ιαπροσωπικές σχέσεις στο πολυπολιτισµικό σχολείο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιαπροσωπικές σχέσεις στο πολυπολιτισµικό σχολείο"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ράση: Επιµόρφωση εκπαιδευτικών και µελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Υποδράση: Ενδοσχολική Επιµόρφωση, Επιστ.υπεύθυνη: Μαρία Λιακοπούλου ιαπροσωπικές σχέσεις στο πολυπολιτισµικό σχολείο 19, 20 & 26 Νοεµβρίου 2011 Γυµνάσιο Αγιάς

2 Συνεργασία σχολείου οικογένειας σε πολυπολιτισµικό περιβάλλον ηµήτρης Πνευµατικός, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Τα τελευταία χρόνια σε όλο και περισσότερα σχολεία εγγράφονται µαθητές και µαθήτριες που προέρχονται από άλλες χώρες, και είναι φορείς άλλων πολιτισµών και νοοτροπιών. Κάτω από τα νέα αυτά δεδοµένα, δηµιουργείται η ανάγκη, µεγαλύτερη από ποτέ, ο ρόλος του εκπαιδευτικού να ειδωθεί µέσα από µια συστηµική προσέγγιση για τη σχέση σχολείου και οικογένειας εκπαιδευτικού και µαθητών. Εκπαιδευτικοί και µαθητές θα πρέπει να ειδωθούν ως οργανικά µέρη του ίδιου συστήµατος που η αλληλεπίδρασή τους είναι επιθυµητή και συνάµα αυτονόητη. Εκπαιδευτικοί και µαθητές είναι µέλη διαφόρων µικροσυστηµάτων όπως η οικογένεια, οι παρέες µας, και οι φιλικές µας συντροφιές. Κατανοώντας τον ρόλο της οικογένειας στην αύξηση της σχολικής επίδοσης, στην Αµερική αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια προγράµµατα ενίσχυσης αυτής της σχέσης. Έτσι, η γονεϊκή εµπλοκή θεωρείται ένας από τους σηµαντικούς παράγοντες που µπορεί να συµβάλει στη βελτίωση του σχολικού κλίµατος και της σχολικής επίδοσης των παιδιών. Στην Ελλάδα έρευνες έχουν δείξει ότι οι γονείς θεωρούν ότι η ενηµέρωση των γονέων από τους εκπαιδευτικούς θεωρείτε σηµαντική παράµετρος βελτίωσης της σχολικής επίδοσης των παιδιών τους. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί διαµαρτύρονται για την απροθυµία των γονέων να συµµετάσχουν στη σχολική ζωή. Πολλές φορές οι γονείς περιορίζονται στην παροχή βοήθειας στις εργασίες των παιδιών στο σπίτι, θεωρώντας ότι εξαντλούν το έργο τους ως γονείς. Όπως σε όλα τα συστήµατα έτσι και στο σχολείο, η σχέση µεταξύ των µεταβλητών είναι κυκλική. Κάθε µεταβλητή µπορεί να ερµηνευτεί ταυτόχρονα ως αίτιο και ως αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης µε άλλες µεταβλητές. Συνεπώς, ο εκπαιδευτικός µπορεί ο ίδιος να επηρεάσει δυναµικά τη σχέση µε τους γονείς και να διαµορφώσει ένα κατάλληλο παιδαγωγικό κλίµα. Τα σχολεία µε πολυπολιτισµική σύνθεση, επιπρόσθετα, έχουν να αντιµετωπίσουν και νοο-τροπίες οι οποίες πολλές φορές τους είναι άγνωστες στη δική τους κουλτούρα. Οι νοο-τροπίες αυτές µπορεί να σχετίζονται µε τις προσδοκίες και τα κίνητρα, τη σχέση τους µε την εξουσία και µε την οµάδα (συλλογικότητα vs. ατοµικότητα,) την απόδοση της επιτυχίας ή αποτυχίας σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς παράγοντες, κ.ά..

3 Βιβλιογραφία Molnar, A. & Lindquist, B. (1992). Προβλήµατα συµπεριφοράς στο σχολείο (επιµ. Α. Καλαντζή-Αζίζι). Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Γεωργίου, Σ. (2000). Σχέση Σχολείου οικογένειας και ανάπτυξη του παιδιού. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Πνευµατικός,. & Μακρής, Ν. (2006). Οι κρίσεις των παιδιών για το δίκαιο της διαδικασίας στη σχολική τάξη. Στo Ε. Ταρατόρη, Α. αβάζογλου, Ν. Μακρής Μ. Κουγιουρούκη (Επµ.), «Παιδαγωγικά Τµήµατα: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον» (σσ ). Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. Πνευµατικός,., Λεµονίδης, Χ., & Πασχαλίδου,. (2006). Οι πεποιθήσεις των γονέων και των εκπαιδευτικών για τις επιδόσεις των µαθητών στα Μαθηµατικά. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 41, Πνευµατικός,., Παπακανάκης, Π., & Γάκη, Ε. (2008). Γονεϊκή εµπλοκή στην εκπαίδευση των παιδιών: ιερεύνηση των πεποιθήσεων των γονέων. Επιστηµονική Επετηρίδα της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, τ. 6, (σσ ). Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Pnevmatikos, D. & Trikkaliotis, I. (2010). Procedural justice in the classroom: Schoolchildren s judgments about the procedures used by their teachers to implement differentiated instruction. In R. Reingold, (Ed.), Moral and Democratic Education and its influence on the society, Proceedings of the 2nd Symposium on Moral and Democratic Education. Tel-Aviv: The Mofet Institute & Achva College of Education.

4 ιαπροσωπικές σχέσεις στη σχολική µονάδα ηµήτρης Πνευµατικός, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Ο στόχος του Σχολείου πέρα από το κοµµάτι της γνώσης είναι και να βοηθήσει στην ισόρροπη ανάπτυξη των παιδιών. Τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των παιδιών και στην καλή προσαρµογή στην κοινωνία. Η καλή προσαρµογή αναφέρεται µε έξι πρωτογενείς περιοχές της ζωής. Τρεις από αυτές είναι διαπροσωπικές (κοινωνική, ακαδηµαϊκή και οικογένεια) και τρεις ενδοατοµικές (συναισθηµατική, επάρκειας και φυσική). Η προσαρµογή διαφοροποιείται µε την ηλικία. ιαπροσωπικές σχέσεις αφορούν στο µοναδικό και σχετικά σταθερό πρότυπο συµπεριφοράς που υπάρχει ή που αναπτύσσεται ανάµεσα σε δύο ανθρώπους ως αποτέλεσµα των ατοµικών και ενδοατοµικών επιρροών. Οι διαπροσωπικές σχέσεις των µαθητών στη σχολική µονάδα σχετίζονται µε µια σειρά προβληµάτων συµπεριφοράς όπως η ψυχολογική προσαρµογή των εφήβων και των ενηλίκων, η ανάπτυξη του ρόλου του φύλου, η έκφραση οικειότητας, η ηθική ανάπτυξη, η συναισθηµατική ασφάλεια και κατανόηση της κοινωνικής δοµής, η παιδική και εφηβική επιθετικότητα, η νεανική εγκληµατικότητα, ο κίνδυνος διακοπής του σχολείου, οι µαθησιακές δυσκολίες, η κοινωνική αποµόνωση, και η συναισθηµατική αναστάτωση. Οι διαπροσωπικές σχέσεις µπορούν να υποστηριχθούν µέσα από τέσσερις διαστάσεις: µέσω της αυτό-εκτίµησης, µέσω της πληροφόρησης, µέσω της επίτευξης και της κοινωνική υποστήριξης. Ως χαρακτηριστικά των σχέσεων έχουν καταγραφεί η συντροφικότητα, η συναισθηµατική υποστήριξη, η καθοδήγηση, η συναισθηµατική άνεση, η εµπιστοσύνη, η κατανόηση, η επίλυση συγκρούσεων, η ταυτοποίηση, ο σεβασµός, η ενσυναίσθηση, η οικειότητα, το συναίσθηµα, η αποδοχή και οι κοινές αξίες. Σχετικές έρευνες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έδειξαν ότι οι διαπροσωπικές σχέσεις των µαθητών µε τους εκπαιδευτικούς τους, τους γονείς και τους συνοµηλίκους µεταβάλλονται µε την ηλικία. Στην Κύπρο πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι οι µαθητές εµπιστεύονται τους καθηγητές τους για τις γνώσεις τους, την προσπάθειά τους να µάθουν στα παιδιά το αντικείµενο που διδάσκουν, αλλά υστερούν σηµαντικά στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές σχέσεις. Άλλες έρευνες δείχνουν ότι οι κρίσεις των µαθητών για τους χειρισµούς των εκπαιδευτικών καθηµερινά στην τάξη, είναι σηµαντικό παράγοντας ο οποίος επηρεάζει τη διαµόρφωση του κλίµατος της τάξης αλλά και σε ορισµένες περιπτώσεις και τις επιδόσεις των µαθητών.

5 Βιβλιογραφία Pnevmatikos, D. & Bardos, A. (2010, December). «Interpersonal Relationships of youth in Greece: An exploratory cross-validation». Paper presented in an Invited Symposium at the 3 rd International Conference of the Psychological Society of Northern Greece: Thessaloniki. Pnevmatikos, D. & Trikkaliotis, I. (2010). Procedural justice in the classroom: Schoolchildren s judgments about the procedures used by their teachers to implement differentiated instruction. In R. Reingold, (Ed.), Moral and Democratic Education and its influence on the society, Proceedings of the 2nd Symposium on Moral and Democratic Education. Tel-Aviv: The Mofet Institute & Achva College of Education. Αναγνωστοπούλου, Μ. (2005). Οι διαπροσωπικές σχέσεις εκπαιδευτικών και µαθητών στη σχολική τάξη - θεωρητική ανάλυση και εµπειρική προσέγγιση. Αδηµοσίευτη ιδακτορική ιατριβή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Σχολή Φιλοσοφική, Τµήµα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Τοµέας Παιδαγωγικής. Πνευµατικός,. (1989). Μορφές σχέσεων εκπαιδευτικού - µαθητή. Το σχολείο και το σπίτι, 328, Πνευµατικός,. & Μακρής, Ν. (2006). Οι κρίσεις των παιδιών για το δίκαιο της διαδικασίας στη σχολική τάξη. Στo Ε. Ταρατόρη, Α. αβάζογλου, Ν. Μακρής Μ. Κουγιουρούκη (Επµ.), «Παιδαγωγικά Τµήµατα: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον» (σσ ). Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. Χρηστάκης, Ν. (2006). Σηµειώσεις για το µάθηµα Ψυχολογία της Επικοινωνίας ΙΙ. Αθήνα, Πάντειον Πανεπιστήµιο.

6 Προβλήµατα συµπεριφοράς και κοινωνικής ένταξης µαθητών Γιάννης Τρικκαλιώτης, Σχολικός Σύµβουλος Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Το θέµα της αντιµετώπισης των προβληµάτων συµπεριφοράς στο σχολείο κυριαρχεί στις συζητήσεις των εκπαιδευτικών, οι οποίοι εκφράζουν τη δυσκολία τους να διαχειριστούν τις απαιτητικές καταστάσεις που καλούνται να αντιµετωπίσουν στο σχολείο και στη σχολική τάξη. Οι εκπαιδευτικοί αντιµετωπίζουν ζητήµατα συµπεριφορών τα οποία προκύπτουν στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών διαδικασιών της πολυµορφίας της σύγχρονης σχολικής τάξης, η διαχείριση της οποίας δεν είναι συµβατή µε µια ιδεατή τυπική τάξη. Το θέµα εµφανίζεται τόσο έντονα, που ταυτόχρονα τίθεται προβληµατισµός για την κοινωνική ένταξη των µαθητών στην οµάδα της τάξης και στη σχολική κοινότητα σήµερα και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο αύριο. Η λύση φαίνεται να προκύπτει µέσω της δηµιουργίας του κατάλληλου ψυχολογικού και παιδαγωγικού κλίµατος στο σχολείο και στη σχολική τάξη. Παράγοντες δηµιουργίας αυτού του κατάλληλου κλίµατος, είναι η ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων µεταξύ εκπαιδευτικών και µαθητών και η ποιότητα των ενεργειών και δράσεών τους στο χώρο του σχολείου. ηλαδή, το πώς κάθε µέλος της σχολικής κοινότητας βιώνει ή αντιλαµβάνεται τις διάφορες παραµέτρους -εµφανείς ή όχι- της παρεχόµενης εκπαίδευσης, παίζει σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση θετικής ή µη κρίσης για το χώρο, τα πρόσωπα και τις διαδικασίες µέσω των οποίων συντελείται η εκπαίδευσή του. Είναι δυνατόν να προκύψουν ζητήµατα συµπεριφοράς για λόγους µη αποδοχής στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας, για λόγους σχολικής αποτυχίας, ίσως όµως και από πάγιες εκπαιδευτικές διαδικασίες, όπως για παράδειγµα από τον τρόπο εφαρµογής του αναλυτικού προγράµµατος σπουδών ή ακόµα περισσότερο από το είδος και το στόχο των διαδικασιών αξιολόγησης του µαθητή. Επίσης, δεν αποκλείεται η αιτία των προβληµάτων συµπεριφοράς να σχετίζεται και µε λιγότερο αυστηρές εκπαιδευτικές διαδικασίες όπως εκείνες που αφορούν την οργάνωση και διεξαγωγή σχολικών εκδηλώσεων. Επιπλέον, όταν ενσκήπτουν ζητήµατα για τα οποία απαιτούνται αποφάσεις και ανάληψη πρωτοβουλιών για παρεµβάσεις συνεκπαίδευσης, τότε είναι δυνατόν, παρά την εκφρασµένη αποδοχή του άλλου, να τεθούν ζητήµατα αµφισβήτησης των αρχών της δηµοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, που λειτουργούν αυτοκαταστροφικά για το σχολικό και το κοινωνικό σύστηµα. Στο σηµείο αυτό καλείται να δώσει απαντήσεις η παιδαγωγική της ένταξης, στην κατεύθυνση κάθε µαθητής να έχει την αυτονόητη και ισότιµη αντιµετώπιση, ώστε να µπορεί να συµµετέχει µε αξιοπρέπεια στο εκπαιδευτικό σύστηµα. Η ένταξη µέσα στο εκπαιδευτικό σύστηµα θεσµών και δοµών που θα αντισταθµίζουν τις ποικίλες διαφορές πολιτισµικές ή άλλες των µαθητών είναι ένα βασικό επίτευγµα για την ποιότητα της αγωγής του σύγχρονου σχολείου. Η επιτυχία όµως ενός τέτοιου αντισταθµιστικού πλαισίου αγωγής εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το βαθµό και το είδος στήριξης της λειτουργίας της, σε κεντρικό επιτελικό επίπεδο αλλά και από την κατανόηση και την εφαρµογή του θεσµού µέσα στο πλαίσιο της σχολικής διαδικασίας. Τίθενται δηλαδή αναπόφευκτα τα ζητήµατα της κινητοποίησης των ανθρώπινων πόρων της εκπαίδευσης και της οργάνωσης των κάθε είδους εκπαιδευτικών διαδικασιών, έτσι ώστε να

7 διασφαλίζεται η εφαρµογή και η λειτουργία τους ανεξάρτητα από συγκυριακούς παράγοντες καταστάσεων και προσώπων. Βιβλιογραφία Αρτινοπούλου, Β. (2008). Βία στο σχολείο: Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και παρεµβάσεις. Συγκριτική και ιεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση, 10, Αρτινοπούλου, Β. (2001). Βία στο σχολείο: Έρευνες και πολιτικές στην Ευρώπη. Αθήνα: Μεταίχµιο. Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. (2008). Μίλα µη φοβάσαι. Αθήνα: Εταιρεία ψυχοκοινωνικής υγείας του παιδιού και του εφήβου. Κανδαράκης, Α. (2004). Συνυπάρχουν οι µαθησιακές δυσκολίες µε τα προβλήµατα συµπεριφοράς; Αθήνα: Σαββάλας. Μπεζέ, Λ. (1998). Βία στο σχολείο και βία του σχολείου. Τρεις παρανοήσεις και πολλά ερωτηµατικά. Στο Μπεζέ, Λ. (επιµ.) Βία στο σχολείο και βία του σχολείου, σ Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Μπεζεβέγκης, Η. (2001). Άγχος, αγχογόνες καταστάσεις και η αντιµετώπισή τους σε παιδιά και εφήβους. Στο Ε. Βασιλάκη, Σ. Τριλίβα & Η. Μπεζεβέγκης (επιµ.), Το στρες, το άγχος και η αντιµετώπισή τους. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Μπίκος, Κ. (2009). Αλληλεπίδραση και κοινωνικές σχέσεις στη σχολική τάξη. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Μακρή-Μπότσαρη, Ε. (2001). Αυτοαντίληψη και αυτοεκτίµηση. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Μακρή-Μπότσαρη, Ε. (επιµ.) (2007). ιαχείριση προβληµάτων σχολικής τάξης. Τόµοι Α & Β. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Νηµά, Ε., Μέντζιου, Χ. & Σπυρίδης, Η. (1999). Το ψυχολογικό κλίµα της τάξης σε σχέση µε την κοινωνιοµετρική θέση των µαθητών. Στο Κ. Χάρης, Ν. Πετρουλάκης & Σ. Νικόδηµος (επιµ.), Ελληνική Εκπαιδευτική και Παιδαγωγική Έρευνα, σ Αθήνα: Ατραπός. Ξωχέλλης, Π. (2006).Ο εκπαιδευτικός στον σύγχρονο κόσµο. Αθήνα: Τυπωθήτω. Ξωχέλλης, Π. (2005). Σχολική παιδαγωγική. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. Σούλης, Σ. Γ. (2002). Παιδαγωγική της ένταξης. Αθήνα: Τυπωθήτω. Τσιπλητίρης, Α. (2003). Προβλήµατα στην επικοινωνία και τη διδασκαλία στη σχολική τάξη: Γνώσεις και αξίες. Στο Πρακτικά συνεδρίου ΕΛΛΙΕΠΕΚ: Γνώσεις, αξίες και δεξιότητες στη σύγχρονη εκπαίδευση, σ Αθήνα: Α. Παπάς. ΥΠΕΠΘ. (2003). ιαθετικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών - Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών. Αθήνα. Chalvin, M. J. (2004). Αποτρέποντας τις συγκρούσεις και τη βία (Τζαµουράνη, Α. µετάφρ.). Αθήνα: Σαββάλας. Coleman, P. T. (2003). A systemic approach to conflict, violence and peace in schools. Στο Journal of Educational Theory 37, σ

8 Council of Europe. (2003). Violence in Schools A Challenge for the Local Community. Local partnerships for preventing and combating violence in schools. Conference 2 4 December 2002, Strasbourg: Printed at the Council of Europe. Gilbert, I. (2005). Ουσιαστική κινητοποίηση στη σχολική τάξη: από την τάξη στην κοινωνία (Κάκουρου, Μ. µετάφρ.). Αθήνα: Σαββάλας.

Διαπροσωπικές σχέσεις στη σχολική μονάδα και τεχνικές επικοινωνίας

Διαπροσωπικές σχέσεις στη σχολική μονάδα και τεχνικές επικοινωνίας Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Υποδράση: Ενδοσχολική Επιμόρφωση, Επιστ.υπεύθυνη: Μαρία Λιακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Συµβουλευτική και Σχεδιασµός Προγράµµατος Aγωγής Yγείας στο Xώρο της Eκπαίδευσης: Ο Pόλος του Σχολικού Νοσηλευτή

Συµβουλευτική και Σχεδιασµός Προγράµµατος Aγωγής Yγείας στο Xώρο της Eκπαίδευσης: Ο Pόλος του Σχολικού Νοσηλευτή Συµβουλευτική και Σχεδιασµός Προγράµµατος Aγωγής Yγείας στο Xώρο της Eκπαίδευσης: Ο Pόλος του Σχολικού Νοσηλευτή Μαρνέρας Χρήστος Νοσηλευτής Τ.Ε., MSc-Π.Φ.Υ., Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ρίου. Αλµπάνη Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΟΥΣ ΖΩΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΟΥΣ ΖΩΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ «ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΟΥΣ ΖΩΗ» ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΟΥΡΑΝΙΑ Χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σχολική και Κοινωνική Ζωή Οδηγός Εκπαιδευτικού. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. ΑΘΗΝΑ 2011 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σχολική και Κοινωνική Ζωή Οδηγός Εκπαιδευτικού. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. ΑΘΗΝΑ 2011 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σχολική και Κοινωνική Ζωή Οδηγός Εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΑΘΗΝΑ 2011 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 1 Υπουργείο Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιθετικότητα και βία στα σχολεία: στρατηγικές αντιμετώπισης Τεύχος 11 - Ιούνιος 2009

Επιθετικότητα και βία στα σχολεία: στρατηγικές αντιμετώπισης Τεύχος 11 - Ιούνιος 2009 Επιθετικότητα και βία στα σχολεία: στρατηγικές αντιμετώπισης Τεύχος 11 - Ιούνιος 2009 από τον Αναστάσιο Ματσόπουλο, Επίκ. Καθηγητή Σχολικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή Τα αυξανόμενα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Οδηγός Εκπαιδευτικού ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. ΑΘΗΝΑ 2011 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 1

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Οδηγός Εκπαιδευτικού ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. ΑΘΗΝΑ 2011 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 1 ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ Οδηγός Εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΑΘΗΝΑ 2011 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 1 Υπουργείο Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού»

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών Και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Σύγχρονη Εκπαιδευτική Πολιτική ως μοχλός κοινωνικής ανάπτυξης

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Σύγχρονη Εκπαιδευτική Πολιτική ως μοχλός κοινωνικής ανάπτυξης Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Σύγχρονη Εκπαιδευτική Πολιτική ως μοχλός κοινωνικής ανάπτυξης Aναγνώστου Παναγιώτης Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Διοίκηση Επιχειρήσεων ΑΤΕΙ Πάτρας pananagnostou@gmail.com Grigorof

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Πρόγραμμα Σπουδών. Σχολική και Κοινωνική Ζωή. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Πρόγραμμα Σπουδών. Σχολική και Κοινωνική Ζωή. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών Σχολική και Κοινωνική Ζωή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΑΘΗΝΑ 2011 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Υπουργείο Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2- 3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της κουλτούρας στην αποτελεσματικότητα του σχολικού οργανισμού. (σσ. 213-230) Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου

Ο ρόλος της κουλτούρας στην αποτελεσματικότητα του σχολικού οργανισμού. (σσ. 213-230) Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου ΥΠ.Ε.Π.Θ., Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο (γυμνάσιο), Δ. Κ. Μαυροσκούφης (Επιμ.), Οδηγός Επιμόρφωσης. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Αγωγή. Θεσσαλονίκη, 2008. Ο ρόλος της κουλτούρας

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο και µονογονεϊκή οικογένεια. υνατότητες εκπαιδευτικής παρέµβασης

Σχολείο και µονογονεϊκή οικογένεια. υνατότητες εκπαιδευτικής παρέµβασης Σχολείο και µονογονεϊκή οικογένεια. υνατότητες εκπαιδευτικής παρέµβασης Ιωάννης Φύκαρης, Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε., Ειδικός Επιστήµονας Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας Αναστασία Αρχοντόγλου, Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Πρόγραμμα Σπουδών. Σχολική και Κοινωνική Ζωή. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Πρόγραμμα Σπουδών. Σχολική και Κοινωνική Ζωή. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών Σχολική και Κοινωνική Ζωή Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΑΘΗΝΑ 2011 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Υπουργείο Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2- 3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία εκπαιδευτικών - οικογένειας

Συνεργασία εκπαιδευτικών - οικογένειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ Συνεργασία εκπαιδευτικών - οικογένειας ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αποτελεσματικός Διευθυντής του Σχολείου

Ο Αποτελεσματικός Διευθυντής του Σχολείου Ο Αποτελεσματικός Διευθυντής του Σχολείου Φωτεινή Π. Κιρκιγιάννη, εκπαιδευτικός 1. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1.1 Η έννοια του αποτελεσματικού διευθυντή Ο διευθυντής του σχολείου, σύμφωνα με τον

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Αργυρίου. Ο επαγγελματίας εκπαιδευτικός

Μαρία Αργυρίου. Ο επαγγελματίας εκπαιδευτικός Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Μια έρευνα σχετικά με τα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία για τη θεμελίωση επιπέδου και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων αυτομόρφωσης του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Η συνεκπαίδευση (inclusion) στην Ευρώπη

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Η συνεκπαίδευση (inclusion) στην Ευρώπη 1236 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η συνεκπαίδευση (inclusion) στην Ευρώπη Γεωργιάδη Μ., Υποψ. Διδάκτ. Παν. Κρήτης Κουρκούτας Ηλ., Επίκ. Καθηγητής, Παν. Κρήτης Καλύβα Ευφρ., Lecturer, City Liberal Studies, Thessaloniki,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΘΕΜΑ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

από τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου κ. Μηνά Α. Ευσταθίου

από τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου κ. Μηνά Α. Ευσταθίου Ανακοίνωση των Πορισµάτων του 6 ου Πανελλήνιου Επιστηµονικού Συνεδρίου Ειδικής Αγωγής του Π.Ε.Σ.Ε.Α. από τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου κ. Μηνά Α. Ευσταθίου Κυρίες και κύριοι προσκεκληµένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΗΣ ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΟΥΜΑΚΗ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΙΑΡΕΜΕ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΑΝΤΗΣ

ΧΑΡΗΣ ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΟΥΜΑΚΗ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΙΑΡΕΜΕ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΧΑΡΗΣ ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΟΥΜΑΚΗ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΙΑΡΕΜΕ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1.1. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΡ ΟΥΚΟΥΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΡ ΟΥΚΟΥΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΡ ΟΥΚΟΥΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ Στη σημερινή κοινωνία, η οποία χαρακτηρίζεται από πολυγλωσσία και ποικιλομορφία σε δομές και συστήματα καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα Εργασίας Ποσοτικής Έρευνας. Διαβάστε την εργασία και κάντε σημειώσεις

Παράδειγμα Εργασίας Ποσοτικής Έρευνας. Διαβάστε την εργασία και κάντε σημειώσεις Παράδειγμα Εργασίας Ποσοτικής Έρευνας. Διαβάστε την εργασία και κάντε σημειώσεις Αυτοεκτίμηση εμφανισιακών χαρακτηριστικών πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών Περίληψη Τις τελευταίες δεκαετίες η Ελλάδα έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Σκοπός. Προσδοκώμενα αποτελέσματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Σκοπός. Προσδοκώμενα αποτελέσματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΜΙΚΡΟ, ΜΕΣΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Η πρόληψη και η αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ

ΣΥΝΟΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΣΥΝΟΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ Μέλη Επιτροπής Πρόεδρος Αντρέας Καπαρδής, Καθηγητής Νομικής Ψυχολογίας, Τμήμα Νομικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μέλη Prof. David Farrington, Καθηγητής Εγκληματολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Μονάδα και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Σχολική Μονάδα και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Σχολική Μονάδα και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Ευστάθιος Ζωγόπουλος, Εκπαιδευτικός - Δρ Μηχανικός Ε.Μ.Π Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 12 Εισαγωγή Το σχολείο αποτελεί έναν κοινωνικοποιητικό θεσμό στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

Η ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργική χρήση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Το πρόγραµµα etwinning για ιεθνείς Συνεργασίες και Ανάπτυξη.

ηµιουργική χρήση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Το πρόγραµµα etwinning για ιεθνείς Συνεργασίες και Ανάπτυξη. ηµιουργική χρήση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Το πρόγραµµα etwinning για ιεθνείς Συνεργασίες και Ανάπτυξη. Creative usage of ICT in Primary and Secondary Education. etwinning Program

Διαβάστε περισσότερα

Σιομπότη Μαρία, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σιομπότη Μαρία, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μετάβαση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο:Παιδαγωγική αντιμετώπιση, χρήση μεθόδων, τεχνικών και υλικών για την επίτευξη των στόχων του μαθήματος Σιομπότη Μαρία, Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 1. Τρόποι και διαδικασίες παρέμβασης Το θέμα αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών αποτελεί ίσως την πιο σημαντική διάσταση του όλου προβλήματος και τον τελικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα