Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ"

Transcript

1 ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 9 (2006), Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Περίληψη Στο άρθρο αυτό έγινε μια προσπάθεια να παρουσιαστεί η Ναυτιλιακή Π ολιτική της Ελλάδος και εξετάστηκαν θέ ματα όπως η επενδυτική πολιτική των εφοπλιστών, η αδράνειά τους να κτίσουν πλοία μεταφοράς φυσικού αερίου, που είναι φανερή η επικράτησή τους στο μέλλον, η διεθνής κατάσταση των δύο κυρίων κλάδων της Ναυτιλίας, η Ευρωπαϊκή ναυτιλιακή πολιτική που μας αφορά, και η ελληνική ναυτιλιακή πολιτική ειδικότερα μετά την ανάληψη της Κυβέρνησης από την Νέα Δημοκρατία. Π ρόσθετα, αναλύθηκαν σε έκταση και βάθος τα θέματα της ελληνικής σημαίας. Καβηyητής Α. Μ. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ Ρ Διcυβυντ~ς Πραyρ6μματας Μcταιπυχιακών Σπουδών στην Ναυnλfα, Πανcπιστημlαu Πcιραιώς Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών 1 ιιριίlην ΓΓ ΥΕΝ. Α. Μ. GOULIELMOS Abstract Ιη this article an effort has been made to present the Hellenic Shipping Policy and such issues h aνe been studied like the inνes tm e nt policy of Greek Ship-owners, their reluctance to build ships transporting natural gas for which is obνio u s their demand ίη future, the international situation of the two main branches of shipping, European shipping policy as far as we are concerned, and Greek Shipping policy especially as a new Goνernment of New Democracy party has taken oνer. Mo reoνe r, the subj ects of the Greek flag h aνe been analyzed ίη depth and ίη detail. JEL Classification: L92. L98. Ke words: investment policy, shipping 29

2 Α.Μ. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 9 (2006), Εισαγωγή Τίθεται το ερώτημα: Η παραδοσιακή και συντηρητική νοοτροπία των Ελλήνων Εφοπλιστών μήπως τελικά βλάψει την υπόθεση της Ναυτιλίας των Ελλήνων? Διότι η Ναυτιλία «έχασε» 125 πλοία σε ένα χρόνο, 3355 πλοία τον Μάιο του 2003( 1 ) έναντι 3480 τον Μάρτιο του 2002? Αυτό ίσως δεν είναι το πλέον ανησυχητικό αφού 172 εκατ. τόνοι dw και 104 εκατ. GT είναι ακόμη ελληνόκτητοι. Διπλάσιοι σχεδόν από το 1988 (2) (85 εκ. & 47 εκ. αντίστοιχα). Το ανησυχητικό για μας είναι ότι οι επενδύσεις μας δεν συμβαδίζουν με τις προ βλέψεις! Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας< 3 J αναφέρει ότι η ανάπτυξη της Ζήτηση ς Ενέργειας στα 30 τελευταία χρόνια ήταν για το πετρέλαιο 1.3% το χρόνο για το Φυσικό Αέριο το υπερδιπλάσιο (3% το χρόνο). Η μεγάλη Ζήτηση ενέργειας αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέχρι το Οι Έλληνες εφοπλιστές -αντίθετα με το ό,τι εμείς θα θέλαμε- μείωσαν < 4 ) τις μονάδε ς Φυσικού (Υγροποιημένου) Αερίου κατά 8 (110,051 τνβ) το 2003 και αύξησαν υπερβολικά τα δεξαμενόπλοια κατά 65 μονάδες (12 εκατ. τνβ)!, και ενώ το μερίδιο των Ελλήνων στα Δεξαμενόπλοια του κόσμου είναι περίπου 26% (σε αριθμό), με 23% στα χύμα, 17% στα μικτά, 8% στα χημικά και προϊόντα και μόνο 4% στο αέριο και στα φορτηγά (επιβατηγά 9%, Ε/Κ 5% )! Ας θέσου μ ε ένα βασικό ερώτημα. Η Βασιλεία του Πετρελαίου Κινδυνεύει? Η βασιλεία του πετρελαίου ακόμη δεν κινδυνεύει, κατά την γνώ μη μα ς. Οι Χώρες και οι περιοχές που έχουν ευλογη θεί με αποθέματα πετρελαίου όπως η Ρωσία και ορισμένες μη OPEC χώρες ( ) βάσισαν -και θα βασίσουντην οικονομική τους ανάπτυξη στην πετρελαιοπαραγωγή και πετρελαιοεξαγωγή. Οι «Οικονομίες σε Μετάβαση ( 5 )» (15 εκατ. βαρέλια την ημέρα το 2030 κίνηση, με το 60% από την Ρωσία! ) ευτυχώς έφεραν την νέα ζήτηση στον χώρο της Ευρώπης και έχουμε τώρα μέσα στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης -ένα υποανάπτυκτο Κόσμο δίπλα μας με απεριόριστες ανάγκες! Ένα Ρουά Μάτ ( 6 ) της Ευρώπης στην Αμερική και την Ασία με εξαίρεση την Κίνα- με την τελευταία σαν Οικονομική και μελλοντική -κατά τις προβλέψεις μας- Πυρηνική Δύναμη (10 εκατ. β/ημ. θα έχει ανάγκη η Κίνα (Ί) μέχρι το 2030). Το μερίδιο της Μέσης Ανατολής στο πετρέλαιο από χρόνια τώρα συρρικνώνεται... Η στρατηγική των ΗΠΑ στην διαφύλαξη του ίδιου πετρελαίου σε ορισμένα επίπεδα (όμως τον Φεβρουάριο του 2003 μειώθηκε το απόθεμα αυτό κατά (1) Greek Shipping co-operation Co rnmiιιe e, annual daιa. (2) Ibid. (3) Σεπτέμβριος 2002: Ανασκόπηση. ( 4) Greek Shipping co-operation Committee. (5) JAMRI, (6) Οι ΗΠΑ προσπαθούν να ανταγωνιστούν την ΕΕ μεσω τη ς ισοτιμία ς $ / Ευρώ σήμερα (7) Ibid..

3 Α. Μ. GOULIELMOS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 9 (2006), εκ. β /ημ.) ενόψει ενός τρίτου παγκοσμίου πολέμου, θα ευνοήσει την ηγεμονία του πετρελαίου κυρίως με μεταφορές από την Θάλασσα. Βέβαια, κανείς πρέ πει να σημειώσει ότι και η Ν Κορέα & η Ταϊβάν γύρισαν< 8 J στην παραγωγή ηλεκτρισμού μέσω κάρ βουνου αντί πετρελαίου (74 εκατ. τόνους το 2005). Να παρατηρηθεί ότι η Ιαπωνία (51 πυρηνικά Εργοστάσια) αν και σεισμογενής χώρα -όπως η Ελλάδα-καλύπτει το 35%< 9 > των αναγκών σε καύσιμα για ηλεκτρισμό από Πυρηνική ενέργεια (μετά τις ΗΠΑ και την Γαλλία). Το Φυσικό α έρ ιο και εδώ στην Ελλάδα θα επικρατήσει νομίζουμε στο μέλλον μετά την λεγόμενη απελευθέρωση της ενέργειας. Οι Έλληνες απέχουν από τις αγορές και παραγγελίες των πλοίων του Φυσικού Αερίου κακώς (βέβαια 165 εκατ. $ το καθένα δεν είναι λίγα αν και χαμηλότερα από το 280 $ εκατ. που στοίχιζαν το 1992). 330 δις. κυβικά μέτρα θα χρειαστούν στο κόσμο μέχρι το 2020 ( 10 )! Τα 123 πλοία με εκατ. κ.μ. φυσικά δεν επαρκούν. Πρωταγωνίστριες Ινδία, Κίνα (Β. Κορ έα & Ταϊβάν). Ο "ευρωπαϊκός χώρος" διέθετε τον Απρίλιο του πλοία 101 εκατ. GT όσα μόνη της η Ελλάδα0 1 J. Η ναυτιλία μικρών αποστάσεων καλύπτει το 42% των τονομιλίων στο ενδοευρωπαικό εμπόριο. Ο όγκος του εξωτερικού εμπορίου της ΕΕ κατά 90% έρχεται από την θάλασσα (και 80% παγκόσμια). Οι Ναύλοι των Δεξαμενόπλοιων Η σημαντική άύξηση των ναύλων των δεξαμενόπλοιων που παρατηρήθηκε τα τελευταία 2-3 χρόνια μπορεί να αποδοθεί < 1 2 > : (1) Στην εποχιακή αύξηση της ζήτησης λόγω του Χειμώνα, (2) στις εσπευσμένες ναυλώσεις στις παραμονές της επίθεσης στο Ι ράκ, (3) στις υπερβολικά υψηλές τιμ ές των ναυτιλιακών καυσίμων 0 3 >, ( 4) στην υψηλή ζήτηση των ΗΠΑ λόγω διακοπής εισαγωγής αργού πετρελαίου από την Βενεζουέλα, (5) στις υψηλές εισαγωγές από Κίνα, και σχετικά υψηλές από Ιαπωνία, (6) την απότομη στροφή ζήτησης προς τα διπλοπύθμενα δεξαμενόπλοια και επίσπευση της διάλυσης των νομικά απαξιωμένων VLCC's. Πρόσθετα, παρατηρήθηκε και αύξηση της παραγωγής πετρελαί ου από Χώρες του OPEC. Ειδικά η Κίνα -παραδοσιακή πετρελαιοπαραγωγός χώρα χωρίς την στρατηγική των ΗΠΑ- «άδειασε» τις πετρελαιοπηγές Daqing & Shengli και από το 1993 < 14 > εισάγει (τρίτη στην παγκόσμια κατανάλωση) και διατηρεί αποθέματα για μόνο 40 ημέρες! Η Ιαπωνία έκλεισε προσωρινά τα πυρηνικά εργοστάσια της Tokyo Electric Power και αναγκάστηκε σε εισαγω γές πετρελαίου, από Ινδονησία κυρίω ς( 1 5J. (8) JAMRI, (9) Ibid. (10) JAMRI, (11) Ibid. (12) Ibid. (13) $το βαρέλι όταν και το 33 $το βαρέλι εθεωρείτο πολύ υψηλό. (14) JAMRI (15) Προτιμάται το πετρέλαιο λ. χ. από Ινδονησία και Αγκόλα λόγω τη ς χαμηλή ς περιεκτικότητας σε θείο. 31

4 Α. Μ. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 9 (2006), Οι Ναύλοι της Ελεύθερης Φορτηγού Ναυτιλίας Ο ι αιτίες σημαντικής βελτίωσης των ναύλων των πλοίων tramps με $ και ακό μη και μέχρι $ $ την ημέρα, μπορούν να αναζητηθούν με ρικά και πάλι στην Κίνα! Η Κίνα (για capesize πλοία) σε μια άνευ προηγουμένου ανάπτυξη -κατασκευή εθνικών οδών, μετρό, κτιρίων, γεφυρών και οικο γενειακών η λεκτρικών συσκευών, ΙΤ μον άδων και αυτοκινήτων (πάνω από 3,3 εκατ. αυτοκίνητα το χρόνο)- αύξη σε τη ν ζήτη ση χάλυβος και σιδήρου (και σι δηρομεταλλεύματος). Τα Μπάλκ Κάρριερς δεν φαίνεται να είναι στην προτίμη ση των εφοπλιστών γ ια παράδοση το 2003 και ειδικά το μέγεθος Π άναμαξ. Οι Έλλην ες < 1 6 ) όντως μείωσαν την κατηγορία αυτή κατά 44 πλοία το 2003 και 48 το 2002, αλλά αύξη σαν την χωρητικότητα αυτών με 3,4 εκατ. τνβ (2003 & 1.4 εκατ. τνβ το 2002). Αυτό σημαίν ε ι πως οι εφοπλιστές μας φτιάχνουν μεγαλύτερα μπάλκ (και ore) κάρριερς. Αυτό φαίνεται και από το μέσο μέγεθος ανά τό νο νβ του υπάρχοντος στόλου και των παραγγελιών (57788 τνβ έναντι ) των ελλήνων εφοπλιστών το 2003 ( 1 7J. Μ είωση παρατηρήθη κε και στα παραλη φθέντα μπάλκ κάρριερς. Β ελτιώθη καν και οι ναύλοι των σιτηρών. Β ελτίωση παρατη ρήθηκε < 18 J και στο κάρβουν ο για παραγωγή ατμού σε 100 εκατ. τόνους από το 1998 κυρίως στην Ασία, Ι απωνία & Ν. Κορέα (80%). Η Ευρωπαϊκή Ναυτιλιακή Πολιτική Και το Ελληνικό Ναυτιλιακό Δ ρ ά μα ξε κίνησε από τις Β ρυξέλες τον Ι ούλη του 1997 < 19 >. Είχε τον τίτλο: «Κρατική βοήθεια στην Εμπορική Ναυτ ι λία!». Μέτρα για να μειωθεί το οικονομικό βάρος πάνω στους πλοιοκτήτες. Χρόνια οι Έλληνες χρησιμοποιούσαν το tonnage tax (από το 1975 τουλάχιστο) και χρόνια προσπαθούσαν να πείσουν τους Ευρωπαίους για το ίδιο. Το υιοθέτησαν τελικά: η Ολλανδία 1996, η Γερμανία 1999, το ΗΒ ( 2 Ο) 2000, η Ισπανία 2002, η Νορβηγία, και η Δανία Με τον τρόπο αυτό καταφέραμε να μειώσουμε το κόστος λειτουργίας των ανταγωνιστών μας! Φυσικά το 1986 τα παράλλη λα νη ολόγια άνοιξαν τ ις πύλες στην αντικατάσταση των Ευρωπαϊκών σημαιών από τα πλοία, κάτι που οι Ελληνες είχαν κάνει το 1955 < 21 >. Τι απέμεινε στη ν δύστυχη ναυτ ιλιακή Ελλάδα? «Κρατική βοήθεια στην Ελληνική Εμπορική Ναυτ ιλία»! - Β Π ακέτο Μ έτρων. Αλλά όσοι ζητάνε (από τους κ. κ. ΥΕΝ : Παπουτσή, τον Γ. Ανωμερίτη και τον Π ασχαλίδη ) ξέχασαν πως η Ελλάδα εί ναι μια φτωχή σχετικά χώρα σε σχέση με την πρώτη παγκόσμια ναυτιλία. Π ά ντοτε το Κράτος πρόσφευγε στην Εμπορική Ν αυτιλία -ειδικά μετά τους πολέ μους και τις κρίσε ις- κα ι το αντίστροφο δεν είναι το ίδιο συχνό! Μια ακόμη 32 (16) Greek Shipping co-operation Committee. (17) Ibid. (18) JAMRI, ( 19) Ευτυχώς που δεν ήταν Αύγου στ ος που η Ελλάδα ολόκ ληρη λείπε ι. (20) Schedule 22, Finance Act, (21) «Πλοία συμβ ε β λημ ένα μ ε το ΝΑΤ υπό ξέν ες σημαίες».

5 Α. Μ. GOULIELMOS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 9 (2006), φορά το αθάνατο Ελληνικό πνεύμα έ δωσε τα φώτα του στους Ευρωπαίουςσημαίε ς (παράλληλα νηολόγια) ευκαιρίας, tonnage tax. Ελάτε να μας ανταγωνιστείτε, τους καλούμε! Και ήρθαν! Και τώρα θα θέλουν και τους Ναυτικούς μας (όπως η Γερμανία). Υπάρχει δυνατότητα για μέτρα? Ναι, όταν υπάρχει φαντασία και γνώση και αυτά τα κατέχουν οι Σύμβουλοι των κ. κ. ΥΕΝ. Η προσπάθεια δεν μπορεί να επικεντρωθεί μόνο στην μείωση των 72,000 Ελλήνων ναυτικών από τα ελληνόκτητα πλοία. Να μια δική μας πρόταση: Κάθε 2 πλοία < 22 J, που θα έχουν περισσότερους έ λλην ες από ένα μόνο του, και τότε εγκρίνεται η μείωση σύνθεσης εφόσον το επιτρέπει και η τεχνολογία! Απλά μέτρα. Σύ μφωνα με τον Α. Αϊνστάιν η λογική ε ίναι κατώτερη της φαντασίας! Ή τρέχουσα πολιτική της ΕΕ είναι η αποφυγή του flagging οut/φυγή των πλοίων από την σημαία ακόμη και με αυτή την στρ έ βλωση του ναυτιλιακού Ανταγωνισμού. Το «Τρίγωνο του Εμπορίου» -όπως το ονομάσαμε- είναι η πεμπτουσία της Εμπορικής Ναυτιλίας (Τρίγωνο Εμπορίου: Ευρώπη-Ασία - ΗΠΑ) και αυτό καλά κρατεί. Η παγκοσμιοποίηση όπως εκφράζεται μέσα από ρυθμούς ανάπτυξη ς -ρεκόρ (Κ ίνα: 7.9% 2000, 7.3% 2001, 7% στόχο ς, 7η χώρα στον Κόσμο < 23 J, 1.06 τρις.$)- ο 21 ος αιώνα ς θα είναι ο αιώνας της Ασίας! Η Ελληνική Κρατική Πολιτική Ενίσχυσης της Ναυτιλίας Το 2001 ε ίναι το έτος της "Μεγάλης Προστασίας" της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας: Κ. Σημίτης - Χ. Παπουτσής στο Λονδίνο στην ΕΕΝΣ! Η ελληνική Κυβέρνηση έ δειξε «μια θετική και εποικοδομητική προσέγγιση». Η «ελληνική σημαία δεν πρέπει να υστερεί σε ανταγωνισμό από τις ευρωπαϊκές σημαίες». Ο Χρήστος Παπουτσή ς υποσχ έ θηκε «ότι τα μέτρα που είναι αναγκαία θα ληφθούν για την ανταγωνιστική ελληνική σημαία στην Ευ ρώπη». Λογαριασμός χωρίς τον Ξενοδόχο ( = Χριστοδουλάκη ς, Υπουργός Εθνική ς Οικονομ ίας). Ξεκινήσαμε από τα εφικτά : Ναυτική εκπαίδευση. Μείωση τη ς Στρατιωτικής Θητείας στους Δόκιμους / 12 μήνε ς. Γιατί δεν το έκαναν 6 το πολύ μήνε ς? Βελτίωση στην Φορολογία των Ναυτικών και των Πλοίων! Σωστό αφού τα ε ι σοδήματα κτώνται εκτός Ελλάδος - παρόλο που το πλοίο είναι ελληνικό έδαφος αν έχει ελληνική σημαία. Γιατί δεν είναι αυτά τα εισοδήματα αφορολόγητα? Δεν πρ έ πει να είναι η φορολογία ανταποδοτική? Τι παίρνει από το Κράτο ς ο Ναυτικός που εί{ιαι πάνω στο Πλοίο για να πληρών ε ι φόρου ς? Ας καταργηθούν <24) οι φόροι τελείως λοιπόν, αν θέλουμε να γ ίνει το ναυτικό επάγ- (22) Β λέπε αναλυτικότερα την πρόταση στην παράγραφο πιο κάτω. (23) ΗΠΑ 9.6 τρ ις. $, Ι απωνία 4.52, Γερ μαν ία 2.06, Γαλλία 1.44, ΗΒ 1.41 και Ιταλία 100 δις.$ το (24) Μ είωση απ6 9% σε 6% για τ ους αξ ιωματ ικ ούς και απ6 6% σε 3% για τ ο κατώτερο π λή ρω μ α. Ι σχύε ι απ6 01/01/

6 Α. Μ. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟ Σ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 9 (2006), γελμα ελκυστικό. Και ας πάρει το Κράτος την πλήρη ευθύνη των εισφορών στο ΝΑΤ για τους Ναυτικούς! Ούτως ή άλλως το Κράτος πληρώνει 161 δις δρχ. (εκτίμηση 2002)! Ο αείμνηστος Κ. Καραμανλής όταν θεσμοθέτησε την εισφορά (στην μεταπολίτευση) την έφερε και την πέρασε σαν ανταποδοτική! Και καμία ανταπόδοση δεν δόθηκε στην Εμπορική ναυτιλία! Και γιατί όλα αυτά? Διότι -κατά τον κ. ΥΕΝ Χ. Παπουτσή- η ελληνική εμπορική ναυτιλία έχει ηγετικό ρόλο στην εθνική οικονομία και προσδίδει τεράστιο γόητρο και ασκεί(?) ή συνεισφέρει σημαντικά στην διαμόρφωση της ναυτιλιακής πολιτικής της ΕΕ < 25 ). Τελικά μειώθηκε και η φορολογία των Πλοίων με το συντελεστή από 1.6% σε 0.53%. Αυτό θεωρήθηκε μείωση από 71 % μέχρι 72.5%, και συνολικά 10 δις. δρχ. το χρόνο στον προϋπολογισμό. Τα ίδια προβλήματα άλυτα και στο τέλος του Ας δώσει επιτέλους η Ελλάδα Δωρεάν Ν αυ τ ική Παιδεία και αυτό θα αποτελέσει κατά την γνώμη μας μια βοήθεια. Οι προ -πτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ας είναι και για την ναυτιλία δωρεάν όπως είναι σε όλη την Ελλάδα! Αντ ' αυτού ο εφοπλισμός «αιτεί» την επιδότηση του δεύτερου εκπαιδευτικού ταξιδίου των σπουδαστών των ΑΕΝ - και το Β πακέτο των μέτρων! Ο κ. ΥΕΝ Χ. Παπουτσής τοποθέτησε την υπόσχεση, ο επόμενος κ. ΥΕΝ Πασχαλίδης καλείται να την υλοποιήσει! Τρία χρόνια περάσανε... Η νέα Ναυτική εκπαιδευτική πολιτική έμεινε στα χαρτιά ενώ είναι πολύ εύκολο να λυθεί από ειδικευμένους όμως επιστήμονες. Ετοιμάζεται το MASTER PLAN του για την Ελληνική Ναυτιλιακή Πολιτική και την σύσταση του Εθνικού Ναυτιλιακού Συμβουλίου Πολιτικής - ευ χόμαστε: ας μην συγκροτηθεί όμως από άναυτους και από εχθρούς των Πλοιάρχων... Περιμένουμε όλοι εμείς που αγαπάμε την Ναυτιλία μας να δούμε. Οι Επενδύσεις των Ελλήνων - Γνώρισμα Ευρωστίας? Όλοι οι οικονομολόγοι σε ένα πράγμα συμφωνούν! Επενδύσεις! Όποια χώρα κάνει επενδύσεις θα έχει και την μελλοντική πρωτοπορία. Χορός δισεκατομμυρίων δολαρίων από τους Έλληνες εφοπλιστές το Ένα δις 100 εκατ. $ παραγγελίες τοποθέτησαν οι πρωτοπόρες ναυτιλιακές εταιρείες όπως δείχνει ο πιο κάτω πίνακας τον Ιούλιο του Αλλά και στην αγορά μεταχειρισμένων τα πράγματα δεν πήγανε πίσω: Ιαν. - Ι ούνιος 2002 αγορά 143 πλοίων τ. αξίας 1,327 δις$. Ιαν. - Ιούνιος 2003 αγορά 191πλοίων τ αξίας 2,145 δις$. 34 (25) Μάλλον όνειρο θερινή ς νυκτός ήταν αυτό, αλλά θα έπρ επε να ήταν αλήθ ε ια.

7 Α.Μ. GOULIELMOS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 9 (2006), Πίνακας 1: Παραγγελίες Ελλήνων Α' εξάμηνο 2003 Εφοπλιστής Πλοία Μέγεθος Τύπος ΠΙΙQαλαβή τ6νοι Τσάκος ΠΙ ΤΕΝ ,000 Suezmax 2005/6 Hyundai Lotus ,800 Χημικά Δ/Ξ Samho εκατ. $ Κυριακού Μ. 2 46,000 Προϊόντων 2005 Mipo 54 εκ.$ Μαρτίνος Κ ,000 Vice (resa\e) 2005 Hyundai (Thenamaris) 65 εκατ. $ ΜαρτίνοςΑ ,000 Αφραμαξ 2003 Namura (Minerνa) 40 εκατ. $ Αγγελικούσης 1 145,000 κμ LNG 2005 Daewoo (Κristen) 152 εκατ. $ Προκοπίου 3 153,000 Suezmax Uniνersa\ (Dynacom) εκατ. $ Ρέστη (Ομιλος) ,000 BC 2005 Kouan PRC, 148 εκατ. $ Κωνσταvτακόπουλος Β teu Ε/Κμετ Hyundai (Costamare) 425 εκατ. $ Σύνολο 1,081 δις χωρίς την 1. lli:mt Μπάνο ς Γ. Επομένως οι Έλληνες επενδύουν 5-6 δις. $ το χρόνο το 2003 κατά εκτίμηση, σε μεταχειρισμένα τα περισσότερα αλλά και καινουργή. Φυσικά αυτά τα ποσά επηρεάζονται από τον ναυτιλιακό κύκλο. Και το 2004 οι παραγγελίες μπορεί να είναι μεγαλύτερες λόγω της σημερ ινής εξαιρετικής ναυλαγοράς. Αλλά ας δούμε τις παραγγελίες των Ελλήνων συνολικά τον Μάιο φέτος: 35

8 Α. Μ. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 9 (2006), Π ίνακας 2: Παραγγελίες Πλοίων Ελλήνων 2003 ( Sος ) σε αριθμό, ΜΤ & ΤΝΒ σε % επί του υπάρχοντος στόλου Ξη ρά 1.98% (αριθμός) 7.16% (μτ) Χη μικά & Προϊόντα Συνδυασμένων φορτίων Υγροποιη μένου Αερίου Δεξαμενόπλοια Σιδηρομετάλλευμα & Χύμα 6.87 Λοιπά Επιβατικά Καθαρόαιμα Ε/Κ ,11% (τνβ) 8.49!!n1lli ΕΕΝΣ, Τα ποσοστά είναι οι παραγγελίες πάνω στο στόλο που υπάρχει. Όπως δείχνει ο πιο πάνω πίνακας οι Έλληνες παρήγγειλαν 203 πλοία 11 περίπου εκατ. ΜΤ ή 19 περίπου εκατομ. τνβ στην περίοδο Αλλά τα Χημικά και τα Προϊόντα Πετρελαίου δείχνουν μια έ μφαση σχετικά με αυτό που υπάρχει. «Τονισμένα» είναι και τα πλοία υγροποιημένου αερίου και τα Ε/Κ καθώς και τα Δεξαμενόπλοια. Ας δούμε την ιστορία των ναυτιλιακών επενδύσεων και μεταβολών: 36

9 Α. Μ. GOULIELMOS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 9 (2006),

10 Α. Μ. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟ Σ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 9 (2006), Όπως φαίνεται και στο πιο πάνω διάγραμμα < 26 ), 4 μόνο χρονιές η Ελληνόκτητη Ναυτιλία είχε μια μη συνηθισμένη ανάπτυξη : το , 93-94, και Το (και ήταν αρνητική η ανάπτυξη) ήταν κάτω από το σύνηθες (τυπικό μέσο όρο). Προβλέπουμε όμως σημαντική ανάπτυξη στην περίοδο ! Τα 44 σημεία της Κυβέρνησης σε ότι αφορά την Κυβερνητική ναυτιλιακή πολιτική παραμένουν άγνωστα και ίσως να είναι μια αμελητέα τροφή στον Κύκλωπα Πολύφημο...! Η Σύγχρονη Ναυτιλιακή Πολιτική της Ελλάδος Οι Έλληνες, αλλά και ειδικότερα οι Κυβερνήσεις, είχαν σαν στόχο Ναυτιλιακής Πολιτικής το γόητρο του μεγάλου στόλου -ακαταλαβίστικα κιόλας διότι με το εθνικό γόητρο δεν κερδίζεις και πολλά πράγματα σε όρους $- ένα μεγάλο ποσοστό, και γιατί όχι και το 100%, των ελληνόκτητων Πλοίων να είναι κάτω από την Κυανόλευκη. Ήταν αυτό πατριωτικό; Ήταν συναισθηματικό ; Ήταν πολιτικό; Ήταν επιχειρηματικό; Κανείς δεν ξέρει και κανείς δεν το πέτυχε! Η χουντική περίοδος μόνο πλησίασε και το νομικό πλαίσιο του 1953 < 27 ) έδειξε τι ήθελε η σημαία την εποχή εκείνη (η αποτελεσματικότητα του νόμου φάνηκε όμως μετά από 4 χρό νια). Η Κυβέρνηση όμως του ήταν αυτή που πέτυχε το καλύτερο αποτέλεσμα 77% + στην ελληνική σημαία (μετράμε μόνο από το 1949 και μετά). Το 1957 μόλις 15% ήταν στην κυανόλευκη με τάση ανόδου -λόγω του νόμου 2687 του που απετέλεσε το εξυπνότερο και πλέον ευέλικτο πλαίσιο ναυτιλιακής πολιτικής που επινόησε ποτέ άνθρωπος < 28 ). Βέβαια έχει ένα βασικό σφάλ μα το οποίο οδηγεί στην απομάκρυνση αντί στην προσέλκυση των Πλοίων από την ελληνική σημαία... Θα θελήσει η νέα Κυβέρνηση της ΝΔ να το διορθώσει ; Το 1962 αρχίζει η απομάκρυνση των ελληνόλευκων πλοίων μέχρι το 1966 (το ποσοστό πέφτει από 55% σε 35%). Η Χούντα καταφέρνει να φέρει πίσω τα πλοία! Από 35% το ποσοστό ανεβαίνει πάνω από το 50% (52%) μέχρι το Η μεταπολίτευση όμως ήταν αυτή που έβαλε τα γυαλιά στους πριν και στους μετά. Η σημαία κέρδιζε συνεχώς πλοία στην περίοδο με κύριο αντίπαλο την Λιβερία που αρχικά είχε το 19%. Ο αείμνηστος Κ. Καραμανλής δήλωνε: «Επιζητώ τον επαναπατρισμό (των πλοίων) και δεν ενδιαφέρομαι για το στενό συμφέρον του Δ ημοσίου. Δεν αποβλέπω στα μεγαλύτερα έσοδα του προϋπολογισμού. Θέλω την μικρή Πατρίδα μας να κρατήσει το προβάδισμα στα έργα της Θαλάσσης μεταξύ των μεγάλων Χωρών. Λόγοι Εθνικής προβολής, λόγοι ακόμ η πολιτικοί, υπαγορεύουν τη δ ι εθνή αναγνώριση της Ελλάδος σαν μια κατιε εξοχήν ναυτική δύναμη» (Ναυτικά Χρονικά, 1976). Ο αείμνηστος Κ. Καραμανλής ρύθμισε τα φορολογικά. Εκεί ο Κ. Καρα μανλής είπε για την εισφορά πως είναι να πη γαίνει στην ναυτιλιακή υποδομή (αλλά ποτέ δεν πήγε, νόμοι 27 & 29 του 1975). Ένα λάθος του Κ. Καραμανλή (26) Greek shipping cooperation committee, διάφορα χρόνια. (27) Ν 2687/ (28) Προσοχή μην το καταλάβει η ΕΕ και μας αντιγράψει!

11 Α. Μ. ~OULIELMOS - REVιEw OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 9 (2006) το 1975 διόρθωσε ο Α. Παυλίδης το 1990, μει!ωνοvτας την φορολογία των μεγάλων πλοίων, αλλά διέπραξε και αυτός το λάθος να μην εναρμονίσει την φορολογία στα ενδιάμεσα κλιμάκια! Η φορολογία δεν ήταν πάνω από 10 εκατ. δολάρια το χρόνο πριν μερικά χρόνια, δηλαδή ασήμαντο ποσό (λ. χ. για τα 1000 περίπου πλοία είναι$ 10, το χρόνο). Αυτό το ποσό είναι το μισό από αυτό που ανέμενε ο Κ. Καραμανλής το Ο κυριότερος συντελεστής της ανταγωνιστικότητας δόθηκε επί Υπουργίας κ. ΥΕΝ Γ. Κατσιφάρα, και θα έμενε στην ιστορία το μπόνους αυτό προς την ναυτιλία του Γ. Κατσιφάρα από περίπου 500 εκατ. δολάρια το χρόνο με τις διμερε ίς συμβάσεις το 1981/2. Ένα τόσο οφθαλμοφανές μέτρο, είναι αδιανόητο πως δεν το είχαν σκεφθεί οι προηγούμενοι Υπουργοί ΥΕΝ (Φικιώρης κλπ). Βέβαια αυτό το τόσο σωστό μέτρο επισκιάσθηκε από την περίφημη ανακύκλωση των πληρωμάτων. Στα πληρώματα ο κ. ΥΕΝ Αλεξανδρής έβαλε αρχή στην μείωση των συνθέσεων. Σοσιαλιστικά αυτό δεν έστεκε και ονομάστηκαν αυτές «Πειραματικές συνθέσεις». Αργότερα ο κ. ΥΕΝ Γ. Κατσιφάρας θέσπισε και αυτός το 40% να είναι ξένοι (από 30% και 35% παλαιότερα). Επειδή και αυτό δεν έστεκε σοσιαλιστικά έγινε για δύο μόνο χρόνια ( ). Αργότερα πέρασε στις εγκριτικές πράξεις και έγινε «συνταγματικός» νόμος. Οι μετέπειτα Υπουργοί δεν τόλμησαν να μειώσουν τις συνθέσεις αλλά στρογγυλοποίησαν τα ποσοστά σε ανθρώπινες μοναδες! (κ. ΥΕΝ Σ. Σουμάκης). Φαίνεται πως η ευρηματικότητα των Ελλήνων στέρεψε και η Χώρα δεν έχει άλλο τι να δώσει σε μια γιγαντιαία παγκόσμια Ναυτιλία. Ο Πρόεδρος της ΕΕΕ δήλωσε (04/02/04) ότι οι έλληνες πραγματοποίησαν «μια συνολική επένδυση που υπερβαίνει το ύψος 2 ετησίων κρατικών προϋπολογισμών» (22 εκατ. τνβ και 238 πλοία)!!! Φανταστείτε να έχετε τρία μαζί Κράτη και από τα 3, τα 2 να είναι η Ναυτιλία! Ο Δαβίδ (Κράτος) εδώ ατενίζει το Γολιάθ (ελληνόκτητη Ναυτιλία) -όχι για να τον εξουδετερώσει- αλλά για να επωφεληθεί, χωρίς όμως να ξέρει με τι τρόπο. Μετά το 1980 καμία Κυβέρνηση δεν έφερε τα πλοία πίσω και η σημαία έχανε συνεχώς μέχρι το μικρή ανάκαμψη στην περίοδο και μετά πτώση στα προ του 1960 περίοδο. Σήμερα η σημαία έχει μόλις το 34% (GT). Το πιο κάτω διάγραμμα αποτυπώνει την ιστ9ρία. Διάγραμμα 2 Πορε(α Ελληνικού Νηολογlου b ~ 80 2s 60 ~.. ~s 40 ~~ ο ΕΤΗ ι-- Σι:ιρά1 1 IInm Ναυτικά Χρονικά, διάφορα ετήσια τεύχη. 39

12 Α. Μ. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 9 (2006), Τίθεται λοιπόν το ερώτημα: Τι σκοπεύει να κάνει η Κυβ έρνηση της '711ς Μαρτίου 2004 για να φέρει τα πλοία πίσω; Το 66% έχει 51 σημαίες σήμερα από σύνολο 3370 μεγάλων σχετικά πλοίων, 180 εκατ. τνβ και 109 εκατ. μικτή χωρητικότητα< 29 >. Επενδύσεις ρεκόρ σήμερα με 14 εκατ. gt! Ας μας «δώσει» τα πλοία μας... πίσω η Μάλτα (31 εκ. τνβ), η Κύπρο ς 23 εκατ.), ο Παναμά ς (23 εκατ. τνβ.), η Λιβερία (12 εκ. τνβ), οι Μπαχάμες (9 εκ. τνβ), τα νησιά Μάρσαλ (7.4 εκατ.) και Άγιος Βικέντιο ς κλπ (3 εκ.) και... θα είμαστε εντάξει. Αλλά ας δούμε και τι θέλουν οι εφοπλιστές. Τι Θέλουν οι Εφοπλιστές?. α Σ ν Διεθν, Ναυτιλιακ ' Πολιτικ Ό Πρώτα να οριοθετήσουμε την Ναυτιλιακή Δράση. Δρα στο παγκόσμιο χώρο, στον οποίο υπάρχει μια εξαιρετική ευαισθησία για το περιβάλλον από μια κατά κύριο λόγο άναυτη Ευρώπη, και Αμερική, προσανατολισμένες στην ναυπηγική και κύρια τεχνολογική κατανάλωση. Ο μεγάλος πελάτης πρέπει να κτίζει πλοία, να αποσύρει/ scrap πλοία, να αγοράζει εξοπλισμό και να έχει νεαρό στόλο και να μην ρυπαίνει. Ο 20ής οικονομικός ορίζοντας των πλοίων που υποστηρίζουν οι οικονομολόγοι, είναι πια περιβαλλοντικός ορίζοντας, και σήμερα κατεβαίνει κάτω από την 15ετία (Μάρπολ). Το πλοίο πρέπει να βγαίνει στα χρόνια το πολύ. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα! Ας ξεχάσουμ ε την 20-ετία και βάλε. (1) Η Ελλάδα, αν και είχε την Προεδρία το 2003, δεν κατάφερε να αποτρέψει την επώδυνη επίσπευση τη ς απόσυρσης των Δ/Ξ μονού τοιχώματος, από ην ΕΕ, με τα οποία μεταφέρονται με αυτά -και άλλα- σχεδόν 2 δις. τόνοι πετρελαίου το χρόνο σε όλο το κόσμο. Αρα τι και αν έχουμε το μισό στόλο τη ς ΕΕ; Στις πολιτικές αποφάσεις είμαστε ανίσχυροι. Το πρώτο συμπέρασμα λοιπόν είναι η απόκτηση πολιτικής δύναμης -και όχι ναυτιλιακής δύναμης- στην ΕΕ πρώτιστα και στον κόσμο < 30 > στην συνέχεια. Βέβαια το δεύτερο προνοητικό μέτρο είναι η αποφυγή παροχής αφορμών στην ΕΕ και στις ΗΠΑ μέσα από ατυχήματα μεγάλης επίπτωσης στην κοινή γνώμη της ΕΕ (Αγγλία, Γαλλ ία, Γ ερμaνία, Β έλγιο, Βαλτική, Ι σπανία) και των ΗΠΑ. Το τρίτο προνοητικό μέτρο είναι η άμεση θέσπιση 2 μονίμων θέσεων ειδικών στην διαχείριση κρίσεων και ΜΜΕ, ένα στην ΕΕΕ και ένα στο Κομίτυ. Αυτοί θα είναι και οι «υπουργοί τύπου» των Εφοπλιστών μ έσα και έξω από την Χώρα. Η δημόσια εικόνα της Ναυτιλίας -που θα έπρεπε να απασχο - (29) Greek Shipping Co-operation Committee. 40 (30) Ειπύχημα υπήρξε η εκλογή στην Θέση του ΓΓ του ΙΜΟ του εξαίρετου Έλληνα Μητρόπουλου Ε., αλλά στις διευθύνσεις Μ εταφορών και Π ερ ιβ άλλοντος της ΕΕ υστερούμε από χρόνια με το να μη μετέχουν έλλην ες. Ενώ στην Ελλάδα τηλεοπτικοί σταθμοί και εφημερίδες «ανήκουν» σε εφοπλιστές, στο εξωτερικό αντίθετα είμαστε σχεδόν ανύπαρκτοι (αυτό δεν δ ι έφευ γε από τους παλαιότερους εφοπλιστές τύπου Α. Ωνάση - Σ. Νιάρχου - Α. Χανδρή κ.λπ. που έκαναν παγκόσμιες δημόσιες σχέσεις).

13 Α. Μ. GOULIELMOS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 9 (2006), λεί και την Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ένωση Εφοπλιστών- πρέπει να μελετηθεί και ν' αποκατασταθεί στις σωστές της βάσεις. Τέταρτο προνοητικό μέτρο είναι η προβολή της ποιοτικής και οικολογικής ναυτιλίας που έχουμε -όση έχουμε - και των μέτρων αποφυγής ατυχήματος και ρύπανσης που υιοθετήσαμε. Π έμπτο προνοητικό μέτρο είναι ο άμεσος αλλά ερευνηθείς λόγος ή λόγοι για κάθε ναυτιλιακό ατύχημα με αποφυγή βαρειών χαρακτηρισμών για την ναυτιλία εφόσον εμπλέκονται έλληνες εφοπλιστές. Τι θα κάνει άραγε η Κυβέρνηση τη ς 7η ς Μαρτίου 2004 για την πρόωρη απόσυρση? (2) Και δεν έφθανε το Περιβάλλον, προστέθηκαν στα προβλήματα και η «Ασύμμετρη Απειλή» της τρομοκρατίας. Πρωτοστάτες οι ΗΠΑ και η ΕΕ. Αφετηρία η llη Σεπτεμβρίου πριν 3 χρόνια, συνέχεια η Ι σπανία το Μια σειρά πρόσφατα ατυχήματα πλοίων αφόπλισαν τον εφοπλισμό για εξηγήσεις... Erika, Leνoli Sun (double hull/ διπλοπυθμενο), Prestige 2002 (ατύχημα στην Ισπανία). Η υπεροχή μας γίνεται απειλή: 1 στα 5 πλοία ανήκει σε έλληνες. Είναι τα ατυχήματα τυχαία? Π ρόσφατο άρθρο < 3 1 ) του γράφοντος λέει ΟΧΙ. Φταίνε οι περιοχές αυτών των Χωρών που μα ς κατηγορούν... Η Μάλτα και η Κύπρος είναι ήδη στην ΕΕ, ώστε και η φωνή της Ελλάδος να γίνει πιο δυνατή. Όνειρα θερινής νυκτός! Η ΕΕ είναι σαν να κτυπάς την πόρτα ενός κουφού. Το μέλλον πρέπει να το πάρουμε στα χέρια μας, και μπορούμε. Ας είναι ευλογημένες οι Ινδ ίες και η Κίνα που δημιούργησαν μια αναπάντεχα καλή ναυλαγορά (το παλιό σλόγκαν ισχύει: Η Θάλασσα αρρωσταίνει αλλά ποτέ δεν πεθαίνει). Π ρέπει η Ελλάδα να ζητήσει από τα διεθνή φόρα μια «cooling off περίοδο» μετά από κάθε ατύχημα και να μην λαμβάνονται μέτρα χωρίς την πλήρη διαλεύκανση των αιτίων του ατυχήματος (βλέπε πιο κάτω Permanent means of access) εν θερμώ. (3) Η ΕΕΕ ( 3 2) κατη γορεί το Κράτος: «Μόνοι, χωρίς την απαιτούμενη συμπα ράσταση της Π ολιτείας που αδυνατεί ν ' αντιληφθεί πως η ναυτιλία είναι, πριν απ' όλα, εργαλείο οικονομικής ευημερίας και εθνικής ισχύος με ουσιαστικά ανύπαρκτο κόστος για τον Έλληνα φορολογούμενο». Τέτοιες δηλώσεις προφανώς δεν οικοδομούν πνεύμα συν.εργασίας. Χώρια που δεν είναι ολότελα αλήθεια. Ήδη προ πολλού γράφτηκε: «Δικαιούται άλλωστε η ναυτιλ ία - η οποία υπήρξε ανέκαθεν δια την πατρίδα μας φορέας πλούτου και εθνικής δυνάμεως- κάθε από μ έρους του Κράτους προστασίας και υποστηρίξεως» (Π.Ε. Τσαλδάρη ς, Προέδρος της Κυβέρνησης, Ναυτικά Χρονικά, 1933). (4) Το θέμα των επιπέδων ασφαλείας νέων και παλαιών Μπάλκ Κάρριερς απαιτεί την συνδρομή του Κράτους για αποφυγή και εδώ του διπλού πλευ - (31) "Should Marine Insurance Companies take seriously Chaos Theory?», Disaster Pr eνe nti on and Management : Απ International Journal, Vol. 11, Νο 4, (32) Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. 41

14 Α. Μ. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 9 (2006), ρικού κελύφους (skin), ύστερα από μελέτη που υπεβλήθη από τους εφοπλιστές, εφόσον φαίνεται ότι δεν προσθέτει ασφάλεια. (5) Πάλι η ασφάλεια. Ο διεθνής κώδικας ασφάλειας πλοίων και λιμένων (ΔΚΑΠ & Λ) επί τάπητος. Γέννημα-θρέμμα της llης Σεπτεμβρίου και αυτός. Εφαρμόστηκε από 01/07/04. Και τι να πει η Ελλάδα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες? Θα θυσιάσει την Ναυτιλία στον βωμό της Νίκης δυστυχώς. Ο ι Εφοπλιστές αντέδρασαν με την κλασική πολιτική τους που είναι «να απεχθάνονται τις περιφερειακές λύσεις». Αυτό σημαίνει είμαστε καλύτε ροι, μην προσπαθείτε να μας μειώσετε την ανταγωνιστικότητα με τέτοια μέσα. Ο, τι όλοι και εμείς. Πράγμα που είναι τίμιο ασφαλώς, αλλά όπλο στα χέρια των «εχθρών» μας. Αναδείχθηκε έτσι το θέ μα της διαφάνειας των ναυτιλιακών εργασιών... μέσα από τον ISPS (33), (6) Τα πλοία λέει ο ΙΜΟ πρέπει να έχουν μόνιμα μέσα πρόσβασης και ελέγχου από το Ι ανουάριο του Ισχύει για τα νέα Δ/Ξ 500 GT και πάνω και για νέα Μπαλκ Κάριερς άνω των GT. Η Κυβέρνηση δεν ακολούθησε την εφοπλιστική γραμμή. Ο Κανονισμός αρχικά υιοθετήθηκε και στην συνέχεια γίνονται προσπάθειες τροποποίησή ς του στον ΙΜΟ. (7) Μέχρι πρότινος λέγαμε ότι η ναυτιλία είναι μια κορεσμένη με διατάξεις και κανονισμούς βιομηχανία! Έφθασε η ώρα όμως να δεχθούμε ότι η ναυτιλία κινείται πλέον σε εχθρικό περιβάλλον... Η κότα που γεννάει τα χρυσά αυγά ίσως και σιγά-σιγά... ν' αποβιώσει. Το εχθρικό περιβάλλον των άναυτων διοικητικών και μανδαρίνων ανά των κόσμο συνίσταται: Από τον OPA(3 4 J 1990, τον Καν της ΕΕ (10 ς, 2003), τους τροποποιημένους κανονισμούς της Μαρπόλ (10 ς 2002), την απεριόριστη ευθύνη για τυχόν ρύπανση και τον ISPS (2004). Το πλέγμα ολοκληρώθηκε. Εδώ μπορεί να αναφερθεί και «η 17 Νοέμβρη των Θαλασσών» : Ι σπανία και Πακιστάν συλλαμβάνουν ναυτικούς είτε για το πλοίο Πρεστίτζ είτε για το πλοίο Tasman Spirit. Η οικονομική ομη ρία είναι διεθνές αδίκημα που δεν το προβλέπει όμως ο νόμος. Διεθνής αυτοδικία. Ο πιο κάτω πίνακας συνοψίζει τα υπόλοιπα ανοικτά θέματα για το Κράτος : Πίνακας 3. Λοιπά Ανοικτά ναυτιλιακά θέματα, (8). Κρατικ ές ενισχύσεις. (9). Αναθεώρηση της για την Ναυτιλ ία στην ΕΕ. Συμφων ίας της Βασιλε ίας 11. (10). Τρ ίτο επύτεδο του Διεθνούς Ταμείου (11). Τροποπο ίηση του US Αποζημιώσεων (CLC Fund). Tax reform του (12). Ποινικοπο ίηση τηςναvτιλιακή ς δράσης απ6 την Ευρ. Επιτροπή.!ImΊt Ετήσια Τ. Γ. Σ. της ΕΕΕ, 4/02/04 (Ομιλία Π ρο έ δρου). 42 (33) lnternational Safety and Ports Security. (34) Oil Pollution Act USA, 1990.

15 Α. Μ. GOULIELMOS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 9 (2006), (8 < 35 >) Λυπηρό θέμα. Δείξαμε στην ΕΕ τι κάνουμε εμείς με την φορολογία (και το σύστημα εταιρεία-πλοίο) και κάνανε και αυτοί το ίδιο. Αυτοί ενισχύουν την ναυτιλία τους διότι είναι οι έχοντες και οι κατέχοντες! Εμείς δεν έχουμε τα μέσα και δεν βρήκαμε και τον τρόπο για να βοηθήσουμε την ναυτιλία (πλην στην περιοχή της εκπαίδευσης των ναυτικών). Εδώ χρειάζεται ένας πολυμήχανος Οδυσσέας. (9) Ευάλωτες οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις στην χρηματοδότηση με λίγα πλοία που αποτελούν το 80% των 4000 ελληνικών ναυτιλιακών επιχειρήσεων (Basel 11 agreement). (10) Όλο τραβάει τον ανήφορο αυτό. Θεσπίστηκαν υψηλότερα διαθέσιμα ποσά αποζημιώσεων για θαλάσσια ρύπανση, που έγιναν δεκτά από τους εφοπλιστές. (11) Ο νόμος αυτός ενδέχεται ν ' αφορά και ελληνικά ναυτιλιακά συμφέροντα που δρούν στο εμπόριο με τις ΗΠΑ. (12) Δεν πρέπει να ποινικοποιηθεί η ναυτιλιακή δράση όπως επεχείρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε αυτά τα 12 κύρια σημεία επιθυμούν οι εφοπλιστές αποτελεσματική βοήθεια. Τα σημεία αυτά θα μπορούσαν να παρουσιαστούν και σε ένα κοινό συνέδριο ΥΕΝ-ΕΕΕ-ΝΕΕ και Πανεπιστημίων Πειραιώς και Αιγαίου για την χάραξη ναυτιλιακής στρατηγικής. Η Εθνικ ' Ναυτιλιακ ' Πολιτικ '. Οι εφοπλιστές εδώ κατηγορούν για έλλειψη αποφασιστικών λύσεων, χωρίς την απαιτούμενη τόλμη και ευρύτητα, για μια μεγαλύτερη σύνδεση ελληνικής οικονομίας και ναυτιλίας (το 1981 «σλόγκαν» ). Ανταγωνιστικότητα : Εννοια που κούρασε και αυτούς που τα λένε και αυτούς που τα ακούνε. Το πρώτο πακέτο έμεινε στην διευθέτηση της φορολογίας πλοίων και ναυτικών (2002) όπως είπαμε. Υπάρχει ακόμη χώρος για πλήρη κατάργηση της φορολογίας των ναυτικών νομίζουμε εφόσον το εισόδημα κτάται στην αλλοδαπή και υπη ρετούν σε πλοία με ελληνική σημαία. (1) Ο εφοπλισμός θέλει κάτι περισσότερο: «Ευέλικτες συνθήκες στελέχωσης των πλοίων». Εμείς έχουμε υποστηρίξει: για κάθε νέο πλοίο που έρχεται στο νηολόγιο μετά την θέσπιση σχετικού νόμου να υπάρχει η δυνατότητα μείωσης των συνθέσεων ανά δύο πλοία κ. ο. κ. ώστε να μην διαταραχθεί η Ζήτηση ελλήνων ναυτικών στο δίδυμο, τρίδυμο κ.λπ. Π.χ. το πλοίο Α είναι στην ελληνική σημαία με 12 έλληνες ναυτικούς σύμφωνα με την σύνθεση που υπάρχει. Η ίδια εταιρεία αποφασίζει να νηολογήσει ένα δεύτερο πλοίο Β στην ελληνική σημαία μετά την δημοσίευση σχετικού νόμου. Σύμφωνα μ ε την σύνθεση το Β πλοίο οφείλει να έχει και αυτό έστω 10 έλληνες. (35) Η αρίθμηση αυτή αντιστοιχεί στα θ έ ματα του πίνακα 3. 43

16 Α. Μ. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙ Κ ΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩ Ν - Τεύχος 9 (2006), Τότε ορίζεται ότι και τα 2 μαζί πλοία μπορούν να έχουν όχι 22 έλληνες αλλά 13 έλληνες ήτοι μείωση 40%. Η κίνηση αυτή θα αύξανε την ζήτηση εργασίας και η ΠΝΟ δεν θα μπορούσε να την αρνηθεί. Θα μπορούσαν να επωφεληθούν και οι μικρές επιχειρήσεις των 2 πλοίων. Το εθνικό νηολόγιο θα αύξανε με 1000 περίπου πλοία σε πρώτη φάση. Το μέτρο αυτό θα μπορούσε να επεκταθεί και σε τριπλέτες ή τετράδες και ούτω καθεξής. Τότε τα πλοία Α + Β + Γ θα είχαν 13 έλληνες ήτοι 4 έλληνες ανά πλοίο. Στην τετράδα αυτό θα μείωνε τους έλληνες σε 3 ανά πλοίο. (2) Η ΕΕΕ κατηγορεί και το θεσμό του Εθνικού Συμβουλίου Ναυτιλιακής Πολιτικής (ΕΣΝΠ), διότι σχεδιάζει επι χάρτου, και ότι ίσως δεν είναι εθνικό (?), ειναι σε διασταυρούμενα άνισα και άσχετα συμφέροντα, στερούμενα κοινών τόπων... κ.λπ. Εμείς μπορούμε να προσθέσουμε κάποιο σχόλιο όταν μας δοθούν ή δημοσιευτούν οι αποφάσεις του οργάνου αυτού. Πάντως όντως ο χρόνος είναι ο κρισιμότερος παράγων στην Ναυτιλιακή πολιτική και για τα αφορώντα την εθνική ναυτιλιακή πολιτική χρειάζεται ένα ευέλικτο και ολιγομελές διαρκές όργανο που θα το ονόμαζα «Γνωμοδοτική Επιτροπή Αναθεώρησης Εγκριτικών Πράξεων» (ΓΕΑΕΠ). Μπορεί να συντίθεται από τον ΓΓ ΥΕΝ, ΠΝΟ, ΕΕΕ και ΝΕΕ (ένα κοινό εκπρόσωπο), Νομικό Σύμβουλο και Πανεπιστήμιο. Το όργανο αυτό δεν θέλει Βουλή και μπορεί να λαμβάνει στιγμιαίες και χρονικά έγκαιρες αποφάσεις, που θα πρέπει να εγκρίνονται από τον Υπουργό (ούς). Επειδή είναι μονομερείς αποφάσεις θα υιοθετούνται -αν θέλουν- από τους εφοπλιστές, με αίτησή τους, στην Εγκριτική Πράξη. Ετσι μπορεί να καταργηθεί το «αναποτελεσματικό» ΕΣΝΠ. (3) ΟΙ ΝΕΟΙ θέλουν την ναυτιλία! Η Ναυτιλία θέλει τους νέους? 3032 νέοι ήσαν υποψήφιοι το 2003! Το σύστημα πήρε μόνο Είναι γνωστή η ανάγκη για 2000 αξιωματικούς κατ' ετος. Η ναυτική εκπαίδευση < 36 ) παρουσιάζει κυκλικότητα. Το έτος ρεκόρ ήταν το με 3126 υποψηφίους. Μετά ήρθε η κάμψη για δέκα περίπου χρόνια, ανάκαμψη μέχρι το και μετά πάλι κάμψη μέχρι το Να μειωθεί στους 3-6 μήνες η θητεία για τους υποψήφιους ναυτικούς εφόσον δέχονται να «υπηρετήσουν» στη ναυτιλία τουλάχιστο μήνες. Η διαρροή των ναυτικών από τις Σχολές πρέπει να υπολογιστεί στα πιο πάνω νούμερα ώστε η ναυτιλία να παίρνει όσους χρειάζεται. Το πλοίο να μη πληρώνει στο ΚΝΕ ί 3 7 ) και η φοίτηση να είναι παντού εξωτερική με θέσπιση 100 υποτροφιών σε άπορους φοιτητές. Οι προτάσεις μας για την Ναυτική εκπαίδευση είναι γνωστές ή έχουν δημοσιευτεί (βλέπε τελευταία παρά γραφο). Το κύρος του Ναυτικού επαγγέλματος πρέπει να αποκατασταθεί και τα όποια προβλήματα να επιλυθούν. Τις εισφορές των ναυτικών στο ΝΑΤ ας τις αναλάβει 100% όπως είπαμε το Κράτος. Την «διαρροή φοιτη- (36) Βλ έ π ε Α. Μ. Γουλι έλμο ς & Ματ ίνα Γουλιέλμου, 2003, «Η προσ έ λκυση ν έων α ξ ιωματικ ώ ν στην Ναυτιλία : Μια εμπ ε ιρική έ ρ ε υνα», Τιμητικ ός τόμο ς γ ια Α. Λάζαρη, Παν. Π ε ιραιώ ς. 44 (37) Κεφάλαιο Ναυτική ς Εκπαίδ ευση ς.

17 Α. Μ. GOULIELMOS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 9 (2006), τών» να την πληρώνει το Υπουργείο Παιδείας και αντίστροφα. Ευτυχώς εισακούστηκε παλαιότερη πρότασή μας για υποδοχή σπουδαστών από τα ελληνόκτητα. Ας πληρώνει το Κράτος και τα 2 ταξίδια των σπουδαστών και ας είναι συντάξιμα στο ΝΑΤ αυτά και τα δύο. ( 4) Ας θεσπιστεί και η αρχή «όταν μια φορά στο ΝΑΤ πάντα στο ΝΑΤ» με διαφορετικό συντελεστή. Το 80% του μισθού σαν σύνταξη ας γίνει σταδιακά πραγματικότητα. Το κύρος του επαγγέλματος εξαρτάται από την καλή και βέβαιη σύνταξη... Είναι φανερό ότι η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού σε γνώσεις και δεξιότητες μπορεί να προσφέρει ποιοτικότερες υπηρεσίες προς όφελος του Πλοίου και να διατηρήσει την ναυτιλιακή τεχνογνωσία στην χώρα μας. Κατ' επέκταση αύξηση της ελληνικής γυναικείας απασχόλησης σε θέσεις αξιωματικών κ.λπ. (αν οι άνδρες δεν θέλουν να πάνε), είναι λογικό παρεπόμενο. Το Εθνικό Νηολόγιο Η ΕΕΕ αποδίδει την μη αύξηση των υπό ελληνική σημαία πλοίων στην 20- άμηνη καθυστέρηση του Β πακέτου μέτρων. Οσοι πιστεύουν πως η Ελλάδα είναι ΕΕ αυταπατώνται. Μέτρα ελληνικά μπορεί να υιοθετήσει η ΕΕ. Μέτρα ευρωπαϊκά δεν μπορεί να υιοθετήσει η μικρή Ελλάς, πλην ό,τι συστήσαμε πιο πάνω. Η Ναυτιλία συνεισφέρει 8-9 δις. το χρόνο στο ισοζύγιο πληρωμών της Χώρας και παρέχει θέσεις ναυτικών ελλήνων< 38 ) ( αλλοδαπών) και υπαλλήλων. Συντηρεί άμεσα 336,000 άτομα, έναντι 1,500,000 του τουρισμού. Αλλά η ναυτιλία είvαι εντάσεως κεφαλαίου, ενώ ο Τουρισμός είναι και εντάσεως εργασίας. Η σημασία των συναλλαγματικών εισροών από την Ναυτιλία ήταν στο παρελθόν πολύ πιο σημαντική. Πολλά δις. δίνει η ΕΕ χωρίς επιστροφή. Σήμερα επικρατεί το ευρώ και είναι κάποια περίοδο ισχυρότερο του δολαρίου. Πράγμα που ζημιώνει την ναυτιλία, όπως και παλαιότερα η πολιτική της σκληρής δραχμής. Οι ΗΠΑ μας έχουν βάλλει στην γωνία με μείωση εξαγωγών στον υπόλοιπο κόσμο. Η ναυτιλία θα φανεί πάλι χρήσιμη μετά το 2006 και στα χρόνια της «κατοχής» όταν αυτά έλθουν στα τέλη των ΚΠΣ. Η Ελλάδα δεν έχει τώρα πια εξαγωγές με - την βοήθεια της συναλλαγματικής ισοτιμίας - τέλος η τεχνητή ανταγωνιστικότητα. (38) Σύμφωνα μ ε την μελέτη του Πανεπιστημίου Π ειρα ιά οι έλληνε ς ναυτικοί ήταν 60,000 το Το 72% ήταν αξιωματικοί έλλην ες και το 28% ξένοι. Στα κατώτερα πληρώ ματα το 78% είναι ξένοι. Επεκράτησε σχεδόν απόλυτα το δόγμα Ανδρεάδη : «" Ελληνες αξιωματικοί και ξένο ι κατώτερο πλήρωμα». Κάθε χρόνο οι έλληνε ς μειώνονται. Β έβαια, αν θ έ λαμε να νομιμοποιήσουμε την πραγματική κατάσταση θα μπορούσα με να καθορίζαμε μ ε νόμο ότι το 59% μπορεί να είναι ξένοι και το 41 % έλληνε ς σε όλα τα πλοία ελληνικών συμφερόντων ασχέτως σημαί ας. γνώμη μας- καλύπτουν το 43% των δαπανών των εταιρειών σύμφωνα με την μελέτη, Οι αμοιβές ( + εισφορές στο ΝΑ Τ) των ναυτικών -που είναι υπερεκτιμημένες κατά την J 2% είναι το κόστος διοίκησης, το 8% για επισκευές, το 7,2% για καύσιμα εν Ελλάδι και 5.1 χρηματοοικονομικά έξοδα. Σύν ολο 75%. Το υπόλο ιπο δεν εξηγείται. (Πιθανά αφορά φορολογία, εισφορές στο ΝΑΤ και προμήθ ε ιε ς εφοδίων κ.λπ.). 45

18 Α. Μ. ΓΟΥΛΙΕΛ Μ ΟΣ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟ Μ ΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 9 (2006), Η ΕΕΕ ονειρεύεται το Σίτυ του Λονδίνου όπου 50 δις. $ εισρέουν εκεί, σχεδόν 6 φορές περισσότερα από εμάς. Δεν έχουμε προφανώς την ίδια υπο δομή με το Σίτυ σε ασφαλιστικές, χρηματοδοτικές, ναυλομεσιτικές, διακανονιστές αβαριών, αντασφαλιστικές, εκτιμήσεις πλοίων, αγοραπωλησίες πλοίων, διαιτησία, ναυτιλιακά δικαστηρία (προτάθηκαν επι των ημερών μου σαν ΓΓ ΥΕΝ το 1994) κ. λπ. Ούτε ένα Ρ & 1 Club ί 3 9 ) δεν μπορέσαμε να φτιάξουμε. Η ποιοτική και πλήρης υποδομή φέρνει το συνάλλαγμα. Ούτε τα κέρδη των ναυτιλιακών εταιρειών υπολογιζόμενα σε 30 δις. $ κατά μέσο όρο το χρόνο δεν μπορέσαμε να φέρουμε στην Ελλάδα με την μορφή καταθέσεων. Ούτε «διαιτησία» / arbitration υπάρχει. Μικρή ασφαλιστική επιφάνεια. Οι Ναυπηγήσεις δεν πέτυχαν, που θα έδιναν δις. $το χρόνο. Τις πήρανε οι Κινέζοι και οι Κορεάτες. Η ΕΕΕ ομιλεί και σωστά για την έννοια - ας την ορίσουμε της «Διοίκησης Ολικής Ανταγωνιστικότητας!». Ο πιο κάτω πίνακας θα μας δείξει τι καταφέραμε να αποσπάσουμε από την ελληνόκτητη μας ναυτιλία: ΔΑΠΑΝΕΣΕΛΛΗΝΟΚΤΗΤΗΣ % ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ Προμήθειες για ναυλώσεις 2,0 2. Έξοδα Λιμένων 3,8 3. Έξοδα επιθεωρήσεων & Νηογνωμόνων 0,7 4. Καύσιμα & Λιπαντικά 7,2 5. Ανταλλακτικά 4,3 6. Αμοιβές ελλήνων Ναυτικών 39,2 Εργοδοτικές εισφορές στο ΝΑ Τ 3,5 Τροφοδοσία 1,4 Δαπάνες ταξιδιών 2,5 = ΣΥΝΟΛΟ 46,6( 4 0) 7. Επισκευές 8,0 8. Εφόδια 2,5 9. Ασφάλιστρα 1,3 Ρ & 1 Clubs και λοιπά 1,2 10. Χρηματοοικονομικά έξοδα 5,1 11. Διοικητικά έξοδα 12,0 12. Δικηγορικά κ.λπ. 0,5 13. ΟΤΕ 0,9 14. Φορολογία κ. λπ. (41} 3,9 = 100 = 4,5 δις. ( 4 2) lliι/ίt Μ ε λέτη Παν. Πειραιώ ς (39) Αλλη λοασφα λιστικ ός οργ ανισμός ασφάλ ιση ς πλο ιο κτητών. ( 40) Αποτ ελε ί π ε ρίπου το 37% του συνόλου των δαπανών. Συνήθως υπερε κτιμάται στην δή λω σή του. Υπάρχ ε ι σχ ετ ικ ό άρθρο δικό μου που εξη γεί το φα ιν ό μ ε νο αυτ ό. ( 41) Η φορολογία των πλοίων έδωσε πε ρίπου 20 δ ις. το Σημαντική ήταν η έ μμεση φορολογ ία από 80 δις. δ ρχ.! (ΦΠΑ & ε ιδικο ί φό ροι κατανάλωση ς, ε κτ ός αν ε πιστρ έφονται). 152 δις. δ ρχ. το 2000 κό στισ ε το έ λλ ε ιμμα του ΝΑ Τ. 46 (42) Αν ε ίχαμ ε ναυπηγεία θα ε ισπράτταμε 11 δ ις για επ ε νδύσε ις. Τα κ έρ δη δ ε ν αναφέ ρ ο νται αλλά μπορ εί να υποτεθού ν σ ε 4.5 δις. το χρ όνο.

19 Α.Μ. GOULIELMOS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 9 (2006), Σύμφωνα με την μελέτη, η Ποντοπόρος Ναυτιλία δημιούργησε το 2000 απασχόληση σε 244,000 άτομα ως εξής: 1. Ελληνες ναυτικοί 2. Υπάλληλοι < 43 ) 60, Αλλοδαποί ναυτικοί 50,000 11, Εμμεση απασχόληση 123,000 Π ροστιθέμενη αξία της ποντοπόρου ναυτιλίας για το 2000: 4,96 δις., (ήτοι 4,7% του συνόλου με την μεταποίηση να δίνει 11.6% και ο πρωτογενής τομέας το 7,6% ). Ο ι εισροές (χωρίς να υπολογιστούν καθαρές) συναλλάγμα τος της ποντοπόρου κάλυψαν το 20,10% του εμπορικού ισοζυγίου με την ΕΕ να καλύπτει το 18.1 %. Η πιο πάνω μελέτη θα μπορούσε να ήταν πιο χρήσιμη αν διαχώριζε την ελλην ική σημαία από τις λοιπές ελληνικ ών συμφερόντων. Η πεποίθησή μου είναι και αποδεικνύεται και οικονομετρικά < 44 ) πως στην εισροή συναλλάγματος κύρια και αποφασιστική επίδραση έχει η ελληνική ναυτιλία και πολύ λιγότερη η ελληνικών συμφερόντων με ξένε ς σημαίες. Π ράγματι, η συσχέτιση τόνων κάτω από την ελληνική σημαία με την εισροή συναλλάγματος έδωσε συντελεστή συσχέτισης ίσο με 0.96 ( ). Οι ξένες σημαίες / ελληνόκτητος έδω σε συντελεστή συσχέτισης ίσο με Η οικονομετρία υποστηρίζει την ελληνική σημαία πέραν πάσης αμφιβολίας! Επομένως δεν είναι το γόητρο αλλά η εισροή που πρέπει να ενδιαφέρει. Μ ισά φέρνουν οι ναυτεργ άτε ς, μισά και οι εφοπλιστές στην Χώρα. Τι Κάνει το Κράτος? Ο Νυν Υπουργός ΕΝ Κος Ε. Κεφαλογ ιάννη ς δεν μιλά για αναδόμηση αλλά για ανασυγκρότηση της Εμπορικής Ναυτιλίας. Δηλώνει αντιφατικά (21/03/04): «Για μας η υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής σημαίας, εξασφαλίζόντας τα κεκτημένα της ναυτιλίας, σε συνδυασμό με τον επαναπατρισμό των πλοίων στο εθνικό νηολόγιο και τη δημιουργία όλο και περισσότερων θέσεων εργασίας, αποτελεί πρώτη προτεραιότητα». Είναι βέβαιο πως ανταγωνιστικότητα σημαίνει καλύτερο κόστος από τον αντίπαλο αφού είναι γνωστό ότι η ποιότητα δεν πληρώνεται στην ναυτιλία! Το καλοσυντηρημ έ νο πλοίο αν δεν είναι διπλού τοιχώ ματος δεν έχει μέλλον. Οι Χώρε ς που μας κατηγορούν για ρυπάνσεις και τα σχετικά, αυτές συνευθύνονται για τα ναυτικά ατυχήματα (ολικές απώλειες) που κακώς μέχρι σήμερα εθεωρούντο τυχαία! Ο κ. ΥΕΝ κατηγορεί τους πριν για ατολμία και για εξασθένιση των ναυτιλιακών δεσμών με την εθνική οικονομία. ( 43) Π ροφανώς αναφέρονται μόνο οι «αλλοδαπές» ναυτιλιακ ές εταιρείες που είναι περίπου Οι λοιπ ές ν αυτιλιακές εταιρείες περίπου 2750 απασχολούν υπαλλή λους. Δεν γνωρίζουμε ποιες ετα ιρείες συμπεριλήφθη καν στη μελ έτη - αν ήταν δηλαδή μόνο του Νόμου 89/1967. Πάντως η μελ έτη αυτή έγ ινε με την εποπτεία του νυν ΓΓ ΥΕΝ. (44) AJ. Goulielmos, 1997, "The facιors determining the foreign exchange inπ ow from shipping: companies ίη Greece during the deep and prolonged crisis ", Τιμητικό ς τόμος Μετα ξά, Παν. Π ειραιώς Τμήμα ναυτιλιακών Σπουδών, σελίδα

20 Α.Μ. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 9 (2006), Η Κυβέρνηση φέρεται να μειώνει το κόστος και τα βάρη της ναυτικής εργασίας με ενίσχυση του εισοδήματος των ναυτικών χωρίς επιβάρυνση του πλοίου. Μείωση φορολογίας? Η Κυβέρνηση εγγυάται τις συντάξεις του ΝΑΤ και καλά κάνει αρκεί να γνωρίζει πόσο κάνει αυτό. Αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης και προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα (μα είχαμε και δεν τους πήραμε!). Διάθεση αναγκαίων πόρων και αναβάθμιση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ριζική αναδιάρθρωση της ΝΕ. Προσέλκυση συνειδητο ποιημένων νέων. Καλά όλα αυτά. ΝΕ λο ιπόν σε ά μεση προτ εραιότη τ α. Θα έχουμε 2000 αξιωματικούς αύριο? Εξέλιξη Πειραιά σε διεθνές ναυτιλιακό κέντρο (παλαιό σλόγκαν που ξέφτισε μετά την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών και την απομάκρυνση από τον Πειραιά ναυτιλιακών εταιρειών προς την Βόρεια και Νότια Αθήνα). Συνθήκες εμπιστοσύνης Κράτους και Πολιτείας. Λακωνικές οι τοποθετήσεις του νέου Υπουργού. Χρειάζεται πίστωση χρόνου. Οι θέσεις αυτές είναι του Κόμματος της ΝΔ και ταυτίζονται με εκείνες του Μ. Βαρβιτσιώτη μόνο που τελευταίος χρησιμοποίησε λανθασμένα στατιστικά στοιχεία (22/02/2004 Κ. Καθημερινή). Μήπως όλα αυτά είναι λογαριασμοί χωρίς τον Ξενοδόχο? Ο Ξενοδόχος στην Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία Ο ξενοδόχος στην ελληνική εμπορική ναυτιλία είναι η Χώρα. Μέτρα πήρε και ο κ. ΥΕΝ Αλεξανδρής και όταν πήγε στο Κομίτυ και είπε «γ ια τα πλοία να έλθουν στην ελληνική σημαία», ο αείμνηστος Γ. Χατζηπατέρας -προς τιμήν του- είπε «αυτό δεν γίνεται» (μεσούσης βέβαια της μεγάλης κρίσης). Αλλοι λέγανε «Κάνε εσύ πρώτα τα μέτρα και τα πλοία θα έλθουν». Τα πλοία δεν ήλθαν... Ας αφήσουμε την ναυτιλία να είναι επιχειρηματική και από τα κέρδη της θα δώσει στη Χώρα. Οι εφοπλιστές το απέδειξαν πως είναι φιλέλληνες ανά την ιστορία και τα ξύλινα (τώρα χαλύβδινα) τείχη πολλές φορές έσωσαν την Ελλάδα. Θα τη σώσουν και στο μέλλον? Το κλίμα εμπ ιστοσύνης είναι αναγκαίο. Τα λάθη από άναυτους πολλά (τροπολογία Υπουργού Οικονομικών Μάνου, κρίση Κύπρου 1974, κρίση Ναυπηγείων Ελευσίνος, έφοδοι συναλλάγματος 1981, Περιοχή επισκευαστικής Ζώνης Περάματος) για να αναφερθώ στα σύγχρονα < 45 ) μόνο. Προσοχή στο πλαίσιο του 2687/1953 να μείνει ανέπαφο και να αξιοποιηθεί το εργαλείο της Εγκριτική ς Πράξης με την διόρθωση που υπαινιχθηκαμε πιο πάνω (βλέπε Γουλιέλμος Α., 2001, «Η διοίκηση της διαχείρισης & της παραγωγής στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις», εκδόσεις Α. Σταμούλης, σελίδα ). 48 (45) Βλ έπε και τα παλαιά Ν 1043/1917 & Ν. 2075/1939.

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Ονοματεπώνυμο: Τάσιος Ανδρέας Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος Δεκέμβριος 2014 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της ποντοπόρου ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία: Επιδόσεις και προοπτικές

Η συμβολή της ποντοπόρου ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία: Επιδόσεις και προοπτικές ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η συμβολή της ποντοπόρου ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία: Επιδόσεις και προοπτικές Απρίλιος 2013 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η συμβολή της ποντοπόρου ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία: Επιδόσεις και προοπτικές Απρίλιος 2013 1 I. II. H III.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 19 Ναυτολόγηση

Άρθρο 19 Ναυτολόγηση 40 28/3/2013 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΑΥΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΠΕΝΕΝ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνόκτητη ναυτιλία και ελληνική οικονομία

Ελληνόκτητη ναυτιλία και ελληνική οικονομία ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ελληνόκτητη ναυτιλία και ελληνική οικονομία Άγγελος Τσακανίκας Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ, Επιστημονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2004 (Οριστικά στοιχεία)

ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2004 (Οριστικά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 4 Ιουλίου 26 ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 24 (Οριστικά στοιχεία)

Διαβάστε περισσότερα

The Economist Events The 17th Roundtable with the Government of Greece

The Economist Events The 17th Roundtable with the Government of Greece Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι χαίρετε. Στα επόμενα λεπτά της παρουσίασής μου πρόκειται να εστιάσω κυρίως στο εμπορικό κομμάτι, στην εμπορική διάσταση που έχουν οι εξελίξεις στην περιοχή μας όσον

Διαβάστε περισσότερα

θέσεις εργασίας και μείωση φορολογίας. Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Τρίτη, 20 Μάιος :25

θέσεις εργασίας και μείωση φορολογίας. Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Τρίτη, 20 Μάιος :25 Το αναπτυξιακό πλάνο, που θα οδηγήσει την Ελλάδα στο επίπεδο ευημερίας στο οποίο βρισκόταν στην προ κρίσης εποχή παρουσίασε ο Αντώνης Σαμαράς. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στους τομείς της οικονομίας που

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ SΙIM KALLAS VICE PRESIDENT AND COMMISSIONER FOR TRANSPORT, EUROPEAN COMMISSION THE GREEK EU PRESIDENCY SUMMIT THE SEA OF EUROPE: ROUTING THE MAP FOR ECONOMIC GROWTH ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση του αντίκτυπου της Ναυτιλίας στην Ελληνική οικονομία και κοινωνία

Εκτίμηση του αντίκτυπου της Ναυτιλίας στην Ελληνική οικονομία και κοινωνία Εκτίμηση του αντίκτυπου της Ναυτιλίας στην Ελληνική οικονομία και κοινωνία Μάιος 2013 Η πλήρης μελέτη είναι διαθέσιμη στο http://www.bcg.gr/media - 1 - Εκτίμηση του αντίκτυπου της Ναυτιλίας στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16643 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1379 17 Μαΐου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ματος της εταιρείας LAMAR SHIPPING BROKERS S.A. που εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ....

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 150 East 58 th Str. (17 th Floor), New York, NY 10155 Tel.: 1-212-751-2404, Fax: 1-212-593-2278, E-mail: greektradeoffice@aol.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Διάταξη Έναρξη ισχύος Αφορά Ορίζει Όρια Ασφάλισης Απόφαση ΥΕΝ 3131.1/03/1999

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρία της Εμπορικής Πολιτικής

Η Θεωρία της Εμπορικής Πολιτικής Η Θεωρία της Εμπορικής Πολιτικής Περιεχόμενα Κεφαλαίου Α. Το Περιεχόμενο της Εμπορικής Πολιτικής Οι Δασμοί στις Εισαγωγές Τα μη Δασμολογικά Μέσα Προστασίας Β. Προστατευτισμός ή Ελεύθερο Εμπόριο Τα βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλια στην Οικονοµικη και Κοινωνικη Επιτροπη της ΕΕ, ΓΣΕΕ 16.05.07

Οµιλια στην Οικονοµικη και Κοινωνικη Επιτροπη της ΕΕ, ΓΣΕΕ 16.05.07 Οµιλια στην Οικονοµικη και Κοινωνικη Επιτροπη της ΕΕ, ΓΣΕΕ 16.05.07 Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, Για όσους δεν µε γνωρίζουν επιτρέψτε µου να συστήθω. Ονοµάζοµαι Αλκης Κορρες, ειµαι Προεδρος της Ενωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 23953 18 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2213 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας XL SHIPMANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

Ας εξειδικεύσουμε λοιπόν κάποιες παραμέτρους της μεγάλης αυτής απώλειας από τότε έως σήμερα.

Ας εξειδικεύσουμε λοιπόν κάποιες παραμέτρους της μεγάλης αυτής απώλειας από τότε έως σήμερα. Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας, Πριν αρκετά χρόνια τέθηκε ένα αίτημα για πρόσκληση υπό ξένη σημαία κρουαζιερόπλοιων στον ελλαδικό χώρο στη θέση των υπό ελληνική σημαία κρουαζιερόπλοιων που χάθηκαν. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα, σημειώνουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις επί των σκέψεων για τις τροποποιήσεις του Α.Ν.:

Ειδικότερα, σημειώνουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις επί των σκέψεων για τις τροποποιήσεις του Α.Ν.: Αναπτυξιακός Νόμος (6/2002) Ο ΣΕΤΕ θέλοντας να συμβάλει θετικά στις αλλαγές του Αναπτυξιακού Νόμου υπέβαλε μια σειρά προτάσεων, εκφράζοντας τις θέσεις των επιχειρήσεων από ολόκληρο το τουριστικό φάσμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑ κ. ΜΙΧΑΛΗ ΣΑΚΕΛΛΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΕΕΝ 26.2.2013 Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες, Σας καλωσορίζω στην σημερινή μας εκδήλωση με την ευχή το 2013 να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου. Ηµερίδα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου. Ηµερίδα ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου Ηµερίδα «Η Ναυπηγική Βιοµηχανία στην Ελλάδα - Παρούσα κατάσταση Προοπτικές» Ναυτικός Όµιλος Ελλάδος 30 Μαΐου 2005 ΘΕΜΑ: «Ο Τεχνολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 29-03-2010 ΘΕΜΑ: «Το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου» Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τις δυσανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρημένες Προβλέψεις για τον Εισερχόμενο Τουρισμό στην Ελλάδα το 2010 μετά την Κρίση του Απριλίου και τα Γεγονότα του Μαΐου

Αναθεωρημένες Προβλέψεις για τον Εισερχόμενο Τουρισμό στην Ελλάδα το 2010 μετά την Κρίση του Απριλίου και τα Γεγονότα του Μαΐου Αθήνα, 2 Ιουλίου 2010 Δελτίο Τύπου Παρουσιάστηκε, σήμερα στις 2 Ιουλίου 2010 στο ξενοδοχείο St.George Lycabettus, το τέταρτο τεύχος της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Ανάλυσης των Τουριστικών Τάσεων με τις προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΤΙΩΝ. ημητριακή Α.Ε.

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΤΙΩΝ. ημητριακή Α.Ε. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΣΕ ΝΟΥΜΕΡΑ Η Ελλάδα παραμένει στην κορυφή της παγκόσμιας ναυτιλίας με στόλο χωρητικότητας 334 εκ. DWT και 16% του παγκόσμιου μεριδίου αγοράς. 40 εκατ. DWT χωρητικότητας πλοία Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ALVARO PEREIRA DIRECTOR OF COUNTRY STUDIES, ECONOMICS DEPARTMENT, OECD

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ALVARO PEREIRA DIRECTOR OF COUNTRY STUDIES, ECONOMICS DEPARTMENT, OECD THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ALVARO PEREIRA DIRECTOR OF COUNTRY STUDIES, ECONOMICS DEPARTMENT, OECD TO THE 20 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE EUROPE: SHAKEN AND STIRRED? GREECE: A SKILFUL ACORBAT?

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον

Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον Βασίλης Θ. Ράπανος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αθηνών 28-11-2012 1 Μέτρα ή μεταρρύθμιση Στην περίοδο της μεταπολίτευσης έγινε μια ουσιαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Έρευνες που γίνονται με στοιχεία από δικαστήρια ναυτικών ατυχημάτων, δείχνουν πως το 80% περίπου των ναυτικών ατυχημάτων οφείλεται σε ανθρώπινο

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ PETER SANFEY REGIONAL ECONOMIST FOR SOUTHEASTE EUROPE AND GREECE, EBRD TO THE EVENT «RESURRECTING THE GREEK ECONOMY: GREAT EXPECTATIONS?» ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και κύριοι, θα μιλήσω αγγλικά. Είναι ένας τρόπος για να προσπαθήσω να γεφυρώσω το χάσμα επικοινωνίας που υπάρχει συνήθως όταν χρησιμοποιούμε

Κυρίες και κύριοι, θα μιλήσω αγγλικά. Είναι ένας τρόπος για να προσπαθήσω να γεφυρώσω το χάσμα επικοινωνίας που υπάρχει συνήθως όταν χρησιμοποιούμε Κυρίες και κύριοι, θα μιλήσω αγγλικά. Είναι ένας τρόπος για να προσπαθήσω να γεφυρώσω το χάσμα επικοινωνίας που υπάρχει συνήθως όταν χρησιμοποιούμε διαφορετικές γλώσσες. Η γλώσσα των επιχειρηματιών είναι

Διαβάστε περισσότερα

Το κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σχέση με τον κοινοτικό μέσο όρο. Παραγωγικότητα της εργασίας.

Το κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σχέση με τον κοινοτικό μέσο όρο. Παραγωγικότητα της εργασίας. 1 Κος ΘΕΟΣ: (Μηχανικός. Την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων κατείχε θέση στον κρατικό μηχανισμό, η οποία είχε σχέση με τη χρηματοδότηση των Ολυμπιακών έργων και γενικότερα της αναπτυξιακής πολιτικής της

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013.

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013. Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Παγκόσμιες Ενεργειακές Ανάγκες της Περιόδου 2010-2040 του Ιωάννη Γατσίδα και της Θεοδώρας Νικολετοπούλου in DEEP ANALYSIS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009 ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Έννοια ακτοπλοΐας: ακτοπλοΐα είναι η μετακίνηση επιβατών και φορτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ 2013»

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ 2013» ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ 2013» ΓΙΑ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΣΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ 1 ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ New - Buildings Manager of Evalend Shipping Co. S.A. Η.Ι.Μ.Τ. & MARTECMA Member ΟΙ ΠΡΟΦΑΣΕΙΣ & ΟΙ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΒΛΕΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

The Economist Events The 17th Roundtable with the Government of Greece

The Economist Events The 17th Roundtable with the Government of Greece Χ. ΣΑΧΙΝΗΣ: Ευχαριστώ και ευχαριστώ που με προσκαλέσατε. Συγγνώμη για τα Αγγλικά μου, αλλά έρχομαι από μερικές εβδομάδες που μιλούσα στους ξένους επενδυτές και γι αυτό ίσως έρχονται τα Αγγλικά πιο εύκολα.

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΩΡΓΟΥ ΖΑΝΙΑ PRESIDENT, HELLENIC BANK ASSOCIATION, CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS, NATIONAL BANK OF GREECE CREDIT RISK MANAGEMENT FOR BANKING & BUSINESS FINDING LIQUIDITY

Διαβάστε περισσότερα

Βαρελά Αγγελική Βλαχέα Ράνια

Βαρελά Αγγελική Βλαχέα Ράνια Βαρελά Αγγελική Βλαχέα Ράνια Πλοία υπό την Ελληνική Σημαία Νηολόγηση Α. Κατά το άρθρο 5 ΚΔΝΔ 1 Αναγνωρίζονται ως ελληνικά τα πλοία που ανήκουν σε ποσοστό που υπερβαίνει το 50% σε έλληνες υπηκόους ή σε

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα

Ενημερωτικό Σημείωμα Αθήνα, 1 εκεµβρίου 2011 Ενημερωτικό Σημείωμα Σχέδιο Νόμου για την «Ανάπτυξη θαλάσσιου και αλιευτικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις» Οι βασικοί νόμοι που διέπουν το θαλάσσιο τουρισμό στην Ελλάδα, συγκεντρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ALVARO PEREIRA ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΟΣΑ ΣΤΟ 19 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE EUROPE: THE COMEBACK? GREECE: HOW RESILIENT? ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑΪΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

«Η αγορά Εργασίας σε Κρίση»

«Η αγορά Εργασίας σε Κρίση» «Η αγορά Εργασίας σε Κρίση» Θέμα: «Εξελίξεις και προοπτικές στην Ανταγωνιστικότητα» Παναγιώτης Πετράκης Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ 9 Ιουλίου 2012 1 Περιεχόμενα Διάλεξης 1. Η εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 Η ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Βασικός σκοπός της Ναυτικής Εκπαίδευσης είναι η παροχή γνώσης, της οποίας το επίπεδο να διασφαλίζει ανταγωνιστικά πληρώματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΛΙΑΜΙΚΡΩΝΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝΣΤΗΜΕΣΟΓΕΙΟ: ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Σ.Χ. ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Χ.Ν. ΨΑΡΑΥΤΗΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΜΙΚΡΩΝΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝΣΤΗΜΕΣΟΓΕΙΟ: ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Σ.Χ. ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Χ.Ν. ΨΑΡΑΥΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1ο ΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ (TEL)

ΤΕΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ (TEL) ΤΕΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ (TEL) 1. Κατά τους οικονομολόγους ποιο από τα παρακάτω είναι ένας παραγωγικός συντελεστής; I. Μια κοινή μετοχή μιας εταιρείας υπολογιστών. II. Ένα εταιρικό ομόλογο μιας πετρελαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισµός ΥΦΕΘΑ, κ. Β. Ι. Μιχαλολιάκου, στην Ηµερίδα για τη Ναυπηγική Βιοµηχανία Κυρίες και Κύριοι,

Χαιρετισµός ΥΦΕΘΑ, κ. Β. Ι. Μιχαλολιάκου, στην Ηµερίδα για τη Ναυπηγική Βιοµηχανία Κυρίες και Κύριοι, Χαιρετισµός ΥΦΕΘΑ, κ. Β. Ι. Μιχαλολιάκου, στην Ηµερίδα για τη Ναυπηγική Βιοµηχανία 30-5-05 Κυρίες και Κύριοι, Με µεγάλη µου χαρά βρίσκοµαι σήµερα εδώ µαζί σας για στην έναρξη των εργασιών της τόσο σηµαντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Το όφελος του διεθνούς εμπορίου η πιο αποτελεσματική απασχόληση των παραγωγικών δυνάμεων του κόσμου.

Το όφελος του διεθνούς εμπορίου η πιο αποτελεσματική απασχόληση των παραγωγικών δυνάμεων του κόσμου. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Το όφελος του διεθνούς εμπορίου η πιο αποτελεσματική απασχόληση των

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο

Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο Καριέρα στη Ναυτιλία Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο Επαγγελματικός Σύνδεσμος Εγχώριας Ναυτιλιακής Βιομηχανίας Ιανουάριος 1989: Ίδρυση ΚΝΕ από 17 Μέλη Στόχοι: Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Μαρτίου 2017 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Μαρτίου 2017 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 Μαρτίου 17 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ναυτικά ατυχήµατα Ελληνικών Εµπορικών Πλοίων, 1 ΚΟΧ και άνω: 16 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2012 Θέμα: Ομιλία Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσµατα απογραφής εµπορικών πλοίων και πληρωµάτων της 20 ης Σεπτεµβρίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσµατα απογραφής εµπορικών πλοίων και πληρωµάτων της 20 ης Σεπτεµβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 24 Φεβρουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσµατα απογραφής εµπορικών πλοίων και πληρωµάτων της 20 ης Σεπτεµβρίου 2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2015 Τίτλος : Απουσιάζει ο Τουρισμός από τον προεκλογικό διάλογο Ενόψει της προγραμματισμένης για σήμερα τηλεμαχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η παρούσα έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο μελέτης από την HEMEXPO

Διαβάστε περισσότερα

«Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ»

«Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ» «Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ» ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1 ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ τι πιστεύω για την εξαφάνιση, αλλά δώσε μου λίγο χρόνο. Όχι,

Διαβάστε περισσότερα

Εφιάλτης τα χρέη! Δ. Γκουντόπουλος: Αυξάνονται ραγδαία οι ακάλυπτες επιταγές Φ. Σαχινίδης: Θα πληγούν μικρομεσαίοι αλλά και τράπεζες

Εφιάλτης τα χρέη! Δ. Γκουντόπουλος: Αυξάνονται ραγδαία οι ακάλυπτες επιταγές Φ. Σαχινίδης: Θα πληγούν μικρομεσαίοι αλλά και τράπεζες ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ 3 ΜΗΝΕΣ ΤΟΥ 2009 - ΚΑΙ- ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εφιάλτης τα χρέη! Δ. Γκουντόπουλος: Αυξάνονται ραγδαία οι ακάλυπτες επιταγές Φ. Σαχινίδης: Θα πληγούν μικρομεσαίοι αλλά και τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ: Απρίλιος 2017 (Προσωρινά στοιχεία)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ: Απρίλιος 2017 (Προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 16 ίου 217 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ: ίλιος 217 (Προσωρινά στοιχεία) Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τη Δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 10 Ιουλίου 2001 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ που άπτονται του ΚΑΜΠΟΤΑΖ Πειραιάς 12 Μαΐου 2010

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ που άπτονται του ΚΑΜΠΟΤΑΖ Πειραιάς 12 Μαΐου 2010 ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ που άπτονται του ΚΑΜΠΟΤΑΖ Πειραιάς 12 Μαΐου 2010 Προς την Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κα Λούκα Κατσέλη Κοινοποίηση: Επιτροπή Θαλάσσιου Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες Βασικές αρχές: Αλληλεγγύη Κοινωνική συνοχή Υπεροχή του ατόμου έναντι του κεφαλαίου, Κοινωνική υπευθυνότητα και δημοκρατική λήψη αποφάσεων Στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Απρίλιος 2015 Νο 5 Είναι αλήθεια ότι οι Έλληνες υπερφορολογούνται; της Γεωργίας Καπλάνογλου Επίκου ρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Το ναυτιλιακό θαύμα μιας μικρής χώρας σαν την Ελλάδα, έχει βασιστεί στην οξυδέρκεια και διορατικότητα των Ελλήνων εφοπλιστών, καθώς και στην απαράμιλλη ναυτοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομία. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης.

Ευρωπαϊκή Οικονομία. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης Ευρωπαϊκή Οικονομία Νίκος Κουτσιαράς σε συνεργασία με την Ειρήνη Τσακνάκη Πηγές- Βιβλιογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 6 Ιουνίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, σε συνέχεια της κατάθεσης του σχεδίου του νέου αναπτυξιακού νόμου στη Βουλή, απέστειλε στον υπουργό Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 4.1 ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4.1 ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1/7 Το κύριο οικονομικό πρόβλημα Έχει παγκόσμια ισχύ Από αυτό απορρέουν όλα τα άλλα οικονομικά προβλήματα Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Oι συναλλαγές μιας χώρας με τον υπόλοιπο κόσμο, συμπεριλαμβανομένων τόσο των εμπορικών όσο και των χρηματοοικονομικών ροών, καταγράφονται στο ισοζύγιο διεθνών πληρωμών. Oι συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΜΠΕΛΙΩΤΗ OWNER, ABELIOTIS & ASSOCIATES

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΜΠΕΛΙΩΤΗ OWNER, ABELIOTIS & ASSOCIATES THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΜΠΕΛΙΩΤΗ OWNER, ABELIOTIS & ASSOCIATES TO THE FIRST INSURANCE FORUM THE METAMORPHOSIS OF GREECE AND THE ROLE OF THE INSURANCE INDUSTRY GUARDIANS OF THE FUTURE? ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr»

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Επεξήγηση web site με λογικό διάγραμμα «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλοί άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές για τα Ναυτιλιακά Επαγγέλματα στην Κύπρο

Προοπτικές για τα Ναυτιλιακά Επαγγέλματα στην Κύπρο Προοπτικές για τα Ναυτιλιακά Επαγγέλματα στην Κύπρο Αλέξανδρος Ιωσηφίδης Βοηθός Γενικός Διευθυντής Πρεσβευτής Ναυτιλίας ΔΝΟ Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο Επαγγελματικός Σύνδεσμος Εγχώριας Ναυτιλιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ: Αύγουστος 2017 (Προσωρινά στοιχεία)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ: Αύγουστος 2017 (Προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 ωβρίου 217 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ: 217 (Προσωρινά στοιχεία) Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τη Δύναμη του

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα κοινής γνώμης για τις πολιτικές εξελίξεις άτομα στις 13 περιφέρειες της χώρας Νοεμβρίου 2015

Έρευνα κοινής γνώμης για τις πολιτικές εξελίξεις άτομα στις 13 περιφέρειες της χώρας Νοεμβρίου 2015 Επωνυμία εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία εντολέα ΤΟ ΒΗΜΑ Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη Χρονικό διάστημα συλλογής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις >> ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Φράντς Φίσλερ, πρώην Επίτροπος Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις Επενδύσεις και συνεργασίες τα αντίδοτα στην κρίση Με την αποσύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΝΔΡΟΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΨΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΟΝΔΡΟΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΨΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΝΔΡΟΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΨΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Είναι γνωστό και αποδεκτό από πολλούς πως από μνημειώδη χρόνια, μεγάλες ποσότητες εμπορευμάτων ( cargoes ) μεταφερόνταν και ακόμη μεταφέρονται από πλοία στις θάλασσες

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη και προοπτικές για το μέλλον

Σύνοψη και προοπτικές για το μέλλον Σύνοψη και προοπτικές για το μέλλον Δημήτρης Βαγιανός (LSE), Νίκος Βέττας (ΟΠΑ & ΙΟΒΕ), Κώστας Μεγήρ (Yale), Χριστόφορος Πισσαρίδης (LSE) Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2017 Εθνικό Εισόδημα 48.000 ΑΕΠ κατά κεφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Προέδρου Ξ.Ε.Ε. κ. Γιώργου Α. Τσακίρη. Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2017

Ομιλία Προέδρου Ξ.Ε.Ε. κ. Γιώργου Α. Τσακίρη. Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2017 Ομιλία Προέδρου Ξ.Ε.Ε. κ. Γιώργου Α. Τσακίρη ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Η φοροδοτική δυνατότητα των ξενοδοχείων και δυνατότητα αξιοποίησης της οικονομίας του διαμοιρασμού για την φορολογική εξομάλυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου 26 Οκτωβρίου 2015 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 23. Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση... 25

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 23. Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση... 25 Περιεχόμενα Πρόλογος................................................... 23 Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση.................................. 25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ................. 27 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Οκτωβρίου Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Οκτωβρίου Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 17 o Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας Ενέργεια & Ανάπτυξη 2012 30-31 Οκτωβρίου 2012 Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα Έντιμε Κύριε Υπουργέ, Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της κρίσης / Πώς έχεις οργανώσει την εργασία σου / Τι στόχους έχεις

Αντιμετώπιση της κρίσης / Πώς έχεις οργανώσει την εργασία σου / Τι στόχους έχεις 135 Αντιμετώπιση της κρίσης / Πώς έχεις οργανώσει την εργασία σου / Τι στόχους έχεις ΘΕΜΑ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 1. Κρίση; ποια κρίση; Μήπως την έχουμε εμείς; Ή μήπως κάποιοι άλλοι; Κάποια στιγμή πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ JOAN HOEY REGIONAL DIRECTOR, EUROPE, ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ JOAN HOEY REGIONAL DIRECTOR, EUROPE, ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ JOAN HOEY REGIONAL DIRECTOR, EUROPE, ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT HOW FAST CAN WE GROW? Vital questions for America, Europe and Greece ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 1 THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Επενδυτικά Σχέδια που υπάγονται στο Ν.3908/2011

1. Επενδυτικά Σχέδια που υπάγονται στο Ν.3908/2011 Πρόσφατα δημοσιεύτηκε ο νέος επενδυτικός νόμος Ν. 3908/2011, σχετικά με την ενίσχυση των Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. Σκοπός του

Διαβάστε περισσότερα

Το επάγγελµα του Ναυπηγού. Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Το επάγγελµα του Ναυπηγού. Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Το επάγγελµα του Ναυπηγού Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τι είναι ο ναυπηγός; Ο ναυπηγός είναι µηχανικός µε αντικείµενο το πλοίο και την τεχνολογία της ναυτιλίας Ναυτιλία ιακινεί

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη τού Βασίλη Μαγγίνα Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου Ν.Δ. στη «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»

Συνέντευξη τού Βασίλη Μαγγίνα Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου Ν.Δ. στη «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» Συνέντευξη τού Βασίλη Μαγγίνα Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου Ν.Δ. στη «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» 1.Ερώτηση: Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της κυβερνητικής πλευράς. Εύκολος κοινοβουλευτικός ρόλος; Απάντηση: Ρόλος εξαιρετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: Έτος 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: Έτος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: Έτος 2016 Από τα στοιχεία της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις και Προοπτικές

Επιδόσεις και Προοπτικές Επιδόσεις και Προοπτικές Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο της μελέτης 2.Ο κλάδος της Ακτοπλοΐας στην Ελλάδα: Υφιστάμενη κατάσταση 3. Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 1

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 1 Λορέντζος Χαζάπης Γιάννης Ζάραγκας Διοίκηση Λειτουργιών τα τετράδια μιας Οδύσσειας τετράδιο 1 Εισαγωγή στη διοίκηση των λειτουργιών Αθήνα 2012 τετράδιο 1 Εισαγωγή στη διοίκηση των λειτουργιών ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο Ευκαιρίες και Προβληματισμοί για Επενδύσεις Γεώργιος Σ. Μαυραγάνης LL.M., Ph.D. (UCL) Δικηγόρος πρώην Υφυπουργός Οικονομικών 1 ΑΕΠ 0,8% το 2014, 0,8% στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013

ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013 ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013 ΔΕΦΑ Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου άρχισε τις εργασίες της τον Νοέμβριο του 2009. Το 100% των μετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΘΕΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αγνή XIONOY του Κωνσταντίνου (Α. Μ. 032/02) Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Τεράστια η αύξηση της φορολογίας στους ελεύθερους επαγγελματίες

Τεράστια η αύξηση της φορολογίας στους ελεύθερους επαγγελματίες Τεράστια η αύξηση της φορολογίας στους ελεύθερους επαγγελματίες Αυξημένος φόρος έως και κατά 163,9%, για το ίδιο εισόδημα! Η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη όπου, ο φόρος που πληρώνουν οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Χ. Ψαραύτης Δ. Λυρίδης Ν. Βεντίκος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Χ. Ψαραύτης Δ. Λυρίδης Ν. Βεντίκος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Χ. Ψαραύτης Δ. Λυρίδης Ν. Βεντίκος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ SAFETY SECURITY 170 ETH ΕΜΠ 04/12/2007 2 Ομοιότητες-διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

«Εάν δεν λυθεί το πρόβλημα της Ελλάδας, η Ευρώπη δεν έχει μέλλον»

«Εάν δεν λυθεί το πρόβλημα της Ελλάδας, η Ευρώπη δεν έχει μέλλον» «Εάν δεν λυθεί το πρόβλημα της Ελλάδας, η Ευρώπη δεν έχει μέλλον» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΜΑΡΙΑ ΑΚΡΙΒΟΥ 21/05/2016 Η οικονομολόγος και συγγραφέας του βιβλίου «Το Επιχειρηματικό Κράτος», Mariana Mazzucato, μιλά για

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication

Marketing Research Communication Marketing Research Communication ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΣΕΒΕΕ, Αριστοτέλους 46, 104 33, Αθήνα Τηλ. 210 8846852, Fax. 210 8846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication

Marketing Research Communication Marketing Research Communication ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΣΕΒΕΕ, Αριστοτέλους 46, 104 33, Αθήνα Τηλ. 210 8846852, Fax. 210 8846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc.

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ (Αόρατος) ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Κάποτε στη γη γεννήθηκε το Όνειρο. Το όνομά του δεν ήταν έτσι, όμως επειδή συνεχώς ονειρευόταν, όλοι το φώναζαν Όνειρο. Δεν ήταν κάτι το σπουδαίο, ήταν σαν

Διαβάστε περισσότερα