ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ"

Transcript

1 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ KAI THN ΕΚ ΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΨΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ,10 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 11/4/2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΕΩΣ ,00, ΜΕ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΝΕΩΝ, ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 1,50 Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΜΗ ΙΑΘΕΣΗΣ 3,30 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΤΟΧΗ, ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 1 ΝΕΑ ΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 4 ΠΑΛΑΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 809/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Η ηµεροµηνία του Ενηµερωτικού ελτίου είναι η 6 η Ιουνίου 2007

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συνοπτικές Πληροφορίες για την ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε Επιχειρηµατική ραστηριότητα ιοίκηση της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε Μετοχική Σύνθεση της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Οµίλου ΝΗΡΕΥΣ Χρήσεων Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Οµίλου ΝΗΡΕΥΣ Περιόδου Συνοπτικά Στοιχεία Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Γενικά Στοιχεία Όροι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Λόγοι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Συνοπτικά Στοιχεία Έκδοσης Μετατρέψιµου Οµολογιακού ανείου Γενικά Στοιχεία Όροι Έκδοσης Μετατρέψιµου Οµολογιακού ανείου Λόγοι της Έκδοσης Μετατρέψιµου Οµολογιακού ανείου ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την επιχειρηµατική δραστηριότητα της ιχθυοκαλλιέργειας και τον κλάδο του Εκδότη Κίνδυνοι που σχετίζονται µε το µακροοικονοµικό περιβάλλον Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την παρούσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την παρούσα έκδοση µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις µετοχές του Εκδότη ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Επιλεγµένες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Επιλεγµένες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Χρήσεων Επιλεγµένες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Περιόδου Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Ενηµερωτικού ελτίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας Υπεύθυνα Πρόσωπα ικαστικές και ιαιτητικές ιαδικασίες Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Φορολογικοί Έλεγχοι Φορολογικός Έλεγχος ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε Φορολογικός Έλεγχος Λοιπών Εταιρειών του Οµίλου ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε Έγγραφα µέσω Παραποµπής Έγγραφα στη ιάθεση του Επενδυτικού Κοινού Πληροφορίες Για Τον Εκδότη ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε Σύντοµο Ιστορικό Πληροφορίες Για Τη ραστηριότητα της Εταιρείας Άδειες Λειτουργίας Αντικείµενο ραστηριότητας Παραγόµενα Προϊόντα Παραγωγική ιαδικασία ίκτυο Πωλήσεων και ιανοµής Συµβάσεις Συνεργασίας

3 Συµβάσεις της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. µε συνδεδεµένες εταιρείες του Οµίλου ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε Συµβάσεις της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. µε τρίτους Λοιπές Ενδοοµιλικές Συµβάσεις Συµβάσεις συνδεδεµένων εταιρειών του Οµίλου ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. µε τρίτους ραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης Επενδύσεις Επενδύσεις Χρήσεων Τρέχουσες και Σκοπούµενες Επενδύσεις Πληροφορίες για τις Τάσεις Στόχους και Προοπτικές Προβλέψεις Αποτελεσµάτων Χρήσεως Αρχές κατάρτισης πρόβλεψης αποτελεσµάτων και παραδοχές Έκθεση Ελεγκτών Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Εγκαταστάσεις Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Σήµατα Πιστοποιητικά Γήπεδα Κτιριακές Εγκαταστάσεις Μηχανολογικός Εξοπλισµός Ασφαλιστικές Καλύψεις Εµπράγµατα Βάρη Εγγυήσεις Οργανωτική ιάρθρωση Οµίλου Πληροφορίες για τις Συµµετοχές της Εταιρείας Απολογιστικές Πληροφορίες ραστηριότητας Οµίλου Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένων Ισολογισµών Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένων Ταµειακών Ροών Πληροφορίες για τα Κεφάλαια του Οµίλου Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες για τις Μεταβολές των Ιδίων Κεφαλαίων Οµίλου των Χρήσεων Κεφαλαιακή ιάρθρωση και Συνολικό Καθαρό Χρηµατοοικονοµικό Χρέος Άτυπες Pro Forma Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Χρήσης Έκθεση Επιβεβαίωσης Ορκωτού Ελεγκτή επί των Άτυπων (Pro Forma) Οικονοµικών Πληροφοριών Περίληψη Των ιαφορών Μεταξύ.Π.Χ.Π. Και Ε.Γ.Λ.Σ Απολογιστικές Πληροφορίες ραστηριότητας Οµίλου Περιόδου Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων Περιόδου Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένων Ισολογισµών Περιόδου Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένων Ταµειακών Ροών Περιόδου Πληροφορίες για τα Κεφάλαια του Οµίλου Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες για τις Μεταβολές των Ιδίων Κεφαλαίων Οµίλου της Περιόδου Κεφαλαιακή ιάρθρωση και Συνολικό Καθαρό Χρηµατοοικονοµικό Χρέος ήλωση για την Επάρκεια του Κεφαλαίου Κίνησης Συναλλαγές Με Συνδεόµενα Μέρη Εταιρείες µε κοινή ιοίκηση Αµοιβές µελών ιοικητικού Συµβουλίου & ιεταιρικές Συναλλαγές Οµίλου & Ενδοοµιλικές Συµβάσεις ιεταιρικές Συναλλαγές Συναλλαγές µε τους βασικούς µετόχους

4 3.15 Σηµαντικές Αλλαγές Στην Χρηµατοοικονοµική ή Εµπορική Θέση Της Εταιρείας Μερισµατική Πολιτική ιοικητικά, ιαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα και Ανώτερα ιοικητικά Στελέχη ιοικητικό Συµβούλιο Γενικοί ιευθυντές και Ανώτερα ιευθυντικά Στελέχη Επιτροπές Εταιρική ιακυβέρνηση ηλώσεις µελών διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων, Γενικών ιευθυντών και Ανώτερων ιευθυντικών Στελεχών Αµοιβές και Οφέλη Συµµετοχές των µελών των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων, των Γενικών ιευθυντών & των Ανώτερων ιευθυντικών Στελεχών της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. στη διοίκηση ή/και στο κεφάλαιο άλλων εταιρειών Μετοχές του Εκδότη που κατέχονται από µέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων, Γενικούς ιευθυντές & Ανώτερα ιευθυντικά Στελέχη Μετοχές από Stock Option Plan Οργανόγραµµα Προσωπικό Μετοχικό Κεφάλαιο Καταβεβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο Εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου Μέτοχοι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Θεσµικό Πλαίσιο της Λειτουργίας της Εταιρείας Βασικοί νόµοι διατάξεις Νοµοθετικό Πλέγµα Λειτουργίας Ιχθυοκαλλιέργειας Νοµοθετικό Πλέγµα Λειτουργίας Γλυκών Κουταλιού Λουκουµιών Τσίχλας Νοµοθετικό Πλέγµα Λειτουργίας Ιχθυοτροφών ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ & KIΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Όροι Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου & Έκδοσης Μετατρέψιµου Οµολογιακού ανείου Όροι Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Όροι Έκδοσης Μετατρέψιµου Οµολογιακού ανείου Λόγοι Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου & Έκδοσης Μετατρέψιµου Οµολογιακού ανείου Λόγοι Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Λόγοι Έκδοσης Μετατρέψιµου Οµολογιακού ανείου ιαδικασία Άσκησης ικαιωµάτων Προτίµησης Αποκοπή ικαιωµάτων ιαδικασία Άσκησης ικαιώµατος Προτίµησης στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ιαδικασία Άσκησης ικαιώµατος Προτίµησης στην Έκδοση Μετατρέψιµου Οµολογιακού ανείου Αναµενόµενο Χρονοδιάγραµµα Πληροφορίες σχετικά µε τις Μετοχές του Εκδότη Γενικά ικαιώµατα Μετόχων Φορολογία Μερισµάτων

5 4.6 Πληροφορίες σχετικά µε τις Οµολογίες Γενικά ικαιώµατα Οµολογιούχων Παραγραφή Αξιώσεων για Αποπληρωµή Κεφαλαίου & Καταβολή Τόκων Καταγγελία ανείου Συνέλευση Οµολογιούχων Καταβολή Χρηµατικών Ποσών στους Οµολογιούχους Εφαρµοστείο ίκαιο ικαιοδοσία Φορολογία Οµολογιών ιαδικασία Μετατροπής Οµολογιών σε Μετοχές Εξόφληση Οµολογιών Πρόωρη Εξόφληση των Οµολογιών (Call Option) Ειδικός όρος Έξοδα, Φόροι, Τέλη και Εισφορές σχετικά µε την Έκδοση του ΜΟ Πληρεξούσιος Καταβολών ιοργανωτής Εκπρόσωπος Οµολογιούχων Εξουσίες και Καθήκοντα Εκπροσώπου Οµολογιούχων Ευθύνη Εκπροσώπου Οµολογιούχων Παραίτηση Αντικατάσταση Εκπροσώπου Οµολογιούχων Προθέσεις Βασικών Μετόχων Μείωση ιασποράς Αραίωση (Dilution) Προορισµός Νέων Κεφαλαίων και Χρονοδιάγραµµα ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων Προορισµός Νέων Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου Χρονοδιάγραµµα ιάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων Προορισµός Νέων Κεφαλαίων από την Έκδοση Μετατρέψιµου Οµολογιακού ανείου απάνες Έκδοσης απάνες Έκδοσης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου απάνες Έκδοσης Μετατρέψιµου Οµολογιακού ανείου

6 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο αφορά α) στην ηµόσια Προσφορά νέων µετοχών από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών υπέρ παλαιών µετόχων της Εταιρείας µε την επωνυµία ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (στο εξής η «ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.» ή «η Εταιρεία», ή «ο Εκδότης») και την εισαγωγή των νέων µετοχών της στην κατηγορία «Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης» του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και β) στην Έκδοση µε ηµόσια Προσφορά Οµολογιακού ανείου, σύµφωνα µε το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και το άρθρο 8 του Ν. 3156/2003, µε την καταβολή µετρητών και την έκδοση ονοµαστικών οµολογιών µετατρέψιµων σε µετοχές του Εκδότη υπέρ των παλαιών µετόχων της, οι οποίες δεν θα είναι εισηγµένες και διαπραγµατεύσιµες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (στο εξής «Χ.Α.»). Το παρόν Περιληπτικό Σηµείωµα αποτελεί εισαγωγή του Ενηµερωτικού ελτίου. Συνεπώς κάθε επενδυτής θα πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε απόφασή του για κινητές αξίες στην εξέταση του Ενηµερωτικού ελτίου ως σύνολο. Σε περίπτωση που αξίωση σχετική µε τις πληροφορίες, που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο ασκείται ενώπιον αλλοδαπού δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται να επιβαρυνθεί µε τα έξοδα µετάφρασης µέρους ή του συνόλου του Ενηµερωτικού ελτίου πριν από την έναρξη της παραπάνω διαδικασίας. Στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλλαν το Περιληπτικό Σηµείωµα, συµπεριλαµβανόµενης οποιασδήποτε µετάφρασής του και ζήτησαν την κοινοποίησή του σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Ν. 3401/2005, αποδίδεται αστική ευθύνη µόνον εφόσον το εν λόγω σηµείωµα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή δεν παρουσιάζει συνάφεια, όταν διαβάζεται σε συνδυασµό µε τα υπόλοιπα µέρη του Ενηµερωτικού ελτίου. Το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο έχει συνταχθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία και έχει εγκριθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παρόν Περιληπτικό Σηµείωµα περιλαµβάνει συνοπτική περιγραφή της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, της ιοίκησης, της µετοχικής σύνθεσης, των χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών της Εταιρείας, καθώς και τα συνοπτικά στοιχεία της παρούσας αύξησης µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών µε δικαίωµα προτίµησης των παλαιών µετόχων (στο εξής «ΑΜΚ») και τα συνοπτικά στοιχεία της παρούσας Έκδοσης του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ανείου (στο εξής «άνειο» ή «ΜΟ»). 1.1 Συνοπτικές Πληροφορίες για την ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε Επιχειρηµατική ραστηριότητα Η Εταιρεία µε την επωνυµία «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» είναι Ανώνυµη Εταιρεία, που ιδρύθηκε βάσει των νόµων της Ελληνικής ηµοκρατίας. Ιδρύθηκε το 1988 (ΦΕΚ 217/ ). Η ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο των ιχθυοκαλλιεργειών. Η δραστηριότητά της εµπίπτει σύµφωνα µε το δελτίο ΣΤΑΚΟ 03 της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.) στον κλάδο «Λειτουργία Ιχθυοτροφείων και Μονάδων Παραγωγής Γόνου» (κατηγορία ΣΤΑΚΟ 050.2). Η Εταιρεία από τον Μάρτιο του 1995 έχει εισαγάγει τις µετοχές της στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Με βάση τις διατάξεις του νέου Κανονισµού του Χ.Α., η Εταιρεία πληρούσε το κριτήριο για να εισαχθεί στην κατηγορία «µεγάλης κεφαλαιοποίησης» και σύµφωνα µε το άρθρο 339 αυτού, από 9/10/2006, οι µετοχές της Εταιρείας εντάχθηκαν στην κατηγορία αυτή. Η Εταιρεία περιλαµβάνεται στην κατηγορία των εισηγµένων εταιρειών Υψηλής Κεφαλαιοποίησης και στο FTSE/ASE 140 (από τις ), στο Γενικό είκτη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (από τις ), και στον FTSE/ASE International (από την ) ενώ σύµφωνα µε τη νέα κλαδοποίηση, κατατάσσεται στον κλάδο Γεωργία & Αλιεία. 6

7 1.1.2 ιοίκηση της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. Το σηµερινό ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 8/5/2007, και η θητεία του ορίστηκε τριετής λήγουσα την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους H σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας είναι η ακόλουθη: ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟ.Σ. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ (ΒΑΣΕΙ ΑΡΘΡΟΥ 3&4 Ν.3016/2002) Αριστείδης Μπελλές του Στεργίου Οικονοµολόγος Πρόεδρος & /νων Σύµβουλος Εκτελεστικό Μέλος Νικόλαος Χαβιάρας του Εµµανουήλ Επιχειρηµατίας Αντιπρόεδρος & /νων Σύµβουλος Εκτελεστικό Μέλος Παναγιώτης Αλεξάκης του ηµητρίου Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αντιπρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος Αντώνης Χαχλάκης του Γεωργίου Ηλεκτρολόγος - Μηχανικός Αναπληρωτής /νων Σύµβουλος Εκτελεστικό Μέλος ηµήτριος Λουµπούνης του Αθανασίου Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Εντεταλµένος Σύµβουλος Εκτελεστικό Μέλος Χρήστος Τριανταφύλλου του Ιωάννη Βιολόγος Μέλος Εκτελεστικό Μέλος Παντελής Λαµπρινούδης του Παναγιώτη Επιχειρηµατίας Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Επαµεινώνδας Λαµπαδάριος του Κων/νου ικηγόρος Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Ιωάννα Καραχάλιου του ηµητρίου ικηγόρος Μέλος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Κωνσταντίνος Λαµπρινόπουλος του Πέτρου Οικονοµολόγος Μέλος Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος Κωνσταντίνος Θέος του Ζήση Πολιτικός Μηχανικός Μέλος Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος Την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσµεύουν σύµφωνα µε το άρθρο 26 του καταστατικού ο Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος κος Αριστείδης Μπελλές του Στεργίου, ο Αντιπρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος κος Νικόλαος Χαβιάρας του Εµµανουήλ, ο Αναπληρωτής ιευθύνων Σύµβουλος κος Αντώνιος Χαχλάκης, ο Αντιπρόεδρος κος Παναγιώτης Αλεξάκης και ο Εντεταλµένος Σύµβουλος κος ηµήτριος Λουµπούνης Μετοχική Σύνθεση της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. Η µετοχική σύνθεση της Εταιρείας σύµφωνα µε το µετοχολόγιο της 11/4/2007, ηµεροµηνία της Ά Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που αποφάσισε την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και την Έκδοση Μετατρέψιµου Οµολογιακού ανείου, ήταν η ακόλουθη: ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΗΡΕΥΣ A.E. την 11/4/2007 (ηµεροµηνία Γ.Σ. που αποφάσισε ΑΜΚ και ΜΟ ) Ποσοστό (%) Μετοχών Μέτοχοι Αριθµός Μετοχών ικαιώµατα ψήφου ΜΠΕΛΛΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ ,09% DEUTSCHE BANK AG LONDON ,13% PROTON BANK S.A. * ,01% ΧΑΒΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,30% G22-HG22 SMALLCPA WORLD FUND INC ,07% SAMPO EURO VALUE FUND ,14% ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E ,40% JPMORGAN FLEMING FUNDS ,91% ΕΥΡΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ (< 2%) ,95% Σύνολο ,00% * Σηµειώνεται ότι την 30/5/2007 η PROTON ΒΑΝΚ A.E. προέβη σε πώληση ορισµένων µετοχών µε δικαίωµα ψήφου που κατείχε στην ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. και µετά την εν λόγω πώληση το ποσοστό της µειώθηκε σε 3,83%, ήτοι αριθµός µετοχών και δικαιωµάτων ψήφου

8 1.2 Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Οµίλου ΝΗΡΕΥΣ Χρήσεων Οι συνοπτικές ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες των χρήσεων προέρχονται από τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για τις χρήσεις , οι οποίες έχουν ελεγχθεί από τον κ. Στυλιανό Μ. Ξενάκη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 11541) της εταιρείας Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών «Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές» (Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ ) και συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης Οι οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων 2005 και 2006 συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των.π.χ.π. και εγκρίθηκαν µε τις από 24/2/2006 και 9/3/2007 αντίστοιχα αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. Συνοπτικά Στοιχεία Αποτελεσµάτων Ο µίλου (ποσά σε χιλ. ) Εύ λογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων την 01/01 (65.580,60) (98.221,24) ( ,47) Αποθέµατα έναρξης ηµεροµηνίας απόκτησης θυγατρικής µε βιολογικά περιουσιακά στοιχεία - (2.605,57) (13.153,65) Αγορές κατά τη διάρκεια της χρήσεως (14.697,84) (13.832,62) (473,73) Πωλήσεις κατά τη διάρκεια της χρήσεως , , ,58 Εύ λογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων την 31/ , , ,57 Κέρδη ή Ζηµίες από µεταβολές στην Εύ λογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων την 31/ , , ,30 Πωλήσεις Εµπορευµάτων και Λοιπών Αποθεµάτων , , ,84 Αποτελέσµατα Χρήσεως Προ Φόρων , , ,68 Καθαρά κέρδη Χρήσεως , , ,35 Καθαρά κέρδη Χρήσεως µετά από δικ. µειοψηφίας , , ,16 Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά σε 0,496 0,193 0,224 Συνοπτικά Στοιχεία Ισολογισµού Ο µίλου (ποσά σε χιλ. ) 31/12/ /12/ /12/2006 ΕΝΕΡ ΓΗΤΙΚΟ Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού , , ,54 Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία , , ,57 Σύνολο Ενε ργητικού , , ,11 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟ ΧΡΕΩΣ ΕΙΣ Ίδια Κεφάλαια αποδιδόµενα στους Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας , , ,55 ικαιώµατα Μειοψηφίας 7.789, , ,60 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , , ,15 Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υπο χρεώ σεω ν , , ,82 Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υπο χρεώ σεω ν , , ,14 Σύνολο Υπ ο χρεώ σεω ν , , ,95 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων , , ,11 Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Ταµειακών Ροών Ο µίλου (ποσά σε χιλ. ) 31/12/ /12/ /12/2006 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (5.369,31) (5.013,30) 5.052,61 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 5.796,88 (6.514,13) (2.234,36) Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµ ατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (2.056,75) , ,90 Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) (1.629,18) 1.459, ,15 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 2.669, , ,59 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 1.040, , ,75 Αναλυτική παράθεση της εξέλιξης των χρηµατοοικονοµικών µεγεθών της Εταιρείας για την περίοδο παρατίθεται στην ενότητα 3.11 «Απολογιστικές Πληροφορίες ραστηριότητας Οµίλου » του Παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου. Οι κίνδυνοι που µπορεί να επηρεάσουν δυσµενώς και ουσιωδώς τη χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρείας ή τα αποτελέσµατα της λειτουργίας της παρατίθενται στην ενότητα 2 «Παράγοντες Κινδύνου» Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Οµίλου ΝΗΡΕΥΣ Περιόδου Οι ακόλουθες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες προέρχονται από τις ενοποιηµένες δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου , οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των.π.χ.π., εγκρίθηκαν µε την από 25/5/2007 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και 8

9 παρατίθενται στην ιστοσελίδα του Εκδότη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση / ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ / Οικονοµικές Καταστάσεις. Συνοπτικά στοιχεία αποτελεσµάτων Οµίλου (ποσά σε χιλ. ) Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων την 01/01 ( ,47) ( ,57) Αποθέµατα έναρξης ηµεροµηνίας απόκτησης θυγατρικής µε βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (13.153,65) (5.748,77) Αγορές κατά τη διάρκεια της χρήσης (71,59) (3.276,21) Πωλήσεις κατά τη διάρκεια της χρήσης , ,83 Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων την 31/ , ,04 Κέρδη ή Ζηµίες από µεταβολές στην Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων την 31/ , ,31 Πωλήσεις µη βιολογικών αγαθών, εµπορευµάτων και λοιπού υλικού , ,11 Αποτελέσµατα Περιόδου προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσµάτων & Αποσβέσεων (EBITDA) 5.811, ,76 Αποτελέσµατα Περιόδου Προ Φόρων 3.069, ,23 Καθαρά κέρδη Περιόδου 2.136, ,37 Αναλογούντα σε Μετόχους της Εταιρείας 2.177, ,71 Αναλογούντα σε Μετόχους Μειοψηφίας -41, ,66 Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά σε 0,054 0,055 Πηγή: ηµοσιευµένες Οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου , οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΠΧΠ και δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Συνοπτικά στοιχεία ισολογισµού Ο µίλου (ποσά σε χιλ. ) ΕΝΕΡ ΓΗΤΙΚΟ Σύνολο Μη Κυκλοφοριακών Στοιχείων Ενεργητικού , ,68 Σύνολο Κυκλοφοριακών Περιουσιακών Στοιχείων , ,16 Σύνολο Ενε ργητικού , ,84 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣ ΕΙΣ Ίδια Κεφάλαια Αποδιδόµενα σε Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας , ,53 ικαιώµατα Μειοψηφίας 5.621, ,21 Σύνολο Ιδ ίων Κεφαλαίων , ,74 Μακροπρόθεσµες ανειακές Υπ ο χρεώ σεις , ,27 Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώ σεις 4.555, ,00 Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων , ,14 Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρεώ σεις , ,36 Βραχυπρόθεσµες ανειακές Υπ ο χρεώ σεις , ,10 Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων , ,96 Σύνολο Υποχρεώ σεω ν , ,10 Σύνολο Ιδ ίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων , ,84 Πηγή: ηµοσιευµένες Οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου , οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΠΧΠ και δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Συνοπτικά Στοιχεία Ταµειακών Ροών Οµίλου (ποσά σε χιλ. ) Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (1.973,30) (1.347,22) Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες 2.074,54 (10.643,85) Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 1.561, ,29 Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) 1.662,87 (1.890,78) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 2.695, ,76 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 4.358, ,99 Πηγή: ηµοσιευµένες Οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου , οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΠΧΠ και δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Αναλυτική παράθεση της εξέλιξης των ενοποιηµένων µεγεθών του Οµίλου για την περίοδο γίνεται στην Ενότητα 3.13 «Απολογιστικές Πληροφορίες ραστηριότητας Οµίλου Περιόδου » του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου. 9

10 1.3 Συνοπτικά Στοιχεία Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Γενικά Στοιχεία Όροι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Η Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 11/4/2007 της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. αποφάσισε, µεταξύ άλλων, την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως µε καταβολή µετρητών και δικαίωµα προτίµησης των παλαιών µετόχων της µε αναλογία 1 νέα µετοχή προς 4 παλαιές µετοχές. Συνολικά θα εκδοθούν έως νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 1,50 και τιµή διάθεσης 3,30 για κάθε µία µετοχή. Επίσης, η ως άνω Γενική Συνέλευση αποφάσισε ότι η τιµή διάθεσης των νέων µετοχών της Εταιρείας µπορεί να είναι ανώτερη από τη χρηµατιστηριακή τιµή των υφιστάµενων µετοχών της κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώµατος προτίµησης. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης, και σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε ,50 διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1,50 η κάθε µία. Η ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος θα ορισθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας εντός του προβλεπόµενου από τον νόµο χρονικού διαστήµατος και θα ανακοινωθεί έγκαιρα στους µετόχους σύµφωνα µε το νόµο. ικαιούχοι των δικαιωµάτων προτίµησης στην παρούσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε µετρητά θα είναι οι εγγεγραµµένοι στο στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» (πρώην Κ.Α.Α.) κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) της ηµέρας που θα είναι η προηγούµενη της ηµεροµηνίας αποκοπής του δικαιώµατος προτίµησης. Κατά τη διάρκεια της προθεσµίας άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης, παρέχεται στα πρόσωπα που ασκούν τα ανωτέρω δικαιώµατα προτίµησης το δικαίωµα να προεγγράφονται ( ικαίωµα Προεγγραφής) στην ίδια τιµή διάθεσης για την απόκτηση επιπλέον µετοχών από τις µετοχές που τυχόν θα µείνουν αδιάθετες και µέχρι το 100% των δικαιωµάτων προτίµησης. Σε περίπτωση µη κάλυψης από τους παλαιούς µετόχους (µε άσκηση δικαιωµάτων προτίµησης και προεγγραφής) της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών, οι τυχόν αδιάθετες µετοχές θα διατεθούν ελεύθερα κατά την κρίση του.σ. της Εταιρείας. Εφόσον συνεχίζουν να υφίστανται αδιάθετες µετοχές, το Μετοχικό Κεφάλαιο θα αυξηθεί µέχρι του ποσού της κάλυψης σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αποφάσισε η Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. Συνοπτικά οι όροι της ανωτέρω αύξησης µετοχικού κεφαλαίου παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚ ΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Με καταβολή µετρητών και δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων µε αναλογία 1 νέα µετοχή για κάθε 4 παλαιές µετοχές ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ονοµαστική Αξία Μετοχής 1,50 ΤΙΜΗ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 3,30 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ Α ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,20 Μονάδα διαπραγµάτευσης στο Χ.Α. ένα (1) τεµάχιο Όλες οι νέες µετοχές θα δικαιούνται να συµµετάσχουν σε διανοµή µερίσµατος από τα κέρδη της χρήσεως Όλες οι νέες µετοχές θα είναι άϋλες, ονοµαστικές, κοινές µε ψήφο. Η παραπάνω αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας έχει εγκριθεί µε την από Κ2-6170/2007 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. στις 9/5/2007. H προσαρµογή της τιµής των µετοχών εξαιτίας της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου και της έκδοσης του οµολογιακού δανείου θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 76 του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, σε 10

11 συνδυασµό µε την απόφαση 35/ (παράγραφος 1.1 Καταβολή Μετρητών για την ΑΜΚ και παράγραφος 1.3 Έκδοση Μετατρέψιµου Οµολογιακού ανείου) του.σ. του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Σηµειώνεται ότι η προσαρµογή της τιµής των µετοχών τόσο εξαιτίας της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου όσο και της έκδοσης του Οµολογιακού ανείου θα γίνει ταυτόχρονα και θα αφορά τον υφιστάµενο αριθµό των µετοχών της Εταιρείας, δηλαδή τον αριθµό των µετοχών πριν την παρούσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου Λόγοι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Βασικός σκοπός της παρούσας αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. είναι αφενός η χρηµατοδότηση µέρους του επενδυτικού της προγράµµατος το οποίο έχει εκπονήσει για τα επόµενα έτη, όπως συνοπτικά παρουσιάζεται ακολούθως και αφετέρου η ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης. Συγκεκριµένα τα έσοδα της παρούσας αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου µε µετρητά, τα οποία σε περίπτωση πλήρους κάλυψης θα ανέλθουν µέχρι το ποσό των ,20 θα διατεθούν ως εξής: A) Συµµετοχή σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών - ποσό ως εξής: Aα) Ποσό για την συµµετοχή στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της ILKNAK A.S. Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της ΙLKNAK A.S. θα χρηµατοδοτήσει την επέκταση του ιχθυογεννητικού της σταθµού. Αβ) Πόσο για την συµµετοχή στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της MIRAMAR A.S. Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της MIRAMAR A.S. θα χρηµατοδοτήσει µέρος της επένδυσης του εργοστασίου των ιχθυοτροφών 6 εκ. Ευρώ, µέρος της επένδυσης για µονάδες πάχυνσης ιχθύων προπάχυνσης γόνου 1,8 εκ. Ευρώ, µέρος του διαµετακοµιστικού κέντρου 780 χιλ. Ευρώ και µέρος της επένδυσης του συσκευαστηρίου 1,2 εκ. Ευρώ. Η συµµετοχή στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου στις ανωτέρω εταιρείες είναι έµµεση και θα πραγµατοποιηθεί µέσω των θυγατρικών εταιρειών NIREUS INTERNATIONAL LTD µε έδρα την Λευκωσία, Κύπρου, στην οποία συµµετέχει η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. µε ποσοστό 100%, και MIRAMAR PROJECT Co µε έδρα το Λονδίνο Αγγλίας στην οποία συµµετέχει η NIREUS INTERNATIONAL µε ποσοστό 100%. Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. θα συµµετέχει στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της NIREUS INTERNATIONAL LTD µε Ευρώ. Η NIREUS INTERNATIONAL LTD θα συµµετέχει στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της MIRAMAR PROJECT Co µε Ευρώ. Η MIRAMAR PROJECT Co θα συµµετέχει στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου α) της ILKNAK Α.S Ευρώ και β) της MIRAMAR A.S Ευρώ. Β) Επενδύσεις της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. στην Ελλάδα ποσό Μέρος των εσόδων της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου µε µετρητά θα διατεθεί για την χρηµατοδότηση επενδύσεων που προτίθεται να υλοποιήσει η ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. στην Ελλάδα, συνολικού ύψους Ευρώ, και συγκεκριµένα: Βα) Ποσό για Σύστηµα Πληροφορικής που αφορά την αντικατάσταση του επιχειρησιακού πληροφοριακού συστήµατος, την εγκατάσταση συστήµατος επιχειρησιακής ευφυΐας Hyperion και Information Security Management System πιστοποίηση ISO Ββ) Ποσό για Εγκαταστάσεις Προπάχυνσης Γόνου στη Θεσπρωτία και την Εύβοια Βγ) Ποσό για νέα Συσκευαστήρια (στον Αστακό, την Θεσπρωτία, την Βόρεια Εύβοια) και αποθηκευτικούς χώρους (στον Αστακό) Βδ) Ποσό για Ξηραντήριο Ιχθυοτροφών προς αντικατάσταση του παλαιού στο εργοστάσιο της Πάτρας. Γ) Κεφάλαιο κίνησης ,20 Ευρώ Ποσό ύψους 6.151,408,20 Ευρώ θα διατεθεί για την κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης λόγω αυξήσεως του όγκου παραγωγής νωπών και µεταποιηµένων προϊόντων καθώς και ιχθυοτροφών. 11

12 1.4 Συνοπτικά Στοιχεία Έκδοσης Μετατρέψιµου Οµολογιακού ανείου Γενικά Στοιχεία Όροι Έκδοσης Μετατρέψιµου Οµολογιακού ανείου Η Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 11/4/2007 της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. αποφάσισε, µεταξύ άλλων, την έκδοση οµολογιακού δανείου, σύµφωνα µε τα άρθρα 3 α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και 8 του Ν. 3156/2003, µε την έκδοση ονοµαστικών οµολογιών, µη διαπραγµατεύσιµων στο Χ.Α., µετατρέψιµων σε µετοχές του Εκδότη, µε ηµόσια Προσφορά, µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των υφιστάµενων µετόχων. Συνοπτικά οι όροι του ανωτέρω Οµολογιακού ανείου, βάσει της απόφασης της ως άνω Γενικής Συνέλευσης σε συνδυασµό µε την από 24/5/2007 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας είναι οι εξής: Εκδότης Είδος ανείου Ύψος ανείου Σκοπός ανείου Πρόγραµµα του ανείου Επιτόκιο ιάρκεια ανείου Τιµή Εξόφλησης Οµολογιών ικαίωµα Εκδότη Πρόωρης Εξόφλησης των Οµολογιών (Call Option) Απόκτηση Ιδίων Οµολογιών από τον Εκδότη µε σκοπό την ακύρωσή τους ικαίωµα Εξόφλησης Option) Πρόωρης (Put Ηµεροµηνία Έκδοσης Ηµεροµηνία Λήξης ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Οµολογιακό άνειο µετατρέψιµο σε µετοχές του Εκδότη (άρθρο 3 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και άρθρο 8 του Ν. 3156/2003) («άνειο»). Έως ευρώ δεκαεννέα εκατοµµύρια, εννιακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες, πεντακόσια εβδοµήντα πέντε ευρώ και δέκα λεπτά ( 19,995,575.10), όπως αποφασίστηκε στην από 11/4/2007 Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Αναχρηµατοδότηση υφιστάµενου δανεισµού και χρηµατοδότηση επενδυτικού προγράµµατος του Εκδότη. Εκδίδεται από τον Εκδότη, περιέχει όλους τους όρους του ανείου (σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 4 Ν. 3156/2003). Σταθερό ετήσιο επιτόκιο 1.00% Πέντε (5) έτη από την Ηµεροµηνία Έκδοσης του ανείου. Η ονοµαστική αξία των οµολογιών προσαυξηµένη στη λήξη του ανείου κατά ποσοστό 31,01% («Ποσοστό προσαύξησης στη λήξη του ανείου»). Ο Εκδότης διτηρεί το δικαίωµα να προπληρώσει το άνειο υπό τους όρους και µε τη διαδικασία που ορίζονται στην Ενότητα «Εξόφληση Οµολογιών» του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου. εν υπάρχει εν υπάρχει Η ηµεροµηνία κατά την οποία θα αρχίσει η πενταετής διάρκεια του ανείου, η οποία θα καθοριστεί µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Εκδότη εντός µηνός από τη λήξη της προθεσµίας ενάσκησης του δικαιώµατος προτίµησης. Η 5η επέτειος της Ηµεροµηνίας Έκδοσης Ηµεροµηνία Αποπληρωµής Τύπος και Μορφή Οµολογίας Η Ηµεροµηνία Λήξης Τίτλοι ονοµαστικών αξιογράφων (οµολογιών) µετατρέψιµων σε µετοχές του Εκδότη. Οι Οµολογίες δεν θα είναι διαπραγµατεύσιµες στο Χ.Α. Οι οµολογίες θα είναι ενσώµατες, 12

13 υδατογραφηµένες και θα εκδίδονται σε απλούς ή πολλαπλούς τίτλους µε προσαρτηµένα τοκοµερίδια Ονοµαστική Αξία Οµολογίας Ευρώ εννέα και εβδοµήντα επτά λεπτά ( 9.77) Τιµή ιάθεσης των Οµολογιών Στο 100% (par) της ονοµαστικής αξίας τους. Νόµισµα Οµολογίας Ευρώ. Εισαγωγή Οµολογιών στο Χ.Α. Μονάδια διαπραγµάτευσης στο (εάν οι οµολογίες εισαχθούν στο Χ.Α.) Οι οµολογίες θα πρέπει εντός ενός έτους από την ολοκλήρωση της ηµόσιας Εγγραφής, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 α του Κ.Ν. 2190/1920 (όπως ισχύει µετά τις τροποποιήσεις από το Ν. 3156/2003), να εισαχθούν προς διαπραγµάτευση στο Χ.Α. Ο τίτλος µίας ακέραιας οµολογίας. Μετοχές (στις οποίες µετατρέπονται οι Οµολογίες) Εισηγµένες στο Χ.Α., κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές του Εκδότη, ονοµαστικής αξίας 1.50 εκάστη. Μεταβίβαση Οµολογιών Καταγγελία του ανείου Αριθµός Οµολογιών ικαίωµα προτίµησης στην έκδοση Οι τίτλοι των Οµολογιών µεταβιβάζονται µε συµφωνία, παράδοση του τίτλου και σχετική επισηµείωση επ αυτού, που υπογράφεται από τον µεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η µεταβίβαση θα ισχύει έναντι του Πληρεξουσίου Καταβολών, του Εκπροσώπου των Οµολογιούχων και του Εκδότη από την έγγραφη γνωστοποίησή της σε αυτούς. Οι Οµολογιούχοι θα έχουν το δικαίωµα να καταγγείλουν το άνειο προ της λήξεώς του στις περιπτώσεις που ορίζεται από το νόµο καθώς και στις περιπτώσεις και µε τη διαδικασία που ορίζονται στην Ενότητα του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου. ύο εκατοµµύρια σαράντα έξι χιλιάδες και εξακόσιες τριάντα (2,046,630) οµολογίες Σύµφωνα µε την απόφαση της από 11/4/2007 Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η έκδοση των Οµολογιών πραγµατοποιείται µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των υφισταµένων µετόχων του Εκδότη. Οι κάτοχοι κοινών µετοχών του Εκδότη κατά το τέλος της προηγούµενης εργάσιµης ηµέρας πριν από την ηµεροµηνία αποκοπής, που θα οριστεί από τον ιοικητικό Συµβούλιο, έχουν ικαίωµα Προτίµησης, αδιακρίτως και επί ίσοις όροις, επί των Οµολογιών του ανείου και κατά την αναλογία συµµετοχής τους στο µετοχικό κεφάλαιο του Εκδότη (Αρχικοί ικαιούχοι Προτίµησης). Ο αριθµός Οµολογιών που κάθε υφιστάµενος µέτοχος µπορεί να αποκτήσει κατ ενάσκηση του ικαιώµατος Προτίµησης, για κάθε µετοχή που κατέχει, υπολογίζεται µε βάση το λόγο του συνολικού αριθµού των υπό έκδοση Οµολογιών προς το συνολικό αριθµό των κοινών µετοχών της Εταιρείας, δηλ.: 2,046,630 Οµολογίες / 40,932,619 κοινές µετοχές Εποµένως κάθε µετοχή παρέχει το ικαίωµα Προτίµησης για την απόκτηση 0.05 Οµολογίας και για να αποκτηθεί µία (1) ακέραια Οµολογία απαιτούνται 20 ικαιώµατα Προτίµησης. Το ικαίωµα Προτίµησης θα είναι µεταβιβάσιµο και θα εισαχθεί προς διαπραγµάτευση στο Χ.Α. Σε περίπτωση µεταβίβασής του θα µπορεί να ασκηθεί αυτοτελώς από αυτούς που θα το έχουν αποκτήσει. (Μεταγενέστεροι ικαιούχοι Προτίµησης). Ηµεροµηνία Αποκοπής ικαιωµάτων Προτίµησης & Προσαρµογής της τιµής της µετοχής Ηµεροµηνία Έναρξης ιαπραγµάτευσης των ικαιωµάτων Προτίµησης Τακτοποίηση Κλασµατικών Οµολογιών Προθεσµία Ασκήσεως ικαιωµάτων Προτίµησης Θα οριστεί µετά την έγκριση του Ενηµερωτικού ελτίου από το.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την έγκριση της εισαγωγής των δικαιωµάτων προτίµησης προς διαπραγµάτευση από το.σ. του Χ.Α µε απόφαση του.σ. της Εταιρείας µετά από συνεννόηση µε τις αρµόδιες αρχές. Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία αποκοπής, ο Εκδότης θα πρέπει να έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να έχει καταθέσει στο Χ.Α. τα εκάστοτε απαιτούµενα δικαιολογητικά για την έναρξη διαπραγµάτευσης των δικαιωµάτων προτίµησης. Η ηµεροµηνία αυτή θα ανακοινωθεί από τον Εκδότη. Σε περίπτωση που από την άσκηση του συνόλου των ικαιωµάτων Προτίµησης, που ανήκουν σε ορισµένο επενδυτή θα προκύψουν κλασµατικές Οµολογίες (δηλ. Οµολογίες που υπολείπονται της µονάδας), οι δικαιούχοι προτίµησης θα µπορούν να ασκήσουν µόνο τόσα δικαιώµατα προτίµησης, ώστε να εγγραφούν για ακέραιο αριθµό Οµολογιών. ικαιώµατα προτίµησης, τα οποία δεν θα ασκηθούν µέχρι τη λήξη της προβλεπόµενης προθεσµίας παύουν να ισχύουν. Αρχίζει από την ηµεροµηνία έναρξης διαπραγµάτευσης των δικαιωµάτων προτίµησης στο Χ.Α. και διαρκεί δέκα πέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες, σύµφωνα µε τη σχετική απόφαση της από 11/4/2007 Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Εκδότη. Η έναρξη και η λήξη της προθεσµίας αυτής θα καθοριστεί από το ιοικητικό Συµβούλιο και θα ανακοινωθεί στους µετόχους 13

14 ιάθεση τυχόν Αδιάθετων Οµολογιών ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΥΣ Τόκος, Υπολογισµός του, Περίοδος Εκτοκισµού, Τοκοµερίδια Πληρωµές προς τους Οµολογιούχους Υπερηµερία ανειστή ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ δια του τύπου, σύµφωνα µε το νόµο. Η περίοδος διαπραγµάτευσης των δικαιωµάτων προτίµησης λήγει τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη λήξη της περιόδου άσκησης αυτών. Οι οµολογίες που δεν έχουν καλυφθεί από τους δικαιούχους του δικαιώµατος προτίµησης διατίθενται ελεύθερα από το.σ. της Εταιρείας. Ο Εκδότης έχει υποχρέωση να καταβάλλει στους Οµολογιούχους τόκο, ο οποίος υπολογίζεται τοκαριθµικώς µε βάση έτος 360 ηµερών, επί του ονοµαστικού κεφαλαίου κάθε οµολογίας, από την ηµεροµηνία εκδόσεως του ανείου. Ο τόκος καταβάλλεται δεδουλευµένος ανά εξάµηνο («Περίοδος Εκτοκισµού»). Η πρώτη καταβολή τόκου θα γίνει έξι (6) µήνες µετά την Ηµεροµηνία Έκδοσης του ανείου. Εάν Περίοδος Εκτοκισµού εκτείνεται πέραν της ηµεροµηνίας λήξεως του ανείου, τότε η Περίοδος Εκτοκισµού αυτή θα συντέµνεται, ώστε να συµπίπτει µε την ηµεροµηνία λήξεως του ανείου. Οι τίτλοι των οµολογιών θα έχουν προσαρτηµένα δέκα (10) τοκοµερίδια και η πληρωµή του τόκου θα γίνεται µε την προσκόµιση και ακύρωση του σχετικού τοκοµεριδίου και την προσκόµιση πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας. Τα ποσά που οφείλονται, σύµφωνα µε τους όρους του ανείου, από τον Εκδότη προς τους Οµολογιούχους, τα οποία αποκαλούνται συνοπτικά εφεξής «Χρέος», είναι πληρωτέα στην ιεύθυνση Θεµατοφυλακής και Χρεογράφων του Πληρεξουσίου Καταβολών στην Αθήνα, η οποία ορίζεται ως αποκλειστικός τόπος πληρωµής του Χρέους. Για το σκοπό αυτό, ο Εκδότης υποχρεούται να καταθέτει στον Πληρεξούσιο Καταβολών το αναγκαίο ποσό (το ύψος του οποίου θα έχει υπολογισθεί εκάστοτε από τον Πληρεξούσιο Καταβολών) σε διαθέσιµα ΕΥΡΩ το αργότερο στις 8.00 (ώρα Αθήνας) της εκάστοτε ηµέρας λήξεως οµολογιών και καταβολής τόκων ή άλλης οφειλής από το Χρέος. Εάν η ηµέρα πληρωµής συµπέσει µε µη Εργάσιµη Ηµέρα, µετατίθεται στην επόµενη Εργάσιµη Ηµέρα. Για την είσπραξη των ποσών του Χρέους ο Οµολογιούχος νοµιµοποιείται µε την παράδοση του τίτλου της οµολογίας ή του τοκοµεριδίου στον Πληρεξούσιο Καταβολών. Σε περίπτωση ολικής εξόφλησης του συνόλου των οµολογιών ενός τίτλου, ο τίτλος θα παραδίδεται από τον Πληρεξούσιο Καταβολών στον Εκδότη. Μετά την καταγγελία του ανείου τα ποσά του Χρέους θα καταβάλλονται στους Οµολογιούχους απευθείας από τον Εκδότη. Εάν ο Οµολογιούχος δεν εµφανιστεί για την είσπραξη κεφαλαίου ή τόκου κατά την ηµεροµηνία, που αυτά είναι εξοφλητέα, δεν έχει δικαίωµα απολήψεως τόκου για το µετά την παραπάνω ηµεροµηνία χρονικό διάστηµα, υπό την προϋπόθεση ότι τα σχετικά ποσά έχουν καταβληθεί σύµφωνα µε τα ανωτέρω. Χρόνος ασκήσεως του ικαιώµατος Μετατροπής Λόγος και Τιµή Μετατροπής Οµολογιών σε Μετοχές Σύµφωνα µε την απόφαση της από 11/4/2007 Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το δικαίωµα µετατροπής οµολογιών σε µετοχές µπορεί να ασκηθεί για πρώτη φορά ένα (1) έτος από την Ηµεροµηνία Έκδοσης του ανείου. Εφεξής θα µπορεί να ασκείται ανά εξάµηνο, την αντίστοιχη ηµεροµηνία κάθε µήνα µε την Ηµεροµηνία Έκδοσης του ανείου («Ηµεροµηνία Μετατροπής»). Εάν οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ηµεροµηνίες δεν είναι Εργάσιµη Ηµέρα, το δικαίωµα µετατροπής µπορεί να ασκηθεί κατά την αµέσως επόµενη Εργάσιµη Ηµέρα, η οποία θα νοείται ως Ηµεροµηνία Μετατροπής. Η από 11/4/2007 Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε ότι: Κάθε µία (1) οµολογία παρέχει στον Οµολογιούχο δικαίωµα µετατροπής της, σε [1.63 έως 3.26] κοινές ονοµαστικές µετοχές του Εκδότη (περαιτέρω «Λόγος Μετατροπής»), µε δικαίωµα ψήφου, η δε τιµή µετατροπής θα είναι ευρώ [3 έως 6] ανά µετοχή. Με την από 24/5/2007 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. ορίστηκε ότι κάθε µία (1) οµολογία θα παρέχει στον οµολογιούχο δικαίωµα µετατροπής της, σε κοινές ονοµαστικές µετοχές της Εταιρείας µε δικαίωµα ψήφου (περαιτέρω «Λόγος Μετατροπής»), η δε τιµή µετατροπής θα είναι ευρώ 5 ανά µετοχή (περαιτέρω «Τιµή Μετατροπής»). Σε περίπτωση που από τη µετατροπή του συνόλου των οµολογιών που ανήκουν σε ορισµένο Οµολογιούχο προκύψουν κλασµατικές µετοχές (δηλ. µετοχές που υπολείπονται της µονάδας), ο Οµολογιούχος θα µπορεί να µετατρέψει µόνο τόσες οµολογίες ώστε να λάβει ακέραιο αριθµό µετοχών. Για τις υπόλοιπες οµολογίες ο Εκδότης θα καταβάλλει στον Οµολογιούχο σε µετρητά 14

15 Τρόπος Ασκήσεως του ικαιώµατος Μετατροπής Συνέπειες Μετατροπής Οµολογιών σε Μετοχές Εισαγωγή των εκ Μετατροπής Μετοχών στο Χ.Α. Έξοδα, Φόροι Τέλη και Εισφορές Παρακράτηση Φόρου Εισοδήµατος Πιστοληπτική ιαβάθµιση ίκαιο ωσιδικία Οργάνωση Οµολογιούχων σε Οµάδα ιοργανωτές ανείου Πληρεξούσιος Καταβολών & Εκπρόσωπος Οµολογιούχων ποσό ίσο µε την αξία της οµολογίας κατά την εκάστοτε Ηµεροµηνία Μετατροπής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Ενότητα του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου [Πρόωρης Εξόφλησης Οµολογιών από τον Εκδότη]. Σε περίπτωση µεταβολών του µετοχικού κεφαλαίου του Εκδότη, ο Λόγος Μετατροπής θα αναπροσαρµόζεται ώστε να διατηρούνται ακέραια τα δικαιώµατα των Οµολογιούχων. Το δικαίωµα µετατροπής ασκείται µε έγγραφη δήλωση που θα απευθύνει ο Οµολογιούχος προς τον Εκδότη δια του Πληρεξουσίου Καταβολών τρεις (3) Εργάσιµες Ηµέρες προ της Ηµεροµηνίας Μετατροπής, στην οποία θα επισυνάπτεται και θα παραδίδεται ο τίτλος των οµολογιών των οποίων ζητείται η µετατροπή. Από και δια της οριστικής καταχωρήσεως σε Λογαριασµό Αξιών της Μερίδας Επενδυτή στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων (περαιτέρω «ΣΑΤ») που θα υποδείξει ο Οµολογιούχος στον Εκδότη δια του Πληρεξουσίου Καταβολών των νέων µετοχών, εξοφλείται η υποχρέωση του Εκδότη να αποπληρώσει το κεφάλαιο των οµολογιών, ως προς τις οποίες ασκείται το δικαίωµα µετατροπής, ο δε Εκδότης οφείλει να καταβάλει στον Οµολογιούχο δεδουλευµένους τόκους έως την ηµεροµηνία οριστικής καταχωρήσεως των νέων µετοχών στο ΣΑΤ κατά τα ανωτέρω. Ο Οµολογιούχος δικαιούται µέρισµα από τα κέρδη της εταιρικής χρήσεως κατά την οποία ασκήθηκε το δικαίωµα µετατροπής των οµολογιών. Οι εκ µετατροπής Μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγµάτευση στο Χ.Α σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Ενότητα του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου. Τον Εκδότη βαρύνουν εξ ολοκλήρου όλα τα έξοδα και οι δαπάνες, περιλαµβανοµένων των εξόδων υδατογράφησης των τίτλων, φόροι, τέλη, δικαιώµατα, εισφορές και λοιπές επιβαρύνσεις (πλην φόρου εισοδήµατος, µε την επιφύλαξη των διαλαµβανοµένων πληροφοριών στην Ενότητα του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου για τυχόν ζηµία, που οι Οµολογιούχοι υποστούν, λόγω αύξησης του κόστους ή των επιβαρύνσεών τους ή µείωσης της απόδοσης των οµολογιών, που οφείλεται σε µεταβολή του ύψους του παρακρατούµενου φόρου εισοδήµατος επί του εσόδου των Οµολογιούχων από τις οµολογίες), που έγιναν ή θα γίνουν λόγω της εκδόσεως του ανείου, της διαθέσεως, καλύψεως και εξυπηρετήσεώς του καθώς και οι δαπάνες που τυχόν θα προκύψουν ή θα καταστούν αναγκαίες λόγω µη εκπληρώσεως των υποχρεώσεων του Εκδότη από το άνειο. Περισσότερες πληροφορίες στην Ενότητα του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου. Ο φόρος εισοδήµατος επί του εσόδου του Οµολογιούχου από τις οµολογίες βαρύνει τον Οµολογιούχο και θα παρακρατείται εν όλω ή εν µέρει, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία σε συνδυασµό µε τη σύµβαση αποφυγής διπλής φορολογίας που ενδέχεται να ισχύει. Ως έσοδο (τόκος) από τις οµολογίες θεωρείται και η υπέρ την ονοµαστική αξία τιµή εξόφλησης των οµολογιών. Περισσότερες πληροφορίες στην Ενότητα του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου. εν προβλέπεται Το άνειο διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, και ειδικότερα από τις διατάξεις του Ν. 3156/2003, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και του Νοµοθετικού ιατάγµατος της 17ης Ιουλίου/13ης Αυγούστου 1923 «περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύµων εταιρειών». Περισσότερες πληροφορίες στην Ενότητα του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου. Κατά τη διάρκεια ισχύος του ανείου οι Οµολογιούχοι συγκροτούν οµάδα, η οποία λαµβάνει αποφάσεις σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Πρόγραµµα του ανείου και το Ν. 3156/2003. Περισσότερες πληροφορίες στην Ενότητα του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου. EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. και MILLENNIUM BANK Α.Ε. Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. H προσαρµογή της τιµής των µετοχών εξαιτίας της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου και της έκδοσης του Οµολογιακού ανείου θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 76 του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασµό µε την απόφαση 35/ (παράγραφος 1.1 Καταβολή Μετρητών για την ΑΜΚ και παράγραφος 1.3 Έκδοση Μετατρέψιµου Οµολογιακού ανείου) του.σ. του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Σηµειώνεται ότι η προσαρµογή της τιµής των µετοχών τόσο εξαιτίας της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου όσο και της έκδοσης του Οµολογιακού ανείου θα γίνει ταυτόχρονα και θα αφορά τον υφιστάµενο αριθµό των µετοχών της Εταιρείας, δηλαδή τον αριθµό των µετοχών πριν την παρούσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. Επίσης, σηµειώνεται ότι ο Λόγος Μετατροπής και η Τιµή Μετατροπής των οµολογιών θα αναπροσαρµοστεί λόγω της παρούσας αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών που 15

16 αποφασίστηκε από την Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της , ώστε να διατηρηθούν ακέραια τα δικαιώµατα των οµολογιούχων (βλ. σχετικά κεφάλαιο του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου). Ο Λόγος Μετατροπής θα πολλαπλασιαστεί µε το κλάσµα που θα έχει αριθµητή τη χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής του Εκδότη κατά το κλείσιµο της προηγούµενης της αποκοπής του δικαιώµατος προτίµησης ηµέρας και παρονοµαστή την προσαρµοσµένη χρηµατιστηριακή τιµή αυτής, τόσο λόγω της ΑΜΚ όσο και λόγω της έκδοσης του ΜΟ. Η αναπροσαρµογή τόσο του Λόγου Μετατροπής όσο και της Τιµής Μετατροπής των οµολογιών, λόγω της παρούσας αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών, θα πραγµατοποιηθεί κατά την ηµέρα αποκοπής του δικαιώµατος προτίµησης της ΑΜΚ και του ΜΟ. Αµέσως µετά, η Εταιρεία θα ενηµερώσει σχετικά το ιαχειριστή και τον Εκπρόσωπο εγγράφως καθώς και τους Οµολογιούχους µε καταχώρηση στο Ηµερήσιο ελτίο Τιµών του Χ.Α. και δηµοσίευση στον ηµερήσιο τύπο Λόγοι της Έκδοσης Μετατρέψιµου Οµολογιακού ανείου Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση του µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου, που αποφάσισε η Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 11/4/2007 της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. θα χρησιµοποιηθούν εν µέρει για την αναχρηµατοδότηση του από 28/12/2006 υφιστάµενου κοινοπρακτικού δανείου µεταξύ της Εταιρείας, της Τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. και της MILLENNIUM BANK A.E και εν µέρει για την πληρωµή τραπεζικού δανεισµού ο οποίος έχει χρηµατοδοτήσει το επενδυτικό πρόγραµµα της Εταιρείας. 16

17 2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Η επένδυση στις µετοχές ή/και σε µετατρέψιµες οµολογίες της Εταιρείας υπόκειται σε µία σειρά κινδύνων. Εκτός από τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο για την Εταιρεία, οι µελλοντικοί επενδυτές, πριν λάβουν οποιαδήποτε απόφαση πιθανής επένδυσης σε µετοχές αυτής, πρέπει να λάβουν υπόψη τους και τους παρακάτω αναφερόµενους επενδυτικούς κινδύνους. Εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα γεγονότα που περιγράφονται παρακάτω, η Εταιρεία, η χρηµατοοικονοµική της θέση ή/και τα αποτελέσµατά της ενδέχεται να επηρεαστούν δυσµενώς και ουσιωδώς µε συνέπεια να µην είναι δυνατή η αποπληρωµή τόκων ή και του κεφαλαίου του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ανείου. Επίσης οι εν λόγω κίνδυνοι ενδέχεται να οδηγήσουν σε πτώση στην αξία και την τιµή πώλησης των κοινών ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών της, οδηγώντας σε απώλεια του συνόλου ή µέρους οποιασδήποτε επένδυσης σε αυτές και επίσης σε αυτήν την περίπτωση δεν θα είναι συµφέρουσα η µετατροπή των µετατρέψιµων οµολογιών σε κοινές ονοµαστικές µετοχές. Επιπρόσθετα, οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που περιγράφονται παρακάτω, µπορεί να µην είναι οι µόνοι που ενδεχοµένως να αντιµετωπίσει η Εταιρεία. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή που θεωρούνται επουσιώδεις, µπορεί να επιδράσουν επίσης δυσµενώς στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες της Εταιρείας. Σηµειώνεται τέλος ότι η σειρά παράθεσης των κινδύνων δεν παραπέµπει σε διαφοροποιήσεις τους όσον αφορά την βαρύτητα ή στην πιθανότητα πραγµατοποίησης καθενός από αυτούς. 2.1 Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την επιχειρηµατική δραστηριότητα της ιχθυοκαλλιέργειας και τον κλάδο του Εκδότη ιατροφικές Συνήθειες των Καταναλωτών Οι διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών, διαφοροποιούνται στο βαθµό που αυτοί, ευαισθητοποιούνται πλέον περισσότερο σε θέµατα ασφαλούς και υγιεινής διατροφής αλλά και προστασίας του περιβάλλοντος. Η µετατόπιση από την ευρεία κατανάλωση βοοειδών και γενικότερα ζώων που εκτρέφονται (χρήση ζωϊκών τροφών και καταλοίπων από άλλα ζώα) σε κτηνοτροφικές µονάδες, λόγω των ασθενειών (π.χ. σπογγώδης εγγεφαλοπάθεια, νόσος των πτηνών κ.λπ.) που προκάλεσαν, αναµφίβολα έπληξαν τα αποτελέσµατα και την κερδοφορία της βιοµηχανίας κτηνοτροφίας, σε όλη την Ευρώπη αλλά και σε χώρες της Ασίας. Εάν µε σκοπό την κερδοσκοπία ή και από άγνοια, κάποια εταιρεία στο χώρο της ιχθυοκαλλιέργειας γινόταν η αιτία να αρθεί εν µέρει η εµπιστοσύνη µε την οποία περιβάλλουν επί του παρόντος οι καταναλωτές την διατροφή τους µε ιχθυηρά, το γεγονός αυτό θα µπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις στα αποτελέσµατα της Εταιρείας, και στις λοιπές εταιρείες του κλάδου. Επιπροσθέτως, η ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. πρωτοπορεί στην εφαρµογή προγράµµατος που επιτρέπει πλήρη ιχνηλασιµότητα σε όλα τα προϊόντα που παράγει, µηδενίζοντας το χρόνο που µεσολαβεί µεταξύ του τελικού προϊόντος και της παραγωγής του κιόλας από το πρώτο της στάδιο, ούτως ώστε εκτός των χρήσιµων στοιχείων µε τα οποία τροφοδοτείται το µητρώο και η βάση δεδοµένων για κάθε παρτίδα παραγωγής σε όλα της τα στάδια έως τον τελικό καταναλωτή, να µπορεί να εντοπιστεί οποιοσδήποτε διατροφικός κίνδυνος εν τη γενέσει του. Παράγοντες επηρεασµού της ζήτησης των προϊόντων της Εταιρείας Ως γνωστόν, οι τιµές διάθεσης του ψαριού στην Ελλάδα και διεθνώς, διαµορφώνονται από την αντίστοιχη προσφορά και ζήτηση σε προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας. Ειδικότερα στην Ελλάδα όπου οι περισσότερες εταιρείες του κλάδου έχουν επικεντρωθεί στην εκτροφή λαβρακίων και τσιπούρας, αυτός είναι και ο τοµέας στον οποίο εάν υπάρχει υπερπροσφορά, πιέζονται καθοδικά οι τιµές διάθεσης, και κατά συνέπεια και τα περιθώρια κέρδους των εταιρειών. Στον αντίποδα, η αλλαγή στις συνήθειες των καταναλωτών και η στροφή τους σε πιο υγιεινούς τρόπους διατροφής και ζωής γενικότερα, δηµιουργούν αυξηµένη ζήτηση για ιχθυηρά. Εάν στους δύο παραπάνω παράγοντες προστεθεί και ο παράγων των κλιµατολογικών αλλαγών, που κατά καιρούς ξεσπούν βίαια και απρόβλεπτα ειδικότερα κατά την τελευταία δεκαετία, τότε καθίσταται ευνόητα δύσκολη, (πέρα από µια σαφή καταγραφή τάσης), η προσπάθεια πρόβλεψης των τιµών των ιχθυηρών. Το γεγονός αυτό είναι πολύ σηµαντικό, στο βαθµό που στον κλάδο, η παραγωγή προγραµµατίζεται αρκετούς µήνες προ της τελικής διάθεσης των τελικών προϊόντων (τσιπούρα, λαυράκι) στις διεθνείς αγορές. Ευαισθησία των αποθεµάτων Οι εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας, µε στόχο τη διαρκή τροφοδότηση της αγοράς µε ιχθυηρά αλλά και γόνο, διατηρούν σηµαντικά ζωντανά αποθέµατα (live stock). Λόγω της αυξηµένης ευαισθησίας που αυτά έχουν, υπάρχει πάντοτε, παρά τους διαρκείς ποιοτικούς ελέγχους και ελέγχους ασφαλείας που διενεργούνται, κίνδυνος πρόκλησης ζηµιών από την πιθανή εµφάνιση παθογόνων βακτηριδίων. Αν και έχει ληφθεί 17

18 µέριµνα ώστε τα αποθέµατα να διακρατούνται χωριστά µεταξύ τους στις πλέον υγιεινές συνθήκες, και επιπροσθέτως αυτά έχουν ασφαλιστεί από µια πλειάδα κινδύνων, δεν µπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόµενο είτε λόγω κλίµατος είτε λόγω κάποιας βακτηριαδικής ασθένειας, να υπάρξουν επιπτώσεις οι οποίες να επηρεάσουν σε µικρό ή µεγάλο βαθµό την παραγωγή και κατά συνέπεια τις πωλήσεις και την κερδοφορία της Εταιρείας. Κεφάλαιο Κίνησης Η εξασφάλιση σηµαντικών κεφαλαίων κίνησης των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, αποτελεί σηµαντικότατη προϋπόθεση για την οµαλή επιχειρηµατική τους λειτουργία, που απαιτεί τη δέσµευση σηµαντικών ποσών για τη διαρκή συντήρηση της λεγόµενης παραγωγής σε εξέλιξη (γόνος, τσιπούρα, λαυράκι) ή αλλιώς, των βιολογικών της αποθεµάτων - ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα - ΛΠ Νο 41. Η εκτροφή και ωρίµανση των βιολογικών αποθεµάτων απαιτεί διάστηµα µεγαλύτερο του ενός ηµερολογιακού έτους αποτελώντας τελικά, µακροπρόθεσµο στοιχείο του Ενεργητικού τους. Παράλληλα, η Εταιρεία προµηθεύεται Α ύλες µε ολιγόµηνη πίστωση, ενώ προµηθεύει επίσης µε ολιγόµηνη πίστωση τους εν δυνάµει πελάτες της διεθνώς. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η εξισορρόπηση των κεφαλαιακών αναγκών της Εταιρείας µεταξύ των προµηθευτών της, του κεφαλαίου κίνησης και των πελατών της, υπάρχει η περίπτωση της στροφής σε τραπεζικό δανεισµό, η επανάληψη του οποίου θα µπορούσε να οδηγήσει σε αυξηµένα χρηµατοοικονοµικά έξοδα, µικρότερη πιστωτική ευελιξία επηρεάζοντας τελικά την κερδοφορία της Εταιρείας. Ανταγωνιστικό Περιβάλλον Μέχρι πρότινος, ο κλάδος χαρακτηριζόταν από την ύπαρξη πολλών επιδοτηµένων αλλά και υπερδανεισµένων εταιρειών οι οποίες προσπαθώντας να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, οδήγησαν την αγορά σε υπερπροσφορά ιχθυηρών πιέζοντας προς τα κάτω τα περιθώρια κέρδους στον κλάδο. Έτσι, στην πλειοψηφία τους οι παραπάνω εταιρείες, αδυνατώντας να καλύψουν τις οικονοµικές υποχρεώσεις που ανέλαβαν είτε τερµάτισαν τη λειτουργία τους είτε συγχωνεύθηκαν δηµιουργώντας µεγαλύτερα ανταγωνιστικά επιχειρηµατικά σχήµατα Η εν λόγω τάση επεκτάθηκε τόσο, ώστε σήµερα να παρατηρείται πλέον συνεργασία των άλλοστε µεγαλύτερων ανταγωνιστών. Παρόλα τα παραπάνω όµως, µια πιθανή αλλαγή της παραπάνω τάσης η οποία µπορεί να οδηγήσει σε εκ νέου ένταση του ανταγωνισµού, θα µπορούσε υπό προϋποθέσεις να έχει σηµαντικές οικονοµικές επιπτώσεις στην περαιτέρω πορεία της Εταιρείας. Κίνδυνοι που προέρχονται από τον αυξανόµενο ανταγωνισµό Η ένταση του ανταγωνισµού µεταξύ των εταιρειών τροφίµων έχει ως συνέπεια τον περιορισµό των περιθωρίων κέρδους. Μικρότερα περιθώρια κέρδους επιβαρύνουν την κερδοφορία ενώ περιορίζουν την δυνατότητα σχηµατισµού προβλέψεων προς κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων. Το αποτέλεσµα είναι η χειροτέρευση της οικονοµικής θέσης των εταιρειών, κυρίως εκείνων που ελέγχουν µικρότερο µερίδιο αγοράς και παρουσιάζουν σχετικά ασθενέστερη κεφαλαιακή βάση. 2.2 Κίνδυνοι που σχετίζονται µε το µακροοικονοµικό περιβάλλον Παράγοντες πολιτικής και οικονοµικής φύσεως ή φυσικές καταστροφές που δεν τελούν υπό τον έλεγχο της Εταιρείας Η ζήτηση των προϊόντων και κατ επέκταση οι πωλήσεις και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας επηρεάζονται από διάφορους εξωγενείς µε την δραστηριότητα και τον κλάδο της Εταιρείας παράγοντες, όπως είναι η πολιτική αστάθεια, η οικονοµική αβεβαιότητα και η ύφεση, παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν σε διαφορετικό βαθµό κάθε εταιρεία, ανεξαρτήτως του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται. Η απειλή ή η πραγµατοποίηση ενός πολέµου ή µιας τροµοκρατικής επίθεσης είναι παράγοντες τους οποίους δεν µπορεί να προβλέψει και να ελέγξει η Εταιρεία και οι οποίοι είναι δυνατόν να επηρεάσουν το οικονοµικό, πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον της χώρας µε αρνητικά αποτελέσµατα για την Εταιρεία γενικότερα. Επιπλέον, παράγοντες όπως φορολογικές, πολιτικές, οικονοµικές και κοινωνικές αλλαγές που µπορεί να επηρεάσουν την Ελλάδα, ενδέχεται να έχουν αρνητική επίδραση στην πορεία της Εταιρείας, στην οικονοµική της κατάσταση και στα αποτελέσµατά της. Έλλειψη Μακροοικονοµικής Σταθερότητας Στην παρούσα φάση η κατάσταση και οι προοπτικές των Αγορών διεθνώς στις οποίες και εξάγεται κατά κύριο λόγο το σύνολο της παραγωγής του Εκδότη (κυρίως στην Ε.Ε.), χαρακτηρίζονται από 18

19 µεταβαλλόµενα επιτόκια και ρυθµούς ανάπτυξης, εν τω µέσω προσπαθειών συγκράτησης υψηλών δηµοσιονοµικών ελλειµάτων και ολοένα και πιο ακριβής ενέργειας. Οι παραπάνω παράγοντες επηρεάζουν σε διαφορετικό βαθµό κάθε εταιρεία, αναλόγως του µεγέθους, της αγοράς στην οποία απευθύνεται, καθώς και των υποχρεώσεων ή δεσµεύσεων που αυτή έχει αναλάβει. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, αν και η ειδικότερη πορεία του κλάδου ιχθυοκαλλιέργειας βελτιώθηκε σηµαντικά τα τελευταία χρόνια, η µελλοντική του πορεία και εξέλιξη είναι αδύνατον να προβλεφθεί επακριβώς από το παρόν «Ενηµερωτικό ελτίο». 2.3 Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την παρούσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου Μη επαρκής κάλυψη της παρούσας αύξησης µετοχικού κεφαλαίου Σύµφωνα µε την από 11/4/2007 απόφαση της Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι των παλαιών µετόχων δεν ασκήσουν ολικώς ή µερικώς το δικαίωµα προτίµησης στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου και εποµένως η κάλυψη της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου από τους παλαιούς µετόχους, στο πλαίσιο της άσκησης του δικαιώµατός τους προτίµησης, δεν είναι πλήρης, µετά την λήξη της προθεσµίας άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης, οι αδιάθετες µετοχές θα διατεθούν, κατόπιν σχετικής απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου στους µετόχους που άσκησαν το δικαίωµα προεγγραφής κατά την άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης (βλ. αναλυτικές πληροφορίες στην ενότητα του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου), και στην περίπτωση που και πάλι δεν σηµειωθεί πλήρης κάλυψη του µετοχικού κεφαλαίου, θα διατεθούν ελεύθερα κατά την κρίση του.σ της Εταιρείας. Εφόσον συνεχίζουν να υφίστανται αδιάθετες µετοχές, το µετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί µέχρι του ποσού της κάλυψης σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αποφάσισε η Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. Υπάρχει, εποµένως, πιθανότητα να µην καλυφθεί πλήρως η παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου. Σε αυτήν την περίπτωση η ιοίκηση της Εταιρείας ενδεχοµένως να αναζητήσει εναλλακτικούς τρόπους εξεύρεσης κεφαλαίων. Σε κάθε περίπτωση όµως, υπάρχει ο κίνδυνος να µην καταστεί δυνατό να προσελκύσει, είτε µέσω δανεισµού είτε µέσω συµµετοχής επενδυτών, το σύνολο των κεφαλαίων που το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, έκρινε ότι απαιτούνται για την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου. Εποµένως η µη επαρκής κάλυψη της παρούσας αύξησης και η αδυναµία προσέλκυσης κεφαλαίων αποτελεί σηµαντικό κίνδυνο για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας. Σηµειώνεται ότι οι κύριοι µέτοχοι της Εταιρείας, κος Αριστείδης Μπελλές και Νικόλαος Χαβιάρας, ανακοίνωσαν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 11/4/2007 την πρόθεση και την δέσµευσή τους, υπό την έννοια του άρθρου 289 του Κανονισµού του Χ.Α. να διατηρήσουν κατ ελάχιστο το ποσοστό των µετοχών που κατέχουν στην Εταιρεία i) έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων µετοχών και ii) για χρονικό διάστηµα 6 µηνών µετά την έναρξη διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών. 2.4 Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την παρούσα έκδοση µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου Μη επαρκής κάλυψης της παρούσας έκδοσης του µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου Υπάρχει πιθανότητα να µην καλυφθεί πλήρως η έκδοση του µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου. Σε αυτή την περίπτωση η ιοίκηση της Εταιρείας ενδεχοµένως να αναζητήσει εναλλακτικούς τρόπους εξεύρεσης κεφαλαίων. Σε κάθε περίπτωση όµως, υπάρχει ο κίνδυνος να µην καταστεί δυνατό να προσελκύσει, τα κεφάλαια που το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, έκρινε ότι απαιτούνται για την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου. Εποµένως η µη επαρκής κάλυψη της παρούσας έκδοσης και η αδυναµία προσέλκυσης κεφαλαίων αποτελεί σηµαντικό κίνδυνο για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας. Επίδραση της έκδοσης του µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου στην τιµή της µετοχής Η τιµή της µετοχής της Εταιρείας µπορεί να παρουσιάσει αυξηµένες διακυµάνσεις οι οποίες µπορεί να προέρχονται από α) εκτιµήσεις των επενδυτών για τη µετατροπή των Οµολογιών στη λήξη τους, β) πωλήσεις µετοχών της Εταιρείας από επενδυτές που θεωρούν τις οµολογίες πιο ελκυστική επένδυση. Τα παραπάνω ενδεχοµένως να οδηγήσουν σε αυξηµένη µεταβλητότητα στην τιµή της µετοχής της Εταιρείας. 19

20 Εµπορευσιµότητα των µετοχών που θα προκύψουν από τη µετατροπή των Οµολογιών Για τις µετοχές που θα προκύψουν από τη µετατροπή των Οµολογιών, όποτε και εφόσον αυτή συντελεστεί, δεν έχει εγκριθεί από το.σ. του Χ.Α. η εισαγωγή τους προς διαπραγµάτευση. Αν για οποιοδήποτε λόγο, το.σ. του Χ.Α. δεν εγκρίνει την εισαγωγή των εν λόγω µετοχών προς διαπραγµάτευση στο Χ.Α., η εµπορευσιµότητα των µετοχών που θα προκύψουν από την µετατροπή των οµολογιών περιορίζεται σηµαντικά. 2.5 Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις µετοχές του Εκδότη Συγκυριακοί Εξωγενείς Παράγοντες Οι επενδυτές πρέπει να είναι ενήµεροι πως η τιµή διαπραγµάτευσης των µετοχών της Εταιρείας µπορεί να υπόκειται σε µεγάλες διακυµάνσεις που να οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες που δεν ελέγχονται από την Εταιρεία και δεν έχουν σχέση µε τη δραστηριότητα και τη χρηµατοοικονοµική της κατάσταση. Η πορεία των διεθνών χρηµαταγορών και κεφαλαιαγορών, η ψυχολογία του επενδυτικού κοινού, η απειλή τροµοκρατικών χτυπηµάτων ή εχθροπραξιών σε ευαίσθητες για την παγκόσµια οικονοµία περιοχές και γενικότερα το αίσθηµα γεωπολιτικής αστάθειας, είναι παράγοντες που µπορούν να οδηγήσουν σε µείωση της τιµής των µετοχών της Εταιρείας και σε καµία περίπτωση, οι συµµετέχοντες στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση του µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου δεν είναι εξασφαλισµένοι απέναντι στον ως άνω κίνδυνο. 20

ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ανακοίνωση στοιχείων της ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ και πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό στο πλαίσιο της αρ. 21 Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και γενικότερα στοιχείων και πληροφοριών για την

Διαβάστε περισσότερα

VELL INTERNATIONAL GROUP A.E.Ε.Η.Σ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟY ΕΛΤΙΟY ΤΗΣ 28.12.2009 ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε 27/02/2014 Κ1-03-347 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τους Όρους του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ανείου

Ανακοίνωση για τους Όρους του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ανείου Ανακοίνωση για τους Όρους του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ανείου Προς το σκοπό της πληρέστερης ενηµέρωσης του επενδυτικού κοινού, η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (Εκδότης) ανακοινώνει ότι η Α Επαναληπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1.946.589 ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΥΨΟΥΣ 19.995.575,10,

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑYΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ

Α. ΑYΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1 Αθήνα, 03.06.2013 ΑYΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της εταιρίας ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ-ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε, γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους τα ακόλουθα:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της εταιρίας ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ-ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε, γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους τα ακόλουθα: Ανακοίνωση-Πρόσκληση της ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ-ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε προς το επενδυτικό κοινό για την δημόσια προσφορά νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, λόγω της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΦΜ:094007744, ΟΥ:ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13469/06/Β/86/81 ΚΗΦΙΣΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 121 32 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΤΗΛ. : 30210 5708000, FAX : 30210 5708035 e-mail: info@klonatex.com

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. περιόδου 10.01.2009 έως 30.06.2009

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. περιόδου 10.01.2009 έως 30.06.2009 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου περιόδου 1.1.29 έως 3.6.29 Μαρούσι 7 Αυγούστου 29 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση Ομολογιακού

Διαβάστε περισσότερα

Το ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει η τιµή έκδοσης να µπορεί να είναι ανώτερη της χρηµατιστηριακής τιµής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώµατος.

Το ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει η τιµή έκδοσης να µπορεί να είναι ανώτερη της χρηµατιστηριακής τιµής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώµατος. Ε Κ Θ Ε Σ Η του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανωνύµου Εταιρίας µε την επωνυµία «Unibios Ανώνυµος Εταιρία Συµµετοχών» για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου βάσει του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισµού του Χ.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Δικαίωμα προτίμησης συμμετοχής στην Αύξηση (στο εξής το «Δικαίωμα Προτίμησης») θα έχουν τα ακόλουθα πρόσωπα (εφεξής από κοινού οι «Δικαιούχοι»):

Δικαίωμα προτίμησης συμμετοχής στην Αύξηση (στο εξής το «Δικαίωμα Προτίμησης») θα έχουν τα ακόλουθα πρόσωπα (εφεξής από κοινού οι «Δικαιούχοι»): 02/12/2013 Forthnet Α.Ε. Ανακοίνωση ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 04/12/2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 10/12/2013-24/12/2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ: 10/12/2013-17/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής & Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων: ημερομηνία αποκοπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε 16399/84/Β/88/01

ΑΡ.Μ.Α.Ε 16399/84/Β/88/01 ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 29/3/2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, (στο εξής η

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, (στο εξής η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πληροφοριακό Έντυπο, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 εδαφ. στ του ν. 3401/2005 (Stock Option Plan) σχετικά µε την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση µετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί θεµάτων ηµερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΘΕΜΑ 1 ο : Aύξηση της ονοµαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ.

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ. Ε Κ Θ Ε Σ Η Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας έχει υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης µε σκοπό την ανατροπή των αρνητικών αποτελεσµάτων της εταιρίας, τον τερµατισµό του καθεστώτος επιτήρησης, την αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επί του 1ου θέματος, Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ,00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επί του 1ου θέματος, Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ,00 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι : Ι) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα και με το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 3556/2007, το σχέδιο τροποποίησης του Καταστατικού της, με σχετικές αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

Έκθεση ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων Έκθεση ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων ΥΓΕΙΑ.Θ.Κ.Α. Α.Ε. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 13165/06/B/86/14 Έκθεση ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ανείου Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 9 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 9 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 9 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΤΗΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε. Η παρούσα έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής για λόγους συντοµίας καλουµένη

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 9 Ιουνίου, 2008, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Εξαμηνιαία Έκθεση Αναφοράς Προόδου* ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΟ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Θέμα τρίτο: Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης από έως και καθορισμός της αμοιβής του.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Θέμα τρίτο: Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης από έως και καθορισμός της αμοιβής του. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Θέμα πρώτο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016, έπειτα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίµηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων 2. Στοιχεία ισολογισµού 3. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Σύµφωνα µε την Ενότητα 4 του νέου Κανονισµού του Χ.Α. σχετικά µε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών Προς τους κ.κ. Μετόχους Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 26 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Η ΜΕΤ ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΥΤΗΣ Το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ -ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ -ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ- ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ -ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ- ΘΕΜΑ 1ο Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2011, που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985.

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985. «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985. Η εταιρία ανακοινώνει τις αποφάσεις που ελήφθησαν από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις και Αποτελέσµατα της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της (άρθρο 278 του Κανονισµού του Χ.Α.

Αποφάσεις και Αποτελέσµατα της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της (άρθρο 278 του Κανονισµού του Χ.Α. Αποφάσεις και Αποτελέσµατα της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της 3.4.2008 (άρθρο 278 του Κανονισµού του Χ.Α.) Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank που πραγµατοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5.6.

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5.6. ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5.6.2012 Για τα προς έγκριση θέµατα, πλην των 7 και 8 θεµάτων, απαιτούµενη απαρτία:

Διαβάστε περισσότερα

1 D B? P A? I > J O 0 : P B G H Q K K M N K K K K M N K K Αποσβέσεις 2504, ,90 2,11% 1 D I G A? : = H? η J O 0

1 D B? P A? I > J O 0 : P B G H Q K K M N K K K K M N K K Αποσβέσεις 2504, ,90 2,11% 1 D I G A? : = H? η J O 0 7 S N V U S W 8 O 8 K U S 7 V 7 U T V U T! " # $ % & ' ' ' ( ) * +, - * / - 0 * /, - / 1 + 1 2 + 1 2 (, - 3 4 5 2 (, 2 7 7 8 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 7 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 1.1.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες»

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισµός της 30 ης Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1 Ιανουαρ

Ισολογισµός της 30 ης Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1 Ιανουαρ ! "! # $ % & ' ( " )! "! # # ) ) ) - / - / 0 / & ) ) ) ) 1 & 2 - & 2 2 3 & 2 - - ' Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012

ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012 ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012 Αθήνα 17 Μαΐου 2012 Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT), η µεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 (1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2008) Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την Άρθρο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας συγκροτήθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 1914/1990 και ανήλθε σε δραχµές εκατόν σαράντα έξι δισεκατοµµύρια διακόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Quest Συµµετοχών Ανώνυµη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Quest Holdings». σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02 Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις και Αποτελέσµατα Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της (άρθρο 278 του Κανονισµού του Χ.

Αποφάσεις και Αποτελέσµατα Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της (άρθρο 278 του Κανονισµού του Χ. Αποφάσεις και Αποτελέσµατα Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της 18.4.2006 (άρθρο 278 του Κανονισµού του Χ.Α) Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank πραγµατοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 5 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 01.01.2010

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 Αθήνα, 5 Αυγούστου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 υναµική αύξηση χορηγήσεων κατά 25% 1 είκτης Κόστους / Εσόδων στο 49% Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 54% σε 179 εκ. Το Α Εξάµηνο του 2004 η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου Attica Bank: Εγκρίθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου- Θετική ψήφος από όλους τους υφιστάμενους μετόχους.

Δελτίο Τύπου Attica Bank: Εγκρίθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου- Θετική ψήφος από όλους τους υφιστάμενους μετόχους. 22-12-17 Δελτίο Τύπου Attica Bank: Εγκρίθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου- Θετική ψήφος από όλους τους υφιστάμενους μετόχους. Την έμπρακτη στήριξή τους και την εμπιστοσύνη τους προς την Attica Bank εξέφρασαν

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την διάρκεια της χρήσης 2009 η εταιρία μας δεν προέβη σε επενδύσεις μηχανολογικού ή άλλου εξοπλισμού.

Κατά την διάρκεια της χρήσης 2009 η εταιρία μας δεν προέβη σε επενδύσεις μηχανολογικού ή άλλου εξοπλισμού. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 4 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 01.01.2009 έως 31.12.2009) Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΙ ΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 29ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 29ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 29ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. ενηµερώνει τους µετόχους επί των

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008 Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008 Περιεχόµενα Συνοπτική κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων εξαµηνίας 2 Σελίδα Συνοπτικός ισολογισµός 3 Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: 15/09/2016 Forthnet A.E. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 27 Μαΐου, 2010, σύµφωνα µε τα άρθρα 5(1)(δ) και 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος

Διαβάστε περισσότερα

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30 η Σεπτεµβρίου 2009

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30 η Σεπτεµβρίου 2009 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30 η Σεπτεµβρίου 2009 Πωλήσεις: 3.973,9 εκ. ευρώ, έναντι 3.977,2 εκ. ευρώ, της αντίστοιχης περιόδου του 2008 (µείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕ ΑΣΓΟΥΡΟΥ Γ ΘΕΟΤΟΚΑ ΡΟΔΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ Γ.Ε.ΜΗ Ισολογισμός (Β.1.

ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕ ΑΣΓΟΥΡΟΥ Γ ΘΕΟΤΟΚΑ ΡΟΔΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ Γ.Ε.ΜΗ Ισολογισμός (Β.1. ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕ ΑΣΓΟΥΡΟΥ Γ ΘΕΟΤΟΚΑ 0 0-85100 - ΡΟΔΟΣ ΑΦΜ 095666133 - ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ Γ.Ε.ΜΗ 72035420000 Ισολογισμός (Β.1.1) Ενεργητικό Παθητικό 2016 2015 2016 2015 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ κατ άρθρο 289 του Κανονισμού του Χ.Α. Προς τους κ.κ. Μετόχους Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ, ενόψει της προτεινόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα: Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 27, παρ. 3, εδ. δ του Κ.Ν. 2190/1920 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ν. 3401/2005 (άρθρο 4 παρ. 1. ε Ν. 3401/2005)

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ν. 3401/2005 (άρθρο 4 παρ. 1. ε Ν. 3401/2005) ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ν. 3401/2005 (άρθρο 4 παρ. 1. ε Ν. 3401/2005) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ «MARFIN FINANCIAL GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την τριµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Οι συνηµµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες Καταστάσεις έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τρίτη 22 Μαΐου 2012, ώρα 12:00 Ξενοδοχείο «Hilton» (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμός 46) Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων... 3 2. Σχέδιο αποφάσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN 30 Σεπτεμβρίου 2006 Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Μεσογείων 109 111 Αθήνα 115 26 AMAE 6073/06/B/86/12 www.geniki.gr Τηλ: +30 210

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύµφωνα µε το Κ.Ν. 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών και

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29-06-2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010.

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010. Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/09 έως 31/12/09

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ΤΗΣ «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ΤΗΣ «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ΤΗΣ «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» Η εταιρία «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 19 Ιουλίου 2016

Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 19 Ιουλίου 2016 Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών 19 Ιουλίου 2016 Δυνατότητες που παρέχει ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών Εκδότης Ομολόγων (εισηγμένη ή μη εισηγμένη εταιρεία) Δίκτυο Μελών ΧΑ Εισαγωγή Ομολόγων Οργανωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008, ώρα 10:00 Grand Ballroom, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α αρ. 1) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Α Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 4ης Μαΐου 2015

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Α Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 4ης Μαΐου 2015 Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Α Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 4ης Μαΐου 2015 Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε ανακοινώνει ότι στη Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Αθήνα, 19 Μαΐου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Με βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π) Καθαρά κέρδη 108,5εκ. (+35,2%) Συνολικά Έσοδα 428εκ. (+24,5%) Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα