ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2014-2020 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Μέλη του ΤΕΣ, στην τρέχουσα σύνθεση, είναι: Ν. Καλουπτσίδης (πρόεδρος) Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ιωάννης Τσιτσικλής, μέλος, Καθηγητής, Massachusetts Institute of Technology-MIT, Department of Electrical and Computer Engineering Βασίλειος Δουγαλής, Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μαθηματικών Πέτρος Μαραγκός (μέλος), Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ηλίας Κουτσουπιάς (μέλος), Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Αθανάσιος Τζαβάρας (μέλος), Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Λέανδρος Τασιούλας (αναπληρωματικό μέλος), Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Αντώνιος Μελάς (αναπληρωματικό μέλος), Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών 1. Σύντομη επισκόπηση του τομέα των μαθηματικών και των επιστημών της πληροφορίας (περιγραφή παρούσας κατάστασης, ανάλυση SWOT) Ο τομέας των μαθηματικών και των επιστημών της πληροφορίας καλύπτει τους κλάδους των μαθηματικών, την επιστήμη των ηλεκτρονικών υπολογιστών και τις τεχνολογίες της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ). Στο τομέα δραστηριοποιούνται (εκπαιδευτικά και ερευνητικά) 55 περίπου Πανεπιστημιακά τμήματα, 6 ερευνητικά ινστιτούτα που ανήκουν σε ερευνητικά κέντρα υπαγόμενα στη Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας, 4 ερευνητικά ινστιτούτα που υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας, τμήματα ΤΕΙ, συναφείς τεχνολογικοί φορείς (ΕΔΕΤ, τεχνολογικά κέντρα ΤΕΙ) και τουλάχιστον 7 τεχνολογικά πάρκα. Στο τομέα δραστηριοποιείται εμπορικά ενας σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων (μεγαλύτερος απο 300) ο οποίος παρέχει εργασία σε περισσότερους απο εργαζόμενους και εκπροσωπεί σε κύκλο εργασιών το 4.5% του ΑΕΠ (στοιχεία ΣΕΠΕ). Ενα μέρος αυτών των επιχειρήσεων αναπτύσσει ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες. Ο παραπάνω ερευνητικός χώρος διευρύνεται με τους Ελληνες ερευνητές που εργάζονται σε ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού. Με βαση τη προκαταρκτική απογραφή και αποτίμηση των ερευνητικών ινστιτούτων απο το ΤΕΣ και τις μέχρι τώρα εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης απο την Αρχή

2 Διασφάλισης και Πιστοποίησης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση προκύπτουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις. Δυνατά σημεία 1. Οι αξιολογήσεις των Πανεπιστημιακών τμημάτων και των ερευνητικών κέντρων διαπιστώνουν τη παραγωγή αξιόλογου επιστημονικού έργου, πολύ καλές δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά, διεθνή αναγνώριση, ανάπτυξη διατηρήσιμων ερευνητικών συνεργασιών και συμμετοχή σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα, ικανότητα προσέλκυσης νέων αξιόλογων μελών ΔΕΠ. 2. Τα ινστιτούτα και τα Πανεπιστημιακά τμήματα με δραστηριότητα στη πληροφορική και στις τηλεπικοινωνίες έχουν δημιουργήσει φυτώρια νέων ερευνητών και εστίες απασχόλησης για νέους ερευνητές σε διδακτορικό και μεταδιδακτορικό επίπεδο. 3. Η Ελλάδα διατηρεί σημαντική θέση στην Ευρωπαική κατάταξη 39 χωρών (κράτη μέλη, συνδεδεμένες χώρες και χώρες υπό ένταξη) όσον αφορά στη χρηματοδότηση, συμμετοχή και συντονισμό ανταγωνιστικών προγραμμάτων στις τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στο διάστημα Καταλαμβάνει την 7 η θέση στην άντληση χρηματοδότησης (ποσοστό 4,16%, 207 εκ. Ευρώ), λίγο πιο κάτω απο το Βέλγιο (4.2%), την Ολλανδία (5.36%) και την Ισπανία (7.5%) και με σαφές προβάδισμα έναντι χωρών με υψηλές επιδόσεις στη τεχνολογία και γενικότερα στην οικονομία όπως η Αυστρία, η Σουηδία, η Φιλανδία και η Δανία. 4 ερευνητικά ινστιτούτα εμφανίζονται στο κατάλογo των κορυφαίων 50 συμμετεχόντων στο FP7-ICT (Information and Communication Technologies), όταν η Γαλλία και η Ολλανδία έχουν 5 στην ίδια λίστα. Το μερίδιο των ερευνητικών ιδρυμάτων στο σύνολο της Ελληνικής χρηματοδότησης απο το FP7-ICT ανέρχεται στο 73%. Η αντίστοιχη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (18%) τοποθετείται λίγο πάνω απο τον ευρωπαικό μέσο όρο. 4. Σημαντικός αριθμός Ελλήνων επιστημόνων με εξειδίκευση στη πληροφορική και τα μαθηματικά αναπτύσσουν εξαιρετική δραστηριότητα στο εξωτερικό. Αδύνατα σημεία 1. Απουσία σταθερής και ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για την έρευνα και πίστης στα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη της. Ελλειψη τακτικής και επαρκούς χρηματοδότησης. 2. Απουσία συστηματικού λεπτομερούς πολυετούς ανατροφοδοτούμενου προγραμματισμού διαχείρισης και αποτίμησης της εθνικής χρηματοδότησης της έρευνας και των αποτελεσμάτων της. 3. Ελλειψη «κουλτούρας» και μηχανισμών ενθάρυνσης και υποστήριξης για την κατοχύρωση των ευρεσιτεχνιών από τα ερευνητικά ιδρύματα. 4. Η σύνδεση με το παραγωγικό ιστό είναι ανεπαρκής. 5. Παρά την ύπαρξη σημείων συγκέντρωσης (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Πάτρα), παρατηρείται κατακερματισμός δραστηριοτήτων, ενω οι

3 δραστηριότητες στα τμήματα ΤΕΙ που ασχολούνται με τη πληροφορική δεν έχουν επαρκώς χαρτογραφηθεί. 6. Η διοικητική υποστήριξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων στα ΑΕΙ δεν έχει στο σύνολο της αποκτήσει την απαιτούμενη επάρκεια και ευλυγισία για την αποτελεσματική οικονομική λογιστική και νομική διαχείριση ερευνητικών έργων τόσο κατά τη φάση υλοποίησης όσο και στην αξιοποίηση και διάχυση των αποτελεσμάτων. 7. Αρκετές εταιρείες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών θα δυσκολευθούν να επιβιώσουν στις σημερινές συνθήκες λόγω οριακού μεγέθους. 8. Απουσία πολλαπλών κλιμακούμενων κινήτρων για βράβευση της αριστείας (ιδιαίτερα στους νέους/νέες). Ευκαιρίες 1 Η αυξημένη χρηματοδότηση απο το πλαίσιο Horizon 2020 δημιουργεί ευκαιρίες ανάπτυξης ερευνητικών συνεργασιών, προσέλκυσης νέων ταλέντων και κινητικότητας. 2 Οι τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών έχουν σημαντική διείσδυση σε όλους τους τομείς και συνεπώς μπορούν με κατάλληλη προετοιμασία και προγραμματισμό να αντλήσουν χρηματοδοτικούς πόρους απο τον ευρωπαικό προυπολογισμό Ευρώπη και ειδικότερα απο το ταμείο συνοχής (336 δις. Ε), την Ευρωπαική διασύνδεση (40 δις. Ε) και τη κοινή αγροτική πολιτική (372 δις. Ε) 3 Η δεξαμενή ταλαντούχων Ελλήνων σε Πανεπιστήμια ερευνητικά κέντρα και εταιρείες στο εξωτερικό μπορεί να προσφέρει πολλαπλώς αν υπάρξουν οι κατάλληλες προυποθέσεις. 4 Μεταφορά και αξιοποίηση τεχνογνωσίας απο την Ευρωπαική Ενωση ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν τις υπό εξέλιξη Ευρωπαικές πρωτοβουλίες σε θέματα δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, χρηματοδότησης κινδύνων και βιομηχανικής υπεροχής στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Απειλές 1 Το μακροοικονομικό περιβάλλον είναι δυσμενές. Η ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας κινδυνεύει να τοποθετηθεί χαμηλά στην ατζέντα προτεραιοτήτων της πολιτικής. 2 Ο ανταγωνισμός στα ευρωπαικά προγράμματα θα ενταθεί. 3 Φυγή νέων επιστημόνων στο εξωτερικό. 4 Η δυνατότητα προσέλκυσης επιστημόνων απο το εξωτερικό περιορίζεται λόγω δυσμενών οικονομικών συνθηκών, ενώ ένας αριθμός έμπειρων ερευνητών που ανέπτυξαν σημαντική ερευνητική δραστηριότητα θα συνταξιοδοτηθεί μέχρι το Στόχοι για την ενίσχυση του τομέα (παραγωγή νέας γνώσης, προώθηση της καινοτομίας)

4 Η χώρα βιώνει σήμερα μια πρωτοφανή και εξαιρετικά δύσκολη πραγματικότητα. Το δημόσιο χρέος, το έλλειμμα, η αύξηση της ανεργίας δημιουργούν ένα γενικευμένο αίσθημα απογοήτευσης, ανασφάλειας και απαισιοδοξίας για το μέλλον, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους. Η χώρα πρέπει να πάρει μέτρα που θα αντιμετωπίσουν όχι μόνο την οικονομική ύφεση αλλά και θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα της, μειώνοντας την διαρκώς αυξανόμενη απόσταση απο τις γρήγορα αναπτυσσόμενες χώρες εντός και εκτός της Ευρώπης. Η διαμόρφωση στρατηγικής για την έρευνα ανάπτυξη και καινοτομία είναι εξ αντικειμένου άρρηκτα συνδεδεμένη με την αντίστοιχη στρατηγική της Ευρωπαικής Ενωσης. Η εις βάθος κατανόηση της Ευρωπαικής στρατηγικής, η αδιάλειπτη και αποτελεσματική συμμετοχή στη διαμόρφωση της, ή έγκαιρη και αποτελεσματική προσαρμογή και εξειδίκευση της στις ελληνικές συνθήκες αποτελούν σημαντική συνιστώσα στο προσδιορισμό της εθνικής στρατηγικής. Γενικός βασικός στόχος: Η ενίσχυση της έρευνας ανάπτυξης και καινοτομίας με σκοπό τη παραγωγή πρωτοποριακής γνώσης στις επιστήμες της πληροφορίας και στα μαθηματικά, αλλά και τη δημιουργία και αξιοποίηση καινοτομικών προιόντων υπηρεσιών και διεργασιών που μπορούν να συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της χώρας και στην αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων της κοινωνίας, με δεδομένο τον κρίσιμο και πολύπλευρο ρόλο των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Για την επίτευξη του παραπάνω γενικού στόχου θα επιδιωχθούν οι ακόλουθοι τρείς ειδικοί στόχοι: Παραγωγή νέας γνώσης στη πληροφορική και τα μαθηματικά Στόχος 1. Επιστημονική Αριστεία στη πληροφορική και τα μαθηματικά: αξιοποίηση με το καλλίτερο δυνατό τρόπο του υψηλής στάθμης ερευνητικού δυναμικού της χώρας, και των διαπρεπών Ελλήνων ερευνητών του εξωτερικού, αλλά και προσέλκυση ταλέντων απο όλο το κόσμο με πολιτικές ανοικτής πρόσβασης που προωθούν την αριστεία στην επιστημονική βάση. Προώθηση της καινοτομίας Στόχος 2. Ενίσχυση του παραγωγικού ιστού με την ανάπτυξη, αξιοποίηση και χρήση καινοτομικών προιόντων υπηρεσιών και διεργασιών. Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών αποτελούν μια απο τις κρίσιμες καταλυτικές τεχνολογίες (key enabling technologies) που μπορούν να συμβάλουν στην ισχυροποίηση της παραγωγικής θέσης της χώρας στη διεθνή σκηνή. Για την πραγματοποίηση του στόχου χρειαζεται επιπλέον να ληφθούν ευρύτερες πρωτοβουλίες ενίσχυσης υποστηρικτικών και συμπληρωματικών δραστηριοτήτων όπως οι ιδιωτικές πηγές χρηματοδότησης (venture capital), η προστασία πνευματικών δικαιωμάτων και η ενίσχυση της καινοτομίας ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις. Παραγωγή και αξιοποίηση της γνώσης και της καινοτομίας για την επίλυση βασικών κοινωνικών προκλήσεων

5 Στόχος 3. Συμβολή των επιστημών της πληροφορίας, των μαθηματικών και των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στην αντιμετώπιση των βασικών κοινωνικών προκλήσεων: 1. Υγεία, δημογραφική αλλαγή και ευζωία (Health, demographic change and well-being) 2. Ασφάλεια τροφίμων, διατηρήσιμη γεωργία, θαλάσσια έρευνα, βιοοικονομία (Food security, sustainable agriculture, marine and maritime research, and the bioeconomy) 3. Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια (secure, clean and efficient energy) 4. Ευφυείς, πράσινες και ολοκληρωμένες μεταφορές (Smart, green and integrated transport) 5. Κλιματική δράση, αποδοτικότητα πόρων και πρώτες ύλες (Climate action, resource efficiency and raw materials) 6. Καινοτομικές, ασφαλείς και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες (Inclusive, innovative and secure societies) Ο τομέας των επιστημών της πληροφορίας και των μαθηματικών σε συνδυασμό με την αναγκαία διεπιστημονική προσέγγιση μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσεων. 3. Προτεραιότητες του τομέα ανά άξονα πολιτικής (ανθρώπινο δυναμικό, υποδομές, σύνδεση έρευνας με τη παραγωγή, εξωστρέφεια) Ανθρώπινο δυναμικό Για την ενίσχυση της επιστημονικής αριστείας προτείνονται οι ακόλουθες προτεραιότητες: 1. Ενίσχυση άριστων ερευνητών με την εμπέδωση και συνέχιση των υφισταμένων δράσεων αριστείας της ΓΓΕΤ και με την εξειδίκευση του προτύπου του Ευρωπαικού Συμβουλίου Ερευνας. Πιο συγκεκριμμένα, θα επιδιωχθεί η υποστήριξη νέων ερευνητών υψηλής στάθμης με ιδέες που μπορούν να μεταβάλλουν τα σύνορα της επιστήμης, η υποστήριξη ερευνητών διεθνούς κύρους με πρωτοποριακές και δημιουργικές ιδέες ικανές να μετασχηματίσουν μια επιστημονική περιοχή, η υποστήριξη μικρών δραστήριων ερευνητικών ομάδων με σκοπο την ενίσχυση της αριστείας μέσω συνεργατικών δράσεων ερευνητικών κέντρων, ΑΕΙ και ΤΕΙ. 2. Ενίσχυση της βασικής έρευνας στις μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες εξειδικεύοντας τις Ευρωπαικές δράσεις Future and Emerging Technologies (FET). Θα υποστηριχθούν πρωτοποριακές ιδέες έννοιες και σχήματα μη συμβατικού χαρακτήρα που είναι πιθανό να ανατρέψουν τις επικρατούσες αντιλήψεις, στην υπολογιστική (computing), τις επικοινωνίες, την ευφυία, τη μάθηση και τη προσαρμογή (adaptation), αλλά και την ανάπτυξη ριζικά διαφορετικών τεχνολογιών για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων.

6 3. Ενίσχυση της εκπαίδευσης των ερευνητών σε όλα τα στάδια της ερευνητικής σταδιοδρομίας. Υποστήριξη της αρχικής ερευνητικής εκπαίδευσης και της εκπόνησης διδακτορικού, υποτροφίες στο εξωτερικό, προσέλκυση ερευνητών στο εσωτερικό, ανταλλαγές και κινητικότητα ερευνητών (γεωγραφική και διατομεακή), επαναπατρισμός. Υποδομές Υποστήριξη νέων και αναβάθμιση υφισταμένων ερευνητικών υποδομών στη πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες για την επεξεργασία, αποθήκευση και μετάδοση ευρυζωνικού περιεχομένου. Σύνδεση έρευνας με τη παραγωγή 1. Οι τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών έχουν επιλεγεί ώς ένας απο τους 6 πυλώνες τους οποίους η Ευρωπαική Επιτροπή θα επιδιώξει να ενισχύσει προκειμένου να επιτύχει βιομηχανική υπεροχή και παγκόσμια ηγετική θέση στο διάστημα Οι ΤΠΕ έχουν αποφασιστική σημασία για την έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη, βασικό ζητούμενο στη χώρα. Οι προυποθέσεις, οι διαδικασίες και η υλοποίηση των συναφών δράσεων συνιστούν προτεραιότητα και αφετηρία πρωτοβουλιών και προπαρασκευαστικών ενεργειών σε εθνικό επίπεδο για τη ΓΓΕΤ και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες. 2. Το 27% της Ελληνικής χρηματοδότησης στο FP7-ICT (56 εκ. Ευρώ) αντλήθηκε απο τις επιχειρήσεις πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, απο το οποίο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έλαβαν το 18%, λίγο πάνω απο τον Ευρωπαικό μέσο όρο. Η ενίσχυση της καινοτομίας στο χώρο αυτό πρέπει να επιδιωχθεί δίνοντας έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με δυναμισμό και προοπτικές δραστηριοποίησης στη διεθνή σκηνή. 3. Οι ταχύτατες αλλαγές που χαρακτηρίζουν τις ΤΠΕ μειώνουν σημαντικά το χρόνο που μεσολαβεί απο τη σύλληψη μιας ιδέας και την εφαρμοσμένη έρευνα μέχρι την εισαγωγή του προιόντος στην αγορά. Ο τομέας μπορεί να αποτελέσει πιλότο εφαρμογής του γενικότερου πλαισίου που πρέπει να διαμορφωθεί για τη προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και τις ιδιωτικές πηγές χρηματοδότησης (venture capital). 4. Προσδιορισμός θεματικών περιοχών του τομέα για την υλοποίηση έργων που υποστηρίζουν τις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας. Η συμμετοχή εκπροοσώπων του τομέα στη δημόσια διαβούλευση ήταν περιορισμένη και μη αντιπροσωπευτική του συνόλου των συντελεστών του εθνικού ερευνητικού ιστού. Οι κατωτέρω προτεινόμενες στοχευμένες θεματικές περιοχές αποτελούν θεματικές προτεραιότητες στο νέο ευρωπαικό πλαίσιο Horizon στα

7 πλαίσια ενίσχυσης των ΤΠΕ ως κρίσιμης καταλυτικής τεχνολογίας για την επίτευξη του στόχου βιομηχανικής υπεροχής και ηγετικής παρουσίας. Επιπλέον συνιστούν περιοχές με ισχυρή Ελληνική παρουσία στο FP7-ICT και καλύπτουν τις περιοχές που προτάθηκαν απο τη δημόσια διαβούλευση. Αξίζει να σημειωθεί οτι οι θεματικές περιοχές αφορούν συνεργατικές δράσεις και προυποθέτουν την ύπαρξη επαρκούς κρίσιμης μάζας και συναφούς ερευνητικής εμπειρίας. 1. Future Internet Networks, software and services, cyber security, privacy and trust, wireless communication and all optical networks, immersive interactive multimedia and connected enterprise 2. Content technologies and information management Technologies for language, learning, interaction, digital preservation, content access and analytics; advanced data mining, machine learning, statistical analysis and visual computing 3. Next generation computing Processor and system architecture, interconnect and data localisation technologies, cloud computing, parallel computing and simulation software 4. Components and Systems Smart embedded components and systems, micro-nano-bio systems, organic electronics, large area integration, technologies for Internet of Things, systems of systems and complex system engineering. 5. Advanced interfaces and robots Service robotics, cognitive systems, advanced interfaces, smart spaces and sentient machines 6. Micro-nano-electronics and photonics Design, advanced processes, pilot lines for fabrication, related production technologies and demonstration actions to validate technology developments and innovative business models Στο υφιστάμενο ερευνητικό πλαίσιο FP7-ICT oι τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών χρηματοδοτήθηκαν για την αντιμετώπιση των ακόλουθων 4 βασικών κοινωνικών προκλήσεων 1. ICT for Health, Ageing Well, Inclusion and Governance 2. ICT for a low carbon economy 3. ICT for the Enterprise and Manufacturing 4. ICT for Learning and Access to Cultural Resources Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμμετοχή των Ελληνικών επιχειρήσεων και ερευνητικών ιδρυμάτων στις ΤΠΕ για την υγεία. Οι παραπάνω προκλήσεις επαναδιατυπώνονται και αναλύονται σε ένα κοινωνικό πλαίσιο αναφοράς που περιλαμβάνει τις 6 κοινωνικές προκλήσεις του Στόχου 3: 1.Υγεία, δημογραφική αλλαγή και ευζωία 2. Ασφάλεια τροφίμων, διατηρήσιμη γεωργία, θαλάσσια έρευνα, βιοοικονομία

8 3. Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια 4. Ευφυείς, πράσινες και ολοκληρωμένες μεταφορές 5. Κλιματική δράση, αποδοτικότητα πόρων και πρώτες ύλες 6. Καινοτομικές, ασφαλείς και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες. Η αντιμετώπιση των παραπάνω κοινωνικών προκλήσεων δημιουργεί επιχειρηματικές ευκαιρίες και αναπτυξιακή προοπτική, απαιτεί διατομεακή διεπιστημονική προσέγγιση σε όλο το φάσμα έρευνα-καινοτομία: κατανόηση και ιεράρχηση προβλημάτων, στόχοι, προσέγγιση και προγραμματισμός δραστηριοτήτων Ε/Κ, καθορισμός τεχνολογικών οικονομικών ρυθμιστικών και κοινωνικών απαιτήσεων, εξειδίκευση απαιτήσεων σε ΤΠΕ και σε αναδυόμενες τεχνολογίες. Αποτελούν παράγοντες διαμόρφωσης περιφερειακών στρατηγικών και έξυπνης εξειδίκευσης. 5. Δράσεις και τύποι προγραμμάτων/χρηματοδοτικών εργαλείων για την επίτευξη των 3 στόχων Α. Ανοικτά ερευνητικά προγράμματα χωρίς προκαθορισμένους θεματικούς περιορισμούς (μη στοχευμένη έρευνα) που εστιάζουν στον ερευνητή (investigatordriven grants) Με τα προγράμματα αυτά υποστηρίζεται επιστημονική βάση ανθρώπων ιδεών και συστημάτων απαραίτητων για τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα ειδικότερα στο τομέα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με τη σημαντική διεπιστημονική χρησιμότητα. Α1) Υποψήφιοι διδάκτορες, εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (early stage researchers, training fellowships): υποβάλλονται μέσα από οργανωμένα μεταπτυχιακά προγράμματα. Α2) Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές (Post-Doctoral grants) A3) Υποτροφίες μετάβασης στο εξωτερικό, προσέλκυση ερευνητών απο το εξωτερικό για μεταφορά τεχνογνωσίας Α4) Νέοι άριστοι ερευνητές (Junior Investigator grants, starting grants, re-integration grants) A5) Ερευνητές διεθνούς κύρους με ιδέες που μπορούν να μετασχηματίσουν μια ερευνητική περιοχή (Senior Investigator grant, advanced grants και συνδυασμός με τα ERC synergy grants) Β. Ερευνητικά προγράμματα που εστιάζουν σε μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες Β1) Πρωτότυπες ιδέες χωρίς θεματικούς περιορισμούς. Περιλαμβάνει βασική έρευνα στα εφαρμοσμένα μαθηματικά, στη θεωρία πληροφορίας επικοινωνιών και δικτύων, στα θεμέλια της επιστήμης των υπολογιστών τους αλγορίθμους και της επεξεργασίας, την τεχνητή ευφυία, τη μηχανική μάθηση και τη προσαρμογή. Β2) Αναδυόμενες τεχνολογικές περιοχές μεγάλης προοπτικής οι οποίες μεταβάλλονται στη διάρκεια της επταετίας λαμβάνοντας υπόψη τις ταχύτατες εξελίξεις.

9 Γ. Πρόγραμμα ενίσχυσης ερευνητικών υποδομών (e-infrastructures) Ανάπτυξη εγκατάσταση και λειτουργία ερευνητικών υποδομών στις ΤΠΕ. Στόχος η πρόσβαση σε αξιόπιστες και ασφαλείς υπηρεσίες δικτύωσης, υπολογισμών (computing) και επεξεργασίας μεγάλου όγκου πολυμεσικού περιεχομένου Δ. Επιταχύνεται η ανάπτυξη νέων ΤΠΕ και διευκολύνονται οι συναφείς ιδιωτικές επενδύσεις στην έρευνα και καινοτομία. Συνεργατικά έργα μικρής κλίμακας (STREP) με συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και στόχο τη διασφάλιση σημαντικής εθνικής παρουσίας στις τεχνολογίες ΤΠΕ ως κρίσιμης καταλυτικής τεχνολογίας. Ε. Ενίσχυση της καινοτομίας κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν το δυναμισμό και τη προοπτική να ανταγωνιστούν στη διεθνή σκηνή ΣΤ. Ενίσχυση διεπιστημονικών συνεργατικών προτάσεων που έχουν ως συνιστώσα τις ΤΠΕ και φιλοδοξούν να αντιμετωπίσουν καθε μια απο τις 6 κοινωνικές προκλήσεις του στοχου3. Αντιμετωπίζονται προκλήσεις καθοριστικής σημασίας για τον Ελληνα πολίτη (υγεία, διατροφή, περιβάλλον, μεταφορές, ενέργεια, κοινωνικές ανάγκες) με σημαντική συμβολή των ΤΠΕ Για την υλοποίηση των παραπάνω προγραμμάτων θα χρειαστούν εγκαταστάσεις υποστήριξης (δικτυακό portal με πληροφορίες για το πλαίσιο, τους στόχους τη συμμετοχή και τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, το portal συμμετεχόντων για την εγγραφή και ανανέωση στοιχείων των εμπειρογνωμόνων, πληροφοριακό σύστημα για την υποβολή αξιολόγηση και διαχείριση των προτάσεων), προγραμματισμός και διαδικασίες που διέπονται απο κοινούς εναρμονισμένους και απλοποιημένους κανόνες που θα είναι συμβατοί με τα ισχύοντα στο Ευρωπαικό πλαίσιο Σημείωση. Τα ευρωπαικά συνεργατικά έργα μεγάλης κλίμακας (Integrating projects IP) και τα Δίκτυα αριστείας (ΝοΕ) δεν φαίνεται να ταιριάζουν στη κλίμακα της εθνικής χρηματοδότησης. Ενας περιορισμένος αριθμός δράσεων συντονισμού και υποστήριξης (Coordination and support actions CSA) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκπόνηση μελετών και τον καθορισμό πολιτικής 6.Χρηματοδότηση Η ανάπτυξη αναγνωρίζεται καθολικά ως ο πιο κρίσιμος παράγοντας εξόδου της χώρας απο την δυσμενή θέση που βρίσκεται σήμερα. Ειδικότερα, η έξυπνη και διατηρήσιμη ανάπτυξη έχει ιδιαίτερη σημασία αλλά και πιο σύνθετη εφαρμογή γιατί απαιτεί ενίσχυση κάθε κρίκου της καινοτομικής αλυσίδας απο τη βασική έρευνα μέχρι τη εμπορική αξιοποίηση αποτελεσμάτων, λεπτομερή και μελετημένο προγραμματισμό, ολοκληρωμένη μεθοδολογική προσέγγιση και προσεκτικό βηματισμό ώστε να μειώσει τις αβεβαιότητες και να αποδώσει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Οι τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) μπορούν

10 να συμβάλουν καθοριστικά στην έξυπνη και διατηρήσιμη ανάπτυξη. Τη διαπίστωση αυτή υπερασπίζεται η στρατηγική Ευρώπη Στο υφιστάμενο Ευρωπαικό πλαίσιο FP προυπολογισμού 53 δις. Ευρώ, το μεγαλύτερο μερίδιο του προυπολογισμού αντιστοιχεί στο πρόγραμμα Συνεργασίες ύψους 32.4 δις. Ευρώ. Ο τομέας των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών έχει το μεγαλύτερο μερίδιο με προυπολογισμό 9 δις. (28%) ενώ ακολουθεί η υγεία με μερίδιο 6.1 δις. (18%). Ο τομέας των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών αποτελεί τη πιο σημαντική θεματική περιοχή χρηματοδότησης στο Ευρωπαικό ερευνητικό πλαίσιο Horizon , όπως ήταν και στο FP Με βάση τα παραπάνω προτείνεται να καθοριστεί η χρηματοδότηση με βάση τις ακόλουθες αρχές. 1. Κατανομή της χρηματοδότησης με κριτήριο την επίτευξη των 3 βασικών στόχων οπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα. Τα ποσοστά είναι ενδεικτικά. Στόχοι Ποσοστό χρηματοδότησης Αριστεία 33 % Ενίσχυση του παραγωγικού ιστού με την 24 % ανάπτυξη, αξιοποίηση και χρήση καινοτομικών προιόντων υπηρεσιών και διεργασιών 6 κοινωνικές προκλήσεις 43% 2. Κατά κανόνα, η κατανομή χρηματοδότησης σε καθε πρόγραμμα αριστείας (με εξαίρεση τις μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες) ανα ΤΕΣ βασίζεται στον αριθμό των προτάσεων που πληρούν τους τυπικούς όρους και ζήτησαν να αξιολογηθούν απο κάθε ΤΕΣ. 3. Για την επίτευξη του στόχου 2 ενισχύονται: (α) οι προεπιλεγμένες κρίσιμες καταλυτικές τεχνολογίες μεταξύ των οποίων οι τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (β) η πρόσβαση σε χρηματοδότηση κινδύνου για έρευνα και ανάπτυξη και (γ) η καινοτομία κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο προυπολογισμός για τις περιπτώσεις (β) και (γ) καθορίζεται απο τη ζήτηση. Αναφορικά με το (α), σημειώνεται οτι οι τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών κατέχουν σημαντικό μερίδιο της Ευρωπαικής χρηματοδότησης έναντι των άλλων κρισιμων καταλυτικών τεχνολογιών (nanotechnologies, advanced materials, biotechnology, advanced manufacturing and processing, space),το οποίο με βάση τα Ευρωπαικά δεδομένα ανέρχεται στο 58%. 4. Τα μερίδια χρηματοδότησης κάθε μιας απο τις 6 κοινωνικές προκλήσεις καθορίζονται απο το ΕΣΕΤ σε συνεργασία με τα ΤΕΣ λόγω της αναγκαίας διεπιστημονικής προσέγγισης.

ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΑ

ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Τμήμα Α Προγραμματισμού Δρ. Μ. Κασώλη, συνεργάτης Planning Group Δρ. Σ. Κολυβά, ΕΙ Παστέρ Δρ. Μ. Χριστούλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμου Τμημα Α Προγραμματισμου 1η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ΑΞΟΝΑΣ Ι. «ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας μπορεί να προσφέρουν μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει οι ίδιες να είναι διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤHΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες ΕΠΣΕΤ Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΊΑ Ψαχνά, Μάρτιος 2005 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΣ ΗΜ 00025 ΝΤΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΙ 98001 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Περιεχόμενα Επιτελική σύνοψη... 4 i. Αντικείμενο του έργου... 7 ii. Στόχοι του Έργου... 8 ΜΕΡΟΣ Ι... 10 1. Προτεινόμενο μοντέλο λειτουργίας και παρεχόμενες υπηρεσίες... 10 1.1. Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ)

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεσογείων 14-18, Αθήνα ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Αθήνα, 18/7/2012 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής Σύνοψη Ιδεών - 28--3-2014 1 Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Η έξυπνη εξειδίκευση δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

NETWORK FOR TEACHING THE INFORMATION SOCIETY (NET-IS)

NETWORK FOR TEACHING THE INFORMATION SOCIETY (NET-IS) NETWORK FOR TEACHING THE INFORMATION SOCIETY (NET-IS) Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Συγγραφείς: Κέρστιν Σιάκα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Θέμης Κότσιαλος, Εργαστηριακός Συνεργάτης, Αλεξάνδρειο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εβδομήντα ένα (71) μέλη, παραβρέθηκαν τα πενήντα επτά (57), δηλαδή:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εβδομήντα ένα (71) μέλη, παραβρέθηκαν τα πενήντα επτά (57), δηλαδή: 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 1 Ο «Έγκριση Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ: ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΟΜΕΑΣ: ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΜΕΑΣ: ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Ιούλιος 2013 1 Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΑΓΡΟΒΙΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL 2014GR16M2OP003 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL 2014GR16M2OP003 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 CCI Title OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL Version 1.0 First year 2014 Last year 2020 Eligible from 1 Ιαν 2014 Eligible until 31 Δεκ 2023 EC decision number EC decision

Διαβάστε περισσότερα