Η συμβολή του θεατρικού παιχνιδιού στην ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων παιδιών με ελαφριά και μέτρια νοητική καθυστέρηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η συμβολή του θεατρικού παιχνιδιού στην ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων παιδιών με ελαφριά και μέτρια νοητική καθυστέρηση"

Transcript

1 Η συμβολή του θεατρικού παιχνιδιού στην ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων παιδιών με ελαφριά και μέτρια νοητική καθυστέρηση Σαββίδου Εύη Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Κουρέα Λευκή Κοντοβούρκη Σταυρούλα Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου & Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Το θεατρικό παιχνίδι συνιστά εναλλακτική εκπαιδευτική προσέγγιση στη διδασκαλία και τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών με ελαφρά και μέτρια νοητική καθυστέρηση (ΝΚ). Η παρούσα εργασία παρουσιάζει μια παρεμβατική έρευνα που αξιοποίησε ποιοτικές μεθόδους για να εξετάσει τη συμβολή του θεατρικού παιχνιδιού στην ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων σε τρία παιδιά με ελαφριά ως μέτρια ΝΚ, όπως αυτές σχετίζονται με το γνωστικό και συναισθηματικό τομέα. Δεδομένα συλλέχθηκαν μέσα από παρατηρήσεις και ημιδομημένες συνεντεύξεις, ενώ αναλύθηκαν και οργανώθηκαν σε τρεις μελέτες περίπτωσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το θεατρικό παιχνίδι παρέχει ευκαιρίες στους μαθητές για δημιουργική επεξεργασία των πληροφοριών και κατάκτηση της μάθησης μέσω των βιωμάτων τους. Εισαγωγή Μία από τις βασικότερες επικοινωνιακές δεξιότητες του ανθρώπου είναι η ικανότητά του να κατανοεί τα λεκτικά και μη-λεκτικά στοιχεία που του δίνονται, να τα οργανώνει και να τα αξιοποιεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να τα χρησιμοποιεί δημιουργικά σε διαφορετικά πλαίσια και να επικοινωνεί με τα άτομα του κοινωνικού του περιβάλλοντος. Οι δυσκολίες που παρουσιάζουν τα παιδιά με ΝΚ στις δεξιότητες επικοινωνίας, μπορούν να αναλυθούν συσχετιζόμενες με τις τέσσερις φάσεις της διανοητικής πράξης: α) τη φάση πρόσκτησης των πληροφοριών, β) τη φάση επεξεργασίας, γ) τη φάση αντίδρασης/ανταπόκρισης και δ) τη φάση έκφρασης απόψεων και συναισθημάτων. Οι συσχετισμοί μεταξύ των τεσσάρων αυτών φάσεων παίζουν σημαντικό ρόλο στην κατανόηση του βαθμού και της σοβαρότητας της γνωστικής και επικοινωνιακής δυσκολίας (Βλάχου-Μπαλαφούτη, 1998, στη Ζώνιου- Σιδέρη, 2000). Ένας από τους βασικούς στόχους της εκπαίδευσης των ατόμων με ΝΚ θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων επικοινωνίας, οι οποίες αποτελούν μέρος του γενικότερου συνόλου που ονομάζεται κοινωνικές δεξιότητες (Kliphuis, 1975). Με τη σταδιακή βελτίωση των κοινωνικών τους δεξιοτήτων θα μπορέσουν βαθμιδόν να «εξέλθουν» από το άγχος, τη ματαίωση και την αρνητική φόρτιση που τους προκαλεί ο φόβος για την αποτυχία και την απόρριψη των άλλων, και οδηγεί πολλές φορές ακόμα και στην απομόνωση ή την απόσυρση (Κοντογιάννη, 2000). Ένα παράδειγμα εκπαιδευτικής μεθόδου που ευνοεί την ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας είναι το θεατρικό παιχνίδι που έχει ως κύριο άξονά της το παιδί (Cattanach, 1996). Κατά την 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 1

2 εξέλιξη του δράματος κάθε μέλος κινείται, μιλάει, ενεργεί, επηρεάζει τις πράξεις και τη συμπεριφορά των άλλων. Τα παιδιά μέλη εξερευνούν τα σύμβολα που χρησιμοποιούν, ώστε να προσεγγίζουν με πολλούς τρόπους τις έννοιες στις οποίες αναφέρονται. Αυτή η ροή της αλληλεπίδρασης και της εναλλασσόμενης ανταπόκρισης αποτελεί το επίκεντρο του δράματος (Henley, 1992). Παράλληλα, το θεατρικό παιχνίδι στην εκπαίδευση είναι ένα ομαδικό παιχνίδι που εκτός των άλλων υποβοηθά στην κοινωνικοποίηση των ατόμων με NK (Kramer, 1971). Λέξεις, ήχοι, χειρονομίες, εκφράσεις, κινήσεις στο χώρο και στο χρόνο σχηματίζουν τη βάση της συμβολικής «γλώσσας» στη δραματική έκφραση. Κατά τη διαδικασία αυτή εξυπηρετούνται δύο σκοποί συγχρόνως για το παιδί. Πρώτον, το θεατρικό παιχνίδι διευρύνει την ικανότητα του παιδιού να προσεγγίσει έννοιες και προβλήματα και να βρει τη λύση τους. Δεύτερο, το θεατρικό παιχνίδι διευρύνει το λεξιλόγιο του παιδιού, ώστε αυτό να μπορέσει να εκφράσει τις σκέψεις του και να επικοινωνήσει ικανοποιητικά και αποτελεσματικά. Όπως αναφέρει η Νάσαινα (2008), το θεατρικό είναι ένα καθαρά δημιουργικό συμβάν που προσφέρει στα παιδιά άμεση ικανοποίηση. Το παιδί αυτενεργεί ανακαλύπτοντας μόνο του ένα ρόλο, διαλέγοντας έτσι έμμεσα έναν τρόπο επικοινωνίας και έκφρασης που οδηγεί κατ επέκταση στην ολόπλευρη ανάπτυξή του. Η συμβολή αυτή κρίνεται ιδιαίτερα πολύτιμη και αποκτά ζωτική σημασία όταν σχεδιάζεται και εφαρμόζεται από και για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Το θεατρικό παιχνίδι συμβάλλει στην ενίσχυση των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των παιδιών, στη δημιουργία ομάδων και στην ανάπτυξη ή βελτίωση κοινωνικών δεξιοτήτων αποσκοπώντας στην ανάπτυξη της ικανότητας της επικοινωνίας. Ειδικότερα, αποτελεί διαδικασία αλληλεπίδρασης κατά την οποία κάθε παιδί που συμμετέχει σ αυτό κινείται, μιλάει, πράττει, ασκεί και δέχεται επιρροή από τις πράξεις και τη συμπεριφορά των άλλων παιδιών. Η αλληλεπίδραση και η εναλλασσόμενη ανταπόκριση αποτελεί τη βάση και την ουσία του θεατρικού παιχνιδιού (Κοντογιάννη, 2000). Ο βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει αν το θεατρικό παιχνίδι ως μέσο διδασκαλίας μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των παιδιών με ελαφριά και μέτρια ΝΚ. Συγχρόνως τέθηκαν και τα παρακάτω επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων του προγράμματος: (α) ποια χαρακτηριστικά (π.χ. συνομιλία, συνεργασία) των επικοινωνιακών δεξιοτήτων εμφανίζονται; (β) Μαζί με τις επικοινωνιακές δεξιότητες παρουσιάζεται η εμπλοκή και η συνύπαρξη χαρακτηριστικών του γνωστικού και συναισθηματικού τομέα στα παιδιά με ελαφριά και μέτρια νοητική καθυστέρηση; Αν ναι, τι είδους; (γ) Οι επικοινωνιακές δεξιότητες που παρουσιάζονται στα παιδιά με ελαφριά και μέτρια ΝΚ μέσα από το θεατρικό παιχνίδι εφαρμόζονται και σε άλλες σχολικές ώρες πέραν των εργαστηρίων; Μεθοδολογία Η έρευνα θεωρήθηκε παρεμβατική διότι η ερευνήτρια μαζί με τη δραματοθεραπεύτρια παρενέβησαν στην καθημερινότητα και στο φυσικό περιβάλλον 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 2

3 των παιδιών με ΝΚ, δημιούργησαν και εφάρμοσαν ένα πρόγραμμα χρησιμοποιώντας το θεατρικό παιχνίδι ως μέσο διδασκαλίας. Κατά την παρεμβατική έρευνα αξιοποιήθηκαν τρεις μελέτες περίπτωσης για να μπορέσουν να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα. Ως εκ τούτου, υπήρχε η ταυτόχρονη εξέταση μιας ομάδας περιπτώσεων ή πολλαπλών περιπτώσεων που είναι όμοιες σε ορισμένα χαρακτηριστικά αλλά ανόμοιες σε κάποια άλλα (Cohen & Manion, 1992). 1.1 Συμμετέχοντες και χώρος διεξαγωγής της έρευνας Η έρευνα διεξήχθηκε στο σχολείο «Ηλιοστρόφι 1» στην Κύπρο, όπου φοιτούσαν 20 παιδιά με αναπηρία ηλικίας ετών. Δώδεκα από τα 20 παιδιά αποτέλεσαν τους συμμετέχοντες της έρευνας, στη βάση του ότι λάμβαναν μέρος στα εργαστήρια του θεατρικού παιχνιδιού. Η επιλογή των συμμετεχόντων έγινε κατόπιν εγκρίσεως άδειας από τη διευθύντρια του σχολείου. Τα κριτήρια επιλογής του δείγματος ήταν τα εξής: (α) άτομα κάτω των 18 ετών, (β) άτομα με ελαφρά ως μέτρια ΝΚ, και (γ) άτομα που ήταν ενταγμένα στα εκπαιδευτικά δρώμενα του σχολείου. Ακολούθως, με τυχαία δειγματοληψία επιλέγηκαν τα τρία άτομα για μελέτες περίπτωσης. Για τη συμμετοχή των μαθητών στην έρευνα πάρθηκε σχετική έγκριση από τους κηδεμόνες τους. Θεατρικό παιχνίδι Το θεατρικό παιχνίδι διήρκησε 35 συναντήσεις από 90 λεπτά κάθε συνάντηση. Σε κάθε συνάντηση η δραματαθεραπεύτρια αξιολογούσε το θεατρικό παιχνίδι και έδινε το σχετικό έντυπο στην ερευνήτρια. Σκοπός της αξιολόγησης ήταν να μελετηθεί αν τα παιδιά παρουσίαζαν βελτίωση ή όχι στις επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Αυτές οι αξιολογήσεις αναφέρονταν σε γενικές και ειδικές αντιδράσεις της ομάδας και ορισμένων μελών της ως προς το πρόγραμμα και τις συγκεκριμένες δραστηριότητες. Πιο κάτω συνοψίζονται οι φάσεις εκτέλεσης θεατρικού παιχνιδιού. Α Φάση Η απελευθέρωση Κατά την απελευθέρωση της ομάδας τα παιδιά προετοιμάζονταν σωματικά και ψυχολογικά να «εισαχθούν» στο παιχνίδι με τη βοήθεια των κινητικών παιχνιδιών, της σωματικής έκφρασης, της αισθησιοκινητικής δράσης και της μάθησης μέσω των αντικειμένων (Hooper Greenhill, 1991). Στην παρούσα έρευνα, τα παιδιά άκουγαν απαλή μουσική και έκαναν ασκήσεις χαλάρωσης. Β Φάση Παιχνίδι Ρόλων Στο στάδιο αυτό τα παιδιά επέλεγαν τους ρόλους που θα είχαν στη δραστηριότητα και τους δίνονταν απλές πληροφορίες και επεξηγήσεις για το τι θα γινόταν στη συνέχεια. Η δεύτερη φάση αποτελούσε ένα στάδιο συλλογικής διεργασίας και επεξεργασίας των ρόλων που θα παρουσιάζονταν στην επόμενη φάση. Γ Φάση Παρουσίαση Δρώμενου 1 Η ονομάσία «Ηλιοστόφι» είναι ψευδώνυμο, το οποίο δόθηκε από την ερευνήτρια για σκοπούς εχεμύθειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετοχόντων της έρευνας. 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 3

4 Η τρίτη φάση ήταν η παρουσίαση του θεατρικού δρώμενου, κατά την οποία τα παιδιά έχοντας συγκεκριμένο ρόλο που επιθυμούσαν μπορούσαν να τον ερμηνεύσουν, σχηματίζοντας ομάδες ρόλων και καθορίζοντας το θέμα και την υπόθεση της μικρής παράστασης τους (Κουρετζής, 1991; Κουρετζής & Άλκηστις, 1993). Δ Φάση Αξιολόγηση / Eπανατροφοδότηση Κατά την τελευταία φάση του θεατρικού παιχνιδιού τα παιδιά συζητούσαν με τη δραματοθεραπεύτρια τις δραστηριότητες που προηγήθηκαν, εξέφραζαν τα συναισθήματα που ένιωσαν και μιλούσαν για το δικό τους ρόλο στο δρώμενο. Μέσα συλλογής και ανάλυση δεδομένων Η συλλογή δεδομένων στηρίχθηκε σε τρεις μεθόδους: μη-συμμετοχική παρατήρηση, συνεντεύξεις, τεστ αξιολόγησης επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Οι δυο πρώτες μέθοδοι αποτέλεσαν τις κύριες πηγές δεδομένων της έρευνας ενώ το τεστ αποτέλεσε δευτερεύουσα πηγή ερευνητικού υλικού. Η μη-συμμετοχική παρατήρηση έγινε σε 30 επισκέψεις, διάρκειας 210 λεπτών κάθε επίσκεψη. Κατά τα πρώτα 60 λεπτά η πρώτη συγγραφέας παρατηρούσε στην τάξη και στην αυλή τις συμπεριφορές των συμμετεχόντων, έπειτα για 90 λεπτά παρατηρούσε το εργαστήριο του θεατρικού παιχνιδιού και μετά το τέλος του θεατρικού παιχνιδιού παρατηρούσε για ακόμη 60 λεπτά στην τάξη και στο γήπεδο. Στη διάρκεια της παρούσας έρευνας πραγματοποιήθηκαν δώδεκα ημιδομημένες συνεντεύξεις μεταξύ των μηνών Μαΐου και Ιουνίου του Δηλαδή, μία συνέντευξη πάρθηκε από κάθε συμμετέχοντα και από τη δραματοθεραπεύτρια στα αρχικά στάδια του θεατρικού παιχνιδιού, μία στη μέση των συναντήσεων και μία στο τελευταίο εργαστήριο. Το τεστ χορηγήθηκε από τον ψυχολόγο του ιδρύματος στις 11 Μαΐου 2009, προτού αρχίσει το πρώτο εργαστήριο της πιλοτικής φάσης και στις 26 Ιουνίου μετά την ολοκλήρωση του τελευταίου εργαστηρίου του θεατρικού παιχνιδιού. Η ερευνήτρια έλαβε γνώση των αποτελεσμάτων του τεστ. Αξιοποίησε επίσης και τα έντυπα αξιολόγησης που συμπληρώνονταν από τη δραματοθεραπεύτρια. Κατά την ανάλυση των δεδομένων ακολουθήθηκαν τα εξής στάδια: (α) έγινε μια γενική επισκόπηση μελέτη των δεδομένων δημιουργώντας τις ανάλογες κατηγορίες που εμφανίστηκαν από τις παρατηρήσεις, τις συνεντεύξεις και του εκθέσεων αναφοράς που γράφτηκαν μετά τη διεξαγωγή του τεστ των επικοινωνιακών δεξιοτήτων. (β) Ακολούθως μελετήθηκαν με λεπτομέρεια τα δεδομένα και κωδικοποιήθηκαν από την ερευνήτρια με τη χρήση του λογισμικού Atlas.ti. (γ) Στο επόμενο στάδιο επιχειρήθηκε η διατύπωση πιο γενικών και αφηρημένων εννοιών που εξέφραζαν καλύτερα τις κωδικοποιημένες κατηγορίες. (δ) Στη συνέχεια εξετάστηκαν οι σχέσεις μεταξύ των κατηγοριών και διατυπώθηκε η ερμηνεία των δεδομένων που αφορούσε αυτές τις σχέσεις (Bell, 1997). Κατά την ανάλυση των δεδομένων προέκυψαν έξι μεταβλητές: συνεργασία, συνομιλία, 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 4

5 εκφραστικότητα, ατομικός τρόπος σκέψης, εκδήλωση συναισθημάτων και γνωστικός τομέας. Αποτελέσματα Πρώτη μελέτη περίπτωσης «Οδυσσέας» Κατά τη διάρκεια των 30 συναντήσεων του θεατρικού παιχνιδιού, ο Οδυσσέας παρουσίασε βελτίωση στις επικοινωνιακές του δεξιότητες που σχετίζονταν με το γνωστικό και συναισθηματικό τομέα τόσο μέσα στο παιχνίδι όσο και σε άλλες σχολικές ώρες. Συγκεκριμένα, ο Οδυσσέας ερχόταν πρόθυμος στις ομάδες για να εργαστεί, σταμάτησε να φωνάζει και να περιφέρεται άσκοπα μέσα στην τάξη κι έγινε πιο ευγενικός με τους συμμαθητές του. Ως επί το πλείστον ήταν πολύ πιο συνεργάσιμος και ομιλητικός όταν πετύχαινε τις δραστηριότητες του και όταν έπρεπε να εκφράσουν τα παιδιά τις δικές τους απόψεις ή να εισηγηθούν προτάσεις για κάποιο πρόβλημα. Με το πέρας των συναντήσεων φάνηκε να έμαθε τη χρήση κάποιων λέξεων-εκφράσεων που είναι στερεότυπες για την απλή καθημερινή επικοινωνία και τις χρησιμοποιούσε κατά τη διάρκεια άλλων σχολικών ωρών. Απόσπασμα 1 - Οδ.: Καλημέρα παιδιά και δασκάλα. - Δασκ. Καλημέρα Οδυσσέα μου. - Οδ.: Τι κάνετε δασκάλα σήμερα; Είστε καλά; - Δασκ.:Μια χαρά, εσύ Οδυσσέα πώς είσαι; - Οδ.: Είμαι καλά, ευχαριστώ. -Δασκ. Μπράβο. Άντε, πήγαινε στη θέση σου για να αρχίσουμε. - Οδ.: Δασκάλα μόλις τελειώσουμε με τις ασκήσεις γίνεται να σου πω πού πήγα χθες; - Δασκ.: Ναι, να τελειώσουμε και μετά. - Οδ.: Εντάξει, θα είμαι φρόνιμος και να μου πείτε πότε να μιλήσω. Δεύτερη μελέτη περίπτωσης- «Άρτεμις» Η Άρτεμις έλαβε μέρος σε 30 συναντήσεις του θεατρικού παιχνιδιού. Παρουσίασε πρόοδο στις επικοινωνιακές της δεξιότητες, έγινε αρκετά συνεργάσιμη και ομιλητική. Καθημερινά επαναλάμβανε τις φράσεις που μάθαινε στις προηγούμενες συναντήσεις και ήταν πρόθυμη να εργαστεί με τα άλλα παιδιά και να τα βοηθήσει, τόσο στο εργαστήριο όσο και στις άλλες σχολικές ώρες. Τρίτη μελέτη περίπτωσης «Αχιλλέας» Κατά τη διάρκεια των 30 συναντήσεων του θεατρικού παιχνιδιού και των υπόλοιπων ωρών παρατήρησης σε διάφορες άλλες σχολικές ώρες ο Αχιλλέας έδειξε πρόοδο και 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 5

6 αλλαγή σχετικά με τις δεξιότητες επικοινωνίας. Στην αρχή ήταν ένα κλειστό και απομονωμένο παιδί, αλλά στην πορεία έπαψε να είναι διστακτικός και ντροπαλός, άρχισε να είναι πιο εκδηλωτικός και εκφραστικός. Ο Αχιλλέας επέδειξε αρκετή βελτίωση και παρουσίασε σημαντική αλλαγή όσον αφορά τη συνεργασία και τη συνομιλία με τους συμμαθητές τους. Στα πρώτα μαθήματα εντός και εκτός θεατρικού παιχνιδιού δεν εξέφραζε ποτέ την άποψή του και έκανε δειλά-δειλά όσα του έλεγαν οι άλλοι, καθώς επίσης οι απαντήσεις του ήταν μονολεκτικές και δεν ανέπτυσσε διάλογο. Στην πορεία ξεθάρρεψε, έλεγε αυτό που ήθελε και αναλάμβανε την πρωτοβουλία να κάνει κάτι που είχε σκεφτεί ο ίδιος χωρίς να του έχει ζητηθεί από κάποιον άλλο. Δεξιότητες επικοινωνίας κατά τη διάρκεια του θεατρικού παιχνιδιού Μέσα από την οριζόντια ανάλυση δεδομένων προέκυψαν οι εξής κατηγορίες: Συνεργασία Συνομιλία: Στην πρώτη συνάντηση παρατηρήθηκε πως τα παιδιά ενώ γνωρίζονταν δεν ήταν τόσο εξοικειωμένα μεταξύ τους, ώστε να μπορούν να συνεργαστούν. Καθένα αναζητούσε κάποιο φίλο του, ή συμμαθητή, ή συνταξιδιώτη του από το σχολικό λεωφορείο. Μετά από τρεις-τέσσερις συναντήσεις παρατηρήθηκε ότι αυτό πλέον δεν ήταν απαραίτητο. Τα παιδιά από μόνα τους επικοινωνούσαν όλο και περισσότερο μεταξύ τους και αυτό ήταν εμφανές όταν κατά τη διάρκεια των συναντήσεων σχημάτιζαν ζευγάρια. Αρχικά οι διάλογοι τους ήταν μικροί και σύντομοι, αλλά στην πορεία οι συζητήσεις τους ήταν μεγαλύτερης διάρκειας. Εκφραστικότητα: Παρατηρήθηκε ότι και τα τρία παιδιά από τη δεύτερη κιόλας εβδομάδα άρχισαν να ανοίγονται να αναπτύσσουν διάλογο και να συνομιλούν πιο πολύ απ ότι προηγουμένως. Έμαθαν να εκφράζουν τις απόψεις τους, να επαναλαμβάνουν κάτι για να το κατανοήσουν καλύτερα, να διατυπώνουν ερωτήσεις και να εξηγούν αυτά που έλεγαν στους συμμαθητές τους. Για παράδειγμα ακολουθεί ένα απόσπασμα από το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας. Απόσπασμα 2 - Αρ.: Να κάνουμε σάντουιτς ή σαλάτα. Η μαμά μου δε ανοίγει το γκάζι όταν τα κάνει αυτά. - Δασκ.: Μπορείς να μας πεις και πώς θα τα κάνουμε; Έχεις κάποια ιδέα για να βοηθήσουμε και τους φίλους σου να μάθουν να τα κάνουν; - Αρ.: Ναι, ακούτε: Θα πιάσουμε το ψωμί, βάζουμε βούτυρο και στην πάνω φέττα και στην κάτω. Μετά βάζουμε ντομάτα, τυρί, χαμ, αγγουράκι και κλείνουμε το σάντουιτς. - Γιωρ.: Όπως θέλουμε τα βάζουμε; Ανακατωμένα; - Αρ.: Όχι, πρώτα ντομάτα, μετά πιο πάνω τυρί, μετά χαμ και τέλεια πάνω το αγγουράκι. Ύστερα πιάνουμε το άλλο κομμάτι ψωμί που βάλαμε βούτυρο πάνω και τα κλείνουμε. - Αν.: Ναι, αλλά για να το φάμε πρέπει να το τυλίξουμε σε χαρτί. - Αρ.: Ναι, θα βάλουμε ασημόχαρτο για να μην μας πέσουν κάτω αυτά 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 6

7 που έχει μέσα. Ατομικός τρόπος σκέψης: Αξίζει να σημειωθεί πως τα παιδιά σταδιακά έδιναν πιο προσωπικές και ευρηματικές λύσεις στα προβλήματα που προέκυπταν μέσα από τα δρώμενα. Πολλές φορές θέτονταν σκόπιμα δυσκολίες και προβλήματα για να αναπτύξουν δεξιότητες λύσης προβλήματος. Με την πάροδο του χρόνου παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά γίνονταν δημιουργικά ως προς τα δρώμενα, συνεργάσιμα και αρκετά ευρηματικά σε τυχόν δυσκολίες που προέκυπταν. Παράδειγμα ατομικού τρόπου σκέψης είναι το απόσπασμα 3 από το μάθημα «Μοιραζόμαστε τα πράγματα μας». Απόσπασμα 3 Αχ.: Άκου, θα πούμε του Χρίστου να έρθει να είμαστε τρεις. Θα κρατάς εσύ τη μια πλευρά, εγώ την άλλη και να πηδά από τη μια και από την άλλη του σχοινιού ο Χρίστος. - Αν.: Μα σίγουρα; - Αχ.: Ναι, και άμα θέλεις παίζεις μόνος σου. Κοίτα, κρατά τούτη την άκρια μετούτο το χέρι, τούτη με το άλλο και πηδάς έτσι. - Αν.: Α, κι αυτό που έκανες γίνεται. Άρα θα πούμε της δασκάλας βρήκαμε δύο πράγματα που κάνουμε με το σχοινί όταν θέλουμε να παίξουμε στην αυλή. Εκδήλωση συναισθημάτων: Τα παιδιά μέσα από το θεατρικό παιχνίδι άρχισαν να γίνονται πιο εκδηλωτικά, να αναφέρουν όλα όσα νιώθουν, να ξεχωρίζουν τα ευχάριστα από τα δυσάρεστα συναισθήματα και να είναι υπομονετικά εκεί που χρειάζεται, χωρίς να θυμώνουν. Συνάμα, σταμάτησαν να ζηλεύουν και να αντιδρούν με άσχημο τρόπο όταν τους έκανε κάποιος παρατήρηση ή όταν δε γινόταν αυτό που ήθελαν οι ίδιοι. Γνωστικός τομέας: Κατά τη διάρκεια του θεατρικού παιχνιδιού τα παιδιά εμπλούτισαν το λεξιλόγιο τους, άρχισαν να χρησιμοποιούν φράσεις που σχετίζονται με την καθημερινή επικοινωνία, έγιναν πιο ευγενικά και δεν απαντούσε απότομα. Έμαθε να χρησιμοποιεί το «σε παρακαλώ», το «ευχαριστώ» όταν ήθελαν να ζητήσουν να τους δώσει κάποιος κάτι.ο ίδιος ο Αχιλλέας είπε τα εξής: «Όταν πήγαμε στην τράπεζα με τα παιχνίδια που μας έκανε η δασκάλα έμαθα ότι εκεί πρέπει να μιλούμε με πιο ωραίες λέξεις και να πηγαίνουμε καλά ντυμένοι. Θα τους λέμε σε παρακαλώ θέλω να μου δώσετε λεφτά ή μπορείτε να μου ανοίξετε δευτεράκι για να φέρω τα λεφτά να μου τα φυλάγετε. Για αυτό τη Δευτέρα το απόγευμα που πήγα με τον παπά μου του είπα ότι έτσι μας έμαθε η δασκάλα και που μπήκαμε μέσα στην τράπεζα τα είπα αυτά της κυρίας που πήγαμε και μιλούσαμε. Και επειδή ήταν μεγάλη και ξένη της μίλησα σαν να ήταν δύο κυρίες». 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 7

8 Δεξιότητες επικοινωνίας εκτός του θεατρικού παιχνιδιού Από την ανάλυση δεδομένων δημιουργήθηκαν οι ίδιες κατηγορίες για τη γενίκευση των δεξιοτήτων επικοινωνίας εκτός θεατρικού παιχνιδιού. Συνοπτικά, η πρώτη συγγραφέας, μέσα από τις παρατηρήσεις της, βρήκε ότι μέσω των ασκήσεων και τεχνικών του θεατρικού παιχνιδιού στην εκπαίδευση τα παιδιά των μελετών περίπτωσης έμαθαν να δουλεύουν και να συζητούν, να συνεργάζονται μεταξύ τους, να υποχωρούν όταν χρειαζόταν και δημιουργούσαν κοινές εμπειρίες, τόσο την ώρα του διαλείμματος όσο και στις υπόλοιπες σχολικές ώρες. Ήταν φανερό ότι την ώρα των άλλων μαθημάτων τα παιδιά άρχισαν να δουλεύουν ομαδικά και να συνεργάζονται, χωρίς να συγκρούονται και να τσακώνονται όπως συνέβαινε πριν αρχίσουν τα εργαστήρια. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του Αχιλλέα: «Μου άρεσε που δούλεψα με τους συμμαθητές μου. Πριν δεν έκανα παρέα μαζί τους, ούτε έλεγα αυτό που σκεφτόμουν. Τώρα πάω και τους μιλώ και ότι θέλω το λέω διότι δεν με περιπαίζει κανένας. Και είναι ωραία γιατί μπορώ να πιάνω τα πράγματα τους και δεν μαλώνουμε. Μέσα στην αυλή πάω μαζί με το Χρίστο, το Γιάννη και μιλούμε και παίζουμε. Και άμα μας πουν άλλες δασκάλες να κάνουμε κάτι στην τάξη τα κάνω μαζί με άλλους. Πριν επειδή δεν τους μιλούσα δεν έκανα τις ασκήσεις που δεν ήξερα». Μέσα από την ανάλυση των δεδομένων ήταν ξεκάθαρο ότι τα τρία παιδιά που αντιπροσώπευαν τις μελέτες περίπτωσης συνέχισαν να παρουσιάζουν ελευθερία απόψεων, ανάληψη πρωτοβουλιών, συζητήσεις με επαναλήψεις και εισηγήσεις εκτός του θεατρικού παιχνιδιού. Συν αυτοίς έδειξαν να εξηγούν τις ιδέες τους, να υποβάλλουν ερωτήσεις και να αποφασίζουν από κοινού, αφού πρώτα πει ο καθένας τη δική του γνώμη. «Μέσα από όλα αυτά εξάσκησαν τις επικοινωνιακές δεξιότητες τους στη διαπραγμάτευση, στη λήψη αποφάσεων, στο να αντιμετωπίζουν μια διαφωνία και να είναι αρχηγοί. Είναι σπουδαίο πράγμα να κατορθώνεις να αναπτύξεις τον τρόπο σκέψης αυτών των παιδιών, να τους αυξήσεις την αυτοπεποίθηση τους και να τους μάθεις πώς πρέπει πάντοτε να προσπαθούν να βρουν την καλύτερη λύση στο πρόβλημα που έχουν και να μπορούν να επικοινωνούν με τους συνανθρώπους τους, να έχουν την απαιτούμενη συμπεριφορά ανάλογα με το που βρίσκονται και με ποιον μιλούν». Μετά τη συμβολή του θεατρικού παιχνιδιού οι συμμετέχοντες της έρευνας παρουσίασαν βελτίωση τόσο στην εκδήλωση όσο και στην αναγνώριση των συναισθημάτων. Έγιναν πιο πειθαρχημένοι και ανεξάρτητοι στα υπόλοιπα 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 8

9 μαθήματα, στις ελεύθερες δραστηριότητες και στο διάλειμμα. Μία άλλη σημαντική πτυχή της εκδήλωσης των συναισθημάτων που παρουσιάστηκε σε άλλες σχολικές ώρες ήταν ο συντονισμός εκφράσεων σε μία ακολουθία όπου η έκφραση του ενός ακολουθεί την έκφραση του άλλου χωρίς παρεμβολές και χωρίς να τον διακόπτει. Η αμοιβαία κατανόηση και το μοίρασμα συναισθημάτων, προθέσεων και ενδιαφερόντων που απέκτησαν μέσα από τις συναντήσεις του θεατρικού παιχνιδιού οδήγησαν τους συμμετέχοντες στη βάση της συνεργατικής επικοινωνίας κατά τη διάρκεια άλλων σχολικών ωρών. Συμπεράσματα Από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας προκύπτει πως το θεατρικό παιχνίδι, ως μέσο διδασκαλίας, βοήθησε στην εμφάνιση και προαγωγή των κοινωνικών δεξιοτήτων επικοινωνίας των παιδιών με ελαφριά και μέτρια νοητική ΝΚ. Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας συνάδουν με πορίσματα ποικίλων ερευνών. Συγκεκριμένα, οι Matson και Kazdin (1980) συμπέραναν πως οι κοινωνικές δεξιότητες επικοινωνίας των παιδιών με ΝΚ που έμεναν σε θεραπευτική μονάδα βελτιώθηκαν σημαντικά με το θεατρικό παιχνίδι.. Η παρούσα έρευνα επιβεβαιώνει πως η δραματική τέχνη και το θεατρικό παιχνίδι μπορούν να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις κοινωνικές δεξιότητες καθώς και την αυτοεκτίμηση των ατόμων με ΝΚ (Bolton, 1979; McCuller & Salzberg, 1987). Σύμφωνα με τον Peter (1995, στον Κοντογιάννη, 2000), το θεατρικό παιχνίδι - εκτός από τη θεραπευτική του διάσταση αποτελεί μια συνεισφορά στην εκπαίδευση των παιδιών με ΝΚ και είναι ένας ενεργητικός τρόπος διδασκαλίας και μάθησης που διασυνδέει τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος. Ταυτόχρονα, προσφέρει στα παιδιά μια εμπειρία υποθετικής φανταστικής πραγματικότητας. Αυτή η εμπειρία τροφοδοτεί τα παιδιά με μεταφορές που σχετίζονται με την πραγματική ζωή και έτσι τους επιτρέπει να διαλογίζονται τις εμπειρίες της ζωής τους (Health cote, 1984 στο Κοντογιάννη, 2000). Η παρούσα έρευνα έρχεται να ενισχύσει την άποψη όσων υποστηρίζουν ότι το θεατρικό παιχνίδι στην εκπαίδευση, εκτός από την καθαρτική και επικοινωνιακή λειτουργία που παρέχει, οδηγεί στην ανάπτυξη των νοητικών δεξιοτήτων παράλληλα με των κοινωνικών δεξιοτήτων (Κοντογιάννη, 2000). Συγκεκριμένα, στην παρούσα έρευνα βρέθηκε ότι τα παιδιά με ΝΚ με τη βοήθεια του θεατρικού παιχνιδιού μπορούν να αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες που σχετίζονται με το γνωστικό και κοινωνικό τους τομέα, μέσα από καταστάσεις και γεγονότα τα οποία μπορούν να τους συμβούν στην καθημερινή πραγματικότητα. Μέσα από το φανταστικό κόσμο φάνηκε ότι μπορούν να μάθουν πώς πρέπει να συμπεριφέρονται και να αντιμετωπίζουν τους γύρω τους. Το πνεύμα της συνεργασίας και της ομαδικότητας έγινε αρκετά εμφανές μέσω του θεατρικού παιχνιδιού. Ο συγκεκριμένος τρόπος διδασκαλίας υπήρξε κινητήριος δύναμη ώστε να έλθουν πιο κοντά τα παιδιά, να αποκτήσουν περισσότερη αυτοεκτίμηση κα να ξεφύγουν από τον κλοιό της άμυνας και της επιθετικότητας. Η αλληλοβοήθεια και η συνεργατική σκέψη, καθώς και η συνομιλία με τη χρήση ευγενούς λεξιλογίου είναι στοιχεία που πάντοτε κατορθώνουν να οικειοποιούνται και 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 9

10 να θεωρηθούνται επίκτητα χαρακτηριστικά από τα άτομα που βιώσαν το θεατρικό παιχνίδι ως μέσο διδασκαλίας (Κουρετζής, 1991γ). Σύμφωνα με τη γνώμη της δραματοθεραπεύτριας, τις προσωπικές παρατηρήσεις της ερευνήτριας καθώς και τις ελεύθερες συνεντεύξεις με τους τρεις συμμετέχοντες συμπεραίνεται πως η βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και της κοινωνικής συμπεριφοράς των παιδιών ήταν εμφανής σε άλλες σχολικές ώρες με την ολοκλήρωση των συναντήσεων του θεατρικού παιχνιδιού. Οι βελτιώσεις που επήλθαν στις επικοινωνιακές δεξιότητες εκτός του θεατρικού παιχνιδιού απέδειξαν ότι το πρόγραμμα ήταν κατάλληλο για την εκπαίδευση των παιδιών με ελαφριά και μέτρια ΝΚ. Εκπαιδευτικές εφαρμογές της έρευνας Πρώτον, οι εκπαιδευτικοί και όσοι εμπλέκονται στην εκπαίδευση παιδιών με και χωρίς αναπηρία θα μπορούσαν να εκπαιδευτούν σε δραστηριότητες θεατρικού παιχνιδιού, ώστε να μπορέσουν να προσφέρουν τα πλεονεκτήματα και τις θετικές επιδράσεις της δραματικής τέχνης στους μαθητές τους. Με άλλα λόγια, το θεατρικό παιχνίδι θα μπορούσε να αποτελέσει διδακτική στρατηγική συνεκπαίδευσης όλων των παιδιών σε επικοινωνιακές δεξιότητες Δεύτερο, με την υποχρεωτική συνεκπαίδευση παιδιών με και χωρίς αναπηρία στα γενικά σχολεία (ΥΠΠ, 1999), η έμφαση σε βασικές κοινωνικές δεξιότητες είναι απαραίτητη για την επιτυχημένη επικοινωνία ανάμεσα σε όλα τα παιδιά. Διαμορφώνοντας τις κατάλληλες συνθήκες, σκόπιμα και μεθοδευμένα, ο εκπαιδευτικός δύναται να διευκολύνει την πρόσκτηση από το παιδί κοινωνικών δεξιοτήτων και τη συμμετοχή του στο κοινωνικό γίγνεσθαι, στόχος που το θεατρικό παιχνίδι καλλιεργεί μέσα υπόδηση ρόλων, δημιουργικότητα, συνεργασία και μίμηση προτύπων. Αναφορές Στα Ελληνικά Bell, J. (1997). Μεθοδολογικός σχεδιασμός παιδαγωγικής και κοινωνικής έρευνας. (Α.Β Ρήγα, Επιμ. έκδ. και μετάφρασης). Αθήνα: Gutenberg. Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (2000). Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και η Ένταξή τους. (επιμέλεια), Αθήνα, Λέσχη. Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (2000). Ένταξη: Ουτοπία ή πραγματικότητα; Η εκπαιδευτική και πολιτική διάσταση της ένταξης μαθητών με ειδικές ανάγκες. Αθήνα: Λέσχη. Κοντογιάννη, Α. (2000). Η δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση. Αθήνα: Ελληνικά. Κουρετζής, Λ., Άλκηστις (1993). Θεατρική Αγωγή 1. Βιβλίο για το δάσκαλο, Αθήνα:Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Ο.Ε.Δ.Β. 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 10

11 Κουρετζής, Λ. (1991α). Το θεατρικό παιχνίδι. Παιδαγωγική θεωρία, πρακτική και θεατρολογική προσέγγιση. Αθήνα: Καστανιώτης. Κουρετζής, Λ. (1991γ). Το Θεατρικό Παιχνίδι στη σύγχρονη εκπαίδευση, Το Σχολείο και το Σπίτι, 6(345), Νάσαινα, Μ. (2008). Θεατρική αγωγή και θεατρικό παιχνίδι: Το θεατρικό παιχνίδι στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα ως μέσο εμψύχωσης της σχολικής διδακτικής ύλης παιδικού βιώματος, Διαβάζω, 214, 72 74, Λέσχη. Στα Αγγλικά Bolton, G. (1979). Towards a Theory of Drama in Education. New York, Longman. Cattanach, A. (1996). Drama for people with special needs (v1). London: A & C Black. Cattanach, A. (1996). Drama for people with special needs (v.2). London: A & C Black. Cohen, L. and Manion, L. (1992). Research methods in education (3rd edition). London: Routledge. Henley, D. (1992). Exceptional Art, Teaching Art to Special Needs. Worcester, MΑ: Davis Publications. Hooper-Greenhill, E. (1991). Museums and the Shaping on Knowledge. London: Routledge Kliphuis, M. (1975). Creative process therapy, Psychotherapy, 2(3-4), Kramer, E. (1971). Art as a Therapy with Children. New York: Schocken. McCuller, G. L., Salzberg, C. L., & Lingugaris Kraft B. (1987). Producing generalized job initative in severely retarded sheltered workers.journal of Applied Behavior Analysis, 20(4), ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 11

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ Παιδαγωγικά παιχνίδια Ελεύθερος συνειρμός Το παιχνίδι ρόλων Οραματισμός Ζωγραφική / Σχέδιο Εργασία σε μικρές ομάδες Επισκέπτες ομιλητές Χρήση Βίντεο Ανάθεση εργασιών Τα παιδαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Μουσική Αγωγή στην Προσχολική και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ζωή Διονυσίου

Μουσική Αγωγή στην Προσχολική και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ζωή Διονυσίου Μουσική Αγωγή στην Προσχολική και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ζωή Διονυσίου Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προσδοκίες, που καλλιεργούμε για τα παιδιά, εμείς οι εκπαιδευτικοί, αναφέρονται σε γενικά κοινωνικά χαρακτηριστικά και παράλληλα σε ατομικά ιδιοσυγκρασιακά. Τέτοια γενικά κοινωνικο-συναισθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

3. Πώς θα ήθελα να είναι / συμπεριφέρονται τα παιδιά για να είμαι ευχαριστημένος/η; Παράρτημα ΙΙ

3. Πώς θα ήθελα να είναι / συμπεριφέρονται τα παιδιά για να είμαι ευχαριστημένος/η; Παράρτημα ΙΙ Παράρτημα Ι Εργαλείο 1: Γνωριμία - Διερεύνηση προσωπικών θεωριών 1. Τα πιο σημαντικά πράγματα που θέλω να πετύχω στην τάξη μου είναι: Α. Β. Γ. Δ. 2. Είμαι ευχαριστημένος/η από τη δουλειά μου όταν: Α. Β.

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Μουσική Εκπαίδευση: αρχές, στόχοι, δραστηριότητες. Ζωή Διονυσίου

Σχολική Μουσική Εκπαίδευση: αρχές, στόχοι, δραστηριότητες. Ζωή Διονυσίου Σχολική Μουσική Εκπαίδευση: αρχές, στόχοι, δραστηριότητες Ζωή Διονυσίου Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα;

ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα; ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα; Σύντομη περιγραφή διερεύνησης: Σκοπός αυτής της διερεύνησης ήταν να κάνουν κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία ως κατασκευή και όχι ως μετάδοση ως αποτέλεσμα εμπειρίας και όχι ως μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών

Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών Διάρκεια: Περιληπτική Περιγραφή: Δύο 45λεπτες διδακτικές περίοδοι Η πρώτη περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με νοητική ανεπάρκεια μέσα από το παιχνίδι με τους συνομηλίκους τους: ένα πιλοτικό πρόγραμμα παρέμβασης

Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με νοητική ανεπάρκεια μέσα από το παιχνίδι με τους συνομηλίκους τους: ένα πιλοτικό πρόγραμμα παρέμβασης Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με νοητική ανεπάρκεια μέσα από το παιχνίδι με τους συνομηλίκους τους: ένα πιλοτικό πρόγραμμα παρέμβασης Γ. Μπάρμπας Ε. Γκιργκινούδη θεωρητικό πλαίσιο βασικός πυρήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος Δάσκαλος ΔΣ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - MultiBlog. Ισπανική γλώσσα. 33 φοιτητές (ενήλικες > 25 ετών) και 2 εκπαιδευτικοί

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - MultiBlog. Ισπανική γλώσσα. 33 φοιτητές (ενήλικες > 25 ετών) και 2 εκπαιδευτικοί Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - MultiBlog Σελίδα 1 μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο για ενήλικες (ηλικία άνω 25 Επίπεδο (ηλικία των μαθητών)

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Γλώσσα Μαθηματικά Μουσική Φυσική Αγωγή

Ελληνική Γλώσσα Μαθηματικά Μουσική Φυσική Αγωγή Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Γιαννιτσών 2016 Στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ) Γιαννιτσών πραγματοποιούνται τα εξής μαθήματα και εργαστήρια: Μαθήματα Γενικής Παιδείας: Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ: ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ.

ΣΕΝΑΡΙΟ: ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ. ΣΕΝΑΡΙΟ: ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ. ΤΙΤΛΟΣ: H ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. ΤΑΞΗ: Γ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣ: 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ (10.11.2010) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς Κεφάλαιο 3: Κυκλοφορούμε με ασφάλεια) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Γιατί ακόμα και όταν η αγάπη είναι δεδομένη, η επικοινωνία είναι κάτι που μαθαίνεται* *Προγράμματα βασισμένα στην «Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού

Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Σεντελέ Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αξιολόγησα τους μαθητές μου θεωρώντας την αξιολόγηση σαν μια διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να συζητήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Οι ερωτήσεις στη διδασκαλία Α) Η ερώτηση του εκπαιδευτικού Β) Η ερώτηση του μαθητή Α) Η

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ιωαννίνων Αριθμητικός Γραμματισμός Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ «Προγραμματισμός-Οργάνωση και υλοποίηση μιας διδακτικής ενότητας στον Αριθμητικό Γραμματισμό» ΠΡΟΣΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Ι (ΚΑ) Έρευνα Δράσης Βελτίωση Ορθογραφίας Μαθητών

Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Ι (ΚΑ) Έρευνα Δράσης Βελτίωση Ορθογραφίας Μαθητών Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Ι (ΚΑ) 2015-2016 Έρευνα Δράσης Βελτίωση Ορθογραφίας Μαθητών Προφίλ σχολείου λειτούργησε το 1967-68, και μετακόμισε σε καινούριο κτήριο το 2014-2015 (ΚΑ) 129 μαθητές 10 εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση της εργασίας των εκπαιδευτικών του Προγράμματος διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας με το σχολικό πρόγραμμα

Σύνδεση της εργασίας των εκπαιδευτικών του Προγράμματος διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας με το σχολικό πρόγραμμα Σύνδεση της εργασίας των εκπαιδευτικών του Προγράμματος διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας με το σχολικό πρόγραμμα Παυλίνα Χατζηθεοδούλου-Λοϊζίδου Μαριάννα Φωκαΐδου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έρευνας Εθνικής Υπηρεσίας Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση» για τον αντίκτυπο του Προγράμματος στην Κύπρο

Αποτελέσματα Έρευνας Εθνικής Υπηρεσίας Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση» για τον αντίκτυπο του Προγράμματος στην Κύπρο Αποτελέσματα Έρευνας Εθνικής Υπηρεσίας Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση» για τον αντίκτυπο του Προγράμματος στην Κύπρο Η έρευνα αυτή διεξήχθη από την Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού

ΦΙΛΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού ΦΙΛΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ: 3.2. Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και σχέσεων 3.3 Διαπολιτισμικότητα - Αποδοχή και Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου)

Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου) Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου) Ομιλία-συζήτηση με βασικό άξονα προσέγγισης το Φάσμα του Αυτισμού και με αφορμή το βιβλίο της Εύας Βακιρτζή «Το Αυγό» στο

Διαβάστε περισσότερα

Οι τεχνικές διαμορφωτικής αξιολόγησης του μαθητή ως εργαλεία παρακολούθησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων

Οι τεχνικές διαμορφωτικής αξιολόγησης του μαθητή ως εργαλεία παρακολούθησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων Οι τεχνικές διαμορφωτικής αξιολόγησης του μαθητή ως εργαλεία παρακολούθησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων Συνέδριο Χριστίνα Σταύρου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου stavrou.chr@cyearn.pi.ac.cy 1 Σκοπός του

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Ερώτημα-κλειδί 2 Οι άνθρωποι της Αρχαϊκής Εποχής μετακινούνταν για τους ίδιους λόγους και με τον ίδιο τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΧΟΡΟ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ»

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΧΟΡΟ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ» ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΧΟΡΟ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ» Δράσεις που υλοποιήθηκαν με την Α1 και Α2 Τάξη του 5 ου Δημοτικού Σχολείου Μενεμένης Φεβρουάριος Ιούνιος 2012 1 Συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES.

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

3ο Νηπ/γείο Κορδελιού Τμήμα Ένταξης

3ο Νηπ/γείο Κορδελιού Τμήμα Ένταξης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Περιεχόμενα Α ΕΠΙΠΕΔΟ (λεξιλόγιο) 1 ο ΣΤΑΔΙΟ : Ονοματοποίηση αντικειμένων και προσώπων 2 Ο ΣΤΑΔΙΟ: Ονοματοποίηση πράξεων 3 ο ΣΤΑΔΙΟ : Καθημερινές εκφράσεις και χαιρετισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

1. Η αίσθηση που μου άφησε το 2ο τριήμερο :

1. Η αίσθηση που μου άφησε το 2ο τριήμερο : Αποτύπωση απαντήσεων ερωτηματολογίου αποτίμησης δεύτερου επιμορφωτικού τριημέρου Εισαγωγή Στο παρόν κείμενο γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστούν με εποπτικό τρόπο οι απαντήσεις των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό χολείο Φοιροκοιτίας χολική Φρονιά 2009-2010 2006-2010

Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό χολείο Φοιροκοιτίας χολική Φρονιά 2009-2010 2006-2010 Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό χολείο Φοιροκοιτίας χολική Φρονιά 2009-2010 2006-2010 ΜAΘΗΣΙΚΟ ΠΛΗΘΤΜΟ Κατά τη φετινή χρονιά στο σχολείο φοιτούν 62 παιδιά, 29 αγόρια και 33 κορίτσια. 35 30 25 20 15 10 5 0 ΠΛΗΘΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις;

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Μια χαρά είμαι. Εσύ; ΑΡΗΣ Κι εγώ πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά! ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Σε βλέπω

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 6: Η σημασία των ερωτήσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 6: Η σημασία των ερωτήσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 6: Η σημασία των ερωτήσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικοπολιτισμικές. Θεωρίες Μάθησης. & Εκπαιδευτικό Λογισμικό

Κοινωνικοπολιτισμικές. Θεωρίες Μάθησης. & Εκπαιδευτικό Λογισμικό Κοινωνικοπολιτισμικές Θεωρίες Μάθησης & Εκπαιδευτικό Λογισμικό Κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις Η σκέψη αναπτύσσεται (προϊόν οικοδόμησης και αναδόμησης γνώσεων) στα πλαίσια συνεργατικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο B Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΥΡΩΠΗ ΠΑΙΖΕΙ ΜΠΑΛΑ»

«Η ΕΥΡΩΠΗ ΠΑΙΖΕΙ ΜΠΑΛΑ» «Η ΕΥΡΩΠΗ ΠΑΙΖΕΙ ΜΠΑΛΑ» «Το όνομά μου είναι Ηρακλής και είμαι μαθητής της Ε 1 τάξης του 1 ου Πρότυπου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου στη Ρόδο. Όλο το καλοκαίρι περίμενα να ξεκινήσουν τα μαθήματα στο σχολείο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους)

ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους) ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους) Όνομα Παιδιού: Ναταλία Ασιήκαλη ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ: Πως οι παράγοντες υλικό, μήκος και πάχος υλικού επηρεάζουν την αντίσταση και κατ επέκταση την ένταση του ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα»

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Φύλλο δασκάλου 1.1 Ένταξη δραστηριότητας στο πρόγραμμα σπουδών Τάξη: Ε και ΣΤ Δημοτικού. Γνωστικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: «Ταξίδι στον κόσμο των συναισθημάτων»

Τίτλος: «Ταξίδι στον κόσμο των συναισθημάτων» Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Φλώρινας Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας Σχολικό έτος 2012-13 Εκπαιδευτικός: Αντωνογιάννη Βασιλική Τάξη: Β Εισαγωγή Τίτλος: «Ταξίδι στον κόσμο των συναισθημάτων» Κατά τη διάρκεια της

Διαβάστε περισσότερα

«Άρτος και Ευρωπαϊκή Ένωση»

«Άρτος και Ευρωπαϊκή Ένωση» «Άρτος και Ευρωπαϊκή Ένωση» Εκπαιδευτικός: Βαμβουνάκη Άρτεμις (ΠΕ 70) Επιβλέπων επιμορφωτής: Μανωλάκης Κωνσταντίνος Σχολείο Διεξαγωγής: Εκπαιδευτήρια Μαυροματάκη-Μητέρα Χανιά, Μάιος 2017 Εισαγωγή Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα συνύπαρξης και ο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής Θεσσαλονίκης

Προγράμματα συνύπαρξης και ο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής Θεσσαλονίκης Προγράμματα συνύπαρξης 2013-3014 και 2014-2015 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής Θεσσαλονίκης Υπεύθυνες: Μαυρίδου Ελένη Κοινωνική Λειτουργός Μούζα Στελίνα-Εργοθεραπεύτρια Ευθυμιάδου Ευθυμία- Δασκάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού: Γκουντέλα Βασιλική Ειδικότητα: Φιλόλογος (ΠΕ2) Σχολείο: 4 ο Γυμνάσιο Κομοτηνής Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Διάρκεια: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ Στο 1 ο Δημοτικό Σχολείο Γλυφάδας εφαρμόστηκε για πρώτη φορά πρόγραμμα προαγωγής ψυχικής υγείας, το οποίο σχεδιάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Εκεί που είσαι ήμουνα κι εδώ που είμαι. ίσως έλθεις! ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1. Μπακούρου Κυριακή (συντονίστρια)

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών.

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Α. Πέρδος 1, I. Σαράφης, Χ. Τίκβα 3 1 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί perdos@kalamari.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης Εκπαιδευτικών. Ενιαίο Ολοήμερο Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο «Ιαματική» 13 Ιουνίου 2016

Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης Εκπαιδευτικών. Ενιαίο Ολοήμερο Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο «Ιαματική» 13 Ιουνίου 2016 Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης Εκπαιδευτικών Ενιαίο Ολοήμερο Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο «Ιαματική» 13 Ιουνίου 2016 o Επαρχία Λεμεσού, κοινοτικά όρια Επταγώνειας o Ενιαίο Ολοήμερο Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οι γνώμες είναι πολλές

Οι γνώμες είναι πολλές Η Ψυχολογία στη Φυσική Αγωγή στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος ΚασταμονίτηςΚωνσταντίνος Ψυχολόγος Οι γνώμες είναι πολλές Πολλές είναι οι γνώμες στο τι προσφέρει τελικά ο αθλητισμός στην παιδική ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Schools for Change Αξιολογήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών από τα εκπαιδευτικά εργαστήρια του προγράμματος

Schools for Change Αξιολογήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών από τα εκπαιδευτικά εργαστήρια του προγράμματος Schools for Change Αξιολογήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών από τα εκπαιδευτικά εργαστήρια του προγράμματος Λίγα λόγια για τις εκπαιδευτικές δράσεις της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, εδώ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση , Matrix, Ελληνική έκδοση Matrix Ελληνική Έκδοση Συντάχθηκε από: LMETB Μεταφράστηκε από: CARDET , Matrix Εισαγωγικό Επίπεδο (για μαθητές ηλικίας 12 14 χρονών) Προσωπικό προφίλ ( ) (να θεωρηθούν από τη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικοί και τεχνολογία Ο ρόλος των στελεχών εκπαίδευσης στην ανάπτυξη και ενίσχυση της εκπαιδευτικής καινοτομίας

Εκπαιδευτικοί και τεχνολογία Ο ρόλος των στελεχών εκπαίδευσης στην ανάπτυξη και ενίσχυση της εκπαιδευτικής καινοτομίας Εκπαιδευτικοί και τεχνολογία Ο ρόλος των στελεχών εκπαίδευσης στην ανάπτυξη και ενίσχυση της εκπαιδευτικής καινοτομίας Μαργαρίτα Γερούκη PhD Σχολική Σύμβουλος Α/θμιας 4 η περιφέρεια Ν. Χανίων 4 η περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΙΟΥΜΟΡ ΤΩΝ ΒΡΕΦΩΝ

ΤΟ ΧΙΟΥΜΟΡ ΤΩΝ ΒΡΕΦΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΗΠΙΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σειρά: Ενημερωτικά Έντυπα για την Νηπιοσχολική Αγωγή ΤΟ ΧΙΟΥΜΟΡ ΤΩΝ ΒΡΕΦΩΝ (γέννηση-3χρόνων) Ο Γιάννης (20μηνών) δίνει στην νηπιαγωγό (Μαρία) το σφουγγαράκι που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ: Σεβασμός Κοινωνική δεξιότητα: Ακούω τον ομιλητή στο μάθημα Στόχοι μαθήματος: Ο μαθητής να: 1. Ονομάζει τα βασικά βήματα της κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

CONNECT: Virtual Mobility

CONNECT: Virtual Mobility CONNECT: Virtual Mobility Ενώνοντας νέους ανθρώπους στην Ευρώπη Αναφορά: Αξιολόγηση προϊόντων Εκτελεστική Περίληψη Erasmus+ Key Action 2: Strategic Partnerships Αριθμός Αναφοράς Έργου:: 2014-UK01-K1205-011954

Διαβάστε περισσότερα

«Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

«Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» «Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Εκπαιδευτικός: Βαμβουνάκη Άρτεμις (ΠΕ 70) Επιβλέπων επιμορφωτής: Μανωλάκης Κωνσταντίνος Σχολείο Διεξαγωγής: Εκπαιδευτήρια Μαυροματάκη-Μητέρα Χανιά, Μάιος 2016 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΧΕΡΙΟΥ (Π. ΚΟΥΠΑΝΟΣ)

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΧΕΡΙΟΥ (Π. ΚΟΥΠΑΝΟΣ) "Πανηγύρι της Επιστήμης" ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΧΕΡΙΟΥ (Π. ΚΟΥΠΑΝΟΣ) Το Πανηγύρι της Επιστήμης είναι μια από τις δραστηριότητες που διοργανώνεται στα πλαίσια του μαθήματος ΕΠΑ 336 Διδακτική των Φυσικών Επιστημών.

Διαβάστε περισσότερα

Μαμά, γιατί ο Φώτης δε θέλει να του πιάσω το χέρι; Θα σου εξηγήσω, Φωτεινή. Πότε; Αργότερα, όταν μείνουμε μόνες μας. Να πάμε με τον Φώτη στο δωμάτιό

Μαμά, γιατί ο Φώτης δε θέλει να του πιάσω το χέρι; Θα σου εξηγήσω, Φωτεινή. Πότε; Αργότερα, όταν μείνουμε μόνες μας. Να πάμε με τον Φώτη στο δωμάτιό - Μαμά, γιατί ο Φώτης δε θέλει να του πιάσω το χέρι; Θα σου εξηγήσω, Φωτεινή. Πότε; Αργότερα, όταν μείνουμε μόνες μας. Να πάμε με τον Φώτη στο δωμάτιό μου να παίξουμε; Αν θέλει, ναι. Προσπάθησε να μην

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom Στις 28 Φεβρουαρίου, δύο από τους εθελοντές του Edurom από το Μεσογειακό Σχολείο της Ταρραγόνα βρέθηκαν στην Ημέρα Εκπαίδευσης του «Δικτύου για τη δημοκρατική εκπαίδευση των ενηλίκων: μπροστά με τη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κων/νος Καλέμης, Άννα Κωσταρέλου, Μαρία Αγγελική Καλέμη Εισαγωγή H σύγχρονη τάση που επικρατεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 1 η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (ΑΛΛΗΛΟ-)ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-2013. Διοργάνωση: Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Β. Καλοκύρη Παρασκευή 14 - Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 Θα ακούσετε δύο (2) φορές έναν συγγραφέα να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του με θέμα τη ζωή του παππού του. Αυτά που ακούτε σας αρέσουν, γι αυτό κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση

Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση 390 παιδιά Το πλαίσιο εφαρμογής 18 τμήματα Μονάδα Ειδικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αγαπητέ μαθητή/ αγαπητή μαθήτρια, Διεξάγουμε μια έρευνα και θα θέλαμε να μάθουμε την άποψή σου για τo περιβάλλον μάθησης που επικρατεί στην τάξη σου. Σε παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ ΟΥΣΑ: ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:. Σας παρακαλούμε, απαντώντας στα δύο ερωτηματολόγια που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ Α ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ Α ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ Α ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ: «Η ενίσχυση της γλωσσικής καλλιέργειας των παιδιών με έμφαση στον προφορικό λόγο» Σχολική Χρονιά 2015-2016 Συμμετείχαν: Διευθύντρια: Νηπιαγωγοί:

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά Δράση 2 Σκοπός: Η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με όλα τα είδη συμπεριφορικού εθισμού και τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή! Οι μαθητές εντοπίζουν και παρακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια: 2Χ80 Προτεινόμενη τάξη: Δ -Στ Εισηγήτρια: Χάρις Πολυκάρπου

Διάρκεια: 2Χ80 Προτεινόμενη τάξη: Δ -Στ Εισηγήτρια: Χάρις Πολυκάρπου ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Θεατρικό Εργαστήρι: Δημιουργία δραματικών πλαισίων με αφορμή μαθηματικές έννοιες. Ανάπτυξη ικανοτήτων για επικοινωνία μέσω του θεάτρου και του δράματος. Ειδικότερα αναφορικά με τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

«Οι σελίδες αφηγούνται»

«Οι σελίδες αφηγούνται» Πειραματικό Δ.Σ. Φλώρινας Υπεύθυνη εκπαιδευτικός : Πουγαρίδου Παρασκευή Τάξη : Δ «Οι σελίδες αφηγούνται» 1. Θέμα project κριτήρια επιλογής θέματος Η επιλογή του συγκεκριμένου project σχετίζεται άμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

Ο δάσκαλος που με εμπνέει

Ο δάσκαλος που με εμπνέει Είναι πολύ σημαντικό για μένα η δασκάλα που μου κάνει μάθημα να με εμπνέει, γιατί έτσι θα ενδιαφέρομαι περισσότερο για τα μαθήματά μου και θα προσπαθώ να γίνομαι κάθε φορά καλύτερη. Θα προτιμούσα η δασκάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Καταρχάς, βασική προϋπόθεση για το κλείσιμο μιας συνάντησης είναι να έχουμε εξακριβώσει και πιστοποιήσει ότι μιλάμε με τον υπεύθυνο που λαμβάνει μια απόφαση συνεργασίας ή επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Περιγραφή μίας αποτελεσματικής μεθοδολογίας σε μορφή διαλόγου

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Περιγραφή μίας αποτελεσματικής μεθοδολογίας σε μορφή διαλόγου ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Περιγραφή μίας αποτελεσματικής μεθοδολογίας σε μορφή διαλόγου 1 Από το Παράρτημα: SOLUTIONS FOR BULLYING IN PRIMARY SCHOOLS της Sue

Διαβάστε περισσότερα

«Φυσική Αγωγή στο δημοτικό σχολείο. Πως βλέπουν το μάθημα οι μαθητές του σχολείου.»

«Φυσική Αγωγή στο δημοτικό σχολείο. Πως βλέπουν το μάθημα οι μαθητές του σχολείου.» «Φυσική Αγωγή στο δημοτικό σχολείο. Πως βλέπουν το μάθημα οι μαθητές του σχολείου.» «Ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα;» Μία κλασσική ερώτηση για κάθε παιδί οποιασδήποτε βαθμίδας της εκπαίδευσης. Ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Τερψιχόρη Γκιόκα Μέλος ΠΟΔ Αττικής Η «Συμβουλευτική Ψυχολογία» είναι ο εφαρμοσμένος κλάδος της Ψυχολογίας, ο οποίος διευκολύνει την δια βίου προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!»

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!» 26 σχεδιασε μια ΦωτογρΑΦιΑ τήσ προσκλήσήσ που ελαβεσ Απο τον ΔΑσκΑλο σου. παρουσιασε το λογοτυπο και το σλογκαν που χρήσιμοποιει το σχολειο σου για τήν εβδομαδα κατα τήσ παρενοχλήσήσ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ ΟΥΣΑ: ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:. Σας παρακαλούμε, απαντώντας στα δύο ερωτηματολόγια που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

άξονας : Τι παρατηρούμε (Το Κρίσιμο συμβάν. doc ως εργαλείο παρατήρησης Αναγνώριση/ περιγραφή και Αιτιολόγηση. doc κρίσιμου συμβάντος )

άξονας : Τι παρατηρούμε (Το Κρίσιμο συμβάν. doc ως εργαλείο παρατήρησης Αναγνώριση/ περιγραφή και Αιτιολόγηση. doc κρίσιμου συμβάντος ) 1ος άξονας : Τι παρατηρούμε (Το Κρίσιμο συμβάν. doc ως εργαλείο παρατήρησης Αναγνώριση/ περιγραφή και Αιτιολόγηση. doc κρίσιμου συμβάντος ) Περιγράφουμε τι παρατηρούμε στην τάξη των μαθηματικών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ενότητα 10: Η μάθηση στην προσχολική ηλικία: αξιολόγηση Διδάσκων: Μανωλίτσης Γεώργιος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα