Υποστήριξη της Υπηρεσίας ΟΠΣ για την προσαρµογή του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος στις ανάγκες της Προγραµµατικής Περιόδου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υποστήριξη της Υπηρεσίας ΟΠΣ για την προσαρµογή του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος στις ανάγκες της Προγραµµατικής Περιόδου 2014 2020"

Transcript

1

2

3

4 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΗΜ. ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Υποστήριξη της Υπηρεσίας ΟΠΣ για την προσαρµογή του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος στις ανάγκες της Προγραµµατικής Περιόδου » Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Γενική /νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιφερειακής Πολιτικής και ηµοσίων Επενδύσεων Υπηρεσία Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Έργο: Υποστήριξη της Υπηρεσίας ΟΠΣ για την προσαρµογή του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος στις ανάγκες της Προγραµµατικής Περιόδου Προϋπολογισµός: Εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ ( ) πλέον ΦΠΑ Λήξη υποβολής προσφορών: 16/1/2014, ώρα 13:00 Τόπος υποβολής προσφορών: Υπηρεσία ΟΠΣ, Αγίας Φιλοθέης 2, Αθήνα. 01/E.03_v13.0 [ ] ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Αγ. Φιλοθέης 2, ΑΘΗΝΑ, e mail: Τηλ. Κέντρο: , Fax: M.I.S. OFFICE, Agias Philotheis 2, GR ATHENS, tel.: , Fax:

5 Η Υπηρεσία Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (ΟΠΣ) της Γενικής Γραµµατείας ηµοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας πρόκειται να αναθέσει, µέσω του καταλόγου παρόχων υπηρεσιών και προµηθευτών της Υπηρεσίας ΟΠΣ και σύµφωνα µε τους κατωτέρω γενικούς και ειδικούς όρους, το έργο «Υποστήριξη της Υπηρεσίας ΟΠΣ για την προσαρµογή του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος στις ανάγκες της Προγραµµατικής Περιόδου ». 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Αντικείµενο του Έργου είναι η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Υπηρεσίας ΟΠΣ για την προσαρµογή του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος στις ανάγκες της Προγραµµατικής Περιόδου Ποιο συγκεκριµένα οι υπηρεσίες αφορούν σε: εκπόνηση τεύχους προκήρυξης για το έργο «Προσαρµογή του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (Ο.Π.Σ.) στις απαιτήσεις της Προγραµµατικής Περιόδου » Μοντελοποίηση των διαδικασιών του ΟΠΣ Σενάρια ελέγχου των διαδικασιών του ΟΠΣ Υπηρεσίες Υποστήριξης 1.1. Εκπόνηση τεύχους προκήρυξης για το έργο «Προσαρµογή του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (Ο.Π.Σ.) στις απαιτήσεις της Προγραµµατικής Περιόδου » Αντικείµενο της συγκεκριµένης υπηρεσίας αποτελεί η εκπόνηση των προδιαγραφών για το τεύχος προκήρυξης της προσαρµογής του υφιστάµενου Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (Ο.Π.Σ.). Πιο συγκεκριµένα, οι προδιαγραφές θα περιλαµβάνουν τις ακόλουθες ενότητες: Α. Προδιαγραφές Απαιτήσεων του ΟΠΣ Α.1. Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήµατος Α.2. Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου Α.3. Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστηµάτων και εφαρµογών) Α.4. Προδιαγραφές Οριζοντίων Λειτουργιών Α.4.1.Ασφάλεια και διαχείριση χρηστών Α.4.2. ιαφύλαξη εµπιστευτικότητας / ακεραιότητας δεδοµένων Α.4.3.Εξασφάλιση µη αποποίησης ενεργειών Α.5. ιαλειτουργικότητα Α.6. Πολυκαναλική προσέγγιση Α.7. Ανοιχτά δεδοµένα Α.8. Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήµατος Α.9. Απαιτήσεις Προσβασιµότητας Α.10. Ασφάλεια συστηµάτων και δεδοµένων Β. Απαιτήσεις υπηρεσιών υλοποίησης Β.1. Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικό υλικό Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό Β.2 Εκτέλεση σεναρίων ελέγχου εφαρµογών Β.3. Υπηρεσίες Πιλοτικής και οκιµαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας Β.4. Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» Β.5. Υπηρεσίες Συντήρησης Β.6. Χρονοδιάγραµµα και Φάσεις υλοποίησης Έργου Β.7. Πίνακας Παραδοτέων Γ. ιαδικασία ανάθεσης Γ.1. Θεσµικό πλαίσιο του διαγωνισµού (διαδικασία διαγωνισµού, υποβολή και αξιολόγηση προσφορών, κλπ) Γ.2. Πίνακες συµµόρφωσης. 01/E.03_v13.0 [ ] ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Αγ. Φιλοθέης 2, ΑΘΗΝΑ, e mail: Τηλ. Κέντρο: , Fax: M.I.S. OFFICE, Agias Philotheis 2, GR ATHENS, tel.: , Fax:

6 Ειδικότερα για την ενότητα των Προδιαγραφών Απαιτήσεων, στο τεύχος προκήρυξης θα περιλαµβάνονται: η τεχνική αρχιτεκτονική του συστήµατος µε βάση τη µελέτη που έχει ήδη εκπονηθεί και περιγράφεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ της παρούσας οι λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές του περιβάλλοντος λογισµικού, στο οποίο θα υλοποιηθούν και θα λειτουργούν οι εφαρµογές του ΟΠΣ υπό τη µορφή πινάκων συµµόρφωσης οι µη-λειτουργικές απαιτήσεις για τη λειτουργία του συστήµατος οι ανάγκες διαλειτουργικότητας του ΟΠΣ µε τα πληροφοριακά συστήµατα του ηµοσίου Τοµέα (π.χ. σύστηµα «ΙΑΥΓΕΙΑ», σύστηµα Ηλεκτρονικών Προµηθειών, TAXIS κλπ) καθώς και της ΕΕ (SFC 2014, TED, ARACHNE κλπ) ένα «υψηλού επιπέδου» µοντέλο διαδικασιών του ΟΠΣ που θα προκύψει από επιµέρους παραδοτέο της υπηρεσίας «Μοντελοποίηση των διαδικασιών του ΟΠΣ». Στο αρχικό αυτό µοντέλο διαδικασιών θα περιγράφονται: o οι βασικές ροές διαχείρισης της ΠΠ σε εποπτικό επίπεδο: προετοιµασία και δηµοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, ένταξη έργων, δηµοπράτηση έργων, παρακολούθηση φυσικού/οικονοµικού αντικειµένου έργων κλπ. o τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των διαδικασιών: γενικές προδιαγραφές ροών εργασιών, δυνατότητα αποστολής , δυνατότητα ενσωµάτωσης ψηφιακών υπογραφών, προδιαγραφές παραγωγής και διακίνησης αρχείων κλπ. Σηµειώνεται ότι το ΟΠΣ θα βασιστεί στην τεχνική υποδοµή (εξυπηρετητές, δίκτυα) του ΟΠΣ ΕΣΠΑ καθώς και σε ήδη διαθέσιµο λογισµικό συστηµάτων Μοντελοποίηση των διαδικασιών του ΟΠΣ ιαγραµµατική απεικόνιση όλων των διαδικασιών του ΟΠΣ, συµπεριλαµβανοµένων των αρµοδιοτήτων και των ρόλων Καθορισµός των διακινούµενων εγγράφων και δεδοµένων Ροή εγγράφων και αποθήκευσή τους Η µοντελοποίηση των διαδικασιών του ΟΠΣ για την Προγραµµατική Περίοδο µπορεί να υλοποιηθεί µε οποιοδήποτε εργαλείο λογισµικού θεωρεί κατάλληλο ο Ανάδοχος, µε την προϋπόθεση το τελικό µοντέλο να είναι πλήρως εξαγώγιµο βάσει του προτύπου BPMN 2.0. Εάν για την κατασκευή και την επίδειξη του µοντέλου από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή προκύπτει κόστος χρήσης, αυτό θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο Σενάρια ελέγχου των διαδικασιών του ΟΠΣ Στο πλαίσιο του ελέγχου αποδοχής του πληροφοριακού συστήµατος ΟΠΣ θα χρησιµοποιηθούν λεπτοµερή σενάρια χρήσης που θα καλύπτουν αφενός το σύνολο της λειτουργικότητας και διαλειτουργικότητας των εφαρµογών, αφετέρου την ορθότητα (συντακτική και λογική) των δεδοµένων που θα εισάγονται από τους χρήστες. Οι υποψήφιοι καλούνται να περιγράψουν στην προσφορά τους τη µεθοδολογία για την παραγωγή των σεναρίων ελέγχου, τα επίπεδα ελέγχου (π.χ. έλεγχος µονάδας, έλεγχος συστήµατος κλπ), τους ελέγχους ασφαλείας και όποιες άλλες παραµέτρους θεωρούν σηµαντικές για την ορθή λειτουργία του τελικού συστήµατος.. 01/E.03_v13.0 [ ] ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Αγ. Φιλοθέης 2, ΑΘΗΝΑ, e mail: Τηλ. Κέντρο: , Fax: M.I.S. OFFICE, Agias Philotheis 2, GR ATHENS, tel.: , Fax:

7 Επιπλέον, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προδιαγράψουν τα σενάρια αποδοχής του τελικού συστήµατος όσον αφορά στις µη-λειτουργικές προδιαγραφές: χρηστικότητα, απόδοση συστήµατος κλπ Υπηρεσίες Υποστήριξης Περιλαµβάνει υπηρεσίες: επικαιροποίησης του µοντέλου διαδικασιών, σύµφωνα µε τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στη διαµόρφωση των Συστηµάτων ιαχείρισης και Ελέγχου της ΠΠ βελτιστοποίησης του µοντέλου διαδικασιών µέσα από λειτουργίες ανασχεδιασµού ροών εργασιών και προσοµοίωσης επικαιροποίησης των σεναρίων ελέγχου υποστήριξης της αναθέτουσας αρχής κατά την ανάθεση του έργου: «Προσαρµογή του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (Ο.Π.Σ.) στις απαιτήσεις της Προγραµµατικής Περιόδου » Αναλυτικές πληροφορίες για το ΟΠΣ και για την Υπηρεσία ΟΠΣ µπορούν να βρουν οι προσφέροντες στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας ΟΠΣ: Ο Ανάδοχος θα συνεργαστεί για την υλοποίηση του έργου µε στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και µε στελέχη άλλων Υπηρεσιών και της ΜΟ Α.Ε. που θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. 2. ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ 2.1. Τα παραδοτέα του έργου είναι: Π1: Τεύχος προκήρυξης Π2.1: Μοντελοποίηση «υψηλού επιπέδου» των διαδικασιών του ΟΠΣ Π2.2: Λεπτοµερής Μοντελοποίηση των διαδικασιών του ΟΠΣ Π3: Σενάρια Ελέγχων ΟΠΣ Π4.x: ιµηνιαίες Αναφορές προόδου εργασιών O ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει τα παραδοτέα σε έντυπη µορφή και πιο συγκεκριµένα σε δύο (2) αντίγραφα, καθώς και σε ηλεκτρονική µορφή (σε δύο (2) cd ή dvd). Επιπλέον είναι υποχρεωµένος να υποβάλει περίληψη του παραδοτέου Π1 στην Αγγλική Γλώσσα και σε µορφή παρουσίασης στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα Η διάρκεια υλοποίησης της σύµβασης καθορίζεται έως τις Αναλυτικότερα προβλέπονται τρεις (3) φάσεις υλοποίησης του έργου ως εξής: 1. Φάση Α: Προετοιµασία και Υποβολή του Τεύχους Προκήρυξης για το έργο «Προσαρµογή του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (Ο.Π.Σ.) στις απαιτήσεις της Προγραµµατικής Περιόδου ». Η φάση αυτή θα ολοκληρωθεί εντός 35 ηµερών από την ανάθεση του έργου µε την υποβολή των παραδοτέων Π1 και Π Φάση Β: Προδιαγραφές Απαιτήσεων και Σενάρια Ελέγχου για το ΟΠΣ Η παρούσα φάση θα ξεκινήσει µε την αποδοχή της Φάσης Α και θα αναπτύσσεται παράλληλα µε τις διαγωνιστικές διαδικασίες του έργου «Προσαρµογή του ΟΠΣ στις απαιτήσεις της Προγραµµατικής Περιόδου ». Η Αναθέτουσα Αρχή θα ειδοποιήσει εγγράφως τον Ανάδοχο για την προετοιµασία του Π2.2 και του Π3 το αργότερο δύο (2) µήνες πριν από την επιθυµητή ηµεροµηνία παραλαβής του παραδοτέου. 3. Φάση Γ: Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης. Η Φάση αυτή θα ξεκινήσει µε την ανάθεση του έργου στον Ανάδοχο και θα διαρκέσει έως τις Περιλαµβάνει κυρίως την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για την επικαιροποίηση και τη βελτιστοποίηση του µοντέλου. 01/E.03_v13.0 [ ] ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Αγ. Φιλοθέης 2, ΑΘΗΝΑ, e mail: Τηλ. Κέντρο: , Fax: M.I.S. OFFICE, Agias Philotheis 2, GR ATHENS, tel.: , Fax:

8 . 01/E.03_v13.0 [ ] διαδικασιών και των σεναρίων ελέγχου συστήµατος και όποιες άλλες σχετικές υπηρεσίες ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και δεν εµπίπτουν στις υποχρεώσεις του Αναδόχου για την προετοιµασία των Π1, Π2.1, Π2.2 και Π3. Για την παρακολούθηση των εργασιών αυτής της Φάσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει διµηνιαίες αναφορές προόδου του Έργου (Π4.x). Η πρώτη αναφορά προόδου θα υποβληθεί στο τέλος του πρώτου ηµερολογιακού µήνα, µετά την ανάθεση του έργου. Σε κάθε αναφορά θα πρέπει να αναφέρονται τουλάχιστον: Τα στάδια υλοποίησης των επιµέρους παραδοτέων, καθώς και τυχόν προβλήµατα που έχουν εντοπιστεί στο τρέχον διάστηµα Οι εργασίες που υλοποιήθηκαν εκτός των παραδοτέων Π1, Π2.1, Π2.2 και Π3 και οι ανθρωποµήνες απασχόλησης του αναδόχου. Στα τεύχη προκήρυξης του έργου «Προσαρµογή του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (Ο.Π.Σ.) στις απαιτήσεις της Προγραµµατικής Περιόδου » θα αναφέρεται ρητώς η υποχρέωση του Αναδόχου για αποδοχή των προδιαγραφών του µοντέλου διαδικασιών (Π2.2) και των σεναρίων ελέγχου (Π3), καθώς και η επικαιροποίηση των προδιαγραφών του µοντέλου διαδικασιών και η βελτιστοποίηση αυτού βάσει των Π4.x Το αρµόδιο όργανο που θα είναι υπεύθυνο από πλευράς της Αναθέτουσας Αρχής για την παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου και την παραλαβή του, καθώς και των εκάστοτε παραδοτέων του, είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου «Σύµβουλοι Εµπειρογνώµονες για την Υ ΟΠΣ» που έχει συσταθεί και συγκροτηθεί µε την υπ αριθµό πρωτ /ΟΠΣ 504/ (Α Α: Β4ΩΓΦ-7ΚΩ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, όπως κάθε φορά ισχύει. Ο Ανάδοχος θα συνεργάζεται µε τα µέλη της Επιτροπής, καθώς και µε αυτά που θα του υποδείξει η Επιτροπή Τα παραδοτέα του Έργου, είτε σε µορφή ηλεκτρονικού κειµένου είτε σε προτυποποιηµένη µορφή (µοντέλο διαδικασιών, διαγράµµατα, σενάρια ελέγχου, πηγαίος κώδικας κλπ), θα παραδοθούν σε πλήρη κυριότητα της Υ ΟΠΣ Ο Ανάδοχος µεταβιβάζει στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα πνευµατικά δικαιώµατα από την εκπόνηση του Έργου, καθώς και το αποκλειστικό και απεριόριστο δικαίωµα να κάνει οποιαδήποτε χρήση του όσον αφορά στον χρόνο, χώρο και περιεχόµενο, όπως ενδεικτικά την άµεση ή έµµεση αναπαραγωγή µε οποιοδήποτε µέσο και µορφή, εν όλω ή εν µέρει, τη µετάδοση, την παρουσίαση (γραφική απεικόνιση και µεταβίβαση σε πληροφοριακούς τοµείς software) ή δηµοσίευση σε οποιοδήποτε µέσο, διαφυλάσσοντας κατά τα λοιπά τα ηθικά δικαιώµατα του Αναδόχου, όπως αυτά προβλέπονται κάθε φορά στην οικεία περί πνευµατικής ιδιοκτησίας νοµοθεσία Οι κάθε είδους εφαρµογές, όλο το σχετικό υλικό παραγωγής, οι εκθέσεις, γνωµοδοτήσεις, υποµνήµατα, ενηµερώσεις, λοιπά στοιχεία, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή, καθώς και το σύνολο του αρχείου, που θα σχηµατιστεί κατά την εκτέλεση της Σύµβασης, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, ο δε Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διευκολύνει κάθε σχετική απαίτηση πρόσβασης της Αναθέτουσας Αρχής σε αυτά και µε τη λήξη της Σύµβασης να της τα παραδώσει Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να κάνει χρήση του Έργου του, συµπεριλαµβανοµένων των δηµοσιεύσεων, στο όνοµά του, σε επιστηµονικά περιοδικά, βιβλία και ανακοινώσεις σε συνέδρια, παρά µόνο εφόσον έχει την έγγραφη προς τούτο συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να χρησιµοποιεί, αναπαράγει ή παραχωρεί σε τρίτους καθ οιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο, αντίγραφα του πρωτοτύπου υλικού (συµπεριλαµβανοµένων και οποιωνδήποτε δεδοµένων ή άλλων πληροφοριακών οντοτήτων) που παρήγαγε στα πλαίσια της ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Αγ. Φιλοθέης 2, ΑΘΗΝΑ, e mail: Τηλ. Κέντρο: , Fax: M.I.S. OFFICE, Agias Philotheis 2, GR ATHENS, tel.: , Fax:

9 παρούσας, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της Αναθέτουσας Αρχής Αντίστοιχη απαγόρευση ισχύει και για όλους τους εξωτερικούς συνεργάτες του Αναδόχου, οι οποίοι θα πρέπει να δεσµευθούν µε αντίστοιχη ρήτρα παραχώρησης των πνευµατικών δικαιωµάτων προς την Αναθέτουσα Αρχή Το Έργο παραλαµβάνεται οριστικά, µετά την πλήρη και προσήκουσα ολοκλήρωσή του, από τον Ανάδοχο µε την έκδοση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου. 3. ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η παροχή των υπηρεσιών του θα γίνει επιτόπου στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, ή όπου αλλού υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή. 4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4.1. Ο προϋπολογισµός του Έργου είναι εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ ( ,00), µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της ΣΑΕ 019/8 του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων Η αµοιβή θα καταβάλλεται µε την παραλαβή των επιµέρους παραδοτέων από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. Πιο συγκεκριµένα προβλέπονται οι παρακάτω πληρωµές: 40% του κόστους υλοποίησης (όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6.7 της παρούσας) µε την οριστική παραλαβή της Φάσης Α (όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.2 της παρούσας). 60% του κόστους υλοποίησης (όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6.7. της παρούσας) µε την οριστική παραλαβή της φάσης Β (όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.2 της παρούσας). Η αµοιβή για τους ανθρωποµήνες υποστήριξης (Φάση Γ) θα καταβάλλεται µε την παραλαβή των επιµέρους παραδοτέων (διµηνιαίες αναφορές) από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής και θα πραγµατοποιείται ανά δύο (2) ηµερολογιακούς µήνες, ανάλογα µε τις ανθρωποώρες που έχουν αναλωθεί στο εκάστοτε χρονικό διάστηµα Στο τίµηµα περιλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες αµοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του Έργου, χωρίς καµία περαιτέρω επιβάρυνση της Υ ΟΠΣ, έστω και εξ επιγενόµενης αιτίας και ενδεικτικά: Η αµοιβή του προσωπικού που διαθέτει ο Ανάδοχος. Κάθε δαπάνη που αφορά σε οποιονδήποτε τρίτο, σχετικό µε τις υπηρεσίες αυτές, συµπεριλαµβανοµένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταµεία οποιασδήποτε φύσης, της ασφάλισης έναντι όλων των ατυχηµάτων (προσώπων, περιουσιών, κλπ.) ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορµής αυτών, µεταξύ αυτών και για υπερωριακή απασχόλησή ή απασχόληση την Κυριακή και τις αργίες. Κάθε δαπάνη που αφορά σε µετακίνηση του προσωπικού που διαθέτει ο Ανάδοχος εν προβλέπεται προς τα άνω αναπροσαρµογή της αµοιβής του αναδόχου Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νοµικών προσώπων ή άλλων οργανισµών, η οποία, κατά τον Νόµο, τον βαρύνει.. 01/E.03_v13.0 [ ] ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Αγ. Φιλοθέης 2, ΑΘΗΝΑ, e mail: Τηλ. Κέντρο: , Fax: M.I.S. OFFICE, Agias Philotheis 2, GR ATHENS, tel.: , Fax:

10 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 5. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 5.1. ικαίωµα συµµετοχής υποβολής Πρότασης ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι τέσσερεις (4) υποψήφιοι Ανάδοχοι, οι οποίοι είναι ενταγµένοι στον Κατάλογο παρόχων υπηρεσίες και προµηθευτών της Υπηρεσίας ΟΠΣ, όπως αυτός έχει συσταθεί από την Υπηρεσία ΟΠΣ και ισχύει κατά τη δηµοσίευση της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στους οποίους και αποστέλλεται η παρούσα Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση τµήµατός του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει συµπληρωµένο τον παρακάτω πίνακα, καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας. Περιγραφή τµήµατος Έργου που προτίθεται ο υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει σε Υπεργολάβο Επωνυµία Υπεργολάβου Ηµεροµηνία ήλωσης Συνεργασίας Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει ανθρώπινο δυναµικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει εις πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούµενης εξειδίκευσης, επαγγελµατικών προσόντων και εµπειρίας. Συγκεκριµένα απαιτείται κατ ελάχιστον: - να διατεθεί σε ρόλο Υπεύθυνου Έργου (project manager) υπάλληλος ή στέλεχος, µε επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, που αποκτήθηκε τα πέντε (5) τελευταία έτη, σε ιαχείριση Έργων, τουλάχιστον αντίστοιχου µε το παρόν. - να διατεθεί Οµάδα Έργου που απαρτίζεται από µέλη µε τις παρακάτω ελάχιστες ειδικότητες, επαγγελµατικά προσόντα, πιστοποιήσεις και εµπειρία - που αποκτήθηκε τουλάχιστον τα πέντε (5) τελευταία έτη, η οποία είναι σχετική µε την ολοκλήρωση όλων των απαιτήσεων του (φυσικού αντικειµένου του) Έργου, σε όλον τον κύκλο ζωής του. Τα ελάχιστα επαγγελµατικά προσόντα, πιστοποιήσεις και εµπειρία ανά ειδικότητα και ρόλο είναι οι εξής: Ένα (1) στέλεχος (Α) µε αποδεδειγµένη τριετή (3) εµπειρία και τεχνογνωσία σε µεθοδολογίες σχεδιασµού πληροφοριακών συστηµάτων Ένα (1) στέλεχος (Β) µε αποδεδειγµένη τριετή (3) εµπειρία και τεχνογνωσία στον τοµέα της ασφάλειας πληροφοριακών συστηµάτων ύο (2) στελέχη (Γ) µε αποδεδειγµένη τριετή (3) εµπειρία και τεχνογνωσία στον ανασχεδιασµό και στη µοντελοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών Επισηµαίνεται ότι βρίσκεται στην ευχέρεια του υποψήφιου Αναδόχου η επικάλυψη των ιδιοτήτων από τα ίδια στελέχη της Οµάδας Έργου. Η µη κάλυψη κάποιας από τις ιδιότητες (Α έως και Γ) αποτελεί αιτία αποκλεισµού της υποβληθείσας προσφοράς. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, για να παρέχει επαρκή τεκµηρίωση κάλυψης της ανωτέρω προϋπόθεσης συµµετοχής, οφείλει να συνυποβάλει στην Προσφορά του (εντός του Φακέλου ικαιολογητικών Συµµετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης:. 01/E.03_v13.0 [ ] ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Αγ. Φιλοθέης 2, ΑΘΗΝΑ, e mail: Τηλ. Κέντρο: , Fax: M.I.S. OFFICE, Agias Philotheis 2, GR ATHENS, tel.: , Fax:

11 Πίνακα των υπαλλήλων του υποψήφιου Αναδόχου που συµµετέχουν στην Οµάδα Έργου, σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα: Α/Α Εταιρεία Ονοµατεπώνυµο Μέλους Οµάδας Έργου Ρόλος στην Οµάδα Έργου - Θέση στο σχήµα υλοποίησης Ανθρωποµήνες Ποσοστό συµµετοχής (%) ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α) Πίνακα των στελεχών των Υπεργολάβων του υποψήφιου Αναδόχου που συµµετέχουν στην Οµάδα Έργου, σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα: Ονοµατεπώνυµο Ρόλος στην Οµάδα Έργου Ποσοστό Επωνυµία Εταιρείας Α/Α Μέλους Οµάδας Θέση στο σχήµα Ανθρωποµήνες συµµετοχής Υπεργολάβου Έργου υλοποίησης (%) ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Β) Πίνακα των εξωτερικών συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου που συµµετέχουν στην Οµάδα Έργου, σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα: Α/Α Ονοµατεπώνυµο Μέλους Οµάδας Έργου Ρόλος στην Οµάδα Έργου Θέση στο σχήµα υλοποίησης Ανθρωποµήνες Ποσοστό συµµετοχής (%) ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Γ) Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συµπληρωµατικά µε τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών υπό τη µορφή Υπεύθυνης ήλωσης. Σηµείωση: Ως Ποσοστό Συµµετοχής του Μέλους ορίζεται το πηλίκο των ανθρωποµηνών του δια των συνολικών προσφερόµενων ανθρωποµηνών (άθροισµα των µερικών συνόλων Α, Β και Γ). Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει Αναλυτικά Βιογραφικά Σηµειώµατα όλων των µελών της Οµάδας Έργου (βάσει του υποδείγµατος στο Παράρτηµα Ι της παρούσας), από τα οποία να αποδεικνύεται ευθέως και χωρίς άλλη αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση, η εξειδίκευση, τα επαγγελµατικά προσόντα και η εµπειρία του σχετικά µε τις απαιτήσεις που αναλαµβάνει, όπως προκύπτει από τον ρόλο που έχει περιγραφεί να συµµετέχει στην οµάδα Έργου (βλέπε παραπάνω). ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 1. Ο υποψήφιος Ανάδοχος µπορεί να υποβάλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκµηρίωσης και κάθε άλλο στοιχείο που θεωρεί ότι τεκµηριώνει την ικανότητα για συµµετοχή του στον διαγωνισµό στην ανάλογη κατηγορία δικαιολογητικών, µόνο κατά την υποβολή της πρότασης και όχι εκ των υστέρων.. 01/E.03_v13.0 [ ] ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Αγ. Φιλοθέης 2, ΑΘΗΝΑ, e mail: Τηλ. Κέντρο: , Fax: M.I.S. OFFICE, Agias Philotheis 2, GR ATHENS, tel.: , Fax:

12 2. Στοιχεία τεκµηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Αντικατάσταση των µελών της οµάδας έργου (είτε κατόπιν αιτήµατος του αναδόχου είτε της Αναθέτουσας Αρχής) κατά τη διάρκεια της σύµβασης, µπορεί να γίνει µόνο µετά από έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής µε στελέχη αντιστοίχων προσόντων µε τα στελέχη που αντικαθίστανται. 6. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 6.1. Προθεσµία Υποβολής Προσφορών Η προθεσµία υποβολής προσφορών λήγει στις 16/1/2014 και µέχρι ώρα 13:00. Την ίδια µέρα και ώρα θα λάβει χώρα το άνοιγµα των προσφορών από την αρµόδια Επιτροπή. Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή καµία υποβολή συµπληρωµατικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν ζητηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών Η προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν αποκλείεται, θα διαχωρίζεται όµως σαφώς τόσο στην Τεχνική όσο και στην Οικονοµική Προσφορά και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί προσφοράς προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών Σύνταξη Προσφορών Οι προσφορές, προκειµένου να γίνουν αποδεκτές, πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα παρακάτω στα Σηµεία 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 και 6.7 της παρούσης Υποβολή Προσφορών Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στην Υπηρεσία Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (ΟΠΣ), Αγίας Φιλοθέης 2, Αθήνα, 5ος όροφος µέχρι 16/1/2014 και ώρα 13:00. Η ηµεροµηνία αποδεικνύεται µόνο από το πρωτόκολλο εισερχοµένων της Υπηρεσίας ΟΠΣ εκτές γίνονται οι προσφορές που υποβάλλονται και µέσω: 1. ΕΛΤΑ 2. Ταχυµεταφορών 3. Εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων Σε κάθε περίπτωση, οι προσφορές θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία ΟΠΣ έως την καταληκτική προθεσµία υποβολής προσφορών. Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής, οι προσφορές παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής τους.. 01/E.03_v13.0 [ ] ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Αγ. Φιλοθέης 2, ΑΘΗΝΑ, e mail: Τηλ. Κέντρο: , Fax: M.I.S. OFFICE, Agias Philotheis 2, GR ATHENS, tel.: , Fax:

13 ε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά από την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα, είτε ταχυδροµήθηκαν εγκαίρως, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή εγκαίρως. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεµία ευθύνη φέρει για τη µη εµπρόθεσµη παραλαβή της Προσφοράς ή για το περιεχόµενο των φακέλων που τη συνοδεύουν Για ερωτήµατα που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε το παρόν τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνουν τα ερωτήµατά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή µε τηλεοµοιοτυπία στον αριθµό µε την ένδειξη «Υποστήριξη της Υπηρεσίας ΟΠΣ για την προσαρµογή του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος στις ανάγκες της Προγραµµατικής Περιόδου » µέχρι 8/1/2014. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήµατος, µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή/και τηλεοµοιοτυπία και στους τέσσερεις (4) υποψήφιους αναδόχους, το αργότερο µέχρι 10/1/2014. Οι παραπάνω απαντήσεις θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα Κανένας υποψήφιος ανάδοχος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Υπηρεσίας ΟΠΣ Οι φάκελοι µε τα αντίτυπα των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυµία και τη διεύθυνση του προσφέροντα, καθώς επίσης και τις ενδείξεις: Προσφορά Υποστήριξη της Υπηρεσίας ΟΠΣ για την προσαρµογή του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος στις ανάγκες της Προγραµµατικής Περιόδου Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Υπηρεσία Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (ΟΠΣ) Αγίας Φιλοθέης 2, Αθήνα (5ος Όροφος) Ηµεροµηνία Προσφοράς: (ηµεροµηνία) «Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή από το πρωτόκολλο» εν πρέπει να χρησιµοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν, χωρίς να αφήσουν ίχνη Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από ειδική συνοδευτική επιστολή, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η εταιρεία ή ένωση Εταιρειών που υποβάλλει την προσφορά Ο φάκελος κάθε προσφοράς περιλαµβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) επιµέρους σφραγισµένους φακέλους: Φάκελος «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που περιέχει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα αντίγραφο, τα περιεχόµενα των οποίων περιγράφονται αναλυτικά στο Σηµείο 6.5. Στον φάκελο αυτό πρέπει να περιλαµβάνεται και ένα πλήρες αρχείο των ικαιολογητικών σε ηλεκτρονική µορφή (Cd). Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα αντίγραφο, τα περιεχόµενα των οποίων περιγράφονται στο Σηµείο 6.6. Στον φάκελο αυτό πρέπει να περιλαµβάνεται και ένα πλήρες αρχείο της Τεχνικής Προσφοράς σε ηλεκτρονική µορφή (Cd). Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που είναι σφραγισµένος επί ποινή αποκλεισµού και περιέχει µόνο ένα (1) πρωτότυπο της Οικονοµικής Προσφοράς των συµµετεχόντων. Τα περιεχόµενα της οικονοµικής προσφοράς περιγράφονται στο Σηµείο 6.7. Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται αυτόµατα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο όλων των όρων της Πρόσκλησης.. 01/E.03_v13.0 [ ] ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Αγ. Φιλοθέης 2, ΑΘΗΝΑ, e mail: Τηλ. Κέντρο: , Fax: M.I.S. OFFICE, Agias Philotheis 2, GR ATHENS, tel.: , Fax:

14 Επισηµάνσεις 1. Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης πρέπει να είναι σαφείς. εν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της µορφής «ελήφθη υπόψη», «συµφωνούµε και αποδεχόµεθα», κλπ. 2. Οι Προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίµατα, σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η αρµόδια Επιτροπή προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο µε τις τυχόν διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόµενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ηµεροµηνίας αποσφράγισης. 3. Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο της Προσφοράς χρησιµοποιούνται συντοµογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους. 4. Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως ενήµερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου και ότι έχει µελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην πρόσκληση. 5. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. 6. Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των Προσφορών, δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Πρόσκλησης ή της Προσφοράς. ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την αρµόδια Επιτροπή και λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 7. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτώς, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η αρµόδια Επιτροπή. 6.4 Ισχύς προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψήφιους αναδόχους για έξι (6) µήνες από την εποµένη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος µικρότερο απορρίπτονται ως απαράδεκτες Εάν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνει έγγραφο ερώτηµα προς τους προσφέροντες, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, εάν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσµεύει όµως τον προσφέροντα µόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος, η ανάθεση γίνεται στον επόµενο κατά σειρά επιλογής Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά τους ή µέρος της µετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί µετά την απόφαση ανάθεσης και πριν την υπογραφή της σύµβασης, ο υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε έκπτωση.. 01/E.03_v13.0 [ ] ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Αγ. Φιλοθέης 2, ΑΘΗΝΑ, e mail: Τηλ. Κέντρο: , Fax: M.I.S. OFFICE, Agias Philotheis 2, GR ATHENS, tel.: , Fax:

15 6.5. Περιεχόµενα φακέλου «ικαιολογητικά» Οι συµµετέχοντες στην παρούσα διαδικασία υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους, στον υποφάκελο «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», τα κάτωθι οριζόµενα δικαιολογητικά στην ελληνική γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση, ο προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία ανάθεσης του έργου. ικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επί ποινή αποκλεισµού. Ειδικότερα, ο υποφάκελος «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» περιλαµβάνει οπωσδήποτε τα κάτωθι δικαιολογητικά και έγγραφα: α) Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου σε περίπτωση Ανώνυµης Εταιρείας ή απόφαση του νοµίµως εξουσιοδοτηµένου φυσικού προσώπου ή οργάνου κάθε προσφέροντα µε την οποία: Εγκρίνεται η συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία Ορίζεται ο νόµιµος εκπρόσωπός του µε εξουσία να υπογράφει δεσµευτικά για τον Υποψήφιο την Προσφορά και όλα τα έγραφα της παρούσας διαδικασίας Ορίζεται αντίκλητος µε πλήρη στοιχεία επικοινωνίας β) Σε περίπτωση Νοµικών προσώπων, πρέπει να υποβληθούν τα δικαιολογητικά σύστασης και νοµιµοποίησής τους (αντίγραφα καταστατικών µε τις τροποποιήσεις τους (ΦΕΚ)). Ενδείκνυται η προσκόµιση του πιο πρόσφατου κωδικοποιηµένου καταστατικού και οι τυχόν µεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτού, µαζί µε τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. δηµοσίευσης, όπου αυτή προβλέπεται. Αν το Νοµικό πρόσωπο είναι Ανώνυµος Εταιρεία, το Φ.Ε.Κ. συγκρότησης σε σώµα του εν ενεργεία ιοικητικού Συµβουλίου του κατά το χρόνο διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. εκπροσώπησης γ) Υπεύθυνη ήλωση µε ηµεροµηνία εντός των τελευταίων 15 ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών, υπογεγραµµένη από τον υποψήφιο ή τον Νόµιµο Εκπρόσωπο αυτού σε περίπτωση Νοµικού προσώπου, µε την οποία δηλώνεται ότι: i) δεν έχει επέλθει καµία µεταβολή στα στοιχεία που έχουν υποβληθεί και συµπεριλαµβάνονται στον Κατάλογο της Υπηρεσίας ΟΠΣ, ii) µε την υποβολή της προσφοράς η Εταιρεία αποδέχεται τους όρους της παρούσας διακήρυξης και αναλαµβάνει την υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου του έργου στο σύνολό του και όπως αυτό προσδιορίζεται στην παρούσα, iii) η οικονοµική προσφορά αφορά στο σύνολο του Έργου και συντάχθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δ) Αναλυτικά βιογραφικά των προτεινόµενων στελεχών από τα οποία να προκύπτει η γενική και ειδική εµπειρία των Στελεχών της Οµάδας Έργου τους, σε σχέση µε όσα ορίζονται στο άρθρο 5 της παρούσας. Τα βιογραφικά πρέπει να συνοδεύονται από Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, όπου να δηλώνεται ότι τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί είναι αληθή και ακριβή. ε) Κάθε υποψήφιος ανάδοχος ορίζει ένα από τα στελέχη της οµάδας Έργου ως Υπεύθυνο Έργου που θα ηγηθεί της οµάδας Έργου. Εάν τα µέλη της οµάδας Έργου δεν είναι µόνιµα στελέχη του προσφέροντα, υποβάλλεται από έναν έκαστο εξ αυτών υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχει συµφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόµενη διάρκεια του παρόντος έργου και δέχονται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αντικατάσταση των µελών της οµάδας έργου κατά τη διάρκεια της σύµβασης µπορεί να γίνει µόνο µετά από έγγραφη έγκριση της Αρµόδιας Υπηρεσίας.. 01/E.03_v13.0 [ ] ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Αγ. Φιλοθέης 2, ΑΘΗΝΑ, e mail: Τηλ. Κέντρο: , Fax: M.I.S. OFFICE, Agias Philotheis 2, GR ATHENS, tel.: , Fax:

16 6.6. Περιεχόµενα φακέλου «Τεχνική προσφορά» Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» διαιρείται στις εξής ενότητες, τα περιεχόµενα των οποίων περιγράφονται στη συνέχεια: - Μεθοδολογία σχεδιασµού και αποτύπωσης προδιαγραφών του έργου «Υποστήριξη της Υπηρεσίας ΟΠΣ για την προσαρµογή του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος στις ανάγκες της Προγραµµατικής Περιόδου », όπως περιγράφονται στην ενότητα 2 «Περιγραφή του έργου», καθώς και η συνολική κατανόηση του έργου - Μεθοδολογία µοντελοποίησης των διαδικασιών του ΟΠΣ Μεθοδολογία παραγωγής των σεναρίων ελέγχου συστήµατος για το ΟΠΣ Ικανότητα και αποτελεσµατικότητα του οργανωτικού σχήµατος της Οµάδας Έργου, καθώς και τυχόν πρόσθετες παροχές χωρίς επιβάρυνση (πέραν των ζητούµενων από την παρούσα διακήρυξη) Η περιγραφή των µεθοδολογιών για την υλοποίηση του έργου περιέχει: - Αναλυτική περιγραφή της µεθοδολογίας - Αναλυτική περιγραφή του συνόλου των εργαλείων και µεθόδων που θα χρησιµοποιηθούν - Ενδεχόµενα προβλήµατα που προβλέπεται να προκύψουν, καθώς και τον τρόπο που προτείνεται να αντιµετωπισθούν, µε την υπάρχουσα τεχνογνωσία του υποψήφιου Αναδόχου Η πρόταση θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από σαφήνεια και κατανόηση των απαιτήσεων του Έργου. Η ενότητα «Ικανότητα και αποτελεσµατικότητα του οργανωτικού σχήµατος της Οµάδας Έργου» περιέχει αναλυτική περιγραφή της Οµάδας Έργου και του οργανωτικού της σχήµατος, καθώς και τον προτεινόµενο τρόπο οργάνωσης και συντονισµού των στελεχών της Οµάδας Έργου, προκειµένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατικότερη εκτέλεσή του Περιεχόµενα φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να συµπληρώσουν τον παρακάτω πίνακα και να τον συµπεριλάβουν στον φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟΥ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΡΙΘ- ΜΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΦΠΑ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟΥ (ΜΕ ΦΠΑ) (1) (2) (3) (4) (5) = (3)*(4) (6) (7) = (5) + (6) 1 Π1 Αριθµός 1 2 Π2.1 Αριθµός 1 3 Π2.2 Αριθµός 1 4 Π3 Αριθµός 1 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ Α (ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ) 5 Π4.x Ανθρωποµήνες ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ Β (ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β). 01/E.03_v13.0 [ ] ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Αγ. Φιλοθέης 2, ΑΘΗΝΑ, e mail: Τηλ. Κέντρο: , Fax: M.I.S. OFFICE, Agias Philotheis 2, GR ATHENS, tel.: , Fax:

17 Ο υποψήφιος Ανάδοχος µε την προσφορά του δεσµεύεται να υλοποιήσει το έργο στον προδιαγεγραµµένο χρόνο και στην ποιότητα και επίπεδο, σύµφωνα µε την προσφορά του και τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Οι τιµές των Προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε προσφερόµενο είδος θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισµού, ελεύθερου στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα ιακήρυξη Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιµές που θα αναφέρονται θα είναι οι τελικές µετά την έκπτωση Η τιµή χωρίς ΦΠΑ θα λαµβάνεται για τη σύγκριση των Προσφορών Προσφορά που δεν δίδει τιµή σε ευρώ ή δίδει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη Οι τιµές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτής, να υποβάλουν νέους πίνακες τιµών ή να τους τροποποιήσουν Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να τα παράσχουν Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος προσφέρει λειτουργικότητα, για την εκπλήρωση της οποίας απαιτούνται επιπλέον άδειες χρήσεις λογισµικού, το κόστος των αδειών αυτών θα πρέπει να καλύπτεται από τον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση για την Αναθέτουσα Αρχή Για τον υπολογισµό των ανθρωποµηνών πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ένας (1) ανθρωποµήνας αντιστοιχεί σε είκοσι δύο (22) ανθρωποήµερες και µία (1) ανθρωποηµέρα σε οχτώ (8) ανθρωποώρες. Επίσης δεν προβλέπεται διαφοροποίηση για παροχή υποστήριξης Σαββάτο, Κυριακή ή λοιπές αργίες Απόρριψη προσφορών Η προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε µία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: Έλλειψη οποιουδήποτε απαιτούµενου από την παρούσα πρόσκληση δικαιολογητικού Χρόνος ισχύος προσφοράς µικρότερος από τον ζητούµενο Προσφορά που δεν καλύπτει τους όρους της παρούσας Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσα Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση. Προσφορά υποψήφιου Αναδόχου µε ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις που ζητούνται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας Όταν προκύπτουν σε οποιοδήποτε άλλο σηµείο της Προσφοράς εκτός της Οικονοµικής Προσφοράς, άµεσα ή έµµεσα οι προσφερόµενες τιµές Προσφορά που θα χαρακτηριστεί ως ασυνήθιστα χαµηλή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 7.4 της παρούσας. 01/E.03_v13.0 [ ] ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Αγ. Φιλοθέης 2, ΑΘΗΝΑ, e mail: Τηλ. Κέντρο: , Fax: M.I.S. OFFICE, Agias Philotheis 2, GR ATHENS, tel.: , Fax:

18 7. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ 7.1. Αποσφράγιση προσφορών Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών που θα συγκροτηθεί µε Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Ειδικότερα η Επιτροπή έχει την ευθύνη της παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών, της τελικής βαθµολόγησης και της κατάταξής τους. Η Επιτροπή συντάσσει τα πρακτικά της και εισηγείται για την ανάθεση και την υπογραφή της σύµβασης Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την παραπάνω Επιτροπή την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα κατάθεσης των Προσφορών στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, παρουσία των προσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους Οι Προσφορές κατά την παραλαβή τους πρωτοκολλούνται και σε κάθε φάκελο σηµειώνεται ο αριθµός πρωτοκόλλου, η ηµεροµηνία και η ώρα καταχώρισης ιαδικασία Επιλογής και Ανάθεσης του Έργου Η σύµβαση θα ανατεθεί µε διαδικασία επιλογής από κατάλογο, σύµφωνα µε την υπ αριθµό πρωτ /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/ (ΦΕΚ 1856/Β/ ) Υπουργική Απόφαση, µε βάση τη συµφερότερη τιµή, η οποία θα προκύψει από τη στάθµιση της βαθµολόγησης τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των Προσφερόντων και των αντίστοιχων οικονοµικών προσφορών Η αποσφράγιση γίνεται µε την εξής διαδικασία: 1. Ανοίγονται, σε δηµόσια συνεδρίαση, οι ενιαίοι φάκελοι και αποσφραγίζονται οι Φάκελοι ικαιολογητικών Συµµετοχής, µονογράφονται και σφραγίζονται από την αρµόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των Φακέλων ικαιολογητικών Συµµετοχής κατά φύλλο. 2. Οι Φάκελοι Τεχνικών και Οικονοµικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και αφού σφραγισθούν από την αρµόδια Επιτροπή, φυλάσσονται. 3. Η αρµόδια Επιτροπή, σε κλειστή συνεδρίαση, ελέγχει ως προς την πληρότητα και εγκυρότητά τους τα δικαιολογητικά συµµετοχής. Ανάλογα µε τον αριθµό και τον όγκο των δικαιολογητικών, η αρµόδια Επιτροπή δύναται να ελέγξει το περιεχόµενο των δικαιολογητικών και την πλήρωση των ελαχίστων προϋποθέσεων συµµετοχής κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σε επόµενες συνεδριάσεις. 4. Μετά τον έλεγχο της κάλυψης του κριτήριου συµµετοχής, µέσω της εξέτασης του περιεχοµένου των δικαιολογητικών συµµετοχής, η Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό. Τυχόν απόρριψη υποψηφίου πρέπει να είναι τεκµηριωµένη. Το πρακτικό διαβιβάζεται στους υποψήφιους Αναδόχους, στο ίδιο έγγραφο δύναται να καθορισθούν και ο τόπος, η ώρα και η ηµεροµηνία της αποσφράγισης των Τεχνικών Προσφορών για τους υποψήφιους Αναδόχους, των οποίων η Προσφορά ως προς τα δικαιολογητικά Συµµετοχής έχει γίνει αποδεκτή. 5. Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισµένοι Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών των υποψηφίων οι οποίοι συµµετέχουν στο επόµενο στάδιο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα ανωτέρω, επαναφέρονται στην αρµόδια Επιτροπή για την αποσφράγισή τους. Οι Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται.. 01/E.03_v13.0 [ ] ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Αγ. Φιλοθέης 2, ΑΘΗΝΑ, e mail: Τηλ. Κέντρο: , Fax: M.I.S. OFFICE, Agias Philotheis 2, GR ATHENS, tel.: , Fax:

19 . 01/E.03_v13.0 [ ] 6. Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Τεχνικών Προσφορών, µονογράφονται και σφραγίζονται από την αρµόδια Επιτροπή, σε δηµόσια συνεδρίαση, όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο. 7. Η αρµόδια Επιτροπή, σε κλειστή συνεδρίαση, αξιολογεί τις Τεχνικές Προσφορές και η Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό. Στο πρακτικό τεκµηριώνεται και η πιθανή απόρριψη υποψηφίου. Το πρακτικό διαβιβάζεται στους υποψήφιους Αναδόχους, στο ίδιο έγγραφο δύναται να καθορισθούν και ο τόπος, η ώρα και η ηµεροµηνία της αποσφράγισης των Οικονοµικών Προσφορών για τους υποψήφιους Αναδόχους, των οποίων η Προσφορά ως προς τις Τεχνικές Προσφορές έχει γίνει αποδεκτή. 8. Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισµένοι φάκελοι των Οικονοµικών Προσφορών επαναφέρονται - για όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές - στην αρµόδια Επιτροπή για την αποσφράγισή τους. Όσες δεν κρίθηκαν αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Οµοίως επιστρέφονται και οι Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών που δεν είχαν αποσφραγισθεί, µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 9. Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Οικονοµικών Προσφορών, µονογράφονται και σφραγίζονται από την αρµόδια Επιτροπή, σε δηµόσια συνεδρίαση, όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο. 10. Μετά το πέρας και της οικονοµικής αξιολόγησης, η αρµόδια Επιτροπή, σε κλειστή συνεδρίαση, συντάσσει τον τελικό Πίνακα Κατάταξης των προσφερόντων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, σύµφωνα µε τα κριτήρια ανάθεσης, από τον οποίο προκύπτει ο προτεινόµενος προς ανάθεση του Έργου, επικρατέστερος Ανάδοχος. 11. Η αρµόδια Επιτροπή διαβιβάζει τα Πρακτικά της στο αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται σχετικά και µε µέριµνά του γνωστοποιείται στους συµµετέχοντες το αποτέλεσµα της διαδικασίας. 12. Κατά την ηµεροµηνία ανοίγµατος των προσφορών, οι παρευρισκόµενοι λαµβάνουν γνώση µόνο των προσφερόντων. Όσοι από τους υποψήφιους Αναδόχους επιθυµούν, µπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόµενο των άλλων Προσφορών (σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης), ύστερα από σχετική ειδοποίησή τους από την αρµόδια Επιτροπή. Η εξέταση των Προσφορών θα γίνει, χωρίς αποµάκρυνσή τους από το χώρο της Αναθέτουσα Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγράφιση ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο ψηφιοποίηση, αναπαραγωγή ή αναµετάδοση. 13. Σε περίπτωση που µε την Προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους προσφέροντες θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, τότε ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να σηµειώνει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα» και να ενηµερώνει σχετικά την αρµόδια Επιτροπή κατά την ηµεροµηνία ανοίγµατος των προσφορών. Όλες οι πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών όλοι οι προσφέροντες. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου. 14. Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης των Προσφορών, η αρµόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά, τα οποία παραδίδει στο αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής σε δύο (2) όµοια αντίτυπα. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Αγ. Φιλοθέης 2, ΑΘΗΝΑ, e mail: Τηλ. Κέντρο: , Fax: M.I.S. OFFICE, Agias Philotheis 2, GR ATHENS, tel.: , Fax:

20 7.3. Αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς Τα τεχνικά κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος περιλαµβάνει επίσης και τους συντελεστές βαρύτητας κάθε κριτηρίου σε συνολικό άθροισµα 100. Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ A Μεθοδολογία σχεδιασµού και αποτύπωσης προδιαγραφών του έργου σ 1 (15%) «Υποστήριξη της Υπηρεσίας ΟΠΣ για την προσαρµογή του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος στις ανάγκες της Προγραµµατικής Περιόδου » Β Μεθοδολογία µοντελοποίησης των διαδικασιών του ΟΠΣ σ 2 (25%) Γ Μεθοδολογία παραγωγής των σεναρίων ελέγχου συστήµατος για το ΟΠΣ σ 3 (10%) Ανθρωποµήνες Υπηρεσιών Υποστήριξης σ 4 (30%) Ε Ικανότητα και αποτελεσµατικότητα του οργανωτικού σχήµατος της Οµάδας Έργου σ 5 (20%) Η Επιτροπή θα αξιολογήσει και θα βαθµολογήσει τις τεχνικές προσφορές. Κάθε µέλος της Επιτροπής θα βαθµολογήσει µε έναν ακέραιο βαθµό, από το 0 έως το 10, κάθε ένα από τα επιµέρους στοιχεία των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης. Ειδικότερα για το κριτήριο θα υπολογιστεί το πηλίκο (Αριθµός Ανθρωποµηνών υποστήριξης προσφέροντα / Μέγιστο Αριθµό Ανθρωποµηνών Υποστήριξης που έχουν προσφερθεί) x Ο βαθµός των κριτηρίων Α, Β, Γ, Ε σε επίπεδο Επιτροπής είναι το άθροισµα των βαθµών του συνόλου των µελών της Επιτροπής, διαιρεµένου δια του αριθµού των µελών της. Ο βαθµός αυτός πολλαπλασιάζεται µε τον συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου και εξάγεται ο βαθµός της προσφοράς για το συγκεκριµένο κριτήριο. Το άθροισµα των βαθµών όλων των κριτηρίων (συµπεριλαµβανοµένου και του κριτηρίου ) δίνει τον Απόλυτο Βαθµό της Τεχνικής Προσφοράς, ο οποίος στρογγυλοποιείται στα δύο (2) δεκαδικά ψηφία Η Τεχνική Προσφορά του κάθε συµµετέχοντος αξιολογείται µε τον Τελικό Βαθµό Τεχνικής Προσφοράς (Τ.Β.Τ.Π.) κάθε Προσφέροντος, που είναι η σχετική βαθµολογία του ως προς την αξιολογηθείσα ως καλύτερη προσφορά και υπολογίζεται από τον τύπο: Τ.Β.Τ.Π. = (Α.Β.Τ.Π. / Α.Β.Τ.Π.max ) x 10 όπου Α.Β.Τ.Π.max είναι η απόλυτη βαθµολογία της καλύτερης τεχνικά προσφοράς Είναι προφανές ότι ο βαθµός αυτός θα είναι ένας αριθµός µικρότερος ή ίσος του 10 (ο προσφέρων µε την καλύτερη τεχνική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Τ.Π. = 10) Προσφορές µε Τ.Β.Τ.Π. µικρότερο του πέντε (5) απορρίπτονται Αξιολόγηση οικονοµικής προσφοράς Η βαθµολόγηση των Οικονοµικών Προσφορών των Προσφερόντων είναι σχετική. Για κάθε Προσφέροντα θα υπολογισθεί ο Τελικός Βαθµός της Οικονοµικής Προσφοράς του (Τ.Β.Ο.Π.), ως εξής: Τ.Β.Ο.Π.=(Οικονοµική Προσφορά Μειοδότη/Οικονοµική Προσφορά Προσφέροντος) x 10 Είναι προφανές ότι ο βαθµός αυτός θα είναι ένας αριθµός µικρότερος ή ίσος του 10 (ο µειοδότης, δηλαδή ο Προσφέρων µε τη µικρότερη συνολική οικονοµική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Ο.Π. = 10).. 01/E.03_v13.0 [ ] ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Αγ. Φιλοθέης 2, ΑΘΗΝΑ, e mail: Τηλ. Κέντρο: , Fax: M.I.S. OFFICE, Agias Philotheis 2, GR ATHENS, tel.: , Fax:

21 7.5. Τελική Αξιολόγηση Στο επόµενο στάδιο γίνεται η τελική αξιολόγηση των προσφορών για τον υπολογισµό της πλέον Συµφέρουσας Προσφοράς. Προς τούτο θα εξαχθεί ο Τελικός Βαθµός Συνολικής Προσφοράς (ΤΒΣΠ) κάθε Προσφέροντος µε τον ακόλουθο µαθηµατικό τύπο: ΤΒΣΠ = (0,20 Χ Τ.Β.Ο.Π.) + (0,80 Χ Τ.Β.Τ.Π.) Με βάση τον Τελικό Βαθµό Συνολικής Προσφοράς τους οι Προσφέροντες θα καταταχθούν κατά φθίνουσα σειρά του βαθµού τους Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο Προσφέρων µε το µεγαλύτερο Τελικό Βαθµό Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.) Σε περίπτωση ισοβαθµίας προκρίνεται η προσφορά µε το µεγαλύτερο βαθµό Τεχνικής Προσφοράς. 8. ΑΝΑΘΕΣΗ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 8.1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών µε πρακτικό της εισηγείται στον Γενικό Γραµµατέα ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ την ανάθεση του έργου στον προσφέροντα, ο οποίος σύµφωνα µε τα παραπάνω υπέβαλε τη συµφερότερη προσφορά. Ο Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ εκδίδει απόφαση ανάθεσης και καλεί τον Ανάδοχο να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, σύµφωνα µε το συνηµµένο προσχέδιο σύµβασης. Το παραπάνω προσχέδιο υπόκειται σε αλλαγές και προσαρµογές, όσον αφορά στις λεπτοµέρειες και στη διαδικασία υλοποίησης του Έργου που θα αποσαφηνιστούν, σύµφωνα µε τα στοιχεία της εγκεκριµένης προσφοράς του Αναδόχου Επισηµαίνεται ότι αντικατάσταση των µελών της οµάδας Έργου, πριν την υπογραφή της σύµβασης, κατόπιν σχετικού αιτήµατος του Αναδόχου, µπορεί να γίνει µόνο µετά από εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών µε πρακτικό της µε στελέχη αντιστοίχων προσόντων µε τα στελέχη που αντικαθίστανται Με την απόφαση ανάθεσης και πριν την υπογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος καλείται να προσκοµίσει: α. Το σύνολο των νοµιµοποιητικών εγγράφων που απαιτούνται για την υπογραφή της σύµβασης. β. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για αδίκηµα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας ή για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, υπεξαίρεση, δωροδοκία, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, ψευδορκία ή δόλια χρεωκοπία. Σε περίπτωση νοµικού προσώπου η προσκόµιση του προβλεπόµενου στο σηµείο β δικαιολογητικού αφορά, σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως τυχόν ειδικότερης πληρεξουσιότητας, i. τους οµόρρυθµους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. ii. τους διαχειριστές ΕΠΕ iii. τον Πρόεδρο και ιευθύνοντα Σύµβουλο Α.Ε. iv. τους νοµίµους εκπροσώπους κάθε άλλου νοµικού προσώπου. γ. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή δικαστική συµπαράσταση (στην περίπτωση που είναι φυσικό πρόσωπο), ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, θέσης σε δικαστική συµπαράσταση ή άλλη ανάλογη διαδικασία. δ. Φορολογική Ενηµερότητα.. 01/E.03_v13.0 [ ] ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Αγ. Φιλοθέης 2, ΑΘΗΝΑ, e mail: Τηλ. Κέντρο: , Fax: M.I.S. OFFICE, Agias Philotheis 2, GR ATHENS, tel.: , Fax:

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 14-10- 2014 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ AΘΗΝΑ, 27/08/2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Π. : 3754 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Δ.Α. : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Για την υποστήριξη στον σχεδιασµό και εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης ποιότητας, κατά τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 : 2008» Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

6. Το άρθρο 38 της υπ αριθ. πρωτ /ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ Β 540/ ) Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης.

6. Το άρθρο 38 της υπ αριθ. πρωτ /ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ Β 540/ ) Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης. Θεσσαλονίκη, 11 Μαΐου 2010 Αριθμ. Πρωτ.: 3759 Πληρ.: Τηλ.: Fax: e-mail: Ε. Λαζαρίδου 2313 321772 2313 321701-2 elazaridou@mou.gr ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών «Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

GIFT 2.0 Greece Italy Facilities for Transport 2.0

GIFT 2.0 Greece Italy Facilities for Transport 2.0 Ιωάννινα, 13/11/2015 Αρ. Πρωτ. 1591 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (07/2015) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GIFT2.0 Greece Italy ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ 2007 2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 9 Προµήθεια Καυσίµων & Ελαιολιπαντικών Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση για δημιουργία και τήρηση Kαταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Απόφαση για δημιουργία και τήρηση Kαταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, 2-3-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 1385 Πληρ.: Τηλ.: Fax: e-mail: Μαίρη E. Τσιάρα 2313321777, -700 2313321701, -702 mtsiara@mou.gr ΘΕΜΑ: Απόφαση για δημιουργία και τήρηση Kαταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. /νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:24/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Τμήμα Πολεοδομικών Μελετών Ταχ. Δ/νση: Δημοτικό κτίριο Πλ. Δασκαλογιάννη Τ.Κ: 71201 Ηράκλειο Πληροφορίες: Μ. Καρατζιά Τηλ.: 2813409347

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012 ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Ιωνίας αρ. 200 & Ιακωβάτων 61 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ιωάννα Παπαδοπούλου ΤΗΛ. 210 2112000-9 ΦΑΞ: 210 2112020-1 Email: eyd@eede.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ: ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 5 µήνες ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Πλέον Συµφέρουσα Οικονοµική Προσφορά ΚΑΤ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ: ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 5 µήνες ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Πλέον Συµφέρουσα Οικονοµική Προσφορά ΚΑΤ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόγραµµα: LIFE 07 Τελικός δικαιούχος Έργο: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΙΝ ΟΣ/ΓΡΕΒΕΝΑ ράση: Τίτλος δράσης: Α10 Έρευνα της ποιότητας βιοτόπων από την άποψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27/12/2016 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 27433 ΘΕΜΑ : «Ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε εταιρία παροχής υπηρεσιών Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 4/4/2013 ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42, Ταχ. Κώδικας : 30100, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Περί τις 1100 επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου που θα αποκτήσουν ολοκληρωμένες υποδομές αξιοποίησης του η-επιχειρείν».

«Περί τις 1100 επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου που θα αποκτήσουν ολοκληρωμένες υποδομές αξιοποίησης του η-επιχειρείν». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ Αρ. Πρωτ. 5346 Τρίκαλα, 12/05/2011 ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 4976 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. Δ/νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:07/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Τροποποιήσεις Τροποποίηση Ημερομηνία Σχόλια 1.0 01-12-10 1.1 24-03-11 1.2 01-09-16 Σελίδα 1 από 8 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι: Να περιγράψει τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση για δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Απόφαση για δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Ταχ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. Πατρών- Αθηνών 28 Τ.Κ.: 26441 E- mail: dytikiellada@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr Combining abilities, creating synergies, enhancing performances ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 16 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ: 6181 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

laser : 1 , 2.5 : 5

laser : 1  , 2.5 : 5 Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Προς: Επιχειρήσεις εµπορίας ηλεκτρονικών ειδών και αναλωσίµων. Ζάκυνθος, 04/09/2015 Αρ. πρωτ.: 1927 Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη προµήθεια ενός (1) έγχρωµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 30 / 04 / 2015 Αρ. Πρωτ.: - 2396 - Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης Προς Ταχ. Κώδικας : 501 00 Κοζάνη Όπως Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : Ανδρέας I. Φιλιππόπουλος Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002790681 2015-05-20

15PROC002790681 2015-05-20 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.20 15:42:07

Διαβάστε περισσότερα

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α : ΩΚΕ346907Ο-ΡΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Α ΑΜ : 16PROC005134678 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μυτιλήνη: 23-9-2016 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αρ.Πρωτ.: 15567 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με αντικείμενο «Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του έργου ForestLife» για τις ανάγκες του έργου LIFE - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ με τον αριθμό LIFE14/GIE/GR/000304,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader +

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader + Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader + ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Π. Κ.Π. LEADER+ Η Ανώνυµη Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΤΑ «ηµοσυνεταιριστική

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ» ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» MIS: 457751

«ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ» ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» MIS: 457751 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση Λογιστικής υποστήριξης του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ για το οικονοµικό έτος 2016 σε εταιρεία Λογιστικών Υπηρεσιών Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 10730α Αθήνα, 11/06/2013

Αρ. Πρωτ.: 10730α Αθήνα, 11/06/2013 Αρ. Πρωτ.: 10730α Αθήνα, 11/06/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Δαδιά Τ.Κ. 68400, Τ.Θ. 1413 Τηλ.: 2554032202 Fax: 2554032248 Email: fddadias@yahoo.gr Πληροφορίες: Στ. Τσιαντικούδης Δαδιά, 07 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αρ. Πρωτ.: 34578 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αρ. Πρωτ.: 34578 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αθήνα, 4-8-2011 Αρ. Πρωτ.: 34578 Πληροφορίες: Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 1 από 7 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ AΘΗΝΑ, 10/06/2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Π. : 2675 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Δ.Α. : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μονάδα Γ

Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μονάδα Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μονάδα Γ Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 119, ΑΘΗΝΑ Ταχ. Κώδικας: 101 92 Πληροφορίες: Ε. Μωραΐτου Τηλ: 210 69.69.768

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σ. Καράγιωργα 22, 841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.pepna.gr E-mail: notioaigaio@mou.gr Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο ( Ε.Κ.Τ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο ( Ε.Κ.Τ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο ( Ε.Κ.Τ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος υλοποίησης Έως και την ολοκλήρωση του παραδοτέου Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 11 Σεπτεμβρίου 2015 ώρα 15:00

Χρόνος υλοποίησης Έως και την ολοκλήρωση του παραδοτέου Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 11 Σεπτεμβρίου 2015 ώρα 15:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά, 04 Σεπτεμβρίου 2015 Μητροπόλεως 60, 52100 Αρ.Πρωτ. 2170 Καστοριά Τηλ:2467028981 URL:www.kastoriachamber.gr Email:kastcham@otenet.gr ΘΕΜΑ: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Digitally signed by INFORMATICS INFORMATICS Πράξη «Εισαγωγική Επιμόρφωση για Νεοδιόριστους και Προσλαμβανόμενους DEVELOPMEN ως Αναπληρωτές DEVELOPMENT AGENCY Εκπαιδευτικούς Σχολικού Έτους 2012-13» Date:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α..Α. 4ΙΦ2Λ- Χ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 22/11/2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α..Α. 4ΙΦ2Λ- Χ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 22/11/2010 Α..Α. 4ΙΦ2Λ- Χ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Τεχνικής Υποστήριξης (Παροχή Υπηρεσιών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Τεχνικής Υποστήριξης (Παροχή Υπηρεσιών) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005 Ταχ. δ/νση: Ύδρας 10, Τ.Κ. 65302, Καβάλα Πληρ.: κ. Δημήτριος Νικηφορίδης Τηλ: 2510.620459 Φαξ: 2510.620429 Email: INFO@ankavala.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Τ.Θ. 37 Τ.Κ. 602 00 ΛΙΤΟΧΩΡΟ Πληροφορίες: Α. Γεωργούλη Τηλ: 23520 83000, Φαξ: 23520 83974 Ε-mail : fedolymp@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 03/11/2015 Αρ, Πρωτ. : 1255 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

info@developathens.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

info@developathens.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ξενοφώντος 7, Αθήνα 10557 Πληροφορίες: Αλέξης Γαληνός Τηλ: 210 3253123 Φαξ: 210 3216653 E

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ AΘΗΝΑ, 10 / 06 /2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Π. : 2678 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Δ.Α. : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Το έργο αφορά σε υπηρεσίες συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Το έργο αφορά σε υπηρεσίες συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων της Ανώτατης Εκπαίδευσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 08-07-2016 Αρ. Πρωτ.: 1456 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ EΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ Ταχ. Διεύθυνση: Οδός

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα αναφορικά με το διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο:

Απαντήσεις σε ερωτήματα αναφορικά με το διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο: Τελευταία ενημέρωση: 7 Μαρτίου 2013 Απαντήσεις σε ερωτήματα αναφορικά με το διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο: «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 της Επιτροπής Αξιολόγησης

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. 2719 Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 ΗΜΕΡOMHNIA: 29-05-2013 Ταχ.Κωδ. : 35100 - Λαμία Τηλέφωνο : 22313 50900

Διαβάστε περισσότερα