ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία «ΝΙΚΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙ ΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙ ΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΝΙΚΙΑΣ Α.Ε.». 1 την επωνυμία «ΚΟΜΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥ ΣΚΕΥΩΝ» με δ.τ. «ΚΟΜΙΝΗΣ Α.Ε.» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «METROSOT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» με δ.τ. «METROSOT S.A.» την επωνυμία «ΠΡΙΑΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΠΡΙΑΜΟΣ Α.Ε.». 4 την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΗ ΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑ ΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «REEZECOM Α.Ε.» Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «ΚΑΨΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» με δ.τ. «KAPSIS» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Μ.Λ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛ ΜΥΡΟΥ»... 7 την επωνυμία «NIK. ΚΑΡΠΟΥΖΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΔΟ ΝΤΙΑΤΡΙΑΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕ ΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «STELLADENT (ΣΤΕΛΛΑ ΝΤΕΝΤ)» την επωνυμία «ΑΝΕΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΝΕΤΕΚ ΑΤΕ» την επωνυμία «ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΣΥΜ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» με δ.τ. «LUXURY CARS OR RENT» την επωνυμία «ΑΒΕΡΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «AVERON Α.Ε.» την επωνυμία «ΑΧ. Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΒΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟ ΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» με δ.τ. «ΒΗΛΜΑ ΕΛΕΚΤΡΙΚ ΑΒΕΤΕ» την επωνυμία «ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.» την επωνυμία «ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΑΤΡΑ T.V.» την επωνυμία «ΧΑΡΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΧΑΡΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» την επωνυμία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΙΡΙΟΣ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (1) Εται επω νυμία «ΝΙΚΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΝΙΚΙΑΣ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από Πρα κτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «ΝΙΚΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΝΙΚΙΑΣ Α.Ε.» και αριθ μό Μητρώου 58370/01/Β/05/124 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑ (Καρνεάδου 21 (Καταστατικώς) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Αθανάσιος Σίψας του Κωνσταντίνου και της Ελένης, μηχανολόγος υπομηχανικός, γεννημένος στα Καρα μεσινέϊκα Αχαίας το έτος 1950, κάτοικος Αθηνών, οδός Χάρητος 11, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Συντάγματος, με Α.Φ.Μ ΔΟΥ Γ Αθη νών, ελληνικής υπηκοότητας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Ιωάννης Καβέτσος του Ανδρέα και της Παναγιώτας; πολιτικός μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1953, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Ρόδων 66, κάτοχος του με αριθμό ΑΑ / δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Νέα Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ελληνικής υπηκοότητας, Διευθύνων Σύμβουλος. 3. Κωνσταντίνος Στούμπος του Ιωάννου και της Βασιλικής, ηλεκτρολόγος μηχανικός, γεννημένος στη Σκουτεσιάδα Αγρινίου το έτος 1958, κάτοικος Αθη νών, οδός Ιακωβίδου 52, κάτοχος του με αριθμό ΑΑ / δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Πατησίων, με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΙΔ Αθηνών, ελληνικής υπηκοότητας, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Γρηγόριος Καβέτσος του Ανδρέα και της Παναγι ώτας, δικηγόρος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1951, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Πανδώρας 1, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ / δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ελληνικής υπηκοότητας, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Νικόλαος Μπούζας του Ιωάννου και της Παναγιώτας, δικηγόρος, γεννημένος στην Αθήνα το 1977, κάτοικος Αθηνών, οδός Καρνεάδου 21, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ηλιούπολης, με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Γ Αθηνών, ελληνικής υπηκοότητας, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Αθανάσιο Σίψα πρόεδρο του Δ.Σ. και στον Ιωάννη Καβέτσο Διευ θύνοντα Σύμβουλο όπως εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία ενεργώντας από κοινού, είτε χωριστά ο καθένας με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Αθήνα, 29 Αυγούστου 2007 (2) Εται επωνυμία «ΚΟΜΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟ ΡΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» με δ.τ. «ΚΟΜΙΝΗΣ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και το από Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΜΙΝΗΣ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ» και δ.τ. «ΚΟΜΙΝΗΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 53557/01/ Β/03/24 με το οποίο εκλέχθηκε νέο μέλος του Διοικη τικού Συμβουλίου ο Ιωάννης Κουρτογιάννης κάτοικος Αμαρουσίου οδός Δημ. Γούναρη 48 και κάτοχος του ΑΔΤ Μ σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μπερέτσου Γεωργίου. Μετά την αντικατάσταση αυτή η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου η θητεία λήγει στις 28/6/2012 έχει ως κατωτέρω: 1) Κομίνης Μιχαήλ του Μάρκου και της Ευτυχίας που γεννήθηκε στην Αχλαδέα Θεσπρωτίας κάτοικος Αθηνών, οδός Πρετεντέρη 50, κάτοχο του Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Σ / του AT Ανω Πατησίων, ο οποίος φέρει Αριθμό Φορολογικού Μητρώ ου , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2) Κομίνης Γεώργιος του Μάρκου και της Ευτυχίας, που γεννήθηκε στην Αχλαδέα Θεσπρωτίας κάτοικος Αγ. Αναργύρων οδός Ελ. Βενιζέλου 48, κάτοχος του Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Χ / του Α.Τ. Ανω Πατησίων ο οποίος φέρει Αριθμό Φορολο γικού Μητρώου , Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 3) Κομίνη Χριστίνα του Διονυσίου και της Ασημίνας που γεννήθηκε στην Ψωφίδα Αχαίας κάτοικος Αθηνών οδός Πρετεντέρη 50, κάτοχο του Δελτίου αστυνομικής ταυτότητος Λ / του Δ Παρ. Ασφ. Αθηνών η οποία φέρει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου , Μέλος. 4) Παπουλάκου Σταυρούλα, του Τζανέτου και της Γε ωργίας, που γεννήθηκε στο Ελος Λακωνίας και κατοικεί στην Αθήνα επί της οδού Βατοπεδίου 12 κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητος Μ / Α.Τ. Βλαχίωτη Λακωνίας, η οποία φέρει αριθμό φορολογικού Μητρώου , Μέλος. 5) Κουρτογιάννης Ιωάννης του Χρήστου και της Ασπα σίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1955 και κα τοικεί στο Μαρούσι Αττικής στην οδό Δ. Γούναρη 48, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Μ που εξεδώθη την Παρ. Ασφ. Αμαρουσίου ο οποίος φέρει Αριθμό Φορο λογικού Μητρώου , Μέλος.

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Κομίνη Μιχαήλ, και σε περίπτωση κωλύματος του στον Κομίνη Γεώργιο όπως εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία, με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας, και με μία από τις ως άνω υπογραφές. Αθήνα, 29 Αυγούστου 2007 (3) Εται επωνυμία «METROSOT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «METROSOT S.A.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «METROSOT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «METROSOT SA» και αριθμό Μητρώου 44889/01/Β/00/730: βουλίου και έκθεση ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές χρήσης οι εξής: ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ του ΘΩΜΑ A.M. Σ.Ο.Ε ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ του ΗΛΙΑ A.M. Σ.Ο.Ε Αθήνα, 28 Αυγούστου 2007 (4) Εται επωνυμία «ΠΡΙΑΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΠΡΙΑΜΟΣ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανω νύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΙΑΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΠΡΙΑΜΟΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 20986/01/Β/90/30: βουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της Γενικής Συνέλευ σης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης οι εξής: α) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ με αριθμό αδείας Ο.Ε β) ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΠΑΚΑΙΜΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με αριθμό αδείας Ο.Ε α) ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΜΟΣΧΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ με αριθμό αδεί ας Ο.Ε β) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΟΒΑΝΑΚΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ με αριθμό αδείας Ο.Ε Αθήνα, 28 Αυγούστου 2007 (5) Εται επω νυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «REEZECOM Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανω νύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «REEZECOM A.E.» και αριθμό Μητρώου 48005/01/ Β/01/30: βουλίου και έκθεση ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές χρήσης οι εξής: ΕΥΑ ΑΓΓΕΛΙΔΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Α.Μ. Σ.Ο.Ε ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΡΑΣΣΑΣ του ΣΤΑΜΑΤΗ A.M. Σ.Ο.Ε Αθήνα, 28 Αυγούστου 2007 (6) Εται επωνυμία «ΚΑΨΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» με δ.τ. «KAPSIS». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανω νύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΨΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡ ΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» και δ.τ. «KAPSIS» και αριθμό Μητρώου 49029/01/Β/01/330: 1) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβου λίου και έκθεση ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2006.

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2) Το από Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορ κωτοί ελεγκτές χρήσης οι εξής: ΕΥΑ ΑΓΓΕΛΙΔΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ A.M. Σ.Ο.Ε ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΡΑΣΣΑΣ του ΣΤΑΜΑΤΗ A.M. Σ.Ο.Ε Αθήνα, 28 Αυγούστου 2007 (7) την επωνυμία «Μ.Λ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΜΥ ΡΟΥ». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από (Νο.1) Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Μ.Λ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΜΥΡΟΥ» και αριθμό Μητρώου 63949/01/Β/07/502 από το οποίο προκύπτει ότι: Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εται ρεία μέχρι την σύγκλιση της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ( ) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Χαράλαμπος Μυλωνάς του Νικολάου, Θησέως 67 Ν.Ερυθραία, κάτοχος του υπ αριθμ δελτίου κυπριακής ταυτότητας, ΑΦΜ , Πρόεδρος Δ.Σ. 2. Κωνσταντίνος Λως του Δημητρίου, Αλ.Παπάγου 23 Εκάλη, ΑΔΤ Π , ΑΦΜ , Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 3. Κωνσταντίνος Κωτσόγιαννης του Γεωργίου, Πρωτα γόρα 20 Αθήνα, ΑΔΤ Λ , ΑΦΜ , Δ/νων Σύμβουλος. 4. Κωνσταντίνος Εμμανουήλ του Γεωργίου, 2ας Με ραρχίας 13 Πειραιά, ΑΔΤ /1978, ΑΦΜ , Γραμματέας Δ.Σ. Μέλος. 5. Δημήτριος Χατζηνικολάου του Αριστείδη, Αρ γοναυτών 61 Αμαρούσιο, ΑΔΤ Χ /2005, ΑΦΜ , Μέλος Δ.Σ. Η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με την υπογραφή του Δ/νοντος Συμβούλου Κων/νου Κωτσόγι αννη, σύμφωνα με τα λεπρομερώς οριζόμενα στο από πρακτικό Δ.Σ. Σε περίπτωση κωλύματος του Δ/νοντος Συμβούλου Κων/νου Κωτσόγιαννη, ούτος θα αναπληρώνεται από τον Πρόεδρο Δ.Σ. Χαράλαμπο Μυλωνά και σε περίπτωση κωλύματος αυτού, από τον Αντιπρόεδρο Δ.Σ. Κων/νο Λω. Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2007 Ο Τμηματάρχης Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ (8) Εται επω νυμία «NIK. ΚΑΡΠΟΥΖΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΑΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «STELLADENT (ΣΤΕΛΛΑΝΤΕΝΤ)». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «NIK. ΚΑΡΠΟΥ ΖΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΑΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. STELLADENT (ΣΤΕΛ ΛΑΝΤΕΝΤ)» και αριθμό Μητρώου 58455/01/Β/05/140: βουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση οι εξής: α) Μπιρης Κωνσταντίνος του Νικολάου με αριθμό αδείας Ο.Ε β) Κοτσαμύτης Παναγιώτης του Ιωάννη με αριθμό αδείας Ο.Ε α) Δαρούσος Κωνσταντίνος του Φραντζέσκου με αριθ μό αδεϊας Ο.Ε β) Μαρκουλης Ευάγγελος του Κωνσταντίνου με αριθ μό αδείας Ο.Ε Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2007 (9) Εται επωνυμία «ΑΝΕΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΝΕΤΕΚ ΑΤΕ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΕΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΝΕΤΕΚ ΑΤΕ» και αριθμό Μητρώου 54625/01/Β/03/344: βουλίου και έκθεση ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορ κωτοί ελεγκτές χρήσης οι εξής: ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΙΖΙΩΤΗΣ A.M. Σ.Ο.Ε ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ A.M. Σ.Ο.Ε Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2007

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 (10) Εται επωνυμία «ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥ ΤΙΚΗ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΥΡΑ ΣΙΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 48065/01/Β/01/44: βουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση οι εξής: α) ΓΟΥΣΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ με αριθμό αδείας Ο.Ε β) ΤΟΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ με αριθμό αδείας Ο.Ε α) ΠΑΠΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ με αριθμό αδείας Ο.Ε β) ΓΕΡΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ με αριθμό αδείας Ο.Ε Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2007 (11) Εται επω νυμία «ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥ ΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» με δ.τ. «LUXURY CARS OR RENT». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «LUXURY CARS OR RENT» και αριθμό Μητρώου 99083/01/Β/86/6244: βουλίου και έκθεση ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορ κωτοί ελεγκτές χρήσης οι εξής: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΠΑΛΗΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Α.Μ. Σ.Ο.Ε Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2007 Η Τμηματάρχης ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΗ (12) Εται επω νυμία «ΑΒΕΡΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «AVERON Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΕΡΟΝ ΠΛΗ ΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «AVERON A.E.» και αριθμό Μητρώου 60595/01/Β/06/224 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑ (Πατησίων 339) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ του Ιωάννη και της Βασιλι κής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1976, κάτοικος Αγίων Αναργύρων Αττικής, οδός Δημοσθένους, αρ.9, με Α.Δ.Τ. Ρ /1995 του Τ.Α. Αγίων Αναργύρων, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, Πρόεδρος και Δι ευθύνων Σύμβουλος. 2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ του Γεωργίου και της Αγ γελικής, που γεννήθηκε στο Στρέφι Ν. Ηλείας, το έτος 1932, κάτοικος Αγίων Αναργύρων Αττικής, οδός Δημο σθένους, αρ.9, με Α.Δ.T. M /1950 του Α.Τ. Νέας Φιλαδέλφειας, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύ ρων, Αντιπρόεδρος. 3. ΤΡΥΦΩΝ ΜΗΤΡΟΥ του Γρηγορίου και της Γεωργίας, που γεννήθηκε στην Πτολεμαίδα Ν. Κοζάνης, κάτοικος Νέας Χαλκηδόνας Αττικής, οδός Στρ. Μακρυγιάννη, αρ.14, με Α.Δ.Τ. Σ /1996 του Τ.Α. Βέροιας, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Βέροιας, Μέλος. 4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΑΦΟΠΑΝΝΗΣ του Ιωάννη και της Μαρίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοι κος Αθηνών, οδός Σποργίλου, αρ. 10, Κυψέλη, με Α.Δ.Τ. Σ /1998 του Τ.Α. Χαλανδρίου, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Α Αθηνών, Μέλος. 5. ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΕΤΑΚΗΣ του Εμμανουήλ και της Μα ρίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1983, κάτοι κος Αθηνών, Λεωφ. Βείκου, αρ.9 11, Γαλάτσι, με Α.Δ.Τ. Τ /1998 του Α.Τ. Πατησίων, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, Μέλος. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Γεώργιο Καρλαύτη του Ιωάννη όπως εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του τιθεμένης κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του προέδρου την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με την υπογραφή του ο Αντιπρόεδρος Ιωάννης Καρλαύτης. Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2007

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (13) Εται επωνυμία «ΑΧ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙ ΣΜΟΥ» με δ.τ. «ΒΗΛΜΑ ΕΛΕΚΤΡΙΚ ΑΒΕΤΕ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΧ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟ ΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» με δ.τ. «ΒΗΛΜΑ ΕΛΕΚΤΡΙΚ ΑΒΕΤΕ» και με αριθμό Μητρώου 41991/22/Β/99/1/: βουλίου και έκθεση ελεγκτών για την χρήση ως εξής: 1) Μπελέκος Αθανάσιος του Γεωργίου, λογιστής πτυ χιούχος ΑΣΟΕΕ με αριθμό Μητρώου οικονομολογικού επαγγέλματος , γεννηθείς το 1952, με ΑΔΤ Χ , κάτοικος Αθηνών, Πάτμου ) Παπουτσής Ηλίας του Δημητρίου, Οικονομολόγος με ΑΑΑΟΕ , γεννηθείς το 1943, κάτοικος Ρίου Πατρών Συρογιάννη 10, με ΑΔΤ Ρ ) Ζησιμόπουλος Κωνσταντίνος του Αθανασίου, λο γιστής πτυχιούχος ΑΣΟΕ, με αριθμό Μητρώου οικονο μολογικού επαγγέλματος 38925, γεννηθείς το 1960, με ΑΔΤ Σ , κάτοικος Πάτρας Αρόης ) Παναγιωτόπουλος Ανδρέας του Σπυρίδωνος και της Παρασκευής, Λογιστής, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε το έτος 1956 στα Σαγέϊκα Αχαίας και κατοικεί στην Πάτρα (Κορώνης 13), κάτοχος ΑΔΤ Ν /1988 Α.Τ. Αχαίας και υπ αριθμ αδείας του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Πάτρα, 20 Αυγούστου 2007 Η Διευθύντρια α.α. Ε. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ (14) Εται επωνυμία «ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΡΙΑ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 22400/22/Β/90/21/: βουλίου και έκθεση ελεγκτών για την χρήση ως εξής: Από την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών GRANT THORNTON Α.Ε με ΑΜΣΟΕΛ 127 και ειδικότερα Κασιούμης Ιωάννης του Κων/νου, κάτοικος Ιωαννίνων, Δωδώνης 109Β, με ΑΜΣΟΕΛ 10851, ΑΔΤ Ρ , πτυ χιούχος ΑΣΟΕΕ και Παπαγιαννόπουλος Π. Κυπριανός, κάτοικος Μενιδίου, Σόλωνος 13, με ΑΜΣΟΕΛ 14261, ΑΔΤ , πτυχιούχος ΑΒΣΠ. Πάτρα, 20 Αυγούστου 2007 Η Διευθύντρια α.α. Ε. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ (15) Εται επω νυμία «ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΑΤΡΑ T.V.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΑΤΡΑ T.V.» και με αριθμό Μητρώου 42727/22/Β/99/15/: βουλίου και έκθεση ελεγκτών για την χρήση ως εξής: α) Παολίνου Αννα του Σπυρίδωνος και της Στέλλας που γεννήθηκε στην Πάτρα και κατοικεί ομοίως Αγίου Ανδρέου 122, με ΑΔΤ ΑΕ ΤΑ Πάτρας και AM Οικον. Επιμελητηρίου 46940, Πτυχ. ΣΝΟΠΕ. β) Παναγόπουλος Αναστάσιος του Δημητρίου κάτοικος Πατρών. Πανεπιστημίου 252, ΑΔΤ Λ , ΤΑ Πατρών ΑΒΣΠ, Οικονομολόγος με αριμό Μητρώου οικονομολο γικού επαγγέλματος α) Δημήτριος Παναγιωτόπουλος του Παναγιώτη, κά τοικος Πατρών, οδός Δοϊράνης 7, με ΑΔΤ Η ΔΧ Ηλείας, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, οικονομολόγος με Αριθμό Μητρώου οικονομολογικού επαγγέλματος β) Πορευόπουλος Αναστάσιος του Νικολάου κάτοικος Πατρών Τριών Ναυάρχων 31, ΑΔΤ Τ.Α. Πατρών, ΑΒΣΠ Οικονομολόγος με αριθμό Μητρώου οικονομολο γικού επαγγέλματος Πάτρα, 20 Αυγούστου 2007 Η Διευθύντρια α.α. Ε. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ (16) Εται επωνυμία «ΧΑΡΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΧΑΡΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυιιης

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΡΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩ ΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΧΑΡΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και Αρ. Μ.Α.Ε /24/Β/93/ Η έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ., η έκθεση των ελεγκτών και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Πρακτικό της Γ.Σ. της περί εκλογής ελεγκτών χρήσης από έως όπως πιο κάτω: 1) Ρωμανό Κωνσταντίνο του Αντωνίου γεννηθείς το 1957 στην Κόρινθο κάτοικος Βραχατίου Κορινθίας, με Αρ.Αδείας Οικονομολογικού Επαγγέλματος και Α.Δ.Τ. Θ και 2) Καρακωνσταντή Παύλο του Γεωργίου και της Αικα τερίνης γεννηθείς το 1950 στο Κουτσοπόδι Αργολίδας κάτοικος Κορίνθου Κύπρου 90, με Αρ. Αδείας Οικονομο λογικού Επαγγέλματος και Α.Δ.Τ. Γ ) Κοκιούση Άγγελο του Βασιλείου και της Μαριγούλας γεννηθείς το 1957 στο Παναρίτι Κορινθίας, κάτοικος Κορίνθου Κύπρου 90, με Αρ. Αδείας Οικονομολογικού Επαγγέλματος και Α.Δ.Τ. Θ και 2) Σπυρογιαννάκη Δημήτριο του Σπυρίδωνος και της Αγγελικής γεννηθείς στην Περαχώρα Κορινθίας το 1955, κάτοικος Λουτρακίου Π. Τσαλδάρη 15, με Αρ. Αδείας Οικονο μολογικού Επαγγέλματος και Α.Δ.Τ. Θ Κόρινθος, 30 Αυγούστου 2007 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΤΣΙΝΗΣ (17) Εται επω νυμία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΙΡΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΙΡΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Μητρώου 39732/24/Β/98/ Η έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ., η έκθεση των ελε γκτών και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Πρακτικό της Γ.Σ. της 30 Ιουνίου 2007 περί εκλογής ελεγκτών χρήσης όπως πιο κάτω: α) Γκεζερλή Κορωναίου Αικατερίνη του Γεωργί ου λογίστρια, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. που γεννήθη κε στο Σοφικό το 1959 κάτοικος Κορίνθου Παλαμά 65 με Α.Δ.Τ. Π και αριθμό αδείας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος Ο.Ε.Ε. 9993/ Έλληνας υπήκοος. β) Πίπιλος Νικόλαος του Γεωργίου Λογιστής, πτυχιού χος οικ. Παν/μίου Αθηνών το 1992 που γεννήθηκε στον Αγ. Βασίλειο Κορινθίας το 1970 κάτοικος Κορίνθου Απ. Παύλου 28 με Α.Δ.Τ. Μ και αριθμό αδείας άσκη σης οικονομολογικού επαγγέλματος Ο.Ε.Ε. 1196/ Έλληνας υπήκοος α) Παύλου Χρήστος του Ιωάννη Λογιστής, πτυχι ούχος Α.Β.Σ.Π. το 1976, που γεννήθηκε στο Λουτρά κι το 1953 κάτοικος Κορίνθου Απ. Παύλου με Α.Δ.Τ. Μ και αριθμό αδείας άσκησης οικονό μολογικού επαγγέλματος Ο.Ε.Ε. 1196/13326, Έλληνας υπήκοος β) Κων/νος Μαντάς του Αναστασίου Λογιστής, πτυχιούχος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ που γεννήθη κε στην Αθήνα το 1965 κάτοικος Κορίνθου, Πηγάσου 10 με Α.Δ.Τ. Λ και αριθμό αδείας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος Ο.Ε.Ε. 9993/ Έλληνας υπήκοος. Κόρινθος, 30 Αυγούστου 2007 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΤΣΙΝΗΣ

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10271 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 11288 2 Οκτωβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7697 26 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11934 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1995 4 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14175 17 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2008 18 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3283 18 Μαΐου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14192 17 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1362 18 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3585 4 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9689 17 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11607 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 827 25 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7524 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Δικαστικά Kήρυξη ανίσχυρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2099 28 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2894 15 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1583 27 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4149 9 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 6786 11 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4937 26 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4937 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά τρώο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11596 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 10058 21 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 6761 19 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9053 29 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4272 12 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13612 28 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα