Κακώσεις του άτλαντα ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW. ... Γ. Μουζόπουλος, Γ. Νικολάρας, Μ. Τζουρμπάκης. ... Α Ορθοπαιδική Κλινική, Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», Αθήνα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κακώσεις του άτλαντα ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW. ... Γ. Μουζόπουλος, Γ. Νικολάρας, Μ. Τζουρμπάκης. ... Α Ορθοπαιδική Κλινική, Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», Αθήνα"

Transcript

1 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2009, 26(5): Κακώσεις του άτλαντα Ο άτλαντας αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ κρανίου και αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, σχηματίζοντας την κρανιοαυχενική συμβολή, μέσω της οποίας πραγματοποιείται ένα μεγάλο εύρος κινήσεων που εξυπηρετεί τις καθημερινές δραστηριότητες. Η ανατομική θέση του άτλαντα, ανάμεσα στον άξονα και τους ινιακούς κονδύλους, καθιστά αυτόν το σπόνδυλο επιρρεπή σε ένα ευρύ φάσμα δυνάμεων που δρουν στην κεφαλή, με αποτέλεσμα τη βλάβη του. Επιπλέον, η αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων ευθύνεται ολοένα και περισσότερο για την αύξηση της συχνότητας των κακώσεων του άτλαντα, που πολλές φορές έχουν θανατηφόρα εξέλιξη. Οι κακώσεις του άτλαντα διακρίνονται σε κατάγματα του άτλαντα, εξαρθρήματα της ατλαντοϊνιακής άρθρωσης, τραυματικά στροφικά υπεξαρθρήματα του άτλαντα και ρήξεις του εγκαρσίου συνδέσμου. Copyright Athens Medical Society ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE 2009, 26(5): Γ. Μουζόπουλος, Γ. Νικολάρας, Μ. Τζουρμπάκης... Α Ορθοπαιδική Κλινική, Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», Αθήνα Αtlas injuries Λέξεις ευρετηρίου Άτλαντας Εγκάρσιος σύνδεσμος Εξάρθρημα Κάταγμα Ρήξη Abstract at the end of the article Υποβλήθηκε Εγκρίθηκε ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο άτλαντας παρεμβάλλεται μεταξύ των ινιακών κονδύλων και του άξονα, συνδέοντας με τον τρόπο αυτόν το κρανίο με την υπόλοιπη αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Η ανατομική θέση του άτλαντα τον καθιστά επιρρεπή σε ένα ευρύ φάσμα κακώσεων, λόγω της έκθεσης της κεφαλής στη δράση διαφόρων δυνάμεων, όπως στροφικών, υπερέκτασης και κάμψης, που λαμβάνουν χώρα ιδίως σε τροχαία ατυχήματα. Οι κακώσεις του άτλαντα διακρίνονται σε κατάγματα του άτλαντα, εξαρθρήματα της ατλαντοϊνιακής άρθρωσης, τραυματικό στροφικό υπεξάρθρημα του άτλαντα και ρήξη του εγκαρσίου συνδέσμου (πίν. 1). 2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΤΛΑΝΤΑ Αποτελούν το 10% του συνόλου των βλαβών της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, το 26% του συνόλου των κακώσεων των δύο πρώτων αυχενικών σπονδύλων και το 1 2% των κακώσεων ολόκληρης της σπονδυλικής στήλης. 1,2 Το 50% των περιπτώσεων, ιδίως τα κατάγματα του οπισθίου τόξου, συνοδεύονται από άλλες κακώσεις, όπως κάταγμα του οδόντα τύπου Ι ή ΙΙ, κάταγμα του σώματος του Α2, σπονδυλολίσθηση του άξονα τύπου Ι και ρήξη του εγκαρσίου συνδέσμου. 2 Ο μηχανισμός της βλάβης περιλαμβάνει την υπερέκταση και την αξονική συμπίεση του αυχένα, όπως συμβαίνει μετά από τροχαίο ατύχημα ή πτώση από ύψος. 1 Συνήθως δεν υπάρχει νευρολογική συμπτωματολογία, επειδή μετά από το κάταγμα διευρύνεται ο δακτύλιος του άτλαντα, με αποτέλεσμα να μην πιέζεται ο νωτιαίος μυελός Ταξινόμηση καταγμάτων του άτλαντα Περιγράφονται έξι τύποι καταγμάτων του άτλαντα στη διεθνή βιβλιογραφία: 1 Αμφοτερόπλευρο κάταγμα του οπισθίου τόξου (posterior arch fracture), που προκύπτει μετά από υπερέκταση της κεφαλής Εκρηκτικό κάταγμα του σώματος (Jefferson), που περιλαμβάνει το κάταγμα των τεσσάρων σημείων (αμφοτε- Πίνακας 1. Κακώσεις του άτλαντα (Α1). Κάταγμα του άτλαντα Εξάρθρημα της ατλαντοϊνιακής άρθρωσης Τραυματικό στροφικό υπεξάρθρημα του Α1 στον Α2 Ρήξη του εγκαρσίου συνδέσμου

2 612 Γ. Μουζόπουλος και συν ρόπλευρο κάταγμα προσθίου και οπισθίου τόξου), ως αποτέλεσμα συμμετρικής αξονικής συμπίεσης Κάταγμα των πλαγίων ογκωμάτων (lateral mass fracture) λόγω ασύμμετρης αξονικής συμπίεσης, που επεκτείνεται είτε στο πρόσθιο τόξο είτε στο οπίσθιο τόξο Κάταγμα του προσθίου τόξου (anterior arch fracture), που διακρίνεται σε οριζόντιο και κάθετο. Το πρώτο αποτελεί αποσπαστικό κάταγμα από τη διάταση του προσθίου επιμήκη συνδέσμου και το δεύτερο συνοδεύει συνήθως τα εκρηκτικά κατάγματα μετά από εφαρμογή αξονικής συμπίεσης. Μετά από υπερέκταση του αυχένα, η πρόσκρουση του οδόντα στο πρόσθιο τόξο του άτλαντα μπορεί να προκαλέσει κάταγμα αυτού σε δύο σημεία, με αποτέλεσμα το εξάρθρημα του οδόντα Κάταγμα του προσθίου φύματος (fracture of anterior tubercle) Κάταγμα των εγκαρσίων αποφύσεων (fracture of transverse process). H ταξινόμηση των καταγμάτων του άτλαντα κατά Landells και van Peteghem περιλαμβάνει μόνο τους τρεις πρώτους τύπους καταγμάτων (εικόνες 1 3). 4 Εικόνα 3. Κάταγμα του πλαγίου ογκώματος του άτλαντα Διάγνωση καταγμάτων του άτλαντα Η διάγνωση των καταγμάτων του άτλαντα είναι δυσχερής με την απλή ακτινογραφία λόγω παρεμβολής των οστών του σπλαγχνικού κρανίου και λόγω των πολλών ανατομικών παραλλαγών του άτλαντα. Ιδίως όταν η καταγματική γραμμή εντοπίζεται μπροστά από το οπίσθιο τόξο, είναι δύσκολο να απεικονιστεί στην πλάγια ακτινογραφία. Η ύπαρξη διεύρυνσης του προσπονδυλικού χώρου λόγω αιματώματος θα πρέπει να διερευνάται για πιθανό κάταγμα του άτλαντα. Η αξονική τομογραφία μπορεί να αποκαλύψει τη βλάβη, αλλά στις μισές περιπτώσεις το κάταγμα μπορεί να διαλάθει της διάγνωσης (εικόνες 4 6) Ενδεικτικά σημεία αστάθειας των καταγμάτων του άτλαντα Τα κατάγματα του οπισθίου τόξου χαρακτηρίζονται ως σταθερά εφόσον δεν συνυπάρχει κάταγμα του προσθίου τόξου και των πλαγίων ογκωμάτων. Αντίθετα, τα Εικόνα 1. Kάταγμα οπισθίου τόξου του άτλαντα. Εικόνα 2. Eκρηκτικό κάταγμα (Jefresson) του άτλαντα. Εικόνα 4. Κάταγμα του προσθίου τόξου του άτλαντα.

3 Κακώσεις του άτλαντα 613 άτλαντα >3 mm αποτελεί ένδειξη αστάθειας της βλάβης, λόγω ρήξης του εγκαρσίου συνδέσμου. 5 Επίσης, όταν στη διαστοματική ακτινολογική λήψη του οδόντα συμβαίνει παρεκτόπιση των πλαγίων ογκωμάτων >7 mm, θεωρείται βέβαιη η ρήξη του εγκαρσίου συνδέσμου (κανόνας του Spence), με αποτέλεσμα την αστάθεια της ανώτερης αυχενικής μοίρας σε κάμψη και έκταση (εικ. 7). 6 Εξαιτίας όμως της μεγέθυνσης που προκαλεί η απλή ακτινογραφία, έχει προταθεί ότι η ρήξη του εγκαρσίου συνδέσμου συμβαίνει όταν η παρεκτόπιση των πλαγίων ογκωμάτων υπερβαίνει τα 8 mm. 7 Εναλλακτικά, η μαγνητική τομογραφία είναι σε θέση να αναδείξει την ακεραιότητα ή όχι του εγκαρσίου συνδέσμου. Yποστηρίζεται ότι ποσοστό 60% των περιπτώσεων που δεν ανιχνεύονται από την απλή ακτινογραφία σύμφωνα με τους κανόνες του Spence, αναδεικνύονται με τη μαγνητική τομογραφία. 8 Τα σημεία αστάθειας των καταγμάτων του άτλαντα απεικονίζονται στον πίνακα 2. Στα κατάγματα του οπισθίου τόξου δεν παρεκτοπίζονται τα πλάγια ογκώματα, ενώ στα εκρηκτικά κατάγματα συμβαίνει ρήξη του εγκαρσίου συνδέσμου λόγω παρεκτόπισης των πλαγίων ογκωμάτων, χωρίς όμως να βλάπτονται οι πτερυγοειδείς και ο κορυφαίος σύνδεσμος καθώς και ο θύ- Εικόνα 5. Κάταγμα των πλαγίων ογκωμάτων του άτλαντα (απλό βέλος) με συνοδό υπεξάρθρημα του Α1 στον Α2 (διπλό βέλος). Εικόνα 6. Ελάττωση της απόστασης μεταξύ οδόντα και προσθίου χείλους του ινιακού τρήματος. Ένδειξη κατάγματος των πλαγίων ογκωμάτων. παρεκτοπισμένα εκρηκτικά κατάγματα του σώματος και τα παρεκτοπισμένα κατάγματα των πλαγίων ογκωμάτων θεωρούνται ασταθείς βλάβες εφόσον συνοδεύονται από ρήξη του εγκαρσίου συνδέσμου. 5 Μάλιστα, αύξηση της απόστασης μεταξύ κορυφής οδόντα και προσθίου τόξου Εικόνα 7. Υπολογισμός της παρεκτόπισης των πλαγίων ογκωμάτων αθροιστικά.

4 614 Γ. Μουζόπουλος και συν Πίνακας 2. Ενδεικτικά σημεία αστάθειας των καταγμάτων του άτλαντα. Παρεκτοπισμένα κατάγματα προσθίου τόξου Παρεκτοπισμένα κατάγματα πλαγίων ογκωμάτων Ρήξη εγκαρσίου συνδέσμου Απόσταση μεταξύ κορυφής οδόντα και προσθίου τόξου άτλαντα >3 mm Παρεκτόπιση των πλαγίων ογκωμάτων >7 mm στη διαστοματική ακτινολογική λήψη του οδόντα Θετικό εύρημα ρήξης εγκαρσίου συνδέσμου στη μαγνητική τομογραφία vest. Εναλλακτικά, γίνεται οπίσθια σπονδυλοδεσία του Α1 και Α2 με εφαρμογή βίδας που διέρχεται αρθρικά από τους δύο σπονδύλους. 11 Η σπονδυλοδεσία ενδείκνυται επίσης μετά από προοδευτική απώλεια της ανάταξης κατόπιν συντηρητικής αντιμετώπισης, μετά από όψιμη αστάθεια του Α1 και Α2, καθώς και μετά από εξάρθρωση του κατάγματος που συνοδεύεται από συμπτώματα. 1 Μετά από συντριπτικά κατάγματα του σώματος ή κάταγμα των πλαγίων ογκωμάτων, το 80% των ασθενών παρουσιάζει επίμονο άλγος του αυχένα. 7 λακος των ανάντεις και κατάντεις αρθρικών αποφύσεων. Η διαπίστωση της σταθερότητας ή μη της βλάβης διαμέσου της ακεραιότητας του εγκαρσίου συνδέσμου είναι κεφαλαιώδους σημασίας για τον τρόπο αντιμετώπισης των καταγμάτων του άτλαντα Βασικές αρχές θεραπείας των καταγμάτων του άτλαντα Για τα αποσπαστικά κατάγματα προτιμάται η συντηρητική αντιμετώπιση με μαλακό κολάρο για 4 6 εβδομάδες. 1 Σε περιπτώσεις αστάθειας επιχειρείται σπονδυλολυσία των Α1 και Α2. Τα κατάγματα του οπισθίου τόξου είναι σταθερά και η συντηρητική θεραπεία με εφαρμογή κολάρου για εβδομάδες συνοδεύεται από υψηλά ποσοστά πώρωσης. 9 Τα κατάγματα του προσθίου τόξου μπορεί να συνοδεύονται από αποσπαστικά κατάγματα του οδόντα λόγω ισχυρής έλξης του κορυφαίου συνδέσμου και των πτερυγοειδών συνδέσμων κατά την έκταση και την οπίσθια μετάθεση της κεφαλής. 8 Η ανάταξη των καταγμάτων απαιτεί την ελαφρά κάμψη του αυχένα και γι αυτό τα συγκεκριμένα κατάγματα αντιμετωπίζονται με εφαρμογή halo vest και τον αυχένα σε κάμψη. 10 Η θεραπεία των εκρηκτικών καταγμάτων του σώματος καθώς και των καταγμάτων των πλαγίων ογκωμάτων εξαρτάται από το βαθμό παρεκτόπισης ή την αστάθεια της βλάβης, όπως αυτά αποτυπώνονται με τη διαστοματική ακτινογραφία οδόντα. 1 Αν η παρεκτόπιση είναι μηδαμινή, η βλάβη θεραπεύεται με εφαρμογή κολάρου. 2 Σε περίπτωση που συμβαίνει παρεκτόπιση <5 mm, τα εκρηκτικά κατάγματα αντιμετωπίζονται με κολάρο ή halo vest για 3 μήνες. 1 Όταν η παρεκτόπιση είναι >7 mm, τότε θεωρείται σίγουρη η ρήξη του εγκαρσίου συνδέσμου και απαιτείται κρανιακή έλξη για την ανατομική ανάταξη του κατάγματος για 4 6 εβδομάδες, που ακολουθείται από εφαρμογή halo 3. ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΤΗΣ ΑΤΛΑΝΤΟΪΝΙΑΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ H κάκωση περιγράφηκε για πρώτη φορά από τον Blackwood το Διακρίνεται σε ατελή τύπο (incomplete) ή υπεξάρθρημα και σε πλήρη τύπο (complete) ή εξάρθρημα. Λόγω της απουσίας παρεμβολής μεσοσπονδύλιου δίσκου μεταξύ άτλαντα και κρανίου επιτρέπεται ένα μεγάλο εύρος κίνησης, που μπορεί να οδηγήσει σε εξάρθρημα της ατλαντοϊνιακής άρθρωσης. 13 Στην πλειονότητα των περιπτώσεων του εξαρθρήματος της ατλαντοϊνιακής άρθρωσης η βλάβη συνοδεύεται από δυσμενή εξέλιξη. Συχνά, η κάκωση είναι θανατηφόρα, είτε λόγω της εμφάνισης οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας από τη σύνθλιψη του προμήκη μυελού, είτε λόγω παρασυμπαθητικονίας και οξείας νωτιαίας καταπληξίας από βλάβη του νωτιαίου μυελού. 14 Επίσης, συνοδός αγγειακή βλάβη της καρωτίδας ή της σπονδυλικής αρτηρίας μπορεί να έχει μοιραίες συνέπειες Επιδημιολογία Αποτελεί το 3,1% του συνόλου των κακώσεων του αυχένα και αντιπροσωπεύει το 10% των θανατηφόρων βλαβών της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης (ΑΜΣΣ). 15 Η βλάβη ανευρίσκεται σε ποσοστό 8 35% των θυμάτων από θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, σύμφωνα με νεκροτομικές μελέτες. 16 Τα εξαρθρήματα της ατλαντοϊνιακής άρθρωσης παρατηρούνται πιο συχνά στα παιδιά και τους εφήβους τρεις φορές περισσότερο απ ό,τι στους ενήλικες. Γι αυτό ευθύνεται κυρίως η περισσότερο οριζόντια φορά των αρθρικών επιφανειών του άτλαντα καθώς και η μη επαρκής επικάλυψη των αρθρικών επιφανειών του άτλαντα από τους μικρούς σε μέγεθος ινιακούς κονδύλους. 13 Επιπλέον στους νέους, η χαλαρότητα των συνδέσμων που σταθεροποιούν την άρθρωση ευνοεί την εμφάνιση εξαρθρήματος.

5 Κακώσεις του άτλαντα Ταξινόμηση του εξαρθρήματος της ατλαντοϊνιακής άρθρωσης Σύμφωνα με τους Traynelis et al, τα εξαρθρήματα της ατλαντοϊνιακής άρθρωσης ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες. 17 Ο τύπος Ι περιλαμβάνει το πρόσθιο εξάρθρημα (ventral) και αποτελεί τη συχνότερη βλάβη. Ο τύπος ΙΙ αναφέρεται στο οπίσθιο εξάρθρημα (dorsal) και αποτελεί την πλέον ασταθή βλάβη, ενώ ο τύπος ΙΙΙ περιλαμβάνει το επίμηκες εξάρθρημα (axial) και αποτελεί την πιο σπάνια βλάβη. Συγχρόνως περιγράφονται διάφορες παραλλαγές, όπως το πλάγιο, το στροφικό ή το πολυκατευθυντικό εξάρθρημα Μηχανισμός του εξαρθρήματος της ατλαντοϊνιακής άρθρωσης Συνήθως προκύπτει μετά από υπερέκταση του αυχένα που ακολουθείται από κάμψη και στροφή, όπως συμβαίνει κατά τη διάρκεια τροχαίων ατυχημάτων ή κατόπιν πτώσης από ύψος. 13 Αξιοσημείωτο είναι ότι στα παιδιά η κάκωση λαμβάνει χώρα και μετά από τραυματισμό του προσώπου από το άνοιγμα αερόσακου σε τροχαία ατυχήματα. 15 Ταυτόχρονα με το εξάρθρημα της ατλαντοϊνιακής άρθρωσης συμβαίνει ρήξη του οπισθίου ατλαντοϊνιακού συνδέσμου, του πτερυγοειδούς συνδέσμου (alar ligament), του apical ligament και του καλυπτήριου υμένα (tectorial membrane), με αποτέλεσμα την ύπαρξη ασταθούς βλάβης Κλινική εικόνα του εξαρθρήματος της ατλαντοϊνιακής άρθρωσης ανατομικής σχέσης του σημείου εξόδου του γλωσσοφαρυγγικού, του πνευμονογαστρικού, του υπογλώσσιου και του παραπληρωματικού νεύρου με το ινιακό τρήμα (foramen magnum). Επίσης, θα πρέπει να ελέγχεται ο νωτιαίος κινητικός κλάδος του παραπληρωματικού νεύρου (spinal branch of the accessory nerve), που χορηγεί κινητικά κλωνία στον τραπεζοειδή και το στερνοκλειδομαστοειδή μυ. Η υποψία της διάγνωσης της βλάβης τίθεται με την ύπαρξη προσπονδυλικού οπισθοφαρυγγικού αιματώματος στο ύψος της ατλαντοϊνιακής συμβολής, υπαραχνοειδούς αιμορραγίας στη θέση της ατλαντοϊνιακής συμβολής, αποσπαστικού κατάγματος των ινιακών κονδύλων ή της κορυφής του οδόντα, αναπνευστικής ανεπάρκειας, καρδιακής αρρυθμίας ή σημαντικής υπότασης Η απεικόνιση της βλάβης με την απλή ακτινογραφία στηρίζεται στη διαταραχή της ανατομικής σχέσης του άτλαντα με τους ινιακούς κονδύλους (εικ. 8). Ευρέως χρησιμοποιούνται διάφορα ακτινολογικά κριτήρια, όπως: Διεύρυνση της απόστασης μεταξύ του προσθίου χείλους του ινιακού τρήματος και της κορυφής του οδόντα >10 mm (δείκτης Wholey) 25 Αναλογία των αποστάσεων μεταξύ προσθίου χείλους του ινιακού τρήματος-οπισθίου τόξου του άτλαντα και οπισθίου χείλους του ινιακού τρήματος-προσθίου τόξου του άτλαντα μεγαλύτερη της μονάδας (δείκτης Powers) 26 Διεύρυνση της απόστασης μεταξύ του προσθίου χείλους του άτλαντα και του οπισθίου χείλους της κάτω γνάθου >13 mm ή διεύρυνση της απόστασης μεταξύ του οδόντα και του οπισθίου χείλους της κάτω γνάθου >20 mm (δείκτης Dublin) 27 Τα κλινικά συμπτώματα περιλαμβάνουν πάρεση των VI, X, XII εγκεφαλικών συζυγιών (10%), μονοπάρεση, ημιπληγία (34%), τετραπληγία (38%), καθώς και αναπνευστικές διαταραχές μέχρι και εμφάνιση άπνοιας. 18 Μερικές φορές δεν αναδεικνύεται νευρολογική βλάβη (20%). 19 Συνοδές βλάβες αποτελούν η ρήξη της αορτής (25%), το κάταγμα της βάσης του κρανίου (21%), η υπαραχνοειδής αιμορραγία (16%), το κάταγμα της κάτω γνάθου, οι κακώσεις του θωρακικού κλωβού, ενώ πιο σπάνια μπορεί να συνυπάρχει ρήξη της τραχείας ή οπισθοφαρυγγική ψευδομηνιγγοκήλη. 20, Κλινική εξέταση Διάγνωση του εξαρθρήματος της ατλαντοϊνιακής άρθρωσης Η κλινική εξέταση περιλαμβάνει τον έλεγχο των τεσσάρων κατώτερων εγκεφαλικών συζυγιών, λόγω της στενής Εικόνα 8. Αύξηση της απόστασης μεταξύ οδόντα και προσθίου χείλους του ινιακού τρήματος. Ένδειξη εξαρθρήματος της ατλαντοϊνιακής άρθρωσης.

6 616 Γ. Μουζόπουλος και συν Όταν η γραμμή που διέρχεται από το πρόσθιο χείλος του ινιακού τρήματος και τo σημείο ένωσης του πετάλου με την ακανθώδη απόφυση του Α2 δεν τέμνει τον Α2, ή όταν η γραμμή που διέρχεται από το οπίσθιο χείλος του ινιακού τρήματος (opisthion) και την οπίσθια κάτω γωνία του σώματος του Α2 δεν τέμνει τον Α1 (δείκτης Lee) 28 Διεύρυνση της απόστασης μεταξύ του προσθίου χείλους του ινιακού τρήματος (basion) και της γραμμής που διέρχεται από το οπίσθιο χείλος του Α2 σπονδύλου μεγαλύτερη από +12 mm ή από -4 mm, ή διεύρυνση της απόστασης μεταξύ κορυφής οδόντα και προσθίου χείλους του ινιακού τρήματος >12 mm (δείκτης Harris ή BAI-BDI). 29 Η σχηματική απεικόνιση των δεικτών καθώς και η ευαισθησία τους παρουσιάζεται στις εικόνες 9 13 και στον πίνακα 3, αντίστοιχα. Η συλλογή αέρα στον οπίσθιο φαρυγγικό χώρο, που υποδηλώνει ρήξη της τραχείας ή του οπισθίου φαρυγγικού τοιχώματος, καθώς και η ύπαρξη προσπονδυλικού αιματώματος στο ύψος του φάρυγγα, θέτουν την υποψία του εξαρθρήματος. 30 H αξονική τομογραφία αναδεικνύει τη σχέση των ινιακών κονδύλων με τις αρθρικές επιφάνειες του άτλαντα, αποκαλύπτει αποσπαστικά κατάγματα των ινιακών κονδύλων (ρήξη του πτερυγοειδούς συνδέσμου) και, επιπλέον, παρέχει πληροφορίες για την ύπαρξη υπαραχνοειδούς αιμορραγίας (εικ. 14). 30 Οι λήψεις μετά από έγχυση σκιαγραφικού αναδεικνύουν συνοδές αγγειακές βλάβες. 30 Εικόνα 9. Δείκτης Wholey. Εικόνα 10. Δείκτης Powers. Εικόνα 11. Δείκτης Dublin. Εικόνα 12. Δείκτης Lee. Εικόνα 13. Δείκτης Harris.

7 Κακώσεις του άτλαντα 617 Πίνακας 3. Ευαισθησία ακτινολογικών δεικτών διάγνωσης εξαρθρήματος της ατλαντοϊνιακής άρθρωσης. Wholey: 50% Powers: 33 60% Dublin: 25% Lee (x-line): 75% Harris (BAI-BDI): 100% αποτελούν η κάκωση υψηλής ενέργειας που συνοδεύεται από σοβαρή νευρολογική βλάβη, υπεξάρθρημα της άρθρωσης και αλλαγή του σήματος στην απεικόνιση των συνδεσμικών στοιχείων (καλυπτήριου υμένα και πτερυγοειδούς συνδέσμου) με τη μαγνητική τομογραφία. 32 Η αστάθεια της βλάβης γίνεται μεγαλύτερη όταν συνυπάρχει κάταγμα του Α1 ή Α2 σπονδύλου Βασικές αρχές θεραπείας H επιτυχής αντιμετώπιση της βλάβης αναφέρεται πρωτίστως στην κλειστή ανάταξη, που επιτυγχάνεται με εφαρμογή αξονικής συμπίεσης. 33 Μάλιστα, ο χειρισμός αυτός θα πρέπει να επιχειρείται το συντομότερο δυνατόν, όταν υπάρχουν νευρολογικά συμπτώματα. Η εφαρμογή κρανιακής σκελετικής έλξης αντενδείκνυται λόγω της αστάθειας της βλάβης. 34 Μάλιστα, η κρανιακή έλξη μπορεί να επιτείνει τη νευρολογική συμπτωματολογία στο 10% των ασθενών, αν δεν έχει αναγνωριστεί η βλάβη. 34 Δευτερεύον μέλημα αποτελεί η διατήρηση της ανάταξης με εφαρμογή ειδικών ναρθήκων ή με σπονδυλοδεσία. Σε πολυτραυματίες προτιμάται η σπονδυλοδεσία λόγω της γρήγορης κινητοποίησης του ασθενούς. 35 Επίσης, σε συνοδά κατάγματα της γνάθου προτιμάται η σπονδυλοδεσία, γιατί δεν μπορεί να εφαρμοστεί το κολάρο. 36 Όταν συνυπάρχει συνδεσμική βλάβη, χωρίς την παρουσία αποσπαστικού κατεαγότος οστικού τεμαχίου, τότε απαραίτητα πρέπει να γίνει σπονδυλοδεσία, γιατί στη σπονδυλική στήλη η επούλωση της ρήξης των συνδέσμων επιτυγχάνεται πολύ δύσκολα με τη συντηρητική αντιμετώπιση. 32 Εικόνα 14. Εξάρθρημα ατλαντοϊνιακής άρθρωσης. Η μαγνητική τομογραφία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην απεικόνιση συνδεσμικών βλαβών. Φυσιολογικά, στην Τ1 ακολουθία ο λιπώδης χώρος μεταξύ κορυφής του οδόντα και προσθίου χείλους του ινιακού τρήματος απεικονίζεται με υψηλό σήμα. Μεταβολή του σήματος σε ασθενές υποδηλώνει ρήξη του καλυπτήριου υμένα, του πτερυγοειδούς συνδέσμου και του προσθίου επιμήκους συνδέσμου. 31 Επιπλέον, με τη μαγνητική τομογραφία αναδεικνύονται αγγειακές βλάβες και κυρίως η αιμορραγία από το φλεβικό δίκτυο. 30 Επίσης, σημαντική είναι η βοήθεια της μαγνητικής τομογραφίας στην αναγνώριση μιας ασταθούς βλάβης. Παράγοντες που χαρακτηρίζουν τη βλάβη ως ασταθή Η σπονδυλοδεσία γίνεται με εφαρμογή πλάκας βιδών μεταξύ Α2 και ινιακού οστού και τοποθέτηση μοσχευμάτων και σύρματος μεταξύ των ακανθωδών αποφύσεων. 37 Το βασικό μειονέκτημα της μεθόδου είναι ο περιορισμός της κάμψης και έκτασης της ΑΜΣΣ κατά 23 ο, καθώς και των στροφικών κινήσεων κατά 50 ο και της πλαγίας κάμψης κατά 8 ο. 38 Επίσης, κατά την παρασκευή του χειρουργικού πεδίου τίθεται σε κίνδυνο η σπονδυλική αρτηρία. 37 Σε ποσοστό 30% των περιπτώσεων συμβαίνει αποτυχία του υλικού και οπισθιολίσθηση των βιδών, ιδιαίτερα σε οστεοπορωτικά οστά. 39 Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι προτιμότερη η χρήση σύρματος για τη σταθεροποίηση της ατλαντοϊνιακής συμβολής. Στο 95% των ασθενών με οπίσθια σπονδυλοδεσία επιτυγχάνεται επούλωση της βλάβης. 32 Αν πρόκειται για υπεξάρθρημα, τότε ενδείκνυται η τοποθέτηση ορθωτικού μηχανισμού του τύπου halo-thoracic vest. 36 Τα κολάρα τύπου Minerva δεν έχουν θέση στην ακινητοποίηση τέτοιων βλαβών. 38

8 618 Γ. Μουζόπουλος και συν 4. ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΙΚΟ ΥΠΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΤΟΥ Α1 ΣΤΟΝ Α2 Η βλάβη είναι γνωστή στη διεθνή βιβλιογραφία με τους όρους atlantoaxial rotatory subluxation (AARS), atlantoaxial rotatory fixation (AARF) και nasopharyngeal torticollis (Grisel syndrome) Μηχανισμός τραυματικού στροφικού υπεξαρθρήματος του Α1 Το τραυματικό στροφικό υπεξάρθρημα είναι αποτέλεσμα επίδρασης συνδυασμού στροφικών και καμπτικών δυνάμεων στην ΑΜΣΣ, κυρίως μετά από τροχαίο ατύχημα. 41 Επίσης, αναφέρεται η συνύπαρξη της βλάβης με κάταγμα της κλείδας, ιδίως στα παιδιά, και επομένως ένας άλλος πιθανός μηχανισμός είναι η πτώση πάνω στον ώμο και στα πλάγια της κεφαλής Παθοφυσιολογία του τραυματικού στροφικού υπεξαρθρήματος του Α1 Στην ατλαντοαξονική άρθρωση επιτρέπεται στροφή μέχρι 40 ο, χωρίς να διαταράσσεται η φυσιολογική επαλληλία των αρθρικών επιφανειών. 42 Η ίδια άρθρωση συνεισφέρει στο 50% της συνολικής στροφής του αυχένα. Η περαιτέρω στροφή εμποδίζεται από το θύλακο των αρθρικών επιφανειών των αρθρικών αποφύσεων και από τον πτερυγοειδή σύνδεσμο. 40 Επιπλέον, ο εγκάρσιος σύνδεσμος, ενώ επιτρέπει την περιστροφή του άτλαντα γύρω από τον οδόντα, εμποδίζει την υπέρμετρη πρόσθια μετάθεση του άτλαντα. Φυσιολογικά, ο άτλαντας υπεξαρθρώνεται προς τα εμπρός, κατά την πλήρη στροφική κίνηση του αυχένα, με αποτέλεσμα τη μείωση του σωματικού ύψους κατά 2 3 mm. 13 Η παρουσία υπεξαρθρήματος ή εξαρθρήματος του άτλαντα ευοδώνει το κλείδωμα των αρθρικών επιφανειών των αρθρικών αποφύσεων σε θέσεις μη επαλληλίας αυτών, με αποτέλεσμα την κίνηση του άτλαντα και του άξονα ως ενιαίας ανατομικής μονάδας. 13 Όταν συμβαίνει ετερόπλευρο εξάρθρημα του άτλαντα, το κέντρο περιστροφής του αυχένα μετατοπίζεται από τον οδόντα στο πλάγιο όγκωμα. 41 Σε παράταση της στροφής του αυχένα γύρω από το νέο κέντρο περιστροφής, σε συνδυασμό με το πρόσθιο υπεξάρθρημα του άτλαντα, παρατηρείται κλείδωμα των αρθρικών επιφανειών. 13 Ομοίως, κλείδωμα των ανάντεις και κατάντεις αρθρικών επιφανειών μπορεί να συμβεί και σε θέσεις φυσιολογικής επαλληλίας αυτών, δηλαδή ακόμα και σε πλήρη στροφή της ατλαντοαξονικής άρθρωσης περίπου ίσης με 40 ο. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται κυρίως στα παιδιά και αποδίδεται στην περισσότερο οριζόντια διεύθυνση των αρθρικών επιφανειών και στη χαλαρότητα των συνδέσμων και του θυλάκου των αρθρικών επιφανειών, που επιτρέπουν μεγάλο εύρος στροφικής κίνησης, και σε έδαφος ρήξης του θυλάκου, όπου συμβαίνει κλείδωμα των αρθρικών επιφανειών δίκην κουμπότρυπας. 43 Συνήθως, η βλάβη συνοδεύεται από ενσφηνωμένα ή αποσπαστικά κατάγματα των αρθρικών επιφανειών του Α1 και Α2 σπονδύλου Ταξινόμηση του τραυματικού στροφικού υπεξαρθρήματος του Α1 Διακρίνονται τέσσερις τύποι, σύμφωνα με την ταξινόμηση των Fielding και Hawkins: 43 Τύπος Ι, όπου δεν υπάρχει πρόσθια παρεκτόπιση του άτλαντα (παρεκτόπιση <3 mm) Τύπος ΙΙ, με ετερόπλευρη πρόσθια παρεκτόπιση 3 5 mm Τύπος ΙΙΙ, με πρόσθια παρεκτόπιση >5 mm Τύπος IV, με οπίσθια παρεκτόπιση. Μόνο στον τύπο Ι δεν υπάρχει ρήξη του εγκαρσίου και των πτερυγοειδών συνδέσμων. Αντίθετα, οι υπόλοιποι τύποι προϋποθέτουν τη ρήξη αυτών των συνδέσμων. 43 Σε κλινικές καταστάσεις, όπως συγγενείς ανωμαλίες ή φλεγμονές της στοματοφαρυγγικής οδού, όπου συμβαίνει υπέρμετρη χαλάρωση των συνδέσμων, μπορεί να συμβεί εξάρθρημα τύπου ΙΙ, ΙΙΙ και IV χωρίς ρήξη των συνδέσμων Κλινική εικόνα του τραυματικού στροφικού υπεξαρθρήματος του Α1 Ο ασθενής παρουσιάζεται με ραιβόκρανο και περιορισμένη κινητικότητα του αυχένα, διατηρώντας την κεφαλή σε ελαφρά κάμψη και στραμμένη στην αντίθετη από το εξάρθρημα πλευρά. 44 Ταυτόχρονα, ο στερνοκλειδομαστοειδής μυς από την πλευρά που στρέφεται η κεφαλή είναι σε σύσπαση σε μια προσπάθεια περιορισμού της βλάβης. Σε χρόνιες καταστάσεις παρατηρείται αλλοίωση της χροιάς της φωνής λόγω πίεσης του φάρυγγα, ασυμμετρία προσώπου, στραβισμός και δυσκολία διάνοιξης του στόματος. 45 Επίσης, σε χρόνιες βλάβες μπορεί να υπάρχουν εκφυλιστικές αλλοιώσεις της κατώτερης οσφυϊκής μοίρας στο πλαίσιο αντιρρόπησης της κεφαλής σε ουδέτερη θέση. 45 Οι τύποι ΙΙΙ και IV συνοδεύονται από κάκωση (συνήθως θρόμβωση) της σπονδυλικής αρτηρίας. 44 Επιπλέον, υπάρχουν νευρολογικά συμπτώματα και οι τύποι αυτοί συμπεριφέρονται ως δυνητικά θανατηφόρες βλάβες. 43

9 Κακώσεις του άτλαντα Διάγνωση του τραυματικού στροφικού υπεξαρθρήματος του Α1 Η διαστοματική ακτινολογική λήψη του οδόντα απεικονίζει την εφίππευση των αρθρικών επιφανειών του Α1 και Α2 ετερόπλευρα, καθώς και άνισες αποστάσεις μεταξύ οδόντα και πλαγίων ογκωμάτων (wink sign) με τον αυχένα σε ουδέτερη θέση (εικ. 15). 46 Αν τα ευρήματα αυτά απεικονίζονται και μετά από στροφή 15 ο, τότε θεωρείται ότι το κλείδωμα των αρθρικών επιφανειών σε στροφή είναι γεγονός. 46 Επίσης, η αύξηση του διαστήματος μεταξύ προσθίου τόξου άτλαντα και οδόντα >3 mm αποτελεί ένδειξη μη φυσιολογικής επαλληλίας των αρθρικών επιφανειών του άτλαντα και του άξονα (εικ. 16). 47 Η αξονική τομογραφία αναδεικνύει τη βλάβη σε ποσοστό 99% των περιπτώσεων (εικόνες 17, 18). 48 Χρήσιμα συμπεράσματα εξάγονται με τη δυναμική αξονική τομογραφία, όπου η στροφή της κεφαλής διαδοχικά και προς τις δύο κατευθύνσεις (αριστερά και δεξιά) αναδεικνύει τη μη επαλληλία των αρθρικών επιφανειών. 48 Εικόνα 16. Αύξηση της απόστασης μεταξύ προσθίου χείλους άτλαντα και οδόντα σε στροφικό υπεξάρθρημα του Α Βασικές αρχές θεραπείας του τραυματικού στροφικού υπεξαρθρήματος του Α1 Η κλειστή ανάταξη της βλάβης προϋποθέτει την εφαρμογή κρανιακής έλξης και ήπιες στροφικές κινήσεις, καθώς και πίεση από τον οπισθοφάρυγγα του παρεκτοπισμένου προς τα εμπρός οδόντα. 49 Εικόνα 17. Στροφικό εξάρθρημα του άτλαντα. Εικόνα 15. Ασύμμετρη απόσταση μεταξύ οδόντα και πλαγίων ογκωμάτων του άτλαντα σε στροφικό υπεξάρθρημα του Α1. Εικόνα 18. Εκτέλεση αξονικής τομογραφίας με την κεφαλή σε ουδέτερη θέση. Ο άτλαντας απεικονίζεται περισσότερο δεξιά σε σχέση με τον οδόντα. Ένδειξη στροφικού υπεξαρθρήματος του Α1.

10 620 Γ. Μουζόπουλος και συν Η ανάταξη του υπεξαρθρήματος γίνεται αντιληπτή από το χαρακτηριστικό ήχο που καταλείπει, αλλά και από την ψηλάφηση του οπισθίου φάρυγγα (έχει προηγηθεί τοπική εφαρμογή αναισθητικού). 50 Αν η βλάβη είναι σταθερή, εφαρμόζεται halo vest. Η σπονδυλοδεσία ενδείκνυται όταν η βλάβη είναι ασταθής, ή δεν ανατάσσεται κλειστά, ή υπάρχει νευρολογική σημειολογία, ή αποτυγχάνει η συντηρητική αντιμετώπιση. 51 Η ανεπιτυχής κλειστή ανάταξη σε πρόσφατες βλάβες μπορεί να οφείλεται σε μυϊκό σπασμό και σε παρεμβολή του θυλάκου, ενώ σε παλαιές βλάβες οφείλεται στις συμφύσεις μεταξύ του θυλάκου και των συνδέσμων. 51 Υποστηρίζεται ότι αν το τόξο του άτλαντα παρουσιάζει γωνία κλίσης προς τα έξω >20 ο, τότε η κλειστή ανάταξη είναι εξαιρετικά δύσκολη. 52 Επίσης, σε παλαιές βλάβες μπορεί να συμβεί διόρθωση της βλάβης στο πλαίσιο αυτόματης σπονδυλοδεσίας in situ, ή με εξάρθρημα της ατλαντοϊνιακής άρθρωσης. 43 Εικόνα 19. Ρήξη εγκαρσίου συνδέσμου τύπου Ιa. Για την ανάταξη παραμελημένων περιπτώσεων πρέπει να γίνει λύση των συμφύσεων χειρουργικά, εφαρμογή κρανιακής έλξης για ανάταξη του εξαρθρήματος και σε δεύτερο χρόνο σπονδυλοδεσία ΡΗΞΗ ΤΟΥ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Προκύπτει μετά από επίδραση δυνάμεων κάμψης στην ΑΜΣΣ μετά από πτώση ή έπειτα από απευθείας πλήξη του αυχένα. 53 Συνήθως συνοδεύεται από ρήξη του κορυφαίου και των πτερυγοειδών συνδέσμων. 54 Εικόνα 20. Ρήξη εγκαρσίου συνδέσμου τύπου Ιb Ταξινόμηση ρήξεων εγκαρσίου συνδέσμου Σύμφωνα με τους Dickman et al, οι ρήξεις του εγκαρσίου συνδέσμου ταξινομούνται σε τύπου Ιa, όπου συμβαίνει ρήξη στη μεσότητα του συνδέσμου, ή τύπου Ib, όπου η ρήξη συμβαίνει στην περιφέρεια του συνδέσμου χωρίς όμως απόσπαση οστικού τεμαχίου, καθώς και σε τύπου ΙIa, όπου συμβαίνει ρήξη του συνδέσμου στην περιφέρεια και συνοδεύεται από συντριπτικό κάταγμα των πλαγίων ογκωμάτων, ή τύπου ΙΙb, όπου η ρήξη επίσης συμβαίνει στην περιφέρεια και συνοδεύεται από απόσπαση οστικού κατεαγόντος τεμαχίου από το πλάγιο όγκωμα (εικόνες 19 22) Κλινική εικόνα ρήξεων εγκαρσίου συνδέσμου Η ρήξη του εγκαρσίου συνδέσμου μπορεί να συνοδεύεται από νευρολογική σημειολογία και σε περιπτώσεις πίεσης της σπονδυλικής αρτηρίας είναι δυνατόν να εκδηλώνονται Εικόνα 21. Ρήξη εγκαρσίου συνδέσμου τύπου ΙΙa. κεφαλαλγία, ναυτία, οπτικές διαταραχές, απώλεια αισθητικότητας και κινητικότητας. 56

11 Κακώσεις του άτλαντα 621 του άτλαντα είναι <5 mm και δεν υπάρχουν νευρολογικά συμπτώματα, τότε η εφαρμογή κολάρου είναι αρκετή για την αντιμετώπιση της βλάβης (εικ. 26). 55 Όταν το διάστημα αυτό υπερβαίνει τα 5 mm και η βλάβη είναι τύπου ΙΙ, τότε Εικόνα 22. Ρήξη εγκαρσίου συνδέσμου τύπου ΙΙb Διαγνωστικά κριτήρια ρήξεων εγκαρσίου συνδέσμου Η αξονική και η μαγνητική τομογραφία είναι χρήσιμες για τη διάγνωση των ρήξεων του εγκαρσίου συνδέσμου (εικόνες 23 25). Αύξηση του διαστήματος μεταξύ οδόντα και προσθίου τόξου του άτλαντα >3 mm στους ενήλικες και 5 mm στα παιδιά δηλώνει ρήξη του εγκαρσίου συνδέσμου, ενώ διατηρείται η ακεραιότητα του κορυφαίου και των πτερυγοειδών συνδέσμων. 56 Αύξηση του διαστήματος μεταξύ οδόντα και προσθίου τόξου του άτλαντα >7 mm συνοδεύεται, εκτός από ρήξη του εγκαρσίου συνδέσμου, και από ρήξη των πτερυγοειδών συνδέσμων και του καλυπτήριου υμένα. 55 Ακτινολογικά, η πρόσθια παρεκτόπιση του άτλαντα γίνεται αντιληπτή με την κάμψη του αυχένα, ενώ διορθώνεται με την έκταση. 57 Εικόνα 24. Ρήξη εγκαρσίου συνδέσμου τύπου ΙΙa με κάταγμα του πλαγίου ογκώματος (οβελιαία τομή) Θεραπεία ρήξεων εγκαρσίου συνδέσμου Όταν το διάστημα μεταξύ οδόντα και προσθίου τόξου Εικόνα 25. Ρήξη εγκαρσίου συνδέσμου τύπου ΙΙb με κάταγμα του προσθίου και του οπισθίου τόξου (οβελιαία τομή). Εικόνα 23. Ρήξη εγκαρσίου συνδέσμου τύπου ΙΙa με κάταγμα του πλαγίου ογκώματος (εγκάρσια τομή). Εικόνα 26. Αλγόριθμος θεραπείας των ρήξεων του εγκαρσίου συνδέσμου.

12 622 Γ. Μουζόπουλος και συν the odontoid process and transverse ligament ruptures. J Bone Joint Surg Am 1977, 59: BROOM MJ, KROMPINGER WJ, BOND SD. Fracture of the atlantal arch causing atlanto-axial instability: Report of a case. J Bone Joint Surg Am 1986, 68: McGUIRE RA Jr, HARKEY HL. Unstable Jefferson s fracture treated with transarticular screws. Orthopedics 1995, 18: BLACKWOOD NJ. Atlanto-occipital dislocation: A case of fracture of the atlas and axis, and forward dislocation of the occiput on the spinal column, life being maintained for thirtyfour hours and forty minutes by artificial respiration, during which a laminectomy was performed upon the third cervical vertebra. Ann Surg 1908, 47: WHITE AA, PANJABI MM. The clinical biomechanics of the occipito-atlantoaxial complex. Orthop Clin North Am 1978, 9: ADAMS VI. Neck injuries: III. Ligamentous injuries of the craniocervical articulation without occipito-atlantal or atlanto-axial facet dislocation. A pathologic study of 21 traffic fatalities. J Forensic Sci 1993, 38: ALKER GJ, OH YS, LESLIE EV. High cervical spine and craniocervical junction injuries in fatal traffic accidents: A radiological study. Orthop Clin North Am 1978, 9: BUCHOLZ RW, BURKHEAD WZ. The pathological anatomy of faεφαρμόζεται halo vest ως τελική θεραπεία. 54 Η συγκεκριμένη μέθοδος επιτυγχάνει επιτυχή πώρωση του κατάγματος στο 74% των περιπτώσεων. 54 Aν όμως είναι τύπου Ι, σπάνια επιτυγχάνεται αυτόματη επούλωση της βλάβης και επομένως, αρχικά, απαιτείται σκελετική κρανιακή έλξη και στη συνέχεια οπίσθια σπονδυλοδεσία με τη χρήση διαρθρικής βίδας. 57 Η σπονδυλοδεσία με σύρματα μεταξύ των ακανθωδών αποφύσεων αντενδείκνυται ακόμα και όταν αυτή προστατεύεται από halo vest, επειδή συμβαίνει παρεκτόπιση του κατάγματος. 57 Αν συνυπάρχει κάταγμα του οπισθίου τόξου, τότε προηγείται η ακινητοποίηση με halo vest για 8 12 εβδομάδες και στη συνέχεια ακολουθεί η σπονδυλοδεσία. 53 Επίσης, στις βλάβες τύπου ΙΙ, αν υπάρχει ψευδάρθρωση ή επίμονη αστάθεια 3 4 μήνες μετά από τον τραυματισμό, ενδείκνυται οπίσθια σπονδυλοδεσία. 54 ABSTRACT Αtlas injuries G. Mouzopoulos, G. Nikolaras, M. Tzourbakis 1st Department of Orthopedics, Evangelismos Hospital, Athens, Greece Archives of Hellenic Medicine 2009, 26(5): The occipito-atlanto-axis complex consists of the atlas, lying between the occipital condyles and the axis. A variety of daily activities are achieved by the use of this complex. The anatomical location of the atlas makes it vulnerable to various forces, such as hyperextension, rotation or flexion, which are exerted during head injury, falls or traffic accidents. Nowadays the incidence of atlas injuries is high because of the increase in traffic accidents. Atlas injuries include: atlas fractures, atlanto-occipital dislocation, traumatic rotatory subluxation of the atlas and transverse ligament rupture. Key words: Atlas, Cervical spine, Dislocation, Fracture, Rupture, Transverse ligament Βιβλιογραφία 1. LEVINE AM, EDWARDS CC. Fractures of the atlas. J Bone Joint Surg Am 1991, 73: SHERK HH, NICHOLSON JT. Fractures of the atlas. J Bone Joint Surg Am 1970, 52: HADLEY MN, DICKMAN CA, BROWNER CM, SONNTAG VK. Acute traumatic atlas fractures: Management and long-term outcome. Neurosurgery 1988, 23: LANDELLS CD, VAN PETEGHEM PK. Fractures of the atlas: Classification, treatment and morbidity. Spine 1988, 13: PANJABI MM, ODA T, CRISCO JJ III, OXLAND TR, KATZ L, NOLTE LP. Experimental study of atlas injuries: Part I Biomechanical analysis of their mechanisms and fracture patterns. Spine 1991, 16: SPENCE KF, DECKER S, SELL K. Bursting atlantal fracture associated with rupture of the transverse ligament. J Bone Joint Surg Am 1970, 52: HELLER JG, VIROSLAV S, HUDSON T. Jefferson fractures: The role of magnification artifact in assessing transverse ligament integrity. J Spinal Disord Tech 1993, 6: DICKMAN CA, SONNTAG VKH. Injuries involving the transverse atlantal ligament: Classification and treatment guidelines based upon experience with 39 injuries. Neurosurgery 1997, 40: LIPSON SJ. Fractures of the atlas associated with fractures of

13 Κακώσεις του άτλαντα 623 tal atlanto-occipital dislocations. J Bone Joint Surg Am 1979, 61: TRAYNELIS VC, MARANO GD, DUNKER RO, KAUFMAN HH. Traumatic atlanto-occipital dislocation. Case report. J Neurosurg 1986, 65: NISOLLE JF, MISSON N, TRIGAUX JP, GUSTIN T, De COENE B ET AL. Unusual occipitoatlantal fracture dissociation with no neurological impairment. Case report. J Neurosurg 1998, 88: BLOOM BM, POWELL BP. Surviving atlanto-occipital dislocation. Emerg Med Australas 2007, 19: HORN EM, FEIZ-ERFAN I, LEKOVIC GP, DICKMAN CA, SONNTAG VK, THEO- DORE N. Survivors of occipito-atlantal dislocation injuries: Imaging and clinical correlates. J Neurosurg Spine 2007, 6: GONZALEZ-CRUZ J, NANDA A. Occipito-atlantal dislocation: An uncommon case of cervical spine injury. J La State Med Soc 2006, 158: BRINKMAN W, COHEN W, MANNING T. Posterior fossa subarachnoid hemorrhage due to an atlanto-occipital dislocation. Am J Roentgenol 2003, 180: FUENTES S, BOUILLOT P, DUFOUR H, GRISOLI F. Occipital condyle fractures and clivus epidural hematoma. Case report. Neurochirurgie 2000, 46: GAUTSCHI OP, WOODLAND PR, ZELLWEGER R. Complete medulla/ cervical spinal cord transection after atlanto-occipital dislocation: An extraordinary case. Spinal Cord 2007, 45: WHOLEY MH, BRUWER AJ, BAKER HL. The lateral roentgenogram of the neck (with comments on the atlanto-odontoid-basion relationship). Radiology 1958, 71: POWERS B, MILLER MD, KRAMER RS, MARTINEZ S, GEHWEILER JA. Traumatic anterior atlanto-occipital dislocation. Neurosurgery 1979, 4: DUBLIN AB, MARKS WM, WEINSTOCK D, NEWTON TH. Traumatic dislocation of the atlanto-occipital articulation (AOA) with shortterm survival: With a radiographic method of measuring the AOA. J Neurosurg 1980, 52: LEE C, WOODRING JH, GOLDSTEIN SJ, DANIEL TL, YOUNG AB, TIBBS PA. Evaluation of traumatic atlanto-occipital dislocations. Am J Neuroradiol 1987, 8: HARRIS JH Jr, CARSON GC, WAGNER LK, KERR N. Radiologic diagnosis of traumatic occipito-vertebral dissociation: Part 2 Comparison of three methods of detecting occipito-vertebral relationships on lateral radiographs of supine subjects. Am J Radiol 1994, 162: SAEHENG S, PHUENPATHOM N. Traumatic occipito-atlantal dislocation. Surg Neurol 2001, 55: BUNDSCHUH C, ALLEY J, ROSS M, PORTER IS, GUDEMAN SK. Magnetic resonance imaging of suspected atlanto-occipital dislocation: Two case reports. Spine 1992, 17: FISHER C, SUN J, DVORAK M. Recognition and management of atlanto-occipital dislocation: Improving survival from an often fatal condition. J Can Chirurg 2001, 44: PAPADOPOULOS SM, DICKMANN CA, SONNTAG VKH, REKATE HL, SPETZLER RF. Traumatic atlanto-occipital dislocation with survival. Neurosurgery 1991, 28: KAUFMANN RA, DUNBAR JS, BOTSFORD JA, McLAURIN R. Traumatic longitudinal atlanto-occipital distraction injuries in children. Am J Neuroradiol 1982, 3: PANG D, WILDBERGER JE Jr. Traumatic atlanto-occipital dislocation with survival: Case report and review. Neurosurgery 1980, 7: STEINMETZ MP, VERRES M, ANDERSON JS, LECHNER RM. Dual-strap augmentation of halo orthosis in the treatment of atlantooccipital dislocation in infants and young children. J Neurosurg 2002, 96: TOMASINI A, BERLOT G, RANDINO A, VIVIANI M. Atlanto-occipital traumatic dislocation. Am J Emerg Med 2002, 20: WATTEAU N, ROGER R, BESSON M, ROULOT B, ALISON D. Traumatic atlanto-occipital dislocation with regressive tetraparesia. J Radiol 2001, 82: JUNGE A, KRUEGER A, PETERMANN J, GOTZEN L. Posterior atlantooccipital dislocation and discoligamentous C3 C4 instability with survival. Spine 2001, 26: RINALDI I, MULLINS WJ, DELANEY WF. Computerized tomographic demonstration of rotational atlanto-axial fixation. J Neurosurg 1979, 50: SUBACH BR, McLAUGHLIN MR, ALBRIGHT AL, POLLACK IF. Current management of paediatric atlanto-axial rotatory subluxation. Spine 1998, 23: BURKUS JK, REPONTE RJ. Chronic atlantoaxial rotatory fixation: Correction by cervical traction, manipulation and bracing. J Pediatr Orthop 1986, 6: FIELDING JW, HAWKINS RJ. Atlanto-axial rotatory fixation. J Bone Joint Surg Am 1977, 59: ATTELL HS, FILTZER DL. Pseudosubluxation and other normal variations in the cervical spine in children: A study of one hundred and sixty children. J Bone Joint Surg Am 1965, 47: GOVENDER S, KUMAR K. Staged reduction and stabilization in chronic atlantoaxial rotatory fixation. J Bone Joint Surg Br 2002, 84: ORTZMAN C, DEWAR FP. Rotatory fixation of the atlantoaxial joint: Rotational atlantoaxial subluxation. Radiology 1968, 90: WOODRING JH, LEE C. The role and limitations of computed tomography scanning in the evaluation of cervical trauma. J Trauma 1992, 33: KOWALSKI HM, COHEN WA, COOPER P. Pitfalls in the CT diagnosis of atlanto-axial rotatory subluxation. Am J Roentgenol 1987, 149: JOHNSON D, FERGUSSON C. Early diagnosis of atlanto-axial rotatory fixation. J Bone Joint Surg Br 1986, 68: MAILE S, SLONGO T. Atlantoaxial rotatory subluxation: Realignment and discharge within 48 h. Eur J Emerg Med 2007, 14: STULIK J, VYSKOCIL T, SEBESTA P, KRYL J. Atlantoaxial fixation using the polyaxial screw-rod system. Eur Spine J 2007, 16: ISHII K, CHIBA K, MARUIWA H, NAKAMURA M, MATSUMOTO M, TOYAMA Y. Pathognomonic radiological signs for predicting prognosis in patients with chronic atlantoaxial rotatory fixation. J Neurosurg Spine 2006, 5: ZAPALOWICZ K, RADEK A, GASINSKI P, BLASZCZYK B, SKIBA P. Atlanto-

14 624 Γ. Μουζόπουλος και συν occipital instability due to the transverse atlas ligament rupture. Report of a case with symptoms persisting for 21 years. Neurol Neurochir Pol 2003, 37: FLOMAN Y, KAPLAN L, ELIDAN J, UMANSKY F. Transverse ligament rupture and atlanto-axial subluxation in children. J Bone Joint Surg Br 1991, 73: DICKMAN CA, GREENE KA, SONNTAG VK. Injuries involving the transverse atlantal ligament: Classification and treatment guidelines based upon experience with 39 injuries. Neurosurgery 1996, 38: KRANTZ P. Isolated disruption of the transverse ligament of the atlas: An injury easily overlooked at post-mortem examination. Injury 1980, 12: O BRIEN JJ, BUTTERFIELD WL, GOSSLING HR. Jefferson fracture with disruption of the transverse ligament. A case report. Clin Orthop Relat Res 1977, 126: Corresponding author: G. Mouzopoulos, 1st Department of Orthopedic, Evangelismos Hospital, Athens, Greece xxxxxxxxxxxxx

Τραυματική σπονδυλολίσθηση του άξονα της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης

Τραυματική σπονδυλολίσθηση του άξονα της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2009, 26(1):51-58 Τραυματική σπονδυλολίσθηση του άξονα της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης Η τραυματική σπονδυλολίσθηση (γνωστή και ως κάταγμα των απαγχονισθέντων)

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία ΑΜΣΣ. Α4 εκ των άνω Σώμα. Α1 άτλας. Εγκάρσιο τρήμα. Εγκάρσιο τρήμα σπονδυλική αρτ. & φλέβα. Νωτιαίος μυελός

Ανατομία ΑΜΣΣ. Α4 εκ των άνω Σώμα. Α1 άτλας. Εγκάρσιο τρήμα. Εγκάρσιο τρήμα σπονδυλική αρτ. & φλέβα. Νωτιαίος μυελός Τραύμα της ΑΜΣΣ Ανατομία ΑΜΣΣ Α1 άτλας Εγκάρσιο τρήμα Α4 εκ των άνω Σώμα οδόντας Α2 άξονας Νωτιαίος μυελός Εγκάρσιο τρήμα σπονδυλική αρτ. & φλέβα Ινιακή ατλαντο - αξονική ένωση Gerlock AJ, Heller RM, Kaye

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ ΣΤIBΟΥ

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ ΣΤIBΟΥ 25 KEΦΑΛΑΙΟ Γ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ ΣΤIBΟΥ Π.Ι. ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΙΤΗΣ Οι κακώσεις της σπονδυλικής στήλης (ΣΣ) στους αθλητές είναι η τρίτη σε συχνότητα αιτία κακώσεων της ΣΣ, μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΥΜΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ & ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ. Ανδρέας Παναγόπουλος Λέκτορας Ορθοπαιδικής Πανεπιστήμιο Πατρών

ΤΡΑΥΜΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ & ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ. Ανδρέας Παναγόπουλος Λέκτορας Ορθοπαιδικής Πανεπιστήμιο Πατρών ΤΡΑΥΜΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ & ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ Ανδρέας Παναγόπουλος Λέκτορας Ορθοπαιδικής Πανεπιστήμιο Πατρών Ανατομία ΑΜΣΣ Ανατομία ΘΜΣΣ Ανατομία ΟΜΣΣ Ανατομία ΣΣ Η αρχική κάκωση ειναι καθοριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΑΧΗ Αποτελεί τον μυοσκελετικό άξονα στήριξης του κορμού με κύριο οστικό στοιχείο τους σπονδύλους και την παράλληλη συμβολή

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ

2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΠΕΡΑΤΟΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ 1. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ 2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΦΑΛΗΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ Μηχανισμός κάκωσης Όταν το ισχίο είναι σε κάμψη 60 μοιρών η μεταφερόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

ΦΥΣΙΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΦΥΣΙΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ Α1-Α7 ΑΜΣΣ Μοίρες της ΣΣ Θ1-Θ12 ΘΜΣΣ Ο1-Ο5 ΟΜΣΣ Κόκκυγας Ι1-Ι5 Ιερά μοίρα Υπερηχογράφημα κύησης: Σπονδυλική στήλη εμβρύου Ανατομία ΑΜΣΣ Α1 άτλας Εγκάρσιο τρήμα Α4 εκ των άνω Σώμα

Διαβάστε περισσότερα

Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου)

Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου) Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου) 01/35 Το Ερειστικό Σύστημα αποτελείται από: 1. Τα Οστά 2. Τις Αρθρώσεις 3. Τους Συνδέσμους 02/35 ΟΣΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ Σύνολο: 285 οστά

Διαβάστε περισσότερα

Αυχενική μοίρα σπονδυλικής στήλης Ινιακό οστό Σπονδυλικές & κρανιοσπονδυλικές διαρθρώσεις. Παρουσίαση: Πιάγκου Μάρα

Αυχενική μοίρα σπονδυλικής στήλης Ινιακό οστό Σπονδυλικές & κρανιοσπονδυλικές διαρθρώσεις. Παρουσίαση: Πιάγκου Μάρα Αυχενική μοίρα σπονδυλικής στήλης Ινιακό οστό Σπονδυλικές & κρανιοσπονδυλικές διαρθρώσεις Παρουσίαση: Πιάγκου Μάρα Άθροισμα βραχέων οστών - 33-34 σπόνδυλοι στο ραχιαίο τμήμα μέσου επιπέδου κορμού 24 κινητοί

Διαβάστε περισσότερα

Εξάρθρημα της στερνοκλειδικής άρθρωσης

Εξάρθρημα της στερνοκλειδικής άρθρωσης 1 Εξάρθρημα της στερνοκλειδικής άρθρωσης Σταμάτης Κωττάκης, Δημήτρης Αναγνωστόπουλος, Κυριάκος Καλογεράκος Nικόλαος Μπολάνος, Νίκος Μπαλταγιάννης. Ε.Α.Ν. Πειραιά Μεταξά Αλληλογραφία: Ν.Μπαλταγιάννης Σωκράτους

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI)

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Τι είναι το σύνδροµο µηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης; Φυσιολογικά, η κεφαλή του ισχίου δεν προσκρούει στο χείλος της κοτύλης κατά

Διαβάστε περισσότερα

Κακώσεις της Σπονδυλικής Στήλης και του Νωτιαίου Μυελού. Αξιολόγηση και θεραπευτική αντιμετώπιση

Κακώσεις της Σπονδυλικής Στήλης και του Νωτιαίου Μυελού. Αξιολόγηση και θεραπευτική αντιμετώπιση ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 129 Κακώσεις της Σπονδυλικής Στήλης και του Νωτιαίου Μυελού. Αξιολόγηση και θεραπευτική αντιμετώπιση Ι.ΜΠΑΛΤΑΣ Η αντίδραση της σπονδυλικής στήλης (Σ.Σ.) στις

Διαβάστε περισσότερα

Παθήσεις & παραµορφώσεις θωρακικής µοίρας σπονδυλικής στήλης Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήµατος Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ

Παθήσεις & παραµορφώσεις θωρακικής µοίρας σπονδυλικής στήλης Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήµατος Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ Παθήσεις & παραµορφώσειςθωρακικής µοίραςσπονδυλικήςστήλης Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήµατος Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ Παθήσεις & παραµορφώσεις θωρακικήςµοίρας Σκολίωση Νόσο Scheuermann Αγκυλοποιητική

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Π Ι Ε Σ Τ Ι Κ Ε Σ Μ Υ Ε Λ Ο Π Α Θ Ε Ι Ε Σ

Σ Υ Μ Π Ι Ε Σ Τ Ι Κ Ε Σ Μ Υ Ε Λ Ο Π Α Θ Ε Ι Ε Σ Σ Υ Μ Π Ι Ε Σ Τ Ι Κ Ε Σ Μ Υ Ε Λ Ο Π Α Θ Ε Ι Ε Σ Α. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ Οι μεσοσπονδύλιοι δίσκοι βρίσκονται μεταξύ των σωμάτων των σπονδύλων. Ο ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. H άρθρωση του ώμου

5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. H άρθρωση του ώμου 5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ H άρθρωση του ώμου Μαθητής Μ. Γεώργιος Ανατομία ώμου Τα κύρια οστά του ώμου είναι το βραχιόνιο και η ωμοπλάτη.η αρθρική κοιλότητα προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟY ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟY ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟY ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ Μία από της σημαντικότερες παθήσεις που αλλοιώνουν την ποιότητα της ζωής του ανθρώπου, στην ώριμη ηλικία, είναι και η σπονδυλική

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού

Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού Αρθρώσεις Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού Ανάλογα με το είδος αυτού του ιστού και τον τρόπο συμμετοχής του, καθορίζεται η κινητικότητα των οστών που συνδέονται.

Διαβάστε περισσότερα

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση )

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Συντηρητική ή Χειρουργική Αντιµετώπιση Γ. Στράντζαλης Νευροχειρουργική Κλινική, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεραπευτήριο Ευαγγελισµός ΓΕΝΙΚΑ Η οσφυo-ισχιαλγία ή ο «πόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ

ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ ΠΥΕΛΟΣ 1. Πρόσθια κάτω λαγόνια άκανθα, 2. Ιερό οστό, 3. Πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα, 4. Ηβική σύμφυση, 5. Λαγόνιο οστό, 6. Κόκκυγας, 7. 5ος οσφυϊκός σπόνδυλος, 8. Ιερολαγόνια άρθρωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΣΤΑ (ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ ΙΕΡΟ) ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ Μεγαλύτεροι σε μέγεθος και όγκο, με κοντούς και παχείς αυχένες, ευρύτερες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική

Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική Ποιά είναι η ανατομική κατασκευή του γόνατος; Η άρθρωση του γόνατος σχηματίζεται από το μηριαίο οστό και από την κνήμη. Τα άκρα των οστών

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή

Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή Τι είναι οι μηνίσκοι του γόνατος; Οι μηνίσκοι του γόνατος είναι ινοχόνδρινοι δίσκοι σχήματος C οι οποίοι παρεμβάλλονται μεταξύ του μηριαίου και της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤ ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ SOS

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤ ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ SOS ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤ ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ SOS www.npiatrikis.gr ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤ Η κλινική δε συνηθίζει πλέον να εξετάζει σε προαιρετικές. Η εξέταση είναι µε πέντε θέµατα ανάπτυξης, ποικίλων περιεχοµένων, σε δύο

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία παθήσεων αυχενικής µοίρας (6o µάθηµα)

Θεραπεία παθήσεων αυχενικής µοίρας (6o µάθηµα) Θεραπεία παθήσεων αυχενικής µοίρας (6o µάθηµα) Ασκήσεις κινητικότητας (ROM) ΑΜΣΣ Σε αυτές τις ασκήσεις κινητικότητας (Εικ. 1), στο εργαστήριο εφαρµόστηκαν & έγινε πρακτική άσκηση στις εξής ασκήσεις: Κάµψη

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση του μυοσκελετικού και του κεντρικού νευρικού συστήματος στα ζώα.

Απεικόνιση του μυοσκελετικού και του κεντρικού νευρικού συστήματος στα ζώα. Απεικόνιση του μυοσκελετικού και του κεντρικού νευρικού συστήματος στα ζώα. Τα ζώα στα οποία θα αναφερθούμε Σκύλος είναι: Γάτα Άλογο Exotics Τρόποι απεικόνισης οι οποίοι εφαρμόζονται στην Κτηνιατρική:

Διαβάστε περισσότερα

Παθήσεις του Τενοντίου Πετάλου του Ώµου

Παθήσεις του Τενοντίου Πετάλου του Ώµου Παθήσεις του Τενοντίου Πετάλου του Ώµου ρ. Χρήστος Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός, ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών, Νοσοκοµείο ΙΑΣΩ General Τι είναι το τενόντιο πέταλο του ώµου; Η άρθρωση του ώµου

Διαβάστε περισσότερα

Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες

Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες Ποιά είναι η ανατομική κατασκευή του ώμου; Η άρθρωση του ώμου σχηματίζεται από την σύνδεση τριών οστών: του βραχιονίου, της ωμοπλάτης και της κλείδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012. Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012. Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Άντρας, 56 ετών, μετά από πρωτοεμφανιζόμενα και -μέσα σε λίγες ώρεςεπαναλαμβανόμενα επεισόδια

Διαβάστε περισσότερα

Μηρόςβ βββ. Επιγο νατίδα. Έσω πλάγιος σύνδεσμος Έσω. Κνήμη βββββ

Μηρόςβ βββ. Επιγο νατίδα. Έσω πλάγιος σύνδεσμος Έσω. Κνήμη βββββ ΦΥΣΙΟ - ΓΟΝΑΤΟ Πρόσθιος χιαστός Έξω πλάγιος σύνδεσμος Έξω μηνίσκος Μηρόςβ βββ Επιγο νατίδα Οπίσθιος χιαστός σύνδεσμος Αρθρικός χόνδρος Έσω πλάγιος σύνδεσμος Έσω μηνίσκος Κνήμη βββββ Περόνη ββββ Ανατομία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΠΟΡΩΔΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨH ΣΕ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΠΟΡΩΔΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨH ΣΕ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ Β Ορθοπαιδική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς. Εισαγωγή Οι ενδείξεις αντιμετώπισης των υποκεφαλικών καταγμάτων του ισχίου σε ασθενείς άνω των εξήντα ετών με ολική αρθροπλαστική υπήρξε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Εισαγωγή στην Ανατομία. 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης. Ανά----- τομή

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Εισαγωγή στην Ανατομία. 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης. Ανά----- τομή ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι Μάθημα 1ο ΘΩΡΑΚΑΣ ΚΟΙΛΙΑ ΠΥΕΛΟΣ-ΠΕΡΙΝΕΟ ΡΑΧΗ Ροβίθης Μιχαήλ 500 Π.Χ Εισαγωγή στην Ανατομία 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης Ανά----- τομή Αριστοτέλης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΠΟΔΙ?

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΠΟΔΙ? ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΠΟΔΙΟΥ Υπάρχει λύση; Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς ΡΑΙΒΟΤΗΤΑ ΒΛΑΙΣΟΤΗΤΑ ΡΑΙΒΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΥΝΣΗ ΙΠΠΟΠΟΔΙΑ ΚΟΙΛΟΠΟΔΙΑ Ορθοπαιδικός Χειρουργός Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ισχίου Labral Tear

Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ισχίου Labral Tear Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ισχίου Labral Tear Τι είναι ο επιχείλιος χόνδρος; Ο επιχείλιος χόνδρος είναι µία δοµή από ινώδη ιστό που περιβάλλει κυκλοτερώς την κοτύλη την κοίλη δηλαδή αρθρική επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη

Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη βιολογική μηχανική Κεφάλαιο 2 Εκβιομηχανική των οστών Οι διαφάνειες που ακολουθούν Η ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Για να περιγράψουμε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΥΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΕΝΟΝΤΩΝ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΟΣΤΩΝ 2. ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ Α. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΑΝΘΑΝΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ.

ΙΑΛΑΝΘΑΝΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ. ΙΑΛΑΝΘΑΝΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΙΤΙΑ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ Ν.Λασανιάνος, Γ.Μουζόπουλος, Μ.Μοράκης, Γ.Νικολάρας, Μ.Καµινάρης, Β.Φωτόπουλος, Ι.Σπανός A Ορθοπαιδική κλινική ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισµός»

Διαβάστε περισσότερα

Aρθροσκόπηση του Ισχίου

Aρθροσκόπηση του Ισχίου Aρθροσκόπηση του Ισχίου Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαδικός Χειρουργός 2 Εισαγωγή H αρθροσκόπηση του ισχίου επιχειρήθηκε για πρώτη φορά το 1913 από τον Burman, αλλά η κλινική της εφαρμογή άρχισε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ 1. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΑΛΤΗΡΕΣ 2. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΜΠΑΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΧΗΛΟ 3. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΜΠΑΡΑ ΠΙΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 4η Διάλεξη: «Κορμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΔΚ ΠΔΚ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΥΠΑΣΤΡΑΓΑΛΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΧΝΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΕΣΩ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΔΚ ΠΔΚ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΥΠΑΣΤΡΑΓΑΛΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΧΝΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΕΣΩ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΔΚ ΠΔΚ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΧΝΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ ΗΛΙΚΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ BASKET BALL VOLLEY BALL ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΥΨΟΣ ΧΟΡΟΣ ΥΠΑΣΤΡΑΓΑΛΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΔΚ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ Άσκηση 1 η 1. Εκδορά τραχήλου 2. Περιτονίες του τραχήλου 3. Έξω σφαγίτιδα φλέβα 4. Δερµατικοί κλάδοι αυχενικοί πλέγµατος 1. Εκδορά θώρακα 2. Θωρακοδελτοειδές

Διαβάστε περισσότερα

Τραυματισμοί στο Ποδόσφαιρο

Τραυματισμοί στο Ποδόσφαιρο Τραυματισμοί στο Ποδόσφαιρο Φάουλ Κάποια φάουλ μπορεί να είναι πολύ βίαια και ο ποδοσφαιριστής που δέχτηκε το φάουλ μπορεί να τραυματιστεί ή ελαφρά ή σοβαρά. Στον ελαφρό τραυματισμό (π.χ. μελανιά, γρατσουνιά,

Διαβάστε περισσότερα

Συγγενές Εξάρθρηµα του Ισχίου. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Συγγενές Εξάρθρηµα του Ισχίου. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Συγγενές Εξάρθρηµα του Ισχίου Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός ΣΥΓΓΕΝΕΣ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΙΣΧΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ Συγγενής διαταραχή του ισχίου που προκαλείται από την ανώµαλη ανάπτυξη ενός ή όλων των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΡΗΞΗ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΑΓΚΩΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Δρ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Χειρούργος ορθοπαιδικός Αρεταίειο νοσοκομείο, Κύπρος

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΡΗΞΗ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΑΓΚΩΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Δρ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Χειρούργος ορθοπαιδικός Αρεταίειο νοσοκομείο, Κύπρος ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΡΗΞΗ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΑΓΚΩΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Δρ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Χειρούργος ορθοπαιδικός Αρεταίειο νοσοκομείο, Κύπρος Ρήξη του δικεφάλου τένοντα στον αγκώνα συμβαίνει τις περισσότερες φορές,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθιο Κοιλιακό Τοίχωµα & Πύελος

Πρόσθιο Κοιλιακό Τοίχωµα & Πύελος Πρόσθιο Κοιλιακό Τοίχωµα & Πύελος Ι. Γενικά Α. Η κοιλία είναι το τµήµα του κόρµου που βρίσκεται µεταξύ του θώρακα (διάφραγµα) προς τα πάνω και της πυέλου (είσοδο της µικρής πυέλου) προς τα κάτω. Η πύελος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Παρατηρήσεις : 1) Για όλα τα εμφυτεύματα της σπονδυλικής στήλης είναι απαραίτητη η διάθεση των κατάλληλων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Σπουδαστής :Τσιούκας ηµήτριος ΛΑΡΙΣΑ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α - ΙΑΙΡΕΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ Κρατάμε τις λαβές του μηχανήματος και τοποθετούμε τις ποδοκνημικές κάτω από τα μαξιλαράκια. Εκπνέουμε στο τέλος της κίνησης προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΟΣΦΥΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΟΣΦΥΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΟΣΦΥΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Γεώργιος Σάπκας Επώδυνες καταστάσεις οφειλόμενες σε εκφυλιστική αρθρίτιδα της σπονδυλικής στήλης με ριζική συνήθως κατανομή ή και αστάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ. 06/Φεβ/2013 ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΔΡ. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ I.

ΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ. 06/Φεβ/2013 ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΔΡ. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ I. ΒΛΑΙΣΟ ΔΡ. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1 2 ΒΛΑΙΣΟ I. ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΒΛΑΙΣΟ II. ΜΕΡΟΣ ΑΛΛΟΥ ΠΙΟ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Γενικευμένης Χαλάρωσης Συνδέσμων Νευρολογικής ή Μυϊκής Πάθησης Γενετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΟΛΙΩΣΗ, ΚΥΦΩΣΗ, ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΟΛΙΩΣΗ, ΚΥΦΩΣΗ, ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΟΛΙΩΣΗ, ΚΥΦΩΣΗ, ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 11 Ευθύµιος Σαµολαδάς Α. ΣΚΟΛΙΩΣΗ Η φυσιολογική σπονδυλική στήλη στο οβελιαίο επίπεδο εµφανίζει φυσιολογικά κυρτώµατα στην αυχενική θωρακική και οσφυϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012

Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012 Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012 Θωρακικό τοίχωμα Κ. Αλπαντάκη Θώρακας Γενική επισκόπηση Σχετικοί όροι Θώρακας Θωρακικός κλωβός Θωρακικό τοίχωμα Θωρακική κοιλότητα Σχετικοί όροι Θώρακας Περιοχή του σώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΝΗΠΙΑΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Συγγενές εξάρθρημα ισχίου Συγγενές εξάρθρημα ισχίου (ΣΕΙ) Αναπτυξιακή δυσπλασία ισχίου (developmental dysplasia of the hip) θεωρείται πλέον καλύτερος

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μακροχρόνια Αϖοτελέσµατα της Χειρουργικής Αντιµετώϖισης των Καταγµάτων της Κοτύλης

Τα Μακροχρόνια Αϖοτελέσµατα της Χειρουργικής Αντιµετώϖισης των Καταγµάτων της Κοτύλης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙ ΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Η.Ε ΛΑΜΠΙΡΗΣ Τα Μακροχρόνια Αϖοτελέσµατα της Χειρουργικής Αντιµετώϖισης των Καταγµάτων της Κοτύλης ιδακτορική ιατριβή

Διαβάστε περισσότερα

ΑνατομίαΑναπνευστικούγια αναισθησιολόγους. Τηλέμαχος Παρασκευόπουλος

ΑνατομίαΑναπνευστικούγια αναισθησιολόγους. Τηλέμαχος Παρασκευόπουλος ΑνατομίαΑναπνευστικούγια αναισθησιολόγους Τηλέμαχος Παρασκευόπουλος Τιπεριλαμβάνει; Ρινική κοιλότητα Φάρυγγας Λάρυγγας Τραχεία Βρογχιόλια Βρόγχοι Κυψελίδες Όριοανώτερου κατώτερουασ Φωνητικές χορδές Λάρυγγας

Διαβάστε περισσότερα

Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ

Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ Ορισμός : Οξεία μυϊκή θλάση ορίζεται η ρήξη των μυϊκών ινών στο μυ η οποία είναι αποτέλεσμα εφαρμογής υπέρμετρης ξαφνικής δύναμης στο μυ

Διαβάστε περισσότερα

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 27-30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 VALIS RESORT, ΒΟΛΟΣ. Presentation Type

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 27-30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 VALIS RESORT, ΒΟΛΟΣ. Presentation Type Contact Person Aναρτημένες Ανακοινώσεις ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ P01 POSTER ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΟΥΡΑΙΑΣ ΥΠΟΣΤΡΟΦΗΣ (CAUDAL REGRESSION SYNDROME) NΕΟΦΥΤΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ Λευκωσία P02 POSTER

Διαβάστε περισσότερα

Παθητική κινητοποίηση

Παθητική κινητοποίηση Παθητική κινητοποίηση Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, εµφανίστηκε µία σταθερή αύξηση στη χρήση των τεχνικών κινητοποίησης των αρθρώσεων από τους φυσιοθεραπευτές. Η κυριότερη ένδειξη για την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ -ΤΡΑΧΗΛΟΥ

ΑΓΓΕΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ -ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΑΓΓΕΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ -ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΦΩΤΗΣ Χ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Στόχοι του μαθήματος Αντίληψη της προέλευσης των αρτηριών της κεφαλής και του τραχήλου.

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστική και Χειρουργική Αρθροσκόπηση του Ώμου

Διαγνωστική και Χειρουργική Αρθροσκόπηση του Ώμου Διαγνωστική και Χειρουργική Αρθροσκόπηση του Ώμου Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαδικός Χειρουργός 2 Αρθροσκόπηση είναι η ενδοσκοπική διαγνωστική και θεραπευτική τεχνική με την οποία γίνεται μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Σοφία Λαφογιάννη 1, Χαρίκλεια Λούπα 2.

Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Σοφία Λαφογιάννη 1, Χαρίκλεια Λούπα 2. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑΣ (Charcot) ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκεφαλικές συζυγίες. Μαρία Σουλή Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος

Εγκεφαλικές συζυγίες. Μαρία Σουλή Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος Εγκεφαλικές συζυγίες Μαρία Σουλή Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος ΙΙ. Οπτικό νεύρο οπτική οξύτητα (φώς, αντικείμενα, ειδικοί πίνακες) ΔΔ Διαθλαστικές ανωμαλίες Ελάττωση της διαφάνειας των διαθλαστικών μέσων Βλάβη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ. Ασθενέστερο Επίπεδο. 08/Φεβ/2013 ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ. Ορθοπαιδικός Χειρουργός Πολυκλινική Λευκωσίας ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ NAHEMSON

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ. Ασθενέστερο Επίπεδο. 08/Φεβ/2013 ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ. Ορθοπαιδικός Χειρουργός Πολυκλινική Λευκωσίας ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ NAHEMSON ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Ορθοπαιδικός Χειρουργός Πολυκλινική Λευκωσίας ΟΡΙΣΜΟΣ Πόνος στην οσφυϊκή χώρα οποιασδήποτε αιτιολογίας. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ Δεύτερη σε συχνότητα αιτία επίσκεψης στον γιατρό. Πρώτη αιτία αποχής από

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες Βοήθειες. Ioannis Lazarettos. MD PhD Orthopaedic Surgeon

Πρώτες Βοήθειες. Ioannis Lazarettos. MD PhD Orthopaedic Surgeon Πρώτες Βοήθειες Ioannis Lazarettos MD PhD Κακώσεις Βλάβη που συμβαίνει στον οργανισμό σαν αποτέλεσμα της επίδρασης εξωγενών βλαπτικών παραγόντων 2 Εκδορά Μικρές ή μεγαλύτερες αποσπάσεις της επιδερμίδας

Διαβάστε περισσότερα

Κατάγματα ιερού οστού

Κατάγματα ιερού οστού ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ΤΡΑΥΜΑ 2008, ΠΕΡΙΟ ΟΣ Β, 3(1):7 12 TRAUMA 2008, SERIES B, 3(1):7 12 Κατάγματα ιερού οστού Στη παρούσα ανασκόπηση γίνεται αναφορά στην επίπτωση, διαγνωστική προσέγγιση και αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΙΑ ΑΝΩ ΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΙΑ ΑΝΩ ΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΙΑ ΑΝΩ ΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Τα γόνατα παίζουν σηµαντικό ρόλο στη στήριξη και στη βάδιση µας. Καθηµερινά επιβαρύνονται προκειµένου να ανταπεξέλθουν στις διάφορες καταπονήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ ακτινολόγος ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ καρδιολόγος Τι είναι αξονική στεφανιογραφία; Είναι μέθοδος απεικόνισης των στεφανιαίων αγγείων με πολυτομικό αξονικό τομογράφο

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Επεμβατική Ακτινολογία Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Τα τελευταία 20 χρόνια, η Επεμβατική Ακτινολογία παρουσιάζει διαρκή εξέλιξη και αποτελεί μία πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ...... Εισαγωγή. Μετωπορινογενείς δυσπλασίες (δυσπλασίες μέσης γραμμής)... Κρανιοσυνοστώσεις ή κρανιοσυνοστεώσεις.. Βραγχιακές

Διαβάστε περισσότερα

3D N E W T O N. 3D Σύστημα ενδυνάμωσης & μυϊκής αποκατάστασης σπονδυλικής στήλης ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

3D N E W T O N. 3D Σύστημα ενδυνάμωσης & μυϊκής αποκατάστασης σπονδυλικής στήλης ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 3D N E W T O N 3D Σύστημα ενδυνάμωσης & μυϊκής αποκατάστασης ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Σταθεροποίηση Σπονδυλικών Μυών Σταθεροποιεί ταυτόχρονα τους εκ βαθέων και ανταγωνιστές μυς Αυτόχθων Ραχιαίος, Εγκάρσιος Κοιλιακός

Διαβάστε περισσότερα

Ημιολική ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΩΜΟΥ - Χειρουργική Τεχνική

Ημιολική ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΩΜΟΥ - Χειρουργική Τεχνική Ημιολική ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΩΜΟΥ - Χειρουργική Τεχνική Το συντριπτικό παρεκτωπισμένο κάταγμα άνω τριτημορίου κεφαλής βραχιονίου τριών ή τεσσάρων τεμαχίων κατά ταξινόμηση Neer συνήθως αντιμετωπίζεται χειρουργικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: ΠΕ 18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Adult Treatment In: The Alexander Discipline 297-320. Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά

Adult Treatment In: The Alexander Discipline 297-320. Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά Adult Treatment In: The Alexander Discipline 297-320 Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά Ορθοδοντική Θεραπεία Στόχος της ορθοδοντικής θεραπείας ανεξάρτητα από την ηλικία των ασθενών είναι βελτίωση της στοματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΗ Άμεση ανάγκη (μεταφορά και αντιμετώπιση το ταχύτερο δυνατόν) ΜΑΖΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΒΑΡΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ Σε ποιούς ασθενείς µε τι µακροχρόνια αποτελέσµατα. Νικ. Λάγιος Χειρ. Ορθοπαιδικός Διευθυντής Α Ορθοπαιδικής Κλινικής Ι ΙΑΣΩ GENERAL ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

There are no translations available. Πέτρος Χ. Κατσαβοχρήστος Παθολόγος

There are no translations available. Πέτρος Χ. Κατσαβοχρήστος Παθολόγος There are no translations available. Πέτρος Χ. Κατσαβοχρήστος Παθολόγος Η οστεοπόρωση αποτελεί κλινική συνδρομή και χαρακτηρίζεται από μείωση της οστικής πυκνότητας των οστών και διαταραχή της μικροαρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Νικολέττα Χαραλαμπάκη Ιατρός Βιοπαθολόγος

Νικολέττα Χαραλαμπάκη Ιατρός Βιοπαθολόγος Νικολέττα Χαραλαμπάκη Ιατρός Βιοπαθολόγος ΚΝΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ Περιβάλλονται και στηρίζονται με τις εγκεφαλικές και νωτιαίες μήνιγγες μεταξύ των οποίων περικλείεται ο υπαραχνοειδής χώρος γεμάτος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ + ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ = Α & Ω ΣΤΗΝ! ΑΠΛΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ (Βασική απεικονιστική μέθοδος) ΠΡΟΣΘΙΟΠΙΣΘΙΑ ΠΛΑΓΙΑ ΛΟΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΛΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ (Βασική

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 26-34. Αεροφόροι οδοί

Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 26-34. Αεροφόροι οδοί Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 26-34 Αεροφόροι οδοί Οι αεροφόροι οδοί επιτρέπουν την είσοδο του αέρα από το Περιβάλλον µέχρι τους πνεύµονες κατά τη φάση της εισπνοής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΙΣΧΙΟ.

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΙΣΧΙΟ. ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΙΣΧΙΟ. Η μηροκοτυλιαία πρόσκρουση αποτελεί, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα της σύγχρονης βιβλιογραφίας, το συχνότερο

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012

Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012 Δελτίο Τύπου Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012 «Διαστημικές» προδιαγραφές στη διενέργεια και των πλέον λεπτών επεμβάσεων της σύγχρονης Νευροχειρουργικής και Ορθοπαιδικής Χειρουργικής, με τεράστια οφέλη για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ 11/6/2015 ΕΝΟΤΗΤΕΣ. Ανατομία και φυσιολογία του Μυοσκελετικού Συστήματος

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ 11/6/2015 ΕΝΟΤΗΤΕΣ. Ανατομία και φυσιολογία του Μυοσκελετικού Συστήματος ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή στο μυοσκελετικό τραύμα Ανατομία & φυσιολογία του μυοσκελετικού συστήματος Παθοφυσιολογία του μυοσκελετικού συστήματος Αξιολόγηση κακώσεων του μυοσκελετικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΑΚΡΩΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΡΙΒΗΣ. Σ.Υ.Π. σαν Κλινική Οντότητα. Ιστορική Αναδρομή. Σημείο Πρόσκρουσης. Σ.Υ.Π. σαν Κλινική Οντότητα 2/8/2013 Ν.Π.

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΑΚΡΩΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΡΙΒΗΣ. Σ.Υ.Π. σαν Κλινική Οντότητα. Ιστορική Αναδρομή. Σημείο Πρόσκρουσης. Σ.Υ.Π. σαν Κλινική Οντότητα 2/8/2013 Ν.Π. ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΑΚΡΩΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΡΙΒΗΣ Δρ. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Ορθοπαιδικός χειρουργός Πολυκλινική ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΑΚΡΩΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΡΙΒΗΣ Ορισμός Προστριβή ή πρόσκρουση του στροφικού πετάλου στην υπακρωμιακή

Διαβάστε περισσότερα

που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα υγειές σύστημα με ισχυρά οστά είναι απαραίτητο για την γενική υγεία και ποιότητα ζωής.

που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα υγειές σύστημα με ισχυρά οστά είναι απαραίτητο για την γενική υγεία και ποιότητα ζωής. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : ΟΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ! Εισαγωγή : Τα οστά είναι το σπίτι για να μείνουμε, είναι η στέγη που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ 2011. Η ενδιαφέρουςα περίπτωςη του μήνα. Οξύ άλγοσ αριςτερού λαγόνιου βόθρου ςε γυναίκα 40 ετών

ΙΟΥΛΙΟΣ 2011. Η ενδιαφέρουςα περίπτωςη του μήνα. Οξύ άλγοσ αριςτερού λαγόνιου βόθρου ςε γυναίκα 40 ετών Η ενδιαφέρουςα περίπτωςη του μήνα ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Τ Α Ι Ρ Δ Ι Α Β Ο Ρ Δ Ι Ο Υ Δ Λ Λ Α Γ Ο Σ Οξύ άλγοσ αριςτερού λαγόνιου βόθρου ςε γυναίκα 40 ετών Παρουςιάζεται από: Χαρςούλα Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΣΗ ΙΣΧΙΟΥ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΣΗ ΙΣΧΙΟΥ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΣΗ ΙΣΧΙΟΥ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α. Β. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ BSc, MD, PhD Ορθοπαιδικός Χειρουργός Χειρουργική Τεχνική Η αρθροσκόπηση ισχίου μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον ασθενή σε ύπτια ή πλάγια θέση.

Διαβάστε περισσότερα

Κακώσεις από Υπέρχρηση (overuse injuries)

Κακώσεις από Υπέρχρηση (overuse injuries) Κακώσεις από Υπέρχρηση (overuse injuries) Οι κακώσεις από υπέρχρηση είναι η πιο συχνή αιτία αθλητικών κακώσεων. 30% - 50% όλων των αθλητικών κακώσεων οφείλονται σε υπέρχρηση Κακώσεις από Υπέρχρηση Συμβαίνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ Η ΠΙΟ ΚΟΙΝΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ Η ΠΙΟ ΚΟΙΝΗ ΑΙΤΙΑ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνώνυμα για Internet search: lung sequestration, bronchopulmonary sequestration.

Συνώνυμα για Internet search: lung sequestration, bronchopulmonary sequestration. Γυναίκα ηλικίας 26 ετών, προσέρχεται στο ιατρείο λόγω κακουχίας, πυρετού, βήχα και πυώδους απόχρεμψης. Από το ιστορικό αναφέρεται επεισόδιο λοίμωξης του αναπνευστικού προ μηνός, το οποίο βελτιώθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

MRI ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ

MRI ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ MRI ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ Η παθολογία της ποδοκνημικής άρθρωσης είναι αρκετά συχνή και αφορά ως επί των πλείστων κακώσεις που οδηγούν σε οξείες ή χρόνιες καταστάσεις. Απλά διαστρέμματα,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Γ32/ 786. ΠΡΟΣ 1.Όλες τις Νοµαρχιακές & Τοπ. Μονάδες Υγείας & Νοσ/µεία ΙΚΑ 2. Όλα τα Περ/κά Τοπικά Υπ/τα & Παρ/τα ΙΚΑ

Αρ. Πρωτ. Γ32/ 786. ΠΡΟΣ 1.Όλες τις Νοµαρχιακές & Τοπ. Μονάδες Υγείας & Νοσ/µεία ΙΚΑ 2. Όλα τα Περ/κά Τοπικά Υπ/τα & Παρ/τα ΙΚΑ ΓΕΝΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ 11-6-08 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Πληροφορίες : κ. αφνοµήλη Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8, 10241 Τηλέφωνο : 210 5215218

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ ΣΤΟ ΤΕΠ. ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Κρήτης

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ ΣΤΟ ΤΕΠ. ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Κρήτης ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ ΣΤΟ ΤΕΠ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Κρήτης ΣΤΑ ΙΑ ΠΡΩΙΜΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΤΑ ΙΑ ΠΡΩΙΜΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ Ησύγχρονηδιατήρησηεπαρκούς κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας Φροντίδα και χειρισμός ασθενούς με τραχειοστομία: (Ι) Κατευθυντήριες οδηγίες (ΙΙ) Εκπαιδευτικό υλικό (ΙΙΙ) Δείκτες μέτρησης αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώνται για... Οι δονήσεις είναι αποτελεσματικές...

Συνιστώνται για... Οι δονήσεις είναι αποτελεσματικές... ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εκφυλιστικές αλλοιώσεις Αγγειακές παθήσεις Παθολογίες των πνευμόνων Ουρο-γυναικολογικές διαταραχές Καρδιακές παθήσεις Παθολογίες σπονδυλικής στήλης Παθολογίες αρθρώσεων Παθολογίες συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που σχετίζονται με τη δυστοκία ώμου αναφέρονται στον Πίνακα 1:

Οι παράγοντες που σχετίζονται με τη δυστοκία ώμου αναφέρονται στον Πίνακα 1: 4. ΔΥΣΤΟΚΙΑ ΩΜΟΥ Ορισμός: Δυστοκία ώμου ορίζεται η δυσκολία γέννησης των ώμων μετά τη γέννηση της κεφαλής, που απαιτεί πρόσθετους χειρισμούς για την απελευθέρωσή τους με συνήθη ήπια έλξη της κεφαλής. Συμβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Χ. Γαρνάβος, Ν. Κανακάρης, Ν. Λασανιάνος, Π. Τζώρτζη, Κ. Ντουντουλάκης, Π. Παπαγιαννόπουλος, Γ. Πρωτοπαπαδάκης, Π. Κακαβάς

Χ. Γαρνάβος, Ν. Κανακάρης, Ν. Λασανιάνος, Π. Τζώρτζη, Κ. Ντουντουλάκης, Π. Παπαγιαννόπουλος, Γ. Πρωτοπαπαδάκης, Π. Κακαβάς ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΚΡΩΝ ΟΣΤΏΝ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ Χ. Γαρνάβος, Ν. Κανακάρης, Ν. Λασανιάνος, Π. Τζώρτζη, Κ. Ντουντουλάκης, Π. Παπαγιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 15.30-16.15 Προσέλευση Εγγραφές ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 16.15 16.30 Έναρξη Συμποσίου Χαιρετισμοί Γελαλής Ιωάννης Καραχάλιος Θεόφιλος 16.30 17.40 Συνεδρία: «Κακώσεις Αυχενικής Μοίρας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ : ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. Ευστάθιος Ι. Μποβιάτσης, Νευροχειρουργός

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ : ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. Ευστάθιος Ι. Μποβιάτσης, Νευροχειρουργός ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ : ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Ευστάθιος Ι. Μποβιάτσης, Νευροχειρουργός Β Νευροχειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν» Οι κρανιοεγκεφαλικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πρόλογος συγγραφέων... 7 Εισαγωγή... 9 Πώς να διαβάσετε αυτό το βιβλίο... 11 Απλές συμβουλές για την ώρα των εξετάσεων... 13 Υποχρεώσεις του βοηθού ιατρικών συσκευών απεικονίσεων... 15 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΑΝΙΑΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ. Ένα Διαγνωστικό Εργαλείο για τις Κεντρικού Τύπου Βλάβες. Δρ Σπυρίδων Δευτεραίος Νευρολόγος

ΔΙΑΚΡΑΝΙΑΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ. Ένα Διαγνωστικό Εργαλείο για τις Κεντρικού Τύπου Βλάβες. Δρ Σπυρίδων Δευτεραίος Νευρολόγος ΔΙΑΚΡΑΝΙΑΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ Ένα Διαγνωστικό Εργαλείο για τις Κεντρικού Τύπου Βλάβες Δρ Σπυρίδων Δευτεραίος Νευρολόγος Βασικές Αρχές Έλεγχος της πυραµιδικής οδού µε το Διακρανιακό Μαγνητικό Ερεθισµό:

Διαβάστε περισσότερα