ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ:"

Transcript

1 NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ & ( ITTC,. ISO 9002) ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ: LABORATORY ΣΤΗΝ FOR ΥΠΗΡΕΣΙΑ SHIP AND ΤΗΣ MARINE ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ HYDRODYNAMICS (Member ITTC, HELLAS LAB. ISO 9002) ΧΑΡΙΛΑΟΣ Ν. ΨΑΡΑΥΤΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ ΓΕΝΙΚΑ Όπως είναι γνωστό, η Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (ΝΜΜ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) εμπλέκεται ενεργά σε όλους τους τομείς της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στη θαλάσσια και ναυτική και τεχνολογία. Ο Τομέας Μελέτης Πλοίου και Θαλασσίων Μεταφορών (ΜΠΘΜ) είναι ένας από τους τέσσερις (4) τομείς της ΣΝΜΜ, και εξετάζει ένα ευρύ φάσμα των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων στη μελέτη πλοίου, αφ ενός, και τις θαλάσσιες μεταφορές, αφ ετέρου. Το Εργαστήριο Θαλασσίων Μεταφορών (ΕΘΜ) είναι ένα από τα έξι (6) θεσμοθετημένα εργαστήρια της Σχολής. Η θεσμοθέτηση του ΕΘΜ εγκρίθηκε επίσημα από τη Σύγκλητο του Ε.Μ.Π τον Μάιο του 2006.

2 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Από το 1989 και μέχρι τότε το ΕΘΜ είχε λειτουργήσει αυτόνομα αλλά άτυπα, και έχοντας καταγράψει στο ενεργητικό του σεβαστό πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων. Έχει επίσης αναπτύξει και άλλες συναφείς δραστηριότητες (επίβλεψη διπλωματικών εργασιών, μη χρηματοδοτούμενη έρευνα, κλπ) και έχει συμβάλει σημαντικά στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τομέα ΜΠΘΜ και της Σχολής. Το ΕΘΜ ανήκει στη Σχολή ΝΜΜ για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών της και ειδικότερα για την υποστήριξη των σχετικών αναγκών του Τομέα ΜΠΘΜ και της Σχολής, σε θέματα σχετικά με το γνωστικό πεδίο του. Το γνωστικό πεδίο του ΕΘΜ έχει σχέση με τις πάσης φύσεως οικονομικές και οργανωτικές δραστηριότητες της Εμπορικής Ναυτιλίας καθώς και τομείς ευρύτερα συνδεδεμένους με αυτή και ενδεικτικά καλύπτει τα ακόλουθα αντικείμενα: Θαλάσσιες Μεταφορές Οικονομική Ναυτιλίας Διοίκηση Ναυτιλίας Συνδυασμένες Μεταφορές Εφοδιαστική (Logistics) Διοίκηση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Λιμένων Διαχείριση Πλοίων και Στόλων Προηγμένες Τεχνολογίες Πλοίων και Θαλασσίων Συστημάτων Εφαρμογές Τηλεματικής Ασφάλεια Πλοίων και Λιμένων Ανάλυση Ρίσκου και Ασφάλειας Θαλάσσια Ασφάλεια (Safety & Security) Ναυτιλιακή Πολιτική και Κανονισμοί Ανάλυση Ναυτικών Ατυχημάτων Ανθρώπινος Παράγοντας Πετρελαϊκή Ρύπανση Προστασία Θαλασσίου Περιβάλλοντος Βελτιστοποίηση Μεταφορικών Συστημάτων & Δικτύων

3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Τεχνοοικονομική Ανάλυση Μοντέλα Πρόβλεψης Ναυλαγορών Χρηματοοικονομικά Εφαρμογές Επιχειρησιακής Έρευνας Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων Η αποστολή του ΕΘΜ, είναι, μεταξύ άλλων, να παρέχει εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο σε συναφή με το γνωστικό πεδίο του αντικείμενα και, παράλληλα, να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στα εν λόγω αντικείμενα προς το κοινωνικό σύνολο συνεργαζόμενο με σχετικές δημόσιες υπηρεσίες, δήμους, κοινότητες και άλλους κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς για την αντιμετώπιση αναπτυξιακών τους αναγκών με γνώμονα τη συμβολή του Εργαστηρίου στη μελέτη και διερεύνηση προβλημάτων ανάπτυξης της χώρας από την οπτική του συγκεκριμένου επιστημονικού του πεδίου. Ειδικότερα το αντικείμενο του ΕΘΜ έχει σχέση με τις πάσης φύσεως οικονομικές και οργανωτικές δραστηριότητες της Εμπορικής Ναυτιλίας καθώς και τομείς ευρύτερα συνδεδεμένους με αυτή, δρώντας συμπληρωματικά με τις δραστηριότητες των άλλων Εργαστηρίων της Σχολής. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Το ΕΘΜ καλύπτει τις ανάγκες συγκεκριμένων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων στα πλαίσια του αναμορφωμένου προγράμματος προπτυχιακών σπουδών της Σχολής ΝΜΜ, του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Σχολής στη «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη» και τυχόν άλλων συναφών με το αντικείμενο του μεταπτυχιακών προγραμμάτων που ήθελαν ιδρυθεί στο μέλλον (ιδίως με αντικείμενο τη Ναυτιλία). Η κάλυψη των αναγκών αυτών γίνεται είτε αυτοδύναμα από το ΕΘΜ είτε, μετά από συνεννόηση, σε συνεργασία με άλλα Εργαστήρια η άλλες μονάδες εντός η εκτός Σχολής, και εντός η εκτός ΕΜΠ. Παράλληλα, το ΕΘΜ καλύπτει τις ανάγκες εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών στα γνωστικά του πεδία, καθώς και σχετικές εκπαιδευτικές ανάγκες που είναι δυνατόν να δημιουργηθούν σε εκτός του ΕΜΠ μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

4 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Πλέον συγκεκριμένα, τα τρέχοντα μαθήματα που προσφέρονται από το ΕΘΜ είναι τα εξής: Α. Προπτυχιακά Μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. Οικονομική Θαλασσίων Μεταφορών Ι (7 ο εξάμηνο) Οικονομική Θαλασσίων Μεταφορών ΙΙ (8 ο εξάμηνο) Εφοδιαστική (Logistics) (8 ο εξάμηνο) Διαχείριση και Μελέτη Ρίσκου στις Θαλάσσιες Μεταφορές (8 ο εξάμηνο) Στοιχεία Χρηματοοικονομίας στη Ναυτιλία (8 ο εξάμηνο) Λιμένες και Συνδυασμένες Μεταφορές (8 ο εξάμηνο) Ανθρώπινος Παράγοντας- Εισαγωγή της Ανθρώπινης Αξιοπιστίας στις Θαλάσσιες Μεταφορές (9 ο εξάμηνο) Οικονομική Θαλασσίων Μεταφορών ΙΙΙ- Περιβαλλοντική Ανάλυση και Ασφάλεια (9 ο εξάμηνο) Β. Μεταπτυχιακά Μαθήματα. στα πλαίσια του ΔΠΜΣ στη «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη» Συστήματα Θαλασσίων Μεταφορών (εαρινό εξάμηνο) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Τα ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα, καθώς και η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προς τους κοινωνικούς φορείς και ιδιώτες, που σχετίζονται με το ερευνητικό πεδίο του ΕΘΜ, αποτελούν μια σημαντική δραστηριότητα του ΕΘΜ. Υπό αυτή την έννοια, το ΕΘΜ έχει μέχρι σήμερα συμμετάσχει σε σεβαστό αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων, χρηματοδοτουμένων και μη. Ο κατωτέρω πίνακας δείχνει τα μέχρι στιγμής (1/1/2009) χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα του ΕΘΜ:

5 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Advanced Technology to Optimize Manpower Onboard Ships- ATOMOS project Ελληνική Ακτοπλοΐα: Κατάσταση, Προοπτικές και Επενδυτικές Ευκαιρίες NEPTUNE (information network) NEPTUNE (supportive cooperation) NOAA project MINIMISE project Σύστημα Λήψης Αποφάσεων για Γρήγορη Καταστολή Πετρελαιοκηλίδων Technological and Human Aspects of Maritime Efficiency and Safety - THAMES project Advanced Technologies to Optimize Maritime Operational Safety, Integration, and Interface - ATOMOS II project Safety of Shipping in Coastal Waters- SA- FECO Project Concerted Action on Shortsea Shipping- SSS-CA project Demonstrators for Integrated Ship Control- DISC project Demonstrators for Integrated Ship Control- DISC II/ATOMOS III project Safety of Shipping in Coastal Waters- SA- FECO II Project Promotion of Shortsea Shipping and Inland Waterway Transport by the use of Modern Telematics PROSIT project (DG- Transport, EURET programme) Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ) ΓΓΕΤ (πρόγραμμα ΠΕ- ΝΕΔ) (DG- Transport, APAS programme) 1/ /1994 1/ / / / / /1998 1/ /1996 6/1996-6/1998 1/ / /1994-9/1995 1/ / / /1997 4/1996-3/2000 9/1997-9/1998 2/1998-1/2001 1/ /1999 1/1998-3/2000

6 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Advanced Technology to Optimize Maritime Operational Safety: Intelligent Vessel ATOMOS IV project Added Value Network Concerning European Shipping ADVANCES project Thematic Network on Maritime Safety THEMES project The European Maritime Virtual Institute EVIMAR project Tools and Routines to Assist Ports and Improve Shipping TRAPIST project Integration of Sea-Land Technologies for an Efficient Intermodal Door-to-Door Transport INTEGRATION project Improving Quality of Maritime Operations through Modelling Business Processes in Shipping MARQUAL project Maritime Transport Coordinated Platform- MTCP project Ανάπτυξη ενός Επιχειρησιακού Συστήματος για τον προσδιορισμό των Περιβαλλοντικά, Νομικά και Κοινωνικοοικονομικά Βέλτιστων Οδών Διέλευσης των Πετρελαϊκών Διαθεσίμων της Κασπίας Θάλασσας στη Μεσόγειο μέσω του Αιγαίου Πελάγους- πρόγραμμα AEGEAN Oil Sea Harvester- OSH project Elimination Units for Marine Oil Pollution- EU-MOP project Προώθηση της Ανταγωνιστικότητας και Διασφάλιση της Απασχόλησης στη Ναυπηγική Βιομηχανία (Ενέργειες ΙΙ και ΙΙΙ) Πρόγραμμα ΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΝΕΩΡΙΟΝ ΙΙ Pollution Prevention and Control Safe Transportation of Hazardous Goods by Tankers POP&C project European Framework for Safe, Efficient, and Environmentally Friendly Ship Operations- FLAGSHIP project (Integrated Project) (DG- TREN, 5th (DG- TREN, 5th (DG- TREN, 5th (DG- RTD, 5th (DG- TREN, 5th (DG- RTD, 5th (DG- TREN, 5th (DG- TREN, 6th ΓΓΕΤ (πρόγραμμα ΕΠΑΝ) (DG- RTD, 6th (DG- RTD, 6th Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών & Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (DG- RTD, 6th (DG- RTD, 6th 1/2000-6/2003 4/2000-3/2003 5/2000-4/2003 2/2001-1/2004 6/2002-8/2004 8/2002-7/2005 7/2003-9/2004 4/2004-4/2007 5/2003-6/ / /2007 2/2005-1/2008 9/03-6/04 1/04-12/

7 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Container Handling in Intermodal Nodes- Optimal and Secure- CHINOS Project Motorways of the Sea, European Style- MOSES project (Integrated Project) Ship Emissions Study (DG- RTD, 6th (DG- TREN, 6th Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδας Effective Bulk Transport Det Norske Veritas Environmental Impact of Marine Transportation and Related Activities Analysis of Optimal Containership Size and its Impact on Liner Shipping Operations Προγραμματική Σύμβαση με Λιμενικό Ταμείο Θήρας American Bureau of Shipping Neptune Orient Lines (Singapore) Λιμενικό Ταμείο Θήρας Εκτός από τη χρηματοδοτούμενη έρευνα, πλούσια είναι επίσης και η μη χρηματοδοτούμενη ερευνητική δραστηριότητα του ΕΘΜ. Αυτή είναι υπό μορφή διπλωματικών εργασιών, διδακτορικών διατριβών, και άλλων δραστηριοτήτων. Σαν παράδειγμα, το ΕΘΜ από το 2006 έχει εμπλακεί ενεργά στις δραστηριότητες του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), και συγκεκριμένα σε θέματα που έχουν σχέση με την αποτίμηση του περιβαλλοντικού ρίσκου. Ως επιβράβευση της δραστηριότητας του, στο ΕΘΜ απονεμήθηκε το Δεκέμβριο του 2008 το βραβείο Piraeus International Centre Award από τη διεθνή ναυτιλιακή εφημερίδα Lloyds List, στο πλαίσιο των Greek Shipping Awards για το Το συγκεκριμένο βραβείο δίνεται σε φορείς ως επιβράβευση για τις υπηρεσίες τους στην Ελληνική Ναυτιλία. Μέλη ΔΕΠ του ΕΜΠ είναι ο Καθηγητής Χαρίλαος Ψαραύτης, ο Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Λυρίδης και ο Λέκτορας Νικόλαος Βεντίκος. Περισσότερες λεπτομέρειες για το φάσμα δραστηριοτήτων του ΕΘΜ μπορούν να βρεθούν στο δικτυακό τόπο του Εργαστηρίου

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 /blog /emagazine Γραφείο Διασύνδεσης gdias.teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ω Ν ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ2010 ΙΑΝΟΥAΡΙΟΣ 2011

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ω Ν ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ2010 ΙΑΝΟΥAΡΙΟΣ 2011 ΕΘΝΙΚΌ ΚΈΝΤΡΟ ΈΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΉΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ Ε.Κ.Ε.Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΏ Ι.ΜΕΤ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ω Ν ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ2010 ΙΑΝΟΥAΡΙΟΣ 2011 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ι Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, 4 ος όροφος, γραφ. 5, Καλλιθέα e-mail:bkefis@panteion.gr και vassiliskefis@yahoo.gr τηλ. γραφ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013. www.aueb.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013. www.aueb.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013 www.aueb.gr ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Πρύτανης Καθηγητής Κωνσταντίνος Γάτσιος Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Καθηγητής Εμμανουήλ Γιακουμάκης Αντιπρύτανης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Δέκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Δέκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΤΕΥΧΟΣ. 45 03 04 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Δέκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική & πάθος/ ηγεσία/ εξερεύνηση/ευκαιρία/ επένδυση/ομάδα/δημιουργία/ έμπνευση/πρόκληση/ανάπτυξη πλούτος/αλλαγή/φιλοδοξία/ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ α1. Ατομικά στοιχεία 2 α2. Εκπαίδευση Θεωρητική Κατάρτιση 2 α3. Παρούσα Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1 ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελίδα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ν. ΝΙΚΗΤΑΚΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Χίος, Μάρτιος 2015. Περιεχόμενα TΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ... 5 ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ... 5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ... 7 Το Συμβούλιο... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 2 Πληροφορίες Επικοινωνίας Τμήμα Διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γεώργιος Μαστοράκης

Δρ. Γεώργιος Μαστοράκης Δρ. Γεώργιος Μαστοράκης Επίκουρος Καθηγητής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1/88 1 Περιεχόμενα 1 Περιεχόμενα... 2 2 Σύντομο Βιογραφικό... 5 3 Προσωπικές Πληροφορίες... 8 3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΑΚΗΣ ΒΟΪΛΑΣ Λειτουργός του Σπιτιού της Κύπρου ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ Μορφωτικό Γραφείο ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Tηλ.: 210 37 34 934 E-m: spiticy@otenet.gr 1 H εκπαιδευτική πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ενέργεια (MSc in Energy)

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ενέργεια (MSc in Energy) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ενέργεια (MSc in Energy) Παρουσίαση: Επιστημονικός Υπεύθυνος ΜΠΣ Δρ Ι. Κ. Καλδέλλης Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος www.sealab.gr Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πέντε θέσεις για μηχανικούς. με συμβάσεις

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πέντε θέσεις για μηχανικούς. με συμβάσεις ΤΕΥΧΟΣ. 145 03 06 2015 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΑ, 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 2461068207 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας μπορεί να προσφέρουν μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει οι ίδιες να είναι διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 838 14 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Εργαστηρίου «Οικονομική των Επιχειρήσεων και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας»

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL 2014GR16M2OP003 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL 2014GR16M2OP003 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 CCI Title OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL Version 1.0 First year 2014 Last year 2020 Eligible from 1 Ιαν 2014 Eligible until 31 Δεκ 2023 EC decision number EC decision

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ Αντιπρόεδρος ΔΣ και Πρόεδρος Επιτροπής Βορείου Ελλάδος, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ Αντιπρόεδρος ΔΣ και Πρόεδρος Επιτροπής Βορείου Ελλάδος, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ Αντιπρόεδρος ΔΣ και Πρόεδρος Επιτροπής Βορείου Ελλάδος, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο Ο Νικόλαος Μπακατσέλος είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πυραμίς Μεταλλουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΙΜΕΤ

ΕΘΝΙΚΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΙΜΕΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΜΕΤ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ 2014 ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΟΥ ΙΜΕΤ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΙΜΕΤ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Αγγλικών Σπουδών ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας:

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Χ. Ψαραύτης Δ. Λυρίδης Ν. Βεντίκος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Χ. Ψαραύτης Δ. Λυρίδης Ν. Βεντίκος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Χ. Ψαραύτης Δ. Λυρίδης Ν. Βεντίκος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ SAFETY SECURITY 170 ETH ΕΜΠ 04/12/2007 2 Ομοιότητες-διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ΑΞΟΝΑΣ Ι. «ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr Οδηγός Σπουδών 20 14-2015 - Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων 2 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ WWW.DS.UNIPI.GR ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα