ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κ. ΜΙΧΑΛΗ ΙΩΑΝΝΙ Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κ. ΜΙΧΑΛΗ ΙΩΑΝΝΙ Η"

Transcript

1

2 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κ. ΜΙΧΑΛΗ ΙΩΑΝΝΙ Η Με ιδιαίτερη χαρά επικοινωνώ µαζί σας µε την παρούσα έκδοση. Σκοπός της παρούσας έκδοσης είναι να ενηµερώσει τον αναγνώστη για όσα η Ένωση µας έχει κάνει στα πλαίσια µίας επαγγελµατικής οργάνωσης των εφοπλιστών που τιµούν την κυπριακή σηµαία, για την περίοδο Η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών έχει διπλή αποστολή να φέρει εις πέρας: τη διάδοση και αναβάθµιση της Κυπριακής σηµαίας και την προστασία των συµφερόντων των µελών της. Για την επίτευξη αυτής της αποστολής η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών συνεχώς και αδιαλείπτως εργάζεται για: (α) (β) (γ) Την αναβάθµιση της Ναυτιλιακής Υποδοµής της Κύπρου µε τη στήριξη της πρόταση της κυβέρνησης για την ίδρυση ενός ενιαίου Συντονιστικού Φορέα για την Ναυτιλία (Σ.Φ.Ν.) που θα χαράσσει µια µακρόπνοη και συντονισµένη Ναυτιλιακή Πολιτική. Την παράλληλη εξασφάλιση ασφαλούς µεταφοράς διά θαλάσσης και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Την εξυπηρέτηση των συµφερόντων των πλοιοκτητών-µελών µας για µια επικερδή και ανταγωνιστική Κυπριακή Ναυτιλία. Η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών χαιρετίζει την εξαγγελία του Προέδρου της ηµοκρατίας κ. ηµήτρη Χριστόφια για την ίδρυση ενός Συντονιστικού Φορέα για την Ναυτιλία (Σ.Φ.Ν.) ο οποίος θα πρέπει να αντιπροσωπεύει όλους τους φορείς της Ναυτιλιακής κοινότητας της Κύπρου και θα έχει σαν κύριο λόγο ύπαρξης τη χάραξη Ναυτιλιακής Πολιτικής και την εκπροσώπηση της Κύπρου στα ιεθνή Θεσµικά όργανα. Ο Σ.Φ.Ν., σαν αρµόδιο θεσµικό πολιτειακό όργανο θα συνεπικουρεί την πολιτική Αρχή στη λήψη πολιτικών αποφάσεων και στους στρατηγικούς σχεδιασµούς της, µελετώντας τα διάφορα προβλήµατα και υποβάλλοντας εισηγήσεις για όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε τη ναυτιλιακή δραστηριότητα. Ο συντονιστικός ρόλος που µπορεί να διαδραµατίσει, ιδιαίτερα σε θέµατα στα οποία έχουν συναρµοδιότητα και εµπλοκή διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες ή ηµικυβερνητικοί οργανισµοί, θα είναι κρίσιµης σηµασίας. 1

3 Στα πλαίσια της αναβάθµισης της Κυπριακής σηµαίας και της προστασίας του περιβάλλοντος είναι πασιφανές πως η συµβολή των µελών της Ένωσης µας είναι τεράστια. Τα πλοία των µελών µας συνεχώς αναβαθµίζονται και ο στόλος που βρίσκεται στα πλαίσια της Ένωσης µας συνεχώς ανανεώνεται µε παραγγελίες νεότευκτων πλοίων, προς όφελος των φορτωτών, ναυλωτών και παραληπτών και προς όφελος της περιβαλλοντολογικής κληρονοµιάς του πλανήτη µας, ταυτόχρονα βελτιώνοντας τη φήµη της Κυπριακής Σηµαίας. Σε ότι αφορά τον τοµέα της εξυπηρέτησης των συµφερόντων των µελών µας για µια επικερδή και ανταγωνιστική Κυπριακή Ναυτιλία, η Ένωση µας βρίσκεται στην πρώτη γραµµή πρωτοπόρος µαζί µε άλλες οργανώσεις Πλοιοκτητών στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παρακολούθηση και επηρεασµό των Κοινοτικών Κανονιστικών διατάξεων που επηρεάζουν τη ναυτιλία και τους πλοιοκτήτες και παράλληλα εξασκούνται πιέσεις για την άρση του τουρκικού εµπάργκο. Όλοι µαζί να εργαστούµε για ένα δυνατό και ποιοτικό νηολόγιο, συµβάλλοντας έτσι τα µέγιστα ώστε η Κυπριακή σηµαία να κυµατίζει µελλοντικά σε όσο το δυνατό περισσότερα πλοία. Μιχάλης Ιωαννίδης Πρόεδρος Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών Ocean Tankers Holdings Public Company Ltd 2

4 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ. ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ. ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ Με ιδιαίτερη χαρά επικοινωνώ µαζί σας, αφού η Εµπορική Ναυτιλία αποτελεί ένα διακεκριµένο και δυναµικό κλάδο της οικονοµίας µας, εξειδικευµένο και πολύπλοκο, οι δραστηριότητες του οποίου εκτείνονται πέρα από τους ορίζοντες της χώρας µας. Για το λόγο αυτό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα σε όλους τους χειρισµούς που αφορούν τη ναυτιλία µας. Μια σύντοµη ιστορική αναδροµή των εξελίξεων στον τοµέα αυτό αναδεικνύει πως διαχρονικά υπήρξε προσήλωση στους ίδιους στόχους και οραµατισµούς. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, ο πρώτος οραµατιστής για τη δηµιουργία της Κυπριακής Εµπορικής Ναυτιλίας, έβαλε τον πρώτο λίθο από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Παρά τα δεινά που επεσώρευσε η τουρκική εισβολή οι προσπάθειες συνεχίστηκαν από όλες τις κυβερνήσεις και οµολογουµένως τα επιτεύγµατα ήταν εντυπωσιακά. Η Κύπρος, µε την αγαστή τριµερή συνεργασία του κράτους, των πλοιοκτητών και εργοδοτών, αλλά και των εργατικών συνδικάτων, εξελίχθηκε σε ιεθνές Ναυτιλιακό Κέντρο µε υπολογίσιµο σε µέγεθος στόλο και δηµιούργησε µια ζηλευτή υποδοµή κύριο χαρακτηριστικό της οποίας είναι η προσήλωση στην ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται. Το γεγονός ότι η Κυπριακή Ναυτιλία τυγχάνει σήµερα της Ευρωπαϊκής και διεθνούς εκτίµησης, προδιαγράφει και τις µελλοντικές της προοπτικές. Συνεπώς η φιλοσοφία που διέπει τους στρατηγικούς σχεδιασµούς της Κυβέρνησης είναι όχι απλά να διατηρήσουµε τα µέχρι τώρα επιτεύγµατα αλλά να καταβάλουµε κάθε προσπάθεια για την περαιτέρω ενίσχυση της ναυτιλίας µας. Πιο συγκεκριµένα, η κυβέρνηση µου και εγώ προσωπικά θα συνεργαστούµε τόσο µε τους πλοιοκτήτες µας όσο και µε την ευρύτερη ναυτιλιακή βιοµηχανία του τόπου µας ούτως ώστε: Τα ακόλουθα µέτρα θα βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση: Παροχή κινήτρων, φορολογικών και άλλων, µέσα στα πλαίσια των κανονισµών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, χωρίς αυτά να θεωρούνται επιδοτήσεις, για προσέλκυση και άλλων πλοίων στο κυπριακό νηολόγιο. Επίλυση των θεµάτων Κοινωνικών Ασφαλίσεων των ναυτικών σε συνεργασία µε τα εµπλεκόµενα Υπουργεία (Συγκοινωνιών & Εργων, Οικονοµικών και Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων). ηµιουργική συνεργασία των οργανωµένων συνόλων που εκπροσωπούν τους πλοιοκτήτες, πλοιοδιαχειριστές κτλ. µε τα διάφορα κυβερνητικά τµήµατα και ιδιαίτερα µε το Τµήµα Εµπορικής Ναυτιλίας. Συνεχής επιµόρφωση των λειτουργών και άλλων στελεχών του Τµήµατος Εµπορικής 3

5 Ναυτιλίας. Παρόλο που το επίπεδο των προσφερόµενων υπηρεσιών είναι αρκετά ικανοποιητικό, υπάρχουν µεγάλα περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης. Μηχανογράφηση του Τµήµατος Εµπορικής Ναυτιλίας για την προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσιών. Αριθµητική ενίσχυση των επιθεωρητών στο εξωτερικό. Συστηµατική διαφώτιση και ενέργειες για την άρση του τουρκικού εµπάργκο, κυρίως προς την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επεξεργασία στρατηγικής µε συγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα, µε τη βοήθεια οµάδας εργασίας, έρευνας και µελετών για την εµπορική ναυτιλία. Αξιοποίηση των προγραµµάτων χρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις θαλάσσιες αρτηρίες. Επιβατική σύνδεση καταρχάς µε την Ελλάδα και µετά µε άλλες γειτονικές χώρες. Περαιτέρω ενίσχυση της Κύπρου στο ιεθνή Ναυτιλιακό Οργανισµό. Στην επίλυση των πιο πάνω προβληµάτων θα βοηθήσει σηµαντικά η ίδρυση ενός ενιαίου Συντονιστικού Φορέα που θα βοηθήσει στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράµµατος. Σ αυτό πρέπει να συµµετέχουν όλοι οι εµπλεκόµενοι στη ναυτιλιακή βιοµηχανία (Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών, Κυπριακό Ναυτιλιακό Συµβούλιο, Αρχή Λιµένων κτλ.) για συντονισµό της όλης προσπάθειας. ηµήτρης Χριστόφιας Πρόεδρος της Κυπριακής ηµοκρατίας 4

6 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ EΡΓΩΝ Κ. ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑI Η Είναι µε ιδιαίτερη χαρά που επικοινωνώ µε την Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών, στους κόλπους της οποίας συγκαταλέγονται διαχρονικοί υποστηρικτές και στυλοβάτες της κυπριακής εµπορικής ναυτιλίας. Η Κύπρος όπως είναι σε όλους γνωστό, είναι σήµερα ένα σηµαντικό ναυτιλιακό κέντρο. Χάρη στις συντονισµένες προσπάθειες του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα, έχουµε επιτύχει να δηµιουργήσουµε ένα καλά οργανωµένο και αναβαθµισµένο ναυτιλιακό σύµπλεγµα. Η πολιτική της Κυβέρνησης κατά την τελευταία δεκαετία ήταν άµεσα συνυφασµένη µε την εναρµόνιση της κυπριακής ναυτιλιακής υποδοµής µε το κοινοτικό κεκτηµένο και την ποιοτική αναβάθµιση του κυπριακού στόλου έτσι ώστε να µπορεί να αντιµετωπίζει µε επιτυχία τις προκλήσεις της σύγχρονης ναυτιλίας διατηρώντας ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητα της. Η συµπερίληψη της Κύπρου στη λευκή λίστα τόσο του Μνηµονίου των Παρισίων όσο και του Μνηµονίου του Τόκυο αναµένεται να έχει θετική επίδραση στην προσέλκυση περισσοτέρων αξιόλογων εταιρειών στο κυπριακό νηολόγιο και σε συνδυασµό µε τα οικονοµικά κίνητρα που παρέχονται, να αποτελεί την ιδανική επιλογή για κάθε πλοιοκτήτη. Η κυπριακή κυβέρνηση, επισηµαίνοντας τις προοπτικές διείσδυσης της σε νέες ναυτιλιακές αγορές, έχει προβεί στο διορισµό εκπροσώπου της στην Ιαπωνία και συµµετέχει σε διεθνείς ναυτιλιακές εκθέσεις και άλλες δραστηριότητες µε σκοπό την προώθηση της κυπριακής σηµαίας και στην Ασία. Παράλληλα, γίνονται προσπάθειες για την άρση του τουρκικού εµπάργκο και, για το λόγο αυτό, η κυβέρνηση προβαίνει σε ενέργειες για άσκηση συνεχούς πίεσης στη Τουρκία για άρση των περιοριστικών µέτρων που επιβάλλει. Βασικό συστατικό στη διατήρηση της εικόνας της Κύπρου ως διεθνούς ποιοτικού νηολογίου και επιτυχηµένου ναυτιλιακού κέντρου είναι η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στα κυπριακά πλοία και η εισαγωγή καινοτοµιών που πηγάζουν από τις ανάγκες και απαιτήσεις των ναυτιλιακών εταιρειών. Ως Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων θέλω να σας ευχαριστήσω για την εµπιστοσύνη που για χρόνια επιδεικνύετε στην κυπριακή σηµαία καθώς επίσης για τη συµβολή σας στην ανάπτυξη της κυπριακής ναυτιλίας. Σας διαβεβαιώνω ότι η κυπριακή κυβέρνηση θα συνεχίσει να λαµβάνει σοβαρά υπόψη τις απόψεις και τους προβληµατισµούς σας καθώς επίσης τις εισηγήσεις σας κατά τη λήψη αποφάσεων και τη χάραξη της ναυτιλιακής της πολιτικής. 5

7 Σας εύχοµαι κάθε επιτυχία στο έργο που επιτελείτε και προσβλέπουµε στη µέγιστη συνεργασία. Νίκος Νικολαΐδης Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων 6

8 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Κ. ΣΕΡΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ Mε ιδιαίτερη χαρά επικοινωνώ µε την Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών. Το Τµήµα Εµπορικής Ναυτιλίας, ως το αρµόδιο κυβερνητικό Tµήµα για την ανάπτυξη και προβολή της Kυπριακής ναυτιλίας, έχει εδώ και αρκετά χρόνια αναβαθµιστεί για να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις και τις απαιτήσεις που προϋποθέτει η δηµιουργία ποιοτικής ναυτιλιακής υποδοµής, στη βάση ενός ισχυρού ναυτιλιακού συµπλέγµατος, που συνίσταται από ένα µεγάλο και ποιοτικό νηολόγιο, καθώς επίσης από σύγχρονες ναυτιλιακές υπηρεσίες, ιδιαίτερα στον τοµέα της πλοιοδιαχείρησης. Η πορεία της Κύπρου προς την Ενωµένη Ευρώπη λειτούργησε ως καταλύτης στην ποιοτική αναβάθµιση του Κυπριακού Νηολογίου. Τα αποτελέσµατα της αναβάθµισης αυτής είναι ορατά και εντοπίζονται στην εµπέδωση της θαλάσσιας ασφάλειας και της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, µέσω της εναρµόνισης µε το Κοινοτικό Κεκτηµένο και της αποτελεσµατικής εφαρµογής της Κοινοτικής νοµοθεσίας που διέπει τις θαλάσσιες µεταφορές. Η επιβράβευση των προσπαθειών της Κυπριακής κυβέρνησης ήρθε µε την είσοδο της Κυπριακής σηµαίας στη Λευκή Λίστα του Μνηµονίου των Παρισίων γεγονός που πιστοποιεί ότι τα πλοία που φέρουν την Κυπριακή σηµαία τυγχάνουν διαχείρισης και λειτουργούν στη βάση ποιοτικών κριτηρίων. Το γεγονός αυτό δεν θα ήταν βέβαια κατορθωτό χωρίς τη δική σας στήριξη και την εµπιστοσύνη µε την οποία περιβάλλετε το Κυπριακό νηολόγιο. Εδώ και 5 χρόνια, η φωνή της Κυπριακής ναυτιλίας απέκτησε περισσότερη δύναµη. Η ένταξη µας στην Ε.Ε. σηµατοδότησε την ενεργό συµµετοχή της Κύπρου στην υπό διαµόρφωση Ευρωπαϊκή ναυτιλιακή πολιτική. Η διεύρυνση του 2004, µε την είσοδο της Κύπρου και της Μάλτας, δύο κατ'εξοχή ναυτιλιακών κρατών, κατέστησε επιβεβληµένη την ανάγκη ανάδειξης του ρόλου των θαλάσσιων µεταφορών στην Ε.Ε. αφού οι διάφορες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπογραµµίζουν το γεγονός ότι οι θαλάσσιες µεταφορές είναι το φιλικότερο προς το περιβάλλον µέσο µεταφοράς και ότι οι εµπορικές συναλλαγές της Γηραιάς Ηπείρου µε τον υπόλοιπο κόσµο εξαρτούνται σχεδόν αποκλειστικά από τη ναυτιλία. Η Κύπρος, µέσα στο ιδιόµορφο και ενίοτε αντίξοο περιβάλλον της Ε.Ε., όπου οι διαµορφωτές της Ευρωπαϊκής ναυτιλιακής πολιτικής προέρχονται από τη σχολή σκέψης που θέλει τις όποιες πρωτοβουλίες για τη ναυτιλία να συνδέονται κυρίως µε την θέσπιση αυστηρότερων κανόνων ασφάλειας, δεν έπαψε ούτε στιγµή να υπογραµµίζει το διεθνή χαρακτήρα του τοµέα, στη βάση οµοιόµορφων διεθνών κανόνων, µέσα στα πλαίσια του ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού και την ανάγκη παροχής κινήτρων στους πλοιοκτήτες για τη διατήρηση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής ναυτιλίας. Επιπρόσθετα, η Κύπρος αφουγκράζεται τα συµφέροντα της πλοιοκτησίας και κατ' επέκταση του ευρύτερου ναυτιλιακού τοµέα και τα προασπίζεται σθεναρά µέσα από τις συζητήσεις των διαφόρων νοµοθετικών προτάσεων. 7

9 Παράλληλα, η συνεχής ενδυνάµωση του Τµήµατος Εµπορικής Ναυτιλίας µε επιστηµονικό και υποστηρικτικό προσωπικό, διασφαλίζει την άµεση και ποιοτική εξυπηρέτηση όλων όσων συναλλάσσονται µε το Τµήµα. Ο ρόλος της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών στη διαµόρφωση της ναυτιλιακής πολιτικής της Κύπρου είναι ιδιαίτερα σηµαντικός. Το Τµήµα Εµπορικής Ναυτιλίας και κατ' επέκταση η Κυπριακή Κυβέρνηση αντιµετωπίζει τους Κύπριους και όλους τους άλλους πλοιοκτήτες που επέλεξαν τη Κυπριακή σηµαία για τα πλοία τους, ως συνεργάτες και συµβούλους στην κοινή προσπάθεια να αναβαθµίσουµε περαιτέρω τη Κυπριακή ναυτιλία, να ενδυναµώσουµε ποσοτικά και ποιοτικά το Κυπριακό νηολόγιο και να προβάλουµε την Κύπρο ως ένα ποιοτικό ναυτιλιακό κέντρο. Η Κύπρος χρειάζεται ενωµένο και δυνατό τον ιδιωτικό ναυτιλιακό τοµέα. Επιβάλλεται το Κυπριακό ναυτιλιακό σύµπλεγµα να εδραιώσει την παρουσία του τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων. Η Κύπρος επιβάλλεται να έχει ισχυρή ναυτιλία και η Κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι η δική σας συµβολή προς αυτή την κατεύθυνση είναι καταλυτική. Εύχοµαι κάθε επιτυχία στο έργο σας. Τόσο εγώ προσωπικά όσο και ολόκληρο το προσωπικό του Τµήµατος Εµπορικής Ναυτιλίας προσβλέπουµε στη µέγιστη συνεργασία. Σέργιος Σ. Σεργίου ιευθυντής Τµήµατος Εµπορικής Ναυτιλίας 8

10 Effshipping Company S.A Panama Entrust Maritime Co ltd Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ εν υπάρχει αµφιβολία ότι η Κυπριακή σηµαία είναι µία από τις ελκυστικότερες στον κόσµο. Οι λόγοι για αυτό είναι πολλοί: Πολιτική σταθερότητα. Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελεύθερη οικονοµία και στρατηγική θέση στο σταυροδρόµι τριών ηπείρων. Μοντέρνες και αποτελεσµατικές νοµικές, λογιστικές και τραπεζικές υπηρεσίες. εν υπάρχει έλεγχος συναλλάγµατος και υπάρχει ελευθερία στη διακίνηση ξένου συναλλάγµατος. ιµερείς φορολογικές συµφωνίες µε τουλάχιστο 40 χώρες. εν υπάρχει φορολογία στα κέρδη από τη λειτουργία ή διαχείριση ενός εγγεγραµµένου Κυπριακού πλοίου. εν υπάρχει φορολογία στις µετοχές µιας πλοιοκτητικής εταιρείας. εν υπάρχει φορολογία στις πληρωµές των αξιωµατικών και του πληρώµατος. Η Κύπρος έχει υπογράψει πλείστες διεθνείς ναυτιλιακές συµβάσεις. ιµερείς Συµφωνίες µε 27 χώρες, µέσω των οποίων τα Κυπριακά πλοία χαίρουν προνοµιακής µεταχείρισης σε λιµάνια άλλων χωρών. Σίγουρα όµως πολλά πράγµατα χρειάζονται βελτίωση. εν είναι άλλωστε µυστικό ότι τα πλοία υπό Κυπριακή σηµαία έχουν µειωθεί τα τελευταία χρόνια. Οι λόγοι για αυτό είναι πολλοί, όπως το συνεχιζόµενο Τουρκικό Εµπάργκο, η αδυναµία που παρουσιάζεται κάποιες φορές στην αξιοποίηση των πιο πάνω αναφερόµενων πλεονεκτηµάτων και σύµφωνα µε κάποιους, τα αυστηρά µέτρα που πήρε η Κυπριακή Κυβέρνηση για την ποιοτική αναβάθµιση του Κυπριακού στόλου. Ακόµα η Κύπρος θα πρέπει να αυξήσει τον αριθµό των διµερών ναυτιλιακών συµβάσεων, κάτι που αναµφίβολα θα ωφελήσει την Κυπριακή Ναυτιλία. Παρόλα αυτά, η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών εργάζεται συνεχώς και διεξάγει έρευνα τρόπων αντιµετώπισης των προβληµάτων της Κυπριακής Ναυτιλίας. 9

11 ΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΕΠ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω και για να πραγµατοποιήσει τους στόχους της, η Ένωση έχει αναπτύξει µία πληθώρα δραστηριοτήτων όπως: Είναι ένας από τους Συνδιοργανωτές του Συνεδρίου Ναυτιλιακή Κύπρος. Στηρίζει τη δηµιουργία Συντονιστικού Φορέα για την Ναυτιλία (Σ.Φ.Ν.). Συνεργάζεται µε τη ιεθνή Οµοσπονδία Μεταφορών (ITF) για τις συνθήκες εργοδότησης των ναυτικών σε πλοία υπό Κυπριακή Σηµαία. Στηρίζει ένα άλλο σηµαντικό τοµέα, τον τοµέα της εκπαίδευσης και της διατήρησης της ναυτοσύνης, ώστε η κυπριακή ναυτιλία να παραµείνει ανταγωνιστική στις νέες προκλήσεις. Μια ευηµερούσα ναυτιλία οφείλει να έχει καλά εκπαιδευµένο προσωπικό. Συνεργάζεται µε την Κυπριακή Κυβέρνηση, το Σύνδεσµο Πλοιοκτητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διάφορους διεθνείς οργανισµούς και συµµετέχει ενεργά στη λήψη αποφάσεων µέσω συνεργασιών. Περαιτέρω, η Ένωση µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση της Ευρωπαϊκής Ναυτιλιακής Πολιτικής. Συµµετέχει στην Οµάδα Προόδου Εργασιακών Εταίρων του Έργου Αναβάθµισης της ιοικητικής Ικανότητας της Αρχής Λιµένων Κύπρου. 10

12 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΠ Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας για αναβάθµιση των προσφερόµενων υπηρεσιών προς τα Μέλη της, η ΚΕΠ προχώρησε σε µια σειρά αναβαθµίσεων στην ιστοσελίδα της ( αυξάνοντας τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά την ροή της πληροφόρησης. Πιο συγκεκριµένα, µερικές από τις νέες ενότητες της ιστοσελίδας παρέχουν πληροφορίες για τις τελευταίες εξελίξεις στον τοµέα των νέων κανονισµών και της ασφάλειας. Επίσης, η Γραµµατεία της Ένωσης προχώρησε σε µια πρωτοποριακή µηχανογράφηση που περιλαµβάνει όλες τις ιµερείς Συµφωνίες που σύναψε η Κυπριακή ηµοκρατία καθώς επίσης και όλης της Ναυτιλιακής Νοµοθεσίας. Enesel S.A. ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΥΠΡΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Από το 1989, επιχειρηµατίες και πλοιοκτήτες επισκέπτονται την Κύπρο για το Συνέδριο Ναυτιλιακή Κύπρος, που έχει καθιερωθεί ως ένα σηµαντικότατο διεθνές γεγονός, στο οποίο συµµετέχουν εξέχουσες προσωπικότητες της Παγκόσµιας Ναυτιλίας και Οικονοµίας. Η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών συµµετέχει ακόµα πιο ενεργά στη ιοργάνωση του Maritime Cyprus 2007, προσφέροντας εισηγήσεις, ιδέες και χρηµατική στήριξη στην εν λόγω διοργάνωση, ούτως ώστε να επιτευχθούν σηµαντικές βελτιώσεις στη θεµατολογία, αλλά και την οργάνωση του Συνεδρίου και να εξευρεθούν τρόποι για τη µεγαλύτερη συµµετοχή των Πλοιοκτητών. Το Συνέδριο Ναυτιλιακή Κύπρος 2007 διεξήχθη στη Λεµεσό στις Σεπτεµβρίου ιοργανωτές του Συνεδρίου ήταν το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, το Τµήµα Εµπορικής Ναυτιλίας, η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών και το Κυπριακό Ναυτιλιακό Συµβούλιο. Το γενικό θέµα του Συνεδρίου ήταν «Η νέα εικόνα της Ναυτιλίας» µε επίκεντρο την ανάλυση θεµάτων σχετικά µε την εκπαίδευση και τη ναυτική ασφάλεια. 11

13 ΕΙΠΝΟ ΠΟΥ ΠΑΡΕΘΕΣΕ Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ Στα πλαίσια του Συνεδρίου «Ναυτιλιακή Κύπρος 2007» η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών παρέθεσε δείπνο, στις 24 Σεπτεµβρίου 2007, στο Hilton Park στη Λευκωσία. Στο δείπνο, που σηµείωσε τεράστια επιτυχία, παρευρέθηκαν ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής και νυν Πρόεδρος της ηµοκρατίας κ. ηµήτρης Χριστόφιας, πολιτικοί αρχηγοί και εκπρόσωποι κοµµάτων, αξιωµατούχοι του κράτους, υπουργοί, βουλευτές, πρέσβεις και σηµαντικές προσωπικότητες από το χώρο της Ναυτιλίας. Καλωσόρισµα της πρώην Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων κας. Μαρίας Μαλαχτού Παµπαλλή από το Προεδρείο της ΚΕΠ. Απονοµή Τιµητικής Πλακέτας στις Συντεχνίες ΠΕΟ και ΣΕΚ από τον πρώην Πρόεδρο της Βουλής και νυν Πρόεδρο της ηµοκρατίας κ. ηµήτρη Χριστόφια. 12

14 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΚΕΠ Η Γενική Συνέλευση της ΚΕΠ πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου Μετά από ένα σύντοµο απολογισµό των πεπραγµένων του απερχόµενου ιοικητικού Συµβουλίου, διεξήχθησαν οι εκλογές των νέων µελών του ιοικητικού Συµβουλίου που καταρτίστηκε σε σώµα ως εξής: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ Μιχάλης Ιωαννίδης Γιώργος Τσαβλίρης Τάσος Παναγίδης Σταύρος Γαλανάκης Ζήνων Μούσκας Μιχαήλ Μιχαήλ Μάριος Πηλαβάκης Γιώργος Ιωαννίδης Πανίκος Ονουφρίου Λεωνίδας Κύρρης Πρόεδρος Αναπληρωτής Πρόεδρος Πρώτος Αντιπρόεδρος εύτερος Αντιπρόεδρος Τρίτος Αντιπρόεδρος Τέταρτος Αντιπρόεδρος Γενικός Γραµµατέας Ταµίας Πρώτος Γραµµατέας εύτερος Γραµµατέας ΜΕΛΗ: Ανδρέας Χατζηϊωάννου, Ζαχαρίας Ζαχαρίου, Αριστείδης Ευσταθίου, Αντώνης Μικελλίδης, Σπυρίδων Ράνης, Τάκης Κληρίδης, Μυρσίνη Σαµίου, Στέφανος Λιγνός, Χαράλαµπος Μυλωνάς, Νίκος Π. Τσάκος, Χαράλαµπος Xατζηµιχαήλ, Νίνος Γιαµάκης, Νίκος Βάσου Χατζηϊωάννου, Κωνσταντίνος Καραµανλής, Ανδρέας Χατζηγιάννης, Λούκας Χάµατσος, ηµήτρης Λιγνός, Νικόλας Χατζηγιάννης, ρ. Γιάννης Κούστας, Πόλυς Βάσου Χατζηϊωάννου. Τέλος, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε όπως ο κ. Πόλυς Λουκά Χατζηϊωάννου επαναδιορισθεί ως Επίτιµος Πρόεδρος της Ένωσης. 13

15 ΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Μιχάλης Ιωαννίδης Πρόεδρος Γιώργος Τσαβλίρης Αναπληρωτής Πρόεδρος Τάσος Παναγίδης Πρώτος Αντιπρόεδρος Σταύρος Γαλανάκης εύτερος Αντιπρόεδρος Ζήνων Μούσκας Τρίτος Αντιπρόεδρος Μιχαήλ Μιχαήλ Τέταρτος Αντιπρόεδρος Μάριος A. Πηλαβάκης Γενικός Γραµµατέας Γιώργος Ιωαννίδης Ταµίας Πανίκος Ονουφρίου Πρώτος Γραµµατέας Λεωνίδας Κύρρης εύτερος Γραµµατέας 14

16 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ (ECSA) ΑΜΒΟΥΡΓΟ 8-9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Στις 8-9 Νοεµβρίου 2007, συνήλθε στο Αµβούργο το ιοικητικό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πλοιοκτητών (ECSA). Την Ένωση αντιπροσώπευσαν ο Πρόεδρος κ. Μιχάλης Ιωαννίδης και ο Γενικός ιευθυντής κ. Μιχάλης Φιλίππου. Τα κυριότερα θέµατα που συζητήθηκαν ήταν: ΜΠΛΕ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διένειµε την Μπλε Βίβλο για τη Μελλοντική Θαλάσσια Πολιτική της Ένωσης, ως συνέχεια της Πράσινης Βίβλου. Η Βίβλος αποτελείται από τις ανακοινώσεις της Επιτροπής για µια ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική συµπεριλαµβανοµένου ενός προγράµµατος δράσης και συµπερασµάτων από τη διαδικασία διαβουλεύσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Πλοιοκτητών (ECSA) θεωρεί ότι η Μπλε Βίβλος θα χρειαστεί περαιτέρω ανάλυση και συζήτηση. Τέλος, αισιόδοξο είναι το γεγονός ότι µέσα από τη Μπλε Βίβλο αναγνωρίζεται ο σηµαντικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Ναυτιλίας για το Ευρωπαϊκό Εµπόριο. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Στις 13 Σεπτεµβρίου 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τις πρόχειρες Οδηγίες για την εφαρµογή των Κανόνων Ανταγωνισµού της Ε.Ε στις Θαλάσσιες Μεταφορές. Οι πρόχειρες Οδηγίες παρέχουν κατευθυντήριες γραµµές σε ότι αφορά το κατά πόσο οι ανταλλαγές πληροφοριών θεωρούνται συµβατές µε τους Κανόνες Ανταγωνισµού της Ε.Ε. Η δηµοσίευση των πρόχειρων Οδηγιών σηµάδεψε την αρχή µιας οκτώ εβδοµάδων περιόδου διαβουλεύσεων που επιτρέπει στους συµµετέχοντες να στείλουν τα σχόλια τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι διαβουλεύσεις είναι ένα ενδιάµεσο βήµα κατά την προετοιµασία των Οδηγιών, το οποίο θα οριστικοποιηθεί το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Όπως είναι γνωστό, τον Ιούλιο του 2007 ο Γενικός Γραµµατέας του ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού πρότεινε την σύσταση µίας άτυπης µικτής επιστηµονικής οµάδας εµπειρογνωµόνων ( κυβερνητικών και από το χώρο της βιοµηχανίας) η οποία θα αξιολογεί τα αποτελέσµατα των διαφορετικών επιλογών καυσίµων τα οποία είχαν προταθεί κατά την αναθεώρηση του παραρτήµατος iv(annex IV) της ιεθνούς Σύµβασης MARPOL. 15

17 Η Επιτροπή έχει την πρόθεση στα πλαίσια της αναθεώρησης της Οδηγίας για µέγιστη περιεκτικότητα θείου στα καύσιµα (sulphur directive) να εξετάσει to 2008 αυστηρότερα επίπεδα για Sox και ίσως επίσης για NOx. Φυσικά ο βαθµός στον οποίο ο ιεθνής Ναυτιλιακός Οργανισµός λαµβάνει µέτρα θα επηρεάσει και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων από την Ε.Ε. Είναι κατανοητό βέβαια ότι βραχυπρόθεσµα η Επιτροπή θα δεχθεί ενδεχοµένως ως ελάχιστο τη µείωση του 1.5% σε περιοχές SECAs σε 1%, µαζί µε την πιθανή δηµιουργία πρόσθετου SECAs γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ΗΓΙΕΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ 2004 Πρόσφατα η Αγγλία και η ανία όταν δήλωσαν τα µέτρα Κρατικής Βοήθειας σύµφωνα µε τις Οδηγίες Κρατικής Βοήθειας του 2004, είχαν έρθει αντιµέτωπες µε µια δογµατική τοποθέτηση της Νοµικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ναυτιλιακή Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πλοιοκτητών (ECSA) στη συνεδρίαση της, στις 23 Οκτωβρίου 2007, συνέστησε όπως σταλεί µια επίσηµη επιστολή εκ µέρους της Επιτροπής στον κ. Jacques Barrot, επαναλαµβάνοντας τις προηγούµενες απόψεις και επίσης να τονίζει ότι τα µέτρα που λαµβάνονται από τα κράτη µέλη βάσει των Οδηγιών δεν πρέπει να κηρυχτούν παράνοµα γιατί µε αυτόν τον τρόπο υπονοµεύουν τους στόχους των Οδηγιών. Elvictor Ship and Crew Managers Hellas Marine Services 16

18 ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ (ΚΕΠ) Tο νέο ιοικητικό Συµβούλιο της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών (ΚΕΠ) πραγµατοποίησε διάφορες εθιµοτυπικές συναντήσεις µε τον τέως Πρόεδρο της ηµοκρατίας µε Υπουργούς και Προέδρους Κοµµάτων. Συγκεκριµένα, αντιπροσωπεία του ιοικητικού Συµβουλίου της ΚΕΠ µε επικεφαλής τον Πρόεδρο της Ένωσης κ. Μιχάλη Ιωαννίδη, είχε συναντήσεις µε τον τέως Πρόεδρο της Κυπριακής ηµοκρατίας κ. Τάσσο Παπαδόπουλο µε την πρώην Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων κ. Μαρία Μαλαχτού Παµπαλλή, τον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Μιχάλη Σαρρή, τον Πρόεδρο του ηµοκρατικού Κόµµατος κ. Μάριο Κάρογιαν, τον Πρόεδρο του Κινήµατος Σοσιαλδηµοκρατών Ε ΕΚ κ. Γιαννάκη Οµήρου και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κόµµατος κ. ηµήτρη Συλλούρη. Συνάντηση µε την πρώην Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων, κα. Μαρία Μαλαχτού Παµπαλλή Συνάντηση µε τον τέως Πρόεδρο της ηµοκρατίας κ. Τάσσο Παπαδόπουλο Κατά τη διάρκεια των πιο πάνω συναντήσεων συζητήθηκαν διάφορα θέµατα που αφορούν την Κυπριακή Ναυτιλία όπως η ανάγκη για προώθηση και αναβάθµιση του ρόλου της Κυπριακής Ναυτιλίας στην Κυπριακή Οικονοµία. Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών τόνισε την αναγκαιότητα της δηµιουργίας ενός Συντονιστικού Φορέα για την Ναυτιλία (Σ.Φ.Ν.) στον οποίο θα εκπροσωπούνται όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς της Ναυτιλίας. Το άλλο θέµα το οποίο συζητήθηκε ήταν το φλέγον θέµα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων των Ευρωπαίων Ναυτικών που εργοδοτούνται σε κυπριακά πλοία, καθώς επίσης και η παροχή των κατάλληλων κινήτρων προς τους κύπριους πλοιοκτήτες ούτως ώστε να επενδύσουν τόσο στην εγχώρια βιοµηχανία όσο και στη Ναυτιλία. 17

19 Επίσης ένα άλλο θέµα που συζητήθηκε κυρίως µε τον Υπουργό Οικονοµικών ήταν το θέµα της ενδεχόµενης αύξησης των φόρων στις εταιρείες πλοιοδιαχείρησης. Ο Πρόεδρος της Ένωσης τόνισε µε τον πιο έντονο τρόπο ότι η Ένωση τάσσεται υπέρ των εταιρειών αυτών τις οποίες θέλουµε όχι µόνο να παραµείνουν αλλά και αριθµητικά να αυξηθούν. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο όχι µόνο να διατηρηθεί το υπάρχον φορολογικό καθεστώς που τις διέπει αλλά και να δοθούν περισσότερα κίνητρα. Συνάντηση µε τον πρώην Υπουργό Οικονοµικών, κ. Μιχάλη Σαρρή Επίσης, ένα άλλο θέµα το οποίο συζητήθηκε, ήταν το θέµα της Ναυτιλιακής Παιδείας. Η εισαγωγή των ναυτιλιακών µαθηµάτων στα σχολεία και η καθοδήγηση επαγγελµατικού προσανατολισµού προς τους νέους µας ήταν η εισήγηση που κατατέθηκε από την ΚΕΠ. Τόσο οι πολιτικοί αρχηγοί όσο και οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης δήλωσαν την υποστήριξη τους στις προσπάθειες της ΚΕΠ. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το νέο ιοικητικό Συµβούλιο της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών πραγµατοποίησε συνάντηση µε την Εκτελεστική Επιτροπή του Κυπριακού Ναυτιλιακού Συµβουλίου στις 29 Νοεµβρίου 2007 στα γραφεία του Ναυτιλιακού Συµβουλίου στη Λεµεσό. Σκοπός της συνάντησης ήταν η περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων και συνεργασία µεταξύ των δυο επαγγελµατικών Συνδέσµων καθώς επίσης και η συζήτηση διαφόρων θεµάτων που απασχολούν την Κυπριακή Ναυτιλία, όπως το θέµα της φορολογίας των ναυτιλιακών εταιρειών, το θέµα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων των Ευρωπαίων ναυτικών που εργάζονται σε πλοία υπό κυπριακή σηµαία και το πρόβληµα υποβολής ελεγµένων λογαριασµών στην Υπηρεσία Φόρου Εισοδήµατος. 18

20 Η ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Σ.Φ.Ν.) Εν όψει της σύστασης επιτροπής για την δηµιουργία ενός Συντονιστικού Φορέα για τη Ναυτιλία που εξαγγέλθηκε από τον Πρόεδρο της Κυπριακής ηµοκρατίας, η ΚΕΠ προτείνει την ίδρυση του Συντονιστικού Φορέα για την Ναυτιλία (Σ.Φ.Ν.). Λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κυπριακού ναυτιλιακού πλέγµατος η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών προτείνει το πιο κάτω θεσµικό πλαίσιο για τον Συντονιστικό Φορέα για την Ναυτιλία (Σ.Φ.Ν.). Μέλη του Σ.Φ.Ν. Μέλη του Συντονιστικού Φορέα Ναυτιλίας θα είναι όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς της Ναυτιλίας, όπως: i.κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών ii.κυπριακό Ναυτιλιακό Συµβούλιο (Μετονοµασθέν σε Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιµελητήριο ) iii.αρχή Λιµένων Κύπρου iv.σύνδεσµος Ναυτικών Πρακτόρων v.σύνδεσµος Πλοιάρχων Εµπορικού Ναυτικού vi.επιτροπή Ναυτιλίας ικηγορικού Συλλόγου vii.άλλοι Θεσµικό Πλαίσιο Ο Συντονιστικός Φορέας για την Ναυτιλία (Σ.Φ.Ν.) θα είναι Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου (Ηµικρατικός φορέας), θα εδρεύει στη Λευκωσία και θα τελεί υπό την εποπτεία του κράτους, η οποία θα ασκείται από τον Υπουργό, και θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή. Σκοπός Σκοπός του Φορέα θα πρέπει να είναι η προώθηση της κοινής συνεργασίας των µελών του και η προστασία, η προαγωγή των συµφερόντων της Εµπορικής Ναυτιλίας και η χάραξη Ναυτιλιακής Πολιτικής εντός των γενικών συµφερόντων του Κράτους και της Εθνικής Οικονοµίας. 19

21 Χαρακτηριστικά και Αρµοδιότητες του Συντονιστικού Φορέα Ναυτιλίας i) Να επιµελείται, είτε αυτοβούλως, είτε κατόπιν εντολών των Αρµόδιων Αρχών, τη µελέτη και τη διερεύνηση κάθε ζητήµατος που αφορά τα συµφέροντα της Εµπορικής Ναυτιλίας, θα ακολουθεί τις ναυτιλιακές εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο και θα εισηγείται στα µέλη του και τις Αρχές µέτρα για την προστασία και προαγωγή των συµφερόντων της Κυπριακής Εµπορικής Ναυτιλίας. ii) iii) Να εξετάζει και θα γνωµοδοτεί αναφορικά µε οποιοδήποτε νοµοσχέδιο, διάταγµα κύρωσης οποιασδήποτε διεθνούς Σύµβασης ή κυβερνητικής πράξης, που σχετίζεται µε τη χάραξη της ναυτιλιακής πολιτικής για την προστασία και ανάπτυξη της Εµπορικής Ναυτιλίας, όπως επίσης και για οποιοδήποτε άλλο θέµα του ζητηθεί από το Υπουργείο. Να επεξεργάζεται τις απόψεις των µελών του ούτως ώστε να προσφέρει στη ηµοκρατία τεκµηριωµένες θέσεις κοινής αποδοχής. Μόνιµες ή ad-hoc Επιτροπές θα επεξεργάζονται τα διάφορα θέµατα ναυτιλίας. iv) Να υποβοηθά τη συνεργασία και την επαγγελµατική επικοινωνία µεταξύ των Κυπρίων Πλοιοκτητών και µεταξύ των Κυπρίων και των ξένων Πλοιοκτητών για το συµφέρον της Εµπορικής Ναυτιλίας. v) Να συλλέγει και θα παρέχει στα Μέλη του στατιστικές και κάθε είδους ναυτιλιακές πληροφορίες. vi) vii) Να διεξάγει διαιτησίες για επίλυση διαφορών που προκύπτουν από ναυτιλιακές εργασίες. Να συνεργάζεται µε το Τµήµα Εµπορικής Ναυτιλίας για την εύρυθµη και ποιοτική λειτουργία του. Transmed Shipping Ltd Safety Management Overseas S.A. 20

22 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΕΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Ε.Π. ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Συνάντηση της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών (ΚΕΠ) µε τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων Tο ιοικητικό Συµβούλιο της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών (ΚΕΠ) µε επικεφαλής τον Πρόεδρο της Ένωσης κ. Μιχάλη Ιωαννίδη, πραγµατοποίησε την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2008 και ώρα π.µ. στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, εθιµοτυπική συνάντηση µε τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων κ. Νίκο Νικολαίδη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν διάφορα θέµατα που αφορούν την Κυπριακή Ναυτιλία όπως η ανάγκη για προώθηση και αναβάθµιση του ρόλου της Κυπριακής Ναυτιλίας στην Κυπριακή Οικονοµία, η αναγκαιότητα για τη δηµιουργία ενός Συντονιστικού Φορέα για την Ναυτιλία (Σ.Φ.Ν.) στον οποίο θα εκπροσωπούνται όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς της Ναυτιλίας, το θέµα της ενδεχόµενης αύξησης των φόρων στις εταιρείες πλοιοδιαχείρησης, η ανάγκη για τη σύναψη πρόσθετων διµερών συµφωνιών µε τρίτες χώρες για ναυτιλιακά θέµατα, καθώς επίσης και η παροχή των κατάλληλων κινήτρων προς τους πλοιοκτήτες ούτως ώστε να επενδύσουν τόσο στη ναυτιλία όσο και την εγχώρια βιοµηχανία. Επίσης, ένα άλλο θέµα το οποίο συζητήθηκε στην πιο πάνω συνάντηση ήταν το θέµα του τουρκικού εµπάργκο. Ο κ. Ιωαννίδης ανέφερε ότι το τουρκικό εµπάργκο δεν είναι µόνο πρόβληµα της Κύπρου αλλά και της Ευρώπης. Θα πρέπει, τόνισε, να κάνουµε ότι είναι δυνατό και να αναλάβουµε τις όποιες πρωτοβουλίες απαιτούνται για να αντισταθµίσουµε τις αρνητικές επιπτώσεις που συνεπάγονται τα µονοµερή και αντίθετα µε το Ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο, τουρκικά περιοριστικά µέτρα ενώπιον της Ναυτιλίας µας. Ακόµη συζητήθηκε το θέµα των διµερών συµβάσεων τις Κύπρου µε άλλες χώρες. Η ΚΕΠ ανέφερε ότι θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες για επιπλέον διµερείς συµφωνίες µε χώρες όπως η Ινδονησία µε στόχο η µεταχείριση των Κυπριακών Πλοίων στις χώρες αυτές (λιµενικά τέλη, φόρος επί του ναύλου κ.τ.λ) να είναι η ίδια µε τη µεταχείριση που προσφέρεται στα εθνικά πλοία, όπως συµβαίνει µε τις πλείστες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης αναφέρθηκε προς τον Υπουργό ότι µία έµπρακτη συµπαράσταση προς τους πλοιοκτήτες θα ήταν η προσυπογραφή των διµερών συµφωνιών που υπογράφει η Ένωση Κυπρίων Πλοιοκτητών µε τα τοπικά εργατικά συνδικάτα. Ο κ. Νίκος Νικολαίδης δεσµεύτηκε ότι η κυβέρνηση θα δώσει την απαραίτητη στήριξη στους πλοιοκτήτες και τη Ναυτιλία γενικότερα την οποία θεωρεί σηµαντικό τοµέα της οικονοµίας και εξέφρασε την πρόθεση του να προωθήσει όλα τα θέµατα που αφορούν τον συγκεκριµένο κλάδο, µε στόχο την επίλυση τους το συντοµότερο δυνατό. 21

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors Περιεχόμενα Contents Αποστολή Mission 3 Ταυτότητα του Οργανισμού Profile 4 Διάρθρωση Organisation Chart 5 Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors 7 Αναγνώριση Υπηρεσιών Our appreciation to those who left

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ HELLENIC CHAMBER OF SHIPPING

ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ HELLENIC CHAMBER OF SHIPPING ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ HELLENIC CHAMBER OF SHIPPING ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ HELLENIC CHAMBER OF SHIPPING Δρώμενα Ετους 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ UNION OF GREEK SHIPOWNERS

ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ UNION OF GREEK SHIPOWNERS ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ UNION OF GREEK SHIPOWNERS Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η 2010-11 A n n u a l R e p o r t T ο χρονικό διάστημα που καλύπτει η παρούσα ετήσια έκδοση της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών, παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010:

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ο ρόλος της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών Συνοπτική Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (13 και 14 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12 Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12 Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η A n n u a l R e p o r t Ο χρόνος αυτός ήταν ο πιο κρίσιμος σε εθνικό και διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Επιβλέπουσα: ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - CY EXEM ECVET Profile for European Expert in Energy Management Grant agreement n.2013-3844/001-001 EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015 ΕΕ ΛΛ ΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔ ΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠ ΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KKAAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ HH E L L E NN II ICC RR EPP E UUBBL LII ICC

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝ ΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 2 4 5 6 7 8 Η AνΑΔ και η Αποστολή της The HRDA and its Mission Διάρθρωση Organisation Chart Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Directorates Responsibilities Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΣΕΔ

ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΣΕΔ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς website: www.sed.gr e-mail: info@sed.gr ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΣΕΔ 7ο τεύχος (επετειακό)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2014 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ 2014 ΒΒΒ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2014 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ 2014 ΒΒΒ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2014 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ 2014 ΒΒΒ ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ 2014 ΒΒΒ Ταυτότητα Περιοδική

Διαβάστε περισσότερα

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis During 2012, Greek tourism remained a strong supporter of the country's GDP, achieving its original targets for 16 million international

Διαβάστε περισσότερα

«SEA DIAMOND» ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Θέτει τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής ναυτιλίας. Περίπτερο 3.137 Hall 3

«SEA DIAMOND» ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Θέτει τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής ναυτιλίας. Περίπτερο 3.137 Hall 3 > Σελ. 33 Live update από την online εφημερίδα μας www.maritime-economies.gr Αρ. Φύλλου: 60 7.05.2014 Διανέμεται Δωρεάν ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Θέτει τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής ναυτιλίας

Διαβάστε περισσότερα

cyprus ports authority ετήσια έκθεση 10annual report

cyprus ports authority ετήσια έκθεση 10annual report cyprus ports authority ετήσια έκθεση 1annual report περιεχόμενα / index 1. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 2 Message by the Chairman of the Board of Directors 2. Διοίκηση 7 Board of Directors 3.

Διαβάστε περισσότερα

newsletter newsletter χειμώνας 2008-09 τ2 νέα του ΕΙΕΕ Τα νέα του ΕΙΕΕ περιεχόμενα συντελεστές περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

newsletter newsletter χειμώνας 2008-09 τ2 νέα του ΕΙΕΕ Τα νέα του ΕΙΕΕ περιεχόμενα συντελεστές περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ newsletter χειμώνας 2008-09 τ2 newsletter νέα του ΕΙΕΕ Τα νέα του ΕΙΕΕ Τα Το Δ.Σ. του ΕΙΕΕ συμμετείχε ενεργά στα δύο Διεθνή Συνέδρια στις Η.Π.Α. και στη Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr Περιεχόμενα Contents Mήνυμα Προέδρου 5 Μessage from the President 1 Eξέλιξη Τουριστικής Κίνησης το 2013 6 Tourism Flow 2013 2 Οργάνωση & Δίκτυο Μελών 12 Organization

Διαβάστε περισσότερα

Survive into the tourist...jungle!

Survive into the tourist...jungle! Survive into the tourist...jungle! Ανταγωνιστικότητα µέσω Αειφορίας Ευκαιρίες και Προκλήσεις για τους Μεσογειακούς Τουριστικούς Προορισούς Competitiveness through Sustainability Opportunities & Challenges

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Οι ναυτικοί στην Ευρώπη - Πραγματικότητα και προοπτικές

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Οι ναυτικοί στην Ευρώπη - Πραγματικότητα και προοπτικές ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Οι ναυτικοί στην Ευρώπη - Πραγματικότητα και προοπτικές Copyright 2008 Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (Πάσης Τάξεως) Κολοκοτρώνη 102-104 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ.: 210 4133743-4,

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ H ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ H ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ H ΣΥΜΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΕ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΓΚΙΩΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α.Μ: 7622 ΠΑΓΙΑΪ ΓΚΛΕΝΤΙΣΙΑΝΑ Α.Μ: 7910

Διαβάστε περισσότερα

& THE CASE OF EUROPEAN ISLANDS

& THE CASE OF EUROPEAN ISLANDS Σε συνεργασία με την Διάσκεψη των Μη Κεντρικών Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) In cooperation with the Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ / INTERNATIONAL CONFERENCE

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόµενα PHARMAΑΝΑΛΥΣΗ PHARMAΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ PHARMAΜΑΘΗΣΗ PHARMAΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ 4 Αλλαγή - Μεταµόρφωση - Εξέλιξη, είναι το κυρίαρχο στοιχείο της εποχής

περιεχόµενα PHARMAΑΝΑΛΥΣΗ PHARMAΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ PHARMAΜΑΘΗΣΗ PHARMAΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ 4 Αλλαγή - Μεταµόρφωση - Εξέλιξη, είναι το κυρίαρχο στοιχείο της εποχής ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ περιεχόµενα Φαρµακευτικό Marketing ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τζαβέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Υπό των φοιτητών: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΦΤΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τελετή Παρουσίασης του Απολογισμού Τριετίας 2011-2014, στις 17 Μαΐου 2014, 19:00

Τελετή Παρουσίασης του Απολογισμού Τριετίας 2011-2014, στις 17 Μαΐου 2014, 19:00 * Ταχυδρομικό τέλος πληρωμένο * Ανοικτό αντικείμενο για Κύπρο /Αρ. Άδειας 98 * Κλειστό αντικείμενο για Κύπρο /Αρ. Άδειας 34 * Ανοικτό αντικείμενο για Εξωτερικό /Αρ. Άδειας 52 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο "ΣΤΗΡΙΖΩ" Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η ΕΚΕ ως Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας.

1 ο ΣΤΗΡΙΖΩ Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η ΕΚΕ ως Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας. 1 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Η ΕΚΕ ως Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας 28/06/2011 ΑΘήνα "ΣΤΗΡΙΖΩ" CSRinGreeceForum2011 Νικόλαος Μπορνόζης Πρόεδρος Capital Link

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ : ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΠΑΛΙ Η Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα στο Περιβάλλον

Έρευνα στο Περιβάλλον της υψπepioδikh EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 TEYXOΣ 14 AΦIEPΩMA Έρευνα στο Περιβάλλον Περιεχόμενα Υψιπέτης Έρευνας 03 Ώθηση στην Eρευνα ERA-NET: Συμβολή στη Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 14001 ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα