Εγκεκριμένο έγγραφο διατύπωσης θέσεως

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγκεκριμένο έγγραφο διατύπωσης θέσεως"

Transcript

1 Εγκεκριμένο έγγραφο διατύπωσης θέσεως ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ (TTIP) ΠΟΛΛΕΣ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ, ΟΧΙ ΝΑ ΕΥΝΟΕΙ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ διαπραγµατεύονται επί του παρόντος µια εµπορική συµφωνία, η οποία λέγεται ότι, εφόσον ολοκληρωθεί, «δεν θα έχει όµοιό της στην ιστορία». Αυτή είναι η TTIP, δηλαδή η Transatlantic Trade and Investment Partnership (Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εµπορίου και Επενδύσεων). Η εν λόγω συνθήκη προχωράει τα πράγµατα πολύ περισσότερο από µια απλή εµπορική συµφωνία. Η TTIP στη σηµερινή της µορφή, θα είχε ένα ευρύ πεδίο εφαρµογής καθώς και µη αναστρέψιµες επιπτώσεις σε πολλές πτυχές της καθηµερινής µας ζωής, και ειδικότερα στους τοµείς της υγείας, των τροφίµων, της εργασίας, της ασφάλειας των προϊόντων, του περιβάλλοντος, των κοινωνικών προτύπων καθώς και των προτύπων που αφορούν τα προσωπικά δεδοµένα. Θα µπορούσε ακόµη να αλλάξει θεµελιωδώς τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιούµε τα δηµοκρατικά θεσµικά όργανα για να θεσπίσουµε κανόνες σε όλους τους ανωτέρω τοµείς, υπονοµεύοντας µε τον τρόπο αυτό τις επιλογές και τα αιτήµατα των πολιτών. Όµως, οι διαπραγµατευτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν δίνουν καµία πληροφορία στους πολίτες σχετικά µε την διάσταση αυτών των διαπραγµατεύσεων καθώς και για τους πιθανούς και πολύ πραγµατικούς κινδύνους για τα συµφέροντα και τις ελευθερίες των πολιτών. Μέχρι τώρα έχουν αγνοηθεί όλα τα αιτήµατα για πλήρη διαφάνεια. Μόνο οµάδες συµφερόντων από τη βιοµηχανία έχουν προνοµιούχα πρόσβαση. Για το λόγο αυτό, εµείς οι Ευρωπαίοι Πράσινοι, θέτουµε υπό αµφισβήτηση τη νοµιµότητα και το περιεχόµενο των εν λόγω διαπραγµατεύσεων, παρά το γεγονός ότι είµαστε σαφώς υπέρ µιας διευρυµένης υπερατλαντικής συνεργασίας σε αµοιβαία επωφελείς τοµείς, κυρίως για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και της προστασίας του περιβάλλοντος, και της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Η Επιτροπή της ΕΕ προέβλεπε καταρχάς, να περατώσει τις διαδικασίες για την συµφωνία πριν το τέλος του Από την πλευρά των ΗΠΑ η κυβέρνηση θα χρειαζόταν µια ειδική εξουσιοδότηση (trade promotion authority), που θα καθιστούσε δυνατή µια απλή έγκριση ή απόρριψη στο Κογκρέσο, το οποίο µέχρι τώρα απορρίπτεται από το νοµοθέτη. Για αυτόν κυρίως το λόγο το, µε πρωτοφανή ταχύτητα για εµπορικές διαπραγµατεύσεις χρονοδιάγραµµα, τόσο της κυβέρνησης των ΗΠΑ όσο και της Επιτροπής της ΕΕ για την περάτωση της εν λόγω συµφωνίας, δεν είναι καθόλου ρεαλιστικό. Ταυτόχρονα, οι ΗΠΑ διεξάγουν ξεχωριστές εµπορικές διαπραγµατεύσεις, αλλά αντίστοιχου χαρακτήρα, µε µια οµάδα χωρών του Ειρηνικού Ωκεανού, στο πλαίσιο της Εταιρικής Σχέσης του Ειρηνικού (Σύµφωνο Συνεργασίας χωρών των δύο πλευρών του Ειρηνικού - TPP). Πράσινη Εκλογική Επιτροπή / 22 του Φλεβάρη, 2014 / σελίδα 1

2 ΜΗ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ Ένα κοινό επιχείρηµα για τις συµφωνίες «ελεύθερου εµπορίου» είναι ότι µειώνουν τους δασµούς, αυξάνοντας µε τον τρόπο αυτό το εµπόριο, επιτρέποντας την πρόσβαση σε φτηνότερες εισαγωγές και δηµιουργώντας µε τον τρόπο αυτό ευρύτερα οφέλη για την οικονοµία, τα οποία σαφώς αντισταθµίζουν τις αρνητικές πτυχές. Αλλά οι δασµοί µεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ είναι ήδη σηµαντικά χαµηλοί 3% κατά µέσο όρο. Οι υπάλληλοι, οι οποίοι υπερασπίζονται και προωθούν την TTIP, επικεντρώνουν ως εκ τούτου τις θετικές οικονοµικές προβλέψεις τους στην «εξάλειψη, µείωση ή πρόληψη περιττών ρυθµίσεων «πέραν των συνόρων»», δηλαδή των αποκαλούµενων αδικαιολόγητων µη δασµολογικών φραγµών. Αισιόδοξες µελέτες εκφράζουν την άποψη ότι η TTIP µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα µια αύξηση 0,5-1% στο ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν). Πέρα από το γεγονός ότι αυτός ο τρόπος σκέψης είναι ένας από τους λόγους που οδήγησαν την Ευρώπη στη σηµερινή κρίση, οι εν λόγω προβλέψεις είναι ιδιαίτερα υψηλές, και δεν αναφέρουν ότι όλη αυτή η σειρά των πλεονεκτηµάτων προβλέπεται να επιτευχθεί έως το Αυτό σηµαίνει ότι τα βραχυπρόθεσµα οφέλη είναι µάλλον απίθανο να υπερβούν τις αρνητικές επιπτώσεις της συµφωνίας που αυτή θα επιφέρει στους τοµείς της υγείας, της κοινωνικής προστασίας, του περιβάλλοντος και της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων. Σύµφωνα µε µια µελέτη η οποία έγινε από το Public Citizen s Global Trade Watch, (οµάδα προστασίας των καταναλωτών, ειδικό τµήµα της Ένωσης Καταναλωτών Public Citizen), τα πλεονεκτήµατα της συνθήκης θα ήταν λιγότερο από 40 ευρώ ανά οικογένεια και ανά έτος. Και αυτό δεν λαµβάνει υπόψη τις πρόσθετες δαπάνες που συνδέονται µε µειωµένες εγγυήσεις στον τοµέα της υγείας, του δηµοσιονοµικού τοµέα, του περιβάλλοντος και άλλων ρυθµίσεων δηµόσιου ενδιαφέροντος. Ο Tom Jenkins από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Συνδικάτων Εµπορίου εξέφρασε τις αµφιβολίες του σε σχέση µε την αύξηση του αριθµού θέσεων απασχόλησης που υπόσχεται η TTIP: «δεν είναι σαφές κατά πόσον οι εν λόγω θέσεις απασχόλησης θα προέλθουν από την ΕΕ καθώς και ποιες χώρες της θα επωφεληθούν στο τέλος». Ένα µέρος από το υποσχόµενο δυναµικό ανάπτυξης τεκµαίρεται ότι προέρχεται από την αυξηµένη ικανότητα των διατλαντικών εταίρων να επιβάλλουν κοινά συµφωνηθέντα πρότυπα σε τρίτους εταίρους σε όλο τον κόσµο. Όµως, µια στρατηγική του τύπου, «η Δύση υπαγορεύει την θέλησή της στον υπόλοιπο κόσµο», δεν θα ήταν µόνο µια πολιτικά ιδιαίτερα επικίνδυνη παρέκκλιση από την πολυµερή εµπορική ατζέντα υπέρ της οποίας τάσσονται οι Πράσινοι, αλλά επίσης θα είχε απρόβλεπτες οικονοµικές συνέπειες. Οι Πράσινοι απαιτούν µια ρεαλιστική οικονοµική ανάλυση που θα περιλαµβάνει µια αξιολόγηση των επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώµατα, στο περιβάλλον, αλλά επίσης και αξιολόγηση των επιπτώσεων σε παγκόσµιο επίπεδο. ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η έλλειψη διαφάνειας, η οποία χαρακτηρίζει τις διαπραγµατεύσεις TTIP, δεν αποτελεί µόνο ένα ανησυχητικό µήνυµα, αλλά αντιπροσωπεύει επίσης µια προσβολή των δικαιωµάτων των πολιτών όσον αφορά τη δυνατότητα να είναι ενηµερωµένοι για τις διαπραγµατεύσεις που πραγµατοποιούνται εξ ονόµατός των. Η εντολή διαπραγµάτευσης που χορηγήθηκε από το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή εξακολουθεί να έχει τον χαρακτήρα του απόρρητου εγγράφου. Ακόµη και οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίοι διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στις εµπορικές σχέσεις της Ευρώπης, αφού το ΕΚ µπορεί να προβάλλει θέµα αρνησικυρίας (veto) σε εµπορικές συµφωνίες, όπως το έπραξε για τη Πράσινη Εκλογική Επιτροπή / 22 του Φλεβάρη, 2014 / σελίδα 2

3 συµφωνία ACTA (Εµπορική Συµφωνία Καταπολέµησης της Παραποίησης), έχουν µόνο περιορισµένη πρόσβαση στα κείµενα διαπραγµατεύσεων. Η Επιτροπή της ΕΕ ισχυρίζεται ότι επιδεικνύει µεγαλύτερη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τον φάκελο της TTIP απ' ότι έχει πράξει σε προηγούµενες εµπορικές διαπραγµατεύσεις, όµως τα µέλη ενός συµβουλευτικού σώµατος, το οποίο περιλαµβάνει εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, δεν έχουν πρόσβαση στα κείµενα των διαπραγµατεύσεων. Οι πολίτες, αντί για διαφάνεια, υπόκεινται σε προπαγάνδα για ένα υποτιθέµενο όφελος 500 ευρώ ανά οικογένεια. Υποπτευόµαστε ότι η οργάνωση µιας δηµόσιας διαβούλευσης σχετικά µε την διάταξη της προστασίας των επενδυτών για τις επιχειρήσεις αποτελεί µάλλον ένα προπέτασµα καπνού που αποσκοπεί να κρατήσει το εν λόγω ζήτηµα εκτός ηµερήσιας διάταξης µέχρι τις ευρωπαϊκές εκλογές στα τέλη Μαΐου Αυτό το µυστικό αποτελεί προσβολή στις αξίες της δηµοκρατίας. Δεν είναι λογικό ούτε οι πολίτες αλλά ούτε και οι εκπρόσωποί τους να µη µπορούν να έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητες διαπραγµατεύσεις που αφορούν κανονιστικά θέµατα µε τόσο µεγάλη επίδραση στην καθηµερινή ζωή τους. Η εν λόγω κατάσταση αντιπροσωπεύει µια συµπαιγνία της γραφειοκρατικής εξουσίας µε οµάδες ειδικών συµφερόντων, οι οποίες έχουν προνοµιούχα πρόσβαση, µέσω περίπου 600 εκπροσώπων οµάδων συµφερόντων (λοµπίστες). Οι Πράσινοι επιµένουν στην πλήρη διαφάνεια και τίποτα λιγότερο. Η εντολή διαπραγµατεύσεων και τα κείµενα διαπραγµατεύσεων κάθε γύρου θα πρέπει να δηµοσιοποιούνται, ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή µιας δηµόσιας και διαφανούς συζήτησης η οποία θα µπορεί να οργανώνεται ανά τακτικά διαστήµατα. Εν κατακλείδι, διακυβεύονται πρότυπα και κανόνες που έχουν εγκριθεί δηµοκρατικά. Οι Πράσινοι επίσης αντιτίθενται σθεναρά στο να συµπεριληφθεί ο µηχανισµός διαιτησίας Επίλυσης Διαφορών µεταξύ Επενδυτών και Κρατών (ISDS) στην συµφωνία TTIP. Η εν λόγω ρύθµιση θα επιτρέπει σε ξένους επενδυτές να αποφεύγουν τα εθνικά δικαστήρια και να απευθύνουν τις καταγγελίες τους στα διεθνή δικαστήρια διαιτησίας, των οποίων η σύνθεση συχνά αποτελείται από νοµικούς επιχειρήσεων. Γιατί να χορηγηθούν παρόµοια νοµικά προνόµια σε διεθνείς επενδυτές τη στιγµή που διαθέτουµε ιδιαίτερα εξελιγµένα δικαστικά συστήµατα; Το όλο θέµα αφορά την δύναµη των επιχειρήσεων. Εάν ένα διαιτητικό δικαστήριο κατέληγε στο συµπέρασµα ότι οι δηµοκρατικές πολιτικές θα µπορούσαν να περιορίσουν τα κέρδη που προβλέπονται από έναν επενδυτή, τότε το εν λόγω δικαστήριο θα µπορούσε να υποχρεώσει µια κυβέρνηση να καταβάλει δισεκατοµµύρια ευρώ σε αποζηµιώσεις. Αυτό θα περιόριζε µε καταστροφικό τρόπο την δηµοκρατική ελευθερία όσον αφορά τη δυνατότητα νοµοθεσίας σε ζητήµατα που αφορούν το περιβάλλον, την υγεία, τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα και άλλους τοµείς. Παρόµοιες «οµάδες εµπειρογνωµόνων» υφίστανται ήδη. Η Εµπορική Συµφωνία ΕΕ-Καναδά και η Συµφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών µεταξύ της Ένωσης και της Σιγκαπούρης περιλαµβάνουν και οι δύο έναν µηχανισµό διευθέτησης των διαφορών µεταξύ των επενδυτών και του κράτους. Εννέα κράτη µέλη της Ένωσης έχουν ενσωµατώσει τον εν λόγω µηχανισµό στις εµπορικές τους συµφωνίες µε τις Ηνωµένες Πολιτείες. Αλλά, εάν ενσωµατωθεί και στην Διατλαντική Εταιρική Σχέση, ο εν λόγω µηχανισµός θα µπορούσε να έχει πολύ µεγαλύτερες επιπτώσεις. Και όλα αυτά δεν αποτελούν εξεζητηµένες θεωρίες. Η πολιτική της ενεργειακής στροφής της Γερµανίας αποτέλεσε αντικείµενο προσφυγής και ζητήθηκαν 3,6 δισεκατοµµύρια ευρώ ως αντιστάθµισµα, ποσόν το οποίο ζητείται να καταβληθεί από τους φορολογουµένους. Η εταιρία Big Tobacco µήνυσε την Αυστραλία και άλλες χώρες σχετικά µε τη νοµοθεσία στον τοµέα της υγείας. Μια εταιρία πετρελαίου των ΗΠΑ µήνυσε τον Καναδά για ποσό που υπερβαίνει τα 250 εκατοµµύρια δολάρια λόγω της επιβολής ενός µορατόριουµ στον τοµέα της υδραυλικής ρωγµάτωσης. Χώρες έχουν µηνυθεί για την Πράσινη Εκλογική Επιτροπή / 22 του Φλεβάρη, 2014 / σελίδα 3

4 εισαγωγή ενός κατώτατου επιπέδου µισθού. Η αρνητική επίπτωση στη νοµοθεσία είναι προφανής. Σκεφτείτε: 3300 εταιρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν τον εν λόγω µηχανισµό χάρη στην ύπαρξη αµερικανικών θυγατρικών εταιριών ώστε να απειλήσουν ή να προσφύγουν κατά της αµερικανικής νοµοθεσίας, ενώ ευρωπαϊκές θυγατρικές από αµερικανικές εταιρίες θα µπορούσαν να πράξουν το ίδιο κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών µελών της ή ακόµη και κατά των εθνικών νοµοθεσιών! Οι Πράσινοι αποστέλλουν ένα πολύ σαφές µήνυµα: Όχι στο ISDS! Η δηµοκρατική νοµοθετική εξουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που της επιτρέπει να νοµοθετεί σε ένα ευρύ φάσµα τοµέων, θα µπορούσε να υπονοµευθεί περαιτέρω από µια από τις ιδέες που προωθούνται από τον Επίτροπο για θέµατα εµπορίου κ. De Gucht, δηλαδή τη θέσπιση ενός Ρυθµιστικού Συµβουλίου Συνεργασίας (Regulatory Cooperation Council -RCC) µεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η βασική έννοια είναι απλή. Πριν την εκπόνηση µιας νέας νοµοθεσίας στον τοµέα του περιβάλλοντος, των καταναλωτών, των εργασιακών δικαιωµάτων, της γεωργίας, κλπ., ένας διµερής µηχανισµός που θα αποτελείται από διοικητικούς υπαλλήλους και εκπροσώπους των επιχειρήσεων από τις ΗΠΑ και την ΕΕ θα έχει µια πρώτη δυνατότητα να «αναλύσει» πιθανές επιπτώσεις παρόµοιας νοµοθεσίας σε θεσµοθετηµένα συµφέροντα των επιχειρήσεων. Τα συµφέροντα των οµάδων άσκησης πίεσης από τις επιχειρήσεις θα µπορέσουν ως εκ τούτου να συντονίσουν τις προσπάθειές τους για να εξασθενίσουν ή να εµποδίσουν νοµοθετικές προσπάθειες πριν ακόµα αυτές ξεκινήσουν. Οι νοµοθέτες θα πρέπει να δικαιολογήσουν τις προθέσεις τους σε ένα ανώτερο δικαστήριο του διατλαντικού κόσµου των επιχειρήσεων. Στην πράξη, η δηµοκρατική λήψη αποφάσεων θα υπόκειται σε ένα περίπλοκο σύστηµα, το οποίο θα αποτελείται από γραφειοκράτες και βιοµηχάνους. Μια παρόµοια επίθεση κατά της δηµοκρατίας είναι απλά τελείως απαράδεκτη για την Οµάδα των Πρασίνων. Οι Πράσινοι απορρίπτουν τις προτάσεις που αποσκοπούν στην αύξηση των εξουσιών των οµάδων άσκησης πίεσης που εκπροσωπούν τις επιχειρήσεις (lobby groups). Η ΕΞΑΣΘΕΝΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Ο Stuart Eizenstat, από την οµάδα συµφερόντων TABC (Διατλαντικό Επιχειρηµατικό Συµβούλιο), αποκάλυψε δηµόσια τους στόχους των διαπραγµατεύσεων σχετικά µε την Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εµπορίου και Επενδύσεων. Τέτοιου είδους στόχοι θα πρέπει να παρακινήσουν όλες τις ευρωπαϊκές και αµερικανικές ενώσεις υπεράσπισης των καταναλωτών να κινητοποιηθούν για να θέσουν ένα τέλος στην εν λόγω συµµαχία των οµάδων συµφερόντων. Δήλωσε: «Οι προδιαγραφές στην Ευρώπη έχουν διαφορετικό επίπεδο και θεωρώ ότι τα πρότυπα της ΕΕ έχουν αδικαιολόγητα υψηλό επίπεδο χωρίς να βασίζονται σε επιστηµονική βάση.... Τρόφιµα τα οποία είναι καλά για µια Αµερικανική οικογένεια θα πρέπει επίσης να είναι και για τους Ευρωπαίους». Πολλές οµάδες επιχειρήσεων δήλωσαν µε σαφή τρόπο την πρόθεσή τους να χρησιµοποιήσουν την Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εµπορίου και Επενδύσεων για να αποφύγουν την αρχή της πρόληψης που καθοδηγεί την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία στον τοµέα του περιβάλλοντος. Σχεδόν κάθε οµάδα συµφερόντων του τοµέα της βιοµηχανίας έχει πρακτικά τις δικές της απαιτήσεις προκειµένου να καταστήσουν τα νέα διατλαντικά πρότυπα, που διαπραγµατεύονται επί του παρόντος, πιο ευνοϊκά προς τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις του τοµέα των χηµικών προϊόντων επιθυµούν να υπονοµεύσουν τον κανονισµό REACH, αυτή την καινοτόµα νοµοθετική πράξη σχετικά µε την αξιολόγηση και τον περιορισµό των χηµικών προϊόντων. Οι βιοµηχανικές οµάδες επιθυµούν η TTIP να προκαταλάβει τη νοµοθεσία στον τοµέα των ζιζανιοκτόνων ή την εθνική νοµοθεσία περί Πράσινη Εκλογική Επιτροπή / 22 του Φλεβάρη, 2014 / σελίδα 4

5 υδραυλικής ρωγµάτωσης. Άλλες οµάδες συµφερόντων επιθυµούν να επανεισαγάγουν την ACTA µε πλάγιο τρόπο. Η βιοµηχανία των προϊόντων προσωπικής φροντίδας επιθυµεί να άρει τους ελέγχους στα προϊόντα καλλυντικών και προσωπικής φροντίδας. Η αγροβιοµηχανία των ΗΠΑ είναι ιδιαίτερα επιθετική όσον αφορά τις προσπάθειές της να πετύχει το στόχο τον οποίο αποζητεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα: να παρακάµψει τις προδιαγραφές προστασίας των καταναλωτών της ΕΕ σε ό,τι αφορά τόσο τους γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς όσο και τα βοοειδή, τους χοίρους και τα κοτόπουλα των ΗΠΑ. Αφετέρου, υπάρχουν επίσης παραδείγµατα από επιχειρηµατικά συµφέροντα της ΕΕ τα οποία επιθυµούν να απαλλαγούν από τα υψηλότερα πρότυπα των ΗΠΑ µέσω της TTIP, παραδείγµατος χάριν, σε ό,τι αφορά τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, όπου τα ευρωπαϊκά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα επιθυµούν να υπάρξει µείωση των προτύπων που καθορίζονται από τον αµερικανικό νόµο που αποκαλείται Dodd-Franks. Η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποστήριξε επανειληµµένα ότι δεν θα διαπραγµατευθεί τη αποδυνάµωση των προτύπων της ΕΕ. Αλλά, η «αµοιβαία αναγνώριση» προδιαγραφών διαφορετικής ποιότητας και άλλων στρατηγικών µπορεί να έχουν το ίδιο αποτέλεσµα, ακόµη και χωρίς την τυπική αλλαγή της νοµοθεσίας της ΕΕ. Στη βάση της «αµοιβαίας αναγνώρισης», οι υπερεθνικές εταιρίες θα µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν τις θυγατρικές τους στην άλλη ήπειρο για να επωφεληθούν από ρυθµιστικές διαφοροποιήσεις. Με τον τρόπο αυτό το δικαίωµα ρύθµισης θα είχε χάσει το περιεχόµενό του. Υπάρχουν βέβαια προδιαγραφές οι οποίες θα µπορούσαν να εναρµονιστούν. Η έγκριση κοινών προτύπων που θα εφαρµόζονται σε τεχνολογίες που επιτρέπουν την ηλεκτρονική κινητικότητα (e-mobility), παραδείγµατος χάριν θα ήταν προς όφελος της προώθησης και της ενίσχυσης του τοµέα αυτού. Τουλάχιστον, ορισµένες από αυτές τις τεχνικές προδιαγραφές θα µπορούσαν επίσης να συµφωνηθούν σε άλλα διεθνή πλαίσια. Όµως, η υπεράσπιση του δικαίου και η ευθύνη καθορισµού προτύπων σύµφωνα µε τις επιλογές των πολιτών, τα οποία έχουν και δηµοκρατική νοµιµότητα, προϋποθέτει ότι κάθε «ισοτιµία» θα εφαρµόζεται µόνο σε πρότυπα τα οποία έχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας. Σε ό,τι αφορά τα πρότυπα, θα πρέπει να σηµειωθεί τι παραλείπεται από την TTIP: η ενίσχυση τεχνολογιών οι οποίες βοηθούν την µετατροπή και µετάβαση προς βιώσιµες, χαµηλού άνθρακα, οικονοµίες δεν αποτελούν ένα ρητό στόχο, ούτε η περικοπή ή η σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιµα. Η TTIP δεν εξετάζει καν, παραδείγµατος χάριν, την δυνατότητα συµφωνίας σε διαφορετικούς εµπορικούς κανόνες για προϊόντα τα οποία παράγονται µε άλλα επίπεδα έντασης άνθρακα ή διαφορετικά επίπεδα προστασίας των εργαζοµένων. Η TTIP θα µπορούσε να βλάψει την οικολογική µετάβαση αφού η άρση των µη δασµολογικών εµποδίων θα µπορούσε, για παράδειγµα, να εµποδίσει την εφαρµογή όλων των προτύπων οικολογικού σχεδιασµού. Οι Πράσινοι κρούουν τον κώδωνα κινδύνου και προειδοποιούν ότι οι αγρότες της ΕΕ και οι καταναλωτές θα βγουν χαµένοι από τις κακές συµβιβαστικές λύσεις. Η αρχή της πρόληψης αποτελεί γεγονός µη διαπραγµατεύσιµο. Ζητούµε η Επιτροπή της ΕΕ να υπερασπιστεί τους αυστηρότερους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραδείγµατος χάριν, για αντιβιοτικά που χρησιµοποιούνται στην κτηνοτροφία, την έγκριση και καλλιέργεια οργανισµών γενετικά τροποποιηµένων, τη σήµανση του κρέατος που προέρχεται από κλωνοποιηµένα ζώα ή την αναγραφή της προέλευσης των τροφίµων στις ετικέτες. Απαιτούµε η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απαγορεύσει τα έργα που αφορούν την υδραυλική ρωγµάτωση και το σχιστολιθικό φυσικό αέριο προκειµένου να προστατευθούν τα περιβαλλοντικά πρότυπα στην Ευρώπη. Αντιµαχόµαστε το «πατεντάρισµα της ζωής», ζητάµε την ελεύθερη ανταλλαγή Πράσινη Εκλογική Επιτροπή / 22 του Φλεβάρη, 2014 / σελίδα 5

6 σπόρων και ζώων και ταυτόχρονα προσπαθούµε να εξασφαλίσουµε τα δικαιώµατα της πνευµατικής ιδιοκτησίας του αγροτικού κόσµου. Οι Ηνωµένες Πολιτείες δεν έχουν κυρώσει έξι από τα οκτώ θεµελιώδη πρότυπα εργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), συµπεριλαµβανοµένης της σύµβασης για την συνδικαλιστική ελευθερία και τη σύµβαση για την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και του δικαιώµατος συλλογικής διαπραγµάτευσης. Η αντζέντα της TTIP δεν δείχνει καµία ιδιαίτερη φιλοδοξία σχετικά. Οι Πράσινοι επιθυµούν να συνεργαστούν µε τα συνδικάτα, όχι µόνο για την υπεράσπιση των προτύπων εργασίας, αλλά επίσης και για τη βελτίωσή τους. Οι Πράσινοι προτίθενται επίσης να αντιταχθούν σε κάθε εξασθένιση των Ευρωπαϊκών προτύπων που έχουν θεσπιστεί για τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας. Για παράδειγµα, η έµµεση ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών στον τοµέα της ύδρευσης, ή ο περιορισµός των δυνατοτήτων πρόκρισης στην ανάθεση δηµόσιων συµβάσεων όταν περιέχονται οικολογικά ή κοινωνικά κριτήρια, είναι απαράδεκτή για µας. Ούτε, βεβαίως, θα πρέπει η TTIP να θέσει σε κίνδυνο κανόνες φιλικούς προς τις ΜΜΕ στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Οι Πράσινοι απορρίπτουν την χειροτέρευση των προδιαγραφών που αφορούν το περιβάλλον, τους καταναλωτές, τη γεωργία, τα τρόφιµα, την υγεία, την εργασία, τον πολιτισµό ή την προστασία των προσωπικών δεδοµένων στο πλαίσιο της TTIP. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ H προστασία της πολιτιστικής εξαίρεσης κατέστησε την οπτικοακουστική βιοµηχανία πυλώνα της Ευρωπαϊκής ταυτότητας, και αυτό θα πρέπει να παραµείνει ως έχει. Το τέλος της πολιτιστικής εξαίρεσης θα µπορούσε ενδεχοµένως να βλάψει την βιοµηχανία του κινηµατογράφου, όπως µείωσε σε µεγάλο βαθµό την ποικιλία και την παραγωγή κινηµατογραφικών έργων στη βιοµηχανία κινηµατογράφου της Νότιας Κορέας κατά τα τελευταία έτη, από τη στιγµή που η αγορά της άνοιξε πλήρως στους επενδυτές του Χόλυγουντ. ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα πρέπει να διαπραγµατευθούν κοινά πρότυπα προστασίας των προσωπικών δεδοµένων, αλλά να το πράξουν εκτός των προτεινόµενων διαπραγµατεύσεων της TTIP, όπως το είχε προτείνει αρχικά ο Διατλαντικός Διάλογος Καταναλωτών (TACD). Επιθυµούµε µια συµφωνία πλαίσιο για την προστασία των δεδοµένων που θα έχει περατωθεί πριν γίνει αποδεκτή µια εµπορική συµφωνία. Υπάρχει ανάγκη να συζητηθούν δηµόσια και µε εµπεριστατωµένο τρόπο τόσο διεθνή όσο και εθνικά πρότυπα προστασίας των δεδοµένων, όπως το απέδειξαν µε σαφή τρόπο οι αποκαλύψεις του Edward Snowden για τις δραστηριότητες της NSA. Η προστασία των δεδοµένων αποτελεί θεµελιώδες δικαίωµα. Επιπλέον, όπως αναγνωρίζεται στη συµφωνία GATS των Υπηρεσιών του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ), η προστασία των προσωπικών δεδοµένων δεν θα πρέπει να θεωρείται ως ένα µη δασµολογικό εµπόδιο για το εµπόριο. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ; Η TTIP θα πρέπει να εξετασθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, αφού θα έχει επιπτώσεις και σε χώρες της Ευρώπης που δεν είναι εντεταγµένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που συνδέονται Πράσινη Εκλογική Επιτροπή / 22 του Φλεβάρη, 2014 / σελίδα 6

7 µε αυτήν µε παλιότερες διµερείς συνθήκες. Οι Πράσινοι τάσσονται ανέκαθεν υπέρ των πολυµερών εµπορικών διαπραγµατεύσεων στο πλαίσιο ενός πιο δηµοκρατικού, υπεύθυνου ΠΟΕ, προκειµένου να επιτευχθούν δίκαιες διεθνείς εµπορικές σχέσεις. Εκτός των άλλων, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η επίδραση σε παγκόσµιο επίπεδο, συνυπολογίζοντας την Εταιρική Σχέση του Ειρηνικού (TPP). Η εν λόγω εταιρική σχέση TPP περιλαµβάνει χώρες που εκπροσωπούν πάνω από το 40% του παγκόσµιου ΑΕΠ. Από κοινού η TPP και η TTIP θα αντιπροσωπεύουν πάνω από το 60% του παγκόσµιου ΑΕΠ. Και οι δύο συµφωνίες εξαιρούν την Κίνα και άλλες σηµαντικές οικονοµίες, πράγµα το οποίο θα µπορούσε να έχει αρνητική επίπτωση στη σχέση αυτών µε τις Ευρωπαϊκές χώρες. Με τις διαπραγµατεύσεις για την Εµπορική Συµφωνία Καναδά-ΕΕ (CETA) που µόλις περατώθηκαν, η TTIP θα ενισχύσει την παγκόσµιο τάση για πολύ ισχυρές διµερείς συµφωνίες στον τοµέα του εµπορίου, για τις οποίες µάλιστα η ΕΕ αποτέλεσε την κινητήρια δύναµη από το 2005, υπονοµεύοντας τον πολυµερή χαρακτήρα του εµπορίου. Αντίστοιχα, οι ΗΠΑ αποφεύγουν τον πολυµερή χαρακτήρα όπου αυτός τους δηµιουργεί προβλήµατα και επιθυµούν τώρα να διαµορφώσουν έναν προνοµιακό χώρο µε την ΕΕ. Πιστεύουµε ότι µεσοπρόθεσµα, αυτό θα µπορούσε ακόµα και να εξασθενήσει τη θέση της ΕΕ στον κόσµο. Δηµιουργώντας τη µεγαλύτερη περιοχή ελεύθερων συναλλαγών στον κόσµο και φέρνοντας την οικονοµική ολοκλήρωση σε ένα τελείως νέο επίπεδο µέσω ρυθµιστικών συγκλίσεων, η TTIP θα µπορούσε να µετατρέψει δραστικά τους σχετικούς παγκόσµιους κανόνες. Θα εξακολουθούσε να συνεχίζει να παρακάµπτει τρόπον τινά τον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου (ΠΟΕ) συνεχίζοντας µια στρατηγική της Δύσης κατά του υπόλοιπου κόσµου, αναγκάζοντας τις φτωχότερες και ασθενέστερες χώρες να εµπορεύονται µε κανόνες που δεν έχουν τρόπο να επηρεάσουν. Επιπλέον, θα µπορούσε να οδηγήσει στη δηµιουργία αντίπαλων οικονοµικών «µπλοκ» απειλώντας την παγκόσµια συνεργασία και εξασθενίζοντας πρωτοβουλίες για να µεταρρυθµιστεί το παγκόσµιο εµπορικό σύστηµα, έτσι ώστε να αντιµετωπίζει καλύτερα τις κοινές παγκόσµιες προκλήσεις, ιδιαίτερα την αλλαγή του κλίµατος και την προστασία του περιβάλλοντος. ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Η συµµαχία η οποία υποστηρίζει την TTIP είναι ιδιαίτερα δυνατή. Αλλά αυτό δεν σηµαίνει σε καµία περίπτωση ότι είναι ανίκητη. Η ACTA νικήθηκε. Εναντίον της Εταιρικής Σχέσης του Ειρηνικού υπάρχει ήδη µια ιδιαίτερα δυνατή αντίδραση. Εµείς οι Πράσινοι θα βοηθήσουµε να δηµιουργηθούν ευρείες συµµαχίες κατά της ατζέντας της TTIP µε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών απ' όλους τους τοµείς, µε συνδικαλιστικές οργανώσεις και, ειδικότερα, µε οµάδες καταναλωτών και υπερασπιστές της δηµοκρατίας. Τα βασικά αιτήµατα είναι η διαφάνεια, η υπεράσπιση της δηµοκρατίας και η διασφάλιση των προτύπων - τα οποία δεν είναι εµπορικά εµπόδια, αλλά το αποτέλεσµα συγκεκριµένων νοµοθετικών επιλογών για την προστασία των συµφερόντων του λαού και του κοινού συµφέροντος. Θα θέσουµε τα θέµατα αυτά κατά τη διάρκεια της εκστρατείας για τις ευρωπαϊκές εκλογές µε έναν σαφή στόχο: την ήττα της TTIP. Οι συµµαχίες µας θα πρέπει να δηµιουργήσουν γέφυρες και πάνω από τον Ατλαντικό. Τον παρελθόντα Ιούνιο, εµείς οι Πράσινοι, ήδη προσεγγίσαµε ΜΚΟ από τις ΗΠΑ καθώς και εµπειρογνώµονες των συνδικάτων για θέµατα εµπορίου προσκαλώντας τους στο Βερολίνο, στις Βρυξέλλες και το Παρίσι, για να µάθουµε ο ένας από τον άλλο. Ο Διατλαντικός Διάλογος των Καταναλωτών είναι ένα χρήσιµο φόρουµ για παρόµοια συνεργασία, όπως είναι επίσης και άλλα δίκτυα της κοινωνίας των πολιτών. Μπορούµε να συνεργαστούµε µε Πράσινη Εκλογική Επιτροπή / 22 του Φλεβάρη, 2014 / σελίδα 7

8 υπερασπιστές των καταναλωτών στις ΗΠΑ, οι οποίοι µέχρι σήµερα κατάφεραν να διατηρήσουν τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες κυρίως εκτός της ατζέντα TTIP, επειδή δεν ήθελαν να υπονοµευθούν οι ρυθµίσεις τους για τις χρηµατοπιστωτικές αγορές. Πρόσφατα, περίπου 200 οµάδες από τις ΗΠΑ και την ΕΕ διαµαρτυρήθηκαν κατά του µηχανισµού διαιτησίας Επίλυσης Διαφορών µεταξύ Επενδυτών και Κρατών (ISDS). Θα πρέπει επίσης να συνάψουµε σχέσεις µε την Συνέλευση των Νοµοθετικών Οργάνων των Πολιτειών των ΗΠΑ, η οποία έχει επίσης εκφραστεί κατά του ISDS. Θα πρέπει να συνεργαστούµε µε µέλη του Κογκρέσου, τα οποία έχουν διαµαρτυρηθεί δηµόσια κατά της άσκησης πίεσης εκ µέρους του εκπροσώπου εµπορίου των ΗΠΑ για την εξασθένιση της οδηγίας της ΕΕ περί της ποιότητας των καυσίµων, προειδοποιώντας τον µε επιστολή τους ότι οι προσπάθειές του να προωθήσουν τις πισσούχες άµµους «θα ερχόταν σε αντίθεση µε τις αρχές της κυβέρνησης του Οµπάµα σχετικά µε το πρόγραµµα δράσης για το κλίµα και θα εκπροσωπούσε µια κοντόφθαλµη έκφραση των οικονοµικών συµφερόντων των Ηνωµένων Πολιτειών». Υπάρχει ισχυρή αντίθεση στο Κογκρέσο και από τις δύο εκπροσωπούµενες πλευρές εναντίον της χορήγησης στην κυβέρνηση του Οµπάµα της απαραίτητης εξουσίας για την σύναψη αυτής της συµφωνίας. Η TTIP δεν αποτελεί ως εκ τούτου µια ήδη επιτευχθείσα συµφωνία. Έµπειροι διαπραγµατευτές στον τοµέα του εµπορίου αµφισβητούν την επιτευξιµότητα της ατζέντας της TTIP, η οποία καλύπτει ένα ιδιαίτερα ευρύ πεδίο. Το βεβιασµένο χρονοδιάγραµµα το οποίο έχει καθοριστεί επίσηµα από τους πολιτικούς αγνοώντας την πείρα των διαπραγµατευτών στον τοµέα του εµπορίου έχει ήδη αρχίσει να αποκαλύπτει την πραγµατική του πλευρά δηλαδή ότι είναι µη ρεαλιστικό. Πως µπορεί κάτι το οποίο έχει τόσες πολλές επιπτώσεις να αποτελέσει αντικείµενο τόσο σύντοµων διαπραγµατεύσεων; Η ατζέντα της TTIP, όπως προωθείται από την Επιτροπή της ΕΕ, δεν εκπροσωπεί το είδος διατλαντικής συµφωνίας την οποία υποστηρίζουµε εµείς οι Πράσινοι. Δεν επιθυµούµε µια Διατλαντική συµφωνία, η οποία αναπόφευκτα θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στα πρότυπα που θέτουµε εµείς οι Πράσινοι στην ΕΕ. Επιθυµούµε να προωθήσουµε µια Διατλαντική Συνεργασία ως πλήρες τµήµα µιας παγκόσµιας πολυµερούς συνεργασίας, η οποία να υποστηρίζει ένα παγκόσµιο πράσινο νέο σχέδιο (Green New Deal), προσανατολίζοντας τις προσπάθειες προς µια βιώσιµη, χαµηλού άνθρακα οικονοµία, προς την κοινωνική δικαιοσύνη, την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και την υπερκατανάλωση των πόρων. Η εναρµόνιση των διατλαντικών προτύπων µε τα παραπάνω θα ήταν σίγουρα ιδιαίτερα ωφέλιµη. Η υποστήριξη της «Απαίτησης για το Εναλλακτικό Εµπόριο» θα µπορούσε να αποτελέσει µια πολλά υποσχόµενη κοινή στρατηγική. Η συνεργασία για την µείωση των επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιµα θα ήταν εξαιρετική κίνηση. Αλλά η ατζέντα της TTIP δεν προχωράει προς αυτήν την κατεύθυνση και αντιπροσωπεύει πάρα πολλούς κινδύνους και απειλές για να την αποδεχθούµε. Οι Πράσινοι έχουν, ως εκ τούτου, αντίθετη θέση όσον αφορά την TTIP. Αυτή η θέση έχει εκφραστεί από τις προηγούµενες αποφάσεις µας: «θα κινητοποιηθούµε κατά κάθε εµπορικής συµφωνίας, η οποία δεν καλύπτει τις βασικές µας αρχές, και ως εκ τούτου είµαστε σε αντίθεση µε την TTIP στη σηµερινή της µορφή». Πράσινη Εκλογική Επιτροπή / 22 του Φλεβάρη, 2014 / σελίδα 8

9 Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) = Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εµπορίου και Επενδύσεων ή Διατλαντική Εταιρική Σχέση Trans-Pacific Partnership (TPP) = Εταιρική Σχέση του Ειρηνικού gross domestic product (GDP) = Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) Public Citizen s Global Trade Watch = οµάδα προστασίας των καταναλωτών, ειδικό τµήµα της Ένωσης Καταναλωτών Public Citizen European Trade Union Council (ETUC) = Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Συνδικάτων Εµπορίου Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) = Εµπορική Συµφωνία Καταπολέµησης της Παραποίησης Investor-to-state dispute settlement (ISDS) = Μηχανισµός διαιτησίας Επίλυσης Διαφορών µεταξύ Επενδυτών και Κρατών. Regulatory Cooperation Council (RCC) = Ρυθµιστικό Συµβούλιο Συνεργασίας Transatlantic Business Council (TABC) = Διατλαντικό Επιχειρηµατικό Συµβούλιο Transatlantic Consumer Dialogue (TACD) = Διατλαντικός Διάλογος Καταναλωτών World Trade Organization (WTO) = Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου (ΠΟΕ) General Agreement on Trade in Services (GATS) = Γενική Συµφωνία για το Εµπόριο στις Υπηρεσίες Canada EU Trade Agreement (CETA) = Εµπορική Συµφωνία Καναδά-ΕΕ Πράσινη Εκλογική Επιτροπή / 22 του Φλεβάρη, 2014 / σελίδα 9

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 3.6.2015 A8-0175/4. Τροπολογία. Yannick Jadot, Ska Keller εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 3.6.2015 A8-0175/4. Τροπολογία. Yannick Jadot, Ska Keller εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 3.6.2015 A8-0175/4 4 Yannick Jadot, Ska Keller Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) Eα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πεδίο εφαρμογής και ο βαθμός στον οποίο η TTIP θα επηρεάσει τις αναπτυσσόμενες χώρες είναι αβέβαια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2011 SEC(2011) 1227 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Συνοδευτικό του εγγράφου Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ Το 2014, θα έχουμε την ευκαιρία να διαμορφώσουμε το μέλλον της Ευρώπης σε μια κρίσιμη καμπή της ιστορίας της ηπείρου μας. Σε αυτές τις εκλογές, η επιλογή σας μπορεί να αποδυναμώσει

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαία ενηµέρωση Κοινωνικό Πολύκεντρο-Α Ε Υ. «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαιτήσει και να εφαρµόσει το ανθρώπινο δικαίωµα στο νερό»

Εβδοµαδιαία ενηµέρωση Κοινωνικό Πολύκεντρο-Α Ε Υ. «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαιτήσει και να εφαρµόσει το ανθρώπινο δικαίωµα στο νερό» Τεύχος 37 Εβδοµαδιαία ενηµέρωση Κοινωνικό Πολύκεντρο-Α Ε Υ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου Τηλ. 2103310080-1 www.kpolykentro.gr Υπεύθυνη Μαρία Φιλιοπούλου Τεύχος 91 20 Φεβρουαρίου 2014 «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να

Διαβάστε περισσότερα

Η «Διατλαντική Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών» (ΤΤΙΡ) μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ

Η «Διατλαντική Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών» (ΤΤΙΡ) μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ Η «Διατλαντική Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών» (ΤΤΙΡ) μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ 1. Εισαγωγή Γιάννης Τόλιος διδάκτωρ οικονομικών επιστημών Ως το τέλος Ιουνίου 14 και επί ελληνικής προεδρίας, πρόκειται να συζητηθεί στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό έγγραφο στην. Πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό έγγραφο στην. Πρόταση EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, xxx SEC(2010) xxx ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Συνοδευτικό έγγραφο στην Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΤΙΡ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΤΙΡ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΤΙΡ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ της Δώρας Κοτσακά, Δρ. Πολιτικής Κοινωνιολογίας Το Σαββατοκύριακο 12-13 Απριλίου στη Ρώμη το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ (Παράρτημα Βρυξελλών) διοργάνωσε

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη

Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION Eμείς, οι Ευρωπαίοι συνδικαλιστές ηγέτες, συνελθόντες στους κόλπους της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, απευθύνουμε την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Πολιτικών της Ένωσης ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) NT\790218EL.doc

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές. Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωστή Χατζηδάκη στο συνέδριο για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας «Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΚΑΘΙΣΤΑ ΤΗΝ ACTA ΤΟΣΟ ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΗ;

ΤΙ ΚΑΘΙΣΤΑ ΤΗΝ ACTA ΤΟΣΟ ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΗ; ΤΙ ΚΑΘΙΣΤΑ ΤΗΝ ACTA ΤΟΣΟ ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΗ; ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ACTA; Η ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement = εµπορική συµφωνία για την καταπολέµηση της παραποίησης) είναι µια διακρατική συµφωνία, η οποία εισηγείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα I. Μορφές κοινωνικού διαλόγου II. III. IV. ΕU Κοινωνικός διάλογος σε διακλαδικό επίπεδο Ιστορία Συμμέτοχοι Διατάξεις της Συνθήκης Πρώτη απάντηση Δεύτερη απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Συνήθη εμπόδια στο διατλαντικό εμπόριο και τις επενδύσεις

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Συνήθη εμπόδια στο διατλαντικό εμπόριο και τις επενδύσεις ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Συνήθη εμπόδια στο διατλαντικό εμπόριο και τις επενδύσεις Σημείωση: Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί πρότυπο, εν είδει οδικού χάρτη, με βάση το οποίο παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι

Διαβάστε περισσότερα

3. Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Κατάθεση: 17.3.2011.

3. Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Κατάθεση: 17.3.2011. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Ο περί Επιτρόπου Προστασίας Καταναλωτών Νόμος του 2009. (Πρόταση νόμου του κ. Γιαννάκη Ομήρου, προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Η υλοποίηση αυτών των στόχων ζήτηση» (σ. 195) Ήδη σήµερα 500 περίπου Ευρωσύµβουλοι βοηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Η συνύπαρξη βιολογικών με συμβατικούς αμπελώνες θα επιτρέπεται αρκεί να υπάρχει επαρκής διαχωρισμός των δύο.

Η συνύπαρξη βιολογικών με συμβατικούς αμπελώνες θα επιτρέπεται αρκεί να υπάρχει επαρκής διαχωρισμός των δύο. Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΑΣΙ Συμφωνία στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών: Στις 16 Ιουνίου το Συμβούλιο Υπουργών κατέληξε σε συμφωνία σχετικά με κείμενο του νέου κανονισμού για τους βιολογικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 1. Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία φιλική στις Επιχειρήσεις 1. Η Πρωτοβουλία για την Άρση των Εμποδίων στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 22.6.2011. σχετικά με τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 22.6.2011. σχετικά με τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 22.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο Επιτροπή Εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών.

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Το σημερινό γεγονός αντιπροσωπεύει

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό περιοδικό

Ηλεκτρονικό περιοδικό by www.foodstandard.gr Ηλεκτρονικό περιοδικό www.facebook.com/foodstandard τεύχος 23 Ιανουάριος 2012 * * Πόσο πράσινη είναι η εταιρεία σας; * Γιατί η Ευρώπη είναι πιο "πράσινη" από τις ΗΠΑ; H LG Electronics

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Έκθεση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Herman Van Rompuy

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Έκθεση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Herman Van Rompuy ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2012 EUCO 120/12 PRESSE 296 PR PCE 102 ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Έκθεση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Herman

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.3.2015 2013/0371(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα»

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» Κυρίες και κύριοι, Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015 Χαιρετισμός από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2012 (OR. en) ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΜΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΥΝΟΪΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΝΟΪΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΥΠΕ 2. ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS 3. SIGMALIVE 4. Από την πλευρά τους, CIPA δια του προέδρου του Χριστόδουλου Αγκαστινιώτη και CIBA δια του προέδρου του και πρώην υπουργού Υγείας, Φρίξου Σαββίδη, έκαναν λόγο για

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου.

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΟΡΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (Βρυξέλλες 4/12/2013) Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/503/13.3.2009 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Αποδεκτή πρακτική αγοράς: Αγορά ιδίων µετοχών και διακράτησή τους για µελλοντική απόκτηση µετοχών άλλης εταιρείας. Λαµβάνοντας υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Μερικά απλά λόγια για την κρίση Η κρίση ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 2008

Διαβάστε περισσότερα

Επιβολή δασμών στα φωτοβολταϊκά panels κινεζικής προέλευσης

Επιβολή δασμών στα φωτοβολταϊκά panels κινεζικής προέλευσης Αθήνα, 20 Μαΐου 2013 Επιβολή δασμών στα φωτοβολταϊκά panels κινεζικής προέλευσης Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών εκφράζει την αντίθεσή του στην επιβολή δασμών σε φωτοβολταϊκά panels κινεζικής προέλευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ)

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) Α Π Ο Φ Α Σ Η 539/2011 ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΪΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (Α Η Κ ) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ SPIN OFF (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ /ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΙ) Τι είναι οι εταιρίες spin off ; Οι εταιρίες spin off (επιχειρήσεις έντασης γνώσης ή τεχνοβλαστοί) είναι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο Ο όρος υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφορά τις συνθήκες και τους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. 12 Πέµπτη, 9/1/2003

Αρ. 12 Πέµπτη, 9/1/2003 Αρ. 12 Πέµπτη, 9/1/2003 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΟΡΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά εν έτει 2015 24.6.2015

Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά εν έτει 2015 24.6.2015 Θέση φωτογραφίας Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά εν έτει 2015 24.6.2015 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ζούμε στον πλανήτη Γη και από την πρώτες έως τις τελευταίες ημέρες μας αντιμετωπίζουμε κινδύνους που απειλούν το άτομο, την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α) ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α) ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α) ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ο Κώδικας αφορά όλες τις διαφημίσεις για κάθε είδους προϊόντα και υπηρεσίες. Ο Κώδικας ορίζει τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Ιούνιος 2015 Το έγγραφο αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική ευθύνη. Μονόδρομος ανάπτυξης

Περιβαλλοντική ευθύνη. Μονόδρομος ανάπτυξης Περιβαλλοντική ευθύνη Μονόδρομος ανάπτυξης 1 Οι βασικοί λόγοι -1 Αιτία ανησυχίας Οικολογικό αποτύπωμα Κλιματική αλλαγή 2 Αιτία ανησυχίας Κάθε εβδομάδα νέα στοιχεία έρχονται στο φως, που συνδέουν χημικά

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ FLAVIA PALANZA DIRECTOR, FACILITY FOR EURO- MEDITERRANEAN INVESTMENT AND PARTNERSHIP (FEMP), EUROPEAN INVESTMENT BANK, LUXEMBOURG TO THE SECOND GREEK EU PRESIDENCY CONFERENCE

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα συνθήκη, ένας νέος ρόλος για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές

Μια νέα συνθήκη, ένας νέος ρόλος για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές Μια νέα συνθήκη, ένας νέος ρόλος για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές Συνέλευση των περιφερειακών και των τοπικών εκπροσώπων της ΕΕ 1 Η Επιτροπή των Περιφερειών σήμερα ένας ρόλος σε πλήρη εξέλιξη «Είμαστε

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών

Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών στα πλαίσια της εκδήλωσης What s Next Κεφαλαιοποιώντας τον θετικό αντίκτυπο της πρόσφατης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Washington 23 Μαρτίου 2010 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2010 Hellenic-Chinese BUSINESS FORUM 2010 «The Future of Hellenic-Chinese Business Cooperation» ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Greek version ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ 7η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε. (ΚΙΕΒΟ, 10-11/3/05) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1. Οι Υπουργοί των κρατών που συµµετέχουν στην 7η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ. 5.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ. 5.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 5.1 Εισαγωγή Στην ενότητα αυτήν θα παρουσιάσουµε µία αναλυτική περιγραφή της γνώµης των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά µε τα ναρκωτικά. Καθώς είναι γνωστό, στις µέρες

Διαβάστε περισσότερα

Ξέρετε πότε έγινε η αίτηση για τη υλοποίηση αυτής της ιδιωτικής επένδυσης. Το 1997! 1 4 χρόνια μετά!

Ξέρετε πότε έγινε η αίτηση για τη υλοποίηση αυτής της ιδιωτικής επένδυσης. Το 1997! 1 4 χρόνια μετά! Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας του κ. Θάνου Μωραΐτη Κυρίες και κύριοι, πριν λίγες μέρες με ένα κλιμάκιο ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ επισκεφτήκαμε ένα νέο μικρό υδροηλεκτρικό έργο. Είναι ένα έργο το

Διαβάστε περισσότερα

Νέο πλαίσιο για συλλογικές διαπραγματεύσεις. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέο πλαίσιο για συλλογικές διαπραγματεύσεις. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέο πλαίσιο για συλλογικές διαπραγματεύσεις 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Τι είναι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις; Διαπραγματεύσεις μεταξύ εκπροσώπων εργοδοτών και εργαζομένων που στοχεύουν

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά

Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά Ποιος υποσκάπτει την ανάπτυξη; Δρ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου Πρόεδρος Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών 19 Δεκεμβρίου 2012 ΣΕΦ: το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους ΟΔΗΓΙΑ 2008 52 ΕΚ Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις >> ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Φράντς Φίσλερ, πρώην Επίτροπος Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις Επενδύσεις και συνεργασίες τα αντίδοτα στην κρίση Με την αποσύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 30.4.2014 L 128/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/50/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο και Εναλλακτικοί Τρόποι Επίλυσης των Διαφορών»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο και Εναλλακτικοί Τρόποι Επίλυσης των Διαφορών» Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο και Εναλλακτικοί Τρόποι Επίλυσης των Διαφορών» Το νέο Π.Μ.Σ. Το νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων (2015 2017) για τη στήριξη της γεωργίας και της αγροτικής βιομηχανίας στην Αλβανία Από 1/1/2015 πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών Σοφοκλής Πιταροκοίλης Μέλος ΔΣ ΣΕΦ 1 Ιουλίου 2013 ΣΕΦ Το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (www.helapco.gr) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Το κράτος εμφανίζεται σαν διαμεσολαβητής των στρατηγικών των επιχειρήσεων και της κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό του. Πολιτικές

Το κράτος εμφανίζεται σαν διαμεσολαβητής των στρατηγικών των επιχειρήσεων και της κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό του. Πολιτικές Οικονομική διπλωματία και οικονομική κρίση Στόχοι, στρατηγική, συγκρότηση & οργάνωση της ελληνικής οικονομικής διπλωματίας Επιπτώσεις οικονομικής κρίσης στις εξαγωγές Βασικά προβλήματα Χρήστος Φαρμάκης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 09 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8.444 Γραφείο Δημάρχου Προς Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.10.2014 COM(2014) 632 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση σχετικά με τη διαθεσιμότητα στοιχείων-κουμπιών χωρίς υδράργυρο για

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ. «Εξορυκτική ή βιομηχανία και βώ βιώσιμη ανάπτυξη»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ. «Εξορυκτική ή βιομηχανία και βώ βιώσιμη ανάπτυξη» ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Εξορυκτική ή βιομηχανία και βώ βιώσιμη ανάπτυξη» Η σημασία του εξορυκτικού κλάδου για την ελληνική οικονομία Ο

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ηµερίδα «Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη» Θεσσαλονίκη, 30 Νοεµβρίου 2012 Κων/νος Τζανετόπουλος Απόφοιτος Ε.Σ.. Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Νοµολογία.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ ECTS: ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα προωθεί τη συνεργασία µεταξύ πανεπιστηµίων ως µέσο για τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Πράσινο Εστιατόριο είναι εκείνη η επιχείρηση εστίασης που σταδιακά μειώνει το ανθρακικό της αποτύπωμα βάσει ενός βιώσιμου σχεδίου εξέλιξης και στη συνέχεια,

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον:

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον: Ημερίδα με θέμα: Η κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα Τετάρτη 18 Μαρτίου Civitel Hotel Μαρούσι. ώρα 10:00 π.μ. Οργάνωση: ΑΠΟΣΤΟΛΗ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Εισήγηση με Θέμα: Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Χρηµατοδοτήσεις: Ευνοϊκές οι προτάσεις της Κοµισιόν για τη διευκόλυνση της απορρόφησης των κονδυλίων της περιόδου 2007-2013, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus EU Presidency Summit: Leadership Strategy for Stability, Progress and Prosperity in Europe, 8-9 Οκτωβρίου 2012, Hilton Park Λευκωσία

Cyprus EU Presidency Summit: Leadership Strategy for Stability, Progress and Prosperity in Europe, 8-9 Οκτωβρίου 2012, Hilton Park Λευκωσία Υ.Σ.Ε. 5.29.10 Cyprus EU Presidency Summit: Leadership Strategy for Stability, Progress and Prosperity in Europe, 8-9 Οκτωβρίου 2012, Hilton Park Λευκωσία Ομιλία Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων: The EU

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Τελική έκθεση Ιούλιος 2014 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα