Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ"

Transcript

1 Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

2 Υπάρχουν πάρα πολλά υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θερμομόνωση οικοδομικών κατασκευών. Ανάλογα με το τμήμα που θα χρησιμοποιηθούν θα επιλεγεί το κατάλληλο υλικό ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της θερμομόνωσης από τη μία και από την άλλη να λειτουργεί σωστά, ως μέρος της οικοδομής να φέρει τα απαραίτητα φορτία. Η θερμομόνωση πρέπει να είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η καλύτερη, πάντοτε σύμφωνα με τη μελέτη ενεργειακής απόδοσης που ετοιμάζει ο μηχανολόγος μηχανικός.

3 Τα θερμομονωτικά υλικά που χρησιμοποιούνται σε κατασκευές κτιρίων είναι: Θερμομονωτικά τούβλα Θερμομονωτικός σουβάς Πολυστερίνη Πολυουρεθάνη Αφρομπετό Περλιτομπετό Πετροβάμβακας Υαλλοβάμβακας Ορυκτοβάμβακας Φελλός Ξυλόμαλλο (Heraklith), και πολλά άλλα..

4 Ένα προϊόν για να θεωρηθεί κατάλληλο για χρήση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ανταποκρίνεται σε ένα εναρμονισμένο πρότυπο, ή μία εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή. Κάθε προϊόν το οποίο πληροί τις απαιτήσεις, φέρει τη σήμανση CE, που δηλώνει ότι κατά την παραγωγή του προϊόντος έχουν τηρηθεί όλες οι προδιαγραφές που καθορίζονται από τα πρότυπα, προστατεύοντας την αγορά από την εισχώρηση προϊόντων αγνώστου ταυτότητας και αμφιβόλων ιδιοτήτων. Η σήμανση CE είναι υποχρεωτική για όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται από την 01/04/2004 σε όλες τις κατασκευές στις χώρες της Ένωσης. Τα θερμομονωτικά υλικά, ως μέρος της κατασκευαστικής βιομηχανίας, πρέπει να είναι πιστοποιημένα από την εταιρεία κατασκευής τους σε πιστοποιημένα εργαστήρια της Ευρώπης. Η σήμανση CΕ, πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα με τη «Δήλωση Συμμόρφωσης«από τον παραγωγό και επιπλέον για τα θερμομονωτικά προϊόντα που θεωρούνται άκαυστα (Κατηγορία Φωτιάς Α1 και Α2) από το «Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης«που εκδίδεται από έγκυρο οργανισμό πιστοποίησης.

5 Οι ιδιότητες που χαρακτηρίζουν κάθε υλικό είναι αυτές που το κάνουν να ξεχωρίζει ή να υπερτερεί έναντι άλλων εναλλακτικών προϊόντων. Οι τρεις κύριες ιδιότητες που χρησιμοποιούνται κατά τους υπολογισμούς της θερμομόνωσης των κτιρίων είναι: Η Πυκνότητα του υλικού Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ) Η ειδική θερμοχωρητικότητα του υλικού. Πέραν τούτων, η μηχανική, φυσική και χημική συμπεριφορά του υλικού καθώς και η επίδραση των κλιματικών συνθηκών και η αλλοίωση του υλικού στο χρόνο είναι παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Η φιλικότητα κάποιων υλικών στο περιβάλλον είναι μια ιδιότητα που κερδίζει συνεχώς έδαφος.

6

7 ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ Η πυκνότητα (Kg/m³) επηρεάζει το βάρος του υλικού και το συντελεστή λ του υλικού. Μεγαλύτερη πυκνότητα λιγότερος όγκος αέρα μικρότερο λ. Στα στερεά ο όγκος του υλικού είναι από 3-15% γι αυτό και είναι ελαφριά υλικά (ως συνήθως). Η πυκνότητα των υλικών δίνεται σε όλους τους πίνακες με τις χαρακτηριστικές τιμές των θερμομονωτικών υλικών.

8 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ (λ) Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (W/mK) είναι το χαρακτηριστικό του υλικού να ελέγχει την ποσότητα της θερμότητας που διαρρέει μέσα από τη μονάδα επιφάνειας του υλικού κάτω από σταθερή θερμική κατάσταση. Όσο μικρότερη είναι η τιμή του λ τόσο πιο θερμομονωτικό είναι το υλικό. Η τιμή του λ που δίνεται στις χαρακτηριστικές τιμές των θερμομονωτικών υλικών που είναι πιστοποιημένα με CE καθορίζεται εργαστηριακά σε θερμοκρασία 10 C. Αρχικά σε ξηρό υλικό στο οποίο θα δοθεί υγρασία όση θα έχει το υλικό κάτω από κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος. Η τιμή του λ δεν είναι σταθερή αλλά μεταβάλλεται από τη θερμοκρασία, την υγρασία και την ακτινοβολία. Είναι σημαντικό ο συντελεστής λ να δίνεται συναρτήσει με το πάχος του υλικού που είναι απαραίτητο για τον υπολογισμό του U-Value.

9 ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Η αύξηση της θερμοκρασίας έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του συντελεστή λ, άρα μείωση της θερμομονωτικής ικανότητας του υλικού. Παρατεταμένη έκθεση του υλικού σε ψηλές θερμοκρασίες όπως αυτές που αναπτύσσονται κοντά σε τζάκια, θερμαντικά σώματα ή σε επαφή με το δίκτυο θέρμανσης μπορεί να επιφέρουν μόνιμη αλλοίωση των χαρακτηριστικών του υλικού. Το θερμοκρασιακό εύρος χρήσης των υλικών είναι η ελάχιστη και μέγιστη θερμοκρασία μέσα στο οποίο η χημική σύσταση, η θερμομονωτική ικανότητα και η μηχανική αντοχή του υλικού δεν μεταβάλλονται σημαντικά.

10

11 ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ Το νερό έχει πολύ μεγαλύτερο συντελεστή λ από ότι έχει ο αέρας. Αν το υλικό απορροφά νερό το οποίο παίρνει τη θέση του αέρα, το λ του υλικού αλλοιώνεται με αποτέλεσμα το υλικό να μην συμπεριφέρεται ως θερμομονωτικό. Η ποσότητα της υγρασίας εξομοίωσης εκφράζει το ποσό της υγρασίας που απορροφάται από το θερμομονωτικό υλικό υπό ορισμένες συνθήκες θερμοκρασίας περιβάλλοντος και σχετικής υγρασίας σε εργαστηριακές συνθήκες δοκιμής. Ο συντελεστής αντίστασης στη διάχυση υδρατμών θεωρείται ανεξάρτητος από τη θερμοκρασία και την πίεση και δηλώνει την ευκολία με την οποία διαπερνούν οι διαχεόμενοι υδρατμοί το θερμομονωτικό υλικό. Όσο μεγαλύτερη η τιμή του, τόσο δυσκολότερα οι υδρατμοί διέρχονται μέσω της μάζας του.

12 ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Η ηλιακή ακτινοβολία και πιο συγκεκριμένα η υπεριώδης ακτινοβολία μπορούν να αλλοιώσουν τη δομή στα αφρώδη οργανικά υλικά όταν υπάρχ συνεχής έκθεση τους σε αυτή. Η αλλοίωση του υλικού έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των θερμομονωτικών ιδιοτήτων του υλικού. Η επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας καθορίζει τις δυνατότητες τοποθέτησης του υλικού στ εξωτερικό κέλυφος του κτιρίου, τις ανάγκες προστασίας του θερμομονωτικού υλικού με επιπλέον στρώματα επιχρίσματος, καθώς επίσης και την αποθήκευση τους σε προστατευμένο σκιερό μέρος.

13 ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ (C) Η ειδική θερμότητα ή ειδική θερμοχωρητικότητα (J/KgK) καθορίζει την ιδιότητα των υλικών να δεσμεύουν και να αποθηκεύουν τη θερμότητα του περιβάλλοντος στο υλικό και αντιπροσωπεύει την ποσότητα θερμότητας που πρέπει να λάβει ένα σώμα για να ανυψωθεί η θερμοκρασία της μονάδας μάζας του σώματος αυτού κατά 1 Κ. Κατά τους υπολογισμούς θεωρείται πως όλα τα θερμομονωτικά υλικά έχουν ειδική θερμότητα ίση με το μηδέν. Παρόλα αυτά, η ειδική θερμότητα προσμετρείται στους υπολογισμούς για τα υλικά στο εσωτερικό του δομικού στοιχείου (σε βάθος ως και 10cm), πριν την στρώση της θερμομόνωσης. Επίσης, λαμβάνεται υπόψη σε περιπτώσεις χρήσης θερμομονωτικών τούβλων, όπου η τιμή δίνεται από τον κατασκευαστή και υπάρχει σε όλους τους πίνακες με τις χαρακτηριστικές τιμές θερμομονωτικών υλικών.

14 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Είναι επιθυμητό οι διαστάσεις των θερμομονωτικών υλικών να μην επηρεάζονται από τη μεταβολή της θερμοκρασίας, δηλαδή να έχουν πολύ μικρούς συντελεστές διαστολής. Παρόλα αυτά, τα περισσότερα υλικά μεταβάλλουν τις διαστάσεις τους. Μερικά υλικά έχουν μεγάλους συντελεστές θερμοδιαστολής, με αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση των διαστάσεων τους στις ψηλότερες θερμοκρασίες. Η αύξηση αυτή θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την κατασκευή του κτιρίου και κατά την εγκατάσταση τους. Είναι απαραίτητο να υπάρχει ο απαιτούμενος χώρος για την συστολή/διαστολή του υλικού ώστε να μην αναπτύσσονται τάσεις στα υλικά που θα οδηγούσαν στην ανασήκωση τους και σε πρόκληση ρωγμών στο επίχρισμα.

15 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ Η αντοχή του θερμομονωτικού υλικού σε θλιπτικά φορτία είναι σημαντική κυρίως στα βαριά θερμομονωτικά υλικά που αποτελούν τη φέρουσα τοιχοποιία του κτιρίου (π.χ. θερμομονωτικά τούβλα) ενώ είναι δευτερεύουσας σημασίας στα ελαφριά θερμομονωτικά υλικά. Η αντοχή των ελαφριών θερμομονωτικών υλικών επηρεάζεται σημαντικά από τα θλιπτικά φορτία εάν τοποθετηθούν σε δάπεδα. Τα καμπτικά φορτία επηρεάζουν κατά την τοποθέτηση σε στέγες ή δώματα με ανομοιόμορφη κατανομή βάρους ενώ η αντοχή του υλικού σε εφελκυστικά φορτία είναι απαραίτητη όταν τοποθετηθούν στο ενδιάμεσο ψευδοροφών ή εσωτερικών τοίχων με μεγάλα ανοίγματα.

16 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ Η συμπεριφορά του θερμομονωτικού υλικού έναντι της φωτιάς είναι σημαντική, ιδίως σε περίπτωση που θα τοποθετηθεί στην εσωτερική πλευρά του κελύφους. Η πυρραντοχή του υλικού προσδιορίζεται κατά το πρότυπο DIN4102, σύμφωνα με το οποίο τα υλικά κατατάσσονται σε κλάσεις πυρραντοχής ανάλογα με το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο το υλικό διατηρεί τις βασικές του ιδιότητες κατά την διάρκεια μιας πυρκαγιάς. Οι κλάσεις της πυρραντοχής από την καλύτερη είναι Α1, Α2, Α3, Β1, Β2, Β3, C1, C2 και C3. Συνοπτικά, τα υλικά των κατηγοριών Α1 και Α2 δεν παρουσιάζουν καμία ανάφλεξη, τα υλικά των κατηγοριών Α3 και Β1 αντιστέκονται στη φωτιά και τέλος, τα υλικά των κατηγοριών Β2 και κάτω δεν αντιστέκονται στη φωτιά ή ακόμη είναι εύφλεκτα. Επιπλέον, τυχόν αέρια που εκλύονται κατά την επιβράδυνση της φωτιάς είναι απαραίτητο να μην είναι τοξικά. Σε γενικές γραμμές, τα ανόργανα υλικά δεν αναφλέγονται ενώ τα περισσότερα οργανικά αναφλέγονται ή αλλάζει σημαντικά η δομή τους σε περίπτωση φωτιάς. Τα πλείστα θερμομονωτικά υλικά τυγχάνουν χημικής επεξεργασίας ώστε να βελτιώσουν τη συμπεριφορά τους έναντι της φωτιάς.

17 ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΗΧΟΥ Η ηχομονωτική ικανότητα, ο περιορισμός της μετάδοσης του ήχου είναι μια ιδιότητα που θέλουμε να έχουν τα θερμομονωτικά υλικά. Ο βαθμός απορρόφησης του ήχου περιγράφει την ηχοαπορροφητικότητα του υλικού για διάφορες συχνότητες ήχου. Όσο μεγαλύτερος ο συντελεστής, τόσο καλύτερη η ηχοαπορροφητικότητα του υλικού. Η αύξηση του πάχους του υλικού και των ενδιάμεσων στρωμάτων αέρα, αυξάνει την ηχομονωτική του ικανότητα.

18 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ Η διάρκεια ζωής του υλικού είναι βασική παράμετρος των ιδιοτήτων του υλικού. Σε γενικές γραμμές, η διάρκεια ζωής επηρεάζεται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος και την επίπτωση τους στο υλικό. Η μακρόχρονη διάρκεια ζωής είναι επιθυμητή για τα θερμομονωτικά υλικά, ιδίως σε όσα δεν θα υπάρχει πρόσβαση για μελλοντική αλλαγή. Η διάρκεια ζωής υπολογίζεται εργαστηριακά με δοκιμές γήρανσης των υλικών και από πολυετές παρατηρήσεις σε πραγματικές συνθήκες και εκφράζεται σε χρόνια ζωής. Σημαντικός παράγοντας της διάρκειας ζωής τους είναι η ανθεκτικότητα τους σε προσβολές από μικροοργανισμούς, έντομα και τρωκτικά. Μεγαλύτερο κίνδυνο προσβολής έχουν τα οργανικά υλικά στα οποία συνήθως γίνεται προσθήκη χημικών ουσιών για προστασία.

19 ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Αφορά άμεσα την ευκολία και ταχύτητα εφαρμογής τους στην πράξη. Το βάρος του υλικού, η ευκολία διαμόρφωσης του ή η δυνατότητα εφαρμογής του υλικού με ψεκασμό ή αφρό, είναι σημαντικές παράμετροι που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κυρίως σε δύσκολες αρχιτεκτονικές προσόψεις.

20 ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ Η θερμοανακλαστικότητα είναι ιδιότητα των υλικών με την οποία ανακλάται η προσπίπτουσα σε αυτά ακτινοβολία. Τα θερμοανακλαστικά υλικά παρεμποδίζουν τη μετάδοση θερμότητας διαμέσου τους, τόσο με αγωγή όσο και με ακτινοβολία και μπορούν να επιτύχουν ανακλαστικότητα μεγαλύτερη του 90%, σε σύγκριση με 10% περίπου που έχουν τα κοινά δομικά στοιχεία. Οι ακραίες στρώσεις αποτελούνται από υλικό ψηλής ανακλαστικότητας (φύλλα αλουμινίου) το οποίο ανακλά την προσπίπτουσα ακτινοβολία, ενώ εσωτερικά αποτελείται από συνθετικό υλικό ψηλής θερμομονωτικής ικανότητας το οποίο δεν επιτρέπει τη μετάδοση θερμότητας με αγωγή. Για να λειτουργήσει σωστά το υλικό πρέπει απαραίτητα να υπάρχει μικρή στρώση αέρα μετά το ανακλαστικό υλικό. Συνήθως τοποθετείται στο εσωτερικό της τοιχοποιίας με γυψοσανίδες ή σε ψευδοροφές. Το ελάχιστο πλάτος της στρώσης του αέρα είναι 10-15mm, δίνεται από τον κατασκευαστή και είναι αλληλένδετο με την θερμοανακλαστικότητα του υλικού.

21 ΚΟΣΤΟΣ Το κόστος του υλικού αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές παραμέτρους για τη διάθεση του υλικού στην αγορά. Για σκοπούς σύγκρισης, απαιτείται πλήρης τεχνοοικονομική μελέτη που να λαμβάνει υπόψη το ολικό κόστος εγκατάστασης του υλικού σε σχέση με την υπολογιζόμενη εξοικονόμηση ενέργειας στο χρόνο ζωής του κτιρίου, καθώς και την πιθανή φθορά του υλικού.

22 Η φιλικότητα των θερμομονωτικών υλικών προς το περιβάλλον είναι αλληλένδετη με τη δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια με τις συνεπακόλουθες εξοικονομήσεις σε πρωτογενή ενέργεια, μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου και ελάττωσης της όλο και αυξανόμενης αστικής θερμονησίδας. Τα θερμομονωτικά υλικά ως μέρος της αειφόρου ανάπτυξης, πρέπει να χαρακτηρίζονται από επιπλέον περιβαλλοντικές ιδιότητες που να ανταποκρίνονται στην ενεργειακή και οικολογική επιβάρυνση στο στάδιο παραγωγής, μεταφοράς, εγκατάστασης και μελλοντικής απόσυρσης/ανακύκλωσης τους. Ο ενεργειακός αντίκτυπος καθορίζεται με το άθροισμα της ενέργειας που καταναλώνεται σε όλα τα στάδια της ζωής των υλικών, ενώ ο οικολογικός στην επιπλέον ρύπανση που πιθανόν να προκαλείται στη διάρκεια ζωής της.

23

24 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ Ο ενεργειακός αντίκτυπος περιλαμβάνει την περιεχόμενη πρωτογενή ενέργεια, το ενεργειακό κόστος της μεταφοράς του υλικού από το στάδιο παράγωγής στο εργοτάξιο, το ενεργειακό κόστος εγκατάστασης του υλικού και το μελλοντικό απαιτούμενο ενεργειακό κόστος ανακύκλωσης του υλικού. Η περιεχόμενη πρωτογενής ενέργεια αφορά την ενέργεια που απαιτείται για την παραλαβή/εξόρυξη της πρώτης ύλης, την επεξεργασία της και την τελική παραγωγή του θερμομονωτικού υλικού (KWh/m³ ή KWh/Kg). Το ενεργειακό κόστος ανακύκλωσης περιλαμβάνει όλη την απαιτούμενη ενέργεια για την απεγκατάσταση, συγκομιδή και ανακύκλωση του υλικού μετά το τέλος της διάρκειας ζωής του.

25 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ Ο οικολογικός αντίκτυπος αναφέρεται στην ολική επιβάρυνση του περιβάλλοντος που προκαλείται κατά την παραγωγή, χρήση και ανακύκλωση των θερμομονωτικών υλικών, πέρα από την ενέργεια που καταναλώνεται στην παραγωγή τους. Κατά το στάδιο παραγωγής των αφρωδών υλικών παράγονται ποσότητες κυκλικών υδρογονανθράκων ενώ ως διογκωτικό μέσο χρησιμοποιείται συνήθως CO2. Αντίστοιχα στα ινώδη ανόργανα υλικά, κατά την παραγωγή τους εκπέμπονται πτητικές ουσίες ή αρωματικοί υδρογονάνθρακες. Επίσης, κατά την παραγωγή των ινωδών υλικών, οι αιωρούμενες μικροϊνες μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα υγείας, κυρίως στους πνεύμονες και τα μάτια. Στο στάδιο της εγκατάστασης πρέπει να δίνεται σημασία κυρίως στα αφρώδη υλικά σε μορφή αφρού και στα ινώδη λόγω των μικρών εκπομπών ινών. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να χρησιμοποιείται προστατευτική μάσκα αναπνοής, γάντια και γυαλιά προστασίας.

26

27

Πρόλογος. Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Πρόλογος. Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Πρόλογος Το παρόν τεύχος Προδιαγραφές ιδιοτήτων θερµοµονωτικών υλικών αποτελεί παραδοτέο της α φάσης του έργου Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Καινοτόµων Προϊόντων Πετροβάµβακα για την Ενεργειακή Αναβάθµιση Υφισταµένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ιστορικά στοιχεία Η πορεία της θερμομόνωσης στη χώρα: 1979 1990 ΚΘΚ Καμία θερμομόνωση - θερμοπροστασία

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές Ιδιότητες Πολυµερών Θερµοµονωτικών Υλικών

Μηχανικές Ιδιότητες Πολυµερών Θερµοµονωτικών Υλικών Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Μηχανικές Ιδιότητες Πολυµερών Θερµοµονωτικών Υλικών ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΞΕΝΙΑ ΕΛΠΙ Α ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2012-1110

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Θερμική μόνωση μηχανολογικών εγκαταστάσεων

Πτυχιακή Εργασία. Θερμική μόνωση μηχανολογικών εγκαταστάσεων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Πτυχιακή Εργασία Θερμική μόνωση μηχανολογικών εγκαταστάσεων ΠΑΝΑΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ: Α.Μ. 4055 Επιβλέπων : Βασίλης Λιόγκας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Καραµάνος Α.Κ.*, Γιαµά Ε., Χαδιαράκου Σ., Παπαδόπουλος Α.Μ. Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τµήµα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Ειρήνη Κρεβατσούλη

Διπλωματική εργασία. Ειρήνη Κρεβατσούλη ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Χανιά 2013 Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια Διπλωματική εργασία Ειρήνη Κρεβατσούλη Επιβλέπων: Παπαευθυμίου Σπυρίδων Περίληψη Ένα από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. Συστήματα Ενεργειακής Αναβάθμισης Εξοικονόμησης Ενέργειας Κτηρίων

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. Συστήματα Ενεργειακής Αναβάθμισης Εξοικονόμησης Ενέργειας Κτηρίων ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Συστήματα Ενεργειακής Αναβάθμισης Εξοικονόμησης Ενέργειας Κτηρίων Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Συστήματα Ενεργειακής Αναβάθμισης Ψυχρά Ανακλαστικά Συστήματα BIOCLIMA ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΠΑΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ-ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ Η διογκωμένη πολυστερίνη, γνωστή στην Ελλάδα και σαν φελιζόλ, είναι ένα ελαφρύ θερμομονωτικό υλικό το οποίο χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Και το σπίτι μας μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια!!!

Και το σπίτι μας μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια!!! Και το σπίτι μας μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια!!! Η σπατάλη ενέργειας γίνεται με τις διάφορες δραστηριότητες που ασχολούμαστε καθημερινά στο σπίτι. Οι ξεχασμένες μπρίζες σε κατάσταση ON, οι περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΩΣΗΣ (ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΨΥΞΗΣ) ΕΝΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ : ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ : ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ : ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α

Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔΡΥ Μ Α Κ Α ΒΑ Λ Α Σ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικός υπολογισμός και μοντελοποίηση θερμοχωρητικότητας και θερμικής αδράνειας της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης

Θεωρητικός υπολογισμός και μοντελοποίηση θερμοχωρητικότητας και θερμικής αδράνειας της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θεωρητικός υπολογισμός και μοντελοποίηση θερμοχωρητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Για την παραγωγή του γίνεται ανάμειξη τηγμένης πρώτης ύλης με

Για την παραγωγή του γίνεται ανάμειξη τηγμένης πρώτης ύλης με Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ ΦΑΙΝΟΛΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ Ο φαινολικός αφρός γνωστός και σαν ισοκυανουρίνη είναι σκληροποιημένος αφρός ο οποίος όπως και οι πολυστερίνες ανήκει στα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΑ & ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΑ & ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΑ & ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΤΙΡΙΑ Ο περιορισμός των απωλειών στα δίκτυα διανομής αέρα και νερού στα κτίρια, οι οποίες μπορεί να φτάσουν και το 40% της συνολικής μεταφερόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ Πουλιάσης Γεώργιος cv12075 Ψυχάρης Νικόλαος cv12116 Ντιγκάκης Χαράλαμπος cv12117 Μπούρος Αλέξανδρος cv12069 Φιλαρέτου

Διαβάστε περισσότερα

Μία από τις βασικότερες παραμέτρους

Μία από τις βασικότερες παραμέτρους Ο καθοριστικός ρόλος των κουφωμάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Τα κουφώματα είναι παρειές του κτιρίου και μέσα επαφής με το περιβάλλον, άρα στοιχεία από τα οποία μπορεί να διαφύγει ενέργεια. Επομένως,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΛΕΝΔΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΛΕΪΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΡΕΣ 2012 Φυσικές αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...6 1. Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ - ΨΥΧΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ - ΨΥΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ - ΨΥΧΟΣ 1 Καλοκαίρι Υψηλές εξωτερικές θερμοκρασίες Ζώνη Άνεσης Χειμώνας Χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3 ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ»

«ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Εξοικονόμησης Eνέργειας. Για μας το χρώμα σημαίνει ζωή

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Εξοικονόμησης Eνέργειας. Για μας το χρώμα σημαίνει ζωή ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Εξοικονόμησης Eνέργειας Για μας το χρώμα σημαίνει ζωή Η ανάγκη H VECHRO, μία από τις μεγαλύτερες Ελληνικές βιομηχανίες χρωμάτων και βερνικιών, ξεκίνησε τη δημιουργική της πορεία το 1948

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ FIBRAN AE Βιομηχανία μονωτικών υλικών 6 ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ. 57013, Ωραιόκαστρο ΤΘ. 40306, ΤΚ.56010, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη Τηλ: +30 2310 682425 +30 2310 692700 Fax: +30 2310 683131

Διαβάστε περισσότερα

iii. Heavy Duty - Περιγραφή, οφέλη και πλεονεκτήματα 44

iii. Heavy Duty - Περιγραφή, οφέλη και πλεονεκτήματα 44 Περιεχόμενα 2 Επεξήγηση εικονιδίων 4 I Εταιρεία, Ιστορία, Περιβάλλον 5 1. Εισαγωγή 6 2. Καινοτομία, Στόχος και Όραμα της 3i 9 3. Βασικά στοιχεία της μόνωσης 10 4. Περιβαλλοντική ευαισθησία 12 II Προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟN ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟN ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟN ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ. Για μας το χρώμα σημαίνει ζωή

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ. Για μας το χρώμα σημαίνει ζωή ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Εξοικονόμησης Eνέργειας Για μας το χρώμα σημαίνει ζωή H VECHRO, μία από τις μεγαλύτερες Ελληνικές βιομηχανίες χρωμάτων και βερνικιών, ξεκίνησε τη δημιουργική της πορεία το 1948 και αναπτύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Dow - Λύσεις δόμησης. Θερμομόνωση τοίχων με διάκενο 100% HCFC-free

Dow - Λύσεις δόμησης. Θερμομόνωση τοίχων με διάκενο 100% HCFC-free Dow - Λύσεις δόμησης Θερμομόνωση τοίχων με διάκενο 100% HCFC-free 25 Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τη θερμομόνωση διπλών εξωτερικών τοίχων με χρήση της μπλε μόνωσης αφρώδους εξηλασμένης πολυστερίνης STYROFOAM

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ Ο ΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.../2010

ΤΕΧΝΙΚΗ Ο ΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.../2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ιεύθυνση... ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο ΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.../2010 Θερµοφυσικές ιδιότητες δοµικών

Διαβάστε περισσότερα