MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss CLX Series. Γρήγορος οδηγός CLX GM SOLAR INVERTERS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss CLX Series. Γρήγορος οδηγός CLX GM SOLAR INVERTERS"

Transcript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss CLX Series Γρήγορος οδηγός CLX GM SOLAR INVERTERS

2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Σημαντικές οδηγίες 2 Πληροφορίες για τον Γρήγορο Οδηγό 2 Σύμβολα 2 Οδηγίες ασφαλείας 2 2. Επισκόπηση προϊόντος 4 Περιγραφή προϊόντος 4 Απαιτήσεις συστήματος 4 Συνιστώμενη χρήση 4 3. Τεχνική περιγραφή 6 Τεχνική περιγραφή 6 Οθόνη 7 4. Εγκατάσταση 8 Εγκατάσταση 8 Τοποθέτηση 8 Σήμανση Διαχείρισης Δικτύου 9 5. Διαμόρφωση 11 Διαμόρφωση 11 Διαμόρφωση δικτύου 11 Διαμόρφωση του CLX GM και των αντιστροφέων με διακομιστή DHCP (δρομολογητή) Δυναμική IP 11 Διαμόρφωση του CLX GM και των αντιστροφέων χωρίς διακομιστή DHCP (δρομολογητή) Στατική IP 12 Διαμόρφωση διαχείρισης δικτύου (Ενεργός και Άεργος Ισχύς) 12 Διαμόρφωση ελέγχου άεργου ισχύος Ποσοστό της Q (TLX Pro+ μόνο) 15 Διαμόρφωση ελέγχου άεργου ισχύος Συντελεστής ισχύος (TLX Pro+ μόνο) 17 Διαμόρφωση τιμών μετάπτωσης Τεχνικά δεδομένα 19 L _27 1

3 1. Σημαντικές οδηγίες 1 1. Σημαντικές οδηγίες 1.1. Πληροφορίες για τον Γρήγορο Οδηγό Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες προϊόντος και οδηγίες για τη χρήση του εξοπλισμού Danfoss CLX GM. Αυτό το έγγραφο σχετίζεται με την τρέχουσα έκδοση κατά το χρόνο έκδοσής του. Η Danfoss διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές εξαιτίας της εισαγωγής νέων λειτουργιών και βελτιώσεων. Τα ονόματα των προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να αποτελούν σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Ο Γρήγορος Οδηγός περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα εξής: Ασφάλεια Επισκόπηση προϊόντος, απαιτήσεις συστήματος Τεχνικές περιγραφές Εγκατάσταση, διαχείριση δικτύου και σύνδεση αντιστροφέα Ξεκινώντας Τεχνικά δεδομένα 1.2. Σύμβολα Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές πληροφορίες που επισημαίνονται με τα ακόλουθα σύμβολα: Το σύμβολο Προσοχή εφιστά την προσοχή σε έναν κίνδυνο ζημίας εξαρτήματος ή κινδύνου για πρόσωπα, σε περίπτωση μη τήρησης των παρεχόμενων πληροφοριών. Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να τηρούνται πάντα. Το σύμβολο Σημείωση υποδηλώνει πρόσθετες πληροφορίες για τη βελτίωση των διαδικασιών λειτουργίας, καθώς και συμβουλές προς το χρήστη Οδηγίες ασφαλείας Ο αναγνώστης πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τους κανόνες και τους κανονισμούς σχετικά με τον ηλεκτρικό εξοπλισμό και τη σύνδεσή του με το δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στους γενικούς κανονισμούς ασφαλείας για την εργασία με ηλεκτρικά συστήματα. Τηρήστε τις παρακάτω οδηγίες ασφάλειας, για να αποφευχθεί ο τραυματισμός προσώπων και η ζημία στο συνδεδεμένο εξοπλισμό. Η επαφή με ηλεκτρικά αγώγιμα μέρη, μετά την αποσύνδεση από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, μπορεί να είναι επικίνδυνη. Μη συνδέετε τον εξοπλισμό στο δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος πριν την εγκατάσταση. 2 L _27

4 1. Σημαντικές οδηγίες Ο εξοπλισμός πρέπει να τοποθετείται μόνο σε προστατευμένο/ξηρό περιβάλλον. Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά/μυτερά/αιχμηρά αντικείμενα για να αποκτήσετε πρόσβαση στο περίβλημα. Φροντίστε να μην είναι εκτεθειμένα τα καλώδια και οι ακροδέκτες. Το βύσμα τροφοδοσίας ρεύματος πρέπει να είναι προσβάσιμο ανά πάσα στιγμή. Μόνο ειδικευμένο προσωπικό πρέπει να εκτελεί την επισκευή. Ο εξοπλισμός πρέπει να λειτουργεί μόνο στις ονομαστικές τάσεις τροφοδοσίας (12 24 VDC, σωστή πολικότητα). Στην παράδοση συμπεριλαμβάνεται και ένα κατάλληλο τροφοδοτικό. 1 Δώστε προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με το χειρισμό των τροφοδοτικών (ειδικά σε μονάδες μεταγωγής). Δώστε προσοχή στις οδηγίες κατασκευαστή σχετικά με το χειρισμό των αντιστροφέων. L _27 3

5 2. Επισκόπηση προϊόντος 2. Επισκόπηση προϊόντος Περιγραφή προϊόντος Η διαχείριση δικτύου ΦΒ εγκαταστάσεων με αντιστροφείς TLX Pro ή TLX Pro+ εκτελείται από το CLX GM και τη λειτουργία κύριου αντιστροφέα των TLX Pro και TLX Pro+. Το CLX GM συνδέεται απευθείας στην έξοδο ενός ασύρματου δέκτη ελέγχου κύματος. Ο δέκτης έχει 4 ψηφιακές εξόδους, K1-K4, οι οποίες χρησιμοποιούνται από τους χειριστές δικτύου για τη σηματοδότηση είτε της μείωσης της ισχύος, είτε για εντολές ρύθμισης ορισμένου σημείου της άεργου ισχύος. Το CLX GM διαβάζει την τρέχουσα κατάσταση του ρελέ και μέσω της Ethernet σύνδεσης του με το δίκτυο αντιστροφέων, μεταδίδει ένα μήνυμα στον κύριο αντιστροφέα. Συνεπώς όλη η διαμόρφωση για την απαιτούμενη αντίδραση σε μία συγκεκριμένη κατάσταση ρελέ εκτελείται απευθείας στον κύριο αντιστροφέα. Το CLX GM είναι συνδεδεμένο με τον δέκτη και το δίκτυο αντιστροφέων και δεν χρειάζεται περεταίρω διαμόρφωση. Εικόνα 2.1: Διαχείριση δικτύου για εγκατάσταση ηλιακής ενέργειας Επεξήγηση 1 Ασύρματος δέκτης ελέγχου κυμάτων 2 CLX GM 3 Κύριος αντιστροφέας 4 Δευτερεύοντες αντιστροφείς Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με τα ακόλουθα εξαρτήματα: 1 CLX GM 2 Βραχίονας τοποθέτησης με βίδες 3 Αξεσουάρ (τροφοδοτικό, τυπικό καλώδιο δικτύου RJ-45 TP10/100 κατηγορία 5e) 4 Συσκευασία 5 Οδηγίες Πίνακας 2.1: Επισκόπηση προϊόντος 2.2. Απαιτήσεις συστήματος Συνιστώμενη χρήση Το CLX GM προορίζεται αποκλειστικά για χρήση με τους αντιστροφείς TLX Pro και TLX Pro+. Η διάνοιξη οπών στον εξοπλισμό ή οι μηχανικές τροποποιήσεις θα προκαλέσουν ζημιά στον εξοπλισμό και θα ακυρώσουν την εγγύηση. 4 L _27

6 2. Επισκόπηση προϊόντος Απαιτήσεις συστήματος Το CLX GM διαθέτει ενσωματωμένη διεπαφή web, για την προβολή απλών πληροφοριών κατάστασης και τη διαμόρφωση. Συνιστώνται τα παρακάτω προγράμματα περιήγησης στον Ιστό: 2 Internet Explorer Έκδοση 6 ή νεότερη Firefox Έκδοση 2 ή νεότερη Η συμπεριφορά διαχείρισης δικτύου διαμορφώνεται απευθείας μέσω της διεπαφής web του κύριου αντιστροφέα TLX Pro ή TLX Pro+. Για τη διαμόρφωση συνεπώς, απαιτούνται και πρέπει να είναι διαθέσιμα κατά τη θέση σε λειτουργία, Η/Υ και διασταυρούμενο καλώδιο δικτύου. L _27 5

7 3. Τεχνική περιγραφή 3. Τεχνική περιγραφή Τεχνική περιγραφή AA Εικόνα 3.1: Σύνδεσμοι CLX GM (Κάτω μέρος) Επεξήγηση 1 Τροφοδοτικό με κυκλικό σύνδεσμο (12 30 VDC, 1 W) 2 Θύρα Ethernet για LAN 3 Δεν χρησιμοποιείται 4 Ακροδέκτες εισόδου, 12 γραμμές: 2 x τάση (+) 6 x είσοδος ρελέ (S01, S02, S03, S04, S05 *), S06 *) ) 4 x αναλογικές είσοδοι 20 ma (A1+, A1-, A2+, A2-) *) 5 & 6 Δεν χρησιμοποιείται *) Δεν χρησιμοποιείται AA Εικόνα 3.2: Σύνδεσμοι CLX GM (Επάνω μέρος) Επεξήγηση 7 Υποδοχή Micro SD: δεν χρησιμοποιείται 6 L _27

8 3. Τεχνική περιγραφή 3.2. Οθόνη 150AA ESC Εικόνα 3.3: Μπροστινή όψη Επεξήγηση 1 Άκυρο/Πίσω 2 Κάτω βέλος 3 Επάνω βέλος 4 Επιβεβαίωση L _27 7

9 4. Εγκατάσταση 4. Εγκατάσταση 4.1. Εγκατάσταση 4 Το CLX GMσυνδέεται στον κύριο αντιστροφέα του δικτύου αντιστροφέων μέσω διεπαφής LAN, αποτελούμενης από ένα δίκτυο Ethernet μεταξύ των αντιστροφέων και του CLX GM. Χρησιμοποιήστε τυπικό καλώδιο δικτύου (καλώδιο δικτύου cat5e ή καλύτερο με συνδέσμους RJ-45). Σε όλες τις μονάδες, μην αμελήσετε να χρησιμοποιήσετε τους συνδέσμους Ethernet (LAN) RJ-45 και όχι τη διεπαφή RS-485. Το CLX GM και οι αντιστροφείς μπορούν να λειτουργήσουν σε δίκτυα με ή χωρίς διακομιστή DHCP (δρομολογητή), υποστηρίζοντας και στατική και δυναμική διευθυνσιοδότηση IP. Διαμόρφωση του CLX GM ανάλογα με το εάν υπάρχει διακομιστής DHCP ( δρομολογητής) στο δίκτυο ή όχι. Ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 5, Διαμόρφωση, για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο εκτέλεσης Τοποθέτηση Το CLX GM πρέπει να εγκαθίσταται σε εσωτερικό χώρο ή σε περίβλημα ηλεκτρικών συνδέσεων. Μπορεί να τοποθετηθεί είτε οριζόντια, είτε κάθετα (οι σύνδεσμοι πρέπει να έχουν κατεύθυνση προς τα κάτω) σε σύστημα ράγας στήριξης ή σε τοίχο, χρησιμοποιώντας τον παρεχόμενο βραχίονα επιτοίχιας στερέωσης. Εικόνα 4.1: Βραχίονας επιτοίχιας στερέωσης Στερεώστε το CLX GM στο βραχίονα ασφαλίζοντας τις βίδες που βρίσκονται στο πίσω μέρος της μονάδας επάνω στο βραχίονα. Κατά την τοποθέτηση του εξοπλισμού, εξασφαλίστε ελεύθερη 8 L _27

10 4. Εγκατάσταση πρόσβαση για τις συνδέσεις καλωδίων από το κάτω μέρος. Χρησιμοποιήστε αγκύρια καλωδίων για την εκτόνωση των τάσεων. Όπως κάθε ηλεκτρονικός εξοπλισμός, όλα τα προϊόντα στο CLX GM πρέπει να προστατεύονται από την υγρασία και ιδιαίτερα, τη συμπύκνωση Σήμανση Διαχείρισης Δικτύου Η σήμανση διαχείρισης δικτύου εκτελείται από το δέκτη ελέγχου κυμάτων της εταιρείας παροχής ρεύματος. Η σύνδεση μεταξύ του δέκτη ελέγχου κυμάτων και του CLX GM εξαρτάται από τον τύπο. Εδώ περιγράφεται με τη χρήση δέκτη Landis+Gyr ως παράδειγμα. 4 Εικόνα 4.2: Διαχείριση δικτύου - Συνδέσεις Ο δέκτης ελέγχου κυμάτων συνδέεται ως εξής: Ταινία ακροδέκτη εισόδου Λειτουργία +S VDC -S1 Είσοδος ρελέ 1 +S VDC -S2 Είσοδος ρελέ 2 +S VDC -S3 Είσοδος ρελέ 3 +S VDC -S4 Είσοδος ρελέ 4 A2- Δ/Α A2+ Δ/Α A1- Δ/Α A1+ Δ/Α Σύνδεσμος δέκτη ελέγχου κυμάτων (K) K1 K2 K3 K4 (0) ma (0) ma Η λεπτομερής διαμόρφωση της διαχείρισης δικτύου εκτελείται μέσω του μενού διαχείρισης δικτύου του κύριου αντιστροφέα. L _27 9

11 4. Εγκατάσταση Για να αποφευχθεί η ζημία της μονάδας CLX GM και του δέκτη ελέγχου κυμάτων, η σύνδεση πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο ηλεκτρολόγο L _27

12 5. Διαμόρφωση 5. Διαμόρφωση 5.1. Διαμόρφωση Εγκαταστήστε το CLX GM όπως περιγράφεται στην προηγούμενη ενότητα. Συνδέσετε την παροχή ρεύματος στο CLX GM και το δίκτυο παροχής. Πρόσβαση διαχειριστή: Χρησιμοποιήστε την οθόνη για να διαμορφώσετε τα εξής. Πατήστε 'Enter', πλοηγηθείτε στο στοιχείο 'Διαμόρφωση': - Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας 5 Κατά την παράδοση, η διαμόρφωση δικτύου παροχής ρεύματος είναι ορισμένη σε DHCP. Ρυθμίσεις δικτύου - Δυναμική διεύθυνση IP (DHCP) Αυτό απαιτεί διακομιστή DHCP (δρομολογητή) στο τοπικό δίκτυο. Σε αυτή την περίπτωση, το CLX GM λαμβάνει τις ρυθμίσεις δικτύου του από το διακομιστή DHCP Διαμόρφωση δικτύου Στα τυπικά δίκτυα μεταγωγής επιπέδου 3 (για παράδειγμα κατά τη χρήση δρομολογητή), το CLX GM μπορεί να ελέγχει 1 κύριο αντιστροφέαtlx Pro ή TLX Pro+, καθώς δεν επιτρέπεται να υπάρχουν περισσότεροι από 1 κύριοι αντιστροφείς ανά δίκτυο. Τα διαφορετικά υπό-δίκτυα δεν επαρκούν. Εάν το CLX GM απαιτείται να ελέγχει περισσότερους από 1 κύριο αντιστροφέα, αυτό πρέπει να εκτελείται στη στρώση δικτύου, για παράδειγμα με τη χρήση VLAN (Εικονικό LAN). Αυτό απαιτεί ειδικευμένες δεξιότητες ΙΤ και υλικό δικτύου που υποστηρίζει τη λειτουργία VLAN Διαμόρφωση του CLX GM και των αντιστροφέων με διακομιστή DHCP (δρομολογητή) Δυναμική IP Εάν το δίκτυο αντιστροφέων λειτουργεί με δυναμική διευθυνσιοδότηση IP, δεν είναι απαραίτητο να εκτελέσετε διαμόρφωση δικτύου στο CLX GM. Η διαμόρφωση της διαχείρισης δικτύου εκτελείται απευθείας μέσω της διεπαφής web του κύριου αντιστροφέα. Ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 5.3, Διαμόρφωση Διαχείρισης Δικτύου (ενεργός και άεργος ισχύς). Σε περίπτωση προβλημάτων επικοινωνίας, επαληθεύστε τη διαμόρφωση IP του CLX GM και του κύριου αντιστροφέα. L _27 11

13 5. Διαμόρφωση Διαμόρφωση του CLX GM και των αντιστροφέων χωρίς διακομιστή DHCP (δρομολογητή) Στατική IP Εάν το δίκτυο αντιστροφέων λειτουργεί με στατική διευθυνσιοδότηση IP, πρέπει να αναθέσετε επίσης μια διεύθυνση IP στο CLX GM. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της ενσωματωμένης οθόνης στο CLX GM. Αναθέστε διεύθυνση IP στο ίδιο εύρος και υποδίκτυο με τους αντιστροφείς. Είναι κρίσιμο κάθε συσκευή (αντιστροφέας ή CLX GM) να έχει μοναδική διεύθυνση IP. Διαφορετικά, το δίκτυο δεν θα λειτουργεί σωστά Διαμόρφωση στατικής ΙΡ του αντιστροφέα Για κάθε αντιστροφέα στο δίκτυο διαμορφώστε μια στατική διεύθυνση IP: Μέσω της οθόνης πλοηγηθείτε στο [Ρύθμιση Επικοινωνία Ρύθμιση IP], αλλάξτε τη διαμόρφωση IP σε χειροκίνητη πλοηγηθείτε στο [Ρύθμιση Επικοινωνία Ρύθμιση IP], Διεύθυνση IP πλοηγηθείτε στο [Ρύθμιση Επικοινωνία Ρύθμιση IP], μάσκα Υποδικτύου όπου (για παράδειγμα): Διεύθυνση IP = έως 255 Μάσκα υποδικτύου = Καθώς κάθε αντιστροφέας πρέπει να έχει μοναδική διεύθυνση IP, καταχωρήστε τις πληροφορίες όπως παρέχονται στο παραπάνω παράδειγμα, αλλά για κάθε αντιστροφέα αλλάξτε τα τελευταία 1 3 ψηφία (επισημαίνονται με έντονη γραφή παραπάνω). 2. Διαμόρφωση στατικής IP στο CLX GM Μέσω της ενσωματωμένης οθόνης αλλάξτε τη διαμόρφωση IP του CLX GM: Πατήστε Enter : [Διαμόρφωση Δίκτυο DHCP] και ρυθμίστε το σε θέση off. Το CLX GM επανεκκινεί αυτόματα και λαμβάνει μια προεπιλεγμένη στατική διεύθυνση IP και μάσκα υποδικτύου που είναι: Διεύθυνση IP = Μάσκα υποδικτύου = Διεύθυνση IP x Μάσκα υποδικτύου Διαμόρφωση διαχείρισης δικτύου (Ενεργός και Άεργος Ισχύς) Ο έλεγχος άεργου ισχύος μπορεί να εκτελεστεί μόνο με τον αντιστροφέα TLX Pro+. 12 L _27

14 5. Διαμόρφωση Η συμπεριφορά διαχείρισης δικτύου διαμορφώνεται απευθείας μέσω της διεπαφής web του κύριου αντιστροφέα. 1. Μέσω Ethernet, συνδέστε έναν Η/Υ ή laptop απευθείας στον αντιστροφέα ή στο δρομολογητή (εάν υπάρχει). 2. Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο. Στη γραμμή διεύθυνσης καταχωρήστε τη διεύθυνση IP του κύριου αντιστροφέα (παράδειγμα: Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση IP μέσω της οθόνης του αντιστροφέα [Ρύθμιση Επικοινωνία Διαμόρφωση IP]. 3. Στην οθόνη σύνδεσης χρησιμοποιήστε: Χρήστης: admin Κωδικός πρόσβασης: admin Οι παρακάτω οδηγίες και απεικονίσεις βασίζονται σε έκδοση λογισμικού αντιστροφέα Οι παλαιότερες εκδόσεις λογισμικού αντιστροφέα ενδέχεται να διαφέρουν Στο υποσέλιδο της οθόνης επιλέξτε Ασφάλεια και συνδεθείτε με ελάχιστο επίπεδο ασφάλειας Πλοηγηθείτε στο: Επίπεδο εγκατάστασης [Ρύθμιση Διαχείριση δικτύου]. Είναι διαθέσιμοι δύο τύποι ελέγχου διαχείρισης δικτύου για τον άμεσο έλεγχο με χρήση του CLX GM: ενεργός ισχύς και άεργος ισχύς. 6. Εάν απαιτείται έλεγχος και ενεργού και άεργου ισχύος, ενεργοποιήστε και τα δύο σημεία ελέγχου και πατήστε 'Επόμενο' για να προχωρήσετε στις οθόνες διαμόρφωσης. Εικόνα 5.1: Τύποι ελέγχου Για να διαμορφώσετε την Προσαρμογή επιπέδου ισχύος που ελέγχεται απομακρυσμένα, επιλέξτε το υπομενού Ενεργός ισχύς. Ενεργοποιήστε το κουμπί Απομακρυσμένα ελεγχόμενη προσαρμογή επιπέδου ισχύος. L _27 13

15 5. Διαμόρφωση Έχουν προ-διαμορφωθεί 16 πιθανές διαμορφώσεις ρελέ. Ως προεπιλογή, και οι 4 είσοδοι ρελέ είναι ενεργές. Ακολουθώντας τις πληροφορίες από την εταιρεία παροχής ρεύματος, εισάγετε το κατάλληλο επίπεδο ισχύος για κάθε κατάσταση ρελέ (0% = off, 30%/60%/100%). Η τιμή που καταχωρείτε ορίζεται σε κάθε αντιστροφέα ως το μέγιστο ποσοστό ονομαστικής ενεργού ισχύος που μπορεί να αποδώσει ο αντιστροφέας. 5 Εικόνα 5.2: Διαμόρφωση ελέγχου ενεργού ισχύος PLA Για να συνεχίσετε στον οδηγό διαμόρφωσης, πατήστε 'Επόμενο'. 14 L _27

16 5. Διαμόρφωση Διαμόρφωση ελέγχου άεργου ισχύος Ποσοστό της Q (TLX Pro+ μόνο) Ρυθμίστε το κουμπί της Απομακρυσμένα ελεγχόμενης άεργου ισχύος (Q). Διαμορφώστε τις καταστάσεις ρελέ (K1 K4) ανάλογα με τις απαιτήσεις της εταιρείας παροχής ηλεκτρισμού, καταχωρώντας το κατάλληλο ορισμένο σημείο άεργου ισχύος Q για κάθε κατάσταση ρελέ, όπως ορίζεται από την εταιρεία παροχής ηλεκτρισμού. Η τιμή που καταχωρείται ορίζεται σε κάθε αντιστροφέα και αναπαριστά την ποσότητα άεργου ισχύος που θα παρέχει ο αντιστροφέας. Αφήστε το χρόνο σταθεροποίησης της Q στα 10 δευτ. εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από την εταιρεία παροχής ηλεκτρισμού. Οι τιμές Q μπορούν να καταχωρηθούν και ως απόλυτες τιμές, αλλάζοντας τη μονάδα μέσω του πτυσσόμενου πλαισίου. 5 L _27 15

17 5. Διαμόρφωση 5 Εικόνα 5.3: Διαμόρφωση ελέγχου άεργου ισχύος Ποσοστό της Q (TLX Pro+ μόνο) 16 L _27

18 5. Διαμόρφωση Διαμόρφωση ελέγχου άεργου ισχύος Συντελεστής ισχύος (TLX Pro+ μόνο) Ρυθμίστε το κουμπί της Απομακρυσμένα ελεγχόμενης άεργου ισχύος (Q). Διαμορφώστε τις καταστάσεις ρελέ (K1 K4) ανάλογα με τις απαιτήσεις της εταιρείας παροχής ηλεκτρισμού, καταχωρώντας το κατάλληλο ορισμένο σημείο Συντελεστή ισχύος για κάθε κατάσταση ρελέ, όπως ορίζεται από την εταιρεία παροχής ηλεκτρισμού. Ο αντιστροφέας λειτουργεί σύμφωνα με την καταχωρημένη τιμή Συντελεστή Ισχύος. Για να επιλέξετε έναν αντιστροφέα ως κύριο, χρησιμοποιήστε την οθόνη ή τη διεπαφή web και πλοηγηθείτε στο [Ρύθμιση Λεπτομέρειες αντιστροφέα] Διαμόρφωση τιμών μετάπτωσης 5 Εάν είναι επιθυμητό, μπορεί να ενεργοποιηθεί η λειτουργία μετάπτωσης και για τον έλεγχο ενεργού ισχύος και για τον έλεγχο άεργου ισχύος. Εάν έχουν επιλεχθεί αυτοί οι τρόποι λειτουργίας. Η λειτουργία μετάπτωσης ενεργοποιείται είτε όταν ο κύριος αντιστροφέας χάνει τη σύνδεση με το CLX GM ή όταν ένας δευτερεύων αντιστροφέας χάσει τη σύνδεση με τον κύριο αντιστροφέα. Ο χρόνος λήξης σε κάθε περίπτωση είναι 10 λεπτά και η λειτουργία μετάπτωσης αποδεσμεύεται αυτόματα με την αποκατάσταση της σύνδεσης. Οι τιμές μετάπτωσης κατανέμονται σε κάθε αντιστροφέα κατά την αποθήκευση των ρυθμίσεων. Σε περίπτωση προβλημάτων σύνδεσης μόνο μεταξύ μερικών δευτερευόντων αντιστροφέων και του κύριου αντιστροφέα, μόνο οι αντιστροφείς που αντιμετωπίζουν πρόβλημα σύνδεσης ενεργοποιούν τη λειτουργία μετάπτωσης. Εικόνα 5.4: Τιμές μετάπτωσης L _27 17

19 5. Διαμόρφωση Η διαμόρφωση διαχείρισης δικτύου ολοκληρώθηκε και τα πραγματικά ορισμένα σημεία μπορούν να προβληθούν στο μενού: Επίπεδο εγκατάστασης [Κατάσταση Διαχείριση δικτύου]. 5 Εικόνα 5.5: Διαχείριση δικτύου 18 L _27

20 6. Τεχνικά δεδομένα 6. Τεχνικά δεδομένα CLX GM Επεξεργαστής μικρο-ελεγκτής 32-bit, 96 MHz Οθόνη Οθόνη οπίσθιου φωτισμού 4x20 LCD ASCII Διεπαφές LAN (Ethernet 10/100 Mbit) Ταινίες ακροδεκτών 12 δρόμων 6 x ψηφιακές είσοδοι (αυτο-τροφοδοτούμενες), χωρίς γαλβανική μόνωση για εξωτερική ελεύθερη επαφή Περίβλημα 2 τμημάτων μεταλλικό περίβλημα χωρίς ανεμιστήρα για τοποθέτηση σε ικρίωμα (IP20) Βάρος 330 γρ. καθαρό βάρος (χωρίς αξεσουάρ και εξωτερικό προσαρμογέα παροχής ΕΡ) Εύρος υγρασίας < 80% χωρίς συμπύκνωση Υγρασία περιβάλλοντος Εγκατάσταση εσωτερικού χώρου/ερμαρίου μεταγωγής Θερμοκρασία λειτουργίας Ελάχιστη 0 έως 50 C Διαστάσεις (χωρίς βίδες και πλάκα 160 χλστ. x 100 χλστ. x 31 χλστ. (Π x Υ x Β) τοποθέτησης) Ισχύς VDC Κατανάλωση ισχύος σε λειτουργία Περίπου 1 Watt αναμονής 6 L _27 19

21 Danfoss Solar Inverters A/S Ulsnaes 1 DK-6300 Graasten Denmark Tel: Fax: H Danfoss δεν αvαλαμβάvει καμία ευθύνη για πιθανα σφάλματα στους καταλόγους, τα προσπέκτους και το άλλο έντυπο υλικό της. H Danfoss διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα προϊόντα της χωρίς άλλη προειδοποίηση. Το ίδιο ισχύει και για προϊόντα που βρίσκονται ήδη υπό παραγγελία, με την προϋπόθεση ότι τέτοιες τροποποιήσεις μπορούν να γίνουν χωρίς να απαιτούνται άλλες αλλαγές στις προσυμφωνημένες προδιαγαφές. Όλα τα εμπορικά σήματα που περιλαμβάνονται σε αυτό το υλικό αποελούν πνευματική ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών. H επωνυμία Danfoss και το λογότυπο Danfoss αποτελούν εμπορικά σήματα της Danfoss A/S. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Rev. date Lit. No. L _27

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss CLX Home. Εγχειρίδιο εγκατάστασης SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss CLX Home. Εγχειρίδιο εγκατάστασης SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss CLX Home Εγχειρίδιο εγκατάστασης SOLAR INVERTERS Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2 Οδηγίες ασφαλείας 2 Επισκόπηση προϊόντος 3 Αντικείμενο παράδοσης 4 2. Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

6. Αντιμετώπιση προβλημάτων και Συχνές Ερωτήσεις 18

6. Αντιμετώπιση προβλημάτων και Συχνές Ερωτήσεις 18 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2 Οδηγίες ασφαλείας 2 Επισκόπηση προϊόντος 3 Αντικείμενο παράδοσης 4 2. Εγκατάσταση 5 Εγκατάσταση CLX Home 5 Τοποθέτηση 5 Εγκατάσταση του Danfoss SolarApp 5 Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Danfoss SolarApp

Οδηγός εγκατάστασης Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Οδηγός εγκατάστασης Danfoss SolarApp Σειρά DLX Αντιστροφείς με ενσωματωμένη λειτουργία ConnectSmart www.danfoss.com/solar Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Οδηγός χρήσης DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Οδηγός χρήσης DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Οδηγός χρήσης DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Η Danfoss δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για πιθανά σφάλματα στους καταλόγους, τα φυλλάδια και το λοιπό

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX. Εγχειρίδιο αναφοράς. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX. Εγχειρίδιο αναφοράς. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX Εγχειρίδιο αναφοράς Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS Ασφάλεια και συμμόρφωση Ασφάλεια και συμμόρφωση Ασφάλεια Το πρόσωπο που θα αναλάβει την τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX. Εγχειρίδιο χρήστη. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX. Εγχειρίδιο χρήστη. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX Εγχειρίδιο χρήστη Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 1.1 Εισαγωγή 2 1.2 Ορισμός των τρόπων λειτουργίας 2 2 Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss TLX Pro Web Server. Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss TLX Pro Web Server. Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss TLX Pro Web Server Εγχειρίδιο χρήστη Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 5 Εισαγωγή 5 Αποποίηση 5 Λίστα συντομογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή για την επιτήρηση εγκαταστάσεων SUNNY WEBBOX

Συσκευή για την επιτήρηση εγκαταστάσεων SUNNY WEBBOX Συσκευή για την επιτήρηση εγκαταστάσεων SUNNY WEBBOX Οδηγίες χρήσης SWebBox-BA-el-36 Έκδοση 3.6 GR Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Νομικές διατάξεις Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή για την επιτήρηση εγκαταστάσεων SUNNY WEBBOX με Bluetooth Wireless Technology

Συσκευή για την επιτήρηση εγκαταστάσεων SUNNY WEBBOX με Bluetooth Wireless Technology Συσκευή για την επιτήρηση εγκαταστάσεων SUNNY WEBBOX με Bluetooth Wireless Technology Εγχειρίδιο χειρισμού SWebBox20-BA-el-13 Έκδοση 1.3 GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

C950 Series. Οδηγός χρήσης. Τύπος(-οι) μηχανήματος: 5058 Μοντέλο(α): 030

C950 Series. Οδηγός χρήσης. Τύπος(-οι) μηχανήματος: 5058 Μοντέλο(α): 030 C950 Series Οδηγός χρήσης Αύγουστος 2015 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 5058 Μοντέλο(α): 030 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...6 Γνωριμία με τον εκτυπωτή... 8 Εύρεση πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης TRACK-Guide II Τελευταία ενημέρωση: V7.20141016 30302710-02-EL Διαβάστε και ακολουθήστε τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης TRACK-Guide II Τελευταία ενημέρωση: V6.20140408 30302710-02-EL Διαβάστε και ακολουθήστε τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

CX410 Series. Οδηγός χρήσης. Τύπος(-οι) μηχανήματος: 7527 Μοντέλο(α): 415, 436

CX410 Series. Οδηγός χρήσης. Τύπος(-οι) μηχανήματος: 7527 Μοντέλο(α): 415, 436 CX410 Series Οδηγός χρήσης Σεπτέμβριος 2014 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 7527 Μοντέλο(α): 415, 436 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...7 Γνωριμία με τον εκτυπωτή...9 Εύρεση πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 WNR2200

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 WNR2200 Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 WNR2200 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Ιούλιος 2010 208-10651-01 v1.0 Εμπορικά σήματα Το NETGEAR και το λογότυπο NETGEAR

Διαβάστε περισσότερα

MX710 Series. Οδηγός χρήσης. Τύπος(-οι) μηχανήματος: 7463 Μοντέλο(α): 032, 036, 037, 232, 236, 237

MX710 Series. Οδηγός χρήσης. Τύπος(-οι) μηχανήματος: 7463 Μοντέλο(α): 032, 036, 037, 232, 236, 237 MX710 Series Οδηγός χρήσης Ιούνιος 2013 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 7463 Μοντέλο(α): 032, 036, 037, 232, 236, 237 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...7 Γνωριμία με τον εκτυπωτή...9

Διαβάστε περισσότερα

MX410 και MX510 Series

MX410 και MX510 Series MX410 και MX510 Series Οδηγός χρήσης Ιούνιος 2012 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 7015 Μοντέλο(α): 470, 630, 670, 675, 679 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...7 Γνωριμία

Διαβάστε περισσότερα

MX610 Series. Οδηγός χρήσης. Τύπος(-οι) μηχανήματος: 7016 Μοντέλο(α): 630, 670, 675

MX610 Series. Οδηγός χρήσης. Τύπος(-οι) μηχανήματος: 7016 Μοντέλο(α): 630, 670, 675 MX610 Series Οδηγός χρήσης Οκτώβριος 2014 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 7016 Μοντέλο(α): 630, 670, 675 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...7 Γνωριμία με τον εκτυπωτή...9 Εύρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ RF Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης σελ.2. WIRELESS - manual issue 01/2013 rev. 02

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ RF Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης σελ.2. WIRELESS - manual issue 01/2013 rev. 02 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ RF Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης σελ.2 GR WIRELESS - manual issue 01/2013 rev. 02 ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Τοποθέτηση χαρτιού. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Τοποθέτηση χαρτιού. Αντιμετώπιση προβλημάτων Οδηγός Χρήστη Έναρξη Τοποθέτηση χαρτιού Αντιμετώπιση προβλημάτων Για την ασφαλή και σωστή χρήση, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις Πληροφορίες Ασφάλειας στο "Διαβάστε Πρώτα Αυτό" πριν χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Communit

Οδηγίες εγκατάστασης Communit Οδηγίες εγκατάστασης Communit Communit-IA-A1-el-22 98-128100.02 Έκδοση 2.2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές διατάξεις Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ AURORA Φωτοβολταϊκοί αναστροφείς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθμός μοντέλου: PVI-3.8/4.6-I-OUTD Αναθ. 1.4 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 2 από 98 Αναθεώρηση του εγγράφου ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβολα που Χρησιμοποιούνται Στον Οδηγό

Σύμβολα που Χρησιμοποιούνται Στον Οδηγό Εγχειρίδιο χρήσης Σύμβολα που Χρησιμοποιούνται Στον Οδηγό Υποδείξεις ασφαλείας Τα φυλλάδια τεκμηρίωσης και ο βιντεοπροβολέας χρησιμοποιούν σύμβολα γραφικών που δείχνουν πώς να χρησιμοποιείτε το βιντεοπροβολέα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας Εγχειρίδιο λειτουργίας Smart-UPS Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος 750/1000/1500/2200/3000 VA Πύργος 100/120/230 Vac 500 VA Πύργος 100 Vac Επισκόπηση Περιγραφή του προϊόντος Το Smart-UPS 500 VA έως

Διαβάστε περισσότερα

MS510 και MS610 Series

MS510 και MS610 Series MS510 και MS610 Series Οδηγός χρήσης Σημαντικό: Κάντε κλικ εδώ πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον οδηγό. Σεπτέμβριος 2014 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4514 Μοντέλο(α): 630, 635, 646 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Indoor. Εγχειρίδιο εγκατάστασης. ULX 1800i ULX 3000i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Indoor. Εγχειρίδιο εγκατάστασης. ULX 1800i ULX 3000i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE UniLynx Indoor Εγχειρίδιο εγκατάστασης ULX 1800i ULX 3000i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2 Εισαγωγή 2 Βήματα εγκατάστασης 2 Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτές Lexmark E260, E260d και E260dn Series

Εκτυπωτές Lexmark E260, E260d και E260dn Series Εκτυπωτές Lexmark E260, E260d και E260dn Series Οδηγός χρήσης Μάιος 2008 www.lexmark.com Οι ονομασίες Lexmark και Lexmark με το λογότυπο με σχήμα ρόμβου είναι σήματα κατατεθέντα της Lexmark International,

Διαβάστε περισσότερα

MS310 Series. Οδηγός χρήσης. Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4514 Μοντέλο(α): 220, 230

MS310 Series. Οδηγός χρήσης. Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4514 Μοντέλο(α): 220, 230 MS310 Series Οδηγός χρήσης Αύγουστος 2014 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4514 Μοντέλο(α): 220, 230 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...5 Γνωριμία με τον εκτυπωτή...7 Εύρεση πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή

Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή Για ασφαλή και σωστή χρήση, βεβαιωθείτε ότι θα διαβάσετε τις Πληροφορίες Ασφαλείας στις "Οδηγίες Φωτοαντιγραφής" πριν τη χρήση του μηχανήματος. Εισαγωγή Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Danfoss Solar Inverters TLX Series

Danfoss Solar Inverters TLX Series Danfoss Solar Inverters TLX Series Οδηγός ενημέρωσης λογισμικού Rev. date: 2013-05-22 L00410588-03_27 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2 Εισαγωγή 2 Αποποίηση 2 2. Απαιτήσεις προ-ενημέρωσης 3 Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

OLE40350TI-B GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß

OLE40350TI-B GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß OLE40350TI-B GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας... 1 Τα πρώτα βήματα... 3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...

Διαβάστε περισσότερα