ΑΔΑ: ΒΙΞ49-Ν66 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΙΞ49-Ν66 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 -----"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Μαρούσι, Αρ. πρωτ.: 3066 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς Επιχειρήσεις για Συμμετοχή στο «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας» στους Άξονες Προτεραιότητας 4 και 5 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» - Γ ΚΥΚΛΟΣ Στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας» στους Άξονες Προτεραιότητας 4 και 5 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» υλοποιείται Πρόγραμμα Μαθητείας για Αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας. Μέσω του Προγράμματος παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης Μαθητείας 6 μηνών στον παραγωγικό τομέα σε νέους αποφοίτους της Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, των τελευταίων 2 σχολικών ετών (ή 3 εφόσον πρόκειται για άρρενες που έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία κατά την ημερομηνία δημοσίευσης/ανακοίνωσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς αποφοίτους). Συγκεκριμένα το Πρόγραμμα αφορά σε αποφοίτους: (α) Επαγγελματικών Λυκείων ΕΠΑΛ, (β) Επαγγελματικών Σχολών - ΕΠΑΣ και (γ) αντίστοιχων δομών της Ειδικής Αγωγής και ειδικότερα των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων - ΤΕΕ Β Βαθμίδας και Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στο πλαίσιο της Μαθητείας θα χορηγείται στους αποφοίτους υποτροφία 300 σύμφωνα με την υπ αρ. πρωτ. 6564/ /Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. (ΑΔΑ: Β41Ω9-ΤΟΖ) (ΦΕΚ 1844/Β / ) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονομικών και θα καλύπτεται η ασφάλισή τους στο ΙΚΑ για τον κίνδυνο ατυχήματος, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 242 του Ν. 4072/2012, από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων ΕΥΕ ΕΔ, Δικαιούχου των Πράξεων). Το Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας υποστηρίζεται από Πληροφοριακό Σύστημα μέσω της ηλεκτρονικής πύλης το οποίο αναπτύσσεται στο πλαίσιο της Πράξης «Ηλεκτρονικό σύστημα υποστήριξης παρεμβάσεων που αξιοποιούν τη μέθοδο του κουπονιού («voucher») για την παροχή υπηρεσιών» από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ». Με την παρούσα ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ έως και τη Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ : α) οι νέες Επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα να εγγραφούν ΚΑΙ να δηλώσουν θέσεις Μαθητείας στο Πληροφοριακό Σύστημα μέσω της ηλεκτρονικής πύλης β1) οι Επιχειρήσεις που έχουν ήδη εγγραφεί στο Πληροφοριακό Σύστημα μέσω της ηλεκτρονικής πύλης χωρίς να έχουν δηλώσει θέσεις Μαθητείας, να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία της εγγραφής τους ΚΑΙ να δηλώσουν θέσεις Μαθητείας, β2) οι Επιχειρήσεις που έχουν ήδη εγγραφεί ΚΑΙ έχουν δηλώσει θέσεις Μαθητείας στο Πληροφοριακό Σύστημα μέσω της ηλεκτρονικής πύλης και οι οποίες έχουν παραμείνει κενές, να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία της εγγραφής τους ΚΑΙ τις δηλωμένες θέσεις Μαθητείας Η/ΚΑΙ να δηλώσουν νέες θέσεις Μαθητείας (εφόσον έχουν δικαίωμα σύμφωνα με την ΚΥΑ του Προγράμματος). 1/7

2 υπό τους ακόλουθους ειδικότερους όρους (σύμφωνα με την υπ αρ. πρωτ. 6564/ /Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. ΚΥΑ (ΑΔΑ: Β41Ω9-ΤΟΖ) (ΦΕΚ 1844/Β / ) του Προγράμματος): ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ (Φ.Υ.Μ.): Μαθητεία αποφοίτων δύναται να πραγματοποιείται σε ιδιωτικές Επιχειρήσεις (ατομικές, προσωπικές - Ο.Ε., Ε.Ε., - ή κεφαλαιουχικές εταιρίες - Ε.Π.Ε., Α.Ε.) εκτός από: (α) τα νυχτερινά κέντρα, (β) τις εταιρείες προσωρινής απασχόλησης (άρθρο 20 του ν.2956/2001) και (γ) τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων / Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων ΕΥΕ ΕΔ θα διαπιστώνει την καταλληλότητα των εγγραφόμενων στο Πληροφοριακό Σύστημα Επιχειρήσεων (παράγραφος 1 άρθρου 4 της ΚΥΑ του Προγράμματος). Τονίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν ιδιωτικές Επιχειρήσεις πανελλαδικά εκτός των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας (ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ και ΦΩΚΙΔΑΣ) και Νοτίου Αιγαίου (ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ και ΚΥΚΛΑΔΩΝ) (λόγω έλλειψης διαθέσιμης χρηματοδότησης). Δικαιούχοι Μαθητείας δύναται να είναι οι απόφοιτοι Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι Επιχειρήσεις αποτελούν τους ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ (Φ.Υ.Μ.). Η λήξη της προθεσμίας δήλωσης θέσεων Μαθητείας από Επιχειρήσεις δύναται να τροποποιείται με όμοια απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. ΔΗΛΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (παράγραφος 4 άρθρου 5 της ΚΥΑ του Προγράμματος): Ο ανώτατος αριθμός θέσεων Μαθητείας που μπορεί να δηλώσει ο κάθε Φορέας Υποδοχής Μαθητευομένων εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων του. Ειδικότερα: (α) για Φορείς χωρίς κανέναν εργαζόμενο (ατομική Επιχείρηση) ή για Φορείς με 1-3 εργαζομένους, μπορεί να δηλώνεται έως (1) θέση Μαθητείας, (β) για Φορείς με 4 10 εργαζομένους, μπορεί να δηλώνονται έως δύο (2) θέσεις Μαθητείας, (γ) για Φορείς με εργαζομένους, μπορεί να δηλώνονται έως τρεις (3) θέσεις Μαθητείας, (δ) για Φορείς από εργαζομένους μπορεί να δηλώνονται έως πέντε (5) θέσεις Μαθητείας εκ των οποίων η μία θα είναι θέση ΑμεΑ, (ε) για Φορείς άνω των 50 εργαζομένων, για κάθε 50 επιπλέον εργαζόμενους μπορεί να δηλώνεται μία επιπλέον θέση όμως από τις συνολικές θέσεις Μαθητείας και για κάθε 5 θέσεις η μία θα είναι θέση ΑμεΑ. Για τις περιπτώσεις (α), (β) και (γ) μπορεί ένας Φ.Υ.Μ. να δηλώσει θέση Μαθητείας για άτομα με αναπηρία μόνο εφόσον το επιθυμεί. ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ: Στο Πρόγραμμα δύναται να συμμετέχουν απόφοιτοι της Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, των τελευταίων 2 σχολικών ετών ή 3 εφόσον πρόκειται για άρρενες που έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία κατά την ημερομηνία δημοσίευσης/ανακοίνωσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα απόφοιτοι: (α) Επαγγελματικών Λυκείων ΕΠΑΛ, (β) Επαγγελματικών Σχολών - ΕΠΑΣ και (γ) αντίστοιχων δομών της Ειδικής Αγωγής και ειδικότερα των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων - ΤΕΕ Β Βαθμίδας και Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (παράγραφος 1 άρθρου 2 της ΚΥΑ του Προγράμματος). ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ: Η διάρκεια της Μαθητείας ορίζεται σε έξι (6) μήνες. Οι ημέρες Μαθητείας ορίζονται σε πέντε (5) εβδομαδιαίως και σε κάθε ημέρα η Μαθητεία θα διαρκεί έξι (6) ώρες εκτός από εξαιρετικές περιστάσεις όπου για μαθησιακούς λόγους ο υπότροφος επιλέγει σε συγκεκριμένη ημέρα να παρατείνει το χρόνο παραμονής του στην Επιχείρηση (παράγραφος 2 άρθρου 4 της ΚΥΑ του Προγράμματος). ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ (άρθρο 8 της ΚΥΑ του Προγράμματος): Η υποτροφία καταβάλλεται κάθε μήνα, μετά τη λήξη του μήνα και εφόσον έχει συμπληρωθεί εύλογος χρόνος Μαθητείας που κατ ελάχιστον πρέπει να είναι είκοσι (20) ημέρες Μαθητείας από τις εργάσιμες ημέρες του μήνα για το Φορέα Υποδοχής Μαθητευομένων (Φ.Υ.Μ.) μη περιλαμβανομένων των ημερών που ο Φορέας Υποδοχής Μαθητευομένων διακόπτει τη λειτουργία του λόγω διακοπών. Ειδικά για το πρώτο δίμηνο, η υποτροφία καταβάλλεται μετά τη λήξη του διμήνου για τους δύο (2) μήνες που προηγήθηκαν. Για την καταβολή του ποσού της υποτροφίας απαιτείται υποβολή του μηνιαίου απουσιολογίου. (Ως ημερομηνία έναρξης του μηνιαίου απουσιολογίου λογίζεται η ημερομηνία έναρξης της Μαθητείας και ως ημερομηνία λήξης η προηγούμενη ημέρα της αντίστοιχης ημερομηνίας του επόμενου μήνα). Η υποβολή γίνεται από την Επιχείρηση (Φ.Υ.Μ.) ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα. Υποβάλλεται το απουσιολόγιο, όπως αυτό έχει συμπληρωθεί από 2/7

3 το μαθητευόμενο υπότροφο αφού ελεγχθεί από την Επιχείρηση (Φ.Υ.Μ.). Υποχρέωση του Φ.Υ.Μ. είναι το αργότερο μέχρι την 5 η εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα να οριστικοποιεί το απουσιολόγιο του προηγούμενου μήνα στη σχετική ηλεκτρονική φόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος, η οποία έτσι θα κλειδώνει αυτόματα και δεν θα υπάρχει δυνατότητα αλλαγών. Η πληρωμή των υποτροφιών γίνεται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. (http://www.eye.minedu.gov.gr/) μέσω του Ειδικού Λογαριασμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με ηλεκτρονική κατάθεση μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) στον λογαριασμό που θα δηλώσει ο μαθητευόμενος υπότροφος μετά την επιλογή του από την Επιχείρηση, εφόσον για τον υπότροφο έχει υποβληθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα το μηνιαίο απουσιολόγιο και στη βάση των ημερών Μαθητείας του εντός του μήνα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της ΚΥΑ του Προγράμματος. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ: Πέραν της υποτροφίας, κατά τη διάρκεια της Μαθητείας καταβάλλεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, για τον μαθητευόμενο υπότροφο ασφάλιση στο ΙΚΑ για την περίπτωση ατυχήματος, η οποία ορίζεται στο 1% του εκάστοτε τεκμαρτού ημερομισθίου της 12 ης ασφαλιστικής κλάσης [παράγραφος 7 άρθρου 242 του Ν.4072/2011 (Α 86)]. ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ: Σε περίπτωση διακοπής της Μαθητείας καταβάλλεται η υποτροφία για τους μήνες που πραγματοποιήθηκε Μαθητεία (σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΚΥΑ του Προγράμματος) εφόσον κατ ελάχιστον συμπληρώθηκαν δύο (2) μήνες Μαθητείας. Αναλυτικά τα στάδια για την έναρξη των Μαθητειών του Γ ΚΥΚΛΟΥ του Προγράμματος (σύμφωνα με την υπ αρ. πρωτ. 6564/ /Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. Κ.Υ.Α. (ΑΔΑ: Β41Ω9-ΤΟΖ) (ΦΕΚ 1844/Β / ) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονομικών) είναι τα ακόλουθα: 1) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ α) ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ Οι εγγραφές των Επιχειρήσεων (Φ.Υ.Μ.) θα πραγματοποιούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα μέσω της ηλεκτρονικής πύλης (σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ του Προγράμματος) άπαξ και ανεξάρτητα από τον Κύκλο δήλωσης των Μαθητειών από τις Επιχειρήσεις. Οι Επιχειρήσεις (Φ.Υ.Μ.) μετά την εγγραφή τους καλούνται με την παρούσα Πρόσκληση να δηλώσουν στο Πληροφοριακό Σύστημα μέσω της ηλεκτρονικής πύλης θέσεις Μαθητείας (σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ του Προγράμματος) προκειμένου να είναι δυνατή η συμμετοχή τους στον τρέχοντα Κύκλο του Προγράμματος. Η μη δήλωση θέσεων Μαθητείας στο Πληροφοριακό Σύστημα από τις Επιχειρήσεις, έχει ως επακόλουθο τη μη συμμετοχή των Επιχειρήσεων στο «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας για τον τρέχοντα Κύκλο του Προγράμματος». Εκτιμώμενος Χρόνος: έως και τη Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ Μετά την εγγραφή νέων Επιχειρήσεων και τη δήλωση θέσεων Μαθητείας για τον τρέχοντα Κύκλο του Προγράμματος, ο νόμιμος εκπρόσωπος της Επιχείρησης πρέπει να αποστείλει ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση της ΕΥΕ ΕΔ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή, σύμφωνα με το πρότυπο του Παραρτήματος I, έως και (Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ). Η μη αποστολή της Υπεύθυνης Δήλωσης από την Επιχείρηση σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα έχει ως επακόλουθο τη μη συμμετοχή της Επιχείρησης στο «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας για τον τρέχοντα Κύκλο του Προγράμματος». ΠΡΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΥΕ ΕΔ / ΜΟΝΑΔΑ Β3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37, Τ.Κ , ΜΑΡΟΥΣΙ Για το «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας» 3/7

4 β) ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ β1) Οι Επιχειρήσεις που έχουν ήδη εγγραφεί στο Πληροφοριακό Σύστημα χωρίς να δηλώσουν θέσεις Μαθητείας κατά τον προηγούμενο Κύκλο του Προγράμματος, καλούνται με την παρούσα Πρόσκληση να επικαιροποιήσουν: τα στοιχεία τους και το συνολικό αριθμό των απασχολουμένων στην Επιχείρηση και να δηλώσουν θέσεις Μαθητείας, για τον τρέχοντα Κύκλο του Προγράμματος (σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ του Προγράμματος). Η μη δήλωση θέσεων Μαθητείας στο Πληροφοριακό Σύστημα από τις Επιχειρήσεις, έχει ως επακόλουθο τη μη συμμετοχή των Επιχειρήσεων στο «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας για τον τρέχοντα Κύκλο του Προγράμματος». β2) Οι Επιχειρήσεις που έχουν εγγραφεί στο Πληροφοριακό Σύστημα και έχουν δηλώσει θέσεις Μαθητείας κατά τον προηγούμενο Κύκλο του Προγράμματος (οι οποίες έχουν παραμείνει κενές), καλούνται με την παρούσα Πρόσκληση να επικαιροποιήσουν: τα στοιχεία τους, το συνολικό αριθμό των απασχολουμένων στην Επιχείρηση και τις θέσεις Μαθητείας που επιθυμούν να δηλώσουν για τον τρέχοντα Κύκλο του Προγράμματος, σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο συνολικό αριθμό των απασχολουμένων τους στην Επιχείρηση (παράγραφος 4 του άρθρου 5 της ΚΥΑ του Προγράμματος). ή/και να δηλώσουν νέες θέσεις Μαθητείας, για τον τρέχοντα Κύκλο του Προγράμματος (εφόσον έχουν δικαίωμα σύμφωνα με την ΚΥΑ του Προγράμματος). Η μη δήλωση θέσεων Μαθητείας στο Πληροφοριακό Σύστημα από τις Επιχειρήσεις, έχει ως επακόλουθο τη μη συμμετοχή των Επιχειρήσεων στο «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας για τον τρέχοντα Κύκλο του Προγράμματος». Εκτιμώμενος Χρόνος: έως και τη Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ Μετά την επικαιροποίηση των στοιχείων των Επιχειρήσεων και τη δήλωση θέσεων Μαθητείας για τον τρέχοντα Κύκλο του Προγράμματος (σύμφωνα με τα ανωτέρω β1 και β2), ο νόμιμος εκπρόσωπος της Επιχείρησης πρέπει να αποστείλει ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση της ΕΥΕ ΕΔ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή, σύμφωνα με το πρότυπο του Παραρτήματος I, έως και Παρασκευή (Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ). Η μη αποστολή της Υπεύθυνης Δήλωσης από την Επιχείρηση σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα έχει ως επακόλουθο τη μη συμμετοχή της Επιχείρησης στο «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας για τον τρέχοντα Κύκλο του Προγράμματος». ΠΡΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΥΕ ΕΔ / ΜΟΝΑΔΑ Β3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37, Τ.Κ , ΜΑΡΟΥΣΙ Για το «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας» 2 ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Όταν ολοκληρωθεί η δήλωση θέσεων Μαθητείας από τις Επιχειρήσεις κατά τα ανωτέρω, οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι, μετά από Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, θα κληθούν να εγγραφούν στο Πληροφοριακό Σύστημα μέσω της ηλεκτρονικής πύλης και να επιλέξουν θέσεις Μαθητείας (σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ του Προγράμματος). Εκτιμώμενος Χρόνος: Από έως και (κατόπιν Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους Αποφοίτους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 4/7

5 3 ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ (ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ) ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΘΕΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Μετά την επιλογή θέσεων Μαθητείας από τους αποφοίτους θα πραγματοποιηθεί η αυτόματη επιλογή από το Πληροφοριακό Σύστημα (Στάδιο Προεπιλογής Υποψηφίων Μαθητευομένων) έως 4 υποψηφίων μαθητευόμενων σε κάθε θέση Μαθητείας (με βάση τα κριτήρια προεπιλογής της παραγράφου 1 του άρθρου 7 της ΚΥΑ του Προγράμματος). Εκτιμώμενος Χρόνος: Δευτέρα ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Όταν ολοκληρωθεί το Στάδιο της αυτόματης Προεπιλογής από το Πληροφοριακό Σύστημα, η κάθε Επιχείρηση (Φ.Υ.Μ.) θα κληθεί με σχετική Εγκύκλιο να επιλέξει μεταξύ των 4 υποψηφίων κάθε θέσης Μαθητείας, τους οποίους έχει προεπιλέξει αυτοματοποιημένα το Πληροφοριακό Σύστημα κατά τα οριζόμενα ανωτέρω, τον υποψήφιο μαθητευόμενο της επιλογής της (σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 της ΚΥΑ του Προγράμματος) και να δηλώσει ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα την επιλογή της έτσι ώστε να προδεσμεύσει τον μαθητευόμενο της επιλογής της στο Πληροφοριακό Σύστημα (Στάδιο Προδέσμευσης Υποψηφίων Μαθητευομένων). Εκτιμώμενος Χρόνος: Εντός πέντε (05) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία προεπιλογής των αποφοίτων (Δευτέρα έως Παρασκευή ) (κατόπιν σχετικής Ενημερωτικής Εγκυκλίου προς Επιχειρήσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 5 ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΟΥΠΟΝΙ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Αμέσως μετά την προδέσμευση του υποψηφίου μαθητευομένου από το Φορέα Υποδοχής Μαθητευομένων στο Πληροφοριακό Σύστημα, ο μαθητευόμενος θα εκδώσει από το Πληροφοριακό Σύστημα τη σχετική Βεβαίωση Προδέσμεσης - με μοναδικό αύξοντα αριθμό για τον κάθε υποψήφιο μαθητευόμενο που προδεσμεύεται - που θα αποτελεί το «Κουπόνι Μαθητείας» και θα καταθέσει εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών σε δημόσια ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΣ ή σε αντίστοιχες δομές Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ή άλλους δημόσιους φορείς που θα προσδιοριστούν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προσκομίζοντας το «Κουπόνι Μαθητείας» για να καταθέσει τα δικαιολογητικά του (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 της ΚΥΑ του Προγράμματος) που βεβαιώνουν τα δηλωθέντα στο Πληροφοριακό Σύστημα στοιχεία. Εάν ο απόφοιτος δεν υποβάλει τα δικαιολογητικά του εντός δέκα (10) ημερών, η θέση Μαθητείας αποδεσμεύεται αυτομάτως και η Επιχείρηση (Φ.Υ.Μ.) ξεκινά εκ νέου τη διαδικασία επιλογής για τη θέση Μαθητείας από τους εναπομείναντες που αρχικά είχαν προεπιλεγεί. Σε περίπτωση που η λήξη υποβολής δικαιολογητικών είναι Σάββατο ή Κυριακή τότε μεταφέρεται την 1η επόμενη εργάσιμη. Τα δικαιολογητικά που θα υποβάλει ο υποψήφιος προδεσμευθείς μαθητευόμενος, θα εξεταστούν από τα ΕΠΑΛ- ΕΠΑΣ ή τις αντίστοιχες δομές της Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την περίπτωση μη εγκυρότητας στοιχείων και θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική δήλωση επιβεβαίωσης παραλαβής των δικαιολογητικών. Το Πληροφοριακό Σύστημα αυτομάτως θα δεσμεύσει οριστικά τη θέση Μαθητείας και θα πραγματοποιηθεί η τελική επιλογή του μαθητευομένου υποτρόφου για τον οποίο θα εκδοθεί Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Εκτιμώμενος Χρόνος Λήξης Υποβολής Δικαιολογητικών: Εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία προδέσμευσης των υποψηφίων υποτρόφων (από Παρασκευή έως και ) 5/7

6 6 ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΩΝ Κατόπιν της έκδοσης Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Στάδιο Τελικής Επιλογής Υποτρόφων) οι μαθητευόμενοι θα παρουσιαστούν στις Επιχειρήσεις (Φορείς Υποδοχής Μαθητευόμενων) όπου θα υπογράψουν Συμφωνητικό Μαθητείας και θα δηλωθεί η έναρξη Μαθητείας στο Πληροφοριακό Σύστημα. Η έναρξη της Μαθητείας πραγματοποιείται την πρώτη ημέρα παρουσίας κάθε μαθητευομένου στην Επιχείρηση (Φορέας Υποδοχής Μαθητευομένων). Εκτιμώμενος Χρόνος Έναρξης Μαθητειών: Γ ια πλη ροφο ρί ες σχ ετι κά με τη ν πα ρού σα Πρόσκ ληση παρακα λο ύν τα ι ο ι Επιχ ει ρήσ εις να ε πικο ιν ωνούν σ το τηλέφωνο : α πό 09: 30 π.μ. έω ς 16:00 μ.μ. ή να α ποσ τέλλο υν e -m ail σ το h e lpdes thit e ia 4u.go v. gr Οι χρόνοι που καθορίζονται ανωτέρω είναι εκτιμώμενοι και δε δεσμεύουν την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων ΕΥΕ ΕΔ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο Γενικός Γραμματέας Αθανάσιος Κυριαζής 6/7

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) : Ο Η Όνομα: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. / ΜΟΝΑΔΑ Β3 Επώνυμο: Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: Ημερομηνία γέννησης (2) : Τόπος Γέννησης: Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ.: Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ.: ΤΚ: Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): (Εmail): Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 1. Είμαι ο νόμιμος εκπρόσωπος της Επιχείρησης (Επωνυμία Επιχείρησης) με ΑΦΜ (Επιχείρησης) και ΔΟΥ σύμφωνα με το υπ αρ. (αρ. καταστατικού ή ΦΕΚ για την περίπτωση μη ατομικής Επιχείρησης). 2. Αποδέχομαι τους όρους του Προγράμματος Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας σύμφωνα με την υπ αρ. πρωτ. 6564/ /Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. Κ.Υ.Α. (ΑΔΑ: Β41Ω9-ΤΟΖ) (ΦΕΚ 1844/Β / ). 3. Αποδέχομαι τους όρους της υπ αρ. πρωτ. 3068/ Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. Υ.ΠΑΙ.Θ. Πρόσκλησης για συμμετοχή στο «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας». 4. Όλα τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο Πληροφοριακό Σύστημα (www.mathiteia4u.gov.gr) είναι αληθή. 5. Είμαι ενήμερος σχετικά με το είδος των δεδομένων που δηλώθηκαν στο Πληροφοριακό Σύστημα (www.mathiteia4u.gov.gr), το είδος και το σκοπό της επεξεργασίας τους, καθώς και τους αποδέκτες αυτών (άρθρο 11 του Ν. 2472/97), όπως καθορίζονται στην υπ αρ. πρωτ. 6564/ /Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. Κ.Υ.Α. (ΑΔΑ: Β41Ω9-ΤΟΖ) (ΦΕΚ 1844/Β / ). 6. Αποδέχομαι την ανάρτηση αφίσας δημοσιότητας σε εμφανές σημείο στο χώρο πραγματοποίησης της Μαθητείας. 7. Ο συνολικός αριθμός των απασχολουμένων στην Επιχείρηση είναι:. (αριθμητικώς και ολογράφως). Ημερομηνία:../../2014 Ο Η Δηλ. (Υπογραφή) (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως. (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ www.mathiteia4u.gov.gr 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26933 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1844 13 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσε ων των κατηγοριών στις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Τo ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.),

Τo ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.), ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ Ιστοσελίδα : www.iep.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 17/ 04/ 2012 Ασφάλισης Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/ 4 /28201

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 17/ 04/ 2012 Ασφάλισης Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/ 4 /28201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 17/ 04/ 2012 Ασφάλισης Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/ 4 /28201 O.A.E.E. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ :

Διαβάστε περισσότερα

[1] Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α -----

[1] Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ (κωδικός ΟΠΣ 491402) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΧ-ΙΓΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΧ-ΙΓΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ (κωδικός ΟΠΣ 491402) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο υποψηφίου: (φωτογραφία) Άνεργος. 1. Κατηγορία ωφελούμενου. Ασφαλισμένος ΟΓΑ

Ονοματεπώνυμο υποψηφίου: (φωτογραφία) Άνεργος. 1. Κατηγορία ωφελούμενου. Ασφαλισμένος ΟΓΑ (φωτογραφία) «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ» Έργο ΤΟΠΣΑ: «Eχετλαίος» Συντονισμός Διαχείριση: ΠΡΟΟΨΙΣ Α.Ε. Τρεμπεσίνας 32, 12136 Περιστέρι Τηλ. 210 5244760,Fax:210

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : α) β) γ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ

Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : α) β) γ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ Αρ. Πρωτοκόλλου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ημερομηνία : ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δερβενακίων & Αλέξη Αλέξη (κτίριο Διοικητηρίου) 83100 Σάμος Τηλ. 2273080404 faχ:2273089247 mail:keksamou@yahoo.gr

Δερβενακίων & Αλέξη Αλέξη (κτίριο Διοικητηρίου) 83100 Σάμος Τηλ. 2273080404 faχ:2273089247 mail:keksamou@yahoo.gr ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ A.E. Κ.Α.Ε.Κ. N. ΣΑΜΟΥ Α.Ε. Δερβενακίων & Αλέξη Αλέξη (κτίριο Διοικητηρίου) 83100 Σάμος Τηλ. 2273080404 faχ:2273089247 mail:keksamou@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: 3203/ 05-03-2013

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: 3203/ 05-03-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ- ΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ «ΣΎΓΧΡΟΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΑΝΆΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ν. ΚΥΚΛΆΔΩΝ ΜΕ ΧΡΉΣΗ WEB 2.0 / SOCIAL MEDIA / MOBILE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ Για να έχετε πιθανότητες να εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο έχετε επιλέξει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. οικονοµική κρίση. 11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται πρόσθετη δηµόσια δαπάνη.

ΑΠΟΦΑΣΗ. οικονοµική κρίση. 11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται πρόσθετη δηµόσια δαπάνη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ Α Γ Ταχ. /νση: Κοραή 4 Ταχ. Κώδικας: 105 64, Αθήνα Πληροφορίες: Ασηµίνα Μισούλη Email: eyseyt@mintour.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (Να συμπληρωθεί από Παιδίατρο)

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (Να συμπληρωθεί από Παιδίατρο) ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (Να συμπληρωθεί από Παιδίατρο) Ονοματεπώνυμο : --------------------------------------------------------------------------------------- Ημερομηνία γέννησης :---------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-2045/05-06-2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-2045/05-06-2014 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Ενίσχυση της επιστημονικής και επιχειρησιακής ικανότητας και της τεκμηρίωσης της ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ. /Φ1 / 6/ 77267 Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη, στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Άρτα, 26/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 1167

Άρτα, 26/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 1167 Ταχ. Δ/νση : Πρώην Δημαρχείο Φιλοθέης Ταχ. Κωδ. : 47 042 Φιλοθέη Άρτας Τηλ. : 26810 71919 Fax. : 26810 23593 Πληροφορίες: Ευστράτιος Φλούδας Άρτα, 26/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 1167 ΘΕΜΑ: "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ 10ΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ 10ΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ 10ΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1. Οι υποψήφιοι της Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ημέρες υποβολής αιτήσεων από 05/10 έως 15/10 (εργάσιμες ημέρες) Τηλ. Επικοινωνίας: 2109626605, 6909419032

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ημέρες υποβολής αιτήσεων από 05/10 έως 15/10 (εργάσιμες ημέρες) Τηλ. Επικοινωνίας: 2109626605, 6909419032 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Koinofeli_ergasia@patt.gov.gr - www.patt.gov.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σε συνέχεια της συνεργασίας της Περιφέρειας Αττικής (Συμπράττων Φορέας) με την «Ηράκλεια Ένωση» (Δικαιούχος Φορέας) στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β 1. Οι υποψήφιοι Κατηγορίας Β των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αριθ. ανακοίνωσης Τ O Π Σ Α... /... /... [συμπληρώνεται από τον υποψήφιο] Αριθ. πρωτ/λου αίτησης... [συμπληρώνεται από το δικαιούχο φορέα] ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (*) Υποψήφιου Ωφελούμενου στο πλαίσιο Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Καβέτσου 36, Κτίριο ΙΙΙ, 81100 Μυτιλήνη. Τηλ. 22510 40330/1, Fax 22510 40332,e-mail: kekanal@otenet.gr Μυτιλήνη 30/12/2013

Διαβάστε περισσότερα