Η συμβολή του θεατρικού παιχνιδιού στην ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων παιδιών με ελαφριά και μέτρια νοητική καθυστέρηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η συμβολή του θεατρικού παιχνιδιού στην ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων παιδιών με ελαφριά και μέτρια νοητική καθυστέρηση"

Transcript

1 Η συμβολή του θεατρικού παιχνιδιού στην ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων παιδιών με ελαφριά και μέτρια νοητική καθυστέρηση Σαββίδου Εύη Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Κουρέα Λευκή Κοντοβούρκη Σταυρούλα Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου & Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Το θεατρικό παιχνίδι συνιστά εναλλακτική εκπαιδευτική προσέγγιση στη διδασκαλία και τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών με ελαφρά και μέτρια νοητική καθυστέρηση (ΝΚ). Η παρούσα εργασία παρουσιάζει μια παρεμβατική έρευνα που αξιοποίησε ποιοτικές μεθόδους για να εξετάσει τη συμβολή του θεατρικού παιχνιδιού στην ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων σε τρία παιδιά με ελαφριά ως μέτρια ΝΚ, όπως αυτές σχετίζονται με το γνωστικό και συναισθηματικό τομέα. Δεδομένα συλλέχθηκαν μέσα από παρατηρήσεις και ημιδομημένες συνεντεύξεις, ενώ αναλύθηκαν και οργανώθηκαν σε τρεις μελέτες περίπτωσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το θεατρικό παιχνίδι παρέχει ευκαιρίες στους μαθητές για δημιουργική επεξεργασία των πληροφοριών και κατάκτηση της μάθησης μέσω των βιωμάτων τους. Εισαγωγή Μία από τις βασικότερες επικοινωνιακές δεξιότητες του ανθρώπου είναι η ικανότητά του να κατανοεί τα λεκτικά και μη-λεκτικά στοιχεία που του δίνονται, να τα οργανώνει και να τα αξιοποιεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να τα χρησιμοποιεί δημιουργικά σε διαφορετικά πλαίσια και να επικοινωνεί με τα άτομα του κοινωνικού του περιβάλλοντος. Οι δυσκολίες που παρουσιάζουν τα παιδιά με ΝΚ στις δεξιότητες επικοινωνίας, μπορούν να αναλυθούν συσχετιζόμενες με τις τέσσερις φάσεις της διανοητικής πράξης: α) τη φάση πρόσκτησης των πληροφοριών, β) τη φάση επεξεργασίας, γ) τη φάση αντίδρασης/ανταπόκρισης και δ) τη φάση έκφρασης απόψεων και συναισθημάτων. Οι συσχετισμοί μεταξύ των τεσσάρων αυτών φάσεων παίζουν σημαντικό ρόλο στην κατανόηση του βαθμού και της σοβαρότητας της γνωστικής και επικοινωνιακής δυσκολίας (Βλάχου-Μπαλαφούτη, 1998, στη Ζώνιου- Σιδέρη, 2000). Ένας από τους βασικούς στόχους της εκπαίδευσης των ατόμων με ΝΚ θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων επικοινωνίας, οι οποίες αποτελούν μέρος του γενικότερου συνόλου που ονομάζεται κοινωνικές δεξιότητες (Kliphuis, 1975). Με τη σταδιακή βελτίωση των κοινωνικών τους δεξιοτήτων θα μπορέσουν βαθμιδόν να «εξέλθουν» από το άγχος, τη ματαίωση και την αρνητική φόρτιση που τους προκαλεί ο φόβος για την αποτυχία και την απόρριψη των άλλων, και οδηγεί πολλές φορές ακόμα και στην απομόνωση ή την απόσυρση (Κοντογιάννη, 2000). Ένα παράδειγμα εκπαιδευτικής μεθόδου που ευνοεί την ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας είναι το θεατρικό παιχνίδι που έχει ως κύριο άξονά της το παιδί (Cattanach, 1996). Κατά την 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 1

2 εξέλιξη του δράματος κάθε μέλος κινείται, μιλάει, ενεργεί, επηρεάζει τις πράξεις και τη συμπεριφορά των άλλων. Τα παιδιά μέλη εξερευνούν τα σύμβολα που χρησιμοποιούν, ώστε να προσεγγίζουν με πολλούς τρόπους τις έννοιες στις οποίες αναφέρονται. Αυτή η ροή της αλληλεπίδρασης και της εναλλασσόμενης ανταπόκρισης αποτελεί το επίκεντρο του δράματος (Henley, 1992). Παράλληλα, το θεατρικό παιχνίδι στην εκπαίδευση είναι ένα ομαδικό παιχνίδι που εκτός των άλλων υποβοηθά στην κοινωνικοποίηση των ατόμων με NK (Kramer, 1971). Λέξεις, ήχοι, χειρονομίες, εκφράσεις, κινήσεις στο χώρο και στο χρόνο σχηματίζουν τη βάση της συμβολικής «γλώσσας» στη δραματική έκφραση. Κατά τη διαδικασία αυτή εξυπηρετούνται δύο σκοποί συγχρόνως για το παιδί. Πρώτον, το θεατρικό παιχνίδι διευρύνει την ικανότητα του παιδιού να προσεγγίσει έννοιες και προβλήματα και να βρει τη λύση τους. Δεύτερο, το θεατρικό παιχνίδι διευρύνει το λεξιλόγιο του παιδιού, ώστε αυτό να μπορέσει να εκφράσει τις σκέψεις του και να επικοινωνήσει ικανοποιητικά και αποτελεσματικά. Όπως αναφέρει η Νάσαινα (2008), το θεατρικό είναι ένα καθαρά δημιουργικό συμβάν που προσφέρει στα παιδιά άμεση ικανοποίηση. Το παιδί αυτενεργεί ανακαλύπτοντας μόνο του ένα ρόλο, διαλέγοντας έτσι έμμεσα έναν τρόπο επικοινωνίας και έκφρασης που οδηγεί κατ επέκταση στην ολόπλευρη ανάπτυξή του. Η συμβολή αυτή κρίνεται ιδιαίτερα πολύτιμη και αποκτά ζωτική σημασία όταν σχεδιάζεται και εφαρμόζεται από και για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Το θεατρικό παιχνίδι συμβάλλει στην ενίσχυση των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των παιδιών, στη δημιουργία ομάδων και στην ανάπτυξη ή βελτίωση κοινωνικών δεξιοτήτων αποσκοπώντας στην ανάπτυξη της ικανότητας της επικοινωνίας. Ειδικότερα, αποτελεί διαδικασία αλληλεπίδρασης κατά την οποία κάθε παιδί που συμμετέχει σ αυτό κινείται, μιλάει, πράττει, ασκεί και δέχεται επιρροή από τις πράξεις και τη συμπεριφορά των άλλων παιδιών. Η αλληλεπίδραση και η εναλλασσόμενη ανταπόκριση αποτελεί τη βάση και την ουσία του θεατρικού παιχνιδιού (Κοντογιάννη, 2000). Ο βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει αν το θεατρικό παιχνίδι ως μέσο διδασκαλίας μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των παιδιών με ελαφριά και μέτρια ΝΚ. Συγχρόνως τέθηκαν και τα παρακάτω επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων του προγράμματος: (α) ποια χαρακτηριστικά (π.χ. συνομιλία, συνεργασία) των επικοινωνιακών δεξιοτήτων εμφανίζονται; (β) Μαζί με τις επικοινωνιακές δεξιότητες παρουσιάζεται η εμπλοκή και η συνύπαρξη χαρακτηριστικών του γνωστικού και συναισθηματικού τομέα στα παιδιά με ελαφριά και μέτρια νοητική καθυστέρηση; Αν ναι, τι είδους; (γ) Οι επικοινωνιακές δεξιότητες που παρουσιάζονται στα παιδιά με ελαφριά και μέτρια ΝΚ μέσα από το θεατρικό παιχνίδι εφαρμόζονται και σε άλλες σχολικές ώρες πέραν των εργαστηρίων; Μεθοδολογία Η έρευνα θεωρήθηκε παρεμβατική διότι η ερευνήτρια μαζί με τη δραματοθεραπεύτρια παρενέβησαν στην καθημερινότητα και στο φυσικό περιβάλλον 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 2

3 των παιδιών με ΝΚ, δημιούργησαν και εφάρμοσαν ένα πρόγραμμα χρησιμοποιώντας το θεατρικό παιχνίδι ως μέσο διδασκαλίας. Κατά την παρεμβατική έρευνα αξιοποιήθηκαν τρεις μελέτες περίπτωσης για να μπορέσουν να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα. Ως εκ τούτου, υπήρχε η ταυτόχρονη εξέταση μιας ομάδας περιπτώσεων ή πολλαπλών περιπτώσεων που είναι όμοιες σε ορισμένα χαρακτηριστικά αλλά ανόμοιες σε κάποια άλλα (Cohen & Manion, 1992). 1.1 Συμμετέχοντες και χώρος διεξαγωγής της έρευνας Η έρευνα διεξήχθηκε στο σχολείο «Ηλιοστρόφι 1» στην Κύπρο, όπου φοιτούσαν 20 παιδιά με αναπηρία ηλικίας ετών. Δώδεκα από τα 20 παιδιά αποτέλεσαν τους συμμετέχοντες της έρευνας, στη βάση του ότι λάμβαναν μέρος στα εργαστήρια του θεατρικού παιχνιδιού. Η επιλογή των συμμετεχόντων έγινε κατόπιν εγκρίσεως άδειας από τη διευθύντρια του σχολείου. Τα κριτήρια επιλογής του δείγματος ήταν τα εξής: (α) άτομα κάτω των 18 ετών, (β) άτομα με ελαφρά ως μέτρια ΝΚ, και (γ) άτομα που ήταν ενταγμένα στα εκπαιδευτικά δρώμενα του σχολείου. Ακολούθως, με τυχαία δειγματοληψία επιλέγηκαν τα τρία άτομα για μελέτες περίπτωσης. Για τη συμμετοχή των μαθητών στην έρευνα πάρθηκε σχετική έγκριση από τους κηδεμόνες τους. Θεατρικό παιχνίδι Το θεατρικό παιχνίδι διήρκησε 35 συναντήσεις από 90 λεπτά κάθε συνάντηση. Σε κάθε συνάντηση η δραματαθεραπεύτρια αξιολογούσε το θεατρικό παιχνίδι και έδινε το σχετικό έντυπο στην ερευνήτρια. Σκοπός της αξιολόγησης ήταν να μελετηθεί αν τα παιδιά παρουσίαζαν βελτίωση ή όχι στις επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Αυτές οι αξιολογήσεις αναφέρονταν σε γενικές και ειδικές αντιδράσεις της ομάδας και ορισμένων μελών της ως προς το πρόγραμμα και τις συγκεκριμένες δραστηριότητες. Πιο κάτω συνοψίζονται οι φάσεις εκτέλεσης θεατρικού παιχνιδιού. Α Φάση Η απελευθέρωση Κατά την απελευθέρωση της ομάδας τα παιδιά προετοιμάζονταν σωματικά και ψυχολογικά να «εισαχθούν» στο παιχνίδι με τη βοήθεια των κινητικών παιχνιδιών, της σωματικής έκφρασης, της αισθησιοκινητικής δράσης και της μάθησης μέσω των αντικειμένων (Hooper Greenhill, 1991). Στην παρούσα έρευνα, τα παιδιά άκουγαν απαλή μουσική και έκαναν ασκήσεις χαλάρωσης. Β Φάση Παιχνίδι Ρόλων Στο στάδιο αυτό τα παιδιά επέλεγαν τους ρόλους που θα είχαν στη δραστηριότητα και τους δίνονταν απλές πληροφορίες και επεξηγήσεις για το τι θα γινόταν στη συνέχεια. Η δεύτερη φάση αποτελούσε ένα στάδιο συλλογικής διεργασίας και επεξεργασίας των ρόλων που θα παρουσιάζονταν στην επόμενη φάση. Γ Φάση Παρουσίαση Δρώμενου 1 Η ονομάσία «Ηλιοστόφι» είναι ψευδώνυμο, το οποίο δόθηκε από την ερευνήτρια για σκοπούς εχεμύθειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετοχόντων της έρευνας. 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 3

4 Η τρίτη φάση ήταν η παρουσίαση του θεατρικού δρώμενου, κατά την οποία τα παιδιά έχοντας συγκεκριμένο ρόλο που επιθυμούσαν μπορούσαν να τον ερμηνεύσουν, σχηματίζοντας ομάδες ρόλων και καθορίζοντας το θέμα και την υπόθεση της μικρής παράστασης τους (Κουρετζής, 1991; Κουρετζής & Άλκηστις, 1993). Δ Φάση Αξιολόγηση / Eπανατροφοδότηση Κατά την τελευταία φάση του θεατρικού παιχνιδιού τα παιδιά συζητούσαν με τη δραματοθεραπεύτρια τις δραστηριότητες που προηγήθηκαν, εξέφραζαν τα συναισθήματα που ένιωσαν και μιλούσαν για το δικό τους ρόλο στο δρώμενο. Μέσα συλλογής και ανάλυση δεδομένων Η συλλογή δεδομένων στηρίχθηκε σε τρεις μεθόδους: μη-συμμετοχική παρατήρηση, συνεντεύξεις, τεστ αξιολόγησης επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Οι δυο πρώτες μέθοδοι αποτέλεσαν τις κύριες πηγές δεδομένων της έρευνας ενώ το τεστ αποτέλεσε δευτερεύουσα πηγή ερευνητικού υλικού. Η μη-συμμετοχική παρατήρηση έγινε σε 30 επισκέψεις, διάρκειας 210 λεπτών κάθε επίσκεψη. Κατά τα πρώτα 60 λεπτά η πρώτη συγγραφέας παρατηρούσε στην τάξη και στην αυλή τις συμπεριφορές των συμμετεχόντων, έπειτα για 90 λεπτά παρατηρούσε το εργαστήριο του θεατρικού παιχνιδιού και μετά το τέλος του θεατρικού παιχνιδιού παρατηρούσε για ακόμη 60 λεπτά στην τάξη και στο γήπεδο. Στη διάρκεια της παρούσας έρευνας πραγματοποιήθηκαν δώδεκα ημιδομημένες συνεντεύξεις μεταξύ των μηνών Μαΐου και Ιουνίου του Δηλαδή, μία συνέντευξη πάρθηκε από κάθε συμμετέχοντα και από τη δραματοθεραπεύτρια στα αρχικά στάδια του θεατρικού παιχνιδιού, μία στη μέση των συναντήσεων και μία στο τελευταίο εργαστήριο. Το τεστ χορηγήθηκε από τον ψυχολόγο του ιδρύματος στις 11 Μαΐου 2009, προτού αρχίσει το πρώτο εργαστήριο της πιλοτικής φάσης και στις 26 Ιουνίου μετά την ολοκλήρωση του τελευταίου εργαστηρίου του θεατρικού παιχνιδιού. Η ερευνήτρια έλαβε γνώση των αποτελεσμάτων του τεστ. Αξιοποίησε επίσης και τα έντυπα αξιολόγησης που συμπληρώνονταν από τη δραματοθεραπεύτρια. Κατά την ανάλυση των δεδομένων ακολουθήθηκαν τα εξής στάδια: (α) έγινε μια γενική επισκόπηση μελέτη των δεδομένων δημιουργώντας τις ανάλογες κατηγορίες που εμφανίστηκαν από τις παρατηρήσεις, τις συνεντεύξεις και του εκθέσεων αναφοράς που γράφτηκαν μετά τη διεξαγωγή του τεστ των επικοινωνιακών δεξιοτήτων. (β) Ακολούθως μελετήθηκαν με λεπτομέρεια τα δεδομένα και κωδικοποιήθηκαν από την ερευνήτρια με τη χρήση του λογισμικού Atlas.ti. (γ) Στο επόμενο στάδιο επιχειρήθηκε η διατύπωση πιο γενικών και αφηρημένων εννοιών που εξέφραζαν καλύτερα τις κωδικοποιημένες κατηγορίες. (δ) Στη συνέχεια εξετάστηκαν οι σχέσεις μεταξύ των κατηγοριών και διατυπώθηκε η ερμηνεία των δεδομένων που αφορούσε αυτές τις σχέσεις (Bell, 1997). Κατά την ανάλυση των δεδομένων προέκυψαν έξι μεταβλητές: συνεργασία, συνομιλία, 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 4

5 εκφραστικότητα, ατομικός τρόπος σκέψης, εκδήλωση συναισθημάτων και γνωστικός τομέας. Αποτελέσματα Πρώτη μελέτη περίπτωσης «Οδυσσέας» Κατά τη διάρκεια των 30 συναντήσεων του θεατρικού παιχνιδιού, ο Οδυσσέας παρουσίασε βελτίωση στις επικοινωνιακές του δεξιότητες που σχετίζονταν με το γνωστικό και συναισθηματικό τομέα τόσο μέσα στο παιχνίδι όσο και σε άλλες σχολικές ώρες. Συγκεκριμένα, ο Οδυσσέας ερχόταν πρόθυμος στις ομάδες για να εργαστεί, σταμάτησε να φωνάζει και να περιφέρεται άσκοπα μέσα στην τάξη κι έγινε πιο ευγενικός με τους συμμαθητές του. Ως επί το πλείστον ήταν πολύ πιο συνεργάσιμος και ομιλητικός όταν πετύχαινε τις δραστηριότητες του και όταν έπρεπε να εκφράσουν τα παιδιά τις δικές τους απόψεις ή να εισηγηθούν προτάσεις για κάποιο πρόβλημα. Με το πέρας των συναντήσεων φάνηκε να έμαθε τη χρήση κάποιων λέξεων-εκφράσεων που είναι στερεότυπες για την απλή καθημερινή επικοινωνία και τις χρησιμοποιούσε κατά τη διάρκεια άλλων σχολικών ωρών. Απόσπασμα 1 - Οδ.: Καλημέρα παιδιά και δασκάλα. - Δασκ. Καλημέρα Οδυσσέα μου. - Οδ.: Τι κάνετε δασκάλα σήμερα; Είστε καλά; - Δασκ.:Μια χαρά, εσύ Οδυσσέα πώς είσαι; - Οδ.: Είμαι καλά, ευχαριστώ. -Δασκ. Μπράβο. Άντε, πήγαινε στη θέση σου για να αρχίσουμε. - Οδ.: Δασκάλα μόλις τελειώσουμε με τις ασκήσεις γίνεται να σου πω πού πήγα χθες; - Δασκ.: Ναι, να τελειώσουμε και μετά. - Οδ.: Εντάξει, θα είμαι φρόνιμος και να μου πείτε πότε να μιλήσω. Δεύτερη μελέτη περίπτωσης- «Άρτεμις» Η Άρτεμις έλαβε μέρος σε 30 συναντήσεις του θεατρικού παιχνιδιού. Παρουσίασε πρόοδο στις επικοινωνιακές της δεξιότητες, έγινε αρκετά συνεργάσιμη και ομιλητική. Καθημερινά επαναλάμβανε τις φράσεις που μάθαινε στις προηγούμενες συναντήσεις και ήταν πρόθυμη να εργαστεί με τα άλλα παιδιά και να τα βοηθήσει, τόσο στο εργαστήριο όσο και στις άλλες σχολικές ώρες. Τρίτη μελέτη περίπτωσης «Αχιλλέας» Κατά τη διάρκεια των 30 συναντήσεων του θεατρικού παιχνιδιού και των υπόλοιπων ωρών παρατήρησης σε διάφορες άλλες σχολικές ώρες ο Αχιλλέας έδειξε πρόοδο και 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 5

6 αλλαγή σχετικά με τις δεξιότητες επικοινωνίας. Στην αρχή ήταν ένα κλειστό και απομονωμένο παιδί, αλλά στην πορεία έπαψε να είναι διστακτικός και ντροπαλός, άρχισε να είναι πιο εκδηλωτικός και εκφραστικός. Ο Αχιλλέας επέδειξε αρκετή βελτίωση και παρουσίασε σημαντική αλλαγή όσον αφορά τη συνεργασία και τη συνομιλία με τους συμμαθητές τους. Στα πρώτα μαθήματα εντός και εκτός θεατρικού παιχνιδιού δεν εξέφραζε ποτέ την άποψή του και έκανε δειλά-δειλά όσα του έλεγαν οι άλλοι, καθώς επίσης οι απαντήσεις του ήταν μονολεκτικές και δεν ανέπτυσσε διάλογο. Στην πορεία ξεθάρρεψε, έλεγε αυτό που ήθελε και αναλάμβανε την πρωτοβουλία να κάνει κάτι που είχε σκεφτεί ο ίδιος χωρίς να του έχει ζητηθεί από κάποιον άλλο. Δεξιότητες επικοινωνίας κατά τη διάρκεια του θεατρικού παιχνιδιού Μέσα από την οριζόντια ανάλυση δεδομένων προέκυψαν οι εξής κατηγορίες: Συνεργασία Συνομιλία: Στην πρώτη συνάντηση παρατηρήθηκε πως τα παιδιά ενώ γνωρίζονταν δεν ήταν τόσο εξοικειωμένα μεταξύ τους, ώστε να μπορούν να συνεργαστούν. Καθένα αναζητούσε κάποιο φίλο του, ή συμμαθητή, ή συνταξιδιώτη του από το σχολικό λεωφορείο. Μετά από τρεις-τέσσερις συναντήσεις παρατηρήθηκε ότι αυτό πλέον δεν ήταν απαραίτητο. Τα παιδιά από μόνα τους επικοινωνούσαν όλο και περισσότερο μεταξύ τους και αυτό ήταν εμφανές όταν κατά τη διάρκεια των συναντήσεων σχημάτιζαν ζευγάρια. Αρχικά οι διάλογοι τους ήταν μικροί και σύντομοι, αλλά στην πορεία οι συζητήσεις τους ήταν μεγαλύτερης διάρκειας. Εκφραστικότητα: Παρατηρήθηκε ότι και τα τρία παιδιά από τη δεύτερη κιόλας εβδομάδα άρχισαν να ανοίγονται να αναπτύσσουν διάλογο και να συνομιλούν πιο πολύ απ ότι προηγουμένως. Έμαθαν να εκφράζουν τις απόψεις τους, να επαναλαμβάνουν κάτι για να το κατανοήσουν καλύτερα, να διατυπώνουν ερωτήσεις και να εξηγούν αυτά που έλεγαν στους συμμαθητές τους. Για παράδειγμα ακολουθεί ένα απόσπασμα από το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας. Απόσπασμα 2 - Αρ.: Να κάνουμε σάντουιτς ή σαλάτα. Η μαμά μου δε ανοίγει το γκάζι όταν τα κάνει αυτά. - Δασκ.: Μπορείς να μας πεις και πώς θα τα κάνουμε; Έχεις κάποια ιδέα για να βοηθήσουμε και τους φίλους σου να μάθουν να τα κάνουν; - Αρ.: Ναι, ακούτε: Θα πιάσουμε το ψωμί, βάζουμε βούτυρο και στην πάνω φέττα και στην κάτω. Μετά βάζουμε ντομάτα, τυρί, χαμ, αγγουράκι και κλείνουμε το σάντουιτς. - Γιωρ.: Όπως θέλουμε τα βάζουμε; Ανακατωμένα; - Αρ.: Όχι, πρώτα ντομάτα, μετά πιο πάνω τυρί, μετά χαμ και τέλεια πάνω το αγγουράκι. Ύστερα πιάνουμε το άλλο κομμάτι ψωμί που βάλαμε βούτυρο πάνω και τα κλείνουμε. - Αν.: Ναι, αλλά για να το φάμε πρέπει να το τυλίξουμε σε χαρτί. - Αρ.: Ναι, θα βάλουμε ασημόχαρτο για να μην μας πέσουν κάτω αυτά 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 6

7 που έχει μέσα. Ατομικός τρόπος σκέψης: Αξίζει να σημειωθεί πως τα παιδιά σταδιακά έδιναν πιο προσωπικές και ευρηματικές λύσεις στα προβλήματα που προέκυπταν μέσα από τα δρώμενα. Πολλές φορές θέτονταν σκόπιμα δυσκολίες και προβλήματα για να αναπτύξουν δεξιότητες λύσης προβλήματος. Με την πάροδο του χρόνου παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά γίνονταν δημιουργικά ως προς τα δρώμενα, συνεργάσιμα και αρκετά ευρηματικά σε τυχόν δυσκολίες που προέκυπταν. Παράδειγμα ατομικού τρόπου σκέψης είναι το απόσπασμα 3 από το μάθημα «Μοιραζόμαστε τα πράγματα μας». Απόσπασμα 3 Αχ.: Άκου, θα πούμε του Χρίστου να έρθει να είμαστε τρεις. Θα κρατάς εσύ τη μια πλευρά, εγώ την άλλη και να πηδά από τη μια και από την άλλη του σχοινιού ο Χρίστος. - Αν.: Μα σίγουρα; - Αχ.: Ναι, και άμα θέλεις παίζεις μόνος σου. Κοίτα, κρατά τούτη την άκρια μετούτο το χέρι, τούτη με το άλλο και πηδάς έτσι. - Αν.: Α, κι αυτό που έκανες γίνεται. Άρα θα πούμε της δασκάλας βρήκαμε δύο πράγματα που κάνουμε με το σχοινί όταν θέλουμε να παίξουμε στην αυλή. Εκδήλωση συναισθημάτων: Τα παιδιά μέσα από το θεατρικό παιχνίδι άρχισαν να γίνονται πιο εκδηλωτικά, να αναφέρουν όλα όσα νιώθουν, να ξεχωρίζουν τα ευχάριστα από τα δυσάρεστα συναισθήματα και να είναι υπομονετικά εκεί που χρειάζεται, χωρίς να θυμώνουν. Συνάμα, σταμάτησαν να ζηλεύουν και να αντιδρούν με άσχημο τρόπο όταν τους έκανε κάποιος παρατήρηση ή όταν δε γινόταν αυτό που ήθελαν οι ίδιοι. Γνωστικός τομέας: Κατά τη διάρκεια του θεατρικού παιχνιδιού τα παιδιά εμπλούτισαν το λεξιλόγιο τους, άρχισαν να χρησιμοποιούν φράσεις που σχετίζονται με την καθημερινή επικοινωνία, έγιναν πιο ευγενικά και δεν απαντούσε απότομα. Έμαθε να χρησιμοποιεί το «σε παρακαλώ», το «ευχαριστώ» όταν ήθελαν να ζητήσουν να τους δώσει κάποιος κάτι.ο ίδιος ο Αχιλλέας είπε τα εξής: «Όταν πήγαμε στην τράπεζα με τα παιχνίδια που μας έκανε η δασκάλα έμαθα ότι εκεί πρέπει να μιλούμε με πιο ωραίες λέξεις και να πηγαίνουμε καλά ντυμένοι. Θα τους λέμε σε παρακαλώ θέλω να μου δώσετε λεφτά ή μπορείτε να μου ανοίξετε δευτεράκι για να φέρω τα λεφτά να μου τα φυλάγετε. Για αυτό τη Δευτέρα το απόγευμα που πήγα με τον παπά μου του είπα ότι έτσι μας έμαθε η δασκάλα και που μπήκαμε μέσα στην τράπεζα τα είπα αυτά της κυρίας που πήγαμε και μιλούσαμε. Και επειδή ήταν μεγάλη και ξένη της μίλησα σαν να ήταν δύο κυρίες». 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 7

8 Δεξιότητες επικοινωνίας εκτός του θεατρικού παιχνιδιού Από την ανάλυση δεδομένων δημιουργήθηκαν οι ίδιες κατηγορίες για τη γενίκευση των δεξιοτήτων επικοινωνίας εκτός θεατρικού παιχνιδιού. Συνοπτικά, η πρώτη συγγραφέας, μέσα από τις παρατηρήσεις της, βρήκε ότι μέσω των ασκήσεων και τεχνικών του θεατρικού παιχνιδιού στην εκπαίδευση τα παιδιά των μελετών περίπτωσης έμαθαν να δουλεύουν και να συζητούν, να συνεργάζονται μεταξύ τους, να υποχωρούν όταν χρειαζόταν και δημιουργούσαν κοινές εμπειρίες, τόσο την ώρα του διαλείμματος όσο και στις υπόλοιπες σχολικές ώρες. Ήταν φανερό ότι την ώρα των άλλων μαθημάτων τα παιδιά άρχισαν να δουλεύουν ομαδικά και να συνεργάζονται, χωρίς να συγκρούονται και να τσακώνονται όπως συνέβαινε πριν αρχίσουν τα εργαστήρια. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του Αχιλλέα: «Μου άρεσε που δούλεψα με τους συμμαθητές μου. Πριν δεν έκανα παρέα μαζί τους, ούτε έλεγα αυτό που σκεφτόμουν. Τώρα πάω και τους μιλώ και ότι θέλω το λέω διότι δεν με περιπαίζει κανένας. Και είναι ωραία γιατί μπορώ να πιάνω τα πράγματα τους και δεν μαλώνουμε. Μέσα στην αυλή πάω μαζί με το Χρίστο, το Γιάννη και μιλούμε και παίζουμε. Και άμα μας πουν άλλες δασκάλες να κάνουμε κάτι στην τάξη τα κάνω μαζί με άλλους. Πριν επειδή δεν τους μιλούσα δεν έκανα τις ασκήσεις που δεν ήξερα». Μέσα από την ανάλυση των δεδομένων ήταν ξεκάθαρο ότι τα τρία παιδιά που αντιπροσώπευαν τις μελέτες περίπτωσης συνέχισαν να παρουσιάζουν ελευθερία απόψεων, ανάληψη πρωτοβουλιών, συζητήσεις με επαναλήψεις και εισηγήσεις εκτός του θεατρικού παιχνιδιού. Συν αυτοίς έδειξαν να εξηγούν τις ιδέες τους, να υποβάλλουν ερωτήσεις και να αποφασίζουν από κοινού, αφού πρώτα πει ο καθένας τη δική του γνώμη. «Μέσα από όλα αυτά εξάσκησαν τις επικοινωνιακές δεξιότητες τους στη διαπραγμάτευση, στη λήψη αποφάσεων, στο να αντιμετωπίζουν μια διαφωνία και να είναι αρχηγοί. Είναι σπουδαίο πράγμα να κατορθώνεις να αναπτύξεις τον τρόπο σκέψης αυτών των παιδιών, να τους αυξήσεις την αυτοπεποίθηση τους και να τους μάθεις πώς πρέπει πάντοτε να προσπαθούν να βρουν την καλύτερη λύση στο πρόβλημα που έχουν και να μπορούν να επικοινωνούν με τους συνανθρώπους τους, να έχουν την απαιτούμενη συμπεριφορά ανάλογα με το που βρίσκονται και με ποιον μιλούν». Μετά τη συμβολή του θεατρικού παιχνιδιού οι συμμετέχοντες της έρευνας παρουσίασαν βελτίωση τόσο στην εκδήλωση όσο και στην αναγνώριση των συναισθημάτων. Έγιναν πιο πειθαρχημένοι και ανεξάρτητοι στα υπόλοιπα 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 8

9 μαθήματα, στις ελεύθερες δραστηριότητες και στο διάλειμμα. Μία άλλη σημαντική πτυχή της εκδήλωσης των συναισθημάτων που παρουσιάστηκε σε άλλες σχολικές ώρες ήταν ο συντονισμός εκφράσεων σε μία ακολουθία όπου η έκφραση του ενός ακολουθεί την έκφραση του άλλου χωρίς παρεμβολές και χωρίς να τον διακόπτει. Η αμοιβαία κατανόηση και το μοίρασμα συναισθημάτων, προθέσεων και ενδιαφερόντων που απέκτησαν μέσα από τις συναντήσεις του θεατρικού παιχνιδιού οδήγησαν τους συμμετέχοντες στη βάση της συνεργατικής επικοινωνίας κατά τη διάρκεια άλλων σχολικών ωρών. Συμπεράσματα Από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας προκύπτει πως το θεατρικό παιχνίδι, ως μέσο διδασκαλίας, βοήθησε στην εμφάνιση και προαγωγή των κοινωνικών δεξιοτήτων επικοινωνίας των παιδιών με ελαφριά και μέτρια νοητική ΝΚ. Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας συνάδουν με πορίσματα ποικίλων ερευνών. Συγκεκριμένα, οι Matson και Kazdin (1980) συμπέραναν πως οι κοινωνικές δεξιότητες επικοινωνίας των παιδιών με ΝΚ που έμεναν σε θεραπευτική μονάδα βελτιώθηκαν σημαντικά με το θεατρικό παιχνίδι.. Η παρούσα έρευνα επιβεβαιώνει πως η δραματική τέχνη και το θεατρικό παιχνίδι μπορούν να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις κοινωνικές δεξιότητες καθώς και την αυτοεκτίμηση των ατόμων με ΝΚ (Bolton, 1979; McCuller & Salzberg, 1987). Σύμφωνα με τον Peter (1995, στον Κοντογιάννη, 2000), το θεατρικό παιχνίδι - εκτός από τη θεραπευτική του διάσταση αποτελεί μια συνεισφορά στην εκπαίδευση των παιδιών με ΝΚ και είναι ένας ενεργητικός τρόπος διδασκαλίας και μάθησης που διασυνδέει τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος. Ταυτόχρονα, προσφέρει στα παιδιά μια εμπειρία υποθετικής φανταστικής πραγματικότητας. Αυτή η εμπειρία τροφοδοτεί τα παιδιά με μεταφορές που σχετίζονται με την πραγματική ζωή και έτσι τους επιτρέπει να διαλογίζονται τις εμπειρίες της ζωής τους (Health cote, 1984 στο Κοντογιάννη, 2000). Η παρούσα έρευνα έρχεται να ενισχύσει την άποψη όσων υποστηρίζουν ότι το θεατρικό παιχνίδι στην εκπαίδευση, εκτός από την καθαρτική και επικοινωνιακή λειτουργία που παρέχει, οδηγεί στην ανάπτυξη των νοητικών δεξιοτήτων παράλληλα με των κοινωνικών δεξιοτήτων (Κοντογιάννη, 2000). Συγκεκριμένα, στην παρούσα έρευνα βρέθηκε ότι τα παιδιά με ΝΚ με τη βοήθεια του θεατρικού παιχνιδιού μπορούν να αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες που σχετίζονται με το γνωστικό και κοινωνικό τους τομέα, μέσα από καταστάσεις και γεγονότα τα οποία μπορούν να τους συμβούν στην καθημερινή πραγματικότητα. Μέσα από το φανταστικό κόσμο φάνηκε ότι μπορούν να μάθουν πώς πρέπει να συμπεριφέρονται και να αντιμετωπίζουν τους γύρω τους. Το πνεύμα της συνεργασίας και της ομαδικότητας έγινε αρκετά εμφανές μέσω του θεατρικού παιχνιδιού. Ο συγκεκριμένος τρόπος διδασκαλίας υπήρξε κινητήριος δύναμη ώστε να έλθουν πιο κοντά τα παιδιά, να αποκτήσουν περισσότερη αυτοεκτίμηση κα να ξεφύγουν από τον κλοιό της άμυνας και της επιθετικότητας. Η αλληλοβοήθεια και η συνεργατική σκέψη, καθώς και η συνομιλία με τη χρήση ευγενούς λεξιλογίου είναι στοιχεία που πάντοτε κατορθώνουν να οικειοποιούνται και 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 9

10 να θεωρηθούνται επίκτητα χαρακτηριστικά από τα άτομα που βιώσαν το θεατρικό παιχνίδι ως μέσο διδασκαλίας (Κουρετζής, 1991γ). Σύμφωνα με τη γνώμη της δραματοθεραπεύτριας, τις προσωπικές παρατηρήσεις της ερευνήτριας καθώς και τις ελεύθερες συνεντεύξεις με τους τρεις συμμετέχοντες συμπεραίνεται πως η βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και της κοινωνικής συμπεριφοράς των παιδιών ήταν εμφανής σε άλλες σχολικές ώρες με την ολοκλήρωση των συναντήσεων του θεατρικού παιχνιδιού. Οι βελτιώσεις που επήλθαν στις επικοινωνιακές δεξιότητες εκτός του θεατρικού παιχνιδιού απέδειξαν ότι το πρόγραμμα ήταν κατάλληλο για την εκπαίδευση των παιδιών με ελαφριά και μέτρια ΝΚ. Εκπαιδευτικές εφαρμογές της έρευνας Πρώτον, οι εκπαιδευτικοί και όσοι εμπλέκονται στην εκπαίδευση παιδιών με και χωρίς αναπηρία θα μπορούσαν να εκπαιδευτούν σε δραστηριότητες θεατρικού παιχνιδιού, ώστε να μπορέσουν να προσφέρουν τα πλεονεκτήματα και τις θετικές επιδράσεις της δραματικής τέχνης στους μαθητές τους. Με άλλα λόγια, το θεατρικό παιχνίδι θα μπορούσε να αποτελέσει διδακτική στρατηγική συνεκπαίδευσης όλων των παιδιών σε επικοινωνιακές δεξιότητες Δεύτερο, με την υποχρεωτική συνεκπαίδευση παιδιών με και χωρίς αναπηρία στα γενικά σχολεία (ΥΠΠ, 1999), η έμφαση σε βασικές κοινωνικές δεξιότητες είναι απαραίτητη για την επιτυχημένη επικοινωνία ανάμεσα σε όλα τα παιδιά. Διαμορφώνοντας τις κατάλληλες συνθήκες, σκόπιμα και μεθοδευμένα, ο εκπαιδευτικός δύναται να διευκολύνει την πρόσκτηση από το παιδί κοινωνικών δεξιοτήτων και τη συμμετοχή του στο κοινωνικό γίγνεσθαι, στόχος που το θεατρικό παιχνίδι καλλιεργεί μέσα υπόδηση ρόλων, δημιουργικότητα, συνεργασία και μίμηση προτύπων. Αναφορές Στα Ελληνικά Bell, J. (1997). Μεθοδολογικός σχεδιασμός παιδαγωγικής και κοινωνικής έρευνας. (Α.Β Ρήγα, Επιμ. έκδ. και μετάφρασης). Αθήνα: Gutenberg. Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (2000). Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και η Ένταξή τους. (επιμέλεια), Αθήνα, Λέσχη. Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (2000). Ένταξη: Ουτοπία ή πραγματικότητα; Η εκπαιδευτική και πολιτική διάσταση της ένταξης μαθητών με ειδικές ανάγκες. Αθήνα: Λέσχη. Κοντογιάννη, Α. (2000). Η δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση. Αθήνα: Ελληνικά. Κουρετζής, Λ., Άλκηστις (1993). Θεατρική Αγωγή 1. Βιβλίο για το δάσκαλο, Αθήνα:Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Ο.Ε.Δ.Β. 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 10

11 Κουρετζής, Λ. (1991α). Το θεατρικό παιχνίδι. Παιδαγωγική θεωρία, πρακτική και θεατρολογική προσέγγιση. Αθήνα: Καστανιώτης. Κουρετζής, Λ. (1991γ). Το Θεατρικό Παιχνίδι στη σύγχρονη εκπαίδευση, Το Σχολείο και το Σπίτι, 6(345), Νάσαινα, Μ. (2008). Θεατρική αγωγή και θεατρικό παιχνίδι: Το θεατρικό παιχνίδι στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα ως μέσο εμψύχωσης της σχολικής διδακτικής ύλης παιδικού βιώματος, Διαβάζω, 214, 72 74, Λέσχη. Στα Αγγλικά Bolton, G. (1979). Towards a Theory of Drama in Education. New York, Longman. Cattanach, A. (1996). Drama for people with special needs (v1). London: A & C Black. Cattanach, A. (1996). Drama for people with special needs (v.2). London: A & C Black. Cohen, L. and Manion, L. (1992). Research methods in education (3rd edition). London: Routledge. Henley, D. (1992). Exceptional Art, Teaching Art to Special Needs. Worcester, MΑ: Davis Publications. Hooper-Greenhill, E. (1991). Museums and the Shaping on Knowledge. London: Routledge Kliphuis, M. (1975). Creative process therapy, Psychotherapy, 2(3-4), Kramer, E. (1971). Art as a Therapy with Children. New York: Schocken. McCuller, G. L., Salzberg, C. L., & Lingugaris Kraft B. (1987). Producing generalized job initative in severely retarded sheltered workers.journal of Applied Behavior Analysis, 20(4), ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 11

Η κατ οίκον εργασία από τη σκοπιά των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κουσιάππα Μαρία Ευρωπαϊκό

Η κατ οίκον εργασία από τη σκοπιά των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κουσιάππα Μαρία Ευρωπαϊκό Η κατ οίκον εργασία από τη σκοπιά των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Πετρίδου Μαρία Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Κουσιάππα Μαρία Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Αθανασίου Κώστας Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης

Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης Παπούλα Παναγιώτα Πανεπιστήμιο Λευκωσίας & Θεοφιλίδης Χρήστος Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Περίληψη Το σχολείο και η οικογένεια είναι

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Ζάρτηλα Στέλλα (Α.Μ. 12052) Κοθρά Γεωργία (Α.Μ. 11985)

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ) Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων Ιωάννου Νικολέττα Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) & Αθανασούλα Ρέππα Αναστασία Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org Μετάφραση / Επιμέλεια Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Μετάφραση από www.ld.org Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Από την Αλίκη Κασσωτάκη Λογοπεδικός /Επιστημονική Συντονίστρια

Διαβάστε περισσότερα

Μία «ενιαία» δημιουργική κίνηση για όλα τα παιδιά

Μία «ενιαία» δημιουργική κίνηση για όλα τα παιδιά Μία «ενιαία» δημιουργική κίνηση για όλα τα παιδιά Χαραλάμπους Έλια Πανεπιστήμιο Κύπρου & Φτιάκα Ελένη Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Μία «ενιαία» δημιουργική κίνηση για όλα τα παιδιά. Και ακριβώς ο σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού»

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών Και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN UNIVERSITY-CYPRUS

EUROPEAN UNIVERSITY-CYPRUS EUROPEAN UNIVERSITY-CYPRUS Τμήμα Επιστημών της Αγωγής EDG 599: Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας Συνάντηση 11 η : Κωδικοποίηση και επεξεργασία ποιοτικών δεδομένων Διδάσκων: Δρ Ιάσονας Λαμπριανού Αναγνώσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Δύο (2) μελέτες περίπτωσης ανηλίκων με εισαγγελική εντολή στο σχολείο του Νοσοκομείου Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»

Δύο (2) μελέτες περίπτωσης ανηλίκων με εισαγγελική εντολή στο σχολείο του Νοσοκομείου Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» Δύο (2) μελέτες περίπτωσης ανηλίκων με εισαγγελική εντολή στο σχολείο του Νοσοκομείου Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» Δημοτικό Σχολείο Νοσοκομείου Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» Απρίλιος 2015 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ένα σύγχρονο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

101 ΙΔΕΕΣ. για πρωτοπόρους εκπαιδευτικούς

101 ΙΔΕΕΣ. για πρωτοπόρους εκπαιδευτικούς 101 ΙΔΕΕΣ για πρωτοπόρους εκπαιδευτικούς 101 ιδeες για πρωτοπόρους εκπαιδευτικούς Παραγγελία της Microsoft Ουγγαρίας Επιστημονική επιμέλεια: Ádám Merényi, Vince Szabó, Attila Takács Μετάφραση: Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών

Έρευνα. Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle Τζιµόπουλος Νίκος Εκπαιδευτικός.Ε. ntzimop@sch.gr Γιαλαµά Αγγελική Εκπαιδευτικός.Ε. agialam@sch.gr Αργυρός Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Μαθαίνω να µην καπνίζω

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Μαθαίνω να µην καπνίζω ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Μαθαίνω να µην καπνίζω ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HELLENIC ACTION FOR RESEARCH AGAINST TOBACCO HEART ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: «Αναλυτικά Προγράμματα» ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Υπεύθυνη Ομάδας: Σοφία Μαυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1. Γενικά

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1. Γενικά ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1. Γενικά Τα άτομα με αναπηρία είναι μία σημαντική κατηγορία του πληθυσμού, που αντιμετωπίζει συχνά προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού, στιγματισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΨΑΛΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2013. 1 Σελίδα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΨΑΛΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2013. 1 Σελίδα ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕ ΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Η ΕΠΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΥΤΗ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ. Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ. Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας Πρόγραμμα Ίρις - Καταπολεμώντας τα στερεότυπα και τις διακρίσεις: Δράσεις για τη συμμετοχή, την ένταξη και την εκπαίδευση Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα