Εγκεκριμένο έγγραφο διατύπωσης θέσεως

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγκεκριμένο έγγραφο διατύπωσης θέσεως"

Transcript

1 Εγκεκριμένο έγγραφο διατύπωσης θέσεως ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ (TTIP) ΠΟΛΛΕΣ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ, ΟΧΙ ΝΑ ΕΥΝΟΕΙ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ διαπραγµατεύονται επί του παρόντος µια εµπορική συµφωνία, η οποία λέγεται ότι, εφόσον ολοκληρωθεί, «δεν θα έχει όµοιό της στην ιστορία». Αυτή είναι η TTIP, δηλαδή η Transatlantic Trade and Investment Partnership (Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εµπορίου και Επενδύσεων). Η εν λόγω συνθήκη προχωράει τα πράγµατα πολύ περισσότερο από µια απλή εµπορική συµφωνία. Η TTIP στη σηµερινή της µορφή, θα είχε ένα ευρύ πεδίο εφαρµογής καθώς και µη αναστρέψιµες επιπτώσεις σε πολλές πτυχές της καθηµερινής µας ζωής, και ειδικότερα στους τοµείς της υγείας, των τροφίµων, της εργασίας, της ασφάλειας των προϊόντων, του περιβάλλοντος, των κοινωνικών προτύπων καθώς και των προτύπων που αφορούν τα προσωπικά δεδοµένα. Θα µπορούσε ακόµη να αλλάξει θεµελιωδώς τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιούµε τα δηµοκρατικά θεσµικά όργανα για να θεσπίσουµε κανόνες σε όλους τους ανωτέρω τοµείς, υπονοµεύοντας µε τον τρόπο αυτό τις επιλογές και τα αιτήµατα των πολιτών. Όµως, οι διαπραγµατευτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν δίνουν καµία πληροφορία στους πολίτες σχετικά µε την διάσταση αυτών των διαπραγµατεύσεων καθώς και για τους πιθανούς και πολύ πραγµατικούς κινδύνους για τα συµφέροντα και τις ελευθερίες των πολιτών. Μέχρι τώρα έχουν αγνοηθεί όλα τα αιτήµατα για πλήρη διαφάνεια. Μόνο οµάδες συµφερόντων από τη βιοµηχανία έχουν προνοµιούχα πρόσβαση. Για το λόγο αυτό, εµείς οι Ευρωπαίοι Πράσινοι, θέτουµε υπό αµφισβήτηση τη νοµιµότητα και το περιεχόµενο των εν λόγω διαπραγµατεύσεων, παρά το γεγονός ότι είµαστε σαφώς υπέρ µιας διευρυµένης υπερατλαντικής συνεργασίας σε αµοιβαία επωφελείς τοµείς, κυρίως για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και της προστασίας του περιβάλλοντος, και της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Η Επιτροπή της ΕΕ προέβλεπε καταρχάς, να περατώσει τις διαδικασίες για την συµφωνία πριν το τέλος του Από την πλευρά των ΗΠΑ η κυβέρνηση θα χρειαζόταν µια ειδική εξουσιοδότηση (trade promotion authority), που θα καθιστούσε δυνατή µια απλή έγκριση ή απόρριψη στο Κογκρέσο, το οποίο µέχρι τώρα απορρίπτεται από το νοµοθέτη. Για αυτόν κυρίως το λόγο το, µε πρωτοφανή ταχύτητα για εµπορικές διαπραγµατεύσεις χρονοδιάγραµµα, τόσο της κυβέρνησης των ΗΠΑ όσο και της Επιτροπής της ΕΕ για την περάτωση της εν λόγω συµφωνίας, δεν είναι καθόλου ρεαλιστικό. Ταυτόχρονα, οι ΗΠΑ διεξάγουν ξεχωριστές εµπορικές διαπραγµατεύσεις, αλλά αντίστοιχου χαρακτήρα, µε µια οµάδα χωρών του Ειρηνικού Ωκεανού, στο πλαίσιο της Εταιρικής Σχέσης του Ειρηνικού (Σύµφωνο Συνεργασίας χωρών των δύο πλευρών του Ειρηνικού - TPP). Πράσινη Εκλογική Επιτροπή / 22 του Φλεβάρη, 2014 / σελίδα 1

2 ΜΗ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ Ένα κοινό επιχείρηµα για τις συµφωνίες «ελεύθερου εµπορίου» είναι ότι µειώνουν τους δασµούς, αυξάνοντας µε τον τρόπο αυτό το εµπόριο, επιτρέποντας την πρόσβαση σε φτηνότερες εισαγωγές και δηµιουργώντας µε τον τρόπο αυτό ευρύτερα οφέλη για την οικονοµία, τα οποία σαφώς αντισταθµίζουν τις αρνητικές πτυχές. Αλλά οι δασµοί µεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ είναι ήδη σηµαντικά χαµηλοί 3% κατά µέσο όρο. Οι υπάλληλοι, οι οποίοι υπερασπίζονται και προωθούν την TTIP, επικεντρώνουν ως εκ τούτου τις θετικές οικονοµικές προβλέψεις τους στην «εξάλειψη, µείωση ή πρόληψη περιττών ρυθµίσεων «πέραν των συνόρων»», δηλαδή των αποκαλούµενων αδικαιολόγητων µη δασµολογικών φραγµών. Αισιόδοξες µελέτες εκφράζουν την άποψη ότι η TTIP µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα µια αύξηση 0,5-1% στο ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν). Πέρα από το γεγονός ότι αυτός ο τρόπος σκέψης είναι ένας από τους λόγους που οδήγησαν την Ευρώπη στη σηµερινή κρίση, οι εν λόγω προβλέψεις είναι ιδιαίτερα υψηλές, και δεν αναφέρουν ότι όλη αυτή η σειρά των πλεονεκτηµάτων προβλέπεται να επιτευχθεί έως το Αυτό σηµαίνει ότι τα βραχυπρόθεσµα οφέλη είναι µάλλον απίθανο να υπερβούν τις αρνητικές επιπτώσεις της συµφωνίας που αυτή θα επιφέρει στους τοµείς της υγείας, της κοινωνικής προστασίας, του περιβάλλοντος και της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων. Σύµφωνα µε µια µελέτη η οποία έγινε από το Public Citizen s Global Trade Watch, (οµάδα προστασίας των καταναλωτών, ειδικό τµήµα της Ένωσης Καταναλωτών Public Citizen), τα πλεονεκτήµατα της συνθήκης θα ήταν λιγότερο από 40 ευρώ ανά οικογένεια και ανά έτος. Και αυτό δεν λαµβάνει υπόψη τις πρόσθετες δαπάνες που συνδέονται µε µειωµένες εγγυήσεις στον τοµέα της υγείας, του δηµοσιονοµικού τοµέα, του περιβάλλοντος και άλλων ρυθµίσεων δηµόσιου ενδιαφέροντος. Ο Tom Jenkins από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Συνδικάτων Εµπορίου εξέφρασε τις αµφιβολίες του σε σχέση µε την αύξηση του αριθµού θέσεων απασχόλησης που υπόσχεται η TTIP: «δεν είναι σαφές κατά πόσον οι εν λόγω θέσεις απασχόλησης θα προέλθουν από την ΕΕ καθώς και ποιες χώρες της θα επωφεληθούν στο τέλος». Ένα µέρος από το υποσχόµενο δυναµικό ανάπτυξης τεκµαίρεται ότι προέρχεται από την αυξηµένη ικανότητα των διατλαντικών εταίρων να επιβάλλουν κοινά συµφωνηθέντα πρότυπα σε τρίτους εταίρους σε όλο τον κόσµο. Όµως, µια στρατηγική του τύπου, «η Δύση υπαγορεύει την θέλησή της στον υπόλοιπο κόσµο», δεν θα ήταν µόνο µια πολιτικά ιδιαίτερα επικίνδυνη παρέκκλιση από την πολυµερή εµπορική ατζέντα υπέρ της οποίας τάσσονται οι Πράσινοι, αλλά επίσης θα είχε απρόβλεπτες οικονοµικές συνέπειες. Οι Πράσινοι απαιτούν µια ρεαλιστική οικονοµική ανάλυση που θα περιλαµβάνει µια αξιολόγηση των επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώµατα, στο περιβάλλον, αλλά επίσης και αξιολόγηση των επιπτώσεων σε παγκόσµιο επίπεδο. ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η έλλειψη διαφάνειας, η οποία χαρακτηρίζει τις διαπραγµατεύσεις TTIP, δεν αποτελεί µόνο ένα ανησυχητικό µήνυµα, αλλά αντιπροσωπεύει επίσης µια προσβολή των δικαιωµάτων των πολιτών όσον αφορά τη δυνατότητα να είναι ενηµερωµένοι για τις διαπραγµατεύσεις που πραγµατοποιούνται εξ ονόµατός των. Η εντολή διαπραγµάτευσης που χορηγήθηκε από το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή εξακολουθεί να έχει τον χαρακτήρα του απόρρητου εγγράφου. Ακόµη και οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίοι διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στις εµπορικές σχέσεις της Ευρώπης, αφού το ΕΚ µπορεί να προβάλλει θέµα αρνησικυρίας (veto) σε εµπορικές συµφωνίες, όπως το έπραξε για τη Πράσινη Εκλογική Επιτροπή / 22 του Φλεβάρη, 2014 / σελίδα 2

3 συµφωνία ACTA (Εµπορική Συµφωνία Καταπολέµησης της Παραποίησης), έχουν µόνο περιορισµένη πρόσβαση στα κείµενα διαπραγµατεύσεων. Η Επιτροπή της ΕΕ ισχυρίζεται ότι επιδεικνύει µεγαλύτερη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τον φάκελο της TTIP απ' ότι έχει πράξει σε προηγούµενες εµπορικές διαπραγµατεύσεις, όµως τα µέλη ενός συµβουλευτικού σώµατος, το οποίο περιλαµβάνει εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, δεν έχουν πρόσβαση στα κείµενα των διαπραγµατεύσεων. Οι πολίτες, αντί για διαφάνεια, υπόκεινται σε προπαγάνδα για ένα υποτιθέµενο όφελος 500 ευρώ ανά οικογένεια. Υποπτευόµαστε ότι η οργάνωση µιας δηµόσιας διαβούλευσης σχετικά µε την διάταξη της προστασίας των επενδυτών για τις επιχειρήσεις αποτελεί µάλλον ένα προπέτασµα καπνού που αποσκοπεί να κρατήσει το εν λόγω ζήτηµα εκτός ηµερήσιας διάταξης µέχρι τις ευρωπαϊκές εκλογές στα τέλη Μαΐου Αυτό το µυστικό αποτελεί προσβολή στις αξίες της δηµοκρατίας. Δεν είναι λογικό ούτε οι πολίτες αλλά ούτε και οι εκπρόσωποί τους να µη µπορούν να έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητες διαπραγµατεύσεις που αφορούν κανονιστικά θέµατα µε τόσο µεγάλη επίδραση στην καθηµερινή ζωή τους. Η εν λόγω κατάσταση αντιπροσωπεύει µια συµπαιγνία της γραφειοκρατικής εξουσίας µε οµάδες ειδικών συµφερόντων, οι οποίες έχουν προνοµιούχα πρόσβαση, µέσω περίπου 600 εκπροσώπων οµάδων συµφερόντων (λοµπίστες). Οι Πράσινοι επιµένουν στην πλήρη διαφάνεια και τίποτα λιγότερο. Η εντολή διαπραγµατεύσεων και τα κείµενα διαπραγµατεύσεων κάθε γύρου θα πρέπει να δηµοσιοποιούνται, ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή µιας δηµόσιας και διαφανούς συζήτησης η οποία θα µπορεί να οργανώνεται ανά τακτικά διαστήµατα. Εν κατακλείδι, διακυβεύονται πρότυπα και κανόνες που έχουν εγκριθεί δηµοκρατικά. Οι Πράσινοι επίσης αντιτίθενται σθεναρά στο να συµπεριληφθεί ο µηχανισµός διαιτησίας Επίλυσης Διαφορών µεταξύ Επενδυτών και Κρατών (ISDS) στην συµφωνία TTIP. Η εν λόγω ρύθµιση θα επιτρέπει σε ξένους επενδυτές να αποφεύγουν τα εθνικά δικαστήρια και να απευθύνουν τις καταγγελίες τους στα διεθνή δικαστήρια διαιτησίας, των οποίων η σύνθεση συχνά αποτελείται από νοµικούς επιχειρήσεων. Γιατί να χορηγηθούν παρόµοια νοµικά προνόµια σε διεθνείς επενδυτές τη στιγµή που διαθέτουµε ιδιαίτερα εξελιγµένα δικαστικά συστήµατα; Το όλο θέµα αφορά την δύναµη των επιχειρήσεων. Εάν ένα διαιτητικό δικαστήριο κατέληγε στο συµπέρασµα ότι οι δηµοκρατικές πολιτικές θα µπορούσαν να περιορίσουν τα κέρδη που προβλέπονται από έναν επενδυτή, τότε το εν λόγω δικαστήριο θα µπορούσε να υποχρεώσει µια κυβέρνηση να καταβάλει δισεκατοµµύρια ευρώ σε αποζηµιώσεις. Αυτό θα περιόριζε µε καταστροφικό τρόπο την δηµοκρατική ελευθερία όσον αφορά τη δυνατότητα νοµοθεσίας σε ζητήµατα που αφορούν το περιβάλλον, την υγεία, τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα και άλλους τοµείς. Παρόµοιες «οµάδες εµπειρογνωµόνων» υφίστανται ήδη. Η Εµπορική Συµφωνία ΕΕ-Καναδά και η Συµφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών µεταξύ της Ένωσης και της Σιγκαπούρης περιλαµβάνουν και οι δύο έναν µηχανισµό διευθέτησης των διαφορών µεταξύ των επενδυτών και του κράτους. Εννέα κράτη µέλη της Ένωσης έχουν ενσωµατώσει τον εν λόγω µηχανισµό στις εµπορικές τους συµφωνίες µε τις Ηνωµένες Πολιτείες. Αλλά, εάν ενσωµατωθεί και στην Διατλαντική Εταιρική Σχέση, ο εν λόγω µηχανισµός θα µπορούσε να έχει πολύ µεγαλύτερες επιπτώσεις. Και όλα αυτά δεν αποτελούν εξεζητηµένες θεωρίες. Η πολιτική της ενεργειακής στροφής της Γερµανίας αποτέλεσε αντικείµενο προσφυγής και ζητήθηκαν 3,6 δισεκατοµµύρια ευρώ ως αντιστάθµισµα, ποσόν το οποίο ζητείται να καταβληθεί από τους φορολογουµένους. Η εταιρία Big Tobacco µήνυσε την Αυστραλία και άλλες χώρες σχετικά µε τη νοµοθεσία στον τοµέα της υγείας. Μια εταιρία πετρελαίου των ΗΠΑ µήνυσε τον Καναδά για ποσό που υπερβαίνει τα 250 εκατοµµύρια δολάρια λόγω της επιβολής ενός µορατόριουµ στον τοµέα της υδραυλικής ρωγµάτωσης. Χώρες έχουν µηνυθεί για την Πράσινη Εκλογική Επιτροπή / 22 του Φλεβάρη, 2014 / σελίδα 3

4 εισαγωγή ενός κατώτατου επιπέδου µισθού. Η αρνητική επίπτωση στη νοµοθεσία είναι προφανής. Σκεφτείτε: 3300 εταιρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν τον εν λόγω µηχανισµό χάρη στην ύπαρξη αµερικανικών θυγατρικών εταιριών ώστε να απειλήσουν ή να προσφύγουν κατά της αµερικανικής νοµοθεσίας, ενώ ευρωπαϊκές θυγατρικές από αµερικανικές εταιρίες θα µπορούσαν να πράξουν το ίδιο κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών µελών της ή ακόµη και κατά των εθνικών νοµοθεσιών! Οι Πράσινοι αποστέλλουν ένα πολύ σαφές µήνυµα: Όχι στο ISDS! Η δηµοκρατική νοµοθετική εξουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που της επιτρέπει να νοµοθετεί σε ένα ευρύ φάσµα τοµέων, θα µπορούσε να υπονοµευθεί περαιτέρω από µια από τις ιδέες που προωθούνται από τον Επίτροπο για θέµατα εµπορίου κ. De Gucht, δηλαδή τη θέσπιση ενός Ρυθµιστικού Συµβουλίου Συνεργασίας (Regulatory Cooperation Council -RCC) µεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η βασική έννοια είναι απλή. Πριν την εκπόνηση µιας νέας νοµοθεσίας στον τοµέα του περιβάλλοντος, των καταναλωτών, των εργασιακών δικαιωµάτων, της γεωργίας, κλπ., ένας διµερής µηχανισµός που θα αποτελείται από διοικητικούς υπαλλήλους και εκπροσώπους των επιχειρήσεων από τις ΗΠΑ και την ΕΕ θα έχει µια πρώτη δυνατότητα να «αναλύσει» πιθανές επιπτώσεις παρόµοιας νοµοθεσίας σε θεσµοθετηµένα συµφέροντα των επιχειρήσεων. Τα συµφέροντα των οµάδων άσκησης πίεσης από τις επιχειρήσεις θα µπορέσουν ως εκ τούτου να συντονίσουν τις προσπάθειές τους για να εξασθενίσουν ή να εµποδίσουν νοµοθετικές προσπάθειες πριν ακόµα αυτές ξεκινήσουν. Οι νοµοθέτες θα πρέπει να δικαιολογήσουν τις προθέσεις τους σε ένα ανώτερο δικαστήριο του διατλαντικού κόσµου των επιχειρήσεων. Στην πράξη, η δηµοκρατική λήψη αποφάσεων θα υπόκειται σε ένα περίπλοκο σύστηµα, το οποίο θα αποτελείται από γραφειοκράτες και βιοµηχάνους. Μια παρόµοια επίθεση κατά της δηµοκρατίας είναι απλά τελείως απαράδεκτη για την Οµάδα των Πρασίνων. Οι Πράσινοι απορρίπτουν τις προτάσεις που αποσκοπούν στην αύξηση των εξουσιών των οµάδων άσκησης πίεσης που εκπροσωπούν τις επιχειρήσεις (lobby groups). Η ΕΞΑΣΘΕΝΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Ο Stuart Eizenstat, από την οµάδα συµφερόντων TABC (Διατλαντικό Επιχειρηµατικό Συµβούλιο), αποκάλυψε δηµόσια τους στόχους των διαπραγµατεύσεων σχετικά µε την Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εµπορίου και Επενδύσεων. Τέτοιου είδους στόχοι θα πρέπει να παρακινήσουν όλες τις ευρωπαϊκές και αµερικανικές ενώσεις υπεράσπισης των καταναλωτών να κινητοποιηθούν για να θέσουν ένα τέλος στην εν λόγω συµµαχία των οµάδων συµφερόντων. Δήλωσε: «Οι προδιαγραφές στην Ευρώπη έχουν διαφορετικό επίπεδο και θεωρώ ότι τα πρότυπα της ΕΕ έχουν αδικαιολόγητα υψηλό επίπεδο χωρίς να βασίζονται σε επιστηµονική βάση.... Τρόφιµα τα οποία είναι καλά για µια Αµερικανική οικογένεια θα πρέπει επίσης να είναι και για τους Ευρωπαίους». Πολλές οµάδες επιχειρήσεων δήλωσαν µε σαφή τρόπο την πρόθεσή τους να χρησιµοποιήσουν την Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εµπορίου και Επενδύσεων για να αποφύγουν την αρχή της πρόληψης που καθοδηγεί την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία στον τοµέα του περιβάλλοντος. Σχεδόν κάθε οµάδα συµφερόντων του τοµέα της βιοµηχανίας έχει πρακτικά τις δικές της απαιτήσεις προκειµένου να καταστήσουν τα νέα διατλαντικά πρότυπα, που διαπραγµατεύονται επί του παρόντος, πιο ευνοϊκά προς τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις του τοµέα των χηµικών προϊόντων επιθυµούν να υπονοµεύσουν τον κανονισµό REACH, αυτή την καινοτόµα νοµοθετική πράξη σχετικά µε την αξιολόγηση και τον περιορισµό των χηµικών προϊόντων. Οι βιοµηχανικές οµάδες επιθυµούν η TTIP να προκαταλάβει τη νοµοθεσία στον τοµέα των ζιζανιοκτόνων ή την εθνική νοµοθεσία περί Πράσινη Εκλογική Επιτροπή / 22 του Φλεβάρη, 2014 / σελίδα 4

5 υδραυλικής ρωγµάτωσης. Άλλες οµάδες συµφερόντων επιθυµούν να επανεισαγάγουν την ACTA µε πλάγιο τρόπο. Η βιοµηχανία των προϊόντων προσωπικής φροντίδας επιθυµεί να άρει τους ελέγχους στα προϊόντα καλλυντικών και προσωπικής φροντίδας. Η αγροβιοµηχανία των ΗΠΑ είναι ιδιαίτερα επιθετική όσον αφορά τις προσπάθειές της να πετύχει το στόχο τον οποίο αποζητεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα: να παρακάµψει τις προδιαγραφές προστασίας των καταναλωτών της ΕΕ σε ό,τι αφορά τόσο τους γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς όσο και τα βοοειδή, τους χοίρους και τα κοτόπουλα των ΗΠΑ. Αφετέρου, υπάρχουν επίσης παραδείγµατα από επιχειρηµατικά συµφέροντα της ΕΕ τα οποία επιθυµούν να απαλλαγούν από τα υψηλότερα πρότυπα των ΗΠΑ µέσω της TTIP, παραδείγµατος χάριν, σε ό,τι αφορά τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, όπου τα ευρωπαϊκά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα επιθυµούν να υπάρξει µείωση των προτύπων που καθορίζονται από τον αµερικανικό νόµο που αποκαλείται Dodd-Franks. Η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποστήριξε επανειληµµένα ότι δεν θα διαπραγµατευθεί τη αποδυνάµωση των προτύπων της ΕΕ. Αλλά, η «αµοιβαία αναγνώριση» προδιαγραφών διαφορετικής ποιότητας και άλλων στρατηγικών µπορεί να έχουν το ίδιο αποτέλεσµα, ακόµη και χωρίς την τυπική αλλαγή της νοµοθεσίας της ΕΕ. Στη βάση της «αµοιβαίας αναγνώρισης», οι υπερεθνικές εταιρίες θα µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν τις θυγατρικές τους στην άλλη ήπειρο για να επωφεληθούν από ρυθµιστικές διαφοροποιήσεις. Με τον τρόπο αυτό το δικαίωµα ρύθµισης θα είχε χάσει το περιεχόµενό του. Υπάρχουν βέβαια προδιαγραφές οι οποίες θα µπορούσαν να εναρµονιστούν. Η έγκριση κοινών προτύπων που θα εφαρµόζονται σε τεχνολογίες που επιτρέπουν την ηλεκτρονική κινητικότητα (e-mobility), παραδείγµατος χάριν θα ήταν προς όφελος της προώθησης και της ενίσχυσης του τοµέα αυτού. Τουλάχιστον, ορισµένες από αυτές τις τεχνικές προδιαγραφές θα µπορούσαν επίσης να συµφωνηθούν σε άλλα διεθνή πλαίσια. Όµως, η υπεράσπιση του δικαίου και η ευθύνη καθορισµού προτύπων σύµφωνα µε τις επιλογές των πολιτών, τα οποία έχουν και δηµοκρατική νοµιµότητα, προϋποθέτει ότι κάθε «ισοτιµία» θα εφαρµόζεται µόνο σε πρότυπα τα οποία έχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας. Σε ό,τι αφορά τα πρότυπα, θα πρέπει να σηµειωθεί τι παραλείπεται από την TTIP: η ενίσχυση τεχνολογιών οι οποίες βοηθούν την µετατροπή και µετάβαση προς βιώσιµες, χαµηλού άνθρακα, οικονοµίες δεν αποτελούν ένα ρητό στόχο, ούτε η περικοπή ή η σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιµα. Η TTIP δεν εξετάζει καν, παραδείγµατος χάριν, την δυνατότητα συµφωνίας σε διαφορετικούς εµπορικούς κανόνες για προϊόντα τα οποία παράγονται µε άλλα επίπεδα έντασης άνθρακα ή διαφορετικά επίπεδα προστασίας των εργαζοµένων. Η TTIP θα µπορούσε να βλάψει την οικολογική µετάβαση αφού η άρση των µη δασµολογικών εµποδίων θα µπορούσε, για παράδειγµα, να εµποδίσει την εφαρµογή όλων των προτύπων οικολογικού σχεδιασµού. Οι Πράσινοι κρούουν τον κώδωνα κινδύνου και προειδοποιούν ότι οι αγρότες της ΕΕ και οι καταναλωτές θα βγουν χαµένοι από τις κακές συµβιβαστικές λύσεις. Η αρχή της πρόληψης αποτελεί γεγονός µη διαπραγµατεύσιµο. Ζητούµε η Επιτροπή της ΕΕ να υπερασπιστεί τους αυστηρότερους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραδείγµατος χάριν, για αντιβιοτικά που χρησιµοποιούνται στην κτηνοτροφία, την έγκριση και καλλιέργεια οργανισµών γενετικά τροποποιηµένων, τη σήµανση του κρέατος που προέρχεται από κλωνοποιηµένα ζώα ή την αναγραφή της προέλευσης των τροφίµων στις ετικέτες. Απαιτούµε η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απαγορεύσει τα έργα που αφορούν την υδραυλική ρωγµάτωση και το σχιστολιθικό φυσικό αέριο προκειµένου να προστατευθούν τα περιβαλλοντικά πρότυπα στην Ευρώπη. Αντιµαχόµαστε το «πατεντάρισµα της ζωής», ζητάµε την ελεύθερη ανταλλαγή Πράσινη Εκλογική Επιτροπή / 22 του Φλεβάρη, 2014 / σελίδα 5

6 σπόρων και ζώων και ταυτόχρονα προσπαθούµε να εξασφαλίσουµε τα δικαιώµατα της πνευµατικής ιδιοκτησίας του αγροτικού κόσµου. Οι Ηνωµένες Πολιτείες δεν έχουν κυρώσει έξι από τα οκτώ θεµελιώδη πρότυπα εργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), συµπεριλαµβανοµένης της σύµβασης για την συνδικαλιστική ελευθερία και τη σύµβαση για την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και του δικαιώµατος συλλογικής διαπραγµάτευσης. Η αντζέντα της TTIP δεν δείχνει καµία ιδιαίτερη φιλοδοξία σχετικά. Οι Πράσινοι επιθυµούν να συνεργαστούν µε τα συνδικάτα, όχι µόνο για την υπεράσπιση των προτύπων εργασίας, αλλά επίσης και για τη βελτίωσή τους. Οι Πράσινοι προτίθενται επίσης να αντιταχθούν σε κάθε εξασθένιση των Ευρωπαϊκών προτύπων που έχουν θεσπιστεί για τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας. Για παράδειγµα, η έµµεση ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών στον τοµέα της ύδρευσης, ή ο περιορισµός των δυνατοτήτων πρόκρισης στην ανάθεση δηµόσιων συµβάσεων όταν περιέχονται οικολογικά ή κοινωνικά κριτήρια, είναι απαράδεκτή για µας. Ούτε, βεβαίως, θα πρέπει η TTIP να θέσει σε κίνδυνο κανόνες φιλικούς προς τις ΜΜΕ στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Οι Πράσινοι απορρίπτουν την χειροτέρευση των προδιαγραφών που αφορούν το περιβάλλον, τους καταναλωτές, τη γεωργία, τα τρόφιµα, την υγεία, την εργασία, τον πολιτισµό ή την προστασία των προσωπικών δεδοµένων στο πλαίσιο της TTIP. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ H προστασία της πολιτιστικής εξαίρεσης κατέστησε την οπτικοακουστική βιοµηχανία πυλώνα της Ευρωπαϊκής ταυτότητας, και αυτό θα πρέπει να παραµείνει ως έχει. Το τέλος της πολιτιστικής εξαίρεσης θα µπορούσε ενδεχοµένως να βλάψει την βιοµηχανία του κινηµατογράφου, όπως µείωσε σε µεγάλο βαθµό την ποικιλία και την παραγωγή κινηµατογραφικών έργων στη βιοµηχανία κινηµατογράφου της Νότιας Κορέας κατά τα τελευταία έτη, από τη στιγµή που η αγορά της άνοιξε πλήρως στους επενδυτές του Χόλυγουντ. ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα πρέπει να διαπραγµατευθούν κοινά πρότυπα προστασίας των προσωπικών δεδοµένων, αλλά να το πράξουν εκτός των προτεινόµενων διαπραγµατεύσεων της TTIP, όπως το είχε προτείνει αρχικά ο Διατλαντικός Διάλογος Καταναλωτών (TACD). Επιθυµούµε µια συµφωνία πλαίσιο για την προστασία των δεδοµένων που θα έχει περατωθεί πριν γίνει αποδεκτή µια εµπορική συµφωνία. Υπάρχει ανάγκη να συζητηθούν δηµόσια και µε εµπεριστατωµένο τρόπο τόσο διεθνή όσο και εθνικά πρότυπα προστασίας των δεδοµένων, όπως το απέδειξαν µε σαφή τρόπο οι αποκαλύψεις του Edward Snowden για τις δραστηριότητες της NSA. Η προστασία των δεδοµένων αποτελεί θεµελιώδες δικαίωµα. Επιπλέον, όπως αναγνωρίζεται στη συµφωνία GATS των Υπηρεσιών του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ), η προστασία των προσωπικών δεδοµένων δεν θα πρέπει να θεωρείται ως ένα µη δασµολογικό εµπόδιο για το εµπόριο. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ; Η TTIP θα πρέπει να εξετασθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, αφού θα έχει επιπτώσεις και σε χώρες της Ευρώπης που δεν είναι εντεταγµένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που συνδέονται Πράσινη Εκλογική Επιτροπή / 22 του Φλεβάρη, 2014 / σελίδα 6

7 µε αυτήν µε παλιότερες διµερείς συνθήκες. Οι Πράσινοι τάσσονται ανέκαθεν υπέρ των πολυµερών εµπορικών διαπραγµατεύσεων στο πλαίσιο ενός πιο δηµοκρατικού, υπεύθυνου ΠΟΕ, προκειµένου να επιτευχθούν δίκαιες διεθνείς εµπορικές σχέσεις. Εκτός των άλλων, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η επίδραση σε παγκόσµιο επίπεδο, συνυπολογίζοντας την Εταιρική Σχέση του Ειρηνικού (TPP). Η εν λόγω εταιρική σχέση TPP περιλαµβάνει χώρες που εκπροσωπούν πάνω από το 40% του παγκόσµιου ΑΕΠ. Από κοινού η TPP και η TTIP θα αντιπροσωπεύουν πάνω από το 60% του παγκόσµιου ΑΕΠ. Και οι δύο συµφωνίες εξαιρούν την Κίνα και άλλες σηµαντικές οικονοµίες, πράγµα το οποίο θα µπορούσε να έχει αρνητική επίπτωση στη σχέση αυτών µε τις Ευρωπαϊκές χώρες. Με τις διαπραγµατεύσεις για την Εµπορική Συµφωνία Καναδά-ΕΕ (CETA) που µόλις περατώθηκαν, η TTIP θα ενισχύσει την παγκόσµιο τάση για πολύ ισχυρές διµερείς συµφωνίες στον τοµέα του εµπορίου, για τις οποίες µάλιστα η ΕΕ αποτέλεσε την κινητήρια δύναµη από το 2005, υπονοµεύοντας τον πολυµερή χαρακτήρα του εµπορίου. Αντίστοιχα, οι ΗΠΑ αποφεύγουν τον πολυµερή χαρακτήρα όπου αυτός τους δηµιουργεί προβλήµατα και επιθυµούν τώρα να διαµορφώσουν έναν προνοµιακό χώρο µε την ΕΕ. Πιστεύουµε ότι µεσοπρόθεσµα, αυτό θα µπορούσε ακόµα και να εξασθενήσει τη θέση της ΕΕ στον κόσµο. Δηµιουργώντας τη µεγαλύτερη περιοχή ελεύθερων συναλλαγών στον κόσµο και φέρνοντας την οικονοµική ολοκλήρωση σε ένα τελείως νέο επίπεδο µέσω ρυθµιστικών συγκλίσεων, η TTIP θα µπορούσε να µετατρέψει δραστικά τους σχετικούς παγκόσµιους κανόνες. Θα εξακολουθούσε να συνεχίζει να παρακάµπτει τρόπον τινά τον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου (ΠΟΕ) συνεχίζοντας µια στρατηγική της Δύσης κατά του υπόλοιπου κόσµου, αναγκάζοντας τις φτωχότερες και ασθενέστερες χώρες να εµπορεύονται µε κανόνες που δεν έχουν τρόπο να επηρεάσουν. Επιπλέον, θα µπορούσε να οδηγήσει στη δηµιουργία αντίπαλων οικονοµικών «µπλοκ» απειλώντας την παγκόσµια συνεργασία και εξασθενίζοντας πρωτοβουλίες για να µεταρρυθµιστεί το παγκόσµιο εµπορικό σύστηµα, έτσι ώστε να αντιµετωπίζει καλύτερα τις κοινές παγκόσµιες προκλήσεις, ιδιαίτερα την αλλαγή του κλίµατος και την προστασία του περιβάλλοντος. ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Η συµµαχία η οποία υποστηρίζει την TTIP είναι ιδιαίτερα δυνατή. Αλλά αυτό δεν σηµαίνει σε καµία περίπτωση ότι είναι ανίκητη. Η ACTA νικήθηκε. Εναντίον της Εταιρικής Σχέσης του Ειρηνικού υπάρχει ήδη µια ιδιαίτερα δυνατή αντίδραση. Εµείς οι Πράσινοι θα βοηθήσουµε να δηµιουργηθούν ευρείες συµµαχίες κατά της ατζέντας της TTIP µε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών απ' όλους τους τοµείς, µε συνδικαλιστικές οργανώσεις και, ειδικότερα, µε οµάδες καταναλωτών και υπερασπιστές της δηµοκρατίας. Τα βασικά αιτήµατα είναι η διαφάνεια, η υπεράσπιση της δηµοκρατίας και η διασφάλιση των προτύπων - τα οποία δεν είναι εµπορικά εµπόδια, αλλά το αποτέλεσµα συγκεκριµένων νοµοθετικών επιλογών για την προστασία των συµφερόντων του λαού και του κοινού συµφέροντος. Θα θέσουµε τα θέµατα αυτά κατά τη διάρκεια της εκστρατείας για τις ευρωπαϊκές εκλογές µε έναν σαφή στόχο: την ήττα της TTIP. Οι συµµαχίες µας θα πρέπει να δηµιουργήσουν γέφυρες και πάνω από τον Ατλαντικό. Τον παρελθόντα Ιούνιο, εµείς οι Πράσινοι, ήδη προσεγγίσαµε ΜΚΟ από τις ΗΠΑ καθώς και εµπειρογνώµονες των συνδικάτων για θέµατα εµπορίου προσκαλώντας τους στο Βερολίνο, στις Βρυξέλλες και το Παρίσι, για να µάθουµε ο ένας από τον άλλο. Ο Διατλαντικός Διάλογος των Καταναλωτών είναι ένα χρήσιµο φόρουµ για παρόµοια συνεργασία, όπως είναι επίσης και άλλα δίκτυα της κοινωνίας των πολιτών. Μπορούµε να συνεργαστούµε µε Πράσινη Εκλογική Επιτροπή / 22 του Φλεβάρη, 2014 / σελίδα 7

8 υπερασπιστές των καταναλωτών στις ΗΠΑ, οι οποίοι µέχρι σήµερα κατάφεραν να διατηρήσουν τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες κυρίως εκτός της ατζέντα TTIP, επειδή δεν ήθελαν να υπονοµευθούν οι ρυθµίσεις τους για τις χρηµατοπιστωτικές αγορές. Πρόσφατα, περίπου 200 οµάδες από τις ΗΠΑ και την ΕΕ διαµαρτυρήθηκαν κατά του µηχανισµού διαιτησίας Επίλυσης Διαφορών µεταξύ Επενδυτών και Κρατών (ISDS). Θα πρέπει επίσης να συνάψουµε σχέσεις µε την Συνέλευση των Νοµοθετικών Οργάνων των Πολιτειών των ΗΠΑ, η οποία έχει επίσης εκφραστεί κατά του ISDS. Θα πρέπει να συνεργαστούµε µε µέλη του Κογκρέσου, τα οποία έχουν διαµαρτυρηθεί δηµόσια κατά της άσκησης πίεσης εκ µέρους του εκπροσώπου εµπορίου των ΗΠΑ για την εξασθένιση της οδηγίας της ΕΕ περί της ποιότητας των καυσίµων, προειδοποιώντας τον µε επιστολή τους ότι οι προσπάθειές του να προωθήσουν τις πισσούχες άµµους «θα ερχόταν σε αντίθεση µε τις αρχές της κυβέρνησης του Οµπάµα σχετικά µε το πρόγραµµα δράσης για το κλίµα και θα εκπροσωπούσε µια κοντόφθαλµη έκφραση των οικονοµικών συµφερόντων των Ηνωµένων Πολιτειών». Υπάρχει ισχυρή αντίθεση στο Κογκρέσο και από τις δύο εκπροσωπούµενες πλευρές εναντίον της χορήγησης στην κυβέρνηση του Οµπάµα της απαραίτητης εξουσίας για την σύναψη αυτής της συµφωνίας. Η TTIP δεν αποτελεί ως εκ τούτου µια ήδη επιτευχθείσα συµφωνία. Έµπειροι διαπραγµατευτές στον τοµέα του εµπορίου αµφισβητούν την επιτευξιµότητα της ατζέντας της TTIP, η οποία καλύπτει ένα ιδιαίτερα ευρύ πεδίο. Το βεβιασµένο χρονοδιάγραµµα το οποίο έχει καθοριστεί επίσηµα από τους πολιτικούς αγνοώντας την πείρα των διαπραγµατευτών στον τοµέα του εµπορίου έχει ήδη αρχίσει να αποκαλύπτει την πραγµατική του πλευρά δηλαδή ότι είναι µη ρεαλιστικό. Πως µπορεί κάτι το οποίο έχει τόσες πολλές επιπτώσεις να αποτελέσει αντικείµενο τόσο σύντοµων διαπραγµατεύσεων; Η ατζέντα της TTIP, όπως προωθείται από την Επιτροπή της ΕΕ, δεν εκπροσωπεί το είδος διατλαντικής συµφωνίας την οποία υποστηρίζουµε εµείς οι Πράσινοι. Δεν επιθυµούµε µια Διατλαντική συµφωνία, η οποία αναπόφευκτα θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στα πρότυπα που θέτουµε εµείς οι Πράσινοι στην ΕΕ. Επιθυµούµε να προωθήσουµε µια Διατλαντική Συνεργασία ως πλήρες τµήµα µιας παγκόσµιας πολυµερούς συνεργασίας, η οποία να υποστηρίζει ένα παγκόσµιο πράσινο νέο σχέδιο (Green New Deal), προσανατολίζοντας τις προσπάθειες προς µια βιώσιµη, χαµηλού άνθρακα οικονοµία, προς την κοινωνική δικαιοσύνη, την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και την υπερκατανάλωση των πόρων. Η εναρµόνιση των διατλαντικών προτύπων µε τα παραπάνω θα ήταν σίγουρα ιδιαίτερα ωφέλιµη. Η υποστήριξη της «Απαίτησης για το Εναλλακτικό Εµπόριο» θα µπορούσε να αποτελέσει µια πολλά υποσχόµενη κοινή στρατηγική. Η συνεργασία για την µείωση των επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιµα θα ήταν εξαιρετική κίνηση. Αλλά η ατζέντα της TTIP δεν προχωράει προς αυτήν την κατεύθυνση και αντιπροσωπεύει πάρα πολλούς κινδύνους και απειλές για να την αποδεχθούµε. Οι Πράσινοι έχουν, ως εκ τούτου, αντίθετη θέση όσον αφορά την TTIP. Αυτή η θέση έχει εκφραστεί από τις προηγούµενες αποφάσεις µας: «θα κινητοποιηθούµε κατά κάθε εµπορικής συµφωνίας, η οποία δεν καλύπτει τις βασικές µας αρχές, και ως εκ τούτου είµαστε σε αντίθεση µε την TTIP στη σηµερινή της µορφή». Πράσινη Εκλογική Επιτροπή / 22 του Φλεβάρη, 2014 / σελίδα 8

9 Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) = Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εµπορίου και Επενδύσεων ή Διατλαντική Εταιρική Σχέση Trans-Pacific Partnership (TPP) = Εταιρική Σχέση του Ειρηνικού gross domestic product (GDP) = Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) Public Citizen s Global Trade Watch = οµάδα προστασίας των καταναλωτών, ειδικό τµήµα της Ένωσης Καταναλωτών Public Citizen European Trade Union Council (ETUC) = Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Συνδικάτων Εµπορίου Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) = Εµπορική Συµφωνία Καταπολέµησης της Παραποίησης Investor-to-state dispute settlement (ISDS) = Μηχανισµός διαιτησίας Επίλυσης Διαφορών µεταξύ Επενδυτών και Κρατών. Regulatory Cooperation Council (RCC) = Ρυθµιστικό Συµβούλιο Συνεργασίας Transatlantic Business Council (TABC) = Διατλαντικό Επιχειρηµατικό Συµβούλιο Transatlantic Consumer Dialogue (TACD) = Διατλαντικός Διάλογος Καταναλωτών World Trade Organization (WTO) = Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου (ΠΟΕ) General Agreement on Trade in Services (GATS) = Γενική Συµφωνία για το Εµπόριο στις Υπηρεσίες Canada EU Trade Agreement (CETA) = Εµπορική Συµφωνία Καναδά-ΕΕ Πράσινη Εκλογική Επιτροπή / 22 του Φλεβάρη, 2014 / σελίδα 9

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 20.1.2015 2014/2228(INI) ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0205(NLE)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0205(NLE) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 6.12.2016 2016/0205(NLE) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διατλαντικές σχέσεις: ΗΠΑ και Καναδάς

Διατλαντικές σχέσεις: ΗΠΑ και Καναδάς Διατλαντικές σχέσεις: ΗΠΑ και ς Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι βορειοαμερικανοί εταίροι της, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και ο ς, μοιράζονται κοινές αξίες στον τομέα της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

TTIP: Οι συγκαλυμμένες επιθέσεις κατά της δημοκρατίας και του κανονισμού

TTIP: Οι συγκαλυμμένες επιθέσεις κατά της δημοκρατίας και του κανονισμού TTIP: Οι συγκαλυμμένες επιθέσεις κατά της δημοκρατίας και του κανονισμού Η κανονιστική συνεργασία 1 (regulatory cooperation) αποτελεί απειλή για τη δημοκρατική ικανότητα των κυβερνήσεων να νομοθετούν παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0205(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0205(NLE) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2016/0205(NLE) 31.10.2016 *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συνολικής οικονομικής και εμπορικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 149 final 2014/0086 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ OΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

ΨΗΦΙΣΜΑ OΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ΨΗΦΙΣΜΑ OΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Εγκρίθηκε από το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 9.1.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ενόψει της προετοιμασίας του σχεδίου έκθεσης σχετικά με τις συστάσεις του Κοινοβουλίου προς την Επιτροπή αναφορικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τα άρθρα 207 και 218 της

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 51 final 2016/0367 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0000(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0000(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2017/0000(INI) 22.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη διαπραγματευτική εντολή για εμπορικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ με την Αυστραλία (2017/0000(INI))

Διαβάστε περισσότερα

Διατλαντικές σχέσεις: ΗΠΑ και Καναδάς

Διατλαντικές σχέσεις: ΗΠΑ και Καναδάς Διατλαντικές σχέσεις: ΗΠΑ και Καναδάς Η ΕΕ, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς, μοιράζονται τις αξίες της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της οικονομικής και πολιτικής ελευθερίας, και έχουν επικαλυπτόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας

ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

Σταματήστε την TTIP Υπερασπιστείτε τη δημοκρατία!

Σταματήστε την TTIP Υπερασπιστείτε τη δημοκρατία! Σταματήστε την TTIP Υπερασπιστείτε τη δημοκρατία! Οι βουλευτές της Ομάδας GUE/NGL, μέλη της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Helmut Scholz - Μέλος (Π) Eleonora Forenza - Μέλος Anne-Marie

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2015 COM(2015) 20 final 2015/0012 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.1.2016 COM(2016) 22 final 2016/0015 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί εξ ονόματος της ΕΕ στο πλαίσιο του Γενικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 3.6.2015 A8-0175/4. Τροπολογία. Yannick Jadot, Ska Keller εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 3.6.2015 A8-0175/4. Τροπολογία. Yannick Jadot, Ska Keller εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 3.6.2015 A8-0175/4 4 Yannick Jadot, Ska Keller Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) Eα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πεδίο εφαρμογής και ο βαθμός στον οποίο η TTIP θα επηρεάσει τις αναπτυσσόμενες χώρες είναι αβέβαια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0437(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0437(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2011/0437(COD) 4.7.2012 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.10.2011 COM(2011) 679 τελικό 2011/0303 (NLE)C7-0182/12 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ I. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2016 COM(2016) 816 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Tρέχουσα κατάσταση και πιθανή μελλοντική πορεία όσον αφορά την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0411(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0411(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 30.3.2012 2011/0411(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2059(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2059(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2015/2059(INI) 8.11.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΩΝ (ELDR) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009

Η ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΩΝ (ELDR) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Η ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΩΝ (ELDR) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Εγκρίθηκε στο συνέδριο της Στοκχόλµης, 31 Οκτωβρίου 2008 ΟΙ 15 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.9.2016 JOIN(2016) 43 final 2016/0298 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

11 η Διάλεξη «ΔΟΟ ρύθμισης του διεθνούς εμπορίου»

11 η Διάλεξη «ΔΟΟ ρύθμισης του διεθνούς εμπορίου» ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί 11 η Διάλεξη «ΔΟΟ ρύθμισης του διεθνούς εμπορίου» ΠΟΕ - Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου. Ο Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1807/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1807/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1338/2017 7.12.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1807/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 25 Μαρτίου 2004 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά µε την πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα:

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα Το Συμβούλιο (ECOFIN, 10-11-2015) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: 1. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ εκ νέου ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 13844/14 ECOFIN 873 ENV 845 ENER 434 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ΕΜΑ, 2ο τμήμα και Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 004 Επιτροπή Αναφορών 009 9.0.007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 077/007, του Dominique Voillemot, γαλλικής ιθαγένειας, επικεφαλής της αντιπροσωπείας των γαλλικών δικηγορικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρία της Εμπορικής Πολιτικής

Η Θεωρία της Εμπορικής Πολιτικής Η Θεωρία της Εμπορικής Πολιτικής Περιεχόμενα Κεφαλαίου Α. Το Περιεχόμενο της Εμπορικής Πολιτικής Οι Δασμοί στις Εισαγωγές Τα μη Δασμολογικά Μέσα Προστασίας Β. Προστατευτισμός ή Ελεύθερο Εμπόριο Τα βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΕ. Έγγραφο συνόδου. σχετικά µε τον πολιτικό διάλογο ΑΚΕ-ΕΕ (άρθρο 8)

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΕ. Έγγραφο συνόδου. σχετικά µε τον πολιτικό διάλογο ΑΚΕ-ΕΕ (άρθρο 8) ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΕ Έγγραφο συνόδου ACP-UE/3689/04/B/τελ. 20 Νοεµβρίου 2004 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά µε τον πολιτικό διάλογο ΑΚΕ-ΕΕ (άρθρο 8) Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων Συνεισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με μια ετήσια πανευρωπαϊκή συζήτηση στο πλαίσιο της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2318(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Josefa Andrés Barea (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2318(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Josefa Andrés Barea (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2011/2318(INI) 4.4.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-11 Josefa Andrés Barea (PE478.683v01-00) σχετικά με την εξωτερική διάσταση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σκοπός του εγγράφου Το παρόν έγγραφο περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά το ηλεκτρονικό εµπόριο και τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

TiSA. Μία ακόμα απόρρητη συμφωνία βάζει το ελεύθερο εμπόριο πάνω από τον πλανήτη και τους πολίτες. Greenpeace

TiSA. Μία ακόμα απόρρητη συμφωνία βάζει το ελεύθερο εμπόριο πάνω από τον πλανήτη και τους πολίτες. Greenpeace Greenpeace Σεπτέμβριος 2016 Στα τέλη του περασμένου χρόνου, αντιπρόσωποι από σχεδόν 200 κράτη συναντήθηκαν στο Παρίσι για να διαπραγματευτούν και να υπογράψουν μία συμφωνία ορόσημο, με στόχο να περιοριστεί

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC 8974/16 1 DG C LIMITE EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PV/CONS 23 RELEX 402

PUBLIC 8974/16 1 DG C LIMITE EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PV/CONS 23 RELEX 402 Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 23 RELEX 402 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 1 Θέμα: 3463η σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ(TTIP): ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ(TTIP): ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ(TTIP): ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ Νίκος Κατσαρός Επιστ.Συνεργάτης ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Π.Πρόεδρος Ενωσης Ελλήνων Χημικών ΟΡΙΣΜΟΣ Το ΤΤΙΡ είναι μία σειρά εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

6981/17 ΙΑ/νικ 1 DG C 1

6981/17 ΙΑ/νικ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6981/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 6 Μαρτίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0101(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0101(NLE) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2015/0101(NLE) 6.4.2016 *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

7770/11 GA/ag,nm TEFS

7770/11 GA/ag,nm TEFS ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2011 (OR. en) 7770/11 Διοργανικός φάκελος: 2011/0042 (NLE) MED 9 WTO 108 AGRI 223 PECHE 78 UD 65 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: AΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το κείμενο του παρόντος εγγράφου είναι ίδιο με αυτό της προηγούμενης έκδοσης.

Το κείμενο του παρόντος εγγράφου είναι ίδιο με αυτό της προηγούμενης έκδοσης. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 15477/15 ADD 3 DCL 1 COLAC 123 WTO 292 AΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 1 του εγγράφου: 15477/15 ADD 3 Με ημερομηνία: 22 Δεκεμβρίου 2015 νέος χαρακτηρισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6626/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου LIMITE DEVGEN 27 CLIMA 45

Διαβάστε περισσότερα

14167/16 ΕΜ/μκρ 1 DGG 1A

14167/16 ΕΜ/μκρ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14167/16 ECOFIN 1015 ENV 696 CLIMA 148 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαία ενηµέρωση Κοινωνικό Πολύκεντρο-Α Ε Υ. «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαιτήσει και να εφαρµόσει το ανθρώπινο δικαίωµα στο νερό»

Εβδοµαδιαία ενηµέρωση Κοινωνικό Πολύκεντρο-Α Ε Υ. «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαιτήσει και να εφαρµόσει το ανθρώπινο δικαίωµα στο νερό» Τεύχος 37 Εβδοµαδιαία ενηµέρωση Κοινωνικό Πολύκεντρο-Α Ε Υ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου Τηλ. 2103310080-1 www.kpolykentro.gr Υπεύθυνη Μαρία Φιλιοπούλου Τεύχος 91 20 Φεβρουαρίου 2014 «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15375/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: POLGEN 163 INST 521 CODEC 1849 PE 119 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο κοινωνικός διάλογος στη Ρουμανία. Άρπαντ Σούμπα Ομοσπονδία των μεταλλουργών «Μετάλ»

Ο κοινωνικός διάλογος στη Ρουμανία. Άρπαντ Σούμπα Ομοσπονδία των μεταλλουργών «Μετάλ» Ο κοινωνικός διάλογος στη Ρουμανία Άρπαντ Σούμπα Ομοσπονδία των μεταλλουργών «Μετάλ» Γενική κατάσταση Για την εξασφάλιση σταθερού περιβάλλοντος και κοινωνικής ειρήνης, ο νόμος ορίζει τους κανόνες για τη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 63 final 2016/0037 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της ΕΤUCE για τις πρόσφατες εξελίξεις σε ότι αφορά την εκπαίδευση και το εμπόριο

Έκθεση της ΕΤUCE για τις πρόσφατες εξελίξεις σε ότι αφορά την εκπαίδευση και το εμπόριο Έκθεση της ΕΤUCE για τις πρόσφατες εξελίξεις σε ότι αφορά την εκπαίδευση και το εμπόριο Οκτώβριος 2015 1. O Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου Από την έναρξη της Αναπτυξιακής Ατζέντας Doha το 2001, τα μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη του καπνίσµατος και καταπολέµηση της κατανάλωσης καπνού

Πρόληψη του καπνίσµατος και καταπολέµηση της κατανάλωσης καπνού P5_TA(2002)0559 Πρόληψη του καπνίσµατος και καταπολέµηση της κατανάλωσης καπνού Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την πρόληψη του καπνίσµατος και µε ορισµένες πρωτοβουλίες για την ενισχυµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 15.2.2017 JOIN(2017) 7 final 2017/0031 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 59 Η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΕΠΑΗΚ ΣΑΒΒΑΤΟ, 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝ, ΑΗΚ Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητές φίλες και

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0366 (NLE) 14997/16 COASI 219 ASIE 89 NZ 5 POLGEN 155 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Οκτωβρίου Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Οκτωβρίου Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 17 o Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας Ενέργεια & Ανάπτυξη 2012 30-31 Οκτωβρίου 2012 Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα Έντιμε Κύριε Υπουργέ, Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα!

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Ιστορική αναδρομή Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) αποφάσισε να προβεί στην συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών υπέρ της καθιέρωσης της ύδρευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Θεόδουλος Μεσημέρης Ανώτερος Λειτουργός Περιβάλλοντος 8 Ιουνίου Συμφωνία του Παρισιού Πακέτο για το Κλίμα και την Ενέργεια

Δρ. Θεόδουλος Μεσημέρης Ανώτερος Λειτουργός Περιβάλλοντος 8 Ιουνίου Συμφωνία του Παρισιού Πακέτο για το Κλίμα και την Ενέργεια Δρ. Θεόδουλος Μεσημέρης Ανώτερος Λειτουργός Περιβάλλοντος 8 Ιουνίου 2017 Συμφωνία του Παρισιού Πακέτο για το Κλίμα και την Ενέργεια Περιεχόμενα Συμφωνία Παρισιού (state of play) Στόχοι για την Ευρώπη Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0184(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0184(NLE) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 8.7.2016 2016/0184(NLE) *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη,

Διαβάστε περισσότερα

η µάλλον ευρύτερη αναγνώριση του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η θέσπιση διατάξεων για την ενισχυµένη συνεργασία στον τοµέα της ΚΕΠΠΑ.

η µάλλον ευρύτερη αναγνώριση του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η θέσπιση διατάξεων για την ενισχυµένη συνεργασία στον τοµέα της ΚΕΠΠΑ. ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Bρυξέλλες, 30 Αυγούστου 2000 (01.09) (OR. fr) CONFER 4766/00 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ Θέµα : ιακυβερνητική ιάσκεψη 2000 Ενισχυµένη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC /15 ΑΙ/μκ/ΔΛ 1 DG C 1A LIMITE EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2015 (OR. fr) 14761/15 LIMITE

PUBLIC /15 ΑΙ/μκ/ΔΛ 1 DG C 1A LIMITE EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2015 (OR. fr) 14761/15 LIMITE Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2015 (OR. fr) 14761/15 LIMITE PUBLIC PV CONS 68 RELEX 984 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Θέμα: 3430 η σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών εταίρων της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0430/1. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0430/1. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 8.1.2014 A7-0430/1 1 Παράγραφος -1 (νέα) -1. θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να δοθεί δηµόσια στήριξη για την ανάπτυξη της CCS στον κλάδο της παραγωγής ενέργειας 8.1.2014 A7-0430/2 2 Παράγραφος 1 1. αναγνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 8.3.2016 SWD(2016) 53 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2013 (21.05) (OR. en) 9549/13 FISC 94 ΕCOFIN 353 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη δέσμη νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής για τον τομέα της ενέργειας

Τρίτη δέσμη νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής για τον τομέα της ενέργειας Τρίτη δέσμη νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής για τον τομέα της ενέργειας Βασικά θεσμικά θέματα Αικατερίνη Ν. Ηλιάδου Δ.Ν. Δικηγόρος Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2007 Ιστορική διαδρομή Στόχος: Εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1

Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1 Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1 Το παράρτημα αυτό περιέχει τον κατάλογο των νομικών βάσεων στις οποίες εφαρμόζεται η «συνήθης νομοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.11.2015 COM(2015) 572 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2011 SEC(2011) 1227 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Συνοδευτικό του εγγράφου Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Πολιτικών της Ένωσης ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) NT\790218EL.doc

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 COM(2014) 743 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της αρμοδιότητας έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B8-1043/8. Τροπολογία. Giovanni La Via, Peter Liese εξ ονόματος της Ομάδας PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B8-1043/8. Τροπολογία. Giovanni La Via, Peter Liese εξ ονόματος της Ομάδας PPE 4.10.2016 B8-1043/8 8, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Αιτιολογική αναφορά 14 α (νέα) έχοντας υπόψη την εγκύκλιο «Laudato Si», 4.10.2016 B8-1043/9 9, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2016 COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ΣΤΙΣ π.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ΣΤΙΣ π. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ΣΤΙΣ 11.00 π.μ 3 η συνεδρίαση Αναφορά του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.2015 COM(2015) 642 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α 01/ Λευκωσία

Α/Α 01/ Λευκωσία Α/Α 01/2013 23-9-2013 Λευκωσία Αθηνά Κυριακίδη Ανώτερη Λειτουργός Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού Λεωφ. Στροβόλου 53, Πολυκατοικία Victory 2018 Στρόβολος, Λευκωσία Αξιότιμη κα Κυριακίδη, Θέμα: Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Οι δικαιολογητικές βάσεις της ρυθμιστικής παρέμβασης για την προστασία του καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 4.8.2016 JOIN(2016) 37 final 2016/0241 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) PUBLIC 8545/16 LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER 52 FDI 5 OCDE 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2010)0300 ΕΟΧ-Ελβετία: Εμπόδια όσον αφορά την πλήρη εφαρμογή της εσωτερικής αγοράς

P7_TA(2010)0300 ΕΟΧ-Ελβετία: Εμπόδια όσον αφορά την πλήρη εφαρμογή της εσωτερικής αγοράς P7_TA(2010)0300 ΕΟΧ-Ελβετία: Εμπόδια όσον αφορά την πλήρη εφαρμογή της εσωτερικής αγοράς Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με τον ΕΟΧ- Ελβετία: Εμπόδια ως προς την πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές και Θεωρίες Ρύθµισης

Μορφές και Θεωρίες Ρύθµισης Μορφές και Θεωρίες Ρύθµισης Το ενδιαφέρον του µαθήµατος συγκεντρώνεται στη µελέτη του φαινοµένου της ρύθµισης ως µορφής δηµοσίας πολιτικής στο πεδίο της οικονοµίας. Παρουσιάζονται και εξετάζονται συγκριτικά,

Διαβάστε περισσότερα

15206/14 AΣ/νικ 1 DG D 2C

15206/14 AΣ/νικ 1 DG D 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15206/14 FREMP 198 JAI 846 COHOM 152 POLGEN 156 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Συμβούλιο Διασφάλιση του σεβασμού του

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Πρότυπα των Κοινωνικών Συνεταιρισμών

Παγκόσμια Πρότυπα των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Παγκόσμια Πρότυπα των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Κυρίως από το 1970, η ανάδυση νέων τύπων συνεταιρισμών που ανταποκρίνονται σε ακάλυπτες ανάγκες, κυρίως στους τομείς της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τη σύναψη της συµφωνίας εµπορίου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Κολοµβίας και του Περού, αφετέρου

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τη σύναψη της συµφωνίας εµπορίου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Κολοµβίας και του Περού, αφετέρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2011 COM(2011) 569 τελικό 2011/0249 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συµφωνίας εµπορίου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Κολοµβίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα