ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ Δ/νση: Λ. Συγγρού Τ.Κ.: Αθήνα Τηλ.: ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη 2. Αναπληρωματικά Μέλη 3. Αντιπεριφερειάρχες 4. Γραφεία Παρατάξεων 5. Εκτελεστικό Γραμματέα 6. Νομική Υπηρεσία 7. Νομικό Γραφείο Περιφερειάρχη 8. Εισηγητές Θεμάτων ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/03/2014 και ώρα 12:00μ., στην αίθουσα Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Συγγρού 15-17, 6 ος όροφος), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης και αποστολής περίληψης διακήρυξης της Παροχής Υπηρεσιών: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΑΠ 81/14 προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο κ. Βλάχος) 2. Έγκριση τευχών και δημοπράτηση της παροχής υπηρεσιών «Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εντός των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά», προϋπολογισμού: ,00 ευρώ με τον ΦΠΑ. (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο κ. Παναγιωτόπουλος) 3. Έγκριση: Α) της μελέτης και διακήρυξης του έργου: «Διαμόρφωση χώρου στο ΚΤΕΟ Χολαργού», προϋπολογισμού ,00 (με Φ.Π.Α.), Β) της διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με την διαδικασία της ανακοίνωσης σε ημερήσια τοπική εφημερίδα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του Ν.3669/08 (ΦΕΚ 116Α), Γ)της διεξαγωγής δημόσιας κλήρωσης προκειμένου να συγκροτηθεί η τριμελής επιτροπή διαγωνισμού του έργου, Δ) της σύστασης Τριμελούς επιτροπής του Διαγωνισμού Ε) της δημοσίευσης της ανακοίνωσης για την διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού σε ημερήσια τοπική εφημερίδα και την ανάρτηση της στον ιστότοπο της Περιφέρειας Αττικής και Ζ) της διενέργειας του πρόχειρου Διαγωνισμού την 8η Απριλίου Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Κοντοχρήστου και μελέτη συλλεκτήρα απαγωγής πλημμυρικών παροχών ρέματος» προ εκτιμώμενης αμοιβής ,36 (πλέον Φ.Π.Α. 23%), αναδόχου μελετητικού σχήματος «ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. - ΕΡΜΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του Γεωργίου». 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή εξωτερικού αγωγού ύδρευσης οικισμών Καρατζά-Αγ. Ελένης-Άνω Φαναρίου στο Δήμο Τροιζήνας». 6. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αναπλάσεις Δημιουργία δρόμων ήπιας κυκλοφορίας στην Άνω και Κάτω Πεύκη», αναδόχου εταιρείας ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε. 7. Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού του έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1998/ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ Σ2 ΚΑΙ Σ3», με προϋπολογισμό ,00 (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) και Εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.

2 (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο κ. Φλώρος) 8. Έγκριση: α) Της Διακήρυξης Ανοιχτής Διαδικασίας, β) Την αποστολή της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στο ΦΕΚ και στον Ελληνικό Τύπο, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις και γ) Σύσταση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο : «Εργασίες άρσης καταπτώσεων πρανών ρεμάτων Περιφ. Ενότητας Ανατολικής Αττικής», προϋπολογισμού ,00 (με τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο κ. Ασπρουλάκης) 9. Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Εργασίες συντήρησης τεχνικών και λοιπών έργων της οδού Π. Επιδαύρου κόμβου Καλλονής (νέα χάραξη) & των επαρχιακών οδών Νο 57 & 58 (νέα) τμήμα Γαλατάς Λεμονοδάσος προς Ερμιόνη», προϋπολογισμού ,00, αναδόχου εταιρείας ΙΕΡΑ Α.Τ.Ε. 10. Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση βλαβών κρηπιδωμάτων νέου λιμένα Πόρου», συμβατικής δαπάνης ,69 Ευρώ (με Φ.Π.Α.), Αναδόχου ΕΔΕ Παπαγεωργίου Κυριάκου. (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο κ. Μοσχολέας) 11. Έγκριση: Α)των όρων της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης Β) της διενέργειας του διαγωνισμού, Γ) του πρακτικού κλήρωσης για τη σύσταση της επιτροπής διαγωνισμού και Δ) την αποστολή περίληψης της διακήρυξης για δημοσίευση του έργου: «Φωτισμός υπόγειας διάβασης οδού Χαμοστέρνας κάτω από την οδό Πειραιώς» συνολικού προϋπολογισμού ,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 12. Κήρυξη ως άγονης της Δημοπρασίας του έργου : «Ενίσχυση Αντιολισθηρότητας Οδοστρωμάτων Οδικού Δικτύου ΔΕΣΕ με την μέθοδο της Σφαιριδιοβολής», προϋπολογισμού: ,00, που έγινε στις καθώς και Έγκριση νέας ημερομηνίας για την διενέργεια της δημοπρασίας του έργου :«Ενίσχυση Αντιολισθηρότητας Οδοστρωμάτων Οδικού Δικτύου ΔΕΣΕ με την μέθοδο της Σφαιριδιοβολής», προϋπολογισμού: , Έγκριση τευχών δημοπράτησης, διενέργειας διαγωνισμού και περίληψης διακήρυξης του έργου: «Αποκατάσταση Κατεστραμμένων & Επέκταση Στηθαίων σε Δίκτυα Αρμοδιότητας Δ.Ε.Σ.Ε.», (κωδικός 2008ΕΠ ), προϋπολογισμού: ,00, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο κ. Θεοφίλης) 14. Έγκριση διαδικασίας για τη διενέργεια της έρευνας: «Εξελίξεις, τάσεις, προοπτικές, προτάσεις του Ελληνικού τουρισμού στο επίπεδο της Περιφέρειας Αττικής», προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η κα. Δεληγιώργη) 15. Τροποποίηση υφιστάμενων δρομολογίων σχετικά με τη μεταφορά των μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημοσίων σχολείων που αφορά το σχολικό έτος (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο κ. Παπαδημητρίου) 16. Παράταση της υπ αριθμ. 1/2013 σύμβασης που αφορά την προμήθεια Μελανοταινιών, Τόνερ, Drum κ.α ) για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων της ΠΕ Πειραιά. (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο κ. Κουλελής) 17. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την πληρωμή απολογιστικών οδοιπορικών εξόδων & ημερησίας αποζημίωσης του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων, Οικ. Έτους Λήψη απόφασης περί έγκρισης του αριθμ. 3/2014 Πρακτικού Γνωμοδοτικής Επιτροπής αναφορικά με την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος του Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εφαρμογή του Προγράμματος Καταπολέμησης των κουνουπιών σε περιοχές της Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2014, Δ/ξη 1/2014. (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο κ. Μπεκούλης) 19. Έγκριση δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης: α) ποσού ύψους ευρώ για προμήθεια γραφικής ύλης ΚΑΕ 1111, β) ποσού ύψους ευρώ για προμήθεια μελανιών/τόνερ εκτυπωτών Η/Υ ΚΑΕ 1723, γ) ποσού ύψους ευρώ για προμήθεια μελανιών/τόνερ φωτοαντιγραφικών μηχ/των και μηχ/των φαξ ΚΑΕ 1729 & δ) ποσού ύψους ευρώ για προμήθεια υλικών καθαριότητας ΚΑΕ 1231, για τις ανάγκες των δύο βαθμολογικών κέντρων και ενός εξεταστικού της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β Αθήνας, για τις πανελλαδικές Εξετάσεις 2014, με την διαδικασία του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού. 20. Έγκριση επείγουσας απευθείας ανάθεσης στην επιχείρηση του Βούλγαρη Ιωάννη, για την προμήθεια επτά (7) στεφάνων για κατάθεση την 25η Μαρτίου 2014, από Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, αντί του ποσού των διακοσίων τριάντα επτά ευρώ & τριάντα λεπτών (237,30 ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

3 21. Ακύρωση της υπ. αριθμ. 168/2014 Απόφασης της της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της πίστωσης συνολικού ποσού 454,80 για την ενοικίαση 8 (οκτώ) ταχυδρομικών θυρίδων για το έτος 2014, στα ΕΛΤΑ Αγίας Παρασκευής των υπηρεσιών Π.Ε. Βορείου Τομέα και των Δ/νσεων Α θμιας και Β θμιας Β Αθήνας και η έγκριση έκδοσης ΧΕΠ για τον σκοπό αυτό, στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε.Β.Τ Έλλης Δημοπούλου. 22. Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού «για την ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό των κτιρίων των υπηρεσιών της Π. Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, για ένα έτος συνολικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. (Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η κα. Μανδράκου) 23. Έγκριση δαπάνης επιστροφής παραβόλων αχρεωστήτως καταβληθέντων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Νότιου Τομέα για έξι (6) δικαιούχους, συνολικού ύψους 607, Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 185,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την προμήθεια CATERING για την σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου της Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών. 25. Έγκριση δαπάνης επιστροφής παραβόλου αχρεωστήτως καταβληθέντος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π. Ε. Νότιου Τομέα για έναν (1) δικαιούχο, ύψους 47, Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 42,64 για πληρωμή κοινοχρήστων για το μήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2014 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ Αθήνας, του κτιρίου επί της οδού Ομήρου 34, Ν. Σμύρνη. (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο κ. Μπακάλης) 27. Αποσφράγιση δικαιολογητικών κατακύρωσης στα πλαίσια του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού (διακήρυξη 1/2014) για την προμήθεια γραφικής ύλης & αναλωσίμων για τις υπηρεσίες της Π.Ε.Α.Α. & διαβίβασή τους στην επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. 28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους ,00, σε εκτέλεση των διατάξεων του αρθρ.5 του Ν.4071/2012 και του 2/80427/0026/ εγγράφου της Δ/νσης 26ης του Γ.Λ.Κ. 29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους ,00, σε εκτέλεση των διατάξεων του αρθρ.5 του Ν.4071/2012 και του 2/80427/0026/ εγγράφου της Δ/νσης 26ης του Γ.Λ.Κ. 30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 3.593,04 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% για την εκτέλεση ενός νέου κοινού δρομολογίου μεταφοράς μαθητών του 1ου & 2ου Νηπιαγωγείου Μαρκοπούλου Ωρωπού με μικρό λεωφορείο με αφετηρία: το Βενζινάδικο ΕΚΟ ( CPV (1) «Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών»). 31. Έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την κάλυψη των Πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2014 της ΠΕΑΑ,προυπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ. 32. Έγκριση του υπ αρίθμ 12 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της ΠΕΑΑ στα πλαίσια του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου Avaya της ΠΕΑΑ κατά το Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους ,15 με Φ.Π.Α., για τη συντήρηση, βελτίωση και εγκατάσταση πρασίνου σε χώρους οδών αρμοδιότητας Π.Ε.Α.Α., οικονομικού έτους 2014, με ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό. (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο κ. Κοντόπουλος) 34. Συγκρότηση Ειδικής Τεχνικής Επιτροπής Παρακολούθησης Παραλαβής του έργου Καταπολέμησης των κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτ. Αττικής για το έτος 2014 (αρ. διακήρυξης 1/ ). 35. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 1.500,00 για την εξόφληση του ΟΤΕ για το έργο «Β ΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ- ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ» της ΠΕΔΑ, για το οικονομικό έτος 2014, στο όνομα του μόνιμου υπαλλήλου ΜΠΟΥΖΑΝΗ ΑΧΙΛΛΕΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, για την αντιμετώπιση της δαπάνης. 36. Κλείσιμο Τραπεζικών Λογαριασμών στην Τράπεζα της Ελλάδος. 37. Ακύρωση της υπ αριθμ. 300/2014 απόφασης για την προμήθεια ενός τροφοδοτικού για το καταγραφικό καμερών που βρίσκεται στο κτήριο του Γενικού Αρχείου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, στην επιχείρηση «ΑΦΟΙ Ι. ΤΕΡΖΗ Ο.Ε.» λόγω λανθασμένων προδιαγραφών του ανωτέρω τροφοδοτικού.

4 38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 350,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την κάλυψη εξόδων φιλοξενίας για τη σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής με τη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 39. Α) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών των Διευθύνσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής καθώς και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής με τη διαδικασία του Ανοικτού Διαγωνισμού και Β) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 200,00 με ΦΠΑ για τις ανάγκες δημοσίευσης της διακήρυξης του παραπάνω διαγωνισμού. 40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 500,00 για την επιστροφή χρηματικών ποσών από κατάθεση παραβόλων αρμοδιότητας της ΠΕΔΑ Οικονομικού έτους Αποσφράγιση των Προσφορών που κατατέθηκαν για την προμήθεια πέντε (5) στεφανιών για την επέτειο της 25ης Μαρτίου για τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής συνολικού προϋπολογισμού 170,00, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο κ. Μακρής) 42. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.), συνολικού ποσού πεντακοσίων ευρώ (500 ), για έξοδα αποστολής δειγματοληψίας σε αρμόδια εργαστήρια όλης της Ελλάδας, της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών. 43. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, μέρους του ποσού των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του έτους 2014, για πληρωμή δικαστικού επιμελητή το ποσό των 791,90, για επιδόσεις 2014 της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών. (Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η κα. Μπουραντά) 44. Αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών για την Ομάδα 2 του επαναληπτικού δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και την αποκατάσταση βλαβών στο server room της Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 45. Κατακύρωση αποτελέσματος του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών για το έτος 2014, προϋπολογισμού ,96 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 46. Έγκριση όρων της υπ αριθμ. 06/2014 Διακήρυξης, του Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την «Προμήθεια εξοπλισμού για αποτύπωση και προστασία δημοσίων εκτάσεων (γεωδαιτικού δορυφορικού δέκτη εντοπισμού θέσης GPS)», προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 47. Απευθείας ανάθεση στο ανθοπωλείο «ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ» της προμήθειας 15 δάφνινων στεφάνων για τον εορτασμό της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου, στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς, ύψους 450 πλέον Φ.Π.Α. 13% (ήτοι 508,50 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 48. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους πλέον Φ.Π.Α. προμήθειας 150 μεταλλικών διατάξεων (κολωνακίων), 30 προειδοποιητικών πινακίδων και υπηρεσιών εγκατάστασης και αποξήλωσης αυτών για τις ανάγκες σφράγισης εγκαταστάσεων σταθμών οχημάτων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών. 49. Αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν για το υπ αριθ. 3 αντικείμενο της υπ αριθ. 24/2013 διακήρυξης του επαναληπτικού δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια λογισμικού ελαφρών οχημάτων βαρέων οχημάτων και καλωδίωσης για την αναβάθμιση και πιστοποίηση του ΚΤΕΟ Χολαργού της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008, προϋπολογισμού πλέον Φ.Π.Α. (ήτοι ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 50. Διάθεση πίστωσης και έγκριση για την πληρωμή δικαστικής δαπάνης σύμφωνα με την 2786/13 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Ακυρωτικός Σχηματισμός Τμήμα Α ) ποσού Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ,00 για βοηθήματα νεφροπαθών B τριμήνου 2014 Π. Ε. Αθηνών 52. Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ,00 για οδοιπορικά έξοδα Β τριμήνου 2014 Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών 53. Έγκριση έκδοσης ΧΕΠ ποσού 145,00 ευρώ για επανατοποθέτηση του μετρητή της ΔΕΗ σε πίλλαρ οδικού φωτισμού σε οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της ΔΕΣΕ

5 54. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση έκδοσης ΧΕΠ ποσού 6.000,00 ευρώ για ταχυδρομικά τέλη της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Κεντρικού Τομέα 55. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση έκδοσης ΧΕΠ ποσού ,00 ευρώ για έλεγχο Κ.Τ.Ε.Ο., έκδοση κάρτας καυσαερίων, πιστοποίηση ανυψωτικών συστημάτων και ασφάλιση των υπηρεσιακών οχημάτων χρήσης και συντήρησης της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. 56. Τροποποίηση της υπ αριθμόν 403/2014 απόφασης της σχετικά με την έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση έκδοσης ΧΕΠ για προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη των αντλιοστασίων αρμοδιότητας της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο η αναμόρφωση Π.Υ Περιφέρειας Αττικής Επιστροφή καταβληθέντων τελών μεταβίβασης στους δικαιούχους της συνημμένης κατάστασης συνολικού ποσού 634,50 λόγω μη πραγματοποιήσεως της μεταβίβασης των οχημάτων τους 59. Επιστροφή καταβληθέντων τελών μεταβίβασης στους δικαιούχους της συνημμένης κατάστασης συνολικού ποσού 354,00 λόγω μη πραγματοποιήσεως της μεταβίβασης των οχημάτων τους. (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο κ. Κάββαλος) 60. Ματαίωση δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, για την στέγαση των υπηρεσιών Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (αρ. πρωτ. Διακήρυξης: / ) και επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού με νέους όρους διακήρυξης. 61. Έγκριση δαπάνης για αποζημίωση χρήσης ακινήτου. (Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η κα. Λαμπρογιώργου) 62. Έγκριση προγραμματισμένης μετακίνησης εκτός έδρας. Παρακαλείσθε, σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής κα. Ντόβα Μαρία (τηλ ) ή κα. Τρουλάκη Άννα (τηλ ). Η Πρόεδρος της Βασιλάκου Λιλίκα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 1-4 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 67936 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 11-03 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 52220 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 38 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 38 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 29-07 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 153669 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 21-01 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 14695 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την ημερομηνία της συνεδρίασης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την ημερομηνία της συνεδρίασης ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την ημερομηνία της συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 07-01 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 3072 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 03-06 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 112194 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 52 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 52 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 10-10- 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 199259 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 23-01- 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 16912 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7 η ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 13-02- 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 33540 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 23-06-2014. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 28 ς ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 23-06-2014. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 28 ς ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 23-06-2014 Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 28 ς ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 30-1-2014. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 4 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 30-1-2014. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 4 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 30-1-2014 Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 4 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 25-6 - 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 123948 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 25-6 - 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 123948 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 25-6 - 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 123948 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 33 η ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 05-06-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 05-06-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 05-06-2014 Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 26 ς ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Αντιπεριφερειάρχες 4. Γραφεία Παρατάξεων 5. Εκτελεστικό Γραµµατέα 6. Νοµική Υπηρεσία 7. Νοµικό Γραφείο Περιφερειάρχη 8. Εισηγητές Θεµάτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

3. Αντιπεριφερειάρχες 4. Γραφεία Παρατάξεων 5. Εκτελεστικό Γραµµατέα 6. Νοµική Υπηρεσία 7. Νοµικό Γραφείο Περιφερειάρχη 8. Εισηγητές Θεµάτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 24-09- 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 184110 /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 21-01-2015. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 5 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 21-01-2015. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 5 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 21-01-2015 Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 5 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 10-8-2013. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 45 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 10-8-2013. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 45 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 10-8-2013 Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 45 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 9 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 9 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 09-02-2015 /νση: Λεωφ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 9 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 3/2 /2014 Αρ. Πρωτ : 7340/2419 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 3/2 /2014 Αρ. Πρωτ : 7340/2419 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Τηλέφωνο: 2713-601113/2713-601151

Διαβάστε περισσότερα

Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 7-02-2014

Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 7-02-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Καλογεροπούλου Παναγιώτα Τηλέφωνο/FAX: 7-0/ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 0 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 20/3/2014 Αρ. Πρωτ : 21389/6682 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τρίπολη, 20/3/2014 Αρ. Πρωτ : 21389/6682 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Χριστίνα Κάτσουλα Τηλέφωνο: -/- ΦΑΞ: -/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Καλογεροπούλου Παναγιώτα Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 10 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας. ΘΕΜΑΤΑ 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ( 12-01-2015) ΘΕΜΑ 1 Ο Επικύρωση του 38oυ/29-12-2014 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 01-01/2015 ΘΕΜΑ 2 Ο ΘΕΜΑ 3 Ο ΘΕΜΑ 4 Ο ΘΕΜΑ 5 Ο Έγκριση και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 21/7 /2014 Αρ. Πρωτ : 54098/17822 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 21/7 /2014 Αρ. Πρωτ : 54098/17822 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Χριστίνα Κάτσουλα Τηλέφωνο: 2713-601113/2713-601151

Διαβάστε περισσότερα

Επικύρωση του 30oυ/19-12-2013 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. Επικύρωση του 31oυ/31-12-2013 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Επικύρωση του 30oυ/19-12-2013 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. Επικύρωση του 31oυ/31-12-2013 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. ΘΕΜΑΤΑ 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ( 10-01-2014) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο ΘΕΜΑ 2 Ο Επικύρωση του 30oυ/19-12-2013 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. Επικύρωση του 31oυ/31-12-2013 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 1-1/2013

Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 1-1/2013 ΤΑ 1 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ( 18-01-2013) 1 Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 1-1/2013 ΤΑ 2 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ( 24-01-2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1 Ο Επικύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Προσθήκη θεμάτων) Θεσσαλονίκη 20/11/2013 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 449474(2961) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Προσθήκη θεμάτων) Θεσσαλονίκη 20/11/2013 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 449474(2961) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Προσθήκη θεμάτων) Θεσσαλονίκη 20/11/2013 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 449474(2961) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 19 ος ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Των Θεμάτων που συζητήθηκαν στην 19 η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 4ης Νοεμβρίου 2011 Αριθμός Πρακτικού 29 Στη Λαμία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

1. Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Π.Κ.Μ. για το γ τρίμηνο 2014.

1. Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Π.Κ.Μ. για το γ τρίμηνο 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ.Ιωακειμίδης Τηλέφωνο: 2313 319 612 2313 319 916 e-mail: oe@pkm.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Καλογεροπούλου Παναγιώτα Τηλέφωνο/FAX: 7-0/ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 9 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα