Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1

2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ..1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ..4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΓΩΤΩΝ 2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΩΤΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ & ΛΟΓΙΙΣΜΙΙΚΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΙΚΑΝΟΠΟΙΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ...21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ MUSA..31

4 4.5.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ MARS ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ MARS ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΓΩΤΟΥ..34 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΩΝ 5.1 ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΔΕΛΤΑ MARS..38 ΕΒΓΑ MARS.38 ALGIDA MARS 39 ΚΡΙ-ΚΡΙ MARS ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ MARS ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ MARS ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΓΩΤΟΥ 45 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 6.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 48 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ..51 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ...54 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ MARS 55 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MARS.58 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ C ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ..61 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ D ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΓΩΤΟΥ.72 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ.73 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ F ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 74

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ G ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΟΥΣ..75 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΩΝ 76

6 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ικανοποίηση των πελατών αποτελεί βασικό στοιχείο της έρευνας για τις σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς και μπορεί να συμβάλει σημαντικά σε μια διαδικασία διαρκούς βελτίωσης των υπηρεσιών. Η μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα σύστημα ανάδρασης το οποίο παρέχει με ουσιαστικό και άμεσο τρόπο την άποψη και τις προτιμήσεις των πελατών. Με αυτόν τον τρόπο αξιολογείται η απόδοση της εταιρίας σε σχέση με ένα σύνολο διαστάσεων ικανοποίησης και εντοπίζονται τα δυνατά και αδύνατα σημεία της. Στην παρούσα πτυχιακή παρουσιάζεται μια πραγματική έρευνα ικανοποίησης πελατών που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εταιρείας παγωτών Mars. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε στηρίζεται στις βασικές αρχές της πολυκριτήριας ανάλυσης και ειδικότερα σε μοντέλα αναλυτικής-συνθετικής προσέγγισης και γραμμικού προγραμματισμού. Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται επικεντρώνονται στον εντοπισμό των κρίσιμων σημείων στα οποία θα πρέπει να επικεντρωθεί η εταιρεία Mars όσον αφορά τη συμπεριφορά της απέναντι στους καταναλωτές της και τους επιχειρηματίες με τους οποίους συνεργάζεται.

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η σύγχρονη φιλοσοφία του management έχει υιοθετήσει την άποψη ότι η ικανοποίηση του πελάτη αποτελεί ένα ασφαλές κριτήριο της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης. Επιπλέον, η μέτρηση της ικανοποίησης πελατών παρέχει ένα αίσθημα ολοκλήρωσης και εκπλήρωσης για όλο το προσωπικό που συμμετέχει σε οποιοδήποτε επίπεδο της διαδικασίας εξυπηρέτησης των πελατών. Με αυτόν τον τρόπο, η μέτρηση της ικανοποίησης παρακινεί τους εργαζομένους να φτάσουν σε υψηλότερα επίπεδα παραγωγικότητας. Η εξέλιξη που παρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια σε όλους τους τομείς της αγοράς έχει κάνει επιτακτική την ανάγκη για όλες τις επιχειρήσεις να γνωρίσουν καλύτερα τους πελάτες τους. Απαιτείται λοιπόν συγκέντρωση, επεξεργασία και εκμετάλλευση στοιχείων που θα δώσουν εκείνα τα σημεία αναφοράς στα οποία οφείλουν οι διοικήσεις των εταιριών να επικεντρώσουν το ενδιαφέρον τους ώστε να αυξήσουν το μερίδιο τους στην αγορά. Έτσι, μια έρευνα ικανοποίησης των πελατών μιας εταιρείας παγωτών που παίρνει μηνύματα από τον χώρο στον οποίο δραστηριοποιείται είναι ένα σοβαρό εργαλείο στα χέρια της διοίκησης. Τα πλεονεκτήματα από την μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών μπορούν να συνοψιστούν στα εξής σημεία : επιτρέπεται στην εταιρεία να δει κατά πόσο οι υπηρεσίες της ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πελατών, η μέτρηση της ικανοποίησης παρέχει τον βαθμό απόδοσης της εταιρείας και την πιθανή υπεροχή της σε σχέση με τις ανταγωνιστικές εταιρείες παγωτών, η μέτρηση της ικανοποίησης μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα σύστημα ανάδρασης το οποίο παρέχει με ουσιαστικό και άμεσο τρόπο την άποψη των πελατών, με την μέτρηση της ικανοποίησης εντοπίζονται τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να βελτιωθούν, καθώς και οι τρόποι με τους οποίους θα επιτευχθεί η βελτίωση αυτή, η μέτρηση της ικανοποίησης δίνει ένα κίνητρο στην εταιρεία να αυξήσει την παραγωγικότητα της.

8 Με την μέτρηση της ικανοποίησης, αυτό που προσπαθεί να εντοπιστεί στην ουσία είναι η σημασία που δίνει ο πελάτης στα επιμέρους στοιχεία τα οποία συνθέτουν το τελικό (αυτό) προϊόν (π.χ. σε ένα εστιατόριο το τελικό προϊόν είναι η ποιότητα του φαγητού, τα επιμέρους όμως στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα του εστιατορίου είναι οι τιμές, η ποικιλία, η εξυπηρέτηση, η καθαριότητα κτλ.). Στην συγκεκριμένη μελέτη αυτό που εξετάζεται είναι η προτεραιότητα και η απαιτητικότητα που δίνουν διαφορετικά σύνολα πελατών και επιχειρηματιών στα επιμέρους αυτά στοιχεία. Σκοπός είναι να δοθεί περισσότερη έμφαση σε κάποια από αυτά και λιγότερη σε κάποια άλλα, με σκοπό την βελτίωση της θέσης και της συνολικής απόδοσης της εταιρείας Mars. Οι επιπτώσεις αυτών των στοιχείων παραμένουν λίγο πολύ ασαφείς ενώ ταυτόχρονα ελέγχονται δύσκολα. Έτσι, η συμπεριφορά των διαφορετικών ομάδων πελατών είναι συχνά αδύνατο να ερμηνευτεί χωρίς την θεώρηση ποιοτικών μεταβλητών και τη χρήση ενός κατάλληλου μοντέλου που θα συμβιβάζεται με αυτές. Στο κεφάλαιο αυτό διατυπώνονται οι λόγοι που οδήγησαν στην πραγματοποίηση της έρευνας αγοράς καθώς και οι στόχοι της. Επίσης, παρουσιάζεται ο σχεδιασμός της έρευνας, ορίζοντας ταυτόχρονα και τις μεθόδους ανάλυσης που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. 1.2 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Σκοπός της μελέτης αυτής για την Εταιρεία παγωτού Mars είναι να εντοπίσει τα δυνατά και αδύνατα σημεία των προσφερόμενων υπηρεσιών της, εκφρασμένα μέσα από την συνολική ικανοποίηση των πελατών της, να διερευνήσει την συμπεριφορά συγκεκριμένων ομάδων πελατών απέναντι στις υπηρεσίες που προσφέρει, να δώσει την συνολική εικόνα της έναντι των ανταγωνιστών της και να βγάλει συμπεράσματα για την πολιτική που πρέπει να ακολουθήσει στους μελλοντικούς της σχεδιασμούς. Συγκεκριμένα, τα ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν μέσα από αυτή την έρευνα είναι: Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση των πελατών; Ποιο είναι το επίπεδο σημαντικότητας αυτών των παραγόντων; Κατά πόσο είναι ικανοποιημένοι ή όχι οι πελάτες; Ποιο είναι το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υπηρεσιών; Ποιο είναι το ολικό επίπεδο ικανοποίησης των πελατών; Ποιοι είναι οι παράγοντες ικανοποίησης που πρέπει να βελτιωθούν; Τι θα συμβεί σε μία τέτοια περίπτωση; Ποια είναι η θέση της εταιρείας σε σχέση με τους ανταγωνιστές της; Ποια είναι τα σημεία που υστερεί και ποια αυτά που υπερτερεί;

9 1.3 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ Είναι πολύ σημαντικό να καταστρωθεί ένα αρχικό πλάνο στα πλαίσια του οποίου θα διεξαχθεί η συγκεκριμένη έρευνα αγοράς. Όπως φαίνεται και στην εικόνα 1.1, το σύνολο του ερευνητικού προγράμματος περιλαμβάνει τις εξής φάσεις : Προκαταρκτική Ανάλυση: περιλαμβάνει την αναγνώριση και τον καθορισμό του προβλήματος όπου ορίζονται λεπτομερώς οι στόχοι της έρευνας αγοράς. Επίσης, περιλαμβάνει τόσο την προκαταρκτική ανάλυση της συμπεριφοράς των πελατών όσο και την έρευνα του περιβάλλοντος αγοράς. Στόχος είναι η απόκτηση μιας γενικής εικόνας των υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρεία αλλά και μια γενική εικόνα των πελατών. Προκαταρκτική Ανάλυση Προκαταρκτική Ανάλυση Συμπεριφοράς Πελατών Αναγνώριση και καθορισμός του προβλήματος Έρευνα Περιβάλλοντος Αγοράς Σύνταξη Ερωτηματολογίου και Δημοσκόπηση Οργάνωση Δικτύου Δημοσκόπησης Δημοσκόπηση Σύνταξη Ερωτηματολογίου Ανάλυση Έρευνας Ικανοποίησης Πελατών Ανάλυση Έρευνας Προτίμησης Αναλύσεις Ανάλυση Συνόλου Πελατών Περιγραφική Στατιστική Πολυκριτήριο Μοντέλο Ανάλυση Ομάδων Πελατών Περιγραφική Στατιστική Πολυκριτήριο Μοντέλο Ανάλυση κριτηρίων Μερίδια προτίμησης Αποτελέσματα Εκτίμηση Αποτελεσμάτων Συμπεράσματα - Προτάσεις Εικόνα 1.1 Στάδια μεθοδολογίας της έρευνας αγοράς

10 Σύνταξη Ερωτηματολογίου - Δημοσκόπηση: περιλαμβάνει την ορθή σύνταξη του(ων) ερωτηματολογίου(ων), ταυτόχρονη οργάνωση του δικτύου δημοσκόπησης (κατανομή δείγματος, τρόπος διάδοσης ερωτηματολογίων) και πραγματοποίηση της δημοσκόπησης σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των καταναλωτών. Αναλύσεις: περιλαμβάνει το σύνολο των αναλύσεων και της επεξεργασίας των στοιχείων που έχουν προκύψει από την δημοσκόπηση. Επίσης, γίνεται εκτίμηση των αποτελεσμάτων και παρουσιάζεται η έμφαση που δίνουν συγκεκριμένες ομάδες πελατών στις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία. Αποτελέσματα: παρουσιάζονται συμπεράσματα και συγκεκριμένες προτάσεις για την πολιτική της εταιρείας.

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΠΑΓΩΤΩΝ 2.1 ΓΕΝΙΚΑ Όταν το θερμόμετρο αρχίζει να ανεβαίνει, το παγωτό αποτελεί για τον Έλληνα καταναλωτή σταθερή διατροφική συνήθεια. Αυτό το προϊόν εξακολουθεί να κατατάσσεται στην κατηγορία των εποχιακών προϊόντων, αντιθέτως με άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου το παγωτό θεωρείται ένα από τα βασικά επιδόρπια. Σ αυτό το δεδομένο προστίθεται και η επισήμανση που έχει περιληφθεί στην τελευταία κλαδική μελέτη της ICAP για τον κλάδο του παγωτού. Σύμφωνα με τη μελέτη, τα τελευταία χρόνια διαφαίνεται τάση αυξήσεως στη ζήτηση παγωτού και κατά τους χειμερινούς μήνες εξαιτίας της ανάπτυξης εξειδικευμένων καταστημάτων πώλησης παγωτού αλλά και λόγω της οικιακής καταναλώσεως. Η παραγωγή του παγωτού αρχίζει τον Ιανουάριο και κορυφώνεται τον Ιούλιο, έτσι ώστε με το άνοιγμα της αγοράς, τα παγωτά να βρίσκονται στα σημεία πώλησης και ειδικά τα νέα προϊόντα για να τα γνωρίσει έγκαιρα ο Έλληνας καταναλωτής. 2.2 ΓΕΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Το παγωτό στην ελληνική αγορά κατατάσσεται στην κατηγορία των εποχιακών προϊόντων. Στις διατροφικές συνήθειες του Έλληνα καταναλωτή έχουν αρχίσει να διακρίνονται κάποιες τάσης διαφοροποίησης σε σχέση με το παρελθόν, όπου το παγωτό σερβιριζόταν αυστηρά μόνο κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Η ανάπτυξη ολοένα και περισσότερων ειδικών καταστημάτων επώνυμου παγωτού και η ταυτόχρονη επέκταση του θεσμού franchising στον τομέα μαζικής εστίασης, η αύξηση των σημείων πώλησης παγωτού και η βαθμιαία αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών, αποτελούν ενθαρρυντικούς παράγοντες για τη μελλοντική εξέλιξη του κλάδου, ωστόσο δεν ανατρέπουν το ισχυρό χαρακτηριστικό της εποχικότητας στην κατανάλωση του συγκεκριμένου προϊόντος. Χαρακτηριστικό του κλάδου του παγωτού στην Ελλάδα είναι ο υψηλός βαθμός συγκέντρωσης της αγοράς σε λίγες επιχειρήσεις, παρόλο που στον εν λόγω κλάδο δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων. Οι μεγάλες παραγωγικές μονάδες καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς και δημιουργούν συνθήκες ολιγοπωλιακού ανταγωνισμού, λόγω της μακροχρόνιας παρουσίας τους στον κλάδο, της ποικιλίας των προϊόντων που προσφέρουν και των ισχυρών εμπορικών σημάτων που έχουν καθιερώσει στην πορεία τους.

12 Αναφορικά με τις λοιπές παραγωγικές επιχειρήσεις, η πλειοψηφία τους περιλαμβάνει μονάδες παραγωγής συνήθως μικρού μεγέθους και δυναμικότητας. Ο κλάδος περιλαμβάνει και εταιρείες οι οποίες πραγματοποιούν εισαγωγές παγωτών, κυρίως από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο αριθμός αυτών των επιχειρήσεων είναι σχετικά μικρός και αφορά εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στη πλειοψηφία τους στον ευρύτερο κλάδο των ειδών διατροφής. Ορισμένες από αυτές διαθέτουν επώνυμα προϊόντα, ευρέως γνωστά στο καταναλωτικό κοινό, τα οποία κατέχουν αξιόλογα μερίδια αγοράς. Η εγχώρια αγορά παγωτού θεωρείται ότι βρίσκεται σε στάδιο ωριμότητας, επηρεαζόμενη κυρίως από την ένταση των καιρικών συνθηκών που επικρατούν κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η ωριμότητα της αγοράς δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις για έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων, αναγκάζοντας «μικρούς» και «μεγάλους» να αναζητούν συνεχώς στρατηγικές επιβίωσης και ανάπτυξης. 2.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Το παγωτό είναι ένα πολύπλοκο προϊόν και για το λόγο αυτό οι ορισμοί και οι τρόποι ταξινόμησης που δίδονται για το προϊόν αυτό στις διάφορες χώρες διαφέρουν σημαντικά. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, σαν παγωτά χαρακτηρίζονται όλα τα παρασκευάσματα που στερεοποιήθηκαν ή πήραν τη μορφή πάστας μετά από κατάψυξη και προορίζονται να καταναλωθούν υπό τη μορφή αυτή. Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, όπως αναφέρεται στις διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, σαν παγωτά ορίζονται τα προϊόντα που παρασκευάζονται με ανάμιξη είτε νωπού πλήρους γάλακτος (ή συμπυκνωμένου αραιωθέντος στη σύνθεση του νωπού πλήρους), είτε χυμού φρούτων με φυσικές γλυκαντικές ύλες και άλλες ύλες που αναφέρονται σαφώς στη σχετική νομοθεσία, μετά από ψύξη της ομογενοποιημένης αυτής μάζας. Τα παγωτά εξ ορισμού είναι προϊόντα γάλακτος, εντούτοις σε μερικές περιπτώσεις σαν παγωτά θεωρούνται και αυτά που παρασκευάζονται από χυμούς χωρίς τη χρησιμοποίηση συστατικών γάλακτος και τα οποία εμφανίζονται με διάφορα ονόματα (γρανίτες, water ices, shorbets κ.λπ.). Ειδικότερα, ο Κώδικας θέτει προδιαγραφές για την ποσοστιαία αναλογία των βασικών συστατικών και το περιορισμό των πρόσθετων υλών (όπως γλυκαντικές ουσίες), για τον τρόπο παραγωγής του παγωτού, αλλά και την ονομασία και σήμανση συγκεκριμένων τύπων παγωτών. Σύμφωνα με τον Ελληνικό Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Άρθρο 137), τα παγωτά διακρίνονται σε: παγωτά κρέμα, παγωτά γάλακτος, παγωτά καϊμάκι, παγωτά φρούτων-γρανίτες, παγωτά ειδικού τύπου (κασσάτα, σπέσιαλ, παρφέ κλπ.), παγωτά στιγμιαίας παρασκευής (χωνάκι), τα οποία προσφέρονται στον καταναλωτή αμέσως μετά την παρασκευή τους από ειδικό μηχάνημα αυτόματης ψύξης, παγωτά σε ξυλάκια ή πλαστικά στηρίγματα, παγωτά μέσα σε ζαχαρούχα δίπυρα (σε κώνους, σάντουιτς κλπ.)

13 Στην ελληνική αγορά τα παγωτά διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες, σύμφωνα με τον τρόπο που συσκευάζονται από τις επιχειρήσεις του κλάδου: Α) Τυποποιημένα Παγωτά: Ως τυποποιημένα παγωτά αναφέρονται κυρίως τα ατομικά παγωτά τα οποία διατίθενται υπό τη μορφή: ξυλάκι, πύραυλος, κύπελλο και ειδικού τύπου (όπως είναι η παγωτοσοκολάτα και τα σάντουιτς). Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν και τα οικογενειακά παγωτά, τα οποία διατίθενται στην αγορά είτε σε δοχεία, είτε σε μορφή ατομικών παγωτών συσκευασμένα σε πολυσυσκευασίες. Β) Επαγγελματικά Παγωτά (χύμα): Επαγγελματικά παγωτά είναι τα παγωτά που προορίζονται για επαγγελματική χρήση και για ταχεία κατανάλωση, συσκευασμένα κυρίως σε μεγάλα δοχεία. Εκτός όμως από τις παραπάνω κατηγορίες, τα προϊόντα παγωτού κατηγοριοποιούνται και σύμφωνα με την περιεκτικότητα λίπους που έχουν. Όπως αναφέρει η Αμερικανική Διοίκηση Τροφίμων και Φαρμάκων (U.S. Food and Drug Administration, FDA), τα παγωτά διακρίνονται σε: Παγωτά «Χαμηλών λιπαρών» ("Reduced fat"), τα οποία περιέχουν 25% λιγότερα λιπαρά από το κανονικό παγωτό. Παγωτά «Light», τα οποία περιέχουν τουλάχιστον 5 λιγότερα λιπαρά από το κανονικό παγωτό ή 33% λιγότερες θερμίδες. Παγωτά «χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά» ( Lowfat ), τα οποία περιέχουν το μέγιστο 3 γρ. λίπος ανά ποσότητα σερβιρίσματος (½ φλιτζάνι). Παγωτά «nonfat», τα οποία περιέχουν λιγότερο από 0,5 γρ. λίπος για κάθε ποσότητα σερβιρίσματος. Μία ακόμη κατηγοριοποίηση χρησιμοποιείται κυρίως από το μάρκετινγκ και οι παράγοντες που προσδιορίζουν την κάθε κατηγορία είναι η τιμή, η θέση που κατέχει κάθε εμπορικό σήμα, η συσκευασία του προϊόντος, η ποιότητα των συστατικών και η περιεκτικότητά του σε αέρα (overrun). Έτσι λοιπόν τα παγωτά διακρίνονται σε: «Superpremium», τα οποία έχουν τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε αέρα, υψηλή περιεκτικότητα σε λίπος και για την παραγωγή τους χρησιμοποιούνται τα καλύτερα ποιοτικώς συστατικά. «Premium», τα οποία έχουν χαμηλή περιεκτικότητα αέρα, μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε λίπος από τα κανονικά παγωτά και για την παρασκευή τους χρησιμοποιούνται ποιοτικά συστατικά. «Κανονικά παγωτά», τα οποία έχουν την απαιτούμενη, από τα ομοσπονδιακά πρότυπα παγωτού, περιεκτικότητα αέρα (overrun). «Οικονομικά παγωτά», τα οποία παράγονται σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές και πωλούνται σε χαμηλότερη τιμή από το κανονικό παγωτό.

14 2.4 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η παραγωγική διαδικασία του παγωτού χαρακτηρίζεται σήμερα από υψηλό βαθμό αυτοματοποίησης και προηγμένες τεχνολογικές μεθόδους που εγγυώνται την υγιεινή και ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων. Παρά το γεγονός ότι κάθε παραγωγός αναπτύσσει τη δική του συνταγή για την παραγωγή του εν λόγω προϊόντος, σε γενικές γραμμές τα βασικά στάδια παραγωγής παγωτού είναι κοινά για όλους. Στην εικόνα 2.1 παρουσιάζεται το διάγραμμα ροής παραγωγής παγωτού. Σύμφωνα με το International Dairy Foods Association, τα στάδια παραγωγής παγωτού διακρίνονται στα εξής: Στο πρώτο στάδιο τα βασικά συστατικά αναμιγνύονται σε δοχείο ή δεξαμενή ανάμιξης. Ως βασικά συστατικά θεωρούνται το γάλα (νωπό ή σε σκόνη, συμπυκνωμένο ή αφυδατωμένο, πλήρες ή με μειωμένα λιπαρά), το βούτυρο (ή κρέμα, ή λιωμένο βούτυρο ή φρέσκια κρέμα γάλακτος), η ζάχαρη και τα αυγά. Τα γαλακτοκομικά προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν αποτελούν τον κυριότερο παράγοντα που θα προσδώσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος. Ειδικότερα, το λίπος του γάλακτος επηρεάζει τη γευστικότητα, το χρώμα, την απαλότητα της υφής και της γεύσης, την ιδιοσυστασία και την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Στο γάλα περιέχονται και μη λιπαρές ουσίες (πρωτεΐνες, σίδηρος, μέταλλα και βιταμίνες), οι οποίες ενισχύουν τη θρεπτική αξία του παγωτού. Στο στάδιο αυτό προστίθενται σε μικρές ποσότητες οι γαλακτοματοποιητές (όπως λεκιθίνη, μονοεστέρες γλυκερόλης, πολυοξυαιθυλική γλυκόζη) και οι σταθεροποιητές (όπως καζεΐνη, ζελατίνη, άγαρ-άγαρ, αλγινικό νάτριο, πρωτεΐνες γάλακτος), οι οποίοι παρέχουν τις εύκαμπτες ιδιότητες του παγωτού ομοιόμορφα κατά τη διάρκεια παγώματος, εμποδίζουν τη δημιουργία παγοκρυστάλλων και βοηθούν στη βελτίωση της υφής του παγωτού. Το μίγμα έπειτα διοχετεύεται με αντλία σε ένα παστεριοποιητή, στον οποίο θερμαίνεται και κρατείται σε μια προκαθορισμένη θερμοκρασία. Το στάδιο αυτό της παστερίωσης αποτελεί το βασικότερο σημείο έλεγχου για την ποιότητα του παγωτού, γιατί καταστρέφονται τα κύτταρα των παθογόνων μικροοργανισμών. Μετά το στάδιο της παστερίωσης και ομοιογενοποίησης, το μίγμα «παγώνει» μέσω της μεθόδου "συνεχών ψυκτήρων" (Continuous/Batch Freezer) στους -5 C. Στη συνέχεια, το μίγμα περνάει στη φάση της ωρίμανσης κατά την οποία παραμένει στις δεξαμενές για παραπάνω από 4 ώρες σε θερμοκρασία ψυγείου (από -3 C έως - 6 C). Κατά τη διάρκεια του παγώματος, το μίγμα αερίζεται από φιλτραρισμένο αέρα (overrun). Τα μικρά κύτταρα αέρα που ενσωματώνονται στο παγωτό από αυτή τη δράση αποτρέπουν το παγωτό από το να γίνει μια στερεά μάζα παγωμένων συστατικών και του προσδίδουν τον όγκο και την αφράτη όψη που έχει τελικά. Το επόμενο βήμα είναι η προσθήκη αρωματικών ουσιών (όπως βανίλια, σοκολάτα, κακάο, καφές), ξηρών καρπών και /ή χυμών φρούτων για να προσδώσουν τη γεύση που θα έχει το παγωτό στο τέλος. Τα συστατικά αυτά προστίθενται στο ημισταθεροποιημένο παγωτό μετά την εξαγωγή του από την κατάψυξη. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία των αρωματικών ουσιών, το παγωτό μορφοποιείται στους διάφορους τύπους συσκευασίας, όπως είναι τα κύπελλα, τα ξυλάκια, τα χωνάκια και τα μεγάλα δοχεία που χρησιμοποιούνται για τα οικογενειακά παγωτά ή το catering. Το τελικό προϊόν μετακινείται αμέσως μετά τη μορφοποίησή του στις συσκευασίες σε ειδική αίθουσα ψύξης (-25 C), όπου και φυλάσσεται για χρονικό διάστημα από 3 μέρες (έτσι ώστε να γίνει ο απαραίτητος εργαστηριακός έλεγχος πριν την κατανάλωση) έως 9 μήνες.

15 Προ-θερμική επεξεργασία Ανάμιξη συστατικών Παστερίωση, πίεση ομογενοποίησης, κατάψυξη <= -5 C Ωρίμανση (> 4 ώρες) Συνεχές πάγωμα Ενσωμάτωση αέρα Από -3 C έως -6 C Προσθήκη φρούτων & στεγνών συστατικών Γέμιση διαμόρφωση, μορφοποίηση Γέμιση, εξαγωγή με συμπίεση, (κύπελλο/ χωνάκι/ βαρέλια) (αρωματοποίηση) Συνεχής Σκλήρυνση -20 C Πάγωμα (ξυλάκι) Αποθήκευση σε κατάψυξη ( 25 C), από 0-9 μήνες -20 C Πηγή: Dairy Processing Handbook, Tetra Pak Processing Systems AB, Sweden Εικόνα 2.1 Παραγωγική διαδικασία προϊόντων παγωτού

16 Ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο στην παραγωγική διαδικασία είναι το στάδιο στο οποίο γίνεται η ψύξη του προϊόντος και η ταχύτητα με την οποία γίνεται η ψύξη, καθώς και ο συγχρονισμός και η διάρκεια φάσεων οι οποίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μέγεθος του τελικού προϊόντος. 2.5 ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ Η περίοδος κατανάλωσης ξεκινάει με την άνοδο της θερμοκρασίας και την βελτίωση των καιρικών συνθηκών και διαρκεί περίπου 8 μήνες, αρχίζοντας από το μήνα Μάρτιο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μικρό μόνο ποσοστό των Ελλήνων καταναλώνει παγωτά και κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα η κατά κεφαλήν κατανάλωση παγωτού στην Ελλάδα να διαμορφώνεται σε χαμηλότερα επίπεδα έναντι άλλων χωρών της Ευρώπης. Οι θερμοκρασίες που επικρατούν κατά τους μήνες πριν και μετά την αμιγώς θερινή περίοδο, καθώς και η τουριστική κίνηση μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση της εγχώριας ζήτησης παγωτού. Η ζήτηση για συγκεκριμένα εμπορικά σήματα παγωτών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το μέγεθος της διαφημιστικής εκστρατείας και τα μέσα που χρησιμοποιεί η κάθε εταιρεία προκειμένου να επηρεάσει τους καταναλωτές να προτιμήσουν τα δικά της προϊόντα έναντι των προϊόντων των ανταγωνιστών. Επίσης σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την ζήτηση των παγωτών που διαθέτει μια εταιρεία είναι ο συνδυασμός τιμής, ποσότητας και ποιότητας που προσφέρει. Για το λόγο αυτό οι εταιρείες προβαίνουν κάθε χρόνο στη δημιουργία νέων προϊόντων προκειμένου να καλύψουν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο κλάδος του παγωτού χαρακτηρίζεται από ολιγοπωλιακές συνθήκες ανταγωνισμού, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς ελέγχεται από 3 επιχειρήσεις. Οι εν λόγω επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στον εξεταζόμενο κλάδο επί σειρά ετών και διαθέτουν οργανωμένα δίκτυα διανομής, καλύπτοντας γεωγραφικά το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Ο παραγωγικός τομέας εκτός από τις μεγάλου μεγέθους παραγωγικές μονάδες περιλαμβάνει και αρκετές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν χαμηλή παραγωγική δυναμικότητα και ασχολούνται εκτός από την παραγωγή παγωτού και με την παραγωγή άλλων ειδών ζαχαροπλαστικής, καλύπτοντας κυρίως τις ανάγκες των τοπικών αγορών. Ο εισαγωγικός τομέας περιλαμβάνει επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο κλάδο των ειδών διατροφής και διαθέτουν κυρίως γνωστά εμπορικά σήματα εταιριών του εξωτερικού. Οι έντονες συνθήκες ανταγωνισμού που επικρατούν στον κλάδο, ωθούν τις επιχειρήσεις στη δημιουργία νέων προϊόντων κάθε χρόνο και στη διαφοροποίηση των ήδη υπαρχόντων, προκειμένου να διατηρήσουν και να ισχυροποιήσουν τη θέση τους στην αγορά. Επίσης, πολλές εταιρείες προβαίνουν σε βελτίωση και ανανέωση των συσκευασιών τους, προκειμένου να αποσπάσουν μεγαλύτερα μερίδια της αγοράς. Οι μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις επενδύουν συχνά στην αναβάθμιση του μηχανολογικού τους εξοπλισμού, καθώς επίσης και στη διαφημιστική προβολή των προϊόντων τους, σε αντίθεση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες αδυνατούν να προβούν σε αντίστοιχες δαπάνες. Ορισμένες φορές οι επιχειρήσεις

17 πραγματοποιούν συνεργασίες με άλλες εταιρείες παραγωγής ειδών διατροφής προκειμένου να ενισχύσουν την παρουσία τους στην αγορά. Όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα τη βαθμιαία μείωση της παραγωγής των μικρών επιχειρήσεων και την αποχώρηση από την αγορά ορισμένων εξ αυτών, μη έχοντας τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις που επιβάλλουν οι συνθήκες της αγοράς. Η διαφήμιση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για την προσέλκυση, διατήρηση και αύξηση των πελατών τους. Χρησιμοποιείται από τις εταιρείες με σκοπό την προβολή τόσο νέων όσο και υπαρχόντων προϊόντων, καθώς επίσης και για την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των εμπορικών σημάτων τους. Στις εικόνες 2.2 και 2.3 που ακολουθούν εμφανίζεται η διαχρονική εξέλιξη των συνολικών διαφημιστικών δαπανών για τα παγωτά την πενταετία , καθώς και η ποσοστιαία κατανομή τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης Τηλεόραση Περιοδικά Εφημερίδες Ραδιόφωνο Πηγή: Media Services Α.Ε. Εικόνα 2.2 Διαχρονική εξέλιξη Εικόνα 2.3 Κατανομή διαφημιστικών δαπανών διαφημιστικής δαπάνης μεταξύ των μέσων μαζικής παγωτού ( ) επικοινωνίας ( ) Όπως φαίνεται και στην παραπάνω εικόνα 2.2, η διαφημιστική δαπάνη για τα παγωτά παρουσίασε αρχικά αύξηση της τάξης του 9,4% την περίοδο , ενώ στη συνέχεια είχε πτωτική πορεία και διαμορφώθηκε στα 7,3 εκ. το 2006 (μείωση κατά 8,8% σε σχέση με το 2005), έναντι αντίστοιχης διαφημιστικής δαπάνης ύψους 11,2 εκ. το έτος Η τηλεόραση απέσπασε το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής δαπάνης για την προβολή των παγωτών, καθ όλη την εξεταζόμενη περίοδο, με ποσοστό συμμετοχής που κυμάνθηκε μεταξύ του 76,1% - 84% (εικόνα 2.3). Το εν λόγω ποσοστό διαμορφώθηκε στο 79,3% το Τα περιοδικά ήρθαν δεύτερα στις προτιμήσεις των εταιριών για την προβολή των προϊόντων τους, με ποσοστά συμμετοχής πολύ μικρότερα σε σχέση με τα ποσοστά που απέσπασε η τηλεόραση. Πιο συγκεκριμένα, τα ποσοστά συμμετοχής των

18 περιοδικών κυμάνθηκαν μεταξύ του 12,2%-18,3% την εξεταζόμενη περίοδο και διαμορφώθηκαν σε 15,9% το Όσον αφορά το ραδιόφωνο και τις εφημερίδες, τα ποσοστά συμμετοχής που απέσπασαν ήταν σε ακόμα χαμηλότερα επίπεδα, με το ραδιόφωνο να λαμβάνει ποσοστό συμμετοχής μεταξύ του 1,9%-5,8% και τις εφημερίδες μεταξύ του 0,08%-3,6%, την εξεταζόμενη περίοδο. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο συγκεκριμένος κλάδος ελέγχεται από λίγες μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις γεγονός που εντείνει τον ανταγωνισμό μεταξύ τους. Επομένως, οι επιχειρήσεις επιδιώκουν τη διεύρυνση του δικτύου διανομής τους και τη παρουσία τους σε όσο το δυνατό περισσότερα σημεία πώλησης. Για το λόγο αυτό, εφαρμόζουν διάφορους τρόπους προώθησης των προϊόντων τους, απευθυνόμενοι τόσο προς τους λιανέμπορους, όσο και προς τους τελικούς καταναλωτές. Ειδικότερα, οι παροχές των εταιριών προς τους μεγάλους λιανεμπόρους (όπως είναι τα super market, τα οποία έχουν αποκτήσει ισχυρή διαπραγματευτική δύναμη τα τελευταία χρόνια) έχουν αυξηθεί, προκειμένου η κάθε μια από αυτές να εξασφαλίσει καλύτερη θέση για τα προϊόντα της στα ψυγεία των καταστημάτων σε σχέση με τους ανταγωνιστές. Ο χρόνος πίστωσης και οι εκπτώσεις που παρέχονται διαφοροποιούνται ανάλογα με τη συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ των μερών, αλλά και από τον τρόπο πληρωμής. Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, το ποσοστό έκπτωσης συνδέεται με τον όγκο πωλήσεων των πελατών κατά το προηγούμενο έτος. Το περιθώριο μικτού κέρδους χονδρικής για τις εταιρείες του κλάδου εκτιμάται ότι διαμορφώνεται περίπου στα επίπεδα του 35%- 4. Το εν λόγω ποσοστό διαφοροποιείται ανάλογα με τον τύπο του παγωτού, καθώς και το κανάλι διανομής των προϊόντων. Υψηλότερα περιθώρια μικτού κέρδους προσφέρουν τα παγωτά τύπου premium και super premium λόγω της προστιθέμενης αξίας τους. Το περιθώριο μικτού κέρδους κυμαίνεται σε χαμηλότερα επίπεδα στη λιανική πώληση και στους απλούς τύπους παγωτών (κλασικές γεύσεις). Σημαντικό μέσο προώθησης που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις του κλάδου για τη τοποθέτηση των προϊόντων τους στα καταστήματα λιανικής είναι διάφορες εκπτώσεις και επιπλέον παροχές, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι εξής: 1) «Πριμ» για την τοποθέτηση του προϊόντος στα μεγάλα ψυγεία - καταψύκτες, δεδομένου του περιορισμένου συνολικού διαθέσιμου χώρου. 2) Εποχιακές προσφορές (κουπόνια έκπτωσης, δώρα). 3) «Πριμ» για την εξασφάλιση θέσης ξεχωριστού ψυγείου της εταιρείας (δεδομένου του περιορισμένου ωφέλιμου εμβαδού του καταστήματος). Διαφόρων μορφών προσφορές γίνονται επίσης προς τους καταναλωτές. Πιο συγκεκριμένα, οι παροχές προς τους καταναλωτές αφορούν είτε οικονομικές συσκευασίες (μεγαλύτερη ποσότητα στην ίδια τιμή), είτε έκπτωση στην τιμή του προϊόντος, είτε άλλα προωθητικά μέσα όπως δώρα μαζί με τη συσκευασία (π.χ. είδη σερβιρίσματος για τα οικογενειακά παγωτά), παιχνίδια-δώρα για τα παιδιά, διάφοροι διαγωνισμοί και εκδηλώσεις. Συμπερασματικά, οι επιχειρήσεις του κλάδου επενδύουν σημαντικά ποσά για την προώθηση των προϊόντων τους και την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής παρουσίας στα σημεία πώλησης, με σκοπό την διατήρηση των υπαρχόντων καταναλωτών αλλά και την προσέλκυση νέων, έτσι ώστε να αποσπάσουν μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά σε σχέση με τους ανταγωνιστές.

19 2.6 ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΩΤΟΥ Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η εξέλιξη της εγχώριας παραγωγής παγωτού την περίοδο Σημειώνεται ότι, τα στοιχεία του πίνακα 2.1 που ακολουθεί αφορούν το παγωτό το οποίο διατίθεται σε τυποποιημένη και μη τυποποιημένη μορφή από βιομηχανίες και βιοτεχνίες, οι οποίες ασχολούνται συστηματικά με την παραγωγή του εν λόγω προϊόντος. Η παραγωγή παγωτού από ζαχαροπλαστεία, η οποία πραγματοποιείται περιστασιακά και διατίθεται μέσω των καταστημάτων τους είναι δύσκολο να προσδιοριστεί λόγω έλλειψης στοιχείων. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα 2.1 και της εικόνας 2.4, η εγχώρια παραγωγή παγωτού παρουσίασε πτωτική πορεία το διάστημα , ενώ τη διετία που ακολούθησε ( ) κινήθηκε ανοδικά. Το 2000 παρατηρείται σημαντική μείωση της παραγωγής, της τάξης του 14% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι η εταιρεία Unilever Ελλάς A.E.B.E. (Algida) σταμάτησε την παραγωγή παγωτού και προμηθεύεται έκτοτε τα εν λόγω προϊόντα από το εξωτερικό. Η πτωτική πορεία συνεχίστηκε και τα επόμενα δύο έτη εξαιτίας των άσχημων καιρικών συνθηκών που επικράτησαν τους Πίνακας 2.1 Εγχώρια παραγωγή παγωτού ( ) Έτος Παραγωγή Ετήσια Μεταβολή (%) , , , , , , , , , , , ,03 Ποσότητα: τόνοι Πηγή: Εκτιμήσεις Αγοράς - ICAP καλοκαιρινούς μήνες και δεν ευνόησαν την ευρεία κατανάλωση παγωτού. Το 2003 παρουσιάστηκε νέα άνοδος της παραγωγής κατά 4,6%, ενώ το 2004 σημειώθηκε οριακή μείωση στο συνολικό μέγεθος παραγωγής (0,88%). Τη διετία παρατηρήθηκε εκ νέου αύξηση της εγχώριας παραγωγής παγωτού η οποία το 2006 διαμορφώθηκε σε τόνους περίπου, αυξημένη κατά 2,03% σε σχέση με το Όσον αφορά τη διάρθρωση της εγχώριας παραγωγής παγωτού (παρατίθεται στην παρακάτω εικόνα 2.5), σημειώνεται ότι τα ατομικά παγωτά καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος αυτής, με ποσοστό συμμετοχής το οποίο εκτιμάται σε 54% περίπου το Τα οικογενειακά παγωτά και το μη τυποποιημένο παγωτό (χύμα) απέσπασαν ισοδύναμο μερίδιο ανερχόμενο σε 23% περίπου για κάθε κατηγορία αντίστοιχα.

20 τόνοι Χύμα 23% Οικογενειακά 23% Ατομικά 54% Πηγή: Εκτιμήσεις Αγοράς -ICAP Εικόνα 2.4 Εξέλιξη παραγωγής Εικόνα 2.5 Διάρθρωση εγχώριας παγωτού ( ) παραγωγής παγωτού (2006) 2.7 ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Συγκεκριμένα η εταιρεία Nestlé Ελλάς Παγωτά Α.Ε. εκτιμάται ότι απέσπασε μερίδιο 27%-28% περίπου στη συνολική αγορά το 2006 και ακολούθησε η εταιρεία Έβγα Α.Β.Ε.Ε. με μερίδιο που διαμορφώθηκε στο 25%-26%. Σημαντική θέση στο κλάδο κατέχουν επίσης οι εταιρείες Unilever Hellas Α.Ε.Β.Ε., Κρι Κρι Βιομηχανία Γάλακτος Α.Β.Ε.Ε. και Δωδώνη Παγωτά Α.Β.Ε.Ε., οι οποίες απέσπασαν μερίδια 15%-15,5%, ~8% και ~4% αντίστοιχα. Επισημαίνεται ότι, οι πέντε αναφερθείσες εταιρείες κάλυψαν από κοινού το 79%-81,5% της αγοράς παγωτού το Όσον αφορά τα μερίδια που κατέχουν οι σημαντικότερες εταιρείες του κλάδου, ανά κατηγορία, αυτά διαμορφώνονται ως εξής: Στα ατομικά παγωτά, η εταιρεία Nestlé Ελλάς Παγωτά Α.Ε. απέσπασε το 38%-38,5% της εγχώριας κατανάλωσης το Η Έβγα Α.Β.Ε.Ε. κατέλαβε αντίστοιχο μερίδιο αγοράς μεταξύ του 28,5%-29% και ακολούθησαν η εταιρεία Unilever Hellas Α.Ε.Β.Ε. με μερίδιο που κυμάνθηκε μεταξύ του 13%-13,5% και η Κρι- Κρι Βιομηχανία Γάλακτος Α.Β.Ε.Ε. με μερίδιο 12%-12,5%. Στην εγχώρια αγορά οικογενειακών παγωτών, η Nestlé Ελλάς Παγωτά Α.Ε. κατέλαβε μερίδιο 32% περίπου το 2006, η Έβγα Α.Β.Ε.Ε. απέσπασε μερίδιο 26%-26,5%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής της Unilever Hellas Α.Ε.Β.Ε. εκτιμάται σε 19%- 19,5%. Στη συνολική αγορά μη τυποποιημένου παγωτού (χύμα), η εταιρεία Unilever Hellas Α.Ε.Β.Ε. εκτιμάται ότι απέσπασε μερίδιο 16%, ενώ η Έβγα Α.Β.Ε.Ε. κατείχε αντίστοιχο ποσοστό 15%-16%. Αξιόλογο μερίδιο κατέλαβε και η εταιρεία Δωδώνη Παγωτά Α.Β.Ε.Ε., η οποία κάλυψε το 13%-13,5% της κατανάλωσης των εν λόγω προϊόντων.

21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 3.1 ΓΕΝΙΚΑ Μέσα στο κεφάλαιο αυτό δίνονται οι βασικές αρχές της μεθοδολογίας, οι οποίες βασίζονται στην Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων για το γενικό πρόβλημα της ανάλυσης παλινδρόμησης για μονότονες ποιοτικές μεταβλητές. Oι ορισμοί των μεταβλητών που χρησιμοποιούνται από το μαθηματικό μοντέλο καθώς επίσης και η μαθηματική ανάπτυξη του μοντέλου εκτίμησης της ικανοποίησης πελατών παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα C. Σκοπός είναι η περιγραφή των χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων του λογισμικού MUSA (Multicriteria Satisfaction Analysis), το οποίο χρησιμοποιεί την μεθοδολογία που θα αναλυθεί παρακάτω για να υπολογίσει την ικανοποίηση των πελατών-καταναλωτών από την χρήση ενός προϊόντος ή υπηρεσίας μιας εταιρίας. Το λογισμικό MUSA χρησιμοποιεί δεδομένα που συλλέγονται μέσω μιας έρευνας αγοράς και αφορούν τις προτιμήσεις των καταναλωτών πάνω σε διάφορα χαρακτηριστικά του προϊόντος-υπηρεσίας. Υπολογίζει και αναλύει την ικανοποίηση των πελατών στηριζόμενο σε ένα συνθετικό μοντέλο προτίμησης (preference disaggregation model). Το μοντέλο αυτό, όπως έχει αναφερθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο, βασίζεται στις αρχές της πολυκριτήριας ανάλυσης χρησιμοποιώντας τεχνικές γραμμικής παλινδρόμησης. Τα κυριότερα πλεονεκτήματα του είναι: 1. Το μοντέλο μπορεί να διαχειριστεί εξίσου καλά τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά δεδομένα 2. Η συλλογή των δεδομένων μπορεί να γίνει εύκολα μέσω ενός απλού και σύντομου ερωτηματολογίου 3. Τα αποτελέσματα του μοντέλου δεν επικεντρώνονται μόνο σε περιγραφικά στατιστικά, αλλά μπορούν να εκτιμήσουν τον τρόπο συμπεριφοράς των πελατών 4. Το μοντέλο δεν απαιτεί ισχυρές υποθέσεις σχετικά με την ικανοποίηση των πελατών η την συμπεριφορά των καταναλωτών γενικότερα.

22 3.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Ο σκοπός του συγκεκριμένου μοντέλου είναι η σύνθεση των προτιμήσεων ενός συνόλου καταναλωτών-πελατών σε μια ποσοτική μαθηματική συνάρτηση. Πιο συγκεκριμένα, το μοντέλο υποθέτει ότι η συνολική ικανοποίηση ενός μεμονωμένου πελάτη εξαρτάται από ένα σύνολο μεταβλητών, τα οποία αντιπροσωπεύουν τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας που έχει χρησιμοποιηθεί. Η εκτίμηση της ικανοποίησης των πελατών μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα πρόβλημα Πολυκριτήριας Ανάλυσης, υποθέτοντας ότι η συνολική ικανοποίηση ενός πελάτη εξαρτάται από ένα σύνολο κριτηρίων Χ=(Χ 1, Χ 2,, Χ n ). Το σύνολο των κριτηρίων αυτών είναι ουσιαστικά τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της προσφερόμενης υπηρεσίας που επηρεάζουν την συνολική ικανοποίηση του συγκεκριμένου πελάτη. Η λογική στην οποία βασίζεται το μοντέλο είναι ότι ενώ η σύνθεση των κριτηρίων οδηγεί σε μια απόφαση, η ανάλυση μιας απόφασης οδηγεί στην ανεύρεση των κριτηρίων που οδήγησαν στην λήψη της. Η σύνθεση των κριτηρίων αυτών φαίνεται παραστατικά στο σχήμα 3.1. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 1ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 2ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ... ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ n ΚΡΙΤΗΡΙΟ Ικανοποίηση από το υποκριτήριο 1.1 Ικανοποίηση από το υποκριτήριο 2.1 Ικανοποίηση από το υποκριτήριο n.1 Ικανοποίηση από το υποκριτήριο 1.2 Ικανοποίηση από το υποκριτήριο 2.2 Ικανοποίηση από το υποκριτήριο n Ικανοποίηση από το υποκριτήριο 1.α1 Ικανοποίηση από το υποκριτήριο 2.α2 Ικανοποίηση από το υποκριτήριο n.αn Σχήμα 3.1: Ιεραρχική δομή του προβλήματος ικανοποίησης πελατών Τα απαιτούμενα δεδομένα του μοντέλου, όπως έχει αναφερθεί και στο κεφάλαιο 1, συλλέγονται από ένα απλό, αλλά εξειδικευμένο ερωτηματολόγιο. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, ζητείται από κάθε πελάτη να εκφράσει τις προτιμήσεις του, δηλαδή την συνολική ικανοποίηση από τη χρήση ενός προϊόντος ή υπηρεσίας, καθώς και την επιμέρους ικανοποίηση για κάθε ένα από τα κριτήριαχαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας αυτής. Οι προτιμήσεις αυτές των καταναλωτών εκφράζονται σύμφωνα με μια προκαθορισμένη ποιοτική κλίμακα. Σκοπός είναι η σύνθεση των προτιμήσεων ενός συνόλου πελατών σε μια ποσοτική μαθηματική συνάρτηση με τη χρήση προχωρημένων τεχνικών γραμμικού προγραμματισμού και ποιοτικής ανάλυσης παλινδρόμησης.

23 3.3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τα απαιτούμενα δεδομένα του μοντέλου μπορεί να είναι τόσο ποσοτικά (π.χ. χρόνος αναμονής στην ουρά) όσο και ποιοτικά (π.χ. εξυπηρέτηση από την τράπεζα). Ο κάθε πελάτης εκφράζει την άποψη του σύμφωνα με μια προκαθορισμένη ποιοτική κλίμακα (σχήμα 3.1) τόσο για την συνολική ικανοποίηση του από τη χρήση της υπηρεσίας, όσο και από την επιμέρους ικανοποίηση του για κάθε ένα από τα κριτήριαχαρακτηριστικά της υπηρεσίας αυτής. ο Απόλυτα Ικανοποιημένος/η ο Πολύ Ικανοποιημένος/η ο Ικανοποιημένος/η ο Λίγο Ικανοποιημένος/η ο Καθόλου Ικανοποιημένος/η Σχήμα 3.1: Ποιοτική κλίμακα ικανοποίησης Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό και στον προσδιορισμό των επιπέδων ικανοποίησης, ο οποίος μπορεί να διαφέρει από κριτήριο σε κριτήριο. Για την συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιείται ένα απλά αλλά εξειδικευμένο ερωτηματολόγιο. Ένα απλό παράδειγμα ενός τέτοιου ερωτηματολογίου παρουσιάζεται στο σχήμα 3.2, ώστε να φανεί ο σχεδιασμός και η διάταξη του. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Ποιότητα προϊόντων - Ποιότητα προϊόντος Α... - Ποιότητα προϊόντος Β... Συνολικά ποια είναι η ικανοποίηση σας από την ποιότητα των προϊόντων της εταιρίας;... Καθόλου ικανοποιημένος Ικανοποιημένος Πολύ ικανοποιημένος Εξυπηρέτηση - Προσωπικό... - Ταχύτητα εξυπηρέτησης... Συνολικά ποια είναι η ικανοποίηση σας από την προσφερόμενη εξυπηρέτηση της εταιρίας;... Καθόλου ικανοποιημένος Ικανοποιημένος Πολύ ικανοποιημένος Τιμή προϊόντων - Τιμή προϊόντος Α... - Τιμή προϊόντος Β... Συνολικά ποια είναι η ικανοποίηση σας από τις τιμές των προϊόντων της εταιρίας;... Καθόλου ικανοποιημένος Ικανοποιημένος Πολύ ικανοποιημένος Συνολική ικανοποίηση Γενικά, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις προηγούμενες απαντήσεις σας, ποια είναι η συνολική ικανοποίηση από την εταιρία; Καθόλου ικανοποιημένος... Ικανοποιημένος... Πολύ ικανοποιημένος... Σχήμα 3.2: Υπόδειγμα ερωτηματολογίου

24 Τα δεδομένα εισόδου και εξόδου που χρησιμοποιούνται από το λογισμικό MUSA έχουν την πλέον απλή μορφή, δεδομένου ότι είναι αρχεία κειμένου (ASCII αρχεία). Αυτό σημαίνει ότι είναι πλήρως συμβατά με όλες σχεδόν τις εφαρμογές επιτρέποντας πρόσβαση μέσω: - Λογιστικών φύλλων - Συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων - Προγράμματα διόρθωσης και επεξεργασίας κειμένου Με αυτόν τον τρόπο, τα δεδομένα εισάγονται είτε απ ευθείας στο πρόγραμμα, είτε με την βοήθεια ενός «εξωτερικού» αρχείου κειμένου. Οι πληροφορίες που χρειάζονται για την δημιουργία των αρχείων του λογισμικού αναφέρονται βασικά στον καθορισμό των μεταβλητών της μεθοδολογίας που αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο και αποτελούνται από: - τίτλο του προβλήματος - αριθμό πελατών - αριθμό κριτηρίων - αριθμό υποκριτηρίων ανά κριτήριο - επίπεδα ικανοποίησης για το κάθε κριτήριο, υποκριτήριο και την συνολική ικανοποίηση - βασικό πίνακα δεδομένων (προτιμήσεις πελατών) Στην εικόνα 3.1 παρουσιάζεται ένα παράδειγμα ενός αρχείου δεδομένων του λογισμικού, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι αριθμοί που εμφανίζονται αποτελούν κωδικοποιήσεις των προκαθορισμένων επιπέδων ικανοποίησης.

25 Εικόνα 3.1: Διαχείριση δεδομένων με το λογισμικό MUSA

26 3.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Το λογισμικό παρέχει περιγραφικές αναλύσεις οι οποίες βασίζονται στις συχνότητες των απαντήσεων. Τα διαθέσιμα αποτελέσματα παρουσιάζονται με την μορφή διαγραμμάτων στα οποία φαίνεται η συχνότητα των απαντήσεων για όλα τα κριτήρια και τα υποκριτήρια και τα οποία δίνουν την γενική εικόνα της ικανοποίησης των πελατών (εικόνα 3.2). Εικόνα 3.2: Περιγραφική ανάλυση Η ολική και μερική επεξηγηματική ανάλυση περιέχεται στο μοντέλο για την επίτευξη της ανάλυσης ικανοποίησης πελατών σε βάθος. Η ολική επεξηγηματική ανάλυση αποτελείται από (εικόνα 3.3): Δείκτη ολικής ικανοποίησης: δείχνει κατά μέσο όρο, σε μία κλίμακα 0-10, πόσο ικανοποιημένοι συνολικά είναι οι πελάτες της εταιρίας. Προσθετική συνάρτηση αξιών: η συγκεκριμένη συνάρτηση δείχνει την πραγματική αξία (σε μία κλίμακα 0-100) που δίνουν οι πελάτες σε κάθε επίπεδο της κλίμακας ολικής ικανοποίησης. «Εύθραυστοι» πελάτες: χρησιμοποιώντας την προσθετική συνάρτηση αξιών το σύστημα υπολογίζει τον αριθμό των πελατών που η ολική τους ικανοποίηση είναι μικρότερη από ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Με αυτό τον τρόπο προσδιορίζεται το ποσοστό των «εύθραυστων» πελατών σε μια θεωρούμενη κρίσιμη περιοχή ικανοποίησης.

27 Εικόνα 3.3: Ολική επεξηγηματική ανάλυση Εικόνα 3.4: Μερική επεξηγηματική ανάλυση Η μερική επεξηγηματική ανάλυση εστιάζεται στην ανάλυση των κριτηρίων και υποκριτηρίων και αποτελείται από (εικόνα 3.4):

28 Δείκτες ικανοποίησης κριτηρίων/υποκριτηρίων: δείχνουν κατά μέσο όρο, σε μία κλίμακα 0-10, πόσο ικανοποιημένοι είναι οι πελάτες στο συγκεκριμένο κριτήριο/υποκριτήριο. Βάρη κριτηρίων/υποκριτηρίων: τα βάρη προσδιορίζουν τη σχετική σημαντικότητα που δίνουν οι πελάτες σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας που τους προσφέρεται. Τέλος, συνδυάζοντας τα βάρη των κριτηρίων/υποκριτηρίων και τους δείκτες ικανοποίησης υπολογίζεται μια σειρά διαγραμμάτων «Απόδοσης/Σημαντικότητας» (εικόνα 3.5). Τα διαγράμματα αυτά αναφέρονται επίσης και ως χάρτες δράσης, απόφασης, ή και στρατηγικοί χάρτες. Καθένα από τα συγκεκριμένα διαγράμματα χωρίζεται σε τεταρτημόρια ανάλογα με την απόδοση (μέσοι δείκτες ικανοποίησης) και τη σημαντικότητα (βάρη) των κριτηρίων/υποκριτηρίων. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατός ο προσδιορισμός των απαιτούμενων ενεργειών για τη βελτίωση ή τη διατήρηση του επιπέδου ικανοποίησης των πελατών: Περιοχή status quo (χαμηλή απόδοση και χαμηλή σημαντικότητα): συνήθως δεν απαιτείται καμία πρόσθετη ενέργεια από την πλευρά της εταιρίας. Περιοχή ισχύος (υψηλή απόδοση και υψηλή σημαντικότητα): τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που ανήκουν σε αυτό το τεταρτημόριο μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως το συγκριτικό πλεονέκτημα της εταιρίας απέναντι στον ανταγωνισμό. Περιοχή μεταφοράς πόρων (υψηλή απόδοση και χαμηλή σημαντικότητα): οι πόροι της επιχείρησης που αναφέρονται στα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας που προσφέρεται μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διαφορετικό τρόπο. Περιοχή δράσης (χαμηλή απόδοση και υψηλή σημαντικότητα): στο τεταρτημόριο αυτό ανήκουν τα πλέον κρίσιμα χαρακτηριστικά που πρέπει να βελτιωθούν οπωσδήποτε ώστε να αυξηθεί το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών. Εικόνα 3.5: Ολικό διάγραμμα «Απόδοσης/Σημαντικότητας

29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ Σε αυτό το κεφάλαιο αναλύονται τα αποτελέσματα της έρευνας ικανοποίησης καταναλωτών παγωτού που έχουν δοκιμάσει έστω και μία φορά προϊόντα της εταιρείας Mars. Εντοπίστηκαν τα βασικά κριτήρια και συντάχθηκε το ερωτηματολόγιο βάσει αυτών. Μετέπειτα συλλέχθηκαν τα αποτελέσματα και αναλύθηκαν με τη μέθοδο περιγραφικής στατιστικής και με το μοντέλο μέτρησης ικανοποίησης καταναλωτών (musa). 4.2 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Η προκαταρκτική ανάλυση συμπεριφοράς πελατών περιλαμβάνει τον καθορισμό των κριτηρίων και την γνώση του περιβάλλοντος της αγοράς. Μέσα από μια αλληλεπιδραστική, συνεχή διαδικασία με τον αποφασίζοντα (decision-maker) συλλέγονται βασικές πληροφορίες για τους στόχους της έρευνας. Έτσι, προσδιορίστηκαν τα βασικά κριτήρια ικανοποίησης που είναι : Α) ΠΟΙΟΤΗΤΑ (αναφέρεται στα υγιεινά προϊόντα που σημαίνει ότι εμπεριέχουν άφθονα θρεπτικά συστατικά και μη αλλοιωμένα από κακές συνθήκες συντήρησης). Β) ΠΟΙΚΙΛΙΑ (αφορά τόσο τα είδη, δηλ. βανίλια, σοκολάτα, φράουλα, όσο και τους τύπους δηλ. ξυλάκι, πύραυλο, κύπελο, οικογενειακό, παγωτοσοκολάτα). Γ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (περιλαμβάνει πρωτοποριακές, εκκεντρικές και πρακτικές συσκευασίες). Δ) ΓΕΥΣΗ (αφορά τις γεύσεις παγωτών που κυκλοφορούν δηλ. βανίλια, σοκολάτα, φράουλα, φιστίκι κτλ.). Ε) ΤΙΜΕΣ (εξετάζει αν τα προϊόντα θεωρούνται φθηνά, κανονικά ή ακριβά). ΣΤ) ΕΥΚΟΛΙΑ ΕΥΡΕΣΗΣ ( εξετάζει αν τα προϊόντα είναι σε εμφανή και κεντρικά σημεία, για να έχει ο καταναλωτής άμεση πρόσβαση). Σε αυτό το στάδιο της μεθόδου προσεγγίστηκαν όλες οι πτυχές που συνθέτουν τα βασικά κριτήρια και δημιουργήθηκε μια δενδρική δομή κριτηρίων (εικ.4.1). Με τη βοήθεια απλών ερωτήσεων και ποιοτικών κλιμάκων ικανοποίησης, όπως περιφραστικά αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, συντάχθηκε το ερωτηματολόγιο που προσπάθησε να προσδιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερα επιμέρους στοιχεία που συνθέτουν την γνώμη των πελατών για τη Mars.

30 ΟΛΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΓΕΥΣΗ ΤΙΜΕΣ ΕΥΚΟΛΙΑ ΕΥΡΕΣΗΣ Εικόνα 4.1 Ολική ικανοποίηση καταναλωτών 4.3 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Το τελικό ερωτηματολόγιο που συντάχθηκε αποτελείται από τρία μέρη (Παράρτημα Α). Στο πρώτο μέρος σημειώθηκε ο νομός που πραγματοποιήθηκε η έρευνα και οι καταναλωτές ερωτήθηκαν για την ηλικία τους έτσι ώστε να καταταχθούν ανά ηλικιακή ομάδα. Στο δεύτερο μέρος δίδονται τα ερωτήματα σύμφωνα με τα κριτήρια που προαναφέρθηκαν παραπάνω. Και στο τρίτο μέρος οι καταναλωτές μπορούσαν να επισημάνουν οποιοδήποτε σχόλιο θεωρούσαν χρήσιμο για την εταιρεία ή για προσωπικό τους όφελος. Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα από 15 Ιουλίου 2007 μέχρι 18 Αυγούστου 2007 στους νομούς Χανίων, Ρεθύμνης, και Ηρακλείου. Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων έγινε με την μέθοδο της προσωπικής συνέντευξης. Η δειγματοληψία ήταν τυχαία με περιορισμούς στις ηλικιακές ομάδες. Στις ηλικίες απάντησαν 20 άτομα συνολικά, από τα οποία 7 ήταν στα Χανιά, 6 στο Ρέθυμνο και 7 στο Ηράκλειο. Στις ηλικίες απάντησαν 20 άτομα συνολικά, από τα οποία 7 ήταν στα Χανιά, 6 στο Ρέθυμνο και 7 στο Ηράκλειο. Στις ηλικίες απάντησαν 20 άτομα συνολικά, από τα οποία 6 ήταν στα Χανιά, 7 στο Ρέθυμνο και 7 στο Ηράκλειο. Στις ηλικίες απάντησαν 10 άτομα συνολικά, από τα οποία 3 ήταν στα Χανιά, 4 στο Ρέθυμνο και 3 στο Ηράκλειο. Στις ηλικίες 55+ απάντησαν 5 άτομα συνολικά, από τα οποία 2 ήταν στα Χανιά, 2 στο Ρέθυμνο και 1 στο Ηράκλειο.

31 Συνολικά συμπληρώθηκαν 75 ερωτηματολόγια, 25 σε κάθε νομό (εικ.4.2). ΗΛΙΚΙΑ % ΗΛΙΚΙΑ 55+ 6% ΗΛΙΚΙΑ % ΗΛΙΚΙΑ % ΗΛΙΚΙΑ % Εικόνα 4.2 παρουσιάζεται η διασπορά του δείγματος ανά ηλικιακές ομάδες. Από τα 75 άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα, το 54 % ήταν γυναίκες και το 46% άνδρες (εικ.4.3). ΑΝΤΡΕΣ 46% ΓΥΝΑΙΚΕΣ 54% Εικόνα 4.3 Ποσοστό συμμετοχής ανδρών γυναικών στην έρευνα Μία περαιτέρω κατηγοριοποίηση στο δείγμα είναι η συχνότητα κατανάλωσης παγωτού. Μεγάλο είναι το πλήθος των ατόμων που καταναλώνουν παγωτό 1-2 φορές/ εβδομάδα(24%). Σε μεσαία επίπεδα κυμαίνονται αυτοί που αγοράζουν 3-4 φορές/ εβδομάδα (12% - 15%). Αξίζει να τονιστεί ότι ένα 3% των ερωτώμενων καταναλώνει καθημερινά παγωτό και αυτό αντιστοιχεί κυρίως σε άτομα μικρής ηλικίας (εικ.4.4).

32 4φορές/εβδ 12% 5φορές/εβδ 3% κάθε μέρα 3% 1φορά/μήνα 11% 2φορές/μήνα 7% 3φορές/μήνα 1% 3φορές/εβδ 15% 2φορές/εβδ 24% 1φορά/εβδ 24% Εικόνα 4.4 Συχνότητα κατανάλωσης παγωτών Mars 4.4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σημαντικό είναι να αναφερθεί ποιοι από τους καταναλωτές γνωρίζουν τα είδη παγωτών της εταιρείας, καθώς και ποιοι έχουν δοκιμάσει έστω και μία φορά κάποιο από αυτά. Στα γραφήματα 4.5 και 4.6 εμφανίζονται τα ακόλουθα : Τα παγωτά mars και twix είναι τα πιο δημοφιλή και αυτά που έχουν δοκιμαστεί περισσότερο με ποσοστά 80 % και πάνω.( 93,3 % - 98,7 % ) Σε μεσαία κλίμακα και λίγο παραπάνω κυμαίνονται τα παγωτά snickers, bounty, maltesers και dove όπου παρατηρείτε καλή γνώση αυτών με ποσοστά 52 % -6. Αντιθέτως μικρά είναι τα ποσοστά τους όσον αφορά τη δοκιμή τους αφού φαίνεται ότι κυμαίνονται λίγο παρακάτω από τη μεσαία κλίμακα και συγκεκριμένα από 28% έως 37,3 %. Τέλος αυτό που έχει αρκετά μεγάλη διαφορά στις απαντήσεις των καταναλωτών είναι το παγωτό m & m όπου τα ποσοστά δείχνουν ότι είναι χαμηλά τόσο στη γνώση όσο και στη δοκιμή του. (Δηλ. 41,3 % και 24 % αντίστοιχα.)

33 m&m 41,3 m&m 24% dove 52% dove 28% maltesers 53,3 maltesers 37,3 bounty 58,7 bounty 32% twix 94,7 twix 8 snickers 6 snickers 28% mars 98,7 mars 93, Εικόνα 4.5 Γνώση παγωτών Mars Εικόνα 4.6 Δοκιμή παγωτών Mars Τα άτομα ερωτήθηκαν στην έρευνα για τη θέση που κατατάσσουν (δηλ. πρώτη, δεύτερη, κτλ.) την κάθε εταιρεία λαμβάνοντας υπόψιν τους, τις προτιμήσεις και τη συνολική ικανοποίηση τους από αυτές. Για την εταιρεία Mars τα μεγαλύτερα ποσοστά συγκεντρώνονται στην τέταρτη θέση,ενώ στην πρώτη και στη δεύτερη θέση παρουσιάζεται μία ελάχιστη διαφορά, μόλις 1,5 μονάδα μεταξύ τους (10,7% - 9,3%), όπως παρατηρείται στην εικόνα % 18,7 10,7 9,3 5, Εικόνα 4.7 Κατάταξη Mars % 32% 12% 4% ΠΡΩΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ % 3 17% ΠΡΩΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ Εικόνα 4.8 Κατάταξη Δέλτα Εικόνα 4.9 Κατάταξη Έβγα

34 % % 24% 16% 3% ΠΡΩΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ % 6% ΠΡΩΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ Εικόνα 4.10 Κατάταξη Algida Εικόνα 4.11 Κατάταξη Κρι-κρι Όσον αφορά την εταιρεία Δέλτα, περισσότεροι από τους μισούς την κατατάσσουν στην πρώτη θέση (52%), ενώ κανένας δεν την τοποθετεί στην πέμπτη θέση (εικ.4.8). Στην Έβγα τα ποσοστά κυμαίνονται σε μεσαία επίπεδα στη δεύτερη και τρίτη θέση (33%-3) ενώ και εδώ συναντάμε μηδενικό ποσοστό στην πέμπτη θέση (εικ 4.9). Εν συνεχεία στην εταιρεία Algida το 4 των ερωτωμένων την κατατάσσουν στην τρίτη θέση ενώ στις υπόλοιπες δεν υπάρχουν ιδιαίτερες διακυμάνσεις παρά μόνο στην πέμπτη θέση (εικ.4.10). Τέλος στην Κρι-κρί εντυπωσιάζει η ομοφωνία των απόψεων στην πέμπτη θέση (93%), (εικ.4.11). Στην πιθανότητα οι καταναλωτές να προτιμήσουν ξανά κάποιο προϊόν της εταιρείας Mars, βρέθηκαν ισορροπίες στις προτιμήσεις τους (εικ.4.12). Η πλειοψηφία των ατόμων κράτησε θετική στάση στην εταιρεία, δηλαδή θεωρούν ότι είναι σίγουρο και πολύ πιθανόν να ξαναγοράσουν κάποιο προϊόν της, ενώ ελάχιστοι είναι αυτοί που δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναδοκιμάσουν παγωτά Mars ,3 56% 2,7 ΣΙΓΟΥΡΑ ΠΟΛΥ ΠΙΘΑΝΟ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Εικόνα 4.12 Πιθανότητα προτίμησης της εταιρείας Mars Εξίσου σημαντικό στοιχείο της έρευνας, ήταν να εντοπισθεί αν τα άτομα που έχουν δοκιμάσει προϊόντα της εταιρείας θα παρότρυναν κάποιους άλλους να αγοράσουν παγωτά Mars. Σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα (εικ.4.13) παρατηρείται ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που θεωρεί σίγουρο και πολύ πιθανόν να

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ OΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ OΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ OΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 Ρήτρα µη ευθύνης Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενηµέρωση και δεν µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα σπουδαστή : A.M ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 7629 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΣΚΟΥ 7672. Επιβλέπουσα καθηγήτρια : ΝΙΚΗ ΚΑΒΒΟΥΡΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ Καθηγήτρια εφαρμογών

Όνομα σπουδαστή : A.M ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 7629 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΣΚΟΥ 7672. Επιβλέπουσα καθηγήτρια : ΝΙΚΗ ΚΑΒΒΟΥΡΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ Καθηγήτρια εφαρμογών Όνομα σπουδαστή : A.M ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 7629 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΣΚΟΥ 7672 Επιβλέπουσα καθηγήτρια : ΝΙΚΗ ΚΑΒΒΟΥΡΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ Καθηγήτρια εφαρμογών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΩΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΒΓΑ ΑΒΕΕ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Πτυχιακή Εργασία Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Σπουδαστής: Καραλάγας Γεώργιος Εισηγητής: Ντάνος Αναστάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 Βασικά στοιχεία συνεισφοράς του Κλάδου Ποτοποιίας στη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 Βασικά στοιχεία συνεισφοράς του Κλάδου Ποτοποιίας στη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών 1 Ο ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑΣ Ο κλάδος της Ποτοποιίας 1 υπάγεται στις Μεταποιητικές Βιομηχανίες, και συγκεκριμένα στη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών 2. Η Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών περιλαμβάνει τους κλάδους

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING Τα στοιχεία του Marketing Διαπίστωση των μεταβαλλόμενων αναγκών Επιθυμιών και προτιμήσεων Σχεδιασμός του προϊόντος Τα σημεία πώλησης Δίκτυα Διανομής Κοστολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μπισκότα Γλυκές και Αλμυρές μικρολιχουδιές που συνεχώς αυξάνεται η κατανάλωση τους

Μπισκότα Γλυκές και Αλμυρές μικρολιχουδιές που συνεχώς αυξάνεται η κατανάλωση τους Μπισκότα Γλυκές και Αλμυρές μικρολιχουδιές που συνεχώς αυξάνεται η κατανάλωση τους Ανάλυση της κατηγορίας των Μπισκότων στο οργανωμένο λιανεμπόριο των Super/Hyper Market. Ιανουάριος 2015 ΜΠΙΣΚΟΤΟ μια γλυκιά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ : ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ Α.Μ. : 8622 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ : ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ : ΕΡΜΟΥ 35 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Ε-ΜΑIL

ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ : ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ Α.Μ. : 8622 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ : ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ : ΕΡΜΟΥ 35 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Ε-ΜΑIL ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ : ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ Α.Μ. : 8622 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ : ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ : ΕΡΜΟΥ 35 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Ε-ΜΑIL : olina 4@hotmail.com WEBSITE ADDRESS : http://www.fage.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας Ent-teach Κεφάλαιο 3 Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή εκπαιδευτικής δραστηριότητας Είστε ο ιδιοκτήτης μιας μικρομεσαίας επιχείρησης στη βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα σε δείγμα 215 οικογενειών για τις συνήθειες διατροφής και σωματικής δραστηριότητας παιδιών & γονέων/κηδεμόνων

Έρευνα σε δείγμα 215 οικογενειών για τις συνήθειες διατροφής και σωματικής δραστηριότητας παιδιών & γονέων/κηδεμόνων Έρευνα σε δείγμα 215 οικογενειών για τις συνήθειες διατροφής και σωματικής δραστηριότητας παιδιών & γονέων/κηδεμόνων Πωλ Φαρατζιάν, MSc Διαιτολόγος-διατροφολόγος Υπεύθυνος στατιστικής ανάλυσης & ερμηνείας

Διαβάστε περισσότερα

... (additive collective value function) n 1. b i (1) 1 (2) + σ

... (additive collective value function) n 1. b i (1) 1 (2) + σ 1. Εισαγωγή Το πρόγραµµα επιδότησης πρακτικής άσκησης ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ στοχεύει στη γνωριµία και απόκτηση ουσιαστικής επαφής των φοιτητών µε τον εργασιακό χώρο, ώστε να επιτυγχάνεται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ανάτυπο από τον τόμο «ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΤ, 2011-2012» Εκπαιδευτήριο ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ανάτυπο από τον τόμο «ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΤ, 2011-2012»

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών. Φρέσκα Φρούτα. Μπανάνα, νεκταρίνια κ.α. Παστέλι. Μπάρες Δημητριακών

1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών. Φρέσκα Φρούτα. Μπανάνα, νεκταρίνια κ.α. Παστέλι. Μπάρες Δημητριακών Menu 16-Ιουνίου έως 4-Ιουλίου 2014 1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών Συσκευασμένο κοκτέιλ Φρούτων σε χυμό. Ροδάκινο, Αχλάδι, Σταφύλι, Ανανάς,Κεράσι, Παπάγια σε χυμό φρούτων.

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Γιαουρτιού. Ανάλογα με την παρασκευή του διακρίνεται σε: Κανονικό : Παράγεται με όλα του τα συστατικά

Είδη Γιαουρτιού. Ανάλογα με την παρασκευή του διακρίνεται σε: Κανονικό : Παράγεται με όλα του τα συστατικά ΓΕΝΙΚΑ Το γιαούρτι προέρχεται από το αγελαδινό, κατσικίσιο ή πρόβειο γάλα, το οποίο βράζεται και αργότερα, όταν η θερμοκρασία του κατέβει στους 40 50 ο C προστίθεται η μαγιά και αφήνεται να πήξει. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Διατριβή που υπεβλήθη για τη μερική ικανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά REFLEXIS RETAIL: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Για πόσο χρονικό διάστημα παραμένει φρέσκος ο καφές αφού ανοιχτεί;

Για πόσο χρονικό διάστημα παραμένει φρέσκος ο καφές αφού ανοιχτεί; ΚΑΦΕΣ AURILE Γενικές Πληροφορίες Πώς καβουρδίζεται ο καφές Aurile; Ο καφές Aurile καβουρδίζεται για περίπου 20 λεπτά στους 210 C (ο τρόπος αυτός είναι γνωστός ως American Roast). Κατά τη διάρκεια του καβουρδίσματος,

Διαβάστε περισσότερα

Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο

Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο Σηµειώσεις για τον καθηγητή Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο Βασικές γνώσεις Ο όρος γάλα, ως βασικό τρόφιµο, χωρίς κανένα προστεθειµένο επίθετο, ισχύει συνήθως για το αγελαδινό γάλα που είναι φρέσκο, πλήρες,

Διαβάστε περισσότερα

Η αλήθεια για το γάλα

Η αλήθεια για το γάλα Η αλήθεια για το γάλα Υφιστάµενο πλαίσιο Σύµφωνα µε το υφιστάµενο πλαίσιο στην Ελλάδα υπάρχει γάλα χαµηλής παστερίωσης διάρκειας µέχρι 5 ηµερών, που µπορεί να ονοµάζεται και «φρέσκο» και γάλα υψηλής παστερίωσης-

Διαβάστε περισσότερα

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» «Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Είναι το βραβείο της Καινοτοµίας για τα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης που βασίζεται αποκλειστικά στην ψήφο των Ελλήνων καταναλωτών.

Είναι το βραβείο της Καινοτοµίας για τα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης που βασίζεται αποκλειστικά στην ψήφο των Ελλήνων καταναλωτών. 2014 1 Είναι το βραβείο της Καινοτοµίας για τα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης που βασίζεται αποκλειστικά στην ψήφο των Ελλήνων καταναλωτών. Τα προϊόντα ψηφίζονται απο 3.000 καταναλωτές µέσω της σηµαντικότερης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας

Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας Για να κάνουμε εξαγωγές πρέπει πρώτα να δημιουργήσουμε το προϊόν μας ή ακόμα καλύτερα την γκάμα των προϊόντων μας. Ένα σωστά μελετημένο προϊόν πρέπει να καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Αξία της οργανοληπτικής αξιολόγησης στην ανάπτυξη νέων προϊόντων. Κουρέλη Ρούλα

Αξία της οργανοληπτικής αξιολόγησης στην ανάπτυξη νέων προϊόντων. Κουρέλη Ρούλα Αξία της οργανοληπτικής αξιολόγησης στην ανάπτυξη νέων προϊόντων Κουρέλη Ρούλα Μαρτιος 2010 Ο σχεδιασμός νέου προϊόντος περιλαμβάνει Βιβλιογραφική έρευνα Αξιοποίηση στοιχείων έρευνας αγοράς Εύρεση πρώτων

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινό πρωινό και προσφορές αυξάνουν την κατανάλωση!

Υγιεινό πρωινό και προσφορές αυξάνουν την κατανάλωση! Υγιεινό πρωινό και προσφορές αυξάνουν την Ανάλυση της κατηγορίας δημητριακά πρωινού στο οργανωμένο λιανεμπόριο και νέες τάσεις Δεκέμβριος 2014 Εισαγωγή Τα δημητριακά πρωινού είναι επεξεργασμένα δημητριακά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΝΙΚΑΣ, CRETA FARM ΚΑΙ VIVARTIA ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007, 2008 ΚΑΙ 2009

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΝΙΚΑΣ, CRETA FARM ΚΑΙ VIVARTIA ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007, 2008 ΚΑΙ 2009 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΝΙΚΑΣ, CRETA FARM ΚΑΙ VIVARTIA ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007, 2008 ΚΑΙ 2009 ΝΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α.Μ. 7084 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.ΕΒ.Τ.Ε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Μ.Β.Α. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 Η παρακάτω αναφορά αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεί μέρος της αγωγής υγείας και μπορεί να περιλαμβάνει παρερχόμενες γνώσεις που αφορούν.

Αποτελεί μέρος της αγωγής υγείας και μπορεί να περιλαμβάνει παρερχόμενες γνώσεις που αφορούν. ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένας ευρύτερος ορισμός της επιστήμης της διατροφής και της διαιτολογίας περιλαμβάνει και την μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Ψηφιακό Περιεχόμενο & Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Δ εξάμηνο) Διάλεξη # 8η: Έρευνα αγοράς στο Διαδίκτυο Χαρίκλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Ανασκόπηση της αγοράς φέτας στις ΗΠΑ κατά το α εξάµηνο του 2012

ΘΕΜΑ Ανασκόπηση της αγοράς φέτας στις ΗΠΑ κατά το α εξάµηνο του 2012 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 150 East 58 th Str. (17 th Floor), New York, NY 10155 Tel: 1-212-751-2404, Fax: 1-212-593-2278, E-mail: greektradeoffice@aol.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Ο ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΡΙ ΚΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Απ το Μουου στο Μμμμ! Ο Κόσμος στο Κατώφλι μας

Απ το Μουου στο Μμμμ! Ο Κόσμος στο Κατώφλι μας Απ το Μουου στο Μμμμ! Ο Κόσμος στο Κατώφλι μας Χειροποίητο Παγωτό με Γάλα Πολυτελείας Η εταιρία Windermere Ice Cream Co εδρεύει στην πολίχνη Γουίντερμιαρ της Αγγλίας. Για περισσότερα από 10 χρόνια παρασκευάζει

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Η Πυραμίδα της Υγιεινής Διατροφής

Η Πυραμίδα της Υγιεινής Διατροφής Η Πυραμίδα της Υγιεινής Διατροφής Η Πυραμίδα Υγιεινής Διατροφής είναι ένας απλός, εικονικός τρόπος για να κατανοήσει κανείς πώς να τρέφεται σωστά σε καθημερινή βάση. Η εικονική αναπαράσταση βοηθά στο να

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΝΘΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΝΘΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΝΘΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Πατετσίνη Ευτέρπη, Βιολόγος MSc Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας Πράξη «Προστασία και Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Τιμολόγηση Παράγοντες επηρεασμού της τιμής Στόχος της τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να είναι ο καθορισμός μιας ιδανικής τιμής η οποία θα ικανοποιεί τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Προσφορά & Ζήτηση Τιμολόγηση & Αγορές Βασικές Πολιτικές Τιμολόγησης

Περιεχόμενα. Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Προσφορά & Ζήτηση Τιμολόγηση & Αγορές Βασικές Πολιτικές Τιμολόγησης Περιεχόμενα Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Βασικές Τιμολόγησης 2 Τιμή & Τιμολογιακή Πολιτική Ανταγωνισμός Οικονομική Αξία Customer Company Competition Collaborators Πελάτης Εταιρεία Ανταγωνισμός Συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Μαθητές: Σαγιόγλου Σάββας,Ορφανίδου Μαρία, Πλατής Βασίλης, Μπορμπόκη Αγγελική, Νουλίκα Μαρία, Τριανταφυλλίδης Ιωσήφ

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Μαθητές: Σαγιόγλου Σάββας,Ορφανίδου Μαρία, Πλατής Βασίλης, Μπορμπόκη Αγγελική, Νουλίκα Μαρία, Τριανταφυλλίδης Ιωσήφ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Μαθητές: Σαγιόγλου Σάββας,Ορφανίδου Μαρία, Πλατής Βασίλης, Μπορμπόκη Αγγελική, Νουλίκα Μαρία, Τριανταφυλλίδης Ιωσήφ Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κ. Ελένη Κοκκίνου Σχολικό Έτος: 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP

Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP Στο γενικό πλαίσιο των κανόνων για την ασφάλεια των τροφίμων, η απαίτηση θέσπισης, εφαρμογής και διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo.

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo. Η μπύρα στην αγορά της Γαλλίας ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η μπύρα στην Γαλλία δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο είναι ο οίνος. Το συγκεκριμένο ποτό δεν έχει την παράδοση και την φήμη που έχει σε άλλες ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Η μπίρα αντιστέκεται στην πτώση της αγοράς

Η μπίρα αντιστέκεται στην πτώση της αγοράς Η μπίρα αντιστέκεται στην πτώση της αγοράς Μια ανάλυση της IRΙ για την κατηγορία της μπίρας στο σύγχρονο λιανεμπόριο Σεπτέμβριος 2014 Εισαγωγή - Να την πιεις στο ποτήρι Η μπίρα, στην ελληνική ζύθος, αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΙΝΟΣ. Υπεύθυνες Εκπόνησης Εργασίας ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΛΙΟΣΗ Α.

Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΙΝΟΣ. Υπεύθυνες Εκπόνησης Εργασίας ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΛΙΟΣΗ Α. Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Τ Μ Η Μ Α Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ (Β06Σ03) ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Απλές συμβουλές για την αγορά τροφίμων τους καλοκαιρινούς μήνες

Απλές συμβουλές για την αγορά τροφίμων τους καλοκαιρινούς μήνες ΕΦΕΤ Διεύθυνση Διατροφικής Πολιτικής & Ερευνών Ιούνιος 2006 Απλές συμβουλές για την αγορά τροφίμων τους καλοκαιρινούς μήνες Απλές συμβουλές για την αγορά τροφίμων τους καλοκαιρινούς μήνες Εκδόθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2000 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(55) Κορρέ Πελαγία(580) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εαρινό εξάμηνο 0 Ρέθυμνο, 5/6/0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:. Εισαγωγή.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis)

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχοντας παρουσιάσει τις βασικές έννοιες των ελέγχων υποθέσεων, θα ήταν, ίσως, χρήσιμο να αναφερθούμε σε μια άλλη περιοχή στατιστικής συμπερασματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισχυρισμοί διατροφής

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισχυρισμοί διατροφής ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ισχυρισμοί διατροφής «ισχυρισμός» αναφερόμενος σε τρόφιμο: Κάθε μήνυμα ή απεικόνιση, η οποία δεν είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την κοινοτική ή εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΪΟΣ 2011

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΪΟΣ 2011 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΪΟΣ 2011 Ρήτρα μη ευθύνης Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Ηπαρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενημέρωση και δεν μπορεί να εκληφθεί ως προσφορά για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1561 17 Αυγούστου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85038/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ *

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * Διαπιστώσεις Διαπίστωση Ι: Ο όγκος και η αξία των εξαγωγών ελληνικών ελιών στην Ιαπωνία -αν και σε αυξητική πορεία την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο) μέσω της οποίας έρχονται σε επικοινωνία οι αγοραστές και οι πωλητές του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ Box 55565, 102 04 Stockholm, Sweden Tηλ. (+46-8) 545 660 16, 17, Tέλεφαξ (+46-8) 667 32 93 Email: sweden.oey@greekembassy.se

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ. Μάρκετινγκ και Πωλήσεις. Μ. Σουρέλη - Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών - 2009

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ. Μάρκετινγκ και Πωλήσεις. Μ. Σουρέλη - Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών - 2009 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Μάθημα 1: Εισαγωγή Μάρκετινγκ και Πωλήσεις ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ; ουάου ΙΑΦΗΜΙΣΗ; ΠΩΛΗΣΕΙΣ; ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ; ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ; Αναγνωρίζει και αναλύει τις επιθυμίες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ www.arns.gr κλικ στη γνώση inf@arns.c.gr ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 T Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ Μάκρο- περιβάλλον και οι μη ελεγχόμενες μεταβλητές αυτού Το μάκρο-περιβάλλον αποτελεί τον ευρύτερο χώρο

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Σχέδιο Μάρκετινγκ. Κεφάλαιο 4. Τιμολόγηση. Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger

Ενότητα 2. Σχέδιο Μάρκετινγκ. Κεφάλαιο 4. Τιμολόγηση. Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger Ενότητα 2 Σχέδιο Μάρκετινγκ Κεφάλαιο 4 Τιμολόγηση Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεφάλαιο 4: Τιμολόγηση Συγγραφείς: Δρ.Andrea Grimm, Δρ.Astin Malschinger

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενηµέρωση και δεν µπορεί να εκληφθεί ως προσφορά για

Διαβάστε περισσότερα

XRTC ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

XRTC ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ XRTC ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια είναι η μέση αύξηση του κόστους των ναυτιλιακών δανείων της τράπεζάς σας σε σχέση με το 2013; (A.Αμετάβλητη / B.0%-50%

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια διανομής ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Ερεβάν, 13 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Ερεβάν, 13 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : 6 Demirchian Str., 375002 Yerevan Τηλέφωνο : 003741-530051,530446 Τηλ/τυπο : 0037410-530049 Ηλεκ. Δ/νση : ecocom-yerevan@mfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΑΘΗΝΑ 2014 ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α. Γενική περιγραφή των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Έρευνα σχετικά με τις θερμίδες και τα συντηρητικά τροφίμων ευρείας κατανάλωσης, την αναγραφή τους στις συσκευασίες καθώς και παρατηρήσεις και συμπεράσματα από την έρευνα. Αλεξάνδρα Κατωπόδη Θεοδώρα Μπούτση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ(Διαφ.1) Στη 10χρονη εμπειρία μου με χρήστες ηρωίνης

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία της αγοράς τυριού στο Ηνωμένο Βασίλειο 1

Στοιχεία της αγοράς τυριού στο Ηνωμένο Βασίλειο 1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Στοιχεία της αγοράς τυριού στο Ηνωμένο Βασίλειο 1 Η αγορά Το τυρί παραμένει ένα από τα βασικά περιεχόμενα του ψυγείου των βρετανικών νοικοκυριών,

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις

Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ Ερευνήτρια: Χριστίνα Γιακουμάκη Στόχος της έρευνας ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και του κλάδου ΤΠΕ Μάιος 2013 ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση Επενδύσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υγειονομική Διάταξη αναφορικά με κανόνες υγιεινής και καθορισμό προϊόντων που διατίθενται από τα κυλικεία δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων.

ΘΕΜΑ: Υγειονομική Διάταξη αναφορικά με κανόνες υγιεινής και καθορισμό προϊόντων που διατίθενται από τα κυλικεία δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Τμήμα Γ, Τμήμα ΣΤ Αθήνα 31/7/2006 Αρ. Πρωτ. ΔΥ1γ/Γ.Π./οικ.93828 ΘΕΜΑ: Υγειονομική Διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΤΙΤΑΝΙΑ HOTEL ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 2/10/2013-31/10/2013 Έδρα: Αθήνα

ΟΝΟΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΤΙΤΑΝΙΑ HOTEL ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 2/10/2013-31/10/2013 Έδρα: Αθήνα Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής ΟΝΟΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΤΙΤΑΝΙΑ HOTEL ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 2/10/2013-31/10/2013 Έδρα: Αθήνα 1 Ξενοδοχείο 4 αστέρων Βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Μάρκετινγκ βιολογικών προϊόντων και Συμπεριφορά Καταναλωτή

Πτυχιακή Εργασία. Μάρκετινγκ βιολογικών προϊόντων και Συμπεριφορά Καταναλωτή Τεχνολογικό εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Μάρκετινγκ βιολογικών προϊόντων και Συμπεριφορά Καταναλωτή Επιβλέπων Καθηγητής: Εισηγητής: Ιφιγένεια Καναρίδου Αριθμός Μητρώου:

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας Προβολή 1. Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας 2. Σκοπός της Επικοινωνίας 3. Παράγοντες που επηρεάζουν το μίγμα προβολής 4. Το πρόγραμμα προβολής 5. Διαφήμιση 6. Προσωπική Πώληση 7. Προώθηση των Πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Έτοιμο Φαγητό σε Πακέτο

Έτοιμο Φαγητό σε Πακέτο Πρακτική Εξάσκηση Μάρκετινγκ Έτοιμο Φαγητό σε Πακέτο Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ Έτοιμο Φαγητό σε Πακέτο Συγγραφείς: Δρ. Andrea Grimm, Δρ. Astin Malschinger Παραπομπή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Εκπαίδευση στην πυραμίδα της υγιεινής διατροφής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Εκπαίδευση στην πυραμίδα της υγιεινής διατροφής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤA ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ 4 ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2008

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2008 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2008 Στην Ελλάδα η έρευνα για την Υπεύθυνη Κατανάλωση και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για 4 η φορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Οι εξαγωγές αποτελούν το «κλειδί» για την αναθέρµανση της ελληνικής οικονοµίας. Με δεδοµένη την αδυναµία της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

«Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π.

«Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π. «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 e-business Τεχνολογική σύγκλιση Click

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΡΑΣΗ «Υποστήριξη των Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Γαλακτοκομικά Προϊόντα

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Γαλακτοκομικά Προϊόντα ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Γαλακτοκομικά Προϊόντα Από 100% Ελληνικό αιγοπρόβειο, ξεχωρίζει για τη πλούσια γεύση της, το καθαρό λευκό της χρώμα και τα θρεπτικά συστατικά της. Χρησιμοποιείται ευρέως στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΩΤΕΙΝΗ ΑΕ Ο όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1995 Στόχοι του Ομίλου: Δημιουργία Ελληνικών πρωτεϊνικών προϊόντων ορού γάλακτος υψηλής ποιότητας. Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Βήμα : Γιατί να με επιλέξει ένας πελάτης;

Βήμα : Γιατί να με επιλέξει ένας πελάτης; Κεφάλαιο Βήμα : Γιατί να με επιλέξει ένας πελάτης;. Εισαγωγή στην έννοια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος απάντηση που πρέπει να δώσει κάθε επιχειρηματίας Η στην ερώτηση «Γιατί να επιλέξει εμένα ο πελάτης

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Επενδύσεις & Διεθνές Εμπόριο

Διεθνείς Επενδύσεις & Διεθνές Εμπόριο Διεθνείς Επενδύσεις & Διεθνές Εμπόριο Ενότητα 3: Θεωρία του Διεθνούς Εμπορίου Θεωρητικές προσεγγίσεις Γεώργιος Μιχαλόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Α: Αναλύστε το ανταγωνιστικό/μίκρο περιβάλλον του κλάδου των καλλυντικών προϊόντων χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα των 5 δυνάμεων του Porter

Α: Αναλύστε το ανταγωνιστικό/μίκρο περιβάλλον του κλάδου των καλλυντικών προϊόντων χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα των 5 δυνάμεων του Porter Α: Αναλύστε το ανταγωνιστικό/μίκρο περιβάλλον του κλάδου των καλλυντικών προϊόντων χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα των 5 δυνάμεων του Porter Στην σελίδα 71 του βιβλίου του Παπαδάκη γίνεται αναφορά στις 5

Διαβάστε περισσότερα

Ιδέες για ένα σωστό πρωινό

Ιδέες για ένα σωστό πρωινό Ιδέες για ένα σωστό πρωινό Υγιεινή Διατροφή Ισορροπία Ποικιλία Μέτρο Ομάδες τροφίμων Γάλα-γαλακτοκομικά προϊόντα (γιαούρτι) Φρούτα-απλοί υδατάνθρακες Λαχανικά (κυρίως πράσινα φυλλώδη) Ψωμί-αμυλώδη τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Είναι χρήσιμοι;

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Είναι χρήσιμοι; Εταιρικοί δικτυακοί τόποι Είναι χρήσιμοι; Στέλεχος του Εργαστηρίου Πολυμέσων Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σκοπός της έρευνας Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Αγελαδινό 2,8 0,7 3,4 4,7 110-120. Πρόβειο 4,5 0,9 7,2 4,8 162-250. Κατσικίσιο* 3,0 3,8 102-203

Αγελαδινό 2,8 0,7 3,4 4,7 110-120. Πρόβειο 4,5 0,9 7,2 4,8 162-250. Κατσικίσιο* 3,0 3,8 102-203 Τύποι γάλακτος Πρωτεϊνη λίπος λακτόζηασβέστιο Καζεϊνη Ορρού Αγελαδινό 2,8 0,7 3,4 4,7 110-120 Πρόβειο 4,5 0,9 7,2 4,8 162-250 Κατσικίσιο* 3,0 3,8 102-203 *Το κατσικίσιο γάλα έχει λιγότερη Λακτόζη από το

Διαβάστε περισσότερα

: Στόχοι και Στρατηγικές του Κρητικού κρασιού, σε συνδυασμό με τη σήμανση Creta Cert. ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ : Απόστολος Δέλτσος Σύμβουλος Επιχειρήσεων ΠΡΟΛΟΓΟΣ

: Στόχοι και Στρατηγικές του Κρητικού κρασιού, σε συνδυασμό με τη σήμανση Creta Cert. ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ : Απόστολος Δέλτσος Σύμβουλος Επιχειρήσεων ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : Στόχοι και Στρατηγικές του Κρητικού κρασιού, σε συνδυασμό με τη σήμανση Creta Cert ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ : Απόστολος Δέλτσος Σύμβουλος Επιχειρήσεων ΦΟΡΕΑΣ : STRATEGIC Business Solutions ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Creta

Διαβάστε περισσότερα