αυτή η θέση έχει εκφραστεί από τις προηγούµενες αποφάσεις µας: «θα κινητοποιηθούµε κατά κάθε εµπορικής συµφωνίας, η οποία δεν καλύπτει τις βασικές µας αρχές, και ως εκ τούτου είµαστε σε αντίθεση µε την TTIP στη σηµερινή της µορφή». Πράσινη Εκλογική Επιτροπή / 22 του Φλεβάρη, 2014 / σελίδα 8

9 Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) = Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εµπορίου και Επενδύσεων ή Διατλαντική Εταιρική Σχέση Trans-Pacific Partnership (TPP) = Εταιρική Σχέση του Ειρηνικού gross domestic product (GDP) = Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) Public Citizen s Global Trade Watch = οµάδα προστασίας των καταναλωτών, ειδικό τµήµα της Ένωσης Καταναλωτών Public Citizen European Trade Union Council (ETUC) = Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Συνδικάτων Εµπορίου Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) = Εµπορική Συµφωνία Καταπολέµησης της Παραποίησης Investor-to-state dispute settlement (ISDS) = Μηχανισµός διαιτησίας Επίλυσης Διαφορών µεταξύ Επενδυτών και Κρατών. Regulatory Cooperation Council (RCC) = Ρυθµιστικό Συµβούλιο Συνεργασίας Transatlantic Business Council (TABC) = Διατλαντικό Επιχειρηµατικό Συµβούλιο Transatlantic Consumer Dialogue (TACD) = Διατλαντικός Διάλογος Καταναλωτών World Trade Organization (WTO) = Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου (ΠΟΕ) General Agreement on Trade in Services (GATS) = Γενική Συµφωνία για το Εµπόριο στις Υπηρεσίες Canada EU Trade Agreement (CETA) = Εµπορική Συµφωνία Καναδά-ΕΕ Πράσινη Εκλογική Επιτροπή / 22 του Φλεβάρη, 2014 / σελίδα 9

H παγκοσµιοποίηση στην υπηρεσία όλων µας

H παγκοσµιοποίηση στην υπηρεσία όλων µας Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση Τύπου και Επικοινωνίας Το κείµενο ολοκληρώθηκε τον εκέµβριο του 2002 Ευρώπη σε εξέλιξη H παγκοσµιοποίηση στην υπηρεσία όλων µας Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το παγκόσµιο εµπόριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΖΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΨΗΦΙΖΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014. http://www.ecogreens2014.gr

ΑΛΛΑΖΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΨΗΦΙΖΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014. http://www.ecogreens2014.gr ΑΛΛΑΖΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΨΗΦΙΖΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 1 κοινο μανιφεστο 2014 http://www.ecogreens2014.gr περιεχομενα Εισαγωγη Διακηρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΖΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΨΗΦΙΖΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΛΛΑΖΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΨΗΦΙΖΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΨΗΦΙΖΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 1 περιεχομενα Εισαγωγη Διακηρυξη των Οικολογων Πρασινων για τις ευρωεκλογές

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου. σχετικά με τη γεωργία της ΕΕ και το διεθνές εμπόριο (2010/2110 (INI)) Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Έγγραφο συνόδου. σχετικά με τη γεωργία της ΕΕ και το διεθνές εμπόριο (2010/2110 (INI)) Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 8.2.2011 A7-0030/2011 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη γεωργία της ΕΕ και το διεθνές εμπόριο (2010/2110 (INI)) Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

Εμπόριο: βασική πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης για την ΕΕ

Εμπόριο: βασική πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης για την ΕΕ Εμπόριο: βασική πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης για την ΕΕ Συνεισφορά της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 7ης-8ης Φεβρουαρίου 2013 ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 366 τελικό ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Προώθηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την εταιρικήκοινωνικήευθύνη. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. νταγωνισµός), οι εν λόγω Συµφωνίες έχουν το πλεονέκτηµα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. νταγωνισµός), οι εν λόγω Συµφωνίες έχουν το πλεονέκτηµα ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - µελών της, αφενός, και της Δηµοκρατίας της Κορέας, αφετέρου, µετά των Παραρτηµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο ΛΕΥΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο ΛΕΥΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 12.1. COM (1999) 719 Σχέδιο ΛΕΥΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση. (υποβλήθηκε από την Επιτροπή)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση. (υποβλήθηκε από την Επιτροπή) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.10.2001 COM(2001) 531 τελικό ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση (υποβλήθηκε από την Επιτροπή) ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT)

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT) Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT) ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ (Α.Μ.: 7950) ΞΑΝΘΙΠΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 10.1.2007 COM(2007) 1 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ {SEC(2007)

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά µε το ιεθνές εµπόριο και το ιαδίκτυο (2008/2204(INI))

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά µε το ιεθνές εµπόριο και το ιαδίκτυο (2008/2204(INI)) P6_TA(2009)0049 ιεθνές εµπόριο και ιαδίκτυο Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά µε το ιεθνές εµπόριο και το ιαδίκτυο (2008/2204(INI)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΝΤΟΧΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΧΟΝΓΚ- ΚΟΝΓΚ

Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΝΤΟΧΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΧΟΝΓΚ- ΚΟΝΓΚ 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΝΤΟΧΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΧΟΝΓΚ- ΚΟΝΓΚ Επιµέλεια : Χαράλαµπος Τσαρδανίδης, ιευθυντής του Ινστιτούτου ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Η άσκηση δηµόσιας πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Ενωσιακό Σύστηµα: το παράδειγµα της απελευθέρωσης της ενέργειας και η στάση της Ελλάδας.

Η άσκηση δηµόσιας πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Ενωσιακό Σύστηµα: το παράδειγµα της απελευθέρωσης της ενέργειας και η στάση της Ελλάδας. Η άσκηση δηµόσιας πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Ενωσιακό Σύστηµα: το παράδειγµα της απελευθέρωσης της ενέργειας και η στάση της Ελλάδας. Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Η κλιµάκωση των διαιρέσεων στην Ευρώπη και η ανάγκη για ριζοσπαστικές εναλλακτικές προτάσεις

Η κλιµάκωση των διαιρέσεων στην Ευρώπη και η ανάγκη για ριζοσπαστικές εναλλακτικές προτάσεις Ευρωπαίοι Οικονοµολόγοι για την Εναλλακτική Οικονοµική Πολιτική στην Ευρώπη - EuroMemo Group Η κλιµάκωση των διαιρέσεων στην Ευρώπη και η ανάγκη για ριζοσπαστικές εναλλακτικές προτάσεις Υπόµνηµα 2014 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις. Μια νέα βιομηχανική επανάσταση Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

Επιχειρήσεις. Μια νέα βιομηχανική επανάσταση Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Επιχειρήσεις Μια νέα βιομηχανική επανάσταση «Η Ευρώπη πρέπει να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών της στην ικανότητά της να δημιουργεί, να προωθεί νέα σχέδια, να καινοτομεί

Διαβάστε περισσότερα

XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995. εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995»

XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995. εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995» Ευρωπαϊκή Επιτροπή XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995 εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995» Βρυξέλλες Λουξεμβούργο 1996 Δελτίο βιβλιογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ και 2006/32/EΚ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ και 2006/32/EΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.6.2011 COM(2011) 370 τελικό 2011/0172 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Περιβάλλον Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γιατί χρειαζόμαστε μια πολιτική για το περιβάλλον;...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020»

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» 1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την έκδοση Γνώµης Πρωτοβουλίας µε τίτλο «Ευρώπη 2020 Η νέα Στρατηγική της Λισσαβόνας»µε

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ηµέρα των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες 2001

Ευρωπαϊκή Ηµέρα των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες 2001 Greek Συνέδριο, Βρυξέλλες, 3 εκεµβρίου 2001 ιακρίσεις λόγω Σχεδιασµού ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...2 Η έννοια του σχεδιασµού για όλους...4 Το ζήτηµα των ιακρίσεων λόγω σχεδιασµού...5 Ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Υπό των φοιτητών: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΦΤΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά κείµενα. Η Ευρώπη σε. του Pascal Fontaine. Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκά κείµενα. Η Ευρώπη σε. του Pascal Fontaine. Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκά κείµενα Η Ευρώπη σε 12 µαθήµατα του Pascal Fontaine Ευρωπαϊκή Ένωση Το παρόν φυλλάδιο εκδίδεται σε όλες τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά, δανικά, ελληνικά,

Διαβάστε περισσότερα

Η «Διατλαντική Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών» (ΤΤΙΡ) μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ

Η «Διατλαντική Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών» (ΤΤΙΡ) μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ Η «Διατλαντική Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών» (ΤΤΙΡ) μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ 1. Εισαγωγή Γιάννης Τόλιος διδάκτωρ οικονομικών επιστημών Ως το τέλος Ιουνίου 14 και επί ελληνικής προεδρίας, πρόκειται να συζητηθεί στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 98/34/EK: ένα µέσο συνεργασίας µεταξύ των θεσµικών οργάνων και των επιχειρήσεων για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς

ΟΔΗΓΙΑ 98/34/EK: ένα µέσο συνεργασίας µεταξύ των θεσµικών οργάνων και των επιχειρήσεων για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς Επιχειρήσεις και Βιοµηχανία ΟΔΗΓΙΑ 98/34/EK: ένα µέσο συνεργασίας µεταξύ των θεσµικών οργάνων και των επιχειρήσεων για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς Οδηγός της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα