ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

2 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 1 Άρθρο 1. Έννοια Πειθαρχικής Διαφοράς... 1 Άρθρο 2. Έκταση Εφαρμογής Άρθρο 3. Eφαρμοστέο Δίκαιο... 2 Άρθρο 4. Δικαστικά Όργανα της Ε.Π.Ο Άρθρο 5. Αρμοδιότητα... 3 Άρθρο 6. Ένσταση αναρμοδιότητας... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ... 4 Άρθρο 7. Έναρξη διαδικασίας... 4 Άρθρο 8. Ορισμός δικασίμου... 5 Άρθρο 9. Κλήτευση διαδίκων. Επιδόσεις... 5 Άρθρο 10. Έδρα - Γραμματέας των δικαστικών οργάνων. Καθήκοντα... 5 Άρθρο 11. Πρόεδρος των δικαστικών οργάνων - Καθήκοντα Άρθρο 12. Εξαίρεση. Λόγοι εξαίρεσης. Αρμοδιότητα. Απόφαση... 6 Άρθρο 13. Πρακτικά συνεδρίασης... 6 Άρθρο 14. Αποδεικτικά μέσα... 7 Άρθρο 15. Κατάθεση υπομνήματος και αποδεικτικών μέσων Άρθρο 16. Ένορκες βεβαιώσεις... 8 Άρθρο 17. Αυτοπρόσωπη εμφάνιση των διαδίκων... 8 Άρθρο 18. Θέματα και βάρος απόδειξης... 8 Άρθρο 19. Παρέμβαση... 9 Άρθρο 20. Συνεδριάσεις δικαστικών οργάνων... 9 Άρθρο 21. Πληρεξουσιότητα. Έλεγχος πληρεξουσιότητας. Ειδική πληρεξουσιότητα Άρθρο 22. Μη εμφάνιση των διαδίκων Άρθρο 23. Απόσπασμα εγγράφου

3 Άρθρο 24. Γνησιότητα ιδιωτικών εγγράφων. Αναγνώριση υπογραφής Άρθρο 25. Γνησιότητα δημοσίων εγγράφων Άρθρο 26. Προσβολή εγγράφου ως πλαστού Άρθρο 27. Απόφαση. Περιεχόμενο Άρθρο 28. Εκτελεστότητα αποφάσεων. Τελεσιδικία Άρθρο 29. Διόρθωση και ερμηνεία της απόφασης Άρθρο 30. Δεδικασμένο Άρθρο 31. Αρχείο αποφάσεων Άρθρο 32. Δαπάνες Άρθρο 33. Σύντμηση των προθεσμιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ Άρθρο 34. Έφεση. Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα Άρθρο 35. Περιεχόμενο έφεσης Άρθρο 36. Προθεσμία έφεσης Άρθρο 37. Προσδιορισμός έφεσης Άρθρο 38. Παράβολο έφεσης Άρθρο 39. Παραίτηση από δικαιώματος Άρθρο 40. Ερμηνεία Άρθρο 41. Τελικές διατάξεις

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1. Έννοια Πειθαρχικής Διαφοράς Όλες οι διαφορές που αναφύονται μεταξύ των εμπλεκομένων φυσικών και νομικών προσώπων με οποιαδήποτε ιδιότητα, ακόμη και αυτή του φιλάθλου, στο άθλημα του ποδοσφαίρου, εξαιτίας οποιασδήποτε σχετικής δραστηριότητας και ανακύπτουν κατά την τέλεση της και ιδίως αφορούν παραβιάσεις διατάξεων του Καταστατικού και Κανονισμών της Ε.Π.Ο. και κανόνων που διέπουν την διεξαγωγή των ποδοσφαιρικών αγώνων και την λειτουργία εν γένει του ποδοσφαίρου. Άρθρο 2. Έκταση Εφαρμογής. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού εφαρμόζονται από όλα τα δικαστικά όργανα της Ε.Π.Ο., (την Πειθαρχική Επιτροπή, την Επιτροπή Δεοντολογίας και την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ), εκτός αν άλλως ορίζεται. 2. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται σε όλα : α. Τα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου. β. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με οποιαδήποτε ιδιότητα με το ποδόσφαιρο και εξαιτίας της ενασχόλησής τους αυτής είναι διάδικοι σε μία πειθαρχική δίκη ενώπιον των ανωτέρω δικαστικών οργάνων και ειδικότερα σ όλα τα: i. Ποδοσφαιρικά σωματεία, ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες, Ενώσεις Επαγγελματικών Ομάδων (λίγκες), Ενώσεις Ερασιτεχνικών Ομάδων (Ε.Π.Σ.), λοιπές Ενώσεις και τα σωματεία εδικών μορφών ποδοσφαίρου. ii. Φυσικά πρόσωπα που με οποιαδήποτε ιδιότητα συμμετέχουν στο οργανωμένο ποδόσφαιρο και με οποιαδήποτε ιδιότητα ή σχέση συνδέονται με ένα ερασιτεχνικό σωματείο ή μία επαγγελματική ομάδα ή μία επαγγελματική ή ερασιτεχνική Ένωση (ποδοσφαιριστές, προπονητές, αξιωματούχοι ομάδων και ενώσεων κάθε μορφής, ιδιοκτήτες ή μέτοχοι ΠΑΕ κ.ο.κ.). iii. Πρόσωπα τα οποία εισέρχονται στα γήπεδα διεξαγωγής 1

5 ποδοσφαιρικών αγώνων (μεταξύ των οποίων και οι φίλαθλοι) ανάλογα με την ιδιότητα που έχουν. Άρθρο 3. Eφαρμοστέο Δίκαιο 1. Τα δικαστικά όργανα του ποδοσφαίρου (εφεξής «οι Επιτροπές») επιβάλλουν ποινές στα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που δεσμεύονται από τον παρόντα κανονισμό, οι οποίες προβλέπονται στις διατάξεις του Πειθαρχικού Κώδικα, των Κ.Α.Π Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών Ομάδων, στον Κώδικα Δεοντολογίας, στο Καταστατικό και στους λοιπούς Κανονισμούς της ΕΠΟ. 2. Οι ποινές που αναφέρονται στον παρόντα, στους λοιπούς κανονισμούς και στο καταστατικό της Ε.Π.Ο. επιβάλλονται, σε βάρος των φυσικών ή νομικών προσώπων του άρθρου 2, με βάση τις αναφορές και περιγραφές των αξιωματούχων του αγώνα που προβλέπονται στον Κ.Α.Π. (Φύλλο Αγώνα, εκθέσεις Παρατηρητών Αγώνα, κ.λ.π.). Λοιπά αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να ληφθούν υπόψη, ιδίως οι εκθέσεις της αστυνομικής αρχής και το οπτικό υλικό του αγώνα όπου προβλέπεται τούτο προβλέπεται στον πειθαρχικό κώδικα, στον Κ.Α.Π. Σε κάθε περίπτωση, δίωξη δεν μπορεί να ασκηθεί και ποινές δεν μπορούν να επιβληθούν σε βάρος των φυσικών ή νομικών προσώπων του άρθρου 2 μόνο με βάση τις εκθέσεις της αστυνομικής αρχής ή το οπτικό υλικό του αγώνα, πλην της ρητής εξαίρεσης του άρθρου 10 παρ. 6, στ και σε περιπτώσεις φαινομένων βίας, ρατσισμού στα γήπεδα κατά την οποία η δίωξη μπορεί να γίνει κατόπιν χρήσης οπτικών μέσων (π.χ. βίντεο, φωτογραφίες). Για τα διαδραματισθέντα στις εξέδρες του σταδίου και λοιπούς χώρους του γηπέδου επιτρέπεται η χρήση του βίντεο χωρίς περιορισμούς (άρθρο 15 παρ. 8 του ΚΑΠ). Στις περιπτώσεις αυτές είναι υποχρεωτική η κλήση σε απολογία. 3. Η διάταξη αυτή δεν βρίσκει εφαρμογή σε όλες τις εκτός γηπέδων παραβάσεις, ιδία αυτές των άρθρων 13 έως 31 του Κώδικα Δεοντολογίας. 4. Οι αναφερόμενες στους Κανονισμούς της Ε.Π.Ο. ποινές, επιβάλλονται για παραβάσεις και αδικήματα που προβλέπονται και τιμωρούνται από τις διατάξεις του Καταστατικού, του Πειθαρχικού Κώδικα, του Κ.Α.Π Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών Ομάδων, του Κώδικα Δεοντολογίας και των λοιπών Κανονισμών της ΕΠΟ, όπως εγκρίνονται από την Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. 2

6 Άρθρο 4. Δικαστικά Όργανα της Ε.Π.Ο. 1. Τα δικαστικά όργανα της Ε.Π.Ο. είναι α. η Πειθαρχική Επιτροπή, β. η Επιτροπή Δεοντολογίας και γ. η Επιτροπή Εφέσεων, που δικάζουν τις προαναφερόμενες πειθαρχικές παραβάσεις σε πρώτο βαθμό (οι δύο πρώτες) και δεύτερο βαθμό ( η τρίτη) αντίστοιχα. 2. Η Επιτροπή Δεοντολογίας είναι πενταμελής, διαθέτει δε, δικαστικό και ερευνητικό τμήμα. Το δικαστικό τμήμα συνεδριάζει και αποφασίζει σε τριμελή σύνθεση, συγκροτούμενη από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του και δύο (2) μέλη της. ο Πρόεδρος του Δικαστικού Τμήματος της Επιτροπής Δεοντολογίας μπορεί να λάβει μόνος του αποφάσεις στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 36 του Κανονισμού της. 3. Η Επιτροπή Εφέσεων της Ε.Π.Ο. αποτελείται από πέντε (5) μέλη, συνεδριάζει δε και αποφασίζει σε τριμελή σύνθεση, συγκροτούμενη από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή Πρόεδρο αυτής και δύο (2) Μέλη. Άρθρο 5. Αρμοδιότητα 1. Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. είναι αρμόδια: α. για την εκδίκαση όλων των πειθαρχικών παραβάσεων και την επιβολή των ποινών που προβλέπονται στις διατάξεις του Κ.Α.Π. και του Πειθαρχικού κώδικα (όπως αυτές ειδικεύονται στο άρθρο 24 αυτού) και για κάθε επιπλέον πειθαρχική παράβαση που προβλέπεται στο Καταστατικό και τους λοιπούς (πλην του κώδικα δεοντολογίας) κανονισμούς της Ε.Π.Ο., εκτός αν ρητώς προβλέπεται διαφορετικά. β. Για την εκδίκαση κάθε άλλης παράβασης και την επιβολή των προβλεπομένων ποινών που ανατίθενται στην Επιτροπή με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. 2. Η Επιτροπή Δεοντολογίας είναι αρμόδια για την εκδίκαση όλων των παραβάσεων που προβλέπονται στις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας, από τα πρόσωπα που δεσμεύονται από αυτόν τον Κώδικα. 3. Η Επιτροπή Εφέσεων της Ε.Π.Ο., είναι αρμόδια για την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό: α. των εφέσεων κατά των αποφάσεων της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. και της Επιτροπής Δεοντολογίας. 3

7 β. Των εφέσεων κατά των αποφάσεων των πειθαρχικών Επιτροπών των Α και Β επαγγελματικών κατηγοριών (SUPER LEAGUE και Football League). γ. των εφέσεων κατά των αποφάσεων των Πειθαρχικών Επιτροπών των τοπικών και πανελλήνιων Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Σωματείων (Ε.Π.Σ.) δ. των εφέσεων κατά αποφάσεων των Δ.Σ. των τοπικών και πανελλήνιων Ερασιτεχνικών Ενώσεων (Ε.Π.Σ.) όπως και των λοιπών Ενώσεων- μελών της ΕΠΟ, όταν αυτές αφορούν σε αγωνιστικά θέματα. Άρθρο 6. Ένσταση αναρμοδιότητας Η ένσταση αναρμοδιότητας ενός δικαστικού οργάνου της ΕΠΟ πρέπει, εφόσον προτείνεται από διάδικο, με ποινή απαραδέκτου να υποβάλλεται κατά την πρώτη συζήτηση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 7. Έναρξη διαδικασίας 1. Η διαδικασία έναρξης της πειθαρχικής δίωξης ξεκινά: α. Αυτεπάγγελτα από την ίδια την πειθαρχική Επιτροπή, με βάση τα Φύλλα αγώνων και τις εκθέσεις των εντεταλμένων οργάνων, β. με δίωξη που ασκείται από τον υπεύθυνο άσκησης πειθαρχικής δίωξης στις περιπτώσεις που τούτο προβλέπεται, γ. μετά από ένσταση που υποβάλλεται από ένα ενδιαφερόμενο μέρος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των ισχυόντων κανονισμών. 2. Σε περίπτωση άσκησης ελλιπούς διώξεως, η πειθαρχική επιτροπή δύναται να συμπληρώσει ή/και επεκτείνει την αρχική δίωξη. 3. Η διαδικασία της πειθαρχικής δίωξης ενώπιον της Επιτροπής Δεοντολογίας ξεκινά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον οικείο κώδικα. 4

8 Άρθρο 8. Ορισμός δικασίμου Ο προσδιορισμός της ημερομηνίας συζήτησης της υπόθεσης γίνεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Τα διάδικα μέρη καλούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την συνεδρίαση της Επιτροπής. Η παραπάνω προθεσμία μπορεί να συντμηθεί από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Άρθρο 9. Κλήτευση διαδίκων. Επιδόσεις Όλες οι επιδόσεις των κλήσεων προς συζήτηση των προσφυγών ή εφέσεων καθώς και οι επιδόσεις των εκδιδομένων υπ αυτών αποφάσεων ή πράξεων γίνονται με μέριμνα του Γραμματέα κάθε Επιτροπής, στους διαδίκους, για τα νομικά πρόσωπα στον εκπρόσωπό τους σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό, ή στους πληρεξουσίους δικηγόρους των διαδίκων και με τηλεομοιοτυπία (FAX) στον υποχρεωτικά με το σχετικό έγγραφο δηλωθέντα αριθμό ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατόπιν παραγγελίας του Προέδρου της Επιτροπής που υπογράφει τις οικείες κλήσεις και τα σχετικά έγγραφα. Η επίδοση θεωρείται ότι συντελέστηκε με την σήμανση του τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX) ότι το έγγραφο διαβιβάστηκε στο αντίστοιχο μηχάνημα εκείνου προς τον οποίον απευθύνεται, ή το αποτύπωμα της επιτυχούς αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος. Άρθρο 10. Έδρα - Γραμματέας των δικαστικών οργάνων. Καθήκοντα 1. Η έδρα των δικαστικών οργάνων είναι στα γραφεία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Πάρκο Γουδή) και δεν δύναται να αλλάξει για κανένα λόγο. 2. Καθήκοντα Γραμματέα κάθε δικαστικού οργάνου («Επιτροπής») ασκεί υπάλληλος της Υπηρεσίας της Ε.Π.Ο. στην έδρα της οποίας λειτουργούν οι αντίστοιχες επιτροπές. 3. Ο Γραμματέας κρατεί τις δικογραφίες που εκκρεμούν, συντάσσει τα διάφορα έγγραφα της διαδικασίας αυτής και υπογράφει αυτά, μεριμνά για την τήρηση των προθεσμιών, του βιβλίου δημοσίευσης των αποφάσεων που εκδίδονται, του αρχείου, έχει την ευθύνη για την επίδοση των κλήσεων και των αποφάσεων της κάθε Επιτροπής στους διαδίκους, κ.λπ. 4. Ο Γραμματέας είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη των εγγράφων τα οποία σχετίζονται με την κάθε Επιτροπή. 5

9 Άρθρο 11. Πρόεδρος των δικαστικών οργάνων - Καθήκοντα. 1. Ο Πρόεδρος διευθύνει τη συζήτηση της Επιτροπής ή του τμήματος αυτήςπου προεδρεύει, δίδει τον λόγο στα μέλη αυτής, δίδει και αφαιρεί το λόγο στους διαδίκους ή τους αντιπροσώπους και τους πληρεξούσιους δικηγόρους αυτών. Μπορεί επίσης ο ίδιος ή οριζόμενο υπ αυτού μέλος της Επιτροπής να ζητεί την χορήγηση εγγράφων ή λοιπών αποδεικτικών στοιχείων ή να διατάζει την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των διαδίκων όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο για τη διαλεύκανση της εκδικαζομένης υπόθεσης. 2. Κάθε Επιτροπή εξετάζει αυτεπάγγελτα την αρμοδιότητά της. Άρθρο 12. Εξαίρεση. Λόγοι εξαίρεσης. Αρμοδιότητα. Απόφαση 1. Μέλη της Επιτροπής μπορούν να εξαιρεθούν από οποιοδήποτε διάδικο για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 52 επ. Κ.Πολ.Δ..Η εξαίρεση προτείνεται από το διάδικο μέχρι την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας στο ακροατήριο και γίνεται με δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά και αναφέρει τους λόγους της εξαίρεσης. 2. Μέλη της Επιτροπής, στο πρόσωπο των οποίων υπάρχει λόγος εξαιρέσεως, οφείλουν να το δηλώσουν στο Πρόεδρο της Επιτροπής ή τον Αναπληρωτή του. 3. Αρμόδια να αποφανθεί για την εξαίρεση είναι η επιτροπή στην οποία μετέχει ο υπό εξαίρεση. Είναι απαράδεκτη η αίτηση για την εξαίρεση όλων των μελών της Επιτροπής ή τόσων ώστε τα εναπομείναντα μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά να μην επαρκούν για τη νόμιμη συγκρότηση αυτής. Η Επιτροπή αποφασίζει σε διάσκεψη χωρίς τη συμμετοχή του υπό εξαίρεση. Η απόφαση για την αίτηση εξαίρεσης εκδίδεται αμέσως. Άρθρο 13. Πρακτικά συνεδρίασης Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά της συνεδρίασης, στα οποία αναγράφει την ημέρα της συνεδρίασης, τα ονοματεπώνυμα του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής, των εμφανισθέντων διαδίκων ή των αντιπροσώπων τους, περίληψη η οποία περιλαμβάνει τα ουσιώδη της συζήτησης, τους ισχυρισμούς των διαδίκων, τις καταθέσεις των μαρτύρων καθώς και σύντομη μνεία κάθε ουσιώδους γεγονότος που έλαβε χώρα κατά τη συνεδρίαση. Τα πρακτικά αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Τα πρακτικά αποτελούν πλήρη απόδειξη ως προς το περιεχόμενο τους. 6

10 Άρθρο 14. Αποδεικτικά μέσα Η αποδεικτική διαδικασία είναι κατά βάση έγγραφη και διακρίνεται σε δύο (2) κατηγορίες παραβάσεων: 1. α. Εφόσον η παράβαση σχετίζεται με περιστατικά που συνέβησαν κατά την διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, η απόδειξη γίνεται αποκλειστικά με βάση τις αναφορές και περιγραφές των αξιωματούχων του αγώνα που προβλέπονται στον Κ.Α.Π. (Φύλλο Αγώνα, εκθέσεις Παρατηρητών Αγώνα κ.λ.π.) Λοιπά αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να ληφθούν υπόψη ιδίως οι εκθέσεις της αστυνομικής αρχής και το οπτικό υλικό του αγώνα, μόνον όπου τούτο προβλέπεται στον πειθαρχικό κώδικα και στον Κ.Α.Π. Στην περίπτωση, του άρθρου 10 παρ. 5, στ και σε περιπτώσεις φαινομένων βίας ή ρατσισμού στα γήπεδα η δίωξη μπορεί να γίνει κατόπιν χρήσης οπτικών μέσων (π.χ. βίντεο, φωτογραφίες), ενώ για τα διαδραματισθέντα στις εξέδρες του σταδίου και λοιπούς χώρους του γηπέδου επιτρέπεται η χρήση του βίντεο χωρίς περιορισμούς (άρθρο 15 παρ. 8 του ΚΑΠ.) Στις περιπτώσεις αυτές είναι υποχρεωτική η κλήση σε απολογία. β. Για την εξέταση των λοιπών παραβάσεων τα βασικά αποδεικτικά μέσα είναι τα έγγραφα, η ομολογία και η πραγματογνωμοσύνη. γ. Στην πειθαρχική Επιτροπή οι μαρτυρικές καταθέσεις και η προφορική εξέταση των διαδίκων αποτελούν επικουρικά αποδεικτικά μέσα σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο της Επιτροπής δ. Αντίθετα στην Επιτροπή Δεοντολογίας οι καταθέσεις των μαρτύρων και η εξέταση των διαδίκων αποτελούν βασικά αποδεικτικά μέσα. ε. Στην Επιτροπή Εφέσεων δεν εξετάζονται μάρτυρες και διάδικοι, εκτός αν η ίδια η Επιτροπή σε εξαιρετικές περιπτώσεις το κρίνει αναγκαίο για την συμπλήρωση των αποδείξεων και αποφασίσει διαφορετικά. Άρθρο 15. Κατάθεση υπομνήματος και αποδεικτικών μέσων. 1. Υπομνήματα των διαδίκων για την ανάπτυξη των ισχυρισμών των συνοδευόμενα απ όλα τα αποδεικτικά μέσα που έχουν στη διάθεση τους οι διάδικοι, κατατίθενται μέχρι την ημέρα που ορίζει με έγγραφό του το κάθε δικαστικό όργανο και το αργότερο μέχρι την ημέρα της δίκης. Τα δικαστικά όργανα, μετά από την συζήτηση της υπόθεσης δύνανται σε εξαιρετικές 7

11 περιστάσεις να δώσουν στους διαδίκους σύντομη προθεσμία για κατάθεση συμπληρωματικών υπομνημάτων προς αντίκρουση των ισχυρισμών των αντιδίκων. Κάθε διάδικος οφείλει να προσκομίσει τα έγγραφα που επικαλείται στο υπόμνημά του ή επικαλέστηκε στη δίκη. 2. Είναι απαράδεκτο να μεταβληθεί η βάση της πειθαρχικής κατηγορίας της καταγγελίας, της ένστασης ή της έφεσης. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του παρόντος, όπου σε περίπτωση άσκησης ελλιπούς διώξεως, η πειθαρχική επιτροπή δύναται να συμπληρώσει ή/και επεκτείνει την αρχική δίωξη. Έως την πρώτη συζήτηση, μπορεί ο αιτών να συμπληρώσει, διευκρινίσει και διορθώσει τους ισχυρισμούς του, αρκεί να μην μεταβάλλεται η βάση της ενστάσεως ή της έφεσης. Άρθρο 16. Ένορκες βεβαιώσεις Ένορκες βεβαιώσεις μπορούν να γίνουν δεκτές, εκτιμώμενες ελεύθερα ως προς την αποδεικτική τους αξία, εφόσον έχουν ληφθεί νόμιμα στα πλαίσια της εκδικαζόμενης υποθέσεως ή άλλης συναφούς δίκης (αστικής ή ποινικής). Άρθρο 17. Αυτοπρόσωπη εμφάνιση των διαδίκων Τα δικαστικά όργανα δύνανται, αυτεπάγγελτα ή ύστερα από αίτηση κάποιου διαδίκου, να διατάξουν την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των διαδίκων στο ακροατήριο για την υποβολή ερωτήσεων και την παροχή διασαφήσεων σχετικών με την υπόθεση. Άρθρο 18. Θέματα και βάρος απόδειξης 1. Κάθε διάδικος οφείλει να αποδείξει τα πραγματικά γεγονότα που είναι αναγκαία για να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς του. 2. Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται ρητά και διαφορετικά- στους σχετικούς με το άθλημα του ποδοσφαίρου κανονισμούς, η επιτροπή εκτιμά ελεύθερα τα αποδεικτικά μέσα. 3. Πραγματικά γεγονότα τα οποία είναι πασίδηλα ώστε να μην υπάρχει εύλογη αμφιβολία ότι είναι αληθινά, όπως και τα διδάγματα της κοινής πείρας, λαμβάνονται υπόψη αυτεπάγγελτα και χωρίς απόδειξη. 4. Πραγματικά γεγονότα γνωστά στην Επιτροπή από άλλη δικαστική ενέργεια λαμβάνονται υπόψη αυτεπάγγελτα και χωρίς απόδειξη. 8

12 Άρθρο 19. Παρέμβαση Κύρια ή πρόσθετη παρέμβαση, συνοδευόμενη απ όλα τα αποδεικτικά μέσα και σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο, όταν ασκείται από πληρεξούσιο δικηγόρο, ασκείται από τον έχοντα άμεσο και αποδεικνυόμενο έννομο συμφέρον ενώπιον του Πρωτοβαθμίου δικαστικού οργάνου Επιτροπής, του τμήματος που εκκρεμεί η υπόθεση με κατάθεση εγγράφου στη γραμματεία αυτού και κοινοποίηση της σε όλους του διαδίκους, μέχρι εικοσιτέσσερις ώρες (24) πριν τη συζήτηση. Σε περίπτωση σύντμησης προθεσμιών μπορεί να ασκηθεί μέχρι δώδεκα (12) ώρες πριν την συζήτηση. Κύρια ή πρόσθετη παρέμβαση δεν χωρεί στις υποθέσεις του κώδικα δεοντολογίας. Η μη παράσταση του παρεμβαίνοντος ενώπιον του δικαστικού οργάνου έχει ως συνέπεια η παρέμβαση να απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο προσθέτως ή κυρίως και νομοτύπως παρεμβαίνων καθίσταται διάδικος και έχει δικαίωμα παραστάσεως και στην κατ έφεση δίκη. Κύρια ή πρόσθετη παρέμβαση ασκούμενη το πρώτον ενώπιον της Επιτροπής Εφέσεων απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Άρθρο 20. Συνεδριάσεις δικαστικών οργάνων 1. Οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες. 2. Τα διάδικα μέρη με αυτοτελή έγγραφη δήλωση αυτών ή των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, που κατατίθεται στην γραμματεία του οικείου δικαστικού οργάνου, μέχρι και την έναρξη της διαδικασίας στο ακροατήριο, συνοδευόμενη ή μη από σχετικό υπόμνημα, δύνανται να δηλώσουν την παράστασή τους στην δίκη και την επιθυμία τους να εκδικαστεί η υπόθεση χωρίς την εμφάνισή τους στο ακροατήριο. 3. Τα διάδικα μέρη μπορούν να παρίστανται κατά τις συνεδριάσεις είτε αυτοπροσώπως είτε μετά ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου είτε να προβαίνουν σε δήλωση παραστάσεως σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο (καταθέτοντας ή μη σχετικό υπόμνημα με τα αποδεικτικά στοιχεία απόδειξης ή ανταπόδειξης- που διαθέτουν στην γραμματεία του οικείου δικαστικού οργάνου). 4. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, τα διάδικα μέρη, αφού λάβουν τον λόγο από τον Πρόεδρο αναπτύσσουν, εν συντομία, προφορικά τους ισχυρισμούς τους. 5. Αναβολή της συζήτησης μιας υπόθεσης δεν επιτρέπεται, παρά μόνο όταν συντρέχει σπουδαίος λόγος και (περιοριστικά) για μία μόνο φορά. Η μετ αναβολή εκδίκαση ορίζεται οπωσδήποτε για την αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής. 9

13 6. Η διάσκεψη για την έκδοση της απόφασης είναι μυστική. Άρθρο 21. Πληρεξουσιότητα. Έλεγχος πληρεξουσιότητας. Ειδική πληρεξουσιότητα 1. Τα δικαστικά όργανα εξετάζουν την πληρεξουσιότητα, αυτεπαγγέλτως ή μετά από ένσταση, νόμιμα παριστάμενου και έχοντος έννομο συμφέρον διαδίκου, σε κάθε στάση της δίκης, καθώς και την υπέρβασή της. 2. Ειδική πληρεξουσιότητα απαιτείται στην περίπτωση παραιτήσεως από δικαίωμα καθώς και στην περίπτωση προσβολής εγγράφου ως πλαστού. Άρθρο 22. Μη εμφάνιση των διαδίκων Αν κατά την εκφώνηση της υπόθεσης δεν εμφανιστούν οι διάδικοι ή κάποιος εξ αυτών ή εμφανιστούν, αλλά δεν συμμετάσχουν κανονικά στην διαδικασία, η συζήτηση της υπόθεσης διεξάγεται χωρίς τη παρουσία τους, αφού προηγουμένως διαπιστωθεί η κατ άρθρο 9 νόμιμη κλήτευση τους. Άρθρο 23. Απόσπασμα εγγράφου Αν πρόκειται να διεξαχθεί απόδειξη με βιβλίο ή άλλο έγγραφο που περιέχει περισσότερα θέματα τα οποία δεν έχουν σχέση με τη δίκη, μπορεί να υποβληθεί επικυρωμένο απόσπασμα που περιέχει τα μέρη του εγγράφου τα οποία έχουν σχέση με τη δίκη. Άρθρο 24. Γνησιότητα ιδιωτικών εγγράφων. Αναγνώριση υπογραφής 1. Τη γνησιότητα ιδιωτικού εγγράφου, εφόσον αμφισβητείται, πρέπει να την αποδείξει εκείνος που το επικαλείται και το προσάγει, εκτός αν είναι τόσο φανερά αλλαγμένο, ώστε η επιτροπή να μπορεί να διαπιστώσει αμέσως και ασφαλώς ότι δεν είναι γνήσιο. 2. Εκείνος κατά του οποίου προσάγεται ιδιωτικό έγγραφο οφείλει να δηλώσει αμέσως αν αναγνωρίζει ή αρνείται τη γνησιότητα της υπογραφής, διαφορετικά το έγγραφο θεωρείται αναγνωρισμένο. 3. Αν αναγνωρισθεί ή αποδειχθεί η γνησιότητα της υπογραφής, θεωρείται ότι έχει διαπιστωθεί η γνησιότητα του περιεχομένου με την επιφύλαξη της προσβολής του ως πλαστού. Άρθρο 25. Γνησιότητα δημοσίων εγγράφων Τα δημόσια έγγραφα θεωρούνται γνήσια και επιτρέπεται μόνο η προσβολή τους για πλαστότητα. 10

14 Άρθρο 26. Προσβολή εγγράφου ως πλαστού 1. Εάν ένα έγγραφο προσβληθεί ως πλαστό χωρίς να έχει υποβληθεί μήνυση κατά του κατονομαζόμενου πλαστογράφου, τα δικαστικά όργανα μπορούν, εάν η πλαστογραφία είναι οφθαλμοφανής, να μη λάβουν υπόψη τους το ως πλαστό προσβληθέν έγγραφο. 2. Εάν ένα έγγραφο προσβληθεί από διάδικο ως πλαστό και έχει υποβληθεί μήνυση κατά του φερόμενου ως πλαστογράφου και εφόσον το έγγραφο αυτό κρίνεται ως ουσιώδες στην έκβαση της δίκης, τα δικαστικά όργανα δεν μπορούν να αναστείλουν την έκδοση της απόφασης της μέχρις ότου εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση από το αρμόδιο ποινικό δικαστήριο, αλλά πρέπει να εκδώσουν την απόφασή τους κατόπιν συν-αξιολόγησης του εγγράφου αυτού με όλα τα λοιπά αποδεικτικά στοιχεία. Άρθρο 27. Απόφαση. Περιεχόμενο 1. Οι αποφάσεις των δικαστικών οργάνων λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. 2. Η απόφαση πρέπει να περιέχει απαραιτήτως: α. την σύνθεση του δικαστικού οργάνου. β. Το ονοματεπώνυμο των διαδίκων και των παραστάντων πληρεξουσίων τους γ. Περιληπτική έκθεση του ιστορικού της υπόθεσης. δ. την αιτιολογία της απόφασης με αναφορά της τυχόν μειοψηφίας. ε. τις διατάξεις επί των οποίων βασίστηκε η απόφαση στ. Το διατακτικό. ζ. Τον τόπο και το χρόνο έκδοσης της απόφασης και η. μνεία για την επιστροφή ή την κατάπτωση του παραβόλου και θ. την γνωστοποίηση της δυνατότητας και της προθεσμίας της έφεσης. 3. Οι αποφάσεις θα υπογράφονται από όλα τα μέλη που συμμετέχουν στην σύνθεση της Επιτροπής και τον γραμματέα. Άρθρο 28. Εκτελεστότητα αποφάσεων. Τελεσιδικία. Οι αποφάσεις των δικαστικών οργάνων είναι άμεσα εκτελεστές. Η άσκηση έφεσης κατά μίας απόφασης πρωτοβαθμίου οργάνου δεν αναστέλλει την εκτέλεση αυτής. Η αναστολή δύναται να χορηγηθεί μόνο με απόφαση του 11

15 αρμοδίου δικαστικού οργάνου, όπου ρητά τούτο προβλέπεται (παραβάσεις του κώδικα δεοντολογίας). Οι αποφάσεις των πρωτοβάθμιων δικαστικών οργάνων, εφόσον παρήλθε η προθεσμία της έφεσης, καθίσταται τελεσίδικες. Άρθρο 29. Διόρθωση και ερμηνεία της απόφασης 1. Με αίτηση ενός από τους διαδίκους που καταχωρείται στο πρωτόκολλο της Ε.Π.Ο. και γνωστοποιείται στους άλλους διαδίκους, ή αυτεπαγγέλτως εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοση μίας απόφασης, μπορεί να γίνει διόρθωση αυτής από το δικαστικό όργανο που την εξέδωσε εάν από παραδρομή υπάρχουν προφανή σφάλματα, ή το διατακτικό της είναι ασαφές. 2. Η αίτηση διόρθωσης απόφασης πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια τα λάθη που ζητείται να διορθωθούν. 3. Η συζήτηση στο ακροατήριο γίνεται κατά τη διαδικασία με την οποία εκδόθηκε η απόφαση που διορθώνεται, η δε κλήση των διαδίκων γίνεται με την επιμέλεια της γραμματείας του δικαστικού οργάνου. Οι διάδικοι έχουν δικαίωμα να παραιτηθούν από την κλήτευσή τους στην συζήτηση της διόρθωσης. Άρθρο 30. Δεδικασμένο Δεδικασμένο υπάρχει μεταξύ των ίδιων προσώπων με την ίδια ιδιότητα μόνο για το δικαίωμα που κρίθηκε και εφόσον πρόκειται για το ίδιο αντικείμενο και την ίδια ιστορική και νομική αιτία. Άρθρο 31. Αρχείο αποφάσεων Η απόφαση και τα σχετικά έγγραφα του φακέλου φυλάσσονται στο αρχείο Του δικαστικού οργάνου επί τριετία. Άρθρο 32. Δαπάνες 1. Όπου για το παραδεκτό ασκήσεως ενδίκου μέσου απαιτείται η κατάθεση παραβόλου, η καταβολή του στο ταμείο της Ε.Π.Ο. γίνεται, επί ποινή απαραδέκτου, ταυτόχρονα με την κατάθεση της προσφυγής, ενστάσεως ή εφέσεως. 2. Σε περίπτωση νίκης, με την απόφαση του αρμόδιου δικαστικού οργάνου διατάσσεται η επιστροφή του παραβόλου στον διάδικο που το κατέβαλε, σε περίπτωση ήττας με την ίδια απόφαση διατάσσεται υποχρεωτικά η 12

16 κατάπτωση του παραβόλου υπέρ της Ε.Π.Ο. Σε περίπτωση εν μέρει νίκης και εν μέρει ήττας επιστρέφεται ανάλογο κλάσμα του παραβόλου. 3. Επιστρέφεται μόνο το παράβολο του διαδικαστικού μέσου και όχι το τυχόν τέλος λειτουργίας της Επιτροπής. 4. Σε προσφυγή ή έφεση, που απορρίφθηκε ως απαράδεκτη επειδή δεν προσκομίστηκε το αντίστοιχο παράβολο ή τέλος λειτουργίας, δεν επιτρέπεται η εκ νέου εισαγωγή της προς συζήτηση. 5. Όταν έφεση απορρίφθηκε ως απαράδεκτη, λόγω μη καταβολής παραβόλου, δεν επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής στο Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου κατά της αποφάσεως που την απέρριψε ή της πρωτοβάθμιας αποφάσεως. Άρθρο 33. Σύντμηση των προθεσμιών Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, σε επείγουσες περιπτώσεις, μπορεί να διατάξει την σύντμηση των προθεσμιών, με εξαίρεση τις προθεσμίες για την άσκηση ένδικων μέσων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ Άρθρο 34. Έφεση. Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα Οι αποφάσεις των πρωτοβάθμιων δικαστικών οργάνων προσβάλλονται με έφεση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. και στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τους οικείους κανονισμούς. Με την άσκηση της έφεσης η υπόθεση μεταβιβάζεται στην Επιτροπή Εφέσεων της Ε.Π.Ο. Άρθρο 35. Περιεχόμενο έφεσης Το δικόγραφο της έφεσης πρέπει να περιέχει και τα ακόλουθα στοιχεία: α. Τα ονοματεπώνυμα των διαδίκων και τις διευθύνσεις τους. β. Ιστορικό της διαφοράς κατά τρόπο σαφή και ορισμένο. γ. Τους λόγους της έφεσης. 13

17 δ. Αίτημα. ε. Χρονολογία και υπογραφή από τον διάδικο ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο του. Άρθρο 36. Προθεσμία έφεσης 1. Η προθεσμία άσκησης έφεσης κατά των αποφάσεων των πρωτοβάθμιων δικαστικών οργάνων Ε.Π.Ο. είναι: α. δύο (2) ημέρες για τα πρωταθλήματα των Επαγγελματικών Ενώσεων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (SUPER LEAGUE και FOOTBALL LEAGUE). β. πέντε (5) ημέρες για τις αναφερόμενες στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του παρόντος διοργανώσεις που διοργανώνει η Ε.Π.Ο., για υποθέσεις που αφορούν παραβάσεις του κώδικα δεοντολογίας και για όλες τις υποθέσεις που δεν αναφέρονται στις λοιπές κατηγορίες, γ. πέντε (5) ημέρες, για τις αποφάσεις των Πειθαρχικών Επιτροπών των Ε.Π.Σ. και για τις αποφάσεις των Δ.Σ. των Ε.Π.Σ. δ. δώδεκα (12) ημέρες για τον υπεύθυνο άσκησης πειθαρχικής δίωξης (άρθρο 25 του Πειθαρχικού κώδικα) 2. Η προθεσμία ξεκινά από την κοινοποίηση του διατακτικού της εκκαλούμενης απόφασης. Άρθρο 37. Προσδιορισμός έφεσης Ο προσδιορισμός δικασίμου της έφεσης γίνεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εφέσεων, ο δε Γραμματέας Επιτροπής καλεί τα διάδικα μέρη τουλάχιστον προ τριών (3) ημερών να παραστούν κατά τη συζήτηση. Η παραπάνω προθεσμία μπορεί να συντμηθεί από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εφέσεων. Άρθρο 38. Παράβολο έφεσης Ταυτόχρονα με την κατάθεση του δικογράφου της εφέσεως ο εκκαλών πρέπει να καταθέσει στο ταμείο και το υπό της Ε.Π.Ο. καθορισμένο παράβολο έφεσης και τέλος λειτουργίας της επιτροπής, άλλως η συζήτηση της έφεσης κηρύσσεται απαράδεκτη. 14

18 Άρθρο 39. Παραίτηση από δικαιώματος Η παραίτηση από το δικόγραφο της έφεσης μπορεί να γίνει και από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του εκκαλούντα, εφόσον του έχει δοθεί σχετική πληρεξουσιότητα με έγγραφο κατά τους νόμιμους τύπους, θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του. Άρθρο 40. Ερμηνεία Η αυθεντική ερμηνεία του παρόντος Κώδικα, καθώς και οτιδήποτε άλλο δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του, ανήκει στην Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, νομότυπα δε γενόμενη, δεσμεύει τα αρμόδια δικαιοδοτικά και δικαστικά όργανα. Άρθρο 41. Τελικές διατάξεις 1. Για ότι δεν ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις των λοιπών Κανονισμών και του Καταστατικού της Ε.Π.Ο. 2. Για οποιαδήποτε υπόθεση μη ρητά υπαγόμενη, από τον παρόντα Κανονισμό, τον Πειθαρχικό Κώδικα, τους Κανονισμούς Αγώνων Πρωταθλημάτων και τους εν γένει Κανονισμούς της Ε.Π.Ο., σε συγκεκριμένο δικαστικό όργανο αρμόδια για την εκδίκασή της είναι η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. 3. Στον παρόντα Κανονισμό συμπεριλαμβάνονται και ενσωματώνονται οι δικονομικές διατάξεις που υφίστανται στον Πειθαρχικό Κώδικα της Ε.Π.Ο. ή στους Κανονισμούς Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), ιδιαίτερα δε οι διατάξεις των άρθρων 21 έως 25 του Πειθαρχικού Κώδικα και οι διατάξεις των άρθρων 23 και 24 των Κ.Α.Π. Ο παρών κανονισμός τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε και εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. Νο 32 στις 17/8/2017. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΟΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΔΕΣ 15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ IOYΛIΟΣ 2016 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 1 Άρθρο 1. Έννοια Πειθαρχικής Διαφοράς... 1 Άρθρο 2. Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ε.Π.Ο.

ΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ε.Π.Ο. ΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ε.Π.Ο. Ι ΟΥΝΙΟΣ 2009 Περιεχόµενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 1 Άρθρο 1 Έννοια Πειθαρχικής ιαφοράς... 1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής... 1 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ε.Π.Ο. ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Περιεχόµενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 1 Άρθρο 1 Έννοια Πειθαρχικής ιαφοράς... 1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής... 1 Άρθρο 3 Αρµοδιότητα...

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Γ. ΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ. ΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ 2006 ΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΙΚΑΙΟ ΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ε.Π.Ο. ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΟΜΑ ΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Π.Ο. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 201 2

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Π.Ο. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 201 2 ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ε.Π.Ο. Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 201 2 Περιεχόμενα Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Δικαιοδοσία της ΠΕΕΟΔ 1 Άρθρο 2 Εφαρμοστέο Δίκαιο 1 Άρθρο 3 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.» ----------. ---------- Άρθρο 1 Δικαιούμενοι στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Σύνδεσμος Προπονητών Αχαΐας

Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Σύνδεσμος Προπονητών Αχαΐας Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Ο παρών κανονισμός, έχει εναρμονιστεί σύμφωνα με τη Σύμβαση αμοιβαίας αναγνώρισης των προπονητικών προσόντων της Νυόν την 11.12.2003 και στην Αθήνα την 9.3.2007, ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ - ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗΝ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέµα που αφορά τους προπονητές ποδοσφαίρου. Η Ε.Π.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Κανονισµός λειτουργίας και εσωτερικής υπηρεσίας του Ειδικού ικαστηρίου του άρθρου 99 του Συντάγµατος και αναπροσαρµογή του παραβόλου για την άσκηση αγωγής κακοδικίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 186 /ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. Από 26/6/2017

ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. Από 26/6/2017 Άρθρο 127,345 1 και 379 7,8 Ν.4412/16 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθ. 50 Ν.4446/16, το άρθ. 54 παρ. 2 Ν.4465/17 και το αρθ. 47 παρ. 17 Ν.4472/17. ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Από 26/6/2017 Ένσταση άρθρου 127 Ν.4412/16

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι EΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Αριθμ.Πρωτ. :. ΚΟΖΑΝΗ.././20. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ αφού έλαβε υπόψη: Α. Το Καταστατικό της Β. Τις διατάξεις του Κ.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου. Δικηγόρος, Δ.Ν.

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου. Δικηγόρος, Δ.Ν. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου Δικηγόρος, Δ.Ν. Αθήνα Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών 24.2.2016 1. Η θεματική «ακυρωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ελληνικής Iστιοπλοϊκής Oμοσπονδίας

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ελληνικής Iστιοπλοϊκής Oμοσπονδίας ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ελληνικής Iστιοπλοϊκής Oμοσπονδίας Άρθρο 1ο 1α. Αντικείμενο Πειθαρχικού Κανονισμού Αντικείμενο του πειθαρχικού κανονισμού αποτελεί κάθε παράβαση των διατάξεων του εκάστοτε ισχύοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ελληνικής Iστιοπλοϊκής Oμοσπονδίας

ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ελληνικής Iστιοπλοϊκής Oμοσπονδίας ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ελληνικής Iστιοπλοϊκής Oμοσπονδίας Άρθρο 1ο 1α. Αντικείμενο Πειθαρχικού Κανονισμού Αντικείμενο του πειθαρχικού κανονισμού αποτελεί κάθε παράβαση των διατάξεων του εκάστοτε

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ι ΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού έλαβε υπόψη : α. Το Καταστατικό της β. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015)

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Τακτική διαδικασία όλων των πρωτοβάθµιων δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 1 2 Περιεχόμενα Προοίμιο... 4 Άρθρο 1 Προπονητής... 4 Άρθρο 2 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή... 4 Άρθρο 3 Ιδιωτικό συμφωνητικό -σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Τακτική διαδικασία όλων των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. Κύριε Πρόεδρε,

ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. Κύριε Πρόεδρε, ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 28 Τ.Κ. 653 02 ΚΑΒΑΛΑ - ΤΗΛ. 2510222751 - FAX. 2510227106 E-MAIL: epskav@otenet.gr ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.epskavalas.gr Αριθ. Πρωτ. Καβάλα 2017 ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 139/2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ

Αριθμός Απόφασης 139/2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ Αριθμός Απόφασης 139/2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αποτελούμενη από τον Χαρίλαο Κλουκίνα, τ. Εφέτη, ως Πρόεδρο και τους Στέφανο Στεφανόπουλο τ. Εφέτη - Εισηγητή και Γεώργιο Στεφανάκη, Δικηγόρο Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Β ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Β ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Β ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1... 3 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΑΡΘΡΟ 2... 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 ΑΡΘΡΟ 3...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον Κανονισμό Ερασιτεχνικών Ποδοσφαιρικών Σωματείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Μ Α Ι Ο Σ / Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2015 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2016-2017 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ έχοντας υπ' όψη: 1. Το Καταστατικό της 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Αριθ. Πρωτ. 299 Βόλος 27/6/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αφού έλαβε υπόψη της: 1.- Το καταστατικό της. 2.- Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ) ( «SUPERLEAGUEGREECE») ΑΙΤΗΣΗ ( 1 ) ( Π.Α.Ε.

ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ) ( «SUPERLEAGUEGREECE») ΑΙΤΗΣΗ ( 1 ) ( Π.Α.Ε. Προς τον εδρεύοντα στην Αθήνα,οδός Αστροναυτών,αριθ. 1,Μαρούσι, Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης ( ΣΥΝ.Π.Ε. ) με την επωνυμία: «ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ( «SUPERLEAGUEGREECE»)

Διαβάστε περισσότερα

Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία

Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία Πέτρος Αλικάκος Πρωτοδίκης, Δρ.Ν. Άρθρο 17 Προσαρμόζεται ως προς τις οικογενειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΑΙΟΣ/ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 1 2 Περιεχόμενα Προοίμιο... 4 Άρθρο 1 Προπονητής... 4 Άρθρο 2 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή... 4 Άρθρο 3 Ιδιωτικό συμφωνητικό -σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-16 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-16 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2015-2016 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2016-2017 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της β. Τους Κανονισµούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ίδρυση Λειτουργία.... 2 Άρθρο 2. Σύνθεση -Συγκρότηση... 2 Άρθρο 3. Προσόντα διαιτητών. Αμεροληψία. Καθήκον εμπιστευτικότητας....

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Μ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ 8 α ΚΟΖΑΝΗ 50100 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Κοζάνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ στην

Διαβάστε περισσότερα

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι :

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι : Μ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ 8 α ΚΟΖΑΝΗ 50100 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Κοζάνη Σας στέλνουμε προκήρυξη πρωταθλημάτων και έντυπα δηλώσεων συμμετοχής στα πρωταθλήματα υποδομής ποδ/κής περιόδου 2014-2015 της Ένωσής μας και παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Αποφάσεως 268/2015 ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ

Αριθμός Αποφάσεως 268/2015 ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ Αριθμός Αποφάσεως 268/2015 ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Σπυρίδωνα Ν. Καποδίστρια, Πρωτοδίκη, ο οποίος ορίσθηκε από την ΕΠΟ, ως τακτικό πειθαρχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Απόφασης 65/2015 Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Αριθµός Απόφασης 65/2015 Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ Αριθµός Απόφασης 65/2015 Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αποτελούµενη από τον Χαρίλαο Κλουκίνα, τ. Εφέτη, ως Πρόεδρο και τους Στέφανο Στεφανόπουλο τ. Εφέτη και Παναγιώτη Παπανότη, Δικηγόρο Αθηνών - Εισηγητή,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ε.Π.Ο. 2 0 1 4 Περιεχόµενα Προοίµιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ικαίωµα άσκησης του επαγγέλµατος του προπονητή από ηµεδαπούς... 1 ικαίωµα άσκησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α. Ειδική Διοικητική Διαδικασία ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης 1. Τι είναι η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης; Η

Διαβάστε περισσότερα

KAJI. 328/ Εξουσία του Επιτρόπου προς είσοδο και έρευνα. Διαδικασία εισόδου και έρευνας και επιβολή διοικητικού προστίμου.

KAJI. 328/ Εξουσία του Επιτρόπου προς είσοδο και έρευνα. Διαδικασία εισόδου και έρευνας και επιβολή διοικητικού προστίμου. Ε.Ε. Παρ. III(I) 1943 Κ.Δ.Π. 328/2003 Αρ. 3707, 24.4.2003 Αριθμός 328 Οι περί Συλλογής Πληροφοριών και Επιβολής Διοικητικών Προστίμων Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΥΛΗΣ

Α. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΥΛΗΣ Α. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΥΛΗΣ ΕΦΕΣΗ Α ΑΙΤΗΜΑ. Παραίτηση 206. Όχι μεταβολή της βάσης της αγωγής 209. ΑΝΑΣΤΟΛΗ εφεσιβληθείσας απόφασης 107, 137. ΑΝΕΚΚΛΗΤΕΣ αποφάσεις. Μη προσβαλλόμενες με ένδικα μέσα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Απόφασης 100/2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Αριθµός Απόφασης 100/2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ Αριθµός Απόφασης 100/2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αποτελούµενη από τον Χαρίλαο Κλουκίνα τ. Εφέτη, ως Πρόεδρο και τους Στέφανο Στεφανόπουλο τ. Εφέτη - Εισηγητή και Παναγιώτη Παπανότη, Δικηγόρο Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη της: 1. Το Καταστατικό της 2. Τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης»

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» Nόµος 3994/2011 «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» 2 Αρµοδιότητα δικαστηρίων Ειρηνοδικείο: µέχρι 20.000 Ευρώ, Μισθώσεις µέχρι 600 Ευρώ Μικροδιαφορές: µέχρι 5.000 Ευρώ Μονοµελές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ 2015 Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών Φέρων 6 Office2@hafdeaf..gr www.hafdeaf.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Πανελλήνιου Πρωταθλήµατος Γυναικείων Οµάδων Α Κατηγορίας περιόδου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Πανελλήνιου Πρωταθλήµατος Γυναικείων Οµάδων Α Κατηγορίας περιόδου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Πανελλήνιου Πρωταθλήµατος Γυναικείων Οµάδων Α Κατηγορίας περιόδου 2014 2015 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της β. Τις διατάξεις των Κανονισµών της

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Αποφάσεως 267/2015 ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ

Αριθμός Αποφάσεως 267/2015 ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ Αριθμός Αποφάσεως 267/2015 ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Σπυρίδωνα Ν. Καποδίστρια, Πρωτοδίκη, ο οποίος ορίσθηκε από την ΕΠΟ, ως τακτικό πειθαρχικό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ: 493 Χίος: 31/07/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Αριθμ. Πρωτ: 493 Χίος: 31/07/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1 ΈΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΧΙΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1939 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 17, Τ.Κ.82100 ΤΗΛ: 22710 22888, FAX: 22710 44588 e-mail: epsxiou@otenet.gr, website: www.epsxiou.gr Αριθμ. Πρωτ: 493

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Απόφασης 258/2010

Αριθµός Απόφασης 258/2010 Αριθµός Απόφασης 258/2010 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ SUPER Αποτελούµενη από τον Χαρίλαο Κλουκίνα, ως Πρόεδρο και τους Στέφανο Στεφανόπουλο τ. Εφέτη- Εισηγητή και Άγγελο Κατσίµπα, ικηγόρο Αθηνών, ως

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Αποφάσεως 281/2015 ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ

Αριθμός Αποφάσεως 281/2015 ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ Αριθμός Αποφάσεως 281/2015 ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Μαρία Σ. Σκολαρίκη, Πρωτοδίκη - αναπληρωματικό πειθαρχικό όργανο (κωλυομένου του τακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Εγγραφών-Μετεγγραφών

Κανονισμοί Εγγραφών-Μετεγγραφών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Εγγραφών-Μετεγγραφών Περί καθορισμού όρων και προϋποθέσεων εγγραφής και μετεγγραφής αθλητών των σωματείων-μελών της ΚΥΣΟ, χρόνου διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ αφού έλαβε υπόψη : α. Το Καταστατικό της β. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 01-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/168-1/01-02-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/7 1.7.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1002/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουνίου 2005 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1239/95 όσον αφορά τη χορήγηση υποχρεωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κ. Ε. Ε. Ε. Π. Σ. ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κ. Ε. Ε. Ε. Π. Σ. ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κ. Ε. Ε. Ε. Π. Σ. ΧΑΝΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων αφού έλαβε υπ όψη: 1.Το ισχύον καταστατικό 2.Τις διατάξεις του Κ. Α. Π. όπως αυτές θα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 7765/2010 Αριθµός κατάθεσης έφεσης /24.06.2008 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /20.06.2007 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τακτική ιαδικασία Συγκροτήθηκε από τους ικαστές

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 112/2014 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ Αποτελούμενη από τον Χαρίλαο Κλουκίνα, τ. Εφέτη, ως Πρόεδρο και τους

Αριθμός Απόφασης 112/2014 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ Αποτελούμενη από τον Χαρίλαο Κλουκίνα, τ. Εφέτη, ως Πρόεδρο και τους Αριθμός Απόφασης 112/2014 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ Αποτελούμενη από τον Χαρίλαο Κλουκίνα, τ. Εφέτη, ως Πρόεδρο και τους Στέφανο Στεφανόπουλο τ. Εφέτη και Γεώργιο Στεφανάκη, Δικηγόρο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Απόφασης 50/2015 Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ

Αριθµός Απόφασης 50/2015 Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ Αριθµός Απόφασης 50/2015 Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αποτελούµενη από τον Χαρίλαο Κλουκίνα, ως Πρόεδρο και τους Στέφανο Στεφανόπουλο τ. Εφέτη - Εισηγητή και Παναγιώτη Παπανότη, Δικηγόρο Αθηνών, ως

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/47 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 14ης Απριλίου 2014 σχετικά με την ίδρυση διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης και τον κανονισμό λειτουργίας του (ΕΚΤ/2014/16) (2014/360/EE)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Καρδίτσα 12-8-2015 Αριθμ.πρωτ. 824 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ έχοντας υπόψη : 1. Την Αθλητική Νομοθεσία που ισχύει σήμερα, 2. Το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 240/2015 Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Αριθμός Απόφασης 240/2015 Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ Αριθμός Απόφασης 240/2015 Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ Αποτελούμενη από τον Χαρίλαο Κλουκίνα, τ. Εφέτη, ως Πρόεδρο και τους Στέφανο Στεφανόπουλο τ. Εφέτη και Παναγιώτη Παπανότη-

Διαβάστε περισσότερα

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί Αριθμός 27 /2000 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Βελλή -Αντιπρόεδρο, Ανδρέα Κατσίφα, Κωνσταντίνο Κωστήρη, Πέτρο Κακκαλή και Δημήτριο Λινό, Αρεοπαγίτες.

Διαβάστε περισσότερα

Αγωνιστική Περίοδος ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (PLAYOFF)

Αγωνιστική Περίοδος ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (PLAYOFF) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (PLAYOFF) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Super League Ελλάδα Η Super League Ελλάδα έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Καταστατικού της Super League

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ έχοντας υπ' όψη: 1. Το Καταστατικό της 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη : α. Το Καταστατικό της. β. Τους Κανονισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Αρθρο :0. Αρθρο :1 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :12

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Αρθρο :0. Αρθρο :1 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :12 + Μέγεθος Γραμμάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 2735/1999: Διεθνής Εμπορική Διαιτησία (276274) Αρθρο :0 ΦΕΚ Α` ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2735 Διεθνής Εμπορική Διαιτησία. Αρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο IV του Ν.4412/2016. Εισηγήτρια: Καλλιόπη Παπαδοπούλου, Νομική Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ

Βιβλίο IV του Ν.4412/2016. Εισηγήτρια: Καλλιόπη Παπαδοπούλου, Νομική Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ Βιβλίο IV του Ν.4412/2016 Εισηγήτρια: Καλλιόπη Παπαδοπούλου, Νομική Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ Ι. Νομοθετικό καθεστώς 1. Καθεστώς μέχρι 26.06.2017 α. Συμβάσεις έως 60.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) Εφαρμόζεται το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2016-2017 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1 ο Γενικά Σωματεία και εκπρόσωποί τους, αθλητές, προπονητές, διαιτητές κλπ όταν : Διαπράξουν παράπτωμα που θίγει το Φίλαθλο Πνεύμα, παραβιάσουν το Καταστατικό ή τους Κανονισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 1 Ο χλμ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΛΑΜΙΑΣ ~ Τ.Κ. 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ ΤΗΛ. 2265072321 ~ FAX: 2265029646 e -mail: epsfok1@otenet.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 20/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 20/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Νέα Φιλαδέλφεια 31/5/2017 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης Άρθρο 1 Το άρθρο 1 του ν. 3938/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 Ν. 30(Ι)/2014 30(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ TΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΚΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Αποφάσεως 275/2017 ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ

Αριθμός Αποφάσεως 275/2017 ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ Αριθμός Αποφάσεως 275/2017 ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Σπυρίδωνα Ν. Καποδίστρια, Πρωτοδίκη, ο οποίος ορίσθηκε από την ΕΠΟ, ως τακτικό πειθαρχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ) ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ) ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ) ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού έλαβε υπόψη: α) Το Καταστατικό της. β) Τις διατάξεις του Κ.Α.Π. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης στο πλαίσιο της ειδικής διοικητικής διαδικασίας

Άρθρο 1 Ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης στο πλαίσιο της ειδικής διοικητικής διαδικασίας Άρθρο 1 Ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης στο πλαίσιο της ειδικής διοικητικής διαδικασίας 1. Ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί ρητές πράξεις που εκδίδονται σε βάρος του από

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική αρμοδιότητα και τρόπος λειτουρνίας της Επιτροπής Ενστάσεων, νραμματειακή υποστήριξη και αμοιβή μελών και γραμματέα Επιτροπής.

Τοπική αρμοδιότητα και τρόπος λειτουρνίας της Επιτροπής Ενστάσεων, νραμματειακή υποστήριξη και αμοιβή μελών και γραμματέα Επιτροπής. ί.. 01.1, "... (. ι') ", -. ι.j...... --- Αριθμ. απόφ. 538/02 (ΦΕΚ θ' 502/29,02.2012) Τοπική αρμοδιότητα και τρόπος λειτουρνίας της Επιτροπής Ενστάσεων, νραμματειακή υποστήριξη και αμοιβή μελών και γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ , ΤΟΥΡΝΟΥΑ JUNIOR και PRO JUNIOR

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ , ΤΟΥΡΝΟΥΑ JUNIOR και PRO JUNIOR ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ 2006-2007, ΤΟΥΡΝΟΥΑ JUNIOR 2008-2009 και PRO JUNIOR 2010-2011 H Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου θέλοντας να συμβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2010-2011 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ αφού έλαβε υπόψη : α) Το Καταστατικό της, β) Τις διατάξεις του ΚΑΠ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Αρθρο :30. Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :4. Αρθρο :31. Αρθρο 30.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Αρθρο :30. Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :4. Αρθρο :31. Αρθρο 30. + Μέγεθος Γραμμάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 2735/1999: Διεθνής Εμπορική Διαιτησία (276274) Αρθρο :30 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :1 Αρθρο 30 Συμβιβασμός

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Φορείς πιστοποίησης Άρθρο 5 Προσφυγή στη διαµεσολάβηση Άρθρο 6 Διαδικασία

Άρθρο 4 Φορείς πιστοποίησης Άρθρο 5 Προσφυγή στη διαµεσολάβηση Άρθρο 6 Διαδικασία ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/52/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 97(2)(η) ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 97(2)(η) ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 97(2)(η) ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ε.Ε. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 3851, 30.4.2004 3840 Κ.Δ.Π. 465/2004 Αριθμός 465 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα