Maria Gravani Open University of Cyprus

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Maria Gravani Open University of Cyprus Maria.gravani@ouc.ac.cy"

Transcript

1

2 Αντλεί από το πρόσφατο βιβλίο μας: Gravani, M. N. & Ioannidou, A. (2014). Adult and Continuing Education in Cyprus. W. Bertelmann Verlag DIE (German Institute for Adult Education): Bonn, Germany. [Country Portraits Continuing Education] DOI /37/0575w Αποσκοπεί: σε μια πρώτη χαρτογράφηση της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης/ εκπαίδευσης ενηλίκων στην Κύπρο, αποτυπώνοντας το πανόραμα των πρωτοβουλιών που αναπτύχθηκαν το 2012 από κρατικούς κυρίως φορείς, σε μια προσπάθεια να αναδείξει βασικές προκλήσεις για το μέλλον, στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού χώρου διά βίου μάθησης. Βασίζεται: σε ευρήματα από μια ποσοτική έρευνα, που διεξήχθη από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου το 2013, και από την μελέτη σχετικών πηγών και εγγράφων. Εστιάζει: (λαμβάνοντας υπόψη το γεωπολιτικό, νομικό και κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο) σε μια σειρά από πληροφορίες αναφορικά με την ιστορική εξέλιξη του πεδίου, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους φορείς, που προσφέρουν τυπική, μη τυπική εκπαίδευση ενηλίκων, και συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, τη χρηματοδότηση, την παροχή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και τη συμμετοχή των ενηλίκων εκπαιδευομένων σε αυτές, το επαγγελματικό προφίλ του προσωπικού που απασχολείται στην εκπαίδευση ενηλίκων, έρευνες στην περιοχή. Το βιβλίο προσφέρει ένα καλό προσανατολισμό στο σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων στην Κύπρο, επιδιώκει να εντοπιστούν οι τομείς της βελτίωσης, οι βασικές προκλήσεις για το μέλλον και να αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω συστηματική έρευνα στην περιοχή. Maria Gravani

3

4 Παρουσιάζεται δειλά στο τέλος της αποικιοκρατίας (1952 πρώτα κέντρα επιμόρφωσης ενηλίκων) Η εξέλιξή της αποτέλεσμα δυο σημαντικών ιστορικών γεγονότων: ανεξαρτησίας & εισβολής. Οι πολίτες του νεοσύστατου κράτους να βελτιώσουν τις δεξιότητες ή να αποκτήσουν καινούριες Οι πρώην αγωνιστές «άνοιξαν το δρόμο» εγγραφόμενοι σε ελληνικά πανεπιστήμια και αποδεικνύοντας ότι είναι εφικτή η απόκτηση ακαδημαϊκών προσόντων κατά την ενήλικη ζωή. Τουρκική εισβολή: επαναδραστηριοποίηση των προσφύγων και αύξηση της παραγωγικότητας. Ίδρυση εργαστηρίων σε προσφυγικούς συνοικισμούς για επαγγελματική κατάρτιση προσφύγων Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων για πρόσφυγες για: κοινωνική συνοχή, θεραπευτική εργασία, νέες δεξιότητες, επανένταξη. Ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ το 2004 και προσπάθεια εναρμόνισης με την Ευρωπαϊκή πολιτική για τη ΔΒΜ. Maria Gravani

5 Ως απάντηση στο «Μνημόνιο» για τη Διά Βίου Μάθηση (2000), που αποτελεί τη βάση κάθε συζήτησης για τις Ευρωπαϊκές πολιτικές δια βίου μάθησης, και τις εκκλήσεις της ΕΕ για εκπόνηση εθνικών στρατηγικών, εγκρίνεται στην Κύπρο η Εθνική Στρατηγική για τη Διά Βίου Μάθηση Η Εθνική Επιτροπή Δια Βίου Μάθησης: φορέας υπεύθυνος για το συντονισμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής της στρατηγικής, τη διατύπωση προτάσεων για τη μεταρρύθμιση και την διαμορφωτική αξιολόγηση των μέτρων που λαμβάνονται. Αποτελείται από εκπροσώπους: Γραφείο Προγραμματισμού (ΓΠ), Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ), Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΚΑ), Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), Κέντρου Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ), Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (ΠΙ), Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και από κοινωνικούς εταίρους. Maria Gravani

6 Δημόσια, ημικρατικά, ιδιωτικά, παρέχουν τυπική, μη τυπική εκπαίδευση ενηλίκων και συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Τυπική εκπαίδευση ενηλίκων: (πέντε Εσπερινά Γυμνάσια και οι δυο Απογευματινές Εσπερινές Σχολές στη Λευκωσία και Λεμεσό, Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης, Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (δημόσια και ιδιωτικά). Μη τυπική εκπαίδευση ενηλίκων: (Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Ιδιωτικά Ινστιτούτα εγγεγραμμένα στο Υπουργείο Παιδείας). Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης: (Κέντρο Παραγωγικότητας, Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, απογευματινά και βραδινά μαθήματα τεχνικών σχολών, προγράμματα μαθητείας, προγράμματα ΑνΑΔ). Άλλα υπουργεία, μη-κυβερνητικοί οργανισμοί, εκκλησία, κα. Maria Gravani

7 Ωστόσο: Δεν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων στην Κύπρο που να ρυθμίζει το σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση όλων των προγραμμάτων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Υπάρχουν νομοθετικές διατάξεις ενώ δραστηριότητες σχετικά με την παροχή εκπαίδευσης ενηλίκων νομιμοποιούνται με αποφάσεις του Συμβουλίου των Υπουργών ή/και πράξεις που ψηφίστηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Απουσιάζουν έρευνες που να καταγράφουν βασικές πληροφορίες για τα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων που παρέχονται από όλους τους δημόσιους φορείς. Υπάρχει εξαιρετική ζήτηση για συστηματοποίηση στην περιοχή, για την ανάπτυξη ενός συνεκτικού, εθνικού πλαισίου για την παρακολούθηση της εκπαίδευσης ενηλίκων. Maria Gravani

8 Ερωτηματολόγιο καταγραφής φορέων υλοποίησης προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων στην Κύπρο: καταγραφή στοιχείων που αφορούν στον φορέα υλοποίησης και στα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων κατά το έτος ερωτήσεις (Ταυτότητα του φορέα, ανθρώπινο δυναμικό, οικονομικά στοιχεία, προγράμματα (διαλέξεις, σεμινάρια, άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες), διασφάλιση ποιότητας). Πιλοτική φάση (Φεβρουάριος-Μάρτιος 2013). Κυρίως έρευνα (Μάϊος- Δεκέμβριος 2013). Συλλογή πληροφοριών για όλους τους δημόσιους φορείς παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων/συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, τηλεφωνική επικοινωνία και συνάντηση με αρκετούς υπευθύνους, αποστολή ερωτηματολογίου ηλεκτρονικά (survey monkey). Ένα ερωτηματολόγιο σε κάθε φορέα για να το συμπληρώσει ένας υπεύθυνος. Συνολικά στείλαμε σε 88 φορείς. Λάβαμε 44 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια (50%). Ανάλυση δεδομένων στη βάση της περιγραφικής στατιστικής Επιλεγμένα ευρήματα παρουσιάζονται εδώ (Παροχή, Συμμετοχή, Προσωπικό,κα.) Maria Gravani

9 Απουσία ενός συστηματικού μηχανισμού παρακολούθησης σε εθνικό επίπεδο της παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων στην Κύπρο, που να καλύπτει όλους τους τομείς, από τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων ως τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση. Οι σχετικές πληροφορίες είναι διασκορπισμένες. Ακόμη και αν υπάρχει ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων που προσφέρονται από ένα αριθμό παρόχων (δημόσιων, ιδιωτικών ή εθελοντικών φορέων), δεν υπάρχει μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων διαθέσιμη για τον τομέα αυτό. Υπάρχει έλλειψη πληροφόρησης, όχι μόνο αναφορικά με τα προγράμματα που πραγματοποιούνται και τα ποσοστά συμμετοχής, αλλά και την ποιοτική αποτίμηση των προγραμμάτων (π.χ. εφαρμογή των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και επαγγελματοποίησης του προσωπικού). Maria Gravani

10

11

12

13

14

15 Συμμετοχή (Participation) Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εμπειρικά στοιχεία σχετικά με τη συμμετοχή ενηλίκων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι διαθέσιμα σε τρεις διαφορετικές έρευνες: The Adult Education Survey (AES), Labour Force Survey (LFS), Continuing Vocational Education and Training Survey (CVTS). Οι έρευνες διεξάγονται σε όλες τις χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, και παρέχουν χρήσιμα στοιχεία για τη συμμετοχή των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση, η κάθε μία με διαφορετικό πεδίο εφαρμογής και μεθοδολογία. Οι πιο σχετικές πηγές για συλλογή πληροφοριών σχετικά με την παροχή και συμμετοχή ενήλικων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και προγράμματα στην Κύπρο είναι: η Στατιστική Υπηρεσία, Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Γραφείο Προγραμματισμού και τα ίδια τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τα διαθέσιμα βασικά στοιχεία που αφορούν στη συμμετοχή σχετίζονται με το φύλο, συνθήκες εργασίας, ηλικία, κοινωνικό-οικονομικό υπόβαθρο. 15

16

17

18

19

20

21 Μέχρι πρόσφατα δεν είχαν καμία εξειδίκευση στην εκπαίδευση ενηλίκων. Αποτελούν μια μικτή ομάδα, με ευρύ φάσμα επαγγελματικών προσόντων - προσλαμβάνονται με βάση το πρώτο πτυχίο και το γνωστικό τους αντικείμενο. Ως αποτέλεσμα της απουσίας ενός ρυθμιστικού πλαισίου για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Κύπρο και του χαμηλού βαθμού ιδρυματοποίησης, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα να έχουν οι εκπαιδευτές ενηλίκων κανονικές συνθήκες εργασίας (η πλειοψηφία δουλεύει σε βάση μερικής απασχόλησης), παρατηρείται χαμηλός βαθμός επαγγελματοποίησης στην περιοχή και μικρή έμφαση στην εκπαίδευση των εκπαιδευτών ενηλίκων. Maria Gravani

22 Δημιουργία του Δικτύου Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών (TTnet) Κύπρος (ΑνΑΔ) υπό τον συντονισμό της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών / Cedefop. Δημιουργία ενός συστήματος για την αξιολόγηση και πιστοποίηση των συντελεστών παροχής κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτών, η οποία προωθείται από την ΑνΑΔ (Ιανουάριος 2014) Έναρξη (από το ακαδημαϊκό έτος ) νέου μεταπτυχιακού προγράμματος στη «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» από το ΑΠΚΥ. Μεταξύ άλλων, αποσκοπεί στην συστηματική προετοιμασία του εκπαιδευτή, σχεδιαστή, συντονιστή ή αξιολογητή προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης/εκπαίδευσης ενηλίκων. Maria Gravani

23 Συστηματοποίηση του πεδίου. Συστηματικός μηχανισμός παρακολούθησης, σε εθνικό επίπεδο, παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων στην Κύπρο (γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση) Ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο που να ρυθμίζει το σύνολο της παρεχόμενης ΕΕ και ΕΕΚ (π.χ. Ελλάδα ν.3879/10) και την επαγγελματοποίηση των εκπαιδευτών ενηλίκων. Ολοκληρωμένη βάση δεδομένων η οποία να επικαιροποιείται σε ετήσια βάση (π.χ. από το ΓΠ), να τροφοδοτεί εκθέσεις (π.χ.προς την Ευρωπαϊκή Ένωση) και να τεκμηριώνει πολιτικές Συστηματική καταγραφή και απολογισμός των δράσεων ΔΒΜ (π.χ. έκθεση 2012 Διά Βίου Μάθηση στην Ελλάδα). Maria Gravani

Tο Σύστημα Επαγγελματικής. Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. της Κύπρου: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Tο Σύστημα Επαγγελματικής. Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. της Κύπρου: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Tο Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Κύπρου: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2007 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ISBN 978-9963-43-784-9 Υπεύθυνος Λειτουργός Γιάννα Κορέλλη, Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρο. Κύπρο. Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή. και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή

Κύπρο. Κύπρο. Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή. και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης EL EL Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Κύπρο Συνοπτική περιγραφή 4118 EL TI-30-12-665-EL-C

Διαβάστε περισσότερα

Η Επαγγελματική Εκπ/ση & Κατάρτιση (ΕΕΚ) ΣΤΗΝ ΕΛΛAΔΑ, 2011 Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Λάρισα, Ελλάδα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη,

Η Επαγγελματική Εκπ/ση & Κατάρτιση (ΕΕΚ) ΣΤΗΝ ΕΛΛAΔΑ, 2011 Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Λάρισα, Ελλάδα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Η Επαγγελματική Εκπ/ση & Κατάρτιση (ΕΕΚ) ΣΤΗΝ ΕΛΛAΔΑ, 2011 Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Λάρισα, Ελλάδα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Ελλάδα 1 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΛΛAΔΑ: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΟΡΑΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη: Κύπρος 2011

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη: Κύπρος 2011 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη: Κύπρος 2011 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη Κ ύ π ρ ο ς 2 0 1 1 ISBN 978-9963-43-948-5 Υπεύθυνος Λειτουργός Γιάννα Κορέλλη, Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4 ο. Καταγραφή Μελετών και Ερευνών. Για τη Δια Βίου Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4 ο. Καταγραφή Μελετών και Ερευνών. Για τη Δια Βίου Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4 ο Καταγραφή Μελετών και Ερευνών Για τη Δια Βίου Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ιουλιανού 28 (1 ος όροφος) - 10434 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 88 38 680 Φαξ: 210 88 38 148 Email: kanep@otenet.gr Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη Τυπικής & Άτυπης Μάθησης Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη Τυπικής & Άτυπης Μάθησης Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη Τυπικής & Άτυπης Μάθησης Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ΚΕΚΠΑ ΔΙΕΚ Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Βόλου για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Εκπαίδευση εκπαιδευτών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιμέλεια συγγραφή: Δρ. Γεώργιος Α. Κουλαουζίδης 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού. Έκθεση 2012. για τη Διά Βίου Μάθηση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού. Έκθεση 2012. για τη Διά Βίου Μάθηση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού 2012 Έκθεση 2012 για τη Διά Βίου Μάθηση στην Ελλάδα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ιανουάριος 2013 Συντονισμός έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Βόλου για

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού DG Education and Culture Leonardo Εταιρικές Σχέσεις Centro Andaluz de Programas Europeos - SPAIN ΕΡΓΟΝ Κ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Directorate-General for Education and Culture Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα 2005/06 European Commission 9. Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο προώθησης της ηλεκτρονικής μάθησης για την ανάπτυξη των περιοχών υπαίθρου e ruralnet

Δίκτυο προώθησης της ηλεκτρονικής μάθησης για την ανάπτυξη των περιοχών υπαίθρου e ruralnet Δίκτυο προώθησης της ηλεκτρονικής μάθησης για την ανάπτυξη των περιοχών υπαίθρου e ruralnet Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Transversal Programme Key Activity 3 ICT Δίκτυα WP2 Έρευνες προσφοράς και ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Directorate-General for Education and Culture Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα 2005/06 European Commission 7. Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged PROJECT NUMBER - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4 Πακέτο Εργασίας 2 Τίτλος Πακέτου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged PROJECT NUMBER - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4 Πακέτο Εργασίας 2 Τίτλος Πακέτου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2.2 Δείκτης μέτρησης συμμετοχής στη δια βίου μάθηση 38. 2.3 Δείκτης Μέτρησης Ολοκλήρωσης των Σπουδών Λυκείου 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2.2 Δείκτης μέτρησης συμμετοχής στη δια βίου μάθηση 38. 2.3 Δείκτης Μέτρησης Ολοκλήρωσης των Σπουδών Λυκείου 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I-II. Προσδιορισμός περιεχομένου Δεικτών - Πηγές στοιχείων και καταγραφή τους 1. Εισαγωγή 1 1.1 Αντικειμενικοί στόχοι του Έργου 3 1.2 Μεθοδολογία υλοποίησης του Παραδοτέου 4 1.3 Το Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ " ΠΡΑΞΗ Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΙΠΑ Σύστηµα Υποστήριξης Ανέργων Υποέργο 2

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ  ΠΡΑΞΗ Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΙΠΑ Σύστηµα Υποστήριξης Ανέργων Υποέργο 2 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΙΠΑ ΕΡΓΟ "ΠΡΑΞΗ Σύστηµα Υποστήριξης Ανέργων Υποέργο 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 Σκοπός της µελέτης...5 Υλικά και µέθοδοι...5 Περίγραµµα της µελέτης...6

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ 2 0 1 6-2 0 1 8

Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ 2 0 1 6-2 0 1 8 Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ 2 0 1 6-2 0 1 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ISSN 2421-7948 Διεύθυνση: Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Δεξιότητες των επαγγελματιών και Διαδρομές απόκτησης προσόντων στην Ευρώπη Επαγγελματοποιώντας τη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΑΪΟΣ 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τσαµαδιάς

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Δεκέμβριος 2010 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - 2013-1-GB2-LEO05-10789 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 0 0 0 2 0 0 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2004 ISBN 9963-43-755-9

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση της Εκπαίδευσης στο Δημόσιο Τομέα :

Οργάνωση της Εκπαίδευσης στο Δημόσιο Τομέα : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οργάνωση της Εκπαίδευσης στο Δημόσιο Τομέα : Μελέτη περίπτωσης της Σχολής Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών (Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.) Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

TEFNFE- A NEW CHANCE / Training Educators for Non-Formal Education

TEFNFE- A NEW CHANCE / Training Educators for Non-Formal Education TEFNFE- A NEW CHANCE / Training Educators for Non-Formal Education ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ: - EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Συγγραφείς: Lubica Cerna, Άννα Πηλαβάκη, Rumen Valchev

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΡΑΣΚΩ Δ ΑΕΙ ΠΟΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ Σόλωνας από Αθήνα (περ. 640-560 Π.Χ.)

ΓΗΡΑΣΚΩ Δ ΑΕΙ ΠΟΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ Σόλωνας από Αθήνα (περ. 640-560 Π.Χ.) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ROMACT. Ευρωπαϊκή Έκθεση

ROMACT. Ευρωπαϊκή Έκθεση ROMACT Διευρύνοντας την προσβασιμότητα των γυναικών Ρομά στα συστήματα επικύρωσης της μη-τυπικής και άτυπης μάθησης. Ευρωπαϊκή Έκθεση Έχει εκπονηθεί από το Διαπολιτισμικό Ινστιτούτο της Τιμισοάρα, Ρουμανία,

Διαβάστε περισσότερα

Η Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση (Σ.Ε.Κ.) στην Ελλάδα. Ποιότητα και αξιολόγηση

Η Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση (Σ.Ε.Κ.) στην Ελλάδα. Ποιότητα και αξιολόγηση Η Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση (Σ.Ε.Κ.) στην Ελλάδα. Ποιότητα και αξιολόγηση Μαρία Δόκου, Χημικός, Χημικός Μηχανικός, Απόφοιτη της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, Μ.Δ.Ε. Σπουδές στην Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για τον τρόπο χρήσης των πληροφοριών που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα