Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1

2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ..1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ..4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΓΩΤΩΝ 2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΩΤΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ & ΛΟΓΙΙΣΜΙΙΚΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΙΚΑΝΟΠΟΙΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ...21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ MUSA..31

4 4.5.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ MARS ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ MARS ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΓΩΤΟΥ..34 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΩΝ 5.1 ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΔΕΛΤΑ MARS..38 ΕΒΓΑ MARS.38 ALGIDA MARS 39 ΚΡΙ-ΚΡΙ MARS ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ MARS ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ MARS ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΓΩΤΟΥ 45 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 6.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 48 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ..51 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ...54 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ MARS 55 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MARS.58 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ C ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ..61 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ D ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΓΩΤΟΥ.72 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ.73 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ F ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 74

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ G ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΟΥΣ..75 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΩΝ 76

6 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ικανοποίηση των πελατών αποτελεί βασικό στοιχείο της έρευνας για τις σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς και μπορεί να συμβάλει σημαντικά σε μια διαδικασία διαρκούς βελτίωσης των υπηρεσιών. Η μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα σύστημα ανάδρασης το οποίο παρέχει με ουσιαστικό και άμεσο τρόπο την άποψη και τις προτιμήσεις των πελατών. Με αυτόν τον τρόπο αξιολογείται η απόδοση της εταιρίας σε σχέση με ένα σύνολο διαστάσεων ικανοποίησης και εντοπίζονται τα δυνατά και αδύνατα σημεία της. Στην παρούσα πτυχιακή παρουσιάζεται μια πραγματική έρευνα ικανοποίησης πελατών που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εταιρείας παγωτών Mars. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε στηρίζεται στις βασικές αρχές της πολυκριτήριας ανάλυσης και ειδικότερα σε μοντέλα αναλυτικής-συνθετικής προσέγγισης και γραμμικού προγραμματισμού. Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται επικεντρώνονται στον εντοπισμό των κρίσιμων σημείων στα οποία θα πρέπει να επικεντρωθεί η εταιρεία Mars όσον αφορά τη συμπεριφορά της απέναντι στους καταναλωτές της και τους επιχειρηματίες με τους οποίους συνεργάζεται.

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η σύγχρονη φιλοσοφία του management έχει υιοθετήσει την άποψη ότι η ικανοποίηση του πελάτη αποτελεί ένα ασφαλές κριτήριο της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης. Επιπλέον, η μέτρηση της ικανοποίησης πελατών παρέχει ένα αίσθημα ολοκλήρωσης και εκπλήρωσης για όλο το προσωπικό που συμμετέχει σε οποιοδήποτε επίπεδο της διαδικασίας εξυπηρέτησης των πελατών. Με αυτόν τον τρόπο, η μέτρηση της ικανοποίησης παρακινεί τους εργαζομένους να φτάσουν σε υψηλότερα επίπεδα παραγωγικότητας. Η εξέλιξη που παρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια σε όλους τους τομείς της αγοράς έχει κάνει επιτακτική την ανάγκη για όλες τις επιχειρήσεις να γνωρίσουν καλύτερα τους πελάτες τους. Απαιτείται λοιπόν συγκέντρωση, επεξεργασία και εκμετάλλευση στοιχείων που θα δώσουν εκείνα τα σημεία αναφοράς στα οποία οφείλουν οι διοικήσεις των εταιριών να επικεντρώσουν το ενδιαφέρον τους ώστε να αυξήσουν το μερίδιο τους στην αγορά. Έτσι, μια έρευνα ικανοποίησης των πελατών μιας εταιρείας παγωτών που παίρνει μηνύματα από τον χώρο στον οποίο δραστηριοποιείται είναι ένα σοβαρό εργαλείο στα χέρια της διοίκησης. Τα πλεονεκτήματα από την μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών μπορούν να συνοψιστούν στα εξής σημεία : επιτρέπεται στην εταιρεία να δει κατά πόσο οι υπηρεσίες της ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πελατών, η μέτρηση της ικανοποίησης παρέχει τον βαθμό απόδοσης της εταιρείας και την πιθανή υπεροχή της σε σχέση με τις ανταγωνιστικές εταιρείες παγωτών, η μέτρηση της ικανοποίησης μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα σύστημα ανάδρασης το οποίο παρέχει με ουσιαστικό και άμεσο τρόπο την άποψη των πελατών, με την μέτρηση της ικανοποίησης εντοπίζονται τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να βελτιωθούν, καθώς και οι τρόποι με τους οποίους θα επιτευχθεί η βελτίωση αυτή, η μέτρηση της ικανοποίησης δίνει ένα κίνητρο στην εταιρεία να αυξήσει την παραγωγικότητα της.

8 Με την μέτρηση της ικανοποίησης, αυτό που προσπαθεί να εντοπιστεί στην ουσία είναι η σημασία που δίνει ο πελάτης στα επιμέρους στοιχεία τα οποία συνθέτουν το τελικό (αυτό) προϊόν (π.χ. σε ένα εστιατόριο το τελικό προϊόν είναι η ποιότητα του φαγητού, τα επιμέρους όμως στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα του εστιατορίου είναι οι τιμές, η ποικιλία, η εξυπηρέτηση, η καθαριότητα κτλ.). Στην συγκεκριμένη μελέτη αυτό που εξετάζεται είναι η προτεραιότητα και η απαιτητικότητα που δίνουν διαφορετικά σύνολα πελατών και επιχειρηματιών στα επιμέρους αυτά στοιχεία. Σκοπός είναι να δοθεί περισσότερη έμφαση σε κάποια από αυτά και λιγότερη σε κάποια άλλα, με σκοπό την βελτίωση της θέσης και της συνολικής απόδοσης της εταιρείας Mars. Οι επιπτώσεις αυτών των στοιχείων παραμένουν λίγο πολύ ασαφείς ενώ ταυτόχρονα ελέγχονται δύσκολα. Έτσι, η συμπεριφορά των διαφορετικών ομάδων πελατών είναι συχνά αδύνατο να ερμηνευτεί χωρίς την θεώρηση ποιοτικών μεταβλητών και τη χρήση ενός κατάλληλου μοντέλου που θα συμβιβάζεται με αυτές. Στο κεφάλαιο αυτό διατυπώνονται οι λόγοι που οδήγησαν στην πραγματοποίηση της έρευνας αγοράς καθώς και οι στόχοι της. Επίσης, παρουσιάζεται ο σχεδιασμός της έρευνας, ορίζοντας ταυτόχρονα και τις μεθόδους ανάλυσης που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. 1.2 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Σκοπός της μελέτης αυτής για την Εταιρεία παγωτού Mars είναι να εντοπίσει τα δυνατά και αδύνατα σημεία των προσφερόμενων υπηρεσιών της, εκφρασμένα μέσα από την συνολική ικανοποίηση των πελατών της, να διερευνήσει την συμπεριφορά συγκεκριμένων ομάδων πελατών απέναντι στις υπηρεσίες που προσφέρει, να δώσει την συνολική εικόνα της έναντι των ανταγωνιστών της και να βγάλει συμπεράσματα για την πολιτική που πρέπει να ακολουθήσει στους μελλοντικούς της σχεδιασμούς. Συγκεκριμένα, τα ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν μέσα από αυτή την έρευνα είναι: Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση των πελατών; Ποιο είναι το επίπεδο σημαντικότητας αυτών των παραγόντων; Κατά πόσο είναι ικανοποιημένοι ή όχι οι πελάτες; Ποιο είναι το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υπηρεσιών; Ποιο είναι το ολικό επίπεδο ικανοποίησης των πελατών; Ποιοι είναι οι παράγοντες ικανοποίησης που πρέπει να βελτιωθούν; Τι θα συμβεί σε μία τέτοια περίπτωση; Ποια είναι η θέση της εταιρείας σε σχέση με τους ανταγωνιστές της; Ποια είναι τα σημεία που υστερεί και ποια αυτά που υπερτερεί;

9 1.3 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ Είναι πολύ σημαντικό να καταστρωθεί ένα αρχικό πλάνο στα πλαίσια του οποίου θα διεξαχθεί η συγκεκριμένη έρευνα αγοράς. Όπως φαίνεται και στην εικόνα 1.1, το σύνολο του ερευνητικού προγράμματος περιλαμβάνει τις εξής φάσεις : Προκαταρκτική Ανάλυση: περιλαμβάνει την αναγνώριση και τον καθορισμό του προβλήματος όπου ορίζονται λεπτομερώς οι στόχοι της έρευνας αγοράς. Επίσης, περιλαμβάνει τόσο την προκαταρκτική ανάλυση της συμπεριφοράς των πελατών όσο και την έρευνα του περιβάλλοντος αγοράς. Στόχος είναι η απόκτηση μιας γενικής εικόνας των υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρεία αλλά και μια γενική εικόνα των πελατών. Προκαταρκτική Ανάλυση Προκαταρκτική Ανάλυση Συμπεριφοράς Πελατών Αναγνώριση και καθορισμός του προβλήματος Έρευνα Περιβάλλοντος Αγοράς Σύνταξη Ερωτηματολογίου και Δημοσκόπηση Οργάνωση Δικτύου Δημοσκόπησης Δημοσκόπηση Σύνταξη Ερωτηματολογίου Ανάλυση Έρευνας Ικανοποίησης Πελατών Ανάλυση Έρευνας Προτίμησης Αναλύσεις Ανάλυση Συνόλου Πελατών Περιγραφική Στατιστική Πολυκριτήριο Μοντέλο Ανάλυση Ομάδων Πελατών Περιγραφική Στατιστική Πολυκριτήριο Μοντέλο Ανάλυση κριτηρίων Μερίδια προτίμησης Αποτελέσματα Εκτίμηση Αποτελεσμάτων Συμπεράσματα - Προτάσεις Εικόνα 1.1 Στάδια μεθοδολογίας της έρευνας αγοράς

10 Σύνταξη Ερωτηματολογίου - Δημοσκόπηση: περιλαμβάνει την ορθή σύνταξη του(ων) ερωτηματολογίου(ων), ταυτόχρονη οργάνωση του δικτύου δημοσκόπησης (κατανομή δείγματος, τρόπος διάδοσης ερωτηματολογίων) και πραγματοποίηση της δημοσκόπησης σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των καταναλωτών. Αναλύσεις: περιλαμβάνει το σύνολο των αναλύσεων και της επεξεργασίας των στοιχείων που έχουν προκύψει από την δημοσκόπηση. Επίσης, γίνεται εκτίμηση των αποτελεσμάτων και παρουσιάζεται η έμφαση που δίνουν συγκεκριμένες ομάδες πελατών στις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία. Αποτελέσματα: παρουσιάζονται συμπεράσματα και συγκεκριμένες προτάσεις για την πολιτική της εταιρείας.

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΠΑΓΩΤΩΝ 2.1 ΓΕΝΙΚΑ Όταν το θερμόμετρο αρχίζει να ανεβαίνει, το παγωτό αποτελεί για τον Έλληνα καταναλωτή σταθερή διατροφική συνήθεια. Αυτό το προϊόν εξακολουθεί να κατατάσσεται στην κατηγορία των εποχιακών προϊόντων, αντιθέτως με άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου το παγωτό θεωρείται ένα από τα βασικά επιδόρπια. Σ αυτό το δεδομένο προστίθεται και η επισήμανση που έχει περιληφθεί στην τελευταία κλαδική μελέτη της ICAP για τον κλάδο του παγωτού. Σύμφωνα με τη μελέτη, τα τελευταία χρόνια διαφαίνεται τάση αυξήσεως στη ζήτηση παγωτού και κατά τους χειμερινούς μήνες εξαιτίας της ανάπτυξης εξειδικευμένων καταστημάτων πώλησης παγωτού αλλά και λόγω της οικιακής καταναλώσεως. Η παραγωγή του παγωτού αρχίζει τον Ιανουάριο και κορυφώνεται τον Ιούλιο, έτσι ώστε με το άνοιγμα της αγοράς, τα παγωτά να βρίσκονται στα σημεία πώλησης και ειδικά τα νέα προϊόντα για να τα γνωρίσει έγκαιρα ο Έλληνας καταναλωτής. 2.2 ΓΕΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Το παγωτό στην ελληνική αγορά κατατάσσεται στην κατηγορία των εποχιακών προϊόντων. Στις διατροφικές συνήθειες του Έλληνα καταναλωτή έχουν αρχίσει να διακρίνονται κάποιες τάσης διαφοροποίησης σε σχέση με το παρελθόν, όπου το παγωτό σερβιριζόταν αυστηρά μόνο κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Η ανάπτυξη ολοένα και περισσότερων ειδικών καταστημάτων επώνυμου παγωτού και η ταυτόχρονη επέκταση του θεσμού franchising στον τομέα μαζικής εστίασης, η αύξηση των σημείων πώλησης παγωτού και η βαθμιαία αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών, αποτελούν ενθαρρυντικούς παράγοντες για τη μελλοντική εξέλιξη του κλάδου, ωστόσο δεν ανατρέπουν το ισχυρό χαρακτηριστικό της εποχικότητας στην κατανάλωση του συγκεκριμένου προϊόντος. Χαρακτηριστικό του κλάδου του παγωτού στην Ελλάδα είναι ο υψηλός βαθμός συγκέντρωσης της αγοράς σε λίγες επιχειρήσεις, παρόλο που στον εν λόγω κλάδο δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων. Οι μεγάλες παραγωγικές μονάδες καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς και δημιουργούν συνθήκες ολιγοπωλιακού ανταγωνισμού, λόγω της μακροχρόνιας παρουσίας τους στον κλάδο, της ποικιλίας των προϊόντων που προσφέρουν και των ισχυρών εμπορικών σημάτων που έχουν καθιερώσει στην πορεία τους.

12 Αναφορικά με τις λοιπές παραγωγικές επιχειρήσεις, η πλειοψηφία τους περιλαμβάνει μονάδες παραγωγής συνήθως μικρού μεγέθους και δυναμικότητας. Ο κλάδος περιλαμβάνει και εταιρείες οι οποίες πραγματοποιούν εισαγωγές παγωτών, κυρίως από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο αριθμός αυτών των επιχειρήσεων είναι σχετικά μικρός και αφορά εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στη πλειοψηφία τους στον ευρύτερο κλάδο των ειδών διατροφής. Ορισμένες από αυτές διαθέτουν επώνυμα προϊόντα, ευρέως γνωστά στο καταναλωτικό κοινό, τα οποία κατέχουν αξιόλογα μερίδια αγοράς. Η εγχώρια αγορά παγωτού θεωρείται ότι βρίσκεται σε στάδιο ωριμότητας, επηρεαζόμενη κυρίως από την ένταση των καιρικών συνθηκών που επικρατούν κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η ωριμότητα της αγοράς δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις για έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων, αναγκάζοντας «μικρούς» και «μεγάλους» να αναζητούν συνεχώς στρατηγικές επιβίωσης και ανάπτυξης. 2.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Το παγωτό είναι ένα πολύπλοκο προϊόν και για το λόγο αυτό οι ορισμοί και οι τρόποι ταξινόμησης που δίδονται για το προϊόν αυτό στις διάφορες χώρες διαφέρουν σημαντικά. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, σαν παγωτά χαρακτηρίζονται όλα τα παρασκευάσματα που στερεοποιήθηκαν ή πήραν τη μορφή πάστας μετά από κατάψυξη και προορίζονται να καταναλωθούν υπό τη μορφή αυτή. Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, όπως αναφέρεται στις διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, σαν παγωτά ορίζονται τα προϊόντα που παρασκευάζονται με ανάμιξη είτε νωπού πλήρους γάλακτος (ή συμπυκνωμένου αραιωθέντος στη σύνθεση του νωπού πλήρους), είτε χυμού φρούτων με φυσικές γλυκαντικές ύλες και άλλες ύλες που αναφέρονται σαφώς στη σχετική νομοθεσία, μετά από ψύξη της ομογενοποιημένης αυτής μάζας. Τα παγωτά εξ ορισμού είναι προϊόντα γάλακτος, εντούτοις σε μερικές περιπτώσεις σαν παγωτά θεωρούνται και αυτά που παρασκευάζονται από χυμούς χωρίς τη χρησιμοποίηση συστατικών γάλακτος και τα οποία εμφανίζονται με διάφορα ονόματα (γρανίτες, water ices, shorbets κ.λπ.). Ειδικότερα, ο Κώδικας θέτει προδιαγραφές για την ποσοστιαία αναλογία των βασικών συστατικών και το περιορισμό των πρόσθετων υλών (όπως γλυκαντικές ουσίες), για τον τρόπο παραγωγής του παγωτού, αλλά και την ονομασία και σήμανση συγκεκριμένων τύπων παγωτών. Σύμφωνα με τον Ελληνικό Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Άρθρο 137), τα παγωτά διακρίνονται σε: παγωτά κρέμα, παγωτά γάλακτος, παγωτά καϊμάκι, παγωτά φρούτων-γρανίτες, παγωτά ειδικού τύπου (κασσάτα, σπέσιαλ, παρφέ κλπ.), παγωτά στιγμιαίας παρασκευής (χωνάκι), τα οποία προσφέρονται στον καταναλωτή αμέσως μετά την παρασκευή τους από ειδικό μηχάνημα αυτόματης ψύξης, παγωτά σε ξυλάκια ή πλαστικά στηρίγματα, παγωτά μέσα σε ζαχαρούχα δίπυρα (σε κώνους, σάντουιτς κλπ.)

13 Στην ελληνική αγορά τα παγωτά διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες, σύμφωνα με τον τρόπο που συσκευάζονται από τις επιχειρήσεις του κλάδου: Α) Τυποποιημένα Παγωτά: Ως τυποποιημένα παγωτά αναφέρονται κυρίως τα ατομικά παγωτά τα οποία διατίθενται υπό τη μορφή: ξυλάκι, πύραυλος, κύπελλο και ειδικού τύπου (όπως είναι η παγωτοσοκολάτα και τα σάντουιτς). Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν και τα οικογενειακά παγωτά, τα οποία διατίθενται στην αγορά είτε σε δοχεία, είτε σε μορφή ατομικών παγωτών συσκευασμένα σε πολυσυσκευασίες. Β) Επαγγελματικά Παγωτά (χύμα): Επαγγελματικά παγωτά είναι τα παγωτά που προορίζονται για επαγγελματική χρήση και για ταχεία κατανάλωση, συσκευασμένα κυρίως σε μεγάλα δοχεία. Εκτός όμως από τις παραπάνω κατηγορίες, τα προϊόντα παγωτού κατηγοριοποιούνται και σύμφωνα με την περιεκτικότητα λίπους που έχουν. Όπως αναφέρει η Αμερικανική Διοίκηση Τροφίμων και Φαρμάκων (U.S. Food and Drug Administration, FDA), τα παγωτά διακρίνονται σε: Παγωτά «Χαμηλών λιπαρών» ("Reduced fat"), τα οποία περιέχουν 25% λιγότερα λιπαρά από το κανονικό παγωτό. Παγωτά «Light», τα οποία περιέχουν τουλάχιστον 5 λιγότερα λιπαρά από το κανονικό παγωτό ή 33% λιγότερες θερμίδες. Παγωτά «χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά» ( Lowfat ), τα οποία περιέχουν το μέγιστο 3 γρ. λίπος ανά ποσότητα σερβιρίσματος (½ φλιτζάνι). Παγωτά «nonfat», τα οποία περιέχουν λιγότερο από 0,5 γρ. λίπος για κάθε ποσότητα σερβιρίσματος. Μία ακόμη κατηγοριοποίηση χρησιμοποιείται κυρίως από το μάρκετινγκ και οι παράγοντες που προσδιορίζουν την κάθε κατηγορία είναι η τιμή, η θέση που κατέχει κάθε εμπορικό σήμα, η συσκευασία του προϊόντος, η ποιότητα των συστατικών και η περιεκτικότητά του σε αέρα (overrun). Έτσι λοιπόν τα παγωτά διακρίνονται σε: «Superpremium», τα οποία έχουν τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε αέρα, υψηλή περιεκτικότητα σε λίπος και για την παραγωγή τους χρησιμοποιούνται τα καλύτερα ποιοτικώς συστατικά. «Premium», τα οποία έχουν χαμηλή περιεκτικότητα αέρα, μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε λίπος από τα κανονικά παγωτά και για την παρασκευή τους χρησιμοποιούνται ποιοτικά συστατικά. «Κανονικά παγωτά», τα οποία έχουν την απαιτούμενη, από τα ομοσπονδιακά πρότυπα παγωτού, περιεκτικότητα αέρα (overrun). «Οικονομικά παγωτά», τα οποία παράγονται σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές και πωλούνται σε χαμηλότερη τιμή από το κανονικό παγωτό.

14 2.4 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η παραγωγική διαδικασία του παγωτού χαρακτηρίζεται σήμερα από υψηλό βαθμό αυτοματοποίησης και προηγμένες τεχνολογικές μεθόδους που εγγυώνται την υγιεινή και ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων. Παρά το γεγονός ότι κάθε παραγωγός αναπτύσσει τη δική του συνταγή για την παραγωγή του εν λόγω προϊόντος, σε γενικές γραμμές τα βασικά στάδια παραγωγής παγωτού είναι κοινά για όλους. Στην εικόνα 2.1 παρουσιάζεται το διάγραμμα ροής παραγωγής παγωτού. Σύμφωνα με το International Dairy Foods Association, τα στάδια παραγωγής παγωτού διακρίνονται στα εξής: Στο πρώτο στάδιο τα βασικά συστατικά αναμιγνύονται σε δοχείο ή δεξαμενή ανάμιξης. Ως βασικά συστατικά θεωρούνται το γάλα (νωπό ή σε σκόνη, συμπυκνωμένο ή αφυδατωμένο, πλήρες ή με μειωμένα λιπαρά), το βούτυρο (ή κρέμα, ή λιωμένο βούτυρο ή φρέσκια κρέμα γάλακτος), η ζάχαρη και τα αυγά. Τα γαλακτοκομικά προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν αποτελούν τον κυριότερο παράγοντα που θα προσδώσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος. Ειδικότερα, το λίπος του γάλακτος επηρεάζει τη γευστικότητα, το χρώμα, την απαλότητα της υφής και της γεύσης, την ιδιοσυστασία και την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Στο γάλα περιέχονται και μη λιπαρές ουσίες (πρωτεΐνες, σίδηρος, μέταλλα και βιταμίνες), οι οποίες ενισχύουν τη θρεπτική αξία του παγωτού. Στο στάδιο αυτό προστίθενται σε μικρές ποσότητες οι γαλακτοματοποιητές (όπως λεκιθίνη, μονοεστέρες γλυκερόλης, πολυοξυαιθυλική γλυκόζη) και οι σταθεροποιητές (όπως καζεΐνη, ζελατίνη, άγαρ-άγαρ, αλγινικό νάτριο, πρωτεΐνες γάλακτος), οι οποίοι παρέχουν τις εύκαμπτες ιδιότητες του παγωτού ομοιόμορφα κατά τη διάρκεια παγώματος, εμποδίζουν τη δημιουργία παγοκρυστάλλων και βοηθούν στη βελτίωση της υφής του παγωτού. Το μίγμα έπειτα διοχετεύεται με αντλία σε ένα παστεριοποιητή, στον οποίο θερμαίνεται και κρατείται σε μια προκαθορισμένη θερμοκρασία. Το στάδιο αυτό της παστερίωσης αποτελεί το βασικότερο σημείο έλεγχου για την ποιότητα του παγωτού, γιατί καταστρέφονται τα κύτταρα των παθογόνων μικροοργανισμών. Μετά το στάδιο της παστερίωσης και ομοιογενοποίησης, το μίγμα «παγώνει» μέσω της μεθόδου "συνεχών ψυκτήρων" (Continuous/Batch Freezer) στους -5 C. Στη συνέχεια, το μίγμα περνάει στη φάση της ωρίμανσης κατά την οποία παραμένει στις δεξαμενές για παραπάνω από 4 ώρες σε θερμοκρασία ψυγείου (από -3 C έως - 6 C). Κατά τη διάρκεια του παγώματος, το μίγμα αερίζεται από φιλτραρισμένο αέρα (overrun). Τα μικρά κύτταρα αέρα που ενσωματώνονται στο παγωτό από αυτή τη δράση αποτρέπουν το παγωτό από το να γίνει μια στερεά μάζα παγωμένων συστατικών και του προσδίδουν τον όγκο και την αφράτη όψη που έχει τελικά. Το επόμενο βήμα είναι η προσθήκη αρωματικών ουσιών (όπως βανίλια, σοκολάτα, κακάο, καφές), ξηρών καρπών και /ή χυμών φρούτων για να προσδώσουν τη γεύση που θα έχει το παγωτό στο τέλος. Τα συστατικά αυτά προστίθενται στο ημισταθεροποιημένο παγωτό μετά την εξαγωγή του από την κατάψυξη. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία των αρωματικών ουσιών, το παγωτό μορφοποιείται στους διάφορους τύπους συσκευασίας, όπως είναι τα κύπελλα, τα ξυλάκια, τα χωνάκια και τα μεγάλα δοχεία που χρησιμοποιούνται για τα οικογενειακά παγωτά ή το catering. Το τελικό προϊόν μετακινείται αμέσως μετά τη μορφοποίησή του στις συσκευασίες σε ειδική αίθουσα ψύξης (-25 C), όπου και φυλάσσεται για χρονικό διάστημα από 3 μέρες (έτσι ώστε να γίνει ο απαραίτητος εργαστηριακός έλεγχος πριν την κατανάλωση) έως 9 μήνες.

15 Προ-θερμική επεξεργασία Ανάμιξη συστατικών Παστερίωση, πίεση ομογενοποίησης, κατάψυξη <= -5 C Ωρίμανση (> 4 ώρες) Συνεχές πάγωμα Ενσωμάτωση αέρα Από -3 C έως -6 C Προσθήκη φρούτων & στεγνών συστατικών Γέμιση διαμόρφωση, μορφοποίηση Γέμιση, εξαγωγή με συμπίεση, (κύπελλο/ χωνάκι/ βαρέλια) (αρωματοποίηση) Συνεχής Σκλήρυνση -20 C Πάγωμα (ξυλάκι) Αποθήκευση σε κατάψυξη ( 25 C), από 0-9 μήνες -20 C Πηγή: Dairy Processing Handbook, Tetra Pak Processing Systems AB, Sweden Εικόνα 2.1 Παραγωγική διαδικασία προϊόντων παγωτού

16 Ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο στην παραγωγική διαδικασία είναι το στάδιο στο οποίο γίνεται η ψύξη του προϊόντος και η ταχύτητα με την οποία γίνεται η ψύξη, καθώς και ο συγχρονισμός και η διάρκεια φάσεων οι οποίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μέγεθος του τελικού προϊόντος. 2.5 ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ Η περίοδος κατανάλωσης ξεκινάει με την άνοδο της θερμοκρασίας και την βελτίωση των καιρικών συνθηκών και διαρκεί περίπου 8 μήνες, αρχίζοντας από το μήνα Μάρτιο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μικρό μόνο ποσοστό των Ελλήνων καταναλώνει παγωτά και κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα η κατά κεφαλήν κατανάλωση παγωτού στην Ελλάδα να διαμορφώνεται σε χαμηλότερα επίπεδα έναντι άλλων χωρών της Ευρώπης. Οι θερμοκρασίες που επικρατούν κατά τους μήνες πριν και μετά την αμιγώς θερινή περίοδο, καθώς και η τουριστική κίνηση μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση της εγχώριας ζήτησης παγωτού. Η ζήτηση για συγκεκριμένα εμπορικά σήματα παγωτών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το μέγεθος της διαφημιστικής εκστρατείας και τα μέσα που χρησιμοποιεί η κάθε εταιρεία προκειμένου να επηρεάσει τους καταναλωτές να προτιμήσουν τα δικά της προϊόντα έναντι των προϊόντων των ανταγωνιστών. Επίσης σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την ζήτηση των παγωτών που διαθέτει μια εταιρεία είναι ο συνδυασμός τιμής, ποσότητας και ποιότητας που προσφέρει. Για το λόγο αυτό οι εταιρείες προβαίνουν κάθε χρόνο στη δημιουργία νέων προϊόντων προκειμένου να καλύψουν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο κλάδος του παγωτού χαρακτηρίζεται από ολιγοπωλιακές συνθήκες ανταγωνισμού, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς ελέγχεται από 3 επιχειρήσεις. Οι εν λόγω επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στον εξεταζόμενο κλάδο επί σειρά ετών και διαθέτουν οργανωμένα δίκτυα διανομής, καλύπτοντας γεωγραφικά το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Ο παραγωγικός τομέας εκτός από τις μεγάλου μεγέθους παραγωγικές μονάδες περιλαμβάνει και αρκετές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν χαμηλή παραγωγική δυναμικότητα και ασχολούνται εκτός από την παραγωγή παγωτού και με την παραγωγή άλλων ειδών ζαχαροπλαστικής, καλύπτοντας κυρίως τις ανάγκες των τοπικών αγορών. Ο εισαγωγικός τομέας περιλαμβάνει επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο κλάδο των ειδών διατροφής και διαθέτουν κυρίως γνωστά εμπορικά σήματα εταιριών του εξωτερικού. Οι έντονες συνθήκες ανταγωνισμού που επικρατούν στον κλάδο, ωθούν τις επιχειρήσεις στη δημιουργία νέων προϊόντων κάθε χρόνο και στη διαφοροποίηση των ήδη υπαρχόντων, προκειμένου να διατηρήσουν και να ισχυροποιήσουν τη θέση τους στην αγορά. Επίσης, πολλές εταιρείες προβαίνουν σε βελτίωση και ανανέωση των συσκευασιών τους, προκειμένου να αποσπάσουν μεγαλύτερα μερίδια της αγοράς. Οι μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις επενδύουν συχνά στην αναβάθμιση του μηχανολογικού τους εξοπλισμού, καθώς επίσης και στη διαφημιστική προβολή των προϊόντων τους, σε αντίθεση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες αδυνατούν να προβούν σε αντίστοιχες δαπάνες. Ορισμένες φορές οι επιχειρήσεις

17 πραγματοποιούν συνεργασίες με άλλες εταιρείες παραγωγής ειδών διατροφής προκειμένου να ενισχύσουν την παρουσία τους στην αγορά. Όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα τη βαθμιαία μείωση της παραγωγής των μικρών επιχειρήσεων και την αποχώρηση από την αγορά ορισμένων εξ αυτών, μη έχοντας τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις που επιβάλλουν οι συνθήκες της αγοράς. Η διαφήμιση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για την προσέλκυση, διατήρηση και αύξηση των πελατών τους. Χρησιμοποιείται από τις εταιρείες με σκοπό την προβολή τόσο νέων όσο και υπαρχόντων προϊόντων, καθώς επίσης και για την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των εμπορικών σημάτων τους. Στις εικόνες 2.2 και 2.3 που ακολουθούν εμφανίζεται η διαχρονική εξέλιξη των συνολικών διαφημιστικών δαπανών για τα παγωτά την πενταετία , καθώς και η ποσοστιαία κατανομή τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης Τηλεόραση Περιοδικά Εφημερίδες Ραδιόφωνο Πηγή: Media Services Α.Ε. Εικόνα 2.2 Διαχρονική εξέλιξη Εικόνα 2.3 Κατανομή διαφημιστικών δαπανών διαφημιστικής δαπάνης μεταξύ των μέσων μαζικής παγωτού ( ) επικοινωνίας ( ) Όπως φαίνεται και στην παραπάνω εικόνα 2.2, η διαφημιστική δαπάνη για τα παγωτά παρουσίασε αρχικά αύξηση της τάξης του 9,4% την περίοδο , ενώ στη συνέχεια είχε πτωτική πορεία και διαμορφώθηκε στα 7,3 εκ. το 2006 (μείωση κατά 8,8% σε σχέση με το 2005), έναντι αντίστοιχης διαφημιστικής δαπάνης ύψους 11,2 εκ. το έτος Η τηλεόραση απέσπασε το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής δαπάνης για την προβολή των παγωτών, καθ όλη την εξεταζόμενη περίοδο, με ποσοστό συμμετοχής που κυμάνθηκε μεταξύ του 76,1% - 84% (εικόνα 2.3). Το εν λόγω ποσοστό διαμορφώθηκε στο 79,3% το Τα περιοδικά ήρθαν δεύτερα στις προτιμήσεις των εταιριών για την προβολή των προϊόντων τους, με ποσοστά συμμετοχής πολύ μικρότερα σε σχέση με τα ποσοστά που απέσπασε η τηλεόραση. Πιο συγκεκριμένα, τα ποσοστά συμμετοχής των

18 περιοδικών κυμάνθηκαν μεταξύ του 12,2%-18,3% την εξεταζόμενη περίοδο και διαμορφώθηκαν σε 15,9% το Όσον αφορά το ραδιόφωνο και τις εφημερίδες, τα ποσοστά συμμετοχής που απέσπασαν ήταν σε ακόμα χαμηλότερα επίπεδα, με το ραδιόφωνο να λαμβάνει ποσοστό συμμετοχής μεταξύ του 1,9%-5,8% και τις εφημερίδες μεταξύ του 0,08%-3,6%, την εξεταζόμενη περίοδο. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο συγκεκριμένος κλάδος ελέγχεται από λίγες μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις γεγονός που εντείνει τον ανταγωνισμό μεταξύ τους. Επομένως, οι επιχειρήσεις επιδιώκουν τη διεύρυνση του δικτύου διανομής τους και τη παρουσία τους σε όσο το δυνατό περισσότερα σημεία πώλησης. Για το λόγο αυτό, εφαρμόζουν διάφορους τρόπους προώθησης των προϊόντων τους, απευθυνόμενοι τόσο προς τους λιανέμπορους, όσο και προς τους τελικούς καταναλωτές. Ειδικότερα, οι παροχές των εταιριών προς τους μεγάλους λιανεμπόρους (όπως είναι τα super market, τα οποία έχουν αποκτήσει ισχυρή διαπραγματευτική δύναμη τα τελευταία χρόνια) έχουν αυξηθεί, προκειμένου η κάθε μια από αυτές να εξασφαλίσει καλύτερη θέση για τα προϊόντα της στα ψυγεία των καταστημάτων σε σχέση με τους ανταγωνιστές. Ο χρόνος πίστωσης και οι εκπτώσεις που παρέχονται διαφοροποιούνται ανάλογα με τη συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ των μερών, αλλά και από τον τρόπο πληρωμής. Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, το ποσοστό έκπτωσης συνδέεται με τον όγκο πωλήσεων των πελατών κατά το προηγούμενο έτος. Το περιθώριο μικτού κέρδους χονδρικής για τις εταιρείες του κλάδου εκτιμάται ότι διαμορφώνεται περίπου στα επίπεδα του 35%- 4. Το εν λόγω ποσοστό διαφοροποιείται ανάλογα με τον τύπο του παγωτού, καθώς και το κανάλι διανομής των προϊόντων. Υψηλότερα περιθώρια μικτού κέρδους προσφέρουν τα παγωτά τύπου premium και super premium λόγω της προστιθέμενης αξίας τους. Το περιθώριο μικτού κέρδους κυμαίνεται σε χαμηλότερα επίπεδα στη λιανική πώληση και στους απλούς τύπους παγωτών (κλασικές γεύσεις). Σημαντικό μέσο προώθησης που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις του κλάδου για τη τοποθέτηση των προϊόντων τους στα καταστήματα λιανικής είναι διάφορες εκπτώσεις και επιπλέον παροχές, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι εξής: 1) «Πριμ» για την τοποθέτηση του προϊόντος στα μεγάλα ψυγεία - καταψύκτες, δεδομένου του περιορισμένου συνολικού διαθέσιμου χώρου. 2) Εποχιακές προσφορές (κουπόνια έκπτωσης, δώρα). 3) «Πριμ» για την εξασφάλιση θέσης ξεχωριστού ψυγείου της εταιρείας (δεδομένου του περιορισμένου ωφέλιμου εμβαδού του καταστήματος). Διαφόρων μορφών προσφορές γίνονται επίσης προς τους καταναλωτές. Πιο συγκεκριμένα, οι παροχές προς τους καταναλωτές αφορούν είτε οικονομικές συσκευασίες (μεγαλύτερη ποσότητα στην ίδια τιμή), είτε έκπτωση στην τιμή του προϊόντος, είτε άλλα προωθητικά μέσα όπως δώρα μαζί με τη συσκευασία (π.χ. είδη σερβιρίσματος για τα οικογενειακά παγωτά), παιχνίδια-δώρα για τα παιδιά, διάφοροι διαγωνισμοί και εκδηλώσεις. Συμπερασματικά, οι επιχειρήσεις του κλάδου επενδύουν σημαντικά ποσά για την προώθηση των προϊόντων τους και την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής παρουσίας στα σημεία πώλησης, με σκοπό την διατήρηση των υπαρχόντων καταναλωτών αλλά και την προσέλκυση νέων, έτσι ώστε να αποσπάσουν μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά σε σχέση με τους ανταγωνιστές.

19 2.6 ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΩΤΟΥ Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η εξέλιξη της εγχώριας παραγωγής παγωτού την περίοδο Σημειώνεται ότι, τα στοιχεία του πίνακα 2.1 που ακολουθεί αφορούν το παγωτό το οποίο διατίθεται σε τυποποιημένη και μη τυποποιημένη μορφή από βιομηχανίες και βιοτεχνίες, οι οποίες ασχολούνται συστηματικά με την παραγωγή του εν λόγω προϊόντος. Η παραγωγή παγωτού από ζαχαροπλαστεία, η οποία πραγματοποιείται περιστασιακά και διατίθεται μέσω των καταστημάτων τους είναι δύσκολο να προσδιοριστεί λόγω έλλειψης στοιχείων. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα 2.1 και της εικόνας 2.4, η εγχώρια παραγωγή παγωτού παρουσίασε πτωτική πορεία το διάστημα , ενώ τη διετία που ακολούθησε ( ) κινήθηκε ανοδικά. Το 2000 παρατηρείται σημαντική μείωση της παραγωγής, της τάξης του 14% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι η εταιρεία Unilever Ελλάς A.E.B.E. (Algida) σταμάτησε την παραγωγή παγωτού και προμηθεύεται έκτοτε τα εν λόγω προϊόντα από το εξωτερικό. Η πτωτική πορεία συνεχίστηκε και τα επόμενα δύο έτη εξαιτίας των άσχημων καιρικών συνθηκών που επικράτησαν τους Πίνακας 2.1 Εγχώρια παραγωγή παγωτού ( ) Έτος Παραγωγή Ετήσια Μεταβολή (%) , , , , , , , , , , , ,03 Ποσότητα: τόνοι Πηγή: Εκτιμήσεις Αγοράς - ICAP καλοκαιρινούς μήνες και δεν ευνόησαν την ευρεία κατανάλωση παγωτού. Το 2003 παρουσιάστηκε νέα άνοδος της παραγωγής κατά 4,6%, ενώ το 2004 σημειώθηκε οριακή μείωση στο συνολικό μέγεθος παραγωγής (0,88%). Τη διετία παρατηρήθηκε εκ νέου αύξηση της εγχώριας παραγωγής παγωτού η οποία το 2006 διαμορφώθηκε σε τόνους περίπου, αυξημένη κατά 2,03% σε σχέση με το Όσον αφορά τη διάρθρωση της εγχώριας παραγωγής παγωτού (παρατίθεται στην παρακάτω εικόνα 2.5), σημειώνεται ότι τα ατομικά παγωτά καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος αυτής, με ποσοστό συμμετοχής το οποίο εκτιμάται σε 54% περίπου το Τα οικογενειακά παγωτά και το μη τυποποιημένο παγωτό (χύμα) απέσπασαν ισοδύναμο μερίδιο ανερχόμενο σε 23% περίπου για κάθε κατηγορία αντίστοιχα.

20 τόνοι Χύμα 23% Οικογενειακά 23% Ατομικά 54% Πηγή: Εκτιμήσεις Αγοράς -ICAP Εικόνα 2.4 Εξέλιξη παραγωγής Εικόνα 2.5 Διάρθρωση εγχώριας παγωτού ( ) παραγωγής παγωτού (2006) 2.7 ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Συγκεκριμένα η εταιρεία Nestlé Ελλάς Παγωτά Α.Ε. εκτιμάται ότι απέσπασε μερίδιο 27%-28% περίπου στη συνολική αγορά το 2006 και ακολούθησε η εταιρεία Έβγα Α.Β.Ε.Ε. με μερίδιο που διαμορφώθηκε στο 25%-26%. Σημαντική θέση στο κλάδο κατέχουν επίσης οι εταιρείες Unilever Hellas Α.Ε.Β.Ε., Κρι Κρι Βιομηχανία Γάλακτος Α.Β.Ε.Ε. και Δωδώνη Παγωτά Α.Β.Ε.Ε., οι οποίες απέσπασαν μερίδια 15%-15,5%, ~8% και ~4% αντίστοιχα. Επισημαίνεται ότι, οι πέντε αναφερθείσες εταιρείες κάλυψαν από κοινού το 79%-81,5% της αγοράς παγωτού το Όσον αφορά τα μερίδια που κατέχουν οι σημαντικότερες εταιρείες του κλάδου, ανά κατηγορία, αυτά διαμορφώνονται ως εξής: Στα ατομικά παγωτά, η εταιρεία Nestlé Ελλάς Παγωτά Α.Ε. απέσπασε το 38%-38,5% της εγχώριας κατανάλωσης το Η Έβγα Α.Β.Ε.Ε. κατέλαβε αντίστοιχο μερίδιο αγοράς μεταξύ του 28,5%-29% και ακολούθησαν η εταιρεία Unilever Hellas Α.Ε.Β.Ε. με μερίδιο που κυμάνθηκε μεταξύ του 13%-13,5% και η Κρι- Κρι Βιομηχανία Γάλακτος Α.Β.Ε.Ε. με μερίδιο 12%-12,5%. Στην εγχώρια αγορά οικογενειακών παγωτών, η Nestlé Ελλάς Παγωτά Α.Ε. κατέλαβε μερίδιο 32% περίπου το 2006, η Έβγα Α.Β.Ε.Ε. απέσπασε μερίδιο 26%-26,5%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής της Unilever Hellas Α.Ε.Β.Ε. εκτιμάται σε 19%- 19,5%. Στη συνολική αγορά μη τυποποιημένου παγωτού (χύμα), η εταιρεία Unilever Hellas Α.Ε.Β.Ε. εκτιμάται ότι απέσπασε μερίδιο 16%, ενώ η Έβγα Α.Β.Ε.Ε. κατείχε αντίστοιχο ποσοστό 15%-16%. Αξιόλογο μερίδιο κατέλαβε και η εταιρεία Δωδώνη Παγωτά Α.Β.Ε.Ε., η οποία κάλυψε το 13%-13,5% της κατανάλωσης των εν λόγω προϊόντων.

21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 3.1 ΓΕΝΙΚΑ Μέσα στο κεφάλαιο αυτό δίνονται οι βασικές αρχές της μεθοδολογίας, οι οποίες βασίζονται στην Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων για το γενικό πρόβλημα της ανάλυσης παλινδρόμησης για μονότονες ποιοτικές μεταβλητές. Oι ορισμοί των μεταβλητών που χρησιμοποιούνται από το μαθηματικό μοντέλο καθώς επίσης και η μαθηματική ανάπτυξη του μοντέλου εκτίμησης της ικανοποίησης πελατών παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα C. Σκοπός είναι η περιγραφή των χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων του λογισμικού MUSA (Multicriteria Satisfaction Analysis), το οποίο χρησιμοποιεί την μεθοδολογία που θα αναλυθεί παρακάτω για να υπολογίσει την ικανοποίηση των πελατών-καταναλωτών από την χρήση ενός προϊόντος ή υπηρεσίας μιας εταιρίας. Το λογισμικό MUSA χρησιμοποιεί δεδομένα που συλλέγονται μέσω μιας έρευνας αγοράς και αφορούν τις προτιμήσεις των καταναλωτών πάνω σε διάφορα χαρακτηριστικά του προϊόντος-υπηρεσίας. Υπολογίζει και αναλύει την ικανοποίηση των πελατών στηριζόμενο σε ένα συνθετικό μοντέλο προτίμησης (preference disaggregation model). Το μοντέλο αυτό, όπως έχει αναφερθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο, βασίζεται στις αρχές της πολυκριτήριας ανάλυσης χρησιμοποιώντας τεχνικές γραμμικής παλινδρόμησης. Τα κυριότερα πλεονεκτήματα του είναι: 1. Το μοντέλο μπορεί να διαχειριστεί εξίσου καλά τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά δεδομένα 2. Η συλλογή των δεδομένων μπορεί να γίνει εύκολα μέσω ενός απλού και σύντομου ερωτηματολογίου 3. Τα αποτελέσματα του μοντέλου δεν επικεντρώνονται μόνο σε περιγραφικά στατιστικά, αλλά μπορούν να εκτιμήσουν τον τρόπο συμπεριφοράς των πελατών 4. Το μοντέλο δεν απαιτεί ισχυρές υποθέσεις σχετικά με την ικανοποίηση των πελατών η την συμπεριφορά των καταναλωτών γενικότερα.

22 3.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Ο σκοπός του συγκεκριμένου μοντέλου είναι η σύνθεση των προτιμήσεων ενός συνόλου καταναλωτών-πελατών σε μια ποσοτική μαθηματική συνάρτηση. Πιο συγκεκριμένα, το μοντέλο υποθέτει ότι η συνολική ικανοποίηση ενός μεμονωμένου πελάτη εξαρτάται από ένα σύνολο μεταβλητών, τα οποία αντιπροσωπεύουν τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας που έχει χρησιμοποιηθεί. Η εκτίμηση της ικανοποίησης των πελατών μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα πρόβλημα Πολυκριτήριας Ανάλυσης, υποθέτοντας ότι η συνολική ικανοποίηση ενός πελάτη εξαρτάται από ένα σύνολο κριτηρίων Χ=(Χ 1, Χ 2,, Χ n ). Το σύνολο των κριτηρίων αυτών είναι ουσιαστικά τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της προσφερόμενης υπηρεσίας που επηρεάζουν την συνολική ικανοποίηση του συγκεκριμένου πελάτη. Η λογική στην οποία βασίζεται το μοντέλο είναι ότι ενώ η σύνθεση των κριτηρίων οδηγεί σε μια απόφαση, η ανάλυση μιας απόφασης οδηγεί στην ανεύρεση των κριτηρίων που οδήγησαν στην λήψη της. Η σύνθεση των κριτηρίων αυτών φαίνεται παραστατικά στο σχήμα 3.1. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 1ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 2ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ... ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ n ΚΡΙΤΗΡΙΟ Ικανοποίηση από το υποκριτήριο 1.1 Ικανοποίηση από το υποκριτήριο 2.1 Ικανοποίηση από το υποκριτήριο n.1 Ικανοποίηση από το υποκριτήριο 1.2 Ικανοποίηση από το υποκριτήριο 2.2 Ικανοποίηση από το υποκριτήριο n Ικανοποίηση από το υποκριτήριο 1.α1 Ικανοποίηση από το υποκριτήριο 2.α2 Ικανοποίηση από το υποκριτήριο n.αn Σχήμα 3.1: Ιεραρχική δομή του προβλήματος ικανοποίησης πελατών Τα απαιτούμενα δεδομένα του μοντέλου, όπως έχει αναφερθεί και στο κεφάλαιο 1, συλλέγονται από ένα απλό, αλλά εξειδικευμένο ερωτηματολόγιο. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, ζητείται από κάθε πελάτη να εκφράσει τις προτιμήσεις του, δηλαδή την συνολική ικανοποίηση από τη χρήση ενός προϊόντος ή υπηρεσίας, καθώς και την επιμέρους ικανοποίηση για κάθε ένα από τα κριτήριαχαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας αυτής. Οι προτιμήσεις αυτές των καταναλωτών εκφράζονται σύμφωνα με μια προκαθορισμένη ποιοτική κλίμακα. Σκοπός είναι η σύνθεση των προτιμήσεων ενός συνόλου πελατών σε μια ποσοτική μαθηματική συνάρτηση με τη χρήση προχωρημένων τεχνικών γραμμικού προγραμματισμού και ποιοτικής ανάλυσης παλινδρόμησης.

23 3.3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τα απαιτούμενα δεδομένα του μοντέλου μπορεί να είναι τόσο ποσοτικά (π.χ. χρόνος αναμονής στην ουρά) όσο και ποιοτικά (π.χ. εξυπηρέτηση από την τράπεζα). Ο κάθε πελάτης εκφράζει την άποψη του σύμφωνα με μια προκαθορισμένη ποιοτική κλίμακα (σχήμα 3.1) τόσο για την συνολική ικανοποίηση του από τη χρήση της υπηρεσίας, όσο και από την επιμέρους ικανοποίηση του για κάθε ένα από τα κριτήριαχαρακτηριστικά της υπηρεσίας αυτής. ο Απόλυτα Ικανοποιημένος/η ο Πολύ Ικανοποιημένος/η ο Ικανοποιημένος/η ο Λίγο Ικανοποιημένος/η ο Καθόλου Ικανοποιημένος/η Σχήμα 3.1: Ποιοτική κλίμακα ικανοποίησης Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό και στον προσδιορισμό των επιπέδων ικανοποίησης, ο οποίος μπορεί να διαφέρει από κριτήριο σε κριτήριο. Για την συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιείται ένα απλά αλλά εξειδικευμένο ερωτηματολόγιο. Ένα απλό παράδειγμα ενός τέτοιου ερωτηματολογίου παρουσιάζεται στο σχήμα 3.2, ώστε να φανεί ο σχεδιασμός και η διάταξη του. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Ποιότητα προϊόντων - Ποιότητα προϊόντος Α... - Ποιότητα προϊόντος Β... Συνολικά ποια είναι η ικανοποίηση σας από την ποιότητα των προϊόντων της εταιρίας;... Καθόλου ικανοποιημένος Ικανοποιημένος Πολύ ικανοποιημένος Εξυπηρέτηση - Προσωπικό... - Ταχύτητα εξυπηρέτησης... Συνολικά ποια είναι η ικανοποίηση σας από την προσφερόμενη εξυπηρέτηση της εταιρίας;... Καθόλου ικανοποιημένος Ικανοποιημένος Πολύ ικανοποιημένος Τιμή προϊόντων - Τιμή προϊόντος Α... - Τιμή προϊόντος Β... Συνολικά ποια είναι η ικανοποίηση σας από τις τιμές των προϊόντων της εταιρίας;... Καθόλου ικανοποιημένος Ικανοποιημένος Πολύ ικανοποιημένος Συνολική ικανοποίηση Γενικά, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις προηγούμενες απαντήσεις σας, ποια είναι η συνολική ικανοποίηση από την εταιρία; Καθόλου ικανοποιημένος... Ικανοποιημένος... Πολύ ικανοποιημένος... Σχήμα 3.2: Υπόδειγμα ερωτηματολογίου

24 Τα δεδομένα εισόδου και εξόδου που χρησιμοποιούνται από το λογισμικό MUSA έχουν την πλέον απλή μορφή, δεδομένου ότι είναι αρχεία κειμένου (ASCII αρχεία). Αυτό σημαίνει ότι είναι πλήρως συμβατά με όλες σχεδόν τις εφαρμογές επιτρέποντας πρόσβαση μέσω: - Λογιστικών φύλλων - Συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων - Προγράμματα διόρθωσης και επεξεργασίας κειμένου Με αυτόν τον τρόπο, τα δεδομένα εισάγονται είτε απ ευθείας στο πρόγραμμα, είτε με την βοήθεια ενός «εξωτερικού» αρχείου κειμένου. Οι πληροφορίες που χρειάζονται για την δημιουργία των αρχείων του λογισμικού αναφέρονται βασικά στον καθορισμό των μεταβλητών της μεθοδολογίας που αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο και αποτελούνται από: - τίτλο του προβλήματος - αριθμό πελατών - αριθμό κριτηρίων - αριθμό υποκριτηρίων ανά κριτήριο - επίπεδα ικανοποίησης για το κάθε κριτήριο, υποκριτήριο και την συνολική ικανοποίηση - βασικό πίνακα δεδομένων (προτιμήσεις πελατών) Στην εικόνα 3.1 παρουσιάζεται ένα παράδειγμα ενός αρχείου δεδομένων του λογισμικού, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι αριθμοί που εμφανίζονται αποτελούν κωδικοποιήσεις των προκαθορισμένων επιπέδων ικανοποίησης.

25 Εικόνα 3.1: Διαχείριση δεδομένων με το λογισμικό MUSA

26 3.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Το λογισμικό παρέχει περιγραφικές αναλύσεις οι οποίες βασίζονται στις συχνότητες των απαντήσεων. Τα διαθέσιμα αποτελέσματα παρουσιάζονται με την μορφή διαγραμμάτων στα οποία φαίνεται η συχνότητα των απαντήσεων για όλα τα κριτήρια και τα υποκριτήρια και τα οποία δίνουν την γενική εικόνα της ικανοποίησης των πελατών (εικόνα 3.2). Εικόνα 3.2: Περιγραφική ανάλυση Η ολική και μερική επεξηγηματική ανάλυση περιέχεται στο μοντέλο για την επίτευξη της ανάλυσης ικανοποίησης πελατών σε βάθος. Η ολική επεξηγηματική ανάλυση αποτελείται από (εικόνα 3.3): Δείκτη ολικής ικανοποίησης: δείχνει κατά μέσο όρο, σε μία κλίμακα 0-10, πόσο ικανοποιημένοι συνολικά είναι οι πελάτες της εταιρίας. Προσθετική συνάρτηση αξιών: η συγκεκριμένη συνάρτηση δείχνει την πραγματική αξία (σε μία κλίμακα 0-100) που δίνουν οι πελάτες σε κάθε επίπεδο της κλίμακας ολικής ικανοποίησης. «Εύθραυστοι» πελάτες: χρησιμοποιώντας την προσθετική συνάρτηση αξιών το σύστημα υπολογίζει τον αριθμό των πελατών που η ολική τους ικανοποίηση είναι μικρότερη από ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Με αυτό τον τρόπο προσδιορίζεται το ποσοστό των «εύθραυστων» πελατών σε μια θεωρούμενη κρίσιμη περιοχή ικανοποίησης.

27 Εικόνα 3.3: Ολική επεξηγηματική ανάλυση Εικόνα 3.4: Μερική επεξηγηματική ανάλυση Η μερική επεξηγηματική ανάλυση εστιάζεται στην ανάλυση των κριτηρίων και υποκριτηρίων και αποτελείται από (εικόνα 3.4):

28 Δείκτες ικανοποίησης κριτηρίων/υποκριτηρίων: δείχνουν κατά μέσο όρο, σε μία κλίμακα 0-10, πόσο ικανοποιημένοι είναι οι πελάτες στο συγκεκριμένο κριτήριο/υποκριτήριο. Βάρη κριτηρίων/υποκριτηρίων: τα βάρη προσδιορίζουν τη σχετική σημαντικότητα που δίνουν οι πελάτες σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας που τους προσφέρεται. Τέλος, συνδυάζοντας τα βάρη των κριτηρίων/υποκριτηρίων και τους δείκτες ικανοποίησης υπολογίζεται μια σειρά διαγραμμάτων «Απόδοσης/Σημαντικότητας» (εικόνα 3.5). Τα διαγράμματα αυτά αναφέρονται επίσης και ως χάρτες δράσης, απόφασης, ή και στρατηγικοί χάρτες. Καθένα από τα συγκεκριμένα διαγράμματα χωρίζεται σε τεταρτημόρια ανάλογα με την απόδοση (μέσοι δείκτες ικανοποίησης) και τη σημαντικότητα (βάρη) των κριτηρίων/υποκριτηρίων. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατός ο προσδιορισμός των απαιτούμενων ενεργειών για τη βελτίωση ή τη διατήρηση του επιπέδου ικανοποίησης των πελατών: Περιοχή status quo (χαμηλή απόδοση και χαμηλή σημαντικότητα): συνήθως δεν απαιτείται καμία πρόσθετη ενέργεια από την πλευρά της εταιρίας. Περιοχή ισχύος (υψηλή απόδοση και υψηλή σημαντικότητα): τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που ανήκουν σε αυτό το τεταρτημόριο μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως το συγκριτικό πλεονέκτημα της εταιρίας απέναντι στον ανταγωνισμό. Περιοχή μεταφοράς πόρων (υψηλή απόδοση και χαμηλή σημαντικότητα): οι πόροι της επιχείρησης που αναφέρονται στα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας που προσφέρεται μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διαφορετικό τρόπο. Περιοχή δράσης (χαμηλή απόδοση και υψηλή σημαντικότητα): στο τεταρτημόριο αυτό ανήκουν τα πλέον κρίσιμα χαρακτηριστικά που πρέπει να βελτιωθούν οπωσδήποτε ώστε να αυξηθεί το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών. Εικόνα 3.5: Ολικό διάγραμμα «Απόδοσης/Σημαντικότητας

29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ Σε αυτό το κεφάλαιο αναλύονται τα αποτελέσματα της έρευνας ικανοποίησης καταναλωτών παγωτού που έχουν δοκιμάσει έστω και μία φορά προϊόντα της εταιρείας Mars. Εντοπίστηκαν τα βασικά κριτήρια και συντάχθηκε το ερωτηματολόγιο βάσει αυτών. Μετέπειτα συλλέχθηκαν τα αποτελέσματα και αναλύθηκαν με τη μέθοδο περιγραφικής στατιστικής και με το μοντέλο μέτρησης ικανοποίησης καταναλωτών (musa). 4.2 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Η προκαταρκτική ανάλυση συμπεριφοράς πελατών περιλαμβάνει τον καθορισμό των κριτηρίων και την γνώση του περιβάλλοντος της αγοράς. Μέσα από μια αλληλεπιδραστική, συνεχή διαδικασία με τον αποφασίζοντα (decision-maker) συλλέγονται βασικές πληροφορίες για τους στόχους της έρευνας. Έτσι, προσδιορίστηκαν τα βασικά κριτήρια ικανοποίησης που είναι : Α) ΠΟΙΟΤΗΤΑ (αναφέρεται στα υγιεινά προϊόντα που σημαίνει ότι εμπεριέχουν άφθονα θρεπτικά συστατικά και μη αλλοιωμένα από κακές συνθήκες συντήρησης). Β) ΠΟΙΚΙΛΙΑ (αφορά τόσο τα είδη, δηλ. βανίλια, σοκολάτα, φράουλα, όσο και τους τύπους δηλ. ξυλάκι, πύραυλο, κύπελο, οικογενειακό, παγωτοσοκολάτα). Γ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (περιλαμβάνει πρωτοποριακές, εκκεντρικές και πρακτικές συσκευασίες). Δ) ΓΕΥΣΗ (αφορά τις γεύσεις παγωτών που κυκλοφορούν δηλ. βανίλια, σοκολάτα, φράουλα, φιστίκι κτλ.). Ε) ΤΙΜΕΣ (εξετάζει αν τα προϊόντα θεωρούνται φθηνά, κανονικά ή ακριβά). ΣΤ) ΕΥΚΟΛΙΑ ΕΥΡΕΣΗΣ ( εξετάζει αν τα προϊόντα είναι σε εμφανή και κεντρικά σημεία, για να έχει ο καταναλωτής άμεση πρόσβαση). Σε αυτό το στάδιο της μεθόδου προσεγγίστηκαν όλες οι πτυχές που συνθέτουν τα βασικά κριτήρια και δημιουργήθηκε μια δενδρική δομή κριτηρίων (εικ.4.1). Με τη βοήθεια απλών ερωτήσεων και ποιοτικών κλιμάκων ικανοποίησης, όπως περιφραστικά αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, συντάχθηκε το ερωτηματολόγιο που προσπάθησε να προσδιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερα επιμέρους στοιχεία που συνθέτουν την γνώμη των πελατών για τη Mars.

30 ΟΛΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΓΕΥΣΗ ΤΙΜΕΣ ΕΥΚΟΛΙΑ ΕΥΡΕΣΗΣ Εικόνα 4.1 Ολική ικανοποίηση καταναλωτών 4.3 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Το τελικό ερωτηματολόγιο που συντάχθηκε αποτελείται από τρία μέρη (Παράρτημα Α). Στο πρώτο μέρος σημειώθηκε ο νομός που πραγματοποιήθηκε η έρευνα και οι καταναλωτές ερωτήθηκαν για την ηλικία τους έτσι ώστε να καταταχθούν ανά ηλικιακή ομάδα. Στο δεύτερο μέρος δίδονται τα ερωτήματα σύμφωνα με τα κριτήρια που προαναφέρθηκαν παραπάνω. Και στο τρίτο μέρος οι καταναλωτές μπορούσαν να επισημάνουν οποιοδήποτε σχόλιο θεωρούσαν χρήσιμο για την εταιρεία ή για προσωπικό τους όφελος. Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα από 15 Ιουλίου 2007 μέχρι 18 Αυγούστου 2007 στους νομούς Χανίων, Ρεθύμνης, και Ηρακλείου. Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων έγινε με την μέθοδο της προσωπικής συνέντευξης. Η δειγματοληψία ήταν τυχαία με περιορισμούς στις ηλικιακές ομάδες. Στις ηλικίες απάντησαν 20 άτομα συνολικά, από τα οποία 7 ήταν στα Χανιά, 6 στο Ρέθυμνο και 7 στο Ηράκλειο. Στις ηλικίες απάντησαν 20 άτομα συνολικά, από τα οποία 7 ήταν στα Χανιά, 6 στο Ρέθυμνο και 7 στο Ηράκλειο. Στις ηλικίες απάντησαν 20 άτομα συνολικά, από τα οποία 6 ήταν στα Χανιά, 7 στο Ρέθυμνο και 7 στο Ηράκλειο. Στις ηλικίες απάντησαν 10 άτομα συνολικά, από τα οποία 3 ήταν στα Χανιά, 4 στο Ρέθυμνο και 3 στο Ηράκλειο. Στις ηλικίες 55+ απάντησαν 5 άτομα συνολικά, από τα οποία 2 ήταν στα Χανιά, 2 στο Ρέθυμνο και 1 στο Ηράκλειο.

31 Συνολικά συμπληρώθηκαν 75 ερωτηματολόγια, 25 σε κάθε νομό (εικ.4.2). ΗΛΙΚΙΑ % ΗΛΙΚΙΑ 55+ 6% ΗΛΙΚΙΑ % ΗΛΙΚΙΑ % ΗΛΙΚΙΑ % Εικόνα 4.2 παρουσιάζεται η διασπορά του δείγματος ανά ηλικιακές ομάδες. Από τα 75 άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα, το 54 % ήταν γυναίκες και το 46% άνδρες (εικ.4.3). ΑΝΤΡΕΣ 46% ΓΥΝΑΙΚΕΣ 54% Εικόνα 4.3 Ποσοστό συμμετοχής ανδρών γυναικών στην έρευνα Μία περαιτέρω κατηγοριοποίηση στο δείγμα είναι η συχνότητα κατανάλωσης παγωτού. Μεγάλο είναι το πλήθος των ατόμων που καταναλώνουν παγωτό 1-2 φορές/ εβδομάδα(24%). Σε μεσαία επίπεδα κυμαίνονται αυτοί που αγοράζουν 3-4 φορές/ εβδομάδα (12% - 15%). Αξίζει να τονιστεί ότι ένα 3% των ερωτώμενων καταναλώνει καθημερινά παγωτό και αυτό αντιστοιχεί κυρίως σε άτομα μικρής ηλικίας (εικ.4.4).

32 4φορές/εβδ 12% 5φορές/εβδ 3% κάθε μέρα 3% 1φορά/μήνα 11% 2φορές/μήνα 7% 3φορές/μήνα 1% 3φορές/εβδ 15% 2φορές/εβδ 24% 1φορά/εβδ 24% Εικόνα 4.4 Συχνότητα κατανάλωσης παγωτών Mars 4.4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σημαντικό είναι να αναφερθεί ποιοι από τους καταναλωτές γνωρίζουν τα είδη παγωτών της εταιρείας, καθώς και ποιοι έχουν δοκιμάσει έστω και μία φορά κάποιο από αυτά. Στα γραφήματα 4.5 και 4.6 εμφανίζονται τα ακόλουθα : Τα παγωτά mars και twix είναι τα πιο δημοφιλή και αυτά που έχουν δοκιμαστεί περισσότερο με ποσοστά 80 % και πάνω.( 93,3 % - 98,7 % ) Σε μεσαία κλίμακα και λίγο παραπάνω κυμαίνονται τα παγωτά snickers, bounty, maltesers και dove όπου παρατηρείτε καλή γνώση αυτών με ποσοστά 52 % -6. Αντιθέτως μικρά είναι τα ποσοστά τους όσον αφορά τη δοκιμή τους αφού φαίνεται ότι κυμαίνονται λίγο παρακάτω από τη μεσαία κλίμακα και συγκεκριμένα από 28% έως 37,3 %. Τέλος αυτό που έχει αρκετά μεγάλη διαφορά στις απαντήσεις των καταναλωτών είναι το παγωτό m & m όπου τα ποσοστά δείχνουν ότι είναι χαμηλά τόσο στη γνώση όσο και στη δοκιμή του. (Δηλ. 41,3 % και 24 % αντίστοιχα.)

33 m&m 41,3 m&m 24% dove 52% dove 28% maltesers 53,3 maltesers 37,3 bounty 58,7 bounty 32% twix 94,7 twix 8 snickers 6 snickers 28% mars 98,7 mars 93, Εικόνα 4.5 Γνώση παγωτών Mars Εικόνα 4.6 Δοκιμή παγωτών Mars Τα άτομα ερωτήθηκαν στην έρευνα για τη θέση που κατατάσσουν (δηλ. πρώτη, δεύτερη, κτλ.) την κάθε εταιρεία λαμβάνοντας υπόψιν τους, τις προτιμήσεις και τη συνολική ικανοποίηση τους από αυτές. Για την εταιρεία Mars τα μεγαλύτερα ποσοστά συγκεντρώνονται στην τέταρτη θέση,ενώ στην πρώτη και στη δεύτερη θέση παρουσιάζεται μία ελάχιστη διαφορά, μόλις 1,5 μονάδα μεταξύ τους (10,7% - 9,3%), όπως παρατηρείται στην εικόνα % 18,7 10,7 9,3 5, Εικόνα 4.7 Κατάταξη Mars % 32% 12% 4% ΠΡΩΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ % 3 17% ΠΡΩΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ Εικόνα 4.8 Κατάταξη Δέλτα Εικόνα 4.9 Κατάταξη Έβγα

34 % % 24% 16% 3% ΠΡΩΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ % 6% ΠΡΩΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ Εικόνα 4.10 Κατάταξη Algida Εικόνα 4.11 Κατάταξη Κρι-κρι Όσον αφορά την εταιρεία Δέλτα, περισσότεροι από τους μισούς την κατατάσσουν στην πρώτη θέση (52%), ενώ κανένας δεν την τοποθετεί στην πέμπτη θέση (εικ.4.8). Στην Έβγα τα ποσοστά κυμαίνονται σε μεσαία επίπεδα στη δεύτερη και τρίτη θέση (33%-3) ενώ και εδώ συναντάμε μηδενικό ποσοστό στην πέμπτη θέση (εικ 4.9). Εν συνεχεία στην εταιρεία Algida το 4 των ερωτωμένων την κατατάσσουν στην τρίτη θέση ενώ στις υπόλοιπες δεν υπάρχουν ιδιαίτερες διακυμάνσεις παρά μόνο στην πέμπτη θέση (εικ.4.10). Τέλος στην Κρι-κρί εντυπωσιάζει η ομοφωνία των απόψεων στην πέμπτη θέση (93%), (εικ.4.11). Στην πιθανότητα οι καταναλωτές να προτιμήσουν ξανά κάποιο προϊόν της εταιρείας Mars, βρέθηκαν ισορροπίες στις προτιμήσεις τους (εικ.4.12). Η πλειοψηφία των ατόμων κράτησε θετική στάση στην εταιρεία, δηλαδή θεωρούν ότι είναι σίγουρο και πολύ πιθανόν να ξαναγοράσουν κάποιο προϊόν της, ενώ ελάχιστοι είναι αυτοί που δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναδοκιμάσουν παγωτά Mars ,3 56% 2,7 ΣΙΓΟΥΡΑ ΠΟΛΥ ΠΙΘΑΝΟ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Εικόνα 4.12 Πιθανότητα προτίμησης της εταιρείας Mars Εξίσου σημαντικό στοιχείο της έρευνας, ήταν να εντοπισθεί αν τα άτομα που έχουν δοκιμάσει προϊόντα της εταιρείας θα παρότρυναν κάποιους άλλους να αγοράσουν παγωτά Mars. Σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα (εικ.4.13) παρατηρείται ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που θεωρεί σίγουρο και πολύ πιθανόν να

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Διατριβή που υπεβλήθη για τη μερική ικανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ MBA-TQM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β3β

1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β3β 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β3β Γαλακτοβιομηχανία ΑΣΠΡΟΥΛΗΣ Α.Ε. ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γενικός Διευθυντής : ΜΟΥΚΑΝΤΕΜΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Δ/ντής Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj Ανάπτυξη και καινοτομία επιχειρηματικότητα και προώθηση μιας ιδέας klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΘΕΜΑ: ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΜΕΡΟΣ 1 Ο BENCHMARKING Ορισμός Benchmarking. 2 Είδη Benchmarking.. 2 Διαδικασία υλοποίησης. 3 Αποτελέσματα του Benchmarking.. 3 Που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΡΙ-ΚΡΙ Υπό της φοιτήτριας: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ Επιβλέπων καθηγητής: ΜΑΤΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ & ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ»

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ & ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ» Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΓΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΤΣΙΠΙΖΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΝΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Διπλωματική εργασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΝΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Διπλωματική εργασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΝΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ονοματεπώνυμο: Τσιτσιλώνη Μαριάννα Επιβλέπων: Γρηγορούδης Ευάγγελος Χανιά 2010 Ευχαριστίες Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων... 4

Πίνακας Περιεχοµένων... 4 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ανταγωνιστικό περιβάλλον και συγκριτική ανάλυση ικανοποίησης πελατών: Εφαρµογή στον κλάδο της γαλακτοβιοµηχανίας ιατριβή που υποβλήθηκε για την

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2013-2014 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β4α. Γαλακτοβιομηχανία ΕΛΓΑΛ ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2013-2014 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β4α. Γαλακτοβιομηχανία ΕΛΓΑΛ ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2013-2014 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β4α Γαλακτοβιομηχανία ΕΛΓΑΛ ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γενικός Διευθυντής : Παϊπέτη Άννα Δ/ντρια Προσωπικού : Πάμπορη Ζαχαρούλα

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ (2003-2012) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Διπλωματική Εργασία Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ (2003-2012) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες διαμόρφωσης τιμών στο λιανεμπόριο στον κλάδο τροφίμων και ποτών Συγκριτική Ανάλυση

Παράγοντες διαμόρφωσης τιμών στο λιανεμπόριο στον κλάδο τροφίμων και ποτών Συγκριτική Ανάλυση ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΒΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Παράγοντες διαμόρφωσης τιμών στο λιανεμπόριο στον κλάδο τροφίμων και ποτών Συγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ PORTER

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ PORTER ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β3α. planet

ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β3α. planet 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2013-2014 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β3α ΠΑΓΩΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ planet ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γενικός Διευθυντής : ΚΩΤΣΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Δ/ντής Προσωπικού : ΚΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 6 1.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 7 1.2 ΤΟ ΜΙΓΜΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 8 1.3 ΠΡΟΪΟΝ 10 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑΣΗ ΓΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΩΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΛΜΥΡΩΝ ΣΝΑΚ

Η ΤΑΣΗ ΓΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΩΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΛΜΥΡΩΝ ΣΝΑΚ Η ΤΑΣΗ ΓΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΩΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΛΜΥΡΩΝ ΣΝΑΚ Μαίρη Α. Ματζοράκη Πτυχίο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου Βιομηχανικής Επιχείρησης. (Βιομηχανία Παραγωγής Σοκολάτας)

Πτυχιακή εργασία. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου Βιομηχανικής Επιχείρησης. (Βιομηχανία Παραγωγής Σοκολάτας) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Πτυχιακή εργασία Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου Βιομηχανικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής: Δρ. Μαδυτινός Δημήτρης

Καθηγητής: Δρ. Μαδυτινός Δημήτρης ' ΣΧΟΛΗ ΛΤΟΤΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ι Μ Μ Β ΤΜΗΜΑ ΑΤΟΤΚΗΣΗ ΕΤΤΤΧΗΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΕ. Καθηγητής: Δρ. Μαδυτινός Δημήτρης ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΤΑΜΒΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C.

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. AΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. Σπουδάστριες: ΚΡΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ:ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ:ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ:ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Φοιτητής: Πάπιστας Αλέξιος Σταύρος (109/08) Υπεύθυνη καθηγήτρια: Τηλικίδου Ειρήνη ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Business Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΝΙΚΑΣ, CRETA FARM ΚΑΙ VIVARTIA ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007, 2008 ΚΑΙ 2009

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΝΙΚΑΣ, CRETA FARM ΚΑΙ VIVARTIA ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007, 2008 ΚΑΙ 2009 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΝΙΚΑΣ, CRETA FARM ΚΑΙ VIVARTIA ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007, 2008 ΚΑΙ 2009 ΝΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΝΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χάρτινη και πλαστική συσκευασία του φρέσκου γάλακτος: Διερεύνηση της συμπεριφοράς του καταναλωτή»

ΘΕΜΑ: «Χάρτινη και πλαστική συσκευασία του φρέσκου γάλακτος: Διερεύνηση της συμπεριφοράς του καταναλωτή» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑ: «Χάρτινη και πλαστική συσκευασία του φρέσκου γάλακτος: Διερεύνηση της συμπεριφοράς του καταναλωτή» Τριμελής επιτροπή: Φοιτήτρια: Επιβλέπων: Τσίτουρας Α. Παρλιάρου Ασημίνα- Ελένη Αμπελιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ RILKEN A.E.» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΤΡΙΑΝΤΗ ΑΝΝΑ

Διαβάστε περισσότερα