Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 Σεπτεμβρίου 2014 Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 Οικονομικά χαρακτηριστικά του Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας Κατά την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών έτους 2011, ο Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός της Xώρας ανήλθε σε άτομα (42,4% του συνόλου του Μόνιμου Πληθυσμού) ενώ ο Οικονομικά μη Ενεργός Πληθυσμός ανήλθε σε άτομα (57,6% του συνόλου του Μόνιμου Πληθυσμού). Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Από το σύνολο του Οικονομικά Ενεργού Πληθυσμού, άτομα δήλωσαν «απασχολούμενοι» και άτομα δήλωσαν «άνεργοι». Το μεγαλύτερο ποσοστό του Οικονομικά Ενεργού Πληθυσμού (59,0%) είναι άντρες, ενώ οι γυναίκες αποτελούν το υπόλοιπο 41,0%. α. Απασχολούμενοι Το 46,2% του συνόλου των απασχολουμένων ανήκει στην ομάδα ηλικίας ετών, ακολουθούμενο από ποσοστό 36,2 % που ανήκει στην ομάδα ετών. Ο μέσος αριθμός απασχολουμένων ανά νοικοκυριό είναι 0,9. Στα ζευγάρια (έγγαμα ή συμβιούντα) με τουλάχιστον ένα παιδί (κάτω των 18 ετών), το 52,4% των μητέρων είναι απασχολούμενες, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των απασχολούμενων πατέρων ανέρχεται στο 84,9%. Σε ότι αφορά στις μόνες μητέρες με τουλάχιστον ένα παιδί κάτω των 18 ετών, το 61,2% αυτών είναι απασχολούμενες, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των μόνων πατέρων με τουλάχιστον ένα παιδί κάτω των 18 ετών, ανέρχεται στο 74,9%. Στον πίνακα 1 που ακολουθεί παρουσιάζεται η ποσοστιαία συμμετοχή των απασχολουμένων κάθε κλάδου οικονομικής δραστηριότητας στο σύνολο των απασχολουμένων κάθε Περιφέρειας:

2 Πίνακας 1. Ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και κατά Περιφέρεια ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ - ΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ - ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΕΡΟΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 10,0 0,2 9,2 0,8 0,5 6,8 17,5 5,2 7,8 2,4 2,7 0,2 5,4 2,7 9,7 7,9 6,4 1,3 1,9 1,4 0,0 100 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 20,7 0,7 9,5 0,5 0,5 5,3 14,8 3,1 6,2 1,0 1,4 0,1 3,7 1,9 13,9 8,0 5,7 0,8 1,7 0,4 0,0 100 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 11,5 0,2 11,8 0,5 0,5 5,7 19,4 4,3 6,8 1,7 1,9 0,3 5,3 2,4 8,1 9,0 6,6 1,3 1,9 0,8 0,0 100 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 14,1 1,7 8,9 7,4 0,6 7,4 14,9 3,0 5,9 0,9 1,4 0,1 4,0 1,5 10,1 9,9 5,3 0,9 1,8 0,3 0,0 100 ΗΠΕΙΡΟΥ 15,1 0,2 7,6 0,6 0,5 8,9 15,7 3,5 8,3 0,9 1,5 0,1 4,4 1,8 9,7 9,7 7,9 1,0 1,9 0,6 0,0 100 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 18,2 0,2 9,3 0,5 0,6 7,0 16,1 3,4 6,9 0,9 1,5 0,1 4,5 1,7 10,1 9,4 6,3 0,9 1,8 0,6 0,0 100 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 17,3 0,6 13,9 0,9 0,7 8,1 15,7 4,6 6,6 1,1 1,6 0,1 3,7 2,0 8,6 6,9 4,4 0,8 1,7 0,9 0,0 100 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 9,4 0,1 4,1 0,4 0,5 9,3 16,4 5,1 21,8 0,9 1,4 0,2 4,0 3,4 7,2 7,1 4,7 1,1 1,8 1,1 0,0 100 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 19,5 0,1 7,0 0,7 0,5 8,1 16,2 4,6 6,6 1,3 1,8 0,1 4,1 1,9 8,7 8,9 6,0 1,0 2,0 0,9 0,0 100 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 25,6 0,2 6,6 1,4 0,5 8,5 14,5 3,8 7,5 1,0 1,6 0,2 3,7 1,8 7,7 6,4 4,7 1,4 1,8 1,2 0,0 100 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,2 0,1 9,6 0,7 0,5 6,1 18,8 6,9 5,8 4,4 4,5 0,3 7,0 3,6 10,3 7,3 7,2 1,6 2,0 2,3 0,0 100 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 13,7 0,2 4,4 0,8 0,4 8,9 14,9 5,5 9,2 1,0 1,4 0,1 3,5 1,7 17,1 8,4 5,5 0,8 1,8 0,9 0,0 100 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 5,2 0,4 4,5 0,9 0,7 10,6 16,5 4,9 23,9 0,9 1,4 0,1 3,6 3,4 9,6 6,0 4,0 1,2 1,7 0,7 0,0 100 ΚΡΗΤΗΣ 14,7 0,1 5,9 0,6 0,4 7,4 16,0 3,9 15,1 1,2 1,8 0,2 4,2 2,9 7,7 7,9 6,1 1,0 1,9 1,0 0,1 100 Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ο κλάδος «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία» εμφανίζει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία συμμετοχή, 25,6%, στο σύνολο των απασχολουμένων της, ενώ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου τη μεγαλύτερη ποσοστιαία συμμετοχή, 23,9%, καταγράφει ο κλάδος «Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης» στο σύνολο των απασχολουμένων της. To 10,5% ( άτομα) του συνόλου των απασχολουμένων έχει ξένη υπηκοότητα (συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με αδιευκρίνιστη ή χωρίς υπηκοότητα). 2

3 Από τη μελέτη των στοιχείων προκύπτει επίσης ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων με ελληνική υπηκοότητα, 18,2%, εργάζεται στον κλάδο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο-Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών» ακολουθούμενο από ποσοστό 10,7% που εργάζεται στον κλάδο «Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα-Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση». Το μεγαλύτερο ποσοστό, 18,8%, των απασχολουμένων με ξένη υπηκοότητα (συμπεριλαμβανομένων και αυτών με αδιευκρίνιστη ή χωρίς υπηκοότητα) εργάζεται στον κλάδο «Κατασκευές» ακολουθούμενο από ποσοστό 18,2% που εργάζεται στον κλάδο «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία». Ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων σε χώρες της ΕΕ κατά ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας Στον κλάδο Γεωργία, δασοκομία και αλιεία η Ρουμανία έχει το υψηλότερο ποσοστό με 28,4% ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο το χαμηλότερο με 1,0%. Στον κλάδο Μεταποιητικές βιομηχανίες, ορυχεία και λατομεία, και άλλοι κλάδοι η Τσεχία έχει το υψηλότερο ποσοστό με 25,4% ενώ το Λουξεμβούργο το χαμηλότερο με 6,4%. Στον κλάδο Κατασκευές η Κύπρος έχει το υψηλότερο ποσοστό με 10,5% ενώ η Ιρλανδία το χαμηλότερο με 4,8%. Στον κλάδο Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, μεταφορά και αποθήκευση, στέγαση και υπηρεσίες εστίασης η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό με 30,5% ενώ το Λουξεμβούργο το χαμηλότερο με 16,6%. Στον κλάδο Ενημέρωση και επικοινωνία η Γερμανία έχει το υψηλότερο ποσοστό με 5,0% ενώ η Ρουμανία το χαμηλότερο με 1,8%. Στον κλάδο Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες το Λουξεμβούργο έχει το υψηλότερο ποσοστό με 9,3% ενώ η Ρουμανία το χαμηλότερο με 1,5%. Στον κλάδο Διαχείριση ακίνητης περιουσίας η Λετονία έχει το υψηλότερο ποσοστό με 2,5% ενώ Ελλάδα και Ρουμανία τα χαμηλότερα με 0,2%. Στον κλάδο Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, διοικητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες υποστήριξης η Ολλανδία έχει το υψηλότερο ποσοστό με 15,3% ενώ η Ρουμανία το χαμηλότερο με 5,0%. Στον κλάδο Δημόσια διοίκηση, άμυνα, εκπαίδευση, δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα η Δανία έχει το υψηλότερο ποσοστό με 33,0% ενώ η Ρουμανία το χαμηλότερο με 14,2%. Στον κλάδο Άλλες υπηρεσίες η Κύπρος έχει το υψηλότερο ποσοστό με 11,6% ενώ η Πολωνία το χαμηλότερο με 3,0%. Σημειώνεται ότι οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας παρουσιάζονται με τις ομαδοποιήσεις που εμφανίζονται στην επίσημη ιστοσελίδα της Eurostat. Στη συνέχεια ακολουθεί ο πίνακας 2 που παρουσιάζει την κατανομή των απασχολουμένων με ελληνική ή άλλη (ξένη, αδιευκρίνιστη ή χωρίς) υπηκοότητα, κατά βασικές ομάδες επαγγελμάτων: 3

4 Πίνακας 2. Ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων με ελληνική και ξένη υπηκοότητα κατά επάγγελμα Επάγγελμα Σύνολο % Με ελληνική υπηκοότητα Με ξένη, αδιευκρίνιστη ή χωρίς υπηκοότητα Σύνολο % Σύνολο % Σύνολο , , ,5 Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη , , ,9 Επαγγελματίες , , ,0 Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα , , ,4 Υπάλληλοι γραφείου , , ,8 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές , , ,1 Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς , , ,7 Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα , , ,2 Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι) , , ,7 Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες , , ,9 Στο σύνολο των απασχολουμένων, το μεγαλύτερο ποσοστό, 30,8%, είναι απόφοιτοι Λυκείου (Γενικού, Εκκλησιαστικού, Επαγγελματικού κλπ). Στο γράφημα 1 που ακολουθεί εμφανίζεται η ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων κατά επίπεδο εκπαίδευσης: 4

5 Γράφημα 1. Ποσοστιαία κατανομή απασχολουμένων κατά επίπεδο εκπαίδευσης Ολοκλήρωσαν την προσχολική αγωγή 0,1% Δε γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση 0,7% Κάτοχοι διδακτορικού τίτλου 0,9% Εγκατέλειψαν το Δημοτικό, αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση 0,7% Απόφοιτοι Δημοτικού 13,7% Κάτοχοι Μεταπτυχιακού 3,3% Πτυχιούχοι Παν/μίου - Πολυτεχνείου και ισοτίμων σχολών 18,5% Απόφοιτοι τριταξίου Γυμνασίου 10,4% Πτυχιούχοι ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ και ισοτίμων σχολών 8,0% Πτυχιούχοι Επαγγελματικών Σχολών 3,7% Πτυχιούχοι ανώτερων επαγγελματικών σχολών 1,3% Πτυχιούχοι Επαγγελματικού Λυκείου 5,4% Πτυχιούχοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Κολέγια κλπ.) 7,9% Απόφοιτοι Λυκείου (Γενικού, Εκκλησιαστικού κλπ.) 25,4% Όσον αφορά τον τόπο εργασίας το μεγαλύτερο ποσοστό, 61,7%, των απασχολουμένων εργάζεται στο Δήμο της μόνιμης κατοικίας του. Στη συνέχεια ακολουθεί το γράφημα 2 με την κατανομή των απασχολουμένων κατά τόπο εργασίας: 5

6 Γράφημα 2. Ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων κατά τόπο εργασίας Στην Περιφέρεια μόνιμης διαμονής αλλά σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα 17,1% Σε διαφορετική από τη μόνιμη διαμονή Περιφέρεια ή σε χώρα εξωτερικού 2,4% Σε μη μόνιμο μέρος 4,9% Στην Περιφερειακή Ενότητα μόνιμης διαμονής αλλά σε διαφορετικό Δήμο 13,9% Στον Δήμο της μόνιμης διαμονής 61,7% Ακολουθεί ο πίνακας 3 με ενδεικτικά στοιχεία απασχολουμένων στους πέντε μεγαλύτερους Δήμους της Χώρας, κατά τόπο εργασίας τους: Πίνακας 3. Απασχολούμενοι κατά τόπο εργασίας στους πέντε μεγαλύτερους Δήμους της Ελλάδος Δήμος μόνιμης διαμονής Σύνολο Σε μη μόνιμο μέρος Στον Δήμο της μόνιμης διαμονής Απασχολούμενοι Στην Περιφερειακή Ενότητα μόνιμης διαμονής αλλά σε διαφορετικό Δήμο Σε διαφορετική από τη μόνιμη διαμονή Περιφερειακή Ενότητα Σε Χώρα Εξωτερικού ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

7 β. Άνεργοι Στο γράφημα 3 που ακολουθεί εμφανίζεται η ποσοστιαία κατανομή των ανέργων κατά επίπεδο εκπαίδευσης: Γράφημα 3. Ποσοστιαία κατανομή των ανέργων κατά επίπεδο εκπαίδευσης Ολοκλήρωσε την προσχολική αγωγή 0,1% Δεν γνωρίζει γραφή και ανάγνωση 1,5% Διδακτορικό 0,2% Εγκατέλειψε το Δημοτικό, αλλά γνωρίζει γραφή και ανάγνωση 1,2% Μεταπτυχιακό 1,6% Πτυχίο Παν/μίου-Πολ/χνείου και ισότιμων σχολών 11,3% Απολυτήριο Δημοτικού 15,3% Πτυχίο ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ και ισότιμων σχολών 7,0 % Πτυχίο ανώτερων επαγγελματικών σχολών 1,0% Απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου 13,1% Πτυχίο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Κολέγια κλπ) 10,1% Πτυχίο Επαγγελματικών Σχολών 3,9% Πτυχίο Επαγγελματικού Λυκείου 7,7% Απολυτήριο Λυκείου (Γενικού,Εκκλησιαστικού κλπ.) 26,0% 7

8 Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Στον πίνακα 4 που ακολουθεί εμφανίζεται ο Οικονομικά μη Ενεργός Πληθυσμός κατά Περιφέρεια: Πίνακας 4. Οικονομικά μη Ενεργός Πληθυσμός κατά Περιφέρεια Περιφέρεια Σύνολο Μαθητές- Συνταξιού Εισοδημα σπουδαστές χοι τίες Οικιακά Λοιποί ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Στην κατηγορία «Λοιποί» περιλαμβάνονται οι στρατευμένοι, τα μικρά παιδιά που δεν φοιτούν σε σχολείο και οποιαδήποτε άλλη περίπτωση Οικονομικά μη Ενεργού Πληθυσμού που δεν εμφανίζεται στον πίνακα. Η Περιφέρεια με το μεγαλύτερο ποσοστό συνταξιούχων, 27,9%, στο σύνολο του Μόνιμου Πληθυσμού της είναι η Ήπειρος, ενώ αντίθετα το μικρότερο ποσοστό συνταξιούχων στο σύνολο του Μόνιμου Πληθυσμού της, 18,5%, εμφανίζεται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Αναλυτικά αποτελέσματα σχετικά με τα οικονομικά χαρακτηριστικά του Μόνιμου Πληθυσμού για κάθε διοικητική διαίρεση της Χώρας και μέχρι το επίπεδο της Περιφέρειας είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Επίσης οι χρήστες μπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικό αίτημα παροχής στοιχείων μέσω της ιστοσελίδας της ΕΛΣΤΑΤ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 8

9 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Νομικό Πλαίσιο Η διενέργεια Γενικών Απογραφών Πληθυσμού-Κατοικιών και Κτιρίων από την ΕΛΣΤΑΤ προβλέπεται από το άρθρο 10 του Ν. 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛΣΣ) «Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ως Ανεξάρτητης Αρχής». Ειδικότερα, οι Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού Κατοικιών 2011 διενεργήθηκαν με βάση το Προεδρικό Διάταγμα 168 (ΦΕΚ 223Α/2008), τον Κανονισμό (ΕΚ) 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις Απογραφές Πληθυσμού και Στέγασης, την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 1524/Γ5-473 (ΦΕΚ 425Β/2011) και την τροποποίηση αυτής (ΦΕΚ 783Β/2011), καθώς και την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου περί διενέργειας Απογραφής Πληθυσμού Κατοικιών (ΦΕΚ 106Α/2011), όπως αυτή κυρώθηκε με το Νόμο 3995/2011 (ΦΕΚ 166Α/2011). 2. Σκοπός Σκοπός των Γενικών Απογραφών είναι η συγκέντρωση στοιχείων για το Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας, τα δημογραφικά οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού, τις συνθήκες στέγασης των νοικοκυριών και τα χαρακτηριστικά των κατοικιών τους, καθώς και για τον οικοδομικό πλούτο της Χώρας. 3. Περίοδος διενέργειας Η Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών διενεργήθηκε από 9 έως 24 Μαΐου Εβδομάδα αναφοράς για τα απασχολούμενα άτομα θεωρήθηκε η προηγούμενη της Απογραφής εβδομάδα, δηλαδή 3 έως 9 Μαΐου Χρήσιμες έννοιες-βασικοί ορισμοί 4.1 Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός: υπάγονται όλα τα άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις για την κατάταξή τους μεταξύ των απασχολουμένων ή των ανέργων. 4.2 Απασχολούμενοι: περιλαμβάνονται όλα τα άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω τα οποία κατά τη διάρκεια της προηγούμενης από την Απογραφή εβδομάδας δήλωσαν ότι: (α) ασκούσαν τουλάχιστον επί μία ώρα εργασία έναντι αμοιβής ή κέρδους, σε μετρητά ή σε είδος, ή (β) απουσίαζαν προσωρινά από τη θέση εργασίας στην οποία είχαν ήδη εργαστεί και με την οποία διατήρησαν επίσημη σύνδεση, ή από τη δραστηριότητα αυτοαπασχόλησης. 4.3 Άνεργοι: περιλαμβάνονται όλα τα άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω τα οποία κατά τη διάρκεια της προηγούμενης από την Απογραφή εβδομάδας δήλωσαν: (α) «χωρίς εργασία», δηλαδή δεν είχαν αμειβόμενη απασχόληση ούτε αυτοαπασχόληση, ή (β) «διαθέσιμα για εργασία κατ αυτή την περίοδο», δηλαδή έτοιμα για έναρξη δραστηριότητας ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούμενοι κατά τη διάρκεια της 9

10 προηγούμενης από την Απογραφή εβδομάδας και επί δύο εβδομάδες μετά από αυτήν και (γ) «αιτούντες εργασία», δηλαδή είχαν λάβει τα συγκεκριμένα μέτρα για την επιδίωξη αμειβόμενης απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης εντός τεσσάρων εβδομάδων από τη λήξη της προηγούμενης από την Απογραφή εβδομάδας. 4.4 Οικονομικά μη Ενεργός Πληθυσμός: περιλαμβάνονται τα άτομα κάτω από την εθνική ελάχιστη απαιτούμενη ηλικία για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας καθώς και οι συνταξιούχοι, οι εισοδηματίες κοκ. 5. Περιγραφή βασικών ομάδων επαγγελμάτων που περιγράφονται στον πίνακα 2 (ταξινόμηση κατά ISCO-08) α. Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται: διευθυντές καταστημάτων, διευθυντές πωλήσεων και προώθησης προϊόντων (μάρκετινγκ), πολιτικό και πολιτειακό προσωπικό, διευθυντές θεάτρων κλπ. Απαιτούμενες δεξιότητες: υψηλό επίπεδο γνώσεων και, συνήθως, σπουδές σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. β. Επαγγελματίες Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται: πολιτικοί μηχανικοί, καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ιατροί, νοσηλευτές, αναλυτές υπολογιστικών συστημάτων κλπ. Απαιτούμενες δεξιότητες: σπουδές σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα για διάστημα από 3 έως 6 έτη και σε κάποιες περιπτώσεις ιδιαίτερα τυπικά προσόντα. γ. Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται: διευθυντές καταστημάτων, τεχνικοί ιατρικών εργαστηρίων, γραμματείς νομικών, εμπορικοί αντιπρόσωποι πωλήσεων, χειριστές διαγνωστικών και ακτινολογικών μηχανημάτων, τεχνικοί υποστήριξης ηλεκτρονικών υπολογιστών κλπ. Απαιτούμενες δεξιότητες: σπουδές σε ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε μερικές περιπτώσεις μεγάλη επαγγελματική εμπειρία και κατάρτιση πάνω στην εργασία η οποία μπορεί να υποκαταστήσει την τυπική εκπαίδευση. δ. Υπάλληλοι γραφείου Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται: γραμματείς, υπάλληλοι ταμείων, υπάλληλοι υποδοχής ξενοδοχείων, ενεχυροδανειστές, υπάλληλοι τουριστικών γραφείων, υπάλληλοι τηλεφωνικών κέντρων κλπ. ε. Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται: δασοπυροσβέστες, δεσμοφύλακες, φύλακες ασφαλείας χώρων, ξεναγοί, μάγειρες, σερβιτόροι, κομμωτές, αισθητικοί, φροντιστές κτιρίων, εισπράκτορες, δάσκαλοι οδήγησης, πωλητές, καταστηματάρχες, παιδοκόμοι κλπ. στ. Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται: γεωργοί, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι, υλοτόμοι, κυνηγοί, υδατοκαλλιεργητές κλπ. 10

11 ζ. Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται: κτίστες, υδραυλικοί, ελαιοχρωματιστές, συγκολλητές μετάλλων, σιδηρουργοί, μηχανικοί αυτοκινήτων, τυπογράφοι, ηλεκτρολόγοι, ηλεκτρονικοί, αρτοποιοί, ζαχαροπλάστες, ράφτες κλπ. η. Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι) Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται: μεταλλωρύχοι, λατόμοι, εργάτες ορυχείων, οδηγοί μέσων μεταφοράς, πληρώματα καταστρώματος πλοίων κλπ. Απαιτούμενες δεξιότητες για τα επαγγέλματα των ομάδων (δ) έως (η) : ολοκλήρωση ή μη πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις εξειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση και εμπειρία. Για μερικά από τα ανωτέρω επαγγέλματα η επαγγελματική εμπειρία μπορεί να υποκαταστήσει την τυπική εκπαίδευση. θ. Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται: καθαριστές γραφείων, χειριστές φορτίων, εργάτες κήπων, βοηθοί κουζίνας κλπ. Αφορούν καθήκοντα όπως καθαρισμός, σκάψιμο, ανύψωση και μεταφορά υλικών με τα χέρια, διαλογή, αποθήκευση ή συναρμολόγηση αγαθών με το χέρι (μερικές φορές, στο πλαίσιο της μηχανοκίνητης λειτουργίας), λειτουργία μη μηχανοκίνητων οχημάτων και συλλογή φρούτων και λαχανικών. Απαιτούμενες δεξιότητες: σωματική δύναμη ή/και αντοχή, βασικές γνώσεις γραφής και αριθμητικής. Σημείωση: Τα στοιχεία των Απογραφών Πληθυσμού - Κατοικιών 2011 δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμα με τα αποτελέσματα άλλων ερευνών λόγω μεθοδολογικών διαφορών σε διεθνές επίπεδο. 11

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ Ολυμπία Καμινιώτη 6/6/2015 0 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Ολυμπία Καμινιώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2013 Κατά το Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.589.657 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ- ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2011. Κατοικίες / Νοικοκυριά Ανέσεις

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ- ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2011. Κατοικίες / Νοικοκυριά Ανέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ- ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2011 Κατοικίες / Νοικοκυριά Ανέσεις Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας και ελέγχου όλων των μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 18 Σεπτεµβρίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 18 Σεπτεµβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2014 Πειραιάς, 18 Σεπτεµβρίου 2014 Κατά το Β Τρίµηνο του 2014 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.539.085

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίµηνο 2014 Πειραιάς, 12 Ιουνίου 2014 Κατά το Α Τρίµηνο του 2014 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.483.716 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 320 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 320 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 320 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Α Μέρους

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 Σεπτεμβρίου 2014 Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Εσωτερική μετανάστευση Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Σεπτεμβρίου 2014 Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας σύμφωνα με την αναθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ»

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Α 2008 Β 2008 Γ 2008 Δ 2008 Α Β Γ Δ Α 2010 Β 2010 Γ 2010 Δ 2010 Α 2011 Β 2011 Γ 2011 Δ 2011 Α 2012 χιλ. άτομα ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Το 2011 οι εξελίξεις στην Ελλάδα επιδεινώθηκαν πέρα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π2:

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 174, Ιούλιος - Αύγουστος 2010

Τεύχος 174, Ιούλιος - Αύγουστος 2010 Τεύχος 174, Ιούλιος - Αύγουστος 2010 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Η σημαντική αύξηση της ανεργίας η οποία κινείται πλέον με διψήφιο ποσοστό (11,7%), με τους ανέργους να πλησιάζουν τους 570.000 άνδρες και γυναίκες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2015-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Αποστολή Όραμα Άξονες Μέτρα Γενικοί Στόχοι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2015-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Αποστολή Όραμα Άξονες Μέτρα Γενικοί Στόχοι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 20152019 (ΣΧΕΔΙΟ) Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Αποστολή Όραμα Άξονες Μέτρα Γενικοί Στόχοι Ιούνιος 2015 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1. Σκοπός της Μελέτης...6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ NOEΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η Έρευνα Εκπαίδευσης Ενηλίκων έχει στόχο να συλλέξει πληροφορίες για τη συμμετοχή των ενηλίκων στην εκπαίδευση και τη μάθηση. Η έρευνα θα επιδιώξει να προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1999

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1999 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1999 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1998 ISBN 9963 43 723-0 Αναδημοσίευση μέρους ή ολόκληρης της μελέτης επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10% ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020 Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Στόχοι «Ευρώπη 2020» Υφιστάµενη κατάσταση στην Ελλάδα Στόχοι της χώρας για το 2020 Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2024 Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (ΣΤΕΠ 92)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (ΣΤΕΠ 92) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (ΣΤΕΠ 92) Γενικά Η Στατιστική Ταξινόµηση των Επαγγελµάτων παρέχει ένα σύστηµα ταξινόµησης και οµαδοποίησης της πληροφόρησης που αφορά στα επαγγέλµατα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (2013)

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (2013) Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (013) Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 118, Ιούνιος 2005

Τεύχος 118, Ιούνιος 2005 Τεύχος 118, Ιούνιος 2005 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Οι νέες θεωρητικές απόψεις που επηρεάζουν τον αναπτυξιακό σχεδιασμό, αναφέρονται στον κυρίαρχο ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα στην αναπτυξιακή διαδικασία, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ-A Ε Υ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ-A Ε Υ Τεύχος 163, Ιούλιος - Αύγουστος 2009 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Οι επιπτώσεις στον κόσμο της μισθωτής (και όχι μόνο) εργασίας, της οικονομικής κρίσης που ξεκίνησε το 2007 και εξελίχθηκε σε οικονομική κρίση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 Η συστηματική παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων στην αγορά εργασίας και η πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 3 3. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 5 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Σε εκατοµµύρια ευρώ. Σε τρέχουσες τιµές)

(Σε εκατοµµύρια ευρώ. Σε τρέχουσες τιµές) 1.2 Οικονοµική φυσιογνωµία 1.2.1.α Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 1.2.1.α.1 Συνολικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία για την εξέλιξη του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στην υτική Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ. 233 ψυχολόγοι, μεταφραστές και κοιν. λειτουργοί. Eργασία 09 10 2012

ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ. 233 ψυχολόγοι, μεταφραστές και κοιν. λειτουργοί. Eργασία 09 10 2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Πού και πότε θα προσληφθούν 777 νοσηλευτές ΓΙΑ 7 ΜΗΝΕΣ 1.650+1.650 θέσεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ. Ε Ε E EΘ 233 ψυχολόγοι, μεταφραστές και κοιν. λειτουργοί 22 23 27

Διαβάστε περισσότερα