Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ"

Transcript

1 ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 9 (2006), Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Περίληψη Στο άρθρο αυτό έγινε μια προσπάθεια να παρουσιαστεί η Ναυτιλιακή Π ολιτική της Ελλάδος και εξετάστηκαν θέ ματα όπως η επενδυτική πολιτική των εφοπλιστών, η αδράνειά τους να κτίσουν πλοία μεταφοράς φυσικού αερίου, που είναι φανερή η επικράτησή τους στο μέλλον, η διεθνής κατάσταση των δύο κυρίων κλάδων της Ναυτιλίας, η Ευρωπαϊκή ναυτιλιακή πολιτική που μας αφορά, και η ελληνική ναυτιλιακή πολιτική ειδικότερα μετά την ανάληψη της Κυβέρνησης από την Νέα Δημοκρατία. Π ρόσθετα, αναλύθηκαν σε έκταση και βάθος τα θέματα της ελληνικής σημαίας. Καβηyητής Α. Μ. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ Ρ Διcυβυντ~ς Πραyρ6μματας Μcταιπυχιακών Σπουδών στην Ναυnλfα, Πανcπιστημlαu Πcιραιώς Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών 1 ιιριίlην ΓΓ ΥΕΝ. Α. Μ. GOULIELMOS Abstract Ιη this article an effort has been made to present the Hellenic Shipping Policy and such issues h aνe been studied like the inνes tm e nt policy of Greek Ship-owners, their reluctance to build ships transporting natural gas for which is obνio u s their demand ίη future, the international situation of the two main branches of shipping, European shipping policy as far as we are concerned, and Greek Shipping policy especially as a new Goνernment of New Democracy party has taken oνer. Mo reoνe r, the subj ects of the Greek flag h aνe been analyzed ίη depth and ίη detail. JEL Classification: L92. L98. Ke words: investment policy, shipping 29

2 Α.Μ. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 9 (2006), Εισαγωγή Τίθεται το ερώτημα: Η παραδοσιακή και συντηρητική νοοτροπία των Ελλήνων Εφοπλιστών μήπως τελικά βλάψει την υπόθεση της Ναυτιλίας των Ελλήνων? Διότι η Ναυτιλία «έχασε» 125 πλοία σε ένα χρόνο, 3355 πλοία τον Μάιο του 2003( 1 ) έναντι 3480 τον Μάρτιο του 2002? Αυτό ίσως δεν είναι το πλέον ανησυχητικό αφού 172 εκατ. τόνοι dw και 104 εκατ. GT είναι ακόμη ελληνόκτητοι. Διπλάσιοι σχεδόν από το 1988 (2) (85 εκ. & 47 εκ. αντίστοιχα). Το ανησυχητικό για μας είναι ότι οι επενδύσεις μας δεν συμβαδίζουν με τις προ βλέψεις! Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας< 3 J αναφέρει ότι η ανάπτυξη της Ζήτηση ς Ενέργειας στα 30 τελευταία χρόνια ήταν για το πετρέλαιο 1.3% το χρόνο για το Φυσικό Αέριο το υπερδιπλάσιο (3% το χρόνο). Η μεγάλη Ζήτηση ενέργειας αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέχρι το Οι Έλληνες εφοπλιστές -αντίθετα με το ό,τι εμείς θα θέλαμε- μείωσαν < 4 ) τις μονάδε ς Φυσικού (Υγροποιημένου) Αερίου κατά 8 (110,051 τνβ) το 2003 και αύξησαν υπερβολικά τα δεξαμενόπλοια κατά 65 μονάδες (12 εκατ. τνβ)!, και ενώ το μερίδιο των Ελλήνων στα Δεξαμενόπλοια του κόσμου είναι περίπου 26% (σε αριθμό), με 23% στα χύμα, 17% στα μικτά, 8% στα χημικά και προϊόντα και μόνο 4% στο αέριο και στα φορτηγά (επιβατηγά 9%, Ε/Κ 5% )! Ας θέσου μ ε ένα βασικό ερώτημα. Η Βασιλεία του Πετρελαίου Κινδυνεύει? Η βασιλεία του πετρελαίου ακόμη δεν κινδυνεύει, κατά την γνώ μη μα ς. Οι Χώρες και οι περιοχές που έχουν ευλογη θεί με αποθέματα πετρελαίου όπως η Ρωσία και ορισμένες μη OPEC χώρες ( ) βάσισαν -και θα βασίσουντην οικονομική τους ανάπτυξη στην πετρελαιοπαραγωγή και πετρελαιοεξαγωγή. Οι «Οικονομίες σε Μετάβαση ( 5 )» (15 εκατ. βαρέλια την ημέρα το 2030 κίνηση, με το 60% από την Ρωσία! ) ευτυχώς έφεραν την νέα ζήτηση στον χώρο της Ευρώπης και έχουμε τώρα μέσα στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης -ένα υποανάπτυκτο Κόσμο δίπλα μας με απεριόριστες ανάγκες! Ένα Ρουά Μάτ ( 6 ) της Ευρώπης στην Αμερική και την Ασία με εξαίρεση την Κίνα- με την τελευταία σαν Οικονομική και μελλοντική -κατά τις προβλέψεις μας- Πυρηνική Δύναμη (10 εκατ. β/ημ. θα έχει ανάγκη η Κίνα (Ί) μέχρι το 2030). Το μερίδιο της Μέσης Ανατολής στο πετρέλαιο από χρόνια τώρα συρρικνώνεται... Η στρατηγική των ΗΠΑ στην διαφύλαξη του ίδιου πετρελαίου σε ορισμένα επίπεδα (όμως τον Φεβρουάριο του 2003 μειώθηκε το απόθεμα αυτό κατά (1) Greek Shipping co-operation Co rnmiιιe e, annual daιa. (2) Ibid. (3) Σεπτέμβριος 2002: Ανασκόπηση. ( 4) Greek Shipping co-operation Committee. (5) JAMRI, (6) Οι ΗΠΑ προσπαθούν να ανταγωνιστούν την ΕΕ μεσω τη ς ισοτιμία ς $ / Ευρώ σήμερα (7) Ibid..

3 Α. Μ. GOULIELMOS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 9 (2006), εκ. β /ημ.) ενόψει ενός τρίτου παγκοσμίου πολέμου, θα ευνοήσει την ηγεμονία του πετρελαίου κυρίως με μεταφορές από την Θάλασσα. Βέβαια, κανείς πρέ πει να σημειώσει ότι και η Ν Κορέα & η Ταϊβάν γύρισαν< 8 J στην παραγωγή ηλεκτρισμού μέσω κάρ βουνου αντί πετρελαίου (74 εκατ. τόνους το 2005). Να παρατηρηθεί ότι η Ιαπωνία (51 πυρηνικά Εργοστάσια) αν και σεισμογενής χώρα -όπως η Ελλάδα-καλύπτει το 35%< 9 > των αναγκών σε καύσιμα για ηλεκτρισμό από Πυρηνική ενέργεια (μετά τις ΗΠΑ και την Γαλλία). Το Φυσικό α έρ ιο και εδώ στην Ελλάδα θα επικρατήσει νομίζουμε στο μέλλον μετά την λεγόμενη απελευθέρωση της ενέργειας. Οι Έλληνες απέχουν από τις αγορές και παραγγελίες των πλοίων του Φυσικού Αερίου κακώς (βέβαια 165 εκατ. $ το καθένα δεν είναι λίγα αν και χαμηλότερα από το 280 $ εκατ. που στοίχιζαν το 1992). 330 δις. κυβικά μέτρα θα χρειαστούν στο κόσμο μέχρι το 2020 ( 10 )! Τα 123 πλοία με εκατ. κ.μ. φυσικά δεν επαρκούν. Πρωταγωνίστριες Ινδία, Κίνα (Β. Κορ έα & Ταϊβάν). Ο "ευρωπαϊκός χώρος" διέθετε τον Απρίλιο του πλοία 101 εκατ. GT όσα μόνη της η Ελλάδα0 1 J. Η ναυτιλία μικρών αποστάσεων καλύπτει το 42% των τονομιλίων στο ενδοευρωπαικό εμπόριο. Ο όγκος του εξωτερικού εμπορίου της ΕΕ κατά 90% έρχεται από την θάλασσα (και 80% παγκόσμια). Οι Ναύλοι των Δεξαμενόπλοιων Η σημαντική άύξηση των ναύλων των δεξαμενόπλοιων που παρατηρήθηκε τα τελευταία 2-3 χρόνια μπορεί να αποδοθεί < 1 2 > : (1) Στην εποχιακή αύξηση της ζήτησης λόγω του Χειμώνα, (2) στις εσπευσμένες ναυλώσεις στις παραμονές της επίθεσης στο Ι ράκ, (3) στις υπερβολικά υψηλές τιμ ές των ναυτιλιακών καυσίμων 0 3 >, ( 4) στην υψηλή ζήτηση των ΗΠΑ λόγω διακοπής εισαγωγής αργού πετρελαίου από την Βενεζουέλα, (5) στις υψηλές εισαγωγές από Κίνα, και σχετικά υψηλές από Ιαπωνία, (6) την απότομη στροφή ζήτησης προς τα διπλοπύθμενα δεξαμενόπλοια και επίσπευση της διάλυσης των νομικά απαξιωμένων VLCC's. Πρόσθετα, παρατηρήθηκε και αύξηση της παραγωγής πετρελαί ου από Χώρες του OPEC. Ειδικά η Κίνα -παραδοσιακή πετρελαιοπαραγωγός χώρα χωρίς την στρατηγική των ΗΠΑ- «άδειασε» τις πετρελαιοπηγές Daqing & Shengli και από το 1993 < 14 > εισάγει (τρίτη στην παγκόσμια κατανάλωση) και διατηρεί αποθέματα για μόνο 40 ημέρες! Η Ιαπωνία έκλεισε προσωρινά τα πυρηνικά εργοστάσια της Tokyo Electric Power και αναγκάστηκε σε εισαγω γές πετρελαίου, από Ινδονησία κυρίω ς( 1 5J. (8) JAMRI, (9) Ibid. (10) JAMRI, (11) Ibid. (12) Ibid. (13) $το βαρέλι όταν και το 33 $το βαρέλι εθεωρείτο πολύ υψηλό. (14) JAMRI (15) Προτιμάται το πετρέλαιο λ. χ. από Ινδονησία και Αγκόλα λόγω τη ς χαμηλή ς περιεκτικότητας σε θείο. 31

4 Α. Μ. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 9 (2006), Οι Ναύλοι της Ελεύθερης Φορτηγού Ναυτιλίας Ο ι αιτίες σημαντικής βελτίωσης των ναύλων των πλοίων tramps με $ και ακό μη και μέχρι $ $ την ημέρα, μπορούν να αναζητηθούν με ρικά και πάλι στην Κίνα! Η Κίνα (για capesize πλοία) σε μια άνευ προηγουμένου ανάπτυξη -κατασκευή εθνικών οδών, μετρό, κτιρίων, γεφυρών και οικο γενειακών η λεκτρικών συσκευών, ΙΤ μον άδων και αυτοκινήτων (πάνω από 3,3 εκατ. αυτοκίνητα το χρόνο)- αύξη σε τη ν ζήτη ση χάλυβος και σιδήρου (και σι δηρομεταλλεύματος). Τα Μπάλκ Κάρριερς δεν φαίνεται να είναι στην προτίμη ση των εφοπλιστών γ ια παράδοση το 2003 και ειδικά το μέγεθος Π άναμαξ. Οι Έλλην ες < 1 6 ) όντως μείωσαν την κατηγορία αυτή κατά 44 πλοία το 2003 και 48 το 2002, αλλά αύξη σαν την χωρητικότητα αυτών με 3,4 εκατ. τνβ (2003 & 1.4 εκατ. τνβ το 2002). Αυτό σημαίν ε ι πως οι εφοπλιστές μας φτιάχνουν μεγαλύτερα μπάλκ (και ore) κάρριερς. Αυτό φαίνεται και από το μέσο μέγεθος ανά τό νο νβ του υπάρχοντος στόλου και των παραγγελιών (57788 τνβ έναντι ) των ελλήνων εφοπλιστών το 2003 ( 1 7J. Μ είωση παρατηρήθη κε και στα παραλη φθέντα μπάλκ κάρριερς. Β ελτιώθη καν και οι ναύλοι των σιτηρών. Β ελτίωση παρατη ρήθηκε < 18 J και στο κάρβουν ο για παραγωγή ατμού σε 100 εκατ. τόνους από το 1998 κυρίως στην Ασία, Ι απωνία & Ν. Κορέα (80%). Η Ευρωπαϊκή Ναυτιλιακή Πολιτική Και το Ελληνικό Ναυτιλιακό Δ ρ ά μα ξε κίνησε από τις Β ρυξέλες τον Ι ούλη του 1997 < 19 >. Είχε τον τίτλο: «Κρατική βοήθεια στην Εμπορική Ναυτ ι λία!». Μέτρα για να μειωθεί το οικονομικό βάρος πάνω στους πλοιοκτήτες. Χρόνια οι Έλληνες χρησιμοποιούσαν το tonnage tax (από το 1975 τουλάχιστο) και χρόνια προσπαθούσαν να πείσουν τους Ευρωπαίους για το ίδιο. Το υιοθέτησαν τελικά: η Ολλανδία 1996, η Γερμανία 1999, το ΗΒ ( 2 Ο) 2000, η Ισπανία 2002, η Νορβηγία, και η Δανία Με τον τρόπο αυτό καταφέραμε να μειώσουμε το κόστος λειτουργίας των ανταγωνιστών μας! Φυσικά το 1986 τα παράλλη λα νη ολόγια άνοιξαν τ ις πύλες στην αντικατάσταση των Ευρωπαϊκών σημαιών από τα πλοία, κάτι που οι Ελληνες είχαν κάνει το 1955 < 21 >. Τι απέμεινε στη ν δύστυχη ναυτ ιλιακή Ελλάδα? «Κρατική βοήθεια στην Ελληνική Εμπορική Ναυτ ιλία»! - Β Π ακέτο Μ έτρων. Αλλά όσοι ζητάνε (από τους κ. κ. ΥΕΝ : Παπουτσή, τον Γ. Ανωμερίτη και τον Π ασχαλίδη ) ξέχασαν πως η Ελλάδα εί ναι μια φτωχή σχετικά χώρα σε σχέση με την πρώτη παγκόσμια ναυτιλία. Π ά ντοτε το Κράτος πρόσφευγε στην Εμπορική Ν αυτιλία -ειδικά μετά τους πολέ μους και τις κρίσε ις- κα ι το αντίστροφο δεν είναι το ίδιο συχνό! Μια ακόμη 32 (16) Greek Shipping co-operation Committee. (17) Ibid. (18) JAMRI, ( 19) Ευτυχώς που δεν ήταν Αύγου στ ος που η Ελλάδα ολόκ ληρη λείπε ι. (20) Schedule 22, Finance Act, (21) «Πλοία συμβ ε β λημ ένα μ ε το ΝΑΤ υπό ξέν ες σημαίες».

5 Α. Μ. GOULIELMOS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 9 (2006), φορά το αθάνατο Ελληνικό πνεύμα έ δωσε τα φώτα του στους Ευρωπαίουςσημαίε ς (παράλληλα νηολόγια) ευκαιρίας, tonnage tax. Ελάτε να μας ανταγωνιστείτε, τους καλούμε! Και ήρθαν! Και τώρα θα θέλουν και τους Ναυτικούς μας (όπως η Γερμανία). Υπάρχει δυνατότητα για μέτρα? Ναι, όταν υπάρχει φαντασία και γνώση και αυτά τα κατέχουν οι Σύμβουλοι των κ. κ. ΥΕΝ. Η προσπάθεια δεν μπορεί να επικεντρωθεί μόνο στην μείωση των 72,000 Ελλήνων ναυτικών από τα ελληνόκτητα πλοία. Να μια δική μας πρόταση: Κάθε 2 πλοία < 22 J, που θα έχουν περισσότερους έ λλην ες από ένα μόνο του, και τότε εγκρίνεται η μείωση σύνθεσης εφόσον το επιτρέπει και η τεχνολογία! Απλά μέτρα. Σύ μφωνα με τον Α. Αϊνστάιν η λογική ε ίναι κατώτερη της φαντασίας! Ή τρέχουσα πολιτική της ΕΕ είναι η αποφυγή του flagging οut/φυγή των πλοίων από την σημαία ακόμη και με αυτή την στρ έ βλωση του ναυτιλιακού Ανταγωνισμού. Το «Τρίγωνο του Εμπορίου» -όπως το ονομάσαμε- είναι η πεμπτουσία της Εμπορικής Ναυτιλίας (Τρίγωνο Εμπορίου: Ευρώπη-Ασία - ΗΠΑ) και αυτό καλά κρατεί. Η παγκοσμιοποίηση όπως εκφράζεται μέσα από ρυθμούς ανάπτυξη ς -ρεκόρ (Κ ίνα: 7.9% 2000, 7.3% 2001, 7% στόχο ς, 7η χώρα στον Κόσμο < 23 J, 1.06 τρις.$)- ο 21 ος αιώνα ς θα είναι ο αιώνας της Ασίας! Η Ελληνική Κρατική Πολιτική Ενίσχυσης της Ναυτιλίας Το 2001 ε ίναι το έτος της "Μεγάλης Προστασίας" της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας: Κ. Σημίτης - Χ. Παπουτσής στο Λονδίνο στην ΕΕΝΣ! Η ελληνική Κυβέρνηση έ δειξε «μια θετική και εποικοδομητική προσέγγιση». Η «ελληνική σημαία δεν πρέπει να υστερεί σε ανταγωνισμό από τις ευρωπαϊκές σημαίες». Ο Χρήστος Παπουτσή ς υποσχ έ θηκε «ότι τα μέτρα που είναι αναγκαία θα ληφθούν για την ανταγωνιστική ελληνική σημαία στην Ευ ρώπη». Λογαριασμός χωρίς τον Ξενοδόχο ( = Χριστοδουλάκη ς, Υπουργός Εθνική ς Οικονομ ίας). Ξεκινήσαμε από τα εφικτά : Ναυτική εκπαίδευση. Μείωση τη ς Στρατιωτικής Θητείας στους Δόκιμους / 12 μήνε ς. Γιατί δεν το έκαναν 6 το πολύ μήνε ς? Βελτίωση στην Φορολογία των Ναυτικών και των Πλοίων! Σωστό αφού τα ε ι σοδήματα κτώνται εκτός Ελλάδος - παρόλο που το πλοίο είναι ελληνικό έδαφος αν έχει ελληνική σημαία. Γιατί δεν είναι αυτά τα εισοδήματα αφορολόγητα? Δεν πρ έ πει να είναι η φορολογία ανταποδοτική? Τι παίρνει από το Κράτο ς ο Ναυτικός που εί{ιαι πάνω στο Πλοίο για να πληρών ε ι φόρου ς? Ας καταργηθούν <24) οι φόροι τελείως λοιπόν, αν θέλουμε να γ ίνει το ναυτικό επάγ- (22) Β λέπε αναλυτικότερα την πρόταση στην παράγραφο πιο κάτω. (23) ΗΠΑ 9.6 τρ ις. $, Ι απωνία 4.52, Γερ μαν ία 2.06, Γαλλία 1.44, ΗΒ 1.41 και Ιταλία 100 δις.$ το (24) Μ είωση απ6 9% σε 6% για τ ους αξ ιωματ ικ ούς και απ6 6% σε 3% για τ ο κατώτερο π λή ρω μ α. Ι σχύε ι απ6 01/01/

6 Α. Μ. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟ Σ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 9 (2006), γελμα ελκυστικό. Και ας πάρει το Κράτος την πλήρη ευθύνη των εισφορών στο ΝΑΤ για τους Ναυτικούς! Ούτως ή άλλως το Κράτος πληρώνει 161 δις δρχ. (εκτίμηση 2002)! Ο αείμνηστος Κ. Καραμανλής όταν θεσμοθέτησε την εισφορά (στην μεταπολίτευση) την έφερε και την πέρασε σαν ανταποδοτική! Και καμία ανταπόδοση δεν δόθηκε στην Εμπορική ναυτιλία! Και γιατί όλα αυτά? Διότι -κατά τον κ. ΥΕΝ Χ. Παπουτσή- η ελληνική εμπορική ναυτιλία έχει ηγετικό ρόλο στην εθνική οικονομία και προσδίδει τεράστιο γόητρο και ασκεί(?) ή συνεισφέρει σημαντικά στην διαμόρφωση της ναυτιλιακής πολιτικής της ΕΕ < 25 ). Τελικά μειώθηκε και η φορολογία των Πλοίων με το συντελεστή από 1.6% σε 0.53%. Αυτό θεωρήθηκε μείωση από 71 % μέχρι 72.5%, και συνολικά 10 δις. δρχ. το χρόνο στον προϋπολογισμό. Τα ίδια προβλήματα άλυτα και στο τέλος του Ας δώσει επιτέλους η Ελλάδα Δωρεάν Ν αυ τ ική Παιδεία και αυτό θα αποτελέσει κατά την γνώμη μας μια βοήθεια. Οι προ -πτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ας είναι και για την ναυτιλία δωρεάν όπως είναι σε όλη την Ελλάδα! Αντ ' αυτού ο εφοπλισμός «αιτεί» την επιδότηση του δεύτερου εκπαιδευτικού ταξιδίου των σπουδαστών των ΑΕΝ - και το Β πακέτο των μέτρων! Ο κ. ΥΕΝ Χ. Παπουτσής τοποθέτησε την υπόσχεση, ο επόμενος κ. ΥΕΝ Πασχαλίδης καλείται να την υλοποιήσει! Τρία χρόνια περάσανε... Η νέα Ναυτική εκπαιδευτική πολιτική έμεινε στα χαρτιά ενώ είναι πολύ εύκολο να λυθεί από ειδικευμένους όμως επιστήμονες. Ετοιμάζεται το MASTER PLAN του για την Ελληνική Ναυτιλιακή Πολιτική και την σύσταση του Εθνικού Ναυτιλιακού Συμβουλίου Πολιτικής - ευ χόμαστε: ας μην συγκροτηθεί όμως από άναυτους και από εχθρούς των Πλοιάρχων... Περιμένουμε όλοι εμείς που αγαπάμε την Ναυτιλία μας να δούμε. Οι Επενδύσεις των Ελλήνων - Γνώρισμα Ευρωστίας? Όλοι οι οικονομολόγοι σε ένα πράγμα συμφωνούν! Επενδύσεις! Όποια χώρα κάνει επενδύσεις θα έχει και την μελλοντική πρωτοπορία. Χορός δισεκατομμυρίων δολαρίων από τους Έλληνες εφοπλιστές το Ένα δις 100 εκατ. $ παραγγελίες τοποθέτησαν οι πρωτοπόρες ναυτιλιακές εταιρείες όπως δείχνει ο πιο κάτω πίνακας τον Ιούλιο του Αλλά και στην αγορά μεταχειρισμένων τα πράγματα δεν πήγανε πίσω: Ιαν. - Ι ούνιος 2002 αγορά 143 πλοίων τ. αξίας 1,327 δις$. Ιαν. - Ιούνιος 2003 αγορά 191πλοίων τ αξίας 2,145 δις$. 34 (25) Μάλλον όνειρο θερινή ς νυκτός ήταν αυτό, αλλά θα έπρ επε να ήταν αλήθ ε ια.

7 Α.Μ. GOULIELMOS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 9 (2006), Πίνακας 1: Παραγγελίες Ελλήνων Α' εξάμηνο 2003 Εφοπλιστής Πλοία Μέγεθος Τύπος ΠΙΙQαλαβή τ6νοι Τσάκος ΠΙ ΤΕΝ ,000 Suezmax 2005/6 Hyundai Lotus ,800 Χημικά Δ/Ξ Samho εκατ. $ Κυριακού Μ. 2 46,000 Προϊόντων 2005 Mipo 54 εκ.$ Μαρτίνος Κ ,000 Vice (resa\e) 2005 Hyundai (Thenamaris) 65 εκατ. $ ΜαρτίνοςΑ ,000 Αφραμαξ 2003 Namura (Minerνa) 40 εκατ. $ Αγγελικούσης 1 145,000 κμ LNG 2005 Daewoo (Κristen) 152 εκατ. $ Προκοπίου 3 153,000 Suezmax Uniνersa\ (Dynacom) εκατ. $ Ρέστη (Ομιλος) ,000 BC 2005 Kouan PRC, 148 εκατ. $ Κωνσταvτακόπουλος Β teu Ε/Κμετ Hyundai (Costamare) 425 εκατ. $ Σύνολο 1,081 δις χωρίς την 1. lli:mt Μπάνο ς Γ. Επομένως οι Έλληνες επενδύουν 5-6 δις. $ το χρόνο το 2003 κατά εκτίμηση, σε μεταχειρισμένα τα περισσότερα αλλά και καινουργή. Φυσικά αυτά τα ποσά επηρεάζονται από τον ναυτιλιακό κύκλο. Και το 2004 οι παραγγελίες μπορεί να είναι μεγαλύτερες λόγω της σημερ ινής εξαιρετικής ναυλαγοράς. Αλλά ας δούμε τις παραγγελίες των Ελλήνων συνολικά τον Μάιο φέτος: 35

8 Α. Μ. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 9 (2006), Π ίνακας 2: Παραγγελίες Πλοίων Ελλήνων 2003 ( Sος ) σε αριθμό, ΜΤ & ΤΝΒ σε % επί του υπάρχοντος στόλου Ξη ρά 1.98% (αριθμός) 7.16% (μτ) Χη μικά & Προϊόντα Συνδυασμένων φορτίων Υγροποιη μένου Αερίου Δεξαμενόπλοια Σιδηρομετάλλευμα & Χύμα 6.87 Λοιπά Επιβατικά Καθαρόαιμα Ε/Κ ,11% (τνβ) 8.49!!n1lli ΕΕΝΣ, Τα ποσοστά είναι οι παραγγελίες πάνω στο στόλο που υπάρχει. Όπως δείχνει ο πιο πάνω πίνακας οι Έλληνες παρήγγειλαν 203 πλοία 11 περίπου εκατ. ΜΤ ή 19 περίπου εκατομ. τνβ στην περίοδο Αλλά τα Χημικά και τα Προϊόντα Πετρελαίου δείχνουν μια έ μφαση σχετικά με αυτό που υπάρχει. «Τονισμένα» είναι και τα πλοία υγροποιημένου αερίου και τα Ε/Κ καθώς και τα Δεξαμενόπλοια. Ας δούμε την ιστορία των ναυτιλιακών επενδύσεων και μεταβολών: 36

9 Α. Μ. GOULIELMOS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 9 (2006),

10 Α. Μ. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟ Σ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 9 (2006), Όπως φαίνεται και στο πιο πάνω διάγραμμα < 26 ), 4 μόνο χρονιές η Ελληνόκτητη Ναυτιλία είχε μια μη συνηθισμένη ανάπτυξη : το , 93-94, και Το (και ήταν αρνητική η ανάπτυξη) ήταν κάτω από το σύνηθες (τυπικό μέσο όρο). Προβλέπουμε όμως σημαντική ανάπτυξη στην περίοδο ! Τα 44 σημεία της Κυβέρνησης σε ότι αφορά την Κυβερνητική ναυτιλιακή πολιτική παραμένουν άγνωστα και ίσως να είναι μια αμελητέα τροφή στον Κύκλωπα Πολύφημο...! Η Σύγχρονη Ναυτιλιακή Πολιτική της Ελλάδος Οι Έλληνες, αλλά και ειδικότερα οι Κυβερνήσεις, είχαν σαν στόχο Ναυτιλιακής Πολιτικής το γόητρο του μεγάλου στόλου -ακαταλαβίστικα κιόλας διότι με το εθνικό γόητρο δεν κερδίζεις και πολλά πράγματα σε όρους $- ένα μεγάλο ποσοστό, και γιατί όχι και το 100%, των ελληνόκτητων Πλοίων να είναι κάτω από την Κυανόλευκη. Ήταν αυτό πατριωτικό; Ήταν συναισθηματικό ; Ήταν πολιτικό; Ήταν επιχειρηματικό; Κανείς δεν ξέρει και κανείς δεν το πέτυχε! Η χουντική περίοδος μόνο πλησίασε και το νομικό πλαίσιο του 1953 < 27 ) έδειξε τι ήθελε η σημαία την εποχή εκείνη (η αποτελεσματικότητα του νόμου φάνηκε όμως μετά από 4 χρό νια). Η Κυβέρνηση όμως του ήταν αυτή που πέτυχε το καλύτερο αποτέλεσμα 77% + στην ελληνική σημαία (μετράμε μόνο από το 1949 και μετά). Το 1957 μόλις 15% ήταν στην κυανόλευκη με τάση ανόδου -λόγω του νόμου 2687 του που απετέλεσε το εξυπνότερο και πλέον ευέλικτο πλαίσιο ναυτιλιακής πολιτικής που επινόησε ποτέ άνθρωπος < 28 ). Βέβαια έχει ένα βασικό σφάλ μα το οποίο οδηγεί στην απομάκρυνση αντί στην προσέλκυση των Πλοίων από την ελληνική σημαία... Θα θελήσει η νέα Κυβέρνηση της ΝΔ να το διορθώσει ; Το 1962 αρχίζει η απομάκρυνση των ελληνόλευκων πλοίων μέχρι το 1966 (το ποσοστό πέφτει από 55% σε 35%). Η Χούντα καταφέρνει να φέρει πίσω τα πλοία! Από 35% το ποσοστό ανεβαίνει πάνω από το 50% (52%) μέχρι το Η μεταπολίτευση όμως ήταν αυτή που έβαλε τα γυαλιά στους πριν και στους μετά. Η σημαία κέρδιζε συνεχώς πλοία στην περίοδο με κύριο αντίπαλο την Λιβερία που αρχικά είχε το 19%. Ο αείμνηστος Κ. Καραμανλής δήλωνε: «Επιζητώ τον επαναπατρισμό (των πλοίων) και δεν ενδιαφέρομαι για το στενό συμφέρον του Δ ημοσίου. Δεν αποβλέπω στα μεγαλύτερα έσοδα του προϋπολογισμού. Θέλω την μικρή Πατρίδα μας να κρατήσει το προβάδισμα στα έργα της Θαλάσσης μεταξύ των μεγάλων Χωρών. Λόγοι Εθνικής προβολής, λόγοι ακόμ η πολιτικοί, υπαγορεύουν τη δ ι εθνή αναγνώριση της Ελλάδος σαν μια κατιε εξοχήν ναυτική δύναμη» (Ναυτικά Χρονικά, 1976). Ο αείμνηστος Κ. Καραμανλής ρύθμισε τα φορολογικά. Εκεί ο Κ. Καρα μανλής είπε για την εισφορά πως είναι να πη γαίνει στην ναυτιλιακή υποδομή (αλλά ποτέ δεν πήγε, νόμοι 27 & 29 του 1975). Ένα λάθος του Κ. Καραμανλή (26) Greek shipping cooperation committee, διάφορα χρόνια. (27) Ν 2687/ (28) Προσοχή μην το καταλάβει η ΕΕ και μας αντιγράψει!

11 Α. Μ. ~OULIELMOS - REVιEw OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 9 (2006) το 1975 διόρθωσε ο Α. Παυλίδης το 1990, μει!ωνοvτας την φορολογία των μεγάλων πλοίων, αλλά διέπραξε και αυτός το λάθος να μην εναρμονίσει την φορολογία στα ενδιάμεσα κλιμάκια! Η φορολογία δεν ήταν πάνω από 10 εκατ. δολάρια το χρόνο πριν μερικά χρόνια, δηλαδή ασήμαντο ποσό (λ. χ. για τα 1000 περίπου πλοία είναι$ 10, το χρόνο). Αυτό το ποσό είναι το μισό από αυτό που ανέμενε ο Κ. Καραμανλής το Ο κυριότερος συντελεστής της ανταγωνιστικότητας δόθηκε επί Υπουργίας κ. ΥΕΝ Γ. Κατσιφάρα, και θα έμενε στην ιστορία το μπόνους αυτό προς την ναυτιλία του Γ. Κατσιφάρα από περίπου 500 εκατ. δολάρια το χρόνο με τις διμερε ίς συμβάσεις το 1981/2. Ένα τόσο οφθαλμοφανές μέτρο, είναι αδιανόητο πως δεν το είχαν σκεφθεί οι προηγούμενοι Υπουργοί ΥΕΝ (Φικιώρης κλπ). Βέβαια αυτό το τόσο σωστό μέτρο επισκιάσθηκε από την περίφημη ανακύκλωση των πληρωμάτων. Στα πληρώματα ο κ. ΥΕΝ Αλεξανδρής έβαλε αρχή στην μείωση των συνθέσεων. Σοσιαλιστικά αυτό δεν έστεκε και ονομάστηκαν αυτές «Πειραματικές συνθέσεις». Αργότερα ο κ. ΥΕΝ Γ. Κατσιφάρας θέσπισε και αυτός το 40% να είναι ξένοι (από 30% και 35% παλαιότερα). Επειδή και αυτό δεν έστεκε σοσιαλιστικά έγινε για δύο μόνο χρόνια ( ). Αργότερα πέρασε στις εγκριτικές πράξεις και έγινε «συνταγματικός» νόμος. Οι μετέπειτα Υπουργοί δεν τόλμησαν να μειώσουν τις συνθέσεις αλλά στρογγυλοποίησαν τα ποσοστά σε ανθρώπινες μοναδες! (κ. ΥΕΝ Σ. Σουμάκης). Φαίνεται πως η ευρηματικότητα των Ελλήνων στέρεψε και η Χώρα δεν έχει άλλο τι να δώσει σε μια γιγαντιαία παγκόσμια Ναυτιλία. Ο Πρόεδρος της ΕΕΕ δήλωσε (04/02/04) ότι οι έλληνες πραγματοποίησαν «μια συνολική επένδυση που υπερβαίνει το ύψος 2 ετησίων κρατικών προϋπολογισμών» (22 εκατ. τνβ και 238 πλοία)!!! Φανταστείτε να έχετε τρία μαζί Κράτη και από τα 3, τα 2 να είναι η Ναυτιλία! Ο Δαβίδ (Κράτος) εδώ ατενίζει το Γολιάθ (ελληνόκτητη Ναυτιλία) -όχι για να τον εξουδετερώσει- αλλά για να επωφεληθεί, χωρίς όμως να ξέρει με τι τρόπο. Μετά το 1980 καμία Κυβέρνηση δεν έφερε τα πλοία πίσω και η σημαία έχανε συνεχώς μέχρι το μικρή ανάκαμψη στην περίοδο και μετά πτώση στα προ του 1960 περίοδο. Σήμερα η σημαία έχει μόλις το 34% (GT). Το πιο κάτω διάγραμμα αποτυπώνει την ιστ9ρία. Διάγραμμα 2 Πορε(α Ελληνικού Νηολογlου b ~ 80 2s 60 ~.. ~s 40 ~~ ο ΕΤΗ ι-- Σι:ιρά1 1 IInm Ναυτικά Χρονικά, διάφορα ετήσια τεύχη. 39

12 Α. Μ. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 9 (2006), Τίθεται λοιπόν το ερώτημα: Τι σκοπεύει να κάνει η Κυβ έρνηση της '711ς Μαρτίου 2004 για να φέρει τα πλοία πίσω; Το 66% έχει 51 σημαίες σήμερα από σύνολο 3370 μεγάλων σχετικά πλοίων, 180 εκατ. τνβ και 109 εκατ. μικτή χωρητικότητα< 29 >. Επενδύσεις ρεκόρ σήμερα με 14 εκατ. gt! Ας μας «δώσει» τα πλοία μας... πίσω η Μάλτα (31 εκ. τνβ), η Κύπρο ς 23 εκατ.), ο Παναμά ς (23 εκατ. τνβ.), η Λιβερία (12 εκ. τνβ), οι Μπαχάμες (9 εκ. τνβ), τα νησιά Μάρσαλ (7.4 εκατ.) και Άγιος Βικέντιο ς κλπ (3 εκ.) και... θα είμαστε εντάξει. Αλλά ας δούμε και τι θέλουν οι εφοπλιστές. Τι Θέλουν οι Εφοπλιστές?. α Σ ν Διεθν, Ναυτιλιακ ' Πολιτικ Ό Πρώτα να οριοθετήσουμε την Ναυτιλιακή Δράση. Δρα στο παγκόσμιο χώρο, στον οποίο υπάρχει μια εξαιρετική ευαισθησία για το περιβάλλον από μια κατά κύριο λόγο άναυτη Ευρώπη, και Αμερική, προσανατολισμένες στην ναυπηγική και κύρια τεχνολογική κατανάλωση. Ο μεγάλος πελάτης πρέπει να κτίζει πλοία, να αποσύρει/ scrap πλοία, να αγοράζει εξοπλισμό και να έχει νεαρό στόλο και να μην ρυπαίνει. Ο 20ής οικονομικός ορίζοντας των πλοίων που υποστηρίζουν οι οικονομολόγοι, είναι πια περιβαλλοντικός ορίζοντας, και σήμερα κατεβαίνει κάτω από την 15ετία (Μάρπολ). Το πλοίο πρέπει να βγαίνει στα χρόνια το πολύ. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα! Ας ξεχάσουμ ε την 20-ετία και βάλε. (1) Η Ελλάδα, αν και είχε την Προεδρία το 2003, δεν κατάφερε να αποτρέψει την επώδυνη επίσπευση τη ς απόσυρσης των Δ/Ξ μονού τοιχώματος, από ην ΕΕ, με τα οποία μεταφέρονται με αυτά -και άλλα- σχεδόν 2 δις. τόνοι πετρελαίου το χρόνο σε όλο το κόσμο. Αρα τι και αν έχουμε το μισό στόλο τη ς ΕΕ; Στις πολιτικές αποφάσεις είμαστε ανίσχυροι. Το πρώτο συμπέρασμα λοιπόν είναι η απόκτηση πολιτικής δύναμης -και όχι ναυτιλιακής δύναμης- στην ΕΕ πρώτιστα και στον κόσμο < 30 > στην συνέχεια. Βέβαια το δεύτερο προνοητικό μέτρο είναι η αποφυγή παροχής αφορμών στην ΕΕ και στις ΗΠΑ μέσα από ατυχήματα μεγάλης επίπτωσης στην κοινή γνώμη της ΕΕ (Αγγλία, Γαλλ ία, Γ ερμaνία, Β έλγιο, Βαλτική, Ι σπανία) και των ΗΠΑ. Το τρίτο προνοητικό μέτρο είναι η άμεση θέσπιση 2 μονίμων θέσεων ειδικών στην διαχείριση κρίσεων και ΜΜΕ, ένα στην ΕΕΕ και ένα στο Κομίτυ. Αυτοί θα είναι και οι «υπουργοί τύπου» των Εφοπλιστών μ έσα και έξω από την Χώρα. Η δημόσια εικόνα της Ναυτιλίας -που θα έπρεπε να απασχο - (29) Greek Shipping Co-operation Committee. 40 (30) Ειπύχημα υπήρξε η εκλογή στην Θέση του ΓΓ του ΙΜΟ του εξαίρετου Έλληνα Μητρόπουλου Ε., αλλά στις διευθύνσεις Μ εταφορών και Π ερ ιβ άλλοντος της ΕΕ υστερούμε από χρόνια με το να μη μετέχουν έλλην ες. Ενώ στην Ελλάδα τηλεοπτικοί σταθμοί και εφημερίδες «ανήκουν» σε εφοπλιστές, στο εξωτερικό αντίθετα είμαστε σχεδόν ανύπαρκτοι (αυτό δεν δ ι έφευ γε από τους παλαιότερους εφοπλιστές τύπου Α. Ωνάση - Σ. Νιάρχου - Α. Χανδρή κ.λπ. που έκαναν παγκόσμιες δημόσιες σχέσεις).

13 Α. Μ. GOULIELMOS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 9 (2006), λεί και την Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ένωση Εφοπλιστών- πρέπει να μελετηθεί και ν' αποκατασταθεί στις σωστές της βάσεις. Τέταρτο προνοητικό μέτρο είναι η προβολή της ποιοτικής και οικολογικής ναυτιλίας που έχουμε -όση έχουμε - και των μέτρων αποφυγής ατυχήματος και ρύπανσης που υιοθετήσαμε. Π έμπτο προνοητικό μέτρο είναι ο άμεσος αλλά ερευνηθείς λόγος ή λόγοι για κάθε ναυτιλιακό ατύχημα με αποφυγή βαρειών χαρακτηρισμών για την ναυτιλία εφόσον εμπλέκονται έλληνες εφοπλιστές. Τι θα κάνει άραγε η Κυβέρνηση τη ς 7η ς Μαρτίου 2004 για την πρόωρη απόσυρση? (2) Και δεν έφθανε το Περιβάλλον, προστέθηκαν στα προβλήματα και η «Ασύμμετρη Απειλή» της τρομοκρατίας. Πρωτοστάτες οι ΗΠΑ και η ΕΕ. Αφετηρία η llη Σεπτεμβρίου πριν 3 χρόνια, συνέχεια η Ι σπανία το Μια σειρά πρόσφατα ατυχήματα πλοίων αφόπλισαν τον εφοπλισμό για εξηγήσεις... Erika, Leνoli Sun (double hull/ διπλοπυθμενο), Prestige 2002 (ατύχημα στην Ισπανία). Η υπεροχή μας γίνεται απειλή: 1 στα 5 πλοία ανήκει σε έλληνες. Είναι τα ατυχήματα τυχαία? Π ρόσφατο άρθρο < 3 1 ) του γράφοντος λέει ΟΧΙ. Φταίνε οι περιοχές αυτών των Χωρών που μα ς κατηγορούν... Η Μάλτα και η Κύπρος είναι ήδη στην ΕΕ, ώστε και η φωνή της Ελλάδος να γίνει πιο δυνατή. Όνειρα θερινής νυκτός! Η ΕΕ είναι σαν να κτυπάς την πόρτα ενός κουφού. Το μέλλον πρέπει να το πάρουμε στα χέρια μας, και μπορούμε. Ας είναι ευλογημένες οι Ινδ ίες και η Κίνα που δημιούργησαν μια αναπάντεχα καλή ναυλαγορά (το παλιό σλόγκαν ισχύει: Η Θάλασσα αρρωσταίνει αλλά ποτέ δεν πεθαίνει). Π ρέπει η Ελλάδα να ζητήσει από τα διεθνή φόρα μια «cooling off περίοδο» μετά από κάθε ατύχημα και να μην λαμβάνονται μέτρα χωρίς την πλήρη διαλεύκανση των αιτίων του ατυχήματος (βλέπε πιο κάτω Permanent means of access) εν θερμώ. (3) Η ΕΕΕ ( 3 2) κατη γορεί το Κράτος: «Μόνοι, χωρίς την απαιτούμενη συμπα ράσταση της Π ολιτείας που αδυνατεί ν ' αντιληφθεί πως η ναυτιλία είναι, πριν απ' όλα, εργαλείο οικονομικής ευημερίας και εθνικής ισχύος με ουσιαστικά ανύπαρκτο κόστος για τον Έλληνα φορολογούμενο». Τέτοιες δηλώσεις προφανώς δεν οικοδομούν πνεύμα συν.εργασίας. Χώρια που δεν είναι ολότελα αλήθεια. Ήδη προ πολλού γράφτηκε: «Δικαιούται άλλωστε η ναυτιλ ία - η οποία υπήρξε ανέκαθεν δια την πατρίδα μας φορέας πλούτου και εθνικής δυνάμεως- κάθε από μ έρους του Κράτους προστασίας και υποστηρίξεως» (Π.Ε. Τσαλδάρη ς, Προέδρος της Κυβέρνησης, Ναυτικά Χρονικά, 1933). (4) Το θέμα των επιπέδων ασφαλείας νέων και παλαιών Μπάλκ Κάρριερς απαιτεί την συνδρομή του Κράτους για αποφυγή και εδώ του διπλού πλευ - (31) "Should Marine Insurance Companies take seriously Chaos Theory?», Disaster Pr eνe nti on and Management : Απ International Journal, Vol. 11, Νο 4, (32) Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. 41

14 Α. Μ. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 9 (2006), ρικού κελύφους (skin), ύστερα από μελέτη που υπεβλήθη από τους εφοπλιστές, εφόσον φαίνεται ότι δεν προσθέτει ασφάλεια. (5) Πάλι η ασφάλεια. Ο διεθνής κώδικας ασφάλειας πλοίων και λιμένων (ΔΚΑΠ & Λ) επί τάπητος. Γέννημα-θρέμμα της llης Σεπτεμβρίου και αυτός. Εφαρμόστηκε από 01/07/04. Και τι να πει η Ελλάδα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες? Θα θυσιάσει την Ναυτιλία στον βωμό της Νίκης δυστυχώς. Ο ι Εφοπλιστές αντέδρασαν με την κλασική πολιτική τους που είναι «να απεχθάνονται τις περιφερειακές λύσεις». Αυτό σημαίνει είμαστε καλύτε ροι, μην προσπαθείτε να μας μειώσετε την ανταγωνιστικότητα με τέτοια μέσα. Ο, τι όλοι και εμείς. Πράγμα που είναι τίμιο ασφαλώς, αλλά όπλο στα χέρια των «εχθρών» μας. Αναδείχθηκε έτσι το θέ μα της διαφάνειας των ναυτιλιακών εργασιών... μέσα από τον ISPS (33), (6) Τα πλοία λέει ο ΙΜΟ πρέπει να έχουν μόνιμα μέσα πρόσβασης και ελέγχου από το Ι ανουάριο του Ισχύει για τα νέα Δ/Ξ 500 GT και πάνω και για νέα Μπαλκ Κάριερς άνω των GT. Η Κυβέρνηση δεν ακολούθησε την εφοπλιστική γραμμή. Ο Κανονισμός αρχικά υιοθετήθηκε και στην συνέχεια γίνονται προσπάθειες τροποποίησή ς του στον ΙΜΟ. (7) Μέχρι πρότινος λέγαμε ότι η ναυτιλία είναι μια κορεσμένη με διατάξεις και κανονισμούς βιομηχανία! Έφθασε η ώρα όμως να δεχθούμε ότι η ναυτιλία κινείται πλέον σε εχθρικό περιβάλλον... Η κότα που γεννάει τα χρυσά αυγά ίσως και σιγά-σιγά... ν' αποβιώσει. Το εχθρικό περιβάλλον των άναυτων διοικητικών και μανδαρίνων ανά των κόσμο συνίσταται: Από τον OPA(3 4 J 1990, τον Καν της ΕΕ (10 ς, 2003), τους τροποποιημένους κανονισμούς της Μαρπόλ (10 ς 2002), την απεριόριστη ευθύνη για τυχόν ρύπανση και τον ISPS (2004). Το πλέγμα ολοκληρώθηκε. Εδώ μπορεί να αναφερθεί και «η 17 Νοέμβρη των Θαλασσών» : Ι σπανία και Πακιστάν συλλαμβάνουν ναυτικούς είτε για το πλοίο Πρεστίτζ είτε για το πλοίο Tasman Spirit. Η οικονομική ομη ρία είναι διεθνές αδίκημα που δεν το προβλέπει όμως ο νόμος. Διεθνής αυτοδικία. Ο πιο κάτω πίνακας συνοψίζει τα υπόλοιπα ανοικτά θέματα για το Κράτος : Πίνακας 3. Λοιπά Ανοικτά ναυτιλιακά θέματα, (8). Κρατικ ές ενισχύσεις. (9). Αναθεώρηση της για την Ναυτιλ ία στην ΕΕ. Συμφων ίας της Βασιλε ίας 11. (10). Τρ ίτο επύτεδο του Διεθνούς Ταμείου (11). Τροποπο ίηση του US Αποζημιώσεων (CLC Fund). Tax reform του (12). Ποινικοπο ίηση τηςναvτιλιακή ς δράσης απ6 την Ευρ. Επιτροπή.!ImΊt Ετήσια Τ. Γ. Σ. της ΕΕΕ, 4/02/04 (Ομιλία Π ρο έ δρου). 42 (33) lnternational Safety and Ports Security. (34) Oil Pollution Act USA, 1990.

15 Α. Μ. GOULIELMOS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 9 (2006), (8 < 35 >) Λυπηρό θέμα. Δείξαμε στην ΕΕ τι κάνουμε εμείς με την φορολογία (και το σύστημα εταιρεία-πλοίο) και κάνανε και αυτοί το ίδιο. Αυτοί ενισχύουν την ναυτιλία τους διότι είναι οι έχοντες και οι κατέχοντες! Εμείς δεν έχουμε τα μέσα και δεν βρήκαμε και τον τρόπο για να βοηθήσουμε την ναυτιλία (πλην στην περιοχή της εκπαίδευσης των ναυτικών). Εδώ χρειάζεται ένας πολυμήχανος Οδυσσέας. (9) Ευάλωτες οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις στην χρηματοδότηση με λίγα πλοία που αποτελούν το 80% των 4000 ελληνικών ναυτιλιακών επιχειρήσεων (Basel 11 agreement). (10) Όλο τραβάει τον ανήφορο αυτό. Θεσπίστηκαν υψηλότερα διαθέσιμα ποσά αποζημιώσεων για θαλάσσια ρύπανση, που έγιναν δεκτά από τους εφοπλιστές. (11) Ο νόμος αυτός ενδέχεται ν ' αφορά και ελληνικά ναυτιλιακά συμφέροντα που δρούν στο εμπόριο με τις ΗΠΑ. (12) Δεν πρέπει να ποινικοποιηθεί η ναυτιλιακή δράση όπως επεχείρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε αυτά τα 12 κύρια σημεία επιθυμούν οι εφοπλιστές αποτελεσματική βοήθεια. Τα σημεία αυτά θα μπορούσαν να παρουσιαστούν και σε ένα κοινό συνέδριο ΥΕΝ-ΕΕΕ-ΝΕΕ και Πανεπιστημίων Πειραιώς και Αιγαίου για την χάραξη ναυτιλιακής στρατηγικής. Η Εθνικ ' Ναυτιλιακ ' Πολιτικ '. Οι εφοπλιστές εδώ κατηγορούν για έλλειψη αποφασιστικών λύσεων, χωρίς την απαιτούμενη τόλμη και ευρύτητα, για μια μεγαλύτερη σύνδεση ελληνικής οικονομίας και ναυτιλίας (το 1981 «σλόγκαν» ). Ανταγωνιστικότητα : Εννοια που κούρασε και αυτούς που τα λένε και αυτούς που τα ακούνε. Το πρώτο πακέτο έμεινε στην διευθέτηση της φορολογίας πλοίων και ναυτικών (2002) όπως είπαμε. Υπάρχει ακόμη χώρος για πλήρη κατάργηση της φορολογίας των ναυτικών νομίζουμε εφόσον το εισόδημα κτάται στην αλλοδαπή και υπη ρετούν σε πλοία με ελληνική σημαία. (1) Ο εφοπλισμός θέλει κάτι περισσότερο: «Ευέλικτες συνθήκες στελέχωσης των πλοίων». Εμείς έχουμε υποστηρίξει: για κάθε νέο πλοίο που έρχεται στο νηολόγιο μετά την θέσπιση σχετικού νόμου να υπάρχει η δυνατότητα μείωσης των συνθέσεων ανά δύο πλοία κ. ο. κ. ώστε να μην διαταραχθεί η Ζήτηση ελλήνων ναυτικών στο δίδυμο, τρίδυμο κ.λπ. Π.χ. το πλοίο Α είναι στην ελληνική σημαία με 12 έλληνες ναυτικούς σύμφωνα με την σύνθεση που υπάρχει. Η ίδια εταιρεία αποφασίζει να νηολογήσει ένα δεύτερο πλοίο Β στην ελληνική σημαία μετά την δημοσίευση σχετικού νόμου. Σύμφωνα μ ε την σύνθεση το Β πλοίο οφείλει να έχει και αυτό έστω 10 έλληνες. (35) Η αρίθμηση αυτή αντιστοιχεί στα θ έ ματα του πίνακα 3. 43

16 Α. Μ. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙ Κ ΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩ Ν - Τεύχος 9 (2006), Τότε ορίζεται ότι και τα 2 μαζί πλοία μπορούν να έχουν όχι 22 έλληνες αλλά 13 έλληνες ήτοι μείωση 40%. Η κίνηση αυτή θα αύξανε την ζήτηση εργασίας και η ΠΝΟ δεν θα μπορούσε να την αρνηθεί. Θα μπορούσαν να επωφεληθούν και οι μικρές επιχειρήσεις των 2 πλοίων. Το εθνικό νηολόγιο θα αύξανε με 1000 περίπου πλοία σε πρώτη φάση. Το μέτρο αυτό θα μπορούσε να επεκταθεί και σε τριπλέτες ή τετράδες και ούτω καθεξής. Τότε τα πλοία Α + Β + Γ θα είχαν 13 έλληνες ήτοι 4 έλληνες ανά πλοίο. Στην τετράδα αυτό θα μείωνε τους έλληνες σε 3 ανά πλοίο. (2) Η ΕΕΕ κατηγορεί και το θεσμό του Εθνικού Συμβουλίου Ναυτιλιακής Πολιτικής (ΕΣΝΠ), διότι σχεδιάζει επι χάρτου, και ότι ίσως δεν είναι εθνικό (?), ειναι σε διασταυρούμενα άνισα και άσχετα συμφέροντα, στερούμενα κοινών τόπων... κ.λπ. Εμείς μπορούμε να προσθέσουμε κάποιο σχόλιο όταν μας δοθούν ή δημοσιευτούν οι αποφάσεις του οργάνου αυτού. Πάντως όντως ο χρόνος είναι ο κρισιμότερος παράγων στην Ναυτιλιακή πολιτική και για τα αφορώντα την εθνική ναυτιλιακή πολιτική χρειάζεται ένα ευέλικτο και ολιγομελές διαρκές όργανο που θα το ονόμαζα «Γνωμοδοτική Επιτροπή Αναθεώρησης Εγκριτικών Πράξεων» (ΓΕΑΕΠ). Μπορεί να συντίθεται από τον ΓΓ ΥΕΝ, ΠΝΟ, ΕΕΕ και ΝΕΕ (ένα κοινό εκπρόσωπο), Νομικό Σύμβουλο και Πανεπιστήμιο. Το όργανο αυτό δεν θέλει Βουλή και μπορεί να λαμβάνει στιγμιαίες και χρονικά έγκαιρες αποφάσεις, που θα πρέπει να εγκρίνονται από τον Υπουργό (ούς). Επειδή είναι μονομερείς αποφάσεις θα υιοθετούνται -αν θέλουν- από τους εφοπλιστές, με αίτησή τους, στην Εγκριτική Πράξη. Ετσι μπορεί να καταργηθεί το «αναποτελεσματικό» ΕΣΝΠ. (3) ΟΙ ΝΕΟΙ θέλουν την ναυτιλία! Η Ναυτιλία θέλει τους νέους? 3032 νέοι ήσαν υποψήφιοι το 2003! Το σύστημα πήρε μόνο Είναι γνωστή η ανάγκη για 2000 αξιωματικούς κατ' ετος. Η ναυτική εκπαίδευση < 36 ) παρουσιάζει κυκλικότητα. Το έτος ρεκόρ ήταν το με 3126 υποψηφίους. Μετά ήρθε η κάμψη για δέκα περίπου χρόνια, ανάκαμψη μέχρι το και μετά πάλι κάμψη μέχρι το Να μειωθεί στους 3-6 μήνες η θητεία για τους υποψήφιους ναυτικούς εφόσον δέχονται να «υπηρετήσουν» στη ναυτιλία τουλάχιστο μήνες. Η διαρροή των ναυτικών από τις Σχολές πρέπει να υπολογιστεί στα πιο πάνω νούμερα ώστε η ναυτιλία να παίρνει όσους χρειάζεται. Το πλοίο να μη πληρώνει στο ΚΝΕ ί 3 7 ) και η φοίτηση να είναι παντού εξωτερική με θέσπιση 100 υποτροφιών σε άπορους φοιτητές. Οι προτάσεις μας για την Ναυτική εκπαίδευση είναι γνωστές ή έχουν δημοσιευτεί (βλέπε τελευταία παρά γραφο). Το κύρος του Ναυτικού επαγγέλματος πρέπει να αποκατασταθεί και τα όποια προβλήματα να επιλυθούν. Τις εισφορές των ναυτικών στο ΝΑΤ ας τις αναλάβει 100% όπως είπαμε το Κράτος. Την «διαρροή φοιτη- (36) Βλ έ π ε Α. Μ. Γουλι έλμο ς & Ματ ίνα Γουλιέλμου, 2003, «Η προσ έ λκυση ν έων α ξ ιωματικ ώ ν στην Ναυτιλία : Μια εμπ ε ιρική έ ρ ε υνα», Τιμητικ ός τόμο ς γ ια Α. Λάζαρη, Παν. Π ε ιραιώ ς. 44 (37) Κεφάλαιο Ναυτική ς Εκπαίδ ευση ς.

17 Α. Μ. GOULIELMOS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 9 (2006), τών» να την πληρώνει το Υπουργείο Παιδείας και αντίστροφα. Ευτυχώς εισακούστηκε παλαιότερη πρότασή μας για υποδοχή σπουδαστών από τα ελληνόκτητα. Ας πληρώνει το Κράτος και τα 2 ταξίδια των σπουδαστών και ας είναι συντάξιμα στο ΝΑΤ αυτά και τα δύο. ( 4) Ας θεσπιστεί και η αρχή «όταν μια φορά στο ΝΑΤ πάντα στο ΝΑΤ» με διαφορετικό συντελεστή. Το 80% του μισθού σαν σύνταξη ας γίνει σταδιακά πραγματικότητα. Το κύρος του επαγγέλματος εξαρτάται από την καλή και βέβαιη σύνταξη... Είναι φανερό ότι η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού σε γνώσεις και δεξιότητες μπορεί να προσφέρει ποιοτικότερες υπηρεσίες προς όφελος του Πλοίου και να διατηρήσει την ναυτιλιακή τεχνογνωσία στην χώρα μας. Κατ' επέκταση αύξηση της ελληνικής γυναικείας απασχόλησης σε θέσεις αξιωματικών κ.λπ. (αν οι άνδρες δεν θέλουν να πάνε), είναι λογικό παρεπόμενο. Το Εθνικό Νηολόγιο Η ΕΕΕ αποδίδει την μη αύξηση των υπό ελληνική σημαία πλοίων στην 20- άμηνη καθυστέρηση του Β πακέτου μέτρων. Οσοι πιστεύουν πως η Ελλάδα είναι ΕΕ αυταπατώνται. Μέτρα ελληνικά μπορεί να υιοθετήσει η ΕΕ. Μέτρα ευρωπαϊκά δεν μπορεί να υιοθετήσει η μικρή Ελλάς, πλην ό,τι συστήσαμε πιο πάνω. Η Ναυτιλία συνεισφέρει 8-9 δις. το χρόνο στο ισοζύγιο πληρωμών της Χώρας και παρέχει θέσεις ναυτικών ελλήνων< 38 ) ( αλλοδαπών) και υπαλλήλων. Συντηρεί άμεσα 336,000 άτομα, έναντι 1,500,000 του τουρισμού. Αλλά η ναυτιλία είvαι εντάσεως κεφαλαίου, ενώ ο Τουρισμός είναι και εντάσεως εργασίας. Η σημασία των συναλλαγματικών εισροών από την Ναυτιλία ήταν στο παρελθόν πολύ πιο σημαντική. Πολλά δις. δίνει η ΕΕ χωρίς επιστροφή. Σήμερα επικρατεί το ευρώ και είναι κάποια περίοδο ισχυρότερο του δολαρίου. Πράγμα που ζημιώνει την ναυτιλία, όπως και παλαιότερα η πολιτική της σκληρής δραχμής. Οι ΗΠΑ μας έχουν βάλλει στην γωνία με μείωση εξαγωγών στον υπόλοιπο κόσμο. Η ναυτιλία θα φανεί πάλι χρήσιμη μετά το 2006 και στα χρόνια της «κατοχής» όταν αυτά έλθουν στα τέλη των ΚΠΣ. Η Ελλάδα δεν έχει τώρα πια εξαγωγές με - την βοήθεια της συναλλαγματικής ισοτιμίας - τέλος η τεχνητή ανταγωνιστικότητα. (38) Σύμφωνα μ ε την μελέτη του Πανεπιστημίου Π ειρα ιά οι έλληνε ς ναυτικοί ήταν 60,000 το Το 72% ήταν αξιωματικοί έλλην ες και το 28% ξένοι. Στα κατώτερα πληρώ ματα το 78% είναι ξένοι. Επεκράτησε σχεδόν απόλυτα το δόγμα Ανδρεάδη : «" Ελληνες αξιωματικοί και ξένο ι κατώτερο πλήρωμα». Κάθε χρόνο οι έλληνε ς μειώνονται. Β έβαια, αν θ έ λαμε να νομιμοποιήσουμε την πραγματική κατάσταση θα μπορούσα με να καθορίζαμε μ ε νόμο ότι το 59% μπορεί να είναι ξένοι και το 41 % έλληνε ς σε όλα τα πλοία ελληνικών συμφερόντων ασχέτως σημαί ας. γνώμη μας- καλύπτουν το 43% των δαπανών των εταιρειών σύμφωνα με την μελέτη, Οι αμοιβές ( + εισφορές στο ΝΑ Τ) των ναυτικών -που είναι υπερεκτιμημένες κατά την J 2% είναι το κόστος διοίκησης, το 8% για επισκευές, το 7,2% για καύσιμα εν Ελλάδι και 5.1 χρηματοοικονομικά έξοδα. Σύν ολο 75%. Το υπόλο ιπο δεν εξηγείται. (Πιθανά αφορά φορολογία, εισφορές στο ΝΑΤ και προμήθ ε ιε ς εφοδίων κ.λπ.). 45

18 Α. Μ. ΓΟΥΛΙΕΛ Μ ΟΣ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟ Μ ΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 9 (2006), Η ΕΕΕ ονειρεύεται το Σίτυ του Λονδίνου όπου 50 δις. $ εισρέουν εκεί, σχεδόν 6 φορές περισσότερα από εμάς. Δεν έχουμε προφανώς την ίδια υπο δομή με το Σίτυ σε ασφαλιστικές, χρηματοδοτικές, ναυλομεσιτικές, διακανονιστές αβαριών, αντασφαλιστικές, εκτιμήσεις πλοίων, αγοραπωλησίες πλοίων, διαιτησία, ναυτιλιακά δικαστηρία (προτάθηκαν επι των ημερών μου σαν ΓΓ ΥΕΝ το 1994) κ. λπ. Ούτε ένα Ρ & 1 Club ί 3 9 ) δεν μπορέσαμε να φτιάξουμε. Η ποιοτική και πλήρης υποδομή φέρνει το συνάλλαγμα. Ούτε τα κέρδη των ναυτιλιακών εταιρειών υπολογιζόμενα σε 30 δις. $ κατά μέσο όρο το χρόνο δεν μπορέσαμε να φέρουμε στην Ελλάδα με την μορφή καταθέσεων. Ούτε «διαιτησία» / arbitration υπάρχει. Μικρή ασφαλιστική επιφάνεια. Οι Ναυπηγήσεις δεν πέτυχαν, που θα έδιναν δις. $το χρόνο. Τις πήρανε οι Κινέζοι και οι Κορεάτες. Η ΕΕΕ ομιλεί και σωστά για την έννοια - ας την ορίσουμε της «Διοίκησης Ολικής Ανταγωνιστικότητας!». Ο πιο κάτω πίνακας θα μας δείξει τι καταφέραμε να αποσπάσουμε από την ελληνόκτητη μας ναυτιλία: ΔΑΠΑΝΕΣΕΛΛΗΝΟΚΤΗΤΗΣ % ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ Προμήθειες για ναυλώσεις 2,0 2. Έξοδα Λιμένων 3,8 3. Έξοδα επιθεωρήσεων & Νηογνωμόνων 0,7 4. Καύσιμα & Λιπαντικά 7,2 5. Ανταλλακτικά 4,3 6. Αμοιβές ελλήνων Ναυτικών 39,2 Εργοδοτικές εισφορές στο ΝΑ Τ 3,5 Τροφοδοσία 1,4 Δαπάνες ταξιδιών 2,5 = ΣΥΝΟΛΟ 46,6( 4 0) 7. Επισκευές 8,0 8. Εφόδια 2,5 9. Ασφάλιστρα 1,3 Ρ & 1 Clubs και λοιπά 1,2 10. Χρηματοοικονομικά έξοδα 5,1 11. Διοικητικά έξοδα 12,0 12. Δικηγορικά κ.λπ. 0,5 13. ΟΤΕ 0,9 14. Φορολογία κ. λπ. (41} 3,9 = 100 = 4,5 δις. ( 4 2) lliι/ίt Μ ε λέτη Παν. Πειραιώ ς (39) Αλλη λοασφα λιστικ ός οργ ανισμός ασφάλ ιση ς πλο ιο κτητών. ( 40) Αποτ ελε ί π ε ρίπου το 37% του συνόλου των δαπανών. Συνήθως υπερε κτιμάται στην δή λω σή του. Υπάρχ ε ι σχ ετ ικ ό άρθρο δικό μου που εξη γεί το φα ιν ό μ ε νο αυτ ό. ( 41) Η φορολογία των πλοίων έδωσε πε ρίπου 20 δ ις. το Σημαντική ήταν η έ μμεση φορολογ ία από 80 δις. δ ρχ.! (ΦΠΑ & ε ιδικο ί φό ροι κατανάλωση ς, ε κτ ός αν ε πιστρ έφονται). 152 δις. δ ρχ. το 2000 κό στισ ε το έ λλ ε ιμμα του ΝΑ Τ. 46 (42) Αν ε ίχαμ ε ναυπηγεία θα ε ισπράτταμε 11 δ ις για επ ε νδύσε ις. Τα κ έρ δη δ ε ν αναφέ ρ ο νται αλλά μπορ εί να υποτεθού ν σ ε 4.5 δις. το χρ όνο.

19 Α.Μ. GOULIELMOS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 9 (2006), Σύμφωνα με την μελέτη, η Ποντοπόρος Ναυτιλία δημιούργησε το 2000 απασχόληση σε 244,000 άτομα ως εξής: 1. Ελληνες ναυτικοί 2. Υπάλληλοι < 43 ) 60, Αλλοδαποί ναυτικοί 50,000 11, Εμμεση απασχόληση 123,000 Π ροστιθέμενη αξία της ποντοπόρου ναυτιλίας για το 2000: 4,96 δις., (ήτοι 4,7% του συνόλου με την μεταποίηση να δίνει 11.6% και ο πρωτογενής τομέας το 7,6% ). Ο ι εισροές (χωρίς να υπολογιστούν καθαρές) συναλλάγμα τος της ποντοπόρου κάλυψαν το 20,10% του εμπορικού ισοζυγίου με την ΕΕ να καλύπτει το 18.1 %. Η πιο πάνω μελέτη θα μπορούσε να ήταν πιο χρήσιμη αν διαχώριζε την ελλην ική σημαία από τις λοιπές ελληνικ ών συμφερόντων. Η πεποίθησή μου είναι και αποδεικνύεται και οικονομετρικά < 44 ) πως στην εισροή συναλλάγματος κύρια και αποφασιστική επίδραση έχει η ελληνική ναυτιλία και πολύ λιγότερη η ελληνικών συμφερόντων με ξένε ς σημαίες. Π ράγματι, η συσχέτιση τόνων κάτω από την ελληνική σημαία με την εισροή συναλλάγματος έδωσε συντελεστή συσχέτισης ίσο με 0.96 ( ). Οι ξένες σημαίες / ελληνόκτητος έδω σε συντελεστή συσχέτισης ίσο με Η οικονομετρία υποστηρίζει την ελληνική σημαία πέραν πάσης αμφιβολίας! Επομένως δεν είναι το γόητρο αλλά η εισροή που πρέπει να ενδιαφέρει. Μ ισά φέρνουν οι ναυτεργ άτε ς, μισά και οι εφοπλιστές στην Χώρα. Τι Κάνει το Κράτος? Ο Νυν Υπουργός ΕΝ Κος Ε. Κεφαλογ ιάννη ς δεν μιλά για αναδόμηση αλλά για ανασυγκρότηση της Εμπορικής Ναυτιλίας. Δηλώνει αντιφατικά (21/03/04): «Για μας η υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής σημαίας, εξασφαλίζόντας τα κεκτημένα της ναυτιλίας, σε συνδυασμό με τον επαναπατρισμό των πλοίων στο εθνικό νηολόγιο και τη δημιουργία όλο και περισσότερων θέσεων εργασίας, αποτελεί πρώτη προτεραιότητα». Είναι βέβαιο πως ανταγωνιστικότητα σημαίνει καλύτερο κόστος από τον αντίπαλο αφού είναι γνωστό ότι η ποιότητα δεν πληρώνεται στην ναυτιλία! Το καλοσυντηρημ έ νο πλοίο αν δεν είναι διπλού τοιχώ ματος δεν έχει μέλλον. Οι Χώρε ς που μας κατηγορούν για ρυπάνσεις και τα σχετικά, αυτές συνευθύνονται για τα ναυτικά ατυχήματα (ολικές απώλειες) που κακώς μέχρι σήμερα εθεωρούντο τυχαία! Ο κ. ΥΕΝ κατηγορεί τους πριν για ατολμία και για εξασθένιση των ναυτιλιακών δεσμών με την εθνική οικονομία. ( 43) Π ροφανώς αναφέρονται μόνο οι «αλλοδαπές» ναυτιλιακ ές εταιρείες που είναι περίπου Οι λοιπ ές ν αυτιλιακές εταιρείες περίπου 2750 απασχολούν υπαλλή λους. Δεν γνωρίζουμε ποιες ετα ιρείες συμπεριλήφθη καν στη μελ έτη - αν ήταν δηλαδή μόνο του Νόμου 89/1967. Πάντως η μελ έτη αυτή έγ ινε με την εποπτεία του νυν ΓΓ ΥΕΝ. (44) AJ. Goulielmos, 1997, "The facιors determining the foreign exchange inπ ow from shipping: companies ίη Greece during the deep and prolonged crisis ", Τιμητικό ς τόμος Μετα ξά, Παν. Π ειραιώς Τμήμα ναυτιλιακών Σπουδών, σελίδα

20 Α.Μ. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 9 (2006), Η Κυβέρνηση φέρεται να μειώνει το κόστος και τα βάρη της ναυτικής εργασίας με ενίσχυση του εισοδήματος των ναυτικών χωρίς επιβάρυνση του πλοίου. Μείωση φορολογίας? Η Κυβέρνηση εγγυάται τις συντάξεις του ΝΑΤ και καλά κάνει αρκεί να γνωρίζει πόσο κάνει αυτό. Αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης και προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα (μα είχαμε και δεν τους πήραμε!). Διάθεση αναγκαίων πόρων και αναβάθμιση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ριζική αναδιάρθρωση της ΝΕ. Προσέλκυση συνειδητο ποιημένων νέων. Καλά όλα αυτά. ΝΕ λο ιπόν σε ά μεση προτ εραιότη τ α. Θα έχουμε 2000 αξιωματικούς αύριο? Εξέλιξη Πειραιά σε διεθνές ναυτιλιακό κέντρο (παλαιό σλόγκαν που ξέφτισε μετά την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών και την απομάκρυνση από τον Πειραιά ναυτιλιακών εταιρειών προς την Βόρεια και Νότια Αθήνα). Συνθήκες εμπιστοσύνης Κράτους και Πολιτείας. Λακωνικές οι τοποθετήσεις του νέου Υπουργού. Χρειάζεται πίστωση χρόνου. Οι θέσεις αυτές είναι του Κόμματος της ΝΔ και ταυτίζονται με εκείνες του Μ. Βαρβιτσιώτη μόνο που τελευταίος χρησιμοποίησε λανθασμένα στατιστικά στοιχεία (22/02/2004 Κ. Καθημερινή). Μήπως όλα αυτά είναι λογαριασμοί χωρίς τον Ξενοδόχο? Ο Ξενοδόχος στην Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία Ο ξενοδόχος στην ελληνική εμπορική ναυτιλία είναι η Χώρα. Μέτρα πήρε και ο κ. ΥΕΝ Αλεξανδρής και όταν πήγε στο Κομίτυ και είπε «γ ια τα πλοία να έλθουν στην ελληνική σημαία», ο αείμνηστος Γ. Χατζηπατέρας -προς τιμήν του- είπε «αυτό δεν γίνεται» (μεσούσης βέβαια της μεγάλης κρίσης). Αλλοι λέγανε «Κάνε εσύ πρώτα τα μέτρα και τα πλοία θα έλθουν». Τα πλοία δεν ήλθαν... Ας αφήσουμε την ναυτιλία να είναι επιχειρηματική και από τα κέρδη της θα δώσει στη Χώρα. Οι εφοπλιστές το απέδειξαν πως είναι φιλέλληνες ανά την ιστορία και τα ξύλινα (τώρα χαλύβδινα) τείχη πολλές φορές έσωσαν την Ελλάδα. Θα τη σώσουν και στο μέλλον? Το κλίμα εμπ ιστοσύνης είναι αναγκαίο. Τα λάθη από άναυτους πολλά (τροπολογία Υπουργού Οικονομικών Μάνου, κρίση Κύπρου 1974, κρίση Ναυπηγείων Ελευσίνος, έφοδοι συναλλάγματος 1981, Περιοχή επισκευαστικής Ζώνης Περάματος) για να αναφερθώ στα σύγχρονα < 45 ) μόνο. Προσοχή στο πλαίσιο του 2687/1953 να μείνει ανέπαφο και να αξιοποιηθεί το εργαλείο της Εγκριτική ς Πράξης με την διόρθωση που υπαινιχθηκαμε πιο πάνω (βλέπε Γουλιέλμος Α., 2001, «Η διοίκηση της διαχείρισης & της παραγωγής στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις», εκδόσεις Α. Σταμούλης, σελίδα ). 48 (45) Βλ έπε και τα παλαιά Ν 1043/1917 & Ν. 2075/1939.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Θέλω να σας ζητήσω συγνώμη, διότι για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» ' φ *" /Α νδρος Μακρόνησος

Διαβάστε περισσότερα

Αν έχετε 2,9 εκατ. δολάρια, αγοράζετε διαμέρισμα 500 τ.μ. στη βίλα του «Playboy» H επόμενη «φούσκα» που θα σκάσει θα είναι η Κίνα;

Αν έχετε 2,9 εκατ. δολάρια, αγοράζετε διαμέρισμα 500 τ.μ. στη βίλα του «Playboy» H επόμενη «φούσκα» που θα σκάσει θα είναι η Κίνα; business stories bs: ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΜΑΪΟΥ 2010 bstories@protothema.gr >21 ΧΙΟΥ ΧΕΦΝΕΡ ΣΑΝΓΚΑΗ, ΟΠΩΣ WALL ΤΕΪΛΟΡ ΣΟΥΙΦΤ Αν έχετε 2,9 εκατ. δολάρια, αγοράζετε διαμέρισμα 500 τ.μ. στη βίλα του «Playboy» H επόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΛΙΑ. Βασικός πυλώνας ανάπτυξης της χώρας η ελληνική ναυτιλία. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕ ΡΙΑ Νέο όραµα για την ευρωπαϊκή ναυτιλία την προσεχή πενταετία

ΝΑΥΤΙΛΙΑ. Βασικός πυλώνας ανάπτυξης της χώρας η ελληνική ναυτιλία. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕ ΡΙΑ Νέο όραµα για την ευρωπαϊκή ναυτιλία την προσεχή πενταετία ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ KΥΡΙΑΚΗ 8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Βασικός πυλώνας ανάπτυξης της χώρας η ελληνική ναυτιλία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕ ΡΙΑ Νέο όραµα για την ευρωπαϊκή ναυτιλία την προσεχή πενταετία ΝΑΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής : Χ.Ψαυράτης Από ΠΑΠΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ ΓΙΩΤΑ ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ LOGISTICS KAI ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΛΑΓΑΡΗ (5171)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΟΨΕΙΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΕΥΣΗΣ Σταυρακάκη Γ. Αικατερίνη Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κινέζος superman της «Lenovo» ξαναχτυπά Πληροί με το παραπάνω τους όρους ένταξης στο ευρώ (αλλά δεν το θέλει!)

Ο Κινέζος superman της «Lenovo» ξαναχτυπά Πληροί με το παραπάνω τους όρους ένταξης στο ευρώ (αλλά δεν το θέλει!) business stories bs: ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2010 bstories@protothema.gr ΛΙΟΥ ΚΟΥΑΝΤΣΙ ΕΣΘΟΝΙΑ ΟΛΙΒΕΡ ΣΤΟΟΥΝ Ο Κινέζος superman της «Lenovo» ξαναχτυπά Πληροί με το παραπάνω τους όρους ένταξης στο ευρώ (αλλά δεν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004

ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004 ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004 Σημείωση: Το παρόν αποτελεί σύγγραμμα του 2004, και δεν έχει επικαιροποιηθεί με την νομοθεσία που έχει θεσπιστεί από τότε μέχρι σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Στις 1.514 μονάδες με εβδομαδιαία κέρδη 2,6% Η Ε.Ε. «ΜΑΣ ΕΒΑΛΕ ΜΕΣΑ» 820 ΕΚΑΤ. δισ. ευρώ. εκατ. ευρώ

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Στις 1.514 μονάδες με εβδομαδιαία κέρδη 2,6% Η Ε.Ε. «ΜΑΣ ΕΒΑΛΕ ΜΕΣΑ» 820 ΕΚΑΤ. δισ. ευρώ. εκατ. ευρώ business stories bs: ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 bstories@protothema.gr GLOBAL BRANDS GROUP ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ GLIDE FOUNDATION Η εταιρεία που υπέγραψε το χρυσό συμβόλαιο με τη FIFA και ανέλαβε να κάνει το Μουντιάλ

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΠΩΣ ΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Κίνας στο σύγχρονο χρηματοοικονομικό περιβάλλον

Ο ρόλος της Κίνας στο σύγχρονο χρηματοοικονομικό περιβάλλον ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ INSTITUTE OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS Ο ρόλος της Κίνας στο σύγχρονο χρηματοοικονομικό περιβάλλον Ερευνητής:Σπύρος Μελίτσας Βοηθοί ερευνητές: Ευαγγελία Αθανασούλη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ Νοέμβριος 2005 Τη μελέτη συνέταξε επιστημονική ομάδα αποτελούμενη από τους οικονομολόγους: Ιουλία Αρμάγου Γιάννη Μουρμούρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερος πόνος. κανένα όφελος για την Ελλάδα από τη συμφωνία. Μαρκ Βάισμπροτ και Χουάν Αντόνιο Μοντετσίνο. Φεβρουάριος 2012

Περισσότερος πόνος. κανένα όφελος για την Ελλάδα από τη συμφωνία. Μαρκ Βάισμπροτ και Χουάν Αντόνιο Μοντετσίνο. Φεβρουάριος 2012 Περισσότερος πόνος κανένα όφελος για την Ελλάδα από τη συμφωνία Μαρκ Βάισμπροτ και Χουάν Αντόνιο Μοντετσίνο Φεβρουάριος 2012 Center for Economic and Policy Research 1611 Connecticut Avenue, NW, Suite 400

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµία ΤΑ «ΚΟΚΚΙΝΑ» ΑΝΕΙΑ ΜΠΛΟΚΑΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ. Market Report 2,62% 1,0772 $ 45,85$ 1.182,35. Αγοράζουν ακίνητα υπό το φόβο του Grexit

Οικονοµία ΤΑ «ΚΟΚΚΙΝΑ» ΑΝΕΙΑ ΜΠΛΟΚΑΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ. Market Report 2,62% 1,0772 $ 45,85$ 1.182,35. Αγοράζουν ακίνητα υπό το φόβο του Grexit Market Report ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ) EUROSTOXX (ΕΒ.) S&P 500 (ΕΒ.) ΕΥΡΩ ΧΡΥΣΟΣ ΑΡΓΟ -3,34% 2% 2,62% 1,0772 $ 1.182,35 45,85$ ΣΤΙΣ 744,42 ΜΟΝΑ ΕΣ Ο Γ.. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 17.30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΤΣΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μελέτη Σουηδικού και Ιταλικού μοντέλου οικονομίας, καθώς και διαχείριση ανεργίας και πληθωρισμού που επικρατεί στα δύο αυτά κράτη.

Συγκριτική μελέτη Σουηδικού και Ιταλικού μοντέλου οικονομίας, καθώς και διαχείριση ανεργίας και πληθωρισμού που επικρατεί στα δύο αυτά κράτη. Συγκριτική μελέτη Σουηδικού και Ιταλικού μοντέλου οικονομίας, καθώς και διαχείριση ανεργίας και πληθωρισμού που επικρατεί στα δύο αυτά κράτη. Παρασκευόπουλος Κωνσταντίνος, Α.Μ 14224 Παρασκευόπουλος Χρήστος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΖΙΑΝΟΥΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΧΥΖ ΑΛΙΝΑ-ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΕΦΡΙ ΙΜΕΛΤ Με κέρδη $10,8 δισ., η «General Electric» θα πληρώσει στις ΗΠΑ μηδενικό φόρο!

ΤΖΕΦΡΙ ΙΜΕΛΤ Με κέρδη $10,8 δισ., η «General Electric» θα πληρώσει στις ΗΠΑ μηδενικό φόρο! ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΑΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 62 ΡΩΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ $297 ΔΙΣ. ))) 19 ΣΑΚΙΡΑ Θα τραγουδήσει τον ύμνο του Μουντιάλ ))) 21 ΤΖΕΦΡΙ ΙΜΕΛΤ Με κέρδη $10,8 δισ., η «General Electric» θα πληρώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑ ΣΑΡΚΟΖΙ Η Γαλλία βάζει ειδικό φόρο σε Google, Yahoo, Facebook ))) 7 OI AΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΧΡΩΣΤΑΜΕ

ΝΙΚΟΛΑ ΣΑΡΚΟΖΙ Η Γαλλία βάζει ειδικό φόρο σε Google, Yahoo, Facebook ))) 7 OI AΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΧΡΩΣΤΑΜΕ «ΘΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ Ο ΟΜΠΑΜΑ!» ΤΟ «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ))) 18 ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΣΟΚΟΛ Ο διάδοχος του Γουόρεν Μπάφετ ))) 24 ΝΙΚΟΛΑ ΣΑΡΚΟΖΙ Η Γαλλία βάζει ειδικό φόρο σε Google, Yahoo, Facebook

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

>12-13, 29. www.xrimaonline.gr info@xrimaonline.gr ΣΑΒΒΑΤΟ 2 IOYNIOY 2012 n ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 13 n ΤΙΜΗ 2

>12-13, 29. www.xrimaonline.gr info@xrimaonline.gr ΣΑΒΒΑΤΟ 2 IOYNIOY 2012 n ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 13 n ΤΙΜΗ 2 ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Σπόροι και λιπάσματα εκτοξεύουν το κόστος παραγωγής «Ηλεκτροπληξία» με τα φωτοβολταϊκά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Εμφάνιση της δραχμής στα τερματικά του Bloomerg! Σπεύδουν να ανοίξουν λογαριασμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

τριτοβάθμια εκπαίδευση Μία συνοπτική παρουσίαση

τριτοβάθμια εκπαίδευση Μία συνοπτική παρουσίαση τριτοβάθμια εκπαίδευση Μία συνοπτική παρουσίαση 16 2007-2008 Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα Μετά τις μεταρρυθμίσεις στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, στα τελευταία χρόνια του προηγούμενου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. editorial 4 Η αρχή του τέλους της κρίσης; 6 Η σύγκρουση του χάρτινου με τον ψηφιακό κόσμο

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. editorial 4 Η αρχή του τέλους της κρίσης; 6 Η σύγκρουση του χάρτινου με τον ψηφιακό κόσμο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ editorial 4 Η αρχή του τέλους της κρίσης; 6 Η σύγκρουση του χάρτινου με τον ψηφιακό κόσμο αρθρογραφία 8 Λεωνίδας Κανέλλος: 2012, μία χρονιά σημαντικών δράσεων για την ΕΕΤΤ 10 Γιώργος Στεφανόπουλος:

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΣΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

«Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΣΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΣΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΒΟΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα