ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN BUCHAREST OFFICE FOR ECONOMIC AND COMMERCIAL AFFAIRS Alecu Russo 13-19, et. 3, ap. 6, Bucuresti Tel: , Fax: gr Βουκουρέστι, ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 1. Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ Η Ρουμανία διαθέτει σε πολλές από τις 42 νομαρχίες της (οι οποίες είναι ομαδοποιημένες σε 8 αναπτυξιακές περιφέρειες) σημαντικές δυνατότητες παραγωγής αλιευμάτων γλυκού νερού, δεδομένου ότι υφίστανται στο εσωτερικό της χώρας σημαντικοί υδάτινοι πόροι, οι οποίοι καλύπτουν περί τα 7000 τ. χιλιόμετρα, δηλ. το 3% της συνολικής έκτασης της χώρας, που ανέρχεται στα τ. χιλιόμετρα. Συγκεκριμένα, η Ρουμανία διαθέτει μεταξύ άλλων : Εκτάρια καλυπτόμενα από φυσικές λίμνες, λιμνοθάλασσες (κυρίως στο Δέλτα του Δούναβη), τεχνητές λίμνες, βάλτους και έλη Εκτάρια καλυπτόμενα από μικρές λίμνες και δεξαμενές, οι οποίες έχουν διαρρυθμισθεί για να λειτουργούν ως εκτροφεία ψαριών Εκτάρια καλυπτόμενα από μικρές λίμνες και δεξαμενές, οι οποίες έχουν διαρρυθμισθεί για να λειτουργούν ως μονάδες ειδικά για την παραγωγή γόνων ψαριών - Ποταμούς συνολικού μήκους χιλιόμετρων, εκ των οποίων τα χιλιόμετρα διέρχονται μέσα από ορεινές περιοχές. Μεταξύ των περίπου 30 μεγάλων ποταμών της Ρουμανίας σημαντικώτεροι είναι ο Δούναβης (μήκος εντός Ρουμανίας : 1075 χιλιόμετρα) ο Μούρες (761 χλμ), ο Προύτ (742 χλμ), ο Ολτ (615 χλμ) και ο Σιρέτ (559 χλμ). Επισυνάπτεται ένας γεωγραφικός χάρτης της Ρουμανίας, στον οποίο αναφέρονται οι ανά Νομαρχία υφιστάμενες μονάδες Ιχθυοκαλλιέργειας (συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που παράγουν γόνους) καθώς και ένας δεύτερος χάρτης με τις περιοχές της Ρουμανίας, στις οποίες αναπτύσσεται αλιευτική δραστηριότητα. Οι μονάδες Ιχθυοκαλλιέργειας στη Ρουμανία, που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από τον αρμόδιο προς τούτο Οργανισμό Αλιείας και Ιχθυοκαλλιεργειών (National Agency for Fishing and Aquaculture), ανέρχονται στις 381, από τις οποίες 166 διαθέτουν και μονάδα παραγωγής γόνων (στοιχεία για το 2005). Το προσωπικό που απασχολείτο στις μονάδες Ιχθυοκαλλιέργειας μέσα στο 2005 ανερχόταν στα άτομα. Ολόκληρος ο τομέας (Ιχθυοκαλλιέργειες, θαλάσσια αλιεία, αλιεία εγχωρίων υδάτων) απασχολούσε το 2005 συνολικά 6811 άτομα, από τα οποία 13% ήσαν γυναίκες. Η δομή απασχόλησης στην αλιεία και στις Ιχθυοκαλλιέργειες (Υδατοκαλλιέργειες) μέσα στο 2005 απεικονίζεται λεπτομερέστερα στον κατωτέρω πίνακα :

2 2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΥΠΟ-ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ % ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΛΙΕΙΑ ΑΛΙΕΙΑ ΣΕ ΕΓΧΩΡΙΑ ΥΔΑΤΑ (ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ % Η αλιεία στη Μαύρη Θάλασσα είναι εποχιακή και πραγματοποιείται από τον Μάρτιο μέχρι και το Οκτώβριο και ορισμένες φορές μέχρι και τον Νοέμβριο. Το μήκος των ρουμανικών ακτών της Μαύρης Θάλασσας ανέρχεται στα 245 χιλιόμετρα η δε θαλάσσια αποκλειστική οικονομική ζώνη (Exclusive Economic Area) στα τ. χιλιόμετρα. Η μορφολογία των ρουμανικών ακτών της Μαύρης Θάλασσας δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για την δημιουργία μονάδων θαλασσοκαλλιέργειας. Έχουν ωστόσο εντοπισθεί από Οργανισμό Αλιείας και Ιχθυοκαλλιεργειών (National Agency for Fishing and Aquaculture) τέσσερεις παράκτιες περιοχές μεταξύ Νότιας Αγκιγκέας και Μαγκάλιας, οι οποίες είναι κατάλληλες για την δημιουργία μονάδων καλλιέργειας μυδιών (Mussels). Η εμπορικού χαρακτήρα παράκτια αλιεία εντός της αιγιαλίτιδος ζώνης των 12 μιλίων στη Μαύρη Θάλασσα επιτρέπεται σε σκάφη μήκους άνω των 13 μ. σε θαλάσσιο βάθος, το οποίο δεν υπερβαίνει τα 12 μ. Τα αλιευτικά πλοία συνήθως αναπτύσσουν αλιευτική δραστηριότητα σε απόσταση μέχρι και χιλιόμετρα από τις ρουμανικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Μέχρι τα πρώτα 3 χιλιόμετρα απαγορεύεται η χρήση δικτύων όπως απαγορεύεται και στις εκβολές του Δούναβη σε ισόβαθος μέχρι 20 μ. Το 2005 στη Ρουμανία υπήρχαν 27 αλιευτικά σκάφη, ικανά για παράκτια αλιεία με δίκτυα σε βάθη μ. στη Μαύρη Θάλασσα και περί τα 427 σκάφη (κότερα) μήκους 5-12μ για αλιεία σε ποικίλα βάθη ανάλογα με τον εξοπλισμό τους. Τα ρουμανικά αλιευτικά πλοία χρησιμοποιούν ως βάση τους τα λιμάνια της Mangalia, Constanta και Sulina. Και στους τρεις λιμένες οι σχετικές εγκαταστάσεις θεωρούνται ανεπαρκείς και πρόκειται ν αναβαθμισθούν με χρηματοδότηση -μεταξύ άλλων από κοινοτικά κονδύλια. Η συνολική παραγωγή αλιευμάτων της Ρουμανίας ανερχόταν το 1995 και 1996 στους και τόνους αντιστοίχως. Μετά το 1996 η παραγωγή αλιευμάτων της Ρουμανίας παρουσίασε κάθετη πτώση επειδή η αλιευτική δραστηριότητα σε βαθιά νερά εκτός Μαύρης Θάλασσας (δηλ. σε ωκεανούς) σταμάτησε, επειδή δεν κατέστη δυνατή η διατήρηση της λειτουργίας των σκαφών υπερωκεάνειας αλιείας. Μέχρι το 1993 η κρατική ρουμανική αλιευτική εταιρεία (Romanian Fishing Company) διέθετε 43 πλοία αλιείας βαθέων υδάτων (trawler vessels) εξοπλισμένα με εγκαταστάσεις επεξεργασίας, 12 μεταφορικά πλοία-ψυγεία και δύο πλοία τροφοδοσίας καυσίμων. Από το 1990 μέχρι και το 2006 δεν έγιναν επενδύσεις σε νέα αλιευτικά πλοία, η δε μέση ηλικία των υπαρχόντων υπερβαίνει τα 20 έτη. Μέσα στο 2006 άρχισε να εκδηλώνεται κάποιο ενδιαφέρον για επενδύσεις σε νέα αλιευτικά σκάφη. Ενώ μέσα στο διάστημα η συνολική αλιευτική παραγωγή κυμαινόταν μεταξύ και τόννων κατά τα έτη 2004 και 2005 μειώθηκε στους και τόννους αντιστοίχως. Το Υπουργείο Γεωργίας, Τροφίμων και Δασών της Ρουμανίας συνέταξε τέλη του 2006 το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Αλιεία (National Strategic Plan for Fisheries ), στο οποίο προβλέπεται η δαπάνη του ποσού των 349, 6 εκ (230, 7 από κοινοτικά κονδύλια και 116, 9εκ από εθνικούς πόρους) για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του τομέα της Αλιείας. Από το εν λόγω στρατηγικό σχέδιο αντλήθηκαν πολλά στατιστικά και άλλα στοιχεία για την σύνταξη της παρούσας μελέτης.

3 Στον ΠΙΝΑΚΑ 1, που ακολουθεί κατωτέρω φαίνεται η διαχρονική εξέλιξη όλων των κατηγοριών αλιευτικής παραγωγής της Ρουμανίας κατά την 11-ετία : 3 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ (ΤΟΝΟΙ) ΚΑΤΗΓΟ- ΡΙΑ ΑΛΙΕΥΜΑ- ΤΩΝ Υδατοκαλλιέργεια Στο ΓΡΑΦΗΜΑ 1, που ακολουθεί κατωτέρω, απεικονίζεται η διαχρονική εξέλιξη της αλιευτικής παραγωγής της Ρουμανίας κατά την 11-ετία από τις Υδατοκαλλιέργειες, από την εγχώρια αλιεία και από την αλιεία στη Μαύρη Θάλασσα : ΓΡΑΦΗΜΑ , Εγχώρια Αλιεία , , , Αλιεία στην Μαύρη Θάλασσα Αλιεία σε βαθιά νερά ΣΥΝΟΛΟ , , , ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ (ΤΟΝΟΙ) Υδατοκαλλιέργεια Εγχώρια Αλιεία Αλιεία στην Μαύρη Θάλασσα

4 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ 4 Η κατά είδη σύνθεση των αλιευμάτων σε εγχώρια νερά (γλυκά νερά) κατά το έτος 2005 εμφανίζεται στον ΠΙΝΑΚΑ 2 και στο ΓΡΑΦΗΜΑ 2, που ακολουθούν κατωτέρω : ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΣΕ ΕΓΧΩΡΙΑ ΝΕΡΑ 2005 (ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ) Επιστημονική Ονομασία Ελληνική Ονομασία Ποσότητες (τόνοι) % Abramis brama Λεστιά (είδος Κυπρίνου) , 37 Cyprinus carpio Γριβάδι (είδος Κυπρίνου) 204 5, 05 Carassius auratus gibelio Ιταλικό (όμοιο Χρυσόψαρου) , 44 Rutilus spp Τσιρώνι 177 4, 40 Esox lucius Τούρνα 105 2, 60 Silurus glanis Γουλιανός 103 2, 50 Stizostedion lucioperca Ποταμολάβρακο 114 2, 82 Osteichthyes Οστεϊχθύες 162 4, 00 Alosa pontica Σαρδελομάνα , 55 Αλλα είδη 212 5, 27 ΣΥΝΟΛΟ ΠΗΓΗ : Ρουμανικό Υπουργείο Γεωργίας, Τροφίμων και Δασών ΓΡΑΦΗΜΑ 2: ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΣΕ ΕΓΧΩΡΙΑ ΝΕΡΑ 2005 (ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ) Οστεϊχθύες 4.0% Ποταμολάβρακο 2.8% Γουλιανός 2.5% Τούρνα 2.6% Σαρδελο-μάνα 11.6% Τσιρώνι 4.4% Αλλα είδη 5.2% Λεστιά (Είδος Κυπρίνου) 14.4% Γριβάδι (Είδος Κυπρίνου) 5.0% Ιταλικό, ομοιο με Χρυσόψαρο (Είδη Πεταλούδας) 47.4%

5 Η κατά είδος σύνθεση της παραγωγής ψαριών σε Υδατοκαλλιέργειες εμφανίζεται αναλυτικά στον ΠΙΝΑΚΑ 3 και στο ΓΡΑΦΗΜΑ 3, που ακολουθούν κατωτέρω : 5 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ Επιστημονική Ονομασία Ελληνική Ονομασία Ποσότητες (τόνοι) % Abramis brama Λεστιά (είδος Κυπρίνου) 60 0, 82 Cyprinus carpio Γριβάδι (είδος Κυπρίνου) , 98 Carassius auratus gibelio Ιταλικό (όμοιο Χρυσόψαρου) , 65 Hypophthalmichthys molitrix Ασημοκυπρίνος , 44 Hypophthalmichthys nobilis Κυπρίνος , 64 Esox lucius Τούρνα 25 0, 34 Silurus glanis Γουλιανός 124 1, 7 Stizostedion lucioperca Ποταμολάβρακο 32 0, 44 Salmo trutta fario Πέστροφα του βουνού 84 1, 15 Salvelinus fontinalis Πέστροφα των πηγών 152 2, 08 Carassius carassius Πεταλούδα 59 0, 81 Oncorhynchus mykiss Ιριδοειδής Πέστροφα , 20 Αλλα είδη 55 0, 75 ΣΥΝΟΛΟ ΠΗΓΗ: Ρουμανικό Υπουργείο Γεωργίας, Τροφίμων και Δασών ΓΡΑΦΗΜΑ 3: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ Πεταλούδα Πέστροφα των 0.8% πηγών 2.1% Ποταμο-λάβρακο 0% Γουλιανός 1.7% Πέστροφα του βουνού 1.2% Αλλα είδη 0.8% Ιριδοειδής Πέστροφα 11.2% Λεστιά (Είδος Κυπρίνου) 0.8% Γριβάδι (Είδος Κυπρίνου) 31.0% Τούρνα 0.3% Κυπρίνος Ασημο-κυπρίνος 12.6% 21% Ιταλικό, ομοιο με Χρυσόψαρο (Είδη Πεταλούδας) 15.6%

6 Τα είδη των ψαριών που αλιεύονται στη Μαύρη Θάλασσα απεικονίζονται στον ΠΙΝΑΚΑ 4 και στο ΓΡΑΦΗΜΑ 4, που ακολουθούν κατωτέρω : ΠΙΝΑΚΑΣ 4 6 ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΣΤΗΝ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Επιστημονική Ονομασία Ελληνική Ονομασία Ποσότητες (τόνοι) % Sprattus sprattus Σαρδέλλα (Κλυπέα) , 39 Engraulis encrasicolus Αντσούγια 154 7, 60 Trachurus trachurus Σκουμπρί 12 0, 60 Merlangius merlangus Μέρλαγοι 92 4, 55 Alosa pontica Σαρδελομάνα 51 2, 51 Solea vulgaris Γλώσσα 9 0, 44 Psetta maxima Ρόμβος 37 1, 83 Mullus barbatus Κοκκινοκέφαλος 30 1, 48 Gobiidae Γωβιός 95 4, 67 Mugiliae Ριγωτός Κέφαλος 25 1, 23 Άλλα Είδη 34 1, 70 ΣΥΝΟΛΟ ΓΡΑΦΗΜΑ 4: ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΣΤΗΝ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Γλώσσα 0.4% Σαρδελομάνα 2.5% Κοκκινο-κέφαλος 1.5% Ρόμβος 1.8% Γωβιός 4.7% Ριγωτός Κέφαλος 1.2% Αλλα Είδη 1.7% Μέρλαγοι 4.5% Σκουμπρί 0.6% Αντσούγια 7.6% Σαρδέλλα 73.4%

7 Από τους ανωτέρω πίνακες προκύπτει ότι μέσα στο 2005 στην αλιεία σε Εγχώρια Ύδατα (Γλυκά Νερά) συνολικής ποσότητας 4042 τόννων, το είδος ψαριού με το μεγαλύτερο μερίδιο συμμετοχής ήταν με 47, 44% το «Ιταλικό» (=Carassius auratus gibelio), το οποίο είναι πάρα πολύ όμοιο με το Χρυσόψαρο, που ανήκει στις Πεταλούδες, οι οποίες ανήκουν στην τάξη των Κυπρίνων. Δεύτερο με μερίδιο 14, 37% ήταν η Λεστιά (=Abramis Brama) που ανήκει στην επίσης στην τάξη των Κυπρίνων, τρίτο με 5, 27% η Σαρδελομάνα (=Alosa Pontica) και τέταρτο με 5, 05% το Γριβάδι (Cyprinus carpio) που και αυτό εντάσσεται στην τάξη των Κυπρίνων. Στις Υδροκαλλιέργειες (η πλειοψηφία των οποίων ευρίσκεται, σε γλυκά νερά, δηλ. σε λίμνες και σε ποταμούς), από τους 7284 τόννους που παρήχθησαν μέσα στο 2005, περίπου το 80 % των ιχθύων ανήκαν στην τάξη των Κυπρίνων (αγγλιστί : carp) ως ακολούθως : - Λεστιά (Abramis brama/bream) : 0, 82 - Γριβάδι (Cyprinus carpio /carp) : 30, 98 % - Ιταλικό Carassis auratus gibelio/crucian carp) : 15, 65% - Ασημοκυπρίνος Hypothalmichthys molitrix /Silver carp) : 21, 64% - Κυπρίνος Hypothalmichthys nobilis /Bighead carp) : 12, 64% ΣΥΝΟΛΟ : 81, 73% Μέσα στο 2005 η παραγωγή πέστροφας ανήλθε στους 1051 τόννους, ποσότητα που ισοδυναμεί με το 13, 16% του συνολικού προϊόντος από τις Υδροκαλλιέργειες. Πρόκειται για τις εξής τρείς δημοφιλείς ποικιλίες : ιριδοειδής πέστροφα, πέστροφα βουνού, πέστροφα πηγών. Η αυξανόμενη προτίμηση των Ρουμάνων καταναλωτών στις πέστροφες σε διάφορες μορφές (νωπές, καπνιστές, παστές) αναμένεται ότι θα δώσει ώθηση στη χορήγηση νέων αδειών για την δημιουργία νέων μονάδων εκτροφής πέστροφας (σε ποταμούς, λίμνες, δεξαμενές) από τον Οργανισμό Αλιείας και Ιχθυοκαλλιεργειών (National Agency for Fishing and Aquaculture) μέσα στα επόμενα χρόνια. Μέσα στο 2005 τα αλιεύματα στη Μαύρη Θάλασσα, που ανήλθαν συνολικά στους 2026 τόννους απετελούντο κατά 73, 39% από σαρδέλλα (Sprattus sprattus/sprat) και κατά 7, 60% από ανζτούγες (Engraulis Encrasicolus/Anchovy). Αξιόλογα σε ποσότητες ήσαν επίσης τα αλιεύματα Γωβιού (4, 7%), Μερλάγων (4, 5%) και Σαρδελομάνας (2, 5%) ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ Παρατίθενται κατωτέρω σε συνοπτική μορφή οι κατά κωδικό συνολικές εισαγωγές μέσα στην 4-ετία (ποσότητες σε χιλιόγραμμα, αξίες σε ) καθώς και τα μερίδια των χωρών προέλευσης με βάσει τις αξίες : ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΧΛΓΡ. ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ Κωδικός : Λαβράκια ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (χλγρ.) : 2004-: , 2005-: , 2006-: , : ΑΞΙΕΣ ( ) : 2004-: , 2005-: , 2006-: , : ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (κυριώτερες, 2007): Ελλάδα (84, 2%), Ιταλία (14, 1%), Ολλανδία (1, 4%), Σουηδία (0, 2%) και Γαλλία (0, 1%) Κωδικός : Τσιπούρες ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (χλγρ.) : : , : , : , : ΑΞΙΕΣ ( ) : 2004-: , 2005-: , 2006-: , : ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (κυριώτερες, 2007): Ελλάδα ( 87, 4%), Ιταλία (11, 1%), Γαλλία (0, 7%) και Ολλανδία (0, 7%)

8 8 Κωδικός : Άλλα ψάρια θάλασσας ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (χλγρ.) : 2004-: , 2005-: , : , : ΑΞΙΕΣ ( ) : 2004-: , 2005-: , 2006-: , : ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (κυριώτερες, 2007): Ιταλία (86, 0%), Ολλανδία (5, 7%), Βουλγαρία (5, 0%), Ελλάδα (1, 6%) Κωδικός : Σκουμπριά ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (χλγρ.) : 2004-: , 2005-: , 2006-: , 2007-: ΑΞΙΕΣ ( ) : 2004-: , 2005-: , 2006-: , : ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (κυριώτερες, 2007) : Ισπανία (45, 1%), Καναδάς (16, 9%), Ολλανδία (12, 1%), ΗΠΑ (6, 6%), Περού (6, 2%), Βουλγαρία (3, 1%), Ελλάδα (3, 0%), Ην. Βασίλειο (2, 5%), Πολωνία (2, 3%), Ιρλανδία (1, 0%) Κωδικός : Μπακαλιάροι Αργεντινής κατεψυγμένοι ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (χλγρ.) : : , : , 2006-: , : ΑΞΙΕΣ ( ) : 2004-: , 2005-: , 2006-: , : ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (κυριώτερες, 2007) : Ισπανία ( (63, 1%), Ελλάδα (15, 5%), Γερμανία (11, 6%), Καναδάς 4, 4%), Ουγγαρία (2, 6%) Κωδικός : Αλλα ψάρια θάλασσας κατεψυγμένα ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (χλγρ.) : 2004-: , 2005-: , 2006-: , 2007-: ΑΞΙΕΣ ( ) : 2004-: , 2005-: , 2006-: , : ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (κυριώτερες, 2007): Ισπανία (20, 6%), Νορβηγία (20, 5%), Ολλανδία (17, 0%), Αργεντινή (14, 9%), Γερμανία (9, 6%), Πολωνία (3, 9%), Λιθουανία (3, 0%), Βουλγαρία (2, 9%), Χιλή (2, 5%), Δανία (1, 2%), Ελλάδα (1, 1%) Κωδικός : Φιλέτα άλλων ψαριών γλυκού νερού ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (χλγρ.) : : 19, : 251, : 883, 2007-: ΑΞΙΕΣ ( ) : 2004-: 129, 2005-: , 2006-: , : ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (κυριώτερες, 2007): Ελλάδα, Ιταλία, Ολλανδία Κωδικός : Άλλα φιλέτα ψαριών ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (χλγρ.) : 2004-: , : , 2006-: 877, 2007-: ΑΞΙΕΣ ( ) : 2004-: , 2005-: , 2006-: , : ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (κυριώτερες, 2007): Ιταλία (87, 8%), Σουηδία (10, 4%), Ελλάδα (0, 6%), Πολωνία (0, 5%) Κωδικός : Φιλέτα κατεψυγμένα, άλλων ψαριών γλυκού νερού ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (χλγρ.) : 2004-: , 2005-: , 2006: , 2007: ΑΞΙΕΣ ( ) : 2004-: , 2005-: , 2006-: , : ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (κυριώτερες, 2007): Τανζανία (41, 6%), Βιετνάμ (14, 4%), Ιταλία (9, 6%), Ελλάδα (7, 1%), Γερμανία (6, 0%), Ολλανδία (6, 4%), Ουγκάντα (5, 1%), Ισπανία (3, 8%), Αργεντινή (2, 6%), Πολωνία (2, 1%), ΗΠΑ1, 0%) Κωδικός : Κατεψυγμένα φιλέτα μπακαλιάρων ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (χλγρ.) : 2004-: , 2005-: , 2006-: , 2007-: ΑΞΙΕΣ ( ) : 2004-: , 2005-: , 2006-: , : ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (κυριώτερες, 2007): Γερμανία (52, 0%), Ισπανία (13, 9%), Ελλάδα (12, 4%), Αργεντινή (8, 7%), Ολλανδία (5, 6%), Βέλγιο (4, 7%), Ουγγαρία (2, 5%), Πολωνία (0, 1%)

9 9 Κωδικός : Γαρίδες ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (χλγρ.) : 2004-: , 2005-: , 2006-: , 2007-: ΑΞΙΕΣ ( ) : 2004-: , 2005-: , 2006-: , : ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (κυριώτερες, 2007): Βέλγιο (32, 3%), Ελλάδα (28, 1%), Ολλανδία (14, 3%), Γερμανία (8, 1%), Γαλλία (7, 4%), Δανία (4, 8%), Ιταλία (3, 2%), Βιετνάμ (1, 4%), Ισπανία (0, 5%), Βουλγαρία (0, 1%) Από τα ανωτέρω στατιστικά στοιχεία εισαγωγών των 11 διαφορετικών ειδών αλιευμάτων μπορούν να εξαχθούν σημαντικά συμπεράσματα για τις προτιμήσεις των Ρουμάνων καταναλωτών και τις διαχρονικές μεταβολές τους μέσα στην 4-ετία Τα στατιστικά αυτά στοιχεία, τα οποία ελήφθησαν από την Στατιστική υπηρεσία της Ρουμανίας (National Institute of Statistics of Romania =INS), παρατίθενται καταλλήλως επεξεργασμένα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 (Πίνακας σε μορφή Excel) της παρούσας μελέτης. Όπως δείχνουν τα ανωτέρω στατιστικά στοιχεία των εισαγωγών, πρώτο προϊόν σε ποσότητες και αξίες μέσα στο 2007 ήταν τα σκουμπριά (mackerel) με κυριώτερες χώρες προέλευσης την Ισπανία (45, 1%), τον Καναδά (16, 9%), την Ολλανδία (12, 1%), τις ΗΠΑ (6, 6%), το Περού (6, 2%), την Βουλγαρία (3, 1%), την Ελλάδα (3, 0%), το Ην. Βασίλειο (2, 5%), την Πολωνία (2, 3%) και την Ιρλανδία (1, 0%). Η συνολική ποσότητα ανήλθε στους , 5 τόννους η δε συνολική αξία στα Οι εισαγωγές σκουμπριών από την Ελλάδα ανήλθαν στους 344, 2 τόννους αξίας Όπως μπορεί να διαπιστωθεί από την μελέτη των αναλυτικών στοιχείων του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 καθώς και στοιχείων του συνοπτικού στατιστικού ΠΙΝΑΚΑ 5 σε συνδυασμό με τα στοιχεία των ΠΙΝΑΚΩΝ 6 και 7, που ακολουθούν κατωτέρω, στα λαβράκια και στις τσιπούρες οι ρουμανικές εισαγωγές από την Ελλάδα παρουσιάζουν μέσα στην 4-ετία σαφή αυξητική τάση: ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΛΑΒΡΑΚΙΟΥ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ Συνολικές εισαγωγές Εισαγωγές από Ελλάδα Έτος Ποσότητα σε τόνους Αξία Σε Ποσότητα σε τόνους Αξία σε Μερίδιο αγοράς (Αξίες) , , , 6% , , , 8% , , , 2% , , , 2% ΠΗΓΗ : Στατιστική Υπηρεσία της Ρουμανίας (INS) ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ Συνολικές εισαγωγές Εισαγωγές από Ελλάδα Έτος Ποσότητα σε τόνους Αξία Σε Ποσότητα σε τόνους Αξία σε Μερίδιο αγοράς (Αξίες) , , , 8% , , , 0% , , , 4% , , , 4% ΠΗΓΗ : Στατιστική Υπηρεσία της Ρουμανίας (INS)

10 Προς συμπλήρωση των στοιχείων που περιέχονται στους ανωτέρω στατιστικούς πίνακες παρατίθεται κατωτέρω στατιστικός πίνακας (ΠΙΝΑΚΑΣ 8) και γραφήματα (ΓΡΑΦΗΜΑ 5 και ΓΡΑΦΗΜΑ 6), όπου απεικονίζονται οι κατά κατηγορία προϊόντος ρουμανικές εισαγωγές και ρουμανικές εξαγωγές αλιευμάτων μέσα στην χρονική περίοδο : ΠΙΝΑΚΑΣ 8 ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ, ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ (Τόννοι) 10 ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΣΑΓ. ΕΞΑΓ. ΕΙΣΑΓ. ΕΞΑΓ. ΕΙΣΑΓ. ΕΞΑΓ ΕΙΣΑΓ. ΕΞΑΓ. ΕΙΣΑΓ. ΕΞΑΓ. Ψάρια, Ζωντανά Ψάρια, Φρέσκα ή εν ψύξει , Ψάρια, κατεψυγμένα (αποκλειστικά σε φιλέτα ή σάρκες) 32, , , , , Φιλέτα και σάρκες Ψάρια, αποξηραμένα, αλατισμένα, καπνιστά Οστρακοειδή, ζωντανά, φρέσκα, κατεψυγμένα, κονσερβοποιημέν α 2, , , , , , Μαλάκια, ζωντανά, φρέσκα Προϊόντα ιχθύων σε κονσέρβες cans (χαβιάρι) 8, , , , , Οστρακοειδή, Μαλάκια, λοιπά ασπόνδυλα, επεξεργασμένα ΣΥΝΟΛΟ 44, , , , , ΠΗΓΗ : Ρουμανικό Υπουργείο Γεωργίας, Τροφίμων και Δασών

11 ΓΡΑΦΗΜΑ 5: ΕΞΕΛΙΞΗ ΡΟΥΜΑΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ (Ποσότητες σε τόννους) 11 ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ,95 779,8 815, ,2 536,2 Τόννοι Ετος ΓΡΑΦΗΜΑ 6: ΕΞΕΛΙΞΗ ΡΟΥΜΑΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ (Ποσότητες σε τόννους) ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ , , ,80 Τόννοι , , Ετος

12 4. ΥΨΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Μέχρι το 1990 η κατά κεφαλή κατανάλωση ιχθύων στη Ρουμανία ανερχόταν στα 8 χιλιόγραμμα. Το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης αφορούσε κονσερβοποιημένα ψάρια μέτριας ποιότητας είτε εγχώρια είτε εισαγόμενα. Μέσα στο διάστημα , κατά το οποίο οι καταναλωτές στράφηκαν προς το κρέας, η κατά κεφαλή κατανάλωση ψαριών μειώθηκε στα 2 χιλ/μα. Μέσα στο διάστημα σημειώθηκε σταδιακή αύξηση της κατά κεφαλή κατανάλωσης ιχθύων στα 4, 28 χιλ/μα. Η αύξηση της κατά κεφαλή κατανάλωσης αναμένεται να συνεχισθεί. Η αύξηση αυτή ικανοποιήθηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου με αυξήσεις στις εισαγωγές ιχθύων (2001 : τ., 2002: τ., 2003 : τ., 2004: τ., 2005: τ.). Το μερίδιο της κατανάλωσης που καλύπτεται από την εγχώρια παραγωγή μειώθηκε μέσα στην τελευταία 5-ετία σημαντικά (2001 : 29, 50%., 2002: 24, 33%., 2003 : 24, 31 %, 2004: 16, 86%, 2005: 14, 40%.). Το φάσμα των προσφερομένων σήμερα στη Ρουμανία προϊόντων αλιείας είναι ευρύτατο και εξελίσσεται σταδιακά προς την κατεύθυνση εκείνου των δυτικοευρωπαϊκών αγορών : - Ζωντανά ψάρια - Ψάρια ολόκληρα, φρέσκα, σε απλή ψύξη και κατεψυγμένα - Ψάρια επεξεργασμένα (αποκεφαλισμένα, απολεπισμένα, αποεντερωμένα τεμαχισμένα σε φιλέτα κ.λπ.) - Ημι -παρασκευασμένα (μαρινάτα, παστά, αλατισμένα, καπνιστά, αυγοτάραχα κ.λπ.) - Κονσερβοποιημένα (σε λάδι, σε τοματοχυμό κ.λπ.) Από τα εισαγόμενα αλιεύματα του έτους 2004, που ανέρχονταν στις τόννους, οι τόννοι εντάσσονται στην κατηγορία των κατεψυγμένων (80, 99%), οι 795 στα νωπά (1, 22%) και οι στα Λοιπά (17, 79%). Από τα εισαγόμενα αλιεύματα του έτους 2005, που ανήρχοντο στις τόννους, οι τόννοι εντάσσονται στην κατηγορία των κατεψυγμένων (75, 076%), οι στα νωπά (1, 48%) και οι στα Λοιπά (23, 44%). Συνοπτικά η σύνθεση των εισαγομένων αλιευμάτων στις τρείς βασικές κατηγορίες «Νωπά- Κατεψυγμένα-Λοιπά» είχε μέσα στο 2004 και 2005 ως ακολούθως : Κατηγορία % συμμετοχής στη % συμμετοχής στη συνολική αγορά (2004) συνολική αγορά (2005) Νωπά 1, 22% 1, 48% Κατεψυγμένα 80, 99% 70, 07% Λοιπά 17, 79% 23, 44% Σ ότι αφορά την ρουμανική εθνική αλιευτική παραγωγή (Εγχώρια Αλιεία, Ιχθυοκαλλιέργειες, αλιεύματα από την Μαύρη Θάλασσα) δεν εντοπίστηκαν ακριβή στατιστικά στοιχεία για την κατάσταση στην οποία αυτά καταναλώνονται από τους Ρουμάνους καταναλωτές. Πάντως από τις αλιευόμενες στην Μ. Θάλασσα σαρδέλλες (Sprattus sprattus/sprat) μόνο το 25% καταναλίσκεται σε νωπή κατάσταση ενώ το 68 % προσφέρονται αλατισμένες, το 4% καπνιστές, το 2% μαρινάτες και το 1% παστές. Στην περίπτωση των ψαριών που ανήκουν στην τάξη των Κυπρίνων (Carp) ένα πολύ υψηλό ποσοστό προσφέρεται όχι σε νωπή κατάσταση αλλά σε επεξεργασμένη η σε ημι-επεξεργασμένη μορφή. Γενικά φαίνεται ότι το ποσοστό των ψαριών της εθνικής αλιευτικής παραγωγής, το οποίο προσφέρεται σε νωπή κατάσταση κυμαίνεται περί το 25%. Στην επεξεργασία ψαριών δραστηριοποιούνται περί τις 56 μονάδες σε όλη τη Ρουμανία. Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Αλιείας και Ιχθυοκαλλιεργειών (National Agency for Fishing and Aquaculture, ANPA) κ. GHEORGHE STEFAN μας ανέφερε, σε συνάντηση που είχαμε προ καιρού μαζί του, ότι oι Ρουμανικές Αρχές επιθυμούν την περαιτέρω αύξησή τους και γι αυτό θα συνεχίσουν να ενθαρρύνουν τις επενδύσεις στον τομέα της επεξεργασίας ψαριών. Η ποσότητα των ψαριών που οι εν λόγω μονάδες επεξεργάζονται ανέρχεται σήμερα στους 8768 τόννους, από τους οποίους οι 908 καταλήγουν σε κονσερβοποίηση (στοιχεία 2005). Περί τα Σούπερμαρκετ, τα οποία συνεχώς αυξάνονται, προσφέρουν στους πελάτες τους ψάρια, τα οποία έχουν τύχει βασικής επεξεργασίας (Primary Fish Processing) από δικό τους προσωπικό σε δικούς τους χώρους. 12

13 Η αύξηση του κατά κεφαλή εισοδήματος και του βιοτικού επιπέδου γενικώτερα, καθώς και η ποσοστιαία αύξηση της μεσαίας τάξης στο σύνολο του πληθυσμού ενίσχυσε ήδη και ασφαλώς θα συνεχίσει να ενισχύει την στροφή των Ρουμάνων καταναλωτών προς τα περισσότερο ποιοτικά αλιεύματα όλων των ανωτέρω κατηγοριών συμπεριλαμβανομένων και των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας όπως η τσιπούρα και το λαβράκι. Στην στροφή αυτή ίσως συμβάλει και η κατ έτος αναμενόμενη μεγάλη αύξηση του αριθμού των Ρουμάνων πολιτών που μεταβαίνουν στο εξωτερικό για τουριστικές διακοπές (μεταξύ άλλων και στην Ελλάδα) κατά την διάρκεια των οποίων γνωρίζουν και «αντιγράφουν» νέα διατροφικά πρότυπα. Η τάση μεταβολής της ζήτησης προς τα περισσότερο ποιοτικά αλιεύματα (νωπά ή σε απλή ψύξη, όπως η τσιπούρα και το λαυράκι από την Ελλάδα), η οποία καταγράφεται και στα σχετικά στατιστικά στοιχεία, αναμένεται να συνεχισθεί. Αναμένεται ότι ο αριθμός των εστιατορίων (ιδιαίτερα στο Βουκουρέστι, στο οποίο ζουν και εργάζονται αρκετές χιλιάδες αλλοδαπών στελεχών επιχειρήσεων), τα οποία θα συμπεριλάβουν στα μενού τους νωπά ψάρια, σταδιακά θ αυξάνεται και αυτό προκειμένου να ικανοποιηθεί η ανερχόμενη ζήτηση των πελατών τους. Στον ΠΙΝΑΚΑ 9, που ακολουθεί κατωτέρω, φαίνεται το συνολικό ύψος της κατανάλωσης ψαριών στην Ρουμανία, το οποίο προκύπτει από το άθροισμα των εισαγωγών και της εγχώριας παραγωγής, από το οποίο αφαιρούνται βέβαια οι αντίστοιχες εξαγωγές. Στο ΓΡΑΦΗΜΑ 8 απεικονίζεται στη συνέχεια η κατά κεφαλή κατανάλωση αλιευμάτων κατά τα έτη 2001 έως Το ποσοστό της κατανάλωσης που καλύπτεται από την εθνική αλιευτική παραγωγή παρουσιάζει διαχρονικά σημαντική μείωση (2001: 29, 50%, 2005: 14, 40%) 13 ΠΙΝΑΚΑΣ 9: ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ, ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ (τόννοι) Διευκρινήσεις Εισαγωγές , , , , , 60 Εξαγωγές 731, , , , , 70 Εγχώρια Παραγωγή , , , , , 00 Κατανάλωση Ψαριών [ (εγχώρια παραγωγή + εισαγωγές) , , , , , 90 εξαγωγές)] % Κατανάλωσης από την εγχώρια παραγωγή 29, 50 24, 33 24, 31 16, 86 14, 40 ΠΗΓΗ: Ρουμανικό Υπουργείο Γεωργίας, Τροφίμων και Δασών

14 14 ΓΡΑΦΗΜΑ 7 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ (κιλά/άτομο/έτος) 5,00 4,50 4,50 4,00 3,50 3,20 3,50 3,90 3,00 2,60 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,

15 15 5. ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ Στη Ρουμανία υπάρχουν σήμερα περί τις 19 αλυσίδες Σούπερμαρκετ, οι οποίες απαριθμούνται κατωτέρω με ειδική αναφορά του αριθμού καταστημάτων που διαθέτουν στη χώρα : ΑΛΥΣΥΙΔΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤ/ΜΑΤΩΝ (Μάρτιος 2008) -Albinuta Shops 9 -Artima 21 -Auchan * 5 -Billa 28 -Carrefour * 11 -Cora * 3 -GMarket 7 -Intermarche 11 -Kaufland 31 -La Fourmi 14 -Mega Image 23 -Metro * 23 -Penny Market 52 -Penny Market XXL 5 -Plus Discount 52 -Profi 37 -Real * 15 -Selgros 17 -Spar 14 ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα σημειωμένα με αστερίσκο διαθέτουν ιχθυοπωλεία νωπών ψαριών Από τις ανωτέρω Αλυσίδες των Σούπερμαρκετ, διαθέτουν Ιχθυοπωλείο με νωπά ψάρια (συμπεριλαμβανομένης της τσιπούρας και του λαβρακίου) μόνο οι εξής πέντε : METRO, CARREFOUR, CORA, AUCHAN και REAL (σημειωμένα με αστερίσκο στην ανωτέρω κατάσταση). Αρκετές από τις υπόλοιπες αλυσίδες περιορίζονται στην πώληση κατεψυγμένων ψαριών ή μόνο κονσερβών. Η τροφοδότηση των μεγάλων αλυσίδων γίνεται απ ευθείας από τις ελληνικές μονάδες θαλασσοκαλλιέργειας χωρίς την παρεμβολή αντιπροσώπων. Σε αρκετές περιπτώσεις η παραλαβή και μεταφορά των προϊόντων (τσιπούρα και λαβράκι) πραγματοποείται από φορτηγά-ψυγεία τα οποία οι αλυσίδες αποστέλλουν στις αποθήκες τους των ελληνικών οίκων στην Βόρειο Ελλάδα ( κυρίως Θεσσαλονίκη). Οι αντιπρόσωποι (Agents), οι οποίοι διαθέτουν αποθήκες και σύστημα διανομής, χρησιμοποιούνται μόνο στην περίπτωση του εφοδιασμού των εστιατορίων τα οποία δεν επιθυμούν να προμηθεύονται τα προϊόντα από τις χονδρεμπορικές αλυσίδες. Στις τρεις από τις πέντε αλυσίδες, οι οποίες πωλούν νωπά ψάρια, οι τιμές πώλησης τσιπούρας και λαβρακίου είχαν εντός του Απριλίου ως κάτωθι:

16 16 Κατάστημα και Είδος Τιμή ανά κιλό Προέλευση Βάρος ψαριών Ψαριού (σε Lei) (1)METRO (τροφοδοτεί εστιατόρια και άλλους επαγγελματίες) : Τσιπούρα ιχθυοκαλλιέργειας 21, 02 Ελλάδα (ολόκληρη) Λαβράκι ιχθυοκαλλιέργειας 25, 57 Ελλάδα γρ. (ολόκληρο) 29, 00 Ελλάδα γρ. (2)CARREFOUR: Τσιπούρα ιχθυοκαλλιέργειας 20, 90 Ελλάδα γρ. (ολόκληρη) 38, 50 Ελλάδα γρ. (3)CORA : Τσιπούρα ιχθυοκαλλιέργειας 28, 99 Ελλάδα (ολόκληρη) Οι επισκέψεις για την συλλογή τιμών στις τρεις ανωτέρω αλυσίδες πραγματοποιήθηκαν εντός του Απριλίου Οι ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ ύψους 19%. Η συχνότερη συναλλαγματική ισοτιμία ΕΥΡΩ-Λέϊ εντός του Απριλίου ήταν : 1 =3, 60 Lei. Εκτός των τιμών τσιπούρας και λαβρακίου σημειώσαμε επίσης τις κάτωθι τιμές άλλων ειδών νωπών ψαριών στο κατάστημα METRO και CARREFOUR : ΜΕΤΡΟ - Πέρκα : 28, 55 Lei/χλγρ - Μπαρμπούνι (από Ιταλία) : 42, 83 Lei/χλγρ CARREFOUR - Φιλέτο Σολομού : 40, 90 Lei/χλγρ - Φιλέτο μπακαλιάρου (μελαμψού) : 29, 90 Lei/χλγρ - Φιλέτο μπακαλιάρου (λευκού) : 64, 90Lei/χλγρ Στο Βουκουρέστι στις διάφορες λαϊκές αγορές υπάρχει συνήθως ένα το πολύ δύο ιχθυοπωλεία, τα οποία όμως πωλούν μόνον κατεψυγμένα αλιεύματα. Μεμονωμένα καταστήματα πώλησης ψαριών δεν εντοπίσθηκαν στο Βουκουρέστι παρά μόνο δύο. Το ένα πωλεί μόνο κατεψυγμένα ψάρια, το δε δεύτερο, το οποίο διαθέτει και νωπά αλιεύματα, ευρίσκεται στην συνοικία Floreasca (κοντά στην πλατεία Dorobantilor), στην οποία διαμένουν ξένοι Διπλωμάτες, ξένοι επιχειρηματίες και εύποροι Ρουμάνοι. Οι τιμές πώλησης νωπών ψαριών (μεταξύ άλλων τσιπούρας και λαβρακίου) στο κατάστημα της συνοικίας Floreasca είναι αρκετά υψηλότερες σε σύγκριση με εκείνες των αλυσίδων Σούπερμαρκετ. 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Το κατά κεφαλή ΑΕΠ της Ρουμανίας είναι ακόμη σχετικά χαμηλό αλλά εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς, όπως φαίνεται από την χρονοσειρά που παραθέτουμε κατωτέρω : ΑΕΠ κατά κεφαλή (σε ) Οι πέντε μεγάλες ξένες λιανεμπορικές και χονδρεμπορικές αλυσίδες (METRO, CARREFOUR, CORA, AUCHAN και REAL), που διαθέτουν Ιχθυοπωλεία νωπών ψαριών, συνεχίζουν να αυξάνουν με ταχείς ρυθμούς των αριθμό καταστημάτων τους σε όλη τη Ρουμανία. Αναμένεται ότι μέσα στο 2008 και στα επόμενα χρόνια η αύξηση της κατανάλωσης λαβρακίου και τσιπούρας θα συνεχισθεί σε ρυθμούς αντίστοιχους με τους ρυθμούς ανοίγματος νέων καταστημάτων από τις εν λόγω αλυσίδες. Η διεύρυνση της νέας μέσης τάξης της χώρας (κυρίως στο Βουκουρέστι και στα άλλα αστικά κέντρα) είναι συνεχής. Η νέα αυτή μέση τάξη υιοθετεί γρήγορα νέες διατροφικές συνήθειες, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η αύξηση της κατανάλωσης λαβρακίου και τσιπούρας.. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται και από την σημαντική αύξηση των εξαγωγών των δύο αυτών ελληνικών προϊόντων στη Ρουμανία μέσα στα τελευταία χρόνια. Οι αυξανόμενοι αριθμοί τουριστών προς την Ελλάδα και στις άλλες μεσογειακές χώρες, όπου οι Ρουμάνοι πολίτες γνωρίζουν την πλουσιώτερη σε ψάρια εκεί κουζίνα, συμβάλλει προς την κατεύθυνση τις αντιγραφής νέων διατροφικών προτύπων. Τα

17 περίπου 3 εκ. Ρουμάνοι μεταναστών, που εργάζονται στο εξωτερικό (κυρίως στην Ιταλία και Ισπανία) κατά την διάρκεια των επισκέψεων τους στην πατρίδα τους μεταδίδουν επίσης τις διατροφικές συνήθειες που έχουν αποκτήσει και οι οποίες περιλαμβάνουν σημαντικές ποσότητες νωπών ψαριών. Οικοδομώντας πάνω στα δεδομένα αυτά οι ελληνικοί οίκοι Ιχθυοκαλλιέργειας μπορούν να αναπτύξουν είτε μεμονωμένα είτε δια μέσου της κλαδικής τους Ένωσης δραστηριότητες προβολής και διαφήμισης των προϊόντων τους προκειμένου να αυξήσουν τις εξαγωγές τους προς τη Ρουμανία.. Η διοργάνωση εβδομάδων ελληνικής τσιπούρας και λαβρακίου στις μεγάλες αλυσίδες με ειδικές προσφορές και διανομή έγχρωμων φυλλαδίων με συνταγές θα μπορούσε να δώσει πρόσθετη ώθηση στις πωλήσεις. Τα καταστήματα METRO προβάλλουν ήδη τα προϊόντα των ιχθυοπωλείων τους με διανομή συνταγών και ανάρτηση ενός μεγάλου ενημερωτικού/διαφημιστικού έγχρωμου πίνακα (2Χ1μ), που αναφέρεται στις νωπές τσιπούρες ελληνικής προέλευσης, ενώ άλλοι παρόμοιοι πίνακες αναφέρονται σε νωπά ψάρια από άλλες χώρες (ιταλικά, νορβηγικά κ.λπ.). Η διοργάνωση ελληνικών εβδομάδων τσιπούρας και λαβρακίου μπορούν επίσης να διοργανωθούν σε επίλεκτα και επώνυμα εστιατόρια του Βουκουρεστίου και άλλων πόλεων της Ρουμανίας. Σκόπιμη και ωφέλιμη μπορεί να είναι επίσης η συμμετοχή σε συγκεκριμένες κλαδικές εκθέσεις στη Ρουμανία,, κατά τις οποίες επώνυμοι αρχιμάγειροι από την Ελλάδα (ενδεχόμενα και από τη Ρουμανία) μπορούν να εκτελέσουν ενώπιον του κοινού συνταγές με θέμα το λαβράκι και τη τσιπούρα. Ο Προϊστάμενος 17 Ιωάννης Πασχάλης Γενικός Σύμβουλος ΟΕΥ Β ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : Ρουμανικές εισαγωγές αλιευμάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Εισαγωγείς αλιευμάτων στη Ρουμανία ΠΑΡΑΤΗΜΑ 3 : Κατάσταση αλυσίδων Supermarket στη Ρουμανία

18 18 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : Ρουμανικές εισαγωγές αλιευμάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Εισαγωγείς αλιευμάτων στη Ρουμανία ΠΑΡΑΤΗΜΑ 3 : Κατάσταση αλυσίδων Supermarket στη Ρουμανία ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 1 Άθροισμα της έκτασης όλων των ιχθυοκαλλιεργητικών μονάδων για ψάρια και γονίδια σε κάθε Νομαρχία (Σε Εκτάρια) Σύνολο εκτροφείων ψαριών/εκτροφεία γονιδίων

19 19 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 2 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΛΙΕΙΑ ΣΕ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ, ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΛΙΕΙΑ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

20 20 A&O MARITIME TRADING County: CONSTANTA City: CONSTANTA 3 STR. INTERIOARA (DEPOZIT CARBURANTI) Postal Code: Phone: (+40) (241)519692, Fax: (+40) (241) ro AGRIROM County: ARAD City: ARAD 44 B-DUL VASILE MILEA Postal Code: Phone: (+40) (257)250880, Fax: (+40) (257)250525, , ro AGROALIM DISTRIBUTION County: BUCURESTI City: BUCURESTI SECTORUL 4 18 STR. FRIGULUI Postal Code: Phone: (+40) (21) , Fax: (+40) (21) , ro ARCTICA TRADIONG County: DOLJ City: CRAIOVA 136C STR. NICOLAE ROMANESCU Postal Code: Phone: (+40) (251) Fax: (+40) (251) ro BALENA TRADING BUCURESTI FILIALA MANGALIA County: CONSTANTA City: MANGALIA SOS. CONSTANTEI Building: M2 Entrance: C Apt: 2 Postal Code: Phone: (+40) (241) Fax: (+40) (241) com BELVEDERE

21 21 County: GALATI City: GALATI 25 STR. DUNAREA Building: D8 Apt: 25 Postal Code: Phone: (+40) (236) Fax: (+40) (236) com BIOTA COM County: BRAILA City: BRAILA 5 B-DUL ALEXANDRU IOAN CUZA Building: DUPLEX Entrance: 1 Floor#: 4 Apt: 32 Postal Code: Phone: (+40) (239)683221, Fax: (+40) (239) astral. ro BIVUAC IMPEX County: BUCURESTI City: BUCURESTI SECTORUL STR. SEBASTIAN Building: V85 Apt: 7 Postal Code: Phone: (+40) (21) , Fax: (+40) (21) ro BLACK SEA STURGEON County: TULCEA City: SFANTU GHEORGHE FN COMUNA SFANTU GHEORGHE Postal Code: Phone: (+40) (240) Fax: (+40) (240) CODLEA ARCTIC County: ARAD City: ARAD 55 STR. 6 VANATORI (INCINTA FRIGORIFER SA) Apt: 3 Postal Code: Phone: (+40) (257) Fax: (+40) (257) ro Web: http: //www. codle-artic. go. ro COSTIANA

22 County: BUCURESTI City: BUCURESTI SECTORUL SOS ANDRONACHE Postal Code: Phone: (+40) (21) , Fax: (+40) (21) , ro; ro 22 DELTA PLUS County: ALBA City: SEBES 18 STR. ALEEA PARC Entrance: 1 Apt: 6 Postal Code: Phone: (+40) (258) Fax: (+40) (258) ro Web: http: //www. delta-plus. ro DIALEX INTERFRIG County: IASI City: IASI 10 SOS. NICOLINA Floor#: 3 Postal Code: Phone: (+40) (232)216140, Fax: (+40) (232) ro; liviu. ro EMBORG FOODS ROMANIA County: BUCURESTI City: BUCURESTI SECTORUL SOS. STRAULESTI Building: VILA 29 Phone: (+40) (21) , Fax: (+40) (21) ro Web: http: //www. emborg. ro HER & STRA CYPRINUS County: TULCEA City: JURILOVCA STR. PORTULUI Building: 96 Floor#: 1 Apt: 7 Postal Code: Phone: (+40) INTELROM

23 23 County: CALARASI City: OLTENITA 89 STR. MIHAI BRAVU Postal Code: Phone: (+40) (242)514826, Fax: (+40) (242) ro Web: http: //www. intelrom. com. ro IOMCOOP County: SIBIU City: SIBIU 110 Sos. ALBA IULIA Postal Code: Phone: (+40) (269)229213, Fax: (+40) (269) com Web: http: //www. honeyandsnails. com LAICOM County: ARAD City: ARAD 55 CALEA 6 VINATORI (INCINTA FRIGORIFER) Postal Code: Phone: (+40) (257) Fax: (+40) (257) anisoara. ro Web: http: //www. laicom. ro LAKE-COM County: BRASOV City: BRASOV 45 STR. ZIZINULUI Building: 152 Entrance: A Apt: 12 Postal Code: Phone: (+40) (268) Fax: (+40) (268) com LEADER RO County: BUCURESTI City: BUCURESTI SECTORUL 3 6 B-DUL OCTAVIAN GOGA Building: M25 Entrance: C Apt: 79 Postal Code: Phone: (+40) (21) , Fax: (+40) (21) ro

24 24 MACROMEX County: BUCURESTI City: BUCURESTI SECTORUL 1 27 STR. MIHAI EMINESCU Postal Code: Phone: (+40) (21) Fax: (+40) (21) com MEDASIMPEX County: NEAMT City: PIATRA NEAMT 8 P-TA STEFAN CEL MARE Building: C4 Entrance: A Floor#: P Apt: 3 Postal Code: Phone: (+40) (233)232797, Fax: (+40) (233)232797, ro Web: http: //www. medasimpex. ro MIRICOS County: CONSTANTA City: CONSTANTA 2 STR. INTERIOARA 2, INCINTA SC OVIDIUS SA Postal Code: Phone: (+40) (241)549270, Fax: (+40) (241) MIXALIM IMPEX County: CALARASI City: FRUMUSANI STR. PRINCIPALA Postal Code: Phone: (+40) (21) , , Fax: (+40) (21) ro NEGRO 2000 County: BUCURESTI City: BUCURESTI SECTORUL 4 41 SOS. BERCENI Building: 108 Entrance: A Floor#: P Postal Code: Phone: (+40) (21) , , Fax: (+40) (21) , , ro NISJA NOROM

25 County: SATU MARE City: SATU MARE 30 B-DUL CLOSCA Apt: 35 Postal Code: 3900 Phone: (+40) (261)762845, 0745/ Fax: (+40) (261) Contact persons: Adrian Dumitru VERES- Director general Phone: (+40)0745/ OCEAN FISH County: ILFOV City: AFUMATI 72/1 COMUNA AFUMATI DN2, KM14 Postal Code: Phone: (+40) (21) , , Fax: (+40) (21) ro PESTISORUL DE AUR IMPORT EXPORT County: BUCURESTI City: BUCURESTI SECTORUL 2 9 STR. BUDILA Postal Code: Phone: (+40) (21) Fax: (+40) (21) ro PISCICOLA County: IASI City: IASI 33 STR. MIHAIL STURZA Floor#: 2 Phone: (+40) (232)436718, Fax: (+40) (232) PISCICOLA PRAHOVA County: PRAHOVA City: FULGA COM. FULGA Phone: (+40) (244) Fax: (+40) (244) PISCICOLA PROD COM

26 County: CALARASI City: RASA COM. GRADISTEA Postal Code: Phone: (+40) (242)336029, Fax: (+40) (242) PRO ACVA County: BIHOR City: SALONTA 24 STR. REPUBLICII Building: D7 Postal Code: Phone: (+40) (259)373360, Fax: (+40) (259) R FAMILY PRODSERVCOM County: BUCURESTI City: BUCURESTI SECTORUL 1 34 STR. VALEA MERILOR Postal Code: Phone: (+40) (21) , , Fax: (+40) (21) ro Web: http: //www. rfamily. ro RADAN IMPEX County: ARAD City: ARAD B-DUL IULIU MANIU Building: 36 Apt: 1 Postal Code: Phone: (+40) (257)270280, , Fax: (+40) (257)270280, ro SABIKO-IMPEX County: TIMIS City: TIMISOARA ALEEA MARTIR ISTVAN ANDREI Building: 62 Entrance: B Floor#: 3 Apt: 14 Phone: (+40) (256) Fax: (+40) (256) com SCANROM IMPEX County: DOLJ City: CRAIOVA 48A B-DUL MURES Phone: (+40) (251)413000; Fax: (+40) (251) ro

27 27 SEA - BELL TRADING County: BUCURESTI City: BUCURESTI SECTORUL 2 1 STR. SAGETII Postal Code: Phone: (+40) (21) , Fax: (+40) (21) com SELGROS CASH & CARRY County: BRASOV City: BRASOV 231 CALEA BUCURESTI Postal Code: Phone: (+40) (268)307314, , Fax: (+40) (268) karla. ro Web: http: //www. selgros. ro STELA COM County: VRANCEA City: FOCSANI 5 SOS. FOCSEANI-GALATI Postal Code: Phone: (+40) (237)224777, , Fax: (+40) (237) net VILCEA M. G County: OLT City: SLATINA 37 CRISAN Postal Code: Phone: (+40) (249) Fax: (+40) (249) com. au WELA County: TULCEA City: CRISAN COMUNA CRISAN Postal Code: Phone: (+40) (240)514391, Fax: (+40) (240) = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

28 28 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΡΟΥΜΑΝΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ SUPERMARKET NAME SELGROS CASH & CARRY SRL METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL HIPROMA S. A. (CARREFOUR HYPERMARKET) ADDRESS Calea Bucuresti #231, Brasov Sos. Bucuresti-Ploiesti #44D, Bucuresti Str. Tudor Vladimirescu #2, Otopeni TELEPHO NE FAX WEB CONTACT , www. selgros. ro , www. metro. ro , www. carrefour. ro iulia. ro; secrdir. ro, delia. ro, andreea. ro, maria. ro ro; our. ro Edith Lenga- Balk, Country Manager Bert Van De Velde, General Manager Bart Blomme, Food Director Francois Olivier, General Manager Arnold Dussaix, Food Director DETAI LS , PURCHASING MANAGER Dorin Iordachescu (dorin. gros. ro) Nandra Simona (Delicacies- Food Buyer)tel: Bogdan Magheru (Fresh food), e- mail: bogdan. ro / Adina Andrei (Dry Food), e- mail: adina. ro Arnaud Dussaix (Food Department) MARKETING / ADVERTISIN G MANAGER Pia Krauss (Publicity Director) tel: Andreea Ionescu (Marketing), e- mail: Andreea. o. ro / Dan Nicolescu (Advertising / Promotional Materials), e- mail: dan. tro. ro Andreea Mihai (Marketing Director) ROMANIA HYPERMARCHE S. A. (CORA) CDE R. INTEREX S. A. Strada Lipscani #102, Etaj 4, Bucuresti, Sector 3 Sos. Vestului #12, Ploiesti www. cora. ro /81/82 /87 www. interex-pla. net ro a. ro che. ro Thierry Destailleur, Owner Eugen Zbarcea - DirectorAchi zitii Provera Adrian Bacaran, Director, Romania , Franck Johner (Provera Romania Centrala de Achizitii), tel. : , fax: , ro

29 29 KAUFLAND ROMANIA SCS Sos. Colentina #6, Bucuresti, Sector , www. kaufland. ro ro Gunter Grieb, General Manager , Lungu Oana (Basic Food productsbuyer) tel , e- mail: oana. ro Octavian Cojocaru- Publicity Manager MEGA IMAGE S. A. REWE ROMANIA SRL (BILLA) Bulevardul Ion Mihalache #92, Bucuresti, Sector 1 Strada Postavarul #24-52, Bucuresti, Sector , , , www. rewe. ro Wim Maris- Purchasing Director, ro -image. ro Filip Cristescu, Purchasing Director, f. billa. co. at Wim Maris- Marketing & Publicity Director Valentin Serban- Marketing Director, e- mail: v. billa. co. at ARTIMA RETAIL INVESTMENT COMPANY S. A. Strada Plautius Andronescu #10, Timisoara www. artima. ro Daniel Cirstea, e- mail: daniel. ro Marianina Bosman, e- mail: marianina. ma. ro GIMROM HOLDING S. A. (GIMA) Bulevardul Timisoara #26, Plaza Romania, Bucurest, Sector , , www. gima. ro ro Tunc Capa, President Valentin Sava (Fresh Food Buyer), valentin. ro Erol Inaltekin- Marketing& Publicity Director LA FOURMI S. A. Splaiul Unirii #96, Bucurest, Sector 4 Bd. Basarabiei nr. 250, et / www. lafourmi. com. ro mi. com. ro Valentin Ionescu- Food Manager Gaetan Pacton, Commercial Director Antonia Stancu, Marketing Director REWE ROMANIA SRL (XXL MEGA DISCOUNT) Strada Postavarul #24-52, Bucuresti, Sector 3 / , www. xxlmegadiscount. ro rewexxl. at

30 30 PROFI ROM FOOD SRL Strada Miresei #1, Timisoara REWE ROMANIA SRL (PENNY MARKET) PLUS DISCOUNT ROMANIA SCS MINIMAX DISCOUNT SRL MGV DISTRI-HIPER S. A. (AUCHAN) REAL-HYPERMARKET ROMANIA SRL SPAR ROMANIA SRL Strada Postavarul #24-52, Bucuresti, Sector 3 DN 72, Bloc Crangul lui Bot., Aricesti Rahtivani Sos. De Centura #12, Pantelimon , , , , www. xxlmegadiscount. ro/penny%20market/i ndex. htm www. minimaxdiscount. ro Strada Barbu Delavrancea #13, Bucuresti, Sector www. auchan. ro Calea Bucurestilor #283, Otopeni Timisoara www. realhypermarket. ro rewexxl. at n. ro receptie. ro ro Reiner Exel, Director General Regis Mougel, General Manager George Ceorneschi Marketing Director Franck Johner (Provera Romania Centrala de Achizitii), tel. : , fax: , ro Ovidiu Nedelcu, Category Manager, ro SC MGV Distri-Hiper SA - AUCHAN Titan, Bd. 1 Decembrie 1918 nr 33A Bucuresti ; ; ; www. auchan. ro an. ro

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Για το Ελληνικό Υπουργείο των Εξωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η αγορά ιχθυηρών της Γερμανίας

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η αγορά ιχθυηρών της Γερμανίας ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Τροφοδοσία και κατανάλωση προϊόντων ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η αγορά ιχθυηρών της Γερμανίας Βερολίνο, 8 Μαίου 2008 H συνολική κατανάλωση ιχθυηρών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Εισαγωγή Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο την διερεύνηση του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών. Στον κλάδο δραστηριοποιούνται αφενός εταιρίες καθετοποιημένες, οι οποίες ασχολούνται τόσο με

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΉ ΤΟΥ ΚΛΆΔΟΥ ΤΗΣ ΑΛΙΕΊΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΆΠΤΥΞΗ: ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΈΣ. Αθανάσιος Χύμης

Η ΣΥΜΒΟΛΉ ΤΟΥ ΚΛΆΔΟΥ ΤΗΣ ΑΛΙΕΊΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΆΠΤΥΞΗ: ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΈΣ. Αθανάσιος Χύμης Η ΣΥΜΒΟΛΉ ΤΟΥ ΚΛΆΔΟΥ ΤΗΣ ΑΛΙΕΊΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΆΠΤΥΞΗ: ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΈΣ Αθανάσιος Χύμης ΚΕΠΕ, Αμερικής 11, 10672, Αθήναι Περίληψη Ο κλάδος της Αλιείας, με αιχμή του δόρατος τις υδατοκαλλιέργειες, είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οι εισαγωγές αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 70% της συνολικής αγοράς (τιμές χονδρεμπορίου)

Οι εισαγωγές αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 70% της συνολικής αγοράς (τιμές χονδρεμπορίου) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : 1 A Holland Park, London, W11 3TP Τηλέφωνο : 020 7727 8860 Λονδίνο, 18 Απριλίου 2008 Φαξ : 020 7727 9934 Ηλ. Δ/νση : commercial@greekembassy.org.uk

Διαβάστε περισσότερα

«Πολυετές Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα, 2014-2020»

«Πολυετές Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα, 2014-2020» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ «Πολυετές Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΘΕΣΜΙΚΟ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΘΕΣΜΙΚΟ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤO BOYKΟΥΡΕΣΤΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΘΕΣΜΙΚΟ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2014-2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Α. Γενικά χαρακτηριστικά-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ ΓΕΝΙΚΑ Oι πρώτες προσπάθειες για την ανάπτυξη του τομέα των θαλασσοκαλλιεργειών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΙΕΣ ΣΤΗ ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ Ι.Γενικά: Η Σαουδική Αραβία αποτελεί τήν χώρα αναφοράς γιά όλη την περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

για τα έτη 1995 έως και 1998...24 Πίνακας ΣΤ. Ποσότητες και αξίες των εισαγωγών, εξαγωγών και διακινουµένων αλιευτικών προϊόντων

για τα έτη 1995 έως και 1998...24 Πίνακας ΣΤ. Ποσότητες και αξίες των εισαγωγών, εξαγωγών και διακινουµένων αλιευτικών προϊόντων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΙΣΡΟΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ & Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ: ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΣ

Η ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ: ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θεματικό τμήμα - Διαρθρωτικών πολιτικών και πολιτική συνοχής Η ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ: ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΣ ΑΛΙΕΙΑ Μάρτιο 2007 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Γενική Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρογνωμοσύνη για τον προσδιορισμό των αναπτυξιακών αναγκών, δυνατοτήτων, απειλών και ευκαιριών στον τομέα της Αλιείας και τον προσανατολισμό των

Εμπειρογνωμοσύνη για τον προσδιορισμό των αναπτυξιακών αναγκών, δυνατοτήτων, απειλών και ευκαιριών στον τομέα της Αλιείας και τον προσανατολισμό των 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Μεθοδολογικό Πλαίσιο... 5 3. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης... 8 3.1 Θαλάσσια Αλιεία... 9 3.2 Υδατοκαλλιέργειες... 18 3.3 Αλιεία Εσωτερικών Υδάτων... 26 3.4 Μεταποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ολική Ποιότητα (MBA TQM)

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ολική Ποιότητα (MBA TQM) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ολική Ποιότητα (MBA TQM) Μελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Μονάδας Επεξεργασίας & Διάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΙ_ 6 ΕΙ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΙ_ 6 ΕΙ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΙ_ 6 ΕΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΑΙΕΙΑΣ 2007-2013 (Ε.Π.ΑΛ) ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡ/

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 15925/06/Β/87/12 Θεση Ανεμοκάμπι, ΤΚ 330 52 Γαλαξιδι Φωκίδας Τηλ: 2265041840, Fax: 2265041197 ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Τελική Έκθεση

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Τελική Έκθεση Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Τελική Έκθεση Μάρτιος 2015 1 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Σχήματα... 5 Πίνακες... 6 1 Η Στρατηγική έξυπνης εξειδίκευση... 9 2 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ελτίο Οικονοµικών - Επιχειρηµατικών ειδήσεων από τη Ρουµανία

ΘΕΜΑ : ελτίο Οικονοµικών - Επιχειρηµατικών ειδήσεων από τη Ρουµανία ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑ OΣ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN BUCHAREST OFFICE FOR ECONOMIC AND COMMERCIAL AFFAIRS Alecu Russo 13-19,, Et. 3, Ap. 6, RO 020522, Bucuresti

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΚΑΠΝΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΚΑΠΝΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΚΑΠΝΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξέλιξη της καλλιέργειας καπνού στη Βουλγαρία... 1 2. Κύριες καπνοπαραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 1. Αγροδιατροφή... 6 1.1 Η οικονομική δραστηριότητα στον τομέα... 7 Η αλυσίδα αξίας της αγροδιατροφής... 7 Ο αγροτικός τομέας...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Αγοράς Εργασίας Τεχνολόγου Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Αγοράς Εργασίας Τεχνολόγου Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Αγοράς Εργασίας Τεχνολόγου Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών 2 Μελέτη Αγοράς Εργασίας Τεχνολόγου Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»

«ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ «ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 Περιφέρεια Θεσσαλίας 2011 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Περιγραφή περιοχής παρέμβασης...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 (Ε.Π.ΑΛ) ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά... 4 2 Ελιές ΠΟΠ - ΠΓΕ... 5 3 Ποικιλίες Βρώσιμων - Επιτραπέζιων Ελιών στην Ελλάδα:... 6 4 Ελιές Καλαμών... 9 5 Διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΤΣΙΠΙΖΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Βρυξέλλες, 23/10/2013 Α.Π. Φ. 2215 / 438. ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Βρυξέλλες, 23/10/2013 Α.Π. Φ. 2215 / 438. ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Rue des Petits Carmes 6 1000 Bruxelles Τηλ. : 00 32 2 545 55 06 Φαξ : 00 32 2 545 55 08 Email : ecocom-brussels@mfa.gr ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΜΠΑΚΟΥ 2008 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΜΠΑΚΟΥ 2008 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΜΠΑΚΟΥ 2008 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ Μπακού, Απρίλιος 2009 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I... 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 5 1.ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ... 5 2.ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ... σελ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ... σελ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ... σελ. 3 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: Η ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ Λ.. ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ Λ.. ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ Λ.. ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στο Πεκίνο No 6, Xin Yuan Nan Li, Capital Mansion, Rm.4405 Beijing 100004 - P.R. China Tel. +86 10-84868475/6

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Η ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θεματικό τμήμα - Διαρθρωτικών πολιτικών και πολιτική συνοχής Η ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΑΛΙΕΙΑ Ιανουάριοσ 2008 EL Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών της Ένωσης Θεματικό τμήμα - Διαρθρωτικών πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα