ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ: Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΩΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣYΓXPONA 112 ΘEMATA

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ: Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΩΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣYΓXPONA 112 ΘEMATA"

Transcript

1 011KORMOS:Layout 1 12/9/13 1:22 PM Page 112 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ: Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΩΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΓΑΡΟΥΦΑΛΗ BIO+BIO+BIO Η Ελένη Παπαγαρουφάλη διδάσκει κοινωνική ανθρωπολογία στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Σήμερα ένα υψηλό, ολοένα αυξανόμενο ποσοστό ελλήνων τελειόφοιτων Λυκείου, ακόμη και μαθητών/ριών Γυμνασίου, καθώς και φοιτητών/ριών, προσπαθούν να «γεμίσουν το βιογραφικό» τους, όπως λένε οι ίδιοι και οι ίδιες, συμμετέχοντας σε όσο το δυνατόν περισσότερες «δράσεις», όπως ευρωπαϊκά και διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα (καθοδηγούμενα από τον ΟΟΣΑ, την Παγκόσμια Τράπεζα και τον ΟΗΕ), καθώς και ημερίδες, συνέδρια κ.ά. 1 Επίσης, αν ανατρέξει κανείς στο Google με τίτλο «συμπλήρωση» ή «σύνταξη βιογραφικού», θα διαπιστώσει ότι στις ιστοσελίδες πολλών ελληνικών Πανεπιστημίων, όπως και πολλών ιδιωτικών επιχειρήσεων, γραφείων επαγγελματικού προσανατολισμού και φορέων συμβουλευτικής για την ένταξη στην απασχόληση, δίνονται «οδηγίες», προς κάθε ενδιαφερόμενο να συνεχίσει τις σπουδές του ή να εργαστεί, πώς να συγγράψει «σωστά», «έξυπνα», «ισχυρά» Βιογραφικά Σημειώματα (Β.Σ.) άλλως ονομαζόμενα Curriculum/-a Vitae ή Resumé, σήμερα δε και Euro-pass Curriculum Vitae. 2 Είναι αδιανόητο πλέον για έναν δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα που αναγγέλλει θέσεις εργασίας να μη ζητήσει το Β.Σ. των ενδιαφερομένων και οι τελευταίοι να μη σπεύσουν να «μάθουν» πώς να το συμπληρώσουν «έξυπνα». Το ίδιο ισχύει και για τα πανεπιστημιακά εκπαιδευτικά και ερευνητικά ΣYΓXPONA 112 ΘEMATA Σύγχρονα Θέματα, τεύχος , Ιούλιος - Δεκέμβριος 2013, σ

2 011KORMOS:Layout 1 12/9/13 1:22 PM Page 113 προγράμματα, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στο εσωτερικό όπως στο εξωτερικό. 3 Αυτή η σχετικά πρόσφατη για την Ελλάδα βιομηχανία βιογραφικών (κυρίως της τελευταίας δεκαετίας) συνδέεται, εμμέσως πλην σαφώς, με την επιβολή του νεοφιλελεύθερου πολιτικοοικονομικού μοντέλου, το οποίο, παράλληλα προς την υψηλή ανεργία που προκαλεί, προωθεί, ακόμη και μέσω σχολικών προγραμμάτων, το «επιχειρηματικό ήθος»: την ιδέα του αυτενεργού, δραστήριου και «ευέλικτου» πολίτη, νοούμενου ως «απόλυτα κύριου του εαυτού» του ως εάν ο εαυτός να ήταν μια «ιδιωτική επιχείρηση μάλλον, παρά μια απλή ιδιοκτησία», κατά την εύστοχη διευκρίνιση του Gershon. 4 Ο σύγχρονος ιδανικός πολίτης οφείλει να μάθει να είναι αυτόνομος από κρατικές παρεμβάσεις, επομένως, να ενημερώνεται o ίδιος για τα τεκταινόμενα και να αποκτά νέες δεξιότητες και ικανότητες (κυρίως στην Τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνίας, ΤΠΕ) να αναλαμβάνει την ευθύνη των επιλεγμένων δράσεών του, τις οποίες οφείλει να διαχειρίζεται κατά προτίμηση με ισότιμους εταίρους (partners) άλλων κρατών, και να είναι διατεθειμένος να αυτο-αξιολογείται αλλά και να λογοδοτεί γι αυτές, σε εθνικές ή διεθνείς εταιρείες και οργανισμούς αξιολόγησης, προκειμένου ο ίδιος και ταυτόχρονα ο χώρος του (επιχείρηση, σχολείο, δήμος, ΜΚΟ κ.ά.) να αποκτήσει μια αξιοσέβαστη και ευυπόληπτη κατάταξη σε εθνικό/ευρωπαϊκό/διεθνές επίπεδο και να εξασφαλίσει την ανάπτυξη και πρόοδό του, κυρίως δε τη «βιωσιμότητά» του, 5 εν ολίγοις, να μην αφήνει να «τον πιάνει η γρίπη» αλλά να «αρπάζει τη γρίπη», κατά την έξυπνη μεταφορά του Graeber. 6 Η προαπαιτούμενη πλέον ικανότητα των πολιτών όλων των ηλικιών να αποκτούν και να παράγουν «καινοτόμες» γνώσεις, ιδίως μέσω της συμμετοχής τους σε προγράμματα «Διά Βίου Μάθησης» (Lifelong Learning), 7 ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμοι και έτοιμες να προσαρμόζονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, υφέρπει τόσο στην αθρόα προσφορά, όσο και στη μαζική ζήτηση, σύνταξης ενός έξυπνου βιογραφικού. 8 Η αυταπάτη του βιογραφικού Η επισήμανση του Pierre Bourdieu ότι «η αφήγηση της ζωής ποικίλλει, τόσο στη μορφή όσο και στο περιεχόμενό της, ανάλογα με την κοινωνική ποιότητα της αγοράς, στο πλαίσιο της οποίας προσφέρεται», 9 διευκρινίζεται περαιτέρω από τον κοινωνιολόγο Peter Alheit: στις σημερινές συνθήκες εργασιακής επισφάλειας, το μεταπολεμικό «σχέδιο δόμησης της κανονικής ή τυπικής βιογραφίας», αυτής που αποτελείτο από τρεις φάσεις, την «προπαρασκευαστική», την «παραγωγική» και την «απόσυρση από την εργασία», έχει «αποδιοργανωθεί». 10 Για την ακρίβεια, επειδή στο πλαίσιο του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού οι μεταβάσεις από τη μια φάση στην άλλη έχουν προ πολλού (πολύ πριν από την κρίση στην Ελλάδα!) μεταβληθεί σε καταστάσεις διακινδύνευσης, με αποτέλεσμα να προκύπτουν συνεχώς ανεπιθύμητες έως οδυνηρές μεταβολές της κοινωνικής θέσης, στη «βιογραφική διαδρομή» έχει αρχίσει να υποχωρεί η σημασία της παραγωγικής-εργασιακής φάσης (που αποτελούσε το κέντρο της διαδρομής του βίου, κυρίως δε των ανδρών) και να αναδεικνύεται η αξία της «προπαρασκευαστικής φάσης», εμπλουτισμένης από εκπαιδευτικές μαθησιακές «δια βίου» δράσεις 11 οι οποίες όχι μόνο παρεμβάλλονται και επικαλύπτουν πλέον τη φάση της βιοποριστικής εργασίας, αλλά και καθορίζουν τη χρονική οργάνωση της κοινωνικής ζωής. 12 Παρά τη διαπιστωμένη αύξηση της επιβεβλημένης ετερογένειας και αποσπασματικότητας των βιογραφικών διαδρομών των πολιτών του ύστερου καπιταλισμού, 13 ο/η κάθε πολίτης υποχρεούται να πειθαρχήσει σε αυτό που ο Bourdieu έχει ονομάσει «ρητορική αυταπάτη [της βιογραφίας]»: 14 προκειμένου να γίνει ορατός και ορατή, δηλαδή, να διεκδικήσει και να βρει εργασία στην ελεύθερη αγορά, ή να ανελιχθεί, ή ακόμη και να συμμετάσχει σε εθνικές και διεθνείς επιμορφωτικές, ερευνητικές ή άλλες δράσεις, 15 υποχρεούται πλέον να καταθέσει ένα Βιογραφικό Σημείωμα, του οποίου η λίγο πολύ προκαθορισμένη δομή προσδοκά από τον/την αυτο-βιογραφούμενο/η «να αναπαραστήσει ή, καλύτερα, να παραγάγει το εγώ [του/της]». 16 Να κατασκευάσει, δηλαδή, «μια ταυτότητα νοημένη ως παραμονή εντός του ίδιου εαυτού τού ενός υπεύθυνου, άρα προβλέψιμου ή, τουλάχιστον, σκεπτόμενου όντος και μάλιστα με τον τρόπο μιας καλά συγκροτημένης ιστορίας ζωής», με αρχή, μέση και τέλος ένα «τέλος με τη διττή έννοια του τέρματος και του σκοπού ( θα βρει τον δρόμο του σημαίνει για κάποιον ότι θα επιτύχει, ότι θα έχει μια καλή σταδιοδρομία)». 17 Αυτή η, κατά τον Alheit, «υποχρέωση συμφυρματικής συρραφής», ώστε το ούτως ή άλλως «ασυνεχές» του βίου (πολύ περισσότερο του ύστερου νεωτερικού βίου) να μετατραπεί σε «μια κατά το μάλλον ή ήττον εύλογη βιογραφική ακολουθία», καθώς και «η αναγκαιότητα για μια εντελώς νέα μορφή διαγωγής βίου», έχουν αναγορεύσει «τη βιογραφική μάθηση σε βασική συνιστώσα της κοινωνικής ζωής στην ύστερη νεωτερικότητα». 18 Ο Alheit, μάλιστα, μιλώντας από τη σκοπιά της δικής του γενιάς (είναι καθηγητής γερμανικού πανεπιστημίου), παραπονιέται ότι «η βιογραφική διαδρομή μοιάζει να μετατρέπεται σε ένα είδος εργαστηρίου, στο οποίο πρέπει να αναπτύξουμε δεξιότητες για τις οποίες, όμως, δεν έχουμε προετοιμαστεί κατά την κοινωνικοποίησή μας». 19 Σε αντίθεση με τις μεταπολεμικές γενιές, των οποίων το Curriculum Vitae ήταν λίγο πολύ προβλέψιμο εξαιτίας της σχεδόν «μονοσήμαντης προγνωστικής αξίας» που είχαν οι ταξικές, οι φυλετικές, οι έμφυλες, οι οικογενειακές-επαγγελματικές, ακόμη και οι πολιτικές (στην Ελλάδα) ΣYΓXPONA 113 ΘEMATA

3 011KORMOS:Layout 1 12/9/13 1:22 PM Page 114 τοποθετήσεις, 20 στον ύστερο νεοφιλελεύθερο καπιταλισμό, οι νεότεροι/ες, όντας απότοκοι της ωραιοποιημένης ιδεολογίας περί του δικαιώματος του ατόμου να έχει ελεύθερη πρόσβαση σε κάθε είδους «εμπειρία» («για την εμπειρία!»), είναι σε θέση να παραβλέπουν την παλαιά προγνωστικότητα (η οποία δεν έχει εξαλειφθεί) και ακολουθούν ευχαρίστως τις υποβαλλόμενες επαγγελματικές και επιμορφωτικές «εμπειρίες» που θεωρείται ότι τους εξασφαλίζουν ποικίλες «δεξιότητες και ικανότητες», με προεξάρχουσα αυτή του «να μαθαίνεις πώς να μαθαίνεις», ώστε να γίνεσαι ευέλικτος και ευέλικτη, έτοιμος και έτοιμη δια πάσα ενδεχόμενη αλλαγή (και αποτυχία) στη ζωή σου. 21 Είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο που «μαθαίνουν» ότι ανά πάσα στιγμή θα χρειαστεί να καταθέσουν το «βιογραφικό» τους σε κάποιο φορέα και που, στη διάρκεια της προπαρασκευαστικής ή και της παραγωγικής φάσης, «μαθητεύουν» στο πώς να (συνεχίζουν να) το εμπλουτίζουν ή «γεμίζουν». Ακολουθώντας τα υποδείγματα των Β.Σ. που αναρτώνται στο διαδίκτυο, οι ενδιαφερόμενοι/ες έχουν τη δυνατότητα να «κατασκευάζουν» και «ανακατασκευάζουν» το «εγώ» τους, ανάλογα με τον φορέα στον οποίο απευθύνονται. Όπως σε όλα τα βιογραφικά, εκκινούν από τον τυπικότερο «θεσμό ενοποίησης του εγώ», το «κύριο όνομα», το οποίο, κατά τον Bourdieu, όντας «το σταθερό σημείο σε έναν αεικίνητο κόσμο», εγγυάται στα ενδιαφερόμενα άτομα, πέραν των πιθανών βιολογικών και κοινωνικών μεταβολών, μια σταθερή ταυτότητα «εντός του [ενδόμυχου] εαυτού» σε όλα τα πιθανά πεδία στα οποία αυτός παρεμβαίνει ως «δραστήριο υποκείμενο», με άλλα λόγια σε όλες τις πιθανές ιστορίες της ζωής ή, αλλιώς, εξασφαλίζει «την constantia sibi που είναι αναγκαία για την κοινωνική τάξη και ομαλότητα». 22 Σε αντίθεση όμως με όσες και όσους διατεινόμαστε ότι η «ημερομηνία γέννησης» και η «οικογενειακή κατάσταση» συνιστούν πλέον «προσωπικά δεδομένα», αυτοί και αυτές σπεύδουν να τα συμπληρώσουν, γνωρίζοντας ότι η νεαρή ηλικία ιδίως δε το «άγαμος/η» εξασφαλίζουν την ελκυστική εικόνα ενός ατόμου ελεύθερου από υποχρεώσεις, επομένως, κύριου του εαυτού τους και πανέτοιμου για δράση. Η δομή των αναρτημένων υποδειγμάτων από τα πανεπιστήμια και τους άλλους φορείς είναι τέτοια ώστε οι ενδιαφερόμενοι/ες, αμέσως μετά την παράθεση των πρωτοπρόσωπων προσωπικών στοιχείων, να έχουν την ευκαιρία να αναφερθούν σε κάθε είδους «επαγγελματική εμπειρία» που έχουν αποκτήσει (στη διάρκεια των σπουδών, ή μετά την αποφοίτησή τους ως εργαζόμενοι/ες), σε όλα τα «σεμινάρια» ή και «δράσεις» στα οποία έχουν συμμετάσχει, στο «επίπεδο γνώσης» των ξένων γλωσσών και χειρισμού Η/Υ, στις τυχόν «διακρίσεις» που έχουν πάρει, στο εάν διαθέτουν «δίπλωμα οδήγησης», αλλά και στα «γενικά» ή «άλλα ενδιαφέροντα» π.χ. εθελοντισμός, ζωγραφική, συγγραφή, μουσική, θέατρο, παραδοσιακοί χοροί, μπάσκετ, ταεκβοντό, αρθρογραφία (με αναφορές σε προσωπικά blogs). Τα παραπάνω «τεκμηριώνονται» με αναφορές σε χρονολογίες και έτσι παίρνουν τη μορφή ιστορικών γεγονότων, τα οποία αφήνονται να μιλήσουν από μόνα τους, καθώς συνδέονται πλέον με τον/τη βιογραφούμενο/η σε ένα λανθάνον τρίτο πρόσωπο. 23 Στην περίπτωση, όμως, που αυτός ή αυτή επιθυμεί να επηρεάσει περαιτέρω το αόρατο αν και επώνυμο ακροατήριό του/της, τους κριτές του βιογραφικού, έχει την ευχέρεια να επανεμφανισθεί ως πρώτο πρόσωπο («εγώ») προσφεύγοντας για παράδειγμα στα «ατομικά χαρακτηριστικά» «Είμαι πρόθυμος/η, άτομο εμπιστοσύνης, με όρεξη για δουλειά και επιμονή, έχω διάθεση και κέφι να μάθω, με διακρίνει η ευγένεια και το ομαδικό πνεύμα». Η απατηλή χρονικότητα του βιογραφικού Η αθρόα μαθητεία και πειθάρχηση στο αίτημα του βιογραφικού και η ετοιμότητα προσφοράς εκατοντάδων βιογραφιών που παρατηρούνται σήμερα πλέον και στην Ελλάδα, θυμίζουν την επίκαιρη παρατήρηση της Lauren Berlant ότι, παρά την οικονομική κρίση των δύο τελευταίων δεκαετιών, οι μικροαστοί και μεσοαστοί πολίτες των δυτικών κρατών (Αμερικάνοι και Ευρωπαίοι) συνεχίζουν να «συναινούν» ή να «επενδύουν» σε «ένα αφήγημα που καλλιεργεί την επιθυμία να συνεχίζουμε να πιστεύουμε, με κάθε κόστος, στο ενδεχόμενο παρουσίασης ευκαιριών τις οποίες προβάλλουν οι φανταστικές ιστορίες περί καλής ζωής και περί συνέχειας ή συνοχής του εαυτού». 24 Η Berlant αποκαλεί αυτό το «αισιόδοξο» αφήγημα «φανταστικό», επειδή «το παρόν», σε σχέση με τη σταθερότητα των πολιτικών συστημάτων, την επαγγελματική αποκατάσταση και όλα τα είδη κοινωνικής πρόνοιας, «έχει καταστεί τόσο αβέβαιο που καταβροχθίζει το μέλλον και μας απαγορεύει να το σκεφτούμε παρά μόνο στη φαντασία μας». 25 Το να συλλέγει κανείς και να καταγράφει «δεδομένα» για τον εαυτό του (στην περίπτωσή μας, με τη μορφή του Β.Σ., των συστατικών επιστολών και βεβαιώσεων) θα μπορούσε να ιδωθεί ως είδος «αυτο-αρχειοθέτησης», κατά τον ανθρωπολόγο Allen Feldman. 26 Ο Ζακ Ντεριντά, ωστόσο, στο έργο του Η έννοια του αρχείου, μας επισημαίνει ότι δεν υπάρχει αρχείο χωρίς την «παρακατάθεσή» ή παράδοσή του σε έναν τόπο εξουσίας, ή αλλιώς, «χωρίς τόπο γραφής, χωρίς μια τεχνική επανάληψης και χωρίς μιαν ορισμένη εξωτερικότητα. Δεν υπάρχει αρχείο χωρίς έξωθεν», 27 εννοώντας με το τελευταίο μια μορφή Αρχής που έχει το δικαίωμα να αρχειοθετεί: άλλους να τους συμπεριλαμβάνει, ονοματίζοντας και (απο)μνημονεύοντάς τους, και άλλους να τους αποκλείει, καθιστώντας τους ανώνυμους και εισάγοντάς τους στη λήθη. Ο Bourdieu, στο «Η αυταπάτη της βιογραφίας», μιλώντας για διάφορα είδη βιογραφίας, συμπεριλαμβανομένου του βιογραφικού σημειώμα- ΣYΓXPONA 114 ΘEMATA

4 011KORMOS:Layout 1 12/9/13 1:22 PM Page 115 τος, έχει επίσης ασκήσει κριτική σε αυτό το είδος «δημόσιας και επίσημης αναπαράστασης της ιδιωτικής ζωής», η οποία «παραδίδεται» σε κοινωνικοπολιτικούς μηχανισμούς που έχουν το δικαίωμα «να υποστηρίζουν και απαγορεύουν τη θεωρία περί της εμπειρίας της ζωής ως ενότητας ή ολότητας». 28 «Το να παραδίδεσαι κάπου σημαίνει να εισέρχεσαι σε κατοικία, δηλαδή, να εισάγεις τον εαυτό σου σε μια πολιτική ταυτότητα και κανονικότητα ή αλλιώς, να γίνεσαι ο εκπρόσωπος, το υπόμνημα, το στήριγμα, η μεταφορά ή το διπλό, ο μεταφορέας της Αρχής», επισημαίνει ο Feldman, ξαναδιαβάζοντας το Η έννοια του αρχείου. 29 Αν αποδεχθούμε τα παραπάνω, τότε, όσοι και όσες αυτοαρχειοθετούνται και καταθέτουν τα βιογραφικά τους σε εργασιακούς ή εκπαιδευτικούς, εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς, θα μπορούσαν να αναρωτηθούν εάν «παραδίδουν» την (φανταστική) πίστη ή ελπίδα τους ότι θα βρουν δουλειά ή ότι θα συνεχίσουν τις σπουδές τους στις δαιδαλώδεις Αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του ΟΟΣΑ, της Παγκόσμιας Τράπεζας, του ΟΗΕ. Ωστόσο: «Γεννηθήκαμε Ευρωπαίοι, θέλουμε να ανήκουμε στην ευρωπαϊκή οικογένεια», βροντοφώναξε μια απόφοιτη φοιτήτρια, επιδεικνύοντας το συμπληρωμένο «Euro-pass C.V.» της, την εποχή που φημολογείτο έντονα η έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Εάν, όπως θα διατείνονταν η Berlant και ο Bourdieu, η σύνταξη ενός βιογραφικού σημειώματος συνιστά την αξίωση στην αυταπάτη ενός συνεκτικού ή απροσπέλαστου από συγκρουσιακές σχέσεις «εγώ», 30 και εάν «το αρχείο ήταν πάντα μια εγγύηση, και όπως κάθε εγγύηση, ήταν εγγύηση για το μέλλον», σύμφωνα με τον Ντεριντά, 31 τότε θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι η αυτο-αρχειοθέτηση των επίδοξων δια βίου σπουδαστών και των δυνητικών εργαζόμενων, τους εμπλέκει όχι μόνο στην εγγενή σε αυτή αυταπάτη του δραστήριου εγώ που δύναται να παρέμβει καθοριστικά στη διαδρομή της ζωής του, αλλά και στην απατηλή χρονικότητά της. Όπως υποστηρίζει ο Feldman, η αρχειοθέτηση, στηριζόμενη στη δύναμη των συμβόλων, προαναγγέλλει, προλαμβάνει, προκαταλαμβάνει έως «προαγοράζει το μέλλον», έτσι ώστε οι υποσχετικές εγγυήσεις για μια «καλή ζωή», αλά Berlant, «να αποκτούν μια θέση αλλά όχι μια συγκεκριμένη πραγματικότητα» 32 καθόλου τυχαία, εδώ και πολλά χρόνια, πολύ πριν από την ελληνική κρίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εισαγάγει τον όρο «κινητικότητα», τον οποίο προβάλλει με το ευφημιστικό σλόγκαν «Europe on the move». Σύμφωνα με τα παραπάνω και μάλιστα στη χρονική περίοδο του παγκόσμιου νομισματικού πολέμου και της οδυνηρής ανεργίας που ζούμε στην Ελλάδα, είναι ηλίου φαεινότερο ότι τα περισσότερα από τα αθρόα βιογραφικά σημειώματα των ελλήνων πολιτών καταλαμβάνουν μια «θέση» (σε περισσότερους από έναν «τόπους γραφής») αλλά «όχι μια συγκεκριμένη πραγματικότητα». Σε κάθε αρνητική απάντηση, ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες που μαθητεύουν στα «σεμινάρια» σύνταξης-συμπλήρωσης του βιογραφικού, έχουν μάθει πώς να το επαναλαμβάνουν και να το «ανα-προσαρμόζουν» (τα περί ανα-προσαρμογής αποτελούν βασική «οδηγία») στις απαιτήσεις του επόμενου φορέα ή εργοδότη. Εξάλλου, όπως επισημαίνει ο Ντεριντά, ενώ η ίδια η δυνατότητα του αρχείου να επαναλαμβάνεται το εκθέτει στην (αυτο)καταστροφή, εντούτοις υπάρχουν πάντοτε αντισταθμιστικές τεχνικές, διάφορες «δικαιολογίες» ή «επανεπενδύσεις σε άλλες λογικές», που κατορθώνουν να το (ξανα)παρουσιάζουν «μέσα στο είδωλο της ζωγραφισμένης αλήθειας». 33 Ως μία από αυτές τις «άλλες λογικές» και «ζωγραφισμένες αλήθειες» που μας ανατροφοδοτούν την αίσθηση της αλήθειας (ή της αληθοφάνειας και της αληθοέπειας στην περίπτωση του Β.Σ.), θα μπορούσε να εκληφθεί η καινοφανής (αμερικανόφερτη;) για τα ελληνικά δεδομένα οδηγία να ξεκινούμε στο βιογραφικό μας με την «πιο πρόσφατη» επαγγελματική εμπειρία, την «πιο πρόσφατη» παρακολούθηση σεμιναρίου ή ημερίδας, την «πιο πρόσφατη» πιστοποίηση ξένης γλώσσας κ.ο.κ. Αυτή η ολοένα επιβαλλόμενη (αν και καλοδεχούμενη) αναγκαιότητα για μια εντελώς νέα μορφή αυτοαναπαράστασης ή αυτο-αρχειοθέτησης φαίνεται να εκλαμβάνει την πάλαι ποτέ «φυσική» γραμμική-εξελικτική αφήγηση της ζωής (από το αφηγούμενο παρελθόν του εαυτού προς το παρόν του) ως παρωχημένη, ως «χάσιμο χρόνου». Με άλλα λόγια, η παλαιότερη ισχύς του «τέλους-σκοπού», με την έννοια ότι ο βιογραφούμενος «θα» βρει τον δρόμο του, «θα» επιτύχει, «θα» έχει μια καλή σταδιοδρομία, υποχωρεί. Το βιογραφικό που ξεκινάει με τη χρονική σύμ - πτυξη έως σύμπτωση ανάμεσα στο παροντικό-άμεσο αίτημα (εργασίας, συνέχισης σπουδών κ.ά.) και τα «πιο πρόσφατα» επιτεύγματα (προϋπηρεσίας, νέων δεξιοτήτων κ.ά.) ανάγει τον παροντικό εαυτό του βιογραφούμενου σε πρωταγωνιστή αφού τα ίχνη του παρελθόντος εαυτού του απλώς έπονται! και του προκαλεί την αίσθηση ότι είναι άμεσα παρών σε αυτή τη διαδικασία, ότι την καθοδηγεί εδώ και τώρα, και, επομένως, ότι το αίτημά του βρίσκεται εγγύτερα στην πραγμάτωσή του. Εξάλλου, αυτό είναι και το πνεύμα των ευρωπαϊκών, επιμορφωτικών και άλλων, προγραμμάτων τα οποία, εξαιτίας του «ευρωπαϊκού» αλλά και «παγκόσμιου» πλέον προσανατολισμού τους («Δράσε τοπικά, σκέψου παγκόσμια, όσο μικρός κι αν είσαι»), απαιτούν την εμπλοκή όσο το δυνατόν περισσότερων («εκσυγχρονισμένων») κρατών-εταίρων, ώστε να υπερβληθούν οι («παρωχημένοι») τοπικοί εθνικισμοί και «να πάμε παραπέρα», «να εξορίσουμε τον νεκρό χρόνο του παρελθόντος μας», όπως έχει επισημάνει ο Marc Abélès, ανάμεσα σε άλλους. 34 ΣYΓXPONA 115 ΘEMATA

5 011KORMOS:Layout 1 12/9/13 1:22 PM Page 116 Η παραγνώριση της κακής ζωής Επιβεβαιώνεται, επομένως, περίτρανα η διαπίστωση του Bourdieu ότι η «μορφή» και το «περιεχόμενο» της δημόσιας αναπαράστασης ή, καλύτερα, της δημόσιας παραγωγής της ιδιωτικής ζωής, δεν μπορούν να διαχωριστούν από «την κοινωνικοπολιτική ποιότητα της αγοράς», στην οποία απευθύνεται αυτή η παραχθείσα αναπαράσταση. Ούτε και αφήνουν πολλά περιθώρια συγκάλυψης του γεγονότος ότι το Βιογραφικό Σημείωμα (ιδίως σε συνθήκες παγκοσμιοποιημένης αγοράς εργασίας, εργασιακής επισφάλειας και μετατροπής των Α.Ε.Ι. σε Α.Ε.), δεν αφορά μόνο το «εγώ» που θωρακίζεται πίσω από το πατρώνυμό του και έτσι νοιώθει τόσο μοναδικό και αύταρκες ώστε να πιστεύει πως παρεμβαίνει δραστήρια στη ζωή του, αλλά συνιστά πεδίο έντονου ανταγωνισμού με όλους και όλες που εντάσσονται στο ίδιο πεδίο ενδιαφερόντων και συμφερόντων και που έχουν πρόσβαση στις ίδιες δυνατότητες παρέμβασης. Σήμερα, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και των οικονομικών προβλημάτων στις ελληνικές οικογένειες, όσοι και όσες «γεμίζουν» το βιογραφικό τους, ανεξαρτήτου ηλικίας, έχουν επίγνωση αυτού του ανταγωνισμού. Συγχρόνως, όμως, φαίνεται πως συνεχίζουν (μαζί με τις οικογένειές τους) να συναινούν και να επενδύουν στις φανταστικές υποσχέσεις περί καλής ζωής, συνέχειας και συνοχής του εαυτού. Συμμορφούμενοι και συμμορφούμενες με όλες τις αποδεκτές διεθνώς οδηγίες του «βιογραφικού», το έχουν αναγάγει σε ύψιστη τέχνη επίδειξης του εαυτού τους ως του ιδανικού, αυτόνομου και δραστήριου πολίτη, ως αυτού και αυτής που επιδιώκει την απόκτηση όλων εκείνων των «αρετών» οι οποίες πωλούνται και καταναλώνονται τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και τη «διεθνή αγορά της αρετής ή της ηθικής των πολιτών», κατά τον Paul Rabinow 35 καθόλου τυχαία ο «εθελοντισμός» και η «σύνδεση με την κοινωνία» συνιστούν πλέον σημαντικές αρετές στα Β.Σ. μας. 36 Πρόκειται για εκείνες τις αρετές που εξασφαλίζουν («δια βίου»;) αυτό που, κατά τον Cris Shore, «θέλουν οι εργοδότες τώρα και για το άμεσο μέλλον: ευφυείς, ευέλικτους, προσαρμόσιμους υπαλλήλους που μαθαίνουν γρήγορα και τα βγάζουν πέρα με κάθε αλλαγή». 37 Στις 11 Μαΐου 2012, σε κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης, μια 15χρονη μαθήτρια που έλαβε το βραβείο για την καλύτερη σχολική εφημερίδα στην Ελλάδα, είπε προς το κοινό, κλαίγοντας: «Η οικονομική κατάσταση στη χώρα μας είναι τρομερή, αλλά εμείς οι νεότεροι συνεχίζουμε να ελπίζουμε και είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τη ζωή μας ειρηνικά και να τιμούμε τη χώρα μας ως ένα ισότιμο μέλος της Ευρώπης». Το κοινό, αποτελούμενο κυρίως από συγκινημένους γονείς, χειροκρότησε με ενθουσιασμό. Το περιστατικό αυτό αποτελεί άλλη μια περίπτωση της ελπίδας που πεθαίνει τελευταία; Ή της «συλλογικής παραγνώρισης» (της υφιστάμενης τρομερής κατάστασης), όπως θα έλεγε ο Bourdieu, 38 η οποία παραγνώριση «δεν είναι το ίδιο με τη λανθασμένη εκτίμηση», κατά την Berlant; 39 Θα υποστήριζα το δεύτερο, αν και ελπίδα και παραγνώριση μπορούν να ιδωθούν ως οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος: του να συναινείς και να επανεπενδύεις σε παλιές ή νέες πολιτικές ταυτότητες και κανονικότητες όπως, για παράδειγμα, στη βιομηχανία των βιογραφικών που μας εισάγει στους νέους κανόνες της επαγγελματικής και άλλης «ευελιξίας». ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 Για μια λεπτομερέστερη αποτύπωση της συμμετοχής σε πολλαπλές «δράσεις» εκ μέρους μαθητών/ριών Λυκείου και της έγνοιας τους για τη συμπλήρωση του βιογραφικού τους, βλ. Ελένη Παπαγαρουφάλη, Ήπια διπλωματία. Διεθνικές αδελφοποιήσεις και ειρηνιστικές πρακτικές στη σύγχρονη Ελλάδα, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2013, κυρίως κεφ. 6. Επίσης, αναφορικά με τους/τις φοιτητές/ριες, όσες/οι διδάσκουμε σε ελληνικά πανεπιστήμια γνωρίζουμε πόσο υψηλή ζήτηση έχουν οι «Βεβαιώσεις» συμμετοχής σε συνέδρια (τις οποίες προσφέρουν και ορισμένες φοιτητικές παρατάξεις για ψηφοθηρικούς λόγους). 2 Το Euro-pass Curriculum Vitae είναι προϊόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και καθιερώθηκε το 1998 (για την ιστορία του έως σήμερα, βλ. hhtp://europass.cedefop.europa.eu/en/about/history). Η λίγο πολύ προκαθορισμένη δομή του συνδέεται με τον αναγγελλόμενο σκοπό του θεσμού: να εξασφαλίσει σε όσους ενδιαφέρονται να «κινηθούν» στα κράτη-μέλη της ΕΕ τη «διαφάνεια» των επαγγελματικών και εκπαιδευτικών προσόντων τους μέσω του «εξορθολογισμού» των πληροφοριών που θα καταθέσουν. 3 Για παράδειγμα, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο είναι υψηλή η προσέλευση φοιτητών/ριών στο 3ήμερο «Σεμινάριο» που δίνεται ανά τακτά διαστήματα από το Γραφείο Σταδιοδρομίας-Διασύνδεσης και που αποτελείται από τρεις ενότητες: α) Σύνταξη Β.Σ. και συνοδευτικής επιστολής, β) Ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης στον εργασιακό χώρο, και γ) Αυτογνωσία-Λήψη εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων. 4 I. Gershon, «Neoliberal Agency», Current Anthropology 52/4 (2011), σ C. Garsten / K. Jacobson, «Transparency and Legibility in International Institutions: The UN Global Compact and Post-political Global Ethics», Social Anthropology/Anthropologie Sociale 19/4 (2011), σ D. Graeber, «Consumption», Current Anthropology 52/4 (2011), σ Για τη «νέα εργασιακή ηθική» που έχει επικρατήσει στην Ελλάδα, κυρίως από τη δεκαετία του 1990, και για την προώθησή της εκ μέρους φορέων συμβουλευτικής πανελλαδικά, βλ. Τσιώλης Γιώργος, «Η κατασκευή των απασχολήσιμων Προβληματισμοί με αφορμή μια εμπειρική έρευνα στο πεδίο της συμβουλευτικής για την ένταξη στην απασχόληση», στο Μ. Σπυριδάκης (επιμ.), Ανεργία και εργασιακή ανασφάλεια. Όψεις ενός εμμένοντος κινδύνου, εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2013, σ Οι εγκεκριμένες από την Κομισιόν οκτώ «δεξιότητες» ή «ικανότητες» της «Διά Βίου Μάθησης» είναι: α) επικοινωνία στη μητρική γλώσσα, β) επικοινωνία σε ξένες γλώσσες, γ) μαθηματικές ικανότητες και βασικές ικανότητες στις επιστήμες και την τεχνολογία, δ) ψηφιακές ικανότητες, ε) εκμάθηση του να μαθαίνεις, στ) κοινωνικές και πολιτικές ικανότητες, ζ) αίσθηση της πρωτοβουλίας και της επιχειρηματικότητας, η) πολιτισμική συνείδηση και έκφραση. Επ αυτού, βλ. ΣYΓXPONA 116 ΘEMATA

6 011KORMOS:Layout 1 12/9/13 1:22 PM Page Η μαθητεία στη σύνταξη ενός σωστού βιογραφικού για την «καλύτερη παρουσίαση του εαυτού», θεωρείται απαραίτητη στους φορείς συμβουλευτικής για την ένταξη στην αγορά βλ. Τσιώλης, «Η κατασκευή των απασχολήσιμων», ό.π., σ Pierre Bourdieu, «Η αυταπάτη της βιογραφίας», στο του ίδιου, Πρακτικοί λόγοι για τη θεωρία της δράσης, μτφρ. Ράνια Τουτουντζή, Πλέθρον, Αθήνα 2000, σ Peter Alheit, «Πρόλογος», στο Γιώργος Τσιώλης, Ιστορίες ζωής και βιογραφικές αφηγήσεις. Η βιογραφική προσέγγιση στην κοινωνιολογική ποιοτική έρευνα, Κριτική, Αθήνα 2006, σ Ο Alheit επισημαίνει ότι «φθίνει η ισχύς της προτεσταντικής ηθικής της εργασίας η οποία, σύμφωνα με τη θεώρηση του Μαξ Βέμπερ, αποτέλεσε ένα από τα πιο αποτελεσματικά πρότυπα προσανατολισμού της καπιταλιστικής νεωτερικότητας. Νέοι «μεταυλιστικοί» προσανατολισμοί είναι ορατοί θα μπορούσε κανείς να μιλήσει για ένα είδος εκθήλυνσης της τυπικής βιογραφικής διαδρομής. Ενδεχομένως δε, στο προσεχές μέλλον θα κατανοήσουμε κατά περίπτωση τις βιογραφικές μας διαδρομές ως εκπαιδευτικές βιογραφίες, ή βιογραφίες αυτοπραγμάτωσης, και δευτερευόντως ως εργασιακές βιογραφίες ή επαγγελματικές καριέρες» αυτ., σ Κατά τον Alheit, «Είναι δύσκολο να εντοπίσουμε κάποια διαδικασία μετάβασης από τη μια κατάσταση στην άλλη, εντός της διαδρομής του βίου, που να μη βρίσκεται υπό την επενέργεια παιδαγωγικών παρεμβάσεων. Σε κάθε ηλικιακή βαθμίδα δε, αντιστοιχούν τα δικά της παιδαγωγικά ρεπερτόρια. Ένδειξη αυτής της εξέλιξης αποτελεί η επικαιρότητα της έννοιας δια βίου μάθηση» και αποτέλεσμα αυτών «η επέκταση της παιδικότητας στην ενήλικη ζωή ή και απώλειας της παιδικότητας» αυτ., σ Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται ο επαγγελματικός επαναπροσανατολισμός και η επανειδίκευση, η ετεροαπασχόληση και η μετακίνηση σε σειρά ετερόκλιτων επαγγελματικών πεδίων, η συμμετοχή σε άτυπες μορφές εργασίας, με ασαφή καθήκοντα και χωρίς ασφάλιση, η εναλλαγή περιόδων εργασίας με περιόδους ανεργίας βλ. Τσιώλης, «Η κατασκευή των απασχολήσιμων», ό.π., σ Bourdieu, «Η αυταπάτη της βιογραφίας», ό.π., σ Για παράδειγμα: Πρακτική Άσκηση, Comenius, Erasmus, Tempus, Ηράκλειτος/Θαλής, INTERREG, καθώς και προγράμματα που αφορούν συνδικαλιστικά κ.ά. σωματεία. 16 Bourdieu, «Η αυταπάτη της βιογραφίας», ό.π., σ Αυτ., 78 και 75 αντίστοιχα. Όπως θα φανεί παρακάτω, η δομή των υποδειγματικών Β.Σ. και οι οδηγίες που δίνονται προϋποθέτουν και εγγυώνται, αφενός, την οντολογική πρόσληψη του «εγώ» ως συνεκτικής, φυσικής και πάγιας (παρ-)ουσίας, προϋπάρχουσας των κοινωνικο-ιστορικών παραγόντων με κορυφαία απόδειξη το οικογενειακό ή κύριο όνομα αφετέρου, τη φαινομενολογική προσέγγιση της (αυτο-)βιογραφίας ως εμπρόθετης (αυτο-)συνειδησιακής πράξης και μέσο «αυτογνωσίας» του ατόμου, καθότι αυτός/ή που αποφασίζει να συντάξει τη «διαδρομή του βίου» του/της θεωρείται ότι έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να αναζητήσει και βρει τον «αληθινό εαυτό» του/της, τόσο σε ένα «ενδόμυχο» επίπεδο, όσο και μέσα στον χρόνο που αυτός/ή έχει «βιώσει». Επίσης, το γεγονός ότι στις οδηγίες συστήνονται επιτακτικά η αποφυγή παρουσίασης «ψευδών» προσόντων και η διαθεσιμότητα συστατικών επιστολών και βεβαιώσεων για την περίπτωση που χρειαστούν, ανάγει το βιογραφικό σε «ομιλιακή πράξη» με την οποία ο/η βιογραφούμενος/η, έχοντας εκπληρώσει τους όρους ή κανόνες σύνταξης, με προεξάρχουσα τη συμπλήρωση του «κύριου ονόματός» του, φαίνεται να λέει στους παραλήπτες ότι αναλαμβάνει την ευθύνη της αλήθειας των πληροφοριών που δίνει και την εγγυάται στο όνομα του πατρώνυμού του. Τέλος, παρά το ότι στη δομή του βιογραφικού τα προσόντα και οι δράσεις φαίνονται να «έπονται» του προϋπάρχοντος, αέναου εαυτού-εγώ, η οδηγία προς τους/τις συντάκτες/ριες βιογραφικών να τα (ανα-)προσαρμόζουν ανάλογα με τις απαιτήσεις του φορέα στον οποίο απευθύνονται υποδηλώνει ότι τόσο ο εαυτός όσο και ο βίος αποκτούν σημασία και αξία εντός του κειμένου και της γραφής, επομένως, αμφότερα συνιστούν «κειμενικές κατασκευές», ανοιχτές σε επανεξετάσεις, συμπληρωματικές πληροφορίες κ.λπ., όπως θα έλεγαν οι οπαδοί του μεταδομισμού. Για μια συνοπτική ανασκόπηση των παραπάνω επιστημολογικών θέσεων που έχουν χρησιμοποιήσει και χρησιμοποιούν οι θεωρητικοί της αυτοβιογραφίας αλλά ως μορφής «προσωπικής λογοτεχνίας», βλ. Πασχαλίδης Γρηγόρης, Η ποιητική της αυτοβιογραφίας, Σμίλη, Αθήνα 1993, κυρίως σ Alheit, «Πρόλογος», ό.π., σ Αυτ., σ Αυτ., σ Στην πανελλαδική έρευνα του Τσιώλη για τους φορείς συμβουλευτικής στην «απασχολησιμότητα», ορισμένοι σύμβουλοι θεωρούσαν πιο σημαντική από την εύρεση απασχόλησης καθεαυτή, την εκμάθηση των ενδιαφερομένων στο «πώς» να ψάχνουν για δουλειά και στο «πώς» να βρίσκουν «μέσα τους» τα κίνητρα για να βρουν δουλειά. Τσιώλης, «Η κατασκευή των απασχολήσιμων», ό.π., σ Bourdieu, «Η αυταπάτη της βιογραφίας», ό.π., σ. 78, 81, Όπως αναφέρει ο Πασχαλίδης (Η ποιητική της αυτοβιογραφίας, ό.π., σ ), κατά τον Jean Starobinski, η χρήση ιστορικών χρόνων στην αυτοβιογράφηση μετατρέπει τον αφηγούμενο εαυτό σε ένα είδος «ημι-τρίτου προσώπου», διαπίστωση η οποία οδηγεί και τον Philippe Lejeune να υποστηρίξει ότι με την άμεση ή έμμεση χρήση του τρίτου προσώπου ο συγγραφέας «μιλά για τον εαυτό του ως εάν να ήταν κάποιος άλλος που μιλά γι αυτόν, ή ως εάν αυτός μιλά για κάποιον άλλον». Η εναλλαγή πρώτου και λανθάνοντος ημι-τρίτου προσώπου που υιοθετείται και στα Βιογραφικά Σημειώματα, στο βαθμό που αναπαριστά τη χρονική και γνωστική απόσταση του βιογραφούμενου από το παρελθόν του, αποκαλύπτει τις πολιτικοοικονομικές συνθήκες και τα παρεπόμενα βιογραφικά προαπαιτούμενα βάσει των οποίων συνέταξε το βιογραφικό του και, επομένως, αποφυσικοποιεί τον πλασματικό, οντολογικό ενισμό του «εγώ». Βλ. και Lejeune Philippe, Je est un autre, Seuil, Παρίσι 1980, σ. 34 Starobinski Jean, «The Style of Autobiography», στο Autobiography: Essays Theoretical and Critical, J. Olney Publisher, Πρίνστον 1980, σ Lauren Berlant, Cruel Optimism, Duke University Press, Ντάραμ- Λονδίνο 2011, σ Αυτ., σ Allen Feldman, «The Structuring Enemy and Archival War», PMLA, Publications of the Modern Language Association of America 124/5 (2009), σ Ζακ Ντεριντά, Η έννοια του αρχείου, μτφρ. Κωστής Παπαγιώργης, Εκκρεμές, Αθήνα 1996, σ. 28. Επίσης, για τις ποικίλες μορφές και έννοιες του αρχείου, βλ. Penelope Papailias, Genres of Recollection. Archival Poetics and Modern Greece, Palgrave Macmillan, Ν. Υόρκη Bourdieu, «Η αυταπάτη της βιογραφίας», ό.π., σ Feldman, «The Structuring Enemy», ό.π., σ Να σημειωθεί ότι η «αυτογνωσία» και η «αυτοσυνείδηση» αποτελούν εγγυημένα ζητούμενα της καθοδηγούμενης μαθητείας ΣYΓXPONA 117 ΘEMATA

7 011KORMOS:Layout 1 12/9/13 1:22 PM Page 118 στη σύνταξη του Β.Σ., καθότι το τελικό κείμενο θεωρείται η «αντανάκλαση» της συνείδησης, της πρόθεσης και της βούλησης του/της βιογράφου (βλ. και σημ. 17). 31 Ντεριντά, Η έννοια του αρχείου, ό.π., σ Feldman, «The Structuring Enemy», ό.π., σ Ντεριντά, Η έννοια του αρχείου, ό.π., σ Marc Abélès, «Virtual Europe», στο I. Bellier / Th. Wilson (επιμ.), An Anthropology of the European Union, Οξφόρδη-Ν. Υόρκη, Berg 2000, σ Paul Pabinow, «Midst Anthropology s Problems», στο A. Ong / S. J. Collier (επιμ.), Global Assemblages. Technology, Politics, and Ethics as Anthropological Problems, Blackwell Publishing, Οξφόρδη 2005, σ. 49. Κατά τον Τσιώλη, («Η κατασκευή των απασχολήσιμων», ό.π., σ ), όλες οι «διακυβερνητικές» τεχνικές που χρησιμοποιούν οι σύμβουλοι στην εύρεση απασχόλησης έχουν ως στόχο την «εσωτερίκευση» όλων των επιταγών της νέας εργασιακής ηθικής. 36 Στην εφημερίδα Η Καθημερινή της 30ής Ιουνίου 2013, σε άρθρο με τίτλο «Ανεκμετάλλευτη η εμπειρία του εθελοντισμού» (σ. 10), υποστηρίζεται ότι ο εθελοντισμός θα πρέπει να «κεφαλαιοποιείται» επαγγελματικά, να συνιστά δηλαδή σημαντικό κριτήριο για την επιλογή και πρόσληψη νέων μάνατζερ επιχειρήσεων, διότι οι εθελοντές μαθαίνουν τις δεξιότητες της επικοινωνίας «με ανθρώπους διαφόρων τύπων», της επίλυσης συγκρούσεων, της διαχείρισης της αλλαγής, της καθοδήγησης και της πειθούς και, γενικότερα, μαθαίνουν «να βελτιώνουν τις soft ανθρωποκεντρικές δεξιότητές τους». 37 Cris Shore, «Beyond the Multiversity: Neoliberalism and the Rise of the Schizophrenic University», Social Anthropology/Anthropologie Sociale 18/1 (2010), σ Pierre Bourdieu, Η ανδρική κυριαρχία, μτφρ. Π. Γεωργίου / Α. Καπέλλα / Σ. Νάσαινα / Ε. Σταματέλου / Θ. Ψυχογιός, επιμ. Ν. Παναγιωτόπουλος, Δελφίνι, Αθήνα 1996, σ Berlant, Cruel Optimism, ό.π. σ Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Άγρα ΣYΓXPONA 118 ΘEMATA

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση , Matrix, Ελληνική έκδοση Matrix Ελληνική Έκδοση Συντάχθηκε από: LMETB Μεταφράστηκε από: CARDET , Matrix Εισαγωγικό Επίπεδο (για μαθητές ηλικίας 12 14 χρονών) Προσωπικό προφίλ ( ) (να θεωρηθούν από τη

Διαβάστε περισσότερα

www.themegallery.com LOGO

www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com LOGO 1 Δομή της παρουσίασης 1 Σκοπός και στόχοι των νέων ΠΣ 2 Επιλογή των περιεχομένων & Κατανομή της ύλης 3 Ο ρόλος μαθητή - εκπαιδευτικού 4 Η ΚΠΑ στο Δημοτικό & το Γυμνάσιο 5 Η Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παιδική ηλικία είναι ένα ζήτημα για το οποίο η κοινωνιολογία έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έως σήμερα βρίσκεται υπό εξέλιξη ένα πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Επαγγελματικές Προοπτικές Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση Καθηγητής Ιορδάνης Ψημμένος, Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Καθηγητής Βασίλειος Χατζόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Σταδιοδρομίας και ο Ρόλος της Συμβουλευτικής στην Σύγχρονη Ελληνική Πραγματικότητα. Λίλιαν Σουμέλη

Διαχείριση της Σταδιοδρομίας και ο Ρόλος της Συμβουλευτικής στην Σύγχρονη Ελληνική Πραγματικότητα. Λίλιαν Σουμέλη Διαχείριση της Σταδιοδρομίας και ο Ρόλος της Συμβουλευτικής στην Σύγχρονη Ελληνική Πραγματικότητα Λίλιαν Σουμέλη Μsc Ψυχολόγος & Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Εξωτερική Συνεργάτης της Συμβουλευτικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Λαμίας έχει ως κύριο μέλημά του τη συνεργασία με τους σπουδαστές και τους αποφοίτους σχετικά με τη συνέχιση της σταδιοδρομίας τους μετά την αποφοίτησή τους. ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των ανέργων, κυρίως με χαμηλά τυπικά προσόντα και δεξιότητες,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση της Δ.Τ.Ε.Ε. με την παραγωγή, τον κόσμο της εργασίας και την τοπική κοινωνία -Απορρόφηση των αποφοίτων από την αγορά εργασίας.

Σχέση της Δ.Τ.Ε.Ε. με την παραγωγή, τον κόσμο της εργασίας και την τοπική κοινωνία -Απορρόφηση των αποφοίτων από την αγορά εργασίας. Σχέση της Δ.Τ.Ε.Ε. με την παραγωγή, τον κόσμο της εργασίας και την τοπική κοινωνία -Απορρόφηση των αποφοίτων από την αγορά εργασίας. Οικονομική ανάπτυξη δεν είναι δυνατή χωρίς τεχνικήν πρόοδον. Και επειδή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ «ΛΗΤΩ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ» ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΘΕΣΕΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ «ΛΗΤΩ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ» ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΘΕΣΕΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ «ΛΗΤΩ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ» ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΘΕΣΕΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση δύο (2) κενών θέσεων Νηπιαγωγού με σύμβαση στο Νηπιαγωγείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Mέτρο 2.5: Εναλλακτικές μορφές δια βίου εκπαίδευσης Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Στις αποφάσεις και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Λισσαβόνας, η υιοθέτηση μιας στρατηγικής για τη Δια

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθητές και πολιτισµική ετερότητα: Εµπειρίες, αντιλήψεις και στάσεις των µαθητών απέναντι στο διαφορετικό 2. Ιωάννινα 2004

Μαθητές και πολιτισµική ετερότητα: Εµπειρίες, αντιλήψεις και στάσεις των µαθητών απέναντι στο διαφορετικό 2. Ιωάννινα 2004 Αθανάσιος E. Γκότοβος 1 Μαθητές και πολιτισµική ετερότητα: Εµπειρίες, αντιλήψεις και στάσεις των µαθητών απέναντι στο διαφορετικό 2 Ιωάννινα 2004 1 Για τις επιστηµονικές θέσεις και απόψεις που διατυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση ανά πρόταση του κειμένου που πιθανόν αφορά κάποια χαρακτηριστικά της δομής (ένα ή ομοειδή χαρακτηριστικά ανά πρόταση)

Ανάλυση ανά πρόταση του κειμένου που πιθανόν αφορά κάποια χαρακτηριστικά της δομής (ένα ή ομοειδή χαρακτηριστικά ανά πρόταση) Ανάλυση ανά πρόταση του κειμένου που πιθανόν αφορά κάποια χαρακτηριστικά της δομής (ένα ή ομοειδή χαρακτηριστικά ανά πρόταση) (1): Η διαδικασία ς και κατάρτισης (Ε&Κ) αντιμετωπίζεται εντός του πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

5740/17 ΧΓ/νκ/ΕΠ 1 DG E - 1C

5740/17 ΧΓ/νκ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5740/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου EDUC 24 JEUN 11 SOC 53 EMPL 39 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών αποτελεί έργο του Πανεπιστημίου Πειραιώς ενταγμένο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (CV)

ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (CV) ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (CV) Στόχοι του Σεμιναρίου Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα είστε σε θέση να γνωρίζετε: Τα χαρακτηριστικά ενός Βιογραφικού Σημειώματος Τι περιέχει και πως συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Ενότητα 9: Η σχέση μεταξύ νόμου και ελευθερίας. Παρούσης Μιχαήλ. Τμήμα Φιλοσοφίας

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Ενότητα 9: Η σχέση μεταξύ νόμου και ελευθερίας. Παρούσης Μιχαήλ. Τμήμα Φιλοσοφίας ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ενότητα 9: Η σχέση μεταξύ νόμου και ελευθερίας Παρούσης Μιχαήλ Τμήμα Φιλοσοφίας 1 Σκοποί ενότητας 1. Διττός χαρακτήρας Συντάγματος 2. Διάκριση θεσμού-κανόνα 3. Η σχέση λόγου - πνεύματος

Διαβάστε περισσότερα

Η Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα 2017

Η Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα 2017 Η Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα 2017 Αποτύπωση της γνώμης εργαζομένων και υποψηφίων για την αγορά εργασίας Ιούλιος 2017 #Employability2017 Ο όμιλος Adecco Η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Το βιογραφικό είναι στην ουσία το πρώτο στάδιο προσέγγισης πριν την συνέντευξη αξιολόγησης και χρειάζονται να τονίζονται τα εξής σημεία:

Το βιογραφικό είναι στην ουσία το πρώτο στάδιο προσέγγισης πριν την συνέντευξη αξιολόγησης και χρειάζονται να τονίζονται τα εξής σημεία: Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος Το βιογραφικό σημείωμα αποτελεί μια από τις βασικές τεχνικές αναζήτησης εργασίας. Μέσα από ένα δομημένο και σύντομο κείμενο μπορούν να δοθούν στον υποψήφιο εργοδότη ή άλλο

Διαβάστε περισσότερα

Voucher 29-64 ετών «ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

Voucher 29-64 ετών «ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Voucher 29-64 ετών «ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06 1590 1765 η Μέθοδος Project σε σχολές Αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη 1765 1880 συνήθης µέθοδος διδασκαλίας - διάδοσή της στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ. 3. Αριθμός Αγγελίας (εάν τον γνωρίζετε) 4. Ημ/νία Διαθεσιμότητας για Έναρξη Εργασίας (Ημ./Μήν./Έτος) ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΘΕΣΗ. 3. Αριθμός Αγγελίας (εάν τον γνωρίζετε) 4. Ημ/νία Διαθεσιμότητας για Έναρξη Εργασίας (Ημ./Μήν./Έτος) ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διπλωματική Αποστολή Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Αθήνα, Ελλάδα ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΣ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ή ΜΕΛΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ (Η εν λόγω αίτηση είναι για θέσεις εργασίας στη Διπλωματική Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο. Νοέμβριος 2015

H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο. Νοέμβριος 2015 H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο Νοέμβριος 2015 Ατζέντα 1. Εισαγωγή 2. Γενικά Στοιχεία Ερωτηθέντων 3. Εκπαίδευση και Κατάρτιση 4. Νεανική Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα 5. Κοινωνική Ένταξη

Διαβάστε περισσότερα

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Το Cedefop με λίγα λόγια Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Απαντήσεις

Νεοελληνική Γλώσσα Απαντήσεις Νεοελληνική Γλώσσα 14-05-2010 Απαντήσεις A. Το κείμενο αναφέρεται στη σημασία της αυτομόρφωσης. Ο όρος αυτομόρφωση περιγράφει την ατομική πνευματική και επαγγελματική εκπαίδευση που κατευθύνεται από την

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής «Μιχάλης Κασσωτάκης»

Εργαστήριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής «Μιχάλης Κασσωτάκης» Πέπη Μαριόλη, Αμαλία Αναστάσογλου, Όλγα Καίσαρη Επαγγελματικοί Σύμβουλοι Εργαστήριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής «Μιχάλης Κασσωτάκης» Τι περιλαμβάνει το βιογραφικό; Προσωπικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Διοικητικών Υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ENA, Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών Ζαλοκώστα 8, 2ος όροφος T enainstitute.org

ENA, Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών Ζαλοκώστα 8, 2ος όροφος T enainstitute.org Ιδρυτική Διακήρυξη 1. 2. 3. Το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών - ΕΝΑ ενεργοποιείται σε μια κρίσιμη για την Ελλάδα περίοδο. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι κοινωνικοί και πολιτικοί θεσμοί λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ : ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

PROJECT ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ : ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ PROJECT 2013-2014 ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ : ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΡΚΟΣ ΛΕΝΤΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΠΡΑΤΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ 1 Με τον όρο επάγγελμα εννοούμε το "είδος της βιοποριστικής εργασίας", δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ»

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ» ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ» Σκοπός της εκπόνησης του Προγράμματος Αγωγής Υγείας ήταν Να γνωρίσουν τα παιδιά το σώμα τους και βασικές του λειτουργίες. Nα γνωρίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013 Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ Αθήνα, 24/1/2013 Κοινή Έρευνα των Ινστιτούτων της ΓΣΕΒΕΕ και της ΓΣΕΕ σχετικά με τα κίνητρα και τα εμπόδια συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση. Το Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρίου Γεώργιος. Αναφορά Απασχολησιμότητας. Απρίλιος, 2013. Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7

Δημητρίου Γεώργιος. Αναφορά Απασχολησιμότητας. Απρίλιος, 2013. Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7 Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Αναφορά Απασχολησιμότητας Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Προφίλ Απασχολησιμότητας... 3 Πώς να διαβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α Γ2/6646/ Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική

Υ.Α Γ2/6646/ Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική Υ.Α Γ2/6646/20-11-97 Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική ΥΠΕΠΘ-Γ2/6646120.Ι 1.97 Ενηµέρωση για το πρόγραµµα επιµόρφωσης Καθηγητών στο Σχολικό Επαγγελµατικό Προσανατολισµό και

Διαβάστε περισσότερα

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ (από το συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Αίτηση Συμμετοχής Υποψηφίου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013 Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 4 Κατηγορία Παρέμβασης 1 Δράση 3 Δικαιούχος Πράξης Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΠΑΡΟΥ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΠΑΡΟΥ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Προώθηση της Απασχόλησης στο Δήμο Πάρου» η οποία εντάσσεται στη Δράση 7: «Τοπικά

Διαβάστε περισσότερα

Μαίρη Κουτσελίνη Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μαίρη Κουτσελίνη Πανεπιστήμιο Κύπρου Μαίρη Κουτσελίνη Πανεπιστήμιο Κύπρου Πώς ορίζεται η Ποιότητα των διδακτικών εγχειριδίων; Η δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στους σκοπούς της εκπαίδευσης και τους σκοπούς της διδασκαλίας του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

«Περισσότερα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης» Αθήνα, 7 Μαΐου 2014

«Περισσότερα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης» Αθήνα, 7 Μαΐου 2014 ΟΜΙΛΙΑ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΡΒΑΝΙΤΟΖΗΣΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ «Περισσότερα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης» Αθήνα, 7 Μαΐου 2014 Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Οι δράσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής

Οι δράσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Η ίδρυση Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Κρήτης Η αναγκαιότητα για Δια Βίου Μάθηση Η Δια Βίου Μάθηση είναι μια συνεχής διαδικασία απόκτησης, ανανέωσης, συμπλήρωσης και εξειδίκευσης των γνώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Η ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Η ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Η συνοδευτική επιστολή αποτελεί απαραίτητο συνοδευτικό του βιογραφικού σας σημειώματος. Σας δίνει τη δυνατότητα να εμβαθύνετε στο βιογραφικό σας σημείωμα ή ακόμη να το παρουσιάσετε

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ένα σεμινάριο για τις συγκρούσεις;

Γιατί ένα σεμινάριο για τις συγκρούσεις; Σεμινάρια ΕΚΔΔΑ 2009-10 ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ στον χώρο της Υγείας Γιατί ένα σεμινάριο για τις συγκρούσεις; Εάν τις διαχειριστούμε όπως συνήθως, μπορεί να: Οδηγήσουν σε προσωπικές αντιπάθειες Διαταράξουν/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ) ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ. Παρουσίαση επαγγελματικής εκπαίδευσης και δικαιώματα αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ) ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ. Παρουσίαση επαγγελματικής εκπαίδευσης και δικαιώματα αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ) ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ Παρουσίαση επαγγελματικής εκπαίδευσης και δικαιώματα αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. Λεωνίδιο, 18/03/2015 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΗΜΕΡΑ Από έρευνες που έχουν γίνει σε Πανευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013, ώρα: 5:30 μ.μ. Ξενοδοχείο Hilton Park

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013, ώρα: 5:30 μ.μ. Ξενοδοχείο Hilton Park Χαιρετισμός του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κυριάκου Κενεβέζου, εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στην τελετή αποφοίτησης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή - Εισαγωγή Αξιότιμε κύριε, Επίσημη επιστολή, αρσενικός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Αξιότιμη κυρία, Επίσημη επιστολή, θηλυκός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Αξιότιμε κύριε/ κυρία, Αξιότιμε κύριε, Αξιότιμη κυρία,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση αποβλέπει στον συνδιασμό της Γενικής παιδείας με την Επαγγελματική γνώση. Σκοποί H ανάπτυξη των ικανοτήτων, της πρωτοβουλίας,

Διαβάστε περισσότερα

Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Α. Βύρων Νικολαΐδης Πρόεδρος Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Ενώσεων Πληροφορικής(CEPIS) To Όραμα Δημιουργώντας 500.000

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class) 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Επώνυμο: ΜΑΥΡΙΔΗΣ Όνομα: ΗΡΑΚΛΗΣ Ημερομηνία γέννησης: 7 Σεπτεμβρίου 1963 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος - 2 παιδιά Διεύθυνση κατοικίας: Μελπομένης 3, Βάρη, Αττική 166 72

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών Κέντρων για συμμετοχή σε πρόγραμμα με τίτλο «Επιδοτούμενη κατάρτιση και πιστοποίηση Αγγλικής γλώσσας»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών Κέντρων για συμμετοχή σε πρόγραμμα με τίτλο «Επιδοτούμενη κατάρτιση και πιστοποίηση Αγγλικής γλώσσας» Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών Κέντρων για συμμετοχή σε πρόγραμμα με τίτλο «Επιδοτούμενη κατάρτιση και πιστοποίηση Αγγλικής γλώσσας» E-GNOSIS ENGLISH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ E.K.

Διαβάστε περισσότερα

εκπαιδευτικο αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού τυπικών και άτυπων ομάδων από μια δυναμική αλληλεξάρτησης

εκπαιδευτικο αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού τυπικών και άτυπων ομάδων από μια δυναμική αλληλεξάρτησης Στη πράξη, για να είναι μια σχολική μονάδα αποτελεσματική, είναι απαραίτητη η αρμονική και μεθοδική λειτουργία του κάθε υποσυστήματος: μαθητές, εκπαιδευτικοί, διδακτικοί χώροι, διαθέσιμα μέσα, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK Το Γραφείο Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης του πανεπιστημίου Frederick, αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες του

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα. Οι δύο λειτουργίες που πρέπει να επιτελεί για να είναι επιτυχημένο είναι:

Βιογραφικό σημείωμα. Οι δύο λειτουργίες που πρέπει να επιτελεί για να είναι επιτυχημένο είναι: Βιογραφικό σημείωμα Οι δύο λειτουργίες που πρέπει να επιτελεί για να είναι επιτυχημένο είναι: Να πληροφορεί τον εργοδότη για τα προσόντα μας. Να τον πείθει ότι είμαστε κατάλληλοι για την συγκεκριμένη θέση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές χρήσεις του διαδικτύου στο Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό

Εκπαιδευτικές χρήσεις του διαδικτύου στο Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1069 Εκπαιδευτικές χρήσεις του διαδικτύου στο Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό Λ. Δράκος Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, drakos@sch.gr Περίληψη Ο Σχολικός Επαγγελματικός

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ Η έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων συνοδεύει σχεδόν πάντα την αίτηση για την είσοδο σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Την έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς International Conference Facilitating the Acquisition and Recognition of Key Competences ΑΡΧΙΚΗ ΙΔΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Προβληματισμός αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ 2016 1 Στόχοι Αύξηση της ποιότητας της κινητικότητας στην ΕΕΚ Στήριξη της διεθνοποίησης των οργανισμών ΕΕΚ Εκσυγχρονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργαζόµενους

Οδηγός για Εργαζόµενους EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Βραβείο Εργαζόµενου Οδηγός για Εργαζόµενους εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ 5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ Στην 5η Ενότητα - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ περιγράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία και Διοικηση. Αποτελεσματική Ηγεσία στο Χώρο της Εργασίας

Ηγεσία και Διοικηση. Αποτελεσματική Ηγεσία στο Χώρο της Εργασίας Ηγεσία και Διοικηση Αποτελεσματική Ηγεσία στο Χώρο της Εργασίας 1. Η έννοια της αποτελεσματικής ηγεσίας Είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε πως η έννοια της ηγεσίας δεν είναι ταυτόσημη με τις έννοιες της

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ενότητα 4: Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία Επίκ. Καθηγητής: Νίκος Φωτόπουλος e-mail: nfotopoulos@uowm.gr Τηλ. Επικοινωνίας: 23850-55150 Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ, Αρχική και Συνεχιζόμενη Κατάρτιση. Η συνάρθρωση των ρόλων τους με βάση τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά δεδομένα

ΤΕΕ, Αρχική και Συνεχιζόμενη Κατάρτιση. Η συνάρθρωση των ρόλων τους με βάση τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά δεδομένα ΤΕΕ, Αρχική και Συνεχιζόμενη Κατάρτιση. Η συνάρθρωση των ρόλων τους με βάση τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά δεδομένα Λουκάς Ζαχείλας, Διευθυντής Ευρωπαϊκών & Διεθνών Σχέσεων Ο.Ε.Ε.Κ. Αθήνα Απρίλιος 2005 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή Νομικό Πλαίσιο

1. Εισαγωγή Νομικό Πλαίσιο Ενημέρωση για την πρόταση του Τμήματος Μαθηματικών σχετικά με τη χορήγηση πιστοποιητικού διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας στους αποφοίτους του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. 1. Εισαγωγή Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν. Χαιρετισµός. κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου. Προέδρου του ΣΕΒ. στην Ηµερίδα που διοργανώνει

Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν. Χαιρετισµός. κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου. Προέδρου του ΣΕΒ. στην Ηµερίδα που διοργανώνει Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Χαιρετισµός κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου Προέδρου του ΣΕΒ στην Ηµερίδα που διοργανώνει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο µε θέµα: «Οικονοµία Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές''

''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές'' ''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές'' Άρης Περουλάκης Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα Τμήμα Επικοινωνίας / Εταιρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS +: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ. Βασική Δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων Σχέδια κινητικότητας για νέους

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS +: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ. Βασική Δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων Σχέδια κινητικότητας για νέους ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS +: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Βασική Δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων Σχέδια κινητικότητας για νέους -Ανταλλαγές νέων -Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία -Κινητικότητα ατόμων που δουλεύουν

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Στο σχέδιο της αξιολόγησης το μεγαλύτερο μέρος (περισσότερες από 5.000 λέξεις!) καταλαμβάνεται από αναλυτικές οδηγίες για το πώς ο διδάσκων μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΚΕΙΜΕΝΟ Μια σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Συνδιοργανωτές: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Συνδιοργανωτές: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας. ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Συνδιοργανωτές: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Η παρουσίαση σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ Έρευνα του Τ.Ε.Ε. 2006

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ Έρευνα του Τ.Ε.Ε. 2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ Έρευνα του Τ.Ε.Ε. 2006 196 Πέτρου Πατιά Πηγή: Τ.Ε.Ε., Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών, Φεβρουάριος 2007 http://portal.tee.gr/portal/page/portal/professional_issues/neoi_mixanikoi/

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αθήνα, 1.9.2016 ΑΠ: 00363 για επιστημονικούς συνεργάτες στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση του κοινωνικού εταίρου ΣΕΒ» (κωδικός ΟΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΜΠ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΜΠ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΜΠ Εικόνα 1 - Ημερίδα σταδιοδρομίας Το Γραφείο Διασύνδεσης Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων του ΕΜΠ (Γ.Δ) συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εισηγητής Χατζηευστρατίου Ιγνάτιος Μόνιμος Πάρεδρος Π.Ι. Γνωρίσματα Ελληνικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προσδοκίες, που καλλιεργούμε για τα παιδιά, εμείς οι εκπαιδευτικοί, αναφέρονται σε γενικά κοινωνικά χαρακτηριστικά και παράλληλα σε ατομικά ιδιοσυγκρασιακά. Τέτοια γενικά κοινωνικο-συναισθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

5745/16 ΔΑ/ριτ/ΔΛ 1 DG E - 1C

5745/16 ΔΑ/ριτ/ΔΛ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 5745/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου EDUC 16 SOC 47 EMPL 29 JEUN 13 ECOFIN 63 Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Αθήνα, 23/09/2014 Πληροφορίες: κα Ό. Δεφίγγου Αρ. Πρωτ: 21229

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διδακτικής των Μαθηματικών με ΤΠΕ

Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διδακτικής των Μαθηματικών με ΤΠΕ ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διδακτικής των Μαθηματικών με ΤΠΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος «ΝΟΣΤΟΣ_ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Βασίλης Καραγιάννης Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στα τμήματα Β2 και Γ2 του 41 ου Γυμνασίου Αθήνας και διήρκησε τρεις διδακτικές ώρες για κάθε τμήμα. Αρχικά οι μαθητές συνέλλεξαν

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΗ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΗ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΗ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ταχύτητα Πολλαπλασιασμός και αχρήστευση γνώσεων Τεχνολογική επανάσταση Παγκοσμιοποίηση δικτύων Πολυπολιτισμικότητα

Διαβάστε περισσότερα