ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου κα Ναυπλιώτη Ιωάννα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου κα Ναυπλιώτη Ιωάννα."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 16/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 3/2013 της συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων του ήµου Πεντέλης. ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση κατακόρυφης σήµανσης επί της οδού Κουντουριώτη στη ηµοτική Κοινότητα Μελισσίων του ήµου Πεντέλης. Στα Μελίσσια σήµερα 8 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 15:00 µ.µ. στο ηµοτικό Κατάστηµα ήµου Πεντέλης, συνήλθε σε συνεδρίαση το Συµβούλιο της ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων του ήµου Πεντέλης, ύστερα από την 2790/ πρόσκληση της προέδρου της ηµοτικής Κοινότητας που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 88 του Ν. 3852/10. ιαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο έντεκα (11) µελών βρέθηκαν παρόντα τα εννέα (9) ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΟΥΚΑ ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (ΠΡΟΕ ΡΟΣ) ΤΣΙΝΟΣ ΦΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΤΖΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΟΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΤΖΟΛΗ ΑΝ ΡΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΝΤΕΣ: ΑΝΘΙΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου κα Ναυπλιώτη Ιωάννα. Η Πρόεδρος της ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων, εισηγούµενη το 4 ο θέµα ηµερησίας διάταξης, παρουσίασε την εισήγηση της /νσης Πολεοδοµίας, Περιβάλλοντος και Λειτουργιών Πόλης του ήµου, που υπογράφεται από την υπάλληλο κα. Τάτση Κλαίρη, τον Προϊστάµενο /νσης κ. Ξανθάκο Ιωάννη και τον ήµαρχο κ. Στεργίου Καψάλη ηµήτριο που έχει ως εξής: Έχοντας υπόψη: 1. Αντικείµενο & Σκοπός Αντικείµενο της παρούσας εισήγησης είναι: Η παρούσα µελέτη συντάσσεται κατόπιν αιτηµάτων ηµοτών και αφορά στην τοποθέτηση κατακόρυφης σήµανσης επί της οδού Κουντουριώτη στο τµήµα της από

2 την οδό Σωκράτους έως την οδό Λήµνου, προκειµένου να επιλυθούν τα προβλήµατα ασφάλειας στην οδό, που έχουν ανακύψει λόγω των µεγάλων φόρτων κυκλοφορίας οχηµάτων, που παρατηρούνται στην περιοχή, καθώς και λόγω της έντονης και επικίνδυνης στροφής που υπάρχει σε αυτό το σηµείο. Σκοπός είναι: Η αναβάθµιση της ποιότητας ζωής και του επιπέδου εξυπηρέτησης των µετακινήσεων των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης µε στόχο τη βιώσιµη ανάπτυξη. Η βέλτιστη και ασφαλής κυκλοφορία των οχηµάτων. Η βελτιστοποίηση του συστήµατος µεταφορών (κυκλοφορία, στάθµευση) στην περιοχή και η βελτίωση της προσβασιµότητας. Η ασφάλεια και προστασία της κίνησης των πεζών στους κοινόχρηστους χώρους, καθώς και των Ατόµων µε µειωµένη κινητικότητα (ΑΜΕΑ). Η εγκατάσταση κατάλληλου αστικού εξοπλισµού για τη βελτίωση της αισθητικής εικόνας, της λειτουργικότητας, της ασφάλειας και την ποιότητας των κοινοχρήστων χώρων. Η οργάνωση των χώρων ευθύνης του ήµου. 2. Νοµικό Πλαίσιο Η παρούσα εισήγηση βασίζεται στις διατάξεις του παρακάτω νοµικού πλαισίου: Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». Του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ήµων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α / ). Του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50/Α/ ) και ισχύει. Της υπ αριθµ /2009 (ΦΕΚ 2621/ ) απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ. 3. Ορισµοί Από το άρθρο 2 Ν. 1577/1985 συνάγεται ότι: Κοινόχρηστοι χώροι είναι οι κάθε είδους δρόµοι, πλατείες, άλση και γενικά οι προοριζόµενοι για κοινή χρήση ελεύθεροι χώροι, που καθορίζονται από το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο του οικισµού ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση µε οποιοδήποτε άλλο νόµιµο τρόπο. Κοινωφελείς χώροι είναι οι χώροι του οικισµού που, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο, προορίζονται για την ανέγερση κατασκευών κοινής ωφέλειας. ρόµοι είναι οι κοινόχρηστες εκτάσεις που εξυπηρετούν κυρίως τις ανάγκες κυκλοφορίας. Πεζόδροµοι είναι οι δρόµοι, που προορίζονται κυρίως για την εξυπηρέτηση των πεζών. Από το άρθρο 2 του Ν. Ν. 2696/1999 συνάγεται ότι:

3 ηµόσια κυκλοφορία: H αόριστη και απροσδιόριστη εκ των προτέρων κυκλοφορία σε δηµόσιες ή ιδιωτικές οδούς ή χώρους πεζών, οχηµάτων ή ζώων. Οδός: Ολόκληρη η επιφάνεια που προορίζεται για τη δηµόσια κυκλοφορία. Οδόστρωµα: Το τµήµα της οδού που προορίζεται για την κυκλοφορία των οχηµάτων. Πεζοδρόµιο: Το υπερυψωµένη ή άλλως διαχωριζόµενο τµήµα της οδού που προορίζεται για πεζούς. 4. Αρµοδιότητες Για την εφαρµογή του παρόντος ανατίθενται οι παρακάτω αρµοδιότητες: 1. Η ιεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολεοδοµίας & Λειτουργιών Πόλης συντάσσει σχετική µελέτη σήµανσης της οδού. 2. Τα Συµβούλια των ηµοτικών Κοινοτήτων γνωµοδοτούν και διατυπώνουν τις προτάσεις του επί των θεµάτων και στη συνέχεια εισηγούνται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 3. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εγκρίνει και εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο µε τις τυχόν αναδιατυπώσεις και συµπληρώσεις. 4. Το ηµοτικό συµβούλιο λαµβάνει σχετική απόφαση. 5. Η Γενική /νση Περιφέρειας ελέγχει την νοµιµότητα της απόφασης. Η απόφαση κοινοποιείται στην αρµόδια Υπηρεσία της Τροχαίας. 6. Οι τεχνικές υπηρεσίες του ήµου εφαρµόζουν την απόφαση. 5. Γενικές Αρχές 1. Η ρύθµιση της κυκλοφορίας, των µονοδροµήσεων και των κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, ο καθορισµός πεζοδρόµων, η λειτουργία των χώρων στάθµευσης κλπ. (άρθρα 75, 79 και 82 Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων και άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)), ανήκει στις αρµοδιότητες των δηµοτικών αρχών µέσω κανονιστικών αποφάσεων. 2. Σύµφωνα µε το άρθρο 82 του Ν. 3463/2006, οι κανονιστικές αποφάσεις, που αφορούν τη ρύθµιση κυκλοφορίας, των µονοδροµήσεων και των κατευθύνσεων της κυκλοφορίας εκδίδονται, µετά προηγούµενη κατάρτιση σχετικών µελετών, οι οποίες έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του ήµου. 3. Η κατακόρυφη και οριζόντια σήµανση των οδών εκτελείται µόνο κατόπιν σχετικής µελέτης, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Ν.2696/ Για την συντήρηση των οδών (στην έννοια της συντήρησης περιλαµβάνεται και η κατακόρυφη και οριζόντια σήµανση) αρµόδιες είναι οι οικίες διευθύνσεις των τεχνικών υπηρεσιών, σύµφωνα µε τη υπ αριθµ. 4422/ΕΟ/07 (ΦΕΚ 1787/Β/ ) απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας. Άρθρο 48 Ν. 2696/99 Κατάληψη τµήµατος οδού και πεζόδροµου 5. H προσωρινή ή διαρκής κατάληψη τµήµατος του οδοστρώµατος µε εγκαταστάσεις ή εµπόδια απαγορεύεται, ιδιαίτερα αν µε αυτά παρεµποδίζεται η κυκλοφορία, η επιτρεπόµενη στάση ή στάθµευση οχηµάτων ή περιορίζεται η ορατότητα αυτών που χρησιµοποιούν τις οδούς.

4 6. Kατ εξαίρεση της διάταξης της προηγούµενης παραγράφου, µπορεί να επιτραπεί σε έκτακτες περιπτώσεις ή ζώνες µικρής κυκλοφορίας εντός κατοικηµένων περιοχών, αν υπάρχει αρκετός χώρος γι αυτό, η κατάληψη τµήµατος οδού µε προσωρινές εγκαταστάσεις ή εµπόδια ύστερα από άδεια των ηµοτικών ή Κοινοτικών Αρχών µετά γνώµη των αρµόδιων Αστυνοµικών Αρχών. Άρθρο 52 Ν. 2696/99 Μέτρα ρύθµισης οδικής κυκλοφορίας 7. Μέτρα που αφορούν στη ρύθµιση της κυκλοφορίας, στον καθορισµό των µονόδροµων, ποδηλατοδρόµων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, στην προτεραιότητα οδών, στην αλλαγή της διατοµής του οδοστρώµατος ή της οδού, στον προσδιορισµό και τη λειτουργία των χώρων στάθµευσης οχηµάτων σε κοινόχρηστους χώρους και γενικά στον καθορισµό χώρων στάθµευσης και στην επιβολή περιορισµών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή στάθµευσης, λαµβάνονται µε αποφάσεις του Νοµαρχιακού ή ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου µε βάση µελέτες, που έχουν εκπονηθεί από τις αρµόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι αποφάσεις αυτές εγκρίνονται από τον Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας. Οι παραπάνω κανονιστικές αποφάσεις που αφορούν στην κυκλοφορία κοινοποιούνται στις κατά τόπους Υπηρεσίες Τροχαίας ή στις Αστυνοµικές Υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα Τροχαίας, καθώς και στις αρµόδιες υπηρεσίες κυκλοφορίας της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων. Άρθρο 4 Ν. 2696/99 Σήµανση οδών µε πινακίδες Οι για τη σήµανση των οδών τοποθετούµενες πινακίδες είναι κατά κατηγορίες οι εξής: α) Αναγγελίας κινδύνου (K), δηλωτικές. αα) Eπικίνδυνων θέσεων. ββ) Πρoσβάσεων oδικών κόµβων. γγ) Πρoσβάσεων ισόπεδων σιδηρoδρoµικών διαβάσεων ή διαβάσεων τροχιοδρόµου. β) Pυθµιστικές της κυκλoφoρίας (P), δηλωτικές. αα) Πρoτεραιότητας. ββ) Aπαγoρεύσεων ή περιoρισµών. γγ) Yπoχρεώσεων. γ) Πληρoφoριακές (Π), δηλωτικές. αα) Πρoειδoπoιήσεως κατευθύνσεων. ββ) Kατευθύνσεων. γγ) Aριθµήσεις oδών και χιλιoµετρήσεων. δδ) Toπωνυµιών. εε) Eπιβεβαιώσεων. στστ) Χρήσιµων πληρoφoριών για τoυς oδηγoύς oχηµάτων και ζζ) Eγκαταστάσεων. δ) Πρόσθετες (Πρ).

5 Απόφαση 52907/2009 (ΦΕΚ 2621Β / ) του Υπουργού ΠΕΚΑ - Ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών. Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών, που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών, επιβάλλεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, που χρησιµοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή και ανεµπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών, µε απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 1,50µ. (του κρασπέδου µη συνυπολογιζόµενου) ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εµπόδιο και µέγιστη αποδεκτή εγκάρσια κλίση 2%. Οποιαδήποτε εξυπηρέτηση όπως σήµανση, φύτευση, αστικός εξοπλισµός απαγορεύεται να τοποθετείται εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών. Η χρήση προστατευτικών εµποδίων της κίνησης των πεζών κατά µήκος των πεζοδροµίων επιτρέπεται µόνο εφόσον αυτά κατασκευάζονται από στοιχεία µε στρογγυλεµένες ακµές σε µορφή Π ή κιγκλιδώµατος µε ύψος 0,80µ και µέγιστο µήκος 1,50µ. µε απόσταση µεταξύ τους 1,00µ. και µε επιπλέον οριζόντιο στοιχείο στα 0,10µ. από το δάπεδο για να είναι εντοπίσιµα από άτοµα µε προβλήµατα όρασης. Κεντρικό µέρος Εισήγησης Μετά από αυτοψία υπαλλήλου της /νσης Περιβάλλοντος, Πολεοδοµίας και Λειτουργιών Πόλης, διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα τοποθέτησης κατάλληλης σήµανσης. Η αναγκαιότητα αυτή βασίζεται στο γεγονός της δυσκολίας που παρουσιάζεται κατά την κίνηση των οχηµάτων επί της οδού Κουντουριώτη λόγω του ότι: α) η οδός είναι αµφίδροµη, β) σήµερα επιτρέπεται η στάθµευση οχηµάτων και στις δύο πλευρές του οδοστρώµατος, γ) οι έντονες στροφές της οδού περιορίζουν την ορατότητα, ε) υπάρχει ελλιπής σήµανση στην οδό µε αποτέλεσµα να αυξάνεται η επικινδυνότητα τόσο για τους πεζούς όσο και για τα οχήµατα. Επιπλέον, η οδός Κουντουριώτη είναι η επέκταση της κεντρικής οδού της ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων, στην οποία στεγάζονται αρκετοί χώροι διασκέδασης, γεγονός που δυσχεραίνει την κυκλοφορία των οχηµάτων. Οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις θα υλοποιηθούν µε την τοποθέτηση κατάλληλης κατακόρυφης σήµανσης επί των οδών, σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 17/2012 µελέτη τεχνική περιγραφή, η οποία συνοδεύει την εισήγηση. Το κόστος προµήθειας των ρυθµιστικών πινακίδων και πινακίδων αναγγελίας κινδύνου, που εκτιµάται σε 120,60 (πλέον ΦΠΑ) θα καλυφθεί από τον κωδικό ΚΑ (CPV ) του οικονοµικού έτους 2013 και το κόστος των µεταλλικών ιστών στήριξης, που εκτιµάται σε 275,00 (πλέον ΦΠΑ) θα καλυφθεί από τον κωδικό ΚΑ (CPV ) του οικονοµικού έτους Μετά τα ανωτέρω παρακαλούµε για τη λήψη σχετικής απόφασης.

6 Το Συµβούλιο της ηµοτικής Κοινότητας Αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου και αφού έλαβε υπόψιν τις διατάξεις των άρθρων 81, 82, 83 και 84 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) και την εις το εισηγητικό του θέµατος αναφερόµενη νοµολογία, µετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των συµβούλων που περιέχονται αναλυτικά στα επίσηµα πρακτικά. Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ Την Τοποθέτηση κατακόρυφης σήµανσης επί της οδού Κουντουριώτη στη ηµοτική Κοινότητα Μελισσίων του ήµου Πεντέλης. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 16/2013 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΟΥΚΑ ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΝΟΣ ΦΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΡΟΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΤΖΟΛΗ ΑΝ ΡΟΝΙΚΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 13 ης /21-12-2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 13 ης /21-12-2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Απόφασης: 29/2012 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 13 ης /21-12-2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Απόφασης: 39/2014 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 45/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Περί χορήγησης αδειών στιγµιαίας χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ. 1. Περιοχή εφαρµογής και σκοπός του κανονισµού: 2. Η Έννοια του Κοινόχρηστου Χώρου:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ. 1. Περιοχή εφαρµογής και σκοπός του κανονισµού: 2. Η Έννοια του Κοινόχρηστου Χώρου: Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.5/2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 53/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση προς το δηµοτικό συµβούλιο για έγκριση κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Γενικά του Δήμου Παγγαίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Γενικά του Δήμου Παγγαίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθμ. Απόφασης: 377/2015 Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Γενικά του Δήμου Παγγαίου ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου και εισηγούµενος το 15 ον θέµα της ηµερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου και εισηγούµενος το 15 ον θέµα της ηµερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθµ. 15/2015 συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου εσκάτης. Αριθµ. Απόφασης: 166/2015 Θ Ε Μ Α: Ψήφιση Κανονισµού Κοινόχρηστων Χώρων. Στη εσκάτη και

Διαβάστε περισσότερα

1. Ράρρας Φώτιος 2. Χανδόλιας Απόστολος 3. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος 4. Κούργιας Φώτιος 5. Μπούτσικος Νικόλαος

1. Ράρρας Φώτιος 2. Χανδόλιας Απόστολος 3. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος 4. Κούργιας Φώτιος 5. Μπούτσικος Νικόλαος ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 09/01-10-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ Αριθμ. Απόφ. 27/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός του κανονισμού Αντικείμενο και σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων για την

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 490 ΘΕΜΑ. Έγκριση του Νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 490 ΘΕΜΑ. Έγκριση του Νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 7η του µήνα Οκτωβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΗΩΞ3-ΕΚΚ ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΑΔΑ: Β4ΩΗΩΞ3-ΕΚΚ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 8/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 89/2012 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Κ.Χ. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Κ.Χ. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 8 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 151 /2013 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Κ.Χ. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». Σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ -------- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ -------- ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Σχέδιο)

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Σχέδιο) ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Σχέδιο) Μάιος 2015 Πίνακας Περιεχομένων Γενικά... 3 Άρθρο 1 Σκοπός του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων... 3 Άρθρο 2 Ορισμός κοινόχρηστου χώρου... 3 Άρθρο 3 Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Περιεχόμενα ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ... 3 ΟΡΙΣΜΟΙ... 3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 8 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π O Φ Α Σ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 22/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π O Φ Α Σ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 22/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π O Φ Α Σ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 22/2012 ΘΕΜΑ 1 ο Εισήγηση επί της έγκρισης Κανονισμού λειτουργίας κοινοχρή στων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΙΩ10-52Π. Αριθµ. Απόφασης: 303 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΦΙΩ10-52Π. Αριθµ. Απόφασης: 303 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 10 / 16-04-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 303 / 2014 ΘΕΜΑ: Ψήφιση Κανονιστικής ιάταξης για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΑΩ96-Π2Σ 28/12/2011

ΑΔΑ: ΒΟΖΑΩ96-Π2Σ 28/12/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης Αριθ. Απόφασης : 827/2011 ΠΡΟΕ ΡΟΣ : Φοινικόπουλος Απόστολος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρόντες Σύμβουλοι κατά την εκφώνηση του καταλόγου είναι οι εξής:

Οι παρόντες Σύμβουλοι κατά την εκφώνηση του καταλόγου είναι οι εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ Συνεδρίαση: 2 η /19-1-2015 ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθ. Πρωτ: 2612/21-1-2015 Αριθ. Απόφασης: 1/2015 ΘΕΜΑ: Νέα Τοπική Κανονιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 581/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 581/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 581/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 19/28-12-2012 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 41 Στο Αίγιο και

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Αριθ. Απόφασης 278/2013 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης καθορισμού πλάτους οδοστρώματος και πεζοδρομίων για την ανάπλαση της οδού Αγ.

Αρ. Αριθ. Απόφασης 278/2013 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης καθορισμού πλάτους οδοστρώματος και πεζοδρομίων για την ανάπλαση της οδού Αγ. Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 47231/09-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 18 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αρ. Αριθ. Απόφασης 278/2013 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης καθορισμού πλάτους

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 1) Μπέλλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου, κατοίκου Καλαμπάκας, Τρικάλων 9 2) Αθανασίου Ντόβα του Κωνσταντίνου κατοίκου Καλαμπάκας, Βενιζέλου 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Στο Μαρούσι σήµερα 3 Απριλίου 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στο ηµαρχείο Αµαρουσίου (Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ Μάιος 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 0 Αντικείμενο του Κανονισμού... 3 Άρθρο 2 0 Νομικό Πλαίσιο... 3 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩ10-ΜΡ8. Αριθµ. Απόφασης: 19 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩ10-ΜΡ8. Αριθµ. Απόφασης: 19 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 2 / 22-01-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 19 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισµού Λειτουργίας Περιπτέρων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 2 ης /12 Ιανουαρίου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 12/2009 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 27/2/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 53/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 105/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 105/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 105/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 6/23-03-2015 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: «Προσωρινές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Αριθ. Απόφασης 315/2011 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση Κανονισµού Καθαριότητας ήµου Σαρωνικού Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Συντάκτης: Σταυρούλα Μπρατσολιά Πρ/νη Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 2 ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα