ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 3/2013. Γραφείο : Επιτροπής Ποιότητας Ποιότητας Ζωής Ζωής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 23/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 3/2013. Γραφείο : Επιτροπής Ποιότητας Ποιότητας Ζωής Ζωής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 23/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 3/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Επιτροπής Γραφείο : Επιτροπής Ποιότητας Ποιότητας Ζωής Ζωής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 23/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2012 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγίου Δημητρίου. Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 21 του μήνα Φεβρουαρίου έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου: 5237/12/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 8 μέλη: ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ 1 Α. Ασημακοπούλου,Αντιδήμαρχος - Πρόεδρος 1 Α. Δούρου 2 Δ. Αθανασόπουλος, Τακτικό μέλος 3 Δ. Μπουραντώνης, Τακτικό μέλος 4 Σ. Διαβολίτσης, Τακτικό μέλος 5 Κ. Φραγκιαδάκης, Τακτικό μέλος 6 Μ. Βαζαίος, Τακτικό μέλος 7 Α. Αδαμόπουλος, Τακτικό μέλος 8 Α. Γιαννέζος, Τακτικό μέλος Η Αντιδήμαρχος Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κα Ασημακοπούλου Αικατερίνη, εισηγούμενη το 1 Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη υπενθύμισε στο Σώμα τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 σύμφωνα με τις οποίες η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο. Στην συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ν αποφασίσουν σχετικά. Η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής λαμβάνοντας υπόψη της τις ανωτέρω διατάξεις, μετά από συζήτηση : ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Συντάσσει την Έκθεση πεπραγμένων για το έτος 2012 η οποία έχει ως εξής: <<ΈΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΈΤΟΥΣ 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Η παρούσα Έκθεση πεπραγμένων αποτυπώνει τις ενέργειες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2012, ανά τομέα αρμοδιότητάς της, ως εξής:

2 Α. Άδειες καταστημάτων- λειτουργίας μουσικής i. Χορήγηση Προέγκρισης Ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83 του Ν.3852/2010, για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου. Κατόπιν των παραπάνω η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις επί του θέματος: 1. Απόφαση υπ αριθ. 1/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» στον κο ΜΥΛΩΝΑ ΠΑΥΛΟ επί της οδού ΣΟΥΛΙΟΥ Απόφαση υπ αριθ. 2/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ» στην εταιρεία HAPPY FUN ΕΠΕ επί της οδού ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ αρ Απόφαση υπ αριθ. 8/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ- ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» στον κο ΧΑΛΚΙΤΗ ΣΚΕΥΟ επί της οδού ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 22 & ΚΟΖΑΝΗΣ. 4. Απόφαση υπ αριθ. 19/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης περί κατάθεσης δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους για την προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 5. Απόφαση υπ αριθ. 28/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» στον κο ΚΟΥΝΕΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ επί της οδού ΠΑΡΟΥ Απόφαση υπ αριθ. 30/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-FAST FOOD» στην κα ΨΩΜΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ επί της οδού ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ 48 & ΚΑΚΑΒΙΑΣ. 7. Απόφαση υπ αριθ. 34/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ- ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΚΑΦΕ» στην κα ΜΟΥΝΤΖΟΓΙΑΝΝΗ ΕΡΓΙΝΗ επί της οδού ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ αρ Απόφαση υπ αριθ. 35/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΨΙΛΙΚΑΤΖΙΔΙΚΟ» στον κο ΑΓΟΡΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ επί της οδού ΣΟΥΛΙΟΥ αρ Απόφαση υπ αριθ. 36/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Κ' ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ» στον κο ΓΑΒΡΑ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ επί της οδού ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ αρ Απόφαση υπ αριθ. 37/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» στον κο ΠΕΠΠΑ ΙΩΑΝΝΗ επί της οδού ΒΕΡΓΙΝΑΣ αρ Απόφαση υπ αριθ. 38/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΜΙΝΙ ΜΑRKET - ΨΙΛΙΚΑ» στην κα ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ επί της οδού ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ αρ. 15.

3 12. Απόφαση υπ αριθ. 42/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» στην κα ΣΟΡΩΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ επί της οδού ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ αρ Απόφαση υπ αριθ. 47/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» στην κα ΜΠΕΡΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ επί της οδού ΘΑΛΕΙΑΣ αρ Απόφαση υπ αριθ. 48/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» στην εταιρεία Α.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Π. ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ ΟΕ επί της οδού ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ αρ Απόφαση υπ αριθ. 49/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ» στην εταιρεία Ε.ΔΙΛΒΟΗΣ-Ε.ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΟΕ επί της οδού ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ αρ Απόφαση υπ αριθ. 50/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΙΟ» στον κ. ΜΠΡΙΜΗ ΑΝΤΩΝΙΟ επί της οδού ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ αρ Απόφαση υπ αριθ. 51/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΨΙΛΙΚΑ» στον κ. ΛΙΝΑΡΔΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ επί της οδού ΣΤΡ. ΠΑΠΑΓΟΥ αρ Απόφαση υπ αριθ. 54/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» στον κ. ΓΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ επί της οδού ΛΑΣΙΘΙΟΥ αρ Απόφαση υπ αριθ. 55/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ- ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ» στην κα. COSTEA LILIANA επί της οδού ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ αρ Απόφαση υπ αριθ. 56/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ-ΟΥΖΕΡΙ» στην κα. KUMOROWSKA KINGA AGNIESZKA επί της οδού ΣΤΡ.ΠΑΠΑΓΟΥ αρ Απόφαση υπ αριθ. 57/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΨΙΛΙΚΑ» στον κο ΑΣΙΜΗ ΠΕΤΡΟ επί της οδού ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ αρ Απόφαση υπ αριθ. 63/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» στον κ. ΚΑΡΑΒΑΝΑ ΘΕΟΦΑΝΗ επί της Πλατείας Παναγούλη. 23. Απόφαση υπ αριθ. 64/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ» στον κ. ΚΑΡΕΜΕ ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ επί της οδού ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ αρ Απόφαση υπ αριθ. 65/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ» στον κ. ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΠΕΤΡΟΣ επί της οδού ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ αρ Απόφαση υπ αριθ. 66/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΨΙΛΙΚΑ-ΛΙΑΝΙΚΗ

4 ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ-ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» στην κα. ΚΟΥΦΑΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ επί της οδού ΠΟΝΤΟΥ αρ Απόφαση υπ αριθ. 67/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ- ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» στην εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ -ΛΑΝΑΡΑΣ ΕΠΕ επί της οδού ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ αρ Απόφαση υπ αριθ. 68/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ» στην εταιρεία ΤΑΜΠΑΚΟΓΛΟΥ Γ.-ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΥ Α.& ΣΙΑ ΟΕ επί της οδού ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ αρ Απόφαση υπ αριθ. 69/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΤΑΒΕΡΝΑ» στον κ. ΤΣΟΥΜΟ ΓΕΩΡΓΙΟ επί της οδού ΜΥΡΩΝΟΣ αρ Απόφαση υπ αριθ. 72/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ» στην κα. ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως Απόφαση υπ αριθ. 73/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ, ΜΠΥΡΑΣ, ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΧΩΡΟ» στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΔΗ ΕΠΕ επί της οδού Στρ. Μακρυγιάννη Απόφαση υπ αριθ. 74/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «PET SHOP (ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ)» στην εταιρεία ΦΥΤΩΡΙΑ ΑΝΤΕΜΙΣΑΡΗ Α.Ε. επί της οδού Αγ. Δημητρίου Απόφαση υπ αριθ. 75/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ-ΤΣΑΓΙΟΥ-ΚΑΚΑΟ» στον κ. ΚΑΡΑΛΗ ΙΩΑΝΝΗ επί της οδού Σοφούλη Απόφαση υπ αριθ. 76/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ» στην κα. ΣΑΑΚΙΑΝ ΔΙΑΝΑ επί της οδού ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΩΝ Απόφαση υπ αριθ. 77/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ ΑΚΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ» στην κα. ΛΟΪΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ επί της οδού Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 3Β. 35. Απόφαση υπ αριθ. 84/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ- ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ-ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ & ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» στην κα ΡΑΡΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ επί της οδού ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ αρ Απόφαση υπ αριθ. 85/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΣΝΑΚ ΚΑΦΕ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ» στην κα MALANOWSKA MARZANNA επί της οδού ΑΝ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ αρ Απόφαση υπ αριθ. 86/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση

5 ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» στον κ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ επί της οδού ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ αρ Απόφαση υπ αριθ. 87/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ» στην εταιρεία ΤΖΗΜΑ ΙΩΑΝΝΑ & ΣΙΑ ΟΕ επί της οδού ΣΤΡΙΓΓΑΡΗ αρ Απόφαση υπ αριθ. 88/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «MINI MARKET» στον κ. ΤΟΜΑΡΑ ΛΕΩΝΙΔΑ επί της οδού ΨΗΛΟΡΕΙΤΟΥ αρ Απόφαση υπ αριθ. 89/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ» στον κ. ΛΕΥΚΙΜΜΙΑΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ επί της οδού ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ αρ Απόφαση υπ αριθ. 90/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΦΕ» στην εταιρεία ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ επί της οδού ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ αρ Απόφαση υπ αριθ. 91/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» στην κα. NDOCI MIMOZA (ΝΤΟΤΣΙ) επί της οδού ΑΝ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ αρ Απόφαση υπ αριθ. 92/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ- ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΚΑΦΕ ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ» στην κα. ΠΑΠΑΧΑΤΖΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ επί της οδού ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ αρ Απόφαση υπ αριθ. 97/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στον κ. ΧΡΥΣΙΚΟ ΜΙΧΑΗΛ επί της οδού Βουλιαγμένης 354 & Κούγκι Σαμουήλ Απόφαση υπ αριθ. 98/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ στην εταιρεία ΤΖΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ επί της οδού Στριγγάρη Απόφαση υπ αριθ. 99/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στην κα ΠΑΖΙΩΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ επί της οδού Αγ. Βασιλείου Απόφαση υπ αριθ. 101/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ στην εταιρεία Κ.ΦΡΑΓΚΟΣ-Μ.ΚΥΡΙΑΖΙΔΗ ΟΕ επί της οδού Κισσάμου Απόφαση υπ αριθ. 102/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΨΙΛΙΚΩΝ στην κα. ΚΑΛΛΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ επί της οδού ΚΑΤΣΙΜΠΑ Απόφαση υπ αριθ. 103/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ στον κ. ΣΙΕΜΟ ΑΝΔΡΕΑ επί της οδού ΑΜΦΙΣΗΣ Απόφαση υπ αριθ. 104/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ στον κ. ΣΙΕΜΟ ΑΝΔΡΕΑ επί της οδού ΑΜΦΙΣΗΣ Απόφαση υπ αριθ. 105/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση

6 ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΠΑΓΩΤΟΠΩΛΕΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ στην εταιρεία UNIGLOBAL GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ επί της οδού Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Απόφαση υπ αριθ. 106/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ στον κ. ΘΕΟΔΩΡΟ ΣΤΡΕΜΠΑ επί της οδού ΚΟΡΥΤΣΑΣ Απόφαση υπ αριθ. 107/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ στον κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΟΥΣΣΟ επί της οδού Γ.ΨΥΧΟΓΙΟΥ Απόφαση υπ αριθ. 108/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ στην κ. ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ επί της οδού ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Απόφαση υπ αριθ. 109/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ στον κ. GHULAM QADIR CHAUDRY επί της οδού ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ Απόφαση υπ αριθ. 110/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΚΑΦΕ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ στην εταιρεία ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΧΡ.-ΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΧΡ. ΟΕ επί της οδού ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ Απόφαση υπ αριθ. 114/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ με διακριτικό τίτλο ΡΑΚΑΔΙΚΟ στον ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟ επί της οδού ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ Απόφαση υπ αριθ. 115/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΣΝΑΚΜΠΑΡ (ΤΥΡΟΠΙΤΑΔΙΚΟ)» στον κ. ΣΑΚΟΥΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ επί της οδού ΓΡΑΜΜΟΥ αρ Απόφαση υπ αριθ. 116/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «PET SHOP» στον κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ ΦΑΝΟΥΡΙΟ επί της οδού ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ αρ Απόφαση υπ αριθ. 117/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΑΜΙΓΕΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» στον κ. NAKE ARIAN επί της οδού ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ αρ Απόφαση υπ αριθ. 121/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ» στον κ. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ επί της οδού ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ αρ Απόφαση υπ αριθ. 122/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «PET SHOP» στον κ. KΕΠΕΝΕ ΔΗΜΗΤΡΙΟ επί της οδού ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ αρ. 305Α. 63. Απόφαση υπ αριθ. 123/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ» στον κ. ΤΣΟΥΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟ επί της οδού ΜΥΡΩΝΟΣ αρ Απόφαση υπ αριθ. 124/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ» στον κ. ΤΣΟΥΜΟ ΓΕΩΡΓΙΟ επί της οδού ΜΥΡΩΝΟΣ αρ. 42.

7 65. Απόφαση υπ αριθ. 125/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΟΥΡΕΙΟ» στην κ. ΜΕΤΟΧΙΑΝΑΚΗ-ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΔΑΝΑΗ επί της οδού ΞΕΟΝΟΦΩΝΤΟΣ αρ Απόφαση υπ αριθ. 126/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ-ΟΥΖΕΡΙ» της εταιρείας Ι.ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ-Κ.ΚΟΛΩΝΗΣ ΟΕ επί της οδού ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ αρ Απόφαση υπ αριθ. 127/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ» στην κ. ΦΙΛΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑ επί της οδού ΠΗΛΕΩΣ αρ Απόφαση υπ αριθ. 128/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «PET SHOP» στον κ. ΚΕΠΕΝΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ επί της οδού ΣΤΡ. ΠΑΠΑΓΟΥ αρ Απόφαση υπ αριθ. 131/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» στον κ. ΠΟΛΥΖΟ ΓΕΩΡΓΙΟ επί της οδού Γ. ΨΥΧΟΓΙΟΥ 35 & ΑΙΝΟΥ Απόφαση υπ αριθ. 132/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» στην κα ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑ επί της οδού ΠΑΠΑΓΟΥ Απόφαση υπ αριθ. 133/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ» στον κ. ΣΟΛΟΜΟΓΚΑ ΙΩΑΝΝΗ επί της οδού ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΥ Απόφαση υπ αριθ. 144/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΨΙΛΙΚΑΤΖΙΔΙΚΟ ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ» στην κ. ΒΡΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ επί της οδού ΣΟΥΛΙΟΥ αρ Απόφαση υπ αριθ. 145/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ» στην κ. ΜΗΛΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ επί της οδού ΠΥΛΟΥ αρ Απόφαση υπ αριθ. 146/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)» στον κ. ΚΥΠΡΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ επί της οδού ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ αρ Απόφαση υπ αριθ. 147/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΧΟΝΔΡΙΚΟ & ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ)» στον κ. ΚΑΡΕΛΑ ΠΕΤΡΟ επί της οδού ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ αρ Απόφαση υπ αριθ. 148/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ ΜΕ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΦΕ, ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ & ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» στον κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟ επί της οδού Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ αρ. 272Β. 77. Απόφαση υπ αριθ. 152/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)» στην εταιρεία.

8 Μ.ΠΑΠΑΔΕΛΗΣ-Χ.ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΟΕ επί της οδού ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡΑΚΑΚΗ αρ Απόφαση υπ αριθ. 154/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)» στην εταιρεία Α.ΤΟΠΟΥΖ- Π. ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ ΟΕ επί της οδού ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ & ΠΑΠΑΓΟΥ αρ Απόφαση υπ αριθ. 155/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)» στον κ. ΣΥΝΤΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ επί της οδού ΑΪΔΙΝΙΟΥ αρ Απόφαση υπ αριθ. 156/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)» στον κ. ΜΟΥΤΑΦΗ ΓΕΩΡΓΙΟ επί της οδού ΘΑΛΕΙΑΣ αρ Απόφαση υπ αριθ. 159/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ)» στον κ. ΠΟΤΑΜΙΑΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ επί της οδού ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ αρ Απόφαση υπ αριθ. 160/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ)» της εταιρείας Ι.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ επί της οδού ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ αρ Απόφαση υπ αριθ. 162/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΦΕ)» της κ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΜΑΡΙΝΑΣ επί της οδού ΣΚΟΠΕΛΟΥ αρ. 39. ii. Άρση της προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Έπειτα από τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων διαπιστώθηκε ότι δεν έχει κατατεθεί φάκελλος με δικαιολογητικά ή ότι τα δικαιολογητικά είναι ελλειπή για την οριστική αδειοδότηση σε ορισμένα καταστήματα, που αποτελεί λόγο άρσης της προέγκρισης ίδρυσης των εν λόγω καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για το εν λόγω θέμα, έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις: 1. Απόφαση υπ αριθ. 70/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για άρση της προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.. iii. Διορθώσεις αποφάσεων Προέγκρισης Ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83 του Ν.3852/2010, για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, καθώς και για διορθώσεις-τροποποιήσεις που αφορούν τις αρχικές αποφάσεις χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων. Κατόπιν των παραπάνω η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις επί του θέματος: 1. Απόφαση υπ' αριθμ. 46/2012 με θέμα:λήψη απόφασης για συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 28/2012 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στο σκέλος που αφορά το αντικείμενο εργασιών από ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

9 ΤΡΟΦΙΜΩΝ σε ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. 2. Απόφαση υπ' αριθμ. 134/2012 με θέμα:λήψη απόφασης για συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 28/2012 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στο σκέλος που αφορά το αντικείμενο εργασιών από ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ σε ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. 3. Απόφαση υπ' αριθμ. 135/2012 με θέμα:λήψη απόφασης για διόρθωση της υπ' αριθμ. 1/2012 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στο σκέλος που αφορά στο είδος του υπό ίδρυση καταστήματος και συγκεκριμένα από KAΦENEIO-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ σε ΚΑΦΕΝΕΙΟ. 4. Απόφαση υπ' αριθμ. 157/2012 με θέμα:λήψη απόφασης για διόρθωση της υπ' αριθμ. 85/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΣΝΑΚ ΚΑΦΕ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ» στην κα MALANOWSKA MARZANNA επί της οδού ΑΝ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ αρ.2 στο σκέλος που αφορά το αντικείμενο εργασιών. 5. Απόφαση υπ' αριθμ. 161/2012 με θέμα:λήψη απόφασης για διόρθωση της υπ' αριθμ. 115/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΣΝΑΚΜΠΑΡ (ΤΥΡΟΠΙΤΑΔΙΚΟ)» στον κ. ΣΑΚΟΥΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ επί της οδού ΓΡΑΜΜΟΥ αρ.18. στο σκέλος που αφορά το αντικείμενο εργασιών. v. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε εντός του 2012 αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να χορηγήσει ή να ανανεώσει άδειες λειτουργίας μουσικής. Έπειτα από έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προέβη στη λήψη αποφάσεων χορήγησης ή μη των εν λόγω αδειών, οι οποίες είναι οι εξής: 1. Απόφαση υπ αριθ. 6/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για ανανέωση άδειας μουσικών οργάνων στην κα ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ για κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ επί της οδού ΣΤΡ.ΠΑΠΑΓΟΥ αρ Απόφαση υπ αριθ. 9/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για ανανέωση άδειας μουσικής στην εταιρεία FUN UNIQUE AE για κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ επί της οδού ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 1 & ΣΤΡΙΓΓΑΡΗ αρ Απόφαση υπ αριθ. 10/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για ανανέωση άδειας μουσικής στην εταιρεία VOLTA PARK AE για κατάστημα ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ επί της οδού Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ αρ Απόφαση υπ αριθ. 11/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για ανανέωση άδειας μουσικής στην εταιρεία FRIDAY'S για κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ- ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ επί της οδού Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ αρ Απόφαση υπ αριθ. 12/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για ανανέωση άδειας μουσικής στην εταιρεία ΜΑΡΙΑ ΣΤΟΦΑΡΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ για κατάστημα ΚΑΦΕΝΕΙΟ επί της οδού ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ αρ Απόφαση υπ αριθ. 13/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για ανανέωση άδειας μουσικής στην εταιρεία ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΟΓΗΡΩΝ ΑΕ για κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ επί της οδού ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ αρ Απόφαση υπ αριθ. 14/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για ανανέωση άδειας

10 μουσικής στον κ. ΔΗΜΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ για κατάστημα ΚΑΦΕΝΕΙΟ επί της οδού ΑΙΝΟΥ αρ Απόφαση υπ αριθ. 16/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για ανανέωση άδειας μουσικής στην κα ΜΑΛΑΞΙΑΝΑΚΗ ΕΡΓΙΝΑ-ΙΩΑΝΝΑ για κατάστημα ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-(ΤΑΒΕΡΝΑ)-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ επί της οδού ΣΚΟΥΦΑ αρ Απόφαση υπ αριθ. 17/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για ανανέωση άδειας μουσικής στην εταιρεία ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ για κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ επί της οδού ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ αρ Απόφαση υπ αριθ. 21/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για ανανέωση άδειας μουσικής στο κ. ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ για κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ επί της οδού ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ αρ Απόφαση υπ αριθ. 22/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για ανανέωση άδειας μουσικής στην στην κα ΨΑΡΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ για κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ (ΚΡΕΠΕΡΙ) ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ (ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ) επί της οδού ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ αρ Απόφαση υπ αριθ. 23/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για ανανέωση άδειας μουσικής στον κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για κατάστημα ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΕΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ επί της οδού ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ αρ Απόφαση υπ αριθ. 29/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για ανανέωση άδειας μουσικής στον κ. ΚΟΤΤΑΡΟΠΟΥΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ για κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ επί της οδού ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ αρ Απόφαση υπ αριθ. 39/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για ανανέωση άδειας μουσικής στον κ. ΡΗΓΑ ΧΡΗΣΤΟ για κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ επί της οδού ΖΑΛΟΓΓΟΥ αρ Απόφαση υπ αριθ. 40/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για ανανέωση άδειας μουσικής στην κα ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ για κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ επί της οδού Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ αρ Απόφαση υπ αριθ. 41/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για ανανέωση άδειας μουσικής στην εταιρία VILLAGE ROADSHOW ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. για κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ επί της οδού Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ αρ Απόφαση υπ αριθ. 58/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για ανανέωση άδειας μουσικής στην εταιρεία ΠΥΡΡΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ & ΣΙΑ ΕΕ για κατάστημα ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΠΑΓΩΤΟΠΩΛΕΙΟ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ επί της οδού ΓΡΑΜΜΟΥ αρ Απόφαση υπ αριθ. 59/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για ανανέωση άδειας μουσικής στον κ. ΔΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ για κατάστημα ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ επί της οδού ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ αρ Β. Εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο σχεδίου κανονιστικών αποφάσεων άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ. Κατά το έτος 2012 κατέστη επιτακτική ανάγκη λήψης κανονιστικών αποφάσεων σχετικά με Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Η Ε.Π.Ζ. εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της κανονιστικής απόφασης για έγκριση. Για το λόγο αυτό η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις:

11 1. Απόφαση υπ αριθ. 3/2012 με Θέμα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. 2. Απόφαση υπ αριθ. 7/2012 με Θέμα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (Θεσσαλίας, Ψηλορείτη). 3. Απόφαση υπ αριθ. 27/2012 με Θέμα: Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της υπ' αριθμ. 3178/ αιτήσεως κατοίκων Αγίου Δημητρίου που αφορά στην κυκλοφοριακή ρύθμιση των οδών Σουλίου Αγίου Αθανασίου. 4. Απόφαση υπ αριθ. 53/2012 με Θέμα: Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην έγκριση της υπ' αριθμ. πρωτ / αίτησης της ΔΕΗ Αγ. Δημητρίου για τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάθμευσης αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αυτοκινήτων της χρηματαποστολής. 5. Απόφαση υπ αριθ. 62/2012 με Θέμα: Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο που αφορά σε συμπληρωματικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σχετικά με την αντιδρόμηση της οδού Θεσσαλίας και της οδού Γράμμου μεταξύ των οδών Όθωνος και Πριάμου 6. Απόφαση υπ αριθ. 79/2012 με Θέμα: Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την τροποποίηση ή μη της οδού Τενέδου. 7. Απόφαση υπ αριθ. 80/2012 με Θέμα: Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην έγκριση της υπ' αριθμ. πρωτ / αίτησης της Εμπορικής Τράπεζας για τοποθέτηση μεταλλικών εμποδίων στην οδό Αγ. Δημητρίου 195 μπροστά από το κατάστημά τους. 8. Απόφαση υπ αριθ. 81/2012 με Θέμα: Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή συμβολής των οδών Όθωνος και Πριάμου. 9. Απόφαση υπ αριθ. 82/2012 με Θέμα: Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στη δημιουργία θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων μοτοποδηλάτων έμπροσθεν του Δημοτικού Καταστήματος, στην ήδη διαγραμμισμένη περιοχή. 10. Απόφαση υπ αριθ. 83/2012 με Θέμα: Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς στο Δημοτικό Συμβούλιο για ανάκληση ή μη της υπ' αριθμ. 122/2011 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα Λήψη απόφασης επί της υπ' αριθμ / αίτησης του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του 14ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δημητρίου που αφορά στον εφοδιασμό του Σχολείου με δύο (2) μετακινούμενες πινακίδες για την ασφαλή είσοδο και έξοδο των μαθητών από το σχολείο. 11. Απόφαση υπ αριθ. 94/2012 με Θέμα:Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κατασκευή ή μη σκάλας στην οδό Μπελογιάννη. 12. Απόφαση υπ αριθ. 95/2012 με Θέμα: Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση ή μη της υπ' αριθμ. 118/2011 προηγούμενης απόφασης της με θέμα Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη άδειας στάθμευσης σε άτομα με ειδικές ανάγκες. 13. Απόφαση υπ αριθ. 119/2012 με Θέμα: Συζήτηση επί της μελέτης: ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ. 14. Απόφαση υπ αριθ. 120/2012 με Θέμα:Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί του υπ' αριθμ / αιτήματος των κ.κ. Μιχαήλ Σταματέλου κλπ που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Ίμβρου.

12 15. Απόφαση υπ αριθ. 129/2012 με Θέμα:Λήψη απόφασης επί της με αριθμ. πρωτ / αιτήσεως του κ. Βασίλειου Χαρόπουλου για τροποποίηση της 95/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση της υπ' αριθμ. 232/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (χορήγηση άδειας στάθμευσης αυτοκινήτου). 16. Απόφαση υπ αριθ. 136/2012 με Θέμα:Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη χορήγηση ή μη άδειας στάθμευσης σε άτομα με ειδικές ανάγκες. 17. Απόφαση υπ αριθ. 137/2012 με Θέμα:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την παραλαβή της μελέτης : ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ. 18. Απόφαση υπ αριθ. 138/2012 με Θέμα:Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. 19. Απόφαση υπ αριθ. 139/2012 με Θέμα:Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.(καπετσώνη, Μαντά κλπ). 20. Απόφαση υπ αριθ. 140/2012 με Θέμα:Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή συμβολής των οδών Όθωνος και Πριάμου. 21. Απόφαση υπ αριθ. 141/2012 με Θέμα:Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο που αφορά σε αναμόρφωση και ενίσχυση της σήμανσης της οδού Τατάκη για την ασφαλή πρόσβαση των μαθητών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δημητρίου. 22. Απόφαση υπ αριθ. 142/2012 με Θέμα:Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο που αφορά στην έγκριση της υπ' αριθμ. πρωτ / αίτησης της Τράπεζας Πειραιώς για τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάθμευσης αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αυτοκινήτων της χρηματαποστολής για το κατάστημα επί της οδού Αγ. Δημητρίου Απόφαση υπ αριθ. 143/2012 με Θέμα:Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη χορήγηση ή μη άδειας στάθμευσης σε άτομα με ειδικές ανάγκες. 24. Απόφαση υπ αριθ. 158/2012 με Θέμα:Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την αίτηση της εταιρείας Κ. & Π. Μυριωδιάς ΑΕΒΒΕ για τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάθμευσης έμπροσθεν της βιοτεχνίας του. Γ. Θέματα καθορισμού χρήσεων γης, ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδομικών μελετών Η επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων, λαμβάνοντας τις κάτωθι αποφάσεις: 1. Απόφαση υπ αριθ. 4/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση τεχνικών

13 προδιαγραφών κατασκευής πεζοδρομίων στο Δήμο Αγίου Δημητρίου. 2. Απόφαση υπ αριθ. 18/2012 με Θέμα: Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την ανάκληση της 497/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για επανεπιβολή απαλλοτρίωσης σε φερόμενη ιδιοκτησία Νικολάου και Αγλαΐας Μπαρτζίλα στο Ο.Τ Απόφαση υπ αριθ. 24/2012 με Θέμα: Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο που αφορά στην έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής πεζοδρομίων στο Δήμο Αγίου Δημητρίου. 4. Απόφαση υπ αριθ. 25/2012 με Θέμα:Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο που αφορά στην έγκριση αιτήματος της Αποστόλου Φωτεινής για μετακίνηση περιπτέρου. 5. Απόφαση υπ αριθ. 26/2012 με Θέμα:Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο που αφορά στην άρση απαλλοτρίωσης οικοπέδου εμβαδού 758,19 τ.μ. χαρακτηρισμένου ως χώρου πρασίνου κειμένου στο Ο.Τ επί της συμβολής των οδών Αγίου Δημητρίου και Αργολίδος φερομένης ιδιοκτησίας Νικολάου Φραγκιουδάκη, Θεμιστοκλή Οικονομάκου και Σοφίας Οικονομάκου. 6. Απόφαση υπ αριθ. 31/2012 με Θέμα:Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο που αφορά στην τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 880, 876 μετατόπιση Ο.Γ. επί της οδού Τενέδου. 7. Απόφαση υπ αριθ. 32/2012 με Θέμα:Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο που αφορά στην αναφορά-ένσταση κατά της με αρ. 111/2011 απόφασης για επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ Απόφαση υπ αριθ. 43/2012 με Θέμα:Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο που αφορά στην τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ μετατόπιση Ο.Γ. επί της οδού Τενέδου. 9. Απόφαση υπ αριθ. 44/2012 με Θέμα:Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο που αφορά στην έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής πεζοδρομίων στο Δήμο Αγίου Δημητρίου. 10. Απόφαση υπ αριθ. 45/2012 με Θέμα:Λήψη απόφασης για ανάκληση της υπ' αριθμ. 25/2012 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο που αφορά στην έγκριση αιτήματος της Αποστόλου Φωτεινής για μετακίνηση περιπτέρου. 11. Απόφαση υπ αριθ. 52/2012 με Θέμα:Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την ανάκληση της 496/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για επανεπιβολή απαλλοτρίωσης σε φερόμενη ιδιοκτησία Γεώργιου Μωρογιάννη στο Ο.Τ Απόφαση υπ αριθ. 60/2012 με Θέμα:Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο που αφορά στην ανάκληση όρου της 290/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την προσκύρωση δημοτικού εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία Ευστρατίας Αμπανούδη κλπ επί της οδού Δρακάκη. 13. Απόφαση υπ αριθ. 61/2012 με Θέμα:Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο που αφορά στην έγκριση ή μη των υπ' αριθμ. πρωτ. 6207/ & 8054/ αιτημάτων της Αποστόλου Φωτεινής για μετακίνηση περιπτέρου. 14. Απόφαση υπ αριθ. 71/2012 με Θέμα:Λήψη απόφασης επί του υπ' αριθμ / αιτήματος-ένστασης του κ. Κοκορομύτη Βασίλειου που αφορά στην επανεξέταση θεραπεία της της υπ' αριθμ. 43/2012 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

14 15. Απόφαση υπ αριθ. 93/2012 με Θέμα:Λήψη απόφασης επί του υπ' αριθμ / αιτήματος-ένστασης του κ. Κοκορομύτη Βασίλειου που αφορά στην επανεξέταση θεραπεία της της υπ' αριθμ. 43/2012 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 16. Απόφαση υπ αριθ. 96/2012 με Θέμα:Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί αιτήματος Χρυσούλας Φιφλή και Παράσχου Κατωμέρη για προσκύρωση στην ιδιοκτησίας τους επί της οδού Καλλικράτους δημοτικού εδαφικού τμήματος εμβαδού 4,88 τμ. 17. Απόφαση υπ αριθ. 100/2012 με Θέμα:Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποδοχή από το Δήμο μας της δωρεάν παραχώρησης για κοινή χρήση, εδαφικού τμήματος εμβαδού 11,90 τμ κειμένου στο ΟΤ 976 στην συμβολή των οδών Βελεστίνου 74 και Πέλλης Απόφαση υπ αριθ. 130/2012 με Θέμα:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της υπ' αριθμ / ένστασης αίτησης θεραπείας των κ.κ. Γιαννακού Α. & Ηλιοπούλου Σ. σχετικά με το ρυμοτομικό σχέδιο στην οδό Τενέδου. 19. Απόφαση υπ αριθ. 149/2012 με Θέμα:Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για προσκύρωση στην ιδιοκτησία της κας Γιαννούλας συζ. Τηλεμάχου Λάμαρη και του κου Τηλεμάχου Λάμαρη του Ηλία (συγκύριοι κατά 50% εξ αδιαιρέτου) επί της οδού Ασυρμάτου 114 και Μελιγαλά, εδαφικού τμήματος του δήμου μας εμβαδού 4,80 τ.μ Απόφαση υπ αριθ. 150/2012 με Θέμα:Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί αιτήματος για προσκύρωση στην ιδιοκτησία του κου Θωμά (κύριο όνομα) Γιάννη (επώνυμο) του Ιωάννη στο Ο.Τ επί των οδών Λιδωρικίου και Ήρας (διαμπερές οικόπεδο), δημοτικών εδαφικών τμημάτων εμβαδού 4,29 τ.μ. συν 218,05 τ.μ., με δήλωση του αιτούντα ότι θα διατηρήσει ελεύθερη την διέλευση οχημάτων επί της οδού Λιδωρικίου μέχρι να διανοιγεί πλήρως η οδός αυτή.. Δ. Προστασία του περιβάλλοντος. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη αποφάσεων για τα κάτωθι θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος: 1. Απόφαση υπ αριθ. 5/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης επί της υπ' αριθμ. πρωτ / αιτήσεως του κου Διονύσιου Κέκερη για μεταστέγαση του συνεργείου αυτοκινήτων από την οδό Σουλίου 10 στην οδό Σουλίου 7 του Δήμου μας. 2. Απόφαση υπ αριθ. 15/2012 με Θέμα: Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη διατύπωση απόψεων προς την Περιφέρεια Αττικής επί περιβαλλοντικής εκθέσεως για την εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως Απόφαση υπ αριθ. 33/2012 με Θέμα: Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη διατύπωση απόψεων προς την Περιφέρεια Αττικής Επί Περιβαλλοντικής εκθέσεως για την εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE επί της οδού Παπαναστασίου και Αλκινόου Απόφαση υπ αριθ. 78/2012 με Θέμα: Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη διάθεση δημοτικών χώρων στα κόμματα ή στους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική τους προβολή σύμφωνα με το άρθρο 44 του ΠΔ 26/2012 και την υπ. αριθμ / απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. 5. Απόφαση υπ αριθ. 111/2012 με Θέμα: Διατύπωση απόψεων προς το Δημοτικό

15 Συμβούλιο επί περιβαλλοντικής εκθέσεως για την εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της WIND επί της Βασιλίσσης Όλγας Απόφαση υπ αριθ. 112/2012 με Θέμα: Διατύπωση απόψεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί περιβαλλοντικής εκθέσεως για την εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE επί της Τριπόλεως Απόφαση υπ αριθ. 113/2012 με Θέμα: Διατύπωση απόψεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί περιβαλλοντικής εκθέσεως για την εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ επί της οδού (Πρωθιερέως) Αγιουτάκη Απόφαση υπ αριθ. 118/2012 με Θέμα: Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση μετεγκατάστασης συνεργείου συντήρησης και επισκευής μηχανικών μερών και ηλεκτρικών συστημάτων οχημάτων της εταιρείας ΑΦΟΙ ΒΥΤΙΝΑΡΟΥ ΟΕ από την οδό Υψηλάντου αρ. 3 στην λεωφόρου Βουλιαγμένης αρ. 270 του Δήμου μας.. 9. Απόφαση υπ αριθ. 151/2012 με Θέμα: Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί αιτήματος παροχής της συγκατάθεσης (έγκρισης ) του Δήμου, για χορήγηση άδειας λειτουργίας συνεργείου βαφής μικροεπισκευών οχημάτων, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 174 (πρώην Λ. Όλγας). 10. Απόφαση υπ αριθ. 153/2012 με Θέμα: Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί του υπ' αριθμ. πρωτ / αιτήματος του κ. Κάσσικου Χρήστου που αφορά στην παραχώρηση της πλατείας Ασυρμάτου για τη δημιουργία ενός Χριστουγεννιάτικου χωριού. 11. Απόφαση υπ αριθ. 163/2012 με Θέμα: Διατύπωση απόψεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί περιβαλλοντικής εκθέσεως για την εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της VODAFONE επί της οδού Αγίου Δημητρίου 235. Η ανωτέρω Έκθεση Πεπραγμένων να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και έγκριση.>> Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ε.Π.Ζ., πήρε αύξοντα αριθμό 23/ και υπογράφεται ως εξής: Η Πρόεδρος - Αντιδήμαρχος Ασημακοπούλου Αικατερίνη Τα Μέλη Δ. Αθανασόπουλος Δ. Μπουραντώνης Σ. Διαβολίτσης Κ. Φραγκιαδάκης Μ. Βαζαίος Α.Αδαμόπουλος Α. Γιαννέζος Ακριβές απόσπασμα Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Πράξη αριθμ. 2 / 08-02-2013

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Πράξη αριθμ. 2 / 08-02-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ Πράξη αριθμ. 2 / 08-02-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου Στην Ελευθερούπολη, έδρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 5/18-02-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 5/18-02-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμ. 5/18-02-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμ. Απόφ. 45/2015 ΘΕΜΑ : «Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Αργοστόλι 31-3-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αργοστόλι 31-3-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αργοστόλι 31-3-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα. Αγγελική Πεφάνη Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Κ. Φοινικόπουλο Απόστολο

Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Κ. Φοινικόπουλο Απόστολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Βόλος, /5/2012 Αρ. Πρωτ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Τοπάλη 12 382 21 Βόλος Τηλ. 2421027144 Fax 24210-33678

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 11-4-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ρ Α Ξ Η µε αριθ. 86 του ηµοτικού Συµβουλίου της µε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ -----------------------------------------------

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 23-5-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 17/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 17/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΔΑ: 4ΑΣ3Ω63-ΥΧΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 17/2011 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 285/2011 Γραφείο: Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-1-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Πρωτ.: 3544 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ. ΠΡΟΣ: Την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-1-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Πρωτ.: 3544 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ. ΠΡΟΣ: Την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-1-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Πρωτ.: 3544 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ: Την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΘΕΜΑ: «Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2013 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩ63-Ο0Ξ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 27/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 364/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩ63-Ο0Ξ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 27/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 364/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 27/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 364/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Πράξη αριθμ. 5 / 18-04-2013

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Πράξη αριθμ. 5 / 18-04-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ Πράξη αριθμ. 5 / 18-04-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου Στην Ελευθερούπολη, έδρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Πρακτικό της με αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ του Δήμου Παγγαίου

της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ του Δήμου Παγγαίου Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ Πράξη αριθμ. 1 / 17-01-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου Στην Ελευθερούπολη, έδρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 21/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Έκτακτης Συνεδρίασης του Δ.Σ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 242/2012

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 21/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Έκτακτης Συνεδρίασης του Δ.Σ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 242/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 21/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Έκτακτης Συνεδρίασης του Δ.Σ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 242/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 25-7-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 13722 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Πρακτικό της με αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 4-6-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του

Διαβάστε περισσότερα

25/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

25/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 25/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 332/2013 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 329/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουνίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 13 Ιανουαρίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 13 Ιανουαρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 13 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1 Στο Αίγιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 19/2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 19/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 19/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 238/2013 Γραφείο Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 41 Στο Αίγιο και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 7ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 7ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 7ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αριθ. Απόφασης 30/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 9/21-9-2012.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 9/21-9-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 9/21-9-2012. Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 21/09/2012 ημέρα Παρασκευή και

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 20 ης Φεβρουαρίου 2014.

Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 20 ης Φεβρουαρίου 2014. Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 20 ης Φεβρουαρίου 2014. Στη Μύρινα, σήµερα την 20 η του µήνα Φεβρουαρίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της µε αρ. 2 ης /2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της µε αρ. 2 ης /2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 3 ης(τακτικής) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 20 η Απριλίου 2015 του ήµου Κεφαλλονιάς.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 3 ης(τακτικής) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 20 η Απριλίου 2015 του ήµου Κεφαλλονιάς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α Α: 7ΒΕΘΩΕ5-4Ο4 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης(τακτικής) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 20 η Απριλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Πρακτικό της με αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθμ. 10/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθμ. 10/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 02-09-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 10521 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Κοιν.: 1) Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα